>Z~~~~. pfiseloje) 11~ Statisztikaiszámjel ÉV. EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERUsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ">Z~~~~. pfiseloje) 11~166552-91 01-569-01 - Statisztikaiszámjel 2011. ÉV. EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERUsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 11~ Statisztikaiszámjel EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERUsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉV Az egyéb szervezet megnevezése Kelt: március 31. >Z~~~~. pfiseloje)

2 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése EGYÉBSZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERUsíTETTÉVES BESZÁMOLÓJÁNAKMÉRLEGE Sorszám a A tétel megnevezése A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( sorok 1. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK b IV.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBíTÉSE B) FORGÓESZKÖZÖK( sorok) 1. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK Ill. ÉRTÉKPAPíROK IV. PÉNZESZKÖZÖK lj. 13. C) AKTWIDOBELIELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK(AKTíVÁK) ÖSSZESEN:( Sor) D) SAJÁT TOKE( sorok NDULÓ TÖKE I JEGYZETT TÖKE II. -TÖKEVÁLTOZÁSIEREDMÉNY Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÖL 20. E) CÉLTARTALÉK 21. F) KÖTELEZETTSÉGEK ( Sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G) PASSZWIDOBELIELHATÁROLÁS 30. FORRÁSOK(PASSZív ÁK ÖSSZESEN:( sor) Kelt: március 31. ft \(ozponti l(ö;;l' ~.." LJ~f~"\ '" Afa~JiUány/ lj Ll,b(\ ÉV adatok ezerft-ban Elozo év IElozo évekl Tárgyév módosításai c d e 32 O O 32 O O O O O O O O O O O O O O at egyéb szervezet vezetoje képviseloje

3 li a Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése Az egyéb szervezet címe EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERUsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok ezerft-ban Sor- A tétel megnevezése Elozo év Elozo évek Tárgyév szám módosításai a D c d e 1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE( ) O Közhasznú célú muködésre kapott támoqatás 8795 O a) alapítói 175 O O 4. b) központi költségvetéstol 8204 O c) helyi önkormányzattói 6. d) egyéb, ebbol 1%: 416 O Pályázati úton elnyert támoqatás 1110 O Közhasznú tevékenységbol származó bevétel 1017 O Taqdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)=(1+11) O D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDíTÁSAI( ) O Anyagjellegu ráfordítások 2809 O Személyi jellequ ráfordítások 8207 O Értékcsökkenési leírás 114 O Egyéb ráfordítások 60 O Pénzügyi muveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások 20. E. VÁLLALKOZÁSITEVÉKENYSÉG RÁFORDíTÁSAI( ) Anyagjellegu ráfordítások Személyi jellegu ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi muveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások O O ( O ""d '';)(/1fÚ / Q I 7 a.lj. y ( Jllalkozás vezetöje(képviselöje)) 1

4 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése Az egyéb szervezet címe EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERUsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok ezerft-ban Sor- A tétel megnevezése Elozo év Elozo évek Tárgyév szám módosításai a b c d e 27. F. ÖSSZES RÁFORDíTÁS(D+E) O G. ADOZASELOTTIEREDMENYE(B-E) 29. H. ADOFIZETESIKOTELEZETTSEG TARGYEVIVALLALKOZASIEREDMENY(G-H) 31. J. TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY (A-D) -109 O 227 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi iellequ ráfordítások Bérköltséq ebbol - meqbízási díjak O tiszteletdíiak O Személyijellequ eqyéb kifizetések Bériárulékok B. A Szervezet által nyúitotttámogatások O 39. ebbol a Korm.rend 16.&(5).bek.SZ.köt.elsz, és továbbutalt támogatás O Kelt: március 31. I~ gr:b~~j~ (képviseloje)

5 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A évi tevékenységérol Alapítványunkat a Fovárosi Bíróság 7.PK /1998/3.sz. végzésével 7482 sorszám alatt nyilvántartásba vette, s ezzel egyidejuleg az 1997.évi CLVLtr ának /3./ bekezdése alapján ápr. 15-tol közhasznú szervezetté minosítette. 1. Számviteli beszámoló A tevékenységét a hatályos alapszabálya, ügyrendje és számviteli politikája alapján végzi és a mindenkori érvényes jogszabályok eloírása szerint a Felügyelo Bizottság felügyelete mellett. Beszámolónkat a Megbízási Szerzodéses jogviszony keretében az ANALÍZIS KFT -vel állítattuk össze, amely tagja rendelkezik a regisztrált mérlegképes könyvviteli képesítéssel és a könyvviteli szolgáltatást végzok nyilvántartásában történt bejegyzés alapján e tevékenység ellátására jogosult engedéllyel. Könyvvizsgálói kötelezettség nem érinti alapítványunkat, mert éves bevételünk 50 mft alatt van. Kivonat a közhasznú egyszerusített beszámoló tartaimából: 1.Közhasznú tevékenység összes bevétele: eFT Ebbol 1. Közhasznú muködésre kapott támogatás - alapítótói - központi költségvetéstol -helyi önkormányzattói - egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás MEH,NCA 3. Közhasznú tevékenységbol származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel eft O eft eft OeFT 764 eft 859 eft 880 eft OeFT 136 eft II. Közhasznú tevékenység összes költsége: eft 2. Költsé2Vetési támogatás felhasználása évben TEMI támogatás 3. Vagyon felhasználása évben eft Megnevezés Elozo Tárgyévi Változás eft Változás % Megjegyzés évi Növ. Csökk Növ. Csökk Saját toke ,7 Összege lnduló toke O

6 .. Tokeváltozás ,5 Lekötött tartalék Ertékelési tartalék Tárgyévi összes eredm Közhasznú tárgyévi ered Vállalakozási tevék. eredm 4. Cél szerinti juttatás kimutatása 2011.évben NEM volt. 5. Kimutatás a kapott támo2atásokról. adománvokrói2011.évben Bp.ELMU-toI410eFt támogatástkaptunk PályázatonMER-tóI 498 eft-ot,a NCA-tó1361eFt-otkaptunk. 6. Vezeto tisztsé2viselok évben NEM kaptak juttatást 7. Közhasznú tevékenvsé2 tartalmi beszámolója Az 1903-ban alapított könyvtárunk óta alapítványo Nyilvános könyvtárként muködik Budapesten, a VIlI. kerületben a Magdolna negyedben. Tudva levo, hogy ez a kerület legproblémásabb része, ahol koncentráltan jelenik meg a szegénység, sok a munkanélküli és az alacsony jövedelmu nyugdíjas. A könyvtárat igénybe vevok elsosorban a kerület lakóiból kerülnek ki, de használják a Vasas Székház dolgozói, nyugdíjasai, valamint az ágazathoz tartozó üzemek dolgozói és nyugdíjasai is. Alapítványunk munkahelyeken, muvelodési házakban - és bárhol, ahol erre igény mutatkozik letéti könyvtárakat létesít, a meglévo letéteket pedig folyamatosan gondozza és ellátja kurrens irodalommal. Az alapítvány célja, hogy dokumentumaival és szolgáltatásaival biztosítja a tájékozódáshoz, muvelodéshez, tanuláshoz, a szakmai ismeretek bovítéséhez és az igényes szórakozáshoz szükséges szélesköru információ elérésének lehetoségét. Az utóbbi évek gazdasági nehézségei könyvtárunkat is sújtotta. A Vasas Szakszervezeti Szövetség 201O-tol megvonta a már évek óta egyre csökkeno támogatását, és az állami támogatás is folyamatosan csökken. Gondjaink ellenére igyekeztünk feladatainkat igényesen, magas színvonalon ellátni. A muködo letéti szolgáltató helyekkel megkötöttük az együttmuködési megállapodást, folyamatosan frissítettük állományukat, és tartottuk a kapcsolatot, a könyvtárat fenntartóval és a könyvtárossal egyaránt. Az állománygyarapításra az elmúlt esztendoben Ft-ot költöttünk, melybol könyveket, hangoskönyveket, folyóiratokat, napi- és hetilapokat vásároltunk. A számunkra fólöslegessé vált könyvekbol pedig adományoztunk a Máltai Szeretetszolgálat közremuködésével a határon túli magyarlakta területekre és különbözo menhelyeknek valamint szociális otthonoknak. A beiratkozott olvasóink száma a letétekben és a központi könyvtárban: fo Könyvtárunkban ingyenesen muködtetünk emagyarország Pontot (napi egy óra/fo), melynek használata igen közkedvelt. Az igénybe vevok elsosorban roma fiatalok, valamint a közeli

7 .. menhely lakói, és munkanélküliek, akik az intemetes álláskereséstol remélnek elhelyezkedési lehetoséget. Ok alapveto informatikai tudással sem rendelkeznek, ezért nagymértékben a könyvtárosok segítségére szorulnak. Könyvtári szolgáltatásaink mellett kiemelt helyet foglaltak el közmuvelodési rendezvényeink. Önként vállalt feladatunknak tekintettük, hogy a kulturális szempontból leszakadó rétegek számára elérhetové tegyük a hazai és nemzetközi zenei és irodalmi értékeket. Pályázati forrásokból folytatni tudtuk a Vasas - Ezredvég színvonalas estjeit, melynek keretében ianuárban "Magyar rapszódia" címmel Erkel Ferencre és Liszt Ferencre emlékeztünk, februában "A népszínmutoi a musicalig" címmel zenés musor volt az elso magyar musical 50 éves évfordulója alkalmából, márciusban "Nézz Drágám, kincseimre...!" Ady és a gyengébbik nem kapcsolatáról volt eloadás, áprilisban "Szállj költemény" címmel zenés irodalmi musorral emlékeztünk a költészet havában máiusban az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Hungarovox Kiadó irodalmi estje volt és a 20. évad elso eloadásán novemberben a Parasztbecsület címu Mascagni opera keresztmetszetét láthatták a zenekedvelok. A Vasas Ezredvég estjeinken kívül változatos programjainkon vehettek részt az érdeklodok, vendégünk volt Bencze Ilona színmuvészno, akit elso könyvének megjelenése ürügyén hívtunk meg, Székhelyi Józsefet a Költészet Napja alkalmából láttuk vendégül és Karinthy Márton "Utazások Karinthyába" címmel vallott családjáról, életérol, színházról. A közeli Százszorszép Óvodával évek óta jó kapcsolatot ápolunk ben két alkalommal látogattak el hozzánk: könyvtárbemutató foglalkozást és Mikulás ünnepséget tartottunk számukra. Közösen szerveztük a Vasas Muvészegyüttes Alapítvánnyal a Költészet Napja alkalmából megrendezett Szakközépiskolások és Szakmunkástanulók Országos Vers- és Prózamondó Találkozóját. A néhány éve alakult Múzeumlátogatók Baráti Körének két múzeumlátogatást és egy városnézo sétát szerveztünk ahol szakavatott tárlatvezetok kalauzolták a tagokat. Honlapunkon bárki számára elérheto a könyvtár muködésérol minden tudnivaló és információ, megtekinthetoek aktuális és lezajlott programjaink. Budapest, április 2. Záradék: E közhasznúsági jelentést a kuratóriumi tagjai április 4-én egyhangúan elfogadták. Alapitvány '-. f" ;.:1' ', :-1..!J8 & \ ti-ú. j:)-:~~~-~~c!'1 /

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Mária Rend Alapítvány 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Tartalom I. ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI... 3 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 III. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben