J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. 101/2013. (X. 10.) számú határozat: Fogorvos 2012/2013. évi beszámolójának elfogadása. 102/2013. (X. 10.) számú határozat: Háziorvos 2012/2013. évi beszámolójának elfogadása. 103/2013. (X. 10.) számú határozat: Védőnő 2012/2013. évi beszámolójának elfogadása. 104/2013. (X. 10.) számú határozat: Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sport- és Szabadidőközpont vezetőjének 2012/2013. évi beszámoló elfogadása. 105/2013. (X. 10.) számú határozat: évi belső ellenőrzésbe benyújtott árajánlat elfogadása. 106/2013. (X. 10.) számú határozat: Iskolai tanácsba Wildmann Erika képviselő delegálása. 107/2013. (X. 10.) számú határozat: MVM Partner Zrt. Audit szolgálgatásra benyújtott ajánlatának elutasítása. 108/2013. (X. 10.) számú határozat: Főzőkonyha bérleti szerződésének elfogadása. 109/2013. (X. 10.) számú határozat: Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás elfogadása javítások elvégzése után. 110/2013. (X. 10.) számú határozat: Polgármester felhatalmazása dr. Bántó Ferenc ügyvéd úrral kötendő megbízási szerződés aláírására. 111/2013. (X. 10.) számú határozat: Tüzifa igénylésre benyújtandó pályázat. 112/2013. (X. 10.) számú határozat: Karate SE anyagi támogatása. ZÁRT ülés keretében: 113/2013. (X. 10.) számú határozat: Ápolási díj kérelem elbírálása.

2 2 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülte J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Papp István alpolgármester Bolvári Attila képviselő Csonka Ferencné képviselő Horváth Mátyás képviselő Monori Szilárd képviselő Wildmann Erika képviselő Matyó Anikó aljegyző Igazoltan távol van: Bolvári Attila képviselő Horváth Mátyás képviselő Jegyzőkönyv-vezető: Mikes Nóra igazgatási előadó Garamszegi Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 tagja jelen van a Képviselő-testület határozatképes. Felkérte Csonka Ferencné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre, majd ismertette a napirendi pontokat. Kérte a testületet, hogy a napirendi pontok közé továbbiakat vegyenek fel, ezen kívül van egy ápolási díj iránti kérelem is, melyet zárt ülés keretében kell a testületnek tárgyalnia. Wildmann Erika és Monori Szilárd képviselők jelezték, hogy az Egyebek napirendi pontban szeretnének szólni. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 4 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt elfogadta. A Képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1./ Beszámoló a község egészségügyi ellátásának alakulásáról (2012. évi). Meghívott vendégek: dr. Kovács Péter háziorvos dr. Cinkler Éva fogorvos Kissné Strihó Mária védőnő 2./ Beszámoló a Gárdonyi Géza Művelődési ház tevékenységéről (2012. évi). Meghívott vendég: Wildmann Erika művelődési ház vezető 3./ évi belső ellenőrzésre benyújtott ajánlat ismertetése. 4./ Általános Iskola intézményi tanácsába 1 fő képviselő delegálása. 5./ MVM Partner Zrt. intézményi világításra adott ajánlatának ismertetése. 6./ Főzőkonyha hasznosítási szerződés tervezetének ismertetése. 7./ Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás ismertetése. 8./ Csatorna beruházással kapcsolatos tájékoztatás. 9./ Egyebek: - Tájékoztatás pályázati lehetőségről tűzifa igényléssel kapcsolatban.

3 3 ZÁRT ülés - Volánbusz Zrt. járattal kapcsolatos problémájának ismertetése. - Karate SE kérésének ismertetése. 1./ Segélykérelem elbírálása. 1./ Napirendi pont: Tárgya: Beszámoló a község egészségügyi ellátásának alakulásáról (2012/13. év). Meghívott vendégek: dr. Kovács Péter, háziorvos dr. Cinkler Éva, fogorvos Kissné Strihó Mária védőnő Garamszegi Géza polgármester felmondta, hogy az írásos fogorvosi beszámolót minden képviselőnek megküldték. Felkérte dr. Cinkler Éva fogorvost, hogy szóban egészítse ki a beszámolóját. Dr. Cinkler Éva fogorvos tájékoztatásként elmondta, hogy megkezdődött az iskola mellett az óvodai fogászat is, melynek keretében az óvodásoknak fogmosási bemutatót tartottak. A rendelőben a fűtéssel volt gondjuk, ezért úgy gondolta, hogy pályázatot nyújt majd be a korszerűsítésre, melyet később el is vetett, mert csak 30 % támogatást biztosítottak volna, a többi összeget az Önkormányzatnak kellett volna hozzátennie a beruházáshoz. Gondot jelent a nyílászárók állapota is az épületben, ezeknek a cseréje is időszerű lenne. A tavalyi évben gond volt a csatornával is, de ez megoldódott, azóta nem jelentkezik a bűzhatás. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy mivel panasz nem érkezett a fogászattal kapcsolatban, ez már jót jelent. Csonka Ferencné képviselő javasolta, hogy kérjenek ajánlatokat a nyílászárók cseréjére, hátha nem kerül sokba a csere. Dr. Cinkler Éva fogorvos jó ötletnek tartotta az ajánlatkérést. Jó lenne tavasszal tisztasági meszelést is végezni a rendelőben és az előtérben. Papp István alpolgármester egyetértett az ajánlat bekérésével a nyílászáró csere kapcsán. Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy a rajzpályázat ünnepélyes átadása hol lesz, a fogorvosi rendelőben? Dr. Cinkler Éva fogorvos közölte, hogy az ünnepélyes átadás a rendelőben lesz, a beérkezett rajzok a rendelőben lesznek kifüggesztve. Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy más településről is jönnek-e betegek a rendelőbe? Dr. Cinkler Éva fogorvos közölte, hogy fogfájással jönnek általában más településről, de ezeket a betegeket is köteles ellátni. Ha valakinek szájsebészetre van szüksége, akkor már csak a Mária utcába tudnak menni, mivel ez az intézmény rendelkezik ellátási kötelezettséggel. Garamszegi Géza polgármester megköszönte a fogorvos asszony tájékoztatóját. Mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 4 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvos 2012/13. évi beszámolóját a község egészségügyi ellátásának alakulásáról megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a háziorvosi beszámoló is kiküldésre került a képviselőknek. A beszámolóból kitűnik, hogy az elmúlt időszakban ismét nőtt a gyermeklétszám. Dr. Kovács Péter háziorvos tájékoztatásként elmondta, hogy sok betegnél sikerült stabilizálni a betegek állapotát, ami örömteli dolog. Ez azt jelenti, hogy a daganatos betegek jól vannak. Azt remélte, hogy a dohányáru megvásárlásának szigorításával csökkenni fog a dohányzók száma, de ez nem így történt. Az egészségnapon elég sokan részt vettek, aminek szintén pozitív. Wildmann Erika képviselő közölte, hogy az Esély Szociális Alapellátási Központ sikeresen pályázott rendezvények, klubfoglalkozások finanszírozására és ennek keretében drogprevenciós foglalkozást is szeretnének majd tartani, amihez kéri a háziorvos segítségét. Dr. Kovács Péter háziorvos kijelentette, hogy avácrátóton nem jellemző a kábítószer fogyasztás, eddig még egyetlen személy sem kereste fel őt, aki erre utaló tünetekkel bírt. A középiskolás korosztály azonban Vácon és a fővárosban különös veszélynek van kitéve ilyen szempontból. Tehát ez inkább a városokban jelentkezik. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Veresegyházi Kistérség ismételten felvetette a közös orvosi ügyelet témáját, amivel kapcsolatban a jövő héten egy megbeszélést tartanak. A jelenlegi ügyeleti rendszer tudomása szerint jól működik! Dr. Kovács Péter háziorvos közölte, hogy valóban jól működik az ügyelet, pláne azért, mert a mentőkhöz érkezik be a hívás és ott eldöntik, hogy az ügyeleti kocsit, vagy a mentőt küldjék ki a beteghez. Javasolta továbbra is a váci orvosi ügyeletet megbízni az orvosi ügyelet ellátásával, ugyanis ők már bizonyítottak és valóban jól működik a rendszer. Papp István alpolgármester ő sem támogatja, hogy a Veresegyházi orvosi ügyelethez csatlakozzanak, ragaszkodik továbbra is a váci orvosi ügyelethez. Garamszegi Géza polgármester szerint a Többcélú Kistérségi Társulás a családsegítés, a házi segítségnyújtás mellé, szeretné felvenni plusz feladatként az orvosi ügyeletet is. Nem tudni, hogy miként alakul a pedagógiai szakszolgálat sorsa. Korábban úgy volt, hogy Vácrátót Váchoz fog tartozni, de még nem körvonalazódtak konkrétan az ellátási területek. Személy szerint ő sem támogatja a veresegyházi orvosi ügyelethez való csatlakozást. Megkérdezte a védőnőt, hogy tudta-e használni az orvosi szobát a tornacsarnokban? Kissné Strihó Mária védőnő megjegyezte, hogy a tornacsarnok épületében kialakított orvosi szoba teljesen fel van szerelve, így ott minden vizsgálatot el tud végezni, ami szükséges. Egyedül az orvosi ágy hiányzik, minden egyéb eszköz a rendelkezésre áll. Dr. Kovács Péter háziorvos szerint nem szükséges speciális ágyat beszerezni, bármilyen ágy megfelel. Matyó Anikó aljegyző megkérdezte a háziorvostól, hogy a méhnyak rák elleni oltásra korábban toboroztak pácienseket, azóta van újabb jelentkező? Érdemes lenne a honlapra ezzel kapcsolatban egy tájékoztató anyagot feltenni, hátha lenne olyan személy, aki igényelné az oltást. Dr. Kovács Péter háziorvos jónak tartotta az ötletet, készít majd egy tájékoztatót, amit mindenképpen fel kell tenni a honlapra. Úgy tudja, hogy a 3 db oltás ,-Ft-ba kerül, ami igen drága, de a méhnyak rákot csak ennek az oltásnak a beadásával lehet teljesen kizárni.

5 5 Matyó Anikó aljegyző javasolta, hogy a háziorvos vegye fel a kapcsolatot a Vöröskereszttel a támogatás miatt, hátha tudnak segítséget nyújtani ebben a dologban. Csonka Ferencné képviselő megkérdezte a háziorvostól, hogy van-e tudomása arról, hogy kik veszik igénybe a házi segítségnyújtást? A testületnek ugyanis erről nincs információja. Dr. Kovács Péter háziorvos természetesen tudja, hogy kik az ellátottak, ugyanis a felvétel előtt őt is megkeresik. Ő is véleményezi a felvétel előtt az ellátottakat ill. hogy szükségük van-e az ellátásra. Nagyon jó dolognak tartja a házi segítségnyújtást, akinek tudja, ajánlja is. Többen igényelnék a szolgáltatást, de amikor megtudják, hogy fizetni kell érte, akkor inkább mégsem kérik. Ezen kívül bizalmi dolog is a házi segítségnyújtás, ugyanis mégiscsak egy idegen embert engednek be a lakásukba az ellátottak. Esetleg ha valaki igényli a szolgáltatást, az első alkalommal az asszisztensnője kimehetne a házi segítségnyújtó kolléganővel. Matyó Anikó aljegyző tájékoztatásként elmondta, hogy a rendőrség is nagy figyelmet szentel most az idősekre, a napokban kellett nekik adatot szolgáltatni a 60 és 70 év feletti egyedülállókról. Dr. Kovács Péter háziorvos megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok volt az ápolási díj kérelem is, amiből volt már gondja, ugyanis elmondta, hogy mik az igazolás kiadásának a feltételei. Az elmúlt időszakban szigorodtak a feltételek, de sokan nem értik meg, amikor felhívja rá a figyelmet. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselőtestület az alábbi határozatokat hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos 2012/13. évi beszámolóját a község egészségügyi ellátásának alakulásáról megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Garamszegi Géza polgármester a védőnői szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a tervek szerint ez is állami gondozásba kerül majd. Kissné Strihó Mária védőnő megerősítette az előzőekben elhangzottakat, valóban ez a terv a jövőre nézve. Tájékoztatásként elmondta, hogy a védőnői rendelő 7 éve épült át, ami a környékben a legszebb, ezt azért is meri mondani, mert minden egyes továbbképzésen a vácrátóti rendelőt mutatják be referencia rendelőként. Tisztasági meszelésre a közeljövőben már szükség lesz, ezen kívül jó lenne, ha a takarítást is fix kollégával lehetne megoldani, ugyanis nem állapot az, hogy rendelési idő alatt történik a takarítás. A védőnői rendelőben tartott programok folyamatosak pl. baba masszázs, szoptatás oktatása, baba mama klub stb. Sajnos egyre több az elhízott gyermek az óvodában és az iskolában is órakor Bolvári Attila képviselő megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 6 főre emelkedett. Wildmann Erika képviselő hozzátette, hogy az elhízás abból adódik, hogy a gyermekek otthon nem igazán esznek főtt ételt, készítettek egy felmérést a gyerekek körében, aminek az lett az eredménye, hogy a kedvenc ételük a virsli, a kedvenc italuk a kóla. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselőtestület az alábbi határozatokat hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 6 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2012/13. évi beszámolóját a község egészségügyi ellátásának alakulásáról megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja órakor a meghívott vendégek elhagyták a termet. 2./ Napirend: Tárgya: Beszámoló a Gárdonyi Géza Művelődési ház tevékenységéről (2012/13. év) Meghívott vendég: Wildmann Erika, a művelődési ház vezetője. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az írásos beszámoló mindenkinek kiküldésre került. Felkérte a művelődési ház vezetőjét a kiegészítésre. Wildmann Erika felhívta a figyelmet, hogy a beszámolóban elírás történt, ugyanis a Karate SE 1 x 1,5 órát, és 1 x 2 órát veszi igénybe a nagytermet. A Hip-Hop oktatás megszűnt, megpróbál új tanárt keresni, hogy folytatódhassanak az órák. Monori Szilárd képviselő megjegyezte, hogy a tánctanár átcsábította a nagyobb lányokat és fiúkat Veresegyházra, így ott folytatja tovább az oktatást. Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy mennyit fizettek a gyerekek az oktatásért? Wildmann Erika közölte, hogy 600,-Ft/óra volt az oktatás díja. Meglátása szerint a hagyományőrző csoportok is holtponton vannak, de ez a jelenség a környező településeken is megvan. A kulturális esték újra elindulnak majd az Esély Szociális Alapellátási Központ sikeres pályázata jóvoltából. Ezek a programok ingyenesek lesznek a gyermekek részére. Garamszegi Géza polgármester javasolta, hogy próbálják meg az asztaliteniszt ismét életre kelteni, mely korábban nagyon népszerű volt. Wildmann Erika hozzátette, hogy az asztaliteniszt kizárólag a nagyteremben lehetne rendezni, de ott vannak a karate edzések és a pilates is. Ahhoz, hogy az asztalok felállíthatóak legyenek, minden alkalommal össze kellene szedni a szőnyegeket, ami nagyon nagy munkát igényel. A másik gondja az, hogy mindenki pénteken szeretne programot a művelődési házban. Egyébként az asztalitenisz azért fejeződött be, mert nem segítettek Smál Istvánnak elpakolni az asztalokat, eszközöket, a felügyelet nagy energiát vett igénybe és elege lett. Elmondja továbbá, hogy egy személyben nem tudja felvállalni, hogy felállítja az asztalokat, elpakol, közben felügyel és a klubfoglalkozást is viszi. Matyó Anikó aljegyző kijelentette, hogy nem is várható el, hogy ő pakolja az asztalokat minden áldott alkalommal. Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy érdeklődnek-e a gyerekek a kultúra iránt? Wildmann Erika kijelentette, hogy a kultúra nem igazán érdekli a gyerekeket, ez abból látszik, hogy kizárólag 3 gyerek jelentkezett a színjátszó tanfolyamra. Az iskolában is van színjátszó-szakkör, ahova szívesen járnak a gyerekek, de a művelődési házban erre már nincs igény. Matyó Anikó aljegyző megkérdezte, hogy a művelődési házban lévő számítógépek használhatóak-e még, vagy már teljesen elavultak? Wildmann Erika közölte, hogy a gépek elavultak nem érdemes rájuk költeni a számítógépes szakember szerint.

7 7 Bolvári Attila képviselő szerint esetleg egy információs gépet ki lehetne állítani a művelődési ház előterébe, ahová a programokról lehetne feltenni információkat. Matyó Anikó aljegyző véleménye szerint ez azért nem célszerű, mert ha már annyira elavultak a gépek, akkor nem lennének hosszú életűek, a honlapon minden szükséges információ beszerezhető a programokról. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetőjének 2012/13. évi beszámolóját megismerte, s azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3./ Napirend: Tárgya: évi belső ellenőrzésre benyújtott ajánlat ismertetése. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy megalakult a belső ellenőrzésre létrejött társulás. Az idei év ellenőrzésére az előzőek tudatában kértek ajánlatot Benedek Sándornétól, melyet előterjesztésként a képviselők megkaptak. Matyó Anikó aljegyző kérte a képviselőket, hogy amennyiben van kérdésük a belső ellenőrzésbe benyújtott ajánlattal kapcsolatban, akkor azt tegyék fel. A társulás megalakulásakor Vácrátót kérte, hogy a évi költségekbe nem kíván részt vállalni, mert külön megbízási szerződéssel oldják meg az ellenőrzést. Kizárólag évből szeretnének osztozni a költségeken a belső ellenőrzést illetően. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésre benyújtott ajánlatot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 4./ Napirend: Tárgya: Általános Iskola intézményi tanácsába 1 fő képviselő delegálása. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az iskola írásos megkeresése minden képviselőnek kiküldésre került. Megkérdezte, hogy az intézményi tanács az hasonló szervezeti egység, mint az iskolaszék? Wildmann Erika képviselő közölte, valóban hasonló a két szervezeti egység. Papp István alpolgármester és Csonka Ferencné képviselő javasolta Wildmann Erika képviselőt delegálni az intézményi tanácsba.

8 8 Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi tanácsába Wildmann Erika képviselőt delegálja. 5./ Napirend: Tárgya: MVM Partner Zrt. intézményi világításra adott ajánlatának ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az MVM Parner Zrt-től kapott eddig csak az Önkormányzat árajánlatot, de javasolta, hogy várják meg az ELMÜ Nyrt ajánlatát is, így ezt a pontot csak a következő ülésen tárgyalják majd. Arról azonban döntenie kell a testületnek, hogy az MVM Partner Zrt. az audit szolgáltatását igénybe kívánja-e venni! Bolvári Attila képviselő véleménye szerint annyira kevés a kw fogyasztás, hogy nincs sok értelme az Audit szolgáltatás megrendelésének. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az MVM Partner Zrt. Audit Szolgáltatásra benyújtott ajánlatát a mellékletben foglaltak szerint megismerte, úgy határoz, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. 6./ Napirend: Tárgya: Főzőkonyha hasznosítási szerződés tervezetének ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a szerződés tervezetet mindenkinek megküldték véleményezésre. Kérte a képviselőket, hogy mondják el észrevételeiket. Csonka Ferencné képviselő szerint a preambulumban a cég székhelyében elírás történt, amit javítani kell. Matyó Anikó aljegyző elmondja, hogy a bérleti szerződés kidolgozása kapcsán vált világossá, hogy nem célszerű szétválasztani a vállalkozási és bérleti szerződést. A korábbi ülésen Csonka Ferencnének ez a meglátása megfelelő volt. Véleménye szerint az üzemeltetési és bérleti szerződést össze kellene fésülni, logikailag úgy teljes a szerződés. A forgóeszközök beszerzése az iskolában és az óvodában az Önkormányzat feladata, de a konyhai berendezések pótlása már a vállalkozó kötelessége.

9 9 Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a főzőkonyha hasznosítási szerződést a mellékletben foglaltak szerint megismerte. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges javítások elvégzését követően a vállalkozóval írja alá a szerződést. Felkéri továbbá a jegyzőt és aljegyzőt, hogy az üzemeltetési és bérleti szerződést egy szerződésbe foglalja.. 7./ Napirend: Tárgya: Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás ismertetése Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Vácduka időközben belépett a veresegyházi Társulásba, míg Őrbottyán kilépett belőle. A családsegítés és házi segítségnyújtás szolgáltatását veszi igénybe az Önkormányzat az Esély Szociális Alapellátási Központ segítségével, melyhez a társulási normatíva csak abban az esetben igényelhető, ha a település tagja a Társulásnak. Kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a megállapodás módosításával kapcsolatban. Csonka Ferencné képviselő szerint a 9. és 55. pontok ellentmondásosak, amit jelezni kell a társulás felé. Számára a 18. pont is igen furcsa! Garamszegi Géza polgármester hozzátette, hogy szerinte a 18. pont azt jelenti, hogy bármikor lehet csatlakozni a társuláshoz, de kilépni nem lehet csak naptári év végével. Matyó Anikó aljegyző szerint is a csatlakozás miatt került bele a megállapodásba a 18. pont, de megnézik hozzá a törvény szövegét is, hogy ne legyen ellentmondás. Csonka Ferencné képviselő kérte, hogy értelmezzék a 22. pontot is! Matyó Anikó aljegyző elmondja, hogy korábban a jelenlegi néhány feladattal ellentétben együttes szolgáltatásokat is tartalmazott a társulási megállapodás, pl.: működött a tervtanács, ami időközben meg is szűnt. Papp István alpolgármester kijelentette, hogy a 15. pontban lévő orvosi ügyeletet Vácrátót nem fogadja el, mert nem kívánják a veresegyházi orvosi ügyeletet igénybe venni a továbbiakban sem. Garamszegi Géza elmondja, hogy az orvosi ügyelet a Társulási Megállapodásban óta szerepel, és eddig sem rótt ránk semmilyen kötelezettséget. Mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására benyújtott tervezetét megismerte és a Társulás tagjainak összetételében bekövetkezett változás miatt szükségessé váló Társulási Megállapodás módosítását, egységes szerkezetbe foglalt módon, a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10 10 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírására. 8./ Napirend: Tárgya: Csatorna beruházással kapcsolatos tájékoztatás. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Dr. Bántó Ferenc ügyvéd úr írásos ajánlatát és tájékoztatóját mindenkinek megküldték. Az ügyvéd úr folyamatosan dolgozik a keresetlevelek összeállításán. Közigazgatási perről lenne szó, melynek során a polgári perrendtartásról szóló rendelkezéseket kell betartani. A pereket külön-külön témánként kell majd elindítani. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy az ügyvéd úr szerint van-e esély a pernyertességre? Ha elindítják a pert, jó lenne, ha legalább visszajönne valamekkora összeg. Matyó Anikó aljegyző hozzátette, hogy az ügyvéd úr megítélése szerint, hűtlen kezeléssel is megvádolhatóak a testület tagjai, ha nem indítanak pert Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata ellen. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy csatorna témában a dolgok alátámasztottak. Horváth Mátyás képviselő úr telefonon jelezte felé, hogy ő is támogatja a per elindítását Őrbottyánnal szemben. A számok nem hazudnak véleménye szerint, jogellenes dolgokat csinált Őrbottyán, amit perre kell vinni. Nem a Konzorciumot vagy a kivitelezőt akarja perbe vonni Vácrátót, hanem Őrbottyán Önkormányzatát, elsősorban a vagyonnövekedése miatt. Dr. Bántó Ferenc ügyvéd ezekre a dolgokra specializálódott, teljesen átlátja a helyzetet! Mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bántó Ferenc ügyvéd megbízási szerződés tervezetét megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az ügyvéd úrral kötendő szerződés aláírásra a közigazgatási per megindításával kapcsolatban. 9./ Napirend. Tárgya: Egyebek. a./ Tájékoztatás pályázati lehetőségről tűzifa igényléssel kapcsolatban. Garamszegi Géza polgármester ismertette, hogy a Belügyminiszter ismét meghirdette a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályázatot, melyen 20 m3 fa igényelhető Vácrátót Község Önkormányzata részéről. A tavalyi évben is pályáztunk 20 m3 mennyiségre, melyből 2 m3-t kapott az Önkormányzat, hogy szétossza a rászorulók között. Reméljük, hogy idén nagyobb mennyiséget sikerül elnyerni. Mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 57/2013. (X.04.) BM rendelet szerint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot kíván benyújtani és vállalja a szükséges önerő biztosítását. A pályázati adatlap tartalmát a Képviselő-testület megismerte. Maximálisan igényelhető mennyiség: 20 m3. A vállalt önerő összege: Ft.

11 11 b./ Volánbusz Zrt. járattal kapcsolatos problémájának ismertetése. Wildmann Erika képviselő kérte a polgármester urat és az aljegyző asszonyt, hogy írásban keressék meg a Volánbusz Zrt.-t, hogy plusz járatokat indítsanak Vácra a reggeli órákban, mivel a Vácra járó diákok nem férnek fel a buszra, valószínűleg a MÁV-nál folyó felújítások miatt alakult ki ez az áldatlan állapot. Garamszegi Géza polgármester közölte, hogy már elküldték a megkeresést a Volánbusz Zrt-nek, melyben kérték a segítségüket a probléma megoldásában. A Volánbusz Zrt-nek írt levelet javasolta feltenni a honlapra is tájékoztatás céljából. A Volánbusz Zrt. köteles vonatpótló buszokat biztosítani az utasok részére. c./ Karate SE kérésének ismertetése. Monori Szilárd képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy az idei évben is szeretnének téli tábort tartani a Karate SE részéről, mely várhatóan december között lenne. A tábort a művelődési házban tartanák meg, amennyiben a testület hozzájárul a terem használatához. A másik kérése a Karate SE-nek az lenne, hogy tudná-e az Önkormányzat anyagilag támogatni a 3 versenyzőt, akik Katovicébe mennek a junior EB-re. Bármekkora összegnek örülnének, mivel nem jött be annyi bevétel a PET palack és a papír gyűjtéséből, mint amennyire számítottak. Matyó Anikó aljegyző szerint egy keretösszeget kellene meghatároznia a testületnek és azt a versenyre költhetné az SE. Monori Szilárd képviselő azt is elmondta, hogy most ünnepelték a Karate SE 5 éves fennállási évfordulóját, melyre a gyerekek tortát kaptak. A Karate SE-nek jelenleg 12 óvodás korú tagja van és 20 fő körül mozog az általános és közép iskolás korosztály létszáma. Garamszegi Géza polgármester kérte a támogatásra a javaslatokat. Ő személy szerint ,-Ft támogatás javasolt. Wildmann Erika képviselő egyetértett a ,-Ft-os támogatással. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2013. (X. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ,-Ft anyagi támogatást biztosít a Karate SE 3 versenyzőjének a Katovicében megrendezésre kerülő EB-re történő kijutására. Garamszegi Géza polgármester mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt mindenki megjelenését megköszönte és az ülést órakor bezárta. Kme. Garamszegi Géza polgármester Csonka Ferencné jegyzőkönyv-hitelesítő dr. Törőcsik Edit jegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-12/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben