PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA PÁNTYA JÓZSEF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA PÁNTYA JÓZSEF"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA PÁNTYA JÓZSEF TANULMÁNYOK LEKTORÁLT NEMZETKÖZI SZAKFOLYÓIRATOKBAN (2 db) Kovács, J., Pántya, J., Medvés, D., Hidegkuti, I., Heim, O., & Bursavich, J. B. (2014). Justifying environmentally significant behavior choices: An American-Hungarian cross-cultural comparison. Journal of Environmental Psychology, 37, doi: /j.jenvp , IF: (2012) Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. Journal of Economic Psychology, 34, doi: /j.joep , IF: (2012) TANULMÁNYOK LEKTORÁLT HAZAI SZAKFOLYÓIRATOKBAN (7 db) Pántya J., Kovács J., Illyés K. (megjelenés alatt). Laikus nézetek az adózás igazságosságáról és hatékonyságáról. Alkalmazott Pszichológia, várható megjelenés: 2015/2. szám. Papp G., Kovács J., Pántya J., Kiss N. (2013). Mikor vezet megbocsátáshoz a jóvátétel? Magyar Pszichológiai Szemle, 68, doi: /MPSzle Pántya J., Dallos A., Papp G., Kovács J. (2012). A nemi alapú elutasítás iránti érzékenység és a férfiakkal szembeni ellenséges hiedelmek hatása az elutasítást követő helyzetértelmezésre és megbocsátási szándékra. Alkalmazott Pszichológia, 14(2), Kovács J., Pántya J., Bernáth Á., Máth J., Hidegkuti I. (2012). Elég-e már a rosszból? Az eszkalálódó konfliktusból való kilépés kísérletes vizsgálata a viszonzatlan békülési gesztus és a mentalizációs képesség függvényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 67, doi: /MPSzle Kovács J., Pántya J., Bernáth Á., Medvés D., Bányai Zs. (2011). Subjects of Hungarian cultural memory in images. Applied Psychology in Hungary, 13(1), Kovács J., Ruzsinszki P., Hidegkuti I., Pántya J. (2011). How do secondary school teenagers represent significant episodes of Hungarian history? A functional approach. Applied Psychology in Hungary, 13(1),

2 Kovács J., Bernáth Á., Pántya J., Papp G. (2011). Az együttműködő személy figyelmessége és eredményessége által keltett benyomások a megfigyelőben: tesz-e különbséget a társas értékorientáció kétféle szemüvege? Pszichológia, 31, doi: /Pszicho FEJEZETEK SZERKESZTETT KÖTETEKBEN (12 db) Pántya J., Kovács J. (2014). A hatalom pszichológiai következményei. A hatalmi előhangolást alkalmazó szociálpszichológiai kísérletek néhány tanulsága. In Münnich Á. (szerk.), Pszichológiai kutatások. Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program (pp ). Debreceni Egyetemi Kiadó. Pántya J. (2014). Cél- és feladatorientáltság. In Münnich Á., Balázs K. és Hőgye-Nagy Á. (szerk.), Vezető-kiválasztást szolgáló kompetencia alapú tesztek leírása: KVKteszt Komplett vezetőkiválasztási tesztrendszer (pp ). Budapest: Belügyminisztérium. Kovács, J., Pántya, J., Medvés, D., & Bernáth, Á. (2013). Communicating national heritage to an ingroup or to an outgroup member as a group or as an individual. In P. S. Varga, K. Katschthaler, D. E. Morse, & M. Takács (Eds.), Loci Memoriae Hungaricae I. The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' studies / Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte (pp ). Debrecen University Press. Kovács, Cs., Kovács, J., Pántya, J., & Papp, G. (2013). Chat with a Mach Machiavellian effectiveness in computer-mediated interactions. In G. Angyalosi, Á. Münnich, & G. Pusztai (Eds.), Interdisciplinary research in humanities (pp ). Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies. Papp, G., Kovács, J., & Pántya, J. (2013). When does compensation lead to forgiving? An experimental study about how the agent and extent of compensation influences forgiving. In G. Angyalosi, Á. Münnich, & G. Pusztai (Eds.), Interdisciplinary research in humanities (pp ). Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies. Pántya, J., & Kovács, J. (2013). Social value orientation and susceptibility to extrinsic incentives in a pro-environmental context. In G. Angyalosi, Á. Münnich, & G. Pusztai (Eds.), Interdisciplinary research in humanities (pp ). Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies. 2

3 Kovács J., Pántya J. (2012). A vesztes-szerep mintázatai magyar történelmi események értékelésében. In Kovács J. és Münnich Á. (szerk.), Nemzeti emlékezethelyek: attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák ( o.). Debreceni Egyetemi Kiadó. Kovács J., Pántya J. (2011). Kreatív konfliktusmegoldás. In Münnich Á. (szerk.), A kreativitás többszempontú vizsgálata ( o.). Debrecen: Didakt Kiadó. Pántya J. (2010). Hatással lehet-e az egyéni értékrend a kollektív emlékezetre? In Münnich Á. és Hunyady Gy. (szerk.), A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai ( o.). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. Medvés D., Pántya J. (2010). A környezettudatos viselkedés lehetséges meghatározói: a társas értékorientáció és az észlelt jelentőség. In Pete L. (szerk.), Juvenilia III. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája ( o.). Debreceni Egyetemi Kiadó. Csukonyi Cs., Máth J., Medvés D., Pántya J. (2007). Munkahelyi beillesztés a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációjában. In Münnich Á. (szerk.), Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához ( o.). Debrecen: Didakt Kiadó. Csukonyi Cs., Medvés D., Münnich Á., Pántya J. (2005). A társas támasz megítélése és a középiskolások kábítószer-fogyasztásának lehetséges összefüggései. In Münnich Á. (szerk.), A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezők ( o.). Debrecen: Didakt Kiadó. KONFERENCIAKIADVÁNYOKBAN MEGJELENT TANULMÁNYTERJEDELMŰ ÍRÁSOK (3 db) Kovács, J., Pántya, J., & Medvés, D. (2012). Room for rationalization in environmentally significant behavior choices: An American-Hungarian comparison. In A. Gasiorowska & T. Zaleskiewicz (Eds.), Microcosm of Economic Psychology: Proceedings of the IAREP Conference Wroclaw 2012 (pp ). Warsaw, Poland: Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw. Pántya, J., & Kovács, J. (2011). The relationship between social value orientation and strategic thinking. In S. E. G. Lea, D. Crelley, D. Modic, A. Butler, & D. S. Gordon (Eds.), Proceedings of the 2011 Conference of the International Confederation for the Advancement of Behavioral Economics and Economic Psychology (CD format: ISBN ). Exeter, UK: Washington Singer Press. 3

4 Kovács, J., Pántya, J., & Medvés, D. (2011). Has it been enough yet? Experimental study of some interactive and personality characteristics influencing the chance for agreement in an escalating conflict. In S. E. G. Lea, D. Crelley, D. Modic, A. Butler, & D. S. Gordon (Eds.), Proceedings of the 2011 Conference of the International Confederation for the Advancement of Behavioral Economics and Economic Psychology (CD format: ISBN ). Exeter, UK: Washington Singer Press. KONFERENCIAKIADVÁNYOKBAN MEGJELENT ABSZTRAKT TERJEDELMŰ ÍRÁSOK (20 db) Pántya, J., Kovács, J., Kogler, C., & Kirchler, E. (2014, July). Experimental investigation of tax compliance in a changing tax environment. Paper presented at the 28 th International Congress of Applied Psychology (ICAP), Paris, France. Kondé, Z., Szabó, G., Dósa, Z., Pántya, J., & Polonyi, T. (2014, May). Explicit and implicit attitudes toward identity relevant cultural memories. Paper presented at the 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, Valletta, Malta. Pántya J., Kovács J., Kogler, C., Kirchler, E. (2014. május). Az egy- és többkulcsos adórendszerek közötti váltás hatása az adózási magatartásra és a munkateljesítményre. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Marosvásárhely. Szklenárik P., Pántya J., Kovács J. (2014. május). Az adórendszer komplexitásának hatása az adóelkerülésre, egykulcsos és progresszív adózás esetén. Poszterbemutató a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Marosvásárhely. Illyés K., Pántya J., Kovács J. (2014. május). Az egykulcsos és a progresszív adórendszerekkel kapcsolatos nézetek vizsgálata. Poszterbemutató a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Marosvásárhely. Kondé Z., Pántya J., Dósa Z., Polonyi T. (2014. május). Identitásreleváns torzítások explicit és implicit vizsgálata kétnyelvűeknél. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Marosvásárhely. Medvés, D., Kovács, J., & Pántya, J. (2013, September). The role of implicit associations and environmental knowledge in students pro-environmental behavior. Poster presentation at the 10 th Biennial Conference on Environmental Psychology, Magdeburg, Germany. Pántya, J., Kovács, J., & Papp, G. (2012, September). The impact of the player's role and instrumentality-related individual differences on strategic decision making. Paper 4

5 presented at the 2012 Conference of the International Association for Research in Economic Psychology (IAREP), Wrocław, Poland. Batrancea, L., Belianin, A., Kirchler, E., Kogler, C., Nichita, A., & Pantya, J. (2012, July). Tax compliance from attitude to behavior: A validation of the slippery slope model. Paper presented at the 2012 Conference of Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE), Granada, Spain. Pántya J., Kovács J., Papp G., Kovács Cs. (2012. május). Az első lépést tevő pszichológiai szerepelőnye a stratégiai gondolkodásban: az elosztói szerepkörben kiteljesedő machiavellizmus és stratégiai sikeresség egy ultimátumjátékban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Szombathely. Kovács J., Pántya J., Medvés D., Heim O. (2012. május). A környezeti törődés, a környezeti viselkedés, az észlelt jelentőség és a racionalizáció kapcsolata amerikai-magyar összehasonlító mintán. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Szombathely. Papp G., Kovács J., Pántya J., Kiss N. (2012. május). Sérelmes helyzetekre adott érzelmi és viselkedéses válaszok a sérelmet kompenzáló intézkedések és az elutasítás iránti érzékenység függvényében. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Szombathely. Kovács J., Pántya J., Hidegkuti I. (2012. május). A kollektív történelmi emlékezet pszichológiai funkcióinak vizsgálata. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Szombathely. Kogler, C., Kirchler, E., Batrancea, L., Belianin, A., Nichita, A., & Pantya, J. (2012, April). Power and trust as determinants of tax compliance: A cross-cultural study to test the slippery slope framework. Paper presented at the 10 th Scientific Meeting of the Österreichische Gesellschaft für Psychologie, Graz, Austria. Kovács J., Pántya J., Hidegkuti I. (2012. március). A magyar történelmi események reprezentációja mögötti háttérdimenziók vizsgálata. Előadás a Magyar emlékezethelyek pszichológiai szempontú vizsgálatai c. tudományos szimpóziumon, Debrecen. Bernáth, Á., Pántya, J., Kovács J., & Papp, G. (2010, September). Doing, expecting, and perceiving: The influence of social value orientation on cooperation-relevant behavior. Presented at the 3 rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warsaw, Poland. 5

6 Pántya J., Papp G. (2010. május). A társas értékorientáció hatása az együttműködő viselkedéselvárásokra. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Pécs. Medvés, D., & Pántya, J. (2009, September). Different approachability of prosocials and proselfs by external incentives in conservation situations. Paper presented at the 8 th Biennial Conference on Environmental Psychology, Zürich, Switzerland. Pántya, J., & Medvés, D. (2009, May). The role of social value orientation and perceived criticality of contributions in proenvironmental behavior. Presented at the 14 th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain. Medvés D., Pántya J. (2009. április). A társas értékorientáció és az egyéni hozzájárulás észlelt jelentőségének szerepe a környezettudatos viselkedésben. Előadás a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójában, Pécs. 6

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description PROJECT DELIVERABLE Grant Agreement number: 224216 Project acronym: HANDS Project title: Helping Autism-diagnosed teenagers Navigate and Develop Socially Funding Scheme: Collaborative Project Deliverable

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

LIST OF PUBLICATIONS Prof. Dr. Molnár Péter

LIST OF PUBLICATIONS Prof. Dr. Molnár Péter LIST OF PUBLICATIONS Prof. Dr. Molnár Péter MONOGRAPHS MOLNÁR, P. és KÓCZÁN, GY. (1980): Orvosi pszichológia. POTE, Pécs. MOLNÁR, P. (1990): Személyiségzavarok. Egyetemi jegyzet. SZOTE, Szeged. MOLNÁR,

Részletesebben

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989):

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Takács-Sánta András. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2014. augusztus

Takács-Sánta András. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2014. augusztus Takács-Sánta András SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2014. augusztus Születési dátum: 1974. december 13. Egyetemi végzettség: ELTE TTK, 1998 biológus + angol nyelvi szakfordító Tudományos fokozat: PhD, ELTE TTK, 2007

Részletesebben

Tudományos közlemények listája Dr. Csabai Márta

Tudományos közlemények listája Dr. Csabai Márta Tudományos közlemények listája Dr. Csabai Márta 2010 Csőry Angéla, Csabai Márta, Kırössy Judit: Amikor fájnak a szavak...szülıi érzelmi bántalmazás lélektani háttere és kapcsolata gyermekek játékával valamint

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary

Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary Europass Önéletrajz Személyi adatok Andrew Francis Fieldsend Cím(ek) Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary Telefonszám(ok) +36 1 476 3292 Fax: +36 1 476 3289 E-mail(ek)

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Mindennapi érzelmeink és pénzügyeink

Mindennapi érzelmeink és pénzügyeink Zsótér Boglárka Nagy Péter A TANULMÁNY A PÉNZÜGYI SZEMLE ELSÕ PHD-PÁLYÁZATÁN II. HELYEZÉST ÉRT EL. Mindennapi érzelmeink és pénzügyeink A pénzzel kapcsolatos attitûdök és a materiális irányultság szerepe

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE. Doktori értekezés Tézisei. Kormosné dr.

AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE. Doktori értekezés Tézisei. Kormosné dr. AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE Doktori értekezés Tézisei Kormosné dr. Acsai Irén Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi

Részletesebben

Az OORI munkatársainak publikációi

Az OORI munkatársainak publikációi Az OORI munkatársainak publikációi 2014 összeállítás alapja: Könyvtár publikációs jegyzéke + osztályok által leadott tud. munkák jegyzéke SZÖLLŐSI I. : A gátló folyamatok működése az afáziás nyelvhasználatban.

Részletesebben

Publikációk 2008-tól

Publikációk 2008-tól Babos Zsuzsanna Beck Ferencné Czigléné Farkas Katalin Dr. Deák Adrienn Feketéné dr. Szabó Éva Földesi Renáta Gál Franciska Horváth Dezsőné dr. Dr. Kelemen Anna Kiss Virág Klein Anna Dr. Mascher Róbert

Részletesebben