Dr. Németh Dávid. Károli Gáspár Református Egyetem Pasztorálpszichológiai Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Németh Dávid. Károli Gáspár Református Egyetem Pasztorálpszichológiai Tanszék"

Átírás

1 Dr. Németh Dávid Károli Gáspár Református Egyetem Pasztorálpszichológiai Tanszék A BOLDOGULÁS ÚTVESZTŐI ÉS A BOLDOGSÁG ÚTJAI Coaching Szemléletű Vezetők Konferenciája és Találkozója, 2013, Gárdony A boldogság minden ember legszemélyesebb ügye, ugyanakkor egyetemesen emberi ügy. Nem lehet senki számára úgy megteremteni a feltételeit pedig sok szülő ebben a hiedelemben él és iparkodik meg is valósítani a gyermekével kapcsolatban, hogy azt követően már biztosan tudható legyen, hogy ilyen feltételek mellett az illetőnek boldognak kell lennie. Valójában nem is határozhatók meg pontosan a feltételek. A boldogsággal foglalkozó pszichológiai, önmenedzselő, életmód-alakító vagy spirituális tanácsadó kiadványok adnak ugyan különböző ötleteket, de csak arra, hogy miként boldoguljunk, a boldogságot senkinek nem tudják garantálni. A boldogság szubjektív valóság-megítélés, egyéni meggyőződés alapján tartósan és átfogóan megélt pozitív életérzés. Ugyanazok a körülmények egészen eltérő hatást válthatnak ki különböző személyekben. Már az adott helyzet észlelésénél más-más mozzanat kerülhet előtérbe és más összetevők alkothatják a hátteret, azután az információk feldolgozása is másféle értékelések és értelmezések mentén, és nem utolsó sorban más-más igényszintnek megfelelően történhet. Előfordulhat, hogy egyesek objektív megítélés szerint nagyon nehéz életkörülmények között is boldognak érzik magukat, míg mások különösen kedvező életkörülményeik ellenére boldogtalanok. Némelyek az aktuális állapotra tekintettel alkotnak véleményt, mások a személyiségük jellemzőjének tartják az optimista, vagy pesszimista beállítottságot. Van aki, saját aktivitások eredményének érzi, más passzív-elfogadóként tapasztalja, hogy egyszerűen történik vele. S akkor még nem is beszéltünk a boldogságérzés viszonylagosságáról, a kulturális kontextusból adódó különbségekről, az okok és megalapozások sokszínűségéről, vagy a boldogságfogalom egyéni árnyalatairól a pillanatnyi, ill. aktuális eseményekhez kötött örömöktől az egész életet átfogó, sőt a földi élet határain is túltekintő rendben vagyok és minden rendben van tudatig. A boldogságkutatás lehetőségei e sokszínűség és sok-szempontúság miatt nagyon behatároltak: kénytelen utólagos értékelésekre hagyatkozni és a szempontjait a formálisságig tágítani. Amikor már az általános, minden ember által keresett pozitív életérzésben határozódik meg a boldogság, amelyek a komponensei 1. az átfogó és tartós elégedettség, 2. a lelkesedés és öröm érzésének gyakori előfordulása, 3. valamint a negatív, nyomasztó hangulatok ritkasága, akkor nagyon messze kerültünk a fogalom igazi, mély értelmétől. Szubjektív jellege ellenére minden emberre érvényesen is beszélnünk kell a boldogságról. Mert a boldogság az ember legegyetemesebb magánügye. Nemcsak azért, mert minden embert

2 egyaránt érint, hanem azért is, mert a közvetlen és a tágabb környezetünk szempontjából sem mindegy, hogy boldogok vagyunk, vagy sem. A boldog emberek érdeklődőbbek, nyitottabbak, barátságosabbak, segítőkészebbek és pozitívabban állnak hozzá a feladataikhoz. Környezetükben jobban érzik magukat az emberek. Az ember hiánylény A boldogságkeresés hiányérzetből származik. Az ember úgy van a boldogsággal, mint a szemüveges a szemüvegével: nem veszi észre, hogy az orrán van. Csak ha hiányzik, akkor vesz tudomást a létezéséről. A boldogság hiánya ugyanis sokkal szembetűnőbb, mint a megléte. A pszichológia ezért csak a legújabb időkben kezdett el komolyan foglalkozni a boldogság kérdésével, korábban a beteges boldogtalanság esetei kötötték le a figyelmét és azon fáradozott, hogy ezt az állapotot megszüntesse, vagy legalább enyhítse. A deficit kiküszöbölésére koncentrált. Hasonlattal élve: gyógyítgatta a madár törött szárnyát, de azzal nem foglalkozott, hogy az hová repüljön. Időközben világossá vált, hogy a lelki funkcióképesség még messze nem jelenti azt, hogy az ember rendben levőnek is érzi az életét. S. Freud, a modern pszichoterápia atyja, meglehetős pesszimizmussal tekintett az ember boldogságkérdésére. Szerinte intenzíven csak az öröm hiányát tudjuk átélni, a tartós meglétét nem. A legtöbb, amit remélhetünk: egy-egy hirtelen szükséglet-kielégülés, mert azt a szándékot, hogy az ember boldog legyen mondja, a teremtés terve nem foglalja magában. 1 A pszichoterápia az utóbbi két évtizedben sok energiát fordított arra, hogy megfejtse, valójában mi hiányzik az embernek, melyek azok a szükségletei, amelyek túlmutatnak a testi lét és jólét fenntartását biztosító optimális feltételeken. Általános tapasztalat ugyanis, hogy az ember nem elégedett attól, ha megvan mindene, amire a létfenntartásához szüksége van. Léteznek ugyanis olyan pszichikus igényei, amelyek folyamatosan jelen vannak az életében és beteljesülésre várnak. Amennyiben ez elmarad, vagy csak részlegesen valósul meg, az egyén kellemetlenül érzi magát, mondhatni garantáltan boldogtalan lesz. Ha viszont megvalósul, akkor még teljesebb kielégülésre vágyik. A boldogság megtapasztalása nemcsak a befejezése, hanem a kezdete is az iránta való törekvésnek 2 állapítja meg Johann Hinrich Claussen a boldogságról írt rendszeres teológiai elemzésében. A folyamat azonban ellentétben az ő véleményével nem körkörös mozgást végez, hanem spirálist, azaz egyre magasabb szinten tér vissza az éhség és szomjúság, s egy pont után már lelki eledellel és itallal nem, csupán szellemi-spirituális táplálékkal elégülhet ki. Ez utóbbi szinten azonban már érvényes, amit Jézus mond: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha (Jn 6,35). Itt már létezik teljes kielégülés. A boldogságkeresés hátterében antropológiai adottságok rejtőznek. Az ember a megvalósuló létében sohasem az, aki lehetne, ill. akinek lennie kellene. Felül kell emelkednie önmagán, hogy magára találjon. Az felülemelkedés, a megvalósulás szinonim kifejezések a boldogságra : a boldogság tehát nem csupán kívülről érkező adomány, ami károsodásokat 1 S. Freud, Rossz közérzet a kultúrában (ford. Linczényi Adorján), in: S. Freud, Esszék, Budapest 1982, 340k. 2 J. H. Claussen, Glück und Gegenglück. Philosophische und theologische Variationen über einen alltäglichen Begriff, Tübingen 2005, 4.

3 pótol ki és a rosszat jóváteszi, hanem annak a foglalata, ami az ember lehetne, a saját képességeinek és rendeltetésének a beteljesülése. Ilyen értelemben sem tehetünk semmi mást, mint hogy az életünket a boldogság irányába alakítjuk. Különben feladnánk és elveszítenénk magunkat. 3 A teljesség sejtése miatt folyamatosan tapasztaljuk és újra meg újra letör bennünket, hogy a létünk fragmentum, töredék. 4 Ez nyugtalanságot okoz, és keresésre ösztönöz. Egy másik kortárs teológus, Jörg Lauster a boldogságról szóló könyvében hasonló megfogalmazással indokolja az emberi élet lényegéhez tartozó nyugtalanságot: azzá akar válni, aki addig nem volt, 5 ugyanakkor a törekvése sohasem érhet célba, mert az ember túl nagy saját magának. 6 Hogy mi minden jellemezné ezt az igazi embert, a nálunknál elérhetetlenül nagyobbat, senki sem tudja megmondani. A legideálisabbnak hitt emberlétnél is lehetne ideálisabbat álmodni. Az ember önkeresése a végtelenbe fut. A boldogságkeresés abban áll, hogy az életünket a beteljesült létünk felől, vagy legalább annak a vélt előízétől hagyjuk meghatározni. Ez egyben transzcendens felőli meghatározottságot is jelent. Abból állna ez, hogy az ember álmodozik valami szebbről és jobbról mindannál, amit tapasztalni szokott és elkezdi kergetni az álmait? Annál lényegesen több: az igazi emberlét minden képzeletet felülmúl, csak az Isten képzeletében foganhat. Nekünk csak sejtésünk lehet arról, hogy miként lesz teljessé, ill. boldoggá az életünk. Az ezirányú gondolataink és vágyaink a velünk született, azaz a teremtettségben adott szükségleteink kielégületlenségéből nőnek ki és a lehetséges kielégülések irányába indulnak el. Mivel a Teremtő és a Beteljesítő ugyanaz, azért a megvalósulás hiányosságaiból származó teljességvágy természetesen találkozik Isten beteljesítő szándékával. Sőt, ebben a szándékban fedezhetjük fel az igazán megnyugtató kielégülés lehetőségét, egyéni életünk boldogságát. Nem csoda tehát, hogy számos vizsgálat igazolja a vallásos emberek magasabb boldogságszintjét. A sok-sok kutatás közül az egyik 7 szerint a vallásukat nemcsak vasárnap, hanem hétköznap is gyakorló hívő emberek közel fele nagyon boldognak vallja magát. A missziói buzgalommal térítő hívők már kissé kevésbé tartják boldognak magukat (41%), ezt követik a szigorú szabályok szerint élő fundamentalisták (36%), míg a liberális hívőknek csak 29%-a vallja magát nagyon boldognak. Ha a klasszikus belülről motivált (intrinzikus) és kívülről motivált (extrinzikus), vagyis a személyes meggyőződésen alapuló és azzal szemben a környezeti hatásoknak, ill. önös érdekeknek engedő hit kategóriáit vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a belső indíttatásból hívő emberek egyértelműen boldogabbak az átlagnál, míg az extrinzikus hitűeknél nem mutatkozik, vagy negatív az összefüggés a vallásosság és a boldogság között. A vallásosság annál jobban befolyásolja az ember boldogságát, minél erősebben gyökerezik az adott hagyományban, és minél inkább jelen van az élet különböző területein összegzi a vizsgálatok tanulságait Bucher. Nem szabad elhallgatni azonban azt sem, hogy egy rigorózus, törvénymegtartó, szorongásoktól kísért vallásosság nemcsak boldogtalanná, de még beteggé is tud tenni. Ha a keresztyénség követelményekkel és 3 Claussen, i.m Vö. H. Luther, Religion im Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 160kk. 5 J. Lauster, Gott und das Glück. Das Schicksal des guten Lebens im Christentum, Gütersloh 2004, Lauster, i.m A. A. Bucher, Psychologie des Glücks, Basel 2009, 120kk. A továbbiakban az ő ismertetéséből emeljük ki a leglényegesebb megállapításokat.

4 megfélemlítésekkel akarja az egyház közelében tartani az embereket, akkor a boldogságukat rabolja meg. Sajnos gyakran tette ezt a története során, s ma sem áll minden gyanú felett ebben a kérdésben. Azzal sem tett azonban jobbat, amikor a túlvilági boldogság ígéretét szembeállította a földi élet szenvedéseivel, fájdalmaival, nélkülözéseivel és azt hirdette, hogy itt nem is kell boldognak lenni, mi több, az itt vállalt, vagy önsanyargatással, önkínzással szándékosan kiváltott szenvedések egyenesen garanciái lehetnek a túlnani boldogságnak. Érdekes eredménye a vizsgálatoknak, hogy a halál utáni élet hite inkább csak idősebb korban járul hozzá az egyén boldogságához, korábban nem. Ez meg is felel a bibliai szemléletnek, hiszen az Istentől jövő beteljesedés hite nem egy majdani, a halál után megvalósuló boldogságot jelent, mintha ennek a várakozásnak kellene boldoggá tennie minket itt a földön, hanem a teljességnek jelenvalóvá kell lennie az életünkben, és meg kell határoznia a viszonyulásunkat a valósághoz. Nem boldog leszek, hanem boldog vagyok. Fogalmazhatunk akár úgy is, hogy csak az lesz boldog, aki már most is az. Nagyon radikálisan juttatják ezt kifejezésre Jézus boldogmondásai, főképp a Lukács evangéliumában található eredetibb megfogalmazás szerint (Lk 6,20-23; Mt 5, 3-10). Jézus a boldogmondásokban olyanokat szólít meg, akiknek emberileg, a körülményekre tekintve semmi okuk nincs arra, hogy boldognak tartsák magukat, mert nélkülöznek, mert sírnak, vagy mert üldözést kell elszenvedniük. Nemcsak maguk, de mások sem neveznék őket boldogoknak. Jézus viszont azt mondja nekik: Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek a mennyiek országa. A szokatlan második személyű megszólítás 8 közvetlen életértelmező jelentőséggel bír. Jézus, isteni felhatalmazásánál fogva boldognak nyilvánít olyan embereket, aki a világ szemében, de a saját érzésük szerint is boldogtalanok. Ezzel azt teszi világossá, hogy a boldogság nem állapot, hanem viszonyulási mód: a feltétlen szeretettel szerető és mindenható Isten jelenlétében történő viszonyulás saját személyünkhöz és körülményeinkhez. Az Isten-jelenlét egészen más önértelmezésre ad módot és új aspektusban mutatja meg a körülményeket. Nem a pillanatnyi adottságai és az éppen aktuális lelkiállapota alapján nyilváníthatja valaki boldognak, vagy boldogtalannak magát, hanem annak alapján, hogy mit feltételez a teljesség Uráról: - biztosnak érzi-e a kapcsolatát Vele, - érzi-e, hogy a személye mindennél fontosabb Isten számára, - az Ő kezében tudja-e a dolgok irányítását, - és el tudja-e fogadni, hogy végső soron Istentől tudható meg, hogy mi jó nekünk és miként lehetünk javára másoknak. Jézus azért ilyen merész a boldognak nyilvánítás területén, mert tudja, hogy Isten mindig a megbántottak, a kisemmizettek, a szenvedők, a megalázottak és a bajba jutottak oldalán áll. Csak fel kell nyitniuk a szemeiket ennek meglátására. Ez persze nem jelenti azt, hogy a sikeres emberek ne számíthatnának Isten jelenlétére az életükben, csupán arról tanúskodik, 8 Az ókorban nem volt ritka a boldogmondás, de arra alig találunk példát, hogy második személyben hangzik a megszólítás. A boldogmondások műfajának a 3. személy felel meg. A 2. személyű formulázásban Jézus közvetlenül szólítja meg a szükségben levőket. Később, vélhetőleg még Mátét megelőzően, történhetett meg a makarizmáknál egyébként szokásos 3. személyű megfogalmazáshoz való visszaigazítás. írja U. Luz: Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1-7), EKK, Zürich, Düsseldorf, Neukirchen-Vluyn 1985, 201.

5 hogy Isten aktívan keresi a boldogtalant, az elveszettet (Lk 19,10). Az Újszövetség más helyei is kifejezik azt a meggyőződést, hogy negatív hatóelemeket tartalmazó élethelyzetek nem lehetnek akadályai annak, hogy a hívő ember boldognak mondja magát. Pál pl. az Isten kegyelmében részesülteket olyanoknak tartja mint halálra váltak, és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden (2Kor 6,9-10). Jézus hasonlata ugyanezt fejezi ki: Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelmekre az öröm miatt, hogy ember született a világra (Jn 16, 21). A boldogság paradoxonja, hogy a teljesség jelen lehet a töredékesség tapasztalása ellenére, sőt akár a töredékességben. Szükségleteink és beteljesülésük A lélektani vizsgálatok arra derítettek fényt, hogy négy humánspecifikus szükséglet különíthető el. 9 Ezeknek a lelki igényeknek a teljesülése nyomán az ember elégedettséget érez, de nem boldog. Tisztában van ugyanis azzal, hogy a kielégülés mindig magán hordozza az ideiglenesség és a részlegesség jegyeit, ezért nem szünteti meg a bizonytalanságot. Vagyis a teljes megelégedés nem várható a mi véges létünk keretei között. Erre általában válságos helyzetekben döbbenünk rá. Gyakran ilyenkor vált át az igényünk a szellemi dimenzióba, átlépjük a közvetlenül tapasztalható világunk határát. Transzcendálunk, mert kiderül, hogy az isteni létdimenzió nélkül nem boldogulunk. A boldogság és a transzcendencia elválaszthatatlan. 10 Mindazt, ami a létünk teljességéből hiányzik, itt találhatjuk meg. Viszont nem áll módunkban megszerezni, csak megnyithatjuk magunkat előtte, hogy ránk találjon. Minden keresés és sóvárgás ellenére váratlanul és minden várakozást felülmúló módon érkezik a beteljesedés. Egyszerre világossá válik, hogy a boldogság felülmúl minden emberi lehetőséget, túl van minden emberi igyekezeten, nem tervezhető és nem valósítható meg, csak elfogadható, ajándékként kapható. A boldogságkeresés két szintje között minőségi különbség van. A pszichológiai szükséglet-kielégülés útjai ugyanabba az irányba mutatnak, ahol a valódi beteljesülés lehetőségei is találhatók, de csak látszat-boldogsághoz juttatnak, a boldogulás útjait jelentik. A boldogság útja azon a ponton kezdődik, ahol a boldogulás törékenysége, esetlegessége, vagy minden sikere ellenére is megmaradó elégtelensége lelepleződik. Látnunk kell ezeket az irányokat ahhoz, hogy tisztábban álljon előttünk, miben szorulunk rá előbb vagy utóbb végső megoldásokra, és hogy ne tévesszük meg magunkat azzal, hogy rövidtávú, ideiglenes megelégedéseket végérvényeseknek tekintünk, amint azt az emberek túlnyomó többsége teszi. 9 Ezek részletes pszichológiai leírását és a pszichoterápiás következményeinek végiggondolását megtaláljuk Klaus Grawe műveiben: Psychologische Therapie, Göttingen etc (2. kiad.); Uő, Neuropsychotherapie, Göttingen etc Lauster, i.m. 20.

6 a) Megbízható társas kapcsolatok nélkül boldogtalanoknak érezzük magunkat, ezért ilyen kapcsolatok keresése része a boldogságkeresésünknek, igazán boldogok azonban csak feltétlen szeretet-kapcsolatban lehetünk. Biztonságot adó szeretet és bensőséges bizalmi kapcsolat nélkül nem tudunk emberhez méltó életet élni. Ez az igényünk bizonyos mértékig kielégül azokban a személyes kapcsolatainkban, amelyek biztosítják a szeretet adásának és kapásának kölcsönösségét, amelyek szakítópróbákat is képesek kiállni, amelyekben igazán őszintén nyilvánulhatunk meg, és nem utolsó sorban amelyben átélhetjük, hogy a kötődésünk önkéntes, nem korlátozza a szabadságunkat. Számos pszichológiai vizsgálat bizonyítja, hogy a házasságban élő emberek lényegesen boldogabbnak érzik magukat, és sokkal ritkábban szorulnak orvosi kezelésre, mint az egyedülállók, vagy az elváltak. 11 Feltehető persze a kérdés, hogy nem fordított-e az okokozati összefüggés, vagyis hogy azok házasodnak szívesen, akik már előtte is boldogabbak voltak. Bizonyos felmérések azt támasztják alá, hogy a házasságot kötők már fiatalabb korukban is elégedettebbek voltak azoknál a társaiknál, akik végül a szingli életmódot választották. 12 Az a tény azonban, hogy a válás után a feleknél zuhanásszerűen visszaesik az élettel való elégedettség mértéke, arra enged következtetni, hogy a boldog házasságnak nemcsak előfeltétele az egyéni boldogság, hanem a házasság stabilizálja és fenn is tartja az elégedettség érzését. Bár negatív megfogalmazásban, de a Szentírás ugyanezt hangsúlyozza: Nem jó az embernek egyedül lenni (1Móz2,18). Megfigyelték azt is a házastársak életében, hogy a közös szabadidős programok, az azonos vallási meggyőződés közös ápolása, a közös akciók a baráti társasággal, sokkal gyakrabban okoznak örömteli perceket, mintha valamelyik fél ugyanolyan eseményekben egyedül vesz részt. A pozitív élmények visszaidézése beszélgetésekben, maradandóbbá teszi a nyomot, amit a lélekben hagytak. Hasonlóan boldogítóak a baráti kapcsolatok is. Nem a sok barát, hanem a mély, őszinte barátság van ilyen hatással még akkor is, ha egyébként komoly viták is előfordulnak a barátok között. A házastársi és a baráti kapcsolatok tehát a vizsgálatok egybehangzó eredménye szerint fontos összetevői az ember boldogulásának. A tapasztalatainkat, ill. a jövő eshetőségeit mérlegelve be kell azonban látnunk, hogy egyetlen, a legkiegyensúlyozottabb embertársi kapcsolatunk sem biztosíthatja hiánytalanul a kapcsolati szükségletünk kielégülését. Ahhoz az adott és kapott szeretetnek feltétel nélkülinek és soha el nem múlónak kellene lennie. Ilyen emberi szeretetet senkitől sem várhatunk, mert nem létezik. Nemcsak azért, mert mindenkinek megváltozhatnak az érzései a másik ember iránt, hanem azért is, mert semmilyen biztosítékunk nincs arra, hogy valamely, a számunkra nagy jelentőséggel bíró kapcsolatunk nem szakad meg haláleset, vagy más objektív ok miatt. Igazán boldogítónak, mert egészen biztosnak és biztonságot adónak csak azt a kapcsolatot tapasztalhatjuk, amely minden 11 Adatokat lásd A. A. Bucher, Psychologie des Glücks, 94k. 12 Bucher, Psychologie des Glücks, 95.

7 körülmények között, a halálon átívelve is megmarad. Ilyen pedig csak az Istennel való kapcsolat lehet. Mindenkit elveszíthetek, mindenkinek a szeretetéről egyszer le kell mondanom, Isten személye és az Ő szeretete azonban megmarad örökké. Az lehet az ember boldogságának egyik pillére, hogy senki és semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztusban, a mi Urunkban (Róm 8,39), és hogy az élete örökre el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben (Kol 3,3). b) Az önbecsülésében sérült ember boldogtalan, ezért kétségbeesetten törekszik a kisebbrendűségi érzése leküzdésére és önérték-érzete növelésére, de csak akkor lesz igazán boldog, ha attól tudja meg, hogy mennyit ér a személye, Aki megalkotta őt. Az önértékelés elsődleges forrása minden ember életében a jelentős személyektől kapott visszajelzések összessége. Olyannak látjuk magunkat, amilyenként tükröződtünk a nagyok szemében. Ha fukarkodtak az elismeréssel, a bátorítással, ha egyoldalúan csak a hibáinkat vették észre és azokat tették szóvá, az erényeinket viszont említés nélkül hagyták, akkor az az érzés vésődött a lelkünkbe, hogy értéktelen az életünk, nem vagyunk szeretetre méltók. A gyermek szinte igézetekként 13 éli át a személyére irányuló szülői minősítéseket, s kényszert érez az igazolásukra. Ezen sajnos alig módosítanak azok a tapasztalatok, amelyeket saját képességeinkkel, pozitív tulajdonságainkkal, vagy teljesítményeinkkel kapcsolatban szerzünk. A serdülők általában szembehelyezkednek a személyükkel kapcsolatos szülői ítéletekkel és a kortárscsoport tagjainak a visszajelzései alapján igyekeznek tájékozódni. Ha kontrasztként is, de megőrzi a szülői vélemény a jelentőségét. Sokan az elért eredményeikkel még felnőtt korban is a szüleiknek akarják bizonygatni, hogy ők is valakik. Ez a minden teljesítményt kísérő árnyék megrontja az alkotás igazi örömét és csökkenti a saját eredmények önbecsülést megtámogató erejét, így a legszebb teljesítmények, a legnemesebb cselekedetek sem járulnak hozzá igazán az egyén boldogságához, mert nem erősítik az önérték-érzetet. Nem csoda, hogy vizsgálatok egész sora azt mutatja, hogy a magas kvalifikáltság nem járul hozzá az elégedettség érzéséhez. Erich Kirchler és Katharina Gangl egyik tanulmánya szerint az intelligencia és a képzettség súlya a boldogság szempontjából egyenesen nulla, ebben a viszonylatban nem mutatható ki összefüggés. 14 Akadnak azonban olyan empirikus kutatásokon alapuló tanulmányok, amelyek az ellenkezőjét állítják. Feltehetően azoknál épül be pozitívan a szakmai felkészültség szintje az önbecsülésbe és emeli az elégedettség mértékét, akik saját érdeklődésük alapján választottak hivatást, örömüket lelik az önképzésben és a hivatásuk gyakorlásában, nem pedig szülői, vagy társadalmi elvárásoknak akarnak megfelelni a diplomaszerzéssel, sem nem az a saját képességeik bizonyítására szolgál. Az ilyen személyek gyakran élnek át flow-élményt a munkájuk végzése közben. A magyar származású pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály írta le először a boldog belefeledkezés élményét 15 A küldetésben végzett tevékenység öröme ismerős minden hívő ember számára. Amikor felfedezi valaki, hogy mire szánta Isten (Pál apostol a fazekas és az 13 W. Rautenberg/ R. Rogoll, Werde, der du werden kannst, Freiburg etc. 1980, 155kk. 14 E. Kirchler/ K. Gangl, Glück, in: Ch Steinbach/ D. Jungo/ R. Zihlmann (Hrsg.), Positive Psychologie in der Praxis. Anwendung in Psychotherapie, Baratung und Coaching, Basel 2012, 50. Vö. Bucher, Psychologie des Glücks, 76k. 15 Csíkszentmihályi Mihály, Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája, Budapest 1997.

8 általa készített edény hasonlatát használja) és maga is kész odaszánni magát az Isten által kínált feladatra, akkor megtörténik az eggyé válás a küldetéssel. Pál így vall erről: De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem a futásomat (örömmel) és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézus Krisztustól kaptam (Apcsel 20,24). Az önbecsülés és a boldogság összefüggésében szokott jelentősége lenni a kinézetnek. Sokan azt hiszik, hogy ha nem olyanok lennének az arcvonásaik, nem akkora lenne a testsúlyuk, vagy nem olyan méretű vagy formájú lenne valamely testrészük, akkor boldogok lennének. Miután azonban nagy anyagi ráfordítással és nem kis kínok átélésével sikerül a kívánt változást elérni, hamar hozzászokik az illető az új állapothoz és már nem jelent számára többletet a kívánt elégedettségi szint elérésénél. Más elégedetlenségre okot adó tényezők veszik át ugyanis a kiküszöbölt ok szerepét. Aki magát másokhoz hasonlítgatja, mindig fog találni valamit, amiben ő kevesebbnek bizonyul, mint a többiek. Nem az előnytelen kinézet, hanem az önbecsülés hiánya tesz boldogtalanná. Elgondolkoztató az az ószövetségi mondat, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van (1Sám 16,7). Általánosan elterjedt nézet továbbá, hogy aki egészséges, az boldog is. Ez az összekapcsolás is az önbecsüléssel függ össze. Ha a betegség, gyengeség, vagy valamiféle egészségügyi korlátozottság valakinek a szemében a csökkentértékűséggel egyenlő, akkor az egészség egyet fog jelenteni a jobb önértékeléssel és ennek nyomán a boldogabb állapottal. A kutatások tanúsága szerint azonban nem az objektív egészségi állapot hat a lelki jóllétre, hanem az, hogy valaki miként értékeli a saját egészségi állapotát. A kifogástalan egészség nincs hatással a boldogságérzésre, a vélt egészségkárosodások (főképp a túlsúly és a magas vérnyomás) viszont elégedetlenséget, nyugtalanságot okozhatnak. 16 Ez is az önbecsüléssel való szoros összefüggésre utal. Valójában az segít, ha az embernek sikerül eloldani az önbecsülését mások véleményétől, meg a saját teljesítményeitől. A Biblia különös hangsúlyt helyez a pozícióváltás 17 lehetőségére. Újra és újra szól arról, hogy Isten a konvencióktól egészen eltérő személyértékeléseket ad. Így lesz Jákóbból Izráel, Kéfásból Péter, de így lesz a kicsikből (gyermekekből) a nagyok példaképe, a mellőzöttből, a megvetettből Isten szeretett gyermeke. Klasszikusan fogalmazza meg Mária hálaéneke az isteni kontraszt-szelekció szabályszerűségét: Hatalmasokat dönt le trónjukról és megalázottakat emel fel (Lk 1,52). Pál apostol önértékelési vívódásai közben arra jut, hogy azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket (1Kor 1,28k.). Majd később kijelenti, hogy aki engem megítél, az Úr az (1Kor 4,4). Ki mástól várhatja az ember, hogy igazán objektíven és valódi szeretettel alkosson 16 Vö. Bucher, Psychologie des Glücks, 60k. Bucher felhívja a figyelmet a fordított összefüggésre is, nevezetesen arra, hogy a boldogság többnyire pozitívan hat a testi egészségre. 17 Vö. G. Theißen, Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik, Gütersloh 2003, 161k.

9 véleményt róla? A mindenki fölött álló, a traszperszonális jelentős Másik (vö.: a gyermek életében a szignifikáns másik az anya személye), azaz Isten minősítése új alapokra helyezheti az egyén önbecsülését. Kinyilatkoztatja ugyanis, hogy feltétel nélkül, a fogyatékosságaival együtt is szeretetre méltónak tart minden embert. Kérdés, hogy kinek higgyünk jobban: a szüleinknek, az embertársainknak, vagy az Alkotónknak. c) Mindenki jobban érzi magát, ha saját kezében tarthatja az élete irányítását, vagy ha legalább ellenőrzése alatt tarthatja a dolgokat. A kiszolgáltatottság nyugtalanná, boldogtalanná tesz. Az emberileg végképp befolyásolhatatlanba, vagy megváltoztathatatlanba csak Istenre tekintve és benne bízva lehet belenyugodni. Az ember szeretne befolyást gyakorolni az élete külső és belső történéseire. Mindenkit rettenetesen zavar, ha nem tud uralkodni az indulatain és az érzésein, de ugyanilyen nehezen viseli a teljes kiszolgáltatottságot tőle független történéseknek, főleg ha azok kellemetlenek, vagy elfogadhatatlan következményekkel járnak. Milyen lehetőségeink vannak befolyásolási igényünk érvényesítésére? A legkézenfekvőbb hatalom- és befolyás-gyakorlási eszköz a pénz. Az anyagi bőség azt az érzést erősíti, hogy segítségével az ember képes úrrá lenni az élete problémáin, nem kell kiszolgáltatva éreznie magát, ezért boldogabb is, mint anélkül lenne. Való igaz, hogy a nélkülöző emberek boldogtalannak is vallják magukat, de ha a jövedelmük emelkedése eléri a környezetükben alapvető szükségleteknek számító javak fedezését, akkor a boldogságkritériumaik között háttérbe kerülnek az anyagiak. Az Egyesült Államokban 1950 és 1990 között folyamatosan emelkedett az egy főre eső bruttó hazai termék értéke, miközben az emberek elégedettségi mutatói a 70-es évek elejétől stagnáltak. Eljutott a társadalom egy olyan életszínvonalra, ami után már az anyagi biztonság nem járul hozzá az egyének boldogságérzetéhez. Bizonyos mérték után a több pénz nem tesz boldogabbá. A materiális jólét nem jelent garanciát a szubjektív jóllét számára. 18 A boldogság-faktorról szóló könyvében Martin Seligman is azt tanácsolja, hogy aki boldogságra és elégedettségre vágyik, ne akarjon több pénzt keresni, mert ebben a pénznek minimális a jelentősége, sőt a materiális beállítottságú emberek bizonyítottan boldogtalanabbak az átlagnál. 19 Különös módon akkor is, ha sikereket könyvelhetnek el maguknak. A gazdagság növekedésével ugyanis még többre vágynak, ezért az elégedettségük nem növekszik párhuzamosan. A Biblia a pénz, a mammon szeretetét közvetlenül szembeállítja az Isten iránti szeretettel. Sokan vallási, vagy látszat-vallási megoldások után néznek, hogy a kontrolligényüket kielégítsék. Babonaságok, okkult hiedelmek és praktikák minden időben azzal kecsegtettek, hogy segítenek befolyásolni a valóság tőlünk teljesen független régióit. Hasonló jelenségeket figyelhetünk meg a keresztyén vallásos gyakorlatban is. Ilyen, amikor mágikus várakozások kapcsolódnak az imádsághoz vagy más rituális cselekményekhez. Az erkölcsi szabályok szigorú megtartása pedig a belső folyamatok mederbe szorítását biztosíthatja. Az egészséges spiritualitású ember megtalálja az egyensúlyt a saját felelőssége és tennivalói és az Isten gondviselő tettei között. Nem szűkölködik a Biblia olyan ígéretekben, amelyek az Isten jó 18 E. Kirchler/ K. Gangl, Glück, i.m. 50. Az előbbi megjegyzéseket alátámasztó adatokat is lásd ott. 19 M. E. P. Seligman, Der Glücks-Faktor. Warum Optimisten länger leben, Ehrenwirth 2003, 109.

10 tervének megvalósulásáról és gondviselésének a folyamatosságáról biztosítják a hívő embert. Nem neki kell kézbe vennie a dolgokat, van aki kézben tartja. Ebből viszont nem lehet arra következtetni, hogy az embernek tehát semmi kötelezettsége nincs, hanem csak boldog elengedettségben rá kell hagyatkoznia Istenre. A közös aktivitást mégsem nevezhetjük együttműködésnek. Inkább bevonódás ez. Isten beavatja és feladatokkal bízza meg a benne hívőket világkormányzó munkájában. Mert Ő nem akarja a világot a mi aktív közreműködésünk nélkül irányítani. Nehezen illeszthetők be az isteni gondviselés körébe azok a történések, amelyek kellemetlenül érintik az életünket. Ha ráadásul a megváltoztatásukra, de még az elhárításukra sincs semmi esélyünk, akkor végképp nagyon nehéz az értelmüket megtalálni. A saját aktivitáson alapuló, belülről kiinduló kontrollról csak akkor tudunk lemondani, ha helyette nem azt kell éreznünk, hogy a sors kényének-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, a véletlenek játékszere az életünk, hanem egy utolsó saját aktivitással rábízhatjuk magunkat egy Hatalomra, amelyről, Akiről tudjuk, hogy a javunkat akarja. Az Úri imádság (Mt 6,9kk.) jól kifejezi ezt. Atyánknak szólítjuk meg benne Istent, majd mi magunk kérjük, hogy legyen meg az Ő akarata. A Biblia nem azt üzeni az embernek, hogy úgyis Isten akarata teljesül, legjobb elfogadni akkor is, ha nem tetszik, hanem megtanít imádkozva kérni annak a megvalósulását, amit Isten, mint szerető Atyánk a javunkra tervezett. Beismerése ez annak, hogy amit én nem értek, még nem biztos, hogy értelmetlen, és amit én negatívumnak élek át, még egy nagyobb összefüggésben pozitív jelentőségű lehet. Amikor ez már bizonyosság, nemcsak lehetőség az ember számára, boldogan vallhatja, hogy minden rendben van az életében és hálát érez miatta. A boldog ember hálás is, és a hála boldoggá tesz. Az Isten iránti hálában élhetjük át a leginkább a teljesség boldogságát, hiszen a háládatosság integrálni tudja az ajándékba kapottba a nehezen elfogadhatót. Ezért nem tartja túlzásnak Pál azt kérni a gyülekezettől, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok (1Thessz 5,16k.). d) Egyéni életvitelünkben és társas kapcsolatainkban bizonytalanná tesz és nyugtalanít bennünket, ha nem tudjuk, mi segítő és mi hátráltató, mi jó és mi rossz, mi hasznos és mi ártalmas a saját személyünkre és másokra nézve. Az ösztönös megérzéseken túl keresünk különféle eligazodási támpontokat, de végső soron Isten életrendje igazít útba bennünket ebben. Sok nehéz perc okozója az életünkben az a tény, hogy a saját, vagy az embertársaink kárára, sérelmére hozunk döntéseket. Azt gondolnánk persze, hogy inkább csak azok a boldogtalanok, akik maguknak okoznak kárt, vagy akiknek károkat kell elszenvedniük, a másokat megkárosítók talán éppen ezen az úton próbáltak boldogulni. Pedig az ember születésétől fogva hordozza azt a képességet, hogy mások helyzetébe beleélje magát. Empatikus voltunk akadályoz meg abban, hogy közveszélyesen egoistákká váljunk, hogy tekintetbe vegyük mások érdekeit, és hogy ne okozzunk fájdalmat másoknak. Egészséges embernek nem okoz örömöt, ha másnak szenvedést okoz, ezért más kárára nem lehet boldognak lenni. Viszont a másokért élés boldogít.

11 Az altruizmuskutatás 20 kimutatta, hogy a segítő magatartás pozitív érzelmekkel jár együtt, holott az ilyen tettekben mindig az áldozatvállalás, de sokszor még az emberi szenvedésből való részesedés is megjelenik. Paradox módon a kellemetlenség felvállalása nyomán jut az ember boldogságérzéshez. A segítő cselekedetek által keltett élmény az altruista részéről az alkotás öröméhez, a genuin altruizmus tanúja, vagy kedvezményezettje számára pedig a katarzishoz hasonlítható. 21 A szakirodalom megkülönböztet genuin (valódi) és egoisztikus altruizmust attól függően, hogy az altruista tett fő motívuma a bajbajutott iránti empátiás aggodalom, vagy pedig a megdöbbentő helyzet által kiváltott un. empátiás distressz. Az előbbi esetben a másik bajának enyhítése az elsődleges cél, az utóbbiban viszont a belül keletkezett rossz érzésektől való mielőbbi szabadulás. Jellemző, hogy az egoisztikus segítő válaszadásnál a menekülés adódó lehetőségével általában él a segítő. Szabadulni akar a helyzetből, mert nem a segítés maga, hanem csak a segítségre szoruló személy látványa által kiváltott rossz érzés mielőbbi csökkentése, ill. megszüntetése a szándéka. Az empátia mindkét esetben alapvető lelki folyamat. Érdekes hatástörténeti sajátossága a Hegyi Beszéd un. aranyszabályának amelyben Jézus azt kéri a tanítványaitól, hogy Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük (Mt 7,12), hogy többnyire a keresztyénség az egoisztikus altruizmusnak megfelelően értelmezte: ha te jót teszel az embertársaiddal, akkor elvárhatod, hogy ők is jót tegyenek veled. Végső soron tehát önsegítésről van szó. Közben meg Jézus éppen valódi altruista magatartásra akar biztatni. Azt kéri ugyanis, hogy a tanítványai érezzék bele magukat a bajba jutott helyzetébe, és amit szeretnének, hogy az életük egy hasonló állapotában mások tegyenek velük, ők is azt cselekedjék. Empátiás aggodalomból indíttatva azt a kérdést kell feltenni, hogy mi esne nekem jól, ha ugyanebben a helyzetben lennék, és ennek megfelelően kell cselekedni. Tudatos empátiás etikára hív tehát Jézus, ami nem pusztán a rossz érzésektől való megszabadulást szolgálja, hanem az önzetlen áldozathozatalban átélhető boldogságot ismerteti meg. Meg kell emlékeznünk még a megbocsátás öröméről. Ez nem a bajba jutott és a segítő, hanem a bajt okozó és a károsult kapcsolatának eseménye. Az előbbihez abban hasonlít, hogy itt is áldozatot vállal, kellemetlenséget hordoz a boldog fél. Szabályként kimondható, hogy sohasem az jár jól, aki igazságtalanul bánt, hanem az, akit bántottak, de még jobban jár akkor, ha meg tud bocsátani. A vallások erről is tudnak évezredek óta, a pszichológia viszont csak az utóbbi időben fedezte fel. Arra a kérdésre, hogy hányszor kell megbocsátani, azt válaszolja Jézus, hogy nemcsak hétszer, hanem hetvenszer hétszer is (Mt 18,22). Ezen az úton általában az emberek nem keresik a boldogságot. Inkább arra gondolnak, hogy joguk van a megtorláshoz, valahogy meg kell büntetniük a bántalmazót, mert csak így semlegesíthető az esemény. A következmény vagy az, hogy lépéseket fontolgatunk a bántalmazóval szemben, vagy pedig elfojtjuk agresszív indulatainak. Ezért a vallások kénytelenek a híveiket felszólítani a megbocsátásra. Sok-sok empirikus vizsgálat bizonyítja, és számtalan hívő ember tapasztalta már, hogy a megbocsátás szabaddá és boldoggá tesz. 22 A keresztyén hitben 20 E kutatásokról részletesen beszámol Kulcsár Zsuzsanna, Egészségpszichológia, Budapest 1998, 196kk. 21 Kulcsár Zs., i.m Bucher, Psychologie des Glücks, 183.

12 annak az alapján hangzik a megbocsátásra szóló parancs, hogy Isten is megbocsátott az embernek. E megalapozás nélkül csak az indíthat ilyen tettre, ha az ember belátja, hogy az neki magának is használ. Az isteni megbocsátásra alapuló emberi megbocsátásnak kettős megalapozása van, mivel a hála és a saját haszon egyaránt szerepel benne. Látható, hogy a boldogulás folyamatának megvannak az emberi, velünk született ösvényei. Az ember keresi az boldogságot, mégis valahogy a boldogság talál rá, az a boldogság, ami a teljesség előíze, majd megvalósulása. Jézus mondja: Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljes legyen (Jn 15,11).

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

A pénz (nem) boldogít?

A pénz (nem) boldogít? A pénz (nem) boldogít? A boldogság és anyagi jóllét kapcsolata a tudományos kutatások tükrében Szondy Máté ELTE PPK Személyiség - és Egészségpszichológia Tanszék Gondolkodók a boldogságról és a pénzrıl

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni TE DEUM PALÁNKI FERENC EGRI SEGÉDPÜSPÖK SZENTBESZÉDE Kedves Testvéreim! Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket,

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben