Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam"

Átírás

1 Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk... Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

2 2 Hírek Március 6-án 16 órakor kezdődött a szokásos havi első vasárnapi csendes-délutáni alkalmunk Budapesten (VIII. Salétrom u. 5.). A Miből és mire szabadította meg Krisztus az övéit? sorozat keretében Krisztus megszabadított a bűn uralma alól Isten gyermekeinek szabadságára címmel Ablonczy Zsolt ref. lp. szolgált, a megújító órát Miklóssy József ügyvezető elnök szolgálata vezette be. Április 1-3-ig MérCE-Ifjúsági Találkozó lesz Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. útja 29.). Jelentkezés Bogyó Andrásnál a telefonon. Információk a internetes honlapon is találhatók. Április 3-án 16 órakor fog kezdődni a következő havi első vasárnapi csendes-délutáni alkalmunk Budapesten (VIII. Salétrom u. 5.). Az ez évi témasorozatba illeszkedő következő szolgálat címe: A világ szerinti életből új életben járásra. Szolgálnak: Miklóssy József ügyvezető elnök és Hajdu Zoltán missziói titkár. Április ig Gileád csendes napok leszek Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. útja 29.). (Következő oldalon közöljük az Alapítvány felhívását.) Április 16-án 10 órakor kezdődik országos csendesnapunk gazdag lelki programmal. A csendesnap keretében tartja a Bethánia CE Szövetség ez évi rendes közgyűlését, amelyen a következő 3 évre a vezetőség, a választmány és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztására is sor kerül. A közgyűlés megtárgyalja a évben végzett munkákról szóló beszámolókat, a zárszámadást és a évi költségvetést. Hívogató Kedves Testvérek! Az idén is tartunk húsvéti elcsendesedést Piliscsabán a GILEÁD szervezésében. Időpontja 2011, április hétfőtől péntek délelőttig. Kötelező részvételi díj nincs, perselyadományokat elfogadunk. 16-án országos csendesnap lesz a Budapest, Salétrom utcai református templomban. Azok a vidékiek, akik azon is részt kívánnak venni, a péntek éjszakát is a Lelkiszolgálat házában tölthetik. A csendesnapra való elmenetelhez segítséget nyújtunk. Várjuk a testvérek jelentkezését! Hajdu Zoltán Tel: , vagy a

3 Hírek 3 Heti alkalmaink: Budapesten a Józsefvárosi Ref. Egyházközség gyülekezeti termében (Budapest, VIII. Salétrom u.5.) a következő alkalmak vannak: - szerdán 18,30-kor kezdődik az ifjúsági közösségi- és bibliaóra. - Pénteken 17 órakor kezdődik a közösségi bibliatanulmányozó óra, előtte 16,30-tól imaalkalom. - A megújító óra minden hó első vasárnapján a csendes-délután keretében van. Kispest-központi Ref. Egyház gyülekezeti termében (Bp. XIX. Templom tér 19.) - Hétfőn 17,30 órai kezdettel bibliaóra. Minden hónap első hétfőjén szövetséget megújító óra van. Debrecenben: - Vasárnap óráig közösségi óra, a nagytemplomi ref. gyülekezeti teremben. (Kálvin tér 17.) - Vasárnap óráig evangélizáció a nagytemplomi ref. gyülekezet nagy termében. (Kálvin tér 17.) - Szerdán 14,30 15,30-ig bibliaóra az Idősek Otthonában. (Pallagi út 9.) - Csütörtökön óráig bibliaóra Dr. Németh József lakásán. (Postakert u. 4.) - Szombaton óráig bibliaóra a Kishegyi úti Terápiás Házban. Hajdúböszörményben a Bocskai téri ref. gyülekezet termében: - Pénteken 16,00 órai kezdettel bibliaóra. Hajdúszoboszlón a Szeretetotthonban: - Hétfőn 15,00 órai kezdettel bibliaóra. Miskolcon a Kossuth Lajos utcai ref. gyülekezet II. em.-i kistermében: - Hétfőn 16,00 órakor kezdődik a bibliaóra. - Minden hónap utolsó hétfőjén ugyanebben az időben megújító óra van. Szegeden Dr. Juhász Imréné lakásán (Pillich Károly u. 27/a): - Szerdán 16 órai kezdettel bibliaóra. Vaján a gyülekezeti kisteremben: - Csütörtökön 17 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóra. Minden hónap első hétfőjén 18 órakor CE megújító óra kezdődik.

4 4 Megújító órák Budapest, Vaja Lélekben és igazságban De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Jn 4,23-24 A Krisztus által bűneiből megtisztított, a sötétség hatalmából megszabadított keresztyén ember önként arra törekszik, hogy ez után Istennek szolgáljon. És mi ez a szolgálat? Az, hogy szánkkal és egész életünkkel Istent dicsőítsük. Ez a dicsőítés egy mély belső hálaérzésből fakad, amit úgy nevezünk: imádat. Az Atya imádata amiről Jézus beszélt a samáriai asszonynak - nem jelent mást, mint azt a szolgálatot, amely Pál apostol szavaival így hangzik: Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben (1Kor 6,20). Nem azt mondja, hogy csak abban a másik világban fogjátok majd dicsőíteni őt, hanem már most ebben a gyarló testben. Az Úr Jézus azt mondta el a samáriai aszszonynak, hogy milyen az Isten igazi imádata és kik az ő igazi imádói, mert nekünk embereknek nagyon hamis elképzelésünk van Isten igazi imádatáról. Hát, először nézzük, mi nem igazi imádat. Az utcán gyakran halljuk, hogy pl. imádom ezt vagy azt az ételt, vagy imádom ezt a nagyszerű popsztárt stb. Az illető csak egyszerűen azt akarja kifejezni, hogy nagyon szereti azt az ételt, vagy nagyon tetszik neki a sztár, ahogyan énekel. De az igazi imádat nem is valamiféle szertartás, valami lélektelen dicsőítő ének bármily hangos legyen is az, - sem nem csak szépen hangzó dicsőítő szavak áradata. Valami egészen más. Az igazi imádat, az Isten imádata ennél sokkal több. Egy szóval nem is fejezhető ki, mert olyan valakire vonatkozik, aki végtelenül nagy, hatalmas, és mégis szeret engem. Akit csodálok, akinek nagyon örülök, és mindig szeretnék a közelében lenni. Akinek nagyon hálás vagyok, hogy lehajolt hozzám és velem együtt érez, aki magasan felettem áll, és ezért szívvel lélekkel meghódolok előtte. Úgy is mondhatnánk, hogy három alapvető érzés motiválja az igazi imádatot: a csodálat, a hála és a hódolat. Az igazi imádat azt is jelenti, hogy az Atyát olyan lényként csodálom és imádom, amilyen Ő valójában. Ha valami hamis istenképet imádok, az nem lehet az igazi imádat. Jézus igen határozottan mondta a samáriai asszonynak: Ti azt imádjátok, akit nem ismertek Ezzel azt is mondta neki, hogy mivel nem ismeritek az Atyát, nem is vagytok igazi imádói, hiszen nem lehet azt a valakit helyesen imádni, akit nem ismerünk, aki csak képzeletünk szülötte és nem felel meg a valóságnak. Bizony, a templomba járó emberek között milyen sokan vannak, akik nem ismerik igazán Jézus Krisztust, és ennél fogva az Atyát sem. Mert azt, hogy milyen az Atya, Jézus Krisztus mondta el, és mutatta be, élte elénk. Tehát fontos, hogy olyannak ismerjem az Atyát, amilyen valójában. Ehhez folyamatosan tanulmányoznunk kell az igét, kutatnunk kell Jézus szavait, cselekedeteinek mozgatóit, indítékait. Ehhez a Szentlélek ad segítséget nekünk. A igazi imádó az a hívő ember, aki nem alkalmi találkozást szeretne ezzel a mindenkinél nagyobb valakivel, hanem életcélja, hogy Krisztuson keresztül folyamatosan kö-

5 Megújító órák 5 zösségben és egy akaraton legyen az Atyával. Nem léphetek be az Atya jelenlétébe, ha Krisztus nincs ott, ha az utat hozzá nem teremtette volna meg. Ennek a kapcsolatnak, közösségnek az alapja tehát Krisztus maga! Vele kell szívünknek, lelkünknek feltöltekeznie, csak így lehetünk képesek Atyánkat igazán imádni. Jézus azt mondja itt el, hogy az Atya igazi imádata lélekben és igazságban történik. De előtte azt is elmondja, hogy ez eddig nem így történt, mert eddig nem volt igazi imádója az Atyának. Miért mondta ezt az Úr? Azért, mert egyetlen megváltatlan, bűneiben élő ember sem lehet igazi imádója az Atyának. De itt van már Ő, aki az Atyától jött, aki bűntelen, ezért Ő volt az egyetlen ember, akinek imádatát az Atya elfogadta. De beteljesült Jézus szava, mert eljött az idő, amikor általa Jézus Krisztus halála és vére által emberek sokasága szabadult meg bűneitől, és öltözött az ő igazságába, mint fehér ruhába. Ezeket Ő Szentlélekkel pecsételte meg, így testükben hordozzák az Isten Lelkét és Jézus Krisztus igazságát. Csak ezért van lehetőségük az Atyát lélekben és igazságban imádni, és ezt így is teszik. Micsoda drága, nagy idők ezek! Amikor bibliánkból azt olvassuk, hogy az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, ezt a kijelentést vagy nem értjük vagy félreértjük. A görög nyelvű bibliában a pneuma szó áll itt. Ezt fordították lélek - ként. A pneuma szó Isten Lelkét vagy Isten Lelkének erejét jelenti. Ezért az angol nyelvű Good News Bible -ből így fordíthatjuk Jézus szavait: Isten Lelkének erejével imádják az Atyát. Ez azt jelenti, hogy csak azok lehetnek igazi imádói, akik megkapták az ő Lelkét, és az ő Lelkének erejével imádják Őt. Jézus maga magyarázza meg, hogy miért kell ennek így lennie: Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak Lélekben és igazságban kell imádniuk. Tehát az Isten lényéből következően szükséges ez, azaz nem imádható más módon, csak az ő általa kiküldött, adományozott Lélek igénybevételével, erejével. Minden más imádat ember által beszennyezett, érdektől vezérelt. Ilyen imádatra Ő nem tart igényt. Hasonló a helyzet az igazi imádat másik tényezőjével, az igazságban való imádattal kapcsolatban is. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha - vagy mint megfertéztetett ruha Károli fordítása szerint (Ézs 64,5/b). A mindenek Ura elé ebben a ruhában nem járulhatunk, nem mutogathatjuk előtte magunkat. A Szentháromság Isten maga az abszolút igazság, bármelyik személyében is mutatkozik meg. A sok erre vonatkozó ige közül csak egyet hadd említsek: Igazság és jogosság a te királyi széked alapja (Zsolt 89,15). Az Úr Jézus magát is az igazsággal azonosította: Én vagyok az igazság és nem sokkal ez után a Pártfogót, a Vigasztalót, akit az Atya ad az övéinek, így jelöli meg: az Igazság Lelke, akit a világ nem kaphat meg, és azt is mondta: amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek (Jn 16,13-14). A magunk igazságába öltözve tehát nem jelenhetünk meg az Atya előtt, ezért szükséges, hogy Jézust, és vele együtt az ő igazságát öltsük magunkra. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne (2Kor 5,21). Tehát nem a saját igazságunkba, hanem Isten igazságába, Jézus Krisztusba öltözötten járulhatunk elé, és imádhatjuk őt úgy, hogy azt Ő elfogadhassa. Ezért küldte a megdicsőült Krisztus Jánoson keresztül az ő üzenetét a laodiceai gyülekezetnek, hogy te, aki szánal-

6 6 Megújító órák kok, a sorvadásosak tömege, és mindenki a víznek megmozdulását várja, a nagy pillanatot, amikor elsőként léphet a medencébe. Mindenki a maga nyomorúságával volt eltelve, a maga harcát vívta, a másikat, ha kellett félrelökte. Megjelent közöttük a testté lett Ige, aki telve volt kegyelemmel, és igazsággal. (Jn 1,14) A könyörülő és irgalmas Isten a reménytelen sorsúak közt. Azonos sorsú, nyomorúságban lévő emberek, akik várják a csodát, hogy helyzetük változik, sorsuk jobbra fordul. Várják a gyógyulást, a szabadulást, az új erőt, ami lábra segíti őket. Emberek, akik hiábavalóságba vetik bizodalmukat. Babonás hiedelmek közt élők, akik csak emberekre, és önmagukra tudnak nézni. Emberek, akik csupán a maguk erejére tudnak támaszkodni, éppen ezért keserű csalódásokat élnek át. Megkeseredettek, vádaskodók, Istent vádmas, szegény, vak és mezítelen vagy, végy tőlem - többek között - fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged (Jel 3,18). Hát lehet, hogy valaki, aki már valamikor megkapta Jézus igazságát, a fehér ruhát, egy idő után leveti azt, és újra a maga igazságát, érdemeit bizonygatja? Bizony szomorú, de az a tapasztalat is, hogy lehet. A laodiceai gyülekezet is Krisztus gyülekezete volt, és mezítelenné lett, mert levetette Krisztus igazságát, és a maga igazságába öltözött fel újra. A magunk igazsága pedig átlátszó, nem takar be semmit. Menynyire szeretjük váltogatni a ruhánkat! Szeretünk tetszeni az embereknek és ennek megfelelő ruhában mutatkozunk. De Istent és az ő Szentlelkét nem lehet becsapni, Ő átlát rajtunk, ha nem a Krisztus által szerzett fehér ruhában vagyunk. Vizsgáljuk meg magunkat! Isten Lelke élő és ható-e bennünk, és a Krisztustól kapott fehér ruhában járunk-e mindennapjainkban? Ő mindig hajlandó nekünk adni Lelkét és Igazságát, ha őszintén kérjük tőle. Most, amikor elmondjuk fogadalmunkat, és emlékezünk az ő velünk kötött szövetségére, kérjük újra az ő Lelkét, és új fehér ruhát a levetett, bepiszkított helyett. Csak így jelenhetünk meg a mi Atyánk előtt, hogy imádjuk őt március Miskolc Nyílt levél Jézus azt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! Jn 5, 8. Jeruzsálemben, a Juh kapu mellett volt egy hely, amit Betesdának, azaz kegyelem, irgalmasság házának hívtak. Ez tulajdonképpen egy tó köré épült fedett oszlopcsarnok volt, ahová az egészséges ember nem szívesen tette be a lábát. Szívesebben elkerülték az emberek, nem csak a sok, nyomorult ember látványa, és a sok jaj kiáltás, sóhaj tartotta őket távol, hanem az a tudat, hogy azok ott nem véletlenül vannak nyomorúságban, mert mindnyájan bűnösek. Az igazak ünnepre készülődtek. Jézus viszont éppen ide tért be, ezekhez a nyomorult lelkekhez, és ott hangzott el a fenti felszólítás, egy 38 éve erőtlenségben /asztheneia/ lévő emberhez címezve. Testileg, lelkileg, vagy erkölcsileg volt gyenge? Nem tudjuk, de évtizedek óta szenvedett valamitől. Ott van a sánták, a va-

7 Megújító órák 7 lók, akiknek már nem mond semmit a TÓRA, de vágyakozva tekintenek a tóra. Közéjük jön váratlanul, hívatlanul Jézus. Mert Ő azért jött, hogy meggyógyítsa a sebzett lelkűeket, lábra állítsa a sántákat, megnyissa a vakok szemét, erőt adjon a megfáradtaknak, szabadulást a foglyoknak, életet a halottaknak, tisztulást a leprásoknak. Boldog az az ember, aki elmondhatja, hogy egykor én is közöttük éltem, hiábavalóságokban bíztam, de Isten, aki gazdag irgalomban kegyelmesen lehajolt hozzám, és könyörült rajtam. (Ef 2,1-6) Ami emberileg lehetetlen volt, azt cselekedte meg bennem. De itt a nagy kérdés, miért pont ezt az embert, és miért csak egyet gyógyított meg a sok közül? Nem lett volna ereje, és hatalma, hogy valamennyit meggyógyítsa? Olyan érthetetlen ez. Saját magamnak is sokszor felteszem a kérdést,- miért pont engem vett kézbe az Ő drága kegyelme. A válasz az, hogy a kegyelem valóban érthetetlen, de nem értelmetlen. Amikor valakin könyörül Isten, azzal nem csak az a célja, hogy egy embernek a nehéz helyzetén könnyítsen, hanem hogy önmagára, a Jézusba vetett hit erejére irányítsa a figyelmet. Azt akarja megmutatni, hogy ő sokkal többet tud, és akar adni, mint testi gyógyulást. Az igazi, a végleges, az egyetlen, és az egész életet meggyógyító megoldást akarja adni, és az ehhez vezető egyetlen utat akarja megmutatni minden gyötrődő léleknek. Amit már Dávid is megénekelt. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. (Zsolt 103,1-5) Ennek az embernek a teljes gyógyulása is a Jézussal való második találkozás után történt meg, Amikor is a jeruzsálemi templomban újra találkoztak, és ennek fontos jelentősége van. Mert miként is ment végbe ez a csoda? Hogyan gyógyult meg ez az ember? Jézus szavára, hit által. Bizony a hitnek a lényeges elemeit látjuk itt, amely Jézus személyes megszólító szavának enged, azt megcselekszi maradéktalanul. Jézus szavához igazodó, teljes bizalommal rátámaszkodó, szív szerint való, azonnali, és teljes engedelmességgel válaszoló embert látunk itt. Mint Péter a nagy halfogáskor, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. (Lk 5,5) Ez az ember is, csodák csodája, elengedi, amibe eddig reménykedett, elfordul a hiábavalóságtól, nem tekint a maga gyengeségére, sem emberekre, hanem teljes hitével Jézusba kapaszkodik. Engedelmességének bizonyítéka, hogy szombat ellenére kitartóan viszi a gyékényt a hóna alatt, és megy a templomba. Ennek az embernek gyógyulása, és életváltozása üzenet volt. Manapság egyre többet találkozunk úgynevezett nyílt levéllel. Amikor valaki választ akar adni egy kérdésre egy másik illetőnek, de azt szeretné, hogy másoknak is tudomására jusson, széles körben elterjedjen, mindenki halljon róla, akkor ezt nyílt levélben teszi közzé, egy sokak által olvasott lapban, vagy az interneten. Ez biztosítja, hogy mindenki számára elérhető, olvasható legyen. Lám, nem korunk új találmánya, lehetősége, eszköze ez, hanem már az Úr Jézus is alkalmazta, de nem egy napilapban, és nem az interneten, hanem egyszerű embereket használt fel, hogy üzenetét közhírré tegye. Kiknek szólt az üzenet? Kik voltak a címzettek? Elsősorban a sorstársak, a többi szenvedő. Azután a vallási vezetők, a főpap, Izra-

8 8 Megújító órák - Bemutatkozás el népe, és nem utolsó sorban a mindenkoron élő emberek. A ma élő Istentől elszakadt embereknek épp úgy szól, mint a hitében elerőtlenült, megfáradt, megrekedt hívőknek. Azoknak is, akik egy nehéz élethelyzet szorításában vannak, azoknak is, akik betegségben szenvednek. Mi volt az üzenet? Itt vagyok, Én vagyok! Engem keressetek és éltek! (Ám 5,4) Higgyetek bennem, és életet nyertek, új erőt kaptok. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,29-31) Miért éppen rajtam, és rajtad, könyörült az Úr? Hogy rajtunk mutassa meg kegyelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne.(1tim 1,16) Pál is ezért adott hálát Istennek, és értette meg, mi végre kapta a drága kegyelmet. A mi levelünk ti vagytok, amely be írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. (2Kor 3, 2-3) Az a küldetésük azoknak, akik részesedtek ebben a kegyelemben, hogy elmondják: Jézus az, aki meggyógyított! (Jn 5,15) Vajon mit olvasnak ki az életedből a körülötted élők? Képviseled-e Őt, ott ahova állított? Jársz-e az Ő útján engedelmességben, végzed-e, amit rád bízott? Ha nem, akkor talán ma éppen neked mondja, éppen téged szólít fel: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! március Hajdu Zoltán Kedves Testvérek! Hírlevelünknek ebben a számában tesszük közzé azoknak a testvéreknek a bemutatkozását, akiket a helyi szövetségi csoportok a április 16-i választásra új vezetőségi és választmányi tagoknak jelöltek, és ajánlanak. Bemutatkozás Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 2Kor 4,5 Nevem: Trencsényi László, jelenleg a Bp. Pestújhelyi Református Egyház-község lelkipásztora vagyok. Évtizedekkel ezelőtt a nyíregyházi hívő testvérek hite, élete, Jézus Krisztusért a szenvedést is vállalni tudó példája nyomán ismertem meg az igazi tiszta CE lelkiséget, azt a kegyességet, amelyet azóta én is vállalni tudok ben kerültem igazán közel és kapcsolódtam be a közösség vérkeringésébe. Azóta különböző alkalmakon rendszeresen szolgálok óta egyik szervezője és vezetője vagyok a hajdúszoboszlói, a piliscsabai lelki heteknek

9 Bemutatkozás 9 és a vajai ifjúsági konferenciáknak. Három évig hordoztam imádságban, hogy elfogadjam-e a CE tagságot, amelyet végül 2008 tavaszán Isten előtti alázattal és felelősséggel vállaltam. Hónapokig tartó lelki vívódásaim és könyörgéseim közben Isten akaratát kutatva, igei megerősítést kaptam arra, hogy ne mondjak nemet a megtisztelő alelnöki tisztségre való jelölésre. A jelenlegi vezetés által képviselt CE értékek, és sokrétű szolgálatok elismerése mellett kötelességemnek érzem megosztani a Testvérekkel azon terveimet, melyeket esetleges megválasztásom után a Szövetség jövőjére nézve képviselni tudok. 1. Meggyőződésem szerint a CE Szövetség Istentől kapott áldott küldetését csak akkor tudja igazán betölteni, ha a tagjai Jézus Krisztusnak engedelmeskedve a Lélek erejével bátran hirdetik az életmentő Evangéliumot, és hitükkel, krisztusi életvitelükkel, ha kell a szenvedést, a megbélyegzést is fölvállalva példát mutatnak. 2. Kizárólag az eredeti tiszta CE értékek szigorú megtartása mentén tudom elképzelni a Bethánia CE Szövetséget úgy, mint elődeink útját hűségesen járó, szélsőségektől mentes, céltudatos evangéliumi közösséget. Az elődeink által megfogalmazott hitvallásunk: Testvéri információk a Bethánia C.E. Szövetségről c. kiadványban leírtakhoz ragaszkodva szeretném képviselni a CE értékeket, mint küldetésünk lényegét, különös tekintettel az alábbi pontokra: 6.) A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAT részében és egészében, elesett állapota ellenére is annak tartjuk, aminek hitvallásaiban mondja magát.mi mostani helyzetében is anyánknak nevezzük az egyházat, és hozzá ragaszkodunk. 7.) Hamis tanítókkal, és csoportjaikkal közösséget nem vállal, velük szemben harcol az evangélium tiszta hitéért és a tévelygés útjára csábított lelkeket igyekszik megnyerni a tiszta tudománynak. 14.) Más evangéliumi közösség összejövetelein csak különös indokoltság esetén s alkalmilag vesz részt. 16.) Valljuk, hogy a fegyelem szigorú és következetes gyakorlására a C.E. Szövetséget az Ige kötelezi. 3. Istentől kapott felelősségünk a jelenlegi hűséges CE tagságot igazi egységes testvéri közösséggé formálni: megbecsülni, összefogni, pásztorolni, látogatni, lelkigondozni. Az új tagok felvételét szigorúbb feltételekhez kötni. (Pl. Reformátori hitelvek elfogadása, hosszabb próbaszövetséges idő. ) 4. A helyi közösségeket külön-külön segíteni, programok szervezésére bátorítani, hogy Isten országának előmenetelén hatékonyan tudjanak munkálkodni. (Pl. Konferenciák, körzeti csendesnapok). 5. Nagyon fontos, hogy minden egyes választmányi tag konkrét, személyre szabott és szigorú beszámolási kötelezettséggel járó felelős feladattal legyen felruházva. 6. Közösségünkön belül a legsürgősebb feladataink közé tartozik a potencionálisan hadra fogható személyeket összefogni, mozgósítani, aktivizálni, szolgálatba állítani. 7. Eredeti küldetésünknek megfelelően az evangelizációs szolgálatokat közös akarattal újraindítani. 8. A közösségvezetőket, a szolgáló testvéreket, munkatársakat céltudatosan képezni. 9. Elődeinkkel kapcsolatos régi hiányosságainkat pótolni. A közel 110 éves magyarországi CE Szövetség történetét részletesen feldolgozni, az utókor számára megőrizni, hithős előde-

10 10 Bemutatkozás ink emlékét ápolni, áldott írásaikat, szolgálataikat közkinccsé tenni. (Pl. kiadványok, életrajzok, bizonyságtételek, emlékszoba.) 10. Nyíltan fölvállalni a békéltetés szolgálatát. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével odahajolni azokhoz, akik a tagságon belüli súrlódások, az egymásnak okozott kezeletlen lelki sebek miatt szenvednek, a feszültséget oldani, vigasztalni, testvéri szeretetben gyógyítani. Esetleges megválasztásom esetén, csak azzal a feltétellel tudom vállalni három évre az alelnöki tisztséget, ha az újonnan fölálló elnökségen és a választmányon belül el tudjuk hordozni egymást testvéri szeretetben és amennyiben az eredeti CE irány, kegyesség megerősítésére vagy helyreállítására való javaslataim támogatásra találnak. Amennyiben ezen a területen köztünk feszültség és komoly nézetkülönbség alakulna ki, minden tisztségemről lemondva szeretném tovább képviselni az eredeti CE lelkiséget. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. 2Kor 3,5-6 Ablonczyné Vándor Margit vagyok, 54 éves. A Kispest Rózsatéri Református Gyülekezet tagja, Bethánia CE Szövetség tagja, és a Halacska Református Óvoda vezetője. Hosszú évekig szolgáltam gyülekezetemben gyermekek között, és a Bethániában az ifjúság között. Fontos számomra, hogy mindazt, amit én is kegyelmi ajándékként kaptam az Úr Istentől, azt tovább adjam másoknak. Ott, ahova állított, ahol feladatot adott, szeretnék "Iránta való hálából" neki szolgálni. Berényi Ágnes vagyok, 24 éves. Körülbelül 13 éves korom óta vagyok kapcsolatban református gyülekezettel, ugyanis ekkortájt kért meg rá édesanyám, hogy konfirmáljak és ez azzal járt, hogy el kellett mennem egy előkészítőre. Először nem örültem a kérésnek, de mivel nagyon szeretem anyukámat, elfogadtam a kérését és elmentem az első konfirmációs órára. Kiderült, hogy nagyon kedves gyerekek gyűltek össze ezen az órán és hogy a Bibliáról fogunk tanulni. Így ott ragadtam és eljött az első nyári tábor is, amelyen részt vehettünk. A tábor esti alkalmain egy evangelizáción a passiót vettük végig. Azon az estén, amikor elértünk ahhoz, hogy Jézus Krisztus meghalt és ezzel mit tett értünk, azt éreztem, hogy nekem szükségem van erre a Jézusra, mert engem még sosem szeretett ennyire senki, mint Ő. Megkértem ezért az egyik vezetőt, hogy imádkozzon velem, és akkor minden bűnömet, örömömet, az egész életemet kitártam Istennek és kértem, hogy jöjjön a szívembe. Ezt az estét tartom a megtérésem estéjének. Ezután az ifihét után következett a konfirmáció, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És következett a többi ifihét és a heti ifiórák. Rengeteg alkalmon részt vettem a fiatalokkal együtt, kirándulásokat is bőven szerveztünk, és szívesen olvastam internetes oldalakat is, ahol a keresztyénségről van szó. Így keveredtem el a parokia.hu oldalra, ahol akkor egy chatszoba is működött. Itt kerültem kapcsolatba Gabóval, aki elhívott egy bizonyos CE ifire. Mivel nagyon szeretek ismerkedni, új barátságokat kötni, így gondoltam, elmegyek és megnézem magamnak ezt az ifit is. Nagyon-nagyon megtetszett és a chatszobában többekkel már beszélgettem is, így nem volt mindenki ismeretlen. Itt ragadtam az ifiben. Az egyetemet

11 Bemutatkozás 11 (ELTE Bölcsészettudományi Kar) már úgy végeztem, hogy közben rendszeresen látogattam a szerdai alkalmakat, ill. az ifihétvégéket, ifiheteket. Gyakran segédkezem ezeken az alkalmakon a közösségi játékok előkészítésében és levezetésében, ill. a tavalyi évben a junior angol héten segítőként vehettem részt. Emellett pedig megtaláltam életem párját is a közösségben, Berényi Richárdot, akivel 2009 júliusában fogadtunk örök hűséget egymásnak. Azóta is igyekszünk látogatni rendszeresen az alkalmakat, sajnos, a munka mellett nem mindig sikerül, de nagyon szívesen megyünk mindig. Azt gondolom, mély és igazi barátságokat kötöttem ebben a közösségben, ahol mindenkinek a legeslegfontosabb az Úr Jézus és ez köt öszsze minket. Nagyon hálás vagyok Istennek, amiért ehhez a közösséghez tartozhatom. Börzsönyiné Ablonczy Noéminek hívnak, 30 éves vagyok. Általános iskolában dolgozom gyógypedagógusként, ahol tanulásban akadályozott gyerekeket tanítok. Nagyon szeretem a munkámat. A Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezetbe járok. Itt a gyülekezeti zenekarban tevékenykedem férjemmel együtt és gyermek istentiszteleteket tartok. A CE-ben tértem meg 2004 nyarán egy ifjúsági táborban Hajdúszoboszlón, és azóta rendszeresen látogatom az ifi-órákat. Gyakran segítem gitározással a közös éneklést, próbálok aktívan részt venni az ifitalálkozók szervezésében, lebonyilításában. Dani László ref. lelkipásztor vagyok január 5-én születtem Vaján, szüleim hatodik gyermekeként. Édesapám cipészként és földművesként kereste meg a család kenyerét, utóbbiba úgy évesen természetesen már mi is bekapcsolódtunk, ki-ki a maga ereje szerint. (A munka kezdetén és végén nem maradhatott el az imádság, illetve hálaadás.) Sokgyermekes család lévén, Édesanyánk mindvégig a háztartást vezette. Kilencen voltunk testvérek, hét fiú és két lány. Szüleink mindketten hitben járó, imádkozó emberek voltak, ez természetesen még a legnehezebb időkben is meghatározta a család légkörét, helyzetét. Édesapánk a jelentős létszámú Vajai Bethánia CE Szövetség aktív tagja volt, sőt nemcsak a faluban hirdette az Igét, de jó néhány testvérrel a környező falvakban is. Egy-egy ilyen szolgálatra kettesével mentek, előbb gyalog, majd később kerékpárral. Igehirdetésük nyomán sokan jutottak el a Krisztus követésére. Édesapánk később a vajai ébredés történetét is megírta. Családunkban a legtermészetesebb volt a Halleluja-énekek éneklése is, sőt otthon az úttörő zenekarunk hangszereivel is kísértük az énekeket. Nyolcadikos koromban egy evangelizáció alkalmával én is odaálltam azok közé, akik befogadták szívükbe az Úr Jézus Krisztust. Egyébként számos vajai gyerekkel együtt vasárnap délutánonként azelőtt is rendszeresen jártunk a vasárnapi iskolába, ahol aranymondásként nagyon sok igét könyv nélkül megtanultunk. Ezeket az alkalmakat hívő asszonytestvérek és hitre jutott nagylányok tartották magánházaknál, legalább 6-8 pontján a községnek. Ezen kívül a megfelelő korosztálynak voltak serdülőórák, továbbá ifjúsági órák, ez utóbbiakat az ifjúság idősebbjei tartották. Az általános iskola elvégzése után a Nyíregyházi Állami Tanítóképzőben tanultam, 1956 júniusában érettségiztem. A kollégiumi diákévek no meg az akkor még DISZ-nek nevezett ifjúsági mozgalom - nem kedveztek a hit gyakorlásának. Egyrészt akkor még sokkal ritkábban

12 12 Bemutatkozás mehetett haza a diák a kollégiumból, mint manapság, másrészt a materialista világnézet éllovasai igyekeztek kiölni belőlünk a klerikális reakció romboló hatását. Ez sok esetben sikerült is nekik. De voltunk néhányan, akiket Isten megtartó kegyelme, meg az otthoni imádkozó háttér megőrzött ettől. Esetemben ez annyira így volt, hogy az érettségi vizsga felé közeledve már foglalkoztatott az a gondolat, hogy akkor még nem, de valamikor később a teológiára fogok jelentkezni szeptemberétől gyakorló évemet letöltve megszereztem a tanítói oklevelet, s még egy évig tanítottam szülőfalumban, Vaján. Ezekben az esztendőkben egy újabb ébredési mozgalom hullámzott végig szép hazánkon, s egy csendesnapon bennem is véglegesen eldőlt, hogy az Urat fogom szolgálni. Akkoriban újra fokozottan felébredt bennünk a lelki növekedés vágya, s nemcsak Vaján épültünk egymás hite által az immár felnőtt ifjúságunk összejövetelein, hanem jó néhány más település ifjúságával is tartottuk a kapcsolatot szeptemberében felvételt nyertem a Debreceni Református Teológiai Akadémiára, 1963 őszén letettem az első lelkészképesítő vizsgát, egy év múlva a másodikat, s ezzel megkaptam a lelkészi oklevelet. A segédlelkészi gyakorlat évét plusz egy félévet Sarkadon töltöttem dr. Sarkadi Nagy Pál mellett, majd tíz hónapot a Debreceni Nagytemplomban február elsejével a nyíradonyi gyülezet lelkésze lettem november 30-ig. Közben két és fél évig a nyíracsádi gyülekezet szolgálatait is elláttam február nyolcadikán házasságot kötöttem Szabó Katalin védőnővel, Szabó Gábor nyírmártonfalvi gyülekezet lelkipásztorának leányával. Isten öt gyermekkel áldotta meg házasságunkat, közülük hárman teológiát végeztek, Eszter és László ma is egyházi alkalmazásban szolgál. Eddig hat unokánk van, öregségünk ajándékai és gyönyörűségei decemberétől 16 évig a nádudvari gyülekezetben szolgáltunk. Ezekben az években már nyári táborozásokat is tudtunk szervezni, ami sokat jelentett a gyermekeknek, ifjúságnak, de még a gyülekezet felnőtt tagjainak is nyarán a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának vezetői kértek fel, hogy vállaljam el a megüresedett vallástanári állást. Isten kegyelméből ezzel a szép munkával tölthettem el 14 esztendőt nyugdíjazásomig. Feleségem ebben az időben nevelőtanári állásban dolgozott a leányinternátusban. A Debreceni Bethánia CE Szövetséggel szinte a megújítása óta kapcsolatom volt, mivel dr.német József testvérünkkel már az ötvenes évek óta ismertük egymást. Így kialakult az a rendszer, hogy kevés kivételtől eltekintve havonta egy szolgálatot vállaltam a közösségben. Amikor ott voltam, a kántori szolgálatot is elvégeztem, a csendesnapokon is. Feleségemmel együtt óta vagyunk a Szövetség rendes tagjai, azóta a szolgálat is megszaporodott. A debrecenieken túl szolgálatokat végzek a hajdúböszörményi és a vajai közösségben is, valamint a nyári hajdúszoboszlói családi heteken. Ezenkívül református gyülekezeteinkben is kapok felkérést helyettesítő és evangelizációs szolgálatokra. A három éve tartott tisztújítás során kaptam azt a megtisztelő megbízást, hogy tagja lehettem Országos Szövetségünk Választmányának, melynek ülésein ha tehettem, aktívan részt vettem. Soli Deo Gloria!

13 Bemutatkozás 13 Hargita Árpádné Piroska án, Cegléden születtem év tavaszán tértem meg, a Bp. XVIII.ker. Felsőcsatári uti Ref.Gyülekezet ifjúsági alkalmán. A János 3,16 igével szólított meg és hívott el Isten "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ö benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Azóta " Véle járok, megfogva a kezét,..." illetve az Ő hűsége és szeretete tart meg és erősít a hitben nap mint nap. Az 1949 évi alcsuti ifjúsági konferencián már részt vettem. A Bethánia Szövetség megszüntetése után sok régi szövetséges tag havonta rendszeresen járt a Bp.XVIII.ker. Felsőcsatári úti ref. gyülekezetbe, mivel Szikszai Béni bácsi minden hó első vasárnapján, mint a gyűlekezet főgondnoka, biblia órát tartott. Ezekben az években alakult ki szorosabb kapcsolatunk a "volt" Bethánia Szöv. tagjaival, és itt ismertem meg azokat a hitbéli tanításokat is amelyekre a Szövetség épült as években családostul a pasaréti gyülekezetbe jártunk, itt volt lelki otthonunk. Férjem, Hargita Árpád én meghalt. Két gyermekünk született, mind ketten Isten gyermekei. Öt unokával ajándékozott meg Isten. Jelenleg, Zsuzsankával - legidősebb unokámmal - élek egy fedél alatt. Dicsőség Istennek! A Bethánia Szöv. újra indulása és a nyugdíjazás évei változást hoztak életünkbe. Mivel én, Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végeztem és ezen a pályán dolgoztam, így a CE Szöv-et is ezzel a tudással, ismerettel segítem. Sajnos, ez egy gyakran változó terület és 2003-ban minden ez irányú tevékenységem abbahagytam, így gyakorlat hiányában nem vagyok napra kész az új rendeletek ismeretében. Szeretném, ha küldene Isten " új munkásokat" - ezen a területen is - az Ő szőlőjébe. "Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram és megígért szabadításod,...hiszen igédben bízom." Zsolt 119,41-42 Juhász Tamás vagyok, 1955-ben születtem ötgyermekes református szülők középső gyermekeként. Gyermekkorom óta ismerem Isten igéjét. 15 éves koromban értettem meg Jézus Krisztus értem vállalt áldozatát, és fogadtam el Őt Megváltómként. Gyülekezetünkből hívő segítőtársat kaptam, s közös életünket Isten kilenc gyermekkel ajándékozta meg. Ők már felnőttek, a legkisebb is 19 éves. Gyermekeink nevelése mellett sok szolgálati lehetőség adódott a gyülekezetben, különösen a magányosok, a betegek és a rászorultak között. A MÁV-nál biztosító berendezési műszerészként dolgozom. A CE Szövetséggel feleségem halála után, 8 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a Kispest Központi ref. gyülekezet révén. Hálás vagyok a hétfő esti CE bibliaórák lelki közösségéért, áldásaiért. A gyülekezetben főként a gyermekmunkában és a diakóniai területen van szolgálatom. Igyekszem Isten népének hasznos tagja lenni, abban a környezetben, ahová Isten helyezett. Az elmúlt három évben a CE közösségben választmányi tag feladatát töltöttem be. Kiss András a nevem 1937-ben születtem Bp-en. Iskoláim elvégzése után a Köbányai Szerszámgépgyárban helyezkedtem el. Onnan mentem nyugdíjba több mint 40 évi munka után ban Kispest-Rózsa téri gyülekezet egésznapos csendesnapján adtam át életemet Jézus Krisztusnak. Azóta Vele járok. Kispesten a gyülekezetben ismertem meg feleségemet. Házas-

14 14 Bemutatkozás ságunkat Isten három gyermekkel ajándékozta meg. Rajtuk keresztül két unokával. A CE-nek megalakulása óta tagja vagyok. Szolgálataim: Nyári gyermektáborok gazdasági felelőe, Lelkiszolgálat Háza kuratóriumi tag, majd Nagy István halála után vezetője, jelenleg mint tag munkálkodom az LSzH-nál. Gyülekezetem a Bp. Külső-Kelenföldi református gyülekezet melynek missziói gondnoka vagyok. Tagja vagyok a Presbiteri Szövetségnek. Tokodiné Baji Tímea vagyok, május 5-én születtem Miskolc-Perecesen. Itt is lettem megkeresztelve az akkori református lelkész által. Édesapám Baji László hosszan tartó betegségben hunyt el. Édesanyám, mindannyiunk Magdikája Tiszakeszin született református család második gyermekeként. Én napsugár embernek tartom, mert ahol megjelenik, ott fény, melegség és öröm van. Nagyszüleim szegényes körülmények közt, de nagy szeretetben nevelték fel kilenc gyermeküket. Volt egy nővérem, aki most 48 éves lenne, azonban tragikus körülmények között elhunyt 28 évesen. Maradt utána egy 4 éves kisfiú Kéri Szabolcs, aki most 23 éves, és a perecesi gyülekezet tagja. Édesanyám nevelte hitben, szeretetben. Huszonkét éve dolgozom hivatalban, ebből 20 évet a közigazgatásban töltöttem el. Jelenleg is a miskolci önkormányzatnál vagyok köztisztviselő ben született a fiam Konrád. A miskolci deszka templomban kereszteltük meg, ahol édesanyám presbiterként szolgál. A keresztelő alkalmával fogadalmat tettem Isten színe előtt, hogy gyermekemet hitben nevelem fel. Ez a fogadalomtétel ott akkor annyira megérintette a szívemet, hogy ekkor válaszoltam először az Úr hívására. Rendszeresen jártam istentiszteletre, és 2000-ben konfirmáltam a tetemvári gyülekezetben. Férjemmel, Tokodi Lászlóval 2003 nyarán kötöttünk házasságot Isten színe előtt a diósgyőri református templomban, ahol akkor gyülekezeti tagok voltunk. Konrádot, a fiamat elfogadta és szereti saját gyermekeként. Az Úr csodálatos terve volt ez, hiszen évekig imádkoztam egy becsületes, szerető férjért és apáért, akivel a hit útján együtt mehetünk tovább. Jelenleg a perecesi református gyülekezet tagja és presbitere vagyok, a férjem László a gyülekezet megbízott gondnoka lett. A Presbiteri Szövetség csendes napjain is szolgálunk kisköri csoportvezetőként. A Bethánia CE Szövetséget 2003 nyarán ismertük meg Hajdúszoboszlón. Édesanyám hívására csodálatos hetet töltöttünk boldogan, az Úr lábainál a Major utcai kis parasztházban. Tulajdonképpen ez volt a nászutunk, de az Úr Jézus már tudta, hogy ez az út egyben az új életünk kezdete is. Eldöntöttük, hogy Jézust követjük egész életünkben. Újjászületésem Hajdúszoboszlóhoz kötődik. Az Ézs 43,1b versét adta az Úr: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Ez után formálódott meg bennem az a vágy, hogy drága Megváltómat kívánom szolgálni egész életemben. Részt veszünk férjemmel, fiunkkal, édesanyámmal folyamatosan a nyári konferenciákon, lelki oázisokon, csendes napokon, ahol lelkileg feltöltődünk, és a tanultakat rendszeresen átadom a miskolci CE-s alkalmakon. Az Úr helyezte a szívemre ezt a közösséget, melynek 2007-ben tagja is lettem. Induláskor a következő igét kaptam, ami sokat jelent azóta is: Menj ezzel a te erőddel (Bír 6,12). Hát megyek azzal az erővel, melyet az Úrtól kérek, kapok naponta. Rendszeresen tartunk testvéreimmel igeszolgálatot a miskolci alkalmakon, és az Úr megajándékozott minket 2009-től a miskolci CE csendes nap megtartásával, ahol családommal együtt örömmel szolgáltunk.

15 Bemutatkozás 15 Az új jelölés a választmányba már nem ért annyira váratlanul, mint előzőleg, de ha Isten Szent Lelke megerősít ebben a dologban, akkor mennem kell, tennem kell, nem tehetek mást. Szeretném megköszönni a testvéreimnek az előző jelölés szavazatait, mert bátorítást, megerősítést és szeretet kaptam, és ez sokat jelentett további szolgálataimban. Szeretném feladataimat a CE szövetségben továbbra is az Úrtól kapott lelki ajándékaimmal, és a Tőle elkért bölcsességgel, alázatban, hitben végezni. Ehhez kérem az Úr áldását magam, családom és testvéreim életére az Úr szavával: Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az ÚR háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. (1.Krónika 28,20) Urbán Gergely Miklós vagyok ben születtem, az Urat pedig 2000 őszén fogadtam be, egy CE-s németországi tábor után. Számomra a Bethánia elsősorban lelki otthont jelent. Itt ismertem meg először olyan keresztyén embereket, akiknek hiteles élete egyszerre volt buzdítás és intés személyes életemre nézve. A közösség alkalmain és szolgálataiban megtérésem óta igyekszem részt venni. Az elmúlt években feladataimat a budapesti ifjúságban, a német táborok szervezésében és a Fénysugarak fordítási munkáiban találtam meg. A választmány munkájában Szikszai Eszter néni halála óta veszek részt. Főállásúként egy autókölcsönző cég ügyintézője vagyok, emellett igyekszem végezni teológiai tanulmányaimat. Diplomamunkámat a rendszeres teológia területén, a bűn témaköréből írom. Szüleimmel és öcsémmel Budafokon élek, így tagja vagyok a helyi református gyülekezetnek. Szolgálataim és barátaim révén a Golgota Keresztyén Gyülekezethez is sok szállal kötődöm. Vándor Gyuláné Vándor vagyok. 61 éve, konfirmálásomkor ismertem meg az ÉLETET Jézus Krisztusban, Megváltómban. Az Ő áldozatáért ölelt magához az én Atyám, mint a tékozló fiút. Azóta ebben az ölelésben élek. Akkor kezdődött a CE tagságom is. Ha visszanézek a megtett útra, mit jártam eddig beléfogódzva, a szívem hálás Felsorolhatatlan sok ajándékát élvezhettem, élvezem. Az én Atyám különös kegyelme, hogy gyermekeimmel, unokáimmal együtt, egy szívvel szolgálhatjuk Őt. 6 dédunokám, plusz 2 útbanlevő -, és netán az utánuk következő dédunokáim felől is ez a könyörgésem, reménységem. Időközben sokaktól kellett búcsúznom. Szüleim, testvéreim, drága párom Gyuszi, szolgatársam, és sok hozzátartozóm, lelkitestvérem is itt hagyott, előrement, de velem vándorol utamon Jézus. Gyerekeim, családom nagy szeretettel vesznek körül. Lelkitestvérek is kedves ajándékai az Úrnak. Hála, hála van a szívemben Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy óh Isten mindörökké! (Zsolt. 73:26.) Szeretnék énekelni Néked folyton ameddig itt leszek, mert tanúd vagyok Uram.

16 16 Programjaink (2011. évi program) Országos csendesnap: Tájékoztató a Bethánia CE Szövetség évi rendezvényeiről 1. Országos csendesnap április 16. Helye: Budapest-józsefvárosi ref. templom (Budapest, VIII., Salétrom u. 5.) Körzeti csendesnapok: 1. Debreceni csendesnap május 14-én 10 órától. Helye: Nagytemplomi gyülekezeti terem (Kálvin u. 17.) 2. Miskolci csendesnap. Előkészítés alatt. 3. Budapesti csendesnap 2011.szeptember 24-én 10 órától. Helye: Budapest-józsefvárosi ref. templom (Budapest, VIII., Salétrom u. 5.) 4. Vajai csendesnap. Előkészítés alatt. Konferenciák, ifjúsági és gyermek táborok, találkozók: I. Feknőttek és gyermekek részére: Hajdúszoboszlón a Szép Ernő Kollégiumban (Gönczy Pál u. 15.): 1. Hitmélyítő és családi hét június Lelki Oázis hitmélyítő hét június 27 július Gyermekhét július 4 9. Érdeklődni lehet Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. útja. 29.): Gileád konferencia 2011.április Érdeklődni lehet: Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , 2. Nyári előkészítő hétvége 2011.április Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál mobilon, 3. Egyedül élők hete Június Érdeklődni lehet Szénási Sándorné ref. lp.-nál. Tel.: Tiszaföldvári gyermekhét június Érdeklődni lehet Nagy Sándor ref. lp.-nál. Tel.: Kispest-központi gyermekhét június 27 július 1. Érdeklődni lehet Ablonczy Zsolt ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: ,

17 3. Egyedül élők hete Június Érdeklődni lehet Szénási Sándorné ref. lp.-nál. Tel.: Tiszaföldvári gyermekhét június Programjaink Érdeklődni lehet Nagy Sándor ref. lp.-nál. Tel.: Kispest-központi gyermekhét június 27 július 1. Érdeklődni lehet Ablonczy Zsolt ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: , 6. Lelki Oázis lelkigondozó konferencia július Érdeklődni lehet Trencsényi László ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: , 7. Fiatal családok hete (gyermekekkel) július Érdeklődni lehet Dr.Michna Ottónénál. Tel.: , 8. Monori gyermekhét augusztus Érdklődni lehet Schaller Tamás ref. lp.-nál. Tel.: mobil: Évadzáró hitmélyítő konferencia aug. 29 szept. 3. Érdeklődni lehet Miklóssy József-nél.Tel.: , mobil: , Valamennyi piliscsabai konferenciával vagy táborral kapcsolatban lehet érdeklődni vagy lehet ezekre jelentkezni Hajdu Zoltán missziói titkárnál is: Tel.: , mobil: , 17 Vaján a Református Egyházközség gyülekezeti termében: II. Lelki oázis hétvége április 29 május 1. Érdeklődni lehet Trencsényi László ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: , Ifjúsági hétvégék és táborok: 1. MérCE ifjúsági találkozó április 1 3. Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.), Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , 2. Angol nyelvű ifjúsági tábor július 4 9. Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.), Érdeklődni lehet Bogyóné Vándor Hajnalkánál. Tel.: , mobil: , 3. Nemzetközi CE ifjúsági tábor július Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.) Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , 4. Körzeti ifjúsági konferencia augusztus Vaján a Református Egyházközség gyülekezeti termében: Érdeklődni lehet Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , 5. Országos ifjúsági találkozó október

18 mobil: , 3. Nemzetközi CE ifjúsági tábor július Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.) 18 Érdeklődni Programjainklehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , 4. Körzeti ifjúsági konferencia augusztus Vaján a Református Egyházközség gyülekezeti termében: Érdeklődni lehet Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , 5. Országos ifjúsági találkozó október Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.), Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , Tájékoztató a fenti rendezvényekkel kapcsolatban: A fenti programban kisebb változások még előfordulhatnak. Erről idejében tájékoztatást adunk a részt venni szándékozó testvéreknek. Jelentkezési határidő: a kezdési időpont előtt 2 héttel. Résztvevők hozzájárulása a költségek fedezetéhez, melyet adományként kérjük befizetni, a következők: - Hajdúszoboszlói hitmélyítő és családi hét: Ft/fő. A gyermekekkel érkezők és nehéz anyagi helyzetben lévők Ft/fő támogatást igényelhetnek a konferencia vezetőjétől (Gileád Alapítvány fedezi). - Hajdúszoboszlói gyermekhét: Ft/fő. Ehhez a Gileád Alapítvány 3000 Ft/fő támogatást ad. További szociális támogatást adhat a Bethánia CE Szövetség, melyet a vezetőtől lehet kérni. - Lelki Oázis elnevezésű hetek résztvevői hozzájárulásukat perselybe teszik be, melyet szükség szerinti mértékben egészít ki a Lelki oázis kassza. - Piliscsabai felnőtt hetek: Ft/fő. Szociális támogatás igényelhető a Bethánia CE Szövetségtől, melyet a konferencia vezetőjétől lehet kérni. - Gyülekezetek által szervezett piliscsabai gyermekhetek: a gyülekezeti támogatás mértékétől függően a lelkipásztor határozza meg. - Angol nyelvű ifjúsági és Nemzetközi ifjúsági tábor: Ft/fő. Szociális támogatás igényelhető a táborok vezetőjétől, melynek összegét a Bethánia CE Szöv. biztosítja. - A 2-3 napos piliscsabai hétvégékre irányadó: 2400 Ft/fő,nap hozzájárulás A fenti hozzájárulási összegek a polgármesteri hivatalok által kivetett idegenforgalmi adót tartalmazzák. (Hajdúszoboszlón 500, Piliscsabán 100 Ft/éjszaka.) A piliscsabai Lelkiszolgálat Háza rezsiköltségeihez befizetett hozzájárulás is benne van a fent ismertetett összegekben. Anyagiak miatt senki ne maradjon távol! Egyéb: A piliscsabai konferenciákon, gyermekheteken és ifjúsági táborokon résztvevők ágynemű-huzatot hozzanak magukkal, mivel az ágyakat ágynemű-huzat nélkül használni tilos. Aki nem hozott ágyneműt, kérjen a gondnoktól, aki készségesen ad 500 Ft mosatási és használati díj ellenében.

19 A fenti hozzájárulási összegek a polgármesteri hivatalok által kivetett idegenforgalmi adót tartalmazzák. (Hajdúszoboszlón 500, Piliscsabán 100 Ft/éjszaka.) A piliscsabai Lelkiszolgálat Háza rezsiköltségeihez befizetett hozzájárulás is benne van a fent ismertetett összegekben. Anyagiak miatt senki ne maradjon távol! Programjaink 19 Egyéb: A piliscsabai konferenciákon, gyermekheteken és ifjúsági táborokon résztvevők ágynemű-huzatot hozzanak magukkal, mivel az ágyakat ágynemű-huzat nélkül használni tilos. Aki nem hozott ágyneműt, kérjen a gondnoktól, aki készségesen ad 500 Ft mosatási és használati díj ellenében. HOGY MINDNYÁJAN EGYEK LEGYENEK Jn 17,21 KRISZTUS egyháza, e széthullt edény, élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig: mindnyájan egyek legyenek, amint TE bennem s én Benned, ATYÁM! Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig h í d kell a szakadékon át felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van: emberek vagyunk, egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk, egyképp gyötör meg minden fájdalom, s ha a Föld bármely pontján dúl a harc, keresztyénségünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen: a kegyelemben és a szeretetben, az ATYÁBAN és a FIÚBAN egyek legyenek végre, kik ŐT követik! Füle Lajos

20 20 in Memoriam Molnár Sándor testvérünktől a budapesti Bethánia CE Szövetség hűséges tagjától búcsúztunk március 18-án Sándor napon a Kispesti Temetőben. Váratlanul március 3-án álmában állt meg a szíve Teremtőjének kegyelméből. Sokan szerettük és álltunk porai mellett a Kispest-Rőzsatéri és Központi református gyülekezetek, valamint a Bethánia CE Szövetség tagjai közül. Ablonczy Kálmán ref. lp. testvérünk búcsúztatta. A Bethánia CE szövetség részéről Miklóssy József ügyvezető elnök emlékezett a sírnál kifejezve hálánkat az Úr felé Sándor testvérünk életéért. Egy részlet ebből a megemlékezésből: Molnár Sándortól búcsúzik a Budapesti Bethánia CE Szövetség tagsága, hiszen mindig ott volt alakalmainkon, aktívan részt vett az ige üzenetének kibontásában, bátorító, hitvalló hozzászólásai mindnyájunk lelki épülésére szolgáltak. Jó zenei hallással, és énekhanggal áldotta meg Teremtőnk. Többször tett arról bizonyságot, hogy milyen jó az Urat hálás szívvel dicsérni, róla, mint Szabadítónkról énekelni, ezzel másokat is iránta való meghódolásra buzdítani. Minden testvére a Bethániából hálás szívvel áldja Urunkat, hogy személyében szerető szívű, sugárzó arcú útitárssal ajándékozott meg bennünket a mi Urunk. Köszönjük azokat a lelki ajándékokat, melyeket éppen rajta keresztül kaphattunk meg. Így bátorító magatartását, hűségét, kitartását, életének minden jó, tőle származó adományát. A 149. zsoltár 1. versével idézzük fel most Sándor testvérünk többször elmondott bizonyságtételét:,dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!' Emléke legyen áldott! Az Úr ad bölcsességet Péld 2,6 Csodálatosak a te dolgaid, nagy Isten! Az emberi elme eltörpül te előtted, amikor alkotásaidra gondol. De hála neked, hogy bölcsességedből részt adsz az embernek is. Nyújts nekünk is abból a mennyei bölcsességből, amely értelmünk megvilágosítására s a te jó voltod megismerésére szükséges. Ámen. (Szabó Aladár Lelki harmat című könyvéből.) I m p re s szum Új Mustármag, megjelenik havonta, ingyenes Levelezési cím: Budapest Angyal utca Felelős kiadó és szerkesztő: Miklóssy József Tördelő szerkesztő: Füle Balázs Nyomtatás: Perc Print - Digitális Nyomdai Műhely Adományokat köszönettel elfogadunk. I Számlaszám:

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL

A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL 1 Antal László: FÉL ÉVSZÁZAD A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL JUBILEUMI KIADVÁNY 2005 2 AJÁNLÓ SOROK Örömmel fogadom el a felkérést, hogy ajánló sorokat írjak szentendrei gyülekezetünk monográfiájához!

Részletesebben