J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. 101/2013. (X. 10.) számú határozat: Fogorvos 2012/2013. évi beszámolójának elfogadása. 102/2013. (X. 10.) számú határozat: Háziorvos 2012/2013. évi beszámolójának elfogadása. 103/2013. (X. 10.) számú határozat: Védőnő 2012/2013. évi beszámolójának elfogadása. 104/2013. (X. 10.) számú határozat: Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sport- és Szabadidőközpont vezetőjének 2012/2013. évi beszámoló elfogadása. 105/2013. (X. 10.) számú határozat: évi belső ellenőrzésbe benyújtott árajánlat elfogadása. 106/2013. (X. 10.) számú határozat: Iskolai tanácsba Wildmann Erika képviselő delegálása. 107/2013. (X. 10.) számú határozat: MVM Partner Zrt. Audit szolgálgatásra benyújtott ajánlatának elutasítása. 108/2013. (X. 10.) számú határozat: Főzőkonyha bérleti szerződésének elfogadása. 109/2013. (X. 10.) számú határozat: Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás elfogadása javítások elvégzése után. 110/2013. (X. 10.) számú határozat: Polgármester felhatalmazása dr. Bántó Ferenc ügyvéd úrral kötendő megbízási szerződés aláírására. 111/2013. (X. 10.) számú határozat: Tüzifa igénylésre benyújtandó pályázat. 112/2013. (X. 10.) számú határozat: Karate SE anyagi támogatása. ZÁRT ülés keretében: 113/2013. (X. 10.) számú határozat: Ápolási díj kérelem elbírálása.

2 2 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülte J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Papp István alpolgármester Bolvári Attila képviselő Csonka Ferencné képviselő Horváth Mátyás képviselő Monori Szilárd képviselő Wildmann Erika képviselő Matyó Anikó aljegyző Igazoltan távol van: Bolvári Attila képviselő Horváth Mátyás képviselő Jegyzőkönyv-vezető: Mikes Nóra igazgatási előadó Garamszegi Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 tagja jelen van a Képviselő-testület határozatképes. Felkérte Csonka Ferencné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre, majd ismertette a napirendi pontokat. Kérte a testületet, hogy a napirendi pontok közé továbbiakat vegyenek fel, ezen kívül van egy ápolási díj iránti kérelem is, melyet zárt ülés keretében kell a testületnek tárgyalnia. Wildmann Erika és Monori Szilárd képviselők jelezték, hogy az Egyebek napirendi pontban szeretnének szólni. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 4 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt elfogadta. A Képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1./ Beszámoló a község egészségügyi ellátásának alakulásáról (2012. évi). Meghívott vendégek: dr. Kovács Péter háziorvos dr. Cinkler Éva fogorvos Kissné Strihó Mária védőnő 2./ Beszámoló a Gárdonyi Géza Művelődési ház tevékenységéről (2012. évi). Meghívott vendég: Wildmann Erika művelődési ház vezető 3./ évi belső ellenőrzésre benyújtott ajánlat ismertetése. 4./ Általános Iskola intézményi tanácsába 1 fő képviselő delegálása. 5./ MVM Partner Zrt. intézményi világításra adott ajánlatának ismertetése. 6./ Főzőkonyha hasznosítási szerződés tervezetének ismertetése. 7./ Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás ismertetése. 8./ Csatorna beruházással kapcsolatos tájékoztatás. 9./ Egyebek: - Tájékoztatás pályázati lehetőségről tűzifa igényléssel kapcsolatban.

3 3 ZÁRT ülés - Volánbusz Zrt. járattal kapcsolatos problémájának ismertetése. - Karate SE kérésének ismertetése. 1./ Segélykérelem elbírálása. 1./ Napirendi pont: Tárgya: Beszámoló a község egészségügyi ellátásának alakulásáról (2012/13. év). Meghívott vendégek: dr. Kovács Péter, háziorvos dr. Cinkler Éva, fogorvos Kissné Strihó Mária védőnő Garamszegi Géza polgármester felmondta, hogy az írásos fogorvosi beszámolót minden képviselőnek megküldték. Felkérte dr. Cinkler Éva fogorvost, hogy szóban egészítse ki a beszámolóját. Dr. Cinkler Éva fogorvos tájékoztatásként elmondta, hogy megkezdődött az iskola mellett az óvodai fogászat is, melynek keretében az óvodásoknak fogmosási bemutatót tartottak. A rendelőben a fűtéssel volt gondjuk, ezért úgy gondolta, hogy pályázatot nyújt majd be a korszerűsítésre, melyet később el is vetett, mert csak 30 % támogatást biztosítottak volna, a többi összeget az Önkormányzatnak kellett volna hozzátennie a beruházáshoz. Gondot jelent a nyílászárók állapota is az épületben, ezeknek a cseréje is időszerű lenne. A tavalyi évben gond volt a csatornával is, de ez megoldódott, azóta nem jelentkezik a bűzhatás. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy mivel panasz nem érkezett a fogászattal kapcsolatban, ez már jót jelent. Csonka Ferencné képviselő javasolta, hogy kérjenek ajánlatokat a nyílászárók cseréjére, hátha nem kerül sokba a csere. Dr. Cinkler Éva fogorvos jó ötletnek tartotta az ajánlatkérést. Jó lenne tavasszal tisztasági meszelést is végezni a rendelőben és az előtérben. Papp István alpolgármester egyetértett az ajánlat bekérésével a nyílászáró csere kapcsán. Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy a rajzpályázat ünnepélyes átadása hol lesz, a fogorvosi rendelőben? Dr. Cinkler Éva fogorvos közölte, hogy az ünnepélyes átadás a rendelőben lesz, a beérkezett rajzok a rendelőben lesznek kifüggesztve. Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy más településről is jönnek-e betegek a rendelőbe? Dr. Cinkler Éva fogorvos közölte, hogy fogfájással jönnek általában más településről, de ezeket a betegeket is köteles ellátni. Ha valakinek szájsebészetre van szüksége, akkor már csak a Mária utcába tudnak menni, mivel ez az intézmény rendelkezik ellátási kötelezettséggel. Garamszegi Géza polgármester megköszönte a fogorvos asszony tájékoztatóját. Mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 4 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvos 2012/13. évi beszámolóját a község egészségügyi ellátásának alakulásáról megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a háziorvosi beszámoló is kiküldésre került a képviselőknek. A beszámolóból kitűnik, hogy az elmúlt időszakban ismét nőtt a gyermeklétszám. Dr. Kovács Péter háziorvos tájékoztatásként elmondta, hogy sok betegnél sikerült stabilizálni a betegek állapotát, ami örömteli dolog. Ez azt jelenti, hogy a daganatos betegek jól vannak. Azt remélte, hogy a dohányáru megvásárlásának szigorításával csökkenni fog a dohányzók száma, de ez nem így történt. Az egészségnapon elég sokan részt vettek, aminek szintén pozitív. Wildmann Erika képviselő közölte, hogy az Esély Szociális Alapellátási Központ sikeresen pályázott rendezvények, klubfoglalkozások finanszírozására és ennek keretében drogprevenciós foglalkozást is szeretnének majd tartani, amihez kéri a háziorvos segítségét. Dr. Kovács Péter háziorvos kijelentette, hogy avácrátóton nem jellemző a kábítószer fogyasztás, eddig még egyetlen személy sem kereste fel őt, aki erre utaló tünetekkel bírt. A középiskolás korosztály azonban Vácon és a fővárosban különös veszélynek van kitéve ilyen szempontból. Tehát ez inkább a városokban jelentkezik. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Veresegyházi Kistérség ismételten felvetette a közös orvosi ügyelet témáját, amivel kapcsolatban a jövő héten egy megbeszélést tartanak. A jelenlegi ügyeleti rendszer tudomása szerint jól működik! Dr. Kovács Péter háziorvos közölte, hogy valóban jól működik az ügyelet, pláne azért, mert a mentőkhöz érkezik be a hívás és ott eldöntik, hogy az ügyeleti kocsit, vagy a mentőt küldjék ki a beteghez. Javasolta továbbra is a váci orvosi ügyeletet megbízni az orvosi ügyelet ellátásával, ugyanis ők már bizonyítottak és valóban jól működik a rendszer. Papp István alpolgármester ő sem támogatja, hogy a Veresegyházi orvosi ügyelethez csatlakozzanak, ragaszkodik továbbra is a váci orvosi ügyelethez. Garamszegi Géza polgármester szerint a Többcélú Kistérségi Társulás a családsegítés, a házi segítségnyújtás mellé, szeretné felvenni plusz feladatként az orvosi ügyeletet is. Nem tudni, hogy miként alakul a pedagógiai szakszolgálat sorsa. Korábban úgy volt, hogy Vácrátót Váchoz fog tartozni, de még nem körvonalazódtak konkrétan az ellátási területek. Személy szerint ő sem támogatja a veresegyházi orvosi ügyelethez való csatlakozást. Megkérdezte a védőnőt, hogy tudta-e használni az orvosi szobát a tornacsarnokban? Kissné Strihó Mária védőnő megjegyezte, hogy a tornacsarnok épületében kialakított orvosi szoba teljesen fel van szerelve, így ott minden vizsgálatot el tud végezni, ami szükséges. Egyedül az orvosi ágy hiányzik, minden egyéb eszköz a rendelkezésre áll. Dr. Kovács Péter háziorvos szerint nem szükséges speciális ágyat beszerezni, bármilyen ágy megfelel. Matyó Anikó aljegyző megkérdezte a háziorvostól, hogy a méhnyak rák elleni oltásra korábban toboroztak pácienseket, azóta van újabb jelentkező? Érdemes lenne a honlapra ezzel kapcsolatban egy tájékoztató anyagot feltenni, hátha lenne olyan személy, aki igényelné az oltást. Dr. Kovács Péter háziorvos jónak tartotta az ötletet, készít majd egy tájékoztatót, amit mindenképpen fel kell tenni a honlapra. Úgy tudja, hogy a 3 db oltás ,-Ft-ba kerül, ami igen drága, de a méhnyak rákot csak ennek az oltásnak a beadásával lehet teljesen kizárni.

5 5 Matyó Anikó aljegyző javasolta, hogy a háziorvos vegye fel a kapcsolatot a Vöröskereszttel a támogatás miatt, hátha tudnak segítséget nyújtani ebben a dologban. Csonka Ferencné képviselő megkérdezte a háziorvostól, hogy van-e tudomása arról, hogy kik veszik igénybe a házi segítségnyújtást? A testületnek ugyanis erről nincs információja. Dr. Kovács Péter háziorvos természetesen tudja, hogy kik az ellátottak, ugyanis a felvétel előtt őt is megkeresik. Ő is véleményezi a felvétel előtt az ellátottakat ill. hogy szükségük van-e az ellátásra. Nagyon jó dolognak tartja a házi segítségnyújtást, akinek tudja, ajánlja is. Többen igényelnék a szolgáltatást, de amikor megtudják, hogy fizetni kell érte, akkor inkább mégsem kérik. Ezen kívül bizalmi dolog is a házi segítségnyújtás, ugyanis mégiscsak egy idegen embert engednek be a lakásukba az ellátottak. Esetleg ha valaki igényli a szolgáltatást, az első alkalommal az asszisztensnője kimehetne a házi segítségnyújtó kolléganővel. Matyó Anikó aljegyző tájékoztatásként elmondta, hogy a rendőrség is nagy figyelmet szentel most az idősekre, a napokban kellett nekik adatot szolgáltatni a 60 és 70 év feletti egyedülállókról. Dr. Kovács Péter háziorvos megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok volt az ápolási díj kérelem is, amiből volt már gondja, ugyanis elmondta, hogy mik az igazolás kiadásának a feltételei. Az elmúlt időszakban szigorodtak a feltételek, de sokan nem értik meg, amikor felhívja rá a figyelmet. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselőtestület az alábbi határozatokat hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos 2012/13. évi beszámolóját a község egészségügyi ellátásának alakulásáról megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Garamszegi Géza polgármester a védőnői szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a tervek szerint ez is állami gondozásba kerül majd. Kissné Strihó Mária védőnő megerősítette az előzőekben elhangzottakat, valóban ez a terv a jövőre nézve. Tájékoztatásként elmondta, hogy a védőnői rendelő 7 éve épült át, ami a környékben a legszebb, ezt azért is meri mondani, mert minden egyes továbbképzésen a vácrátóti rendelőt mutatják be referencia rendelőként. Tisztasági meszelésre a közeljövőben már szükség lesz, ezen kívül jó lenne, ha a takarítást is fix kollégával lehetne megoldani, ugyanis nem állapot az, hogy rendelési idő alatt történik a takarítás. A védőnői rendelőben tartott programok folyamatosak pl. baba masszázs, szoptatás oktatása, baba mama klub stb. Sajnos egyre több az elhízott gyermek az óvodában és az iskolában is órakor Bolvári Attila képviselő megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 6 főre emelkedett. Wildmann Erika képviselő hozzátette, hogy az elhízás abból adódik, hogy a gyermekek otthon nem igazán esznek főtt ételt, készítettek egy felmérést a gyerekek körében, aminek az lett az eredménye, hogy a kedvenc ételük a virsli, a kedvenc italuk a kóla. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselőtestület az alábbi határozatokat hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 6 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2012/13. évi beszámolóját a község egészségügyi ellátásának alakulásáról megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja órakor a meghívott vendégek elhagyták a termet. 2./ Napirend: Tárgya: Beszámoló a Gárdonyi Géza Művelődési ház tevékenységéről (2012/13. év) Meghívott vendég: Wildmann Erika, a művelődési ház vezetője. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az írásos beszámoló mindenkinek kiküldésre került. Felkérte a művelődési ház vezetőjét a kiegészítésre. Wildmann Erika felhívta a figyelmet, hogy a beszámolóban elírás történt, ugyanis a Karate SE 1 x 1,5 órát, és 1 x 2 órát veszi igénybe a nagytermet. A Hip-Hop oktatás megszűnt, megpróbál új tanárt keresni, hogy folytatódhassanak az órák. Monori Szilárd képviselő megjegyezte, hogy a tánctanár átcsábította a nagyobb lányokat és fiúkat Veresegyházra, így ott folytatja tovább az oktatást. Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy mennyit fizettek a gyerekek az oktatásért? Wildmann Erika közölte, hogy 600,-Ft/óra volt az oktatás díja. Meglátása szerint a hagyományőrző csoportok is holtponton vannak, de ez a jelenség a környező településeken is megvan. A kulturális esték újra elindulnak majd az Esély Szociális Alapellátási Központ sikeres pályázata jóvoltából. Ezek a programok ingyenesek lesznek a gyermekek részére. Garamszegi Géza polgármester javasolta, hogy próbálják meg az asztaliteniszt ismét életre kelteni, mely korábban nagyon népszerű volt. Wildmann Erika hozzátette, hogy az asztaliteniszt kizárólag a nagyteremben lehetne rendezni, de ott vannak a karate edzések és a pilates is. Ahhoz, hogy az asztalok felállíthatóak legyenek, minden alkalommal össze kellene szedni a szőnyegeket, ami nagyon nagy munkát igényel. A másik gondja az, hogy mindenki pénteken szeretne programot a művelődési házban. Egyébként az asztalitenisz azért fejeződött be, mert nem segítettek Smál Istvánnak elpakolni az asztalokat, eszközöket, a felügyelet nagy energiát vett igénybe és elege lett. Elmondja továbbá, hogy egy személyben nem tudja felvállalni, hogy felállítja az asztalokat, elpakol, közben felügyel és a klubfoglalkozást is viszi. Matyó Anikó aljegyző kijelentette, hogy nem is várható el, hogy ő pakolja az asztalokat minden áldott alkalommal. Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy érdeklődnek-e a gyerekek a kultúra iránt? Wildmann Erika kijelentette, hogy a kultúra nem igazán érdekli a gyerekeket, ez abból látszik, hogy kizárólag 3 gyerek jelentkezett a színjátszó tanfolyamra. Az iskolában is van színjátszó-szakkör, ahova szívesen járnak a gyerekek, de a művelődési házban erre már nincs igény. Matyó Anikó aljegyző megkérdezte, hogy a művelődési házban lévő számítógépek használhatóak-e még, vagy már teljesen elavultak? Wildmann Erika közölte, hogy a gépek elavultak nem érdemes rájuk költeni a számítógépes szakember szerint.

7 7 Bolvári Attila képviselő szerint esetleg egy információs gépet ki lehetne állítani a művelődési ház előterébe, ahová a programokról lehetne feltenni információkat. Matyó Anikó aljegyző véleménye szerint ez azért nem célszerű, mert ha már annyira elavultak a gépek, akkor nem lennének hosszú életűek, a honlapon minden szükséges információ beszerezhető a programokról. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetőjének 2012/13. évi beszámolóját megismerte, s azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3./ Napirend: Tárgya: évi belső ellenőrzésre benyújtott ajánlat ismertetése. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy megalakult a belső ellenőrzésre létrejött társulás. Az idei év ellenőrzésére az előzőek tudatában kértek ajánlatot Benedek Sándornétól, melyet előterjesztésként a képviselők megkaptak. Matyó Anikó aljegyző kérte a képviselőket, hogy amennyiben van kérdésük a belső ellenőrzésbe benyújtott ajánlattal kapcsolatban, akkor azt tegyék fel. A társulás megalakulásakor Vácrátót kérte, hogy a évi költségekbe nem kíván részt vállalni, mert külön megbízási szerződéssel oldják meg az ellenőrzést. Kizárólag évből szeretnének osztozni a költségeken a belső ellenőrzést illetően. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésre benyújtott ajánlatot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 4./ Napirend: Tárgya: Általános Iskola intézményi tanácsába 1 fő képviselő delegálása. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az iskola írásos megkeresése minden képviselőnek kiküldésre került. Megkérdezte, hogy az intézményi tanács az hasonló szervezeti egység, mint az iskolaszék? Wildmann Erika képviselő közölte, valóban hasonló a két szervezeti egység. Papp István alpolgármester és Csonka Ferencné képviselő javasolta Wildmann Erika képviselőt delegálni az intézményi tanácsba.

8 8 Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi tanácsába Wildmann Erika képviselőt delegálja. 5./ Napirend: Tárgya: MVM Partner Zrt. intézményi világításra adott ajánlatának ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az MVM Parner Zrt-től kapott eddig csak az Önkormányzat árajánlatot, de javasolta, hogy várják meg az ELMÜ Nyrt ajánlatát is, így ezt a pontot csak a következő ülésen tárgyalják majd. Arról azonban döntenie kell a testületnek, hogy az MVM Partner Zrt. az audit szolgáltatását igénybe kívánja-e venni! Bolvári Attila képviselő véleménye szerint annyira kevés a kw fogyasztás, hogy nincs sok értelme az Audit szolgáltatás megrendelésének. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az MVM Partner Zrt. Audit Szolgáltatásra benyújtott ajánlatát a mellékletben foglaltak szerint megismerte, úgy határoz, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. 6./ Napirend: Tárgya: Főzőkonyha hasznosítási szerződés tervezetének ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a szerződés tervezetet mindenkinek megküldték véleményezésre. Kérte a képviselőket, hogy mondják el észrevételeiket. Csonka Ferencné képviselő szerint a preambulumban a cég székhelyében elírás történt, amit javítani kell. Matyó Anikó aljegyző elmondja, hogy a bérleti szerződés kidolgozása kapcsán vált világossá, hogy nem célszerű szétválasztani a vállalkozási és bérleti szerződést. A korábbi ülésen Csonka Ferencnének ez a meglátása megfelelő volt. Véleménye szerint az üzemeltetési és bérleti szerződést össze kellene fésülni, logikailag úgy teljes a szerződés. A forgóeszközök beszerzése az iskolában és az óvodában az Önkormányzat feladata, de a konyhai berendezések pótlása már a vállalkozó kötelessége.

9 9 Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a főzőkonyha hasznosítási szerződést a mellékletben foglaltak szerint megismerte. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges javítások elvégzését követően a vállalkozóval írja alá a szerződést. Felkéri továbbá a jegyzőt és aljegyzőt, hogy az üzemeltetési és bérleti szerződést egy szerződésbe foglalja.. 7./ Napirend: Tárgya: Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás ismertetése Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Vácduka időközben belépett a veresegyházi Társulásba, míg Őrbottyán kilépett belőle. A családsegítés és házi segítségnyújtás szolgáltatását veszi igénybe az Önkormányzat az Esély Szociális Alapellátási Központ segítségével, melyhez a társulási normatíva csak abban az esetben igényelhető, ha a település tagja a Társulásnak. Kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a megállapodás módosításával kapcsolatban. Csonka Ferencné képviselő szerint a 9. és 55. pontok ellentmondásosak, amit jelezni kell a társulás felé. Számára a 18. pont is igen furcsa! Garamszegi Géza polgármester hozzátette, hogy szerinte a 18. pont azt jelenti, hogy bármikor lehet csatlakozni a társuláshoz, de kilépni nem lehet csak naptári év végével. Matyó Anikó aljegyző szerint is a csatlakozás miatt került bele a megállapodásba a 18. pont, de megnézik hozzá a törvény szövegét is, hogy ne legyen ellentmondás. Csonka Ferencné képviselő kérte, hogy értelmezzék a 22. pontot is! Matyó Anikó aljegyző elmondja, hogy korábban a jelenlegi néhány feladattal ellentétben együttes szolgáltatásokat is tartalmazott a társulási megállapodás, pl.: működött a tervtanács, ami időközben meg is szűnt. Papp István alpolgármester kijelentette, hogy a 15. pontban lévő orvosi ügyeletet Vácrátót nem fogadja el, mert nem kívánják a veresegyházi orvosi ügyeletet igénybe venni a továbbiakban sem. Garamszegi Géza elmondja, hogy az orvosi ügyelet a Társulási Megállapodásban óta szerepel, és eddig sem rótt ránk semmilyen kötelezettséget. Mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására benyújtott tervezetét megismerte és a Társulás tagjainak összetételében bekövetkezett változás miatt szükségessé váló Társulási Megállapodás módosítását, egységes szerkezetbe foglalt módon, a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10 10 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírására. 8./ Napirend: Tárgya: Csatorna beruházással kapcsolatos tájékoztatás. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Dr. Bántó Ferenc ügyvéd úr írásos ajánlatát és tájékoztatóját mindenkinek megküldték. Az ügyvéd úr folyamatosan dolgozik a keresetlevelek összeállításán. Közigazgatási perről lenne szó, melynek során a polgári perrendtartásról szóló rendelkezéseket kell betartani. A pereket külön-külön témánként kell majd elindítani. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy az ügyvéd úr szerint van-e esély a pernyertességre? Ha elindítják a pert, jó lenne, ha legalább visszajönne valamekkora összeg. Matyó Anikó aljegyző hozzátette, hogy az ügyvéd úr megítélése szerint, hűtlen kezeléssel is megvádolhatóak a testület tagjai, ha nem indítanak pert Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata ellen. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy csatorna témában a dolgok alátámasztottak. Horváth Mátyás képviselő úr telefonon jelezte felé, hogy ő is támogatja a per elindítását Őrbottyánnal szemben. A számok nem hazudnak véleménye szerint, jogellenes dolgokat csinált Őrbottyán, amit perre kell vinni. Nem a Konzorciumot vagy a kivitelezőt akarja perbe vonni Vácrátót, hanem Őrbottyán Önkormányzatát, elsősorban a vagyonnövekedése miatt. Dr. Bántó Ferenc ügyvéd ezekre a dolgokra specializálódott, teljesen átlátja a helyzetet! Mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bántó Ferenc ügyvéd megbízási szerződés tervezetét megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az ügyvéd úrral kötendő szerződés aláírásra a közigazgatási per megindításával kapcsolatban. 9./ Napirend. Tárgya: Egyebek. a./ Tájékoztatás pályázati lehetőségről tűzifa igényléssel kapcsolatban. Garamszegi Géza polgármester ismertette, hogy a Belügyminiszter ismét meghirdette a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályázatot, melyen 20 m3 fa igényelhető Vácrátót Község Önkormányzata részéről. A tavalyi évben is pályáztunk 20 m3 mennyiségre, melyből 2 m3-t kapott az Önkormányzat, hogy szétossza a rászorulók között. Reméljük, hogy idén nagyobb mennyiséget sikerül elnyerni. Mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 57/2013. (X.04.) BM rendelet szerint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot kíván benyújtani és vállalja a szükséges önerő biztosítását. A pályázati adatlap tartalmát a Képviselő-testület megismerte. Maximálisan igényelhető mennyiség: 20 m3. A vállalt önerő összege: Ft.

11 11 b./ Volánbusz Zrt. járattal kapcsolatos problémájának ismertetése. Wildmann Erika képviselő kérte a polgármester urat és az aljegyző asszonyt, hogy írásban keressék meg a Volánbusz Zrt.-t, hogy plusz járatokat indítsanak Vácra a reggeli órákban, mivel a Vácra járó diákok nem férnek fel a buszra, valószínűleg a MÁV-nál folyó felújítások miatt alakult ki ez az áldatlan állapot. Garamszegi Géza polgármester közölte, hogy már elküldték a megkeresést a Volánbusz Zrt-nek, melyben kérték a segítségüket a probléma megoldásában. A Volánbusz Zrt-nek írt levelet javasolta feltenni a honlapra is tájékoztatás céljából. A Volánbusz Zrt. köteles vonatpótló buszokat biztosítani az utasok részére. c./ Karate SE kérésének ismertetése. Monori Szilárd képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy az idei évben is szeretnének téli tábort tartani a Karate SE részéről, mely várhatóan december között lenne. A tábort a művelődési házban tartanák meg, amennyiben a testület hozzájárul a terem használatához. A másik kérése a Karate SE-nek az lenne, hogy tudná-e az Önkormányzat anyagilag támogatni a 3 versenyzőt, akik Katovicébe mennek a junior EB-re. Bármekkora összegnek örülnének, mivel nem jött be annyi bevétel a PET palack és a papír gyűjtéséből, mint amennyire számítottak. Matyó Anikó aljegyző szerint egy keretösszeget kellene meghatároznia a testületnek és azt a versenyre költhetné az SE. Monori Szilárd képviselő azt is elmondta, hogy most ünnepelték a Karate SE 5 éves fennállási évfordulóját, melyre a gyerekek tortát kaptak. A Karate SE-nek jelenleg 12 óvodás korú tagja van és 20 fő körül mozog az általános és közép iskolás korosztály létszáma. Garamszegi Géza polgármester kérte a támogatásra a javaslatokat. Ő személy szerint ,-Ft támogatás javasolt. Wildmann Erika képviselő egyetértett a ,-Ft-os támogatással. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ,-Ft anyagi támogatást biztosít a Karate SE 3 versenyzőjének a Katovicében megrendezésre kerülő EB-re történő kijutására. Garamszegi Géza polgármester mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt mindenki megjelenését megköszönte és az ülést órakor bezárta. Kme. Garamszegi Géza polgármester Csonka Ferencné jegyzőkönyv-hitelesítő dr. Törőcsik Edit jegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 08-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án, csütörtökön 20.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 10-én, hétfőn 18.00 órakor tartott rendkívüli testületi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én, csütörtökön 19.25 órakor megtartott testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót-Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. július 111-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 06-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót-Vácduka Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót - Vácduka Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeinek 2011. február 17-én, csütörtökön 17.00

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 09-én, kedden 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv ének 2015. június 25-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2015. június 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Nagy Attila polgármester

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben