Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 2006. SZEPTEMBER SÚRI TROMBITÁS OKTÓBER I. ÉVFOLYAM/2. SZÁM ÁRA: 50 FT T A R T A L O M ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Megalakult az új képviselő testület 2 Polgármesteri program 2 KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK 4 Jelenlét 4 Ünnepsoroló 6 ANYAKÖNYVI HÍREK 7 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HÍREI 7 Az óvodáról 7 Általános iskola megemlékezése 56-os forradalomról 7 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 8 Néhány gondolat a madárinfluenzáról 8 A magasvérnyomás kontroll fontossága 9 Növényvédelmi rovat 9 SPORT HÍREK 10 APRÓHÍRDETÉS 11 SZÜRETI MULATSÁG KÉPEKBEN 12 K E D V E S O L V A S Ó! Más település példáján fellelkesedve láttunk hozzá az Együtt Súrért Egyesület nevében a Súri Trombitás közéleti lap szerkesztéséhez. Az újság létrehozásával célunk tudósítani településünk életéről, terveinkről, eredményeinkről, eseményeinkről, a Súri Közösséget erősíteni. A lakosságtól érkező pozitív visszajelzések megerősítettek bennünket munkánkban, így a megszokott rovatokat friss településünket érintő hírekkel feltöltve tarthatja a Kedves Olvasó kezében. Bármilyen ötletüket, javaslatukat az újság tartalmával kapcsolatosan szívesen fogadjuk. Reméljük sok örömét leli lapunk olvasása közben és ezáltal olyan, a településünket érintő dolgokról is információt szerez, amelyek elkerülték volna figyelmét. A Súri Trombitás megvásárolható Üzletek: COOP-ABC (Szabadság tér) Janászik Bolt (Kossuth utca) Müller Bolt (Petőfi utca) Pék Bolt(Akai utca) Viola Bolt (Petőfi utca) Intézmények: Polgármesteri Hivatal Teleház

2 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 2 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Megalakult az új képviselő-testület Súr község önkormányzati képviselőtestülete október 11-én Benis Györgyné korelnök vezetésével tartotta meg alakuló ülését ünnepélyes keretek között a Községháza tanácskozó termében. Részt vett az ülésen Reményi Imre leköszönő polgármester is. Elsőként Baranyi Lajosné a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatta a testület tagjait, a meghívott vendégeket az október elsején megtartott helyhatósági választás végleges jogi eredményeiről, majd átadta a megbízólevelet Sógorka Miklós polgármesternek és a 9 képviselőnek, akik ezt követően letették a hivatalos esküt. Először a képviselők, majd a testület előtt a polgármester. Sógorka Miklós ismertette polgármesteri programját, ahol világosan és lényegre törően vázolta fel azon elképzeléseket, amelyek Súr község fejlődését, fejlesztését meghatározzák a következő esztendőkben. Megválasztották a szavazatszámláló bizottságot, majd ezt követően titkos szavazással, ellenszavazat nélkül választották meg a képviselők a társadalmi megbízatású alpolgármestert aki a következő négy évben újra: Guzs Ferenc lesz. A testület döntött a polgármester illetményéről és az alpolgármester tiszteletdíjáról is. A leköszönő polgármester emléklapot adott át a évi ciklus képviselőinek, majd Kadlecsik Gyöngyi jegyző a régi polgármesternek. Az új képviselő testület tagjai: Sógorka Miklós polgármester, Benis Györgyné, Benis Veronika, Guzs Ferenc - alpolgármester, Kéri Gerzson, Molnár István, Pék Győző, Sógorka András, Sógorka Ottó, Varga László u o o o o o Polgármesteri program Mielőtt polgármesteri programom részletes ismertetésébe kezdenék, szeretnék pár gondolatot a helyi önkormányzati választásokról szólni. Azért tartom ezt fontosnak, mert a jelenlegi kiélezett politikai helyzetben településünkön példaértékű választási időszakon vagyunk túl. Ez nem csak a képviselő és polgármester jelöltek érdeme, hanem településünk egész lakosságának a demokráciára való érettségét bizonyítja. A választás során minden jelölt kampányában településünk érdekeit tartotta szem előtt, és ez a fajta mentalitás és gondolkodás úgy gondolom megfelelő alapja lehet újonnan választott testületünk négy éves munkájának Amíg az önkormányzat költségvetését egy naptári esztendőre vonatkoztatva a képviselő-testület rendeletben fogalmazza meg, addig Gazdasági Programját ismertebb nevén Ciklusprogramját az SZMSZ szerint az alakuló ülést követő hat

3 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 3 hónapon belül köteles elkészíteni és elfogadni. A rendelkezésre álló viszonylag hosszú felkészülési idő sejtetni engedi, hogy a négy esztendőre szóló program stratégiai fontosságú dokumentum az önkormányzat, illetve a település fejlődése, eredményes működése szempontjából. Szerencsés és célszerű, ha a megválasztott polgármester programja mintegy alapját képezi az önkormányzat Gazdasági Programjának Az elképzeléseim szervesen épülnek Reményi Imre előző polgármesterünk eredményeire, és erőteljesen veszik figyelembe hazánk legújabb kori történelmének legnagyobb kihívását, az Európai Unióhoz történt csatalakozás tényét. Számomra mi sem természetesebb, minthogy a program nem egy egyszemélyes elképzelés, hanem csapatmunka eredménye. Ennek megfelelően terveimet a Gazdasági Program megalkotása során széles körű társadalmi vitára kívánom bocsátani. Az alábbiakban az önkormányzatokról szóló törvénynek is megfelelően az önkormányzati nagy ellátási területek, illetve feladatok szerint csoportosítva ismertetem elképzeléseimet: 1. Képviselő-testületi munka A kor kihívásai a testületi munkára is hatással vannak. Ennek érdekében: javasolom a Képviselő-testületnek, hogy településünk utcáit egymás között felosztva minden utcának legyen személyes felelős képviselője 2. Egészségügyi és szociális ellátások: a kisbéri székhelyű központi ügyeleti ellátás színvonalas működtetése a Kistérségi Társuláson keresztül, egy községi Egészséghét megszervezése. 3. A nevelés-oktatás területe Kiemelten fontosnak tartom, hogy gyermekeink a jövőben is helyben járjanak iskolába. Emellett fontos feladat a mindenkori jogszabályi előírásoknak való állandó megfelelés. Teendőink: Általános Iskola teljes körű felújítása, anyagi és pályázati lehetőségekhez mérten tornaterem bővítéssel Óvoda vizesblokkjának felújítása 4. Polgármesteri Hivatal Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias kiszolgálása. kistérségi internetes e-közigazgatási rendszer bevezetése, melynek eredményeként lehetőség nyílik ügyfélfogadási időn túli ügyindításra is, 5. Művelődés és kultúra, sport A művelődés és kultúra terén feladataink: színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti felvonulás, Nemzeti alkalmaink, jeles napok megünneplése) Tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink... sportpálya és öltöző közötti önkormányzati területen Szabadidő és Sportcentrum kialakítása Sípálya területén téli sportcentrum kialakítása meglévő sífelvonó felújítása mellett gyerek sífelvonó építésével, jégpálya kialakításával, szánkópályához felvonó építésével Gyalog-, kerékpáros és lovas túraútvonalak kialakítása, ezek térképi megjelenítése 6. Környezetvédelem A szeméttelep rekultiválása 7. Településüzemeltetés: Településközpont felújítása az elkészült tervdokumentáció szerint, Pékség és környezetének parkosítása Posta és Takarékszövetkezet közötti faluközponti frekventált rész parkosítása Széchenyi utca szilárd burkolattal történő ellátása,

4 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 4 a bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, a meglévő aszfaltos utak felújítása Ravatalozó felújítás és környezetének parkosítása 8. Telekommunikáció A kommunikáció feltételeinek biztosítása jelenkori fejlődésünk egyik záloga, Telekommunikációs eszközök felhasználói szintű megismertetése a lakossággal 9. Ifjúság Az ifjúsággal való törődés mondhatni fejlődésünk másik záloga. a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül 10. Idegenforgalom E területen egyre nagyobb lehetőségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A lehetséges feladataink: a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: tájba illő buszváró pavilonok kialakítása, utca eligazító-tájékoztató táblák egységes rendszerének felújítása, településközpont parkosítása, kandeláberes virágosítása, testvér települési kapcsolat kialakítása. 11. Vállalkozásfejlesztés Munkahelyteremtés és az élhető település megteremtése céljából kiemelt feladatnak tartom: Vállalkozóbarát környezet kialakítását, Belső (Települési) kereskedelem védelmét Iparüzési adó szinten tartását Mindenki számára egyenlő vállalkozói feltételek biztosítását Munkahelyteremtés lehetőségek szerinti elősegítését (pl.: távmunka lehetőségeinek felkutatása) 12. Vagyongazdálkodás Az önkormányzat vagyonának alakulását biztosan érintik az alábbiak: a külterületi utak újra mérése, kimérése (az utak egy része elfogyott, pl. elszántották), az 5 évvel korábban értékesített, de a beépítési kötelezettséget nem teljesített telektulajdonosoktól az építési telkek visszavásárlása, majd új feltételekkel történő értékesítése A fent felsorolás nem teljes, kimaradhattak teendők, vagy a felsoroltak közül bizonyosak elhagyhatók. Feladataink megoldásához, céljaink megvalósításához azonban forrásokra van szükség, így ( ) helyi forráselemzésre is sort kell, hogy kerítsünk. Sógorka Miklós Polgármester K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I H Í R E K Jelenlét a mindennapok megtapasztalása Múlt havi cikkemben néhány szót ejtettem Feltöltődés címmel, az önmagunkra való odafigyelésről, felhívva a figyelmet akár fiatal, vagy idős -, tudatos testi-szellemi kikapcsolódásának fontosságára. E gondolatsort továbbszőve felvetődött bennem a kérdés, hogy ama bizonyos feltöltődés híján, ki- és lemerülve a napi megpróbáltatásoktól, a hétköznapok mókuskerekétől, vajon miként tapasztaljuk meg, a mindennapokban fellehető apró csodákat, a mindenütt jelenlévő szépséget, melyet a minket körülvevő Teremtett Világ tálcán nyújt felénk? Vajon meglátjuk-e, az őszi lombok színkavalkádjának szemet gyönyörködtető pompáját?

5 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 5 Vajon beszippantjuk-e a friss avar üdítő illatát? Meghalljuk-e a kora reggeli ködpárában egy énekesmadár szívhez szóló dallamát? És vajon észre vesszük-e a környezetünkben megforduló embertársaink örömétfájdalmát? Vagy csak elsuhanunk a dolgok mellett, rágódunk a tegnapon, aggódunk a holnapért, mindeközben elszalasztva a MÁT, s jelenlévőként megélni a MOST pillanatát Tudjuk vagy sem, kölcsönhatásban vagyunk környezetünkkel, s minden amit kisugárzunk, visszahat ránk. S azzal hatjuk át környezetünket, amivel magunk is telítve vagyunk. Ha ez a telítettség elkeseredettség, örömtelenség, irigység, nyugtalanság elegye, óhatatlanul ezt adjuk át, s vetítjük magunk köré. Lehetne másként is. Ha megleljük a mindennapokba rejtett apró örömforrásokat, s a nehézségek ellenére, bizakodóan tekintünk előre. Egy igaz mosoly, egy őszinte odafordulás csodákra képes. Ha valamennyien, képességeinkhez mérten megpróbálunk JÓT ADNI, általa mi is gazdagodunk, fejlődünk. Lelkiismeret, őszinteség, szeretet, alázat, önzetlenség... már-már elfeledett, vagy igencsak félreértelmezett, s nem divatos kifejezések. De ennek ellenére, s épp ezért fontos a törődés önmagunkkal és másokkal, hogy a valódi hitélet ne a templomküszöbnél kezdődjön s ott is érjen véget, hogy családban, munkahelyen, faluközösségben sikerüljön harmóniát, egyensúlyt teremtenünk, s hogy békében, boldogságban, egy élhetőbb világban élhessünk még e világon. Szívből kívánok minden kedves olvasónak sok örömet, jó egészséget, szeretettel nyújtva át két kis versemet: NÉZET Szántod földedet, elveted a magot, S lelkedet -, ugaron hagyod? Öntözöd kerted, kapálod, gazolod, S lelkedet -, miként ápolod? Hová, s merre loholsz? Miért habzsolsz, mondd? Sietségben elvész a szépség, Nem marad más, mint kétség. S jobban minek örülnél? Embertársad kárán? Sikerén? Ha sikerével nem örülsz, Magad kudarcán derülsz. Ha bánatán vidulsz, Magad nyomorúságán csitulsz. Mindaddig lelked éhez, Míg elméd csupán kérdez. Tegyél a Jóért, Szépet, Magadon kezdd, ha még élsz. ADJ! Azt mondod, neked Szabadság kell: Tartsd tiszteletben másokét Így magad is teret nyersz. Azt mondod, neked Pénz kell: Oszd meg azon kevesedet Meglásd, magadét gyarapítod ezzel. Azt mondod, neked Hatalom kell: Mindig urald önmagad S tiéd a létező legnagyobb lesz. Azt mondod, neked Tudás kell: A meglévőt fordítsd mások javára Különben törekvésed rossz útra térő és véges. Azt mondod, neked Tisztelet kell: Borulj le a Mindenség előtt És tiszta alázatoddal ki is érdemelted. Azt mondod, neked Példakép kell: Mutass Te, és járj előtte jó példával

6 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 6 Mert nem más az, mint bármely kicsiny gyermek. Azt mondod, neked Gondoskodás kell: Légy jó mindenkihez, ki utadba kerül S már meg is kaptad észrevétlen. Azt mondod, neked Béke kell: Teremtsd meg és őrizd lelkedben S lám, magad körül is megleled. Azt mondod, neked Szeretet kell: Tanulj meg olyanná válni Mégis adj, pedig neked nem jut, úgy érzed. Azt mondod, neked valami Más kell: Ne ítélkezz senki különbözőségén Hisz mindannyian Egyediség vagyunk, s mégis EGY-gyek. Bakos Ildikó Ünnepsoroló o u o u o o u Kedves Olvasók! o o u o o o o o Október: eredetileg a latin nyolcadik szóból származik. Nevezik Mindszent vagy Ősz havának, a Mérleg/Skorpió jegyűek hónapja. Október 4. : Assisi Szent Ferencnek a ferences rend megalapítójának ünnepe, aki az evangéliumi szegénységet, alázatosságot és irgalmasságot hirdette. Egyes vidékeken a földművesek é Ferenc-hetet tartották a vetésre a legalkalmasabbnak, de búzahétnek is nevezték. Ferenc napján kezdték az ország több vidékén a szüretet. Ha ilyenkor az asszonyok kotlót ültettek, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. A nyírfaág ugyanis megvédte a fejlődő kis jószágokat a gonosz, ártó hatalmaktól. Október 15.: Szent Teréz ünnepe, aki az egyház legnagyobb női szentje. Napja sokfelé szüretkezdő nap volt, a szüret kezdetével kapcsolatos a Teréz-szedés elnevezés is. Délvidéken asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, és kenyeret sem süthettek. Október 20.: Szent Vendel napja, akit a jószágtartó gazdák védőszentjükként tiszteltek. Szobrokat állítottak számára, amelyeken pásztoröltözetben ábrázolták, lábánál kutyával és báránnyal. Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy Vendel viszi az állatokat. E napon nem fogták be az állatot, és vásárra sem vitték. Ezt a napot a pásztorok ünnepének tartották. Október 21.: Orsolya napja, néhol a pásztorok úgy tartották, ha Orsolya-napkor szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad, illetve amilyen idő van ilyenkor, olyan lesz a tél. A szüretkezdés hagyományos ideje. Október 26.: Dömötör napja, ezt a napot juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ekkor számoltak el a juhászok a gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették szolgálatukat. A juhászok elszámolását bezáró mulatságokat nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak és dömötörözésnek is. Gyakran egész héten át tartott a mulatság, amit dömötörhétnek mondtak. Ha ezen a napon hideg szél fújt, kemény telet jósoltak. Október 28.: Simon-Júdás napja, ezen a napon kezdték Hegyalján a szüretet. Némely vidéken pedig ekkor már számítottak az őszi hidegek beköszöntésére: Eljön a Simon, Júdás dideregve fázik a gulyás. Ács Rita Tanár

7 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 7 A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K Anyakönyvi események augusztus hónapban Születések Marencsák Mónika gyermeke Marencsák Márton Alex O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E K H Í R E I Az óvodáról Óvodánk 1971-ben került átadásra. Az épület rendeltetése szerint is óvodának épült. Az elmúl évek során többször bővítettek (ebédlő, idősek napközije) ami sajnos az udvar rovására történt. Két csoporttal működünk, 50 férőhellyel. A jelenlegi gyereklétszám 56 fő. A gyerekek fejlődéséért, biztonságáért 4 óvónő és 2 dajka felel, akiknek szakmai felkészültsége, gyermekszeretete a biztosíték arra, hogy óvodáskor végén iskolaéretté válnak a gyerekek. A szeretetteljes légkör, az egyéni bánásmód elve, az egyéni igények kielégítése (lehetőség szerint) eszköz a kezünkben, melynek alkalmazásával elértük, hogy a gyerekek örömmel, szívesen jöjjenek óvodába. Igyekszünk részt venni a falu életében is. Két saját rendezvényünk van, melyeknek évtizedekre visszanyúlnak hagyományai. Első az anyák napja, amit minden évben a napján, azaz május első vasárnapján tartunk a kultúrotthonban. Ezen valamennyi gyermek részt vesz és szerepel. A második nagy rendezvényünk az évzáró és a ballagási ünnepély, ezen is mindenki szerepel. Az udvar szűkössége miatt évek óta a szabadság téri parkban tartjuk meg az ünnepélyt, ez minden esztendőben május utolsó péntekjén kerül megrendezésre. Hagyományosan bekapcsolódunk egy másik rendezvénybe is, a Nyugdíjasok napján a nagycsoportosok műsorral kedveskednek az időseknek a kultúrotthonban. Ezeket a hagyományokat, szokásokat szeretnénk a továbbiakban is ápolni. S természetesen a legfontosabb célunk, hogy gyermekeink örömmel, vidáman jöjjenek az óvodába, és játékba ágyazottan, tevékenységek közben sajátítsák el azokat az ismereteket, készségeket, amelyek szükségesek az iskolai élethez. Általános iskola Bakai Veronika Vezető óvónő Az Arany János Általános Iskola október 20-án tartotta megemlékezését az 1956-os forradalomról. Színvonalas műsorral idézték fel a forradalom hangulatát és játszották el a korabeli eseményeket.

8 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 8 K Ö Z É R D E K Ű I N F O R M Á C I Ó K Néhány gondolat a madárinfluenzáról A madárinfluenza, mint a neve is mutatja a madarak vírusos megfertőződése. Ide értjük a vadon élő madarakat és a házi szárnyasokat is. Az influenza vírussal fertőzött madarak veszélyt jelenthetnek az emlősállatokra (macska, kutya stb.) és az emberre is. A legtöbb veszélyforrás a vadmadarakkal és az egzotikus import madarakkal való érintkezés. A fertőzött madarak a vírust légzőszerveiken keresztül, valamint az ürülékükkel és egyéb testnedveikkel terjesztik. Továbbterjedhet a vírus a fertőzött madarak által érintett ivóvízzel, takarmánnyal, egyéb eszközökkel. Terjeszthetik a rovarok is. A fertőzés valószínűsége a vándormadarak vonulásának idején válik fokozottá. Elsősorban a tavaszi vándorlás a fő forrás (délről-északra ). A vándormadarak zöme olyan ázsiai és afrikai vidékekről irányul északnak tavasszal, nyár elején, ahol az ott élő emberek higéniai magatartása erősen kívánnivalót hagy maga után. Egyes népcsoportok oly mértékben élnek együtt a szárnyasokkal, hogy az alvóhelyük sincs elkülönítve a madarak helyétől. A korábbi híradásokban hallott emberi fertőzések fő oka ez a körülmény. Oka még a táplálkozási szokásokban is kereshető. Ma Magyarországon a vírus emberre való átterjedése szinte lehetetlen. Mit kell tenni, hogy elkerüljük az esetleges fertőzést? A legfontosabb a személyes higénia (tisztaság). Az állatokkal való foglalkozás után az alapos kézmosás, esetleg az öltözet cseréje. A vadmadarak vonulásának idejére zárttá kell tenni a háztáji baromfik lakóhelyét sűrű dróthálóval és fóliával. Sérült, betegnek látszó, nagyon szelíd vadmadarakat ne fogjunk be! Feltalálási helyét jelentsük az állatorvosnak, vagy az önkormányzatnak. Az üzletben vásárolt frissen vágott vagy fagyasztott baromfitermékeket alapos főzés és sütés után fogyasszuk csak el. A magyar konyha ízlésvilága egyébként is a jól megfőzött és ropogósra sütött húsokat kedveli. Tartós oc felett a vírus elpusztul vagy elveszíti fertőzőképességét. A magyar termék emblémával jelzett termékek garantáltan fertőzésmentesek. Szavatossági idejük 5 nap. Az ennél hosszabbra jelölt szavatossági idejű frissen vágott termék nem magyar, származási helye bizonytalan. Kerüljük el a megvásárlását. Még akkor is, ha a magyar védjegy van a csomagoláson. A nagyüzemi körülmények között nevelt szárnyas ( a kacsák és libák kivételével) zárt tartási körülmények között kerül a vágóhídra. A gondozók is csak többszöri fertőtlenítő eljárás után lépnek be az istállóba és munkájuk végeztével hasonló fertőtlenítés és tisztálkodás után távoznak. Az így nevelt és vágóba került állatok húsa bátran fogyasztható. Ha odafigyelünk környezetünkre és ételeinkre nem történhet probléma. Tartsuk be az alapvető higéniai szabályokat, előírásokat hogy jó étvággyal üljünk a paprikáscsirke elfogyasztásához! Pavlitzky László Agronómus

9 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 9 A magasvérnyomás kontroll fontossága A magasvérnyomás-betegség minden negyedik embert érint Magyarországon. Ez a betegség sokszor látványos tünetek nélkül alakul ki és gyakran nehezen ismerik fel, de olyan súlyos következményekhez is vezethet, mint a szélütés vagy a szívroham. A tartósan fennálló magasvérnyomás az évek során gyakran társul más érkárosodást okozó betegségekkel, így a cukorbetegséggel és o o zsíranyagcsere zavarral. Az o o o o időben bevezetett gyógyszeres kezelés kivédheti a súlyos szövődményeket. Minél jobban közelít a vérnyomás az ideális értékekhez, annál biztosabban kivédhetők a súlyos szövődmények. Ezért nagyon Mit tehetünk a normál vérnyomás élérésének érdekében? - Igyekezni kell megtartani az ideális testsúlyt. - Alacsony zsírtartalmú ételek fogyasztása. - Sok zöldség, gyümölcs fogyasztása. - Dohányzás elhagyása. - Kevesebb kávé és alkohol fogyasztása. - Sportolás, mozgás, sok séta. Ha viszont már gyógyszert kell szedni, akkor a gyógyszerszedés pontos betartása. Benis Veronika o o o Növényvédelmi rovat o o o o o o o o u o Tisztelt olvasók! o u o o u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o u o o o o u o o o A csonthéjasok monilíás betegsége évről évre veszélyezteti fáinkat. Két gombafaj okozza a fenn leírt betegséget. A M. Fructigena gyümölcsrothadásos tüneteket okoz. M. Laxa a gyümölcsrothadáson kívül a meggyen kajszin, elvétve őszibarackon és szilván súlyos károkat okoz azzal, hogy virághervadást, hajtás termőnyárs-,súlyos esetben ágpusztulást idéz elő. Tünetei, károsítása: a M laxa tünetei a virágon, a hajtáson, és a gyümölcsön figyelhető meg. A fertőzés következtében a virág és a virágkocsány megbarnul és elszárad. A hajtás tövi részén ovális besüppedő foltok láthatóak és gyakori a mézgacsepp megjelenése is. Súlyos fertőzés esetén egyes koronarészek vagy az egész fa is elpusztulhat. A gyümölcsön egyre nagyobb rothadó folt található amely idővel az egész gyümölcsre kiterjed. A M. Fructigena

10 o o u o o OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 10 tünetei a gyümölcsön hasonlóak. A (kontakt), ( gyümölcsfertőzés valamennyi csonthéjas felszívódó). gyümölcsfajon rendszeresen előfordul, Ahogy olvashatták a fenn említett veszélyét növeli ha a gyümölcs felületét betegségek során, a megelőzés talán a valamilyen mechanikai sérülés éri ( jégverés, legfontosabb szempont a kárósítók okozta sebek stb.). A kórokozó növényvédelemben, mert a kialakult fertőzésének kedvez a virágzáskori hűvös betegségeket már sokkal nehezebb és csapadékos időjárás a köd elvitte a körülményesebb kezelni. Tehát két dolog meggyet. amit ilyenkor tehetnek az ültevényekért, az Védekezés: a fertőzött gyümölcsök, egyik hogy a fertőzött levelektől és ún. vesszők összegyüjtése ill. metszéskori gyümölcsmúmiáktól megszabadítják a eltávolítása. növényeket és beforgatják azokat a talajba. A másik hogy az itt megjelent cikkeket elteszik tavaszra hogy szükség esetén elő tudják venni. Heicz Péter Lemosó permetezés: Bordóilé Fw, Rézoxiklorid 50 WP, Nordox 75 WG, rügypattanásig kijuttatva. Kontakt készítmény: Orthocid 50 WP Felszívódó készítmények: Topas 100 EC, Ronilan FL, Sumilex 50 WP virágzáskor 2 alkalommal és közvetlen utána. A tafrinás levélfodrosodás talán őszibarack az egyik legfontossabb kora tavaszi és legismertebb ún. "kirakatbetegsége. Csapadékos és hűvös időszakokban járványszerűen is megjelenhet. Tünetei a levélen és a hajtáson láthatók. A levélen kezdetben, apró kissé kiemelkedő pirosas foltok jelennek meg. A kifejlett levelek a csúcs felől, vagy a főér mentén megvastagodnak, ráncosodnak és a fonáki rész felé görbülnek. Fertőzött levelek már a nyár elejére elszáradnak és lehullnak. A hajtásokon egyenetlen felületű megvastagodások keletkeznek, a hajtások torzulnak, görbülnek. A fa legyengül, a termés kevesebb és rosszabb minőségű lesz. A tafrina elleni védekezés alapja a nyugalmi időszakban végzett rezes lemosópermetezés, melyet u o o u a pirosbimbós állapotig meg kell ismetélni. A rügyfakadás után csak a prevencióra alapozott védekezéssel tudjuk csak elkerülni a korokozók fertőzését. Erre kontakt és felszívódó készítmények sorra áll rendelkezésünkre: S P O R T H Í R E K LABDARÚGÁS Megyei III. osztály Déli csoport Felnőtt bajnokság hely csapat msz győz dönt ver pont 1 Ászári KSE Dad KSE Tárkány SE Kerékteleki KSE Szendi KSE Banai KSK Súri KSE Száki KSK Kömlőd KSE Kisigmánd KSK Kisbéri Sp.SE Bszhely.KSE Réde SE Császár SE Bársonyosi SK Hánta FSZE

11 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 11 Megyei III. osztály Déli csoport Hitelösszeg 5 éves futamidő Ifjúsági bajnokság Ft Ft Ft Ft Ft Ft hely csapat msz győz dönt ver pont 1 Dad KSE Tárkány KSE Súr KSE Szendi KSE Kisigmánd KSK Kisbéri SP SE Kerékteleki KSE Császár SE Bszhely.KSE Ászári KSE Banai KSK Réde SE Bársonyosi SK Száki KSK Kömlőd KSE A P R Ó H Í R D E T É S Kedves olvasó! Ebben a rovatban helyet adunk az Önök hirdetéseinek. Minden hónap 15-ig szíveskedjenek leadni aktuális hirdetésüket a Teleházban. Ingatlanfedezet melletti JELZÁLOGHITEL AKCIÓ!!! Célhoz nem kötött, szabad felhasználású Hitel Előnyei: a fedezetkényt felkínált ingatlan értéke alapján lehet készpénzhez jutni, gyors, egyszerű ügyintézés A folyósítható hitel összege: - lakott ingatlan esetében a forgalmi érték max. 35 %-a, - lakatlan ingatlan esetében a forgalmi érték max. 50 %-a. A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek. THM: 13,76 %-15,18 % Az ajánlat a Október 2-től November 17-ig benyújtott hitelkérelmekre érvényes. A hitel bírálata a takarék-szövetkezet ügyrendjei és eljárási rendjei alapján történik. GONDOSKODJON JÖVŐJÉRŐL ÉS ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL MÉG AZ IDÉN LAKÁSVÁSÁRLÁSI HITEL HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ SZJA kedvezmény igénybevételével, kedvező kamattal, értékbecslési- és közjegyzői díj nélkül. Ha az idén megkezdi hitele törlesztését, jogosult az adókedvezmény igénybevételére. Hitelösszeg 10 éves futamidő Ft Ft Ft Ft Ft Ft A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek. THM: 13,76 %-15,18 % A folyósítható hitel összege az adásvétel szerződésben szereplő vételár max. 70 %-ig. Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket! BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2889 SÚR, PETŐFI S. U. 40. TEL.: 34/

12 2006. OKTÓBER SÚRI TROMBITÁS 12 Bakonyban, Ácsteszér központjában 1820 nm-es telken 120 nm összkomfortos családi ház eladó Ugyanott 2086 nm-es építési telek kúttal,pincével eladó. Közmű az utcán. Ár : mft. Érd.: 30 / Régi konyhai kredencet, valamint régi eszközöket vásárolnék. Elérhetőség: 34/ Más által megúnt, nem használt régi ruhákat, blúzokat, szoknyát, csipkéset, fodrosat, hímzettet szívesen fogadok közösségi célokra. Elérhetőség: 20/ Szüreti mulatság képekben A kisbíró kihirdeti a törvényt, és a programot. A törvényt, miszerint a szüreti mulatság mindenkinek kötelező, s aki vizet iszik megbüntetik, nem nehéz betartani. Indul a menet Sokan voltak! Tessék, tessék, beljebb lépni! Van itt móka, vidámság. SÚRI TROMBITÁS Készült számítógépen a Teleházban a kiadásért felel: Együtt Súrért Egyesület Gépelte: Pavlitzkyné Miklós Enikő, ifj. Sógorka Miklós Szerkesztetésben közreműködött : Kadlecsik Gyöngyi Főszerkesztő: Pavlitzkyné Miklós Enikő Felelős kiadó: Együtt Súrért Egyesület Készült : 200 példányban

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án 9.00 órakor megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Benis Györgyné, Benis Veronika, Guzs Ferenc, Molnár István, Pék Gyızı, Sógorka Ottó és Varga László

Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Benis Györgyné, Benis Veronika, Guzs Ferenc, Molnár István, Pék Gyızı, Sógorka Ottó és Varga László Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-10/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 25-én 16,00 órai kezdettel tartott ülésérıl Az ülés helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 22.-i nyílt üléséről 1. 79/ (X. 22.) Kt. határozat Magyarlak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A csonthéjasok betegségei. gei

A csonthéjasok betegségei. gei A csonthéjasok betegségei gei 1 Prunus (cseresznye, meggy) nekrotikus gyűrűsfoltossága (Kertész) Kórokozó: Prunus necrotic ring spot virus, PNRSV Gazdanövények: cseresznye meggy szilva őszibarack kajszibarack

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1993.(II. 1.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. rendeletekkel az Önkormányzat ingatlan vagyonának

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 16. NAPIREND Ügyiratszám: 1/541/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

REZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI PROGRAMJA 2014 2019.

REZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI PROGRAMJA 2014 2019. REZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI PROGRAMJA 2014 2019. I. BEVEZETŐ Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégeink! Rezi község lakossága ismételten, hatodik alkalommal bizalmat szavazott nekem a 2014. október

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák vendég étkeztetés térítési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben