Sony Playstation Karácsony 20 éves a Playstation nyereményjáték játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sony Playstation Karácsony 20 éves a Playstation nyereményjáték játékszabályzata"

Átírás

1 Sony Playstation Karácsony 20 éves a Playstation nyereményjáték játékszabályzata 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "20 éves a Playstation nyereményjáték" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Sony Europe Limited Magyarországi Fióktelepe székhely: 1023 Budapest Árpád Fejedelem útja 26-28, cégjegyzékszám: Cg , adószám: (a továbbiakban: "Szervező"). 2 A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A Játékból ki vannak zárva: a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, illetve azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, illetve melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak. azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket a Szervező kizárta, illetve kizárja minden nyereményjátékából. 3 A Játék időtartama: A Játék december 12. napján 00:00:00 órától december 31. napján 23:59:59 óráig tart. A pályázatok beküldési határideje december 31. napja 23:59:59 óra. A Játék fenti időtartamát megelőzően és december :59:59 órát követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. 4 A Játékban résztvevő termékek: A Játékban bármely a fenti 3. pont első bekezdésében meghatározott Játék időtartama alatt, kizárólag az alábbi üzletláncokban forgalmazott az 1. számú mellékletben felsorolt termékek vesznek részt: AUCHAN EXTREME DIGITAL KONZOLVILAG és GAMESHOP PLATINUMSHOP

2 MEDIA MARKT SONY CENTEREK EURONICS EXPERT 5 A nyerésre való pályázat menete: A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Vásároljon legalább 1 (egy) darabot bármelyik a 4. pontban felsorolt üzletekben az 1. számú mellékletben meghatározott termékekből, továbbá a listában nem található PlayStation játékszoftverekből, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot, majd küldje el az üzlet nevét, blokk alján található AP-kódot, a vásárlás dátumát és időpontját SMS-ben a következő nem emelt díjas telefonszámra: Extreme Digital áruház esetén AP kód helyett az SMS- ben a számlán szereplő számlaszámot kell beírni. Media Markt Online Áruházi vásárlás esetén az AP kód helyett az SMS-ben a 6 számjegyű számlaszámot kell beírni. Az SMS-t a következő struktúrában küldje: üzlet neve*ap-kód*hónapnapóraperc Minta SMS: Auchan* * :08 Extreme*123456KU2014* :08 Konzol* * :08 Platinum* * :08 Mediamarkt* * :08 Sonycenter* * :08 Euronics* * :08 Expert* * :08 (Figyelem! Ezt az SMS-t ne küldje be, csak illusztrációs céllal tüntettük itt fel!) A Szervező minden beküldött SMS-re válasz SMS-t küld, melyben tájékoztatja a pályázót a pályázatának érvényességéről és annak regisztrációjáról, értesítést küldd akkor is, ha az SMS-t helytelenül vagy duplikáltan küldte be. Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat. Ugyanazon személy azonban csak egy nyereményre jogosult. Amennyiben többször is kisorsolják, az időrendben először kisorsolt nyeremény illeti meg, a további esetben a pótnyertesé a nyeremény. Egy blokk adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több a Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel. A vásárlást bizonyító blokkot meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk akkor alkalmas a vásárlás és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban (3. pont, első bekezdés), az akcióban résztvevő 4. pontban megjelölt kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 1. sz. melléklet alatti termék volt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázatokat, amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl.

3 csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni. 6 Az SMS küldés módja, a válasz SMS: Az SMS-en elküldendő adatokat az 5. pontban említett módon, a mobiltelefonon található * azaz csillag gombbal kell elválasztani. Más elválasztást, illetve más módon és struktúrával visszaérkező SMS-t a rendszer nem fogad el. Az SMS-ek nem megfelelő módon történő visszaküldése esetén az SMS nem kerül regisztrációra, így a Játékban nem vesz részt. Egy SMS-ben egy pályázatot/ blokk kódot lehet küldeni. Ennél több kód egy SMS-ben való elküldése esetén egyik kód sem vesz részt a Játékban, a pályázat érvénytelennek minősül. Az SMS csak magyarországi kártyás vagy előfizetéses mobilhálózatokról küldhető be. Minden más rendszerből (pl. T-Com, internet) érkezett SMS a Játékból ki van zárva. Mivel a mobiltelefonok csak korlátozott számú SMS-üzenetek tárolására képesek, kérjük, hogy a Játék kezdetekor ürítse a telefon postaládáját, hogy az üzeneteket fogadni tudja. Az elküldött SMS-ek díja minden hálózatból az adott távközlési szolgáltató által, az Általános Szerződési Feltételekben illetve érvényes díjszabásában megadott SMS-küldés díja. A válasz SMS költsége a Játékos számára ingyenes, kivéve a külföldön történő roamingolást. A Játék Magyarország területén kívül roaming segítségével is játszható, de az előzőekben ismertetett díjakon felüli, a külföldi hálózat használatából eredő extra költség minden esetben a Játékost terheli. Amennyiben a Játékos külföldi számról küld SMS-t a Játékban, úgy üzenete regisztrációra kerül, azonban válasz SMS-t nem áll módunkban küldeni. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő telefonokról. Amennyiben nem saját maga által előfizetett szolgáltatást vesz igénybe a Játékhoz, a Játék kezdete előtt kérje az előfizető hozzájárulását! A Játékkal kapcsolatos az előfizetői felhasználó jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Időnként előfordulhat, hogy a mobilszolgáltatón, illetve Szervezőn kívülálló okból a mobil telefonszolgáltatás nem vehető igénybe. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel. Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert a játékos készüléke kikapcsolt állapotban van vagy lemerült; a játékos a választ nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el; nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos mobiltelefon-készüléke bármely egyéb ok miatt nem elérhető; Játék közben a játékos egyenlege lemerült, vagy az SMS küldési határ alá csökken; a játékos telefonján már betelt az SMS-tárhely, és készüléke nem képes további SMS üzenetek fogadására; a mobilszolgáltatón, illetve az SMS-t kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az SMS-eket. 7 Nyeremények

4 8 (azaz nyolc) db Limitált PS4 készülék (kereskedelmi forgalomban nem kapható) 8 Sorsolás A nyertesek sorsolás útján kerülnek meghatározásra. A sorsolás időpontja: január A sorsolás helyszíne: Dr. Walkshöfer Katalin közjegyző irodája, 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 65. A játék befejezését követően, valamennyi regisztrált játékos közül áruházlánconként egy, azaz összesen 8 (nyolc) nyertest majd nyereményenként 5 (öt) pótnyertest sorsolunk. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a o nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy o ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot értesítése után az értesítését követő 15 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy o ha a Szervező a sorsolást követően többszöri próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest azon a telefonszámon, amelyről a pályázat beérkezett o ha, a nyertes a sorsolás alapján már más nyereményre jogosult (egy személy egy díjra jogosult), illetve o ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, illetve az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg. Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Egy személy egy díjra jogosult függetlenül attól, hogy hány érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázatot adott le az adott személy. A nyerteseket azon a telefonszámon értesítjük, amelyről a pályázat beérkezett. A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik gépi sorsolással. A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, illetve az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, illetve igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

5 9 A nyereményre való jogosultság ellenőrzése A Szervező a nyertes(eket) telefonon értesíti azon a telefonszámon, melyről az SMS érkezett. A nyertes a telefonon kapott értesítést követően küldje vissza a blokk másolatát nevével, címével, lehetőleg címével, a 20 éves a PlayStation" jeligével ellátva az értesítést követő 15 napon belül a következő címre: Más beküldési módot a Szervező nem fogad el. A vásárlást igazoló blokkok beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát. A nyeremények átadása ezt követően személyes átadással történik. A telefonos egyeztetés során a Szervező időpontot egyeztet a nyertessel a kiszállításra. A kiszállítás, és nyereményátadás alkalmával a nyertes köteles bemutatni a kiszállítást végző csapatnak az eredeti, vásárlást igazoló blokkot. A pályázó által a pályázat során beküldött valamint az értesítést követően az elektronikus úton elküldött blokkhoz, illetve a személyes átadás során ellenőrzése kerülő eredeti blokkhoz tartozó adatoknak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít. Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára (3. pont első bekezdés) esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes SMS-hez tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló blokk vagy annak másolatának beküldése a megadott címre. 10 Adózási kérdések A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. 11 Adatkezelés A Játékos a pályázattal egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a KTND Kft. mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, vezetéknév, telefon, cím, cím);

6 b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban; Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével nem továbbítja. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Szervező az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81015/2014 Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: KTND Kft Budapest Soroksári út 48. cím: Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség. 12 Vegyes rendelkezések A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A Játékról szóló információk megtalálhatók a 4. pontban felsorolt üzletekben elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a honlapon. Budapest, december 15. Sony Europe Limited Magyarországi Fióktelepe.. Szervező 1. számú melléklet AC 3 Lib Voucher/4GB RM/PS Vita Wifi/EXP AC 4 Black Flag/PS3 500GB P/EAS Ace Combat X: Skies of Deception/EAS/ESN Action Mega Pack/8GB V2/PS Vita/EAS Adventure Mega PK/8GB RM/PSVita 2016/EAS Adventure Mega PK/8GB RM/PSVita WiFi/EAS Ape Academy/PSP/EAS/ESN Assassin's Creed 3/PS3 Big M/EAS

7 Assassins Creed 4 BF/TLOU/PS3 500G P/EAS ATV Offroad Fury Pro/ESN (PSP)/EAS Batman Arkham OBG VCH/4GB/PSVita 3G/EXP Batman Arkham Origins/PS3 500GB P/EAS Beyond Two Souls/TLOU/PS3 500GB P/EAS Beyond: Two Souls SE/EAS Beyond: Two Souls/EAS (PS3) Black PS3 Console Small M Chassis EUR Book of Potions (PS3)/EAS Book of Potions/Cam/Move/Wbook/EAS Book of Spells/Cam/Move/WBook/PS3Sm/EAS Book of Spells/Cam/Move/Wonderbook/EAS Book of Spells/Wonderbook/EAS Borderlands 2 (PS Vita)/EAS Cars 2/ESN/EAS (PSP) Charge and Play USB Cable COD BO D Vouch/pou/4GB RM/PSVita COD/EXP COD BO Decl Vouch/4GB RM/PSVita Wifi/EXP DanceStar Party Hits/EAS DanceStar Party/ESN/EAS (PS3) Daxter/ESN/EAS (PSP) Destiny/PS3 500GB R/EXP Destiny/PS4 500GB B White/EXP Destiny/PS4 500GB B/EXP Diablo III VCH/2x Skins/PS3 500GB P/EXP Diggs Nightcrawler/Cam/Move/Wbook/EAS Diggs Nightcrawler/EAS (PS3) DRIVECLUB (PS4)/EAS DRIVECLUB (PS4)/PS4 Console 500GB B/EAS DRIVECLUB (PS4)/White PS4 500GB B/EAS DRIVECLUB Special Edition/EAS DRIVECLUB/LBP3/TLOU Remast/PS4500 B/EAS

8 DS3/90 Day PS Plus Vouch/HUN EA PlayStation Live Card/HUF6000/HUN Epic Mickey 2/PS VITA/EAS EveryBody's Golf (VITA)/EAS EyePet & Friends/ESN/EAS (PS3) Far Cry 4/PS4 500GB B/EAS Far Cry 4/White PS4 500GB B/EAS Fat Princess/ESN (PSP)/EAS FIFA World Cup (PS3)/PS3 12GB P/ARA ENGM FIFA World Cup (PS3)/PS3 500GB P/EXP Freedom Wars (PS Vita)/EAS Gangs of London/EAS/ESN (PSP) Geronimo Stilton 2/EAS God of War 3/ESN/EAS (PS3) God of War Ascension/Black PS3 500GB/EAS God of War Ascension/EAS God Of War Collection ESN/EAS (PS3) God of War Collection Vol2 ESN/EAS (PS3) God of War Collection/EAS (PS Vita) God of War COO PSP/EAS/ESN PSP God of War: GOS/EAS/ESN (PSP) Gran Turismo 5 Academy Edition/EAS Gran Turismo 5/EAS/PLA (PS3) Gran Turismo 5/ESN/EAS Gran Turismo 6 Anniversary Edition/EAS Gran Turismo 6/EAS Gran Turismo 6/TLOU/PS3 500GB P/EAS Gran Turismo/ESN/EAS (PSP) Grand Theft Auto 5/PS3 500GB P/EXP Gravity Rush/EAS (PS VITA) GT 6/SCH 2/Cam/Move/PS3 500GB P/EAS GT5 Academy Ed/U3 GOTY/PS3 Big M/EAS

9 GT5 ESN/SC2 ESN/2 Mov/Cam/PS3500GB P/EAS GTA V (PS4)/PS4 500GB B/EAS GTA V (PS4)/White PS4 500GB B/EAS Heavenly Sword/ESN/EAS (PS3) Heavy Rain/EAS/ESN (PS3) Heroes Mega Pack/8GB RM/PS Vita 2016/EAS infamous 2/ESN/EAS (PS3) InFamous Second Son (PS4)/EAS InFamous Second Son Collector's Ed/EAS infamous/eas/esn (PS3) InFamous: First Light (PS4)/EAS Infamous: Second Son Special Edition/EAS InFamous: Second Son/PS4 500GB A/EAS Invizimals: The Resistance (PS Vita)/EAS Jak & Daxter Trilogy VCH/8GB/PSVita/EAS Jak & Daxter Trilogy/EAS (PS VITA) Jak & Daxter: TLF/ESN/EAS (PSP) Journey Collectors Edition (PS3)/EAS Jungle Party/ESN/EAS (PSP) Killzone 2 ESN/EAS (PS3) Killzone 2/PLA (PS3)/EAS Killzone 3 (PS3)/EAS Killzone 3 ESN/EAS (PS3) Killzone Merc VCH/16GB/PS Vita Wifi/EAS Killzone Merc VCH/8GB/PS Vita 3G/EAS Killzone Mercenary/EAS (PS VITA) Killzone SF (PS4) Season Pass/HUN Killzone SF/Cam/DS4/PS4 500GB A/EAS Killzone Shadow Fall/PS4 500GB A/EAS Killzone Trilogy/EAS Killzone: Liberation/EAS (PSP) ESN

10 Killzone: Shadow Fall (PS4)/EAS Knack (PS4)/EAS KZ3/DUST 514Vouch/Move/Cam/Nav/Sharp/EAS LBP Voucher/4GB RM/PSVita WiFi/EAS Lego Marvel SH VCH/4GB/PS Vita 3G/EXP Lemmings PSP/EAS/ESN Little Deviants (VITA)/EAS LittleBigPlanet 2 Game of the Year/EAS LittleBigPlanet 3 (PS3)/EAS LittleBigPlanet 3 (PS4)/Day One Ed/EAS LittleBigPlanet 3 (PS4)/EAS LittleBigPlanet Karting/EAS (PS3) LittleBigPlanet/EAS (PS VITA) LittleBigPlanet/EAS (PSP ESN) LittleBigPlanet/ESN/EAS (PS3) LittleBigPlanet2/ESN/EAS LocoRoco 2/ESN (PSP)/EAS LocoRoco/ESN/EAS (PSP) Medieval Moves/ESN/EAS (PS3) Medievil Resurrection/ESN/EAS (PSP) Mega Disney Pack VCH PS Vita/8GB/3G/EAS Mega Pack 1 VCH/16GB RM/PS Vita Wifi/EAS Mega Pack Action/8GB V2/PS Vita 2016/EAS Mega Pk S&R VCH/8GB/PS Vita 3G/EAS Minecraft (PS Vita)/EAS Minecraft (PS3)/EAS Minecraft (PS4)/EAS ModNation Racers/EAS (VITA) ModNation Racers/ESN/EAS (PS3) ModNation Racers:RTVouch/PSVita 16G/EAS ModNation/EAS/ESN (PSP) MotorStorm Apocalypse ESN/EAS (PS3)

11 MotorStorm Arctic Edge/EAS (PSP ESN) MotorStorm Pacific Rift/ESN/EAS (PS3) MotorStorm RC PS VITA Box Voucher/EAS MotorStorm RC Voucher/8GB RM/EXP MotorStorm/ESN/EAS (PS3) Move Fitness ESN/EAS (PS3) MS RC/4GB MC/PS VITA 3G/EAS Muppets Movie Adventures (PS Vita)/EAS Patapon 2/ESN/EAS (PSP) Patapon 3 (PSP)/ESN/EAS Patapon/ESN/EAS (PSP) PES 2014/PS3 500GB P/EXP Phineas & Ferb ESN/EAS (PSP) Phineas & Ferb/EAS PlayStation Live Card (PS4) HUF6000/HUN PlayStation Move Heroes/EAS (PS3) Playstation Move Starter Pack/EAS (PS3) PlayStation Pets (PS Vita)/EAS PlayStation Plus Card 365 Days (PS4)/HUN PlayStation Plus Card 365 Days/HUN PlayStation Plus Card 90 Day/HUN PlayStation Plus Card 90 Days (PS4)/HUN PlayStation TV/PS TV Voucher/EAS PlayStation Vita Starter Kit/EUR PlayStation Vita Travel Kit/EUR PS AllStars Battle Royale/EAS (PS3) PS AllStars Battlle Royale/EAS PS VITA PS AS BR Voucher/4GB RM/PS Vita Wifi/EAS PS Eye Standalone Blister PS Live Card GT6 IGC/HUF /HUN PS Live Card GT6 IGC/HUF /HUN PS Vita Memory Card 32GB - Retail

12 PS Vita Memory Card 4GB Retail PS Vita Memory Card 8GB Retail PS Vita Memory Card 8GB V2.0 - Retail PS Vita USB Cable Retail PS2 warranty card PS3 /CECH-4004_QSG/EAS1/Manual PS3 12GB P Chassis EUR Black PS3 12GB R Chassis Black/EAS PS3 500GB M Blue/DS3 Blue/EUR PS3 500GB M Red/DS3 Red/EUR PS3 500GB M White/DS3 White/EUR PS3 500GB P Chassis EUR Black PS3 BD Remote Control V2 EUR PS3 CECH-4004A_SS Eas1/Manual PS3 Dualshock Charging Station - EUR PS3 Dualshock Cont Metallic Grey Blister PS3 Dualshock Cont Metallic Grey Boxed PS3 Dualshock Cont Slate Grey Boxed PS3 Dualshock Cont Urban Cammo Boxed PS3 Dualshock Controller AZU Blue Blist PS3 Dualshock Controller Black Boxed PS3 Dualshock Controller Blue Boxed PS3 Dualshock Controller Garn Red Blist PS3 Dualshock Controller Gold Boxed PS3 Dualshock Controller GoW Blistered PS3 Dualshock Controller Red Boxed PS3 Dualshock Controller Silver Boxed PS3 Dualshock Controller White Boxed PS3 Eye Camera/Eye Create/EUR PS3 HDD Boxed PS3 HDD Caddy Boxed PS3 M/N Chassis Vertical Stand

13 PS3 Motion Controller Advanced Gun Perip PS3 Motion Controller Black Eur PS3 Motion Controller Gun Attachment PS3 Premium Wireless Stereo Headset PS3 PS Move Racing Wheel PS3 Pulse Wireless Stereo Headset GTAV PS3 Sub Controller Black Eur PS3 Wireless Headset Boxed Goertek PS3 Wireless Keyboard GB PS3 Wireless Stereo Headset PS4 500GB A Chassis EUR Black PS4 500GB B Chassis Black/EAS PS4 500GB B Chassis Glacier White/EAS PS4 Camera EUR PS4 Dualshock Charging Station - EUR PS4 Dualshock Cont Black EUR PS4 Dualshock Cont Glacier White EUR PS4 Dualshock Cont Magma Red EUR PS4 Dualshock Cont Urban Cammo EUR PS4 Dualshock Cont Wave Blue EUR PS4 Stand Glacier White PS4 Vertical Stand PS4 Wireless Stereo O2 Headset Boxed PS PS PS PSP USB Camera PSP-E1004 EUR PSVita AC adaptor EUR PSVita In-ear headset PSVita Portable battery charger(ek) Puppeteer (PS3)/EAS

14 Pursuit Force Extreme Justice/ESN/EAS Pursuit Force/ESN/EAS (PSP) R&C Tools of Destruction/ESN/EAS Ratchet & Clank ACIT/ESN/EAS (PS3) Ratchet & Clank HD Collection/EAS Ratchet & Clank Nexus (PS3)/EAS Ratchet & Clank Trilogy (PS Vita)/EAS Ratchet & Clank: All 4 One/EAS/PLA (PS3) Ratchet & Clank: Q-Force/EAS Ratchet & Clank: Size Matters/ESN/EAS Reality Fighters (VITA)/EAS Resistance #2/ESN/EAS (PS3) Resistance 3 ESN/EAS (PS3) Resistance Burning Skies/EAS (PS VITA) Resistance: Fall of Man PS3/EXP Resistance: Fall of Man/ESN/EAS (PS3) Resistance: Retribution/ESN/EAS (PSP) Ridge Racer/EAS/ESN (PSP) Secret Agent Clank/ESN/EAS (PSP) SingStar 2014 (PS3)/EAS SingStar 2014 (PS4)/EAS SingStar Party Pack 2/EAS Sly Cooper: Thieves in Time/EAS (PS3) Sly Cooper: Thieves in Time/EXP PS VITA Sly Trilogy (PS Vita)/EAS Sorcery/EAS (PS3) Sorcery/ESN/EAS Soul Sacrifice/EAS (PS VITA) Sports Champ 2/2xMove/Cam/PS3 Smal M/EAS Sports Champions 2/EAS Sports Champions 2/ESN/EAS Sports Champions/ESN/EAS (PS3)

15 Start the Party! 2/EAS (PS3) Start the Party! ESN/EAS (PS3) Start the Party!/EAS (PS3) Syphon Filter: Dark Mirror/ESN/EAS PSP SyphonFilter:Logan's Shadow/EAS PSP ESN Tearaway/EAS (PS Vita) Tekken: Dark Resurrection/EAS/ESN PSP The Fight/EAS/ESN (PS3) The Last of Us (Ellie) SE/EAS The Last of Us (Joel) SE/EAS The Last of Us (PS3)/PS3 500GB M/EAS The Last of Us (PS4)/EAS The Last of Us GOTY/EAS The Last of Us Remastered/PS4 500G A/EAS The Last of Us/EAS (PS3) The Shoot/EAS (PS3) Uncharted 2: Among Thieves ESN/EAS (PS3) Uncharted 3 Drake's Deception GOTY/EAS Uncharted 3: Drake's Deception/EAS (PS3) Uncharted 3: Drake's Deception/ESN/EAS Uncharted: Drake's Fortune/ESN/EAS PS Uncharted: Golden Abyss/EAS Unit 13 (VITA)/EAS Walking with Dinosaurs/Cam/Move/WB/EAS Watch Dogs/PS3 500GB Garnet Red M/EAS Watch Dogs/PS4 500GB A/EAS White PSP-E1004 EUR WipEout 2048 (VITA)/EAS Wipeout Pulse/ESN/EAS (PSP) WipEout Pure/ESN/EAS (PSP) Wonderbook: Walking with Dinosaurs/EAS

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA WHIRLPOOL MAGYARORSZÁG KFT. WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA A DIRECT COOLING ÉS STOPFROST WHIRLPOOL MODELLEK KOMPRESSZORÁRA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI, REGISZTRÁCIÓS

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 1.1. A DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó

Részletesebben