Iskolatitkár Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolatitkár Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: RÁCSKAINÉ STEFÁNOVICS TITANILLA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: GLEVITZKY ISTVÁNNÉ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ha élet zengi be az iskolát, Az élet is derűs iskola lesz. /Ady Endre/ Ma hazánkban 18 éves korig kötelező iskolába járni. Magyarán gyerekeink több mint egy évtizedig ébren töltött idejük jelentős részét töltik különböző oktatási intézményekben, általános és középiskolában. Nekik ez a tucatnyi év nem egyszerűen csak a feleltetésről, dolgozatírásról szól. Itt szereznek barátokat, tanulnak meg közösségben élni, itt sajátítják el azokat a magatartási mintákat, melyek segítségével később önálló emberek lesznek. Éppen ezért mindenki óriási felelősséget visel a jövő nemzedékért, aki ebben az érzékeny korban felnőttként (tehát akarva-akaratlan egyfajta példaképként) a gyerekekkel foglalkozik. Nem csupán az igazgató, az osztályfőnök, a tanárok, hanem a többiek is. A portás, a takarító, a védőnő és természetesen az iskolatitkár is. Az Európai Unió Oktatás és képzés 2010 nevű munkaprogramja meghatározza a tagállamoknak azon feladatokat, amelyeket az oktatás és képzés területén együttműködve a jövőben kiemelten kell kezelni. Jelentős előrelépés figyelhető meg az iskolai tantervek átalakításában, az intézmények integrálásásban. Ugyanakkor még sok a tennivaló a következő területeken: a tanárok kompetenciáinak fejlesztése, az értékelési módszerek korszerűsítése, a tanulásszervezés új módszereinek bevezetése, az iskolákban működő adminisztratív rendszer korszerűsítése, fejlesztése. A magyar oktatási és képzési rendszer racionalizálása, átszervezése kapcsán A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK számos általános és szakközépiskolát, szakmunkásképző intézetet, gimnáziumot, egyéb szak- és oktatási célú iskolát önálló tagintézményként összevont egy központi intézmény. Az így létrejött úgynevezett központi szerv átfogja, ellenőrzi az egyes intézmények működését, rendszerét, költségvetését, bizonyos fokú belső autonómiát biztosítva az iskoláknak. Az integráció nemcsak egy településen jöhet létre, hanem az intézmények régión belül is együttműködhetnek. Az iskolatitkár kulcsszerepet játszik abban, hogy az egyes tagintézmények, iskolák között, illetve az iskolákon belül gördülékeny legyen az információáramlás. Fontos része van továbbá az egész rendszer átfogó működését biztosító adminisztratív tevékenység ellátásában. Az iskolatitkári munkakör elég tág munkaterület, feladatköre igen sokrétű az adminisztráción át a személyes kapcsolatok tartásán keresztül a különféle események, rendezvények szervezéséig. Az iskolatitkár mindennapjairól B. Kata gimnáziumi dolgozó számol be. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? 1. Az iskolatitkár vezeti, bonyolítja, iktatja az iskolai és tanügyigazgatási adminisztrációt, levelezést, köztük a tanulókkal kapcsolatos iskolai szintű adminisztratív teendőket is. B. Kata így beszél erről: Nagyrészt az adminisztráció a dolgom, s papírból sajnos elég sok van. Noha egyre több szoftver könnyíti meg a munkánkat, a kötelezően előírt papírmunkát nem kerülhetem el. Ez a kettős nyilvántartás néha nagyon sok időt vesz igénybe, nem beszélve a polcaink teherbíró képességéről. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Alapfeladatai közé tartozik a tanuló nyilvántartás vezetése. Ez nemcsak a tanulók személyi adatainak felvételét jelenti, hanem a beiratkozással, átjelentkezéssel, felvételivel kapcsolatos adatok rögzítését is. Ezen kívül kiállítja, kiadja és iktatja a fényképes MÁV-igazolványt, a diákigazolványt, a helyi, illetve helyközi bérleteket. Családi pótlékhoz és egyéb szociális ügyek intézéséhez szükséges, valamint iskolalátogatási igazolásokat állít ki. Levelez a polgármesteri hivatalokkal a nehéz szociális helyzetű tanulók anyagi segítéséről. Közreműködik a kötelező orvosi vizsgálatok (pl. tüdőszűrés, iskolafogászat) lebonyolításában. B. Kata a következőket meséli: A tanulókkal kapcsolatban megkönnyíti a munkámat a Közoktatás Információs Rendszere (KIR), azaz a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszere. Minden egyes diák rendelkezik egy oktatási azonosítóval. A rendszer képes követni a tanulóval kapcsolatos változásokat. Például hogy mikor, hol, mit és éppen melyik iskolában tanul a 16 éves koráig tanköteles gyerek. Vagy hogy milyen speciális kedvezmények illetik meg. A KIR rendkívül hasznos, átlátható, és még ennél is fontosabb, hogy működik. Az intézménynek minden év október 1-ig egy összesített statisztikát kell készítenie a tanulói nyilvántartásból, a hátrányos-, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek adataiból. Ezt szintén a KIR-rendszerben rögzítik, ami újabb adminisztrációs feladatot jelent az iskolatitkár számára. Az érettségi vizsgák megszervezésében, a vizsgák zavartalan lefolytatásában is jelentős szerepet játszik az iskolatitkár. Ebben a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere segít neki. Ezen keresztül az intézményvezető utasításainak, illetve a tanulók által benyújtott érettségi jelentkezéseknek megfelelően regisztrálja az adott tanulót az emelt, illetve középszintű vizsgákra, és beosztja az illetékes vizsgabizottsághoz. A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 2. Ellátja a pedagógusokkal kapcsolatos bér-, személyi- és munkaügyi feladatok hatáskörébe tartozó részét. Együttműködik az igazgatósággal, a gazdasági előadókkal, pedagógusokkal. B. Kata erről így beszél: A pedagógusok nyilvántartására, személyes adataik kezelésére is van egy nagyon jó programunk. Ez a KETEX nevezetű iktatóprogram, ahol a pedagógusok kéthavi időkerettel dolgoznak. Ez a túlórák és a helyettesítések elszámolása miatt fontos. Havi jelentéseket lehet készíteni a hiányzókról, táppénzesekről. A szoftver nyilvántartja a GYES-en, illetve GYED-en lévőket, a szerződéses tanárokat, illetve a nyugdíj előtt álló, vagy már nyugdíjas kollegákat is. Itt rögzítjük továbbá a tantárgyfelosztásokat. Az iskolatitkár vezeti a pedagógusigazolványok nyilvántartását. Intézi a tanárok kötelező üzemorvosi vizsgálatát. Oktatással, képzéssel kapcsolatos nyilvántartást, statisztikákat készít az igazgatóhelyettes irányítása és útmutatása alapján. Képzési szerződéseket készít elő. Közreműködik tankönyvek, szakmai anyagok, folyóiratok, újságok megrendelésében. Részt vesz az oktatási intézmény minőségbiztosítási dokumentációjának vezetésében. Intézi az iskolavezetés hivatalos levelezését (levelet gépel, postáz, iktat). 3. Egyezteti a fogadóórák rendjét. Információkat közvetít a szülők és az iskolavezetés, a pedagógusok között. Szervezi a külső látogatók iskolai programjait. B. Kata a következőket mondja ezen feladatairól: Minden évben A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK megszervezem a nyílt napot az iskolánkban. A leendő diákok ilyenkor megismerhetik az iskola életét, szüleik pedig képzéseinket, azok feltételeit. A visszajelzések szerint a rendezvény a szülők és a diákok körében egyaránt nagyon sikeres. Nem utolsósorban nekünk is nagyon fontos a kedvező visszhang. Kapcsolatot tart az iskolafenntartó titkárságával. Időpontokat egyeztet az iskolavezetés, illetve az intézmény külső-belső kapcsolatai között. Előkészíti a tanári, tantestületi értekezleteket. Közreműködik az igazgató, igazgatóhelyettes nyilvános fellépéseinek előkészítésében, utómunkálataiban. Szűrőfeladatot lát el az igazgató mellett, információt közvetít a pedagógusok, szülők, diákok és az igazgató között. Intézi az iskolavezetés részvételét szakmai továbbképzéseken. 4. Közreműködik az iskolai ünnepségek megrendezésében. Részt vesz az iskola kulturális, szabadidős és sportrendezvényeinek szervezésében. A munkakörömhöz kapcsolódó legkedvesebb és legszebb feladataim közé tartozik, hogy a tanulóknak kirándulásokat, különféle rendezvényeket szervezek. A fő koordinátori szerep az enyém. Ilyenkor csak a költségvetés szabhat határokat az elképzeléseinknek. A legnépszerűbb szabadidős program a minden évben Csíkszeredán, a testvériskolával közösen megszervezett túlélőtábor meséli Kata. Részt vesz a diákcsere-programok szervezésében, az ezzel kapcsolatos írásos tájékoztatók összeállításában is. Közreműködik továbbá az iskolai gyakorlatok, a tanulmányi versenyek szervezésében. Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint szervez tanórán kívüli foglalkozásokat (szakkörök, rendhagyó órák, korrepetálás, tanulmányi kirándulás) is. Az iskolatitkár ebben A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a munkában is részt vállal. Jegyrendeléssel, szervezéssel, útvonaltervezéssel segíti a programok lebonyolítását. Milyen anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznia? A napi teendők ellátásához irodatechnikai berendezésekre és alapvető irodaszerekre van szüksége. Tetemes mennyiséget kell iktatnia, ezért több tucat lefűzhető dossziéval és mappával dolgozik. Egy átlagosnak mondható napon a következő feladatokat végzi: elektronikus és mechanikus iktatás, telefonhívások fogadása, kimenő hívások kezdeményezése, tanulói és egyéb hivatalos ügyek intézése, vendégek fogadása és útbaigazítása, napi posta intézése. E feladatok végzéséhez feltétlenül szükségesek a következő technikai eszközök: telefon, fax, nyomtató, fénymásoló, számítógép, KIR, KETEX, ketszintu.hu programok, egyéb szoftverek, bélyegző, határidőnapló, egyéb alapvető irodaszerek, amelyek nélkülözhetetlenek az irodai munka elvégzéséhez. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Hol végzi a munkáját? A napi teendők és a munkavégzéséhez szükséges eszközök miatt szinte a teljes munkaidejét az irodában tölti. Kata irodája közvetlenül az igazgatóhelyettesi szoba mellett található, amit egy őt is segítő adminisztrátorral oszt meg. (Kisebb intézményekben az iskolatitkár segítő nélkül dolgozik.) A szoba berendezésében és dekorálásában, az ügyiratok, szerződések, levelezés rendszerezésében szabad kezet kapott felettesétől. Ez a hatékony munkavégzés egyik alapja: így mindig pontosan tudja, hol keresse az adott dokumentumot. A szomszédos előadóteremben fogadják a vendégeket, illetve ott zajlanak a tantestületi értekezletek és egyéb hivatalos prezentációk. Ezt a helységet tehát könnyen át tudja rendezni a célnak megfelelően, és biztosítani tudja a megfelelő eszközöket. A törvény által előírt, kötött nappali munkarendben dolgozik. Sohasem visz haza munkát, a tanév bizonyos szakaszaiban jellemző esetleges túlórákat is az irodájában dolgozza le. A különböző iskolai rendezvények szervezésekor, vagy szabadtéri programok idején az adott helyszínen végzi munkáját. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? Az iskolatitkár közvetlen felettese az igazgató. Napi kapcsolatban áll az igazgatóval, igazgatóhelyettessel, a szaktanárokkal és a gyakorlati oktatásvezetővel, az adott feladattól függően. Az eligazítást mindig megbeszélésen kapja meg. Erről írásos feljegyzés készül, amit később a megfelelő dossziéba fűznek le. Az óraközi szünetekben a tanulók is megkereshetik ügyes-bajos dolgaikkal. Ez főleg a diákigazolványok ügyintézését jelenti. Többnyire az iskolatitkártól szerzik be a tanulók azon információkat is, melyek az érettségivel és a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációra vonatkoznak. Megszervezi a fogadóórákat, és a szülői munkaközösség adminisztrációjában is részt vesz. Szűrőként működik a A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK szülők és a pedagógusok, illetve a tanárok és az igazgató között. Tartja a kapcsolatot az üzemorvossal, az iskolaorvossal, iskolafogásszal. Rendezvényeken, különböző iskolai eseményeken, szakmai konzultációkon, táboroztatáskor tartja a kapcsolatot az adott külsős személlyel., és összehangolja a feladatokat A-8

13 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

14 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Az iskolatitkár munkaköréből adódóan elenyésző a kifejezetten fizikai megterheléssel járó igénybevétel kockázata, vagy az esetleges baleseti lehetőség. Diktálás vagy kézirat alapján, írógépen vagy szövegszerkesztőn leveleket ír, ehhez a karok, a kéz és az ujjak gyors és pontos működése szükséges. Telefonhívásokat, üzeneteket vesz át, információt ad, ehhez ép beszédkészség és hallás szükséges. Munkaidejének nagy részében tartós ülőmunkát végez, ami gerincbántalmak kialakulásának veszélyével jár. A szem is fokozottan igénybe van véve, ugyanis a nap nagy részében a számítógépen végzi a rábízott teendőket. Egyéb fizikai sérülések származhatnak az irodaszerek és technikai eszközök használatából (pl. áramütés az elektromos berendezések használata közben). Ezek természetesen megfelelő körültekintéssel és figyelemmel elkerülhetőek. A munkában elvárják a nagy teherbírást, a problémamegoldó képességet és a pontos munkavégzést. Manapság a változó körülményekre gyorsan kell reagálni, és meghatározó az alkalmazott menedzsment szelleme is. Ez bizonyos időszakokban (pl. érettségi idején) szellemi és idegi megterhelést jelent a munkavállalónak. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Munkaköri feladatait szinte teljes egészében négy fal között végzi az iskolatitkár. A napi rendszerességgel ismétlődő adatok rögzítése, folyamatos karbantartása, az állandósult feladatok monotonitáshoz, megszokáshoz vezethetnek. Kihívást, motiváltságot a különböző rendezvények szervezése és lebonyolítása jelenthetnek. Manapság az intézményeknek folyamatos változásokkal kell szembenézniük, ez fokozza a feszültséget a közösségen B-1

15 KÖVETELMÉNYEK belül. Mivel az iskolatitkár egyfajta ütközője, szűrője az iskolában a személyes kapcsolatoknak, így a stresszhelyzeteket, konfliktusokat nem tudja kikerülni. A stresszes helyzeteket a vezetőség általában közös erővel igyekszik megoldani. Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlásához szükséges egészségi követelmények: jó beszédkészség folyamatos és érthető kommunikáció ép hallás, megfelelő látás A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: szellemi fogyatékosság kéz/kar/ujjak mozgásképtelensége, korlátozott mozgásképessége Látásukban enyhén korlátozottak (pl. szemüvegesek) vagy hallókészülékkel kielégítően hallók, és értelmes, összefüggő kommunikációra képes személyek betölthetik ezt a munkakört. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Az iskolatitkári munka megköveteli a jó kommunikációs képességet, a pontosságot, a precizitást a levelezésben, az iktatásban, a személyes adatok gondozásában. A szakmai kompetencia, szaktudás, informatikai ismeret is B-2

16 KÖVETELMÉNYEK alapvetően segítik a munkavégzést. A határidők betartása is fontos, különösen bizonyos esetekben (ilyenek pl. a beiratkozás, átjelentkezés, érettségire jelentkezés). Előny a szervezőképesség, kreativitás, megbízhatóság, rugalmasság az iskolai rendezvények, események szervezéséhez. A kiosztott feladatok megoldása önálló munkavégzést, rendszerezést, figyelemösszpontosítást igényel. A hatékony munkavégzés egyik feltétele az együttműködésre való készség a kollégákkal. Ehhez kellőképpen szociálisnak, empatikusnak kell lenni. Nem lehet türelmetlen a diákok gondjaival sem. Nem árt, ha gyors helyzetfelismeréssel, felelősségtudattal, és naprakész információkkal rendelkezik. Elvárt szakmai ismeretek: - helyesírási szabályok ismerete - stilisztikai követelményeknek való megfelelés - irattározási általános szabályok ismerete - ügyviteli rend, ügyiratkészítés formai, tartalmi szabályainak ismerete Elvárt szakmai képességek: - adatbázis-kezelő rendszerek használatának képessége - elektronikus levelezési rendszer, MS Office alkalmazások használata - gépírástudás - irodagépek használatának ismerete Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények az érettségi, valamint sikeres részvétel és a pályaalkalmassági vizsgán. Speciális tantárgyi ismeret B-3

17 KÖVETELMÉNYEK nem szükséges, a nyelvhelyesség viszont feltétel. A későbbiekben lehetőség nyílik szakmai képzésekre is, de ez nem alapvető elvárás. Az Európai Unió országaiban is el lehet helyezkedni iskolatitkárként, ha valaki teljesíti az Europass Bizonyítvány Kiegészítő feltételeit angolul, vagy az adott ország nyelvén. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Alapvetően a szociális érzékenység, és bizonyos fokú empátia szükséges e munkakör ellátásához. Megfelelő önismeret kell hozzá, hogy önállóan, ugyanakkor a közösség tagjaként, másokkal együttműködve tudja végezni a munkáját. Rugalmasnak és nyitottnak kell lenni az új megoldásokra, technikai fejlesztésekre. Az iskolatitkárral szemben elvárás, hogy naprakészen tájékozott legyen szakmájáról. Legyen érdeklődő, gyűjtsön információkat a hasonló intézmények működéséről. Legyen megfelelően toleráns kollégái és a gyerekek problémáival. Ez a pálya annak való igazán, aki szeret emberekkel foglalkozni, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, diplomatikusan tudja kezelni a konfliktusokat, figyelmes a környezetével, és segítőkész. Ha valaki rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal és készségekkel, biztosan kiváló iskolatitkár válhat belőle. B-4

18 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

19 SZAKKÉPZÉS A szakképzés során a jelentkezők jártasságot szereznek a különböző adminisztratív irodai tevékenységekben, mint amilyenek például a gépírás, az irat- és dokumentumkészítés. Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretekre tesznek szert, valamint gyakorlatot szereznek az ügyintézési, rendezvényszervezési, alapvető tájékoztatási, valamint protokoll-szervezési feladatok ellátásában. Mit kell tanulni a szakképzés során? Az iskolatitkár az ügyviteli titkár képzés elágazása, államilag elismert emelt szintű szakképesítés. OKJ-száma: A szakképesítés elméleti és gyakorlati oktatásból áll, ezek aránya 40 / 60 százalék. Érdemes elvégezni az idegennyelvi (OKJ-száma ) és az ügyintéző titkár (OKJ-száma ) képzést is. Ezek az ügyviteli titkár másik két elágazása. A három képzés csak egy modulban tér el, így időt, pénzt és három szakmát lehet nyerni egyszerre. A főbb képzési modulok: gépírás és iratkészítés - tízujjas vakírás, irodai gépírás elsajátítása - iratkészítési alapismeretek - hivatalos és üzleti levelezés elsajátítása - számítástechnikai alapismeretek - szövegszerkesztés a gyakorlatban - információ és kommunikációs ismeretek - ügyviteli eszközök kezelésének ismerete dokumentumkészítés és kezelés az irodában - dokumentum-, ügyviteli szoftver-, táblázat- és adatbázis-kezelés - belső ügyiratok, jegyzőkönyv, valamint dokumentumok C-1

20 SZAKKÉPZÉS készítése a gyakorlatban titkári ügyintézés - mikroökonómiai alapfogalmak, alapismeretek - statisztikai, pénzügyi, marketing-, vállalkozási és európai uniós ismeretek - a házipénztár kezelésének elsajátítása - jogi és gazdasági jogi alapismeretek - hivatali protokoll - ügyfélszolgálati alapismeretek, ügyféltájékoztatás, panaszkezelés - titkári ismeretek a gyakorlatban - önálló iratfogalmazás alapismeretei rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban - kommunikációs gyakorlatok - hivatali kommunikáció - public relations és reklám - rendezvényszervezés a gyakorlatban igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek C-2

21 SZAKKÉPZÉS - az oktatás, képzés intézményrendszerének ismerete - pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi alapismeretek - tanügyigazgatási ismeretek a gyakorlatban - minőségirányítási folyamatkezelés - minőségirányítási rendszer az oktatásban - minőségirányítás az intézményi gyakorlatban - személyi titkári feladatok, feladatkörök az oktatásban, képzésben - prezentációkészítés a gyakorlatban - az iskolatitkár ügyintéző feladatai, ügyintézés a gyakorlatban - az iskolatitkár szervezési feladatai: program-, oktatás-, külső és belső kapcsolatszervezés, projektmunkák szervezése iskolatitkári ügyintézés - az oktatás/képzés intézményrendszere - pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi és tanügyigazgatási alapismeretek - tanügyigazgatási gyakorlat - minőségirányítási folyamatkezelés, minőségirányítási rendszer az oktatásban, minőségirányítás az intézményi gyakorlatban - a személyi titkár feladatkörei az oktatásban/képzésben - személyi titkári és iskolatitkár ügyintéző feladatok - iskolatitkári ügyintézés és prezentációkészítés a gyakorlatban - az iskolatitkár szervezési feladatai, program-, oktatás-, külsőbelső kapcsolatszervezés, valamint projektmunkák szervezése Megszerezhető bizonyítvány: iskolatitkár államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány, valamint EUROPASS bizonyítvány.* (Az Europassról bővebben az Egyéb információs források című részben lehet olvasni.) C-3

22 SZAKKÉPZÉS Hol történik a szakképzés? A szakképesítés iskolarendszeren kívüli képzésben szerezhető meg, OKJ-s képzéssel foglalkozó intézményekben, a képző intézményektől függő helyszíneken. Egyéni felkészülés nem lehetséges. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A képesítés megszerzésének előfeltétele: minimum érettségi vizsga. Életkori előírás nincs, és szakmai előképzettség sem szükséges. Az alábbi egészségi problémák esetén a szakorvosi véleményt figyelembe véve a szakképesítés megszerzése nem lehetséges, illetve nem ajánlatos: - átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő - a statikai rendszer és a mozgásszervek súlyosabb elváltozásai - a szív és a keringési rendszer súlyosabb elváltozásai - krónikus légzőszervi megbetegedések - bőrelváltozások vagy torzító elváltozások a ruhával nem fedhető részeken Mennyi ideig tart a szakképzés? A szakképzés tanfolyami keretek között történik, a képző intézménytől függően változó óraszámmal (kb ). Általában 2-4 féléves, hónapos tanfolyamok indulnak. Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? A képzés leginkább önköltségesen végezhető el. A részvételi díj évente változhat, ezért mindig érdemes tájékozódni a képzést indító intézményeknél ben a tandíj Ft/év között mozgott. Az összeg általában tartalmazza a tankönyvek, jegyzetek árát, valamint a regisztrációs díjat is. Ezen felül még számolni kell a vizsgadíjjal, ami szintén évente C-4

23 SZAKKÉPZÉS változik (2009-ben Ft között mozgott). Magánhallgatóknak a képzőintézetek részletfizetési lehetőséget kínálnak. Céges finanszírozás esetén lehetőség van a szakképzési alap felhasználására.* (Bővebben lásd az Egyéb információs források részben.) Számos helyen üdülési csekket is elfogadnak. A további aktuális kedvezményekről szintén a képzést indító intézményeknél kell érdeklődni. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Csatlakozni folyamatosan lehet, a felvehető létszámot nem korlátozzák, csak a képzésre jelentkezés feltételeinek kell megfelelni. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). Kapcsolódó foglalkozások Titkárnő Irodai asszisztens Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Óvodatitkár Oktatásszervező pedagógus asszisztens Ügyintéző titkár Idegen nyelvi titkár C-5

24 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Az iskolatitkárként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. A munkavállaló tapasztalata, iskolai végzettsége, nyelvtudása, valamint a munkahelyen eltöltött idő függvényében ez az átlagbér és Ft között változhat. Mivel az iskolatitkár közalkalmazott, így a bérezése elsősorban törvényben meghatározott módon változhat. Ezzel a kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai megfelelnek az országos átlagfizetésnek. átlagkeresete Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: D-1

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Az iskolatitkári képzésben résztvevők jelentős arányban már ebben a pozícióban dolgoznak, és továbbképzésként vagy a pozíció betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzése érdekében végzik el ezt a tanfolyamot. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet adatai szerint évente ember végzi el sikeresen a foglalkozás gyakorlásához szükséges képzést. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Az 2008-as adatok alapján az országban 2433 ember dolgozott iskolatitkárként. Magyarországon 4645 iskola működik a Központi Statisztikai Hivatal szerint: 3852 általános iskola, 504 gimnázium, 626 szakközépiskola, 450 szakmunkásképző, ill. szakiskola. Ez azt jelenti, hogy számos lehetséges munkahely található az országban. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: emelkedés enyhe Az oktatási rendszer átalakulása iskolabezárásokkal és összevonásokkal járt, ami csökkentheti a foglalkozás iránt jelentkező keresletet. Ugyanakkor az iskolák jellemzően növelik szabadidős programjaik számát, és ezek szervezésébe gyakran az iskolatitkárt is bevonják. Az oktatás adminisztrációs feladatainak ellátása mellett az egyéb iskolai tevékenység növekedése a szakma iránt mutatkozó keresletre kedvezően hat hoz képest 2008-ban D-2

27 KERESETI LEHETŐSÉGEK kétszer annyi embert kerestek ilyen pozícióra. Alapvetően az oktatási rendszer további átalakulásával az iskolatitkár iránt mutatkozó kereslet enyhe növekedésével lehet számolni. Az oktatási adminisztrációs feladatok száma is folyamatosan növekszik az intézményekben, ami szintén elősegítheti a foglalkozás keresettségének növekedését. A munkaerővel kapcsolatos elvárások is növekednek, így egyre kvalifikáltabb munkavállalók találhatnak könnyen munkát. Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. D-3

28 KERESETI LEHETŐSÉGEK Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: emelkedés 2007-ről 2008-ra jelentősen emelkedett a munkanélküliek száma. Ez különösen erőteljes a pályakezdők esetében: egy év alatt megduplázódott a számuk. Az iskolatitkári munkát kereső munkanélküliek száma 2008-ban 165 fő volt, ami enyhén meghaladja a bejelentett álláshelyek számát. Munkanélküli száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok érhetők el a weboldal Statisztika menüpontja alatt. D-4

29 KERESETI LEHETŐSÉGEK Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen? Titkárnő Irodai asszisztens Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Óvodatitkár Oktatásszervező Gazdasági idegen nyelvű levelező Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző Igazgatásszervező D-5

30 Egyéb információs források - Kiadványok - Elektronikusan elérhető információs források

31 EGYÉB INFORMÁCIÓK Hasznos információk az EUROPASS bizonyítványról: Az Europass bizonyítvány a szakképzés során megszerzett szaktudást igazoló dokumentum. Segítségével a munkaadók és továbbképző intézmények könnyebben értelmezhetik a korábban már megszerzett szakképesítést. A bizonyítvány leírja a képesítés megszerzője által folytatott, sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Olyan információkkal szolgál továbbá tulajdonosa szakképesítéséről, amelyeket az eredeti bizonyítványban nem tüntetnek fel: az adott képzésbe való belépés követelményei, megszerzett készségek és kompetenciák, az adott ország osztályzási skálája, továbbtanulás lehetséges következő szintje. Formai szempontból az uniós szabványokat követi, és csak a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. A bizonyítvány részei: a szakképesítés megnevezése és annak (jelenleg) angol, illetve német nyelvű fordítása, készségek és kompetenciák leírása, a bizonyítvánnyal betölthető foglalkozások köre, az eredeti bizonyítvány sorozatjele, sorszáma, a bizonyítvány kiállításának dátuma, a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az ötfokú osztályzási skálának megfelelően, a bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai. A bizonyítványt a vizsgáztató intézmények adják ki. A kérelmező a minimálbér havi összegének 5%-át kitevő térítési díjat fizet érte a vizsgaszervezőnek. E-1

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEHÉR ANNAMÁRIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BENKÓNÉ PAULOVICS ANITA

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés Nappali rendszerben:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés* Nappali rendszerben:

Részletesebben

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KOZICZ ÁRPÁD A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

TITKÁRNŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TITKÁRNŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés TITKÁRNŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TITKÁRNŐ Feladatok és tevékenységek A titkárnő

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Vevőszolgálati tájékoztató Szakmabemutató információs mappa

Vevőszolgálati tájékoztató Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: GERBER ÉVA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DERECSKEI ATTILA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

MENEDZSERASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MENEDZSERASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MENEDZSERASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MENEDZSERASSZISZTENS Feladatok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BALOGH ANGÉLA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

89900 Ft helyett csak Ft Ft/hó helyett csak Ft/hó

89900 Ft helyett csak Ft Ft/hó helyett csak Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-03 Ütemezés: Időtartam: 2 hetente 8 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KISS ÁGNES SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 A 282. sorszámú Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jászberény 2016. Érvényes: 2016. október 01. napjától Szent István Körúti Általános Iskola, Szakiskola

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GAZDÁLKODÁS-SZERVEZŐ Feladatok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 tanévre 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Tel.: 36/341-131 Az intézmény azonosítója:

Részletesebben

Irodai asszisztens/általános irodai adminisztrátor Szakmabemutató információs mappa

Irodai asszisztens/általános irodai adminisztrátor Szakmabemutató információs mappa /általános irodai adminisztrátor Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TURBUCZNÉ S. DÓRA SZAKMAI

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

POSTAI FORGALOMELLÁTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

POSTAI FORGALOMELLÁTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés POSTAI FORGALOMELLÁTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése POSTAI FORGALOMELLÁTÓ Feladatok

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 9. évfolyamon induló szakgimnáziumi ágazati képzések: Kódszámok Ágazat 4 év után érettségi + középszintű szakképesítés 3001 Közgazdaság Pályázati-támogatási asszisztens 4+1 3002 Közgazdaság Pályázati-támogatási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben