Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide"

Átírás

1 Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly

2 Contents / Tartalomjegyzék About project / A projekt bemutatása. 4/5 The Centre for Senior Citizens Initiatives / Idősügyi Kezdeményezések Központja. 6/7 Active 50+ Fair / Aktív 50+ Évesek Vására. 8/9 Hejobaba a cultural heritage in the country / Hejőbába kulturális örökség vidéken. 10/11 Heartbeat Foundation / Szívdobbanás Alapítvány. 12/13 Training course for diabetic adults and promotion of physical activity / Tanfolyami képzés és a testmozgás népszerűsítése cukorbeteg felnőtteknek. 14/15 Arnica: Volunteer association of civil defence / Arnica: Önkéntes polgári védelmi szervezet. 16/17 Activity center Ågläntan / Ågläntan szabadidőközpont. 18/19 Storytelling in elderlycare / Mesélés az idősgondozásban. 20/21 Training programs for volunteers / Képzési programok önkénteseknek. 22/23 The strategy to recruit older volunteers in ONPA / Idős önkéntesek toborzási stratégiája az ONPA-nál. 24/25 The students and the elderlies common afternoons in day activity center Olokolo / Diákok és idősek közös délutánjai az Okoloko nappali foglalkoztató otthonban. 26/27 Home visits of nursing students / Ápoló hallgatók házi segítségnyújtása. 28/29

3 Tisztelt Olvasó! Nagy örömömre szolgál a RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából nemzetközi projektet összefoglaló kiadvány bemutatása A projektet az Idősügyi Kezdeményezések Központja valósította meg a es évben Az időskorú népesség aránya folyamatosan növekszik Európában, és mind több ember ér el magas életkort Ez ugyan kedvező változás, ám az egészségügyi és az idősellátás költségeinek növekedésével egyre nagyobb terhet ró a jóléti rendszerre Ez a kétnyelvű kiadvány, amelyet Önök most a kezükben tartanak, összefoglalja a partnereink (6 európai régió) által alkalmazott bevált gyakorlati megoldásokat az idősödő népesség életminőségének javítására A projektszintű együttműködés keretein belül meghatározott tevékenységek példája ösztönzően hathat a helyi szereplőkre, de mindenekelőtt bizonyítékot szolgáltat arra, hogy országhatároktól függetlenül ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenéznünk Őszintén hiszem, hogy a tudás és tapasztalat megosztása által a megoldások megtalálása nemcsak egyszerűbbé válik, hanem hatékonyabbá is Kellemes olvasást kívánok! Monika Szelągiewicz Az Idősügyi Kezdeményezések Központjának elnöke I have a great pleasure to present the publication summarizing international project RECO regions in collaboration to improve health and quality of life for elderly, which was realized by the Centre for Senior Citizens Initiatives in years The proportion of older people in Europe is increasing and more people are living to an advanced age This is a positive change but it places a growing demand on the welfare system when the cost of elderly care and medical care increases This bilingual publication, which you hold in your hand, is a collection of best practices implemented by partners from 6 European regions in order to improve the quality of seniors life The examples of activities identified within the project cooperation can be an inspiration for local actors, but most of all, they are the proof that we meet similar problems that we have to face regardless the country we are from I strongly believe, that through the exchange of knowledge and experience, finding solution will be not only easier, but also more efficient Enjoy the read Monika Szelągiewicz President of Center for Senior Citizens Initiatives

4 About project Since January 2011, Centre for Senior Citizens Initiatives was implementing the project RECO regions in collaboration to improve health and quality of life for elderly, which was a part of CREATOR mini-programme The project was co-financed by the European Regional Development Fund, within INTERREG IVC Programme The aim of RECO project was finding good practices in the field of services for the elderly by cooperation between the cities, public authorities, universities and volunteer organizations and universities from 6 European regions: Västerbotten (Sweden), Lorraine (France), Häme (Finland), Hungary and Italy During the study visits and project workshops we have shared our experiences, exchanged the ideas and enlarged knowledge of the needs of an aging population, which will help in developing new methods of providing care and support for senior citizens in our regions During the project, we ve analyzed: models of institutional care (nursing homes, day care centers, etc ), models of environmental care (home visits, volunteer guardianship, etc ), ways of activating the elderly We have also realized many local activities within project: co-financing of NGOs participation in the Active 50 + Fair (March 2011), publication of the brochure about Poznan units acting for improving the quality of elderly s life (March 2011), preparing the diagnose of the needs and expectations of people over 50 in Poznań (October 2011), organization of the International Conference on Solidarity between Generations (May 2012), realization of the video Dear twenty-year-old me (May 2012), conduct a series of trainings for future volunteers Storytelling storytelling in the elderly care (November 2012) The implementation of the project enabled making the new contacts at European level, with the potential to sustain cooperation as well as giving the ability to diagnose the situation of the elderly and developing recommendations, based on the European experience The project has given also the opportunity to promote the activities of the Centre for Senior Citizens Initiatives abroad More information on RECO website: Project duration: Project amount: EUR Contact person: Mrs Adrianna Brzostowska, adrianna pl The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Regional Development Fund, helps regions of Europe work together to share experience and good practice in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention 4

5 A projekt bemutatása Az Idősügyi Kezdeményezések Központja 2011 januárjától dolgozott a RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából elnevezésű projekt megvalósításán, amely a CREATOR miniprogram részét képezte A projekt társfinanszírozója az Európai Regionális Fejlesztési Alap volt az INTERREG IVC program keretein belül A RECO projekt célja a jó gyakorlati megoldások megtalálása volt az idősellátás területén 6 európai régió (a svéd Västerbotten, a francia Lotaringia, a finn Häme, Magyarország és Olaszország) városai, állami intézményei, egyetemei és önkéntes szervezetei közötti együttműködéssel A helyszíni tanulmányok és a projekt műhelymunkái során tapasztalatokat cseréltünk, ötleteket osztottunk meg, és gyarapítottuk ismereteinket az idősödő népesség szükségleteiről Mindezek segítenek majd abban, hogy régióink idős állampolgárai részére új ellátási módszereket és támogatási formákat dolgozzunk ki A projekt során elemeztük az alábbiakat: intézeti ellátási modellek (bentlakásos intézmények, nappali ellátó központok stb.), otthoni környezetben való ellátás modelljei (házi segítségnyújtás, önkéntes gyámok rendszere stb.), az idősek tevékeny életmódra való ösztönzésének módszerei. Sok helyi tevékenységet is megvalósítottunk a projekt keretében: civil szervezetek részvételének társfinanszírozása az Aktív 50+ Évesek Vásárában (2011. március), ismertető kiadvány az idősek életminőségének javításával foglalkozó poznańi intézményekről (2011. március), diagnózis felállítása az 50 év feletti poznańi lakosok szükségleteiről és elvárásairól (2011. október), a generációk közötti szolidaritással foglalkozó nemzetközi konferencia megrendezése (2012. május), a Kedves húszéves önmagam! videó megvalósítása (2012. május), képzések szervezése leendő önkéntesek számára Mesélés mesemondás az idősellátásban témában (2012 november) A projekt megvalósítása lehetővé tette, hogy új kapcsolatok jöjjenek létre európai szinten, az együttműködés kialakításának lehetőségével elősegítve az idősek helyzetének feltérképezését, valamint az európai tapasztalatokon alapuló javaslatok kidolgozását A projekt arra is lehetőséget teremtett, hogy az Idősügyi Kezdeményezések Központjának tevékenységét külföldön is megismertesse További információk a TKKI honlapján: www tkki hu A projekt időtartama: A projekt teljes költségvetése: EUR Kapcsolattartó magyar részről: Visnyovszky Judit, Türr István Képző és Kutató Intézet, visnyovszky hu Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott INTERREG IVC nemzetközi együttműködési program segíti, hogy Európa régiói együttműködjenek a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjében az innováció, a közgazdaságtan, a környezeti tényezők és a kockázatmegelőzés területén 5

6 The Centre for Senior Citizens Initiatives In light of the demographic changes occurring in Poznań, the city authorities have established the Centre for Senior Citizens Initiatives a municipal organisational unit, the main task of which is to work towards raising the quality of life of mature people and seniors The goal of the Centre is to create the right conditions for active and independent ageing in Poznań, together with full seniors participation and the ability of shaping the city life We have managed to create a place for everyone interested in the events organised for seniors Within the scope of the 50+ Information Point in the Centre, we provide a website with an offers database, publish a weekly newsletter that appears in the form of an electronic newsletter and a column in the local press Thanks to volunteers from the radio and television industries, we can also reach people who do not use the Internet or read newspapers To support our information and promotional activities, we have established a certification system for senior-friendly places We promote, among other things, volunteer work among seniors and the silver economy concept reflected in the Active 50+ Fair With a view of creating a friendly environment for the elderly, the Centre also undertakes activities aimed at promoting solidarity between generations An example of this is the monthly cycle of cultural and educational events titled Senioralni Poznań (Seniors Poznań), conducted in partnership with universities of the third age in Poznań The source of the Centre s success lies in its continuous cooperation with NGOs and public institutions, and as a result of executed initiatives and participation in international projects This includes strategic documents prepared with the Centre s participation, which constitute the framework of local system solutions The implementation of these solutions will create a future opportunity to strengthen the conditions to develop additional services and resources for the elderly The extensive activity of the Centre for Senior Citizens Initiatives in Poznań is becoming an example for other cities in Poland It is also recognised internationally, as it demonstrates through many requests to share our experience within the scope of national conferences and international meetings Poznań, Wielkopolska Region, Poland pl 6

7 Idősügyi Kezdeményezések Központja A poznańi demográfiai változásokra válaszként a városvezetés létrehozta az Idősügyi Kezdeményezések Központját egy olyan önkormányzati szervezeti egységet, amelynek fő feladata a felnőttkorú és idősödő lakosság életminőségének javításán munkálkodni A központ célja a megfelelő körülmények megteremtése Poznańban az aktív és független időssé váláshoz, az idősek teljes részvételével és a városi közélet alakításának képességével Sikerült létrehoznunk egy helyet mindazok számára, akiket érdekelnek az idősek számára rendezett események A központ közepén elhelyezett, úgynevezett 50+ Információs Pont segítségével egy olyan honlapot bocsátunk rendelkezésre, amely bemutatja a kínálati adatbázist és heti hírlevelet ad ki elektronikus levél formájában és a helyi sajtó hasábjain is A rádió- és televízióipar önkénteseinek köszönhetően azokhoz az emberekhez is el tudjuk juttatni az üzenetet, akik nem használnak internetet, és nem olvasnak újságot Tájékoztató és hirdető tevékenységünk segítésére tanúsítási rendszert dolgoztunk ki az idősbarát helyek számára Többek között népszerűsítjük az idősek közt végzett önkéntes munkát és az ezüst gazdaság elméletet, amelyet az Aktív 50+ Évesek Vására is tükrözött Az idősek számára barátságos környezet kialakítását szem előtt tartva, a Központ a generációk közti szolidaritást előmozdító tevékenységeket is folytat Példaként említhető a havonta megrendezett kulturális és oktatási rendezvénysorozat, a Senioralni Poznań (Idősek Poznań), amelynek a lebonyolítását a harmadik generációs poznańi egyetemek végzik A központ sikere a társadalmi szervezetekkel és állami intézményekkel való folyamatos együttműködésben gyökerezik, és a megvalósított kezdeményezések, valamint a nemzetközi projektekben való részvétel eredménye Magába foglalja a központ részvételét olyan stratégiai dokumentumok elkészítésében, amelyek megszabják a helyi rendszermegoldások keretét Ezeknek a megoldásoknak a megvalósítása lehetőséget teremt arra, hogy a jövőben javulhassanak az időseket megcélzó további szolgáltatások és források fejlesztésének feltételei Az Idősügyi Kezdeményezések Központjának kiterjedt tevékenysége más lengyel városoknak is példaként szolgál Már nemzetközileg is elismert, ami abban nyilvánul meg, hogy országos konferenciák és nemzetközi rendezvények kérnek fel minket arra, hogy megosszuk velük a tapasztalatainkat Poznań, Wielkopolska régió, Lengyelország pl 7

8 Active 50+ Fair The Active 50+ fair is an annual event organized for people over 50 The first edition took place in 2010 The organizers of this event are: Wielkopolska Region, the City of Poznan and the Poznan International Fair The Centre for Senior Citizens Initiatives as well as the Regional Centre for Social Policy in Poznan are co-organizers On the one hand, the fair presents the companies for which an adult client is important, and which wants to recognize the expectations of experienced and wise elderly consumers The offer includes topics related to health, work and education, travel, sports, beauty and lifestyle, passions, new technologies and media or finances On the other hand, the Active 50+ fair is also a space for local and regional nongovernmental organisations and public units which carry out projects for seniors and people over 50 During two days of exhibition (weekend) organizations present their offer and try to convince doubters, how many meetings, trainings, cultural and social activities are organized every day in the city and in Wielkopolska Region It is worth noticing that age-friendly products are becoming more and more important for many social and economy entities We try to make our fair program very diverse to satisfy the fans of sport, culture, science and many other fields Extremely colourful are the non-governmental organizations, that work for seniors Their stands invite guests with beautiful arrangements and kind reception From the stands, the guest can learn what does a given organization do, learn what kind of actions it promotes or how they can join it One of the most popular are the sport initiatives, which depicts that physical exercise can be satisfying in every age Seniors can take part in tai chi, nordic walking or yoga trainings All this under the watchful eye of the instructors It is said, that being old is a matter of decision, surely the fair s guest prove that they want and can live a healthy and active life The program includes other special workshops as well The subjects of the meetings are always very diverse, ranging from education to artistic and psychological classes The important part of the event is also health promotion Free basic diagnostic tests for the elderly and meetings with doctors are organized Visitors can also take part in several concerts Poznań, Wielkopolska Region, Poland pl 8

9 Aktív 50+ Évesek Vására Az Aktív 50+ Évesek Vására egy évente megrendezett esemény az 50 év feletti lakosság számára Az első rendezvény 2010-ben zajlott le Az esemény szervezői: Wielkopolska régió, Poznań városa és a Poznańi Nemzetközi Vásár Az Idősügyi Kezdeményezések Központja és a poznani Szociálpolitikai Regionális Központ társszervezőként vesznek részt A vásár egyrészt bemutatja azokat a cégeket, amelyek számára fontosak a korosabb ügyfelek, és amelyek el akarják ismerni a tapasztalt és bölcs idősebb fogyasztók igényeit A kínálat tartalmaz egészségügyi, munkaerőpiaci, oktatási, utazási, sportolással kapcsolatos, szépségápolási és életvezetési, szabadidős, technológiai újításokról és médiáról vagy pénzügyekről szóló témákat is Másrészt, az Aktív 50+ Évesek Vására teret nyújt azoknak a helyi és regionális társadalmi és állami szervezeteknek, amelyek idősek és 50 év felettiek számára szóló projekteket valósítanak meg A két napig (egy teljes hétvégén át) tartó kiállítás során a szervezetek megmutatják kínálatukat, és megpróbálják meggyőzni a kétkedőket, hogy milyen sok összejövetelt, képzést, kulturális és társasági eseményt rendeznek meg nap mint nap a városban, valamint Wielkopolska régióban Érdemes megemlíteni, hogy a korcsoportot célzó termékek gyártása számos társadalmi és gazdasági szereplő számára egyre fontosabbá válik Megpróbáljuk minél változatosabban összeállítani a vásári programot, hogy a sport, kultúra, tudomány és sok más terület kedvelőinek is a kedvére tehessünk Kimagaslóan színes kínálatot nyújtanak az idősekkel foglalkozó társadalmi szervezetek Látványosan feldíszített standjaik szívélyesen várják a vendégeket A pultoknál az érdeklődő megtudhatja, mivel foglalkozik az adott szervezet, milyen tevékenységeket végez, és hogyan lehet csatlakozni a tagjai közé Kifejezetten népszerűek a sportkezdeményezések, ami tükrözi, hogy a mozgás bármely életkorban örömöt szerezhet Az idősek részt vehetnek tai-chi, északi síjárás (Nordic Walking) vagy jógaórákon, és mindezt az oktatók gondos felügyelete mellett Azt mondják, hogy öregnek lenni döntés kérdése, és a vásár látogatói bizonyítják, hogy egészséges és aktív életet akarnak és tudnak élni A program egyéb különleges műhelymunkákat is tartalmaz Az összejövetelek mindig nagyon változatosak, az oktatástól kezdve a művészeteken át a pszichológiai témákig mindenfélével foglalkoznak Az esemény fontos része az egészség megőrzésének népszerűsítése is Ingyenes alapvizsgálatokat végeznek az időseken, és a szakorvosokkal való találkozást is megszervezik A látogatók számos koncerten is részt vehetnek Poznań, Wielkopolska régió, Lengyelország pl 9

10 Hejobaba a cultural heritage in the country The local government of Hejőbába village promotes the existence of a club for local seniors called Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület (Blooming Asters Association) where they can learn the folk dances of the area The club was founded in December 2007 with 43 members, most of whom were old age pensioners There are rehearsals twice a week, and the members perform regularly on local events The folk costumes worn by the dancers are the authentic replica of the originals and are sewn by the club members themselves Moreover, the other club member makes wood carvings and has already won awards for her products During last year the club performed regularly in the kindergarten and the psychiatric home near the village The cultural relevance of performances is ensured by the local kindergarten teacher who has got a folk dance trainer qualification and who does research into the etymology of the dances and songs Additionally, club members make crouches and teaching the skill to the young and children By performing in every village they also involve the local youth by giving them a good example As the result, Blooming Asters are extremely popular in their own community and their neighbourhood and they encourage other seniors to perform in front of the village inhabitants and entertain them This practice forms a strong local community and enables the elderly to look after one another Their motto is: We care about each other and the rest! Miskolc, North Hungary Juhász Barnabás, Mayor Office Hejőbába, inter net 10

11 Hejőbába kulturális örökség vidéken Hejőbába község települési önkormányzata támogatja a helyi idősek számára létrejött Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület klubjának működését, ahol a környékbeli néptáncokat tanulhatják meg A klubot 43 tag alapította 2007 decemberében A legtöbbjük öregségi nyugdíjas Hetente kétszer tartanak próbát, és a tagok rendszeresen fellépnek a helyi rendezvényeken A fellépőruhák az eredeti népviselet élethű másolatai, és maguk a klub tagjai varrják őket Egy másik klubtag fafaragásokat is készít, és az asszony már díjakat is nyert az általa készített tárgyakkal Tavaly a klub tánccsoportja rendszeresen fellépett az óvodában és a falu közelében működő pszichiátriai otthonban Az előadások kulturális hátterét a helyi óvoda óvónője biztosítja, ő ugyanis néptáncoktatói végzettséggel is rendelkezik, és kutatja a táncok, dalok etimológiáját A klubtagok guggolásokat is végeznek, és a fiataloknak, gyerekeknek is megtanítják a fogásokat A falvakban fellépve bevonják a helyi fiatalokat is, jó példát mutatva nekik Mindennek eredményeként az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület elképesztően népszerű a saját közösségén belül, sőt az egész környéken, és más időseket is arra biztat, hogy fellépjenek a falujuk lakosai előtt, szórakoztató műsort adva nekik Ez a gyakorlat erős helyi közösséget teremt, és lehetővé teszi, hogy az idősek gondoskodhassanak egymásról A jelmondatuk így hangzik: Törődünk egymással és a többiekkel is! Miskolc, Észak-Magyarország Juhász Barnabás, Hejőbába Polgármesteri Hivatala, inter net 11

12 Heartbeat Foundation The Heartbeat Foundation has been involved in elderly care since 1999, mainly by supporting families which take care of elderly family members at homes The foundation trains and helps families to professionally look after their old and sick handicapped relatives in their homes The family members and volunteers receive training and mentoring to be able to help them cope with difficult situations In situations in which families cannot afford to hire private care or put their relatives in the old people s home this kind of activity is crucial Programme offered by the Foundation includes: providing information about old age illnesses, mental problems, nutrition, home care problems practicalities and tips eg how to move the patient, how to take care of hygiene etc The no-man test has been replaced by the practices with residents of the elderly homes, volunteers or nurses family members, who are already involved in care, can take part in drama groups to cope with the process of mental burden The groups are closed, they usually meet ten times in two weeks The main issues they deal with are acceptance, empathy, tensions caused by the situation of everyday care, understanding the feeling of dependent old people in defenceless etc The program is led by three professional caregivers and a team of twenty volunteers The activity has been running since 2002 continuously, with some limitations on the activities depending on the financial support for the Foundation There are still expectations towards women in some areas to stay at home and give up their jobs in order to look after the family Providing support for them seems to be extremely important, but in some cases home care is the best option Miskolc, North Hungary Verbői Tiborné, Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány, hu 12

13 Szívdobbanás Alapítvány A Szívdobbanás Alapítvány 1999 óta vesz részt az idősgondozásban, főként az idős rokonukat otthon gondozó családok támogatójaként Az alapítvány tanítja és segíti a családokat abban, hogy szakszerűen láthassák el idős és fogyatékos rokonaikat a saját otthonukban A családtagok és önkéntesek képzést és egyedi útmutatást kapnak a nehéz helyzetek kezeléséről Az olyan családok számára, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy kifizessék a rokonaik magánápolását vagy idősotthoni elhelyezését, az ilyen jellegű oktatás alapvető fontosságú Az alapítvány által kínált programok például: tájékoztatás nyújtása időskori betegségekről, mentális problémákról, táplálkozásról, az otthonápolás során felmerülő nehézségekről; gyakorlatok és ötletek például azzal kapcsolatban, hogy hogyan mozgassák a beteget, hogyan gondoskodjanak a higiéniai szükségleteiről stb A résztvevők élettelen bábuk helyett idősotthonok lakóin, önkénteseken és ápolókon gyakorolhatnak; a gondozást már egy ideje végző családtagok drámacsoportokban vehetnek részt, amelyek segítenek nekik megküzdeni a vállukra nehezedő teherrel A zárt csoportok általában kéthetente tíz alkalommal gyűlnek össze Az általuk feldolgozott fő témák közé tartozik az elfogadás, az empátia, a mindennapi gondozás okozta feszültség, a kiszolgáltatott helyzetbe került idősek érzéseinek megértése stb A programot három hivatásos gondozó és egy húszfős, önkéntesekből álló csapat vezeti A program 2002 óta folyamatosan működik, az alapítvány finanszírozásától függően különböző tevékenységekkel Még mindig sok helyen elvárják a nőktől, hogy otthon maradjanak és a munkájukat feladva, a családjuk gondozásának éljenek Az ő támogatásuk is fontos, de az előfordul, hogy tényleg az otthoni ápolás a legjobb megoldás Miskolc, Észak-Magyarország Verbői Tiborné, Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány, hu 13

14 Training course for diabetic adults and promotion of physical activity Diabetics must understand their condition and be able to manage the problem by themselves by being active and possessing required knowledge about their treatment Proposal of therapeutic and training courses for diabetics and their families in Berzo Demo municipality consists of visiting a clinic on a monthly basis to check blood sugar level, cholesterol, blood pressure and weight and taking part in group meetings with diabetic elderly and their families, for max 15 people Diabetes mellitus is a complex, chronic illness and the patient must cooperate in their treatment and change their life style Experts are treating the illness to avoid unnecessary acute and chronic complications and to improve the quality of life In addition, a training course called Walking together to feel good is being launched This course is for people over 65 years of age, who are chronically ill or have a sedentary lifestyle The general aim of this project is to stimulate and encourage physical activity and to encourage the creation and perpetuation of a group of people walking together The evidence of success of our diabetic training course can be observed in the growing number of participants The munincipalities of Della Valsaviore Berzo Demo, Brescia, Italy www comune berzo-demo bs it fedele berzo-demo bs it 14

15 Tanfolyami képzés és a testmozgás népszerűsítése cukorbeteg felnőtteknek A cukorbetegeknek el kell fogadniuk az állapotukat, és képesnek kell lenniük egyedül kezelni a helyzetet úgy, hogy közben aktívak maradnak, és elsajátítják a szükséges ismereteket a betegségük ellátásáról A Berzo Demo településén élő cukorbetegek és családtagjaik számára szervezett terápiás és képzési programok keretén belül lehetővé teszik a havi rendszerességű kórházlátogatást, ahol vércukorszintet, koleszterinszintet, vérnyomást és testtömeget mérnek, és csoportos összejöveteleken vehetnek részt, amelyeket cukorbeteg idősek és családtagjaik számára tartanak legfeljebb 15 fős csoportokban A diabetes mellitus összetett, krónikus betegség, és a betegnek együtt kell működnie a kezelés során, átalakítva az egész életmódját A betegséget szakértők kezelik a szükségtelen akut és krónikus szövődmények elkerülésének és az életminőség javításának érdekében Ezen felül bevezették a Sétáljunk együtt, hogy jól érezzük magunkat nevű programot is A program olyan 65 év felettiek számára jött létre, akik krónikus betegségben szenvednek, vagy ülő életmódot folytatnak A projekt fő célja a testmozgás elősegítése és népszerűsítése közösen sétáló csoportok kialakításával és fenntartásával A cukorbetegek képzésére irányuló programunk sikere abból is látható, hogy a résztvevők száma folyamatosan nő Della Valsaviore települési önkormányzatai Berzo Demo, Brescia, Olaszország www comune berzo-demo bs it fedele berzo-demo bs it 15

16 Arnica : Volunteer association of civil defence Arnica is an association consisting only of volunteers who provide their service for free in the field of civil defence and emergency care The most important activities deal with: emergency medical aid and care, fire fighting, interventions to support people affected by natural disasters in Italy and abroad, awareness campaigns in schools about the basic rules regarding conduct in the case of natural disasters Elderly of the Arnica s association are active, perform a very important and demanding activities, attend training courses and work in shifts as drivers and helpers In addition to their work in the field of health, they operate in support of various initiatives in the valley and province area, for example in education health projects and first aid service addressed to local population The munincipalities of Della Valsaviore Berzo Demo, Brescia, Italy www comune berzo-demo bs it fedele berzo-demo bs it 16

17 Arnica: Önkéntes polgári védelmi szervezet Az Arnica egyesületet kizárólag önkéntesek alkotják, ellentételezés nélkül szolgálva a polgári védelmet és az elsősegélynyújtást A legfontosabb tevékenységei: elsősegélynyújtás és ellátás, tűzoltás, katasztrófától sújtott területek lakóinak megsegítése Olaszországban és külföldön, tudatosságerősítő programok szervezése iskolákban a természeti katasztrófáknál követendő alapvető teendőkről Az Arnica egyesület idős tagjai nagyon fontos és sok erőfeszítést igénylő feladatokat látnak el, képzésekre járnak, több műszakban dolgoznak sofőrként és segítőként is Az egészségügy területén végzett munkán felül változatos kezdeményezésekben, például egészségügyi oktatási projektekben és a helyi lakosság számára szervezett elsősegélynyújtásban vesznek részt a völgyben és az egész megye területén Della Valsaviore települési önkormányzatai Berzo Demo, Brescia, Olaszország www comune berzo-demo bs it fedele berzo-demo bs it 17

18 Activity center Ågläntan In relation to the business plan in 2010 the staff of home for the elderly wanted to start an activity center with such activities as: Spa pedicure with bath and hair care, creation of a senses room in which a feeling of peace and quiet could be experienced (within Snoezelen therapy), as well as, rooms for fitness and music classes The new offer was supposed to be available not only for the residents of the house, but also for seniors who live in the neighborhood, in their own homes These thoughts were both in accordance with the local government, who also felt the need of creating good meeting places for older people, as well as, with our ambition to join with the other districts and apply for EU funds The project has three main stages, where the start of the activity center is the step number one The next step is to coordinate the activities with the day center, volunteers and other organizations The third step is to use this cooperation to create applications for EU funds together with other municipalities The main goal of the project is creating an open forum with the wide range of activities that enable users and their relatives to experience a greater joy in life The purpose is also to offer a wider range of activities for patients and to develop and test new ways of working We hope that the application of new methods and adaptation activities will result in creating a higher sense of purpose among the elderly By creating an open atmosphere we expect that residents and relatives to feel safe We also hope that drugs use will reduce, together with the anxiety and aggression of the residents, due to hostile environment and the absence of appropriate activities The project has been successful and the activity center is developing with both volunteers and NGO, who are now taking part in the project Gmina Umeå, Västerbotten, Szwecja Birgitta Brännvall, Municipality of Umeå birgitta se 18

19 Ågläntan szabadidőközpont A 2010-es év üzleti tervének összeállítása során az idősotthon személyzete elhatározta, hogy létrehoznak egy szabadidőközpontot az alábbi kikapcsolódási lehetőségekkel: spa pedikűr, fürdő és hajápolás, relaxációs terem, ahol a béke és csönd érzését lehet megtapasztalni (a Snoezelen terápia jegyében), valamint kondi- és zenetermek Az új kínálatot nemcsak az otthon lakóinak, hanem a környékbeli otthonélő időseknek is szánták Ezek az ötletek összecsengtek mind a helyi önkormányzat elképzeléseivel, ahol szintén igényt éreztek arra, hogy hangulatos találkozóhelyet teremtsenek az idősek számára, mind a mi törekvéseinkkel a más körzetekkel való együttműködésre és uniós finanszírozások közös megpályázására A projektnek három fő szakasza van, ezek közül az első a szabadidős központ létrehozása A második a nappali központ, illetve önkéntesek és más szervezetek tevékenységeinek irányítása A harmadik pedig az, hogy ezzel az együttműködéssel alapot teremtve, más településekkel közösen uniós pénzügyi támogatásokat pályázhassanak meg A projekt fő célja olyan nyitott fórum létrehozása, ahol a szabadidős tevékenységek széles kínálata várja a felhasználókat és rokonaikat, hogy megtapasztalhassák az élet igazi örömeit Az is cél, hogy a bentlakásos gondozottak számára is nyújtsák ezt a széles kínálatot, és hogy új munkavégzési módszereket fejleszthessenek ki, illetve próbálhassanak ki a gyakorlatban Bízunk benne, hogy az új módszerek bevezetése és alkalmazása nagyobb fontosságtudatot eredményez majd az idősek körében A nyílt légkör megteremtésével azt szeretnénk elérni, hogy lakóink és rokonaik biztonságban érezzék magukat Reménykedünk benne, hogy a droghasználat is csökken majd, akárcsak a barátságtalan környezet és a tevékenységek hiánya miatt a lakókban kialakuló szorongás és agresszió A projekt sikeresnek bizonyult, és a szabadidőközpont folyamatosan fejlődik a résztvevő önkéntesek és társadalmi szervezetek segítségével Gmina Umeå, Västerbotten, Svédország Birgitta Brännvall, Umeå település birgitta se 19

20 Storytelling in elderlycare The project of storytelling in the eldercare started thanks to the money from the National stimulating fund Stimulansmedel in 2007 The aim of the project was to open up the elderly people living in nursing homes for culture activities such as theatre plays or concerts for which they would normally have trouble to attend Therefore a storyteller was employed by the municipality of Umeå At the beginning many of the elderly people and personnel was skeptical and thought it would be childish listening to a storyteller But this storytelling-sessions don t have much in common with the fairytales that we tell to our children Before each session the storyteller is doing a research of the listeners lives and history and involve this in the story This help the elderly people with impaired cognition and dementia to pay attention and get in contact with their own memories and emotions They often interfere in the story with their own associations and comments which makes the session even more lively! She held the storytelling sessions in all nursing home-departments every third week and usually there are 3-8 participants each time The storyteller has an halftime employment and from 2012 there is no more funding from the national stimulation fund, so the municipality of Umeå is now financing this unique profession Gmina Umeå, Västerbotten, Szwecja Björn Hammar, Municipality of Umeå bjorn se 20

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE SILVER CITY EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE Good practice exchange of transnational cooperation projects funded by the CENTRAL EUROPE and the SOUTH-EAST EUROPE Programmes

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Alig-Vár. Alig-Vár. Jótékonysági Gyermektábor. Charity Youth Camp

Alig-Vár. Alig-Vár. Jótékonysági Gyermektábor. Charity Youth Camp Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor Alig-Vár Charity Youth Camp Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor Tisztelt Olvasónk! A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület állandó karitatív szolgáltatásának része

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben