M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Ápolási asszisztens szak június 10.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1. Párosítsa a felsorolt vitaminokat és a hiányuk következ- 4 pont tében kialakuló betegségek nevét! 1. C-vitamin 2. B 1 -vitamin 3. K-vitamin 4. D-vitamin A. Rachitis B. Scorbut C. Beri-beri betegség D. Véralvadási zavar 1.- B ; 2.- C ; 3.- D ; 4.- A 2. Nevezzen meg a fertızést befolyásoló tényezık közül 3 pont hármat /3/! - a szervezetbe került kórokozók száma - a kórokozók megbetegítı képességének foka - a szervezet ellenálló képessége 3. Írja le, mely esetben menthetı fel az egészségügyi 2 pont dolgozó a titoktartási kötelezettség alól! - ha a beteg adta a felmentést - ha a jogszabály az adott szolgáltatásának kötelezettségét írja elı

4 4 4.* Nevezzen meg az egészségi állapotot befolyásoló 3 pont külsı tényezık közül hármat /3/! - természeti környezet - társadalmi környezet - életkörülmények - munkakörülmények 5. Sorolja fel a betegágyban történı tisztító beöntés adásá- 7 pont hoz szükséges eszközöket! - ágytál - mőanyaglepedı - törülközık - meleg vizes kancsó (beöntıfolyadék) - vazelin (paraffinolaj) - beöntı kanna - összekötı gumicsı - összekötı üvegcsı - beöntıcsı - elzáró eszköz (kocher) - gumikesztyő - ledobótál - paraván az elkülönítéshez - papírvatta (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 6.* Soroljon fel a pajzsmirigy megbetegedésének kimutatá- 4 pont sára szolgáló vizsgálatok közül négyet /4/! - izotópos vizsgálat - hormon meghatározás - fizikális vizsgálat - röntgenvizsgálat

5 5 7.* Írja le azokat az elıvigyázatossági rendszabályokat, 4 pont amelyeket be kell tartani oxigén terápia alkalmazása során! Írjon négy /4/ rendszabályt! - tilos a dohányzás - mindenféle lángot, szikrát kerülni kell - nem szabad mőanyag ágynemőt használni - az oxigén alkalmazásának ideje alatt nem szabad elektromos készüléket üzemeltetni ugyanabban a helyiségben - az oxigénpalackot a tartójához kell rögzíteni 8.* Nevezze meg azokat a vizsgálatokat, amelyeket a 4 pont tonsillitis után visszarendelt betegeknél el kell végezni az utóbetegségek korai felismerése, megelızése miatt! Írjon négyet /4/! - fizikális vizsgálat - EKG - vizelet vizsgálata - We ellenırzés - AST ellenırzés 9.* Sorolja fel a rosszindulatú daganat általános 5 pont figyelmeztetı jeleit! Egészítse ki a felsorolást! 1. A bél- vagy hólyagmőködés megváltozása. 2. Nem gyógyuló seb. 3. Szokatlan vérzés vagy váladékképzıdés. 4. Duzzanat vagy csomó emlıben vagy más testtájékon. 5. Emésztési, nyelési zavar. 6. Szemölcs vagy anyajegy megváltozása. 7. Tartós köhögés, rekedtség.

6 6 10. Jellemezze a hepatitis két formáját a megadott 6 pont szempontok alapján! Töltse ki a táblázatot! Megbetegedés: Hepatitis epidemica Serumhepatitis Oka: Hepatitis A-vírus Hepatitis B-vírus A terjedés módja: Írjon kettıt /2/! Széklet, vizelet, ételek, ivóvíz útján terjed általában Lappangási ideje: nap nap Elsısorban parenterális úton, vér útján: transzfúzió, bármely eszközös vizsgálat, egyéb módon: pl. genitális úton 11.* Ismertesse az agyvérzés jellemzıit a megadott 7 pont szempontok alapján! Hajlamosító tényezıi: (Írjon kettıt /2/!) - hipertónia - arteriosclerosis Tünetei: (Írjon ötöt /5/!) - féloldali bénulás - arcidegbénulás - vizelési-székelési zavar - keringésromlás - nyelészavar - eszméletvesztés

7 7 12.* Írja le a tuberculosis megelızésének lehetıségeit a meg- 5 pont adott szempontok szerint! Kötelezı védıoltások: (Írjon hármat /3/!) - BCG oltás, születést követı 6 héten belül - BCG oltás negatív tuberculin próba esetén - tuberculin szőrés (Mantoux próba) általános iskolás, középiskolás korosztálynak Fertızıforrás felkutatása: (Írjon kettıt /2/!) - a beteg állatok felkutatása - a fertızı egyén felkutatása (pl. tüdıszőrı vizsgálat) 13. Párosítsa a betegségeket a rájuk jellemzı tünetekkel! 4 pont Írja a betegségek száma mellé a megfelelı tünet betőjelét! 1. salmonella fertızés A. ceruzaszéklet 2. epeút elzáródás B. szurokszéklet 3. végbélrák C. acholiás széklet 4. gyomorvérzés D. diarrhoea 1. - D 2. C 3. A 4. B 14.* Soroljon fel az ápolási asszisztens azon teendıi közül 6 pont hatot /6/, amelyekkel a fertızı beteg ápolása során a továbbfertızést megakadályozza! - folyamatos fertıtlenítés - egyszer használatos eszközök alkalmazása - fertıtlenítı kézmosás - védıruha használata - gumikesztyő használata - szájkendı alkalmazása - elkülönítés biztosítása

8 8 15.* Nevezzen meg öt /5/ olyan indokot, amely a betegnél 5 pont székletbeszáradáshoz (bélsárrög képzıdéshez) vezethet! - rostszegény ételek fogyasztása - folyadékfelvétel csökkenése - tartós mozgáskorlátozottság - napirend felborulása (székelési inger elnyomása) - székrekedést okozó gyógyszerek 16.* Sorolja fel, milyen tüneteket észlel, ha hirtelen 5 pont belázasodik a csecsemı! Írjon öt /5/ tünetet! - nyugtalanság - arca kipirul - légzésszám emelkedik - pulzusszám emelkedik - szájszél remeg - a bır libabırös 17.* Ismertesse az angina pectorisban szenvedı beteg 7 pont panaszait és az ápolási asszisztens azonnali teendıjét! Panaszok: (Írjon négyet /4/!) - rohamokban jelentkezı szegycsont mögötti szorító, markoló, feszítı jellegő, igen erıs, kibírhatatlannak tőnı fájdalom - a fájdalom kisugárzik a bal vállba-karba, a nyakba, állba hátba, lapockák közé és a gyomorgödörbe - sápadtság, verejtékezés - szorongás, halálfélelem Azonnali teendı: (Írjon hármat /3/!) - a beteg lefektetése - nyugodt hangú beszélgetés a beteggel - az orvos értesítése - megtudakolni van-e nála nyelv alá helyezhetı gyógyszer, amit szokott használni, ha igen, azt alkalmazni (Panaszokra: 1-1 pont; azonnali teendıkre: 3 pont adható!)

9 9 18.* Ismertesse az ápolási asszisztens feladatait a csökkent 5 pont látóképességő beteg ápolásában gondozásában! Írjon ötöt /5/! - el kell magyarázni a kórterem elrendezését - a berendezés helyének változására külön felhívni a beteg figyelmét - vigyázni kell, hogy a kórterem ajtaja mindig csukva, vagy egészen nyitva legyen - étkezésnél segédkezni kell, sorrendbe kell rakni az ételeket és evıeszközöket - közölni kell a segítséghívás módját, lehetıségét - segíteni kell a betegnek a kiülésnél, a szék háttámaszát a beteg a kezével érintse meg - betegtársak felvilágosítása 19.* Soroljon fel a belsı vérzésre utaló tünetek közül négyet 4 pont /4/! - gyengeség - szédülés - sápadtság - verejtékezés - ájulás - filiformis pulzus - cianózis 20.* Ismertesse az alapvetı különbséget a vasomotoros 4 pont és az oligaemiás sokk között! A vasomotoros sokkban az érpálya kitágul, az átfolyó vér mennyisége változatlan és ez okozza a téraránytalanságot. Az oligaemiás sokkban pedig a keringı vér mennyisége csökken, az érpálya befogadó képessége változatlan marad. (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

10 10 21.* Ismertesse az ápolási asszisztens feladatait a 6 pont közvetlen mőtét utáni betegellátásában az alábbi szempontok alapján! Írjon mindegyikhez két /2/ feladatot! Mőtét utáni szomjúságérzet csökkentése: - nedves gézzel megtöröljük a beteg ajkát, nyelvét - itatni csak orvosi utasítás/engedély alapján lehet Hányás esetén: - a beteg fejét oldalra fordítjuk, szájához vesetálat tartunk, papírvattával megtöröljük - ne hagyjuk magára a beteget (az aspiráció veszélye miatt) - orvosnak szólunk Vizeletürítés elısegítése: - fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy legyen vizelete a betegnek - vizelési képtelenség esetén kinyitjuk a vízcsapot - feszülı hólyagnál és sikertelen ürítés esetén szólunk az orvosnak

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Akupresszőrök részére 2002. május 15. 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelő tanár részére

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P. írásbeli vizsga Reflexológia 2002. október 16.

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P. írásbeli vizsga Reflexológia 2002. október 16. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Reflexológia 2002. október 16. 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelő tanár részére A vizsgázók

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga természetgyógyászati alapmodul 2002. október 22. 2 TÁJÉKOZTATÓ az értékelő tanár részére

Részletesebben

A táplálkozás egészségtana

A táplálkozás egészségtana A táplálkozás egészségtana Tejcukor-érzékenységnek (intolerancia) nevezzük azt az enzimhiányos vagy csökkent enzimmőködési állapotot, amikor tejcukor (laktóz) elfogyasztása után az egyén jellemzı tüneteket

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idısellátásban Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga természetgyógyászati alapmodul 2000. október 26. 2 TÁJÉKOZTATÓ az értékelő tanár részére

Részletesebben

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak 1. Az egészség fogalom, és annak WHO- definíciója, a népegészségügyi jellemzık legfontosabb befolyásoló tényezıi, foglalkozási expozíció, foglalkozási ártalom, fokozott expozíció, foglalkozási mérgezés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. február 05.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. február 05. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Egészség-betegség, belgyógyászat

Egészség-betegség, belgyógyászat Egészség-betegség, belgyógyászat 1. Határozza meg az egészség fogalmát! Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóléti állapota, nem pusztán a betegség, vagy a nyomorékság hiánya. 2. Értelmezze

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Egészségügyi szakdolgozók számára

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Egészségügyi szakdolgozók számára TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Egészségügyi szakdolgozók számára 3. RÉSZ ROSSZULLÉTEK 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK A tananyag szerzői: Erdélyi Gábor Hornyák István Horváth Károlyné Mátrai István dr.

Részletesebben

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók..

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók.. Alzheimer-kór Rövid leírás: A kórkép klinikai és patológiai jellemzıit elsıként 1906-ban Alois Alzheimer ismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

Mit tegyünk, ha. -Sorozat- Sürgős esetek. (Sürgős belgyógyászati kórképek)

Mit tegyünk, ha. -Sorozat- Sürgős esetek. (Sürgős belgyógyászati kórképek) -sorozat- Rosszullétek SZTE-ÁOK Magatartástudományi Intézet Szeged Mit tegyünk, ha -Sorozat- Sürgős esetek () A Mit tegyünk, ha sorozat füzetei elsősorban a laikus társadalom tájékoztatása céljából készültek!

Részletesebben