Én nem feledkezem meg rólad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Én nem feledkezem meg rólad"

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt követő évek, a II. világháború borzalmai, légitámadások, üldözések, bombázások különféle diktatúrák már bennem is elevenen élnek. Sokszor hallottam: hol van az Isten? Hogyan engedheti meg ezt az Úr? Van egyáltalán Isten? Alig van olyan család, mely ne őrizné áldozatok, háborús sérülések nyomát. Gyermekfejjel arra emlékszem, amit édesapámtól gyakran hallottam minket semmi baj nem érhet, mert szeret az Isten. Akkor nem kérdeztem meg, és a többi ember, akiket elhurcoltak, kibombáztak, megöltek? Úgy érzem ma is aktuális ez a kérdés, és nehéz beismerni, hogy minden tragédia mögött bűn volt. Felelősséget nehéz vállalni, s ha ezt végig gondoljuk, akkor döbbenünk rá Jézus hallatlan csodájára. Az Isten emberré vált, hogy megmentse az embert. Tudjuk a történetet, mégis azt hiszem érdemes a közeledő karácsony közelében végiggondolni, mennyire szeret az Isten. A világ zaja, az önzés és materializmus egymás fölé emelkedni akarás, kizsákmányolás, háborúk, forradalmak a gyermek aki bevállalta sorsunkat átélte szenvedésünket, meghalt értünk. Olyan tanítást adott mellyel ma is boldog lehetne a világ, ha fejlett technikánkkal, Istentől kapott tehetségünkkel Jézus tanításának megtartásán fáradoznánk. Olyan jó tudni, hogy ilyen kezdeményezések, gyülekezetek, imádkozó közösségek is vannak, hogy Isten kegyelme mindig velünk van és hitünkkel van kihez imádkozni. (Bellon Gellért) Hálásak vagyunk a Bibliáért, melyből mindenre kapunk választ, vigaszt. Különösen csendes szent időkben kívánjuk minden testvérünknek hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten Fia és e hitben életetek legyen az Ő nevében. (Jn 20,31) Áldott Karácsonyt minden olvasónknak, családotoknak. DR. MARGITTAY ERZSÉBET A vezetőség munkája DR. JÁMBOR IMRE SIPOSNÉ ERZSIKE DR. MOLITOR ÁGOTA DR. KORONDI KLÁRA Regionális beszámolók a es tevékenységről (Ajka, Gyula, Pécs, Szerencs-Fony) DR BAGOLY EMESE Regionális találkozó Szerencsen... 4 LÁSZLÓFINÉ GULYÁS JUDIT Kiáltás az Életért Egyesület... 5 BOJTOR ISTVÁN Hiszel-é te az Isten Fiában?... 6 DR. MARGITTAY ERZSÉBET A szeretet nem gyarmatosít... 6 DR. MAKÓ JÁNOS Az Orvosi hivatás szolgálat!... 7 DR. KISS KATALIN Hálatelt szívvel a konferenciáról... 8 GYŐRINÉ DR. DRENYOVSZKY IRÉN Tudósítás a KOMT Szegedi Országos Konferenciájáról... 9 DR. TÓTH JUDIT Mi a jogklinika? DR. MARGITTAY ERZSÉBET Imádkoztunk a magyar egészségügyi dolgozókért Gyertyáról gyertyára DR. KASSAI-FARKAS ÁKOS Dr. Szilva Anna ( ) DURAY RÉKA Dr. Duray Aladár ( ) Innen-onnan DR. PETZ ZSUZSANNA Közeleg a karácsony DR. MARGITTAY ERZSÉBET Novemberi gyertyagyújtás DR. DRENYOVSZKY IRÉN Sok háborúság által kell nekünk az Isten országába bemennünk KNOLNÉ TÜSKI GABI Gyermektelen ISMERETLEN ANGOL SZERZŐ Állj mellettem Reggeli imádság... 18

2 Regionális beszámolók a es tevékenységről (Ajka, Gyula, Pécs, Szerencs-Fony) AJKA A tavalyi ősz változást hozott életünkben. Fodor János atya az iszapkatasztrófa után szolgálatba lépett plébános két évig vállalta csoportunk házigazdájának szerepét, de sokrétű elfoglaltsága miatt tavaly szeptembertől új helyszín után kellet néznünk. Egy régi tagtársunk dr. Széplaki Annamária háziorvos és férje Antall György református lelkész fogadtak be minket a padragkúti gyülekezeti házba. Rendszeres öszszejöveteleinket a hónap utolsó keddjén tartottuk. A szeptemberi előadást Széplaki Annamária tartotta a mai kor kihívásai és a modern ember címmel. Továbbá beszámolt a Kaposváron megtartott dunántúli református orvosok találkozójáról, Októberben a KOMT Budapesti közgyűléséről diaképekkel illusztrált előadás volt a program. Az advent közeledtével a szeretetről hallgattunk meg előadást, egy ökumenikus együttlét keretében. Télen a liberalizmusról és szabadkőművességről, a lelki egészség helyreállításáról, majd a Torinói lepellel kapcsolatos újabb kutatásokról hangzott el filmvetítéssel illusztrált előadás. Áprilisban egy irodalmi előadást hallgattunk meg a keresztény magyar költőkről. Májusban meghallgattuk dr. Keszi Krisztina orvos misszionáriust, aki Zambiában gyógyít és terjeszti lsten igéjét a bennszülöttek között, vasárnapi bibliaiskolák fenntartása által. Nyáron nincsenek alkalmaink, de idén szeptemberben már megvolt az első összejövetelünk, ahol Paksy Zoltán történész és diakónus a katolikus egyház háború utáni megpróbáltatásairól, a Rákosi-Kádár rendszerek egyházpolitikájáról tartott előadást. Az összejöveteleink elején a vendéglátó lelkész ad számunkra lelki útravalót, az együttlétek mindig egy szerény vendéglátással zárulnak. Az idei évtől az ajkai gyülekezeti házban tartjuk alkalmainkat a jobb megközelíthetőség és a jobb fűtési lehetőségek miatt. Az összejöveteleink minden hónap utolsó keddjén fél hétkor kezdődnek. A megjelentek száma fő között változik. Az utóbbi időkben egyre több nem orvos egészségügyi dolgozót is meghívunk. Az a tapasztalatunk, hogy orvoskollégáink túlterheltek, nehezebb őket elérni, az idősebb korosztály az elmúlt 14 év alatt, amióta helyi csoportunk működik, egyre nehezebben mozdul ki, főleg a téli hónapokban. Reméljük, hogy helyi előadók felkérésével a továbbiakban is eredményesen tudunk együtt lenni hitben, tudományban és szeretetben. DR. JÁMBOR IMRE GYULAI KÓRHÁZI BIBLIAKÖR Alkalmainkat továbbra is minden hónap páros hetében tartjuk a kórház kápolnájában. Hálásak vagyunk Istennek, hogy immár öt éve itt jöhetünk össze. Létszámunk nem sokat változott. Egy páran ritkábban jönnek egyéb egyházi elfoglaltságuk miatt. Tóth Márta kórházi lelkészünk segítséget kapott Hegedűs Istvánné lelkigondozó személyében, aki napi 4 órában van foglalkoztatva. A bibliakör is gazdagodott általa egy imádkozó, lelkesen szolgáló testvérrel. Az adventi időszak a szokásos módon zajlott. A betegeknek szaloncukrot, karácsonyi igés lapokat osztottunk. Részt vettünk a daganatos betegek klubjának karácsonyán, és a kápolnában tartott egyik adventi istentiszteleten szolgáltunk énekekkel, versekkel, bizonyságtétellel. Házi karácsonyi alkalmon egyik bibliaköri testvérünknél tizennyolcan voltunk együtt. Tavasszal a Példaképek sorozat zárásaképpen egyik bibliaköri tagunk előadást tartott Zsindelyné Tüdős Klára életéről, majd megtekintettük a róla készült filmet. A kórházi dolgozók közül sokan elfogadták meghívásunkat, a kápolna megtelt érdeklődőkkel. Június 25-től csendes héten vettünk részt Erdélyben, Vertop-on. Nagy örömünkre, tizenöten voltunk együtt. Minden reggel és este áhítatot tartottunk. A János jelenések könyvéből a hét gyülekezetnek írt levelet tanulmányoztuk. Jó volt együtt imádkozni, erősödni lélekben egymás hite által. A kirándulások, a közös főzések, étkezések, áhítatok az együvé tartozásunkat erősítették. Egy református házaspár kislányának májátültetése lesz külföldön. Imádságainkkal és adakozásunkkal is támogattuk őket. Szeptemberben a baptista női körrel többen ellátogattak Lőkösházára, ahol megtekintették a Bréda kastélyt, és a fénnyel festésben gyönyörködtek 2 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

3 A baptista női körrel egyre szorosabb a kapcsolat, sok igekártyát készítenek a betegek részére,és közös alkalmaink is vannak. Csodáljuk ahogy egy-egy kollégánk megérti az evangéliumot, megváltozik az élete, és felbátorodik a bizonyságtételre. Továbbra is törekszünk Krisztust méltóképpen képviselni, és az Ő dicsőségére élni és cselekedni. Befejezésül az immár 16 éves bibliakörünk alakulásakor felolvasott ige egy részlete Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdetek erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. (Zsid 12,12 14) PÉCS SIPOSNÉ ERZSIKE Istennek legyen hála azért, hogy a jelentkező nehézségek ellenére az elmúlt esztendőben is sikerült havi rendszerességgel megszervezni találkozásainkat. A nehézséget a lelkész és orvos hiány okozza. Változatlanul a hónap második hétfőjén a Caritas előadójában jövünk össze és két előadást hallgatunk meg. Az első orvos-szakmai, a második lelki témájú. Alkalmainkról hírt adunk a helyi sajtóban, a faliújságokon és az interneten keresztül is. Rendszeresen résztvevője van programjainknak, nem csak orvosok és az egészségügyben dolgozók, hanem mindazok akik hírt kapnak a nyitott rendezvényről és hónapról-hónapra várják és számon tartják azt. Együttlétünket közös imával kezdjük. Az egészségügyi témájú előadásokat az egyetemről felkért előadók tartják, közérthető nyelven, aktuális, sokakat érdeklő változatos témákban. Az előadók válaszolnak a hallgatók kérdéseire. A lelki előadásokat többnyire felkért lelkészek tartják, de előfordult, hogy képzőművészt, vagy zenészt kértünk fel, hogy szakterületén keresztül hitvallást tegyen. A lelki előadók témája közül kiemelem: szabadulástól a lélek nyugalmáig, a verbita misszióról, egy álom Afrikáért( egy pécsi orvosnő missziós munkájáról), felelősség és szolidaritás, keresztek a képzőművészetben, egyház zenei összeállítás. Az előadásokról minden alkalommal egy önkéntes segítőnk hang anyagot készít, amit feltesz az internetre, így bárki számára hozzáférhető. Baráti beszélgetés, imádság zárja összejöveteleinket, amely után valamennyien lelkileg feltöltődve hasznos útravalóval térünk haza. SZERENCS FONY DR. MOLITOR ÁGOTA de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, és keresik az én orcámat, megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. (2Krón 7,14) és Áldott az Isten és a mi Urunk Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket, élő reménységre. (1Pét 1,3) Ezek voltak a november 9-én Szerencsen, illetve május 24-én Fonyban megrendezett regionális találkozóink vezérigéi. Mindkét alkalomról részletes cikket küldtünk a Tál és Kendő újságunkba, dr. Bagoly Emese, illetve dr. Nagy Xénia Emese tollából. (Az első cikk a decemberi számban jelent meg, a második pedig ezután fog megjelenni.) Itt most csak pár szóban foglalnám össze az eseményeket. Nagyon örültünk, hogy a szerencsi alkalom egy ifjúsági találkozóval is egybeesett, így sok fiatal is épülhetett dr. Molnár Róbert lebilincselő előadásából és dr. Boros Attila megható bizonyságtétele által, valamint Bojtor István szolgálatán keresztül: Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség volt az alapigéje. A fonyi alkalmat is Bojtor nagytiszteletű úr szolgálatával kezdtük, majd dr. Batista Erika, dr. Kormány Zsolt, Varga Dóra és dr. Korondi Klára szavait hallgathattuk, illetve rajtuk keresztül az Úr üzenetét. Valamennyien az élő reménységről szóltak, sok-sok személyesen átélt történettel támasztva alá azt, hogy van kiben bíznunk, van miben reménykednünk. Erdődi József testvérünk dr. Nagymáthé Gyula katonaorvos életútján keresztül is ezen reménységünkben adott megerősítést. Sokan gyűltünk össze mindkét alkalommal, sőt, mintha a folytatódott volna a korábban is észlelt gyarapodás. A rendszeres résztvevőkön kívül mindig találkozunk új arcokkal; őértük is hálásak vagyunk az Úrnak. Mint ahogy minden egyes alkalomért, melyet elkészít számunkra. Most sem mulaszthatom el a köszönet kifejezését Bojtor István lelkész testvérünknek, aki minden alkalommal velünk van. Isten iránti hálával köszönjük a szerencsi gyülekezetnek a helyet, asszonyainknak a vendéglátás során megtapasztalt szeretetet. Ugyanezt a fonyiaknak is, főképpen dr. Sipos Zsuzsanna testvérünknek, aki mind lelkiekben, mind anyagilag is támogatja, lehetővé teszi a fonyi alkalmakat. Szükségünk van ezen lelket megújító összejövetelekre, érezzük, hogy az Isten áldása van rajtuk. Imádkozunk, hogy készítse el és vezesse továbbra is együttléteinket. Legyen áldott az Ő szent neve! DR. KORONDI KLÁRA DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 3

4 Regionális találkozó Szerencsen Keresztény orvosok és egészségügyi dolgozók 13. regionális konferenciáját november 8-án szerveztük meg Szerencsen. Főszervező, mint mindig, most is dr. Korondi Klára főorvosnő volt. Nagy izgalommal készültünk erre az eseményre, hiszen fontos volt számunkra, hogy hasonló gondolkodású kollégákkal találkozhassunk és megbeszéljük tapasztalatainkat a gyógyításban és a lelki életben egyaránt. Kicsit korábban érkeztünk Szerencsre tele izgalommal, de ez hamar elmúlt, hiszen a kollégák csak jöttek és jöttek, igen szép számban gyűltünk össze. A konferencia tíz órakor kezdődött, dr. Korondi Klára üdvözölte a résztvevőket, majd Koncz Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy nagyon örvend annak, hogy immár 13. alkalommal találkozunk Szerencsen, és mindig szívesen látja a hallgatóságot. Nagy tisztelettel beszélt az orvosok és egészségügyi dolgozók Isten által vezérelt gyógyító munkájáról. Mint minden alkalommal, most sem maradhatott el az énektanulás Börzsönyiné nagytiszteletű aszszony vezetésével. A hallgatóság igen hamar megtanulta és énekelte a Szívből köszönöm Uram című csodálatos éneket. Számomra a szerencsi konferenciákon a legnagyobb élményt és lelki feltöltődést mindig Bojtor István református lelkipásztor áhítata szokta jelenteni. Isten élő lelke jöjj zengte a tömeg, majd a fő igeszakaszt János evangéliuma 9. része jelentette: Jézus megkente a vak szemét és megkérdezte tőle: Hiszel-e az Isten fiában? A szegény vak viszszanyerte a látását és követte Jézust. Jézus bennünket sem hagy cserben; ha hiszünk Őbenne, mindig velünk van és mutatja az utat. E csodálatos áhítat után folytattuk az énektanulást a Hálát adunk Uram az életért című énekkel, majd következtek a bizonyságtételek. Dr. Hronszky Istvánné dr. Sedlák Mária megyei tisztifőorvosnő előadása igazi bizonyságtétel volt, melynek címe: Életem tanúsága. Dr. Sedlák Mária, mint megyei tisztifőorvosnő sokat tett az emberekért, segítette a kollégákat, harcolt a járványok és betegségek ellen. Munkatársait szigorúan, de szeretettel nevelte és irányította. Számára mindig a legfontosabb a szeretet és Isten követése volt. Főorvosnő előadása igen részletes, tanulságos, szeretetteljes bizonyságtétel volt mindannyiunk számára. A következő előadás Lenke Anita fiatal, kedves szociális gondozó bizonyságtétele volt, Mindenre elégséges erő címmel. Anita elmondta, hogy már gyerekkorában találkozott Jézussal. Kezdetben kis igekártyák jelentették számára az Isten felé vezető első lépéseket. Egy olyan anyaotthonban dolgozik, ahol válságban levő édesanyák és gyerekek vannak, akik számtalan problémával válás, alkoholizmus, drogfüggőség, gyermekbántalmazás küszködnek. A fiatal előadó azt is elmondta, hogy olyan nagy problémákkal találkozott, amelyek megoldhatatlannak tűntek, de rájött arra, hogy Isten kezébe kell adni ezeket a sorsokat, mert senki nem tud segíteni rajtuk, csak Jézus. A legfontosabb ezen a nehéz pályán a feltétel nélküli szeretet. Anita életfelfogását Pál apostol szavai tükrözik: Mindenre van erőm a Krisztusban. A harmadik előadást dr. Nagy Emese Xénia fiatal gyermekpszichiáter rezidens tartotta, aki Debrecenben dolgozik a Gyermek és Ifjúsági Pszichiátrián. Egész életét Istennek és Jézusnak szentelte mondta el Xénia Jézussal az úton című bizonyságtételében. Erdélyben született, három éves korától él Magyarországon, nagyszülei tanították imádkozni. A sárospataki Református Gimnázium 7. osztályában találkozott Jézussal, és azóta tudja, hogy Isten vezérli minden lépését. A debreceni orvosi egyetem után Isten irányításával választotta a pszichésen beteg gyermekek kezelését és nevelését. Úgy szereti ezeket a fiatalokat, ahogyan csak Jézus szeret bennünket, nemcsak gyógyítja, hanem igaz hittel neveli őket és próbálja Jézus felé vezetni a gyermekeket. Rengeteg nehéz sorsú gyermekkel találkozott, de Isten segítségével sok előrelépést tett a gyógyításukban. Ezután ismét énektanulás következett, Tudom, az Úrnak terve van velem című gyönyörű dalt énekeltük lelkesen és csordultig telve köszönettel Istennek. Dr. Bodnár Ákos sebész főorvos záró imájával mindannyian bizonyságot tettünk hitünkről, Jézussal való azonosulásunkról. Végül, de nem utolsósorban dr. Drenyovszky Irén, a KOMT tiszteletbeli elnökének felszólalása következett, aki szívélyesen köszöntötte a fiatalokat, a régi és új résztvevőket. Szép szavakkal ecsetelte az élet és gyermekáldás fontosságát a fiatal keresztény családok életében. Az éhes társaságot ezután finom ebéd várta, no meg a sütizés, a szerencsi asszonyok most sem vallottak szégyent. Ebéd közben rengeteget beszélgettünk, ismerkedtünk, gratuláltunk az előadóknak. DR BAGOLY EMESE, Sárospatak 4 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

5 Kiáltás az Életért Egyesület 2014-ben több örömteli esemény is történt az egyesület életében. Tavasszal a Pax Televízió két adásába kaptunk meghívást, a Kút című interaktív magazin és az Igazgyöngy című műsorok készítettek riportot velünk. Márciusban Pintér Béla kilencedik alkalommal fogadta el felkérésünket, és az általa adott koncert teljes bevétele munkánkat támogatta. Áprilisban a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázaton nyertünk Ft-ot, amelyet a 2012-ben megjelentetett Életút című magazinunk újra kiadására fordítunk. Májusban az Echo Tv és a Buda Környéki Televízió forgatott munkánkról. Az Echo Tv Hídemberek című műsora decemberben lesz majd látható, a Buda Környéki Televízió kisfilmje Facebook oldalunkon pedig már megtekinthető. Júniusban a Mária Rádió Ne félj, nem ítéllek el! című műsora készített velünk riportot, melyben szervezetünk 13 éves munkásságáról számoltunk be, kiemelve az abortusz utáni gyógyulásban való aktív részvételünket. A Magyar Református Szeretetszolgálat felkérésére, közösen együttműködve arab országokból menekült lányok és asszonyok oktatását kezdtük meg a Nagymező utcai Terhességi Tanácsadó Központunkban. Megismertetjük velük testük felépítését és működését, a magzatfejődést, szexuális úton terjedő betegségeket, fogamzásgátlási lehetőségeket, segítve őket tudatosan és örömmel megélni nőiességüket. A tavaszi és őszi tanácsadó képzésünkön összesen tizennégy érdeklődőnek mutattuk be élet-, és magzatvédelmi munkánk szellemi ELÉRT EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN NOVEMBERÉIG: Összes felkereső: 236 Telefonhívások száma: 120 ek száma: 66 Személyes tanácsadás: 70 Bizonyságtételre volt lehetőségünk: 114 Megmentett babák: 3 Segítség abortusz utáni gyógyulásban: 28 Diákok, akik részt vettek előadásunkon: 569 hátterét és gyakorlati oldalát. November utolsó keddjén rendeztük meg Isten kegyelméből az V. adománygyűjtő jótékonysági vacsoránkat, amely minden szempontból nagyon áldott volt. Bemutattuk dr. Dékány Ágnes nőgyógyászt, aki a jövő évtől a budapesti Terhességi Tanácsadó Központban kialakított nőgyógyászati rendelőben rendel majd adott időközönként. Ezzel egyrészt a válságterhességben lévő lányok felé történő szolgálatunkat segíti, másrészt olyan pácienseket fogad majd, akik kifejezetten abortuszt nem végző nőgyógyászt keresnek. Ezen az estén mutattuk be prevenciós füzetünk nyers változatát is, amelyet a jövő évtől szeretnénk kiadni és a rendszeres előadásainkra magunkkal vinni. Ez a kiadvány a felelős szexuális gondolkodásra és a választás szabadságára hívja fel az olvasó figyelmét. Kiemelten fontosnak tartjuk a megelőzést, bemutatva a fiataloknak az Isten szerinti helyes szexuális és párkapcsolati mintákat, amelyeket választva meggyőződésünk, hogy életük és párkapcsolatuk kiteljesedő és áldott lesz. Munkánk felöleli a válságterhesség minden szegmensét, a prevenciótól kezdve a krízisterhességi tanácsadáson át az abortusz utáni szindrómában lévők gyógyulásában való részvételig. Amennyiben Ön a praxisában találkozik válságterhes kismamával vagy az abortusz utáni szindrómában lévő pácienssel, kérem keressen bizalommal bennünket. Éjjelnappal elérhető telefonszámunk: Honlapunk: www. terhessegkozpont.hu. Köszönjük anyagi támogatását és imádságát, amelyek nélkül nem tudnánk végezni ezt a kiemelkedően fontos munkát az életvédelem területén. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. (Róm 12,4 5) Isten áldását kívánva a Kiáltás az Életért Egyesület csapata nevében: LÁSZLÓFINÉ GULYÁS JUDIT központ igazgató DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 5

6 Hiszel-é te az Isten Fiában? Jézusra köveket ragadtak a zsidók, Ő pedig kicsúszott kezeikből, a jeruzsálemi templomból. Két ok miatt menekült, először azért, mert még nem jött el az Ő órája. Ha majd eljön, ott a Gecsemáné kertjében, akkor odaáll a gyilkosai elé. Másodszor azért hagyta el Isten házát, mert Ő nem kövezéssel, hanem a keresztfára szögezve fog meghalni. Így döntött Róla az Atya. A templom előtti téren csöndes napsütésben jöttek-mentek az emberek, és Jézus egy vak koldussal foglalkozik. A vakság népbetegség volt Palesztinában. Ki volt ez? Remélte még, hogy valaha meggyógyul? Miért vele foglalkozik az Úr. Miért vagy itt éppen most? Mi a múltad, jelened és jövőd? Bibliai válasz, hogy Isten rendezi a dolgokat. A betegségnek oka van, orvosok szaknyelven a diagnózist keresik, ezért küldenek szakvizsgálatokra. A bűn, a szenvedés, a halál oka az, hogy a Sátán közöttünk rombol. Vannak keresztyének, akik szerint, ha megvalljuk és elhagyjuk bűneinket, akkor meggyógyulunk. A Bibliában is olvassuk, hogy aki megvallja és elhagyja a bűneit, az meggyógyul. (Jak 5,15 16) Viszont Jób ártatlanul szenvedett, Pál apostolt pedig élete végéig a Sátán angyala gyötörte. (2Kor 12,11) A tanítványok jogosan kérdezik, hogy ki vétkezett, a vak vagy pedig szülei? Jézus válasza, hogy sem ez, sem a A hit Isten ajándéka, Aki testileglelkileg gyógyít és pásztorol bennünket. Életünknek legfontosabb kérdése: Hiszel? szülei, hanem azért történt, hogy Isten hatalma megnyilvánuljon! Akár ártatlanul, akár bűnei miatt szenved valaki, mindez azért történik, hogy Krisztus dicsőíttessék. Ezért vagyunk itt és most együtt. Baleset miatt egyik szememre megvakultam. Hosszú korházi kezelés után lassan visszatért látásom és megköszöntem főorvos úrnak. Röviden válaszolt: Köszönje meg Istennek! A vak ráérez, hogy hatalmas erő közeledik hozzá és megadja magát annak a Jézusnak, akit a templomban halálra ítéltek. Jézus lehajol, maroknyi sarat készít a megátkozott földből, megáldja, mint az ötezer megvendégelésekor a kenyeret és halat, majd rákeni a vak mindkét szemére. Menj és mosakodjál meg a Siloám tavában. Szavából, cselekedetéből erő sugárzik. Ez a mosakodás a keresztség jele, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít. Naámán szíriai tábornoknak nem tetszik, hogy a próféta Jordán folyóba küldi, ez a vak nyomban engedelmeskedik Jézusnak azért, hogy nyilvánvaló legyen az Isten cselekedete. Zűr-zavar támad azok körül, akikkel Jézus cselekedett. Vitatkoznak fölötte, hogy igaz-é vagy se, csoda történt vagy illúzió? Botránkoznak rajtunk keresztyéneken. Jézus a béke és a botránykő. Mt 15,12 és 1Pét 2,2. Jézus ellenségei szerint valami mahináció, vagy varázslat történt? A szülők óvatosan félrehúzódnak, mert félnek a hivatalos, törvényes ítélettől. Elhúzódnak mellőlünk, mert ilyen a keresztyének sorsa. A történet lényege Jézus Krisztus, Aki cselekszik a vallásosak és nem vallásosak, tudósok és tudatlanok ellenére. Ura a helyzetnek. A Jó Pásztor utána megy a bárányának és nem az érzéseiről, terveiről, egyházi, politikai kérdésekről érdeklődik, hanem a világnak és nekünk ez a legfontosabb kérdés, hogy kicsoda Jézus? Hiszel-é te az Isten Fiában, Aki beszél veled és Aki könyörült rajtad? A meggyógyult reménykedik: Ki az Uram, hogy higgyek benne? A válasz: Én vagyok az Úr a te Istened, Aki mindent megtehet. A hit Isten ajándéka, Aki testileglelkileg gyógyít és pásztorol bennünket. Életünknek legfontosabb kérdése: Hiszel? A Szentlélek arra bíztat, hogy higgy a Jézus Krisztusban, Aki bennünk él, velünk jár küzdelmeinkben, tanácstalanságunkban és bizonyosan bevisz az örökéletre. Szerencs, november 8. BOJTOR ISTVÁN A SZERETET NEM GYARMATOSÍT A megfogalmazás nem tőlem ered, de annyira találónak éreztem, hogy továbbítanám. Isten a szeretet. Szeretet az Isten! mondjuk, írjuk sokszor, de mit értünk ezen? Jóakaratú készség. Tanultuk. Azt hiszem a pozitív megfogalmazás mellett valóban elgondolkoztató, hogy mi nem a szeretet! Nem elsősorban érzelem, és nem pillanatnyi fellobbanás! A sok értelmezés mellett karácsony táján azt emelném ki, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy vállalta sorsunkat. Valóban nem gyarmatosít nem tesz magáévá ha nem akarom, nem kényszerít semmire. Jó tudni és talán önbizalmat is ad, hogy Istentől kapott szabad akaratunkkal vállalhatjuk betegeink ellátását a betegek előtt megvallását, lehetőleg úgy élni, hogy Jézus szóljon belőlünk kedvesen, mosolyogva, türelemmel önzetlenül, szóval, szeretettel. DR. MARGITTAY ERZSÉBET 6 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

7 Az Orvosi hivatás szolgálat! A KOMT XVIII. Országos konferenciáján, melyet Szegeden tartottunk kerekasztal beszélgetést folytattunk az orvosi hivatás szolgálat témában. A beszélgetés résztvevői a következők voltak. Dr. Bodnár Ákos, dr. Ferencz Péter, dr. Győri József, dr. Oroszi Pál (Munkács), dr. Tamás György, dr. Kisgéci Dudás Klára (Vajdaság). A beszélgetésre másfél óra állt rendelkezésünkre. A következő kérdésekre kerestük a választ: 1. Mit jelent a szolgálat az egészségügyben? 2. Melyek a szolgálat objektív akadályai? 3. Melyek a szolgálat szubjektív akadályai? 4. Hogyan egyeztetem össze a betegek és a család szolgálatát? Egy kérdésre először a kerekasztal résztvevői válaszoltak, majd a hallgatóság is lehetőséget kapott a hozzászólásra. Ez a téma már szerepelt a 2007-es és a 2012-es konferenciánkon kis csoportos beszélgetés formájában. A téma időszerűsége és a résztvevők változása indokolta, hogy ismét beszéljük meg, de most már plenáris ülésen. Igyekszem összefoglalni a kérdésekre adott válaszok lényegét. 1. MIT JELENT A SZOLGÁLAT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? Az egészségügyi törvény sokszor említi a szolgáltatást, de a szolgálatot csak az Országos mentőszolgálat nevében. Mi a különbség a szolgáltatás és a szolgálat között? A szolgáltatásnak van árjegyzéke, a szolgálatnak nincs. A szolgáltatás jogi, a szolgálat erkölcsi kategória. A szolgálat ott kezdődik ahol a szolgáltatás befejeződik. Nekünk szolgálva kell szolgáltatást nyújtanunk. Amikor szolgálunk a saját érdekünket a beteg érdeke mögé helyezzük. 2. MELYEK A SZOLGÁLAT OBJEKTÍV AKADÁLYAI? A legtöbb hozzászóló az időt jelölte meg: kevés az orvos és sok a beteg. Nem tudunk annyi ideig foglalkozni a beteggel amennyit szeretnénk, és amennyi szükséges lenne ahhoz, hogy ne csak a betegséget, hanem a beteget is kezeljük, környezetétől nem elszakítva. Az időhiány a betegben, mind az orvosban feszültséget okoz. A másik tényező a várakozási lista. Nem ritka, hogy egy szakvizsgálatra nemcsak hetekig, hanem hónapokig kell várni. Ez is lényegében az orvoshiányból, de részben pénzügyi okokból fakad. Nem adnak anynyi óraszámot a rendelésre, mint amennyire szükség lenne. Nem ritka a rossz munkahelyi légkör sem, bár ebben mi is hibásak lehetünk. A vezető beosztású orvos erkölcsi kötelessége, hogy munkatársait első sorban példájával a betegek szolgálatára nevelje. Mi a különbség a szolgáltatás és a szolgálat között? A szolgáltatásnak van árjegyzéke, a szolgálatnak nincs. A szolgáltatás jogi, a szolgálat erkölcsi kategória. A szolgálat ott kezdődik ahol a szolgáltatás befejeződik. Nekünk szolgálva kell szolgáltatást nyújtanunk.. Amikor szolgálunk a saját érdekünket a beteg érdeke mögé helyezzük. 3. MELYEK A SZOLGÁLAT SZUBJEKTÍV AKADÁLYAI? Nem gondolunk arra az Istentől kapott ajándékra, hogy orvos lehetek. Nem tölt el elég öröm, hogy segíthetek a betegeknek, hogy én gyógyíthatok és nem engem kell gyógyítani. Minden nap tudatosítsam magamban, hogy a betegben a szenvedő Krisztust kell látnom. Hasonlítsak cirenei Simonra, aki segítette vinni a keresztet. Másik korlát lehet a kellő önismeret hiánya. Fel kell mérnem, hogy mire vagyok képes. Ne akarjak többet tenni mint amit aktuális testi és lelki teherbíró képességem lehetővé tesz. Ha esetleg kevésbé tudok szolgálni mint tegnap, de lehet, hogy holnap többet, mint tegnap előtt. Ha mindig a maximumot akarom nyújtani, és azt nem tudom teljesíteni egy idő múlva lelkileg öszszeroppanok, kiéghetek. Ne keseredjek el a kudarcok miatt, és ne értékeljem túl a sikereket. A kudarcokból legalább annyit lehet tanulni, mint a sikerekből. Dolgozzam képességeim szerint és az eredményt bízzam Istenre. Így nem fognak elkeseríteni a sikertelenségek. Ne értékeljük túl és ne keserítsenek el az objektív akadályok. Lássuk meg a pozitívumokat is. Ne tekintsük természetesnek és értékeljük a jót is. Visszatekintve lassan 55 éves orvosi tevékenységemre, lehetetlen nem észre venni a fejlődést, mind a diagnosztikában, mind a gyógyításban. Ne csak nyugatra tekintsünk hanem keletre is. Kétségtelen, hogy a gyógyításnak anyagi feltételei is vannak, és nekünk az is kötelességünk hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk a feltételek javításáért, de meg kell keresnünk azokat a tényezőket is amikor a gyógyítás kevésbé függ az anyagiaktól. Több hozzászó DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7

8 ló említett olyan eseteket, amikor a lelkiismeretesség és a szakmai tudás segített és nem a pénzen múlott a gyógyulás. Tudásunk gyarapítása a beteg türelmes meghallgatása, a személyiségének megfelelő tájékoztatás, nem pénz kérdése. Igaz, hogy ehhez is idő szükséges. Kevésbé megfontolt, vagy félreértett szavainkkal a betegben félelmet idézhetünk elő. Több beteget küldtek szakrendelésünkre súlyos veseelégtelenség diagnosztizálásával, ami csak enyhének bizonyult. A betegek amíg nem jutottak hozzánk aggódásban éltek, majd megkönnyebbülten távoztak. A reális tájékoztatás is szolgálatunk fontos része. Súlyos félreértéshez vezetett egy professzor indokolt szava amit a beteg kötelezőnek értett. A félreértés nehezen tisztázódott, de így az abortuszt nem végezték el, és császármetszéssel egészséges gyermeket hoztak a világra. 4. HOGYAN EGYEZTETEM ÖSSZE A BETEGEK ÉS A CSALÁD SZOLGÁLATÁT? Ha családosak vagyunk, akkor kettős a hivatásunk. Nemcsak a betegekért, hanem családunkat is kell szolgálnunk. Mind a kettő időt igényel. Ezért hol az egyik hol a másik szenved hiányt. Ezt el kell fogadnunk. Nem arról van szó, hogy két urat kell szolgálnunk. Csak egy Urat szolgáljunk, de két területen. Ott kell segítenünk, ahol aktuálisan nagyobb szükség van ránk. Ezt meg kell beszélnünk házastársunkkal ill. családunkkal. Egyszer férj vagyok, másodszor a feleség rendelje alá érdekét a másiknak. A család nemcsak akadályozhatja orvosi munkánkat, hanem segíthet is szeretettel, türelemmel, megértéssel, segítőkészséggel. Ha ezeket megértjük és Isten segítségével meg is tudjuk valósítani, akkor Jézus békéjében tudunk dolgozni és szolgálni. DR. MAKÓ JÁNOS Hálatelt szívvel a konferenciáról Hálatelt szívvel mondok köszönetet az Úrnak, hogy megtartott, erőt adott, és az utolsó pillanatban minden a helyére került a KOMT októberi szegedi konferenciáján. Hálát adok, hogy volt kinek konferenciát szervezni, és köszönöm az Úrnak a résztvevőket. Köszönöm az Úrnak, hogy vannak elhívottai ebben az országban! Ezért tudom, hogy Magyarországnak jó reménysége van, mert az Úr folyamatosan keres és talál embereket, akik odaállnak a résre az országért. Hálát adok az Úrnak, hogy voltak kollégák, akik a kevés idejüket az Úrnak adták és bizonyságot tettek arról, hogy hogyan élik meg hitüket a mindennapokban. Fantasztikus volt hallgatni, hogy Isten keres és talál embereket, akik meg merik vallani hitüket! Hálát adtam azért is, hogy jó hangulatú volt a konferencia, tudtunk nagyokat nevetni, és tudtunk szabadok lenni Krisztusban. Voltak szívszorító, könnyeket fakasztó előadások is, de tudtuk egymást szeretettel átölelni a nehézségek közepette is. Köszönöm az Úrnak a szolgáló pásztorokat, dicsőítőket, akik számunkra ismeretlenül vállaltak szolgálatot, de Jézus eggyé tett bennünket. Hálát adtam azokért a közös igékért, kijelentésekért, amiket az Úr adott többünknek, mert ebből tudhatjuk, hogy egy a Szellem és az Úrnak ezen üzenetei voltak számunkra különösen hangsúlyosak. Ilyen Ige volt: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jn 15,5) Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. (Róm 8,19) Hálát adok minden egyes testvéremért, akik eljöttek és akár egy jottányit is hozzátettek a konferenciához. Köszönöm az Úrnak azt az idős 80 év körüli házaspárt, akik hét (nem elírás!) óra hosszát utaztak Szegedre és ugyanennyit vasárnap haza is busszal, vonattal. Mondtam nekik, 8 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

9 hogy az Úr nagyon meg fogja áldani őket ezért. Tudják mondták, mert mindig áldást tapasztaltak meg a konferenciát követően. Köszönöm az Úrnak, hogy vannak elhívottai ebben az országban! Ezért tudom, hogy Magyarországnak jó reménysége van, mert az Úr folyamatosan keres és talál embereket, akik odaállnak a résre az országért. Ezért nem adjuk fel, mert ahogy az Ige is mondja: nagy ereje van az igaz ember buzgóságos könyörgésének (...mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Jak 5,16) Megláttam azt, hogy mennyire odateszik magukat a kollégák, ha kell a becsületes orvosi munkának, de ha ott az ideje, igen, a család számára is van elkülönített időnk. És ez így van jól, szüntelenül kérve az Úr bölcsességét az életünk minden területére. Hiszem, hogy az Úr megújít, felfrissít új tűzzel és Ő iránta való szenvedéllyel áld meg bennünket. Jó volt együtt lenni Isten népével és megtapasztalni az Ő jóságát. A szombat esti Sabbathsong Band koncerten teljes örömmel és hálatelt szívvel tudtunk az Úr elé menni idézve: Zsoltár 100,1 5: 1. Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! 2. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. 3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. 4. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! 5. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! Hiszem, hogy az Úrnak jó terve van Magyarországgal, és csak rajtunk áll, hogy ezt meg is tudja valósítani, mert Ő embereken keresztül cselekszik. Az Úr áldjon Benneteket és jelentse ki Magát Nektek! DR. KISS KATALIN Tudósítás a KOMT Szegedi Országos Konferenciájáról A Krisztust követni kívánó orvosok, egészségügyben dolgozók társasága, a KOMT hivatalos megalakulása óta (25 év) évente tart országos konferenciát mindig más helyszínen, ahol a régió kollegái megszervezik azt. Így voltunk Barcstól Gyuláig nagyon sok helyen. Idén Szegeden tartottuk találkozónkat október ig. A Dóm-téri Szent-Görgyi Albert Oktatási Központ nagyszerű technikával felszerelt, szép előadóterme és annak előcsarnoka adott helyet a rendezvénynek. A főétkezések a kollégium éttermében voltak, ahol találkozhattunk a klinika dolgozóival és hallgatóival. Témánk a Gyógyító szolgálat, szolgáló szeretet volt. Vezérigénk: Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45) Egyesületünk jelvénye is a szolgáló Krisztust ábrázolja: a kereszt és aljában a tál és kendő, melyek segítségével Jézus az utolsó vacsoránál a lábmosással példát mutatott tanítványainak az alázatos szolgálatra. Az előadók és tanúságtevők között voltak a helyi-, és más egyetem aktív-, és nyugalmazott tanárai is, és a legkülönfélébb szakágban dolgozó hazai-, és környező országokból jött kollegák egyaránt. A reggeli áhítatokat helyi lelkipásztorok és gyülekezeti tagok vezették. Dr. Boda Domonkos nyugalmazott gyermekgyógyász professzor rövid bizonyságtételt mondott hosszú, eredményes szakmai életéről, melyben mindig érezte Isten vezetését és most könyvben nyilvánosságra is hozta azt. (Életutam). Dr. Füzesi Judit, szegedi belgyógyász infektológus visszatekintő bizonyságtevő emlékezését is hallhattuk. A Nemzetközi Társaság (ICMDA, International Christian Madical and Dental Association) eurázsiai vezetője, Dr. Rick Paul, holland sebész Hogy lehetünk keresztény orvosok a mai világban? című előadásával, valamint Józsué könyve tanulmányozásával tanított minket három részletben. Nagyszerű tolmácsa volt dr. Győri Gábor. Hasznos volt hallanunk a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Karainak tanszékvezető tanárát, dr. Tóth Juditot, aki 26 éve alapszabályunkat szövegezte meg,, majd a közhasznúsági átalakuláshoz és egyéb jogi teendőinkhez is segítőnk volt. Ő az úgynevezett Jogklinikáról beszélt. Erre hallgatóit választható, kredites tárgy keretében oktatja. Amelynek keretein belül joggyakorlattal rendelkező tanárok segítségével a rászoruló egyének és szervezetek ingyenes jogi segítését tanítja. Prof. Kellermayer Miklós, pécsi sejtbiológus tanár helyünket határozta meg a világmindenségben. A Föld a világmindenség központja, ahova az emberi életet teremtette Isten, és ahol az Ő Fia megváltott minket, hogy szabadon választhassuk az Életet. Személyes és világméretű felelősségünk van döntéseinkben. Dr. Kereszthy Éva, igazságügyi orvosprofesszor statisztikai adatokkal alátámasztva hívta fel figyelmünket Védtelenek a családban című előadásában: gyermekek, öregek, nők és férfiak egyaránt lehetnek áldoza DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 9

10 Sabbathsong Klezmer Band Dr. Győri Gábor és dr. Rick Paul tai fizikai-, szóbeli-, elhanyagolási bántalmazásoknak. Ezt a helyzetet az orvosoknak észre kell venni. Dr. Somody Imre tanúskodott a saját szavaival Istentelen sikeresség éveinek nevezett időszaka után átélt Krisztussal való találkozásáról és arról, micsoda megnyugtató, erőt adó, amikor maga, a tökéletes Isten vezetését érezhetjük. A keresztény vezetés a gyakorlatban helytállás nem keresztény környezetben. Fontos hivatásunk van nemzetünk és egészségügyünk feladataiban is. Dr. Pintér Gábor, szájsebész Isten vezetését mutatta be gyakorlati példákkal, amiket megtapasztalt. Dr. Nagy Dániel, gyermeksebész személyes és szemléletes példákkal színesített előadásában arról tanúskodott, hogy lehet Isten gyermekeiként élni a munkahelyünkön. Isten felüdíti szolgálatunkat. Dr. Csókay András, idegsebész elvesztett gyermeke utáni mély gyászában tapasztalt krisztusi vígasztaló élményeiről számolt be. Dr. Tolnay Lajos, szülész-nőgyógyász arról beszélt, hogy bár az emberek sok esetben a gyógyítás szolgálatát Jézus különleges szolgáltatásának tekintették, de Ő többször visszakérdezett és helyes irányt szabott a gyógyítás iránti elvárásnak. Legyen szemünk és fülünk Jézus tanításaira, hogy helyes önismeretre jussunk gyógyító hivatásunkban. Dr. Kiss Katalin, házi gyermekorvos saját példákkal támasztotta alá, hogy mit tett Isten az Ő Igéje, az Evangélium, betegek vagy azok családtagjai körében, akkor is, ha alkalmatlannak látszott az idő, annak hirdetésére. Dr. Sóti László és Dr. Petz Zsuzsanna Isten szeretetéről tanúskodtak, amit a maguk és rájuk bízottak életében tapasztaltak. Dr. Böszörményi Dalma a társadalmi misszió -ban betöltött szerepünkről beszélt visszatekintve mintegy 33 évre a KOMT gyökereire és ágaira. A dr. Makó János, belgyógyász etikus professzor vezette kerekasztalban részt vett felvidéki, délvidéki kolléga is. Dr. Győri József kiemelte, hogy nekünk só és világosság szerepet szánt az Isten mindenütt, ahová állított. A kerekasztal az előadásokkal egybehangzóan megerősített minket az Istentől való szolgálatunkban. GYŐRINÉ DR. DRENYOVSZKY IRÉN a KOMT tiszteletbeli elnöke» A KOMT honlapján az előadások olvashatók lesznek (www.komt.hu). Az írás megjelent az Evangélikus Élet 2014 November 16.-i számában. 10 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

11 Mi a jogklinika? Szegedi Országos Konferencián elhangzott előadás Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában az a mondás járja, hogy egy pereskedés egy ház ára. Ki tudja azt megfizetni? A szűkölködőknek ott régóta létrejöttek azok a szervezeti keretek, amelyek révén, a szociális segélyre szoruló jövedelmi szint körül vagy az alatt élőknek ingyenesen jogi képviseletet, tanácsot nyújt az állam, az adott város/közösség, a különböző civil szervezetek, maguk az ügyvédek vagy a jogi egyetemek. Világszerte elterjedt mára, még a jogászi ethoszszal nem rendelkező országokban is, hogy az alapvető jogokat mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, különböző intézményi megoldásokkal. Ilyen jogsegély lehet a büntető ügyekben a védelmet ellátó, a bíróság által kirendelt ügyvéd, a szegények jogsegély szolgálata polgári peres és a közigazgatási ügyekben (például közsegély, egészségbiztosítási vitákban). Létezik sikerdíjas kártérítési ügyvédi munka, amelyet fix tarifa szerint kifizetni és elszámolni csak akkor kell, ha már megérkezett a kártérítés. Gyakori megoldás az egyéni ügyekben a pro bono ügyvédi tevékenység, ha a jogi tanácsra szoruló legfeljebb a létminimumot negyedével meghaladó jövedelemmel rendelkezik. A társadalmi igazságosságot szolgáló pro bono ügyvédi munka elsősorban a nagy társadalmi, politikai ügyek szolgálatát vállalja fel (például a hajléktalanok, munkanélküliek, menekültek életét nagyban meghatározó jogérvényesítést) és a szervezést, a károsultak felkutatását civil szervezetek végzik, míg az ügyvéd csak a jogi munkát látja el. A végére hagytam az évtizedek óta nagy társadalmi elismertséggel működő egyetemi Magyarországon a saját pénzükön ügyvédet megbízók köre egyre szűkül, így felértékelődött az állam által fizetett párfogó ügyvédek szerepe a büntetőügyekben, a külföldieknek biztosítandó ügygondnokok munkája, ide értve a gondviselő nélkül érkezett menekült gyermek képviseletét. jogklinikákat az angolszász világban éppúgy, mint Közép-Európában és a Balti államokban. Most nyert támogatást a Visegrádi Alaptól a jogklinikát frissen létrehozott pécsi jogi kar, így a régió joghallgatói és oktatói rövidesen hálózatként, nyári egyetemen, továbbképzésen és közös tankönyvek írásával fejleszthetik kompetenciáikat. Magyarországon a saját pénzükön ügyvédet megbízók köre egyre szűkül, így felértékelődött az állam által fizetett párfogó ügyvédek szerepe a büntetőügyekben, a külföldieknek biztosítandó ügygondnokok munkája, ide értve a gondviselő nélkül érkezett menekült gyermek képviseletét. Számukra az állam kétezer forintos bruttó óradíjat fizet, amelyhez napi 24 órában rendelkezésre kell állni minden olyan ügyvédnek, aki nem fizet a kamarának egy bizonyos megváltási díjat, hogy őt ne rendelhessék ki. A jogi segítségnyújtás keretében szintén ügyvédi listáról választhat a rászorult ember, ha közigazgatási, polgári peres vagy nem peres ügye van. Ezt az Igazságügyi Hivatal megyei irodájában lehet kérni, és a jövedelem ellenőrzése után, meghatározott óraszámban veheti igénybe a jogi segítőt, aki hasonlóan szerény állami díjazást kap utólag. Manapság jogvédő civil szervezetek és szakszervezetek nyújtanak jogi eligazítást, indítanak közérdekű keresetet a tényleges károsultak helyett. A bírósági panasznapokon is ingyenesen adnak, bárki számára tanácsot, hová fordulhatunk egyes ügyekben. A jogsegélynek azonban nem csak személyre szabott formái léteznek, hanem bizonyos célcsoportoknak szóló előadások, ismeretterjesztő anyagok készítése, kiosztása. Például középiskolákban tartanak köznapi helyzetekről ingyenes jogi előadást joghallgatók, és ezzel a jogtudatot a kortárs csoporton belül emelni tudják. Azt maga a segítő szervezet határozza meg, mely lakossági csoportot, élethelyzetben lévőt akar elsősorban jogvédelemben, támogatásban részesíteni, a kezdő vállalkozóktól a rákbetegekig, az árváktól a vendégmunkásokig terjedhet a sor. A medikusokhoz hasonlóan, a jogot tanulóknak is meg kell ismerniük a praxist, hiszen az elméleti ismeretek adott helyzetre alkalmazása probléma felismerést igényel, valamint azt, hogy az ügyfél szándékaihoz és lehetőségeihez igazodó jogi megoldások közül a legjobbat megtalálják. Ehhez esetek megbeszélése, animált tárgyalások vezetnek, illetve tutor tanárok (gyakorló jogászok) felügyelete alatt, ügyfelekkel vagy csak civil közvetítőkkel való találkozás, tanácsadás adhat alapot. SZEGEDI TAPASZTALATOK A jogi karon 2004-ben alakult meg a Jogklinika, a jogi képzés nem hagyományos, alternatív, választható formájaként. A kreditet szerző diákok három szemeszteren keresz DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 11

12 tül végezhetnek jogi tanácsadást, és ezzel többes célt valósítanak meg. Egyrészt a már megszerzett elméleti ismeretek hasznosításával, felkészülnek a jogalkalmazási munkára, oly módon, hogy erősítik a jogi segítségre, felvilágosításra, tanácsra rászoruló, peremre szorult emberekkel a szolidaritásukat. Ez egyben formálja szakmai etikájukat, hiszen megtanulják, mit jelent a hivatásbeli titoktartás, az értő figyelem, az együtt érző hangnem, a hatékony kommunikáció és a saját kompetencia határaik felismerése is. Mivel klienseink szegények, kiszolgáltatottak, ezek a találkozások érzékennyé tehetik a leendő jogászokat a diszkrimináció elleni fellépésre. Különösen ma, amikor a tandíjfizetés általános, és így a hallgatók szinte azonos társadalmi körből kerülnek ki. Itt találkoznak sokan először siket, vak vagy kerekesszékes emberrel, és nagy zavarban vannak, vajon mondhatják-e egy látássérültnek, hogy Viszontlátásra. Az egyetem társadalmi felelősségvállalása keretében, már tíz éve biztosítja, hogy a Jogklinika megfelelő irodával, ingyen vagy csak jelképes díjazásért dolgozó 5-6 tutor (ügyvéd) tanárral működjön. A munkába bekapcsolódó hallgatónak egy négynapos képzésen kell átesnie, csak az után fogadhat klienst. Ez a négy nap ahhoz szükséges, hogy megtanítsuk neki, pszichológus segítségével is, miként kell a jogesetet összeállítani a kliens és az iratok segítségével, hogyan küzdjön meg előítéleteivel, hogyan kell az ügyfelek személyes adatait kezelni, mit jelent az intimitás a tanácsadás során, továbbá mely joganyag ismerete a legfontosabb. Helyzetgyakorlatok, preparált jogesetek, jogkeresési feladatok is beletartoznak ebbe éppúgy, mint az egyébként teljesen izolált hallgatók nappali és levelező tagozaton tanulók összeismertetése, hiszen együtt, csapatként kell majd dolgozniuk. A hallgatók a képzés végén maguk választják meg, mely szervezethez mennek ki tanácsadásra, hiszen érdeklődésük eltérő. A gyermek-és családvédelem, valamint a fogyatékosok segítése a leginkább népszerű, de van, akit kifejezetten a romák, másokat pedig a drogosok érdekelnek. A hallgatónak egy szemeszterben legalább 12 alkalommal kell tanácsadást vállalnia, és nyolc alkalommal konzultálnia a tutorokkal, különösen a jogi tanács tartalmáról, továbbá a jogeseteket, a tanácsadást dokumentálni. Ez nem felesleges bürokrácia, hanem szakmai szabály: vita esetén meg kell védenünk a hallgatót is, A JOGKLINIKA SZÁMOKBAN (1. félév) között a következő statisztika illusztrálja munkánkat. Résztvevő hallgatók száma 125 fő, zömük nappali tagozatos, kisebb részük levelező tagozatos, gyakran másoddiplomás (volt köztük katolikus pap, tanár és hivatalnok). Szemeszterenként a maximált létszám 15 fő, ezt még nem értük el, de a mennyiségnél fontosabb a hallgatói motiváltság és önkéntesség. Tanácsadásba bevont szervezetek száma: 9, Jogklinikai oktatók, tutorok száma évente 4-6 fő, eddig összesen 9 fővel dolgoztunk, Segített ügyfelek száma 732 fő, amelyhez hozzá számíthatjuk szoros családtagjaikat is, akikkel együtt a szám 2150 fő. Ügyek száma: 678, Az ügyeink megoszlása százalékosan a következő volt: szociális jogi ügyek: 15%, gyermek-és családvédelem: 27%, betegek jogai: 4%, non-profit szervezeti jog: 7%, lakásügy: 16%, fogyatékossággal kapcsolatos ügyek: 4%, munkaügy: 9%, egyéb ügy 18%. hogy mit kért az ügyfél, mit állított és milyen tanácsot adtunk. Az emlékezet ugyanis megcsalhat. Kik az ügyfeleink? Együttműködési megállapodást kötöttünk a városban működő, saját ügyvédet megfizetni nem tudó szervezetekkel, hogy tagjaiknak, a hozzájuk fordulóknak, a helyszínen, azaz saját egyesületi helyiségükben adnak ingyenes tanácsot hallgatóink (ÁGOTA Alapítvány, BEGYKA/ OBDK beteg-és ellátottjogi szervezet, Siketek és Nagyothallók Csongrád megyei szervezete, Vakok és Gyengénlátók Csongrád megyei szervezete, Mozgássérültek Csongrád megyei Egyesülete, TÁMASZ Egyesület, Gyermeksors Alapítvány, Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Szegedi Önkormányzat szociális irodája, valamint a Kistérségi társulás humánszolgáltató, gyermekvédelmi, családgondozó hálózata intézményei). Fontosnak tartjuk, hogy a kliensek, az általuk ismert közegben vehessék igénybe a tanácsadást, nem pedig egy elidegenítő, egyetemi közegben. A hallgatókat minden szemeszterben tanulmányi kirándulás keretében elvisszük az összes fontos szociális bentlakásos intézménybe, hogy az ott élők helyzetét jobban megértsék. Ebből kitűnik, hogy fő profilunk a gyermekvédelem, a családjog, a betegek és fogyatékkal élők jogai, a munkajog, a szociális és társadalombiztosítási jogok, a szociális lakásügyek, az antidiszkrimináció és a civil szervezetek joga. Egyéb ügyekben iránymutatást adunk, hová fordulhat, esetleg ügyvédet szerzünk a bajban lévőnek. Kérnek időnként jogi tájékoztató előadásokat is partner szervezeteink, például egy új jogszabályról. Magam évente tartok előadást a vakok-és gyengénlátók regionális konferenciáján, például milyen jogaik vannak a felsőokta- 12 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

13 tásban, hogyan bankolhatnak vagy helyezkedhetnek el. Gyakran visszatérő gond, hogy a hallgató érzelmileg involvált lesz, és ígéri, hogy mindenképpen lesz megoldás a kliens bajára. A felkészítő képzés része: ne ígérjen a hallgató mást, mint azt, hogy alaposan utánanéz a fogas kérdésnek, és közben azt kell kigondolnia, milyen módon néz még utána a történetnek. Sokszor az iratok és a hatóság vagy intézmény adataiból kiderül, hogy a kliens a számára nem kedvező tényekről hallgatott. Másfelől, a tanácsadás ugyan igazodik a szorgalmi időszakhoz, ám az élet nem áll meg, és a sürgős vagy bonyolult kérdések a vizsgaidőszakban és nyáron is beérkeznek hozzánk. Ilyen esetben magam a tutor tanárokkal leszek ingyenes tanácsadóvá, pályázatíróvá. Néhány embernek több évig vittem az ügyeit a polgármester, az ombudsman vagy a bíróság elé. A hallgató a Jogklinika keretében szerzett ismereteit, jogi ügyeket évfolyam-és szakdolgozat, pályamű, tudományos diákköri vagy egyéb dolgozat, publikáció készítéséhez felhasználhatja, azzal, hogy csak anonimizáltan hivatkozhat a jogesetekben szereplőkre. Néhány hallgató a közreműködésünkkel került ki a jogklinikai munka keretében megismert intézményekhez, így jogi gyakorlatát családsegítő szolgálatnál, gyámhatóságon végezte. TANULSÁGKÉPPEN A hallgató kérésére igazolást, véleményt adunk a Jogklinika keretében végzett munkájáról, ha ez pályázathoz, munkakereséshez, önkéntes tevékenységhez vagy egyéb méltányolható okból kéri. Erre is akad példa. Sok visszajelzést kapunk a hallgatóinktól, hogy a Jogklinika révén új tulajdonságokat fedeztek fel magukban, nyitottabbá váltak, elfogadóbbá, azaz emberileg érzékelik saját fejlődésüket. Néhányan még évekig visszajárnak, önkéntesként tevékenykednek, és jó lenne a volt hallgatókból is egy kört szervezni, mert ők már tudják, hogy az emberi minőségen sokkal több múlik, mint a konkrét jogszabályi ismereteken, azok gyorsan beszerezhetők és persze felejthetők. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek (Zsolt 119,1) Az ember alkotta törvények betartása sajnos nem ígér boldogságot, de azt hallgatóink is megértik, hogy az ember alkottak szabályok ismeretében másokon segíthetünk, sok bajtól óvhatjuk meg éppen azokat, akik betegként, szegényként vagy éppen a családi erőszak áldozataként leginkább rászorulnak a támogatásra. DR. TÓTH JUDIT Alkotmányjogi tanszék vezetője» A szerző: KOMT önkéntes segítője, alapszabályunkat öntötte jogi formába, segített az alakuló ülésen, és közhasznúvá válásunkban. Imádkoztunk a magyar egészségügyi dolgozókért A KOMT több éves hagyományához hűen, november 22-én összegyűltünk a Haller téri templomban, ahol Müller György a Szentmisén Árpád házi Szent Erzsébetről való megemlékezésével kezdte meg az Igehirdetést. Az azt követő személyes imádságok a szegények szeretetéről, adományozásáról szólt. A királylány, aki Szent Erzsébet néven került be a történelembe. Királylány, majd türingiai hercegnéként, három gyermek édesanyjaként férje halála után elhagyta a gazdag, fényűző palotát és a betegek, szegények szolgálatát választotta Jézus nevében. Számomra különösen jelentős, ahogyan gyermekei sorsáról gondoskodva, a férje életében megkezdett kórházakat alapította, józanul, a lehetőségeket figyelembe véve. Nem tért vissza férje halála után, imádságos lélekkel szolgált, nem riadva vissza leprástól, sebesültek ápolásától. Az állandó imádság, a fáradhatatlan szolgálat jellemző életére. Meghatóak voltak az istentiszteletet követő imádságok, melyekben kegyelmet kértek a betegek gyógyulására, megtérésére, és erőt, reményt az orvosok, ápolók elismerésére. Beteg a magyar egészségügy, mondják. Mindnyájan látjuk fiatal orvosaink már harmadéves korukban fontolgatják, hogy melyik országba menjenek. Talán nem eleget tanulnak az egyetemen az orvosi hivatásról? Az Isten eszközei vagyunk, nemcsak a betegségük kezelése, hanem a beteg teljes egészségének kialakításáért. Ma is sokat tehet az orvos a beteg, lelki egészségéért, Isten megismeréséért. A szenvedés, betegség, eszköz lehet arra, hogy a beteg megismerje a Istenhez vezető utat., Jézus szenvedésének és feltámadásának lényegét. Ezután rövid előadást tartott dr. Záborszky Magda, majd pedig agape mellett beszélgettünk. Hála az Úrnak, köszönet Mül ler atyának és mindazoknak, akik imádkoznak a magyar egészségügyben dolgozó testvéreinkért. DR. MARGITTAY ERZSÉBET DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 13

14 GYERTYÁRÓL GYERTYÁRA Dr. Szilva Anna ( ) Annával 2000-ben ismerkedtem meg Dömösön. Az együtt dolgozott 14 év alatt bensőséges, szeretetteljes munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Lelkiismeretessége, megbízhatósága sokat segített a rászorulóknak és nekünk, kollégáinak is. Sokat beszélgettünk, de szinte csak a munkáról. Keveset árult el belső vívódásairól. Emelt fővel viselte a rámért szenvedést. Református lelkész családban született. Eltávolodott, majd újra megtalálta a hitet. Életét a Lk 19,10 versével jellemezhetjük Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Az új fordítás jobban illik Annára: Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Anna elveszett volt és megtalálták egymást a misszióval is. Örök tanulság marad a számomra. Dömös megérzi Anna hiányát. DR. KASSAI-FARKAS ÁKOS Dr. Duray Aladár egyet. c. docens. nyugalmazott fül-orr-gégész főorvos Budapesten született január 22-én. Nős (felesége Riha Éva nyugalmazott gyermekgyógyász főorvos), három gyermeke született. Elemi iskoláit falun, középiskoláit a fővárosban végezte ( ). Orvosi egyetemre egy évet Debrecenbe, öt évet Budapesten járt. Summa cum laude doktorált. Szakorvosi képesítését fül-orr-gégészetből, gyermek-fülorr-gégészetből, anaesthesiologiából, és geratriából szerezte. Mindig intézeti alkalmazott volt az orvostudományi egyetem és a Szent Imre kórházban, ahová még nyugdíjasként is bejárt dolgozni. Kedvenc munkaterülete a fül-orr-gégészeti gyakorlati munka volt. Vezetői beosztásban ig dolgozott. Az egyetemi oktatásban 1953 és 1996 között vett részt, a hallgatói megbecsülését kiérdemelve. Tudományos munkásságát félszáz cikkel és száznál több előadásával igazolta. Szakmapolitikai vonatkozású, közéleti szereplése élénk volt, újságcikkeket írt, rádió- és televízió műsorokban adott interjút. Megemlíthető szépirodalmi munkássága is. Több mint ötven éven át volt (több periódusban) szakmai vezetői fórumok tagja: gégész főorvos, szakma kollégiumi tagság fül-orr-gégészeti és geriátriai. Leghosszabb ideig az orvosi kamara vezetőségében volt tagsága, elnöki megbízatása. Az említettek szervezésében mindig részt vállalt, sőt régi iskolájának (gimnázium) baráti egyesületének is alapító tagja volt. Sosem felette, hogy honnan indult. Emiatt huszonöt éven át tanított nővérképző iskolákban, és mindig vállalt rendelőintézeti, szakorvosi megbízatást is. A nemzeti oldalhoz való tartozása az 1956-os napok Forradalmi Bizottmányában kezdődött (Gége- Klinika). Turistaként sokfelé kirándult, sportszerető családjával. Felesége többszörös orvos-tenisz világbajnok. Társaságunk lelkes tagja volt, október 15-én fejezte be földi életét. DURAY RÉKÁTÓL, ALADÁR LÁNYÁ- TÓL KAPOTT ÖNÉLETRAJZ ALAPJÁN 14 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

15 INNEN-ONNAN Közeleg a karácsony És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. (1Tim 3,16) Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa (1Jn 4,9) Isten szeret minket egy természetfeletti módon, olyan szeretettel ami által elfogadottakká lehetünk, amely szeretet minden nap az örömökben, próbákban elkísér minket. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Mt 22,37 40) Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. (Mt 16,24) Azaz, ha szeretni tudunk betöltjük a törvényt. Szeretetben járni sok lemondással jár, de az a szeretet amit az Atyától kaptunk képessé tesz erre. A közelgő ünnepek megsokszorozott helytállást várnak az egészségügyben dolgozóktól, gyakran kerülünk olyan helyzetbe amikor nehéz ezt a szeretetet közvetíteni a munkatársaink, a betegek vagy akár a családtagjaink felé. Mitől függ, hogy ezekben a helyzetekben mi jön ki belőlünk? A testi emberből minden bizonnyal olyan reakció, viselkedés, tettek amire nem biztos, hogy büszke, a szellemi ember viszont Istentől kapott szeretet által képes megoldani és áthidalni a nehézségeket, sőt olyan szeretetet adhat ami másokat épít és miközben ezt teszi önmaga újabb és újabb áldásokkal gazdagodik. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. (Róm 13,10) Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Gal 5,14) Az egészségügyi dolgozóknak megadatott az a kiváltság, hogy külö nösen sok ember felé közvetíthetik azt amit az Atyától kaptak és amely szeretetet a Szent Szellem tud bennünk munkálni és teljessé tenni. Éljünk vele! Áldott, Isten jelenlétében töltött ünnepeket kívánok minden kedves Kollegának! DR. PETZ ZSUZSANNA Novemberi gyertyagyújtás Évszádok óta szokás egyházban, államilag egyaránt ünnepelni halottak napját. Mindenkinek van meghalt szülője, hozzátartozója, Istentől távollévő testvérek is hálával gondolnak elhalt szüleikre akiknek nevelésüket, életük folyamán valamilyen pozitív értéket köszönhettek. Ahogy az évek múlnak egyre többen vannak odaát, alszanak, hitünk szerint várják a végső ítéletet. Mi is lesz ez a ítélet? Cselekedeteitek szerint. Várhatjuk rettegéssel, hiszen valamennyien bűnösök vagyunk és Jézus megváltó halála nélkül bizony nem sok jóra számíthatnánk. Ugyanakkor a halottak napja a remény napja, Bíró püspök megfogalmazása hiszen mi nem gyászt várunk, hanem Jézus visszajövetelét. Életünk nem más, mint ajándékba kapott lehetőség arra, hogy megtartsuk Jézus parancsait vele éljünk és az Ő szeretetét adjuk tovább. Bárcsak tudnánk úgy élni, hogy aki életünket látja, Jézus szeretetét érezze meg az önfeláldozást, szolgálatot, a másik emberért való fáradozást. Végezetül, mivel nem vagyunk egyedül ezzel a gondolattal, vággyal, közösséget alkotunk, akik Jézushoz tartozunk. Ha ezeket a gondolatokat átéljük, már nem a fekete gyászszal hanem örömmel és várakozással ünnepeljük halottak napját, hiszen nem hal meg az aki Jézussal él és Igéjét megtartja. (alázatosabban úgy mondanám próbálja megtartani) Ide kívánkozik János Pál imádsága mikor rövid időn belül oly sok elhalálozott testvérünk sírját látogattam. Ó élet Ura Add meg, hogy életünk minden szakaszát Ajándékként éljük meg, Mert telve van további ígéretekkel. Szeretettel valósítsd meg Ránk vonatkozó akaratodat az által, hogy Minden nap irgalmas karjaidba veszel minket. És ha eljő végső átmenet pillanata Add hogy derűs szívvel induljunk, Nem sajnálva azt amit magunk mögött hagyunk Hiszen ha hosszú keresés után Veled találkozhatunk, Újra megtalálunk minden igazi értéket, Amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk mindazokkal akik előttünk távoztak el a hit és a remény jegyében. DR. MARGITTAY ERZSÉBET DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 15

16 INNEN-ONNAN Sok háborúság által kell nekünk az Isten országába bemennünk (ApCsel 14,22, Károli-fordítás, 1908.) A gyermekként átélt II. világháború nagyon mély és eleven emlékeket hagyott bennünk. Fiaink és unokáink nagyon szerették, ha férjem, vagy én ezekről az izgalmas eseményekről meséltünk nekik. Szívesen tettük, mert úgy gondoltuk, hogy fontos ennek az Isten kegyelméből háborús tapasztalat nélkül felnőtt két generációnak megadni a lehetőséget, hogy fogalma legyen a háború kegyetlenségéről, hogy igyekezzen elkerülni azt, és becsülje meg a békét. Ezekben a küzdelmekben is megtapasztalhatjuk, hogy Isten Jézus Krisztus által ad erőt, megoldást, Ő megtarthat minket az örök boldog élet számára. Álljon itt a négynaposan megoperált dédunokám bátorító példája. Ma már nehéz elképzelni, milyen szorongatott helyzet volt a légitámadások ideje. Fekete papírral kellett minden ablakot beragasztani, nehogy a kiszűrődő fény árulkodjon a házak hollétéről. Ha egyáltalán levetkőztünk este, olyan gondosan kellett mindent előkészíteni, hogy a légiriadó szirénájára pillanatok alatt a szenespincébe rohanhassunk. Megtanultuk a készenlétet. A bombázó repülők vészt jelző, dübörgő hangja, majd a közelben ledobott bombák zuhanása és szörnyű robbanása, házunk imbolygása, és utána a pusztulás és halál látványa tehetetlen kiszolgáltatottságot jelentettek. Milyen hatalmas segítség volt ekkor édesapám vezetésével együtt mondani a Miatyánkot és énekelni. A szörnyű bombázások elől levitt édesapám a nyáron nagyon kellemes Balaton-parti kis nyaralónkba. Hamarosan jött azonban a front, és mikor értünk jött, már nem tudott minket hazavinni Kispestre. Az országnak ez a része nagyon sokat szenvedett a háborúban. Többször cserélt gazdát. Házunk vízpart felőli oldalán gépfegyveres orosz katonák törtek előre, átvágva a kerítéseket, míg az utcán német tankok lőttek, majd a házak elfoglalása következett. Emlékezem édesanyám konyhakövön, térden kiáltott imádságára: Nem baj, ha földönfutók leszünk is, csak engedjék haza elhurcolt édesapámat! És ő megjelent azzal, hogy gyorsan el kell hagynunk a házat. Elkezdődött a hónapokig tartó menekülés. Előbb a gyér lakosságot egy helyre zsúfolták, majd a települést is el kellett hagyni. Ekkor történt, hogy édesapám és nagyapám este imádkozva nekiláttak egy szánkó készítésének, és éjjel valóban leesett a hó, és ha nagyon nehezen is, de azon húzhattuk a szükséges dolgainkat. Volt, hogy az éjjelt szabad ég alatt töltöttük, hasznos volt a magunkkal hozott dunyha, a kukoricaszárakból készült fekhelyen. Háborús körülmények között sokan kivetkőznek emberi mivoltukból. Valóban elszabadul a pokol. A brutális katonák nem tisztelik az életet, az erkölcsöt, a magántulajdont, de utóbbit a helybéliek sem. A zsúfoltság és rossz higiénés viszonyok miatt elszaporodnak az élősködők (rüh, tetű) és a fertőző betegségek (májgyulladás, vérhas, tífusz). De vajon most nincs háború? Méghozzá tömeges áldozatot szedő!? Ef 6,11 16-ban olvashatunk arról a küzdelemről, amelyet a kezdettől fogva emberölő Gonosz ellen ma is vívnunk kell. Nem szólnak a figyel- 16 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

17 INNEN-ONNAN meztető szirénák, nem ijesztenek a bombák, mégis tömeges a pusztulás. Hazánkban naponta 100 körüli magzati életnek vetnek véget, méghozzá a legvédettebb helyen, az anyaméhben. Az összes háború, ami a mi népünk történetében lezajlott, nem szedett annyi emberáldozatot, mint óta az abortusz (több, mint 6 milliót!). Ez az istentelen gyakorlat a babák életének kioltásán túl gyilkossá teszi az anyát, párját, a végrehajtókat és a társadalmat is. Dr. Philip Ney, kanadai pszichiáter, Napóleon Ney tábornokának leszármazottja törleszteni szeretné őse sok életet kioltó bűnét. Kutatást végzett az emberi élet védelméért. Sok éven át, több országban, számos kérdést feltevő felmérést végzett magzatokat vesztett nők körében. Megrázó eredményei közül kiemelem, hogy csaknem kivétel nélkül azt vallották, ha egyvalaki igazán támogatta volna őket, akár csak szóval is (!), elálltak volna az abortusz szándékától. Elharapódzott hazánkban a trágár beszéd is. Jól öltözött fiúk és lányok értelmetlenül ismételgetnek olyan felszólító mondatot, melyet én a háború alatt csak oroszul hallottam. Akkor minden nő rettegve féltette az életét és a szemérmét. Ma, békeidőben sokan ajánlják fel magukat józan vagy bódult állapotban futó kalandokra. A nemi úton terjedő fertőző betegségek is szaporodnak, hiába kapnak a kettőszáz féle betegség közül kettőre védőoltást a fiatalok. Komoly harcot jelentenek életünkben a saját vagy szeretteink betegségei is. Ezekben a küzdelmekben is megtapasztalhatjuk, hogy Isten Jézus Krisztus által ad erőt, megoldást, Ő megtarthat minket az örök boldog élet számára. Álljon itt a négynaposan megoperált dédunokám bátorító példája. Hála legyen Istennek, aki a győzelmet adja! DR. DRENYOVSZKY IRÉN» Híd magazin 2014 IV. számhoz készült írás Gyermektelen Nincs róla emlékem, hogy valaha tényleg jót beszélgettem volna saját gyermektelenségemről. Ez egy olyannyira személyes (és fájdalmas) téma, hogy szinte sosem kerül szóba. És ha netán mégis egyszer szóba kerülne, akkor körülményesen, kölcsönös szégyenérzettel. Sokáig tartott amíg eldöntöttem, hogy mégis szánok erre egy pár sort. Pont azért mert annyira érzékeny és személyes téma. Rajta. Először is. Számomra teljesen érthetetlen okokból emberek logikusnak tartják, hogy egy egészségtelen testű ember gyermektelen (négy kezelhetetlen gerincsérv korlátol). Természetesen ez különösen logikátlan, mivel egy rossz gerinc nem feltétlen függ össze a fogamzás képességével. De függetlenül a test állapotától áll a kemény valóság. Negyvenhárom éves vagyok és gyermektelen, akaratomon kívül. Környezetemben van még egy pár nő, netán házaspár, akik ugyanezzel a gonddal birkóznak. A férfi szempontról nem tudok írni, mivel férjemnek van négy gyönyörű gyermeke. Gyermekek, akiket teljes szívből szeretek. Gyermekek, kik értékes ajándékként vannak jelen életemben, minden szép tehetségükkel és tetsző tulajdonságaikkal. De ez a tény nem változtat saját gyermektelenségemen. Minden anyák napja fájdalmas. Minden szánalmas tekintet egy babalátogatásnál, egy gyerekzsúron vagy bárhol élesen érinti lelkem. Talán a legrettenetesebb és furcsább: van egy kiskutyánk. Vannak emberek akik erről azt mondják: de jó, akkor neked is van egy gyermeked. Hiányzik valami, ami után mindig vágyódtam. Talán a vágy szó nem is alkalmas. Nem tudja magába foglalni érzelmeim mélységét. Mint gyermek kevés bizonyosságod van jövőddel kapcsolatban. Álmodozol, nagyban vagy mindennapi kis álmokat, tervezgetsz. S utána újabb terveket szősz, amikor életed új irányba halad. Mint kislány és később, mint fiatal nő egy bizonyosságom volt erre a földi életre: anya leszek. Valamit tovább adhatok majd ebben az életben. Rövid ideig gondoskodhatok egy új emberről. Láthatom, élete merre bontakozik s mikor késöbb öreg leszek legalább láthatom a jövőt gyermekeim és unokáim jelenlétében. Ez a mély bizonyosság és az ezzel járó vágy nem valósult meg és ez számomra érthetetlen. Egyáltalán nem értem. Volt egy idő, hogy ez a nem-értés lebénított. Milyen értelme lehet saját életemnek a nemzedékek sorában, ha nem marad utánam senki? Ha a saját vérvonalam megáll saját utolsó leheletem után? Mit hagyok magam után? Milyen hagyatékot ad tovább az ivadék nélküli ember? Most már nem bénít a gyermektelenség. Bár a hiányérzet és mély szomorúságom egyenlőre nem csökkennek. Nem. Naponta birkózom ezekkel az érzelmekkel, bár ez sem rendszeres beszédtéma. És amikor barátnők panaszait hallgatom mozgalmas családi életükről, talán még mélyebb a birkózás. Ésszel tudom, hogy növekvő gyermekekkel nehéz és mozgalmas lehet az élet. De legalább van családjuk. És rendszeresen vannak körülöttem gyermekek. Barátok gyerekei, család, szomszédgyerekek. Mind szívesen jönnek, beszélgetni, sütni, aludni, olvasni, játszani, sorolhatom. Ésszel tudom, hogy ez egy DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 17

18 INNEN-ONNAN nagy áldás. S hogy sok gyermektelen embernek ez sem adatik. De mikor visszatér a csend a házba, óriási a hiányérzetem. És rendszeresen vagyok kapcsolatban fiatal felnőttekkel, akiket gyerekkoruk óta valamilyen formában felkarolhattam. Akik már tizenöt éve mondták: De sok gyereked van, még ha nem is a tiéd. Észszel tudom, hogy ismerni, bizalmas kapcsolatba lenni fiatal felnőttekkel különleges ebben a világban. De amikor hamarosan családot alapítanak, mégsem leszek nagymama. Ahogy telnek az évek, életem mind jobban annak jegyében áll, hogy vágyakozzam azután ami a mienk. Mondhatom, hogy ez sok. Isten megáldja életünket megszámlálhatatlan sok módon. Kis és nagy dolgokban. De ez az egy, a gyermektelenség, ezután nem bírok megtanulni vágyakozni. Azt sem tudom, tudok e valaha élni a gyermektelenséggel. Az elfogadás egyenlőre nem áll fenn, mint lehetőség. Csendes szenvedéssel elviselni szintén kizárt. A csendes szenvedés távol áll tőlem, muszály legyen mozgás az életben,hogy tovább tudjunk jutni. Ha a nagy vonalról van szó, ami a szülő-lét vagy a felnőtt-lét-el jár, az élet továbbadásáról a szó tágas értelmében, akkor igyekszem a számomra helyes utat keresni, létező kapcsolataimon belül. Erősen érzem az ezzel járó felelősséget. Felelősség az imádságban, minden gyermekért aki hozzánk tartozik, legyen az közel vagy távol. De mégis kötődik hozzánk. Felelősség cselekedetekben. Ajtónk mindig nyitva áll azok számára, akiknek erre szükségük van. Felelősség a meghallgatásban. Lehet, hogy nem teljesen logikusan jön ebben a felsorolásban, de mégis nagyon fontos. Nem kívánok egy befelé fordult, megkeseredett gyermektelen nővé válni. Mindig szeretném meghallgatni és hallani azt, ami az utánam következő nemzedéket foglalkoztatja. A kicsi, mindennapi dolgaikat, nagy álmaikat, a ki nem mondott vágyakat, melyeket van, hogy a szavakon vagy hallgatáson túl véli felfedezni az ember. Szeretném naponta felelősségemet vállalni és hordozni. Akkor is, ha utána sír a szívem saját hiányom miatt. Mert akkor válok csak teljesen gyermektelenné amikor elfordítom tekintetem azoktól a gyermekektől, akik más módon lettek rám és ránk bízva. A gyermekek iránti szeretetet aján dékként kaptam. Az ehhez szükséges türelmet szintén ajándéknak tekintem. Ha nem élnék ezekkel, elpazarolnám a felelősségeket és lehetősségeket, melyeket kaptam és kaptunk az életnek ezen terén. Az édes-keserű mellett döntök a megkeseredés helyett. Nehéz döntés, mely van, hogy ütközik érzelmeimmel. De ez nem baj, mert ez a döntés mégis több örömre, több megelégedettség felé vezet. Talán egy picit jobban afelé, hogy mégis oszthatsz magadból ebben az életben. S talán többet, mint gondolom. Mert ha nincs is kielégítve a gyermekvágyam, Isten hűsége mégis áll, nemzedékről nemzedékre. Ezért hűséges az én életemben is. Ezt azért mégsem vetem meg. Épp azért, mert gyermektelen vagyok. Épp azért, mert mert ezt nem értem. Épp azért, mert birkózom, küszködök. Épp azért, mert én, és szerintem minden gyermektelen ember körülöttem, saját gyermektelenségét nem használhatja kifogásként, hogy kivonja magát saját nemzedéke felelősségei alól. Ez az utolsó kemény mondás? Talán. De talpon tart. Figyelmesen tart. Erre szükségem van, mert gyermektelen vagyok, akaratomon kívül. KNOLNÉ TÜSKI GABI Állj mellettem Reggeli imádság Becsülettel és tesztességgel akarok Gondolkodni, beszélni, cselekedni. Mások javát jobban keresni. És minden kívánságomat Akaratodnak mérlegére tenni. Állj mellettem. Tájékozódni akarok Mielőtt ítélnék és döntenék. Meghallgatom, amit mondanak nekem. Kitartok véleményem mellett Még akkor is, ha árt nekem. Nem akarok gyalázni senkit, ha másként látja is a dolgokat Nem akarok ártani másoknak, még ha ez hasznomra is volna. Nem akarok rábírni senkit, hogy lelkiismeretét megcsúfolja. Állj mellettem. Dolgozni akarok: Befejezni és kijavítani. Megváltoztatni, ha valamiben tévedek. Pihenni, gyógyulni akarok, Anélkül, hogy másoknak kárt tegyek. Állj mellettem. Hadd legyen elég időm mind azoknak, akik igénylik a szeretetem. Segíteni akarok annak is, aki nem tetszik nekem. Azt akarom, hogy ez a nap a Te napod legyen. Állj mellettem. ISMERETLEN ANGOL SZERZŐ 18 TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

19 INNEN-ONNAN AZ ORVOS IMÁJA Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad, Megváltónk által új életet és re ményt nyertünk! Szentlelked vezessen ma munkánkban! Segíts, hogy orvosi hivatásunkat szeretetben, bölcsesség ben és tisztességben teljesítsük! Adj nekünk tudást és szorgalmat a betegségek megelőzéséhez, fel ismeréséhez és kezeléséhez! Te segíts vi gasztalást nyújtani félelemben és szo morúságban! Tégy szabaddá önző tö rekvéseinktől! Legyünk őszinték mind abban, amit mondunk és teszünk! Ha el fáradunk, segíts a helytállás ban! Őrizd meg bennünk a meg váltásba ve tett hitünket s bizalmunkat, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk végleg legyőz te a halált. Ámen Kiadja a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága NONPROFIT kiadvány E számunk szerkesztésében részt vettek: dr. Drenyovszky Irén, dr. Kiss Katalin, dr. Margittay Erzsébet, dr. Makó János, Rezessy Szabolcs, dr. Ujlaki Mátyás, Felelős szerkesztő: Dr. Margittay Erzsébet A szerkesztőség címe: 1013 Budapest, Attila út 25. ISSN Kiadványunk megjelenik negyedévenként Támogassa adója 1%-ával a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságát! Adószám: TEVÉKENYSÉGÜNK: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságában olyan orvosok, egészségügyben dolgozók vannak, akik Jézus Krisztust szeretnék követni családi életükben és sajátos egészségügyi hivatásukban. A Társaság rendezvények, és kiadványok révén segít, hogy Urunk áldásával, oltalmával élhessék mindennapjaikat, maguk és minden rájuk bízott embertársuk javára, hogy testi-lelkiszellemi egészségük legyen. Tevékenységünk országos kiterjedésű. Vidéken működő helyi csoportjaink várják orvosok és egészségügyben dolgozók jelentkezését, illetve minden érdeklődőt. Társaságunk egyik szekciója támogatja a missziót az egészségügy területén, a másik válságterhességi központot segít. Tál és Kendő című, negyedévente megjelenő folyóiratunk a kapcsolattartás egyik fontos eszköze. Tagságunk részére és a környező országokban élő magyar orvosok és egészségügyi dolgozók részére is rendszeresen küldjük SUMMARY Támogatás KOMT CÉLJAI: 1. Evangélizáció. 2. Kapcsolatok teremtése. 3. Közösség megerősítése. 4. Fiatal kollégák támogatása. 5. Misszió. Minden évben a KOMT tagok és érdeklődők részére konferenciát szervezünk. ADOMÁNY Ha szeretne hozzájárulni munkánkhoz, megteheti az alábbiakban közölt számlaszámra történő utalással illetve készpénz befizetéssel. Kérjük, számlaigényét jelezze. KOMT számlavezető: OTP Bank Nyrt. XI. kirendeltség. Számlaszám: A évi konferencia a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg. Visibly or invisibly, the months of November and December are candlelit months it is thus proper to have a candlelit edition of Tál és Kendő, which opens with the article Lighting a Candle to commemorate all those who have exchanged this life for eternity. For us, however, All Saints Day or the Day of the Dead immediately in its wake are not days of mourning but Days of Hope: hope for the coming of Christ. The second topic in focus guides us towards different candles: those that illuminate Christmas, those that are lit in commemoration of the birth of Jesus, and those that albeit mostly invisibly shine on the road leading to the birth of a child, of any children today. At the same time, as the contributors to the question of expecting children point out, this is often a rather problematic issue. From a different perspective, so is the condition of not being able to become parents. Still, all the essays culminate in the serene understanding of love, of the concept of God loves you. FORDÍTOTTA: BUDAY MARIANN DECEMBER TÁL ÉS KENDŐ XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 19

20 G YA R OR ÁG A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának XVIII. Országos Konferenciája és XXIII. Közgyűlése A S TÉ I TÁ R S NY ORVOS MA SZ O K ÁG A KERE Dr. Tóth Judit SZEGED, OKTÓBER Dr. Kellermayer Miklós Dr. Boda Domonkos Dr. Somody Imre Dr. Pintér Gábor Dr. Győri József, dr. Bodnár Ákos, dr. Ferencz Péter, dr. Tamás György, dr. Makó János és dr. Oroszi Pál Dr. Kereszty Éva Dr. Füzesi Judit Dr. Kiss Katalin Dr. Tolnay Lajos Dr. Nagy Dániel Dr. Sóti László és Dr. Petz Zsuzsanna Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet Sipos Márk lelkipásztor vezetésével Dr. Csókay András Dr. Böszörményi Dalma SZ

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben