Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam"

Átírás

1 Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk... Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

2 2 Hírek Március 6-án 16 órakor kezdődött a szokásos havi első vasárnapi csendes-délutáni alkalmunk Budapesten (VIII. Salétrom u. 5.). A Miből és mire szabadította meg Krisztus az övéit? sorozat keretében Krisztus megszabadított a bűn uralma alól Isten gyermekeinek szabadságára címmel Ablonczy Zsolt ref. lp. szolgált, a megújító órát Miklóssy József ügyvezető elnök szolgálata vezette be. Április 1-3-ig MérCE-Ifjúsági Találkozó lesz Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. útja 29.). Jelentkezés Bogyó Andrásnál a telefonon. Információk a internetes honlapon is találhatók. Április 3-án 16 órakor fog kezdődni a következő havi első vasárnapi csendes-délutáni alkalmunk Budapesten (VIII. Salétrom u. 5.). Az ez évi témasorozatba illeszkedő következő szolgálat címe: A világ szerinti életből új életben járásra. Szolgálnak: Miklóssy József ügyvezető elnök és Hajdu Zoltán missziói titkár. Április ig Gileád csendes napok leszek Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. útja 29.). (Következő oldalon közöljük az Alapítvány felhívását.) Április 16-án 10 órakor kezdődik országos csendesnapunk gazdag lelki programmal. A csendesnap keretében tartja a Bethánia CE Szövetség ez évi rendes közgyűlését, amelyen a következő 3 évre a vezetőség, a választmány és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztására is sor kerül. A közgyűlés megtárgyalja a évben végzett munkákról szóló beszámolókat, a zárszámadást és a évi költségvetést. Hívogató Kedves Testvérek! Az idén is tartunk húsvéti elcsendesedést Piliscsabán a GILEÁD szervezésében. Időpontja 2011, április hétfőtől péntek délelőttig. Kötelező részvételi díj nincs, perselyadományokat elfogadunk. 16-án országos csendesnap lesz a Budapest, Salétrom utcai református templomban. Azok a vidékiek, akik azon is részt kívánnak venni, a péntek éjszakát is a Lelkiszolgálat házában tölthetik. A csendesnapra való elmenetelhez segítséget nyújtunk. Várjuk a testvérek jelentkezését! Hajdu Zoltán Tel: , vagy a

3 Hírek 3 Heti alkalmaink: Budapesten a Józsefvárosi Ref. Egyházközség gyülekezeti termében (Budapest, VIII. Salétrom u.5.) a következő alkalmak vannak: - szerdán 18,30-kor kezdődik az ifjúsági közösségi- és bibliaóra. - Pénteken 17 órakor kezdődik a közösségi bibliatanulmányozó óra, előtte 16,30-tól imaalkalom. - A megújító óra minden hó első vasárnapján a csendes-délután keretében van. Kispest-központi Ref. Egyház gyülekezeti termében (Bp. XIX. Templom tér 19.) - Hétfőn 17,30 órai kezdettel bibliaóra. Minden hónap első hétfőjén szövetséget megújító óra van. Debrecenben: - Vasárnap óráig közösségi óra, a nagytemplomi ref. gyülekezeti teremben. (Kálvin tér 17.) - Vasárnap óráig evangélizáció a nagytemplomi ref. gyülekezet nagy termében. (Kálvin tér 17.) - Szerdán 14,30 15,30-ig bibliaóra az Idősek Otthonában. (Pallagi út 9.) - Csütörtökön óráig bibliaóra Dr. Németh József lakásán. (Postakert u. 4.) - Szombaton óráig bibliaóra a Kishegyi úti Terápiás Házban. Hajdúböszörményben a Bocskai téri ref. gyülekezet termében: - Pénteken 16,00 órai kezdettel bibliaóra. Hajdúszoboszlón a Szeretetotthonban: - Hétfőn 15,00 órai kezdettel bibliaóra. Miskolcon a Kossuth Lajos utcai ref. gyülekezet II. em.-i kistermében: - Hétfőn 16,00 órakor kezdődik a bibliaóra. - Minden hónap utolsó hétfőjén ugyanebben az időben megújító óra van. Szegeden Dr. Juhász Imréné lakásán (Pillich Károly u. 27/a): - Szerdán 16 órai kezdettel bibliaóra. Vaján a gyülekezeti kisteremben: - Csütörtökön 17 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóra. Minden hónap első hétfőjén 18 órakor CE megújító óra kezdődik.

4 4 Megújító órák Budapest, Vaja Lélekben és igazságban De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Jn 4,23-24 A Krisztus által bűneiből megtisztított, a sötétség hatalmából megszabadított keresztyén ember önként arra törekszik, hogy ez után Istennek szolgáljon. És mi ez a szolgálat? Az, hogy szánkkal és egész életünkkel Istent dicsőítsük. Ez a dicsőítés egy mély belső hálaérzésből fakad, amit úgy nevezünk: imádat. Az Atya imádata amiről Jézus beszélt a samáriai asszonynak - nem jelent mást, mint azt a szolgálatot, amely Pál apostol szavaival így hangzik: Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben (1Kor 6,20). Nem azt mondja, hogy csak abban a másik világban fogjátok majd dicsőíteni őt, hanem már most ebben a gyarló testben. Az Úr Jézus azt mondta el a samáriai aszszonynak, hogy milyen az Isten igazi imádata és kik az ő igazi imádói, mert nekünk embereknek nagyon hamis elképzelésünk van Isten igazi imádatáról. Hát, először nézzük, mi nem igazi imádat. Az utcán gyakran halljuk, hogy pl. imádom ezt vagy azt az ételt, vagy imádom ezt a nagyszerű popsztárt stb. Az illető csak egyszerűen azt akarja kifejezni, hogy nagyon szereti azt az ételt, vagy nagyon tetszik neki a sztár, ahogyan énekel. De az igazi imádat nem is valamiféle szertartás, valami lélektelen dicsőítő ének bármily hangos legyen is az, - sem nem csak szépen hangzó dicsőítő szavak áradata. Valami egészen más. Az igazi imádat, az Isten imádata ennél sokkal több. Egy szóval nem is fejezhető ki, mert olyan valakire vonatkozik, aki végtelenül nagy, hatalmas, és mégis szeret engem. Akit csodálok, akinek nagyon örülök, és mindig szeretnék a közelében lenni. Akinek nagyon hálás vagyok, hogy lehajolt hozzám és velem együtt érez, aki magasan felettem áll, és ezért szívvel lélekkel meghódolok előtte. Úgy is mondhatnánk, hogy három alapvető érzés motiválja az igazi imádatot: a csodálat, a hála és a hódolat. Az igazi imádat azt is jelenti, hogy az Atyát olyan lényként csodálom és imádom, amilyen Ő valójában. Ha valami hamis istenképet imádok, az nem lehet az igazi imádat. Jézus igen határozottan mondta a samáriai asszonynak: Ti azt imádjátok, akit nem ismertek Ezzel azt is mondta neki, hogy mivel nem ismeritek az Atyát, nem is vagytok igazi imádói, hiszen nem lehet azt a valakit helyesen imádni, akit nem ismerünk, aki csak képzeletünk szülötte és nem felel meg a valóságnak. Bizony, a templomba járó emberek között milyen sokan vannak, akik nem ismerik igazán Jézus Krisztust, és ennél fogva az Atyát sem. Mert azt, hogy milyen az Atya, Jézus Krisztus mondta el, és mutatta be, élte elénk. Tehát fontos, hogy olyannak ismerjem az Atyát, amilyen valójában. Ehhez folyamatosan tanulmányoznunk kell az igét, kutatnunk kell Jézus szavait, cselekedeteinek mozgatóit, indítékait. Ehhez a Szentlélek ad segítséget nekünk. A igazi imádó az a hívő ember, aki nem alkalmi találkozást szeretne ezzel a mindenkinél nagyobb valakivel, hanem életcélja, hogy Krisztuson keresztül folyamatosan kö-

5 Megújító órák 5 zösségben és egy akaraton legyen az Atyával. Nem léphetek be az Atya jelenlétébe, ha Krisztus nincs ott, ha az utat hozzá nem teremtette volna meg. Ennek a kapcsolatnak, közösségnek az alapja tehát Krisztus maga! Vele kell szívünknek, lelkünknek feltöltekeznie, csak így lehetünk képesek Atyánkat igazán imádni. Jézus azt mondja itt el, hogy az Atya igazi imádata lélekben és igazságban történik. De előtte azt is elmondja, hogy ez eddig nem így történt, mert eddig nem volt igazi imádója az Atyának. Miért mondta ezt az Úr? Azért, mert egyetlen megváltatlan, bűneiben élő ember sem lehet igazi imádója az Atyának. De itt van már Ő, aki az Atyától jött, aki bűntelen, ezért Ő volt az egyetlen ember, akinek imádatát az Atya elfogadta. De beteljesült Jézus szava, mert eljött az idő, amikor általa Jézus Krisztus halála és vére által emberek sokasága szabadult meg bűneitől, és öltözött az ő igazságába, mint fehér ruhába. Ezeket Ő Szentlélekkel pecsételte meg, így testükben hordozzák az Isten Lelkét és Jézus Krisztus igazságát. Csak ezért van lehetőségük az Atyát lélekben és igazságban imádni, és ezt így is teszik. Micsoda drága, nagy idők ezek! Amikor bibliánkból azt olvassuk, hogy az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, ezt a kijelentést vagy nem értjük vagy félreértjük. A görög nyelvű bibliában a pneuma szó áll itt. Ezt fordították lélek - ként. A pneuma szó Isten Lelkét vagy Isten Lelkének erejét jelenti. Ezért az angol nyelvű Good News Bible -ből így fordíthatjuk Jézus szavait: Isten Lelkének erejével imádják az Atyát. Ez azt jelenti, hogy csak azok lehetnek igazi imádói, akik megkapták az ő Lelkét, és az ő Lelkének erejével imádják Őt. Jézus maga magyarázza meg, hogy miért kell ennek így lennie: Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak Lélekben és igazságban kell imádniuk. Tehát az Isten lényéből következően szükséges ez, azaz nem imádható más módon, csak az ő általa kiküldött, adományozott Lélek igénybevételével, erejével. Minden más imádat ember által beszennyezett, érdektől vezérelt. Ilyen imádatra Ő nem tart igényt. Hasonló a helyzet az igazi imádat másik tényezőjével, az igazságban való imádattal kapcsolatban is. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha - vagy mint megfertéztetett ruha Károli fordítása szerint (Ézs 64,5/b). A mindenek Ura elé ebben a ruhában nem járulhatunk, nem mutogathatjuk előtte magunkat. A Szentháromság Isten maga az abszolút igazság, bármelyik személyében is mutatkozik meg. A sok erre vonatkozó ige közül csak egyet hadd említsek: Igazság és jogosság a te királyi széked alapja (Zsolt 89,15). Az Úr Jézus magát is az igazsággal azonosította: Én vagyok az igazság és nem sokkal ez után a Pártfogót, a Vigasztalót, akit az Atya ad az övéinek, így jelöli meg: az Igazság Lelke, akit a világ nem kaphat meg, és azt is mondta: amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek (Jn 16,13-14). A magunk igazságába öltözve tehát nem jelenhetünk meg az Atya előtt, ezért szükséges, hogy Jézust, és vele együtt az ő igazságát öltsük magunkra. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne (2Kor 5,21). Tehát nem a saját igazságunkba, hanem Isten igazságába, Jézus Krisztusba öltözötten járulhatunk elé, és imádhatjuk őt úgy, hogy azt Ő elfogadhassa. Ezért küldte a megdicsőült Krisztus Jánoson keresztül az ő üzenetét a laodiceai gyülekezetnek, hogy te, aki szánal-

6 6 Megújító órák kok, a sorvadásosak tömege, és mindenki a víznek megmozdulását várja, a nagy pillanatot, amikor elsőként léphet a medencébe. Mindenki a maga nyomorúságával volt eltelve, a maga harcát vívta, a másikat, ha kellett félrelökte. Megjelent közöttük a testté lett Ige, aki telve volt kegyelemmel, és igazsággal. (Jn 1,14) A könyörülő és irgalmas Isten a reménytelen sorsúak közt. Azonos sorsú, nyomorúságban lévő emberek, akik várják a csodát, hogy helyzetük változik, sorsuk jobbra fordul. Várják a gyógyulást, a szabadulást, az új erőt, ami lábra segíti őket. Emberek, akik hiábavalóságba vetik bizodalmukat. Babonás hiedelmek közt élők, akik csak emberekre, és önmagukra tudnak nézni. Emberek, akik csupán a maguk erejére tudnak támaszkodni, éppen ezért keserű csalódásokat élnek át. Megkeseredettek, vádaskodók, Istent vádmas, szegény, vak és mezítelen vagy, végy tőlem - többek között - fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged (Jel 3,18). Hát lehet, hogy valaki, aki már valamikor megkapta Jézus igazságát, a fehér ruhát, egy idő után leveti azt, és újra a maga igazságát, érdemeit bizonygatja? Bizony szomorú, de az a tapasztalat is, hogy lehet. A laodiceai gyülekezet is Krisztus gyülekezete volt, és mezítelenné lett, mert levetette Krisztus igazságát, és a maga igazságába öltözött fel újra. A magunk igazsága pedig átlátszó, nem takar be semmit. Menynyire szeretjük váltogatni a ruhánkat! Szeretünk tetszeni az embereknek és ennek megfelelő ruhában mutatkozunk. De Istent és az ő Szentlelkét nem lehet becsapni, Ő átlát rajtunk, ha nem a Krisztus által szerzett fehér ruhában vagyunk. Vizsgáljuk meg magunkat! Isten Lelke élő és ható-e bennünk, és a Krisztustól kapott fehér ruhában járunk-e mindennapjainkban? Ő mindig hajlandó nekünk adni Lelkét és Igazságát, ha őszintén kérjük tőle. Most, amikor elmondjuk fogadalmunkat, és emlékezünk az ő velünk kötött szövetségére, kérjük újra az ő Lelkét, és új fehér ruhát a levetett, bepiszkított helyett. Csak így jelenhetünk meg a mi Atyánk előtt, hogy imádjuk őt március Miskolc Nyílt levél Jézus azt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! Jn 5, 8. Jeruzsálemben, a Juh kapu mellett volt egy hely, amit Betesdának, azaz kegyelem, irgalmasság házának hívtak. Ez tulajdonképpen egy tó köré épült fedett oszlopcsarnok volt, ahová az egészséges ember nem szívesen tette be a lábát. Szívesebben elkerülték az emberek, nem csak a sok, nyomorult ember látványa, és a sok jaj kiáltás, sóhaj tartotta őket távol, hanem az a tudat, hogy azok ott nem véletlenül vannak nyomorúságban, mert mindnyájan bűnösek. Az igazak ünnepre készülődtek. Jézus viszont éppen ide tért be, ezekhez a nyomorult lelkekhez, és ott hangzott el a fenti felszólítás, egy 38 éve erőtlenségben /asztheneia/ lévő emberhez címezve. Testileg, lelkileg, vagy erkölcsileg volt gyenge? Nem tudjuk, de évtizedek óta szenvedett valamitől. Ott van a sánták, a va-

7 Megújító órák 7 lók, akiknek már nem mond semmit a TÓRA, de vágyakozva tekintenek a tóra. Közéjük jön váratlanul, hívatlanul Jézus. Mert Ő azért jött, hogy meggyógyítsa a sebzett lelkűeket, lábra állítsa a sántákat, megnyissa a vakok szemét, erőt adjon a megfáradtaknak, szabadulást a foglyoknak, életet a halottaknak, tisztulást a leprásoknak. Boldog az az ember, aki elmondhatja, hogy egykor én is közöttük éltem, hiábavalóságokban bíztam, de Isten, aki gazdag irgalomban kegyelmesen lehajolt hozzám, és könyörült rajtam. (Ef 2,1-6) Ami emberileg lehetetlen volt, azt cselekedte meg bennem. De itt a nagy kérdés, miért pont ezt az embert, és miért csak egyet gyógyított meg a sok közül? Nem lett volna ereje, és hatalma, hogy valamennyit meggyógyítsa? Olyan érthetetlen ez. Saját magamnak is sokszor felteszem a kérdést,- miért pont engem vett kézbe az Ő drága kegyelme. A válasz az, hogy a kegyelem valóban érthetetlen, de nem értelmetlen. Amikor valakin könyörül Isten, azzal nem csak az a célja, hogy egy embernek a nehéz helyzetén könnyítsen, hanem hogy önmagára, a Jézusba vetett hit erejére irányítsa a figyelmet. Azt akarja megmutatni, hogy ő sokkal többet tud, és akar adni, mint testi gyógyulást. Az igazi, a végleges, az egyetlen, és az egész életet meggyógyító megoldást akarja adni, és az ehhez vezető egyetlen utat akarja megmutatni minden gyötrődő léleknek. Amit már Dávid is megénekelt. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. (Zsolt 103,1-5) Ennek az embernek a teljes gyógyulása is a Jézussal való második találkozás után történt meg, Amikor is a jeruzsálemi templomban újra találkoztak, és ennek fontos jelentősége van. Mert miként is ment végbe ez a csoda? Hogyan gyógyult meg ez az ember? Jézus szavára, hit által. Bizony a hitnek a lényeges elemeit látjuk itt, amely Jézus személyes megszólító szavának enged, azt megcselekszi maradéktalanul. Jézus szavához igazodó, teljes bizalommal rátámaszkodó, szív szerint való, azonnali, és teljes engedelmességgel válaszoló embert látunk itt. Mint Péter a nagy halfogáskor, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. (Lk 5,5) Ez az ember is, csodák csodája, elengedi, amibe eddig reménykedett, elfordul a hiábavalóságtól, nem tekint a maga gyengeségére, sem emberekre, hanem teljes hitével Jézusba kapaszkodik. Engedelmességének bizonyítéka, hogy szombat ellenére kitartóan viszi a gyékényt a hóna alatt, és megy a templomba. Ennek az embernek gyógyulása, és életváltozása üzenet volt. Manapság egyre többet találkozunk úgynevezett nyílt levéllel. Amikor valaki választ akar adni egy kérdésre egy másik illetőnek, de azt szeretné, hogy másoknak is tudomására jusson, széles körben elterjedjen, mindenki halljon róla, akkor ezt nyílt levélben teszi közzé, egy sokak által olvasott lapban, vagy az interneten. Ez biztosítja, hogy mindenki számára elérhető, olvasható legyen. Lám, nem korunk új találmánya, lehetősége, eszköze ez, hanem már az Úr Jézus is alkalmazta, de nem egy napilapban, és nem az interneten, hanem egyszerű embereket használt fel, hogy üzenetét közhírré tegye. Kiknek szólt az üzenet? Kik voltak a címzettek? Elsősorban a sorstársak, a többi szenvedő. Azután a vallási vezetők, a főpap, Izra-

8 8 Megújító órák - Bemutatkozás el népe, és nem utolsó sorban a mindenkoron élő emberek. A ma élő Istentől elszakadt embereknek épp úgy szól, mint a hitében elerőtlenült, megfáradt, megrekedt hívőknek. Azoknak is, akik egy nehéz élethelyzet szorításában vannak, azoknak is, akik betegségben szenvednek. Mi volt az üzenet? Itt vagyok, Én vagyok! Engem keressetek és éltek! (Ám 5,4) Higgyetek bennem, és életet nyertek, új erőt kaptok. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,29-31) Miért éppen rajtam, és rajtad, könyörült az Úr? Hogy rajtunk mutassa meg kegyelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne.(1tim 1,16) Pál is ezért adott hálát Istennek, és értette meg, mi végre kapta a drága kegyelmet. A mi levelünk ti vagytok, amely be írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. (2Kor 3, 2-3) Az a küldetésük azoknak, akik részesedtek ebben a kegyelemben, hogy elmondják: Jézus az, aki meggyógyított! (Jn 5,15) Vajon mit olvasnak ki az életedből a körülötted élők? Képviseled-e Őt, ott ahova állított? Jársz-e az Ő útján engedelmességben, végzed-e, amit rád bízott? Ha nem, akkor talán ma éppen neked mondja, éppen téged szólít fel: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! március Hajdu Zoltán Kedves Testvérek! Hírlevelünknek ebben a számában tesszük közzé azoknak a testvéreknek a bemutatkozását, akiket a helyi szövetségi csoportok a április 16-i választásra új vezetőségi és választmányi tagoknak jelöltek, és ajánlanak. Bemutatkozás Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 2Kor 4,5 Nevem: Trencsényi László, jelenleg a Bp. Pestújhelyi Református Egyház-község lelkipásztora vagyok. Évtizedekkel ezelőtt a nyíregyházi hívő testvérek hite, élete, Jézus Krisztusért a szenvedést is vállalni tudó példája nyomán ismertem meg az igazi tiszta CE lelkiséget, azt a kegyességet, amelyet azóta én is vállalni tudok ben kerültem igazán közel és kapcsolódtam be a közösség vérkeringésébe. Azóta különböző alkalmakon rendszeresen szolgálok óta egyik szervezője és vezetője vagyok a hajdúszoboszlói, a piliscsabai lelki heteknek

9 Bemutatkozás 9 és a vajai ifjúsági konferenciáknak. Három évig hordoztam imádságban, hogy elfogadjam-e a CE tagságot, amelyet végül 2008 tavaszán Isten előtti alázattal és felelősséggel vállaltam. Hónapokig tartó lelki vívódásaim és könyörgéseim közben Isten akaratát kutatva, igei megerősítést kaptam arra, hogy ne mondjak nemet a megtisztelő alelnöki tisztségre való jelölésre. A jelenlegi vezetés által képviselt CE értékek, és sokrétű szolgálatok elismerése mellett kötelességemnek érzem megosztani a Testvérekkel azon terveimet, melyeket esetleges megválasztásom után a Szövetség jövőjére nézve képviselni tudok. 1. Meggyőződésem szerint a CE Szövetség Istentől kapott áldott küldetését csak akkor tudja igazán betölteni, ha a tagjai Jézus Krisztusnak engedelmeskedve a Lélek erejével bátran hirdetik az életmentő Evangéliumot, és hitükkel, krisztusi életvitelükkel, ha kell a szenvedést, a megbélyegzést is fölvállalva példát mutatnak. 2. Kizárólag az eredeti tiszta CE értékek szigorú megtartása mentén tudom elképzelni a Bethánia CE Szövetséget úgy, mint elődeink útját hűségesen járó, szélsőségektől mentes, céltudatos evangéliumi közösséget. Az elődeink által megfogalmazott hitvallásunk: Testvéri információk a Bethánia C.E. Szövetségről c. kiadványban leírtakhoz ragaszkodva szeretném képviselni a CE értékeket, mint küldetésünk lényegét, különös tekintettel az alábbi pontokra: 6.) A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAT részében és egészében, elesett állapota ellenére is annak tartjuk, aminek hitvallásaiban mondja magát.mi mostani helyzetében is anyánknak nevezzük az egyházat, és hozzá ragaszkodunk. 7.) Hamis tanítókkal, és csoportjaikkal közösséget nem vállal, velük szemben harcol az evangélium tiszta hitéért és a tévelygés útjára csábított lelkeket igyekszik megnyerni a tiszta tudománynak. 14.) Más evangéliumi közösség összejövetelein csak különös indokoltság esetén s alkalmilag vesz részt. 16.) Valljuk, hogy a fegyelem szigorú és következetes gyakorlására a C.E. Szövetséget az Ige kötelezi. 3. Istentől kapott felelősségünk a jelenlegi hűséges CE tagságot igazi egységes testvéri közösséggé formálni: megbecsülni, összefogni, pásztorolni, látogatni, lelkigondozni. Az új tagok felvételét szigorúbb feltételekhez kötni. (Pl. Reformátori hitelvek elfogadása, hosszabb próbaszövetséges idő. ) 4. A helyi közösségeket külön-külön segíteni, programok szervezésére bátorítani, hogy Isten országának előmenetelén hatékonyan tudjanak munkálkodni. (Pl. Konferenciák, körzeti csendesnapok). 5. Nagyon fontos, hogy minden egyes választmányi tag konkrét, személyre szabott és szigorú beszámolási kötelezettséggel járó felelős feladattal legyen felruházva. 6. Közösségünkön belül a legsürgősebb feladataink közé tartozik a potencionálisan hadra fogható személyeket összefogni, mozgósítani, aktivizálni, szolgálatba állítani. 7. Eredeti küldetésünknek megfelelően az evangelizációs szolgálatokat közös akarattal újraindítani. 8. A közösségvezetőket, a szolgáló testvéreket, munkatársakat céltudatosan képezni. 9. Elődeinkkel kapcsolatos régi hiányosságainkat pótolni. A közel 110 éves magyarországi CE Szövetség történetét részletesen feldolgozni, az utókor számára megőrizni, hithős előde-

10 10 Bemutatkozás ink emlékét ápolni, áldott írásaikat, szolgálataikat közkinccsé tenni. (Pl. kiadványok, életrajzok, bizonyságtételek, emlékszoba.) 10. Nyíltan fölvállalni a békéltetés szolgálatát. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével odahajolni azokhoz, akik a tagságon belüli súrlódások, az egymásnak okozott kezeletlen lelki sebek miatt szenvednek, a feszültséget oldani, vigasztalni, testvéri szeretetben gyógyítani. Esetleges megválasztásom esetén, csak azzal a feltétellel tudom vállalni három évre az alelnöki tisztséget, ha az újonnan fölálló elnökségen és a választmányon belül el tudjuk hordozni egymást testvéri szeretetben és amennyiben az eredeti CE irány, kegyesség megerősítésére vagy helyreállítására való javaslataim támogatásra találnak. Amennyiben ezen a területen köztünk feszültség és komoly nézetkülönbség alakulna ki, minden tisztségemről lemondva szeretném tovább képviselni az eredeti CE lelkiséget. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. 2Kor 3,5-6 Ablonczyné Vándor Margit vagyok, 54 éves. A Kispest Rózsatéri Református Gyülekezet tagja, Bethánia CE Szövetség tagja, és a Halacska Református Óvoda vezetője. Hosszú évekig szolgáltam gyülekezetemben gyermekek között, és a Bethániában az ifjúság között. Fontos számomra, hogy mindazt, amit én is kegyelmi ajándékként kaptam az Úr Istentől, azt tovább adjam másoknak. Ott, ahova állított, ahol feladatot adott, szeretnék "Iránta való hálából" neki szolgálni. Berényi Ágnes vagyok, 24 éves. Körülbelül 13 éves korom óta vagyok kapcsolatban református gyülekezettel, ugyanis ekkortájt kért meg rá édesanyám, hogy konfirmáljak és ez azzal járt, hogy el kellett mennem egy előkészítőre. Először nem örültem a kérésnek, de mivel nagyon szeretem anyukámat, elfogadtam a kérését és elmentem az első konfirmációs órára. Kiderült, hogy nagyon kedves gyerekek gyűltek össze ezen az órán és hogy a Bibliáról fogunk tanulni. Így ott ragadtam és eljött az első nyári tábor is, amelyen részt vehettünk. A tábor esti alkalmain egy evangelizáción a passiót vettük végig. Azon az estén, amikor elértünk ahhoz, hogy Jézus Krisztus meghalt és ezzel mit tett értünk, azt éreztem, hogy nekem szükségem van erre a Jézusra, mert engem még sosem szeretett ennyire senki, mint Ő. Megkértem ezért az egyik vezetőt, hogy imádkozzon velem, és akkor minden bűnömet, örömömet, az egész életemet kitártam Istennek és kértem, hogy jöjjön a szívembe. Ezt az estét tartom a megtérésem estéjének. Ezután az ifihét után következett a konfirmáció, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És következett a többi ifihét és a heti ifiórák. Rengeteg alkalmon részt vettem a fiatalokkal együtt, kirándulásokat is bőven szerveztünk, és szívesen olvastam internetes oldalakat is, ahol a keresztyénségről van szó. Így keveredtem el a parokia.hu oldalra, ahol akkor egy chatszoba is működött. Itt kerültem kapcsolatba Gabóval, aki elhívott egy bizonyos CE ifire. Mivel nagyon szeretek ismerkedni, új barátságokat kötni, így gondoltam, elmegyek és megnézem magamnak ezt az ifit is. Nagyon-nagyon megtetszett és a chatszobában többekkel már beszélgettem is, így nem volt mindenki ismeretlen. Itt ragadtam az ifiben. Az egyetemet

11 Bemutatkozás 11 (ELTE Bölcsészettudományi Kar) már úgy végeztem, hogy közben rendszeresen látogattam a szerdai alkalmakat, ill. az ifihétvégéket, ifiheteket. Gyakran segédkezem ezeken az alkalmakon a közösségi játékok előkészítésében és levezetésében, ill. a tavalyi évben a junior angol héten segítőként vehettem részt. Emellett pedig megtaláltam életem párját is a közösségben, Berényi Richárdot, akivel 2009 júliusában fogadtunk örök hűséget egymásnak. Azóta is igyekszünk látogatni rendszeresen az alkalmakat, sajnos, a munka mellett nem mindig sikerül, de nagyon szívesen megyünk mindig. Azt gondolom, mély és igazi barátságokat kötöttem ebben a közösségben, ahol mindenkinek a legeslegfontosabb az Úr Jézus és ez köt öszsze minket. Nagyon hálás vagyok Istennek, amiért ehhez a közösséghez tartozhatom. Börzsönyiné Ablonczy Noéminek hívnak, 30 éves vagyok. Általános iskolában dolgozom gyógypedagógusként, ahol tanulásban akadályozott gyerekeket tanítok. Nagyon szeretem a munkámat. A Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezetbe járok. Itt a gyülekezeti zenekarban tevékenykedem férjemmel együtt és gyermek istentiszteleteket tartok. A CE-ben tértem meg 2004 nyarán egy ifjúsági táborban Hajdúszoboszlón, és azóta rendszeresen látogatom az ifi-órákat. Gyakran segítem gitározással a közös éneklést, próbálok aktívan részt venni az ifitalálkozók szervezésében, lebonyilításában. Dani László ref. lelkipásztor vagyok január 5-én születtem Vaján, szüleim hatodik gyermekeként. Édesapám cipészként és földművesként kereste meg a család kenyerét, utóbbiba úgy évesen természetesen már mi is bekapcsolódtunk, ki-ki a maga ereje szerint. (A munka kezdetén és végén nem maradhatott el az imádság, illetve hálaadás.) Sokgyermekes család lévén, Édesanyánk mindvégig a háztartást vezette. Kilencen voltunk testvérek, hét fiú és két lány. Szüleink mindketten hitben járó, imádkozó emberek voltak, ez természetesen még a legnehezebb időkben is meghatározta a család légkörét, helyzetét. Édesapánk a jelentős létszámú Vajai Bethánia CE Szövetség aktív tagja volt, sőt nemcsak a faluban hirdette az Igét, de jó néhány testvérrel a környező falvakban is. Egy-egy ilyen szolgálatra kettesével mentek, előbb gyalog, majd később kerékpárral. Igehirdetésük nyomán sokan jutottak el a Krisztus követésére. Édesapánk később a vajai ébredés történetét is megírta. Családunkban a legtermészetesebb volt a Halleluja-énekek éneklése is, sőt otthon az úttörő zenekarunk hangszereivel is kísértük az énekeket. Nyolcadikos koromban egy evangelizáció alkalmával én is odaálltam azok közé, akik befogadták szívükbe az Úr Jézus Krisztust. Egyébként számos vajai gyerekkel együtt vasárnap délutánonként azelőtt is rendszeresen jártunk a vasárnapi iskolába, ahol aranymondásként nagyon sok igét könyv nélkül megtanultunk. Ezeket az alkalmakat hívő asszonytestvérek és hitre jutott nagylányok tartották magánházaknál, legalább 6-8 pontján a községnek. Ezen kívül a megfelelő korosztálynak voltak serdülőórák, továbbá ifjúsági órák, ez utóbbiakat az ifjúság idősebbjei tartották. Az általános iskola elvégzése után a Nyíregyházi Állami Tanítóképzőben tanultam, 1956 júniusában érettségiztem. A kollégiumi diákévek no meg az akkor még DISZ-nek nevezett ifjúsági mozgalom - nem kedveztek a hit gyakorlásának. Egyrészt akkor még sokkal ritkábban

12 12 Bemutatkozás mehetett haza a diák a kollégiumból, mint manapság, másrészt a materialista világnézet éllovasai igyekeztek kiölni belőlünk a klerikális reakció romboló hatását. Ez sok esetben sikerült is nekik. De voltunk néhányan, akiket Isten megtartó kegyelme, meg az otthoni imádkozó háttér megőrzött ettől. Esetemben ez annyira így volt, hogy az érettségi vizsga felé közeledve már foglalkoztatott az a gondolat, hogy akkor még nem, de valamikor később a teológiára fogok jelentkezni szeptemberétől gyakorló évemet letöltve megszereztem a tanítói oklevelet, s még egy évig tanítottam szülőfalumban, Vaján. Ezekben az esztendőkben egy újabb ébredési mozgalom hullámzott végig szép hazánkon, s egy csendesnapon bennem is véglegesen eldőlt, hogy az Urat fogom szolgálni. Akkoriban újra fokozottan felébredt bennünk a lelki növekedés vágya, s nemcsak Vaján épültünk egymás hite által az immár felnőtt ifjúságunk összejövetelein, hanem jó néhány más település ifjúságával is tartottuk a kapcsolatot szeptemberében felvételt nyertem a Debreceni Református Teológiai Akadémiára, 1963 őszén letettem az első lelkészképesítő vizsgát, egy év múlva a másodikat, s ezzel megkaptam a lelkészi oklevelet. A segédlelkészi gyakorlat évét plusz egy félévet Sarkadon töltöttem dr. Sarkadi Nagy Pál mellett, majd tíz hónapot a Debreceni Nagytemplomban február elsejével a nyíradonyi gyülezet lelkésze lettem november 30-ig. Közben két és fél évig a nyíracsádi gyülekezet szolgálatait is elláttam február nyolcadikán házasságot kötöttem Szabó Katalin védőnővel, Szabó Gábor nyírmártonfalvi gyülekezet lelkipásztorának leányával. Isten öt gyermekkel áldotta meg házasságunkat, közülük hárman teológiát végeztek, Eszter és László ma is egyházi alkalmazásban szolgál. Eddig hat unokánk van, öregségünk ajándékai és gyönyörűségei decemberétől 16 évig a nádudvari gyülekezetben szolgáltunk. Ezekben az években már nyári táborozásokat is tudtunk szervezni, ami sokat jelentett a gyermekeknek, ifjúságnak, de még a gyülekezet felnőtt tagjainak is nyarán a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának vezetői kértek fel, hogy vállaljam el a megüresedett vallástanári állást. Isten kegyelméből ezzel a szép munkával tölthettem el 14 esztendőt nyugdíjazásomig. Feleségem ebben az időben nevelőtanári állásban dolgozott a leányinternátusban. A Debreceni Bethánia CE Szövetséggel szinte a megújítása óta kapcsolatom volt, mivel dr.német József testvérünkkel már az ötvenes évek óta ismertük egymást. Így kialakult az a rendszer, hogy kevés kivételtől eltekintve havonta egy szolgálatot vállaltam a közösségben. Amikor ott voltam, a kántori szolgálatot is elvégeztem, a csendesnapokon is. Feleségemmel együtt óta vagyunk a Szövetség rendes tagjai, azóta a szolgálat is megszaporodott. A debrecenieken túl szolgálatokat végzek a hajdúböszörményi és a vajai közösségben is, valamint a nyári hajdúszoboszlói családi heteken. Ezenkívül református gyülekezeteinkben is kapok felkérést helyettesítő és evangelizációs szolgálatokra. A három éve tartott tisztújítás során kaptam azt a megtisztelő megbízást, hogy tagja lehettem Országos Szövetségünk Választmányának, melynek ülésein ha tehettem, aktívan részt vettem. Soli Deo Gloria!

13 Bemutatkozás 13 Hargita Árpádné Piroska án, Cegléden születtem év tavaszán tértem meg, a Bp. XVIII.ker. Felsőcsatári uti Ref.Gyülekezet ifjúsági alkalmán. A János 3,16 igével szólított meg és hívott el Isten "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ö benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Azóta " Véle járok, megfogva a kezét,..." illetve az Ő hűsége és szeretete tart meg és erősít a hitben nap mint nap. Az 1949 évi alcsuti ifjúsági konferencián már részt vettem. A Bethánia Szövetség megszüntetése után sok régi szövetséges tag havonta rendszeresen járt a Bp.XVIII.ker. Felsőcsatári úti ref. gyülekezetbe, mivel Szikszai Béni bácsi minden hó első vasárnapján, mint a gyűlekezet főgondnoka, biblia órát tartott. Ezekben az években alakult ki szorosabb kapcsolatunk a "volt" Bethánia Szöv. tagjaival, és itt ismertem meg azokat a hitbéli tanításokat is amelyekre a Szövetség épült as években családostul a pasaréti gyülekezetbe jártunk, itt volt lelki otthonunk. Férjem, Hargita Árpád én meghalt. Két gyermekünk született, mind ketten Isten gyermekei. Öt unokával ajándékozott meg Isten. Jelenleg, Zsuzsankával - legidősebb unokámmal - élek egy fedél alatt. Dicsőség Istennek! A Bethánia Szöv. újra indulása és a nyugdíjazás évei változást hoztak életünkbe. Mivel én, Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végeztem és ezen a pályán dolgoztam, így a CE Szöv-et is ezzel a tudással, ismerettel segítem. Sajnos, ez egy gyakran változó terület és 2003-ban minden ez irányú tevékenységem abbahagytam, így gyakorlat hiányában nem vagyok napra kész az új rendeletek ismeretében. Szeretném, ha küldene Isten " új munkásokat" - ezen a területen is - az Ő szőlőjébe. "Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram és megígért szabadításod,...hiszen igédben bízom." Zsolt 119,41-42 Juhász Tamás vagyok, 1955-ben születtem ötgyermekes református szülők középső gyermekeként. Gyermekkorom óta ismerem Isten igéjét. 15 éves koromban értettem meg Jézus Krisztus értem vállalt áldozatát, és fogadtam el Őt Megváltómként. Gyülekezetünkből hívő segítőtársat kaptam, s közös életünket Isten kilenc gyermekkel ajándékozta meg. Ők már felnőttek, a legkisebb is 19 éves. Gyermekeink nevelése mellett sok szolgálati lehetőség adódott a gyülekezetben, különösen a magányosok, a betegek és a rászorultak között. A MÁV-nál biztosító berendezési műszerészként dolgozom. A CE Szövetséggel feleségem halála után, 8 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a Kispest Központi ref. gyülekezet révén. Hálás vagyok a hétfő esti CE bibliaórák lelki közösségéért, áldásaiért. A gyülekezetben főként a gyermekmunkában és a diakóniai területen van szolgálatom. Igyekszem Isten népének hasznos tagja lenni, abban a környezetben, ahová Isten helyezett. Az elmúlt három évben a CE közösségben választmányi tag feladatát töltöttem be. Kiss András a nevem 1937-ben születtem Bp-en. Iskoláim elvégzése után a Köbányai Szerszámgépgyárban helyezkedtem el. Onnan mentem nyugdíjba több mint 40 évi munka után ban Kispest-Rózsa téri gyülekezet egésznapos csendesnapján adtam át életemet Jézus Krisztusnak. Azóta Vele járok. Kispesten a gyülekezetben ismertem meg feleségemet. Házas-

14 14 Bemutatkozás ságunkat Isten három gyermekkel ajándékozta meg. Rajtuk keresztül két unokával. A CE-nek megalakulása óta tagja vagyok. Szolgálataim: Nyári gyermektáborok gazdasági felelőe, Lelkiszolgálat Háza kuratóriumi tag, majd Nagy István halála után vezetője, jelenleg mint tag munkálkodom az LSzH-nál. Gyülekezetem a Bp. Külső-Kelenföldi református gyülekezet melynek missziói gondnoka vagyok. Tagja vagyok a Presbiteri Szövetségnek. Tokodiné Baji Tímea vagyok, május 5-én születtem Miskolc-Perecesen. Itt is lettem megkeresztelve az akkori református lelkész által. Édesapám Baji László hosszan tartó betegségben hunyt el. Édesanyám, mindannyiunk Magdikája Tiszakeszin született református család második gyermekeként. Én napsugár embernek tartom, mert ahol megjelenik, ott fény, melegség és öröm van. Nagyszüleim szegényes körülmények közt, de nagy szeretetben nevelték fel kilenc gyermeküket. Volt egy nővérem, aki most 48 éves lenne, azonban tragikus körülmények között elhunyt 28 évesen. Maradt utána egy 4 éves kisfiú Kéri Szabolcs, aki most 23 éves, és a perecesi gyülekezet tagja. Édesanyám nevelte hitben, szeretetben. Huszonkét éve dolgozom hivatalban, ebből 20 évet a közigazgatásban töltöttem el. Jelenleg is a miskolci önkormányzatnál vagyok köztisztviselő ben született a fiam Konrád. A miskolci deszka templomban kereszteltük meg, ahol édesanyám presbiterként szolgál. A keresztelő alkalmával fogadalmat tettem Isten színe előtt, hogy gyermekemet hitben nevelem fel. Ez a fogadalomtétel ott akkor annyira megérintette a szívemet, hogy ekkor válaszoltam először az Úr hívására. Rendszeresen jártam istentiszteletre, és 2000-ben konfirmáltam a tetemvári gyülekezetben. Férjemmel, Tokodi Lászlóval 2003 nyarán kötöttünk házasságot Isten színe előtt a diósgyőri református templomban, ahol akkor gyülekezeti tagok voltunk. Konrádot, a fiamat elfogadta és szereti saját gyermekeként. Az Úr csodálatos terve volt ez, hiszen évekig imádkoztam egy becsületes, szerető férjért és apáért, akivel a hit útján együtt mehetünk tovább. Jelenleg a perecesi református gyülekezet tagja és presbitere vagyok, a férjem László a gyülekezet megbízott gondnoka lett. A Presbiteri Szövetség csendes napjain is szolgálunk kisköri csoportvezetőként. A Bethánia CE Szövetséget 2003 nyarán ismertük meg Hajdúszoboszlón. Édesanyám hívására csodálatos hetet töltöttünk boldogan, az Úr lábainál a Major utcai kis parasztházban. Tulajdonképpen ez volt a nászutunk, de az Úr Jézus már tudta, hogy ez az út egyben az új életünk kezdete is. Eldöntöttük, hogy Jézust követjük egész életünkben. Újjászületésem Hajdúszoboszlóhoz kötődik. Az Ézs 43,1b versét adta az Úr: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Ez után formálódott meg bennem az a vágy, hogy drága Megváltómat kívánom szolgálni egész életemben. Részt veszünk férjemmel, fiunkkal, édesanyámmal folyamatosan a nyári konferenciákon, lelki oázisokon, csendes napokon, ahol lelkileg feltöltődünk, és a tanultakat rendszeresen átadom a miskolci CE-s alkalmakon. Az Úr helyezte a szívemre ezt a közösséget, melynek 2007-ben tagja is lettem. Induláskor a következő igét kaptam, ami sokat jelent azóta is: Menj ezzel a te erőddel (Bír 6,12). Hát megyek azzal az erővel, melyet az Úrtól kérek, kapok naponta. Rendszeresen tartunk testvéreimmel igeszolgálatot a miskolci alkalmakon, és az Úr megajándékozott minket 2009-től a miskolci CE csendes nap megtartásával, ahol családommal együtt örömmel szolgáltunk.

15 Bemutatkozás 15 Az új jelölés a választmányba már nem ért annyira váratlanul, mint előzőleg, de ha Isten Szent Lelke megerősít ebben a dologban, akkor mennem kell, tennem kell, nem tehetek mást. Szeretném megköszönni a testvéreimnek az előző jelölés szavazatait, mert bátorítást, megerősítést és szeretet kaptam, és ez sokat jelentett további szolgálataimban. Szeretném feladataimat a CE szövetségben továbbra is az Úrtól kapott lelki ajándékaimmal, és a Tőle elkért bölcsességgel, alázatban, hitben végezni. Ehhez kérem az Úr áldását magam, családom és testvéreim életére az Úr szavával: Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az ÚR háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. (1.Krónika 28,20) Urbán Gergely Miklós vagyok ben születtem, az Urat pedig 2000 őszén fogadtam be, egy CE-s németországi tábor után. Számomra a Bethánia elsősorban lelki otthont jelent. Itt ismertem meg először olyan keresztyén embereket, akiknek hiteles élete egyszerre volt buzdítás és intés személyes életemre nézve. A közösség alkalmain és szolgálataiban megtérésem óta igyekszem részt venni. Az elmúlt években feladataimat a budapesti ifjúságban, a német táborok szervezésében és a Fénysugarak fordítási munkáiban találtam meg. A választmány munkájában Szikszai Eszter néni halála óta veszek részt. Főállásúként egy autókölcsönző cég ügyintézője vagyok, emellett igyekszem végezni teológiai tanulmányaimat. Diplomamunkámat a rendszeres teológia területén, a bűn témaköréből írom. Szüleimmel és öcsémmel Budafokon élek, így tagja vagyok a helyi református gyülekezetnek. Szolgálataim és barátaim révén a Golgota Keresztyén Gyülekezethez is sok szállal kötődöm. Vándor Gyuláné Vándor vagyok. 61 éve, konfirmálásomkor ismertem meg az ÉLETET Jézus Krisztusban, Megváltómban. Az Ő áldozatáért ölelt magához az én Atyám, mint a tékozló fiút. Azóta ebben az ölelésben élek. Akkor kezdődött a CE tagságom is. Ha visszanézek a megtett útra, mit jártam eddig beléfogódzva, a szívem hálás Felsorolhatatlan sok ajándékát élvezhettem, élvezem. Az én Atyám különös kegyelme, hogy gyermekeimmel, unokáimmal együtt, egy szívvel szolgálhatjuk Őt. 6 dédunokám, plusz 2 útbanlevő -, és netán az utánuk következő dédunokáim felől is ez a könyörgésem, reménységem. Időközben sokaktól kellett búcsúznom. Szüleim, testvéreim, drága párom Gyuszi, szolgatársam, és sok hozzátartozóm, lelkitestvérem is itt hagyott, előrement, de velem vándorol utamon Jézus. Gyerekeim, családom nagy szeretettel vesznek körül. Lelkitestvérek is kedves ajándékai az Úrnak. Hála, hála van a szívemben Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy óh Isten mindörökké! (Zsolt. 73:26.) Szeretnék énekelni Néked folyton ameddig itt leszek, mert tanúd vagyok Uram.

16 16 Programjaink (2011. évi program) Országos csendesnap: Tájékoztató a Bethánia CE Szövetség évi rendezvényeiről 1. Országos csendesnap április 16. Helye: Budapest-józsefvárosi ref. templom (Budapest, VIII., Salétrom u. 5.) Körzeti csendesnapok: 1. Debreceni csendesnap május 14-én 10 órától. Helye: Nagytemplomi gyülekezeti terem (Kálvin u. 17.) 2. Miskolci csendesnap. Előkészítés alatt. 3. Budapesti csendesnap 2011.szeptember 24-én 10 órától. Helye: Budapest-józsefvárosi ref. templom (Budapest, VIII., Salétrom u. 5.) 4. Vajai csendesnap. Előkészítés alatt. Konferenciák, ifjúsági és gyermek táborok, találkozók: I. Feknőttek és gyermekek részére: Hajdúszoboszlón a Szép Ernő Kollégiumban (Gönczy Pál u. 15.): 1. Hitmélyítő és családi hét június Lelki Oázis hitmélyítő hét június 27 július Gyermekhét július 4 9. Érdeklődni lehet Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. útja. 29.): Gileád konferencia 2011.április Érdeklődni lehet: Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , 2. Nyári előkészítő hétvége 2011.április Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál mobilon, 3. Egyedül élők hete Június Érdeklődni lehet Szénási Sándorné ref. lp.-nál. Tel.: Tiszaföldvári gyermekhét június Érdeklődni lehet Nagy Sándor ref. lp.-nál. Tel.: Kispest-központi gyermekhét június 27 július 1. Érdeklődni lehet Ablonczy Zsolt ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: ,

17 3. Egyedül élők hete Június Érdeklődni lehet Szénási Sándorné ref. lp.-nál. Tel.: Tiszaföldvári gyermekhét június Programjaink Érdeklődni lehet Nagy Sándor ref. lp.-nál. Tel.: Kispest-központi gyermekhét június 27 július 1. Érdeklődni lehet Ablonczy Zsolt ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: , 6. Lelki Oázis lelkigondozó konferencia július Érdeklődni lehet Trencsényi László ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: , 7. Fiatal családok hete (gyermekekkel) július Érdeklődni lehet Dr.Michna Ottónénál. Tel.: , 8. Monori gyermekhét augusztus Érdklődni lehet Schaller Tamás ref. lp.-nál. Tel.: mobil: Évadzáró hitmélyítő konferencia aug. 29 szept. 3. Érdeklődni lehet Miklóssy József-nél.Tel.: , mobil: , Valamennyi piliscsabai konferenciával vagy táborral kapcsolatban lehet érdeklődni vagy lehet ezekre jelentkezni Hajdu Zoltán missziói titkárnál is: Tel.: , mobil: , 17 Vaján a Református Egyházközség gyülekezeti termében: II. Lelki oázis hétvége április 29 május 1. Érdeklődni lehet Trencsényi László ref. lp.-nál. Tel.: , mobil: , Ifjúsági hétvégék és táborok: 1. MérCE ifjúsági találkozó április 1 3. Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.), Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , 2. Angol nyelvű ifjúsági tábor július 4 9. Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.), Érdeklődni lehet Bogyóné Vándor Hajnalkánál. Tel.: , mobil: , 3. Nemzetközi CE ifjúsági tábor július Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.) Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , 4. Körzeti ifjúsági konferencia augusztus Vaján a Református Egyházközség gyülekezeti termében: Érdeklődni lehet Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , 5. Országos ifjúsági találkozó október

18 mobil: , 3. Nemzetközi CE ifjúsági tábor július Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.) 18 Érdeklődni Programjainklehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , 4. Körzeti ifjúsági konferencia augusztus Vaján a Református Egyházközség gyülekezeti termében: Érdeklődni lehet Hajdú Zoltán missziói titkárnál. Tel.: , mobil: , 5. Országos ifjúsági találkozó október Piliscsabán a Lelkiszolgálat Házában (Kálmán kir. u. 29.), Érdeklődni lehet Bogyó András ü.v. igazgatónál. Tel: , Tájékoztató a fenti rendezvényekkel kapcsolatban: A fenti programban kisebb változások még előfordulhatnak. Erről idejében tájékoztatást adunk a részt venni szándékozó testvéreknek. Jelentkezési határidő: a kezdési időpont előtt 2 héttel. Résztvevők hozzájárulása a költségek fedezetéhez, melyet adományként kérjük befizetni, a következők: - Hajdúszoboszlói hitmélyítő és családi hét: Ft/fő. A gyermekekkel érkezők és nehéz anyagi helyzetben lévők Ft/fő támogatást igényelhetnek a konferencia vezetőjétől (Gileád Alapítvány fedezi). - Hajdúszoboszlói gyermekhét: Ft/fő. Ehhez a Gileád Alapítvány 3000 Ft/fő támogatást ad. További szociális támogatást adhat a Bethánia CE Szövetség, melyet a vezetőtől lehet kérni. - Lelki Oázis elnevezésű hetek résztvevői hozzájárulásukat perselybe teszik be, melyet szükség szerinti mértékben egészít ki a Lelki oázis kassza. - Piliscsabai felnőtt hetek: Ft/fő. Szociális támogatás igényelhető a Bethánia CE Szövetségtől, melyet a konferencia vezetőjétől lehet kérni. - Gyülekezetek által szervezett piliscsabai gyermekhetek: a gyülekezeti támogatás mértékétől függően a lelkipásztor határozza meg. - Angol nyelvű ifjúsági és Nemzetközi ifjúsági tábor: Ft/fő. Szociális támogatás igényelhető a táborok vezetőjétől, melynek összegét a Bethánia CE Szöv. biztosítja. - A 2-3 napos piliscsabai hétvégékre irányadó: 2400 Ft/fő,nap hozzájárulás A fenti hozzájárulási összegek a polgármesteri hivatalok által kivetett idegenforgalmi adót tartalmazzák. (Hajdúszoboszlón 500, Piliscsabán 100 Ft/éjszaka.) A piliscsabai Lelkiszolgálat Háza rezsiköltségeihez befizetett hozzájárulás is benne van a fent ismertetett összegekben. Anyagiak miatt senki ne maradjon távol! Egyéb: A piliscsabai konferenciákon, gyermekheteken és ifjúsági táborokon résztvevők ágynemű-huzatot hozzanak magukkal, mivel az ágyakat ágynemű-huzat nélkül használni tilos. Aki nem hozott ágyneműt, kérjen a gondnoktól, aki készségesen ad 500 Ft mosatási és használati díj ellenében.

19 A fenti hozzájárulási összegek a polgármesteri hivatalok által kivetett idegenforgalmi adót tartalmazzák. (Hajdúszoboszlón 500, Piliscsabán 100 Ft/éjszaka.) A piliscsabai Lelkiszolgálat Háza rezsiköltségeihez befizetett hozzájárulás is benne van a fent ismertetett összegekben. Anyagiak miatt senki ne maradjon távol! Programjaink 19 Egyéb: A piliscsabai konferenciákon, gyermekheteken és ifjúsági táborokon résztvevők ágynemű-huzatot hozzanak magukkal, mivel az ágyakat ágynemű-huzat nélkül használni tilos. Aki nem hozott ágyneműt, kérjen a gondnoktól, aki készségesen ad 500 Ft mosatási és használati díj ellenében. HOGY MINDNYÁJAN EGYEK LEGYENEK Jn 17,21 KRISZTUS egyháza, e széthullt edény, élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig: mindnyájan egyek legyenek, amint TE bennem s én Benned, ATYÁM! Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig h í d kell a szakadékon át felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van: emberek vagyunk, egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk, egyképp gyötör meg minden fájdalom, s ha a Föld bármely pontján dúl a harc, keresztyénségünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen: a kegyelemben és a szeretetben, az ATYÁBAN és a FIÚBAN egyek legyenek végre, kik ŐT követik! Füle Lajos

20 20 in Memoriam Molnár Sándor testvérünktől a budapesti Bethánia CE Szövetség hűséges tagjától búcsúztunk március 18-án Sándor napon a Kispesti Temetőben. Váratlanul március 3-án álmában állt meg a szíve Teremtőjének kegyelméből. Sokan szerettük és álltunk porai mellett a Kispest-Rőzsatéri és Központi református gyülekezetek, valamint a Bethánia CE Szövetség tagjai közül. Ablonczy Kálmán ref. lp. testvérünk búcsúztatta. A Bethánia CE szövetség részéről Miklóssy József ügyvezető elnök emlékezett a sírnál kifejezve hálánkat az Úr felé Sándor testvérünk életéért. Egy részlet ebből a megemlékezésből: Molnár Sándortól búcsúzik a Budapesti Bethánia CE Szövetség tagsága, hiszen mindig ott volt alakalmainkon, aktívan részt vett az ige üzenetének kibontásában, bátorító, hitvalló hozzászólásai mindnyájunk lelki épülésére szolgáltak. Jó zenei hallással, és énekhanggal áldotta meg Teremtőnk. Többször tett arról bizonyságot, hogy milyen jó az Urat hálás szívvel dicsérni, róla, mint Szabadítónkról énekelni, ezzel másokat is iránta való meghódolásra buzdítani. Minden testvére a Bethániából hálás szívvel áldja Urunkat, hogy személyében szerető szívű, sugárzó arcú útitárssal ajándékozott meg bennünket a mi Urunk. Köszönjük azokat a lelki ajándékokat, melyeket éppen rajta keresztül kaphattunk meg. Így bátorító magatartását, hűségét, kitartását, életének minden jó, tőle származó adományát. A 149. zsoltár 1. versével idézzük fel most Sándor testvérünk többször elmondott bizonyságtételét:,dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!' Emléke legyen áldott! Az Úr ad bölcsességet Péld 2,6 Csodálatosak a te dolgaid, nagy Isten! Az emberi elme eltörpül te előtted, amikor alkotásaidra gondol. De hála neked, hogy bölcsességedből részt adsz az embernek is. Nyújts nekünk is abból a mennyei bölcsességből, amely értelmünk megvilágosítására s a te jó voltod megismerésére szükséges. Ámen. (Szabó Aladár Lelki harmat című könyvéből.) I m p re s szum Új Mustármag, megjelenik havonta, ingyenes Levelezési cím: Budapest Angyal utca Felelős kiadó és szerkesztő: Miklóssy József Tördelő szerkesztő: Füle Balázs Nyomtatás: Perc Print - Digitális Nyomdai Műhely Adományokat köszönettel elfogadunk. I Számlaszám:

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele

Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. május Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk... Tartalom:

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben