AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS"

Átírás

1 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

3 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Vegyes Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 20. évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 06. és 07. alapján készítette az Alap 203. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, 205. április 28. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Az Alap rövid neve: AEGON MoneyMaxx Befektetési Alap Az Alap lajstromszáma: -29 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON MoneyMaxx Express Alap A AEGON MoneyMaxx Express Alap R AEGON MoneyMaxx Express Alap P HU HU HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 09 Budapest, Üllői út. Telefon: (06-) UniCredit Bank Hungary Zrt. 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: A PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek , ,09 Repo Átruházható értékpapírok , ,96 Származékos ügyletek , ,00 Egyéb eszközök , ,52 Összes eszköz , ,57 Kötelezettségek , ,57 Nettó eszközérték , ,00 A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési A HUF HU Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési R HUF HU Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült, amely számításánál a befektetési jegyek állományában az időszak forgalmazási napján megvalósult forgalmakat is figyelembe vesszük. III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,60 Részvény - Egyéb külföld , Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 0, Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen , ,60 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,75 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,52 Egyéb átruházható értékpapírok , ,27 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás , ,02 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi , ,44 intézmények Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és , ,78 pü. kieg. tevékenységet végzők Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,3 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás , ,42 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények , ,59 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok ,46 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld , ,2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen , ,2 Értékpapírok összesen , ,00 A táblázat az időszak forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 V. Befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 204. Pénzintézettől kapott kamatok Diszkont papírok ár- és árfolyamnyeresége Kamatozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége Részvények befektetési jegyek ár- és árfolyamnyeresége Kötvények árában felhalmozott kamat Kötvények kapott kamata Óvadéki repós kamatok Részvények osztaléka Devizás eszközök átváltásából származó nyereség 0 Határidős ügyletek nyeresége Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordítása 204. Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége 8 34 Diszkont papírok árfolyamvesztesége 23 Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség Fizetendő opciós díj 4 50 Határidős ügyletek vesztesége Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alapnál 204-ben az Egyéb ráfordítás nem volt. Egyéb bevétel 080 e ft volt amely PEMÁK papír jutalékból és büntető jutalékból adódik. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 204. Alapkezelői díj Vezető forgalmazói díjak Letétkezelői díj Könyvvizsgálói díj Keler díj 472 Felügyeleti díj Megbízási díj 073 Bankköltség 598 Sikerdíj Tranzakcíós díjak 908 Forgalmazói díjak (trailer fee) Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 Tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből "R" sorozat Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből "P" sorozat Értékpapírok értékelési különbözetéből Előző évek eredményből Üzleti év eredményéből Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 204-ben. VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Sorozat Serie Deviza Currency ISIN Nettó eszközérték Net Asset Value jegyre jutó eszközérték Unit price Értéknap Value date A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , R HUF HU , R HUF HU , P PLN HU , P PLN HU , VII. Származtatott ügyletek PLN/HUF ,050 73, HUF PLN/HUF ,050 73, HUF PLN/HUF ,00 73, HUF PLN/HUF ,070 73, HUF PLN/HUF ,493 73, HUF PLN/HUF ,493 73, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 USD/HUF , , HUF GBP/HUF ,60 378, HUF PLN/HUF ,640 73, HUF PLN/HUF ,630 73, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF ,70 230, HUF EUR/HUF ,650 3, HUF USD/HUF ,0 230, HUF PLN/HUF ,200 73, HUF USD/HUF , , HUF TRY/HUF ,270 00, HUF USD/HUF , , HUF CZK/HUF ,06, HUF PLN/HUF ,700 73, HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,990 73, HUF EUR/HUF ,650 3, HUF PLN/HUF ,630 73, HUF USD/HUF ,90 230, HUF GBP/HUF ,00 378, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,560 3, HUF TRY/HUF ,890 00, HUF TRY/HUF ,080 00, HUF RUB/HUF ,483 6, HUF EUR/HUF ,460 3, HUF US 0YR Note Mar4 Eladás ,406 25, HUF Összesen HUF EUR/HUF ,230 3, HUF GBP/HUF ,00 378, HUF PLN/HUF ,630 74, HUF EUR/HUF ,650 30, HUF CZK/HUF ,06, HUF PLN/HUF ,200 74, HUF PLN/HUF ,630 74, HUF PLN/HUF ,40 74, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

11 PLN/HUF ,490 74, HUF PLN/HUF ,490 74, HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,350 74, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,240 3, HUF USD/HUF ,70 227, HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,540 74, HUF USD/HUF , , HUF EUR/USD ,370, HUF TRY/HUF ,500 0, HUF PLN/HUF ,500 74, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,880 3, HUF EUR/HUF ,30 3, HUF EUR/HUF ,30 3, HUF USD/HUF , , HUF DAX 403 Eladás HUF , ,0000 S&P 500 Future HUF MAR Eladás 820,00 857,6000 US 0YR Note JUN ,336 24, HUF Eladás Összesen HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF ,550 37, HUF EUR/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF PLN/HUF ,90 73, HUF CZK/HUF ,44, HUF EUR/USD ,39, HUF PLN/HUF ,840 73, HUF EUR/HUF ,30 307, HUF EUR/HUF ,30 307, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 0

12 EUR/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF TRY/HUF ,330 02, HUF PLN/HUF ,520 73, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,540 73, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF ,70 224, HUF EUR/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,350 73, HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF ,660 37, HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,490 73, HUF PLN/HUF ,490 73, HUF PLN/HUF ,630 73, HUF PLN/HUF ,630 73, HUF EUR/HUF , , HUF US 0YR Note JUN 4 Eladás ,336 23, HUF Mini MSCI EEM 204 JUN Vétel ,36 986, HUF FTSE JUN Z M4 Vétel 539, , HUF Összesen HUF EUR/HUF , , HUF PLN/HUF ,490 73, HUF PLN/HUF ,490 73, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,350 73, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF USD/HUF ,70 223, HUF USD/HUF , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

13 PLN/HUF USD/HUF CHF/HUF CZK/HUF EUR/USD USD/HUF EUR/HUF USD/HUF USD/HUF EUR/HUF USD/HUF PLN/HUF GBP/HUF PLN/HUF GBP/HUF PLN/HUF FTSE JUN Z M4 Vétel SILVER 204 JUL Vétel US 0YR Note JUN 4 Eladás US 0YR Note JUN 4 Eladás GOLD 204 JUN Vétel ,540 73, HUF , , HUF , , HUF ,200, HUF ,384, HUF , , HUF , , HUF , , HUF , , HUF , , HUF , , HUF ,840 73, HUF , , HUF ,200 73, HUF , , HUF ,390 73, HUF , , HUF ,430 9, HUF ,336 24, HUF ,875 24, HUF HUF ,77 295,9000 Összesen HUF EUR/HUF , , HUF PLN/HUF ,0 73, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF CHF/HUF , , HUF ,460 73, HUF ,300 73, HUF EUR/HUF , , HUF ,350 73, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF ,50 222, HUF PLN/HUF ,300 73, HUF USD/HUF , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

14 GBP/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 303, HUF CZK/HUF ,20, HUF EUR/HUF ,60 304, HUF USD/HUF ,60 222, HUF PLN/HUF ,850 73, HUF USD/HUF , , HUF SILVER 204 JUL Vétel ,430 8, HUF US 0YR Note SEP 4 Eladás ,7 25, HUF FTSE JUN Z M4 Vétel 539, , HUF Mini MSCI EEM , JUN Vétel 024, HUF Összesen HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,850 74, HUF EUR/HUF ,60 3, HUF PLN/HUF ,0 74, HUF CZK/HUF ,58, HUF EUR/HUF ,050 3, HUF EUR/HUF ,00 30, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,290 3, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,20 30, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,900 30, HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF , , HUF PLN/HUF ,650 74, HUF EUR/HUF ,300 30, HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,300 74, HUF ,350 74, HUF ,300 74, HUF ,460 74, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

15 CHF/HUF , , HUF EUR/HUF ,820 30, HUF PLN/HUF ,0 74, HUF SILVER 204 SEP Vétel ,25 2, HUF US 0YR Note SEP 4 Eladás ,7 25, HUF mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel , , HUF Összesen HUF EUR/HUF ,820 32, HUF ,460 74, HUF ,300 74, HUF ,350 74, HUF PLN/HUF ,300 74, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,300 32, HUF EUR/HUF ,290 32, HUF EUR/HUF ,050 33, HUF PLN/HUF ,0 74, HUF EUR/HUF ,60 32, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,650 32, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,360 32, HUF EUR/HUF ,00 32, HUF GBP/HUF , , HUF EUR/HUF ,290 33, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,290 33, HUF USD/HUF ,70 233, HUF CHF/HUF ,30 257, HUF EUR/HUF ,80 32, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF CZK/HUF ,27, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

16 USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 32, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF , , HUF SILVER 204 SEP Vétel ,25 20, HUF mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel , , HUF FTSE/MIB Futures SEP Vétel 080, , HUF US 0YR Note SEP 4 Eladás ,7 24, HUF Összesen HUF GBP/HUF , , HUF EUR/HUF ,420 35, HUF EUR/HUF ,420 35, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 35, HUF GBP/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF CZK/HUF ,30, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,60 36, HUF PLN/HUF ,370 74, HUF EUR/HUF ,220 35, HUF EUR/HUF ,00 35,8874 HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 35, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,80 35, HUF CHF/HUF ,30 262, HUF USD/HUF ,70 239, HUF EUR/HUF ,290 36, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,290 36, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

17 EUR/HUF EUR/HUF USD/HUF PLN/HUF EUR/HUF PLN/HUF mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel ,800 US 0YR Note Dec4 Eladás SILVER 204 DEC Vétel EURO-BTP Future SEP4 Eladás BRENT CRUDE Future 204 OCT Vétel mini MSCI Emg Mkt Sep4 Vétel ,400 FTSE/MIB Futures SEP Vétel 555, ,00 35, HUF ,360 35, HUF , , HUF ,0 74, HUF ,050 35, HUF ,300 74, HUF ,350 74, HUF ,300 74, HUF ,460 74, HUF , HUF ,83 25, HUF ,826 9, HUF ,58 30, HUF ,00 03, HUF , HUF , HUF Összesen HUF ,460 74, HUF ,300 74, HUF ,350 74, HUF PLN/HUF ,300 74, HUF PLN/HUF ,0 74, HUF EUR/HUF ,290 30, HUF EUR/HUF ,290 30, HUF USD/HUF ,70 245, HUF CHF/HUF ,30 257, HUF EUR/HUF ,00 30, HUF ,80 32, HUF USD/HUF ,30 245, HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF , , HUF PLN/HUF ,370 74, HUF EUR/HUF ,240 30, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,520 3, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

18 EUR/HUF ,60 3, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF CZK/HUF ,30, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,085 74, HUF ,350 32, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF ,00 398, HUF ,550 32, HUF ,340 32, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,060 74, HUF BRENT CRUDE Future 204 DEC ,580 95, HUF Vétel BRENT CRUDE Future 204 DEC Vétel ,782 95, HUF mini MSCI Emg Mkt Dec4 Vétel , , HUF US 0YR Note Dec4 Eladás ,83 24, HUF DAX Index Future Dec4 Eladás 423,67 490, HUF Összesen HUF EUR/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/USD ,262, HUF EUR/USD ,276, HUF USD/HUF ,80 244, HUF EUR/HUF ,70 307, HUF CHF/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF ,250 39, HUF USD/HUF ,20 244, HUF PLN/HUF ,985 73, HUF EUR/USD ,279, HUF EUR/HUF ,70 308, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

19 EUR/HUF , , HUF USD/HUF ,50 245, HUF USD/HUF , , HUF TRY/HUF ,50 0, HUF EUR/HUF , , HUF PLN/HUF ,060 73, HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF , , HUF , , HUF USD/HUF , , HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF CZK/HUF ,30, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,60 307, HUF EUR/HUF , , HUF GBP/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF ,30 244, HUF ,80 308, HUF PLN/HUF ,0 73, HUF PLN/HUF ,300 73, HUF ,350 73, HUF ,300 73, HUF ,460 73, HUF S&P 500 Future Dec4 Vétel 928,036 0, HUF mini MSCI Emg Mkt Dec4 Vétel ,99 03, HUF DAX Index Future Dec4 Vétel 75, , HUF Összesen HUF EUR/HUF ,00 308, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 308, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

20 PLN/HUF ,390 73, HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,250 73, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF GBP/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF CZK/HUF ,5, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 308, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF ,50 247, HUF GBP/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF EUR/USD ,244, HUF EUR/USD ,244, HUF EUR/HUF ,00 308, HUF USD/HUF ,80 247, HUF EUR/HUF ,70 308, HUF CHF/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF ,460 73, HUF ,300 73, HUF ,350 73, HUF PLN/HUF ,300 73, HUF PLN/HUF ,0 73, HUF ,80 308, HUF USD/HUF , , HUF , , HUF USD/HUF , , HUF , , HUF , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

21 USD/HUF USD/HUF TOPIX Index Future Dec4 Vétel TOPIX Index Future Dec4 Vétel Euro Stoxx Dec Vétel mini MSCI Emg , , HUF , , HUF , , HUF ,786 39, ,40 Mkt Dec4 Vétel ,30 40, , , HUF HUF HUF , HUF Összesen HUF EUR/HUF ,00 35, HUF EUR/HUF ,40 35, HUF EUR/HUF ,660 35, HUF EUR/HUF ,580 35, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 35, HUF USD/HUF , , HUF CHF/HUF , , HUF EUR/HUF ,70 34, HUF USD/HUF ,80 259, HUF EUR/HUF ,00 35, HUF EUR/USD ,244, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,00 35, HUF JPY/HUF ,073 2, HUF PLN/HUF ,750 73, HUF GBP/HUF , , HUF EUR/HUF ,530 35, HUF EUR/HUF ,000 35, HUF USD/HUF ,90 259, HUF EUR/HUF ,890 35, HUF EUR/HUF ,00 35, HUF USD/HUF , , HUF CZK/HUF ,5, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 20

22 EUR/HUF USD/HUF GBP/HUF EUR/HUF USD/HUF PLN/HUF USD/HUF PLN/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF PLN/HUF PLN/HUF TOPIX Index Future MAR5 Vétel mini MSCI Emg Mkt Mar5 Eladás mini MSCI Emg Mkt Mar5 Vétel Euro Stoxx ,080 35, HUF , , HUF , , HUF ,920 35, HUF , , HUF ,250 73, HUF , , HUF ,390 73, HUF ,220 34, HUF , , HUF , , HUF ,340 34, HUF ,550 34, HUF , , HUF ,350 34, HUF , , HUF ,80 34, HUF ,0 73, HUF ,300 73, HUF ,350 73, HUF ,300 73, HUF ,460 73, HUF , , HUF , , HUF , , HUF Marc Vétel ,225 33, HUF Euro Stoxx Marc Vétel ,000 33, HUF Összesen HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

23 VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők A 204-es év folyamán a Társaságnak a következő szabályzói változásoknak kellett megfelelnie: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) és annak magyarországi implementációja; első határidő: 204. július. European Market Infrastructure Regulation (EMIR); határidő: 204. február 5. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) és annak magyarországi implementációja; határidő: 204. július 22. A FATCA-nak való megfelelést a Társaság 204. július -ig elérte: ez volt az a dátum, amelyet a magyar és az amerikai kormány által aláírt kormányközi megállapodás (IGA) első határidőként jelölt meg a megfeleléshez az új ügyfeleket ezen időponttól kell szűrni olyan szempontból, hogy amerikai adóalanyok-e vagy sem. A Társaság és minden általa kezelt alap vonatkozásában kötelező volt továbbá az ún. global identification number =GIIN) igénylése az Egyesült Államok adóhivatalától (IRS), melyet a Társaság annak feltételeivel együtt sikeresen teljesített. Ezek megszerzése után ugyanezen entitásokat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. adócsoportjának közreműködésével a Társaság a magyar adóhatóságnál is regisztrálta. Az EMIR szabályainak való megfelelést a Társaság azáltal biztosította, hogy mind a saját, mind az általa kezelt alapok és fókuszban lévő (derivatívokkal kereskedő) portfóliók részére kért és kapott ún. LEI (legal entity identifier)-számot, mely a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek jelentéséhez kötelező. A jelentéstételi kötelezettséget a Társaság kereskedési partnereire delegálta szerződés-kiegészítések útján (olyan partnerrel nem lehetséges a származtatott ügyletek kötése, aki nem vállalja át a Társaságtól a jelentéstételt). Az AIFMD- nek és annak magyar implementációjának, a Kbftv-nek (elfogadva: 204. március 5.) való megfelelés volt az év során a legnagyobb kihívás a Társaság számára. A törvény által előírt minden dokumentáció és információ határidőre benyújtásra került a Magyar Nemzeti Bank részére, valamint a kezelt alapok kezelési szabályzatai és tájékoztatói is átdolgozásra kerültek a megfelelés érdekében. Hiánypótlási kérések után a Magyar Nemzeti Bank az új törvény szerinti működési engedélyeket az alapok számára 204 végén, míg a Társaság számára 205. elején adta meg. Az első negyedévben a piaci hangulatot elsősorban az orosz-ukrán konfliktus nyomán kialakuló politikai feszültség határozta meg. A kockázatos eszközök gyengébben teljesítettek, a biztonságkeresés dominált, a nemesfémek és a fejlett piaci állampapírok árfolyama emelkedett. A feszültség enyhülésével a részvények folytatták az emelkedést, különösen a feltörekvő piacokat vették nagy lendülettel, mind az értékeltség, mind a pozícionáltság segített. A török piac a választások után különösen jól nézett ki. A feltörekvő piaci AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 22

24 kötvénybefektetéseknek is kedvezett a klíma: a fejlett piaci hosszú hozamok stabilak, a tőkekiáramlás lelassult, és több helyen is jelentős hozamemelkedés történt, ami kedvező belépési pontot jelentett. Az amerikai kamatemelési várakozások egyre közelebb tolódnak, míg az alacsony eurózónás infláció miatt az EKB még inkább további lazításra hajlik. Az alapban hosszú amerikai kötvény shortot tartunk és a dollár erősödést is várjuk, bár pozíciónk egy részét profittal zártuk. A részvényallokációban a feltörekvő piacokat részesítettük előnyben, török kitettségünk szépen teljesített. A hazai állampapírpiac is a megnyugvás jeleit mutatja, főleg középlejáratú papírjainkat tartottuk a negyedév végén. A második negyedéveben a piaci volatilitás alacsony szintje támogatóan hatott a feltörekvő kötvény- és devizapiacokra. Mindeközben a belföldi kötvények is remekül teljesítettek, döntően az MNB új programjának köszönhetően. A hazai devizakibocsátás vélhetően alacsony lesz egy ideig, ami jó hír a külföldi devizában kibocsátott államadósság számára. A kötvényallokációnk összességében jól teljesített, ahogy a fejlett piaci hozamok alacsonyak maradtak és a felárak is szűkültek. A részvényallokációnkat 0 és 5 százalék között tartottuk, s főként a hazai és más feltörekvő piacokra koncentráltunk. Lezártuk az EURUSD rövid pozíciónkat és helyette egy óvatosabb forintgyengülést váró pozíciót nyitottunk, ami hozzátett a teljesítményhez. Tovább is tartottuk a rövid pozíciónkat a 0 éves amerikai állampapírokban, részben azért, hogy fedezzük a meglévő, dollárban jegyzett, feltörekvő piaci állampapír kitettségünk kamatkockázatát. A harmadik negyedév a Moneymaxx számára rosszabbul alakult, ahogy a kedvező második negyedévet követően a volatilitás visszatért a piacokra. Részvénypozíciónk vegyesen teljesítettek az időszak alatt. A gyengébb adatok és a leforduló indexek ellenére is optimisták maradtunk a laza monetáris politikával jellemzett világ növekedési kilátásaival kapcsolatban és szeptemberben is tartottuk a kockázatosabb pozícióinkat, amelyek egy részét így a stop szinten voltunk kénytelenek lezárni. Nyitottunk olaj vételi pozíciót, kontrariánus szemléletben, ami szintén kizáródott, miután a fundamentális tényezők miatt az árfolyam tovább esett a historikus olcsóság és az alacsony pozícionáltság ellenére. Az optimisták táborát erősítve azt figyeljük, hogy a volatilitás csökkenését követően mikor tudunk újra belépni a részvénypiacokra, de nem szeretnénk hősködni egy túlvett piacon. Kötvénypozícióinkat tartjuk, a Fed döntéshozók legtöbb megszólalásukban az óvatosságot hangsúlyozzák, míg az EKB további lazításra készül: még nem most jött el a kötvény-korszak vége. A negyedik negyedévben az orosz események eszkalálódása a kockázati étvágy gyors csökkenéséhez vezetett. A részvények ugyan feljebb zártak a negyedév végén, a periódus során a DAX és az S&P is új csúcsra ért, de a volatilitás a korábbinál magasabb volt. A részvénypozícióink így vegyes teljesítményt produkáltak, míg a kötvények javították a hozamot a decemberi mini-pániktól eltekintve. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 23

25 IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás Javadalmazás teljes összege ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek (ideértve ügyvezetők) Létszámadatok (fő) 33 5 Rögzített Változó Nyereségrészesedés 0 0 X. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak; Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 2.5%. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás; Az alap a 203-ban kötött Többdevizás Hitelkeret-Szerződését a tárgyévben módosította, új szerződést nem kötött. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek. Az Alap alapdevizában denominált A sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik: ABA neve Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap ABA alapdevizája javasolt minimális befektetési idő kockázati besorolás HUF 2 év 4 (közepes) Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil -től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják. Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett total-return fund, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 24

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút

Részletesebben

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési

Részletesebben

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési

Részletesebben

AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény

Részletesebben

AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény

Részletesebben

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Alfa Származtatott (továbbiakban: az Alap)

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON TEMPÓ ALLEGRO 8 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON TEMPÓ ALLEGRO 8 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP ÉVES JELENTÉS ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót az AEGON

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Közép- Európai Részvény

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény (továbbiakban:

Részletesebben

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési kezelő Zrt., mint az (továbbiakban: az ) alapkezelője

Részletesebben

AEGON BEZPIECZNY KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON BEZPIECZNY KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Bezpieczny Kötvény (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011.

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A

Részletesebben

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

AEGON TEMPÓ MODERATO 4 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON TEMPÓ MODERATO 4 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON TEMPÓ MODERATO 4 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen

Részletesebben

AEGON TEMPÓ ANDANTE 3 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON TEMPÓ ANDANTE 3 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON TEMPÓ ANDANTE 3 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen

Részletesebben

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény (továbbiakban: az

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

MARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

MARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 017 KÉSZÜLT: 017 AUGUSZTUS 8 ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP 207. ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON MoneyMaxx Expressz tulajdonosa részére

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen

Részletesebben

CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen

Részletesebben

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3 A jelen

Részletesebben

MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP G ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. G ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési

Részletesebben

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Alfa Abszolút Hozamú tulajdonosa részére Vélemény Elvégeztük az AEGON

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Bondmaxx Abszolút Hozamú tulajdonosa részére Vélemény

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON ÓZON Éves

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP 07. ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Maraton Aktív Vegyes tulajdonosa részére Vélemény

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Nemzetközi Részvény tulajdonosa részére Vélemény Elvégeztük az AEGON

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Panoráma Származtatott tulajdonosa részére Vélemény Elvégeztük

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Nemzetközi Részvény tulajdonosa részére Vélemény Elvégeztük az AEGON

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja tulajdonosa részére Vélemény

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31

Részletesebben

CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT

CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A ának Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap tulajdonosa részére Vélemény Elvégeztük

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben