Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 2006. SZEPTEMBER SÚRI TROMBITÁS OKTÓBER I. ÉVFOLYAM/2. SZÁM ÁRA: 50 FT T A R T A L O M ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Megalakult az új képviselő testület 2 Polgármesteri program 2 KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK 4 Jelenlét 4 Ünnepsoroló 6 ANYAKÖNYVI HÍREK 7 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HÍREI 7 Az óvodáról 7 Általános iskola megemlékezése 56-os forradalomról 7 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 8 Néhány gondolat a madárinfluenzáról 8 A magasvérnyomás kontroll fontossága 9 Növényvédelmi rovat 9 SPORT HÍREK 10 APRÓHÍRDETÉS 11 SZÜRETI MULATSÁG KÉPEKBEN 12 K E D V E S O L V A S Ó! Más település példáján fellelkesedve láttunk hozzá az Együtt Súrért Egyesület nevében a Súri Trombitás közéleti lap szerkesztéséhez. Az újság létrehozásával célunk tudósítani településünk életéről, terveinkről, eredményeinkről, eseményeinkről, a Súri Közösséget erősíteni. A lakosságtól érkező pozitív visszajelzések megerősítettek bennünket munkánkban, így a megszokott rovatokat friss településünket érintő hírekkel feltöltve tarthatja a Kedves Olvasó kezében. Bármilyen ötletüket, javaslatukat az újság tartalmával kapcsolatosan szívesen fogadjuk. Reméljük sok örömét leli lapunk olvasása közben és ezáltal olyan, a településünket érintő dolgokról is információt szerez, amelyek elkerülték volna figyelmét. A Súri Trombitás megvásárolható Üzletek: COOP-ABC (Szabadság tér) Janászik Bolt (Kossuth utca) Müller Bolt (Petőfi utca) Pék Bolt(Akai utca) Viola Bolt (Petőfi utca) Intézmények: Polgármesteri Hivatal Teleház

2 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 2 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Megalakult az új képviselő-testület Súr község önkormányzati képviselőtestülete október 11-én Benis Györgyné korelnök vezetésével tartotta meg alakuló ülését ünnepélyes keretek között a Községháza tanácskozó termében. Részt vett az ülésen Reményi Imre leköszönő polgármester is. Elsőként Baranyi Lajosné a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatta a testület tagjait, a meghívott vendégeket az október elsején megtartott helyhatósági választás végleges jogi eredményeiről, majd átadta a megbízólevelet Sógorka Miklós polgármesternek és a 9 képviselőnek, akik ezt követően letették a hivatalos esküt. Először a képviselők, majd a testület előtt a polgármester. Sógorka Miklós ismertette polgármesteri programját, ahol világosan és lényegre törően vázolta fel azon elképzeléseket, amelyek Súr község fejlődését, fejlesztését meghatározzák a következő esztendőkben. Megválasztották a szavazatszámláló bizottságot, majd ezt követően titkos szavazással, ellenszavazat nélkül választották meg a képviselők a társadalmi megbízatású alpolgármestert aki a következő négy évben újra: Guzs Ferenc lesz. A testület döntött a polgármester illetményéről és az alpolgármester tiszteletdíjáról is. A leköszönő polgármester emléklapot adott át a évi ciklus képviselőinek, majd Kadlecsik Gyöngyi jegyző a régi polgármesternek. Az új képviselő testület tagjai: Sógorka Miklós polgármester, Benis Györgyné, Benis Veronika, Guzs Ferenc - alpolgármester, Kéri Gerzson, Molnár István, Pék Győző, Sógorka András, Sógorka Ottó, Varga László u o o o o o Polgármesteri program Mielőtt polgármesteri programom részletes ismertetésébe kezdenék, szeretnék pár gondolatot a helyi önkormányzati választásokról szólni. Azért tartom ezt fontosnak, mert a jelenlegi kiélezett politikai helyzetben településünkön példaértékű választási időszakon vagyunk túl. Ez nem csak a képviselő és polgármester jelöltek érdeme, hanem településünk egész lakosságának a demokráciára való érettségét bizonyítja. A választás során minden jelölt kampányában településünk érdekeit tartotta szem előtt, és ez a fajta mentalitás és gondolkodás úgy gondolom megfelelő alapja lehet újonnan választott testületünk négy éves munkájának Amíg az önkormányzat költségvetését egy naptári esztendőre vonatkoztatva a képviselő-testület rendeletben fogalmazza meg, addig Gazdasági Programját ismertebb nevén Ciklusprogramját az SZMSZ szerint az alakuló ülést követő hat

3 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 3 hónapon belül köteles elkészíteni és elfogadni. A rendelkezésre álló viszonylag hosszú felkészülési idő sejtetni engedi, hogy a négy esztendőre szóló program stratégiai fontosságú dokumentum az önkormányzat, illetve a település fejlődése, eredményes működése szempontjából. Szerencsés és célszerű, ha a megválasztott polgármester programja mintegy alapját képezi az önkormányzat Gazdasági Programjának Az elképzeléseim szervesen épülnek Reményi Imre előző polgármesterünk eredményeire, és erőteljesen veszik figyelembe hazánk legújabb kori történelmének legnagyobb kihívását, az Európai Unióhoz történt csatalakozás tényét. Számomra mi sem természetesebb, minthogy a program nem egy egyszemélyes elképzelés, hanem csapatmunka eredménye. Ennek megfelelően terveimet a Gazdasági Program megalkotása során széles körű társadalmi vitára kívánom bocsátani. Az alábbiakban az önkormányzatokról szóló törvénynek is megfelelően az önkormányzati nagy ellátási területek, illetve feladatok szerint csoportosítva ismertetem elképzeléseimet: 1. Képviselő-testületi munka A kor kihívásai a testületi munkára is hatással vannak. Ennek érdekében: javasolom a Képviselő-testületnek, hogy településünk utcáit egymás között felosztva minden utcának legyen személyes felelős képviselője 2. Egészségügyi és szociális ellátások: a kisbéri székhelyű központi ügyeleti ellátás színvonalas működtetése a Kistérségi Társuláson keresztül, egy községi Egészséghét megszervezése. 3. A nevelés-oktatás területe Kiemelten fontosnak tartom, hogy gyermekeink a jövőben is helyben járjanak iskolába. Emellett fontos feladat a mindenkori jogszabályi előírásoknak való állandó megfelelés. Teendőink: Általános Iskola teljes körű felújítása, anyagi és pályázati lehetőségekhez mérten tornaterem bővítéssel Óvoda vizesblokkjának felújítása 4. Polgármesteri Hivatal Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias kiszolgálása. kistérségi internetes e-közigazgatási rendszer bevezetése, melynek eredményeként lehetőség nyílik ügyfélfogadási időn túli ügyindításra is, 5. Művelődés és kultúra, sport A művelődés és kultúra terén feladataink: színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti felvonulás, Nemzeti alkalmaink, jeles napok megünneplése) Tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink... sportpálya és öltöző közötti önkormányzati területen Szabadidő és Sportcentrum kialakítása Sípálya területén téli sportcentrum kialakítása meglévő sífelvonó felújítása mellett gyerek sífelvonó építésével, jégpálya kialakításával, szánkópályához felvonó építésével Gyalog-, kerékpáros és lovas túraútvonalak kialakítása, ezek térképi megjelenítése 6. Környezetvédelem A szeméttelep rekultiválása 7. Településüzemeltetés: Településközpont felújítása az elkészült tervdokumentáció szerint, Pékség és környezetének parkosítása Posta és Takarékszövetkezet közötti faluközponti frekventált rész parkosítása Széchenyi utca szilárd burkolattal történő ellátása,

4 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 4 a bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, a meglévő aszfaltos utak felújítása Ravatalozó felújítás és környezetének parkosítása 8. Telekommunikáció A kommunikáció feltételeinek biztosítása jelenkori fejlődésünk egyik záloga, Telekommunikációs eszközök felhasználói szintű megismertetése a lakossággal 9. Ifjúság Az ifjúsággal való törődés mondhatni fejlődésünk másik záloga. a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül 10. Idegenforgalom E területen egyre nagyobb lehetőségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A lehetséges feladataink: a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: tájba illő buszváró pavilonok kialakítása, utca eligazító-tájékoztató táblák egységes rendszerének felújítása, településközpont parkosítása, kandeláberes virágosítása, testvér települési kapcsolat kialakítása. 11. Vállalkozásfejlesztés Munkahelyteremtés és az élhető település megteremtése céljából kiemelt feladatnak tartom: Vállalkozóbarát környezet kialakítását, Belső (Települési) kereskedelem védelmét Iparüzési adó szinten tartását Mindenki számára egyenlő vállalkozói feltételek biztosítását Munkahelyteremtés lehetőségek szerinti elősegítését (pl.: távmunka lehetőségeinek felkutatása) 12. Vagyongazdálkodás Az önkormányzat vagyonának alakulását biztosan érintik az alábbiak: a külterületi utak újra mérése, kimérése (az utak egy része elfogyott, pl. elszántották), az 5 évvel korábban értékesített, de a beépítési kötelezettséget nem teljesített telektulajdonosoktól az építési telkek visszavásárlása, majd új feltételekkel történő értékesítése A fent felsorolás nem teljes, kimaradhattak teendők, vagy a felsoroltak közül bizonyosak elhagyhatók. Feladataink megoldásához, céljaink megvalósításához azonban forrásokra van szükség, így ( ) helyi forráselemzésre is sort kell, hogy kerítsünk. Sógorka Miklós Polgármester K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I H Í R E K Jelenlét a mindennapok megtapasztalása Múlt havi cikkemben néhány szót ejtettem Feltöltődés címmel, az önmagunkra való odafigyelésről, felhívva a figyelmet akár fiatal, vagy idős -, tudatos testi-szellemi kikapcsolódásának fontosságára. E gondolatsort továbbszőve felvetődött bennem a kérdés, hogy ama bizonyos feltöltődés híján, ki- és lemerülve a napi megpróbáltatásoktól, a hétköznapok mókuskerekétől, vajon miként tapasztaljuk meg, a mindennapokban fellehető apró csodákat, a mindenütt jelenlévő szépséget, melyet a minket körülvevő Teremtett Világ tálcán nyújt felénk? Vajon meglátjuk-e, az őszi lombok színkavalkádjának szemet gyönyörködtető pompáját?

5 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 5 Vajon beszippantjuk-e a friss avar üdítő illatát? Meghalljuk-e a kora reggeli ködpárában egy énekesmadár szívhez szóló dallamát? És vajon észre vesszük-e a környezetünkben megforduló embertársaink örömétfájdalmát? Vagy csak elsuhanunk a dolgok mellett, rágódunk a tegnapon, aggódunk a holnapért, mindeközben elszalasztva a MÁT, s jelenlévőként megélni a MOST pillanatát Tudjuk vagy sem, kölcsönhatásban vagyunk környezetünkkel, s minden amit kisugárzunk, visszahat ránk. S azzal hatjuk át környezetünket, amivel magunk is telítve vagyunk. Ha ez a telítettség elkeseredettség, örömtelenség, irigység, nyugtalanság elegye, óhatatlanul ezt adjuk át, s vetítjük magunk köré. Lehetne másként is. Ha megleljük a mindennapokba rejtett apró örömforrásokat, s a nehézségek ellenére, bizakodóan tekintünk előre. Egy igaz mosoly, egy őszinte odafordulás csodákra képes. Ha valamennyien, képességeinkhez mérten megpróbálunk JÓT ADNI, általa mi is gazdagodunk, fejlődünk. Lelkiismeret, őszinteség, szeretet, alázat, önzetlenség... már-már elfeledett, vagy igencsak félreértelmezett, s nem divatos kifejezések. De ennek ellenére, s épp ezért fontos a törődés önmagunkkal és másokkal, hogy a valódi hitélet ne a templomküszöbnél kezdődjön s ott is érjen véget, hogy családban, munkahelyen, faluközösségben sikerüljön harmóniát, egyensúlyt teremtenünk, s hogy békében, boldogságban, egy élhetőbb világban élhessünk még e világon. Szívből kívánok minden kedves olvasónak sok örömet, jó egészséget, szeretettel nyújtva át két kis versemet: NÉZET Szántod földedet, elveted a magot, S lelkedet -, ugaron hagyod? Öntözöd kerted, kapálod, gazolod, S lelkedet -, miként ápolod? Hová, s merre loholsz? Miért habzsolsz, mondd? Sietségben elvész a szépség, Nem marad más, mint kétség. S jobban minek örülnél? Embertársad kárán? Sikerén? Ha sikerével nem örülsz, Magad kudarcán derülsz. Ha bánatán vidulsz, Magad nyomorúságán csitulsz. Mindaddig lelked éhez, Míg elméd csupán kérdez. Tegyél a Jóért, Szépet, Magadon kezdd, ha még élsz. ADJ! Azt mondod, neked Szabadság kell: Tartsd tiszteletben másokét Így magad is teret nyersz. Azt mondod, neked Pénz kell: Oszd meg azon kevesedet Meglásd, magadét gyarapítod ezzel. Azt mondod, neked Hatalom kell: Mindig urald önmagad S tiéd a létező legnagyobb lesz. Azt mondod, neked Tudás kell: A meglévőt fordítsd mások javára Különben törekvésed rossz útra térő és véges. Azt mondod, neked Tisztelet kell: Borulj le a Mindenség előtt És tiszta alázatoddal ki is érdemelted. Azt mondod, neked Példakép kell: Mutass Te, és járj előtte jó példával

6 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 6 Mert nem más az, mint bármely kicsiny gyermek. Azt mondod, neked Gondoskodás kell: Légy jó mindenkihez, ki utadba kerül S már meg is kaptad észrevétlen. Azt mondod, neked Béke kell: Teremtsd meg és őrizd lelkedben S lám, magad körül is megleled. Azt mondod, neked Szeretet kell: Tanulj meg olyanná válni Mégis adj, pedig neked nem jut, úgy érzed. Azt mondod, neked valami Más kell: Ne ítélkezz senki különbözőségén Hisz mindannyian Egyediség vagyunk, s mégis EGY-gyek. Bakos Ildikó Ünnepsoroló o u o u o o u Kedves Olvasók! o o u o o o o o Október: eredetileg a latin nyolcadik szóból származik. Nevezik Mindszent vagy Ősz havának, a Mérleg/Skorpió jegyűek hónapja. Október 4. : Assisi Szent Ferencnek a ferences rend megalapítójának ünnepe, aki az evangéliumi szegénységet, alázatosságot és irgalmasságot hirdette. Egyes vidékeken a földművesek é Ferenc-hetet tartották a vetésre a legalkalmasabbnak, de búzahétnek is nevezték. Ferenc napján kezdték az ország több vidékén a szüretet. Ha ilyenkor az asszonyok kotlót ültettek, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. A nyírfaág ugyanis megvédte a fejlődő kis jószágokat a gonosz, ártó hatalmaktól. Október 15.: Szent Teréz ünnepe, aki az egyház legnagyobb női szentje. Napja sokfelé szüretkezdő nap volt, a szüret kezdetével kapcsolatos a Teréz-szedés elnevezés is. Délvidéken asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, és kenyeret sem süthettek. Október 20.: Szent Vendel napja, akit a jószágtartó gazdák védőszentjükként tiszteltek. Szobrokat állítottak számára, amelyeken pásztoröltözetben ábrázolták, lábánál kutyával és báránnyal. Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy Vendel viszi az állatokat. E napon nem fogták be az állatot, és vásárra sem vitték. Ezt a napot a pásztorok ünnepének tartották. Október 21.: Orsolya napja, néhol a pásztorok úgy tartották, ha Orsolya-napkor szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad, illetve amilyen idő van ilyenkor, olyan lesz a tél. A szüretkezdés hagyományos ideje. Október 26.: Dömötör napja, ezt a napot juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ekkor számoltak el a juhászok a gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették szolgálatukat. A juhászok elszámolását bezáró mulatságokat nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak és dömötörözésnek is. Gyakran egész héten át tartott a mulatság, amit dömötörhétnek mondtak. Ha ezen a napon hideg szél fújt, kemény telet jósoltak. Október 28.: Simon-Júdás napja, ezen a napon kezdték Hegyalján a szüretet. Némely vidéken pedig ekkor már számítottak az őszi hidegek beköszöntésére: Eljön a Simon, Júdás dideregve fázik a gulyás. Ács Rita Tanár

7 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 7 A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K Anyakönyvi események augusztus hónapban Születések Marencsák Mónika gyermeke Marencsák Márton Alex O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E K H Í R E I Az óvodáról Óvodánk 1971-ben került átadásra. Az épület rendeltetése szerint is óvodának épült. Az elmúl évek során többször bővítettek (ebédlő, idősek napközije) ami sajnos az udvar rovására történt. Két csoporttal működünk, 50 férőhellyel. A jelenlegi gyereklétszám 56 fő. A gyerekek fejlődéséért, biztonságáért 4 óvónő és 2 dajka felel, akiknek szakmai felkészültsége, gyermekszeretete a biztosíték arra, hogy óvodáskor végén iskolaéretté válnak a gyerekek. A szeretetteljes légkör, az egyéni bánásmód elve, az egyéni igények kielégítése (lehetőség szerint) eszköz a kezünkben, melynek alkalmazásával elértük, hogy a gyerekek örömmel, szívesen jöjjenek óvodába. Igyekszünk részt venni a falu életében is. Két saját rendezvényünk van, melyeknek évtizedekre visszanyúlnak hagyományai. Első az anyák napja, amit minden évben a napján, azaz május első vasárnapján tartunk a kultúrotthonban. Ezen valamennyi gyermek részt vesz és szerepel. A második nagy rendezvényünk az évzáró és a ballagási ünnepély, ezen is mindenki szerepel. Az udvar szűkössége miatt évek óta a szabadság téri parkban tartjuk meg az ünnepélyt, ez minden esztendőben május utolsó péntekjén kerül megrendezésre. Hagyományosan bekapcsolódunk egy másik rendezvénybe is, a Nyugdíjasok napján a nagycsoportosok műsorral kedveskednek az időseknek a kultúrotthonban. Ezeket a hagyományokat, szokásokat szeretnénk a továbbiakban is ápolni. S természetesen a legfontosabb célunk, hogy gyermekeink örömmel, vidáman jöjjenek az óvodába, és játékba ágyazottan, tevékenységek közben sajátítsák el azokat az ismereteket, készségeket, amelyek szükségesek az iskolai élethez. Általános iskola Bakai Veronika Vezető óvónő Az Arany János Általános Iskola október 20-án tartotta megemlékezését az 1956-os forradalomról. Színvonalas műsorral idézték fel a forradalom hangulatát és játszották el a korabeli eseményeket.

8 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 8 K Ö Z É R D E K Ű I N F O R M Á C I Ó K Néhány gondolat a madárinfluenzáról A madárinfluenza, mint a neve is mutatja a madarak vírusos megfertőződése. Ide értjük a vadon élő madarakat és a házi szárnyasokat is. Az influenza vírussal fertőzött madarak veszélyt jelenthetnek az emlősállatokra (macska, kutya stb.) és az emberre is. A legtöbb veszélyforrás a vadmadarakkal és az egzotikus import madarakkal való érintkezés. A fertőzött madarak a vírust légzőszerveiken keresztül, valamint az ürülékükkel és egyéb testnedveikkel terjesztik. Továbbterjedhet a vírus a fertőzött madarak által érintett ivóvízzel, takarmánnyal, egyéb eszközökkel. Terjeszthetik a rovarok is. A fertőzés valószínűsége a vándormadarak vonulásának idején válik fokozottá. Elsősorban a tavaszi vándorlás a fő forrás (délről-északra ). A vándormadarak zöme olyan ázsiai és afrikai vidékekről irányul északnak tavasszal, nyár elején, ahol az ott élő emberek higéniai magatartása erősen kívánnivalót hagy maga után. Egyes népcsoportok oly mértékben élnek együtt a szárnyasokkal, hogy az alvóhelyük sincs elkülönítve a madarak helyétől. A korábbi híradásokban hallott emberi fertőzések fő oka ez a körülmény. Oka még a táplálkozási szokásokban is kereshető. Ma Magyarországon a vírus emberre való átterjedése szinte lehetetlen. Mit kell tenni, hogy elkerüljük az esetleges fertőzést? A legfontosabb a személyes higénia (tisztaság). Az állatokkal való foglalkozás után az alapos kézmosás, esetleg az öltözet cseréje. A vadmadarak vonulásának idejére zárttá kell tenni a háztáji baromfik lakóhelyét sűrű dróthálóval és fóliával. Sérült, betegnek látszó, nagyon szelíd vadmadarakat ne fogjunk be! Feltalálási helyét jelentsük az állatorvosnak, vagy az önkormányzatnak. Az üzletben vásárolt frissen vágott vagy fagyasztott baromfitermékeket alapos főzés és sütés után fogyasszuk csak el. A magyar konyha ízlésvilága egyébként is a jól megfőzött és ropogósra sütött húsokat kedveli. Tartós oc felett a vírus elpusztul vagy elveszíti fertőzőképességét. A magyar termék emblémával jelzett termékek garantáltan fertőzésmentesek. Szavatossági idejük 5 nap. Az ennél hosszabbra jelölt szavatossági idejű frissen vágott termék nem magyar, származási helye bizonytalan. Kerüljük el a megvásárlását. Még akkor is, ha a magyar védjegy van a csomagoláson. A nagyüzemi körülmények között nevelt szárnyas ( a kacsák és libák kivételével) zárt tartási körülmények között kerül a vágóhídra. A gondozók is csak többszöri fertőtlenítő eljárás után lépnek be az istállóba és munkájuk végeztével hasonló fertőtlenítés és tisztálkodás után távoznak. Az így nevelt és vágóba került állatok húsa bátran fogyasztható. Ha odafigyelünk környezetünkre és ételeinkre nem történhet probléma. Tartsuk be az alapvető higéniai szabályokat, előírásokat hogy jó étvággyal üljünk a paprikáscsirke elfogyasztásához! Pavlitzky László Agronómus

9 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 9 A magasvérnyomás kontroll fontossága A magasvérnyomás-betegség minden negyedik embert érint Magyarországon. Ez a betegség sokszor látványos tünetek nélkül alakul ki és gyakran nehezen ismerik fel, de olyan súlyos következményekhez is vezethet, mint a szélütés vagy a szívroham. A tartósan fennálló magasvérnyomás az évek során gyakran társul más érkárosodást okozó betegségekkel, így a cukorbetegséggel és o o zsíranyagcsere zavarral. Az o o o o időben bevezetett gyógyszeres kezelés kivédheti a súlyos szövődményeket. Minél jobban közelít a vérnyomás az ideális értékekhez, annál biztosabban kivédhetők a súlyos szövődmények. Ezért nagyon Mit tehetünk a normál vérnyomás élérésének érdekében? - Igyekezni kell megtartani az ideális testsúlyt. - Alacsony zsírtartalmú ételek fogyasztása. - Sok zöldség, gyümölcs fogyasztása. - Dohányzás elhagyása. - Kevesebb kávé és alkohol fogyasztása. - Sportolás, mozgás, sok séta. Ha viszont már gyógyszert kell szedni, akkor a gyógyszerszedés pontos betartása. Benis Veronika o o o Növényvédelmi rovat o o o o o o o o u o Tisztelt olvasók! o u o o u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o u o o o o u o o o A csonthéjasok monilíás betegsége évről évre veszélyezteti fáinkat. Két gombafaj okozza a fenn leírt betegséget. A M. Fructigena gyümölcsrothadásos tüneteket okoz. M. Laxa a gyümölcsrothadáson kívül a meggyen kajszin, elvétve őszibarackon és szilván súlyos károkat okoz azzal, hogy virághervadást, hajtás termőnyárs-,súlyos esetben ágpusztulást idéz elő. Tünetei, károsítása: a M laxa tünetei a virágon, a hajtáson, és a gyümölcsön figyelhető meg. A fertőzés következtében a virág és a virágkocsány megbarnul és elszárad. A hajtás tövi részén ovális besüppedő foltok láthatóak és gyakori a mézgacsepp megjelenése is. Súlyos fertőzés esetén egyes koronarészek vagy az egész fa is elpusztulhat. A gyümölcsön egyre nagyobb rothadó folt található amely idővel az egész gyümölcsre kiterjed. A M. Fructigena

10 o o u o o OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 10 tünetei a gyümölcsön hasonlóak. A (kontakt), ( gyümölcsfertőzés valamennyi csonthéjas felszívódó). gyümölcsfajon rendszeresen előfordul, Ahogy olvashatták a fenn említett veszélyét növeli ha a gyümölcs felületét betegségek során, a megelőzés talán a valamilyen mechanikai sérülés éri ( jégverés, legfontosabb szempont a kárósítók okozta sebek stb.). A kórokozó növényvédelemben, mert a kialakult fertőzésének kedvez a virágzáskori hűvös betegségeket már sokkal nehezebb és csapadékos időjárás a köd elvitte a körülményesebb kezelni. Tehát két dolog meggyet. amit ilyenkor tehetnek az ültevényekért, az Védekezés: a fertőzött gyümölcsök, egyik hogy a fertőzött levelektől és ún. vesszők összegyüjtése ill. metszéskori gyümölcsmúmiáktól megszabadítják a eltávolítása. növényeket és beforgatják azokat a talajba. A másik hogy az itt megjelent cikkeket elteszik tavaszra hogy szükség esetén elő tudják venni. Heicz Péter Lemosó permetezés: Bordóilé Fw, Rézoxiklorid 50 WP, Nordox 75 WG, rügypattanásig kijuttatva. Kontakt készítmény: Orthocid 50 WP Felszívódó készítmények: Topas 100 EC, Ronilan FL, Sumilex 50 WP virágzáskor 2 alkalommal és közvetlen utána. A tafrinás levélfodrosodás talán őszibarack az egyik legfontossabb kora tavaszi és legismertebb ún. "kirakatbetegsége. Csapadékos és hűvös időszakokban járványszerűen is megjelenhet. Tünetei a levélen és a hajtáson láthatók. A levélen kezdetben, apró kissé kiemelkedő pirosas foltok jelennek meg. A kifejlett levelek a csúcs felől, vagy a főér mentén megvastagodnak, ráncosodnak és a fonáki rész felé görbülnek. Fertőzött levelek már a nyár elejére elszáradnak és lehullnak. A hajtásokon egyenetlen felületű megvastagodások keletkeznek, a hajtások torzulnak, görbülnek. A fa legyengül, a termés kevesebb és rosszabb minőségű lesz. A tafrina elleni védekezés alapja a nyugalmi időszakban végzett rezes lemosópermetezés, melyet u o o u a pirosbimbós állapotig meg kell ismetélni. A rügyfakadás után csak a prevencióra alapozott védekezéssel tudjuk csak elkerülni a korokozók fertőzését. Erre kontakt és felszívódó készítmények sorra áll rendelkezésünkre: S P O R T H Í R E K LABDARÚGÁS Megyei III. osztály Déli csoport Felnőtt bajnokság hely csapat msz győz dönt ver pont 1 Ászári KSE Dad KSE Tárkány SE Kerékteleki KSE Szendi KSE Banai KSK Súri KSE Száki KSK Kömlőd KSE Kisigmánd KSK Kisbéri Sp.SE Bszhely.KSE Réde SE Császár SE Bársonyosi SK Hánta FSZE

11 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 11 Megyei III. osztály Déli csoport Hitelösszeg 5 éves futamidő Ifjúsági bajnokság Ft Ft Ft Ft Ft Ft hely csapat msz győz dönt ver pont 1 Dad KSE Tárkány KSE Súr KSE Szendi KSE Kisigmánd KSK Kisbéri SP SE Kerékteleki KSE Császár SE Bszhely.KSE Ászári KSE Banai KSK Réde SE Bársonyosi SK Száki KSK Kömlőd KSE A P R Ó H Í R D E T É S Kedves olvasó! Ebben a rovatban helyet adunk az Önök hirdetéseinek. Minden hónap 15-ig szíveskedjenek leadni aktuális hirdetésüket a Teleházban. Ingatlanfedezet melletti JELZÁLOGHITEL AKCIÓ!!! Célhoz nem kötött, szabad felhasználású Hitel Előnyei: a fedezetkényt felkínált ingatlan értéke alapján lehet készpénzhez jutni, gyors, egyszerű ügyintézés A folyósítható hitel összege: - lakott ingatlan esetében a forgalmi érték max. 35 %-a, - lakatlan ingatlan esetében a forgalmi érték max. 50 %-a. A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek. THM: 13,76 %-15,18 % Az ajánlat a Október 2-től November 17-ig benyújtott hitelkérelmekre érvényes. A hitel bírálata a takarék-szövetkezet ügyrendjei és eljárási rendjei alapján történik. GONDOSKODJON JÖVŐJÉRŐL ÉS ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL MÉG AZ IDÉN LAKÁSVÁSÁRLÁSI HITEL HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ SZJA kedvezmény igénybevételével, kedvező kamattal, értékbecslési- és közjegyzői díj nélkül. Ha az idén megkezdi hitele törlesztését, jogosult az adókedvezmény igénybevételére. Hitelösszeg 10 éves futamidő Ft Ft Ft Ft Ft Ft A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek. THM: 13,76 %-15,18 % A folyósítható hitel összege az adásvétel szerződésben szereplő vételár max. 70 %-ig. Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket! BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2889 SÚR, PETŐFI S. U. 40. TEL.: 34/

12 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 12 Bakonyban, Ácsteszér központjában 1820 nm-es telken 120 nm összkomfortos családi ház eladó Ugyanott 2086 nm-es építési telek kúttal,pincével eladó. Közmű az utcán. Ár : mft. Érd.: 30 / Régi konyhai kredencet, valamint régi eszközöket vásárolnék. Elérhetőség: 34/ Más által megúnt, nem használt régi ruhákat, blúzokat, szoknyát, csipkéset, fodrosat, hímzettet szívesen fogadok közösségi célokra. Elérhetőség: 20/ Szüreti mulatság képekben A kisbíró kihirdeti a törvényt, és a programot. A törvényt, miszerint a szüreti mulatság mindenkinek kötelező, s aki vizet iszik megbüntetik, nem nehéz betartani. Indul a menet Sokan voltak! Tessék, tessék, beljebb lépni! Van itt móka, vidámság. SÚRI TROMBITÁS Készült számítógépen a Teleházban a kiadásért felel: Együtt Súrért Egyesület Gépelte: Pavlitzkyné Miklós Enikő, ifj. Sógorka Miklós Szerkesztetésben közreműködött : Kadlecsik Gyöngyi Főszerkesztő: Pavlitzkyné Miklós Enikő Felelős kiadó: Együtt Súrért Egyesület Készült : 200 példányban

A tartalomból: MEGALAKULTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK 5. 3. 20. A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A tartalomból: MEGALAKULTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK 5. 3. 20. A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. november A tartalomból: MEGALAKULTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK 5. 3. IN MEMORIAM:

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

2007. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 1 2007. OKTÓBER II. ÉVFOLYAM/6. SZÁM ÁRA: 50 FT T A R T A L O M ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Bursa Hungarica ösztöndíjról 2 Közvilágítás hibabejelentésekről 2 E-beteg rendszer a háziorvosnál

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december

15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december HIDVÉGARDÓI IDŐSZAKOS KÖZÉLETI ÚJSÁG Megjelenik Hidvégardó Község Önkormányzatának támogatásával Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Krónika

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV. 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám

MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV. 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Március 15-i ünnepség Akarattyán Balatonakarattya új településfejlesztési

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

Révfülöpi Képek. 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Révfülöpi Képek. 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Révfülöpi Képek 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Megalakult az új képviselõ-testület Letette esküjét október 11-én az Eitner József, Gángó

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma 2014. november-december XX. 11-12. Advent a Szabadság téren Bolyán Péter önkormányzati képviselő írása A képviselő-testület egy emberként állt a kezdeményezés mellé, hogy a karácsonyi várakozás egyik központi

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 2012. november Balatonkenesei Hírlap 3 35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 1977: november 7-én átadták a Bakó ligeti modern négycsoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a balatonkenesei

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben