Közzétételi lista. Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi lista. Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései"

Átírás

1 Közzétételi lista 1. Adatok Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája Székhelye: 9024 Győr, Örkény István utca 6. Ügyviteli telephelye: 9024 Győr, Répce utca 2. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor utca 32. Működtető neve, székhelye: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény Köznevelési és egyéb alapfeladatai: általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat, felső tagozat sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti ág Létszám (2013. okt. 1-jén): általános iskola: 509 alapfokú művészeti oktatás: Közzétételi lista egyes tájékoztató adatainak elérhetősége A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. szerinti adatok a következő helyeken érhetők el: Felvételi lehetőség A működés rendje Jelentősebb rendezvények, események 2013/2014-es tanévben Intézményi alapdokumentumok Dokumentum Honlap: Beiskolázási körzet Szervezeti és működési szabályzat Házirend Honlap: Eseménynaptár Szervezeti és működési sza- Elérhető

2 A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályait Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét Osztályozó vizsga követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák rendje Versenyek eredményei Díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások bályzat Házirend Házirend Honlap Házirend 3. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (általános iskola + alapfokú művészetoktatás) munkakör fő végzettség, szakképzettség intézményegység-vezető 1 fő főiskola, általános iskolai tanító, orosz szakkollégium, közoktatási vezető szakképzettség intézményegységvezetőhelyettes 2 fő 1 fő főiskola és egyetem, általános iskolai tanító pedagógia-technika szakkollégiummal, általános iskolai angol nyelvoktató tanító, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 1 fő főiskola, általános iskolai tanító ének szakkollégiummal, óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakképzettséggel + közoktatási vezető tanító 25 fő 23 fő főiskola, általános iskolai tanító szakkollégiummal vagy műveltségterülettel 2 fő főiskola, általános iskolai tanító 1 fő egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szakvizsgázott pedagógus 1 fő közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus nemzetiségi tanító 1 fő főiskola, nemzetiségi tanító német nyelvoktató tanító 2 fő 1 fő főiskola, általános iskolai német nyelvoktató tanító 1 fő főiskola, általános iskolai német nyelvoktató tanító + informatikus-oktatásinformatikus angol nyelvoktató tanító 1 fő főiskola, általános iskolai angol nyelvoktató tanító egyetem, okleveles emberi erőforrás tanácsadó + közoktatási vezető idegennyelv-tanár 6 fő 1 fő főiskola, német-orosz szakos tanár 1 fő főiskola, általános iskolai tanító angol műveltségterülettel, angol nyelv és irodalom szakos tanár 2 fő egyetem, angol nyelv és irodalom szakos tanár 2 fő egyetem, német nyelv és irodalom szakos tanár tanár 23 fő 20 fő főiskola, a tanított tantárgynak megfelelő szakkal 3 fő egyetem

3 1 fő közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógus 2 fő 1 fő főiskola, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 1fő főiskola+egyetem, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő pedagógus 1 fő főiskola, általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztési (differenciáló) pedagógus könyvtáros tanító 1 fő főiskola, általános iskolai tanító, könyvtáros, informatikusoktatásinformatikus rajz tanár (alapfokú művészetoktatásban) 6 fő 3 fő főiskola, általános iskolai rajz tanár 1 fő főiskola + egyetem, általános iskolai tanító, fejlesztési (differenciáló) tanár, etnográfus, közoktatási vezető 1 fő főiskola, szociálpedagógus, óvodapedagógus, fazekas szakoktató, 1 fő egyetem, rajz és vizuális tanár 4. A nevelő és oktató munkát segítők (általános iskola + alapfokú művészetoktatás) munkakör fő végzettség, szakképzettség iskolatitkár 1 fő gimnáziumi érettségi, számviteli ügyintéző rendszergazda 1 fő főiskola, általános iskolai tanító technika szakkollégium, számítástechnikai programozó, tűzvédelmi előadó, munkavédelmi technikus könyvtáros asszisztens 1 fő főiskola, művelődésszervező, könyvtáros asszisztens 5. Osztályok, tanulócsoportok Általános iskola Osztály Létszám 1.a 24 1.b 25 2.a 20 2.b 23 2.c 20 3.a 19 3.b 25 3.c 24 4.a 21 4.b 19 4.c 23 4.d 18 Osztály Létszám 5.a 22 5.b 26 5.c 14 5.d 20 6.a 17 6.b 19 6.c 22 7.a 14 7.b 17 7.c 19 8.a 18 8.b 23 8.c 17

4 Alapfokú művészetoktatás Csoport Létszám neve 1. évf. 14 fő 2.a 8 fő 2.b 10 fő 3.a 10 fő 3.b 9 fő 4.a 13 fő 4.b 12 fő 5.a 9 fő 5.b 6 fő 6. évf. 10 fő Továbbképző 6 fő 6. Térítési díj, tandíj 1. Étkezési térítési díj a 2013/2014-es tanévre: menza (csak ebéd): 343 Ft/nap/fő napközis ellátás: 556 Ft/nap/fő Díjkedvezmények: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél Az általános iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-át kell kedvezményként biztosítani. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az állandó lakóhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell igényelni. A jogosultság megállapításához érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat szükséges. A kedvezmény igénylésének feltétele: Egyedülálló szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 140%-át (2013-ban Ft). Egyéb esetben a legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át (2013-ban Ft).

5 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 1 évre szól. A jogosultság érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni. A lejárat előtt 3 hónappal kezdeményezhető a felülvizsgálata. Lejárt határozat esetén teljes térítést kell fizetni. Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni: a 16 éven aluli, a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. A jogosultság megállapításához a MÁK vagy pénzintézeti kifizetőhely által kiállított családi pótlékról szóló igazolás szükséges. A 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolást is be kell nyújtani. Felsőfokú tanulmányok esetén ez félévente esedékes. A 2013/14-es tanévre szóló iskolalátogatási igazolást szeptemberben kell benyújtani. A benyújtás időpontjáig teljes térítést kell fizetni. Az igazolás benyújtását követően a kedvezményt visszamenőleg érvényesítjük. Ha a három- vagy többgyermekes családban van felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, a családi pótlékról szóló igazoláson a harmadik gyermek figyelembevételével folyósított összegnek kell szerepelnie. Testi érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. A jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok: Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű nyomtatvány. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki, vagy magasabb összegű családi pótlékról szóló MÁK igazolás Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményezni. Sajátos nevelési igényű gyermek esetén az adott tanévre érvényes országos/megyei szakértői bizottság szakértői véleménye (Nevelési Tanácsadó, tankerületi szakértői bizottsági vélemény nem jogosít!), vagy A megyei/országos szakértői bizottság igazolása a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.

6 2. Díjfizetés az alapfokú művészetoktatásban a 2013/2014-es tanévben Térítési díj A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34.. (1) bekezdés b) pontja alapján térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: heti 6 tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga. A tandíj A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.. (1) bekezdés a) pontja alapján a tanulónak tandíjat kell fizetnie : heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás esetén, valamint a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlésekor, a nappali rendszerű oktatásban tanulói jogviszonyban nem álló nem tanköteles, valamint a 22. életévét betöltött tanulónak. A térítési díj, tandíj, 2013/2014-es tanévre 1 főre megállapított mértéke: Éves díj Félévenkénti Havi Térítési díj Ft Ft Ft Tandíj Ft Ft Ft A fenntartó a térítési, illetve tandíjat a legkiválóbb teljesítményt felmutató tanulók esetében csökkenti, ha ezt a kiskorú gyermek szülője, illetve nagykorú fiatal kéri. A csökkentés iránti igényt írásban kell jelezni. A köznevelési törvény 16.. (3) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, a sajátos nevelési igényű, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

7 7. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei Matematika Szövegértés 6. évfolyam 6. évfolyam átlag megbízhatósági tartomány átlag megbízhatósági tartomány (95 %-os) (1497;1567) 1548 (1502;1585) (1408;1535) 1489 (1420;1548) (1478;1574) 1534 (1489;1570) (1494;1608) 1522 (1449;1580) (1390;1450) 1402 (1359;1440) Matematika Szövegértés 8. évfolyam 8. évfolyam átlag megbízhatósági megbízhatósági átlag tartomány tartomány (1561;1630) 1635 (1607;1664) (1587;1670) 1594 (1556;1631) (1662;1755) 1678 (1634;1714) (1531;1624) 1601 (1547;1655) (1531;1595) 1551 (1524;1592) 8. Osztályismétlők A tanévet osztályismétlőként kezdő tanulók: 2012/ ,1 % 2013/ ,3 %

8 9. Díjaink Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás Regisztrált Tehetségpont Győr Közművelődéséért díj Győr Művészetéért díj Nemzetiségekért díj 2013.

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 1 A Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj és tandíj fizetési szabályzata Általános rendelkezések 2 A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Székhely:1064 Budapest, Szondi utca 41. Telephely:1074 Budapest, Dohány u. 65. OM azonosító:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. 1 Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai (illetve, a kedvezményes iskolai) gyermekétkeztetés Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda 2015. január 1 Emberi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

követelményspecifikációhoz

követelményspecifikációhoz A DATSZÓTÁRAK követelményspecifikációhoz 1. Bevezetés, célok Az alábbiakban szereplő adatszótárak definíciója az intézményi adminisztrációs szoftverek fejlesztésének és használatának azon célkitűzéseit

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben