ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére Tárgy: Kormányhivatali javaslat megtárgyalása Melléklet: Kormányhivatali levél Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1977/2013. számon az Mötv (2) bekezdésében foglalt javaslatot tett a Képviselő-testület elé, melyet a Képviselő-testület köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat első pontjában két megoldási javaslatot tár a Kormányhivatal a Képviselőtestület elé arról, hogy a leválást segítő független testület hogyan alakuljon meg. Az első lehetőség az Mötv. alapján létrehozandó ideiglenes bizottság létrehozása. Tekintettel arra, hogy az Mötv. szerinti bizottság létrehozása esetén a bizottság tagjainak több mint fele a Képviselő-testület tagjaiból kell, hogy alakuljon, ezt a megoldást nem javaslom. A bizottság elnöke is csak települési képviselő lehetne. A másik megoldási javaslat azt tartalmazza, hogy az Önkormányzat, a BART és a Civil Szervezetek képviselőivel kötött, Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján független testület jöjjön létre. A Civil Szervezetek létrehoztak egy szövetséget, Leválást Előkészítő Testület néven (továbbiakban: LET). Az Önkormányzat is aláírta a LET létrehozásával és működésével kapcsolatos megállapodást. A Kormányhivatali javaslat részben tehát végrehajtásra került azzal, hogy az Önkormányzat és a Civil Szervezetek már kötöttek megállapodást és létrehoztak egy független testületet. A kérdés az, hogy hogyan lehet létrehozni egy olyan független testületet, amelyben már a BART is képviseltetve van, hiszen a Kormányhivatal ezt javasolja. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a javaslatot, azt kell kidolgozni, hogy a BART hogyan képviselteti magát egy másik független testületben, amit a három fél hoz létre, vagy abban a független testületben, amelyet az Önkormányzat és a Civil Szervezetek kötöttek. Előkérdése ennek, hogy a Kormányhivatal törvényességi szempontból megvizsgálva nem kifogásolja a megállapodás tartalmát, melyet az Önkormányzat és a Civil Szervezetek kötöttek. Véleményem szerint, hogy tovább tudjunk lépni, biztosnak kell lennünk abban, hogy a Kormányhivatal törvényességi jelzést nem ad a megállapodásra. Erre tekintettel azt javaslom, hogy az egyes ponttal kapcsolatban azt a döntést hozza meg a Képviselő-testület, hogy a javaslatot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és létrehoz egy független testületet, melyben az Önkormányzat, a BART és a Civil Szervezetek is képviseltetve vannak. Javaslom, hogy ennek határidejét április 30. napjában fogadjuk el. A javaslat második pontja három alpontból áll. Az a) pont szerinti javaslat az, hogy a BART az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített legyen, a hatáskörére való utalással együtt, esetleges további jogkörök felsorolásával. Ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy ne csak a BART kerüljön be a Szervezeti és Működési Szabályzatba, mely egyoldalú aránytalanságot jelentene Balatonkenesére nézve, hanem a BART-tal együtt egyszerre

2 emeljük be az SZMSZ-be azt a testületet, amelyet az egyes pontban javasolt a Kormányhivatal, vagy emeljük be az SZMSZ-be a LET-et is. Javaslatom az, hogy egyszerre történjen meg az SZMSZ-be való beemelés, de ennek előfeltétele az, hogy az Önkormányzat és a Civil Szervezetek megállapodását a Kormányhivatal ne kifogásolja meg. Ezért a határozati javaslatom az, hogy a Képviselő-testület értsen egyet a javaslat kettes pontjának a) alpontjában foglalt javaslattal, de döntsön úgy, hogy nem csak a BART-ot, hanem a független testületet is beemeli az SZMSZ-ébe. Az SZMSZ módosításának határidejét április 30-ig javaslom meghatározni, mert addigra törvényességi szempontból felülvizsgálható a LET megállapodása. A javaslat második pontjának b) alpontja azt tartalmazza, hogy a Képviselő-testület ismerje meg és hagyja jóvá a BART egyetértési jogának eljárási rendjét. Erre két javaslata van a Kormányhivatalnak, az első az, hogy a Képviselő-testület vitassa meg és vegye tudomásul a BART ügyrendjét, a másik az, hogy külön Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás megkötésével kerüljön erre sor. Javaslatom az, hogy a Képviselő-testület arról hozzon határozatot, hogy megismerte és jóváhagyta az egyetértési jog gyakorlásának eljárási rendjét, melyet a BART ügyrendje tartalmaz. Az eljárási rend SZMSZ-be történő beépítésének határideje április 30. legyen javaslatom szerint. A javaslat második pontjának c) alpontja azt tartalmazza, hogy a BART tevékenységéhez szükséges biztosítani adminisztrációs segítséget, irodahelyiséget, infrastruktúrát, irodai eszközöket. A kialakult helyzet az, hogy az Iskola u. 7. szám alatt ki lett alakítva irodahelyiség eszközökkel, és heti egy alkalommal adminisztrációs segítségről is döntött a Képviselőtestület. Az irodában megfelelő irodabútorok kerültek beépítésre, számítógép áll a BART rendelkezésére, nyomtató, internet hozzáférés biztosított. Javaslatom az, hogy a c) alpontban foglaltakkal a Képviselő-testület értsen egyet és határozzon arról, hogy a BART működésének befejezéséig gondoskodik nemcsak a Polgármesteri Hivatal Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám alatti épületében a BART a működésének segítéséről, hanem a Balatonkenese, Iskola u. 7. szám alatti épületben is rendelkezésre bocsájt irodahelyiséget, felszerelést, adminisztrációs segítséget. Döntsön a Képviselő-testület továbbá arról is, hogy amennyiben szükséges, az ügyviteli feladatok ellátására a BART tevékenységéhez a Polgármesteri Hivatal részére keretet biztosít, hogy a tevékenység jellegére tekintettel nemcsak köztisztviselői jogviszonyban állók láthatnak el ügyviteli feladatot, hanem más jogviszonyban foglalkoztatottak is. Balatonkenese, február 19. Tisztelettel: Tömör István polgármester

3 I. Határozat tervezet : számú javaslatának 1. pontját megtárgyalta. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat, a BART és a Civil Szervezetek képviselőivel kötött és a Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján kíván létrehozni egy független testületet április 30-ig. 3. A 2. pontban foglalt megállapodás tartalmazza a testület személyi összetételét, feladatkörének, működésének, döntéshozatali eljárásának, tevékenységének, a tevékenység ellátása helyszínének és a működésével kapcsolatos költségek viselésének rendjét, melyet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzíteni szándékszik április 30-ig. 4. Az előkészítő tevékenység kizárólag a területi, vagyoni, szerződésállományi, költségvetési folyamatban lévő beruházási, jogi szabályozási, stb. helyzet felmérésében, a két település önálló működésére vonatkozó javaslatok, döntési alternatívák kidolgozásában realizálódhat, de sem a Képviselő-testület, sem a BART törvényben biztosított hatásköreit, feladatellátását, sem a leendő önkormányzatok döntési jogát nem sértheti, nem korlátozhatja, nem vonhatja el. 5. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: április 30. Felelős: Tömör István polgármester

4 II. Határozat tervezet : számú javaslatának 2. a) pontját megtárgyalta, azzal egyetért. 2. A Képviselő-testület a javaslatban foglalt módon beépíti SZMSZ-ébe mind a BART, mind az Önkormányzat, BART és Civil Szervezetek összefogásával létrehozott független testület működését. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. pontban foglalt módosításának határideje: április A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: április 30. Felelős: Tömör István polgármester

5 III. Határozat tervezet: számú javaslatának 2. b) pontját megtárgyalta. 2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a BART ügyrendjében foglalt egyetértési jog gyakorlásának eljárási rendjét. A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatába bele kívánja építeni az eljárási rendet. Az SZMSZ felülvizsgálatának határideje: április Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: április 30. Felelős: Tömör István polgármester

6 IV. Határozat tervezet : számú javaslatának 2. c) pontját megtárgyalta. 2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a BART működésének befejezéséig gondoskodik a Polgármesteri Hivatal székhelyén túl a Balatonkenese, Iskola u. 7. szám alatti épületben a BART működésének segítéséről, továbbá rendelkezésre bocsájt irodahelyiséget, felszerelést, adminisztrációs segítséget a folyamatos ügyvitel ellátásához. 3. A Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja a BART tevékenységéhez szükséges többletfeladatok ellátásának fedezetét. 4. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: Felelős: folyamatos a Balatonakarattya Képviselő-testület alakuló üléséig Tömör István polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Cigánd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2012. (I.23.) Kt. számú határozata Cigánd Város Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben