J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének június 26-án tartott rendkívüli nyílt testületi ülésen. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Igazolatlanul távol: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. Sáhóné Horváth Márta polgármester, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt képviselők és Vizkeleti István alpolgármester Ágoston Lászlóné, Bátisz Erzsébet képviselők Szabó Árpád képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Lakosság részéről megjelent 1 fő. Dr. Szolga Emese jegyző Vincze Attiláné iskolaigazgató Köszöntötte a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket, és mindazokat, akik megjelentek. Megállapította, hogy Képviselő-testületük határozatképes. Két képviselő, Ágoston Lászlóné és Bátisz Erzsébet jelezte távolmaradását. Szabó Árpád képviselő ismét nem jelezte, hogy nem tud megjelenni. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 120/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai Mónika jegyzőkönyvvezető személyét. Sulyokné Kállai Mónika jegyzőkönyvvezető Ismertette a napirendi pontokat. A Különfélékben felsorolt három témát, melyet tárgyalniuk kell. Elmondta, hogy a különfélék után zárt ülés lesz elrendelve. NAPIRENDI PONTOK: 1. Az Önkormányzat intézményeiben alkalmazandó térítési díjairól szóló 1/2012. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 2. Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 8/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 3. A helyi népszavazásról szóló 11/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 1/13

2 4. A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló 10/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 5. Az állattartásról szóló 15/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 6. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 16/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 7. Aktuális pályázati kiírások megtárgyalása - TÁMOP-6.1.2/11/1 - EMVA - Testvérvárosi találkozók - Könyvtár pályázat 8. Parkolással kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatás 9. Különfélék Sportkör részére jelzálogjog bejegyzés Bérleti ajánlat a hangosításra Tájékoztatás a Biczóné Kőműves Krisztina és Kovácsné Szemes Ibolya ügyében ZÁRT ÜLÉS: 10. Némethné Alföldi Zsuzsanna kérelmének tárgyalása 121/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. Sáhóné Horváth Márta polgármester 1. Az Önkormányzat intézményeiben alkalmazandó térítési díjairól szóló 1/2012. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Elmondta, hogy az Ügyrendi bizottság már tárgyalta a rendelet tervezetet. Voltak bent a Kormányhivatalnál ezzel kapcsolatosan, és megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a megbeszélésen elhangzottakat. Elmondta, hogy az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról az ügyrendi bizottság már tárgyalt június 21-én. Akkor elfogadásra javasolta a térítési díjról szóló rendeletet. Elküldte átnézésre a Kormányhivatalba, tekintettel arra, hogy egyeztetni ennek kapcsán ma délelőtt tudott. Még vannak olyan dolgok, amiket pontosítaniuk kell. A térítési díjakról szóló törvényességi felhívást mindenki megkapta. Ez egy szóbeli felhívás volt, mely ki lett nyomtatva. Leírta a referensük, segítségként, hogy milyen dolgokat kellene átvezetniük a rendeletben. Melyek azok a területek, amik már azóta az új jogszabályi rendelkezésekbe ütköznek. Hiszen a térítési díj 2011-ben lett megalkotva. Azóta is aktualizálni kellett, illetve voltak olyan részei a rendeletnek, amelyek már akkor a megalkotásakor jogszabályt sértettek. Mivel tipikus hibák voltak a Komárom-Esztergom megyei rendeleteknél a jegyzőknek a törvényességi és ellenőrzési főosztály kiküldött egy tájékoztató anyagot a Pauerné Csaba Judit segítségével, a térítési díj rendelet megalkotása miatt. Ezért az eddig kiküldöttekhez képest annyiban változna az önkormányzati intézményekben alkalmazandó térítési díjaknak a 2/13

3 rendelete, hogy az első paragrafusból a felnőtt étkeztetésre vonatkozó részt határozatban kell megállapítaniuk. Tehát itt csak a gyermekétkeztetésre vonatkozó területeket lehet a rendeletbe kifejteni. Annyit kértek még, hogy a térítési díj összege és annak a befizetése, módja, ahogy a mellékletében meg lett határozva. Viszont ne úgy jelöljék, hogy 1/1/A., hanem leegyszerűsítve, Ennyi, amit változtatniuk kellett. Ennek kapcsán a határozat pedig plusz részt tartalmaz. Felolvasta a határozati javaslatot, mely az 1. mellékletben került csatolásra. Megköszönte és összegezte, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendeletet, valamint annyi változás van benne, hogy még egy határozatot is kell hozniuk. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Nem volt, így javasolta a rendelet elfogadását. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet alkotáshoz minőségi többség szükséges, tehát legalább 4 képviselő-testületi tagnak kell szavazni a rendelet elfogadásához. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 20/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete: 20/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat intézményeiben alkalmazandó térítési díjakról Határozati javaslattal élt. Megkérték a jegyző asszonyt, hogy a rendeletekkel kapcsolatos szokásos kihirdetéseket tegye meg. 122/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának képviselő testülete a felnőtt-étkeztetésre vonatkozó térítési díjak összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Felnőtt étkeztetésre jogosultak: Az Egységes Óvoda - Bölcsődében, a Jókai Mór Általánosban Iskola (továbbiakban: az intézményekben) és Bana Község Önkormányzatánál és Polgármesteri Hivatalánál jogviszonyban álló (továbbiakban: önkormányzat, hivatal) a) önkormányzati dolgozók b) óvodai alkalmazottak és napközis étkező alkalmazott, valamint c) vendégétkezők. 2. Az intézményben a gyermekek étkeztetésével közvetlenül kapcsolatba kerülő, az óvodában az óvodapedagógus és dajka, az iskolában a napközis nevelő és konyhai dolgozó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott által fizetendő étkezési térítési díjat az alábbiak szerint határozza meg: tízórai ebéd uzsonna összesen % 125 Ft 360 Ft 125 Ft 610 Ft Az intézményekben illetve az önkormányzatnál valamint hivatalnál dolgozó (továbbiakban: önkormányzati dolgozó) közalkalmazottak, köztisztviselők és más jogviszonyban állók által fizetendő térítési díjat 428 Ft-ban állapítja meg. 4. Az Egységes Óvoda - Bölcsőde intézményvezetőjénél vendégétkezés igényelhető, melynek térítési díja 570 Ft. Sáhóné Horváth Márta polgármester 2. Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 8/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Megkérte a jegyző asszonyt, hogy a mai Kormányhivatali megbeszélésről tájékoztassa a jelenlévőket. 3/13

4 Az Ügyrendi bizottság szintén elfogadta a felülvizsgálat kapcsán a rendeletet. (2. melléklet) Két észrevételt tettek a Kormányhivatalnál. Az 1. (1) bekezdésben a rendelet személyi és tárgyi hatálya helyett ki kell húzni a személyi és tárgyi részt, marad csak a rendelet hatálya szöveg. A 3. (2) bekezdése, ami még kimarad, ami arról szól, hogy a nyitvatartási idő betartását a polgármester jogosult ellenőrizni. Ezt nem teheti meg a polgármester, ezt ki kellett húzni, mert magasabb rendű jogszabály már ezt a dolgot a jegyzőre telepíti. A jegyzőt sem lehet beleírni a rendeletbe, mert ezt már magasabb rendű jogszabály szabályozta. Még jelezték, hogy a polgármester a záradékolást megadhatja résznél nem megadhatja, hanem megadja. A hat, -het szót ne használjanak, mert ez eshetőleges. Valamint a végén bonyolult szóhasználat miatt elég csak annyit írni, hogy hatályát veszti. Az e rendelet rendelkezéseit a már működő üzletek esetében is alkalmazni kell részt javasolták kihúzni, mivel ez egy alap dolog, ha nem írják le, ez akkor is úgy van. A melléklethez pedig azt javasolták, hogy a Bejelentés a kereskedelmi egység nyitvatartási idejének a módosítására helyett a kereskedelmi egység nyitva tartási rendjétől való eltérés legyen. Ennyi volt a javaslat a Kormányhivatal által. Elmondta, hogy ezt az Ügyrendi bizottság elfogadta. Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatosan. Nem volt, így javasolta a rendelet elfogadását, és megkérte a jegyző asszonyt, hogy gondoskodjon ennek is a szokásos módon történő kihirdetéséről. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 21/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete: 21/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 3. A helyi népszavazásról szóló 11/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Megkérte a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet. Elmondta, hogy ez egy több oldalas rendelet volt. Majd a jogalkalmazási törvény kimondta, hogy amit magasabb szintű jogszabály szabályoz, az ne legyen benne a helyi rendeletben. Így látható, hogy szinte egy oldalra összeszűkült a rendelet. Még a 2. -t is ki kell belőle venni, amit a polgármester asszony az ügyrendi bizottsági ülésen is javasolt. A körjegyzőség és intézményfenntartó társulás létrehozására legyen kötelező kiírni a népszavazást. A Kormányhivatal a mai napon közölte, hogy ez szervezeti, működési kérdés, ebben nem lehet népszavazást kiírni. Ezt hagyják ki a rendeletből. Ismertette ennek megfelelően a rendelet tervezetet a 3. mellékletben. Láthatóan három szakaszban áll meg a rendelet, a többi részt javasolták, hogy tűzzék mögé. A törvényi hivatkozásokat ki is nyomtatta. Azok leírják, hogy mik azok, amiket a rendelet nem tartalmaz, de hozzá tartozik. Megköszönte és megkérdezte, hogy van-e észrevétel. Nem volt, így javasolta a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 22/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete: 22/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 4. A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló 10/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Megkérte ismételten a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Kormányhivatal álláspontját. Az Ügyrendi bizottság elfogadta a módosításokat. (4. melléklet) Sokat meditáltak rajta, hogy a virágok benne maradjanak, vagy ne. Sajnos van panasz ügy a virágokkal kapcsolatban. Azt az álláspontot képviseli a Kormányhivatal, hogy a virágokat hagyják ki a rendeletből. Abba már ne szóljanak bele, hogy a virágot milyen távolságra lehet ültetni. Ha helyi panasz ügy van, akkor oldja meg a jegyző, de ne rendeletben legyen szabályozva. Egyedül a virág szó kerüljön kihúzásra a rendeletből. Ez a címben, az 1. (2) bekezdésében, valamint a 3. a.) pontjában található. Minden más szabályozás megfelelő, csak a virágot nem szabályozzák. Kimaradt belőle a hatályát veszti rendelkezés, hiszen a /13

5 es rendeletet hatályon kívül kell helyezniük. Valamint a A rendelet hatályba lépését megelőzően telepített növények esetén, ami az 5. (2) bekezdése, ott csak annyit kell írniuk, hogy a rendelet október 1-től alkalmazandó. Megköszönte és megkérdezte, hogy van-e észrevétel. Nem volt, így javasolta a rendelet elfogadását. Elmondta, hogy egyébként már volt rá példa, hogy a virággal kapcsolatban érkezett panasz. Ezt majd más módon kell kezelni a jegyző asszonynak. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 23/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete: 23/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól 5. Az állattartásról szóló 15/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Megkérte ismételten a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Kormányhivatal álláspontját. Az állattartásról szóló rendelet mindenhol problémát okoz. Nagyon sok jogszabályi változás volt ennek kapcsán. Lesz októberben is, és erre már felhívták a figyelmét. Lényeges, hogy az állattartásról szóló rendelet nagymértékben meghatározza egy falu, egy város életét. Főleg a falunak fontos, mert állattartásból élnek a helyi gazdák, személyek. Felhívták a figyelmét, hogy ne nagyon szabályozzanak olyat, ami például a haszonállat tartására vonatkozik. Felhívták a figyelmet arra a tájékoztatóra, amit ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság is kiadott. Valamint lesz egy új jogszabály, ez még csak tervezet. Már október 1-től valószínűleg hatályba lép. E szerint a haszonállatra vonatkozóan nem lehet a tartást engedélyhez kötni. Ha még most benne hagyják, akkor valószínű, hogy még október előtt módosítaniuk kell. A testület döntésére bízza, hogy kivegyék most, vagy maradjon. A régiben ez a 6., 7. valamint 8. a rendeletben. Illetve a kedvtelésből tartott állatoknál a 2011-ben elfogadott rendelet megalkotása után született meg egy Alkotmánybírósági határozat. Ez a 146/2011-es határozat, ami megállapította, hogy nem lehet szabályozni a darabszámot az ebek, macskák esetében. Végül abban egyeztek meg, hogy ez négyzetméterben legyen meghatározva. Viszont délelőtt kapott egy telefont, hogy úgy sem jó. Ne szabályozza inkább a testület egyáltalán a darabszámot. Az ebek bejelentése, azoknak a nyilvántartása önkormányzati feladatkör lesz. Ezt mindenképpen szabályozzák a 8. (2) bekezdésében. A évi 28. törvény 42. a.) pontja (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott adatokat köteles lesz bejelenteni minden banai lakos az ebekre vonatkozóan. A sportolásra tartott állat, mint fogalom kimarad a rendeletből. Kérte a testület véleményét és hozzászólását, hogy a haszonállat tartás maradjon-e, vagy nem. A védőtávolságok mindenképpen maradnak, csak a tenyésztésre vonatkozó részek a kérdésesek. (5. melléklet) Megköszönte. Októbertől fog ez életbe lépni, de többször is van olyan, hogy mégsem jelenik meg valami. Szerinte most maradjon így, és akkor módosítsák, ha ténylegesen megjelenik az új rendelet. Azonban kérte a tagok véleményét is. Vizkeleti István alpolgármester: Szerinte, ha most elfogadják, hogy kivegyék ezeket a számokat, akkor már később nem kell ezzel foglalkozniuk. Bujáki Lászlóné képviselő: Igazat adott az előtte felszólalónak, de ahogy korábban a polgármester asszony is jelezte, hogy nem lehet tudni még biztosan, hogy mi fog megjelenni. Nagyon nehezen lehet követni ezeket a változásokat. Véleménye szerint fogadják el ezt a rendeletet, majd októberig még meglátják, hogy miket kell még változtatniuk. Járóka Márió Zsolt képviselő: Szerinte is októberig maradhatna ez a változat. Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 24/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete: 24/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete az állattartásról 5/13

6 6. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 16/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Megkérte ismételten a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Kormányhivatal álláspontját. Nagyon sok panaszbejelentés érkezett ebben a témában. Észrevételük szerint kicsit visszaszorultak az égetések a szabályozás után. Lényeges, hogy az április 15-től október 15-ig terjedő időszakban engedéllyel lesz végezhető. Az engedély iránti kérelem írásban, a rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtható be a Polgármesteri Hivatalba. A 3. -ban felsorolásra kerül, hogy mit kell, hogy tartalmazzon. Október 15-től április 15-ig terjedő időszakban pedig csak bejelentés alapján lehet égetni. Az Államháztartási törvényt módosította a gazdasági stabilitásról szóló törvény, és ez azt határozza meg, hogy fizetési kötelezettséget nem határozhat meg az önkormányzat. Itt illetéket nem szedhetnek. Tehát ez kikerült, viszont az engedély kérelmet, és a bejelentést még be kell nyújtani. Nem lesz illetékvonzata. Kérte, hogy ezt az információt a Képviselő-testületi tagok is juttassák el a lakosság részére. Illetve vannak benne olyan részek, amiket már magasabb szintű jogszabályok szabályoznak. Ezért a bejelentés kapcsán csak annyi marad a rendeletben, hogy a bejelentés a Polgármesteri Hivatalba nyújtható be a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon. Kerti hulladéknak nem minősülő hulladék égetése a teljes naptári évben tilos, vasárnap és ünnepnap mindennemű hulladék égetése tilos. A többi rész kimarad. Ennyi volt az észrevétel. (6. melléklet) Jó hír, hogy nem kell az illetéket leróni, ha valaki tüzelni akar. Valóban visszaszorultak a tüzelések. Javasolta a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 25/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete: 25/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről 7. Aktuális pályázati kiírások megtárgyalása Megkérte ismételten a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Elmondta, hogy ezt a témát is tárgyalta már az Ügyrendi bizottság. A TÁMOP-6.1.2/11/1. pályázatot felfüggesztették, melyet a 7. mellékletben csatoltak. Megjelent június 8-án az 52/2012. VM rendelet, mikor olvasta a Magyar Közlönyben, akkor az egyéb szálláshely kialakítása keltette fel az érdeklődését. Jelezte a polgármester asszonynak, és az ő ötlete alapján elgondolkoztak azon, hogy a szolgálati lakásnak az udvara, és maga a szolgálati lakásnak a hasznosítása szóba jöhetnek egy ilyen egyéb szálláshely kialakítása kapcsán. Ami a kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, korszerűsítéshez, akadálymentesítéshez, felújításhoz pályázati pénzt lehet igénybe venni. Ez építési és fejlesztési munka lehet, viszont vannak olyan területei, melyek önállóan nem támogathatóak. Ezt a VHR 31. -a írja elő, ami csak a támogatási kérelemben közösen szerepelhet az építési munkával. Ismertette a 8. mellékletben csatolt pályázati felhívást. Véleményük szerint 20 M Ft elég lenne a szolgálati lakás felújítására, rendbe tételére, a berendezés kialakítására. Túl nagy költségeket nem róna az Önkormányzatra és ebből bevétele származna hosszú távon. Három szoba van, két szobába 2-2 ágyat lehetne elhelyezni, a harmadikba pedig négyet. Szálláshely szolgáltatásról szóló 2009-es kormányrendelet előírja ennek a kivitelezését, és ez jegyzői hatáskör. Az önkormányzatnak is ugyanúgy be kell adni majd ezt az engedélyezési eljárást, és úgy kaphatja meg az engedély a szálláshely üzemeltetéshez. Beadási határidő nagyon szoros, július 1-től július 31-ig. Annyi költséget róna az önkormányzatra, hogy pénzügyi és működtetési, fenntarthatósági tervet kellene készíteni, amennyiben a pályázati összeg az 5 MFt-ot meghaladja. Feltételezte, hogy meghaladná az esetükben. Nem tudta, hogy a testület hogy dönt, hogy a Goodwill Kft.-vel felvegyék-e a kapcsolatot, hiszen még mindig van egy restanciájuk feléjük és még mindig van egy élő szerződésük. Az EMVA: falumegújításra- és fejlesztésre vonatkozó pályázat még nem jelent meg, csak tervezet van róla. Ebben a pályázatban a szolgálati lakásról lenne szó. Jelenleg nekik van egy élő óvodavezetői pályázatuk, ahol a szolgálati lakást felajánlották. A beadási határidő július 2., tehát az előkészítő munkálatokat mindenképpen meg kellene ejteni. A szolgálati lakás felújítása esedékes, és jó lenne, ha a hasznosítása is megoldódna. 6/13

7 Bujáki Lászlóné képviselő: Neki hosszú évekkel ezelőtt volt már hasonló ötlete. Véleménye szerint lenne erre igény. Nagyon ötletes, hogy a városi gyerekek lejönnének vidékre, és tanulmányoznák a falusi életet. Érdemes lenne adott várossal is felvenni a kapcsolatot. Mindenképpen támogatni tudná ezt az ötletet. További észrevétel nem volt, ezért határozati javaslattal élt. 123/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 52/2012. (VI.8.) VM rendeletben kiírt pályázatot és felkérte a jegyző asszonyt, hogy a Goodwill Kft. pályázatkészítő céggel vegye fel a kapcsolatot. Dr. Szolga Emese jegyző A Könyvtár pályázatot a 12/2012. (VI.8.) BM rendelet Magyar Közlönyben történő megjelenése indította az információjuk alapján. Július 2-ig lehet beadni a pályázatot és már egyeztetett Szabó Jenőné könyvtárossal. Mondta, hogy segít a pályázat kidolgozásában, amennyiben a testület úgy dönt, hogy beadják. Nincs önerő. A könyvtárak kiegészítő támogatására lehet benyújtani, érdekeltségnövelő támogatás eft lenne. Könyvek beruházásra keveset tudnak amúgy is fordítani. Ha úgy dönt a testület, akkor a holnapi nap folyamán be is nyújtanák. Megköszönte. Elmondta, hogy testületi döntésük alapján csak olyan pályázatot adnak be, aminél nincs önerő. Szerinte próbálják meg, sok kicsi sokra megy alapon. További hozzászólás nem volt, így határozati javaslattal élt. 124/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 12/2012. (VI.8.) BM rendelet alapján kiírt könyvtár pályázatot. Megbízta a jegyző asszonyt a pályázat benyújtásával. Dr. Szolga Emese jegyző Elmondta, hogy az Ügyrendi bizottsági ülés után tartottak egy rendkívüli testületi ülést is, melyről tájékoztatná azokat a képviselőket, akik nem voltak jelen. Megjelent egy pályázati kiírás a Gyermekétkeztetési Alapítvány által. Gyermekétkeztetés kapcsán egy éves kivitelezéssel. Az intézményvezetők és polgármester asszony segítségével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek listáját átnézték. A 3-14 éves korig tartozó gyermekek vannak felsorolva. Az önkormányzat választhatta ki ezeket a gyerekeket. Meg lettek bízva erre a rendkívüli testületi ülésen, így választották ki a családokat. A mai testületi ülés után még éjfélig benyújtják a pályázatot. EMVA pályázat a falumegújítással kapcsolatosan még nem jelent meg. Kaptak anyagot a testületi tagok ezzel kapcsolatban a 9. melléklet szerint, hiszen egy tervezet már megjelent. Véleménye szerint, ha a végleges kiírás megjelent akkor tárgyalják érdemben. Az Ügyrendi bizottsági ülésen is felvetették, hogy a pikótának, a temetőnek a rendbetétele, valamint a Művelődési Ház felújítása is aktuális lenne. 7/13

8 Szeptember 1-től, nyújtható be a testvérvárosi találkozóknak a pályázata. Ágoston Lászlóné képviselő asszony az Ügyrendi bizottsági ülésen is vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Nyárádmagyarosiakkal. Ebben az esetben két testvérvárossal tudnák megpályázni azt, amit tavaly nem nyertek meg. ÖNHIKI pályázat beadásának határideje szintén szeptember, tehát még tárgyalni fogják, hiszen határozati javaslat szükséges hozzá. Nem nyújtották be az első körben, azonban a második körben feltétlenül szükséges lenne benyújtani. Van egy iskolai pályázat is, melyet az igazgató asszonnyal is már beszélték. Illetve volt egy tanévzáró értekezlet, ahol az egyik pedagógus is felvetette. Innovatív iskolák fejlesztésének a pályázata, 100 %-ban finanszírozott. Viszont 25 %-a az ami előlegként igényelhető. A többit saját erőből kell hozzátenni. A benyújtási határidő augusztus 15. Megkérdezte, hogy megbízzák-e ezzel kapcsolatban őt és az igazgató asszonyt, hogy járják körbe, vagy később hozzanak döntést ezzel kapcsolatban? Az Ügyrendi bizottság javasolta, hogy legyen egy ilyen megbízás, nekik tetszett ez a pályázat. Elmondta, hogy véleménye szerint akkor hozzanak határozatot róla, ha vannak már konkrétumok. Ettől függetlenül járják körbe a lehetőségeket. 8. Parkolással kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatás Már többször tárgyalták ezt a témát. Tegnap volt az érintett társasháznak közgyűlése, melyen szerencsére mindenki meg tudott jelenni. Mindenki részéről pozitív volt a hozzáállás az önkormányzat kéréséhez. A jegyző asszony kért állásfoglalást a Kormányhivataltól, melyről kérte, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Az elsődleges kérdés az volt, hogy közterületen lehet-e megoldani a parkolást? Volt helyszíni bejárás több esetben, melyen megállapították, hogy nem nagyon van olyan terület része a községünknek, ahol meg lehetne oldani. Ezért elindítottak egy együttműködést a társasház tulajdonosokkal. A társasház tulajdonosoknak a közgyűlésének összehívása hétfőn megtörtént. Egyhangú határozatot hoztak arról, hogy a haszonkölcsön szerződést, melyet a 10. mellékletben csatoltak, elfogadták. Jóváhagyták, hogy ha a testület úgy dönt, hogy megfelelő az a terület és a karbantartásról a testület gondoskodik, úgy mint fűnyírás, tisztán tartás. Valamint nekik is biztosítják a tehergépkocsik számára a parkolást, akkor ők hozzájárulnak. Ez után még egy rendelet megalkotására lesz szükségük. Lényeges ennek a megalkotása, hiszen megalkotta a testület a kirívóan közösségellenes magatartásról szóló önkormányzati rendeletét, ami július 1. fog hatályba lépni. Amikortól már csak közterület használati engedéllyel lehet az önkormányzati utakon nagy járművekkel parkolni. Aki ezt közterület használati engedély nélkül teszi meg, vagy nem a parkolóban parkol, az Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Ezért is fontos, hogy ezt mielőbb elrendezzék, hiszen egyébként is ez az önkormányzatnak egy kötelezően ellátandó feladata. Határozati javaslattal élt. 125/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a polgármester asszonyt, hogy aláírja a haszonbérleti szerződést a társasház tulajdonosokkal. Megbízták a jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan a rendelet tervezetet a törvényi előírásoknak megfelelően készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé. Sáhóné Horváth Márta, polgármester Dr. Szolga Emese, jegyző 9. Különfélék Először tárgyalnák a Banai Kinizsi Sportbarátok Körének a kérését, mely szerint jelzálogjog bejegyzéséhez járuljon hozzá az önkormányzat. (11. melléklet) Már több alkalommal beszéltek róla, hogy ezzel a társasági adóval kapcsolatosan komoly pályázati pénzeket nyert a sportkör vezetése. Ennek egyik feltétele, hogy amennyi adókedvezményt kapott, azt jelzálogjogként a sport ingatlanra az állam bejegyezhesse. Az ingatlan tulajdonosa az 8/13

9 Önkormányzat, így ezt az írásbeli nyilatkozatot, 15 éves időtartamra, a Magyar Állam javára, Ft adókedvezmény mértékéig bejegyzésre kerüljön. A bejegyzést és ezzel kapcsolatos költségeket a Sportkör egyesületét terhelné, tehát az önkormányzatra semmiféle anyagi terhet nem ró. Az önkormányzat tulajdonában áll ez a sport létesítmény, melyen már komoly beruházásokat hajtottak végre. Ezzel kapcsolatosan kérte a véleményeket. Nem volt, ezért határozati javaslattal élt. 126/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a tulajdonában lévő 2944 Bana, Sport u. 2. szám alatt (hrsz.: 112/7) található Sporttelep megnevezésű ingatlanon a Banai Kinizsi Sportbarátok Köre (2944 Bana, Jókai Mór u. 18.) a 60x40-es edzőpálya világításának kialakítása megnevezésű projektelem megnevezésű beruházást megvalósítsa és ehhez kapcsolódóan a Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, jelzálogjog bejegyzésre kerüljön Ft erejéig. Megbízza a polgármester asszonyt a határozat 1. mellékletében csatolt hozzájáruló nyilatkozat aláírásával. Sáhóné Horváth Márta polgármester Következő pont, hogy egy bérleti ajánlatot kaptak a képviselő társak, mely a 12. mellékletben található. Az önkormányzatnak van egy hangosító berendezése és egy bábolnai vállalkozó megkereste a Képviselő-testületet, hogy a berendezések bérlésére és a rendezvények technikai kiszolgálására adna egy árajánlatot. Véleménye szerint egyenlőre nem kell döntést hozniuk, beszéljenek róla. Amennyiben viszont úgy gondolják, már akár most is dönthetnek. Kérte a képviselő társak véleményét. Ezt a hangosító berendezést 2009-ben egy pályázat útján nyerték, egy 3 MFt értékű berendezés. Egészen addig tudták használni, míg az előző aki haszonbérbe vette, kérte, hogy az engedélyét fizessék ki. Akkor ezt a Képviselő-testület átértékelte és azt mondták, hogy nem fizetnek, és vissza is vették a berendezést. A rendezvények kapcsán különböző jogdíjakat kell fizetni, melyekkel az önkormányzat nem rendelkezik. Ez a vállalkozó minden engedéllyel rendelkezik, és fizeti a jogdíjakat is. Ingyenesen vállalja a rendezvények hangosítását. Dokumentálnák a berendezések műszaki és esztétikai állapotát rendszeresen. Karbantartását, javítását ő végezné. Mindemellett még bérleti díjat is fizetnének, ami 500 eft-ot jelentene, ami évi Ft lenne. Beszélt az úrral, mert egy kicsit kevésnek találta ezt, és mondta, hogy a Képviselő-testület javaslatára akár évi Ft-ot is fizetne. Kérte a véleményeket. Vizkeleti István alpolgármester: Szerinte a legfontosabb, hogy minden engedélyhez kötött. Mivel az önkormányzati rendezvényeken ehhez szükség van, élniük kellene a lehetőséggel. Még fizet is érte. Szerinte most csak tartják a semmibe azt a drága berendezést. Fontos az is, hogy milyen helyen van tárolva. Szerinte ezt fogadják el. Bujáki Lászlóné képviselő: Annak idején, ha már megvették ezt a nagy értékű hangosító berendezést, már akkor az volt a véleménye, hogy egy ilyen kis falunak az sok. Azonban ha így lehetne hasznosítani, akkor csak támogatni tudja. Szerinte biztosan fogják érni őket kritikák, de áll elébe. Tisztességesen leírja, hogy mi van. Akkor már használják ki ezt a lehetőséget, ha már egy ekkora értékbe beinvesztáltak annak idején. Annyit hozzátett, hogy nem került pénzébe az önkormányzatnak, mert pályázat volt. Bujáki Lászlóné képviselő: Szerinte akkor olcsóbbat is beszerezhettek volna, de akkor már profitáljanak belőle valamit. Járóka Márió Zsolt képviselő: Szerinte is korrekt ez a szerződés ajánlat. Véleménye szerint is emeljék meg a bérleti díjat legalább évi eft-ra. 9/13

10 Ha a testület úgy dönt, hogy hasznosítja a hangtechnikát az árajánlatot benyújtó személynek, akkor azért ki kellene dolgozni egy szerződést. Célszerűnek látná, ha ezt a testület is megismerné, mielőtt még aláírják. Illetve van egy testületi határozat is, amit vissza kellene vonni, mert Ft/alkalom van meghatározva, hogy kiadják bérbe, ha valaki igényli ezt. Viszont ha ezt öt évre megkötik, akkor ezt a határozatot vissza kell vonni, mert okafogyottá válik. Járóka Márió Zsolt képviselő: Esetleg lehetne fél évenkénti fizetést kérni, fél évre száz ezer forintot. Úgy látta, hogy a szándék az, hogy ezzel az ajánlattal foglalkozzanak. Felvállalta, hogy tárgyal a vállalkozóval, annak érdekében, hogy emeljenek a díjon. Határozati javaslattal élt. 127/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy szándékában áll a hangtechnikai berendezést bérbe adni. Megbízta a polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon az ajánlatot adó vállalkozóval annak érdekében, hogy emeljenek a bérleti díjon. Megbízták a jegyző asszonyt, hogy készítse el a haszonbérleti szerződést a hangtechnikai berendezésre, és terjessze a testület elé aláírás előtt. Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese jegyző Fel is fogja venni vele mielőbb a kapcsolatot, mivel közeledik a Banánfesztivál is. Következő téma, hogy ma voltak a Kormányhivatalnál és ott felmerült egy probléma, de megkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse ezt a témát az iskolával kapcsolatosan. Mindenki tudja, hogy folyamatosan munkaügyi perek vannak folyamatban, melyek nagy része az iskolát érinti. Ezen kívül a Polgármesteri Hivatalban egy per van folyamatban, egy már lezárult az iskola kapcsán. Egy beszélgetés kapcsán kérdezte a Kormányhivatalban, hogy mi lehetne a következő lépés amit meg tudnának tenni ezzel kapcsolatosan. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatot most ez, érintheti pozitív vagy negatív vonatkozásban is. Amennyiben pervesztesek lesznek, akkor nagyobb összegek kifizetésére kerülhet sor. Már van is olyan, ami kifizetésre került a karbantartó Szabó Árpád részére. Mint már korábban jelezte mentek el úgy kinevezési okmányok, hogy pénzügyi ellenjegyzés nem volt rajta, nem látta sem a jegyző, sem a polgármester. Illetve a létszámkeret gazdálkodása és a törvényesség működése is lényeges szempont, és olyan tényező, ami kérdéses és vitatnak a mai napig. Ezért egy határozati javaslatot írt, melyet a testület megkapott és a 13. mellékletben csatolták. Tekintettel arra, hogy a költségvetésük nagyon szűkös, és eddig sem nagyon vették igénybe ügyvéd segítségét. Segítségül véve az ügyvédi panasznapot a bíróságon úgy gondolta, hogy egy kereset levelet össze tudna állítani. Illetve az sem titok, hogy a mostani munkaügyi perek nagy részében segít az igazgató asszonynak a beadványok összeállításában. Illetve a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában is rengeteg peranyagot készített már. Ha a testület úgy dönt, hogy ezt az igényt érvényesítsék. Elmondta, hogy a Kormányhivatalban is fel voltak háborodva, hogy milyen sok munkaügyi per van itt. Az ő javaslatuk is az volt, hogy mindenképpen egy ilyen polgári peres igényt érvényesítsenek. Már forintosítani is tudják, hiszen a Szabó Árpádnak már ki is kellett fizetni. Szerinte büntetlenül nem lehet megterhelni a település költségvetését ilyen nagymértékben. Támogatja, hogy a jegyző asszonyt bízzák meg. Nem kis feladata van ezekkel. Önkormányzatnak akkor nem kellene ügyvédet fogadni. Vizkeleti István alpolgármester: Ezek szépen hangzanak. Első nekifutásnak megírja a jegyző asszony ezeket. Lehet, hogy később azért ügyvédet kellene fogadni. Első lépésnek ez jó. 10/13

11 Bujáki Lászlóné képviselő: Egyetért ezzel a határozati javaslattal. Szerinte ez a két személy teljesen leamortizálta a falut. Fontos, hogy legyen valami felelősségtudatuk. Javasolta az iskolaigazgató asszonynak, hogy a pedagógusokat is sorolják fel, hogy mennyit voltak távol a pedagógusok. A Kovácsné Szemes Ibolya nagyon keveset tanított ebben a tanévben. Helyt adott ennek a kezdeményezésnek. Vincze Attiláné iskolaigazgató: A tanévzáró értekezleten megtörtént a tájékoztatás a pedagógusok hiányzásairól. Járóka Márió Zsolt képviselő: Mindenképpen támogatja ezt a javaslatot. Szerinte a jegyző asszony indítsa el ennek az anyagnak az intézését. Határozati javaslattal élt az 1. pont elfogadása alapján, hogy megbízzák a jegyző asszonyt az elkészítéssel, a polgármestert pedig a képviselettel. 128/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy polgári jogi kártérítési igénnyel lép fel Biczóné Kőműves Krisztina volt iskolaigazgatóval és Kovácsné Szemes Ibolya volt iskolaigazgató helyettessel szemben a Jókai Mór Általános Iskolában végzett vezetői tevékenységük során Bana Község Önkormányzatának valamint a Jókai Mór Általános Iskolának a törvényes működésbe és a gazdaságosság követelményébe ütköző tevékenységükkel okozott kárral kapcsolatban. Megbízza a polgármester asszonyt, hogy polgári peres igényüket az illetékes bíróságon érvényesítse, és a jegyző asszonyt, hogy a perirat elkészítésében és a polgári igény benyújtásával kapcsolatos ügyiratok előkészítésében segédkezzen. Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese jegyző A következő határozati javaslat is az iskolával kapcsolatos. Megkérte az iskolaigazgató asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet az iskolában kialakult létszámokkal kapcsolatban. Vincze Attiláné iskolaigazgató: 2010-ben született egy létszámrendelet, mely az iskolában az összes dolgozó létszámát 11 főben maximalizálta. Ehhez képest ő 15 pedagógussal és 3 technikai személyzettel vette át az iskolát. Ő akkor még nem is tudta, hogy a létszámrendelet miről szól. Ő ezt jelezte a jegyző asszonynak, a Képviselő testület előtt ez a dolog terítékre került a költségvetés tárgyalásakor. Akkor a Képviselő testület hozott egy létszámrendeletet, melyben összesen 15,5 fő lett meghatározva. Azzal a megjegyzéssel, hogy egy fél fő technikai személyzetnek egy üres álláshelyet hagyjon meg, mivel jelenleg közfoglalkoztatott munkásokkal van megoldva. 3 fő a kisegítő személyzet. 12 fő az a pedagógus létszám, amivel ezt a feladatot el lehet látni. Ehhez képest még jelenleg is összesen van határozatlan kinevezése 10,5 főnek. Összegezte a határozott idejű részmunkaidősöket, ők pedig vannak összesen 3,5-en. Most így 14 fő az iskola pedagógusainak a száma a 12-höz képest. Ekkora iskolában nagyon nehéz biztosítani, hogy a szakos ellátottság biztosítva legyen. A létszámrendelet kötelezi arra, hogy azt betartsa. Vannak határozott idejű kinevezések, amik most június végén lejárnak, viszont ezek mind olyanok, amelyeket belülről megoldani nem lehet. Meg kell hirdetnie a határozott idejűek szakjait, valamint azokat a szakokat, amiket ebben a tanévben sem szakosan tanítottak. Ezek a technika, ének, fizika, földrajz, informatika, biológia, könyvtár, angol, természetismeret. Ez 55 órányit tesz ki. Ezt nem lehet óraadókkal megoldani. Kell felvenni olyan stabil embereket, akik sokrétűen foglalkoztathatók. Ő ezt a létszámrendeletet be kell, hogy tartsa. Kettővel vannak többen. Attól függ, hogy a tantestületből kit, vagy hány embert kell elküldeni, hogy a meghirdetett helyekre kit és hány órában tud felvenni. A szakok egy jelentős részét már meghirdette, a többit még a napokban meg fogja. Július 20. határidőt adott meg a beadásra, július 30-ig elbírálják. Tehát augusztusra tudja ígérni a rendelet betartását. Ebben kérte, hogy támogassa a Képviselő-testület. 11/13

12 Korábban ők állították helyre azt a törvényességi észrevételt, amit a Kormányhivatal tett Szabó Árpád ügyében. Akkor az önkormányzat bele szólt az iskola ügyébe. Ott helyre kellett tenni, hogy az intézmény vezetője felel azért, hogy a létszámadatok be legyenek tartva. Ők már rendeletben egyszer meghatározták a létszám adatokat, melyeket az intézményvezetőknek kell betartani. Vincze Attiláné iskolaigazgató: Tanév közben nem célszerű ezeket a létszámmal kapcsolatos módosításokat megtenni. Arról is beszéltek az igazgató nővel, hogy 8 gyereket írattak be az első osztályba. Itt is el kell gondolkodni azon a spórolás szempontjából, hogy esetleg összevontan lehetne az alsós osztályokat. A készségtárgyakat eddig is úgy tanulták a gyerekek. Most el kellene gondolkozni azon, hogy akár egy osztályfőnökkel megoldani. 8 gyerekhez egy egy osztályfőnök, osztályfőnöki pótlékkal, egyéb kedvezménnyel, nem biztos, hogy kellene. Igaz, hogy vannak sajnos olyan gyerekek, akik kettő létszámnak számítanak. 16 gyerek ballagott el a nyolcadikból és 8-at írattak be az elsőbe. A 13 iskolaköteles gyerekből 5 gyereket máshova írattak be a szülők. Amikor meghívta őket az igazgató asszony a tanévzáró értekezletre, akkor ott is szóba jött ez a létszámkérdés, illetve a pedagógusok véleménye is meghallgatásra került. A mai nap folyamán volt egy egyeztetés a szakszervezettel, eléggé sikerült előre lépéseket tenni az iskola kapcsán. Határozatot kellene hozni a testületnek a 14. melléklet szerint, akkor ez a működés még gazdaságosabbá és törvényesebbé tehető lenne. Bujáki Lászlóné képviselő: Sajnos a gyerekeket nem fogják visszahozni. Az osztályösszevonást sem tartja rossznak. Annak idején voltak 40-en is egy csoportba. Szerinte a költségvetésüket nagyon megterheli a nyolc osztályfőnök. Gazdaságossági szempontból így sokkal jobb lenne. Mindig arra igyekeztek, hogy a leggazdaságosabb megoldásokat találják meg. Egy dologban volt egyeztetés az iskola és a szakszervezet között. A testület is jó ha tudja, hogy az iskolában működik egy szakszervezet. A szakszervezetnek elég sok mindenbe van beleszólási joga. Nem csak a munkáltatóval kell neki egyeztetni. A települési jelentőségű ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben az önkormányzat az érintett helyi szinten reprezentatív szakszervezettel önkormányzati érdekegyeztető fórumban egyeztet. Ha bármilyen lépést tesz a testület, akkor ezt előtte meg kell tenni. A mai nap folyamán a munkáltatói egyeztetés megtörtént az összevonásra vonatkozóan. Az önkormányzat döntése előtt az érintett szakszervezetekkel véleményeztetni kell különböző dolgokat. Ezeket a döntés előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek. Az osztályösszevonás nem testületi hatáskör, az igazgatónő egy személyben fogja eldönteni, miután a szakszervezettel megtárgyalta. Vannak olyan dolgok, amik kötelezik őt, ilyen például a létszámadatok megtartása. Ő is szeretett volna részt venni ezen a délutáni megbeszélésen, azonban a titkár hölgy kijelentette, hogy vele, mint az önkormányzattal egyenlőre nem kíván tárgyalni. Ezért ő el is hagyta a megbeszélés színhelyét. Bujáki Lászlóné képviselő: Megkérdezte, hogy éveken keresztül hol volt a szakszervezet? Szerinte a szakszervezet arra jó, hogy a tagok védjék a saját bőrüket, mert rezeg a léc. Ez az ő privát megjegyzése. Megkérdezte az igazgatónőtől, hogy van mód más érdekképviseleti szervezetre is? Vincze Attiláné iskolaigazgató: Elsőrendű jogai lennének a közalkalmazotti tanácsnak. Ezt a dolgozók kezdeményezték is, ő mint munkáltató nem vehet részt benne sem tagként, sem a szervezésében. Valamilyen oknál fogva karácsony előtt ez meghiúsult. Jelenleg nincs közalkalmazotti tanács az iskolában. Amennyiben lenne, akkor az első rendű lenne a szakszervezet előtt. 15 fő felett lehet közalkalmazotti tanácsot létrehozni, és ebbe a technikai dolgozók is beletartoznak. Szakszervezet létezik, a tagokról nem tud semmit, csak a titkárt tudja. Szakszervezeti tagok hozzá még nem jöttek soha. A munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény alapján közalkalmazotti tanács. Viszont a jogszabály ezt úgy írja elő, hogy közalkalmazotti tanácsot kell választani minden munkáltatónál. Ha meghiúsult, akkor meg kellene próbálni majd újra. 12/13

13 Ha jól értelmezte, akkor a közalkalmazotti tanácsot meg kell alapítani, a szakszervezetet pedig meg lehet. Határozati javaslattal élt az elhangzottak alapján. 129/2012. (VI.26.) önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Jókai Mór Általános Iskola igazgatójának figyelmét felhívja a gazdaságossági tényezők figyelembe vételére és a törvényes működés betartására. Elsősorban a 3/2012. (II.11.) költségvetési rendeletében meghatározott létszám megtartására, illetve az iskola működése kapcsán az osztályok és a pedagógusok létszámának racionalizálására. Vincze Attiláné iskolaigazgató Ennyi lett volna részéről, amennyiben nincs további észrevétel, akkor zárt ülést rendelt el. Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárta. K.m.f. Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítették: Járóka Márió Zsolt képviselő Vizkeleti István alpolgármester 13/13

14 218/12/2012. sz. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEIBEN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ RENDELET - TERVEZET 2. AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET - TERVEZET 3. A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET - TERVEZET 4. A FÁK ÉS CSERJÉK ÜLTETÉSI, TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET - TERVEZET 5. AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET - TERVEZET 6. AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET - TERVEZET 7. TÁMOP /11/1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS 8. 52/2012. (VI.8.) VM RENDELET PÁLYÁZATI KIÍRÁS 9. EMVA PÁLYÁZATI KIÍRÁS - TERVEZET 10. HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS - TERVEZET 11. HOZZÁJÁRULÁS JELZÁLOGJOG BEJEGYZÉSÉHEZ (SPORTKÖR) 12. AJÁNLAT HANGTECHNIKAI BERENDEZÉSEK BÉRLÉSÉRE 13. HATÁROZATI JAVASLAT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 14. HATÁROZATI JAVASLAT LÉTSZÁMADATOK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 18-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás Jegyzőkönyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 13. napján tartott üléséről Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben