Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről"

Átírás

1 Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről február 28-i rendkívüli ülésen: - A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztése című TIOP / pályázat kivitelezőjének kiválasztására került sor, az előzetesen megkért három árajánlat közül a legkedvezőbbet a Digital System Computer Kft Nyíregyháza ajánlotta Ft összegben. A testület döntése szerint ezzel a vállalkozással került megkötésre a pályázat kivitelezéséről szóló szerződés. - A Képviselő-Testület a évi költségvetés megalapozását szolgáló intézkedésekről, helyi önkormányzati intézmények létszámcsökkentéséről szóló határozatával a Nyírbogdány Község Önkormányzata Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény óvodájában az indítható csoportok számát a július 1. napjától 1 csoporttal véglegesen csökkentette, ezzel egyidejűleg az önkormányzat költségvetésének racionalizálása miatt július 1. napjától 2 óvónői és 2 dajka álláshelyet véglegesen megszüntetett. -Nyírbogdány Község Önkormányzat Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény óvodájában a július 1. napjától indítható csoportok számát 4 csoportban határozta meg, ezzel egyidejűleg az óvodában 8 óvónő és 4 dajka álláshelyet határozott meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló hatályos jogszabálynak megfelelően az állami támogatás igényléséra vonatkozó pályázatot nyújtsa be. A Képviselő-Testület ezzel egyidejűleg a évi költségvetés megalapozását szolgáló intézkedésekről, helyi önkormányzati intézmények létszámcsökkentéséről szóló 13/2011. (II. hó 11. nap) határozatát hatályon kívül helyezte. -Döntés született az Ipari parkban történő beruházáshoz szükséges földterület biztosításáról-az ALFA-Bioenergetikai Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság haszonbérleti szerződésének módosításáról. -Nyírbogdány Község Önkormányzata fenntartásában működő Gyermekjóléti Szolgálat, Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-Testülete által a évi költségvetés megalapozását szolgáló intézkedésekről, helyi önkormányzati intézmények létszámcsökkentéséről szóló 11/2011. (II. hó 11. nap) határozat alapján a Közép Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott vasmegyeri gyermekjóléti szolgálatához csatlakozott.

2 2011. március 7- rendkívüli ülésén: -A évi költségvetés megalapozását szolgáló intézkedésekről, helyi önkormányzati intézmények létszámcsökkentéséről szóló 9/2011. (II. hó 11.nap) határozat kiegészítéséről szóló határozatával rendelkezett, hogy Nyírbogdány Község Önkormányzatánál alkalmazott karbantartói létszámot az önkormányzat költségvetésének racionalizálása miatt március 1. napjával 1 fővel véglegesen csökkenti egy fő (név szerint) karbantartó felmentését határozta el. -A évi költségvetés megalapozását szolgáló intézkedésekről, helyi önkormányzati intézmények létszámcsökkentéséről szóló 10/2011. (III. hó 7. nap) határozat kiegészítéséről szóló határozatával Nyírbogdány Község Önkormányzata Védőnői Körzet számát az önkormányzat költségvetésének racionalizálása miatt március 1. napjával egy körzettel véglegesen csökkenti ezzel egyidejűleg az alkalmazott védőnői létszámot 1 fővel véglegesen csökkenti (név szerint) védőnő felmentését határozta el. -A gyermekjóléti szolgáltatás feladat társulásba történő átadásáról szóló 21/2011. (III. hó 18. nap) határozatával a Képviselő-Testület Nyírbogdány Község Önkormányzata, mint feladatátadó a fenntartásában és működtetetésében lévő Gyermekjóléti Szolgálat (4511. Nyírbogdány, Fő u. 6) által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Közép Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának (4502. Vasmegyer, Kossuth u. 104.) mint feladatátvevőnek május 2. napjától átadta. -A feladat átadással egyidejűleg Nyírbogdány Község Önkormányzatánál alkalmazott gyermekjóléti szolgálat családgondozója álláshelyet május 2. napjától véglegesen megszünteti (név szerint) családgondozó közalkalmazotti jogviszonyát május 2. napjával kezdődően véglegesen megszünteti. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló hatályos jogszabálynak megfelelően az állami támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot nyújtsa be április 4-i ülésén: -Döntés született az Ászok a pályán Egyesület kérelméről, a testület az Ászok a pályán Egyesület kérelmének helyt adott és Nyírbodány Község Önkormányzat tulajdonában lévő Nyírbogdány, Gyár u. szám alatti közösségi ház udvarán a kérelemben foglalt díszfák és virágok ültetéséhez hozzájárult. -A Képviselő-Testület Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti jegyzői szolgálati lakás időszerű karbantartási feladatairól szóló döntésében a lakás működőképességét is biztosító vegyes tüzelésű fűtőkészülék üzemeltetésére alkalmas kémény bérlő költségén történő felújítását engedélyezte és a szolgálati lakás melléképületeinek elektromos hálózata kiépítésének befejezését határozta el.

3 -A testület a bérlő költségén engedélyezte a nappali helyiségbe vízteres kandalló fűtőkészülék beszerelése és központi fűtés rendszerre történő rákötése és üzemeltetése. Konya és speiz helyiség közötti válaszfal eltávolítását, a konyha alapterületének növelése érdekében, a beépítésre kerülő ajtót az önkormányzat biztosítja. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Nyírbogdány, Fő u. 6.) kertjének és kertjében elhelyezkedő pincéjének térítésmentes használatát illetve a két ingatlan közötti elavult drótkerítés felszámolását. -A nyírbogdányi önkéntes tűzoltó egyesület kérelmének helyt ad és Nyírbodány Község Önkormányzat tulajdonában lévő nyírbogdányi 596 és 597 hrsz-ú, 6409 m2 illetve m2 nagyságú, - kivett beépítetlen - művelési ágú ingatlanokon önkéntes tűzoltók részére gyakorlópálya kialakítását engedélyezi, azzal, hogy a gyakorlópálya kialakítása és annak használata a területeket és azok környezetét, természeti értékeit nem károsíthatja. A gyakorlópálya kialakításához anyagi támogatást nem nyújtott. -A Képviselő-Testület tárgyalta a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány programjának támogatását, ennek során az alapítvány támogatási programjával egyetértett, de az alapítvány célkitűzéseihez anyagi és szervezeti támogatást nyújtani nem tudott április 13- rendkívüli ülésén: - Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára került sor. - Elfogadásra került Nyírbogdány Község Önkormányzata Gazdasági Programja. - Megalkotta a Képviselő-Testület Nyírbogdány Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervét. - Döntés született beruházási hitel felvételéről, Nyírbogdány faluközpont rehabilitáció beruházás megvalósítása érdekében. - Elfogadásra került a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása. - Jóváhagyta a testület a MOL Energiakereskedő ZRT. (Budapest, Benczúr u. 13/b.) Nyírbogdány Község Önkormányzat és intézményeinek vezetékes földgázzal történő ellátására megkötött szerződését.

4 2011. április 27- ülésén - Megalkotta a testület Nyírbogdány Község Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét. - Módosításra került az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet. - Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámoló. - Döntés született Nyírbogdány Község Önkormányzata önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása című pályázaton történő részvételére - Elfogadta a Képviselő-Testület Nyírbogdány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót. - A gyermekjóléti szolgáltatás feladat társulásba történő áradásáról szóló határozat módosításában Nyírbogdány Község Önkormányzata, mint feladatátadó a fenntartásában és működtetetésében lévő Gyermekjóléti Szolgálat (4511. Nyírbogdány, Fő u. 6) által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Közép Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának (4502. Vasmegyer, Kossuth u. 104.) mint feladatátvevőnek május 1. napjától átadta május 13-ülésén - A Nyírbogdány Község Önkormányzat önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó határozat módosításra került. - A testület a évi viharkár kapcsán benyújtott VIS-MAIOR pályázat elszámolása során a /VIS/sz támogatási szerződés alapján a Művelődési Ház Nyírbogdány, Gyártelep hrsz.929/4 épület helyreállítási munkálataira kapott Ft támogatási összegről lemondott. -A nyári gyermekétkeztetés lehetőségével, a támogatások igénylésével az önerő biztosításának hiánya miatt évben nem kíván élni az önkormányzat.

5 2011. május 26-i ülésén: - Módosításra került az állatok tartásáról szóló 11/2002.(IX.01.) rendelet. - Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak évi munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testület elfogadta. - A Képviselő-Testület Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjává Fejér Imrét megválasztotta. - Elfogadásra került a Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése. - A Képviselő-Testület a NYÍR-FLOP KFT-vel megkötött hulladéklerakó telep üzemeltetési szerződést módosította július 05-i ülésén - A Képviselő-Testület Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének megbízatásának időtartamára július 5. napjától Terdik Tibor képviselőt megválasztotta. - Nyírbogdány 3823 számú összekötő út (elkerülő út) tulajdonviszonyának rendezése érdekében a 3823 számú összekötő út nyírbogdányi külterületi szakaszát jelentő nyírbogdányi 0159/2 hrsz-ú ingatlan helyzetét rendezte. A változás következtében ennek az ingatlannak a területe 51 m2-rel csökken. A 4. számú I. rendű főút nyírbogdányi külterületi szakaszának minősülő nyírbogdányi 0118 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról térítésmentesen lemondott a Magyar Állam javára, az ingatlan területe 561 m2-rel nő. Felhatalmazta Balogh Tibor polgármestert Dr. Juhász Barnabás ügyvédet megbízni, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ előtti eljárásban Nyírbogdány Község Önkormányzatának képviseletében eljárjon. - Tájékoztatásra került a testületet az önkormányzat aktuális pénzügyi gazdasági helyzetéről július 20-i ülésén: - A Képviselő-Testülete Nyírbogdány Község Önkormányzata tulajdonában lévő sportpálya és egyéb helyiségeit (öltöző, zuhanyzó, WC ) a évi bajnokságra térítésmentesen a Nyírbogdány SE részére biztosítja. - Tájékoztatásra került a testület az önkormányzat anyagi-gazdasági helyzetéről.

6 2011. augusztus 5-i rendkívüli ülésén: - Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a testület tudomásul vette.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól 1/2013. (I. 21.) Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2/2013. (I. 21.) Leader piaccsarnok kialakítása végszámla megelőlegezése 3/2013. (I. 21.)

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben