ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 14-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/ , Fax: 88/ Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása feladat ellátási szerződés keretében a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel Előadó: Talabér Márta a megyei közgyűlés alelnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezetek és személyek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Erdélyi Gézáné szociális szakreferens Varga Endre a Veszprém Megyei Civil Szolgáltató Központ vezetője Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkárának képviselői megkeresték önkormányzatunkat az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítésének teljes körűvé tétele céljából, mivel a feladatellátás szempontjából Veszprém megye fehér foltnak számít az országos hálózat komplett lefedését illetően. Megyénkben napjainkra mutatkozik igény e szolgáltatásra, ezért a szükséges feltételek, kialakítását követően mód nyílik arra, hogy csatlakozzunk a hálózathoz így az esélyegyenlőségről nem csupán törvényi szinten beszélhetünk, hanem a mindennapi élet során is tudunk segítséget nyújtani az egyenlő esélyek érdekében. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el a Kormány és a minisztérium esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése érdekében. A program keretében ez idáig 18 ún. Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Esélyek Háza (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson- Sopron, Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala megye, valamint Budapest) alakult meg. Az Esélyek Háza hálózata megyei önkormányzatokkal, illetve megyei jogú városokkal együttműködve jött létre. Az elmúlt időszakban kialakított és már működő 18 Esélyek Háza esetében 11 megyei önkormányzat a partner, 5 esetben megyei jogú város, míg 1 esetben városi önkormányzat. 1 esetben, Budapest VII. kerületének önkormányzatával kötött támogatási szerződést a minisztérium. A hálózat legfontosabb célkitűzései, feladatai: Az Esélyek Háza célja és feladata a tárca esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok (romák, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű térségben élők) társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése. Ennek érdekében e csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs programok generálása és a megvalósításban való közreműködés. A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzése érdekében együttműködnek az érintett szervezetekkel, részt vállalnak a társadalmi szintű problémák közvetítésében, ágazat- és szakmaközi párbeszéd-fórumokat szerveznek önkormányzatok, intézmények és szervezetek részvételével. A Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértve a hálózat célkitűzéseivel, a megye nagyságára való tekintettel az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a mindennapok során segítséget kíván nyújtani a fentiekben említett célcsoportoknak. Ugyanakkor kiemelt feladatnak tekinti a közvélemény formálását a társadalomban meglévő előítéletek leküzdését. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat tagjaként a Veszprém megyei Esélyek Háza működtetése érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pénzügyi támogatásával kívánja elérni, hogy a településein élő hátrányos helyzetű csoportok közvetlen segítséget kapjanak tanácsadás, információszolgáltatás, stb.

3 2 formájában ügyeik intézéséhez, hátrányos megkülönböztetés leküzdését, társadalmi befogadást elősegítő programjaik megvalósításához. Mindezen feladatok megvalósítását az önkormányzat úgy látja biztosítottnak, ha a feladat ellátásával ezen a téren már tapasztalatokkal és eredményekkel rendelkező civil szervezetet bíz meg a hatékony működtetés érdekében. A szolgáltatás ellátására a megyeszékhelyen tevékenykedő civil szervezetek közül eddig eredményesen végzett munkájuk alapján, a Veszprém Megyei Civil Ház programot működtető Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesületet (a továbbiakban Egyesület) tartjuk a legalkalmasabbnak Az Egyesület elnökének nyilatkozata alapján az önkormányzat segítségével, és koordinálásával a szervezet felvállalja a feladatot. A megfelelő tárgyi és személyi feltételek kialakítását követően elkezdődhet az a szakmai tevékenység, amely magában foglalja: a jogi és egyéb tanácsadást, ügyfélszolgálat működtetését, információszolgáltatást, partnerség építését, hálózatfejlesztést, koordinációt, képzések szervezését, a társadalmi részvétel fejlesztését, az esélyegyenlőség kommunikálását, megjelenítését a nyilvánosság fórumain társadalmi és szakmai szinten egyaránt, esélyegyenlőségi fórum szervezését, fejlesztési, módszertani feladatokat, pályázatok generálását, szakmai programok kidolgozását. Az esélyek házai működtetését a szakminisztérium adott programidőkre vonatkozóan támogatja. Ezen programidők alatt biztosítja a tevékenység finanszírozását. A programidő alatt a háznak produkálnia kell az elvárt eredményeket, meg kell valósítani az előírt programokat, hasznosan kell működnie annak érdekében, hogy a következő programidőre szóló újabb támogatási szerződés létrejöjjön. A Veszprém Megyei Esélyek Házát (a továbbiakban: Ház) a megyei önkormányzat a kialakítás időigénye miatt, a július 1-jétől induló programidőn belül szeptember 1-jétől kívánja egyelőre március 31-ig, 7 hónapos időtartamra működtetni az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Program keretében, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatása által, a Egyesületen keresztül. A Ház működtetéséhez a szakminisztérium pénzügyi támogatást nyújt a mellékelt támogatási szerződésben foglaltak alapján március 31-ig (1. számú melléklet). A megyei önkormányzat a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek figyelembe vételével a feladat ellátására ellátási szerződést köt a feladat ellátását átvállaló Egyesülettel. A feladat ellátásához a megyei önkormányzat az Egyesület székhelyén, a Veszprém, Kossuth Lajos u. 10. szám alatt megtalálható irodaházban (ZÖLDHÁZ) biztosít 42m 2 -en 2 irodahelyiséget az Egyesület részére. A megyei önkormányzat vállalja, hogy a évi költségvetésében 500 ezer Ft támogatást biztosít a feladat ellátását szolgáló irodahelyiségek felújítására (festés-mázolás, padlóburkolás), berendezési tárgyak, irodatechnikai berendezések beszerzésére. Az Egyesület a feladatellátási szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében, a részére továbbadott központi támogatás (1.300 eft/hó) erejéig gondoskodik a Ház működtetéséről. Az előírt programok megvalósítására teljes munkaidőben 3 főt alkalmaz (programvezető-helyettes, ügyintéző, rendezvényszervező), valamint rész munkaidőben 2 főt (informatikus, szociális munkás), és megbízással pszichológust, valamint jogászt.

4 3 Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és a Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása érdekében az alábbi határozat elfogadását:.../2007. (VI. 14) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Program keretében létrehozza a Veszprém Megyei Esélyek Házát. A működtetés biztosítása érdekében, felhatalmazza elnökét a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötendő, a szeptember 1. és március 31. közötti időszakra szóló támogatási szerződésnek az aláírására a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: szeptember Az Esélyek Háza működtetéséből adódó feladatok szakszerű és maradéktalan ellátása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület között feladatellátási szerződést kell kötni. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötésre kerülő támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek figyelembe vételével, a Veszprém Megyei Esélyek Háza működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződést kösse meg. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: szeptember A megyei közgyűlés támogatja, hogy a Veszprém Megyei Esélyek Háza kialakítása érdekében, a feladat ellátását szolgáló irodahelyiségek felújítására (festés-mázolás, padlóburkolás), berendezési tárgyak, irodatechnikai berendezések beszerzésére 500 ezer Ft kerüljön elkülönítésre, ezért felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elkövetkező módosítása során gondoskodjon a pénzösszeg elkülönítéséről. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: június 28 Veszprém, június 5. Talabér Márta s. k. a megyei közgyűlés alelnöke

5 4 1. számú melléklet Törvényi besorolás: 16/53/1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladtok támogatása Országos Esélyegyenlőségi Hálózat/ Áht: Köt.váll.száma: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest Alkotmány u. 3., képviseli: Rauh Edit szakállamtitkár), a továbbiakban: Támogató, másrészről: a Veszprém Megyei Önkormányzat (székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1, adószáma: ; TB törzsszáma: ; képviselő neve: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke ), a továbbiakban: Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program keretében a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda (a továbbiakban: Iroda) Veszprémi Esélyek Háza működtetéséhez (a továbbiakban: feladat) pénzügyi támogatás nyújtása. A Kedvezményezett által vállalt feladatok: rendszeres jogi és a helyi igények szerinti egyéb tanácsadás tartása, ügyfélfogadás működtetése, szakmai műhelyek és képzések szervezése, partnerségépítés, (hálózat)fejlesztési, koordinációs és módszertani feladatok ellátása, információszolgáltatás, az információk továbbítása megyei, kistérségi, és települési szinten, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, segítségnyújtás a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításában, erősítésében, tevékenységük hatékonyabb ellátásában, együttműködés a Támogatóval a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, jogszabályok, koncepciók előkészítésében, egyeztetésében valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában, koordinálásában, pályázatok generálása, szakmai programok kidolgozása, társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain, esélyegyenlőségi modellértékű programok, jó gyakorlatok kidolgozása, bemutatása, elterjesztésének támogatása, módszertani feladatok ellátása, a Biztos Kezdet Program referensi feladatainak ellátása, a rendelkezésére álló eszközök igénybe vételével széles körű tájékoztatás nyújtása az érintett hátrányos helyzetű csoportok, illetve a képviseletüket felvállaló helyi társadalmi és civilszervezetek számára az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igényérvényesítési lehetőségekről, e körben kiemelt figyelmet fordít az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtti fellépés lehetőségeinek ismertetésére,

6 5 legalább havonta egy alkalommal ügyfélfogadási lehetőség megteremtése a hátrányos megkülönbözetés áldozatai számára, s erről a helyben szokásos módon tájékoztatás kiadása. Amennyiben a panasz az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző jogsértés hatósági vizsgálatát igényli, azt az elbíráláshoz szükséges információkkal (védett tulajdonság + okozott hátrány, eljárás alá vonható szervezet megnevezése, esetleges bizonyítékok felsorolása, stb.) írásba foglalja és azt a Hatósághoz továbbítja. biztosítja, hogy ha a tevékenysége során, illetve az egyéb más úton tudomására jutott - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) hatálya alá tartozó - esetről, gyakorlatról (pl. közhasznú munka lehetőségéből egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kizárása, szolgáltatásokhoz való hozzájutás során védett tulajdonsággal rendelkező személyek, csoportok hátrányos megkülönböztetése) szerez tudomást, arról előzetesen tájékoztatja a Hatóságot és ezt követően a felek indokolt esetben szakmai egyeztetést tartanak. a diszkriminációra utaló ügyek, bejelentések soron kívüli továbbítása a Hatósághoz, közreműködik tesztelők szervezésében, munkatársai igény szerint részt vesznek a tesztelők szakmai képzésein. feladatainak ellátása során az Ebktv. hatálya alá tartozó kérdésekben együttműködik a Hatósággal. A Hatóság által vállalt kötelezettségeket a Támogató valamint a Hatóság között, november 17-én létrejött /2006. ikt. számú - megállapodás tartalmazza. A feladatellátás területe: Veszprém megye A Kedvezményezett a fentiekben részletezett feladatok ellátásával kapcsolatban kötelezettséget vállal az alábbiakra: - az Iroda működése során legalább három főt foglalkoztat, - a munkatársak kiválasztása - a Támogató által meghatározott szakmai feltételek alapján történik. Kedvezményezett jogosult a feladat teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni, akinek a tevékenységéért a jelen szerződés szerinti felelősséggel tartozik. 2. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Kedvezményezett a jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolt és a támogatás átadásának feltételét képező: a) szakmai feladatleírást, b) a feladat szakmai megvalósításához igazodó finanszírozási tervet, c) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a 19/2003. (Mük.7.) FMM utasításban meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat nyújtott be a szerződés tárgyát képező támogatás iránt. 3. A Támogató az 1. pontban meghatározott feladat költségeinek fedezetére ,- Ft, azaz Kilencmillió-egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kedvezményezett javára. A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. A támogatási összeg forrása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCXXVII. törvény XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16/53/1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása - Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (ÁHT ) fejezeti kezelésű előirányzata egyéb működési célú támogatások.

7 6 4. A támogatás átutalására előfinanszírozással kerül sor az alábbi módon: ,- Ft., azaz Négymillió-ötszázötvenezer forint az első részlet átutalására a 2. pontban meghatározott dokumentációk megléte esetén kerül sor, a szerződés aláírását követő 15 napon belül, a második részlet átutalására legkésőbb december 31-ig kerül sor a Kedvezményezettnek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára. Az átutalás feltétele, hogy a Kedvezményezett az átutalandó összegre vonatkozó, írásbeli felhatalmazást adjon a Támogató részére a Kedvezményezett bankszámlájáról történő azonnali beszedésre arra az esetre, ha Kedvezményezett az összeget nem szerződésszerűen használja fel. Továbbá Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben meghatározott finanszírozási konstrukciót a támogatási szerződésben részletezett feladat külső partnerekkel történő megvalósítása esetén változatlanul fenntartja. 5. A szerződéskötés feltétele, hogy a Kedvezményezett a Támogatótól, vagy annak jogelődjétől kapott korábbi támogatás(ok) összegével szerződésszerűen elszámolt. 6. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a) a feladatot szeptember 01-től március 31-ig, mint végső határidőig megvalósítja, b) az átutalt támogatást kizárólag a feladat költségeinek fedezésére használja fel, és kizárólag az ilyen célú felhasználásnak megfelelő számlát nyújt be, c) az átutalt összegek felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet. A Kedvezményezett a feladat tényleges bevételeiről és költségeiről április 30-ig teljes körű (számlákkal, banki átutalási igazolásokkal, pénzügyi bizonylatokkal igazolt) elszámolást készít a Támogató részére. Az elszámoláshoz csatolni kell a hitelesített számlamásolatokat és a feladat rövid szakmai értékelését, d) a feladattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot legalább öt évig megőriz és lehetővé teszi, hogy a Támogató illetve képviselője azokba betekintsen, e) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény rendelkezéseire tekintettel, a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg, f) csatolja a jogalanyiságát és a képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot. 7. Az elszámolási és beszámolási kötelezettségre vonatkozó egyéb részletes feltételeket a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet határozza meg. 8. A Kedvezményezett a 6. c) pont szerinti elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 13. -ának (1) bekezdése 16. pontja, a számvitelről szóló évi C. törvény ának (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlával köteles eleget tenni, feltéve, hogy keletkeztek számlák.

8 7 9. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy: a) az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizheti, b) köteles az ellenőrzés érdekében a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában segíteni, c) köteles biztosítani, hogy a Támogató, illetve az általa megbízott személy a feladat ideje alatt és azt követően a támogatás felhasználásának jogszerűségét beleértve az e szerződésnek való megfelelőségét is bármikor, folyamatosan ellenőrizze. 10. A Támogató köteles a szerződéstől elállni, ha az alábbi feltételek közül legalább egy bekövetkezik: a) a jelen szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, b) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatás igénylésekor, valamint a szerződéskötés és a szerződés teljesítése során valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, c) amennyiben a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be, d) a pontokban foglaltakra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a Kedvezményezett egy hónapot meghaladó késedelemmel teljesíti, e) ha a Kedvezményezett a 6. c) pontban meghatározott beszámolási és elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, f) ha a támogatás részben vagy egészben nem rendeltetésszerűen, vagy egyáltalán nem kerül felhasználásra. 11.a) A szerződéstől való elállás esetén a Kedvezményezett az igénybe vett támogatást a visszafizetésre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül egy összegben, az igénybevételtől a visszafizetésig számítandó mindenkori jegybanki alapkamattal növelten köteles a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve a Támogató részére visszafizetni. b) Amennyiben az elállási ok a Kedvezményezettnek felróhatóan következett be, a támogatási összeget - az a) pont feltételei mellett a Kedvezményezett a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles visszafizetni. c) A visszafizetés késedelme esetén a Kedvezményezett a késedelembe esés napjától számított további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni. d) Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettséget az SZMM előirányzat felhasználási keretszámla javára az alábbi számlaszámra teljesíti oly módon, hogy megjelöli annak a szerződésnek az iktatószámát, amely alapján a visszafizetés történik. 12. Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, erről a Kedvezményezett haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót.

9 8 13. Amennyiben a feladat a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett a Kedvezményezettnek a támogatásról le kell mondania. 14. Amennyiben a feladat összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, Kedvezményezett köteles azt Támogató részére bejelenteni, mindamellett a támogatási összeg a jelen szerződés módosításával ennek megfelelő arányban csökken, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően. 15.a) A Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a támogatási szerződés módosítása végett haladéktalanul köteles a támogatást nyújtó előirányzat kezelőjének írásban bejelenteni. A támogatásban a változás bejelentéséig igénybe vett áfa összeget a támogatási szerződés módosításakor rögzített módon a Kedvezményezett köteles visszafizetni. b) Ha a Kedvezményezett a támogatás áfa tartalmát az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól visszaigényli, azt köteles a Támogatónak bejelenteni és megfizetni. 16. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 6. c) pontban meghatározott pénzügyi bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat más támogató felé nem számolja el. 17. Támogató és Kedvezményezett rögzítik, hogy a szakmai feladatok megvalósítása, és a szerződésben foglaltak teljesítése során az állami pénzeszközök felhasználására és ellenőrzésére irányadó hatályos jogszabályok, az átadott összegből történő beszerzések során a közbeszerzésekről szóló törvény, a szerződésben részletesen nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyv vonatkozó, hatályos rendelkezései az irányadók. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit amennyiben az abban foglalt feltételek fennállnak betartja. 18. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitáik elintézésére a Fővárosi Bíróság, helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 19. A jelen szerződés egymással megegyező hat eredeti példányban készült. A Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. Budapest, szeptember.. Rauh Edit szakállamtitkár támogató. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke kedvezményezett. pénzügyi ellenjegyző. jogi ellenjegyző

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben