A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u. 5.) a Budapest 95,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton július 21. napján közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) megindított pályázati eljárásban (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) megállapítja, hogy 1. a Pályázati Eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen. 2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. 3. A Médiatanács megállapítja, hogy az Autórádió Kft. pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. 4. A Médiatanács megállapítja, hogy a Klubrádió Zrt. pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. 5. A Médiatanács megállapítja, hogy a Rádió 1 Kft. pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. 6. A Médiatanács megállapítja, hogy a Rumba Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel jogszabálysértésre hivatkozással kérhető. A határozat meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. 1

2 I n d o k o l á s A Médiatanács az Mttv h) pontja szerinti hatáskörében eljárva az Mttv. 50. (6) bekezdése és 216. (2) bekezdésének c) pontja alapján július 21-én a honlapján és hirdetményi úton közzétett Pályázati Felhívással Pályázati Eljárást indított a Budapest 95,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására. A beadási határnapon, augusztus 30-án a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására hét pályázati ajánlat érkezett. Pályázó neve Pályázó címe Click Rádió Reklám és Marketing 1. Szolgáltató Kft Budapest, Béke tér 7. fsz Autórádió Műsorszolgáltató Kft Budapest, Bécsi út II./4. 3. Klubrádió Szolgáltató Zrt Budapest, Bokor u Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zrt Budapest, Róbert Károly körút Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Kft Budapest, Mészáros utca 58/B 6. Rumba Rádió Kft Pécs, Hungária út 53. I. épület 7. Radio Code Broadcast Kft Budapest, Nyírpalota u. 65. V./34. Az Mttv. 48. (2) bekezdése alapján állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő lineáris médiaszolgáltatási jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az Mttv. 57. (1) bekezdése alapján a Médiatanács megvizsgálta, hogy a pályázók megfelelnek-e az alaki és tartalmi érvényesség feltételeinek. A Médiatanács 1387/2011. (X. 12.) számú végzésével, az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás pontja alapján a Radio Code Broadcast Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadta, tekintettel arra, hogy megállapította, hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. (2) bekezdés b) és d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás b) és d) pontja alapján alakilag érvénytelen. A Radio Code Broadcast Kft. nem nyújtott be felülvizsgálati kérelmet az 1387/2011. (X. 12.) számú végzéssel szemben. A Médiatanács a 196/2012. (II. 1.) számú határozatával módosított 1983/2011. (XII. 20.) számú határozatával az Mttv. 62. (1) bekezdése alapján megállapította, hogy a Pályázati Eljárás eredményes, és annak nyertese az Autórádió Kft. pályázó, és megindította a hatósági szerződéskötési eljárást. A Médiatanács ugyanezen határozatával megállapította, hogy a Rádió Juventus Zrt. pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. (2) bekezdés a) pontja, valamint a Pályázati Felhívás a) pontja alapján alakilag érvénytelen. A Rádió Juventus Zrt. nem nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a határozattal szemben. A Klubrádió Zrt. pályázó a Pályázati Eljárást eredményessé és az Autórádió Kft-t nyertessé nyilvánító 196/2012. (II. 1.) számú határozattal módosított 1983/2011. (XII. 20.) számú határozat bírósági felülvizsgálata iránt január 6. napján kérelmet terjesztett elő. 2

3 A Fővárosi Ítélőtábla március 14. napján 2.K /2012/20. számú ítéletével a Médiatanács 196/2012. (II. 1.) számú határozatával módosított 1983/2011. (XII. 20.) számú határozatának 2. pontjában írt, a Pályázati Eljárás nyertesére vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte, és a Médiatanácsot e körben új eljárás lefolytatására kötelezte. A Médiatanács 670/2012. (IV. 18.) számú végzésével az 1983/2011. (XII. 20.) számú határozat szerint nyertes Autórádió Kft. pályázóval a hatósági szerződés megkötése tárgyában hivatalból indított hatósági eljárását megszüntette. A Médiatanács a Ket. 29. (2) bekezdésének b) pontja alapján a Click Rádió Kft. pályázót 844/I/2012. (V. 9.) számú, az Autórádió Kft. pályázót 844/II/2012. (V. 9.) számú, a Klubrádió Zrt. pályázót 844/III/2012. (V. 9.) számú, a Rádió 1 Kft. pályázót 844/IV/2012. (V. 9.) számú, és a Rumba Rádió Kft. 844/V/2012. (V. 9.) számú végzésével értesítette a megismételt eljárás május 4. napjával történő megindulásáról, és nyilatkozattételre hívta fel az említett pályázókat az üggyel kapcsolatos álláspontjuk vonatkozásában. A Click Rádió Kft. pályázó a Médiatanács végzésére május 24. napján érkezett beadványában válaszolt, amelyben kifejtette, hogy álláspontja szerint pályázati ajánlata a Fővárosi Ítélőtábla ítélete alapján megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. Az Autórádió Kft., a Klubrádió Zrt., a Rádió 1 Kft. és Rumba Rádió Kft. pályázók a Médiatanács nyilatkozattételre felhívó végzéseire nem válaszoltak. A Médiatanács a megismételt eljárásban az Mttv. 57. (1) bekezdése alapján vizsgálta, hogy az ügyfélnek minősülő pályázók pályázati ajánlatai az alaki és tartalmi érvényesség feltételeinek megfelelnek-e. A Médiatanács az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás pontja alapján az 1196/2012. (VII. 5.) számú végzésével a Click Rádió Kft., az 1197/2012. (VII. 5.) számú végzésével az Autórádió Kft., az 1198/2012. (VII. 5.) számú végzésével a Klubrádió Zrt., az 1199/2012. (VII. 5.) számú végzésével a Rádió 1 Kft. és az 1200/2012. (VII. 5.) számú végzésével a Rumba Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadta, tekintettel arra, hogy megállapította, hogy az Mttv. 57. (2) bekezdés b) és d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás b) és d) pontjai alapján az említett pályázók pályázati ajánlatai alakilag érvénytelenek. A Klubrádió Zrt. pályázó július 12. napján előterjesztett kérelmében a Fővárosi Ítélőtáblától a Médiatanács 1198/2012. (VII. 5.) számú, a pályázati nyilvántartásba vételét megtagadó végzésének hatályon kívül helyezését kérelmezte. A Fővárosi Ítélőtábla a 2.K /2012/2. számú végzésével a Médiatanács 1198/2012. (VII. 5.) számú végzését hatályon kívül helyezte, tekintettel arra, hogy a pályázati ajánlatok elbírálása során észlelt alaki érvénytelenséget az Mttv. 58. (3) bekezdése alapján a pályázati eljárást érdemben lezáró döntésbe kell foglalni. A Fővárosi Ítélőtábla végzésében rögzítette, hogy a Médiatanácsnak az eljárást lezáró döntésében, az Mttv a alapján hozott határozattal kell az alaki és tartalmi alkalmasság kérdésében, az eljárás eredménytelenségéről, illetve a pályázat nyerteséről határoznia és ez a kötelezettség független attól, hogy a pályázók nyilvántartásba vételét a megismételt eljárásban megtagadta. A Médiatanács a Fővárosi Ítélőtábla 2.K /2012/2. számú döntésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével az 1196/2012. (VII. 5.), 1197/2012. (VII. 5.), 1198/2012. (VII. 5.), 1199/2012. (VII. 5.) és az 1200/2012. (VII. 5.) sz. végzéseit visszavonta, és az alábbiakat állapította meg. 3

4 Az Mttv. 58. (3) bekezdése szerint amennyiben a Médiatanács az alaki érvénytelenségi okot a pályázati nyilvántartásba vételt követően, a pályázati ajánlat érdemi elbírálása során észleli, a pályázat alaki érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázat érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja. Az Mttv. 62. (2) bekezdése alapján nyertessé kizárólag olyan pályázó nyilvánítható, amely a pályázati ajánlat benyújtásától kezdve folyamatosan megfelelt az e törvényben és a pályázati felhívásban meghatározott részvételi feltételeknek. A fentiekre tekintettel a Médiatanács a pályázati ajánlatok alaki érvényességét a pályázati eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni. A Médiatanács a pályázati ajánlatok elbírálása során valamennyi pályázó pályázati ajánlata esetében alaki érvénytelenségi okot észlelt a lenti I.-V. pontban részletesen kifejtettek szerint. Tekintettel arra, hogy a Pályázati Eljárásban benyújtott valamennyi pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen, a Médiatanács a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően az Mttv. 62. (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás pontja alapján megállapította, hogy a Pályázati Eljárás eredménytelen. I. A Médiatanács a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlatának érvényességi feltételeknek való megfelelőségi vizsgálata során az alábbiakat állapította meg. 1. A Click Rádió Kft. pályázó nem látta el az alaki érvényességi feltételek körében meghatározottak szerint pályázati ajánlatának valamennyi oldalát folyamatos oldalszámozással, ugyanis nem oldalszámozta a csatolt mellékleteket, valamint a pályázati ajánlat lapjainak hátoldalait. A Pályázati Felhívás pontja a pályázati ajánlat benyújtásának formai követelményeként előírja, hogy A pályázati ajánlat minden oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Tekintettel a pályázati ajánlatnak a Pályázati Felhívás értelmező rendelkezései szerinti fogalmára, miszerint A Pályázati Ajánlat a pályázó által a Pályázati Felhívásra benyújtott teljes dokumentációt, ajánlattételt jelenti, a Click Rádió Kft. pályázónak a pályázati ajánlat minden oldalát folyamatos oldalszámozással kellett volna ellátnia. Figyelemmel arra, hogy a Pályázati Felhívás szerint a pályázónak a pályázati ajánlat minden oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátnia, a Médiatanács megállapította, hogy a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata a benyújtásra vonatkozó formai követelményeknek nem felel meg, a pályázati ajánlat nem megfelelő formában került benyújtásra. 2. A Click Rádió Kft. pályázó nem írta alá cégszerűen az alaki érvényességi feltételek körében meghatározottak szerint pályázati ajánlatának minden oldalát, ugyanis a pályázó gazdasági társaság alapító okiratán, a pályázó vezető tisztségviselőinek ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáján, a 3 havi működési költségről szóló banki igazoláson, a pályázó, adóigazolásain, cégkivonatán, a pályázónak a pályázati eljárásban történő teljes körű képviseletre jogosultak nevének, személyazonosító adatainak igazolására alkalmas dokumentumokon, a pályázó műsortervén, műszaki tervén, a pályázó közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóin, a stúdiótechnikai berendezésekre vonatkozó bérleti szerződés tervezeten, a csatolt támogatói nyilatkozatokon, továbbá a pályázati díj átutalásáról szóló igazoláson és a pályázati ajánlat lapjainak hátoldalain egyáltalán nem szerepel aláírás, valamint a pályázati ajánlat pályázó által oldalszámozott 1., 12., 18. és 24.oldalain, valamint, a Click Rádió Kft. pályázó évi évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóján (kivéve annak fedlapját, 2., 3., és utolsó oldalát) kizárólag a vezető tisztségviselő egyszerű aláírása szerepel. 4

5 A Pályázati Felhívás , , és pontjai a következő előírásokat tartalmazzák: A Pályázati Ajánlatot a Pályázati Felhívás mellékletét képező Formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével, az alaki követelmények betartásával a megadott formában és szerkezetben, a dátum feltüntetésével és cégszerű aláírással kell benyújtani. A pályázó a pályázati ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi okiratot, szerződést, vagy egyéb iratot, dokumentumot a Pályázati Felhívásban meghatározott formában köteles benyújtani. A pályázó a pályázati ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentum minden oldalát tartozik eredetiben aláírni, a pályázati ajánlat másolati csomagjait alkotó példányoknak ezen eredeti példány másolatainak kell lenniük. A pályázónak a nyilatkozatokat vagy egyéb dokumentumokat a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell benyújtania. A pályázati felhívás által előírt nyilatkozatokat a pályázónak külön-külön aláírva, és dátummal ellátva kell benyújtania. A pályázati ajánlat a Pályázati Felhívás értelmező rendelkezései szerint a pályázó által a Pályázati Felhívásra benyújtott teljes dokumentációt, ajánlattételt jelenti. A dokumentum kifejezés a pályázati ajánlat részét képező valamennyi iratot jelenti. A fentiek értelmében a Click Rádió Kft. pályázónak a pályázati ajánlata eredeti példányának valamennyi oldalát, annak teljes egészére kiterjedően a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvényben (a továbbiakban: Ctv.) foglaltak szerinti cégszerű aláírással kellett volna ellátnia. A cégjegyzés szabályairól gazdasági társaságok esetében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a Ctv. rendelkezik. A Gt. 29. (3) bekezdése szerint A gazdasági társaságot a társaság vezető tisztségviselője, valamint cégvezetője (32. ) írásban cégjegyzés útján képviseli.( ) A Ctv. 8. -a alapján a cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A Gt. 12. (1) bekezdés e) pontjának megfelelően a pályázó - ajánlatához csatolt társasági szerződésének 15. pontja rendelkezik a képviseletről és a cégjegyzésről. A Click Rádió Kft. pályázó által csatolt aláírási minta a társasági szerződés szerint rendelkezik a cégjegyzés módjáról és formájáról. A Ctv. 9. (1) bekezdése szerint: Amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. A fentiek alapján megállapítható, hogy amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy a nevében történő aláírásnak meg kell felelnie a cégjegyzésre vonatkozó előírásoknak, azaz az aláírás kizárólag a cégjegyzésre jogosult személy cégszerű aláírása lehet. A Click Rádió Kft. pályázó által csatolt aláírási minta a csatolt társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a cégjegyzés módjáról és formájáról oly módon rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője, 5

6 Füzesi Zsolt a társaságot akként jegyzi, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá írja a nevét. A Click Rádió Kft. pályázó cégszerű aláírása tehát nem csupán a cégjegyzésre jogosult személy aláírási minta szerinti aláírásából áll, hanem ahhoz közvetlenül hozzákapcsolódik a pályázó cég neve is. A Médiatanács megállapította, hogy tekintettel arra, hogy a Click Rádió Kft. pályázó nem írta alá cégszerűen a pályázati ajánlata eredeti példányának minden oldalát, a pályázati ajánlata a Pályázati Felhívás 2.1. szakaszában meghatározott formai követelményeknek nem felel meg. 3. A Click Rádió Kft. pályázó továbbá nem írta alá az alaki érvényességi feltételek körében meghatározottak szerint a Formanyomtatvány III. A tervezett műsor alapvető adatai fejezetének 3. Az egyes műsorszámok időtartama a teljes műsoridőben táblázatát a 7. oldalon, illetve a III. fejezet 5. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként táblázatát a 8. oldalon. A Pályázati Felhívás , valamint és pontjai a következő előírásokat tartalmazzák: A pályázati ajánlatot a Pályázati Felhívás mellékletét képező Formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével, az alaki követelmények betartásával a megadott formában és szerkezetben, a dátum feltüntetésével és cégszerű aláírással kell benyújtani. A pályázó a pályázati ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi okiratot, szerződést, vagy egyéb iratot, dokumentumot a Pályázati Felhívásban meghatározott formában köteles benyújtani. A pályázónak a nyilatkozatokat vagy egyéb dokumentumokat a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell benyújtania. A pályázati felhívás által előírt nyilatkozatokat a pályázónak külön-külön aláírva, és dátummal ellátva kell benyújtania. A Pályázati Felhívás 2.1. alcímének pontjai határozzák meg a pályázati ajánlatra vonatkozó formai követelményeket. A Pályázati Felhívás ezek között előírja, hogy a pályázati ajánlatot a Pályázati Felhívás mellékletét képező Formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével, az alaki követelmények betartásával a megadott formában és szerkezetben, a dátum feltüntetésével és cégszerű aláírással kell benyújtani. A Formanyomtatvány szerinti szerkezet megköveteli, hogy az említett táblázatok alatt a pályázó cégszerű aláírása szerepeljen. Tekintettel arra, hogy a Click Rádió Kft. a két táblázat között egyáltalán nem írta alá a Formanyomtatványt, így a Pályázati Felhívás 2.1. alcím szerinti formai követelményeinek nem tett eleget. 4. A Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata nem megfelelően tartalmazza az Mttv. 56. g) és i) pontjai, és a Pályázati Felhívás c) és a d) pontjai szerinti csatolandó dokumentumokat, valamint a Pályázati Felhívás pontjában foglalt adatokat. A Médiatanács 1381/2011. (X. 12.) számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a Click Rádió Kft. pályázót a Pályázati Felhívás d) pontja szerint csatolandó dokumentumokra vonatkozóan a Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkező Füzesi Zsolt és Lengyel András természetes személyek vonatkozásában, valamint a Pályázó műszaki terve, illetve a Pályázati Felhívás c) pontjának megfelelő banki igazolás vonatkozásában. A Click Rádió Kft. a hiánypótlásra a kért dokumentumokat, adatokat megküldte, azonban azok formailag nem felelnek meg a Pályázati Felhívásban előírt követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Click Rádió Kft. pályázó a hiánypótlásként megküldött dokumentumok, iratok valamennyi oldalát szintén nem írta alá 6

7 cégszerűen, és nem látta el azokat folyamatos oldalszámozással. A Click Rádió Kft. pályázó továbbá a hiánypótlásként megküldött iratot nem a Pályázati Felhívás és pontjaiban meghatározottak szerint nyújtotta be. A Pályázati Felhívás pontja szerint a pályázati eljárás bármely szakaszában a Médiatanács részére megküldött bármilyen irat tartalmát a Médiatanács csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum a Pályázati Felhívásban előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel, és az iraton a pályázó képviseletére jogosult személy eredeti aláírása szerepel. A Pályázati Felhívás korábbiakban hivatkozott , , és pontjai rögzítik, hogy a pályázati ajánlat (amelynek részét képezi valamennyi, a Pályázati Felhívásra benyújtott dokumentum, a pályázati ajánlatként benyújtott teljes dokumentáció) minden oldalát cégszerűen aláírva és folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani. A Pályázati Felhívás pontja rögzíti, hogy a pályázati ajánlatot 2 (kettő) nyomtatott és 6 (hat) elektronikus példányban kell benyújtani. A Pályázati Felhívás pontja továbbá előírja, hogy a pályázati ajánlat eredetiségének és megbontatlanságának biztosítása céljából az eredeti példány pályázati ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. Tekintettel arra, hogy a Click Rádió Kft. pályázótól november 3-án érkezett, /2011. számon iktatott beadványa a fenti formai követelményeknek nem felel meg, ezért azt a Médiatanács a Pályázati Felhívás pontja alapján a Pályázati Eljárásban nem vehette figyelembe. A Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata a Médiatanács részére hiánypótlásként megküldött iratok figyelembe vétele nélkül nem megfelelően tartalmazza a Pályázati Felhívás c) és a d) pontjai szerinti csatolandó dokumentumokat, valamint a Pályázati Felhívás pontjában foglalt adatokat. Tekintettel arra, hogy a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata nem megfelelően tartalmazza a Pályázati Felhívás c) és a d) pontjai szerinti csatolandó dokumentumokat, valamint a Pályázati Felhívás pontjában foglalt adatokat, így a pályázati ajánlat az Mttv. és a Pályázati Felhívás alaki érvényességi követelményeinek nem felel meg. Az Mttv. 57. (2) bekezdésének b) pontja és a Pályázati Felhívás b) pontja szerint alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha nem a Pályázati Felhívásban meghatározott határidőben, helyen, példányszámban, formában és módon került benyújtásra. Az Mttv. 57. (2) bekezdésének d) pontja és a Pályázati Felhívás d) pontja szerint alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha formailag nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. Az Mttv. 57. (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás e) pontja szerint alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha nem, vagy nem megfelelően tartalmazza az Mttv a szerinti, illetve a Pályázati Felhívás pályázati ajánlatra vonatkozó 2.3. pontjában foglaltakat. Az Mttv. 57. (3) bekezdése és a Pályázati Felhívás pontja a megnevezett formai hibák fennállása esetén nem teszi lehetővé a hiánypótlást az alábbiak szerint. Az Mttv. 57. (3) bekezdése szerint az 57. (2) bekezdésben foglalt alaki érvényességi feltételek körében hiánypótlásnak kizárólag az 56. b), c), dc), df)-dm), f)-i) pontok tekintetében van helye. 7

8 A Pályázati Felhívás pontja szerint az alaki érvénytelenségi feltételek körében hiánypótlásnak nincs helye az Mttv. 57. (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltak, az Mttv.56. a), da), db), de), e) pontjaiban felsorolt adatok, azaz a Pályázati Felhívás a)-d) pontja, a , a a), b), d) pontjaiban és a pontjában foglaltak tekintetében. A Médiatanács így megállapította, hogy a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. (2) bekezdés b) pontja és a Pályázati Felhívás b) pontja szerint alakilag érvénytelen, tekintettel arra, hogy nem a Pályázati Felhívás pontjában meghatározott formában került benyújtásra. Emellett a Médiatanács megállapította, hogy a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata formailag nem felel meg a Pályázati Felhívás 2.1. pontjában meghatározott formai feltételeknek, ezért az az Mttv. 57. (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás d) pontja szerint is alakilag érvénytelen. Tekintettel arra, hogy a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata a Médiatanács részére hiánypótlásként megküldött iratok figyelembe vétele nélkül nem tartalmazza az Mttv ban felsoroltakat, illetve a Pályázati Felhívás 2.3. pontjában foglaltakat, a Médiatanács megállapította, hogy a Click Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás e) pontja alapján is alakilag érvénytelen. II. A Médiatanács az Autórádió Kft. pályázó pályázati ajánlata alaki érvényességi feltételeknek való megfelelőségi vizsgálata során az alábbiakat állapította meg. 1. Az Autórádió Kft. pályázó nem látta el az alaki érvényességi feltételek körében meghatározottak szerint pályázati ajánlatának valamennyi oldalát folyamatos oldalszámozással, ugyanis nem oldalszámozta a pályázati ajánlata lapjainak hátoldalait, továbbá a pályázati ajánlat mellékleteit sem. A Pályázati Felhívás pontja a pályázati ajánlat benyújtásának formai követelményeként előírja, hogy A pályázati ajánlat minden oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Tekintettel a pályázati ajánlatnak a Pályázati Felhívás értelmező rendelkezései szerinti fogalmára, miszerint A Pályázati Ajánlat a pályázó által a Pályázati Felhívásra benyújtott teljes dokumentációt, ajánlattételt jelenti, az Autórádió Kft. pályázónak a pályázati ajánlat minden oldalát folyamatos oldalszámozással kellett volna ellátnia. Figyelemmel arra, hogy a Pályázati Felhívás szerint a pályázónak a pályázati ajánlat minden oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátnia, a Médiatanács megállapította, hogy az Autórádió Kft. pályázó pályázati ajánlata a benyújtásra vonatkozó formai követelményeknek nem felel meg, a pályázati ajánlat nem megfelelő formában került benyújtásra. 2. Az Autórádió Kft. pályázati ajánlata utolsó lapjának hátoldalán található egyszer ragasztható címkén cégszerű aláírás helyett az alaki érvényességi feltételek körében meghatározottaktól eltérően csupán a pályázó gazdasági társaság ügyvezetőjének egyszerű aláírása szerepel. A Pályázati Felhívás pontja szerint A pályázati ajánlat eredetiségének és megbontatlanságának biztosítása céljából az eredeti példány pályázati ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható 8

9 címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. A cégjegyzés szabályairól gazdasági társaságok esetében a Gt. és a Ctv. rendelkezik. A Gt. 29. (3) bekezdése szerint a gazdasági társaságot a társaság vezető tisztségviselője, valamint cégvezetője (32. ) írásban cégjegyzés útján képviseli.( )" A Ctv. 8. -a alapján a cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A Gt. 12. (1) bekezdés e) pontja alapján a pályázó - Ajánlatához csatolt társasági szerződésének 13. pontja rendelkezik a képviseletről és a cégjegyzésről. A Ctv. 9. (1) bekezdése értelmében a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. A fentiek alapján megállapítható, hogy amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy a nevében történő aláírásnak meg kell felelnie a cégjegyzésre vonatkozó előírásoknak, azaz a nevében történő aláírás kizárólag a cégjegyzésre jogosult személy cégszerű aláírás lehet. Az Autórádió Kft. pályázó által csatolt aláírási címpéldány a csatolt társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a cégjegyzés módjáról és formájáról oly módon rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője, Tamás Hajnalka a társaságot akként jegyzi, hogy a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá írja a nevét. Az Autórádió Kft. pályázó cégszerű aláírása tehát nem csupán a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldány szerinti aláírásából áll, hanem ahhoz közvetlenül hozzákapcsolódik a pályázó cég neve is. A pályázati ajánlat utolsó lapjának hátoldalán található egyszer ragasztható címkén csak az ügyvezető egyszerű aláírása szerepel, a pályázó cégneve nem, így ez az aláírás nem felel meg a cégjegyzés szabályainak. Tekintettel arra, hogy az Autórádió Kft. pályázó a pályázati ajánlatát átfogó fonalat lezáró egyszer ragasztható címkét nem cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján írta alá, a Médiatanács megállapította, hogy az Autórádió Kft. pályázó pályázati ajánlata nem felel meg a Pályázati Felhívás pontjában előírt a pályázati ajánlat benyújtásának formájára vonatkozó szabályoknak. 3. Az Autórádió Kft. pályázó a pályázati ajánlatának egyik oldalát sem írta alá az alaki érvényességi feltételek körében meghatározottak szerint. Az Autórádió Kft. pályázati ajánlata lapjainak hátoldalain, valamint az ajánlatnak a pályázó által számozott 2; 12; 13; 19; 25; a mellékleteket felsoroló tartalomjegyzéket tartalmazó oldalon, a pályázati ajánlat mellékletei közül a pályázó gazdasági társaság alapító okiratán, a pályázó vezető tisztségviselőinek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányán, a 3 havi működési költségről szóló banki igazoláson, a pályázó, adóigazolásán, cégkivonatán, továbbá a pályázati díj átutalásáról szóló igazoláson egyáltalán nem szerepel aláírás, a pályázati ajánlat további oldalain pedig kizárólag a vezető tisztségviselő egyszerű aláírása szerepel. A Pályázati Felhívás , , és pontjai a következő előírásokat tartalmazzák: 9

10 A Pályázati Ajánlatot a Pályázati Felhívás mellékletét képező Formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével, az alaki követelmények betartásával a megadott formában és szerkezetben, a dátum feltüntetésével és cégszerű aláírással kell benyújtani. A pályázó a pályázati ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi okiratot, szerződést, vagy egyéb iratot, dokumentumot a Pályázati Felhívásban meghatározott formában köteles benyújtani. A pályázó a pályázati ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentum minden oldalát tartozik eredetiben aláírni, a pályázati ajánlat másolati csomagjait alkotó példányoknak ezen eredeti példány másolatainak kell lenniük. A pályázónak a nyilatkozatokat vagy egyéb dokumentumokat a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell benyújtania. A pályázati felhívás által előírt nyilatkozatokat a pályázónak külön-külön aláírva, és dátummal ellátva kell benyújtania. A fentiek értelmében az Autórádió Kft. pályázónak a pályázati ajánlatának valamennyi oldalát, annak teljes egészére kiterjedően a Ctv.-ben foglaltak szerinti cégszerű aláírással kellett volna ellátnia. Figyelemmel arra, hogy az Autórádió Kft. a pályázati ajánlatának egyik oldalát sem írta alá cégszerűen, a Médiatanács megállapította, hogy az Autórádió Kft. pályázó pályázati ajánlata a fenti formai követelményeknek nem felel meg. 4. Az Autórádió Kft. pályázó nem írta alá az alaki érvényességi feltételek körében meghatározottak szerint a Formanyomtatvány III. A tervezett műsor alapvető adatai fejezetének 3. Az egyes műsorszámok időtartama a teljes műsoridőben táblázatát a 8. oldalon, illetve a III. fejezet 5. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként táblázatát a 9. oldalon. A Pályázati Felhívás , valamint , és pontjai a következő előírásokat tartalmazzák: A pályázati ajánlatot a Pályázati Felhívás mellékletét képező Formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével, az alaki követelmények betartásával a megadott formában és szerkezetben, a dátum feltüntetésével és cégszerű aláírással kell benyújtani. A pályázó a pályázati ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi okiratot, szerződést, vagy egyéb iratot, dokumentumot a Pályázati Felhívásban meghatározott formában köteles benyújtani. A pályázónak a nyilatkozatokat vagy egyéb dokumentumokat a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell benyújtania. A pályázati felhívás által előírt nyilatkozatokat a pályázónak külön-külön aláírva, és dátummal ellátva kell benyújtania. A Pályázati Felhívás 2.1. alcímének pontjai határozzák meg a pályázati ajánlatra vonatkozó formai követelményeket. A Pályázati Felhívás ezek között előírja, hogy a pályázati ajánlatot a Pályázati Felhívás mellékletét képező Formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével, az alaki követelmények betartásával a megadott formában és szerkezetben, a dátum feltüntetésével és cégszerű aláírással kell benyújtani. A Formanyomtatvány szerinti szerkezet megköveteli, hogy az említett táblázatok alatt a pályázó cégszerű aláírása szerepeljen. Tekintettel arra, hogy az Autórádió Kft. a két táblázat között egyáltalán nem írta alá a Formanyomtatványt, így a Pályázati Felhívás 2.1. alcím szerinti formai követelményeinek nem tett eleget. 10

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben