I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával"

Átírás

1 I. A bankkártyák használatáról

2 A pénzügyi ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályok évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelem tilalmáról évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi LVII. törvény tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról

3 A bankkártyák fajtái Hitelkártya (credit card), - más néven - halasztott fizetési kártya, amelyhez hitelkeretet biztosít a pénzintézet. Betéti kártya (debit card) Terhelési kártya (charge card), egyfajta hitelkártya, amely nagyobb összegek kiadását teszi lehetővé a birtokos számára, hosszabb kamatmentes határidőt biztosítva a többnyire egyösszegű visszafizetésre. Terhelési kártya (charge kártya), abban különbözik a hitelkártyától, hogy a kártyabirtokos köteles kiegyenlíteni a tartozása teljes összegét egy bizonyos időtartamon belül, viszont a kártyabirtokos költésének nincs felső határa. Iker-márkás (co-branded kártya, társ-márkás kártya), a bank és egy másik profitorientált szervezet (szolgáltató, biztosító, kereskedő stb.) által közösen kialakított kártya, amelyhez mindkét partner kedvezményes szolgáltatások igénybevételét ajánlja a kártyabirtokosnak, köztük vásárlási kedvezményeket.

4 A bankkártyák fajtái Az adatok tárolásának módja szerint: Mágnes-csíkos kártya: a kártyabirtokos és a kártya adatait a kártya hátoldalán elhelyezett mágnes-csík kódolt formában tárolja. Chipkártya/smartkártya, mikroprocesszoros kártya, integrált áramkörös kártya, a kártyára és a kártyabirtokosra vonatkozó adatokat a kártya előlapjába beépített chip tárolja. A kibocsátók abban, hogy 2010-ig minden bankkártyát chippel látnak el, annak érdekében, hogy növeljék a kártyahasználat biztonságát. Több adat tárolható az ilyen típusú kártyán, és egyéb funkciók is telepíthetőek rá, ezek egyike lehet például bonusz-pontok gyűjtése. Hibrid kártya: előlapján chip, hátlapján pedig mágnes-csík található, aminek az a célja, hogy a kártyabirtokos mindkét környezetben tudja használni a kártyát.

5 Ki használ bankkártyát? Aki nyitvatartási időn kívül szeretne készpénzhez jutni

6 Mit jelent/het az ügyfeleknek a bankkártya lehetőségek kényelmes készpénz felvétel közvetlen biztonság egyszerű fizetési mód kényszerű takarékoskodás kötelezettségek fegyelmezett kártyakezelés felelős gazdálkodás költséggazdálkodás új biztonsági előírások betartása Bankkártya automata! Lehetőség, kötelezettségekkel!

7 A bankkártya birtoklásával kapcsolatos felelősségi kérdések A bankkártya azoknál a személyeknél (továbbiakban: ügyfél) használható fel, akik ennek elfogadására a kibocsátóval szerződést kötöttek. A bankkártyához való hozzáférést a szerződésbe, vagy jogszabályba ütköző használata esetén a kibocsátónak jogában áll visszavonni. (pl. a kártya érvényességének lejáratakor) A kibocsátó köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfél - legkésőbb a szerződés aláírásakor - megismerje a bankkártya használatának és őrzésének (biztonságban tartásának), valamint az ezekkel kapcsolatos felelősségének szabályaira vonatkozó szerződési feltételeket. Ezeket közérthetően, jól áttekinthető formában írásba kell foglalni. A kibocsátó - a kibocsátás során - köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfélnek a bankkártya használatához szükséges személyazonosító (PIN kód), illetve egyéb kódját, vagy más hasonló azonosító adatát - az ügyfélen kívül - senki más ne ismerhesse meg.

8 A bankkártya birtoklásával kapcsolatos felelősségi kérdések Az ügyfél a fizetési kártyáját a szerződésben foglalt módon használhatja, és úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben - általában elvárható. Az ügyfél kötelezettsége, hogy a kártya a PIN kód elvesztését, illetve harmadik személy felhatalmazás nélkül indított tranzakcióját követően - haladéktalan - bejelentse. A kibocsátó hitelintézet köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfél a bejelentését a hét bármely napján, a nap bármely szakában megtehesse. A kibocsátó a bejelentésekről nyilvántartást vezet, és az ügyfél kérelmére - egy alkalommal - térítésmentesen igazolást ad kiadni a bejelentés időpontjáról és tartalmáról. A bejelentést megelőzően bekövetkezett kárt az ügyfél negyvenötezer forintos összeghatárig viseli. A bejelentést követően bekövetkezett kárt - legfeljebb tizenötmillió forint erejéig - a kibocsátó viseli.

9 A bankkártya birtoklásával kapcsolatos felelősségi kérdések A kibocsátó mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár az ügyfél szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következett be. Ez esetben az ügyfél a teljes kár viselésére kötelezett. Alapszabály, hogy a kártyakibocsátó csak az ügyfél kérelmére, és annak rendelkezésére adhat ki bankkártyát. Kivételt képez a lejárt kártya cseréje, és az, ha több bank, a folyószámlaszerződéssel egyidejűleg, a számlacsomag részeként, ingyenesen, és automatikusan ad bankkártyát is. Egy bankszámlához több kártya is kapcsolódhat, valamennyi kártyakibocsátó kérésre társkártyát is ad, általában a családtagok részre.

10

11 A bankkártya birtoklásával kapcsolatos felelősségi kérdések A kereskedőket nem kötelezi jogszabály a bankkártyák elfogadására. A kereskedő a bankkal kötött szerződéssel vállalja a kártya elfogadását. Külföldi készpénzfelvétel esetén a hazai feltételektől eltérő díjakkal kell számolni. Amíg Magyarország nem csatlakozik az euró-övezethez, addig nem kötelező a külföldi ATM használati díjakat, és a hazai díjakat azonos szintre hozni.

12 A bankkártya birtoklásával kapcsolatos felelősségi kérdések Az ügyfél negyvenötezer forintos összeghatárig sem tehető felelőssé, ha a bankkártyát annak fizikai jelenléte, vagy elektronikus azonosítása nélkül használták. Bejelentés esetén a kibocsátó köteles a kártyát haladéktalanul letiltani, még akkor is, ha az ügyfél a kártyát szerződésellenesen használta. A kibocsátó felel az intézkedés elmulasztása miatt bekövetkezett kárért még akkor is, ha az ügyfél bejelentési kötelezettségének technikai- műszaki okok miatt nem tudott eleget tenni. A kibocsátó a kártya letiltásáért - bankonként eltérően megállapított összegű - díjat számít fel. A letiltást kérő bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján a kibocsátó a bejelentőt azonosítja, illetve kifejezett kérelmét a kártya letiltására vonatkozóan. A kibocsátó köteles oly módon eljuttatni a kártyát és a PIN kódot az ügyfél részére, amely biztosítja, hogy az ügyfélen kívül a tartalmát harmadik személyek ne ismerhessék meg.

13 A bankkártya szerződés módosításának lehetősége A bankkal kötött szerződést a felek egyező akarattal módosíthatják, és/de a jogszabályok feljogosíthatják a bankot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, de ezt csak a jogszabály (Ptk) keretei között maradva teheti meg. Ha a bank a szerződés egyoldalú módosításának jogát a szerződésben kikötötte és a módosításra irányuló ajánlatáról az ügyfelet a módosítás előtt legalább 60 nappal értesítette, az ügyfél akkor is nyitva áll a módosító ajánlat megismerésétől számítva az említett időtartam alatt a szerződés szankciós felmondásának lehetősége. Az ügyféltől, ha rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, erre tekintettel kamat, díj, költség, vagy kártérítés nem követelhető. Az ügyfél számára biztosított terminus elmulasztása jogvesztő hatályú. (Kérdés, mit tehet az ügyfél, ha nem saját hibájából nem tehet észrevételt?)

14

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák 2008 Bankkártyák 2008. január A Magyar Nemzeti Bank jelen kiadványa kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. A jelen tájékoztató tartalma nem minõsül a jogalkotásról

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók Az alkalmazandó főbb jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei 3. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Internet Banking szolgáltatás igénybe vételéhez Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5052 Újszász, Erkel F. u. 2/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa Gyakran feltett kérdések UPC PARTNERKÁRTYÁVAL 2 ELÉRHETŐ KEDVEZMÉNYEK 1) Miért hasznos nekem a upc partnerkártya 2? A upc partnerkártya 2 tudatos használatával Ön éves szinten több ezer forint megtakarítást

Részletesebben

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1.

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1. [origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés: 2009. november 1. I. Bevezető Rendelkezések 1.1. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a Pénzügyi

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez 1. Az InternetBank szolgáltatás célja, lehetőségei Az InternetBank és az Electra-szolgáltatás a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben