ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 14-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/ , Fax: 88/ Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása feladat ellátási szerződés keretében a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel Előadó: Talabér Márta a megyei közgyűlés alelnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezetek és személyek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Erdélyi Gézáné szociális szakreferens Varga Endre a Veszprém Megyei Civil Szolgáltató Központ vezetője Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkárának képviselői megkeresték önkormányzatunkat az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítésének teljes körűvé tétele céljából, mivel a feladatellátás szempontjából Veszprém megye fehér foltnak számít az országos hálózat komplett lefedését illetően. Megyénkben napjainkra mutatkozik igény e szolgáltatásra, ezért a szükséges feltételek, kialakítását követően mód nyílik arra, hogy csatlakozzunk a hálózathoz így az esélyegyenlőségről nem csupán törvényi szinten beszélhetünk, hanem a mindennapi élet során is tudunk segítséget nyújtani az egyenlő esélyek érdekében. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el a Kormány és a minisztérium esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése érdekében. A program keretében ez idáig 18 ún. Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Esélyek Háza (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson- Sopron, Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala megye, valamint Budapest) alakult meg. Az Esélyek Háza hálózata megyei önkormányzatokkal, illetve megyei jogú városokkal együttműködve jött létre. Az elmúlt időszakban kialakított és már működő 18 Esélyek Háza esetében 11 megyei önkormányzat a partner, 5 esetben megyei jogú város, míg 1 esetben városi önkormányzat. 1 esetben, Budapest VII. kerületének önkormányzatával kötött támogatási szerződést a minisztérium. A hálózat legfontosabb célkitűzései, feladatai: Az Esélyek Háza célja és feladata a tárca esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok (romák, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű térségben élők) társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése. Ennek érdekében e csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs programok generálása és a megvalósításban való közreműködés. A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzése érdekében együttműködnek az érintett szervezetekkel, részt vállalnak a társadalmi szintű problémák közvetítésében, ágazat- és szakmaközi párbeszéd-fórumokat szerveznek önkormányzatok, intézmények és szervezetek részvételével. A Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértve a hálózat célkitűzéseivel, a megye nagyságára való tekintettel az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a mindennapok során segítséget kíván nyújtani a fentiekben említett célcsoportoknak. Ugyanakkor kiemelt feladatnak tekinti a közvélemény formálását a társadalomban meglévő előítéletek leküzdését. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat tagjaként a Veszprém megyei Esélyek Háza működtetése érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pénzügyi támogatásával kívánja elérni, hogy a településein élő hátrányos helyzetű csoportok közvetlen segítséget kapjanak tanácsadás, információszolgáltatás, stb.

3 2 formájában ügyeik intézéséhez, hátrányos megkülönböztetés leküzdését, társadalmi befogadást elősegítő programjaik megvalósításához. Mindezen feladatok megvalósítását az önkormányzat úgy látja biztosítottnak, ha a feladat ellátásával ezen a téren már tapasztalatokkal és eredményekkel rendelkező civil szervezetet bíz meg a hatékony működtetés érdekében. A szolgáltatás ellátására a megyeszékhelyen tevékenykedő civil szervezetek közül eddig eredményesen végzett munkájuk alapján, a Veszprém Megyei Civil Ház programot működtető Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesületet (a továbbiakban Egyesület) tartjuk a legalkalmasabbnak Az Egyesület elnökének nyilatkozata alapján az önkormányzat segítségével, és koordinálásával a szervezet felvállalja a feladatot. A megfelelő tárgyi és személyi feltételek kialakítását követően elkezdődhet az a szakmai tevékenység, amely magában foglalja: a jogi és egyéb tanácsadást, ügyfélszolgálat működtetését, információszolgáltatást, partnerség építését, hálózatfejlesztést, koordinációt, képzések szervezését, a társadalmi részvétel fejlesztését, az esélyegyenlőség kommunikálását, megjelenítését a nyilvánosság fórumain társadalmi és szakmai szinten egyaránt, esélyegyenlőségi fórum szervezését, fejlesztési, módszertani feladatokat, pályázatok generálását, szakmai programok kidolgozását. Az esélyek házai működtetését a szakminisztérium adott programidőkre vonatkozóan támogatja. Ezen programidők alatt biztosítja a tevékenység finanszírozását. A programidő alatt a háznak produkálnia kell az elvárt eredményeket, meg kell valósítani az előírt programokat, hasznosan kell működnie annak érdekében, hogy a következő programidőre szóló újabb támogatási szerződés létrejöjjön. A Veszprém Megyei Esélyek Házát (a továbbiakban: Ház) a megyei önkormányzat a kialakítás időigénye miatt, a július 1-jétől induló programidőn belül szeptember 1-jétől kívánja egyelőre március 31-ig, 7 hónapos időtartamra működtetni az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Program keretében, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatása által, a Egyesületen keresztül. A Ház működtetéséhez a szakminisztérium pénzügyi támogatást nyújt a mellékelt támogatási szerződésben foglaltak alapján március 31-ig (1. számú melléklet). A megyei önkormányzat a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek figyelembe vételével a feladat ellátására ellátási szerződést köt a feladat ellátását átvállaló Egyesülettel. A feladat ellátásához a megyei önkormányzat az Egyesület székhelyén, a Veszprém, Kossuth Lajos u. 10. szám alatt megtalálható irodaházban (ZÖLDHÁZ) biztosít 42m 2 -en 2 irodahelyiséget az Egyesület részére. A megyei önkormányzat vállalja, hogy a évi költségvetésében 500 ezer Ft támogatást biztosít a feladat ellátását szolgáló irodahelyiségek felújítására (festés-mázolás, padlóburkolás), berendezési tárgyak, irodatechnikai berendezések beszerzésére. Az Egyesület a feladatellátási szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében, a részére továbbadott központi támogatás (1.300 eft/hó) erejéig gondoskodik a Ház működtetéséről. Az előírt programok megvalósítására teljes munkaidőben 3 főt alkalmaz (programvezető-helyettes, ügyintéző, rendezvényszervező), valamint rész munkaidőben 2 főt (informatikus, szociális munkás), és megbízással pszichológust, valamint jogászt.

4 3 Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és a Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása érdekében az alábbi határozat elfogadását:.../2007. (VI. 14) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Program keretében létrehozza a Veszprém Megyei Esélyek Házát. A működtetés biztosítása érdekében, felhatalmazza elnökét a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötendő, a szeptember 1. és március 31. közötti időszakra szóló támogatási szerződésnek az aláírására a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Az Esélyek Háza működtetéséből adódó feladatok szakszerű és maradéktalan ellátása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület között feladatellátási szerződést kell kötni. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötésre kerülő támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek figyelembe vételével, a Veszprém Megyei Esélyek Háza működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződést kösse meg. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: szeptember A megyei közgyűlés támogatja, hogy a Veszprém Megyei Esélyek Háza kialakítása érdekében, a feladat ellátását szolgáló irodahelyiségek felújítására (festés-mázolás, padlóburkolás), berendezési tárgyak, irodatechnikai berendezések beszerzésére 500 ezer Ft kerüljön elkülönítésre, ezért felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elkövetkező módosítása során gondoskodjon a pénzösszeg elkülönítéséről. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: június 28 Veszprém, június 5. Talabér Márta s. k. a megyei közgyűlés alelnöke

5 4 1. számú melléklet Törvényi besorolás: 16/53/1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladtok támogatása Országos Esélyegyenlőségi Hálózat/ Áht: Köt.váll.száma: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest Alkotmány u. 3., képviseli: Rauh Edit szakállamtitkár), a továbbiakban: Támogató, másrészről: a Veszprém Megyei Önkormányzat (székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1, adószáma: ; TB törzsszáma: ; képviselő neve: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke ), a továbbiakban: Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program keretében a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda (a továbbiakban: Iroda) Veszprémi Esélyek Háza működtetéséhez (a továbbiakban: feladat) pénzügyi támogatás nyújtása. A Kedvezményezett által vállalt feladatok: rendszeres jogi és a helyi igények szerinti egyéb tanácsadás tartása, ügyfélfogadás működtetése, szakmai műhelyek és képzések szervezése, partnerségépítés, (hálózat)fejlesztési, koordinációs és módszertani feladatok ellátása, információszolgáltatás, az információk továbbítása megyei, kistérségi, és települési szinten, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, segítségnyújtás a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításában, erősítésében, tevékenységük hatékonyabb ellátásában, együttműködés a Támogatóval a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, jogszabályok, koncepciók előkészítésében, egyeztetésében valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában, koordinálásában, pályázatok generálása, szakmai programok kidolgozása, társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain, esélyegyenlőségi modellértékű programok, jó gyakorlatok kidolgozása, bemutatása, elterjesztésének támogatása, módszertani feladatok ellátása, a Biztos Kezdet Program referensi feladatainak ellátása, a rendelkezésére álló eszközök igénybe vételével széles körű tájékoztatás nyújtása az érintett hátrányos helyzetű csoportok, illetve a képviseletüket felvállaló helyi társadalmi és civilszervezetek számára az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igényérvényesítési lehetőségekről, e körben kiemelt figyelmet fordít az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtti fellépés lehetőségeinek ismertetésére,

6 5 legalább havonta egy alkalommal ügyfélfogadási lehetőség megteremtése a hátrányos megkülönbözetés áldozatai számára, s erről a helyben szokásos módon tájékoztatás kiadása. Amennyiben a panasz az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző jogsértés hatósági vizsgálatát igényli, azt az elbíráláshoz szükséges információkkal (védett tulajdonság + okozott hátrány, eljárás alá vonható szervezet megnevezése, esetleges bizonyítékok felsorolása, stb.) írásba foglalja és azt a Hatósághoz továbbítja. biztosítja, hogy ha a tevékenysége során, illetve az egyéb más úton tudomására jutott - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) hatálya alá tartozó - esetről, gyakorlatról (pl. közhasznú munka lehetőségéből egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kizárása, szolgáltatásokhoz való hozzájutás során védett tulajdonsággal rendelkező személyek, csoportok hátrányos megkülönböztetése) szerez tudomást, arról előzetesen tájékoztatja a Hatóságot és ezt követően a felek indokolt esetben szakmai egyeztetést tartanak. a diszkriminációra utaló ügyek, bejelentések soron kívüli továbbítása a Hatósághoz, közreműködik tesztelők szervezésében, munkatársai igény szerint részt vesznek a tesztelők szakmai képzésein. feladatainak ellátása során az Ebktv. hatálya alá tartozó kérdésekben együttműködik a Hatósággal. A Hatóság által vállalt kötelezettségeket a Támogató valamint a Hatóság között, november 17-én létrejött /2006. ikt. számú - megállapodás tartalmazza. A feladatellátás területe: Veszprém megye A Kedvezményezett a fentiekben részletezett feladatok ellátásával kapcsolatban kötelezettséget vállal az alábbiakra: - az Iroda működése során legalább három főt foglalkoztat, - a munkatársak kiválasztása - a Támogató által meghatározott szakmai feltételek alapján történik. Kedvezményezett jogosult a feladat teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni, akinek a tevékenységéért a jelen szerződés szerinti felelősséggel tartozik. 2. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Kedvezményezett a jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolt és a támogatás átadásának feltételét képező: a) szakmai feladatleírást, b) a feladat szakmai megvalósításához igazodó finanszírozási tervet, c) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a 19/2003. (Mük.7.) FMM utasításban meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat nyújtott be a szerződés tárgyát képező támogatás iránt. 3. A Támogató az 1. pontban meghatározott feladat költségeinek fedezetére ,- Ft, azaz Kilencmillió-egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kedvezményezett javára. A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. A támogatási összeg forrása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCXXVII. törvény XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16/53/1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása - Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (ÁHT ) fejezeti kezelésű előirányzata egyéb működési célú támogatások.

7 6 4. A támogatás átutalására előfinanszírozással kerül sor az alábbi módon: ,- Ft., azaz Négymillió-ötszázötvenezer forint az első részlet átutalására a 2. pontban meghatározott dokumentációk megléte esetén kerül sor, a szerződés aláírását követő 15 napon belül, a második részlet átutalására legkésőbb december 31-ig kerül sor a Kedvezményezettnek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára. Az átutalás feltétele, hogy a Kedvezményezett az átutalandó összegre vonatkozó, írásbeli felhatalmazást adjon a Támogató részére a Kedvezményezett bankszámlájáról történő azonnali beszedésre arra az esetre, ha Kedvezményezett az összeget nem szerződésszerűen használja fel. Továbbá Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben meghatározott finanszírozási konstrukciót a támogatási szerződésben részletezett feladat külső partnerekkel történő megvalósítása esetén változatlanul fenntartja. 5. A szerződéskötés feltétele, hogy a Kedvezményezett a Támogatótól, vagy annak jogelődjétől kapott korábbi támogatás(ok) összegével szerződésszerűen elszámolt. 6. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a) a feladatot szeptember 01-től március 31-ig, mint végső határidőig megvalósítja, b) az átutalt támogatást kizárólag a feladat költségeinek fedezésére használja fel, és kizárólag az ilyen célú felhasználásnak megfelelő számlát nyújt be, c) az átutalt összegek felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet. A Kedvezményezett a feladat tényleges bevételeiről és költségeiről április 30-ig teljes körű (számlákkal, banki átutalási igazolásokkal, pénzügyi bizonylatokkal igazolt) elszámolást készít a Támogató részére. Az elszámoláshoz csatolni kell a hitelesített számlamásolatokat és a feladat rövid szakmai értékelését, d) a feladattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot legalább öt évig megőriz és lehetővé teszi, hogy a Támogató illetve képviselője azokba betekintsen, e) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény rendelkezéseire tekintettel, a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg, f) csatolja a jogalanyiságát és a képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot. 7. Az elszámolási és beszámolási kötelezettségre vonatkozó egyéb részletes feltételeket a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet határozza meg. 8. A Kedvezményezett a 6. c) pont szerinti elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 13. -ának (1) bekezdése 16. pontja, a számvitelről szóló évi C. törvény ának (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlával köteles eleget tenni, feltéve, hogy keletkeztek számlák.

8 7 9. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy: a) az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizheti, b) köteles az ellenőrzés érdekében a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában segíteni, c) köteles biztosítani, hogy a Támogató, illetve az általa megbízott személy a feladat ideje alatt és azt követően a támogatás felhasználásának jogszerűségét beleértve az e szerződésnek való megfelelőségét is bármikor, folyamatosan ellenőrizze. 10. A Támogató köteles a szerződéstől elállni, ha az alábbi feltételek közül legalább egy bekövetkezik: a) a jelen szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, b) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatás igénylésekor, valamint a szerződéskötés és a szerződés teljesítése során valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, c) amennyiben a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be, d) a pontokban foglaltakra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a Kedvezményezett egy hónapot meghaladó késedelemmel teljesíti, e) ha a Kedvezményezett a 6. c) pontban meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, f) ha a támogatás részben vagy egészben nem rendeltetésszerűen, vagy egyáltalán nem kerül felhasználásra. 11.a) A szerződéstől való elállás esetén a Kedvezményezett az igénybe vett támogatást a visszafizetésre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül egy összegben, az igénybevételtől a visszafizetésig számítandó mindenkori jegybanki alapkamattal növelten köteles a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve a Támogató részére visszafizetni. b) Amennyiben az elállási ok a Kedvezményezettnek felróhatóan következett be, a támogatási összeget - az a) pont feltételei mellett a Kedvezményezett a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles visszafizetni. c) A visszafizetés késedelme esetén a Kedvezményezett a késedelembe esés napjától számított további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni. d) Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettséget az SZMM előirányzat felhasználási keretszámla javára az alábbi számlaszámra teljesíti oly módon, hogy megjelöli annak a szerződésnek az iktatószámát, amely alapján a visszafizetés történik. 12. Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, erről a Kedvezményezett haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót.

9 8 13. Amennyiben a feladat a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett a Kedvezményezettnek a támogatásról le kell mondania. 14. Amennyiben a feladat összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, Kedvezményezett köteles azt Támogató részére bejelenteni, mindamellett a támogatási összeg a jelen szerződés módosításával ennek megfelelő arányban csökken, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően. 15.a) A Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a támogatási szerződés módosítása végett haladéktalanul köteles a támogatást nyújtó előirányzat kezelőjének írásban bejelenteni. A támogatásban a változás bejelentéséig igénybe vett áfa összeget a támogatási szerződés módosításakor rögzített módon a Kedvezményezett köteles visszafizetni. b) Ha a Kedvezményezett a támogatás áfa tartalmát az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól visszaigényli, azt köteles a Támogatónak bejelenteni és megfizetni. 16. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 6. c) pontban meghatározott pénzügyi bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat más támogató felé nem számolja el. 17. Támogató és Kedvezményezett rögzítik, hogy a szakmai feladatok megvalósítása, és a szerződésben foglaltak teljesítése során az állami pénzeszközök felhasználására és ellenőrzésére irányadó hatályos jogszabályok, az átadott összegből történő beszerzések során a közbeszerzésekről szóló törvény, a szerződésben részletesen nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyv vonatkozó, hatályos rendelkezései az irányadók. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit amennyiben az abban foglalt feltételek fennállnak betartja. 18. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitáik elintézésére a Fővárosi Bíróság, helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 19. A jelen szerződés egymással megegyező hat eredeti példányban készült. A Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. Budapest, szeptember.. Rauh Edit szakállamtitkár támogató. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke kedvezményezett. pénzügyi ellenjegyző. jogi ellenjegyző

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fogyatékos Személyek (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35., képviseli: Tóth Egon, a Kuratórium elnöke) mint támogató, a továbbiakban: Támogató, másrészről a

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017.

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. március 13-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. Napirendi pont: Támogatási szerződés kötése a Soproni Horvátok

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 17-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a Jegyzőt Helyettesítő Aljegyző Tárgy: A Magyar

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2014 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40187-17/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2007. szeptember 18-án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendes üléséről.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában (Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2015 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II.

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59814/2010. 40404-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

C II~ ~~ ~~ ila ,~) JSM), ~l:e.., ~~t~ "-/ / N Y í R E G Y H Á Z A. ...!. ~j... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE.

C II~ ~~ ~~ ila ,~) JSM), ~l:e.., ~~t~ -/ / N Y í R E G Y H Á Z A. ...!. ~j... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500; Ügyiratszám: SZOC/10535-2/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita/ Korpai Tibor Előterjesztés - a Közgyűléshez az Ifjúsági Ház működtetésére

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Országos Mentőszolgálattal, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött háromoldalú együttműködési megállapodás

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

l. számú melléklet Támogatási Szerződés Azonosító: BMÖNAL /2007

l. számú melléklet Támogatási Szerződés Azonosító: BMÖNAL /2007 14-412/2007 Javaslat az EU Önerő Alap támogatási szerződések megkötésére és a pénzeszköz átadási megállapodások módosítására l. számú melléklet Támogatási Szerződés Azonosító: BMÖNAL-236-061013-01 / a)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 21374/2014. J a v a s l a t a Startmunka és az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási megvalósításához szükséges visszatérítendő

Részletesebben

...&...«.w.~... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...&...«.w.~... Dr. Ulrich Attila alpolgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE Ügyiratszám : KULT-l -lj2014. Ügyintéző : Doka Diána Előterjesztés - a Közgyűl éshe z egyes gyermek és ifjúsági feladatok

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 157/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám: 11707/2014. J a v a s l a t a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtására Tisztelt Közgyűlés! 1. A Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Elterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Elterjeszt: Hegeds Ferenc

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Támogatási szerződés amely egyrészről Lábatlan Város Önkormányzata (székhelye: 2541. Lábatlan, József A. u. 60. képviseletében: Török István polgármester, Schantzl Edit jegyző, adószám: 15385781-2-11)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám:3901-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Tisztelt Közgyűlés! J a v a s l a t Papp Ildikó sífutónak a 2014. évi XXII. téli olimpiai játékokra való felkészülésének támogatására Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben