M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Ápoló szak május 22.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1. Párosítsa a hormonokat az általuk kiváltott hatással! 4 pont A. MSH (melanocyta stimuláló hormon) B. LH (luteinizáló hormon) C. Prolaktin D. TSH (tireotrop hormon) 1. Elısegíti az emlı mirigyállományának proliferációját szülés után az ösztrogén és progeszteron által elıkészített emlımirigyben megindítja és fenntartja a tejelválasztást. 2. Hatására a petefészekben bekövetkezik az ovuláció és kialakul a sárgatest. 3. A pajzsmirigy follikulus- sejtjeinek mőködését serkenti, mert azokon TSH receptorok találhatók. 4. A szervezet festékanyagcseréjének szabályozásában vesz részt. A.- 4 ; B.- 2 ; C.- 1 ; D * Soroljon fel egy orvossal szemben felállított alap 3 pont személyiségjegyek közül hatot /6/! - jó modor - udvariasság - figyelmesség - tapintatosság - határozottság - ígéret betartása - pontosság - gyorsaság

4 4 3.* Ismertesse, milyen környezet-egészségügyi óvintézkedé- 3 pont sekkel lehet megelızni a lakosság ólomszennyezıdését! Írjon három /3/ lehetıséget! - ólommentes benzin használata - magas építéső babakocsik használata - autóút mellett mellızni kell a növénytermesztést - autóút mellett mellızni kell a zöldség-gyümölcs árusítását - piros lámpánál az autók motorjának leállítása 4. Írja le, mit válaszolna egy 6 hónapos lázas (39,3 o C) 6 pont csecsemı édesanyjának a hőtıfürdıvel kapcsolatos kérdéseire! A. Milyen hıfokú vizet készítsek a fürdıkádba hőtıfürdı esetén? - a csecsemı testhımérsékletének megfelelı hıfokút, azaz 39,3 o C-osat készítsen B. Hogyan hőtsem a vizet? - fokozatosan öntve a hideg vizet, úgy, hogy a hideg víz soha ne a csecsemıt érje (a legjobb a lábához önteni és utána elkeverni a vizet) C. Milyen hıfokúra hőtsem le a vizet? o C-ra, fokozatosan D. Mennyi ideig tarthat a hőtıfürdı? - 5, maximum 10 percig E. Mi a teendım a hőtıfürdı befejezése után? (Írjon négyet /4/!) - a csecsemı szárazra törlése - a csecsemı felöltöztetése, lefektetése - testhımérséklet visszaellenırzése - láz esetén lázcsillapításról gondoskodni (pl. 1 óra múlva hőtıfürdı megismétlése, lázcsillapító kúp adása, teljes testborogatás) (Az A, B, C, D részre: 1-1 pont; az E részre: 0,5-0,5 pont adható!)

5 5 5. Határozza meg a vérplazmában található két /2/ 2 pont legfontosabb fehérjét és azok %-os arányát! - albumin 55 % - globulin 45 % 6. Írja le a betegek gyógyításának színtereit! 3 pont - fekvıbeteg ellátás - járóbeteg szakellátás - alapellátás 7. Nevezze meg a vastagbél szakaszait latinul! 3 pont Válaszát írja a számok mellé a pontozott vonalra! 1. coecum 2. colon ascendens 3. colon transversum 4. colon descendens 5. colon sigmoideum 6. rectum

6 6 8.* Soroljon fel a magzat fejlıdését károsító tényezık közül 3 pont hatot /6/! - anya fertızı betegségei - alkoholfogyasztás - dohányzás - kábítószer fogyasztás - egyes gyógyszerek - környezeti hatások (sugárzás, vegyi anyagok) 9.* Soroljon fel a család funkciói közül hatot /6/! 3 pont - reprodukciós funkció - termelési funkció - fogyasztási funkció - nevelési-gondozási funkció - szocializációs funkció - pszichés-érzelmi funkció 10. Ismertesse a krónikus betegség fogalmát! 1 pont 3 hónapnál tovább tart, gyakoriságuk a életév között nı. 11. Fogalmazza meg az orvosi diagnózis és az ápolási 2 pont diagnózis lényegét! Az orvosi diagnózis a betegséget állapítja meg a fizikális jelek, tünetek, kórelızmények, a diagnosztikus vizsgálatok és eljárások értékelése alapján. Az ápolási diagnózis ezzel szemben a beteg tényleges vagy lehetséges reakcióját állapítja meg, amellyel az egészségét érintı bajra reagál.

7 7 12.* Ismertesse, milyen lábápolással kapcsolatos tanácsokkal 4 pont látna el egy 35 éves IDDM-ben (Insulin Dependens Diabetes Mellitusban) szenvedı nı beteget! Írjon nyolc /8/ szempontot! - naponta lábmosás (meleg vízzel, szappannal) - láb szárazra törlése (ujjak között külön, gondosan) - fokozott körömápolás (vízszintes vágás, nem túl rövidre) - szükség esetén: pedikőrös bevonása - szoros, szintetikus ruházat kerülése - pamut zokni, bır cipı viselése - túl hideg - túl meleg fürdı nem ajánlott - rendszeres értorna (gyógytornász bevonásával) - lábambulanciára irányítás 13. Sorolja fel a betegágyban történı tisztító beöntés adásá- 7 pont hoz szükséges eszközöket! - ágytál - mőanyag lepedı - törülközık - meleg vizes kancsó (beöntıfolyadék) - vazelin (paraffinolaj) - beöntı kanna - összekötı gumicsı - összekötı üvegcsı - beöntıcsı - elzáró eszköz (kocher) - gumikesztyő - ledobótál - paraván az elkülönítéshez - papírvatta

8 8 14. Húzza alá az inzulin hatásaira érvényes 3 pont megállapításokat! - befolyásolja a vese vizeletkiválasztó képességét - elısegíti a glukóznak a vérbıl a sejtekbe való bejutását - a zsírban oldódó vitaminok felszívódását akadályozza - gátolja a parathormon csontbontó hatását - gátolja a zsírlebontást - elısegíti az aminosavak sejtbe jutását, ezáltal a fehérjeképzést - növeli a simaizom sejtek összehúzódását - hatással van a pajzsmirigy hormontermelıdésre (Csak a három helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 15. Jellemezze a hyper-és hypoglykaemiás kómát az alábbi 6 pont szempontok alapján! Töltse ki a táblázatot! tünetek hyperglykaemiás coma hypoglykaemiás coma arcszín piros, cianotikus sápadt bır meleg, száraz hővös, nyirkos légzés Kussmaul-típusú normális pulzus szapora, elnyomható szapora, telt vérnyomás csökkent normális lehelet acetonszagú normális 16.* Sorolja fel, mely szempontokat kell figyelembe venni az 3 pont EKG készítésekor! Írjon három /3/ szempontot! - az elektródok nedvesek legyenek - az elektródok a megfelelı helyre kerüljenek - a készülék hatékonyan legyen földelve - a beteg megfelelıen legyen felkészítve (pl.: ne feszítsen, ne remegjen) - ha a szırök zavarják a tapadást, akkor szükség esetén le kell borotválni - a pácienskábel és az elektromos csatlakozó ne keresztezze egymást

9 9 17. Nevezze meg az alábbiak következtében kialakuló, 1 pont mőtéti szövıdményként jelentkezı kórképet! - mozdulatlan hanyatt fekvés - nehezített köhögés - mély sóhajtások hiánya - descendáló fertızés...posztoperatív pneumónia * Írjon öt /5/ ápolási diagnózist az alábbi esetleírás 5 pont alapján! 32 éves nıbeteg kerül felvételre a bırgyógyászati osztályra. Mindkét kezén és alkarján erythema, mely erısen viszket. Az ujjak között hólyagok, amelyek felszakadnak és váladékoznak. Fejbıre erısen korpásodik. A beteg visszahúzódó, arckifejezése aggódást tükröz, tisztálkodása hiányos a sérült bır területén. Kb. három hónapja voltak hasonló tünetei, azok a gyógyszeres kezelésre megszőntek. Ápolási diagnózisok: - Erıs viszketés a bır gyulladása miatt. - Szorongás az állapotra vonatkozó ismeretek hiánya miatt. - Testkép zavara a kiterjedt dermatitis miatt. - Az izoláció fokozott kockázata a bır gyulladásos folyamata miatt. - Személyi higiéné részleges hiánya mind a két kézre és karra kiterjedı bırfolyamat miatt. - Felülfertızıdés veszélye a sérült bır miatt. 19. Indokolja meg, miért szükséges mőtét elıtt legalább 2 pont 1 héttel abbahagyni a szalicilsav-származékot tartalmazó gyógyszerek szedését! Azért, mert ezeknek a gyógyszereknek a mellékhatása lehet a vérzési idı megnyúlása, ill. vérzést is okozhatnak.

10 10 20.* Tervezze meg a beteg ápolását az ápolási diagnózisok- 12 pont nak megfelelıen! Töltse ki a táblázatot! A beteg az agyi érkatasztrófa (Stroke) akut szakasza utáni állapotban van! Ápolási diagnózis Ápolási célkitőzés (Írjon egyet-egyet /1-1/!) Kommunikációs problémák a beszédzavar miatt - Csökkenjen a beteg kudarcérzése a probléma miatt. - A beteg ki tudja fejezni, amit akar. Ápolási feladatok (Írjon ötöt-ötöt /5-5/!) - teremtsünk nyugodt környezetet - csökkentsük a figyelmet elterelı ingereket - gondoskodjunk a kommunikációhoz szükséges eszközökrıl /szemüveg, írószer/ - bátorítsuk a beteg erıfeszítéseit, sugározzunk optimizmust - ne tegyünk úgy, mintha értenénk azt, amit nem értünk - a szokásos tevékenységek közben igyekezzünk beszélgetni Az aspiráció kialakulásának kockázata a nyelési zavar miatt - Legyen biztonságos a nyelés. - Az aspiráció elkerülése az étkezés során. - hagyjunk elegendı idıt az étkezésre - szájhigiéné biztosítása - a beteg feje függılegesen, álla elıreszegezve legyen - ha lehet, evés után fél óráig még ülı helyzetben legyen a beteg - szükség esetére legyen szívó készenlétben - az evést kis mennyiségekkel kezdjük, és fokozatosan növeljük (Az ápolási célok megfogalmazására 1-1 pont, az ápolási feladatokra 1-1 pont adható!)

11 11 21.* Írjon nyolc /8/ ápolói teendıt egy 34 éves nıbeteg chole- 8 pont cystectomiáját követıen a posztoperatív idıszakra vonatkozóan! - átvenni a beteget, informálódni a mőtıben történtekrıl és az aneszteziológus utasításairól - a beteg elhelyezése az ágyban laposan fektetve - haskötı, homokzsák felhelyezése (ha az orvos elrendeli) - az elrendelt és beállított infúzió megfigyelése (cseppszám, szúrcsatorna) - kardinális tünetek megfigyelése, regisztrálása - ébredésig a beteg mellett maradni - drén ellenırzése, tartályának rögzítése (a beteg hasánál alacsonyabban) - nasogastricus szonda használata esetén, annak ellenırzése - katéterezés esetén vizeletgyőjtı tasak rögzítése - a seb ellenırzése, szükség szerint kötözés (az elızı kötésre) - a szájápolás elvégzése - az orvos által elrendelt injekciók beadása - hányásnál segédkezni, köhögésre figyelni (mőtéti sebet kézzel ellen nyomni) - decubitus megelızésére szolgáló eszközök alkalmazása 22.* Soroljon fel az idısek elesésének elkerülésére szolgáló 6 pont óvintézkedések közül hatot /6/! - szınyegek rögzítése - WC és fürdıkád mellé kapaszkodó felszerelése - cipı vagy papucs csúszásmentes legyen - lépcsı mellett korlát felszerelése - lépcsıház egyenletes megvilágítása - rosszul tájékozódó beteget a nıvérszobához közeli kórteremben helyezzük el - szükség esetén járókeret biztosítása

12 12 23.* Írja le, hogyan tudja megelızni az öngyilkossági 4 pont kísérletet a veszélyeztetett betegeknél! Ismertesse a biztonsági elıírásokat! Írjon négyet /4/! - éles tárgy, mint pl. kés, pohár, stb. ne legyen a betegnél - gyógyszerbevétel ellenırzése - hangulatváltozás megfigyelése - veszélyes (mérgezı) anyagok zárt helyen tárolása - dohányzás felügyelet mellett 24. Határozza meg az emlékezés három szakaszát és 3 pont jellemezze azokat! - Bevésés: a tanulás elsı lépcsıje, szándékos formában akarattal irányítjuk figyelmünket a rögzíteni kívánt ismeretre. - Megırzés: az elsajátított ismereteket a kezdeti idıben célszerő ismételni, a lényeges információk bevésıdnek. - Felidézés: az emlékezés és a felejtés mőködésének eredménye a felidézésben mutatkozik meg. A felidézés a bevésés minıségén, a megırzést segítı ismétléseken túl befolyásolják az egyéni sajátosságok is. 25.* Fogalmazza meg a nevelés tárgyát és célját! 3 pont A nevelés tárgya: az ember A nevelés célja: Írjon kettıt /2/! - az egyén alkalmassá tétele a környezetével egyensúlyt fenntartó viselkedésre - a környezettel való kapcsolatát tevékenysége, cselekvése által valósítja meg

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idısellátásban Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Akupresszőrök részére 2002. május 15. 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelő tanár részére

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga természetgyógyászati alapmodul 2002. október 22. 2 TÁJÉKOZTATÓ az értékelő tanár részére

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P. írásbeli vizsga Reflexológia 2002. október 16.

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P. írásbeli vizsga Reflexológia 2002. október 16. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Reflexológia 2002. október 16. 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelő tanár részére A vizsgázók

Részletesebben

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók..

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók.. Alzheimer-kór Rövid leírás: A kórkép klinikai és patológiai jellemzıit elsıként 1906-ban Alois Alzheimer ismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató

Részletesebben

A táplálkozás egészségtana

A táplálkozás egészségtana A táplálkozás egészségtana Tejcukor-érzékenységnek (intolerancia) nevezzük azt az enzimhiányos vagy csökkent enzimmőködési állapotot, amikor tejcukor (laktóz) elfogyasztása után az egyén jellemzı tüneteket

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve Érvényességi ideje: a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen 3 év Bizonyítékok értékelése és meghatározása: Az alább következı megállapítások és ajánlások

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga természetgyógyászati alapmodul 2000. október 26. 2 TÁJÉKOZTATÓ az értékelő tanár részére

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben