TWIRLING VERSENYSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TWIRLING VERSENYSZABÁLYZAT"

Átírás

1 MAGYAR TWIRLING SZÖVETSÉG TWIRLING VERSENYSZABÁLYZAT 2011 Hatályos: február 06.

2 ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BELÉPÉS FELTÉTELEI 1.1. A belépéskor fizetendő a közgyűlés által meghatározott összeg, mely tartalmazza az adott év MATWISZ tagsági díját és 10 versenyző utáni regisztrációs díjat, valamint a szövetség által kiadott szakmai anyagot. A belépő sportegyesület megkapja a kötelező versenyzenét és versenyprogramokat (bottechnika és gimnasztika) A belépő sportegyesület kötelezi magát arra, hogy a nyári edzőtáborba minimum négy főt delegál, melyen a twirling sport alapszintjeit elsajátítja (előkészítő I-II, alap I-II) Az újonnan belépő sportegyesület a nyári edzőtábort követően a következő versenyidényben köteles versenyzőket indítani legalább az elsajátított alapszinteken. 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.1. A twirling, versenyrendszere alapján sportnak tekinthető. A sportszerűséget (fair play) a következő szabályok biztosítják: A Magyar Twirling Szövetség belső szabályzatai (Alapszabály; SZMSZ; Fegyelmi Szabályzat; Ügyrend) A MATWISZ Versenyszabályzata Megszervezett, rendszeres oktatás, továbbképzés (sportolóké, edzőké, bíróké, szakembereké), mely a Versenybírói Albizottság feladat- és hatáskörébe tartozik Ugyanazon körülmények biztosítása minden résztvevőnek, beleértve a szurkolókat is A Versenyszabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint történjen a twirling versenyek kiírása, megrendezése, lebonyolítása és ezáltal többek között: segítse elő a twirling versenyek megrendezését, lebonyolítását; védje a verseny irányításában, szervezésében részt vállalók, illetve a versenyen részt vevők jogait; óvja a twirling sportág rendjét, tisztaságát; ösztönözze a fair play szabályainak betartását

3 2.3. A Versenyszabályzat személyi és területi hatálya A Versenyszabályzatot kell alkalmazni a twirling versenyek kiírása, megrendezése, lebonyolítása esetén. A versenyszabályzat vonatkozik: a MATWISZ-ra, a megyei twirling szövetségekre, a MATWISZ, a megyei és helyi twirling szövetségek és egyesületek választott tagjára és a twirling területén hivatalos tisztséget viselő vagy megbízást teljesítő személyre; a versenyen résztvevő sportszervezetre, egyesületre; a sportszervezetek tagjaira (pl. a nevezési lapokon feltüntetett vezetőkre, versenyzőkre) és alkalmazottaikra; a Szövetség által küldött ellenőrre; a verseny megrendezésében, lebonyolításában résztvevő közreműködőkre A verseny időbeli hatálya A Magyar Twirling Szövetség Elnöksége dönt a Versenyszabályzat elfogadásáról, hatályba lépéséről és módosításáról. Szabálysértés esetén nem mentesíti a versenyzőket az a körülmény, ha valamely szabályról nincs tudomásuk, ezért a sportágban tevékenykedő minden szakembernek elemi érdeke, hogy a versenyszabályokat ismerje, és azok részleteiről és változásairól tájékoztassa a sportolókat Általános alapelv A MATWISZ Elnöksége dönt minden olyan kérdésben, amelyről a versenykiírás és függeléke, a twirlingre vonatkozó szabályzatok, valamint a twirlingre vonatkozó egyéb határozatok, utasítások nem rendelkeznek. A MATWISZ Versenyszabályzata határozza meg a hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, és egyéb szövetségi rendezvényeken való részvétel általános szabályait, valamint a versenyeken, rendezvényeken közreműködő személyek, testületek tevékenységét, a versenyzői, versenybírói, edzői képzéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket. A MATWISZ a Versenyszabályzatának függelékében határozza meg a versenykiírás szerinti forgatókönyv és a versenyrendezés kötelező pontjait. A hatályos versenykiírást egy versenyrendszeren, versenyen, bajnokságokon belül az érintett sportszervezetek, vagy sportolók, sportvezetők, szakmai testületek hátrányára módosítani, nem lehet. A versenykiírás elkészítésénél kötelező figyelembe venni azokat az előírásokat, amelyeket az MATWISZ Versenyszabályzata és egyéb szabályzatai kötelező jelleggel határoznak meg

4 A VERSENYSZABÁLYZAT TARTALMI RÉSZEI: I. Általános technikai szabályok (5. oldal) II. Szabálykönyv (Speciális technikai szabályok) (16. oldal) III. Versenyszervezéssel kapcsolatos szabályok (50. oldal) IV. Szervezeti egységek és feladataik (62. oldal) V. Függelék (72. oldal) - 4 -

5 VERSENYSZABÁLYZAT I. Általános technikai szabályok 1. A VERSENYZŐVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 1.1 Csak azok a sportolók versenyezhetnek a Magyar Twirling Szövetség versenyrendszerében, akik: valamely tagszervezetének (egyesületek, ill. azok szakosztálya, szakcsoportja) igazolt sportolói, tehát elfogadják annak szabályait, rendelkezzenek a MATWISZ Versenybizottságának a meghatározott időszakra szóló versenyengedélyével, rendelkezzenek érvényes orvosi igazolással, amely hat hónapnál nem régebbi, és versenyezhet bejegyzést kapott. 1.2 A versenyengedélyeket az erre rendszeresített nyomtatványon kell a sportolónak vagy képviselőjének kérvényezni. A nyomtatványt a MATWISZ biztosítja. 1.3 A sportolónak a fentieken kívül minden egyes versenyre nevezési lapon kell jelentkeznie, melyet határidőre a verseny szervezőjének és az országos szövetségnek kell elküldeni/beadni. A nevezési lapot az adott verseny szervezője köteles biztosítani. Megjegyzés: Megjegyzés! 2. A VERSENYRENDSZER Felhívjuk a figyelmet, hogy minden versenyző csak a saját felelősségére versenyezhet a Magyar Twirling Szövetség versenyein! 2.1. Más országok által szervezett nemzetközi versenyek A nemzetközi versenyek szabályait a WBTF és a CETB szabályzatai tartalmazzák, melyeket a MATWISZ magára nézve kötelezőnek tart, betartását a sportolóitól, edzőitől és a sportágban tevékenykedő más szakemberektől megköveteli Adott nemzetközi verseny megrendezése előtt a MATWISZ hivatalos értesítést kap, melyben szerepelnek a versenyzés feltételi (kik, milyen kategóriában, szállás stb.). Ezek alapján a MATWISZ szakmai vezetése összeállítja a delegálandó sportolók névsorát, begyűjti a szükséges személyi adatokat, majd határidőre elküldi a nevezést Nemzetközi, nemzetek közötti twirling versenyek, kupák megrendezéséhez, illetve az ezen való részvételhez a MATWISZ előzetes engedélye szükséges. Az engedélyezést a kiutazás napját, illetve a hazai rendezvény megkezdését legalább 14 nappal megelőzően kell kérvényezni A külföldről történő visszaérkezéstől, illetve a belföldi nemzetközi, nemzetek közötti versenyek, kupák befejezésétől számított 8 napon belül az egyesület vezetőjének, illetve a rendező szerv vezetőjének írásos jelentést kell adni a MATWISZ számára

6 A MATWISZ engedélye nélkül a nemzetközi, nemzetek közötti versenyeken résztvevők ellen fegyelmi eljárást kell indítani A sportszervezetek azon hazai felkészülési vagy egyéb versenyeit, amelyre szövetségi bírót, bírókat kérnek, kötelesek bejelenteni a MATWISZ-nak Hazai szervezésű versenyek, bemutatók Bemutatók Megyei, területi, regionális versenyek Kupaversenyek Bármely klub (egyesület) szervezhet kupabajnokságot a MATWISZ jóváhagyásával és a Versenyszabályzat figyelembe vételével. A kupa nevének tartalmaznia kell a twirling kupa kifejezést. Kupaverseny lévén az első három helyezett érmet és az érem mellé serleget is kap Országos versenyek A Magyar Bajnokságon annak a sportszervezetnek a versenyzői vehetnek részt, akik a versenykiírás alapján erre jogosultságot szereztek Nyílt (open) versenyek Az országos, a nemzetek közötti és a nemzetközi szintű versenyeket a MATWISZ szervezi, illetve dönti el, ki legyen a szervező. A szervezés minden részletében figyelembe kell venni a nemzetközi szövetségek szabályzatait és a meglévő gyakorlatot. Megjegyzés! Helyi egyesületek által rendezett versenyen a kiíró által (Szövetségi jóváhagyással) kiadott versenykiírásban megfogalmazottakkal egyetértő egyesületek versenyzői vehetnek részt. 3. VERSENYKATEGÓRIÁK 3.1. Korcsoportok szerint: Megjegyzés! A verseny évében január 01 és december 31. között betöltött életkor számít Chieldren (8 éves korig) Kadet (9-11 éves) Junior (12-16 éves) Senior (17-20 éves) Felnőtt (21 éves kortól) (A korcsoport elbírálásnál az évet kell figyelembe venni, melyben a sportoló betölti az életkort. Pl.: aki 1996-ban született, függetlenül a hónaptól, a 2008-as évben tölti a 12. életévét, tehát junior korosztályban versenyezhet csak.) - 6 -

7 Nemzetközi mezőnyben csak junior korosztálytól engedélyezett a versenyzés (kivétel a for fun kategória). A párosoknál figyelembe kell venni a korosztályi besorolásnál: a.) mindkét versenyző azonos korosztályba tartozik. b.) amennyiben a versenyzők különböző korcsoportba tartoznak: az idősebb korosztályhoz kell besorolni. c.) a versenyzők életkoránál nem lehet két korosztályi ugrás (kadet versenyző nem alkothat párt senioros versenyzővel). A csapat/csoport összeállításakor figyelembe kell venni a tagok átlag életkorát, amely junior korcsoportnál nem lehet több 16,00-nál, a senior korcsoport 16,01-től kezdődik. Megjegyzés! Korcsoport összevonás esetén a junior és a senior csapat/csoport értékelése együtt történik A versenyprogramban résztvevő sportolók száma szerint: egyéni (szóló) 1 fő páros (pár) 2 fő csapat (csapat) 5-9 fő (világversenyen 6-9 fő) csoport (csoport) 10 - főtől Tartalék: maximum 2 fő (csapat, csoport) Egy versenykategóriában ugyanaz a versenyző, vagy csoport/csapat csak egyszer nevezhet. Egy versenyző csak egy korcsoportban versenyezhet, kivéve ha egyéniben vagy duóban indul a saját korcsoportjában, csoport vagy csapat esetében indulhat eggyel magasabb vagy alacsonyabb korcsoportban. Megjegyzés! Kivéve, ha a versenyen a csapat- és csoport kategória összevonásra kerül. A csapatok vagy csoportok nem használhatnak kellékeket. A csapatok és csoportok számára két tartalék versenyző engedélyezett. A versenyeken ezen versenykategóriák mindegyike, vagy csak némelyike is megrendezhető Nemek szerint női férfi Megjegyzés! A hazai versenyeken B szintig nemek szerint külön értékelünk ( B AB és A szinteken az értékelés összevonva történik, amennyiben a versenyzők létszáma 4 fő alatt van). A párok lehetnek: nő/nő, férfi/nő, férfi/férfi. A csapatok és csoportok állhatnak nőkből és férfiakból vegyesen, csak nőkből, vagy csak férfiakból

8 3.4. Versenyzői szintek szerint: Előkészítő I Előkészítő II Alap I Alap II D C B AB A A kötelező elemeket a MATWISZ Szakmai Bizottsága által jóváhagyott és meghatározott módon ill. formában kell bemutatni az adott szinteken (lásd.: kötelező elemek listája MATWISZ Versenyszabályzat mellékletek). Szintlépés: D szintig az edző saját felelőssége, hogy versenyzőjét melyik szinten indítja! D szinttől nem lehetséges a szint kihagyás! D szinttől (pl.: D -ről C -re) a szintlépés minimum három tagú szakmai bizottság előtt történik, melyben bottechnikai és gimnasztikai szakember is közreműködik. A szintlépés igényét kérjük benyújtani az adott év országos versenyétől számítva november végéig. Amennyiben B és AB szinten már versenyzett a sportoló különbözeti vizsgát tehet az A szintű bottechnikai és gimnasztikai elemekből minimum 3 tagú szakmai bizottság előtt. Az A szintű szóló gyakorlatával az adott évben országos szintű versenyen köteles versenyezni. Szintlépés lehetséges: országos versenyen, kérjük igényét a verseny előtt jelezze a szakmai elnöknek, hogy a pontozóbírók döntést hozzanak a szintlépést illetően, ill. a verseny után 3 tagú szakmai bizottság előtt számot ad gimnasztikai tudásáról. országos edzőtáborok alkalmával (kérjük igényét az edzőtábor előtt jelezze a szakmai elnöknek, ahol a jelenlévő szakemberekből alakult bizottság dönt a szintlépést illetően) amennyiben az előzőekben leírt lehetőségeken kívül kíván szintlépő vizsgát igényelni, a szakmai elnöknek köteles jelezni szándékát, ebben az esetben a szakemberek felkérésének teljes költségét (útiköltség, szállás, étkezés) köteles az igénylő megtéríteni, vagy a vizsgázó utazik a szakmai bizottság által kijelölt helyszínre. Megjegyzés! Senki nem versenyezhet önmaga ellen. Ha egy kategóriában szintenként és korosztályonként nincs meg a minimális 4 versenyző, akkor az a kategória nem indítható illetve a versenyzőt egy magasabb korosztályba kell átsorolni, vagy azonos technikai tudású/szintű versenyzőket, versenykategóriákat össze kell vonni! (továbbiakat lásd: díjazás és továbbjutás alatt) - 8 -

9 4. VERSENYPROGRAM A kötelező elemeket és gyakorlatokat (szóló és gimnasztika) a MATWISZ szakmai vezetése határozza meg (lásd: Speciális Szakmai Szabályok Kézikönyve). Az A és B szinteken a mindenkor érvényben lévő nemzetközi szabályok a mérvadóak, melyeket figyelembe kell venni a versenyprogram összeállításánál Kötelező verseny számok (elemek, gimnasztika, szóló) A kötelező elemek tartalmazzák mindazon mozdulatokat, amit minden versenyzőnek szükséges ismernie. 15 kötelező elem szükséges, melyek 4 ujj közötti forgatás (2 függőleges és 2 vízszintes); 4 gördítés és 7 légi elem (4 függőleges és 3 vízszintes) Ezek a mozdulatok 2 listába vannak osztva: A lista kötelező elemei: 1,4,6,8,9,11,14,15 B lista kötelező elemei: 2,3,5,7,10,12,13,14 A kötelező elemek a (MATWISZ Szakmai Bizottsága által végzett) sorsolásáról a versenyzőt a verseny megkezdése előtt 1 órával tájékoztatni kell. Az országosnál alacsonyabb szintű versenyeken, hacsak a versenykiírás máshogy nem szól, minden szólistának elő kell adni a kötelező elemeket A gimnasztikai elemsor, ill. gyakorlat bemutatása a MATWISZ Szakmai Bizottsága által meghatározott és kiadott zenére történik. Előkészítő I-II. szinten elemsor és aláfestő zene (2011-től). Alap I C szintig kötelezően előírt gyakorlat a kiadott zenére. B és A szinten kötelező elemek alapján összeállított, szabadon választott gyakorlat a kiadott zenére A szóló gyakorlatot az előkészítő I C szintig a MATWISZ Szakmai Bizottsága által kiadott zenére kell bemutatni (a gyakorlatok leírásának a sorrendjét lásd: a Speciális Szakmai Szabályzat kézikönyvében, ill. a kiadott DVD-n). B, AB és A szinteken a nemzetközi zenére kell a szabadon összeállított gyakorlatot végrehajtani. Megjegyzés! AB szinten: B szint kötelező elemei és gimnasztikája, a szólógyakorlatba A nehézségű elemek kombinációit és variációit kell beépíteni! A kötelező versenyszámok értékelése: A kötelező elemek a teljes pontszám 25%-át adják. A kötelező gimnasztikai gyakorlatsor a teljes pontszám 25 %-át adja. A kötelező szóló gyakorlata a teljes pontszám 50 %-át adja

10 4.2. Freestyle versenyszámban kadet korosztálytól, alap II szinttől indítható versenyző. A gyakorlat felépítésénél figyelembe kell venni a sportoló képességeit és adottságait. A zene szabadon választható Freestyle kategóriák: egyéni páros csapat csoport Freestyle korosztályok: kadet junior senior A freestyle versenyszámok értékelése: Az értékelés korcsoportonként történik! A bírók technikai és művészi pontszámai adják az összpontszámot. Amennyiben korosztály összevonás történt, akkor az értékelés is összevonva történik For Fun versenyszámban children korosztálytól lehet versenyezni. A zene szabadon választható, a boton kívül más eszköz nem használható For Fun kategóriák: egyéni: kizárólag alap II, D és C szinteken páros: kizárólag alap II, D és C szinteken csapat:kizárólag előkészítő I,II és alap I,II szinteken csoport: kizárólag előkészítő I,II és alap I,II szinteken For Fun korosztályok: children kadet junior For Fun versenyszámok értékelése: Az értékelés kategóriánként történik a versenybírók pontszámai alapján. Amennyiben kategória összevonás történt, akkor az értékelés is összevonva történik

11 5. A VERSENYSZÁMOK IDŐTARTAMA 5.1. Szóló Előkészítő I C szintig nincs időkorlátozás, de minden sportoló törekedjen arra, hogy a technikája gyors és pontos legyen! B, AB, A szint: 1: és 3 bot: 1:33 Megjegyzés! 5.2. Freestyle Egyéni Páros Csapat Csoport Nincs minimum korlát, ezért a gyakorlatot be lehet fejezni a zene befejeződése előtt. A bírók nem értékelik a zene befejeződése utáni részt, a pontozást abba kell hagyniuk a zene végénél. kadet junior senior 1:00-1:30 perc 1:30-2:00 perc 2:00-2:30 perc kadet 1:00-1:30 perc junior 1:30-2:00 perc senior 2:00-2:30 perc kadet 3:00-3:30 perc junior 3:00-3:30 perc senior 3:00-3:30 perc kadet 3:00-3:30 perc junior 3:00-3:30 perc senior 3:00-3:30 perc Megjegyzés! A freestyle programoknál plusz-mínusz tíz másodperc eltérés engedélyezett. Az időtartamok megváltozhatnak, ilyen esetekben a Versenyszabályzatba a változásokat be kell vezetni. Az időmérés és a pontozás az első zenei hanggal kezdődik, és az utolsóval fejeződik be, amely magában foglalja a kezdő hangot (síp ill. kopp, stb.) is For Fun Egyéni: 1:00-2:00 perc Páros: 1:30-2:30 perc Csapat: 2:00-3:00 perc Csoport: 2:00-3:00 perc

12 6. ZENE 6.1. A kötelező programok zenéjét a MATWISZ Technikai- és Versenybizottsága biztosítja A szabad programnál (freestyle) a zene egyénileg választható, melynek határozott eleje és vége van A For Fun kategóriában a zene egyénileg választható Amennyiben az előadás alatt technikai problémák lépnek fel, a sportoló újra előadhatja a versenyszámát, miután a kategóriájában a többi versenyző végzett. 7. VERSENYTÉR 7.1. A versenyeket mindenképp zárt sportcsarnokban kell megrendezni A versenyterület borítása - lehetőség szerint - egyenletes felületű parketta legyen, amelynek tisztának és üresnek kell lennie A beltéri magasság minimum 7 méter, nemzetközi versenyen minimum 10 méter legyen A versenytér mérete: 24x15 méteres négyszög 7.5. A versenytér a kötelező versenyszámoknál kb. 4,5 méter szélesnek és 4,5-6 méter mélynek kell lennie. A versenyterületek száma és az egyes versenyterületek tényleges mérete az adott versenytér méretétől függ. A versenyszervező köteles kijelölni a versenyterületek (4 vagy 6) méretét és annak közepét. Büntetendő a versenyterület elhagyása akkor, ha a sportoló akadályozza a mellette lévő területen dolgozó versenyzőt A csapat, csoport versenyeknél a létesítmény által elfogadott jelölő anyagot (pl. szalag, pilon) kell használni a parkett határok jelölésére mindegyik sarokban, és jelölni kell a versenyterület közepét A kötelező gimnasztika versenyszámoknál az adott versenyprogram szerint bármilyen formában használható a versenyterület A versenyterület berendezése - szóló, 2 és 3 botos versenyszámok esetén A bírói asztalokat sávoknak nevezzük. (lásd: a következő oldalon a versenyterület terveket), Ezeknél a versenyszámoknál 6-8 sáv kialakítása ajánlott (az adott versenyterület méretétől függően). A zenei koordinátort és a bemondót a versenyterületen kívülre kell ültetni úgy, hogy semmi ne akadályozza őket abban, hogy az összes sávot láthassák. Az asztalokat le kell takarni és meg kell jelölni az adott sáv számával (az asztal elején és az egyik bíró székének háttámláján). A sorszámot folyamatosan meg kell jeleníteni a versenyterület közelében

13 AZ ALÁBBI HÁROM MÓDÓN LEHET A VERSENYPARKETTET BERENDEZNI A TERV Versenyző Versenyző Versenyző Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenyző Versenyző Versenyző Versenybíró Versenybíró Versenybíró ELÖLNÉZET (KÖZÖNSÉG) B TERV Versenyző Versenyző Versenyző Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenyző Versenyző Versenyző ELÖLNÉZET (KÖZÖNSÉG) C TERV Versenyző Versenyző Versenyző Versenyző Versenyző Versenyző Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenybíró Versenybíró ELÖLNÉZET (KÖZÖNSÉG)

14 8. A BOT 8.1. A botnak meg kell felelnie a bot fogalmának A bot szára bármilyen színű lehet A botra semmit nem szabad ráerősíteni, kivéve azt a szalagot, amely a jobb fogást biztosítja. Ez bármilyen színű lehet (fényes is), de egyszínűnek kell lennie Figyelembe kell venni, hogy sporteszközről van szó. Megjegyzés! A balesetek elkerülése végett a botvég stabilan rögzített és ép legyen! 9. A VERSENYZŐK KÜLSEJE 9.1. Öltözet A versenyzőknek nem szabad elfelejteniük, hogy egy sportverseny résztvevői, az öltözetük nem gátolhatja őket a szabad mozgásban, ne legyenek a testi épségre veszélyes elemei A ruha anyaga szövet, szabása a Speciális Technikai Szabálykönyvben leírtak figyelembe vételével szabadon választható, egyrészes legyen Sérülés esetén kötés, fásli viselése engedélyezett Haj A hajat rögzíteni kell, hogy az előadást ne zavarja meg A hajban díszítés engedélyezett, melyet stabilan kell rögzíteni Smink A smink használata megengedett, ízléses legyen A freestyle versenyszámokban igazodjon a gyakorlathoz Az arcra és a látható testfelületekre tetoválás, festés nem engedélyezett (kivétel for fun versenyszám). Amennyiben a versenyzőnek nem lemosható a tetoválása, úgy köteles azt leragasztani Ékszerek Használatuk tilos, kivéve apró méretű fülbevalót Cipő A versenyző bemutathatja a gyakorlatot balett cipőben vagy twirling cipőben, színére vonatkozó előírások nincsenek

15 10. MAGATARTÁS Versenyzők magatartása Az egyéni, páros, csapatok és a csoportok versenyzői csak akkor léphetnek a versenyterületre, ha szólították őket mikrofonon keresztül A páros, csapat és csoport versenyzőinek látványosan tilos beszélni egymással a gyakorlat bemutatása közben Az egyéni versenyzőknek, párosoknak, csapatnak és csoportnak kötelező a hivatalos zenei teszten (nemzetközi versenyeken) részt venni. Megjegyzés! Minden versenyző köteles betartani a sportszerűség (fair play) szabályait! Edzők magatartása A gyakorlat végrehajtása közben a csoport, csapat, páros vagy az egyéni versenyző edzője (vagy más képviselő a delegációból) semmilyen módon nem beszélhet a versenyzőivel A verseny egész időtartama alatt a szüneteket is beleértve, az edző (vagy más képviselő a delegációból) nem beszélhet a zsűri egyetlen tagjával sem. Megjegyzés! Minden edző köteles betartani a sportszerűség (fair play) szabályait! Bírók magatartása A verseny egész időtartama alatt a szüneteket is beleértve, a versenybíró nem beszélhet egyetlen edzővel és versenyzővel sem A bíró felelősséget vállal az általa adott pontszámokért. Megjegyzés! Minden bíró köteles betartani a sportszerűség (fair play) szabályait!

16 MAGYAR TWIRLING SZÖVETSÉG TWIRLING SZABÁLYKÖNYV (Speciális Technikai Szabályok)

17 II. Speciális Technikai Szabályok 1. A VERSENYPROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS LEVONÁSOK a gyakorlat időtartama nem szabályszerű: 0,05 pont másodpercenként, ha rövidebb vagy hosszabb szabálytalan a versenyző(k) bevonulása: 0,20 pont szabálytalan bot: 0,30 pont pl.: lejáró botvég szabálytalan tornadressz: egyéni versenyző: 0.20 pont szabálytalan tornadressz: 0,20 pont/fő pár, csapat és csoport esetén versenyterület elhagyása, versenyző vagy bot: 0,20 pont (szóló) versenyző, aki elhagyja a gyakorlat folyamán a csapatát, csoportját: 0,50 pont (csapat, csoport) versenyző korai vagy késői megjelenése: 0,50 pont csapat tagjai a gyakorlat alatt szóban kommunikálnak egymással: 0,50 pont zenei teszten való nem megjelenés (nemzetközi mezőnyben) az edző a versenyzővel vagy a bíróval bármilyen módon beszél a gyakorlat folyamán: 0,50 pont szabálytalan zene: 0,50 pont Ezen levonások összegét a végső pontszámból levonják (kivitel+kompozíció) 2. A KÖTELEZŐ ELEMEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A versenyző alapállásban áll középen a bíróval szemben, a kötelező elemek megkezdése előtt. A jelre a versenyző végrehajtja a köszönést és a háta mögé teszi a botot. Sem az alapállás sem köszönés nem pontozható. A kötelező mozdulatokat az elvárt rendben kell elvégezni. A versenyzőnek a záró pozícióból vissza kell mennie középre, mielőtt a következő mozdulatot elkezdi. A versenyző minden kötelező mozgást akkor mutat be, amikor a bírók készen vannak és minden elem között megállnak, hogy a bírók pontozni tudjanak. A kötelező elemeket az edző hangosan felolvassa, mikrofon nem használható. A versenyzőnek minden elemet időben kell végrehajtania. Minden elemet úgy kell kezdeni, hogy a bot nagy vége a hüvelykujj felé mutasson. Következik a záró pozíció a kötelező elem bemutatása után. Itt megengedett a bot átfordítása,hogy a következő elemet helyesen kezdhesse a versenyző. Minden kötelező elemet azzal a forgatással kell kezdeni, amely az elemet bevezeti, végrehajtja az adott elemet, majd az elemhez tartozó záró pozíciót felveszi. Ekkor a bírók pontoznak. A versenyzőnek a jel megadásáig várnia kell a következő elem bemutatásával

18 Csak kis mozdulatok engedélyezettek az elemek között: kéztörlés, visszalépés középre, stb. A testmozgást korlátozni kell. A versenyző a kezét és a botot csak saját magába törölheti, törülköző nem lehet a padlón. A versenyző nem kezdhet újra a kötelező elemekbe. A bíró pontozáskor, ha valami újat meg akar nézni, a versenyzőt megállíthatja, majd kiadhatja a vezényszót az újrakezdésre: ismét. Ha a versenyző abbahagy vagy kihagy egy mozdulatot, nincs lehetősége ismételni azt. 3. KIVITEL Megjegyzés! A kiviteli hibákat minden alkalommal le kell vonni, kivéve az általános hibákat ÁLTALÁNOS BOTTECHNIKA Levonások 0,10 0,20 0,30 vagy több Általános szabályok Szer ejtése.. Szertechnika ejtés és azonnali felvétel, vagy kis elmozdulással (1 lépés) pontatlan elkapás vagy egy kéz segítsége hibás technikai végrehajtás (pl.: rollok esetén) szer akaratlan testhez érése a szermozgás megtörésével ejtés és felvétel nagy elmozdulással (több, mint 1 lépés), vagy a bot elhagyja a versenyterületet pontatlan repülési ív és elkapás 1 lépéssel hibás, vagy jól láthatóan egy testrész segítségével történő elkapás pontatlan repülési ív és elkapás 2 vagy 3 lépéssel

19 3.2. SPECIÁLIS BOTTECHNIKA Levonások 0,10 0,20 0,30 vagy több Alaptechnika Ujj közötti elemek Rollok (gördítések) Hüvelykujjdobás és visszakezes kisujjdobás helytelen botkezelés (alkalmanként) A bot folyamatos mozgásának megszűnése egy elem alatt (alkalmanként) nem megfelelő síkban történik a bot mozgása (alkalmanként) A botra való ráfogás rásegítés (alkalmanként) A bot folyamatos mozgásának megtörése (alkalmanként) A gördítési pontok nem megfelelő használata (alkalmanként) A bot kidobása helytelen (alkalmanként) A bot helytelen síkban való pörgése (alkalmanként) a bot megcsúszása Pontatlan és nem teljes gördítés a testen pattogással A bot megcsúszása A bot nem megfelelő lendülete helytelen botkezelés a gyakorlat nagy részében: 0,50 Szabálytalan bot: 0,3 A bot folyamatos mozgásának megszűnése egy elem alatt a gyakorlat nagy részében: 0,50 nem megfelelő síkban történik a bot mozgása a gyakorlat nagy részében: 0,50 A botra való ráfogás rásegítés a gyakorlat nagy részében: 0,50 A bot folyamatos mozgásának megtörése a gyakorlat nagy részében: 0,50 A gördítési pontok nem megfelelő használata a gyakorlat nagy részében: 0,50 A bot kidobása helytelen 0,30 A bot helytelen síkban való pörgése a gyakorlat nagy részében: 0,50 19

20 Levonások 0,10 0,20 0,30 vagy több Hüvelykujjdobás és visszakezes kisujjdobás Nagydobások Kontakt elemek ujj közöttiek flipp kontaktok hosszú botos kontaktok Mozgásos elemek (lásd a nagydobásoknál előírtak) Álló (statikus) elemek (lásd a nagydobásoknál előírtak) A bot nem megfelelő pörgésszáma a levegőben (alkalmanként) A bot elkapása helytelen technikával (alkalmanként) A bot kidobása helytelen (alkalmanként) A bot helytelen síkban való pörgése (alkalmanként) A bot elkapása helytelen technikával (alkalmanként) A bot helytelen röppályája (alkalmanként) Helytelen síktartás (alkalmanként) A bot nem megfelelő pörgésszáma a levegőben a gyakorlat nagy részében: 0,50 A bot elkapása helytelen technikával a gyakorlat nagy részében: 0,50 A bot kidobása helytelen 0,30 A bot helytelen síkban való pörgése a gyakorlat nagy részében: 0,50 A bot elkapása helytelen technikával a gyakorlat nagy részében: 0,50 A bot helytelen röppályája a gyakorlat nagy részében: 0,50 Helytelen síktartás gyakorlat nagy részében: 0,50 Továbbá lásd az előzőekben előírtak alapján! Statikus a versenyző A testtechnikai elem nem megfelelő kivitelezése A kiinduló pontból történő elmozdulás A testtechnikai elem nem megfelelő kivitelezése 20

21 3.3. TESTTECHNIKA Levonások 0,10 0,20 0,30 vagy több Általános szabályok Alaptechnika Ugrások Forgások Akrobatikus elemek befejezetlen mozdulat helytelen tartás egy mozdulat alatt a testtechnikai elem alatt a forma nem fixált és nem meghatározott: hiányzik a forma amplitúdója egyensúlyvesztés: plusz mozdulat elmozdulás nélkül emelkedés kis hiánya kemény talajra érkezés támasz a sarkon forgás közben pontatlanság síkban vagy irányban helytelen technikai kivitel kemény talajra érkezés befejezetlen mozdulatok az egész gyakorlat alatt 0,30 helytelen tartás az egész gyakorlat alatt 0,30 helytelen testtechnika a gyakorlat nagy részében 0,50 egyensúlyvesztés: plusz mozdulat elmozdulással 0,30 egyensúlyvesztés: egy vagy két kézre, vagy a botra való támaszkodás 0,40 teljes egyensúlyvesztés eséssel 0,50 a test tengelye nem függőleges és ellépéssel fejezi be 0,30 21

22 ALAPELEMEK Ugrások Forgások Akrobatikus elemek (Egyensúlyhelyzetek) (Hajlékonysági elemek/ testhullámok) EGYÉB MOZGÁSCSOPORTOK Elmozdulások, helyváltoztatások Szökdelések Lendítések és körzések Fordulatok Megjegyzés! A koreográfia készítésekor alkalmazhatóak a klasszikus balett és a ritmikus gimnasztika testtechnikai elemei, a twirling szabályait figyelembe véve! 22

23 UGRÁSOK (általánosságok) Minden ugrásra a következő alapvető tulajdonságok jellemzők: ugrás megfelelő magassága (emelkedés) repülés alatt határozott és rögzített forma megfelelő amplitúdó a formában is I. SPÁRGA UGRÁSOK 1. spárga ugrás elöl, oldalt nyújtott vagy hajlított lábakkal gyűrű A hátul lévő láb hajlítva, törzs nem hajlik. A fejet kicsit hátra hajtani lábfej a fej felett, nyitás 180 o -nál nagyobb szögben a törzs nem hajlik, lábfej a fej felett 2. hátra hajlással láb nyújtva és érinti a fejet gyűrű hátra hajlással és érinti a fejet spárga előre két lábról gyűrű két lábról hátra hajlással + két lábról gyűrű hátra hajlással + két lábról 3. fél fordulat törzzsel (180 o ) gyűrűvel hátra hajlással fél fordulat egész testtel (180 o ) gyűrűvel fordulat egész testtel (360 o ) gyűrűvel fél fordulat egész testtel hátra hajlással (180 o ) fordulat egész testtel hátra hajlással (360 o ) 6. 23

24 spárga ugrás hajlított lábbal II. VÁLTOTT SPÁRGA váltás hajlított lábbal gyűrűvel hátra hajlással negyed fordulat fél fordulat törzzsel fél fordulat gyűrűvel fél fordulat hátra hajlással spárga ugrás nyújtott lábbal váltás nyújtott lábbal gyűrűvel hátra hajlással negyed fordulat fél fordulat törzs-el fél fordulat gyűrűvel fél fordulat hátra hajlással III. FORGÓ UGRÁS 1. forgó spárga gyűrűvel gyűrűvel,nyitás180 o -nál nagyobb szögben hátra hajlással 2. váltás nyújtott lábbal váltás nyújtott lábbal,elrugaszkodó láb oldal átmenettel 3. 24

25 4. őz ugrás őzgyűrű gyűrűvel,nyitás 180 o -nál nagyobb szögben őz hátra hajlással őzgyűrű hátra hajlással 5. IV. ŐZ UGRÁS 1. őz ugrás gyűrűvel gyűrűvel, nyitás 180 o -nál nagyobb szögben Fix forma az ugrás kezdetén és ugyanaz a forma az ugrás végén is, nem lehet két különböző forma. hátra hajlással gyűrű hátra hajlással 2. Átmenet spárgán keresztül fél fordulat törzzsel (180 o ) fél fordulat törzzsel (180 o ) +gyűrű fél fordulat törzzsel (180 o ) hátra hajlással 1. fél fordulat egész testtel (180 o ) fél fordulat egész testtel (180 o ), gyűrűvel fél fordulat egész testtel hátra hajlással (180 o ) fordulat egész testtel (360 o ) fordulat egész testtel gyűrűvel (360 o ) fordulat egész testtel hátra hajlással (360 o ) 25

26 IV. KOZÁK UGRÁS 1. kozák ugrás gyűrűvel elugrás és érkezés ugyanarra a lábra fél fordulat egész testtel (180 o ) fél fordulat egész testtel (180 o ), törzshajlítás előre fordulat egész testtel (360 o ) Megjegyzés: Kozák ugrásnál a láb jól hajlított, lábfej a medencénél, comb vízszintesen. 2. láb magasan segítséggel gyűrűvel elugrás és érkezés ugyanarra a lábra fél fordulat egész testtel (180 o ) fordulat egész testtel (360 o ) 3. láb magasan segítség nélkül gyűrűvel elugrás és érkezés ugyanarra a lábra fél fordulat egész testtel (180 o ) fordulat egész testtel (360 o ) VI. GYŰRŰ UGRÁS Gyűrű ugrás egy lábbal gyűrű ugrás egy lábbal fél fordulat egész testtel (180 o ) fordulat egész testtel (360 o ) 1. Mindkét láb gyűrűben gyűrű egy lábról gyűrűvel elugrás mindkét lábról gyűrűvel elugrás mindkét lábról hátra hajlással fél fordulat egész testtel (180 o ) fél fordulat egész testtel (180 o )két lábról fordulat egész testtel (360 o ) fordulat egész testtel (360 o ) két lábról 26

27 Olló ugrás előre olló ugrás előre VII. OLLÓ UGRÁS olló elöl lábak fej felett olló elöl fél fordulattal (180 o ) lábak fej felett Megjegyzés: Az olló ugrás jellemzője, hogy mindig láb váltással történik, elöl vagy hátul. Olló ugrás hajlított lábbal fél fordulattal Olló ugrás hátra olló ugrás hátra olló hátul gyűrűvel olló hátul gyűrűvel lábfej a fej felett olló hátul gyűrűvel fél fordulattal olló hátul gyűrűvel lábfej a fej felett fél fordulattal 1. spárga nyitással elemelkedés fél fordulat láb váltással VIII. KADET UGRÁS spárga nyitás Megjegyzés: Kadet ugrásra jellemző, lábváltás függőleges törzsfordulat közben. 2. gyűrűvel gyűrűvel + spárga olló hátul gyűrűvel fél fordulat közben olló hátul gyűrűvel, lábfej fej felett fél fordulat közben 3. 27

28 IX. FÚRÓ UGRÁS 1. spárga nyitással kezdés,fél fordulat lábváltás nélkül spárga nyitás fél fordulat átlépés hajlított lábbal fél fordulat átlépés nyújtott lábbal Megjegyzés: Fúró ugrásra jellemző,hogy nincs lábváltás fordulat végrehajtás közben a lábat a vízszintes tengelyen átugorja. őz fúró gyűrűvel gyűrűvel nyitás spárgába 2. mindkét láb gyűrűben indítás egy lábról 3. X. CSUKA ÉS TERPESZ UGRÁS (törzs a két láb közé) 1. két láb együtt ugrás egy lábról ugrás két lábról fél fordulattal (180 o ) fél fordulattal (180 o ) ugrás két lábról fordulattal (360 o ) Megjegyzés: Terpesz és csuka ugrást mindig a két láb közé vagy fölé hajolva kell bemutatni. 2. terpesz ugrás egy lábról terpesz ugrás két lábról fél fordulattal (180 o ) fél fordulattal (180 o ) ugrás két lábról fordulattal (360 o ) oldal terpesz oldal terpesz törzs hajlás előre,két lábról 3. 28

29 XI. ÍV UGRÁS ív ugrás fél fordulat (180 o ) fordulat (360 o ) 1. XII. KABRIÓ UGRÁS kabrió ugrás fél fordulat (180 o ) átmenni nyitásba 1. XIII. FÜGGŐLEGES UGRÁS FORDULATTAL (lábak különböző helyzetben) KRITÉRIUM CSAK A FORDULAT fél fordulattal (180 o ) egy fordulattal (360 o ) másfél fordulattal (540 o ) két fordulattal (720 o ) 1. láb nyújtva elöl fél fordulattal (180 o ) egy fordulattal (360 o ) másfél fordulattal (540 o ) két fordulattal (720 o ) 2. láb nyújtva hátul fél fordulattal (180 o ) egy fordulattal (360 o ) másfél fordulattal (540 o ) két fordulattal (720 o ) 3. láb nyújtva oldalt fél fordulattal (180 o ) egy fordulattal (360 o ) másfél fordulattal (540 o ) két fordulattal (720 o ) 4. 29

30 XIV. GUGGOLÓ UGRÁS fél fordulattal (180 o ) egy fordulattal (360 o ) másfél fordulattal (540 o ) két fordulattal (720 o ) 1. XV. FÜGGŐLEGES UGRÁS FORDULATTAL (360 o ) (540 o ) (720 o ) 1. XVI. PILLANGÓ UGRÁS (nullakezes cigánykerék) vízszintes síkban rézsútban 1. 30

31 FORGÁSOK (általánosságok) Minden forgásra a következő alapvető tulajdonságok jellemzők: magas lábujjon végrehajtva jól meghatározható kitartott forma a forgás alatt, a forgás végéig megfelelő amplitúdó a formában I. PASSZÉ VAGY A LÁB VÍZSZINTNÉL ALACSONYABB, TÖRZS HÁTRAHAJLÁS passzéban 360 o 720 o 1080 o 1440 o 1800 o 2160 o törzshaj-lás előre, láb vízszintnél alacsonyabb törzshajlás hátra, láb vízszintnél alacsonyabb 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o II./1. ÁLLÓLÁB NYÚJTVA VAGY HAJLÍTVA SZABAD LÁB ELÖL VAGY OLDALT szabad láb elöl vagy oldalt 360 o 720 o 1080 o kozák elöl vagy oldalt 360 o 720 o 1080 o Kozák forgás ismérvei: Kézzel indíthat Ülhet a sarkon Letérdelhet belőle, folyamatos legyen a mozgás / láthatóan nem lehet esés 31

32 állóláb folyamatos hajlítással (láb elöl vagy oldalt) állóláb folyamatos nyújtásával (láb elöl vagy oldalt) állóláb folyamatos hajlításával és nyújtásával (láb elöl vagy oldalt) elöl vagy oldalt nyitás segítséggel 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o A forgásnál folyamatos legyen a mozgás, nem jó 1 forgás fent, 1 forgás lent. 360 o 720 o 1080 o állóláb hajlítva másik láb magasan (elöl vagy oldalt) segítséggel állóláb folyamatos hajlítással (láb elöl vagy oldalt) állóláb folyamatos nyújtásával (láb elöl vagy oldalt) állóláb folyamatos hajlításával és nyújtásával (láb elöl vagy oldalt) törzshajlás előre vízszintes láb fölé 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 32

33 törzs hátrahajlás láb oldalt vízszintesen 360 o 720 o 1080 o elöl vagy oldalt nyitás segítség nélkül állóláb hajlítva másik láb magasan (elöl vagy oldalt) segítség nélkül állóláb folyamatos hajlítással (láb elöl vagy oldalt) állóláb folyamatos nyújtásával (láb elöl vagy oldalt) állóláb folyamatos hajlításával és nyújtásával (láb elöl vagy oldalt) 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o II./2. SZABAD LÁB ATTITÜDBEN VAGY ARABESZKBEN vízszintesen attitüd vagy arabeszk. kozák láb hátul 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o állóláb folyamatos hajlítással állóláb folyamatos nyújtásával 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 33

34 állóláb folyamatos hajlításával és nyújtásával hátra törzshajlás láb vízszintesen arabeszkben hátra törzshajlás állóláb folyamatos hajlítással másik láb arabeszkben hátra törzshajlás láb vízszintesen attitűdben lábkihúzás nyújtva vagy gyűrűben támaszláb hajlítva másikláb fenn segítséggel állóláb folyamatos hajlításával állóláb folyamatos nyújtásával állóláb folyamatos hajlításával és nyújtásával láb hátul nyitva segítség nélkül láb gyűrűben segítség nélkül 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o 360 o 360 o magasabban mint a fej 360 o comb és a fej érintkezik 360 o 34

35 mellső mérleg III. VÍZSZINTES TÖRZZSEL 360 o 720 o 1080 o állóspárga törzs vízszintes 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o oldalsó mérleg oldal spárga törzs vízszintes segítséggel oldal spárga törzs vízszintes segítség nélkül 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o IV. FUETTÉ SZABAD LÁB VÍZSZINTESEN KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEKBEN 1. fuetté szabad láb elöl 720 o sarok támasz nélkül 1080 o sarok támasz nélkül passzéval360 o -magas lábujj állás, sarok fent -ha nincs meg a fordulat, nem értékelhető - ha bele szökdel, akkor csak a szökdelés előtti forgások az elfogadhatók vízszintes lábbal vagy magasabban, elöl,oldalt,attitűd,arabeszk 360 o 720 o sarok támasz nélkül 1080 o sarok támasz nélkül 35

36 1. V. TÉRDEN vízszintesen 360 o 2. nyitás segítséggel 360 o segítség nélkül 360 o 3. vízszintesen 360 o 4. nyitás segítséggel 360 o segítség nélkül 360 o arabeszk 360 o nyitás segítség-gel360 o 5. attitűd 360 o gyűrű segítséggel 360 o gyűrű segítség nélkül 360 o 6. 36

37 AKROBATIKUS ELEMEK Megjegyzés: Lásd a koreográfia címszó alatt leírtak alapján EGYENSÚLYHELYZETEK (általánosságok) Minden egyensúly elemre a következő alapvető tulajdonságok jellemzők: MAGAS lábujjon vagy térdelésben végrehajtott, tisztán kitartott, végső, jól meghatározható, kitartott forma (nem mozog a láb a levegőben vagy a támaszkodó láb nehézség alatt), megfelelő amplitúdó a formában is I. EGYENSÚLY PASSZÉBAN VAGY A LÁB VÍZSZINTES ALATT 1. passzéban 2. előre hajlás 3. hátra hajlás II. TÁMASZ LÁB NYÚJTVA II./1. Szabad láb elöl 4. vízszintesen 5. spárga segítséggel 6. spárga segítség nélkül II./2. Szabad láb oldalt 7. vízszintesen 8. spárga segítséggel 9. spárga segítség nélkül II./3. Szabad láb hátul nyújtva 10. arabeszk 11. törzs hátra hajlásával 12. hátra lábkihúzás segítséggel 13. hátra spárga segítség nélkül II./4. Szabad láb hátul hajlítva 14. attitűd 15. törzs hátra hajlásával 16. láb gyűrűben segítséggel 17. láb gyűrűben segítség nélkül 18. láb gyűrűben magasabban mint a fej segítség nélkül 19. láb gyűrűben comb a fejjel érintkezik segítség nélkül 37

38 II./5. Törzs vízszintesen vagy alatta 20. vízszintesen mérleg hátra 21. vízszintesen mérleg oldalt 22. mérleg oldal spárgában 23. vízszintesen mérleg előre 24. álló spárga II./6. Támasz láb hajlítva 25/a. vízszintesen kozák elöl 25/b. vízszintesen kozák elöl állóláb folyamatos hajlításával 26/a. láb magasan fenn elöl segítséggel 26/b. láb magasan fenn elöl állóláb folyamatos hajlításával 27/a. láb magasan fenn elöl segítség nélkül 27/b. láb magasan fenn elöl állóláb folyamatos hajlításával 28/a. vízszintesen kozák oldalt 28/b. vízszintesen állóláb folyamatos hajlításával 29/a. vízszintesen kozák hátra 29/b. vízszintesen állóláb folyamatos hajlításával 30/a. attitüd 30/b. állóláb folyamatos hajlításával 31. vízszintesen segítség nélkül 32. láb magasan segítséggel 33. láb magasan segítség nélkül 34. láb magasan hátra hajlás kéz letétele nélkül 35. vízszintesen segítség nélkül 36. láb magasan segítséggel 37. láb magasan segítség nélkül 38. vízszintesen 39. láb magasan segítséggel 40. láb attitűdben (attitűd) 41. gyűrűvel segítséggel 42. gyűrűvel segítség nélkül 38

39 3.3.7 HAJLÉKONYSÁGI ELEMEK / TESTHULLÁMOK (általánosságok) Minden hajlékonysági elemre és hullámra a következő alapvető tulajdonságok jellemzők: egy vagy két lábon vagy a test egy másik részén végrehajtva jól meghatározható és fixált forma (láthatóan kitartva a pozíciót) megfelelő amplitúdó a formában I. EGY LÁBON (talpon) I.1. Törzshajlás a vízszintes lábra különböző irányokban 1. láb elöl 2. láb oldalt 3. láb hátul I.2.1. Lassú fordulattal. 4/a. láb elöl segítséggel 180 o 4/b. láb elöl segítséggel 360 o I.2. Nyitás vagy láb magasan fenn 5/a. láb elöl segítség nélkül180 o 5/b. láb elöl segítség nélkül 360 o 6/a. nyitás oldalt segítséggel 180 o 6/b. nyitás oldalt segítséggel 360 o 7/a.nyitás oldalt segítség nélkül 180 o 7/b. nyitás oldalt segítség nélkül 360 o 8/a.nyitás hátra segítséggel 180 o 8/b.nyitás hátra segítséggel 360 o 9/a. nyitás hátra segítség nélkül 180 o 9/b. nyitás hátra segítség nélkül 360 o 10/a. gyűrű segítséggel, 180 o 10/b. gyűrű segítséggel, 360 o 11/a. gyűrű segítség nélkül 180 o 11/b. gyűrű segítség nélkül 360 o 12/a. gyűrű, l áb magasab-ban mint a fej 180 o 12/b. gyűrű, láb magasabban mint a fej 360 o 13/a. gyűrű, comb érinti a fejet 180 o 13/b. gyűrű, comb érinti a fejet 360 o 39

40 I.2.2. A láb mozog vagy a törzs fordul. törzs félfordulat a láb nem mozog lábkör 14. segítséggel 15. segítség nélkül Helyes kivitelezés: Elölről hátra vagy vissza vinni a lábat, a csípő teljes beforgatásával Rossz:oldalról vinni a lábat, ez nem érékelhető törzs félfordulat a láb nem mozog lábkör I.2.3. Törzs vízszintes, lassú fordulattal 16. segítséggel 17. segítség nélkül I.2.4. Törzshajlás előre, lassú fordulattal 20. állóspárga 21. fordulat Törzs mindkét elemnél a vízszintes alatt fordulat függőleges tengely körül 360 o fordulat függőleges tengely körül 720 o I.2.5 Hátsómérleg függőleges helyzetből talajról talajról felállás bógnival, fixálni a hátsómérleget lábkihúzás hátra, hátra hajlás a másik lábra 22. fordulat alatt 180 o talajról 180 o függőleges helyzetből 360 o talajról 360 o 23. fordulattal 40

41 II. HÁTRAHAJLÁS KÉT LÁBBAL A TALAJON 29/a. vízszint alá 29/b. boka fogással 30/a. térden 30/b. hason fekve láb talajon 30/c. mellkason lábak fenn magasan segítséggel 30/e. mellkason lábak fenn segítség nélkül 30/b.-ből 30/e.-be megszakítás nélkül váll soha nem lehet a talajon 31. kezekkel felnyomás (180 o ) fordulat a mellkason lábak magasan kezekkel felnyomás (360 o ) fordulat a hason, lábak karok magasan 32. támasz az alkarokon átfordulás nélkül Ha a lábfej érinti a talajt akrobatikának számít. III. SPÁRGA A TALAJON TÖRZS ÁTFORDULATÁVAL 33/a. előre egész fordulattal (360 o ) 33/b. hátra egész fordulattal (360 o ) 34.teljes törzs-hullám spiccen keresztül 35. hordó két lábon teljes törzshullám spirállal 36. hordó egy lábon teljes törzshullám spirállal IV. HULLÁMOK talajra talajról 360 o 720 o 1080 o 360 o 720 o 1080 o Hátra lábkihúzás segítséggel, teljes törzshullám spirállal egy lábon nagy körrel

42 4. ZENE ÉS MOZGÁS Levonások 0,10 0,20 0,30 Zene mozgás A gyakorlat alatt a ritmus elvesztése (alkalmanként) a zene és mozgás összhangjának hiánya a gyakorlat végén Mindegyik bírónak fel kell ismernie a kiviteli hibákat és alkalmaznia kell a megfelelő levonásokat. 5. MŰVÉSZI ÉRTÉK 5.1. Zene általános szabályai: A zene egy vagy több hangszeres változatban szólhat, énekhang szöveggel is felhasználható. Minden hangszer engedélyezett azzal a feltétellel, hogy a szükséges zenei karakternek megfelelően kísérje a gyakorlatot, tiszta, világos, jól felépített legyen A kötelező programok zenéjét a MATWISZ Technikai- és Versenybizottsága biztosítja. A szabad programnál (freestyle) a zene egyénileg választható, melynek határozott eleje és vége van. A For Fun kategóriában a zene egyénileg választható A gyakorlat zenekísérete CD n rögzített zenével történhet Zenei felvételek feltételei: a zene elején engedélyezett egy hangjelzés, de semmi más nem lehet, minden gyakorlat zenéjét külön-külön CD re kell felvenni, CD n jelezni kell (felíratozva): - ország neve ( 3 betűvel, nemzetközi versenyeken), - a zene időtartama, - a versenyző(k) neve(i) vagy a csapat, csoport neve - a korosztály, kategória és a szint jelölése A gyakorlatot kísérje a zenei kompozíció és rendelkezzen a szükséges zenei jellemzőkkel: világos, jól felépített, jó ritmusú legyen, hogy minél hatásosabban tudja a mozgás ritmusát kísérni A zene jellege és ritmusa valamint a gyakorlat és a mozdulatok közötti szigorú harmónia kötelező a freestyle versenyszámokban. A szóló versenyszámokban és az előkészítő I-II szinten a gimnasztika gyakorlatban a zene aláfestő szerepet tölt be A versenygyakorlat zenéje lehet különböző stílusú, egymással semmiféle kapcsolatban nem lévő zenei részletek egyvelege Amennyiben az előadás alatt technikai problémák lépnek fel, a sportoló újra előadhatja a versenyszámát, miután a kategóriájában a többi versenyző végzett. 42

43 6. KOREOGRÁFIA 6.1. SZÓLÓ A bottechnikai elemek minden csoportját egymással arányosan kell alkalmazni alap II A szintig, ami a következő: Függőleges elemek Roll elemek Vízszintes elemek Függőleges elemek Megjegyzés! C, B, AB és A szinten célszerű a gyakorlat elején és végén egy-egy nagy dobást végrehajtani. A szólónak tartalmaznia kell 3db kontakt sorozatot (ujj közötti, hosszú botos, flipp), 2db mozgásos elemet és 2db álló pozíció felvétele elemet A gyakorlat alatt a botnak állandó mozgásban kell lennie: technikai mozdulatok nagy változatosságával, amplitúdóban, irányban, síkban és sebességben A botot a lehető legnagyobb variációval kell kezelni. Függőleges és vízszintes elemek ill. jobb és bal kéz arányos mértékben való használata A testtechnikai elemeket a kötelező bottechnikai elemekkel összhangban kell bemutatni FREESTYLE A koreográfiát egy vezérgondolat jellemezze, amely vonuljon végig a gyakorlat kezdetétől a befejezésig, összekapcsoltan test és a bot minden lehetséges mozdulatával, mozgásával A botot végig össze kell hangolni a gyakorlat folyamán a test mozgásával: a versenyző és a bot kapcsolatának a gyakorlat nagy részében állandónak kell lennie A bottechnikai elemeket a testtechnikai elemekkel kell összehangolni: elmozdulások, helyváltoztatások, különböző test- és karmozdulatok, ugrások, forgások, egyensúlyhelyzetek, hajlékonysági elemek stb A törzs és a fej mozgásának változatosnak kell lenni: mindig kísérnie kell a test más részét a különböző síkváltásokkal, irányokkal, formákkal A kompozíciónak testtechnikailag magas színvonalúnak kell lennie A testtechnikai elemeknek a lehető legváltozatosabbaknak kell lenniük. 43

44 6.3. AKROBATIKUS ELEMEK (kötelező szóló és freestyle programokban) Csak a következő akrobatikus elemek engedélyezettek: Megjegyzés! Gurulás előre, hátra repülési fázis nélkül (bukfenc) Átfordulás előre, hátra, oldalra, a függőlegesben való megállás nélkül, egy vagy két kézen (bógni, cigánykerék, 0 kezes cigánykerék) A cigánykerék mellkason, alkaron, egy kézen. A gyakorlatban ugyanaz az elem csak egyszer használható, különben ismétlésnek számít levonás: 0,20 pont. Az akrobatikus elemeket az egyes szinteken (kivétel A szint, itt nincs korlátozás) csak a megengedett mennyiségben és kombinációban lehet alkalmazni a kötelező szóló programban. Ezek az elemek végezhetők különböző irányban, síkban, formában és kombinációban. A különböző elkapási módok nem változtatják meg az akrobatikus elem formáját Engedélyezettek, de nem számítanak akrobatikus elemeknek a következő elemek (preakrobatikus elemek): illúzió (malom) támasz mellkason kézzel, vagy kéz nélkül, a láb emelt (hashinta), háton - vállon támasz, haránt-vagy oldalspárga támasszal, a pozícióban való (látható) megállás nélkül, támasz egy, vagy két kézen, vagy alkaron (törzs, láb a levegőben) a törzs átfordulása függőlegesben való megállás nélkül. haránt és oldalspárga a talajon, stb. pozícióban való megállással A következő módon kivitelezett elemek nem engedélyezettek: bukfenc repülési fázissal végrehajtva Minden engedélyezett akrobatikus elemcsoport és azok az elemek, amelyek nem számítanak akrobatikus elemnek, végrehajthatók a gyakorlatban a következő feltételekkel: folyamatosan legyenek végrehajtva, a pozícióban való megállás és a gyakorlat folyamatosságának megtörése nélkül, végrehajtáskor lehetőség szerint bottechnikai elemmel legyenek összekötve eset: a versenyző tartja a botot: a bottechnikai elem végrehajtható az akrobatikus elem elején, végén, vagy az egész akrobatikus elem alatt. 2. eset: a versenyző nincs kapcsolatban a bottal (dobás, gurítás, stb.): a versenyzőnek tehát az akrobatikus elem elején vagy a végén kell kapcsolatban lennie a bottal. 44

2015. V E R S E N Y K I Í R Á S

2015. V E R S E N Y K I Í R Á S 2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny elnevezése: A verseny minősítése: A verseny időpontja: ORSZÁGOS TWIRLING VERSENY PAKS Versenyrendszerbe tartozó, Kiemelt Pontszerző Verseny 2015. március 28. szombat

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ együttműködésben hirdeti meg.

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ együttműködésben hirdeti meg. A kategória Torna A kategória A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ együttműködésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet,

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, A kategória A kategória Torna A kategória A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ együttműködésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

A FIT DANCE Program lényege

A FIT DANCE Program lényege A FIT DANCE Program lényege A Programot elindító Mozogj Alapítvány célja, hogy amatőr dance aerobic csoportok számára versenyzési lehetőséget biztosítson, óvodás korosztálytól egészen a felnőtt korig.

Részletesebben

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA 2014. április 05. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS OLYMPIC GAMES ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo Európa-bajnokság

Részletesebben

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen. Torna B kategória 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében. Rendszeres foglalkoztatási, versenyzési lehetőség biztosítása a torna sportággal megismerkedő fiatalok

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI GUMIASZTAL és MINITRAMPOLIN DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI GUMIASZTAL és MINITRAMPOLIN DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI GUMIASZTAL és MINITRAMPOLIN DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS A Gumisztal és Minitrampolin Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban:

Részletesebben

BERCZIK SÁRA RITMIKUS GIMNASZTIKA ORSZÁGOS EMLÉKVERSENY 2013.

BERCZIK SÁRA RITMIKUS GIMNASZTIKA ORSZÁGOS EMLÉKVERSENY 2013. BERCZIK SÁRA RITMIKUS GIMNASZTIKA ORSZÁGOS EMLÉKVERSENY 2013. Szeretném, ha visszatérhetnénk arra a pontra, amelynél a mozdulatművészet és a sport kettévált. Az lenne a csodálatos, ha azok is űzhetnék,

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG RITMIKUS GIMNASZTIKA SZABÁLYKÖNYV 2013-2016 RITMIKUS GIMNASZTIKA TECHNIKAI BIZOTTSÁGA A hivatalos angol szöveg magyar változata 2012-11-19 FIG által elfogadva 2012. szeptember 19-én

Részletesebben

XIII. WTF Taekwondo. Bajnokság május 31. Nagykáta

XIII. WTF Taekwondo. Bajnokság május 31. Nagykáta XIII. WTF Taekwondo Országos Formagyakorlat Bajnokság 2014. május 31. Nagykáta Dátum: Helyszín Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: Szabályok: Nevezési díj: Nevezési határidő: Nevezések beküldése,

Részletesebben

JUMPING JACK! THE AEROBIC GYMNASTICS NEWSLETTER N 4 October 2014

JUMPING JACK! THE AEROBIC GYMNASTICS NEWSLETTER N 4 October 2014 Antibes (FRA), Sunday, 5th October 201 Kedves Barátok, A Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) Aerobik Technikai Bizottsága az alábbi információkról értesíti a Tagszövetségeket. COP MÓDOSÍTÁSAI és PONTOSÍTÁSAI,

Részletesebben

AEROBIC GYMNASTICS Szabálykönyv (Code of Points) 2013 2016

AEROBIC GYMNASTICS Szabálykönyv (Code of Points) 2013 2016 AEROBIC GYMNASTICS Szabálykönyv (Code of Points) 2013 2016 VIII. SZ. MELLÉKLET 2013 FEBRUÁR Útmutató a hazai versenyszámok pontozásához a COP 2013-2016 alapján 1 / 7 oldal CHALLENGE MŰVÉSZIHATÁS ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2017. V E R S E N Y K I Í R Á S

2017. V E R S E N Y K I Í R Á S 2017. V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny elnevezése: A verseny minősítése: A verseny időpontja: A verseny helyszíne: A verseny főrendezője: ORSZÁGOS TWIRLING VERSENY PAKS Versenyrendszerbe tartozó, Kiemelt

Részletesebben

Torna B kategóriás Budapesti Diákolimpia

Torna B kategóriás Budapesti Diákolimpia Torna B kategóriás Budapesti Diákolimpia www.bpdiaksport.hu T O R N A B kategória I., II., III-IV., V-VI. korcsoport 1. A verseny célja: Diákolimpia Budapest Bajnoka cím elnyerése A torna, mint alapsportág

Részletesebben

2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYZATA

2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYZATA HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: hungym@hu.inter.net Akrobatikus

Részletesebben

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 306. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015.

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, Hanshi Papp Valér, Kyoshi A verseny

Részletesebben

Ritmus csapatok Országos versenyének rövidített versenyszabályzata! 2011

Ritmus csapatok Országos versenyének rövidített versenyszabályzata! 2011 Ritmus csapatok Országos versenyének rövidített versenyszabályzata! 2011 VERSENYRENDSZERÜNK: Versenyrendszerünk nyílt,versenyeinken bárki részt vehet! Versenyeink pontrendszerben rendszerben működnek.

Részletesebben

IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013.

IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013. IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: IV. Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, 8. Dan Hanshi Papp Valér, 5. Dan

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZATA 2009.

VERSENYSZABÁLYZATA 2009. HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: hungym@hu.inter.net Akrobatikus

Részletesebben

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA 1. Célja: A 2010. év uszonyosúszó cápa és junior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, a gyermek

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Gumiasztal Szakág. ORSZÁGOS DÖNTŐ Balatonfüred, Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ 2014. május 10.

Magyar Torna Szövetség Gumiasztal Szakág. ORSZÁGOS DÖNTŐ Balatonfüred, Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ 2014. május 10. Magyar Torna Szövetség Gumiasztal Szakág ORSZÁGOS DÖNTŐ Balatonfüred, Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ 2014. május 10. 1 2013/2014. TANÉVI GUMIASZTAL DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

Részletesebben

AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HUNGARIAN ACROBATIC GYMNASTICS FEDERATION 2014. HAZAI ELEMTÁBLÁZAT

AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HUNGARIAN ACROBATIC GYMNASTICS FEDERATION 2014. HAZAI ELEMTÁBLÁZAT MGYR TORN SZÖVETSÉG HUNGRIN GYMNSTIS FEERTION KROTIKUS TORN SZKÁG HUNGRIN ROTI GYMNSTIS FEERTION 2014. HZI ELEMTÁLÁZT készítette: Edzői izottság 2014 január 1 KEZŐ KOROSZTÁLY 4-8 Fős csoportok Előírt elemek:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK 2013-2016 Módosítva: 2014. január 11-én (A nemzetközi szabályok (hírlevelek) függvényében még változhat a hazai szabály)

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK 2013-2016 Módosítva: 2014. január 11-én (A nemzetközi szabályok (hírlevelek) függvényében még változhat a hazai szabály) Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág Általános Versenyszabályok 2013-2016 ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK 2013-2016 Módosítva: 2014. január 11-én (A nemzetközi szabályok (hírlevelek) függvényében még változhat

Részletesebben

2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYZATA

2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYZATA HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: hungym@hu.inter.net Akrobatikus

Részletesebben

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa 2011. évi VERSENYKIÍRÁSA 1,/ Célja: A 2011. év uszonyos-, és búvárúszó serdülő, junior korosztály Országos Bajnokainak

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZUPER KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A Szuper Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3.

Részletesebben

Magyar Bajnokság. Versenysport kategória évi versenykiírás

Magyar Bajnokság. Versenysport kategória évi versenykiírás ! Magyar Bajnokság Versenysport kategória 06. évi versenykiírás RITMIKUS GIMNASZTIKA MRGSZ Preambulum A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség célja az egyesületekkel együttműködve megteremteni a sportág

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS Az Aerobik Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöksége 2014.

Részletesebben

2012. évi Műkorcsolya Korosztályos, Rekreációs Vidékbajnokság versenykiírása 2012. Január 21-22. Debrecen

2012. évi Műkorcsolya Korosztályos, Rekreációs Vidékbajnokság versenykiírása 2012. Január 21-22. Debrecen 2012. évi Műkorcsolya Korosztályos, Rekreációs Vidékbajnokság versenykiírása 2012. Január 21-22. Debrecen I. A Vidékbajnokság célja A verseny célja az utánpótlás, és rekreációs céllal műkorcsolyát kedvelők

Részletesebben

Eger, május 21.

Eger, május 21. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2016. május 21. Időpont : 2016. május 21. Helyszín :

Részletesebben

Ideje: 2014. október 4.

Ideje: 2014. október 4. Nyílt KEMPO Magyar Kupa V. Pilis Városi Nyílt Kempo Verseny Ideje: 2014. október 4. Szervezője: Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület Főbírája: Hernádi Zoltán 4.dan Helye: Gubányi Károly Általános iskola

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA 2014/2015. tanév ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ 1 2014/2015. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA Versenykiírás 1. A verseny célja: Az aerobik különböző verseny- és szabadidősport

Részletesebben

2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁS AZ AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HAZAI VERSENYEIRE

2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁS AZ AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HAZAI VERSENYEIRE HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 306. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Triatlon Szövetséggel (MTSZ) együttműködésben hirdeti meg.

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Triatlon Szövetséggel (MTSZ) együttműködésben hirdeti meg. B kategória III-VI. KORCSOPORT Duatlon B KATEGÓRIA A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Triatlon Szövetséggel (MTSZ) együttműködésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A futás, és kerékpározás,

Részletesebben

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, 2015. május 16. Minden életjelenség mozgásban nyilvánul meg. Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed! A verseny megnevezése: VII. MediBall

Részletesebben

2013. évi Műkorcsolya Korosztályos Nyílt Vidékbajnokság versenykiírása 2013. február 22 23. Debrecen

2013. évi Műkorcsolya Korosztályos Nyílt Vidékbajnokság versenykiírása 2013. február 22 23. Debrecen 2013. évi Műkorcsolya Korosztályos Nyílt Vidékbajnokság versenykiírása 2013. február 22 23. Debrecen I. A Vidékbajnokság célja A verseny célja az utánpótlás, és a műkorcsolyát kedvelők helyzetének felmérése,

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség BÍRÓI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. január 1-től 1. A Bírói Szabályzatnak a FIG Code Of Point (továbbiakban COP) az alapja. A COP, és egyéb FIG bírókkal kapcsolatos rendelkezés a FIG rendelkezései alapján

Részletesebben

III. Monor Kupa. Gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt "B" kategóriájú országos ITF Taekwon-Do verseny. Monor November 17.

III. Monor Kupa. Gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt B kategóriájú országos ITF Taekwon-Do verseny. Monor November 17. III. Monor Kupa Gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt "B" kategóriájú országos ITF Taekwon-Do verseny Monor 2012. November 17. Szeretettel meghívjuk a Monori Sportegyesület ITF Taekwon-Do szakosztály által

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: XV. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21és Felnőtt) V. Nyílt WKF Egyéni Utánpótlás Karate Magyar

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa Versenykiírás Verseny rendezője: Sárosdi Kempo SE. Főszervező: Renshi Koncz Gábor 3.DAN, Renshi Kordás István 3.DAN A verseny főbírója: Kormos László 3.DAN Szakmai fővédnök: Hanshi Lévai László 8.DAN A

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2014-2015. évi, Budapest

Részletesebben

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt.

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt. Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi versenykiírása 1. A verseny rendezője Magyar Ugrókötelesek Szövetsége, Szan-Dia Fitness Sport Club 2. Az országos döntő helyszíne és időpontja I.-II.-III.- IV.-V.-VI.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: XVII. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnőtt) II. WKF Para Karate Bajnokság VII. Nyílt WKF

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöke 2015.

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 2013 JANUÁR MKKSZ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 SZERVEZŐ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Cím: 1138 Budapest, Latorca u.2 Email: info@mkksz.hu

Részletesebben

2017. ÉVI EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

2017. ÉVI EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. Tel: +36 70 933-0215 Fax: +36 72 521-006 E-mail: info@petanque.hu 2017.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00 Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr 2016.12.04. vasárnap, 11:00 1. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban és a iskolai Kölyök Atlétika

Részletesebben

Ranglista és Minősítési Szabályzat

Ranglista és Minősítési Szabályzat MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG Hatályos: 2013.január 1-től Az MTLSZ Elnöksége által elfogadva 2013.január 7-én Készítette: Bakó László és Borka György 1 1 Egyéni ranglista 1.1 Az MTLSZ minden Ranglista verseny

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

ORSZÁGOS NYÍLT A ÉS B KATEGÓRIÁS MAZSORETT VERSENY GYÖMRŐ MÁRCIUS 12.

ORSZÁGOS NYÍLT A ÉS B KATEGÓRIÁS MAZSORETT VERSENY GYÖMRŐ MÁRCIUS 12. A verseny rendezője: Maglódi Sziluett Mazsorett Magyar Majorette Szövetség A verseny fővédnöke: Kérges László alpolgármester Maglód Önkormányzata Helyszín: Gyömrő, Szabadság tér 1. Versenytér: 12x12m,

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

A verseny célja: A felhúzás gyakorlat népszerűsítése, a 2014. év Felhúzó Bajnoka cím elnyerése, az erő sportágakat űző sportolók közös versenyzése.

A verseny célja: A felhúzás gyakorlat népszerűsítése, a 2014. év Felhúzó Bajnoka cím elnyerése, az erő sportágakat űző sportolók közös versenyzése. IV. Atlas - Sport Országos Nyílt Felhúzó Gála RAW 2014. Balassagyarmat A verseny célja: A felhúzás gyakorlat népszerűsítése, a 2014. év Felhúzó Bajnoka cím elnyerése, az erő sportágakat űző sportolók közös

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI ÉS EGYESÜLETI RANGSOR SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

MINŐSÍTÉSI ÉS EGYESÜLETI RANGSOR SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel. (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu Akrobatikus

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

Kismészáros Kempo SE. Renshi Kárászi Balázs, 4. Dan Renshi Kormos László, 3. Dan Kyoshi Papp Valér, 6. Dan

Kismészáros Kempo SE. Renshi Kárászi Balázs, 4. Dan Renshi Kormos László, 3. Dan Kyoshi Papp Valér, 6. Dan Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Kismészáros Kempo SE. Renshi Kárászi Balázs, 4. Dan Renshi Kormos László, 3. Dan Kyoshi Papp Valér, 6. Dan A verseny időpontja: 2016.

Részletesebben

GESZTES- OPEN MAZSORETT VERSENY (Maskarádé, szólóformációk, és B kategória versenyzőinek) VERSENYKIÍRÁS

GESZTES- OPEN MAZSORETT VERSENY (Maskarádé, szólóformációk, és B kategória versenyzőinek) VERSENYKIÍRÁS GESZTES- OPEN MAZSORETT VERSENY (Maskarádé, szólóformációk, és B kategória versenyzőinek) VERSENYKIÍRÁS A VERSENY IDŐPONTJA: 2015. NOVEMBER 28. SZOMBAT, 10.00 ÓRA A VERSENY HELYSZÍNE: VÁRGESZTESI NÉMET

Részletesebben

Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2015 Sukoró Július. 18.

Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2015 Sukoró Július. 18. Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2015 Sukoró 2015. Július. 18. Szervező Magyar Kajak - Kenu Szövetség H-1138 Budapest, Latorca u. 2. www.kajakkenusport.hu Helyszín Velencei tó - Sukoró Evezős és Kajak-Kenu

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 VERSENYRENDSZERÜNK: Versenyünk AMATŐR szintű Táncversenysorozat! A Tánc, mint sportág megismertetése és tömegbázis teremtése és

Részletesebben

2017. ÉVI DUPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

2017. ÉVI DUPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. Tel: +36 70 933-0215 Fax: +36 72 521-006 E-mail: info@petanque.hu 2017.

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg.

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. Úszás I., II. KORCSOPORT A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. 1. A verseny célja: Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében. A sportág

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS XI.NAGYKUN KUPA gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, nyílt ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

VERSENYKIÍRÁS XI.NAGYKUN KUPA gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, nyílt ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS I.NAGYKUN KUPA gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, nyílt ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 1. A verseny célja: A bajnoki cím eldöntése, a barátság mélyítése, a Kyokushin Karate népszerűsítése.

Részletesebben

XX.JUBILEUMI PÉCSI SHOTOKAN KARATE EURÓPA K UPA 2015. MÁJUS 3.

XX.JUBILEUMI PÉCSI SHOTOKAN KARATE EURÓPA K UPA 2015. MÁJUS 3. XXJUBILEUMI PÉCSI SHOTOKAN KARATE EURÓPA K UPA 2015 MÁJUS 3 A verseny megnevezése: A verseny célja: A verseny időpontja: A verseny helyszíne: A verseny rendezője: A verseny főszervezője: A verseny főbírója:

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve Úszás III., IV., V-VI. KORCSOPORT B és A KATEGÓRIA A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. 1. A verseny célja: Az úszás sportág versenyszámainak megismertetése

Részletesebben

Horgászegyesület Elnöke

Horgászegyesület Elnöke Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége H V D SZ 8 0 0 0 S z é k e s f e h é r v á r S z é c h e n y i u. 4. Nyt. Szám: 15/2014 Horgászegyesület Elnöke SZÉKHELYÉN Tárgy: Versenykiírás

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: XIV. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnőtt) IV. Nyílt WKF Egyéni Utánpótlás

Részletesebben

versenykiírás Díjazás: Minden kategória első három helyezettjét a verseny rendezősége éremmel, az első helyezetteket serleggel díjazza.

versenykiírás Díjazás: Minden kategória első három helyezettjét a verseny rendezősége éremmel, az első helyezetteket serleggel díjazza. versenykiírás 1. Általános rendelkezések: A verseny kiírója és a kiírás alapja: Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág (továbbiakban: MLSz Lovastorna Szakág). A 2015. február 9-től hatályos Magyar Lovastorna

Részletesebben

WKF meghívásos, régiós karate verseny

WKF meghívásos, régiós karate verseny 1 WKF meghívásos, régiós karate verseny A verseny rendezője: SAKURA Karate S.E. A verseny célja: a karate sport népszerűsítése, a sportkapcsolatok építése A verseny ideje: 2017. február 25. Szombat A verseny

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2017. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Alba Regia SC Zen Bu Kan KEMPO Felnőtt Országos Bajnokság 2015 2015. május 23. szombat Székesfehérvár, Vodafone Sportcentrum

Alba Regia SC Zen Bu Kan KEMPO Felnőtt Országos Bajnokság 2015 2015. május 23. szombat Székesfehérvár, Vodafone Sportcentrum Versenykiírás Verseny rendezője: Csákvári Kempo HSE Főszervező: Takács Attila Kyoshi 5. Dan; Márhoffer Márton 2. Dan A verseny főbírója: Kormos László Renshi 3. Dan - a Magyar ZBK Kempo Sportági Szövetség

Részletesebben

Úszás. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel (MÚSZ) együttműködve

Úszás. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel (MÚSZ) együttműködve I., II. KORCSOPORT I., II. KORCSOPORT Úszás A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel (MÚSZ) együttműködve hirdeti meg. 1. A verseny célja: Az úszás megszerettetése az iskoláskorú

Részletesebben

2016. ÉVI TRIPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

2016. ÉVI TRIPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. Tel: +36 30 405 4511 Fax: +36 72 521 006 E mail: info@petanque.hu 2016.

Részletesebben

ITF TAEKWON-DO DIÁKOLIMPIA MEGHÍVÓ

ITF TAEKWON-DO DIÁKOLIMPIA MEGHÍVÓ ITF TAEKWON-DO DIÁKOLIMPIA 2010. Mezőhegyes, 2010. november 27, szombat 10 óra MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk és várjuk az ITF Taekwon-do sportegyesületeket a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség 2010.évi Országos

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság 2014. Ács Sánta Imre, Gombos Attila, Gera József

ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság 2014. Ács Sánta Imre, Gombos Attila, Gera József ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság 2014 CLUB DYNAMIC EGYESÜLET SZEGED-MAKÓ BUDO KLUB Ács Sánta Imre, Gombos Attila, Gera József Ács Sánta Imre: +36-30/9352008 (kis-malac@freemail.hu) Gombos Attila: +36-20/9240516

Részletesebben

VIII. Esztergom-kertváros Kupa

VIII. Esztergom-kertváros Kupa VIII. Esztergom-kertváros Kupa Ideje: 2012.04.21. Nyílt Nemzetközi Harcművészeti Bajnokság Rendezője: Esztergom-kertvárosi Kempo Karate Klub Főbírája: Pokorni Gábor 4. Dan Verseny helye: 2500 Esztergom

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23.

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23. Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. július 23. szombat 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős

Részletesebben

2. A verseny rendezője: Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület. 4. A verseny helye: Sátoraljaújhely, Városi Sportcsarnok (Liget tér 3.

2. A verseny rendezője: Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület. 4. A verseny helye: Sátoraljaújhely, Városi Sportcsarnok (Liget tér 3. VERSENYKIÍRÁS X. ZEMPLÉN KUPA gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt A B és C kategóriás meghívásos karate bajnokság 1. A verseny célja: a bajnoki cím eldöntése, a sportbaráti kapcsolatok mélyítése,

Részletesebben

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Kupa mérkőzéssorozat célja:

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat 2011. augusztus A Magyar Úszó Szövetség () versenyrendszeréhez tartozó szakmai alapkövetelmény vizsga szabályzata 1. A vizsga célja: a)

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. IV. Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. Szenior Mikulás Kupa

VERSENYKIÍRÁS. IV. Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. Szenior Mikulás Kupa 1. Célja: VERSENYKIÍRÁS IV. 2016 Negyedik alkalommal kerül megrendezésre - 5 korosztályban - a Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2016. évi Uszonyosúszó Rövidpályás Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek

Részletesebben

Rákoshegyi Vasutas SE V.

Rákoshegyi Vasutas SE V. Rákoshegyi Vasutas SE. 2007. V. Csipet Kupa 1. A VERSENY CÉLJA A tekesport népszerűsítése. A sportolók tudásszintjének emelése. Megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára.

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2010-2011. évi, Budapest

Részletesebben