9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00"

Átírás

1 Faluújság TÁPIÓGYÖRGYE XV.évf. 2.szám A község közéleti lapja május Sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt május 27-én (vasárnap) a HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSRE valamint a TÁPIÓGYÖRGYEI KÖZSÉGI ÓVODA átadó ünnepségére 0 8 órakor Hősök napi ünnepi mise a templomban 0 9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00 0 órakor Átvonulás menetzenével az óvodához az Ifjúsági Fúvószenekar vezetésével. 5 0 órakor Az új óvoda és élményudvar átadása. Kitüntetések átadása 00 órakor Görömbő Kompánia zenés előadása (Magyar népi hagyományokat felelevenítő műsor az óvoda udvarán.

2 2 Tápiógyörgye 2007 május Az! # ' ( ), -. ) / 0 / 2, 0 ) 2 ( 2 - ) ! ( 7 9 : # Varró István polgármester ; 8 8<=#6 4 órától: kézmves bemutatók és vásár 6 órától: Illés Márta festmvész kiállítása 6 órától: gyermekmsorok 8 órától: általános iskolások táncmsora 9 órától: Györgyei zenés este Fellépnek: Nagymegyeri néptánccsoport (Szlovákia) Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar Nyertes Zsuzsa operett énekes (kb. 2 óra) Aradszky László táncdalénekes (kb. 22 óra) 2 órától: Tzijáték 24 órától: Utcabál Minden kedves érdekldt szeretettel hívunk és várunk! Vacsorajegyek korlátozott számban kaphatók.700 Ft-os áron a Polgármesteri Hivatalban, Molnár Anikó anyakönyvvezetnél.

3 május Tápiógyörgye ,#,.)5! # ' ()# # #! # ) ), '- #!.).) ' ' / ) :2 > > 7?? / 8 7?? 7??- 7??-A7??B C ; 7??B ( > 9 6! C 8 7???. DE ) ( ) F ) 6!. G < G ) H <. 5 Adózással kapcsolatos tájékoztatás A Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adóhatóságához benyújtandó, vállalkozásokat érint iparzési adó bevallásának határideje: május. A határid elmulasztása bírságot von maga után, melynek összege Ft-ig terjedhet. Felhívjuk azon gépjárm tulajdonosok figyelmét, akik nem tettek eleget súlyadó fizetési kötelezettségüknek, adótartozásuk van és az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezni fogja a gépjárm forgalomból való kivonását. Tájékoztatásul közlöm, hogy a gépjárm forgalomba történ visszahelyezését az Okmányiroda intézi, a bekerülési költsége Ft. A kommunális adó fizetésénél is elmaradások tapasztalhatóak, melyeknél az adóhatóság a munkáltatónál, illetve a nyugdíjfolyósítónál az illetménybl történ levonást eszközöl. Kérem a Tisztelt Adófizetket, hogy a bevallási, illetve a fizetési határidket a saját érdekükben betartani szíveskedjenek. Bakó Krisztián jegyz

4 4 Tápiógyörgye 2007 május I JK L;L. M: ; # :. < ; N )

5 május Tápiógyörgye ).! 8 < ;O2) # 60< ;9 77-BA7B, 20,# / # ) )#, 456 # 0,# 7 ) ) #.)# )) ) '',, ' # -, 8 # 9:- ' ) ; )!/8 ')# 8 -,9 9)#4 9 / 456 ' )8) )# )! <, '' = ' # #>,#?. -. ) ## A,# B )C 7B?(?- /; 7?! P ) /; N, ' : 7? 7?( : : 7?''-7?'( -7?'( 7(! 4 G DE8 9 #? #)# )-. 8 # )# # /#? #)#) '- 8 #9),.,)9 /# 8 # # )'. / 8 ) /. # 8 ' # ' # ' ## #) F8 ) / # 9) ))9! ' #!,) #,.! 9 ). C / G. #<, 9

6 6 Tápiógyörgye 2007 május 6 ## ( R o ms ic s I g n á c t ö r t é n é s z Magyarország története a XX. században cím monográfiájának a Horthy korszak társadalmi viszonyait és életkörülményeit elemz fejezetében a következket írja: A városi középrétegeken, s különösen a középosztályon belüli egyik nagy választóvonal továbbra is a keresztény-zsidó ellentét mentén húzódott. Az állásnélküli vagy egzisztenciájában fenyegetett, s ezért többékevésbé frusztrált értelmiség és kispolgárság keresztény részének a forradalmak után jóval nagyobb körei tették magukévá az antiszemita propaganda jelszavait, mint korábban. Bangha Béla, Szekf Gyula, Szabó Dezs és mások érvelése a zsidóság térhódításáról általánosan elfogadott tétellé, s intézményes háttérbe szorításuk igen sokak által támogatott követeléssé vált. Ebbe belejátszott az els világháború elvesztése, a forradalmi cselekmények következményei, a trianoni békediktátum drámája, a világválság gazdasági hatása. Ebben a feszült drámai hangulatban született meg az 920-as XXV. törvény, amely a numerus clausus néven vonult be a magyar történelembe, s elindítója volt a késbbi zsidótörvények sorozatának. Ennek következtében az izraelita felekezet egyetemi hallgatók 98 eltti 0-4 -os aránya 920-ban 8- -ra csökkent. Az Ébred Magyarok Egyesületének tevékenysége különösen a falusi értelmiségi körökre, egyénekre volt hatással s fokozta az antiszemitizmus alakulását több nemzetközi zsidószervezet fellépése a törvénycikk ellen a Népszövetségben. Csernoch János hercegprímás, Mikes János szombathelyi püspök, Rott Nándor veszprémi püspök s maga a trianoni tárgyalódelegációjának vezetje, Gróf Apponyi Albert levélen tiltakozott a kialakuló helyzet láttán. Bethlen István miniszterelnök egyik beszédében így fogalmazott: A magyar középosztály elvesztette vezet szerepét gazdasági téren. Ezt a vezet szerepet számára vissza kell szereznünk. Elismerem, hogy jelenleg van zsidókérdés az országban, de ennek megoldása az, hogy gazdasági téren azok lehessünk nélkülük is, amik velük együtt vagyunk. Ez nekik is érdekük, mert abban a percben az összhang itt helyre fog állni. Bethlen István zseniális politikai érzékkel, nagy tapasztalattal és nemzetközi kitekintéssel tudta a konszolidációt megteremtenie, s bukása után szürke eminenciásként Horthyt befolyásolnia egészen az 944-es történésekig. Ebben a helyzetben itt Tápiógyörgyén is keveredett a zsidóság megítélésének kérdése is, meg a megoldás mikéntje is. Fodor Izra tanító és Sallay József kántortanító személyiségi jogait tiszteletben tartva, hisz haláluk után is megilleti ket, - közlöm Schreiber Mihály 922 novemberében írott feljelentését Pest Pilis Solt Kiskun Vármegye királyi tanfelügyeljének, amelyet 922. november 7-én szám alatt iktattak a tanfelügyelségen, majd minden bizonnyal a váci püspökségen keresztül visszakerült a tápiógyörgyei iskolaszékhez, hisz Filipcsics József plébános 454/922. sz. alatt iktatta. Az ügy lezárásáról semmit nem lehet tudni, írásos dokumentáció nem maradt. Sallay József 927. december -én meghalt, Fodor Izra csíkrákosi születés lévén Erdélybe ment vissza tanítani, s a második világháború után egy ideig Piroska nev lányánál volt Lengyelországban, majd a Budapest II. kerületi máriaremetei Pedagógus Szociális otthonban halt meg. Józsa István tanár rendszeresen levezett vele, kérésére emlékeit kéziratban megküldte, de személyesen soha nem jött vissza. Visszaemlékezésében a Leventében kifejtett tevékenységérl sem tesz említést, a feljelentésben leírtak pedig veszélyt jelentettek volna, különösen akkor, amikor Hirsch József györgyei zsidó töltötte be a járási rendrkapitányi tisztet. Lánya Lengyelországból többször járt vendégként Györgyén, elérzékenyült mindig a Falumúzeum tisztaszobájában, ahol meglátta a napvilágot. Ids Antall József és Horthy Miklósné közbenjárásával mehetett férjhez egy lengyel tiszthez, aki 99. szeptember elseje után menekült Magyarországra, miután a németek lebo mb ázták Danzigot. Az 922-es események közzététele nem kérdjelezi meg Fodor Izra 97. novemberében kezdd tanítói mködésének azokat az eredményeit, amelyeket az 99-as kalendáriumban kilenc oldalon leírt. Fontosnak tartottam Díjlevelének fénymásolatát is közölni. László fia fényképezésre rendelkezésemre bocsátotta Móra Ferenc két oldalas levelének eredetijét, amelyben Csszfogadás cím drámája iránt érdekldik, - ezt szerette volna a györgyei Leventék részére betanítani, majd bemutatni. Most meg a Levente zászló több évtizedes hányattatása utáni elkerülése felkelti a Levente mozgalom iránti érdekldést, nosztalgiázó visszaemlékezéseket, az akkori idk megidézését, amelyet tárgyilagosan, történelmileg hitelesen szabad értékelni, s fleg vigyázni arra, hogy ezeket elferdítve, megszépítve mai aktuálpolitikai célokra nem szabad felhasználni. A vallásosság, az ország feldarabolása felett érzett fájdalom érzése, a revízió gondolata, antibolsevista ideológia mellett az antiszemitizmus is hangot kapott a kiképzéseken, s itt nemcsak a zsidókat gúnyoló menetdalok szövegeire, de konkrétan a zsinagógai élet megfigyelésére adott feladatok kiosztására is gondolok. Azzal együtt a magyar cserkészetet és Levente mozgalmat rendkívül hasznos, értékes gyógyírnak tartom a nemzeti trauma feledtetésére. Bihari József Helyi kitüntetések adományozása 2 F 2 Q!# '(( )! ## # #,#! ' - )! ## # #./(#'0 )! ## # 2-#' )! ## # 4 '5 ( )! ## #! /!/ #, ' #9 H F ##, )# #

7 május Tápiógyörgye :,;/.;<=>?= Nyári iskolai napközi 7 J7 K ABC A G??7 Szavalóverseny A könyvtárban április 2-án megtartott iskolai szavalóverseny gyönyör délutánt adott mindazoknak, akik eljöttek legjobb versmondóinkat meghallgatni. Közel 50 vers hangzott el, s ezek többsége élményt adott, elbvölt. Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen gyerekeink vannak, akik kell áhítattal és a szó iránti tisztelettel állnak a pódiumra ünneplben és biztos verstudással. Gratulálunk a legjobbaknak, és köszönjük a versek üzenetét. Alsó tagozat -2. évolyam Alsó tagozat -4. évfolyam I. helyezett: Szarvas Rebeka I. helyezett: Holló Emese II. helyezett: Megyes Péter II. helyezett: Nagypál Dóra III. helyezett: Lesták Fanni III. helyezett: Bozó Virág Kiss Ákos Fels tagozat 5-6. évfolyam Fels tagozat 7-8. évfolyam I. helyezett: Lovas László I. helyezett: Bágyi Tünde II. helyezett: Dani Nándor II. helyezett: Molnár Luca Varró Vivien III. helyezett: Molnár Eszter III. helyezett: Dani Gergely Tóth Patrik Natura 2000 vetélked a györgyei iskolában 77 AD# 0 8G ;. 7J8K H J H HH. HH H ) 7(#! ( # R 2 S;# # 4,' J(, K T ) 2 7( # ## 2 <# :)8 6 /5 ). 5 G),8I/

8 8 Tápiógyörgye 2007 május Diákbúcsú szüli búcsú Minden tanév végén elbúcsúzik iskolánktól egy évfolyam az idén 48 gyermekünk s velük együtt búcsúzik sok szül is, akiknek nincs már iskolánkban fiatalabb gyermeke. Az iskola is búcsúzik a szülktl, hiszen 8 év 500 tanítási napja során sok alkalommal kerültünk partneri kapcsolatba. A szülktl sok-sok segítséget kapunk. Tudom, hogy a szülk ezt természetes kötelességüknek tartják, hiszen a szüli szeretet és a felelsség legtöbbször, és a legtöbb helyen együtt járnak. Mégis, minden évfolyamban kiválasztódik az a szüli csoport, amelyik a vállán viszi a közös ügyeket, akikre a kirándulások szervezésénél, az ünnepi alkalmakkor, versenyhelyzetekben, vagy váratlan események kezelésekor a pedagógus bizton számíthat. Tlük nehéz a búcsú, hiszen a közös munka sikerei, aggodalmai, vagy boldog örömei kísérnek minket. Jó iskola nincs, nem lehet aktív szülk csoportjai nélkül. Szerencsére a régiek helyére itt is mindig újak kerülnek Györgye iskolája szerencsés, hiszen olyan kiváló asszonyok segítették szüli munkaközösségi elnökként az elmúlt évtizedekben, mint Nagy Andorné Tóth Sándorné Együtt a faluval - falutakarítási - virágültetési akció ; D4 E# # I... 9 H U 2. V4#S / Menkó Istvánné Megyes Jánosné Tóthné Ers Zinaida Páldiné Szarka Lívia. A nevelk hálával gondolnak rájuk. Új szüli választmányi elnököt kell választanunk biztos vagyok benne, hogy egy új nagyszer asszony (hagyományosan ni szereppé vált ez) fogja e tisztséget viselni. Az idén búcsúzó szülk közül gyermekeik osztályfnökeinek javaslata alapján az alábbi szülknek mondunk köszönetet a sok éves támogatásért, az igazi partneri segítségért és együttmködésért: Csieklinszki házaspár Tóth házaspár - Balázs Ágnes és Zsolt, Varró Istvánné Jónásné Fehér Veronika Vágóné Braun Mária Szabó Mihályné - Visnyeiné Szilva Anikó Menkóné Kácsor Ilona Baliczky GyörgynéMolnár Anikó Tóthné Ers Zinaida Lévai házaspár Gergely házaspár Molnár Lászlóné Árvainé Vágány Zsuzsanna - Berkes Istvánné Sas Ferencné Varró Józsefné Páldiné Szarka Lívia - Nyúzó házaspár - Varga Gyöngyi - Holyeváczné Rutz Angéla. Legyen életük értelmét ersít, sikereket és boldogságot adó, gyermekük esélyeit gazdagító eredménye ennek a szüli lelkiismerettl vezérelt munkának. Sportoló gyerekeink Az idén iskolánk nagypályás focicsapata nyerte a Tápió-vidék kistérsége iskoláinak bajnokságát. A területi döntn is jól szerepeltek, mint ahogy a félpályás versenykiírás szerinti és a terembajnokságban is ezüstérmesek lettek. Örömmel láthatjuk, hogy sok tehetséges focistánk van. Sokan indulnak közülük e hónap végén franciaországi túrára, remélhetleg felejthetetlen élményekkel gyarapodva, a játék iránti alázatukat megersítve. Sokat jelent az, hogy iskolán kívül, a györgyei sportegyesületek szakemberei is foglalkoznak velük. S nem csak a labdarúgóknál, hanem az asztaliteniszezknél is. Nagyon sok ügyes pingpongos gyerekünk van (nagyon hasznos az iskola aulájában felállított két asztal, amely szinte mindig foglalt). Persze a futás nem nagyon népszer nálunk sem, de becsületére legyen mondva tanulóinknak, hogy majd mind a 05-en tisztességesen lefutották a mezei távot, s elismeréssel avattuk fel bajnokainkat, érmet akasztva a nyakukba. Úgy gondoljuk, hogy a futás, a képességek ertartalékokat mozgósító kihasználása nagy erény, amely az élet sok területén kamatozik majd. Gratulálunk a bajnokoknak, s azoknak is, akik képességeik szerint, akaratukat mozgósítva küzdöttek a jobb helyezésekért. A legjobb futóink: A A- 7! : 7;0 <9 #W 6X 8# - 79/ 79: <X O2 2# #42 B B C /S 9: )6 C C- 7<: 72 S #4!.V :/ O0 III. korcsoport ( ben születettek) Lányok: I. Lázár Mónika II. Szarvas Gabriella III. Farkas Noémi Kinga Fiúk: I. Gál Balázs II. Tóth Benjamin III. Hajdú András IV. korcsoport (992-9-ban születettek) Lányok:I. Hegete Bernadett II. Ombodi Kitti III. Konnerth Viktória Fiúk: I. Páldi Máté Gábor II. Csuka Lajos III. Vágó Bence

9 május Tápiógyörgye Iskola környéke nyári szünet Az iskola a nyári szünetben ugyanúgy pihen, mint gyerekeink. Udvarán, bels tereinek nyugalmán a Nyár rködik, de a javítások és megújítások munkái is folynak csendben. Arra kérek minden györgyei polgárt, hogy tartsák tiszteletben ezt a nyugalmat. Legyen háborítatlan iskolánk pihenése. Nincs, aki felelsséggel felügyelhetné a kerítésen belül történteket. Ezért kérek mindenkit, hogy június 6. és szeptember -a között tartsa tiszteletben az iskola nyugalmát. Aki e közintézmény tereit mégis önkényesen látogatja, az szabálysértést követ el. Az iskola eltti tér gyönyör, pihenésre, találkozásra, beszélgetésre, pihenésre csábít. Ez öröm, s jó érzés látni, hogy ezt ki is használják. Tegyék, és pihenjenek-beszélgessenek-gyönyörködjenek. De ne szemeteljenek, ne magoljanak (észbontó és elkeserít a magoló, a maghéjat és a csikkeket elszóró emberek látványa) egy kulturált környezetben, amely sok munka eredményeként díszíti falunkat. Vigyázzunk rá és ne hagyjuk szó nélkül a szemetel, hangoskodó embereket. Jó lenne, ha nem kellene a helyi rendvédelmi szerveknek a büntetés eszközéhez folyamodni. Köszönöm megértését minden józan györgyei polgárnak, minden szerelmes, vagy párt keres fiatalnak és tanítványainknak. Szülk a tanórákon Az idén is lehetséget adtunk az érdekld szülknek arra, hogy tanóráinkat vendégként meglátogassák. Ennek célja az, hogy a szülkkel igazán bensséges kapcsolatot alakítsunk ki, legyen esélyük arra, hogy megtapasztalják az iskola légkörét, tanóráinak hangulatát, eredményeit, gyönyörködjenek gyermekeikben, s legyen egy kis nosztalgikus érzésük, hasonlítsák össze gyerekkori, ket kísér iskolai emlékeiket a ma iskolai valóságágával. Ez mindannyiunk elnyére szolgál. Örömmel írhatom, hogy az idén több, mint 00 szül élt az alkalommal, noha legtöbbjüket délelttönként a munkahely szigora köti. Köszönöm a nevelk nevében érdekldésüket. Nagy Zoltán igazgató Is ko lá nkb an h ag yo má nyo s an diákönkormányzati napot rendezünk áprilisban, aminek feladata, hogy diákjainkat versenyre késztessük más környezetben, más feladatokkal, más meberekkel, mint a hétköznapokban. Az iskola tanárai osztályaikat a gyerekeket irányítva részt vesznek a vetélkedben. Az feladatuk, hogy a verseny témáit látva megbeszéljék tanítványaikkal ki melyik feladatot vállalja, és végrehajtsák, megoldják azokat. A verseny feladatait én állítottam össze. Ebben az évben úgy gondoltam, hogy fontos lenne megismertetni gyerekeinkkel a faluban zajló változásokat, s így a választott téma a településfejlesztés, a LEADER Programcsoport munkája, tervei és a változások voltak. Mivel a suli-portyának nevezett vetélked a szünet utáni els napon volt, az osztályok már a szünetre megkapták az elzetes feladatokat, hogy a község honlapján nézzenek utána a természetvédelmi területünknek, a LEADER-csoportnak, a településfejlesztésnek, az ifjúsági tábornak, valamint országosan nézzenek utána, milyen nemzeti parkok vannak Magyarországon, mi hová tartozunk, valamint gyjtsenek a netrl védett növényeket és állatokat. Jól felkészültek a vetélkedre, a kigyjtött, kinyomtatott anyagból kikereshették a válaszokat a kérdésekre. A község mozgató embereivel megbeszélve, a polgármester segítségével összeállt a feladatsor. Osztályonként -2 gyerek mehetett ki a helyszínekre, E és visszaérkezve megszerkeszthette a feladatokra adott válaszokat. A következ helyszínek voltak: Az iskola konferenciatermében hallhattak a községi pályázatokról, arról, hogy a pályázatokon mivel nyertek, és mik azok, amik sikertelenek voltak Balázs Bernadett-tl. A polgármester úrnál meghallgathatták milyen településfejlesztési feladatok voltak és vannak, hallhattak a jöv terveirl is. (Varró István) A LEADER csoportról, feladataikról, terveikrl, sikereikrl Patkós Gábortól hallhattak, az irodájában. Meglátogathattak egy parasztudvart, ahol a gazda (Botos Lukács) megmutatta állatait, beszélt nekik munkájáról, terveirl. Meglátogatták a Falumúzeumot, ahol Dömk Erika segített tájékozódásukban és a feladatok megoldásában. A Tájházban Antalicz Csaba beszélt a községünk természeti értékeirl. Végigjárhatták a Bíbic-tanösvényt, ahol a táblákon látható állat- és növényfajok neveit kellett összegyjteniük. Részt vettek egy lángos-sütésen, ahol a néni (Theisz Józsefné) sütés közben elmondta nekik hogyan készül a lángos, és mindenki hozhatott az osztályának egy lángost, amit aztán szétosztottunk az osztály tanulói között. Lovaskocsin Varró József szállította ket egy falusi sétára, ahol az volt a feladat, hogy a falu olyan pontjait fényképezzék le, melyeket másoknak is szívesen megmutatnának, akik idelátogatnak hozzánk. A m e d d ig t á v o l v o lt a k a vállalkozók, addig az osztály többi tagja megoldott további feladatokat; például: Három nyelven kellett kikeresniük szótárból, vagy tudni a természettel kapcsolatos szavakat; a madár, csiga stb. szavaktól a természetvédelemig. A magyarországi Nemzeti Parkok neveit kellett felírni és emblémáikat lerajzolni. Tápiógyörgye címerét is lerajzolták. Lehetett védett növények, állatok fajneveit gyjteni és lerajzolni. Rejtvényfejtésben az év fája nevét kellett kitalálni. Kérdésekre kellett válaszolniuk a természeti környezetünkkel kapcsolatban. Végül a portya helyszíneirl visszatérve szintén szóba kellett önteni az ott tapasztaltakat, beszámolni a látottakról - mindezt írásban, lehetleg szép formátumban. A verseny folyamán egész napon használhatták a számítógépeket, és neten kikereshettek bármit, amit nem tudtak. Nagyon jó volt látni, hogy a hétköznapokon fásult, sokszor unott gyerekek, hogy tudnak közösen dolgozni, összehangolódni, megoldást találni a kérdésekre, segíteni egymásnak. Reméljük ezt az aktivitást, pozitív hozzáállást megrzik és majd használni tudják községünk, az iskola és a saját érdekükben. Rékasi Tiborné diákönkormányzat vezetje

10 Tápiógyörgye 2007 május május Tápiógyörgye 2007 Képek az óvoda építéséről január október március tornaterem vizesblokk aula május A beruházás a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával valósult meg.

11 2 Tápiógyörgye 2007 május - 7' L9; P ) / :!R9 J K 0 JK.0 Z T.S 0 4 # ?# 5 B # 20,.>,J# E K # ; # E) Hagyományok jegyében köszöntötték a TAVASZT 9)W 0 9)W! >)9R M!>)9R! TW 0! >)9RVM< 9 D# E Y 5 ( #5 '# ( ( F D E 2 ; <, 9,),/

12 május Tápiógyörgye 2007 Györgyeiek népes csapata ünnepelt Torockószentgyörgyön ; -? : ; : 4. S ) ) S B ; 8 D6 9 9 O : 9 2 ; 8 # O

13 4 Tápiógyörgye 2007 május Méhek és méhészet 4 7( ( 0? 7, 0 # G D. E )! 4 [ 5 D D S : : 7B- 7B. 0 GEV ( 5D' #J G G. 9.. #

14 május Tápiógyörgye Nincs új a nap alatt. Visszatekintve az elmúlt évek Györgyén történt bncselekményeire, újra és újra hasonló cselekményeket tapasztalunk. Csoportosítani lehet a jellemzen elforduló eseteket. Mi történt tehát az elmúlt idszakban? Betörtek a Betér Büfébe. Tettes ismeretlen, a rendrség az ügyet lezárta. Betörtek a Jókai úti Gazdaboltba. Növényvédszert és készpénzt vittek el. A tettes ismeretlen, az eljárás folyamatban van. Elloptak egy udvaron hagyott fnyírót, a Szl út egyik lakatlan házától a gázórát. Szinte hihetetlen, hogy egy gázórát loptak el. Különféle apró dolgokat, eszközöket loptak el egy Kandel Henrik úti lakatlan házból. A Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett jármvekbl jelents menynyiség gázolajat loptak. Az eset éjszaka történt. A tolvajok kiléte ismeretlen. Nem vagyok bnügyi szakért, de úgy vélem a fenti bncselekményeket elkövetk köztünk élnek. Alkalmi tolvajok lehetnek. Györgyei gazdák Györgyei Kékfény Súlyosabb bncselekmény történt a Katona József utcában. Az egyik lakásba - lakói távollétében - ismeretlen idegenek fényes nappal behatoltak. A lakást átkutatták, majd jelents értékben készpénzt vittek el. Egy másik házból, ugyancsak besurranó tolvaj eurót lopott. Úgy vélem e két esetben - az elsben bizonyosan - nem györgyei az elkövet, ugyanakkor felmerül annak lehetsége, hogy helybéli informátor mködött közre. Információim szerint folytatódnak Tápiógyörgyén is a közúti ellenrzések. Cél az ittas vezetk kiszrése, okmányok kötelez tartozékok ellenrzése. Jó tudni, kerékpározni sem lehet ittasan, és a kerékpárnak is kell, hogy világítása legyen. Eddigi tapasztalatok szerint húzós büntetések is elképzelhetk. Nem hivatalos információim szerint a közeli jövben bevezetik a rendrök esetében is a teljesítménybérezést. A rendr érdekelt lesz abban, hogy eredményeket érjen el. Esetleg, eredményeket mindenáron. Valamennyien tudjuk, hogy a Mozgalmas volt a györgyei gazdák év kezdése; január. és február. között a MASHEXPO Nemzetközi Mezgazdasági Gépkiállításon tekintették meg a korszer er- és munkagépeket. Egy korszer ergép kb. 0 millió forint ÁFA összeget tesz ki, amihez még hozzájön a munkagép, aminek ára 5-6 millió forint. A gépvásárlási támogatással kapcsolatban még a kereskedk sem tudnak egyértelm választ adni. Mindezek ismeretében elgondolkodtató a gazdák számára, hogy belemerjenek-e vágni ilyen feltételek és bizonytalanság mellett a gépek vásárlásába. Február 2-án Tápióbicskén a MONSANT Kft., a Kermira és Bayer Vetmag és Növényvédszer Forgalmazó cégek adtak tájékoztatást az ez évre vonatkozó vetmagokkal és növényvédszerekkel kapcsolatban. A harmadik találkozó Szolnokon az ABA-NOVÁK Mveldési Központban volt, melyet az IKR Zrt. rendezett. Több helyi gazda vett részt rajta ismereteit bvítve. Szaxon I. Attila vezérigazgató tájékoztatta a jelenlévket a termeltetésrl, a kereskedelmi lehetségekrl, a vetmagokról, a gépkereskedelemrl, a New Holland ajánlatáról és kitért a várható gépvásárlási támogatásra is. A rendezvény záróakkordjaként tombolahúzás volt, majd egy ebéddel vendégelte meg a jelenlévket - 50 ft - az IKR Zrt. vezetsége. Itt ragadom meg az alkalmat és köszönetet mondok Szabó Pál úrnak, hogy ismét gondolt a györgyei gazdákra, meghívott bennünket a rendezvényre, lehetséget adott, hogy ismereteinket bvíthessük. Bár el kell mondani, hogy még többen is lehettünk volna, de bízom benne, hogy mind több helyi gazda látja szükségét az információ szerzésnek és a következ hasonló rendezvényeken részt kíván venni. Kszegi László györgyei, viszonylag kedvez közbiztonsági helyzet három pilléren nyugszik. Jól dolgozó körzeti megbízott munkáján. A Faluvéd Egyesület, a mezr- ség tevékenységén. A polgárok dönt többségének jogkövet magatartásán. Az els pillér most veszélybe került. Borsos József körzeti megbízott az év folyamán nyugdíjba megy. Jelenleg már tartós betegállományban van. Hogy lesz-e, és ki lesz helyette, nem tudjuk. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata kell legyen, hogy megtegyen mindent annak érdekében, hogy a falu ne maradjon rendr nélkül. Jelenlegi helyzet az, hogy Borsos József kedden és csütörtökön 8 2 óra között fogad ügyfeleket. Jelen van a faluban, telefonon is elérhet, de hatásköre korlátozott. Józsa László alpolgármester TASK HÍREK 7 5;7 4 4 ' 4 #:;;; 0 )2;)4 #:;;; ) 7 ' #

15 6 Tápiógyörgye 2007 május A Tápiógyörgyei Önkéntes Tzoltók Egyesületének Közhasznúsági jelentése a évrl Számviteli beszámoló a évrl készített mérleg és eredmény levezetés adatai alapján: Pénz forgóeszközök mérleg fösszeg Bevételek Kiadások Eredmény Költségvetési támogatás felhasználása. Támogatás Vagyon felhasználásával kapcsolatos kiszámítás - Célszerinti juttatások - Központi költségvetési szervtl kapott támogatás helyi Önkormányzattól APEH Összesen: Tisztségviselknek nyújtott támogatások Költségtérítés (gépkocsi használat) évi tevékenységünk Tzesethez és mszaki mentéshez az év folyamán huszonegy esetben vonultunk. Az elz évihez képest, ami tizenhárom eset volt, lényegesen megemelkedett a beavatkozások száma ban kilenc alkalommal avatkoztunk be mszaki mentéshez, gépkocsi baleset, vízszivattyúzás, viharkár, tizenkett alkalommal tzesethez, ebbl három esetben családi ház, kilenc esetben egyéb tüzek. A feladataink ellátásához megfelel eszközök állnak rendelkezésünkre. Az IFA gépkocsit január hónapban mszaki vizsgáztattuk, így 2008 januárig érvényes mszaki vizsgával rendelkezik. Felszerelése jó. A két kézi rádióhoz a sisakra akasztható mikrofonokat vásároltunk ban a gépkocsi rednyös ajtóiból kett darabot kicseréltünk, az idén ha szükséges további ajtókat cserélünk le. A védfelszerelések a gépkocsiban megfelel minségben rendelkezésre állnak. A gépkocsi szerszám rakterét teljesen felújítottuk, be került a raktérbe egy darab Honda szivattyú és egy darab áramfejleszt, beszereztünk kéziszerszámokat, ervágó, kábelvágó, kombinált és csípfogó, csavarhúzók, feszítvas és egyéb szükséges kéziszerszámok, valamint egy 0 m-es kihúzható létra lett a kocsi tetejére szerelve ban a szertárban is tevékenykedtünk. Lefestettük a csatorna küls részét, a széldeszkát és az ajtókat. Felújítottuk a raktár ajtaját és szigeteléssel láttuk el. Május elsején megtartottuk a Flórián napi megemlékezést. Ezen ünnepség keretében került átadásra a szolgálati érdemérem és az egyesületi elismerések. Majális ünnepét, valamint a hagyományos lovas felvonulást is megtartottuk. Pályázatot hat esetben adtunk be, ebbl négy alkalommal nyertünk. BM.OKF-tl a kapott támogatás Ft, melyet bevetési ruhák beszerzésére fordítottunk. BM Esélyegyenlségi pályázaton Ft-ot nyertünk, mely összegbl egy darab kihúzhatós létrát és egy darab áramfejlesztt vásároltunk. Pest Megyei Önkormányzattól Ft támogatást kaptunk, melyet egy 40 órás tanfolyam lebonyolítására fordítotunk. A tanfolyamon tíz f vett részt. Nemzeti Civil Alap támogatásból Ft-ot nyert egyesületünk, mely összeg a mködési költségekre használható, amennyiben marad pénz úgy az felhasználható eszköz beszerzésre is. Pályázati lehetség esetén az idén is kívánunk pályázni. Szükség volna még védruhákra, mert a tavalyi beszerzés csak 2,5 öltönyre volt elegend. A további ruhák kb Ft-ot tesznek ki. Szintén pályázni kívánunk a NCAhoz mködési támogatásra. Tápiógyörgye, május 9. Kremniczky Gyula ÖTE elnök Tisztelt Felajánlók! 4 F F. 4 ( 7\ B(?,8.. G7B,-(--77 2/ F4 Horgász híradó Tájékoztatom községünk lakosságát, hogy május 26-án (szombaton) reggel 6 órától,0 óráig III. Béla király kupa horgászverseny lesz a tápiógyörgyei.számú horgásztónál! Nevezés a helyszínen! Nevezési díj:.000 Ft Ebéd: Pacalpörkölt Este 8 órától tóparti ingyenes zenés rendezvény!

16 május Tápiógyörgye Kedves ;; # O < 0 > [.,A- 6 0 #:;;; ; F ' B 7 ' '! <, 9 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk Seres Sándor ( ) temetésén részt vettek, elhelyezték a megemlékezés virágait és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló felesége és családja Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik mély fájdalmunkkal együtt érezve elkísérték utolsó útjára szeretett, felejthetetlen édesapát és férjet. Farkas László ( ) Sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. Köszönettel: Gyászoló felesége és Családja SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt. T E M E T K E Z É S Nyitrai János ( ) 2767 Tápiógyörgye, József A.u.7. (vásártérnél) Telefon: Ügyelet: 0-2-5; Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára Földes József ( ) szeretett édesapát, nagypapát és elhelyezték sírjára a kegyelet virágait. Köszönettel: Gyászoló családja

17 8 Tápiógyörgye 2007 május M E G H Í V Ó Tisztelettel hívunk minden zene iránt érdekldt június 2-án (szombaton) 8 órakor a faluházban tartandó koncertre. Fellépnek; A budapesti Brass Monkey Big Band, melynek tagjai Ladányi Ádám és Ladányi Tamás is. Vezényel: Regs Szabolcs A helyi Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel: Toperczer Tibor Belépés ingyenes! A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet tápiógyörgyei fiókjába munkatársat keres. Fényképes önéletrajzot, valamint szakmai iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatait kérjük elküldeni a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Központjába: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 0.

18 május Tápiógyörgye W);VC8 =M0 Személy- és tehergépkocsik küls-bels takarítása Autópolírozás, autókozmetika Személyautók, kistehergépkocsik javítása, szervízelése, mszaki vizsgáztatása Bármilyen típusú gépkocsi hibakód olvasása (számítógépes hibakeresés, feltárás) Autóalkatrészek forgalmazása, 2 órán belüli alkatrészbeszerzés AGIP motorolajok teljes választéka Olajszrk, levegszrk, pollenszrk kaphatók Autómosás: 600,- Ft Küs- bels takarítás 500,- Ft NYITVA HÉTF-tl SZOMBAT-ig 8-tól 8-óráig G Á Z O L A J K Ú T nyílt az Ady Endre úton, a volt tüzéptelep helyén! Nyitva tartás: déleltt 6 9 óráig délután6 9 óráig Minden kedves fogyasztót szeretettel várunk! Saját termelés meggy (érdi, debreceni), cseresznye (germersdorfi), szilva (lepotika, rana) termési idszakában termeli áron folyamatosan kapható! Nagyobb mennyiség (5 kg-tól) megrendelés esetén, házhoz szállítva.józsa László Tápiógyörgye, Kodály Z.u.7.Telefon: (5) 8-75; KUTYA-KIKÉPZÉST vállalok! Kiss Ildikó okl.kutyakiképz Érd Autóbuszos kirándulás Székelyföldre : 4) 0 '( 4 /,A'B'(?-,(AB( Németh Csaba Álláshirdetés Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Gazdasági és Mszaki Ellátó Szervezete munkatársat keres vízóra leolvasó és vízdíjbeszed munkakörbe. Az állás július -tl tölthet be. Díjazás: alapbér a közalkalmazotti bértábla szerint a díjbeszedések után teljesítményprémium. A jelentkezéseket május -ig írásban kérjük leadni a GAMESZ irodában.

19 Tápiógyörgyei Sportnap Szeretettel meghívjuk településünk lakóit Tápiógyörgye első sportnapjára június 24-én! 00 Megnyitó: 4 -kor a strandkertben, ahová a belépés egész nap ingyenes. Programok: - Lövész triatlon (úszás, futás, - Break táncbemutató biciklizés, céllövészet, gránátdobás) - Footbag (babzsák labdajáték) tól folyamatos programok: - Kerékpáros ügyességi verseny - Asztalitenisz verseny és - Szárazföldi és vizes családi bemutató iskolásoknak vetélkedők - Strandfoci - Arcfestés - Kosárdobó verseny - Egészségügyi bemutató - Úszóversenyek A versenyekre nevezni a helyszínen lehet! - Vízilabda bajnokság Díjátadás folyamatosan lesz. - Tűzoltási bemutató és tűzoltófelszerelések Este bográcsparti. kipróbálása - Sakk és ulti bajokság Szervezők: - Céllövészet TASK, Tápiógyörgye Községi Önkormányzat, KSK, Önkéntes Tűzoltóegylet, Lövészklub, - Kötélhúzás Faluvédő Egyesület, Kazinczy Ferenc Általános - Söröskorsó-tartó verseny Iskola, Községi Óvoda Mozdulj ki! Az idei próba alkalmából 80- an túráztak kerékpárral a Tápiógáton, tettek téli gyalogtúrát s Szőlő út-kisteleki út környékén és kocogtak a Horgász-tó körül. Az idő mindig kegyes volt hozzánk - egészségünk és lelki nyugalmunk szolgálatában. Mindnyájunk nevében hálás köszönetet mondunk Váradi Béla úrnak és kedves feleségének a zárónapi kiváló bográcsgulyásért és a kedves vendéglátásért. Az óvoda és iskola nevelői Faluújság A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Nysz /25/2002 Kiadó: Községi Önkormányzat, felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Patkós Stúdió (5) Készült 500 példányban.

2 Tápiógyörgye 2008 július

2 Tápiógyörgye 2008 július 2 Tápiógyörgye 2008 július #$ % & ' ( ' ) $ % & ), &-./ $ 0 '' 1' 2 3 ) 1 1 4 0 5)) 6 7 - # - # 7#.&- #% - 8 9 ) % - % % &:; ' % 8% 9 $ ' %'% ')# -# ' < = ) #% ' #' '# % & $ #) > $% # #% ## #5 # $ 6 %

Részletesebben

12 Tápiógyörgye 2007 március

12 Tápiógyörgye 2007 március 12 Tápiógyörgye 2007 március "# $% ) *+,,-,++./ 0 1 2 "% 3 4 4 5 1 1 1 ) $ *1 / "5% ) 5 *3 6 $ 5 $/ "# $# % "% *1 7/ 9 : : ") % # 2 2 +,,- +0 ; < ; < = 3 9 >? ) 7 : : @ A "% < 9 3 # B # C 1 B # C ) 6 D

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Leány röplabda, fiú kézilabda Fiú kézilabda V. kcs. megyei II. hely VI. kcs. megyei II. hely Leány röplabda Diákolimpia Diákolimpia 5. osztály megyei 7. hely városi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR Versenykiírás 1. A verseny célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megrzése, az emberi kapcsolatok

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV TANULÓ NEVE OSZTÁLYA HELYEZÉS VERSENY NEVE IDŐPONT TERÜLETI VONATKOZÁS FELKÉSZÍTŐ Wertheim Dominik 1.a 8. Mondola Országos Vers-és Prózamondó Verseny 2014.01.17 Országos

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m 1. Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m Idő Hely Idő Hely Öszetett 83 Szőcs Dorottya JSE 44.606 1 1:06.785 1 1 71 Szilicei Rebeka JSE 44.734 2 1:06.880 2 2 17 Túri Anna JSE 47.632 4 1:06.947

Részletesebben

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala Január Január 23. Január 23. 2016/17 tanítási év II. félévének kezdete Január 27. 2016/17 tanítási év, élévi értesítők kiosztása Február Február Farsangi dekoráció, álarc és szemüveg készítése a könyvtár

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

6.Kőszegi Aquatlon 2015.

6.Kőszegi Aquatlon 2015. 6.Kőszegi Aquatlon 2015. név iskola születési év Pongrácz Marcell Árpád-házi Szent Margit 2009 Fodor Kinga 2008 Hóbor Álmos Árpád-házi Szent Margit 2008 Koczor Tímea Árpád-házi Szent Margit 2008 Ziskó

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Helyi közösségek közötti értékteremt együttm ködés. Colaborare pentru p strarea valorilor între comunit ile locale

Helyi közösségek közötti értékteremt együttm ködés. Colaborare pentru p strarea valorilor între comunit ile locale Helyi közösségek közötti értékteremt együttmködés Colaborare pentru pstrarea valorilor între comunitile locale Két ország, egy cél, közös siker! Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniunea

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség Hely. Név Budapest / HUN 2016.03.10-12. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő Egyesület Szül. év Lovag. Vívás Úszás Kombi Összes 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 300 (4) 262 (2) 27Gy-8V 304 (2) 2:12,22

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 10:00 500m 1. Tomka István 2005 Püspökladány, Optimit Hungária 1:28 2. Papp Zsigmond 2004 Berettyóújfalu, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 1:28 3. Madar Krisztián

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben