A Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnökének beszámolója a évben végzett munkáról tervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnökének beszámolója a 2009 2011. évben végzett munkáról tervezet"

Átírás

1 A Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnökének beszámolója a évben végzett munkáról tervezet Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Civil Fórumon megjelent minden kedves tagtársamat, a civil szervezetek vezetőit, városunk vezetőit, az érdeklődő vendégeket ban a SCK tagjai, a szekcióvezetők és a CABB tagjai három évre kaptak felhatalmazást, hogy a civil szervezetek érdekeinek érvényesítésével, a koordinálással és a kapcsolatteremtéssel kapcsolatos feladataikat ellássák. A három év eltelt, megbízatásunk lejárt, kötelezettségünk, hogy beszámoljunk az elvégzett munkáról. Dokumentumok, amelyek alapján a beszámoló készült A Civil Kódex Az SCK Ügyrendje Az SCK elfogadott Munkatervei A között j elfogadott elnökségi beszámolókban nevesített javaslatok, megvalósítandó feladatok A szekcióvezetők és a SCK tagjainak beszámolói Idézet a kerekasztal Ügyrendjéből A Civil Kerekasztalt a szekciók delegáltjai hozták létre. A két civil fórum közötti időtartamban rendszeresen ülésező, az önkormányzat civil politikájának alakítását és annak megvalósítását segítő tanácsadó, koordináló testület. A partneri viszonyok kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a civil szervezetek részvételét a városi döntések előkészítésében, az önkormányzat önként vállalt és kötelező feladatainak megoldásában szakértők bevonásával. Segíti és összefogja a résztvevő civil szervezetek tevékenységét. A két Civil Fórum közötti időszakban munkaterv alapján foglalkozik az időszerű, civil szektort érintő kérdésekkel, az együttműködési lehetőségekkel, a partnerség erősítésével. A CABB-a évente pályázatot ír ki SMJV Költségvetésében meghatározott Civil Alapban megjelölt pénzeszköz eljuttatása céljából a civil szervezetekhez. A beérkezett pályázatokat elbírálja. Javaslatot tesz a város polgármestere felé a javasolt összegekről, kéri a jóváhagyást.

2 Az alább felsorolt vállalt feladatok eredményes teljesítéséről, valamint a teljesítés hiányosságairól tájékoztatom a civil fórumot. Az SCK vállalt feladatai a közötti időtartamra - A civil szervezetek közötti bizalom és kapcsolatrendszer további erősítése. - Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti partnerség érdembeli tartalommal való megtöltésének folytatása. - A médiákkal kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés rögzítése. - Az információhoz való jutás és továbbadás technikájának kidolgozása. - A közéleti szerepvállalás fokozása a kerekasztal tagjai és a szekciók tagjai részéről. - Képzés indítása a kerekasztal tagjai, a szekcióvezetők és a leendő szakmai segítők számára, ami segítséget nyújt a közéleti szerepvállalásban. - A vállalkozói szférával és a kistérséggel való kapcsolat magalapozása és erősítése. - Egy olyan közhasznú szervezet létrehozása, amely bíróság által bejegyzett jogi személy. Ezáltal, pályázat útján a kerekasztal és a szekciók szakmai, pénzügyi, működési feltételeinek megteremtéséhez anyagi forrás elérhető lenne. - A Civil Fórum taglétszámának pontosítása, további növelése. - A SCK honlapjának megújítása, működtetése, tartalmi gazdagítása az információ áramlásának hatékonyabbá tétele céljából - Civil elismerési forma kidolgozása, amelyet olyan civil szervezet, személy, valamint támogató kaphat, aki legtöbbet munkálkodik a civil közéletben, illetve legtöbbet tesz a civil szféra erősítéséért. - Bekapcsolódás a városi rendezvények szervezésébe, kiemelt a 700 éves Baglyaskő-Salgótarján rendezvénysorozat - Önkéntes, illetve közcélú segítők foglalkoztatása a civil irodában. Bevezető gondolatok Az elhangzottak olyan célkitűzések, amelyek egy része folyamatot jelent a megvalósításban, más része konkrét feladatot jelöl meg. A beszámoló a kerekasztal munkájáról a teljesség igénye nélkül készült, teljes terjedelmében minden dokumentum megtekinthető a civil irodában.

3 2010. a választás éve volt. A választást követően ugyanazzal a városvezetéssel, de részben más összetételű közgyűléssel van partneri kapcsolatban a civil kerekasztal. Az SCK és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás nem választási ciklusra szólt, hanem évenként kerül sor a felülvizsgálására. Az eltelt idő alatt a korábbiakhoz hasonló az együttműködés a kerekasztal és az önkormányzat között. Folyamatosság és tervezettség jellemzi a partnerséget. A Beszámoló építkezése, tagolása 1. Események a számok tükrében: (három évre vonatkozó adat a teljesség igénye nélkül) - megtartott ülések száma: 42 - ebből határozatképes: 40 - a kerekasztal irodája 2008-tól a harmadik helyen működik (Környezetvédők Háza, Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Civil Közösségek Háza). Üléseinek egy része kihelyezett ülés volt, más - más helyszínnel. - zárt ülés: 3 alkalom - részvételi arány 55-60%-os - megtartott elnökségi ülések száma 48, a részvétel mindig teljes volt (3 fő). Minden alkalommal megelőzte a SCK ülését, illetve szükség szerint került megtartásra. - A munkából a SCK (12fő), a szekcióvezetők (6fő), a CABB tagjai (6fő) vette ki a részét nagyon eltérő aktivitással és változó gyakorisággal. - Az információáramlás többféle csatornán történt. Elektronikus úton, levelezés postai úton, a Városi Televízió, a Focus Rádió, a Nógrád Megyei Hírlap, a Szuperinfo, a Proháló portálja, a Városunk lap, valamint SMJV, a CISZOK, a civil kerekasztal és a civil szervezetek honlapján. - A közgyűlési anyagokat minden hónapban a bizottsági ülések előtt az elnök vette fel a Polgármesteri Hivatal portáján személyesen. Ezt követően a kerekasztal ülésén kapták meg a tagok től a közgyűlési anyagok a nyomtatott forma helyett elektronikus úton érhetők el, illetve CD-n. Tehát, aki internet hozzáféréssel rendelkezik, értesülhetett az anyagok tartalmáról. Több esetben az önkormányzat munkatervében megjelölt időponttól eltérően került sor bizottsági ülés és közgyűlés megtartására. A helyben kiosztós anyagok nem jutottak el a kerekasztalhoz. Ez okozott többször zavart az információáramlásban, és nehézséget a felkészülésben a delegáltak számára. - A bizottsági üléseken rendszeresen képviseltette magát a kerekasztal,

4 kialakult a delegálás rendje. A Népjóléti Bizottság, valamint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésein voltak legaktívabbak a delegáltak. A bizottsági üléseken a munkába való aktív bekapcsolódás még kívánnivalót hagy maga után, további erősítésre szorul a jövőben. Javítani kell a szakmaiságon, a felkészültségen. - Mindegyik Közgyűlésen képviseltette magát a kerekasztal. Az elnök több alkalommal kapott szót közérdekű témában. - Együttműködési megállapodás kötésére került sor a Városi Televízió Kft-vel, a JAMMK-tal és a Nógrád Megyei Hírlappal. Konzorcium létrehozása történt több civil szervezettel pályázatok beadása alkalmával. A médiák rendszeresen közvetítették, illetve megjelenítették a civil szervezetek munkájáról, rendezvényeiről szóló híreket, bemutatkozó anyagokat. Tartalmi szempontból ez tovább erősítendő. 2. Eredmények számbavétele - Módosításra kerültek a SCK dokumentumai a Civil Fórum döntéseinek megfelelően (Ügyrend, Munkaterv). - Rendszeresen ülésezett a SCK, napirendjének megfelelően megtárgyalt minden témát. Az ott elhangzottak dokumentáltak, visszakereshetők, megtekinthetők a székhelyen (jegyzőkönyv, jelenléti ív). Elvégezte munkáját a CABB-a. - Az Önkormányzat és a Civil Kerekasztal között az együttműködést szabályozó dokumentumokban megfogalmazottak alapján, tovább erősödött a partnerség. Eredményesen működik a város vezetése és a civil szervezetek között a kapcsolattartás. (rendezvényekre való mozgósítás, azokon való részvétel, civil felvetések továbbvitele, a tanácskozási jog gyakorlása, bekapcsolódás szervezési feladatokba, stratégiák véleményezése: Integrált Városfejlesztési Stratégia, Strand Projekt, ifjúsági, közművelődési, oktatási, sport koncepció) - Tovább erősödött a SCK segítségével a salgótarjáni civil szervezetek közötti együttműködés a kapcsolatépítés és a kapcsolattartás. Különösen megmutatkozott ez a Civil Hét rendezvényén, amely az évek során az egy napos rendezvényből egy hetes programra nőtte ki magát. A kerekasztal érdeme, hogy a korábban a központban szervezett programok az utóbbi két évben a városközpontból a külvárosokba, illetve az eddig kevésbé felfedezett városrészekbe is. Felértékelődtek a hagyományos, közérdeklődésre számot tartó nagyrendezvények, valamint jelentős volt a városi szintű programokhoz való csatlakozás a civil rendezvényekkel. Tartalmasabb lett a civil szervezetek szomszédolása egymással. Az együttműködés minőségén van még javítani való.

5 A város lakóinak mozgósításában, az időpontok ütközésének elkerülésében nagyobb figyelemre és erőfeszítésre van szükség Jelentős érdeklődést mutatott a város lakossága a civil szervezetek által megszervezett és lebonyolított rendezvények iránt: Civil Hét, Szeretet Nap, Kegyeleti megemlékezés Somoskőben, Városi Egészségnap, Föld Napja, Baglyasi Napok, Bányász napi rendezvények, Ipartörténeti Emléknap, Művelődés Hete Tanulás Ünnepe, Ezt tanultuk, ezt tudjuk rendezvény, Szegénység ellenes hét rendezvénye, Tóparti-party, Adventi sokadalom, Tarjáni Tavasz, Gyermekjogi Hét, sport és ifjúsági programok, foto- és képzőművészeti kiállítások. Kiemelkedőnek tekintendő a 700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján rendezvény programsorozatának tervezésébe és szervezésébe történő bekapcsolódás, az Emlékbizottságban való feladatvállalás. Az Emlékév sikeres lebonyolítása az összefogás szép példája. - Az érdekvédelem, érdekképviselet erősítése céljából közérdekű, közélettel kapcsolatos beszélgetések, fórumok szervezése történt hagyományteremtő céllal: Civilként Civilekkel, A civilek szerepe az iskola és a családi ház mellett a gyermekek nevelésében, az ifjúság, a partnerség, a környezettudatos nevelés témákban. Tájékoztatót tartott a évi, a salgótarjáni önkormányzati választások előkészületeiről SMJV jegyzője. Találkozóra került sor a kerekasztal tagjai és a képviselők között, Közös dolgaink témában. Ezáltal erősödött a településrészek civil szervezetei és a helyi képviselő munkakapcsolata. Kerekasztal beszélgetésre került sor a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak vezetőivel, a város jegyzőjével. A személyes megismerkedés segítette a civilek tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére részt vettek a SCK tagjai és civil szervezeti vezetők az Alkotmány tervezetének véleményezésében. A SCK és a CISZOK közös szervezésében sor került a civil törvény tervezetének véleményezésére, állásfoglalás készült az anyag tartalmával kapcsolatban, ami eljuttatásra került az illetékes minisztériumba, valamint a Nógrád megyei országgyűlési képviselőkhöz. Tájékoztatót szervezett a Kulturális és művészeti szekció civil szervezetek számára a kormányzat tervezett civil politikájáról, az NCA várható változásairól az Európa Ház segítségével. - Több civil szervezet is vállalkozott képzések lebonyolítására; csapatépítő tréning szervezése, számítógépes ismeretek nyújtása, pályázatírási tudnivalók elsajátítása. Kiemelkedő ebben a munkában a MESE által működtetett CISZOK és a TEMI Könyvtár tevékenysége. Pályázati forrás segítségével az SCK is szervezett csapatépítő

6 tréninget. SMJV jegyzője több alkalommal felkészítőt tartott a bizottsági ülésekre delegálandó tagok számára. - Folyamatosan bekapcsolódtak a civil életbe az egyházi civil szervezetek húsvéti, pünkösdi, adventi, karácsonyi ünnepkör, bányász rendezvények kapcsán. Tovább erősödött a karitatív tevékenység a Vöröskereszt és a Szent Lázár Lovagrend, a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület és a nyugdíjas civil szervezetek áldozatos munkája révén. - A Civil Kerekasztal az elmúlt három évben is bizonyította, hogy képes hatékony segítséget nyújtani, városi szintű civil programok előkészítésében és megszervezésében, híd szerepét biztosítani az Önkormányzat és a civil szervezetek között. - A civil civil kapcsolatok erősödését tovább segítette az SCK az intézményekkel, cégekkel történő kapcsolatfelvételt és ápolást a civil szervezeteken keresztül. (JAMKK, SITI, Nógrádi Történeti Múzeum, TEMI Könyvtár, Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Megyei Levéltár, Hőszolgáltató Kft, Foglalkoztatási Kft., VGÜ Kft., Salgó Vagyon Kft, Víz és Csatornamű Kft, ÁNTSZ, Megyei Kórház, TESZ, Salgótarján és Kistérsége Munkaszervezet, SKÁID, Zöldvidék Kft., Geopark, Bükki Nemzeti Park, Polgárőr szervezetek,) Konkrét, megtervezett feladatokban való közös munka fémjelezte ezt. - A kapcsolatépítés bővült a kistérség, a megye és a régió irányába (részvétel az NCA Működési Kollégiumának ülésén), a határon túl a felvidéki, délvidéki, erdélyi magyarokkal, civil szervezetekkel megmaradt és megerősödött a kapcsolat. Bővült a kapcsolat a Közkincs kerekasztallal, valamint az Egészség Koalícióval. Civil szervezetek Nógrád megyei találkozójára került sor két alkalommal (Salgótarján, Pásztó helyszínnel). Részt vett a kerekasztal és több salgótarjáni civil szervezet a füzesabonyi Civil Expón, amelynek hozadéka, új kapcsolatok létesülése. Vendégeink voltak a Szombathelyi Civil Kerekasztal tagjai. Tapasztalatcserén voltunk az egri Életfa Egyesületnél, Kecskeméten és Kunbábonyban. Előadást, illetve korreferátumot tartott az SCK elnöke Miskolcon, Balassagyarmaton, Pásztón Egerben és Budapesten az Európa Ház rendezvényén. Az elnökség találkozott a SCK működésének bemutatása céljából Dávid Ibolya képviselővel, Hende Csaba honvédelmi miniszterrel, Újhelyi István parlamenti alelnökkel, valamint Nógrád megyei képviselőkkel, és Barabás Miklóssal, az Európa Ház igazgatójával. Előadóként, több civil ügyekkel foglalkozó minisztériumi munkatárs tartott a Civil Hetek rendezvényein, valamint a civil szervezetek rendezvényein előadást. - Színvonalasabbá és rendszeresebbé vált a PR tevékenység a civil szervezetekről, tevékenységükről a megjelenés gyakorisága növekedett a médiákban, több

7 honlapra felkerültek információk a civil munkáról, eseményekről. Megalkotásra került a SCK honlapja NCA pályázat segítségével. Hírlevelekben, kiadványokban jelentek meg anyagok az SCK tevékenységéről. Az információáramlás elfogadott formája lett az e- mailen való érintkezés. A civil szervezetek részéről a kerekasztal felé a visszacsatolás viszont nem volt rendszeres. Hírek jutottak el az Európa Házba, információs lapjuk rendszeresen eljut a kerekasztalhoz. Megjelennek a híranyagok a Proháló portálján. - SMJV Közgyűlése által elfogadott közmunkaprogram lehetőséget biztosított a közhasznú civil szervezetek számára - közcélú dolgozók foglalkoztatására, ami jelentős segítség a szervezési, adminisztratív feladatok ellátásában, a tevékenységek magasabb szinten való elvégzésében. Az SCK munkáját is harmadik éve segítették közcélú dolgozók a MESE és a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány anyagi segítségével ben a jelenleg hatályos jogszabályok, pályázási lehetőségei előnytelen helyzetbe hozták a civil szervezeteket. (négy órás foglalkoztatás három, illetve négy hónapra). - A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány megkezdte működését ben. Segítette a kerekasztal működését, több civil szervezet pénzforgalmát bonyolította le. Az alapítvány eredményesen pályázott 2011-ben az NCA-nál. Fontos, hogy növekedjék az alapítvány vagyona ben a személyi jövedelemadó 1%-át gyűjtheti az alapítvány. Adományokból biztosítja a Civilek a Városért díj anyagi feltételeit. Az alapítvány közhasznú, tehát a befolyt összeg közfeladat ellátására fordítandó januárjában a Civil Fórum megbízta a Salgótarjáni Civil Kerekasztalt, hogy dolgozza ki azon civil elismerés tartalmi és formai elemeit, amely a kiemelkedő munkát végző civil szervezetnek, civil szervezeti vezetőnek, támogatónak adható évente. A Civilek a Városért díj átadására 2011-ben került sor először, a mai napon pedig másodszor ben került sor a Civil Közösségek Háza átadására SMJV Önkormányzata döntése alapján. Itt kapott helyet kedvezményes bérleti díj fejében a SCK irodája, valamint civil klub működése biztosított, és lehetőség van képzések, konferenciák szervezésére térítésmentesen a házban. A civil szervezetek több éves kérése teljesült a civil ház létesítésével. Az épületben megfelelő helyiség áll a kerekasztal és az alapítvány rendelkezésére, számítógépek használata, internet, gépelési lehetőség, nyomtatás kiscsoportos beszélgetések más civil szervezetek számára is az Önkéntesség éve volt. A SCK és a civil szervezetek bizonyították, hogy az önkéntes munka a közösség erejét mutatja. Több esetben társultak fiatalokkal. Felmérés is készült fiatalok körében az önkéntesség értelmezéséről, jelenlegi gyakorlatáról, további lehetőségekről a Pedagógia Társaság Nógrád Megyei Tagozata közreműködésével.

8 3. Hiányosságok, problémák - A tanácsadók, a civil vezetők, a kerekasztal tagjainak képzését követően még mindig kevésen vannak azok az ember, akik érdemben segítséget jelentenének a bizottsági anyagokkal kapcsolatos érdemi felvetésekhez, a vitába való bekapcsolódáshoz. Megfelelő háttérismerettel nem mindig rendelkeznek a delegáltak. - Az elmúlt három évben nem erősödött kívánatos mértékben az érdekképviselettel összefüggő jogszabályi ismeretekben való jártasság a civil szférában, és a kerekasztal tagjainál. Az új kormányzat működésével jelentős változások történtek a jogszabályokban. Ezek figyelemmel kísérése és értelmezése nem kevés gondot jelent a civil szervezeteknek. Továbbképzés szervezése továbbra is indokolt. Szükség van a civilség korszerűbb ismeretbővítésére. - Még mindig kevés a civilek által kezdeményezett szakmai fórum, kerekasztal beszélgetés, amelyek által civil válaszokat lehet találni a város jövőjét, lakosságát érintő, és a foglalkoztatás alakulásának legégetőbb kérdéseire. (pld. munkanélküliség, szociális feszültség enyhítésének lehetőségei, népesedéspolitika, a város jövőbeni fejlesztésének kérdései, a fiatalok megtartása a városban, a kisgyermekek nevelésével foglalkozó szervezetek bemutatkozása ) - További pontosításra vár a rendelkezésre álló Civil Közösségek Háza belső rendjének kialakítása, az igénybevétel koordinálása, szervezése. Szükséges ehhez a közcélú foglalkoztatottak alkalmazása 6 vagy 8 órás munkaidővel, vagy 1 fő státusz biztosítása önkormányzati támogatással. - A város önkormányzatának pénzügyi támogatása a civil szervezetek működéséhez továbbra is nagyon szerény, ismerve a szervezetek anyagi gondjait. Az elfogadott Civil törvény újabb nehézségeket gördít pályázási lehetőségek szempontjából a civil szerveztek elé. Ismerve a város költségvetésének nehézségeit, ezért a jelenleginél nagyobb összefogásra van szükség az eredményes pályázáshoz. Az önkormányzati támogatásnak a tervezett kiegészítésére jött létre a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány Bízva a vállalkozók, a magánszemélyek, valamint a civil szervezetek hozzájárulásában a pártolók anyagi támogatásában. - A szekciók működésében továbbra is nehézséget jelent a munkamegosztás hiánya. Tovább erősítendő a bizalom a csoportok vezetői között, valamint a szekcióvezető és a szervezeteket képviselők között Az aktivitás és a vállalkozó kedv eltérő. Többségében egy aktív magra lehet számítani, mindez a szervezetek 30-40%-ára jellemző. Közéleti tevékenységre még mindig kevesen vállalkoznak, bár történt előrelépés a korábbi

9 évekhez képest. A szekciók többsége eléggé heterogén összetételű, ebből is ered, hogy a tagcsoportok munkáját nehéz összehangolni, tagjait összehívni Az érdemi munka nem igazán a szekcióba bejelentkezett tagok között folyik, hanem feladatra keresik meg egymást a szervezetek, létesítenek kapcsolatot. Átgondolásra érdemes a szekciók célkitűzéseinek szerveződési formáinak, összetételének, megnevezésének átalakítása. - A civil kerekasztal esetében is hasonlóak a problémák a munkamegosztás és az aktív szerepvállalás területén. A megválasztott tisztségviselők 40-45%-a nehezen, vagy egyáltalán nem tudja összeegyeztetni elfoglaltságait a SCK-ban vállalt feladataival. Ez, a többiekre ró nagyobb terhet. Több éves tapasztalat, hogy nem szerencsés, ha az első számú civil szervezeti vezető vállal jelölést a kerekasztalban történő munkálkodásra. Ezen, javasolt változtatni a jövőben, ugyanis a civil szervezetek és a lakosság elvárása egyre nagyobb. Egyre több az operatív feladat, az egyeztetések gyakorisága, a rendezvényeken való részvétel elvárásai, pályázatírások, adminisztratív tevékenységek. A jövőben még több időt, felelősséget, elkötelezettséget kíván. - A felsorolt hiányosságok jelzik, hogy az eredmények mellett a civil szervezeti rendszer működésének tökéletesítése a jelenleginél még több energiát igényel, a civil autonómiát tiszteletben tartva, bizalomerősítéssel, kapcsolatépítéssel, a tevékenységek, a jelenleginél még jobb összehangolásával érhető el. Keresni kell tovább azokat az együttműködési formákat, amelyek kölcsönös előnyökön alapulnak. - A jelenleginél több figyelmet kell fordítani az utánpótlás kinevelésére, a fiatalok bevonására az önkéntes munkába. Képzésekre van szükség ezen a területen. Szorosabb együttműködés a Salgótarjáni Diák Önkormányzattal től a pályázási szándék nem növekedett számottevően, az NCA-n kívül más pályázati kiírások irányába nem elégséges az elmozdulás. Több probléma is jelentkezik. Az egyik gond az, hogy hosszadalmas az elbírálás, az ezt követő szerződéskötés, majd a pénz megérkezése. Másik gond a beszámolók elfogadása, amely nagy huzavonával történik. Köztudott, hogy ameddig nem zárják le a beszámolót, nincs utalás nyertes pályázat esetében sem. Ez a felhasználást is nehezíti, mert vannak olyan feladatok, amelyek több hónappal nem ütemezhetők át. Ez, újabb elszámolási bonyodalmat okoz. Az előfinanszírozást kevés civil szervezet tudja megoldani ben új pályázati rendszert alakítottak ki. Csökkent a pályázati összeg és a felhasználás időtartama is rövidebb lett, más a pályázatkezelő. Nem szerencsés, hogy a nyári időszak került a felhasználás meghatározására. A civil szervezeteknél ez a kevésbé aktív időszak. A szerződéskötést követően több mint két hónap után érkezett meg a pénz. Nehezítette a felhasználást és az elszámolást. Egyre

10 fontosabb információforrás lett az internet. A szakemberek, a civil szervezetek rendelkezésére álltak a pályázatok megírásában és eljuttatásában, valamint az elszámolásban. Tájékoztatók megtartására több alkalommal sor került. 4. Támogatások - pályázatok az SCK működésével kapcsolatban szeptemberében A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány pályázott a SCK működési feltételeinek biztosítása és szakmai feladatok elvégzése feltételrendszerének megteremtésére céljából a civil kollégiumhoz. A pályázat ezer Ft-ot nyert, amit december1-től május 31-ig kellett felhasználni. Az NCA felé az elszámolás megtörtént. - Kimondottan az SCK működésére nyert 225 ezer Ft-ot A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány június 1-től május 31-ig. Az elszámolás megtörtént. - A salgótarjáni Civil Alapból 2010-ben 50 ezer Ft-ot kapott a kerekasztal, amit csapatépítő tréningre használt fel június 1-től október 30. időtartamú felhasználásra az NCA-tól a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány nyert Ft-ot a Civil Hét rendezvényeire, tapasztalatcserére, civil szervezetek találkozójára, valamint Ft-ot a SCK működésére. Az elszámolás megtörtént. Visszajelzést az NCA-tól még nem kapott az alapítvány. - A salgótarjáni Civil Alapból 2011-ben Ft-ot kapott a kerekasztal működésre, valamint Ft-ot az alapítvány programra. Az elszámolás megtörtént ben Ft-ot kapott az alapítvány a polgármesteri tartalékból a Civil klub berendezésére, infrastruktúra fejlesztésére. Az elszámolás megtörtént. - Mindhárom évben a SCK működési feltételeinek biztosítására Ft-ot kapott SMJV Önkormányzatától. Az elszámolás megtörtént. - Évente Ft-ot kapott a kerekasztal a Civil Hét rendezvényének lebonyolítására SMJV Önkormányzatától. Az elszámolás megtörtént. - Itt kell szólnom arról, hogy a civil szervezetek évente milliós nagyságrendű pénzeket hoztak a városba pályázatokkal, az önkéntes munka pedig szerény számítások mellett is több milliós nagyságrendű - az ismeretterjesztés, a kultúra, a művelődés, a honismeret, a hagyományápolás, az egészségmegőrzés, környezetvédelem témákban hozott előadók által (sokszor köszönömért, illetve jelképes ajándékért pedig köztudott milyen magasak az előadói díjak). Ezek a rendezvények, konferenciák, képzések,

11 tanácsadások több száz embernek jelentenek pótolhatatlan kulturális élményeket, szolgáltatnak hasznos információkat, életvezetési ismereteket. Hiánypótló szerepet töltenek be a civil szervezetek. 5. Összegzés: A három éves munka megalapozta a civil közéletben való partnerségen alapuló részvételt, minőségi változást hozott a korábbi évekhez képest: Intézményesült az együttműködés formája. Kiépültek a szervezeti keretek és csatornák. Erősödtek és bővültek a kapcsolatrendszerek helyi, kistérségi, megyei, régiós és országos szinten, valamint a határon túli szervezetekkel. Az SCK megalapította a Civilek a Városért elismerést. Megkezdte működését a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány. SMJV Önkormányzatának döntése alapján átadásra került a Civil Közösségek Háza, amely teret és lehetőségeket biztosít a civil szervezetek és a kerekasztal eredményes működéséhez. A Civil Fórum három évre adott megbízást a SCK-nak, a szekcióvezetőknek és a CABB-nak. A mai napon a három év alatt elvégzett munkáról adtam számot a teljesség igénye nélkül. A SCK munkálkodása a salgótarjáni civil szervezetek érdekében folyt, eredményes munkát végzett. Az elnök, a vezetőség és a kerekasztal tagjai változó intenzitással, legjobb tudásuk szerint, felelősséggel látták el feladataikat. Az SCK ügyvezető tevékenysége kapcsán az elmúlt három év alatt a korábbihoz képest összefogottabban működött a civil élet Salgótarjánban. Kialakult a partnerség, erősödött az együttműködés. Megköszönöm a munkát az alelnököknek, a kerekasztal tagjainak, a szekcióvezetőknek, valamint a CABBnak. Kérem, a beszámoló elfogadását. Dr. Diósiné Taracsák Judit elnök

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:...

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:... K É R D Ő Í V 1. Civil szervezet adatai Név:.. Székhely:.. Képviselő neve: Képviselő e-mail címe:. Képviselő telefonszáma:... Civil szervezet honlapja:... 2. Civil szervezet formája Alapítvány Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között 1 Kiépült intézményhálózat a kistérségben Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között Erős művelődési intézményhálózat Pakson, a kistérségi központban (művelődési központ,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011.

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011. Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10 Közhasznúsági jelentés 1 Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (eredmény kimutatás és mérleg)

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben. IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02.

Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben. IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02. Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02. Előzmények 2000-től alkalmaz a helyi önkormányzat ifjúsági referenst az ifjúság összefogása 2001-2002 -

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól E L Ő T E R J E S Z T É S - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének 2015. évben elvégzett feladatairól Előterjesztő: Dr. Péter Csaba, elnök Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve)

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Tisztelt Képviselő-testület! Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervét valamennyi Bizottság

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben