Iskolatitkár Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolatitkár Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: RÁCSKAINÉ STEFÁNOVICS TITANILLA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: GLEVITZKY ISTVÁNNÉ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ha élet zengi be az iskolát, Az élet is derűs iskola lesz. /Ady Endre/ Ma hazánkban 18 éves korig kötelező iskolába járni. Magyarán gyerekeink több mint egy évtizedig ébren töltött idejük jelentős részét töltik különböző oktatási intézményekben, általános és középiskolában. Nekik ez a tucatnyi év nem egyszerűen csak a feleltetésről, dolgozatírásról szól. Itt szereznek barátokat, tanulnak meg közösségben élni, itt sajátítják el azokat a magatartási mintákat, melyek segítségével később önálló emberek lesznek. Éppen ezért mindenki óriási felelősséget visel a jövő nemzedékért, aki ebben az érzékeny korban felnőttként (tehát akarva-akaratlan egyfajta példaképként) a gyerekekkel foglalkozik. Nem csupán az igazgató, az osztályfőnök, a tanárok, hanem a többiek is. A portás, a takarító, a védőnő és természetesen az iskolatitkár is. Az Európai Unió Oktatás és képzés 2010 nevű munkaprogramja meghatározza a tagállamoknak azon feladatokat, amelyeket az oktatás és képzés területén együttműködve a jövőben kiemelten kell kezelni. Jelentős előrelépés figyelhető meg az iskolai tantervek átalakításában, az intézmények integrálásásban. Ugyanakkor még sok a tennivaló a következő területeken: a tanárok kompetenciáinak fejlesztése, az értékelési módszerek korszerűsítése, a tanulásszervezés új módszereinek bevezetése, az iskolákban működő adminisztratív rendszer korszerűsítése, fejlesztése. A magyar oktatási és képzési rendszer racionalizálása, átszervezése kapcsán A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK számos általános és szakközépiskolát, szakmunkásképző intézetet, gimnáziumot, egyéb szak- és oktatási célú iskolát önálló tagintézményként összevont egy központi intézmény. Az így létrejött úgynevezett központi szerv átfogja, ellenőrzi az egyes intézmények működését, rendszerét, költségvetését, bizonyos fokú belső autonómiát biztosítva az iskoláknak. Az integráció nemcsak egy településen jöhet létre, hanem az intézmények régión belül is együttműködhetnek. Az iskolatitkár kulcsszerepet játszik abban, hogy az egyes tagintézmények, iskolák között, illetve az iskolákon belül gördülékeny legyen az információáramlás. Fontos része van továbbá az egész rendszer átfogó működését biztosító adminisztratív tevékenység ellátásában. Az iskolatitkári munkakör elég tág munkaterület, feladatköre igen sokrétű az adminisztráción át a személyes kapcsolatok tartásán keresztül a különféle események, rendezvények szervezéséig. Az iskolatitkár mindennapjairól B. Kata gimnáziumi dolgozó számol be. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? 1. Az iskolatitkár vezeti, bonyolítja, iktatja az iskolai és tanügyigazgatási adminisztrációt, levelezést, köztük a tanulókkal kapcsolatos iskolai szintű adminisztratív teendőket is. B. Kata így beszél erről: Nagyrészt az adminisztráció a dolgom, s papírból sajnos elég sok van. Noha egyre több szoftver könnyíti meg a munkánkat, a kötelezően előírt papírmunkát nem kerülhetem el. Ez a kettős nyilvántartás néha nagyon sok időt vesz igénybe, nem beszélve a polcaink teherbíró képességéről. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Alapfeladatai közé tartozik a tanuló nyilvántartás vezetése. Ez nemcsak a tanulók személyi adatainak felvételét jelenti, hanem a beiratkozással, átjelentkezéssel, felvételivel kapcsolatos adatok rögzítését is. Ezen kívül kiállítja, kiadja és iktatja a fényképes MÁV-igazolványt, a diákigazolványt, a helyi, illetve helyközi bérleteket. Családi pótlékhoz és egyéb szociális ügyek intézéséhez szükséges, valamint iskolalátogatási igazolásokat állít ki. Levelez a polgármesteri hivatalokkal a nehéz szociális helyzetű tanulók anyagi segítéséről. Közreműködik a kötelező orvosi vizsgálatok (pl. tüdőszűrés, iskolafogászat) lebonyolításában. B. Kata a következőket meséli: A tanulókkal kapcsolatban megkönnyíti a munkámat a Közoktatás Információs Rendszere (KIR), azaz a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszere. Minden egyes diák rendelkezik egy oktatási azonosítóval. A rendszer képes követni a tanulóval kapcsolatos változásokat. Például hogy mikor, hol, mit és éppen melyik iskolában tanul a 16 éves koráig tanköteles gyerek. Vagy hogy milyen speciális kedvezmények illetik meg. A KIR rendkívül hasznos, átlátható, és még ennél is fontosabb, hogy működik. Az intézménynek minden év október 1-ig egy összesített statisztikát kell készítenie a tanulói nyilvántartásból, a hátrányos-, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek adataiból. Ezt szintén a KIR-rendszerben rögzítik, ami újabb adminisztrációs feladatot jelent az iskolatitkár számára. Az érettségi vizsgák megszervezésében, a vizsgák zavartalan lefolytatásában is jelentős szerepet játszik az iskolatitkár. Ebben a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere segít neki. Ezen keresztül az intézményvezető utasításainak, illetve a tanulók által benyújtott érettségi jelentkezéseknek megfelelően regisztrálja az adott tanulót az emelt, illetve középszintű vizsgákra, és beosztja az illetékes vizsgabizottsághoz. A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 2. Ellátja a pedagógusokkal kapcsolatos bér-, személyi- és munkaügyi feladatok hatáskörébe tartozó részét. Együttműködik az igazgatósággal, a gazdasági előadókkal, pedagógusokkal. B. Kata erről így beszél: A pedagógusok nyilvántartására, személyes adataik kezelésére is van egy nagyon jó programunk. Ez a KETEX nevezetű iktatóprogram, ahol a pedagógusok kéthavi időkerettel dolgoznak. Ez a túlórák és a helyettesítések elszámolása miatt fontos. Havi jelentéseket lehet készíteni a hiányzókról, táppénzesekről. A szoftver nyilvántartja a GYES-en, illetve GYED-en lévőket, a szerződéses tanárokat, illetve a nyugdíj előtt álló, vagy már nyugdíjas kollegákat is. Itt rögzítjük továbbá a tantárgyfelosztásokat. Az iskolatitkár vezeti a pedagógusigazolványok nyilvántartását. Intézi a tanárok kötelező üzemorvosi vizsgálatát. Oktatással, képzéssel kapcsolatos nyilvántartást, statisztikákat készít az igazgatóhelyettes irányítása és útmutatása alapján. Képzési szerződéseket készít elő. Közreműködik tankönyvek, szakmai anyagok, folyóiratok, újságok megrendelésében. Részt vesz az oktatási intézmény minőségbiztosítási dokumentációjának vezetésében. Intézi az iskolavezetés hivatalos levelezését (levelet gépel, postáz, iktat). 3. Egyezteti a fogadóórák rendjét. Információkat közvetít a szülők és az iskolavezetés, a pedagógusok között. Szervezi a külső látogatók iskolai programjait. B. Kata a következőket mondja ezen feladatairól: Minden évben A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK megszervezem a nyílt napot az iskolánkban. A leendő diákok ilyenkor megismerhetik az iskola életét, szüleik pedig képzéseinket, azok feltételeit. A visszajelzések szerint a rendezvény a szülők és a diákok körében egyaránt nagyon sikeres. Nem utolsósorban nekünk is nagyon fontos a kedvező visszhang. Kapcsolatot tart az iskolafenntartó titkárságával. Időpontokat egyeztet az iskolavezetés, illetve az intézmény külső-belső kapcsolatai között. Előkészíti a tanári, tantestületi értekezleteket. Közreműködik az igazgató, igazgatóhelyettes nyilvános fellépéseinek előkészítésében, utómunkálataiban. Szűrőfeladatot lát el az igazgató mellett, információt közvetít a pedagógusok, szülők, diákok és az igazgató között. Intézi az iskolavezetés részvételét szakmai továbbképzéseken. 4. Közreműködik az iskolai ünnepségek megrendezésében. Részt vesz az iskola kulturális, szabadidős és sportrendezvényeinek szervezésében. A munkakörömhöz kapcsolódó legkedvesebb és legszebb feladataim közé tartozik, hogy a tanulóknak kirándulásokat, különféle rendezvényeket szervezek. A fő koordinátori szerep az enyém. Ilyenkor csak a költségvetés szabhat határokat az elképzeléseinknek. A legnépszerűbb szabadidős program a minden évben Csíkszeredán, a testvériskolával közösen megszervezett túlélőtábor meséli Kata. Részt vesz a diákcsere-programok szervezésében, az ezzel kapcsolatos írásos tájékoztatók összeállításában is. Közreműködik továbbá az iskolai gyakorlatok, a tanulmányi versenyek szervezésében. Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint szervez tanórán kívüli foglalkozásokat (szakkörök, rendhagyó órák, korrepetálás, tanulmányi kirándulás) is. Az iskolatitkár ebben A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a munkában is részt vállal. Jegyrendeléssel, szervezéssel, útvonaltervezéssel segíti a programok lebonyolítását. Milyen anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznia? A napi teendők ellátásához irodatechnikai berendezésekre és alapvető irodaszerekre van szüksége. Tetemes mennyiséget kell iktatnia, ezért több tucat lefűzhető dossziéval és mappával dolgozik. Egy átlagosnak mondható napon a következő feladatokat végzi: elektronikus és mechanikus iktatás, telefonhívások fogadása, kimenő hívások kezdeményezése, tanulói és egyéb hivatalos ügyek intézése, vendégek fogadása és útbaigazítása, napi posta intézése. E feladatok végzéséhez feltétlenül szükségesek a következő technikai eszközök: telefon, fax, nyomtató, fénymásoló, számítógép, KIR, KETEX, ketszintu.hu programok, egyéb szoftverek, bélyegző, határidőnapló, egyéb alapvető irodaszerek, amelyek nélkülözhetetlenek az irodai munka elvégzéséhez. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Hol végzi a munkáját? A napi teendők és a munkavégzéséhez szükséges eszközök miatt szinte a teljes munkaidejét az irodában tölti. Kata irodája közvetlenül az igazgatóhelyettesi szoba mellett található, amit egy őt is segítő adminisztrátorral oszt meg. (Kisebb intézményekben az iskolatitkár segítő nélkül dolgozik.) A szoba berendezésében és dekorálásában, az ügyiratok, szerződések, levelezés rendszerezésében szabad kezet kapott felettesétől. Ez a hatékony munkavégzés egyik alapja: így mindig pontosan tudja, hol keresse az adott dokumentumot. A szomszédos előadóteremben fogadják a vendégeket, illetve ott zajlanak a tantestületi értekezletek és egyéb hivatalos prezentációk. Ezt a helységet tehát könnyen át tudja rendezni a célnak megfelelően, és biztosítani tudja a megfelelő eszközöket. A törvény által előírt, kötött nappali munkarendben dolgozik. Sohasem visz haza munkát, a tanév bizonyos szakaszaiban jellemző esetleges túlórákat is az irodájában dolgozza le. A különböző iskolai rendezvények szervezésekor, vagy szabadtéri programok idején az adott helyszínen végzi munkáját. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? Az iskolatitkár közvetlen felettese az igazgató. Napi kapcsolatban áll az igazgatóval, igazgatóhelyettessel, a szaktanárokkal és a gyakorlati oktatásvezetővel, az adott feladattól függően. Az eligazítást mindig megbeszélésen kapja meg. Erről írásos feljegyzés készül, amit később a megfelelő dossziéba fűznek le. Az óraközi szünetekben a tanulók is megkereshetik ügyes-bajos dolgaikkal. Ez főleg a diákigazolványok ügyintézését jelenti. Többnyire az iskolatitkártól szerzik be a tanulók azon információkat is, melyek az érettségivel és a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációra vonatkoznak. Megszervezi a fogadóórákat, és a szülői munkaközösség adminisztrációjában is részt vesz. Szűrőként működik a A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK szülők és a pedagógusok, illetve a tanárok és az igazgató között. Tartja a kapcsolatot az üzemorvossal, az iskolaorvossal, iskolafogásszal. Rendezvényeken, különböző iskolai eseményeken, szakmai konzultációkon, táboroztatáskor tartja a kapcsolatot az adott külsős személlyel., és összehangolja a feladatokat A-8

13 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

14 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Az iskolatitkár munkaköréből adódóan elenyésző a kifejezetten fizikai megterheléssel járó igénybevétel kockázata, vagy az esetleges baleseti lehetőség. Diktálás vagy kézirat alapján, írógépen vagy szövegszerkesztőn leveleket ír, ehhez a karok, a kéz és az ujjak gyors és pontos működése szükséges. Telefonhívásokat, üzeneteket vesz át, információt ad, ehhez ép beszédkészség és hallás szükséges. Munkaidejének nagy részében tartós ülőmunkát végez, ami gerincbántalmak kialakulásának veszélyével jár. A szem is fokozottan igénybe van véve, ugyanis a nap nagy részében a számítógépen végzi a rábízott teendőket. Egyéb fizikai sérülések származhatnak az irodaszerek és technikai eszközök használatából (pl. áramütés az elektromos berendezések használata közben). Ezek természetesen megfelelő körültekintéssel és figyelemmel elkerülhetőek. A munkában elvárják a nagy teherbírást, a problémamegoldó képességet és a pontos munkavégzést. Manapság a változó körülményekre gyorsan kell reagálni, és meghatározó az alkalmazott menedzsment szelleme is. Ez bizonyos időszakokban (pl. érettségi idején) szellemi és idegi megterhelést jelent a munkavállalónak. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Munkaköri feladatait szinte teljes egészében négy fal között végzi az iskolatitkár. A napi rendszerességgel ismétlődő adatok rögzítése, folyamatos karbantartása, az állandósult feladatok monotonitáshoz, megszokáshoz vezethetnek. Kihívást, motiváltságot a különböző rendezvények szervezése és lebonyolítása jelenthetnek. Manapság az intézményeknek folyamatos változásokkal kell szembenézniük, ez fokozza a feszültséget a közösségen B-1

15 KÖVETELMÉNYEK belül. Mivel az iskolatitkár egyfajta ütközője, szűrője az iskolában a személyes kapcsolatoknak, így a stresszhelyzeteket, konfliktusokat nem tudja kikerülni. A stresszes helyzeteket a vezetőség általában közös erővel igyekszik megoldani. Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlásához szükséges egészségi követelmények: jó beszédkészség folyamatos és érthető kommunikáció ép hallás, megfelelő látás A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: szellemi fogyatékosság kéz/kar/ujjak mozgásképtelensége, korlátozott mozgásképessége Látásukban enyhén korlátozottak (pl. szemüvegesek) vagy hallókészülékkel kielégítően hallók, és értelmes, összefüggő kommunikációra képes személyek betölthetik ezt a munkakört. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Az iskolatitkári munka megköveteli a jó kommunikációs képességet, a pontosságot, a precizitást a levelezésben, az iktatásban, a személyes adatok gondozásában. A szakmai kompetencia, szaktudás, informatikai ismeret is B-2

16 KÖVETELMÉNYEK alapvetően segítik a munkavégzést. A határidők betartása is fontos, különösen bizonyos esetekben (ilyenek pl. a beiratkozás, átjelentkezés, érettségire jelentkezés). Előny a szervezőképesség, kreativitás, megbízhatóság, rugalmasság az iskolai rendezvények, események szervezéséhez. A kiosztott feladatok megoldása önálló munkavégzést, rendszerezést, figyelemösszpontosítást igényel. A hatékony munkavégzés egyik feltétele az együttműködésre való készség a kollégákkal. Ehhez kellőképpen szociálisnak, empatikusnak kell lenni. Nem lehet türelmetlen a diákok gondjaival sem. Nem árt, ha gyors helyzetfelismeréssel, felelősségtudattal, és naprakész információkkal rendelkezik. Elvárt szakmai ismeretek: - helyesírási szabályok ismerete - stilisztikai követelményeknek való megfelelés - irattározási általános szabályok ismerete - ügyviteli rend, ügyiratkészítés formai, tartalmi szabályainak ismerete Elvárt szakmai képességek: - adatbázis-kezelő rendszerek használatának képessége - elektronikus levelezési rendszer, MS Office alkalmazások használata - gépírástudás - irodagépek használatának ismerete Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények az érettségi, valamint sikeres részvétel és a pályaalkalmassági vizsgán. Speciális tantárgyi ismeret B-3

17 KÖVETELMÉNYEK nem szükséges, a nyelvhelyesség viszont feltétel. A későbbiekben lehetőség nyílik szakmai képzésekre is, de ez nem alapvető elvárás. Az Európai Unió országaiban is el lehet helyezkedni iskolatitkárként, ha valaki teljesíti az Europass Bizonyítvány Kiegészítő feltételeit angolul, vagy az adott ország nyelvén. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Alapvetően a szociális érzékenység, és bizonyos fokú empátia szükséges e munkakör ellátásához. Megfelelő önismeret kell hozzá, hogy önállóan, ugyanakkor a közösség tagjaként, másokkal együttműködve tudja végezni a munkáját. Rugalmasnak és nyitottnak kell lenni az új megoldásokra, technikai fejlesztésekre. Az iskolatitkárral szemben elvárás, hogy naprakészen tájékozott legyen szakmájáról. Legyen érdeklődő, gyűjtsön információkat a hasonló intézmények működéséről. Legyen megfelelően toleráns kollégái és a gyerekek problémáival. Ez a pálya annak való igazán, aki szeret emberekkel foglalkozni, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, diplomatikusan tudja kezelni a konfliktusokat, figyelmes a környezetével, és segítőkész. Ha valaki rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal és készségekkel, biztosan kiváló iskolatitkár válhat belőle. B-4

18 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

19 SZAKKÉPZÉS A szakképzés során a jelentkezők jártasságot szereznek a különböző adminisztratív irodai tevékenységekben, mint amilyenek például a gépírás, az irat- és dokumentumkészítés. Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretekre tesznek szert, valamint gyakorlatot szereznek az ügyintézési, rendezvényszervezési, alapvető tájékoztatási, valamint protokoll-szervezési feladatok ellátásában. Mit kell tanulni a szakképzés során? Az iskolatitkár az ügyviteli titkár képzés elágazása, államilag elismert emelt szintű szakképesítés. OKJ-száma: A szakképesítés elméleti és gyakorlati oktatásból áll, ezek aránya 40 / 60 százalék. Érdemes elvégezni az idegennyelvi (OKJ-száma ) és az ügyintéző titkár (OKJ-száma ) képzést is. Ezek az ügyviteli titkár másik két elágazása. A három képzés csak egy modulban tér el, így időt, pénzt és három szakmát lehet nyerni egyszerre. A főbb képzési modulok: gépírás és iratkészítés - tízujjas vakírás, irodai gépírás elsajátítása - iratkészítési alapismeretek - hivatalos és üzleti levelezés elsajátítása - számítástechnikai alapismeretek - szövegszerkesztés a gyakorlatban - információ és kommunikációs ismeretek - ügyviteli eszközök kezelésének ismerete dokumentumkészítés és kezelés az irodában - dokumentum-, ügyviteli szoftver-, táblázat- és adatbázis-kezelés - belső ügyiratok, jegyzőkönyv, valamint dokumentumok C-1

20 SZAKKÉPZÉS készítése a gyakorlatban titkári ügyintézés - mikroökonómiai alapfogalmak, alapismeretek - statisztikai, pénzügyi, marketing-, vállalkozási és európai uniós ismeretek - a házipénztár kezelésének elsajátítása - jogi és gazdasági jogi alapismeretek - hivatali protokoll - ügyfélszolgálati alapismeretek, ügyféltájékoztatás, panaszkezelés - titkári ismeretek a gyakorlatban - önálló iratfogalmazás alapismeretei rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban - kommunikációs gyakorlatok - hivatali kommunikáció - public relations és reklám - rendezvényszervezés a gyakorlatban igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek C-2

21 SZAKKÉPZÉS - az oktatás, képzés intézményrendszerének ismerete - pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi alapismeretek - tanügyigazgatási ismeretek a gyakorlatban - minőségirányítási folyamatkezelés - minőségirányítási rendszer az oktatásban - minőségirányítás az intézményi gyakorlatban - személyi titkári feladatok, feladatkörök az oktatásban, képzésben - prezentációkészítés a gyakorlatban - az iskolatitkár ügyintéző feladatai, ügyintézés a gyakorlatban - az iskolatitkár szervezési feladatai: program-, oktatás-, külső és belső kapcsolatszervezés, projektmunkák szervezése iskolatitkári ügyintézés - az oktatás/képzés intézményrendszere - pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi és tanügyigazgatási alapismeretek - tanügyigazgatási gyakorlat - minőségirányítási folyamatkezelés, minőségirányítási rendszer az oktatásban, minőségirányítás az intézményi gyakorlatban - a személyi titkár feladatkörei az oktatásban/képzésben - személyi titkári és iskolatitkár ügyintéző feladatok - iskolatitkári ügyintézés és prezentációkészítés a gyakorlatban - az iskolatitkár szervezési feladatai, program-, oktatás-, külsőbelső kapcsolatszervezés, valamint projektmunkák szervezése Megszerezhető bizonyítvány: iskolatitkár államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány, valamint EUROPASS bizonyítvány.* (Az Europassról bővebben az Egyéb információs források című részben lehet olvasni.) C-3

22 SZAKKÉPZÉS Hol történik a szakképzés? A szakképesítés iskolarendszeren kívüli képzésben szerezhető meg, OKJ-s képzéssel foglalkozó intézményekben, a képző intézményektől függő helyszíneken. Egyéni felkészülés nem lehetséges. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A képesítés megszerzésének előfeltétele: minimum érettségi vizsga. Életkori előírás nincs, és szakmai előképzettség sem szükséges. Az alábbi egészségi problémák esetén a szakorvosi véleményt figyelembe véve a szakképesítés megszerzése nem lehetséges, illetve nem ajánlatos: - átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő - a statikai rendszer és a mozgásszervek súlyosabb elváltozásai - a szív és a keringési rendszer súlyosabb elváltozásai - krónikus légzőszervi megbetegedések - bőrelváltozások vagy torzító elváltozások a ruhával nem fedhető részeken Mennyi ideig tart a szakképzés? A szakképzés tanfolyami keretek között történik, a képző intézménytől függően változó óraszámmal (kb ). Általában 2-4 féléves, hónapos tanfolyamok indulnak. Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? A képzés leginkább önköltségesen végezhető el. A részvételi díj évente változhat, ezért mindig érdemes tájékozódni a képzést indító intézményeknél ben a tandíj Ft/év között mozgott. Az összeg általában tartalmazza a tankönyvek, jegyzetek árát, valamint a regisztrációs díjat is. Ezen felül még számolni kell a vizsgadíjjal, ami szintén évente C-4

23 SZAKKÉPZÉS változik (2009-ben Ft között mozgott). Magánhallgatóknak a képzőintézetek részletfizetési lehetőséget kínálnak. Céges finanszírozás esetén lehetőség van a szakképzési alap felhasználására.* (Bővebben lásd az Egyéb információs források részben.) Számos helyen üdülési csekket is elfogadnak. A további aktuális kedvezményekről szintén a képzést indító intézményeknél kell érdeklődni. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Csatlakozni folyamatosan lehet, a felvehető létszámot nem korlátozzák, csak a képzésre jelentkezés feltételeinek kell megfelelni. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). Kapcsolódó foglalkozások Titkárnő Irodai asszisztens Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Óvodatitkár Oktatásszervező pedagógus asszisztens Ügyintéző titkár Idegen nyelvi titkár C-5

24 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Az iskolatitkárként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. A munkavállaló tapasztalata, iskolai végzettsége, nyelvtudása, valamint a munkahelyen eltöltött idő függvényében ez az átlagbér és Ft között változhat. Mivel az iskolatitkár közalkalmazott, így a bérezése elsősorban törvényben meghatározott módon változhat. Ezzel a kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai megfelelnek az országos átlagfizetésnek. átlagkeresete Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: D-1

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Az iskolatitkári képzésben résztvevők jelentős arányban már ebben a pozícióban dolgoznak, és továbbképzésként vagy a pozíció betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzése érdekében végzik el ezt a tanfolyamot. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet adatai szerint évente ember végzi el sikeresen a foglalkozás gyakorlásához szükséges képzést. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Az 2008-as adatok alapján az országban 2433 ember dolgozott iskolatitkárként. Magyarországon 4645 iskola működik a Központi Statisztikai Hivatal szerint: 3852 általános iskola, 504 gimnázium, 626 szakközépiskola, 450 szakmunkásképző, ill. szakiskola. Ez azt jelenti, hogy számos lehetséges munkahely található az országban. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: emelkedés enyhe Az oktatási rendszer átalakulása iskolabezárásokkal és összevonásokkal járt, ami csökkentheti a foglalkozás iránt jelentkező keresletet. Ugyanakkor az iskolák jellemzően növelik szabadidős programjaik számát, és ezek szervezésébe gyakran az iskolatitkárt is bevonják. Az oktatás adminisztrációs feladatainak ellátása mellett az egyéb iskolai tevékenység növekedése a szakma iránt mutatkozó keresletre kedvezően hat hoz képest 2008-ban D-2

27 KERESETI LEHETŐSÉGEK kétszer annyi embert kerestek ilyen pozícióra. Alapvetően az oktatási rendszer további átalakulásával az iskolatitkár iránt mutatkozó kereslet enyhe növekedésével lehet számolni. Az oktatási adminisztrációs feladatok száma is folyamatosan növekszik az intézményekben, ami szintén elősegítheti a foglalkozás keresettségének növekedését. A munkaerővel kapcsolatos elvárások is növekednek, így egyre kvalifikáltabb munkavállalók találhatnak könnyen munkát. Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. D-3

28 KERESETI LEHETŐSÉGEK Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: emelkedés 2007-ről 2008-ra jelentősen emelkedett a munkanélküliek száma. Ez különösen erőteljes a pályakezdők esetében: egy év alatt megduplázódott a számuk. Az iskolatitkári munkát kereső munkanélküliek száma 2008-ban 165 fő volt, ami enyhén meghaladja a bejelentett álláshelyek számát. Munkanélküli száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok érhetők el a weboldal Statisztika menüpontja alatt. D-4

29 KERESETI LEHETŐSÉGEK Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen? Titkárnő Irodai asszisztens Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Óvodatitkár Oktatásszervező Gazdasági idegen nyelvű levelező Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző Igazgatásszervező D-5

30 Egyéb információs források - Kiadványok - Elektronikusan elérhető információs források

31 EGYÉB INFORMÁCIÓK Hasznos információk az EUROPASS bizonyítványról: Az Europass bizonyítvány a szakképzés során megszerzett szaktudást igazoló dokumentum. Segítségével a munkaadók és továbbképző intézmények könnyebben értelmezhetik a korábban már megszerzett szakképesítést. A bizonyítvány leírja a képesítés megszerzője által folytatott, sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Olyan információkkal szolgál továbbá tulajdonosa szakképesítéséről, amelyeket az eredeti bizonyítványban nem tüntetnek fel: az adott képzésbe való belépés követelményei, megszerzett készségek és kompetenciák, az adott ország osztályzási skálája, továbbtanulás lehetséges következő szintje. Formai szempontból az uniós szabványokat követi, és csak a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. A bizonyítvány részei: a szakképesítés megnevezése és annak (jelenleg) angol, illetve német nyelvű fordítása, készségek és kompetenciák leírása, a bizonyítvánnyal betölthető foglalkozások köre, az eredeti bizonyítvány sorozatjele, sorszáma, a bizonyítvány kiállításának dátuma, a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az ötfokú osztályzási skálának megfelelően, a bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai. A bizonyítványt a vizsgáztató intézmények adják ki. A kérelmező a minimálbér havi összegének 5%-át kitevő térítési díjat fizet érte a vizsgaszervezőnek. E-1

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. VASS VIRÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TAMÁSI PÁL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Zálog és pénzkölcsönző Szakmabemutató információs mappa

Zálog és pénzkölcsönző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: ERDŐS ARANKA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: ZSÓFI JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HOLCZER SZABOLCS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa

Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: BÁTYAI GÁBORNÉ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: JUDI ÁGNES A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TORMÁSI PÉTER A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Konyhafőnök / Séf Szakmabemutató információs mappa

Konyhafőnök / Séf Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TÓTH MIKLÓSNÉ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: NEUHAUSER LÁSZLÓ-CSURGÓ

Részletesebben

Múzeumpedagógus Szakmabemutató információs mappa

Múzeumpedagógus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: JESZENKOVICSNÉ GEBHARDT MARGIT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: LOVAS

Részletesebben

Bútorasztalos Szakmabemutató információs mappa

Bútorasztalos Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KOLOS NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: FARKAS ZOLTÁN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DULKAI KATALIN

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó,

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, Telemarketing asszisztens) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa , Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Rendőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR

Részletesebben