A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara"

Átírás

1 A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara Összeállította Dr. Czár György Imre kántor karnagy Z 1 X

2 Z 2 X

3 A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara Alapítás éve 1925 Összeállította Dr. Czár György Imre kántor karnagy Kiskunhalas 2012 Z 3 X

4 Z 4 X

5 Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia felnőtt énekkara alapítás éve: 1925 Az Énekkari Emlékkönyv első oldalán a következőket olvashatjuk: Magasból kell jönni, hogy az Isten dicsőségét énekeljük Magasban kell otthon lenni, hogy szívünk, lelkünk, egyéniségünk Isten dicsőítő éneke legyen Prohászka Ottokár A korábbi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy 1925 előtt is nagyobb ünnepekkor működött és szerepelt alkalmi énekkar. Erről számol be a Kiskunhalas Helyi Értesítője aug.23-i számában: Zenés mise lesz A múlt heti számunkban jeleztük, hogy zenés mise lesz Szent István napján, aug. 20-án a Római Katolikus Templomban. Egy kis társaság tervét valósították meg. Wéber István esperes örömmel fogadta a kezdeményezést. Be is szerezte a Seyler B-dúr miséjét. Jó énekeseket és zenészeket toborzott, akiknek szorgalmas működése biztosította az áhítatos, szép sikert. Az énekkar tagjai voltak többek között: Csehó Lajos, Vass Zsigmond, Józsa Antal, Budai Gyula, Túróczy Balázs, Pigall Péter mintegy fő. A zenekar tagjai: Tarján Emil, Fridrich Lajos, Stepanek Ernő, Papp Mihály, Hodosy Géza. Hangody István A karmester és orgonista Nagy Kornél, aki fáradhatatlan buzgalommal munkálkodott a siker érdekében. Az énekkar alakulását és annak működésének figyelemmel kísérését Hangody István kántor-karnagy úr megválasztásától, 1925-től számítjuk, hiszen ő szervezte meg a ma is, de új tagokkal működő énekkart. Alapító tagok Szoprán: Horváth Ilonka, Horváth Etelka, Kamarás Edéné, Tichy Gusztávné, Mihalecz Erzsébet, Jakabcsics Margit, Topolyai Ágnes. Alt: Kecskés Irén, Szántó Erzsébet, Tumó Jenőné, Kováts Ilona. Z 5 X

6 Tenor: Magyar Kálmán, Gavlik Kálmán, Funk Árpád, Puczák Lajos Basszus: Kapitány István, Kamarás Ede, Soós Frigyes, Nagy Kálmán, Derűs Gábor, Schnautigel István. A 21 tagú énekkart rövid időn belül megszervezte. Hozzáértéssel, sok szeretettel, de kellő szigorral tanította és vezette az énekkart. Húsvétkor, karácsonykor, előkelő személyiségek fogadásakor az énekkart zenekar kísérte. Zenekar vezetője: Dr. Kovács László, tagjai: Szántó Manóné, Gulyás Sándor orgonisták, Bodor Orbánné első hegedűs, Magyar Kálmán második hegedűs, Bor Imre klarinétos, Bor Lajos nagybőgős, Vágner János csellós, Funk Árpád trombitás ápr. 29-én Ft. Gulyás Ferenc akkori plébános helyére Dr. Kovács Vince kanonok úr került, aki 1933-ig vezette a kiskunhalasi plébániát. Az ő segítségével új tagokat sikerült megnyerni a szent zenének. Új tagok: Dózsa Ida, Dózsa Ilona, Vincze Ilona, Kinszler Rozinka, Bánóczki Rozika, Kováts Kató, Havas Jenő, Harnóczi Kálmán, Paczolai Elek, Benedek István, Kiss József, Bácskai Mihály, Szabó P. Pál, Topolai Elek, Veibl József, Perjési ben Geyer József Zeneakadémiai tanár tervei alapján Angster József és Fia Orgonagyár - Pécs új 3 manuálos, 12 regiszteres orgonát épített, ami még nagyobb lendületet adott a templom zenei életének szept. 8-án fogadták József Ferenc főherceget. Szentmisén az énekkar latinul énekelt zenekari kísérettel. Még ebben az évben Márk Lajos atya újmiséjén nagysikerrel szerepelt az énekkar. A szentmise után együtt ebédeltek, majd a zenekar vidám nótákat játszott. Hangody kántor úr gyönyörű hangjával énekelte a legszebb magyar dalokat Kántor úr vezetésével az énekkar szép sikereket ért el, nemcsak saját templomában, hanem vidéken is. Adatok hiányában a vidéki helyiségek neveit nem sorolom fel. Számos kirándulást szerveztek. A II. világháború évei nem maradtak el nyomtalanul az énekkar működésénél sem. Kántor úr egészsége megromlott és jul. 18-án meghalt. Itt Kiskunhalason a római katolikus temetőben a ravatalozó melletti sorban helyezték örök nyugalomra. Emlékére, halálának évfordulóján az énekkar tagjai közül, aki teheti virágot visz sírjára és imádkozik lelki üdvéért. Életművét Juhász Gyula soraival zárom: Valahol kell lenni egy orgonának Melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba bágyadt, S mely az élet nekem aug.-tól ápr.- ig Hangody László orgonista az elhunyt Hangody karnagy úr fia látta el a kántori teendőket. Z 6 X

7 1951. ápr. 29-én Ács Jánost megválasztották kántornak. Az énekek tanításában sokat segített Kiss Margit Kornélia nővér. Minden jeles ünnepen szerepelt az énekkar, több alkalommal közös kiránduláson vettek részt. A zenekar már nem működött. A régi énekkari tagok közül elsősorban idős koruk és betegségük miatt többen már nem vettek részt a közös próbákon. Ács kántor úr az énekkar tagjaival 1957-ben Ács János kántor úr munkaviszonya megszűnt. Pár hónapig Szemerédi László kisegítő kántor látta el a teendőket ban Kemenes Ottó okleveles kántor-karnagyot megválasztották, aki családjával Kiskunhalasra költözött a kántori lakásba. Nagy szakmai felkészültséggel tovább szervezte és tanította az énekkart. Az oktatásban szigorú és precíz volt ben kirándulást szerveztek a Szelidi-tóra. Menetközben megálltak Hajóson és Kalocsán, ahol a katolikus templomokban énekeltek júl. 14-én Üllésre és Szegedre kirándult az énekkar. Rendszeresen próbáltak és egyre többet szerepelt az énekkar szentmiséken. Minden évben nagyon készültek a Passió éneklésére. Z 7 X

8 1976. dec 1-vel Kemenes kántor úr munkaviszonya megszűnt, de már egész évben más személyek kántorizáltak: febr-tól ápr.- ig Prata Gyula nyugdíjas tanár úr kántorkodott máj-jún-ban vasárnaponként Dr. Czár György Imre állatorvos vállalta az orgonálást júl-szept. 22-ig Béres László kántort alkalmazták, aki minden ok nélkül munkaviszonyát megszüntette okt. 1-től Fonyódi József fiatal, agilis kántor került alkalmazásba. Az énekkari próbák elkezdődtek. Jelesebb ünnepekkor az énekkar ismét énekelt a szentmiséken. Részt vesznek a Kecskemét- Petőfiszállási zarándoklaton jun.5-én templomunkban a bajai Szent Cecília énekkar zenés áhítatott adott Abonyi Pál karnagy úr (A Kalocsai Főegyházmegye Kántorképző Igazgatója ) vezetésével. Konferál: Dr. Belon Gellért c. püspök, jánoshalmi apát-plébános úr. A kezdeti fellendülés után az énekkar létszáma folyamatosan csökken, a próbákat is ritkábban tartják jul. 8-án Boskó Vilmos apát-plébános atya meghalt. Az egyházzene hű támogatójának halálával nagy veszteség érte a halasi katolikus egyházat és az énekkart. Minden évben szentmisén emlékezünk meg halálának évfordulójáról. Boskó Vilmos apát - plébános úr az énekkar tagjaival Z 8 X

9 1978. szept. 1-vel Zsótér Antal plébános úr kapott megbízást az egyház vezetésére. Fonyódi kántor úr családjával Bácsalmásra költözött, de ott nem vállal kántori szolgálatot okt. 1-től Dr. Czár György Imre, e sorok írója, mint állatorvos, okleveles kántor-karnagy főállásom mellett vállalom a kántori szolgálatot. Temetéseken Dadai Zoltán nyugdíjas tanár, énekkari tag kántorizál. Zsótér Antal esperes-plébános úr segítségével (ő is játszik orgonán) és támogatásával sikerült a szétzilált énekkari tagok egy részét ismét megnyerni a szent zenének. Minden pénteken este próbálunk. Átvesszük a már korábban tanult és részben tudott négyszólamú énekeket. Évvégére az énekkar létszáma már 20 fő. A megújult énekkar tagjai: Szoprán: Kmeth Sándorné, Németh Balázsné, Mester Mihályné, Pálfi Jánosné, Viszmeg Lénártné, Kókai Ágnes, Kókai Jánosné, Honti Jánosné, Hazai Miklósné. Alt: Soós Frigyesné, Kiss Edit, Kiss Lajosné, Keszler Erzsébet, Snautigel Istvánné. Tenor: Rédely János, Kőnig Lajos, Szabadkai Péter. Basszus: Sós Béla, Dadai Zoltán, Miklovics Sándor. Zsótér Antal esperes-plébános Dr. Czár György Imre kántor-karnagy Z 9 X

10 Januártól a próbák rendszeresek. Közös éneklés minden vasárnap a perckor kezdődő szentmisén. Később a 10 órai nagymisén. Jan. 17- én névnapján megköszöntöttük Zsótér Antal esperes urat. Jun. 29-én ünnepeltük templomunk Szt. Péter és- Szt. Pál búcsúját. Aug. 26-án Balotaszálláson (fília) Marosi Izidor segéd-püspök atya megszenteli a miséző helyet (családi ház) Szentmisén az énekkar 3-4 szólamú motettákat adott el. Zsótér Antal (balra) esperes, Kovács János (jobbra) káplán, Zselepszky György (jobbra) Harkakötöny plébánosa Szept. 16-án vasárnap részt vettünk a váci búcsún. Délután hazafelé este 6 órakor Gyömrőn zenés áhítatot tartottunk. Az énekkart köszöntötte a helyi plébános, Kiss István atya, aki korábban káplán volt plébániánkon, később plébános a Felsővárosi Egyházközségben. Előadott énekek: 1. Szentlélek Isten 2. Bárdos Lajos: Magasztalja lelkem, Édes Jézus, Szeretlek szép Szűz Mária, 3. Halmos László: Szülte a Szűz, Isten Gyermek, Húsvét van, 4. Kodály Zoltán: Áll a gyötrött, 5 Czár: Alleluja, 6. Boldogasszony Anyánk. Z 10 X

11 Nov. 5-én Imre névnap. A plébánián köszöntöttek az énekkar tagjai és a munkatársak. Dec. 31-én a plébánián jó hangulatú Szilvesztert tartottunk. Évvégén az énekkar létszáma 27 fő (szoprán 14 fő, alt 5 fő, tenor 4 fő, basszus 4 fő) Jan. 17.-én, névnapján köszöntöttük Zsótér Antal esperes urat. Jún. 22. Ópusztaszerre kaptunk meghívást és a szentmisén énekeltünk. Ezen a napon ünnepelték Zsótér Antal esperes úr szülei 50 éves házassági évfordulójukat. Ebéd után megtekintettük az emlékművet, a vár-romokat, majd Szegedre utazva következett az Arborétum és a Tarjáni modern templom látogatása. Jún. 29-én Szt. Péter- és Szt. Pál búcsú, a 10 órai nagymisén 4 szólamú motettákat énekeltünk. Júl ig 3 napos kirándulás: Eger, Aggtelek, Csehszlovákia (Rozsnyó, Krasznahorka), Miskolc- Tapolca, Mezőkövesd. Minden kirándulás lelki és szellemi feltöltődést jelent, amit most is tapasztaltunk. Aug. 24. Csongrád megyei Bordány község plébánia közössége hívta meg az énekkart a búcsúi nagymisére. Kari énekeke: Bárdos Lajos: Idők Vezére, Magnificat, Halmos László: Ünnep van, Czár: Alleluja. Autókkal utaztunk, mise után családok vendégül láttak bennünket. Aug. 31. Pécs-Székesegyház énekkari találkozó. Résztvevők: Baja, Bátaszék, Jánoshalma, Kiskunhalas egyházi énekkarok. Mindegyik énekkar külön- külön busszal érkezett Pécsre. Szent mise 11 órakor. Dr. Belon Gellért c. püspök jánoshalmi apát-plébános úr misézik és mondja a homíliát. Közös kari énekek: Bárdos Lajos: Idők Vezére, Josquin: Tengernek fényes csillaga, Irtzing: Zengj szívem dalt, Arcadelt: Ave Mária, Halmos László: Minden földek, Kodály Zoltán: Ah, hol vagy magyarok, Áll a gyötrött, Hiszek a Szent Szívben, Pange linqua. Z 11 X

12 Harkányban vidám kikapcsolódás fürdéssel. Késő délután érkeztünk Máriagyűdre, ahol a szentmise a halasi énekkar énekelt, Zsótér Antal esperes-plébános úr misézett és egy rövid homíliát mondott. Szept. 14. Harkakötönyi (fília) templom felszentelésének 10. évfordulóján énekeltünk. Okt. 29. Pálfiné énekkari tagunk meghívott bennünket és ott ünnepeltük az elmaradt Ilona, Mária névnapokat. Nov. 30. Viszmeg Erzsike néninél köszöntöttük Erzsébet nevű énekkari tagjainkat. Dec. 24. Éjféli mise az énekkar szereplésével, zenekari kísérettel. Zenekar tagjai: Szipán Erzsébet, Kókai Ágnes (I.- II hegedű), Lakatos Lászlóné (cselló), Lakatos László (nagybőgő), Katancsics Gyula (klarinét) Vezényelt: Dr. Czár György Imre kántor-karnagy Dec. 31. plébánián közös Szilveszter. Éjfélkor az Ifjúsági Hittanosokkal köszöntöttük az Új Esztendőt. Ebben az évben elhunyt: Kókai Jánosné. Emlékét szívünkben őrizzük. Évvégén az énekkar létszáma: 39 fő (22 fő szoprán, 8 fő alt, 4 fő tenor, 5 fő basszus) Énekkari próba minden pénteken este a szentmise után. Közös éneklés szólamú énekekkel minden vasárnap és ünnepnapon a 10 órai nagymisén. Jan. 1-én a 10 órai szentmise után Új Évet köszöntöttünk Zsótér Antal esperes úrnál. Jan. 18-án esperes urat köszöntöttük Antal névnap alkalmával. Márc. 1. a Budapesti Patrona Hungariae Gimnázium II. oszt. növendékei hangversenyt adtak templomunkban. Márc. 26. Szegedi - Szeminárium tanárai és papnövendékei részt vettek az esti szentmisén, ahol az énekkar is 3-4 szólamú motettákat adott elő. Z 12 X

13 Máj. 3. Kunfehértó (fília) miséző helyen Munkás Szent József búcsúja, énekkarunk közreműködésével. Vonattal utaztunk, hangulatos kirándulás volt. Máj. 8. Soós Frigyes (Kolping elnökének, Soós Frigyes tanár úrnak az édesapja) volt énekkari tagunk (Hangody kántor úr karnagysága idején) temetése. Imáinkkal hálát adtunk Istennek szorgalmas, családszerető életéért. Jún. 28. a templom Szent Péter- és Szent Pál búcsúja, egyben Egyházmegyei Énekkarok találkozója. Résztvevő énekkarok a következő helyiségekből jöttek: Baja, Bátaszék, Jánoshalma, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunmajsa, Lajosmizse, Császártöltés, Kiskunhalas, mintegy 270 fővel. Kiskunhalason ilyen létszámú egyesített énekkar még soha sem szerepelt. A zenés áhítaton: Bárdos Lajos, Halmos László, Bach, Beethoven, Palestrina, Kodály Zoltán, Irtzing zeneszerzők művei szerepeltek. Az egyesített énekkart a jelenlévő énekkarok karnagyai felválta vezényelték. Köztük Leányfalusi Vilmos, a Kalocsai Főszékesegyház karnagya, orgonaművésze. A délutáni zenés áhítat után az énekeseket vendégül láttuk a plébánián. A közös éneklésnek, együttlétnek hallatlan lélektani, közösségformáló ereje van. Növeli együvé tartozás és az egymásért munkálkodás tudatát és örömét. Jún. 30 júl. 3-ig közös buszos kirándulás: Veszprém, Zirc, Mosonmagyaróvár, Pozsony, Sopron, Zalaegerszeg, Hévíz, Baja. Erre a közös kirándulásra és máskor is mindig meghívtam azokat a testvéreket, akik szerettek és tudtak is énekelni, szívesen csatlakoztak a pár napos programjainkhoz. Mire haza értünk többen jelezték, hogy szeretnének ők is énekkarunkhoz csatlakozni és szívesen járnának próbákra. Természetesen nem mindenki vált énekkari taggá. Júl. 12. Balotaszállás (fília) búcsú, bérmálás énekkari szerepléssel. A búcsúi szentmisét és szentbeszédet Marosi Izidor váci püspök úr mondta és Ő szolgáltatta ki a fiataloknak a bérmálás szentségét is. Jelen voltak: Zsótér Antal esperes úr, Kovács János káplán és Zselepszky György Harkakötöny plébánosa. Aug. 9. Kókai Ágnes és Soós Béla énekkari tagok esküvője. Az énekkar énekei: Halleluja, Josquin Tengernek Fényes Csillaga. Dr. Bokor László a Városi Szövetkezeti Énekkar vezetője énekli Gounod Ave Maria-t. Orgonán kísér Fonyódi József volt kántor, aki külön orgonán eljátszotta Concerto II, d-mol Toccata et Fuga-t. Szept. 1-én Kiss Margit Kornélia nővér vezetésével megalakul a Kicsinyek Kórusa. Működésükről összefoglalva, külön fejezetben emlékezek meg. Okt. 11. Vasárnap délután közös névnapon köszöntjük Pálfiné, Ilonka néninél a Margit és Ilona nevű énekkari tagjainkat. Ezek a közösen tartott névnapok, az eltöltött vidám órák, mindig erősítik összetartozásunkat és könnyebbé teszik a sok-sok munkát. Z 13 X

14 Nov. 5. A plébánián megtartom névnapom. Ekkor nemcsak az énekkari tagok, hanem az atyák és a közvetlen munkatársak is jelen vannak. Nov. 22. Az énekkart meghívták a Kecel- Újfalu templomának szentelésére. A szentelést Dr. Íjjas József kalocsai érsek úr végezte. Kari énekek: Bárdos: Idők Vezére, Dr. Czár: Halleluja, Halmos: Minden földek, Beethoven: Isten dicsősége, Pange linqua. Szentmise után közös vacsorán vettünk részt és a hangulatot fokozta a szebbnélszebb magyar nóták éneklése a keceli hívekkel együtt. Évvégén az énekkar létszáma már 41 fő (szoprán 24 fő, alt 8 fő, tenor 4 fő, basszus 5 fő) Jan. 17-én a 10 órai szentmise után névnapján megköszöntöttük Zsótér Antal esperes urat. Ápr. 9. Nagypéntek János Passiót adtuk elő, szerepelt még Bárdos Lajos: Ó Jézus, Jézus négyszólamú motettája. Ápr. 11. Húsvét vasárnapja, a Kicsinyek Kórusával közösen énekeltük Rossa: Hála Zsoltárát. Ápr. 19. A plébánián a férfi énekkari tagok közül Dadai Zoltán, Geszler József, Miklovics Sándor és Sós Béla közös névnapot tartottak. Máj. 29. Női énekkari tagok közül tíz fő Király Péternénél tartotta névnapját. Természetesen az összejövetelen az egész énekkar jelen volt. Legtöbbször elvittem a tangóharmonikámat és szinte mindenki nótáját eljátszottam, amit közösen egy szívvel és lélekkel énekeltünk. Jún. 6. Jánoshalmán a bérmálás alkalmával énekkari találkozót szerveztek Baja, Bátaszék, Kiskunhalas, Jánoshalma katolikus énekkarai részére. A bérmását Dr. Paskay László kalocsai koadjuktor érsek úr végezte, a szentmisén koncelebrált Dr. Belon Gellért püspök úr, az egyházközség lelkipásztora, plébánosa. Műsoron szerepeltek: Bárdos Lajos, Halmos László, Beethoven, Kodály Zoltán, Bach és Palestrina művei. Z 14 X

15 A találkozó jó alkalom arra, hogy közelebbről megismerjük egymás munkáját, elemezzük a felmerülő problémákat, kottát cseréljünk, segítsük és adjunk tanácsot egymásnak. Az énekkar tagjai között számtalan barátság alakult szövődött. Jún. 9. Délelőtt 10 órától Egyházközségünk szervezésében Vác Kalocsa Pécs egyházmegyék kántorainak találkozója. A továbbképzést Dr. Kerekes Károly cisztercita szerzetes tanár, főapát atya tartotta. Ilyenkor a kántorokból verbuválódott alkalmi énekkar pár négyszólamú művet megszólaltat. Jún. 18. Holló József az énekkart meghívta lakására. Vidáman és kellemesen töltöttük az estét. Jún. 27. A templom búcsúján, a 10 órai nagymisén a következő 3-4 szólamú motetták hangzottak el: Halmos László: Minden földek, Rossa: Hála zsoltár, Beethoven: Kit áldva, Bárdos Lajos: Ó Mária Szent Szíve. Ez utóbbit a Kicsinyek Kórusa énekelte. Júl. 2-5-ig közös kirándulás. Szentes, Szarvas, Békéscsaba, Arad, Nagyvárad, Nagyszalonta, Gyula, Orosháza, Hódmezővásárhely. A kiránduláson az énekkar lelki vezetője Zsótér Antal esperes - plébános atya volt. Élményekben gazdag napokat töltöttünk együtt. Egy-egy ilyen kirándulás mindig jó alkalom az énekkar jobb összekovácsolódá- Az Aradi Vértanuk Emlékművénél Zsótér esperes úrral Z 15 X

16 sához, új tagok szervezéséhez. Felejthetetlen volt együtt imádkozni, a Magyar Himnuszt énekelni az Aradi Vértanuk Emlékműve előtt ben, ott azon a helyen ez nagy merészség volt az énekkartól. Több, nem énekkari fiatal is részt vett a kiránduláson. Már akkor körvonalazódott egy leendő Ifjúsági Énekkar megalakulása. Aug. 14. Kmeth László énekkari tagunk esküvőjén énekeltünk. Szept. 26. Délután 3 órakor Dr. Bánk József váci érsek- püspök úr megáldotta a templom felújított, rézlemezzel borított toronysisakját. Erre a különleges, bensőséges ünnepre meghívtuk a Kiskundorozsmai Egyházközség Felnőtt Vegyes Énekkarát. A két énekkar közösen a következő műveket adta elő: Halmos: Minden földek, Josquin Tengernek fényes csillaga, Dr. Czár: Halleluja, Bárdos: Bölcsődal a Kicsinyek Kórusával, Kodály: Áll a gyötrött, Bach: A fényes Isten arcot, Rossa: Hála zsoltár a Kicsinyek Kórusával, Beethoven: Kit áldva, E. Gebhardi: Glória szálljon 4-es kánon. Felváltva vezényeltek: Dr. Czár György Imre (Kiskunhalas) és Farkas Dezső (Kiskundorozsma) karnagyok. A zenés áhítat után a plébánián fogadtuk a vendég énekkar tagjait.. A két énekkar tagjai között igazi baráti kapcsolatok szövődtek. Okt. 19. Soós Frigyesné Ilonka néninél névnapot tartottunk, 16 főt köszöntöttünk. Remek vacsora, kellemes este, vidám hangulat jellemezte a baráti összejövetelt. Tangóharmonikával kísértem a szebbnél szebb magyar nótákat. Zsótér esperes úr és Kovács János káplán atya jelenlétükkel megtisztelték bennünket, sőt bekapcsolódtak a közös éneklésbe. Dec. 24. Az éjféli misén a felnőtt énekkar közösen szerepelt a Kicsinyek Kórusával. Vezényelt: Kiss Margit Kornélia nővér. Évvégén az énekkar létszáma: 45 fő (szoprán 26 fő, alt 9 fő, tenor 4 fő, basszus 6 fő) A 45 főből nincsen mindig jelen mindenki a 10 órai nagymisén, ugyancsak a próbákra sem tud mindig mindenki eljönni. Ezért lassabban haladunk egy- egy új ének betanulásával. A létszámmal elégedett vagyok, ez kezelhető, de látom, hogy a férfi szólamokba nehezebben található új énekes. Z 16 X

17 Ettől az évtől kezdve minden csütörtökön szentmise után tartjuk a próbákat. Kivétel nélkül minden vasár-és ünnepnapon a 10 óra nagymisén az énekkar szerepel. Jan. 1. a 10 óra szentmise után közösen boldog Új Évet kívánnak Zsótér esperes úrnak és a plébánián koccintanak egymás egészségére. Jan. 16. Névnapja alkalmával megköszöntik esperes urat. Febr. 2. Gyertyaszentelő ünnepe ebben az évben szerdai napra esett. Az énekkar tagjai is részt vettek a szentmisén. Énekek: Irtzing Ferenc: Szűz Mária Mennynek, Josquin des Prés: Tengernek fényes Csillaga Ápr Nagyszombat Feltámadási Körmenettel. Húsvét vasárnap a szentmisén elhangzott négy szólamú énekek: Bach: Ragyogva tűz, Halmos László: Húsvét van. Ápr. 17. Fehérvasárnapon esperes úr fogadta az énekkar tagjait és megköszönte a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos közös szereplést. Ebbe természetesen beletartozott a Virágvasárnapon és Nagypénteken énekelt passió is. Ápr. 24. Vasárnap megalakult az Ifjúsági Kórus. Későbbiekben beszámolok róluk. Máj. 29. Kecel Szentháromság templomának búcsúja. Szabó András esperes-plébános úr a 10 órai búcsúi nagymisére meghívta az énekkart. A szentmisén a homíliát Zsótér Antal esperes úr mondta. Misét követően zenés áhítatot adtunk. Műsoron elhangzott 3-4 szólamú énekkari számok: Halmos László: Minden földek, Húsvét van, Cap. Ett: Pange linqua, Czár: Hallelu, Bárdos Lajos: Idők vezére, Karácsonyi bölcsődal, Édes Jézus, Kodály: Áll a gyötrött, Josquin: Tengernek fényes csillaga, Beethoven: Isten dicsősége. Erre a szereplésre 43 énekkari tag jött el. A Szent Lélek Isten segítségével, Istent dicsőítve sikeresen énekeltünk. Sok dicsérő szót kaptunk az esperes úrtól, Czár János édesapámtól, a templom kántorától és a hívektől. Édesapám soha nem látott még vezényelni és soha nem hallotta énekkarunkat. Számomra ezért is bírt nagy jelentőséggel az Ő dicsérete és négyszemközti kritikája is. Észrevételével további munkámban sokat segített. Z 17 X

18 Zenés áhítat után a keceli templom előtt Közös ebéden vettünk részt, rendkívül jó hangulatban töltöttük a délutánt. Az utazást személygépkocsikkal oldottuk meg. Jún. 12. Templomunkban Marosi Izidor püspök úr szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Szentmise alatt Beethoven, Halmos és Irtzing műveit énekeltük. Jún. 26. Templomunk búcsúja. Dr. Pongrácz Elemér kiskunmajsai plébános atya misézett. Ebéd közben elismerő szavakkal szólt énekkarunk szerepléséről és munkájáról. Aug. 14. Vendégszereplés Csongrádon a Nagyboldogasszony templomban. A búcsúi szentmiseáldozatot Dr. Bánk József váci érsek-püspök atya mutatta be és Ő mondta a homíliát is. Zsótér Antal esperes-plébánosunk is elkísért bennünket. A szentmisén együtt énekeltünk a csongrádi énekkarral. Én vezényeltem, a helyi kántor úr, János barátom pedig orgonált. Közös ebéden vettünk részt, majd délután a plébánián is fogadtak bennünket. Aug. 21. Baja - énekkari találkozó: Baja, Bátaszék, Kistelek, Jánoshalma, Császártöltés, Kiskundorozsma és Kiskunhalas egyházi énekkarai vettek részt. Összesen 160 fővel. Mi 41-en mentünk a találkozóra. A karvezetők felváltva vezényeltek. Közös hangversenyen előadott művek: Halmos: Ecce sacerdos, Ünnep van, Adoramus, Bárdos: Bölcsődal, Kodály: Ah hol vagy magyarok, Beethoven: Isten dicsősége, Bach: Ragyogva tűz, Szép Csillag, Z 18 X

19 Handel: Győzelmi kórus, Josquin: Tengernek fényes Csillaga, Arcadelt: Ave Maria, Lukin: Három Csillag (Szent István, Szent Imre, Szent Gellért) a Glória szálljon dallamáras 4-es kánon, Gregorián népmise. Ez a találkozó is bebizonyította, hogy szakmailag nagyon fontosak a rendszeres énekkari összejövetelek. Az együtténeklés öröme, a lelki élmény semmivel sem hasonlítható össze. Mindig tanulunk egymástól. Szept. 12. Kiss Margit Kornélia nővér temetése. A későbbiekben összefoglalom kántorságom alatti és korábbi egyházzenei működését. Szept. 18. A 8.30-as diákmisén és a 10 órai nagymisén a Budapesti Szent Imre templom ifjúsági gitáros énekesei szerepeltek. Ilyenkor kevesebb népéneket éneklünk, hogy vendégeink minél több énekkel dicsőíthessék Istent. Szept. 25. Zsanán (fília) bérmálás. Marosi Izidor megyés püspök úr bármált, énekkarunk négyszólamú motettákat adott elő. Ebédre a szakács mester finom pörköltet főzött. Okt. 2. Székkutas (Csongrád megye) búcsú. A szentmisét és a homíliát Zsótér Antal esperes-plébános atya mondta. Énekkarunk a szentmisén is énekelt és külön zenés áhítatot adtunk. Műsoron Bach, Kodály, Bárdos és Halmos művei szerepeltek. Nagy szeretettel fogadtak és vendégeltek meg bennünket. Külön busszal mentünk. Dec. 3. Az esti szentmisén a jánoshalmi és kiskunhalasi gitáros ifjúságiak együtt énekeltek. Előtte Mondovics Franciska (felnőtt szoprán) lakásán közösen próbáltak. Dec. 23. Délután az Idősek Szeretett Otthonában karácsonyi ünnepséget rendeztünk. Énekkarunkból 15-en eljöttek és az idősek számára felejthetetlen karácsonyi emléket szereztünk. Együtt énekeltük a legismertebb karácsonyi népénekeket. Évvégén az énekkar létszáma 48 fő: szoprán 27 fő, alt 9 fő, tenor 6 fő, basszus 4 fő. Termékeny zenei évet zártunk. Örültünk a meghívásoknak. Ezért nem sok időnk maradt új négyszólamú énekek tanulására, mert midig készültünk a vendégszereplésre Elmondhatom, hogy pár év alatt érett, jól összeszokott énekkarrá váltunk. Nehéz feladat a fiatalok megnyerése. Elég kevés fiatal jár a templomba is. Az idősebb énekkari tagjaink közül többen a kottát sem ismerik. Mégis úgy érzem érdemes és kell is velük foglalkozni, emberileg törődni. Szorgalmasan járnak a próbákra és amit egyszer kotta nélkül megtanultak soha sem felejtik el, egy rövid beéneklés után az egész darabot kívülről tudják. Egy- egy meghívás, szereplés, kikapcsolódás erősíti a hitet abban, hogy tovább kell haladnunk a megkezdett úton. A jó Isten tartsa énekkari tagjaimat sokáig életben. Z 19 X

20 Minden csütörtökön este a szentmise után próbálunk. Márc. 24. Vác Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szentévi Zarándoklattal öszszekötve. 283/1984 sz. alatt Dr. Bánk József érsek - püspök úr a következő szövegű meghívót küldte: Kedves Karnagy Úr! Örömmel közlöm, hogy a Szentatyának az a kívánsága, hogy márc. 24-én (szombaton) Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepén a Szentév alkalmából ünnepélyes keretek között egyházmegyei felajánlást végezzünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Ezen az ünnepélyes liturgián az egyházmegye nyolc énekkara is részt vesz. Ezt a felajánlást használják fel arra, hogy a Szentévi Búcsú elnyerésére kijelölt váci Székesegyházban a búcsút el is nyerjék. Jó lenne, ha a szentgyónást lehetőleg már előre elvégeznék. Az ünnepi liturgia programját mellékelten megküldöm azzal, hogy az ott meg jelölt időre Kórusával együtt szeretettel várom. Vác, l984. március l. Dr. Bánk József érsek - püspök aláírással A meghívásának örömmel tettünk eleget és mind lelkiekben mind pedig a közös énekkari számok tanulásában nagyon készültünk. A Szentévi Zarándoklaton a következő énekkarok és vezetői vettek részt: 1. Vác; 2. Kecskemét; 3. Lajosmizse; 4. Kiskunhalas; 5. Kiskundorozsma; 6. Mogyoród; 7. Fót; 8. Budapest - Újpest. Közös vegyes kari számok: 1. Halmos: Szent Királyunk összetartja, 2. Kodály: Ah hol vagy magyarok, 3. Lukin: Három Csillag, 4. Irtzing: Szűz Mária mennynek, 5. Josquin: Ten- Z 20 X

21 gernek fényes Csillaga, 6. Arcadelt: Ave Maria, 7. Liszt: Üdvösséges áldozat. 8. Kodály: Áll a gyötrött, 9. Rosselli: Adorámus Te, 10. Halmos: Minden földek, 11. Beethoven: Isten dicsősége. Egy-egy énekkari számot más és más karnagy vezényelt. Én vezényeltem Halmos: Minden földek négyszólamú motettáját. Sok szeretettel gondolok karnagy társaimra: Prágai Angéla lajosmizsei kántornőre, Szekszárdy Imre kecskeméti és Farkas Dezső kiskundorozsmai kántorokra, a többi énekkarvezető nevére már nem emlékszem. Bánk érsek-püspök atya a szentmise és zenésáhítat végén a nyolc boldogságból megajándékozott bennünket egy-egy Boldogsággal Mi kaptuk: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot A szentmise után részt vettünk a közös fogadáson. Énekkarunk nevében érsek úrnak egy halasi csipkekeresztet adtam ajándékba. Az énekkarok közös szerepléséről az volt a hozzá értő kedves váci testvérek véleménye, hogy a II. világháború (40 éve!) óta ilyen tisztán csengő, magasba szárnyaló éneklést a Székesegyházban nem hallottak. Nekem is ez volt a véleményem, de nem mertem kimondani. Ez a találkozó újabb lendületet adott énekkarunk szakmai fejlődésének és erősödött az összetartozásunk szelleme is. Erre a találkozóra az énekkart elkísérte Zsótér Antal esperes úr is, aki együtt misézett Bánk érsek úrral. Odafelé a buszon imával és szebbnél szebb Mária énekekkel készültünk e szent napra. Máj. 13. A Budapesti Egyetemi Templom ifjúsági ének- és zenekara 130 fővel hangversenyt adott templomunkban. Műsoron szerepeltek: Handel, Vivaldi, Schubert, Halmos, Mozart, Brams, C. Franck, Bach művei. Máj. 27. Esperes úrnál a plébánián fogadáson vettünk részt. Júl. 1. Templomunk búcsúja. Ezen a napon ünnepelte Márk Lajos 50 éves (aranymise) pappá szentelésének jubileumát. Énekkarunk már eddig ismert négyszólamú motettákat adott elő. Júl. 17. Édesanyám és Édesapám temetése Kecelen. Természetes halállal (Édesanyám rákban, Édesapám szívinfarktusban) külön-külön kórházban 20 órán belül mindketten meghaltak. Isten megadta nekik azt a kegyelmet, hogy szeretett házastársának haláláról egyikőjük sem tudott. Az énekkar tagjai és a halasi hívek külön busszal jöttek a temetésre. A templomunkban énekelt régi sok szép Mária éneket, amelyek nyomtatott kottában már nem is jelentek meg Édesapámtól tanultam. Szentségekkel ellátva együtt állhattak az Égi Bíró előtt. Adj Uram örök nyugodalmat nekik. Aug. 19. Máriabesnyő Nagyboldogasszony búcsú. Szabad-téren Bánk érsek úr misézett, Zsótér esperes úr mondta a homíliát énekkarunk pedig a zuhogó eső ellenére énekeinkkel Z 21 X

22 Csernák Pál plébános atya, Dr. Czár György Imre kántor dicsőítettük Istent és Máriát. Csernák Pál plébános atya a szentmise után a plébánia udvarán fogadást adott, finom ebéddel kínáltak meg bennünket. Az énekkar egy része lelkiekben gazdagodva Debrecenbe utazott az aug. 20-i Virágkarneválra a többiek, akik valami oknál fogva nem tudtak eljönni, haza utaztak. Aug. 26. Bátaszék Báta énekkari találkozó, amire eljöttek: 1. Baja, 2. Bátaszék, 3. Jánoshalma, 4. Kiskunhalas, 5. Dunaföldvár, 6. Kiskundorozsma, 7. Kistelek egyházi énekkarai. Ismét sokat tanultunk egymástól. Baráti szálak tovább erősödtek. Mind Bátaszéken, mind pedig Bátán is énekeltünk. Énekkarunk külön is szerepelt. Szept. 6. Közös névnapot tartottunk Németh Balázsnénál. Kedves, családias összejövetel volt. Erre a vacsorára esperes úr adta a fiatal birkát. Ismét finomat főzött Kőnig Lajos bácsi, énekkarunk tenoristája. Nov. 11. A plébánián Imre névnapot tartottam. Ez az évünk is mozgalmas volt. Örömünkre szolgált, hogy sok kari énekkel köszönthettük a Szent Évet. Közben szorgalmasan új számokat tanultunk: Halmos: Áldjátok Istenünket, a H-mol miséből a Sanctust, Kél a magasból, Bárdos: Azt hirdeti a Nap kánonját. Minden évben igyekszem fiatalokat is megnyerni az egyházi karéneklés szolgálatára, de az érzésem, hogy a felnőtt vegyes kar tagjai és a fiatalok közötti a nagyobb korkülönbség miatt egyre kisebb eséllyel. Az év végi hálaadáson, esperes úr beszámolójában elhangzott az orgonabővítés lehetősége. Ezt megelőzően már okt. 10-én Dr. Szigeti Kilián bencés atya a helyszíni felmérés után javaslatot adott a 18 regiszteres orgona megépítésére. Évvégén az énekkar létszáma 46 fő: szoprán 27 fő, alt 9 fő, tenor 6 fő, basszus 4 fő. Z 22 X

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség 2015. március 26. ÉRTESÍTŐ B-év 32. évfolyam 6. szám Húsvéti szám Zarándoklatunk résztvevői az ópusztaszeri Árpád-emlékműnél 70 éves a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

Részletesebben

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! I. Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio SJ I. Ferenc néven az új pápa Krisztus 266. helytartója. 1936. december 17-én született Buenos

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek 2003-as év 2003. Január 03. Pt Elsőpéntek 2003. Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a 2002. évi zárszámadást, és a 2003. évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XVII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2010. június A tartalomból: Rehabilitáltuk Csernus Mihályt Csodálatos és Isten

Részletesebben