A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara"

Átírás

1 A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara Összeállította Dr. Czár György Imre kántor karnagy Z 1 X

2 Z 2 X

3 A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara Alapítás éve 1925 Összeállította Dr. Czár György Imre kántor karnagy Kiskunhalas 2012 Z 3 X

4 Z 4 X

5 Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia felnőtt énekkara alapítás éve: 1925 Az Énekkari Emlékkönyv első oldalán a következőket olvashatjuk: Magasból kell jönni, hogy az Isten dicsőségét énekeljük Magasban kell otthon lenni, hogy szívünk, lelkünk, egyéniségünk Isten dicsőítő éneke legyen Prohászka Ottokár A korábbi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy 1925 előtt is nagyobb ünnepekkor működött és szerepelt alkalmi énekkar. Erről számol be a Kiskunhalas Helyi Értesítője aug.23-i számában: Zenés mise lesz A múlt heti számunkban jeleztük, hogy zenés mise lesz Szent István napján, aug. 20-án a Római Katolikus Templomban. Egy kis társaság tervét valósították meg. Wéber István esperes örömmel fogadta a kezdeményezést. Be is szerezte a Seyler B-dúr miséjét. Jó énekeseket és zenészeket toborzott, akiknek szorgalmas működése biztosította az áhítatos, szép sikert. Az énekkar tagjai voltak többek között: Csehó Lajos, Vass Zsigmond, Józsa Antal, Budai Gyula, Túróczy Balázs, Pigall Péter mintegy fő. A zenekar tagjai: Tarján Emil, Fridrich Lajos, Stepanek Ernő, Papp Mihály, Hodosy Géza. Hangody István A karmester és orgonista Nagy Kornél, aki fáradhatatlan buzgalommal munkálkodott a siker érdekében. Az énekkar alakulását és annak működésének figyelemmel kísérését Hangody István kántor-karnagy úr megválasztásától, 1925-től számítjuk, hiszen ő szervezte meg a ma is, de új tagokkal működő énekkart. Alapító tagok Szoprán: Horváth Ilonka, Horváth Etelka, Kamarás Edéné, Tichy Gusztávné, Mihalecz Erzsébet, Jakabcsics Margit, Topolyai Ágnes. Alt: Kecskés Irén, Szántó Erzsébet, Tumó Jenőné, Kováts Ilona. Z 5 X

6 Tenor: Magyar Kálmán, Gavlik Kálmán, Funk Árpád, Puczák Lajos Basszus: Kapitány István, Kamarás Ede, Soós Frigyes, Nagy Kálmán, Derűs Gábor, Schnautigel István. A 21 tagú énekkart rövid időn belül megszervezte. Hozzáértéssel, sok szeretettel, de kellő szigorral tanította és vezette az énekkart. Húsvétkor, karácsonykor, előkelő személyiségek fogadásakor az énekkart zenekar kísérte. Zenekar vezetője: Dr. Kovács László, tagjai: Szántó Manóné, Gulyás Sándor orgonisták, Bodor Orbánné első hegedűs, Magyar Kálmán második hegedűs, Bor Imre klarinétos, Bor Lajos nagybőgős, Vágner János csellós, Funk Árpád trombitás ápr. 29-én Ft. Gulyás Ferenc akkori plébános helyére Dr. Kovács Vince kanonok úr került, aki 1933-ig vezette a kiskunhalasi plébániát. Az ő segítségével új tagokat sikerült megnyerni a szent zenének. Új tagok: Dózsa Ida, Dózsa Ilona, Vincze Ilona, Kinszler Rozinka, Bánóczki Rozika, Kováts Kató, Havas Jenő, Harnóczi Kálmán, Paczolai Elek, Benedek István, Kiss József, Bácskai Mihály, Szabó P. Pál, Topolai Elek, Veibl József, Perjési ben Geyer József Zeneakadémiai tanár tervei alapján Angster József és Fia Orgonagyár - Pécs új 3 manuálos, 12 regiszteres orgonát épített, ami még nagyobb lendületet adott a templom zenei életének szept. 8-án fogadták József Ferenc főherceget. Szentmisén az énekkar latinul énekelt zenekari kísérettel. Még ebben az évben Márk Lajos atya újmiséjén nagysikerrel szerepelt az énekkar. A szentmise után együtt ebédeltek, majd a zenekar vidám nótákat játszott. Hangody kántor úr gyönyörű hangjával énekelte a legszebb magyar dalokat Kántor úr vezetésével az énekkar szép sikereket ért el, nemcsak saját templomában, hanem vidéken is. Adatok hiányában a vidéki helyiségek neveit nem sorolom fel. Számos kirándulást szerveztek. A II. világháború évei nem maradtak el nyomtalanul az énekkar működésénél sem. Kántor úr egészsége megromlott és jul. 18-án meghalt. Itt Kiskunhalason a római katolikus temetőben a ravatalozó melletti sorban helyezték örök nyugalomra. Emlékére, halálának évfordulóján az énekkar tagjai közül, aki teheti virágot visz sírjára és imádkozik lelki üdvéért. Életművét Juhász Gyula soraival zárom: Valahol kell lenni egy orgonának Melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba bágyadt, S mely az élet nekem aug.-tól ápr.- ig Hangody László orgonista az elhunyt Hangody karnagy úr fia látta el a kántori teendőket. Z 6 X

7 1951. ápr. 29-én Ács Jánost megválasztották kántornak. Az énekek tanításában sokat segített Kiss Margit Kornélia nővér. Minden jeles ünnepen szerepelt az énekkar, több alkalommal közös kiránduláson vettek részt. A zenekar már nem működött. A régi énekkari tagok közül elsősorban idős koruk és betegségük miatt többen már nem vettek részt a közös próbákon. Ács kántor úr az énekkar tagjaival 1957-ben Ács János kántor úr munkaviszonya megszűnt. Pár hónapig Szemerédi László kisegítő kántor látta el a teendőket ban Kemenes Ottó okleveles kántor-karnagyot megválasztották, aki családjával Kiskunhalasra költözött a kántori lakásba. Nagy szakmai felkészültséggel tovább szervezte és tanította az énekkart. Az oktatásban szigorú és precíz volt ben kirándulást szerveztek a Szelidi-tóra. Menetközben megálltak Hajóson és Kalocsán, ahol a katolikus templomokban énekeltek júl. 14-én Üllésre és Szegedre kirándult az énekkar. Rendszeresen próbáltak és egyre többet szerepelt az énekkar szentmiséken. Minden évben nagyon készültek a Passió éneklésére. Z 7 X

8 1976. dec 1-vel Kemenes kántor úr munkaviszonya megszűnt, de már egész évben más személyek kántorizáltak: febr-tól ápr.- ig Prata Gyula nyugdíjas tanár úr kántorkodott máj-jún-ban vasárnaponként Dr. Czár György Imre állatorvos vállalta az orgonálást júl-szept. 22-ig Béres László kántort alkalmazták, aki minden ok nélkül munkaviszonyát megszüntette okt. 1-től Fonyódi József fiatal, agilis kántor került alkalmazásba. Az énekkari próbák elkezdődtek. Jelesebb ünnepekkor az énekkar ismét énekelt a szentmiséken. Részt vesznek a Kecskemét- Petőfiszállási zarándoklaton jun.5-én templomunkban a bajai Szent Cecília énekkar zenés áhítatott adott Abonyi Pál karnagy úr (A Kalocsai Főegyházmegye Kántorképző Igazgatója ) vezetésével. Konferál: Dr. Belon Gellért c. püspök, jánoshalmi apát-plébános úr. A kezdeti fellendülés után az énekkar létszáma folyamatosan csökken, a próbákat is ritkábban tartják jul. 8-án Boskó Vilmos apát-plébános atya meghalt. Az egyházzene hű támogatójának halálával nagy veszteség érte a halasi katolikus egyházat és az énekkart. Minden évben szentmisén emlékezünk meg halálának évfordulójáról. Boskó Vilmos apát - plébános úr az énekkar tagjaival Z 8 X

9 1978. szept. 1-vel Zsótér Antal plébános úr kapott megbízást az egyház vezetésére. Fonyódi kántor úr családjával Bácsalmásra költözött, de ott nem vállal kántori szolgálatot okt. 1-től Dr. Czár György Imre, e sorok írója, mint állatorvos, okleveles kántor-karnagy főállásom mellett vállalom a kántori szolgálatot. Temetéseken Dadai Zoltán nyugdíjas tanár, énekkari tag kántorizál. Zsótér Antal esperes-plébános úr segítségével (ő is játszik orgonán) és támogatásával sikerült a szétzilált énekkari tagok egy részét ismét megnyerni a szent zenének. Minden pénteken este próbálunk. Átvesszük a már korábban tanult és részben tudott négyszólamú énekeket. Évvégére az énekkar létszáma már 20 fő. A megújult énekkar tagjai: Szoprán: Kmeth Sándorné, Németh Balázsné, Mester Mihályné, Pálfi Jánosné, Viszmeg Lénártné, Kókai Ágnes, Kókai Jánosné, Honti Jánosné, Hazai Miklósné. Alt: Soós Frigyesné, Kiss Edit, Kiss Lajosné, Keszler Erzsébet, Snautigel Istvánné. Tenor: Rédely János, Kőnig Lajos, Szabadkai Péter. Basszus: Sós Béla, Dadai Zoltán, Miklovics Sándor. Zsótér Antal esperes-plébános Dr. Czár György Imre kántor-karnagy Z 9 X

10 Januártól a próbák rendszeresek. Közös éneklés minden vasárnap a perckor kezdődő szentmisén. Később a 10 órai nagymisén. Jan. 17- én névnapján megköszöntöttük Zsótér Antal esperes urat. Jun. 29-én ünnepeltük templomunk Szt. Péter és- Szt. Pál búcsúját. Aug. 26-án Balotaszálláson (fília) Marosi Izidor segéd-püspök atya megszenteli a miséző helyet (családi ház) Szentmisén az énekkar 3-4 szólamú motettákat adott el. Zsótér Antal (balra) esperes, Kovács János (jobbra) káplán, Zselepszky György (jobbra) Harkakötöny plébánosa Szept. 16-án vasárnap részt vettünk a váci búcsún. Délután hazafelé este 6 órakor Gyömrőn zenés áhítatot tartottunk. Az énekkart köszöntötte a helyi plébános, Kiss István atya, aki korábban káplán volt plébániánkon, később plébános a Felsővárosi Egyházközségben. Előadott énekek: 1. Szentlélek Isten 2. Bárdos Lajos: Magasztalja lelkem, Édes Jézus, Szeretlek szép Szűz Mária, 3. Halmos László: Szülte a Szűz, Isten Gyermek, Húsvét van, 4. Kodály Zoltán: Áll a gyötrött, 5 Czár: Alleluja, 6. Boldogasszony Anyánk. Z 10 X

11 Nov. 5-én Imre névnap. A plébánián köszöntöttek az énekkar tagjai és a munkatársak. Dec. 31-én a plébánián jó hangulatú Szilvesztert tartottunk. Évvégén az énekkar létszáma 27 fő (szoprán 14 fő, alt 5 fő, tenor 4 fő, basszus 4 fő) Jan. 17.-én, névnapján köszöntöttük Zsótér Antal esperes urat. Jún. 22. Ópusztaszerre kaptunk meghívást és a szentmisén énekeltünk. Ezen a napon ünnepelték Zsótér Antal esperes úr szülei 50 éves házassági évfordulójukat. Ebéd után megtekintettük az emlékművet, a vár-romokat, majd Szegedre utazva következett az Arborétum és a Tarjáni modern templom látogatása. Jún. 29-én Szt. Péter- és Szt. Pál búcsú, a 10 órai nagymisén 4 szólamú motettákat énekeltünk. Júl ig 3 napos kirándulás: Eger, Aggtelek, Csehszlovákia (Rozsnyó, Krasznahorka), Miskolc- Tapolca, Mezőkövesd. Minden kirándulás lelki és szellemi feltöltődést jelent, amit most is tapasztaltunk. Aug. 24. Csongrád megyei Bordány község plébánia közössége hívta meg az énekkart a búcsúi nagymisére. Kari énekeke: Bárdos Lajos: Idők Vezére, Magnificat, Halmos László: Ünnep van, Czár: Alleluja. Autókkal utaztunk, mise után családok vendégül láttak bennünket. Aug. 31. Pécs-Székesegyház énekkari találkozó. Résztvevők: Baja, Bátaszék, Jánoshalma, Kiskunhalas egyházi énekkarok. Mindegyik énekkar külön- külön busszal érkezett Pécsre. Szent mise 11 órakor. Dr. Belon Gellért c. püspök jánoshalmi apát-plébános úr misézik és mondja a homíliát. Közös kari énekek: Bárdos Lajos: Idők Vezére, Josquin: Tengernek fényes csillaga, Irtzing: Zengj szívem dalt, Arcadelt: Ave Mária, Halmos László: Minden földek, Kodály Zoltán: Ah, hol vagy magyarok, Áll a gyötrött, Hiszek a Szent Szívben, Pange linqua. Z 11 X

12 Harkányban vidám kikapcsolódás fürdéssel. Késő délután érkeztünk Máriagyűdre, ahol a szentmise a halasi énekkar énekelt, Zsótér Antal esperes-plébános úr misézett és egy rövid homíliát mondott. Szept. 14. Harkakötönyi (fília) templom felszentelésének 10. évfordulóján énekeltünk. Okt. 29. Pálfiné énekkari tagunk meghívott bennünket és ott ünnepeltük az elmaradt Ilona, Mária névnapokat. Nov. 30. Viszmeg Erzsike néninél köszöntöttük Erzsébet nevű énekkari tagjainkat. Dec. 24. Éjféli mise az énekkar szereplésével, zenekari kísérettel. Zenekar tagjai: Szipán Erzsébet, Kókai Ágnes (I.- II hegedű), Lakatos Lászlóné (cselló), Lakatos László (nagybőgő), Katancsics Gyula (klarinét) Vezényelt: Dr. Czár György Imre kántor-karnagy Dec. 31. plébánián közös Szilveszter. Éjfélkor az Ifjúsági Hittanosokkal köszöntöttük az Új Esztendőt. Ebben az évben elhunyt: Kókai Jánosné. Emlékét szívünkben őrizzük. Évvégén az énekkar létszáma: 39 fő (22 fő szoprán, 8 fő alt, 4 fő tenor, 5 fő basszus) Énekkari próba minden pénteken este a szentmise után. Közös éneklés szólamú énekekkel minden vasárnap és ünnepnapon a 10 órai nagymisén. Jan. 1-én a 10 órai szentmise után Új Évet köszöntöttünk Zsótér Antal esperes úrnál. Jan. 18-án esperes urat köszöntöttük Antal névnap alkalmával. Márc. 1. a Budapesti Patrona Hungariae Gimnázium II. oszt. növendékei hangversenyt adtak templomunkban. Márc. 26. Szegedi - Szeminárium tanárai és papnövendékei részt vettek az esti szentmisén, ahol az énekkar is 3-4 szólamú motettákat adott elő. Z 12 X

13 Máj. 3. Kunfehértó (fília) miséző helyen Munkás Szent József búcsúja, énekkarunk közreműködésével. Vonattal utaztunk, hangulatos kirándulás volt. Máj. 8. Soós Frigyes (Kolping elnökének, Soós Frigyes tanár úrnak az édesapja) volt énekkari tagunk (Hangody kántor úr karnagysága idején) temetése. Imáinkkal hálát adtunk Istennek szorgalmas, családszerető életéért. Jún. 28. a templom Szent Péter- és Szent Pál búcsúja, egyben Egyházmegyei Énekkarok találkozója. Résztvevő énekkarok a következő helyiségekből jöttek: Baja, Bátaszék, Jánoshalma, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunmajsa, Lajosmizse, Császártöltés, Kiskunhalas, mintegy 270 fővel. Kiskunhalason ilyen létszámú egyesített énekkar még soha sem szerepelt. A zenés áhítaton: Bárdos Lajos, Halmos László, Bach, Beethoven, Palestrina, Kodály Zoltán, Irtzing zeneszerzők művei szerepeltek. Az egyesített énekkart a jelenlévő énekkarok karnagyai felválta vezényelték. Köztük Leányfalusi Vilmos, a Kalocsai Főszékesegyház karnagya, orgonaművésze. A délutáni zenés áhítat után az énekeseket vendégül láttuk a plébánián. A közös éneklésnek, együttlétnek hallatlan lélektani, közösségformáló ereje van. Növeli együvé tartozás és az egymásért munkálkodás tudatát és örömét. Jún. 30 júl. 3-ig közös buszos kirándulás: Veszprém, Zirc, Mosonmagyaróvár, Pozsony, Sopron, Zalaegerszeg, Hévíz, Baja. Erre a közös kirándulásra és máskor is mindig meghívtam azokat a testvéreket, akik szerettek és tudtak is énekelni, szívesen csatlakoztak a pár napos programjainkhoz. Mire haza értünk többen jelezték, hogy szeretnének ők is énekkarunkhoz csatlakozni és szívesen járnának próbákra. Természetesen nem mindenki vált énekkari taggá. Júl. 12. Balotaszállás (fília) búcsú, bérmálás énekkari szerepléssel. A búcsúi szentmisét és szentbeszédet Marosi Izidor váci püspök úr mondta és Ő szolgáltatta ki a fiataloknak a bérmálás szentségét is. Jelen voltak: Zsótér Antal esperes úr, Kovács János káplán és Zselepszky György Harkakötöny plébánosa. Aug. 9. Kókai Ágnes és Soós Béla énekkari tagok esküvője. Az énekkar énekei: Halleluja, Josquin Tengernek Fényes Csillaga. Dr. Bokor László a Városi Szövetkezeti Énekkar vezetője énekli Gounod Ave Maria-t. Orgonán kísér Fonyódi József volt kántor, aki külön orgonán eljátszotta Concerto II, d-mol Toccata et Fuga-t. Szept. 1-én Kiss Margit Kornélia nővér vezetésével megalakul a Kicsinyek Kórusa. Működésükről összefoglalva, külön fejezetben emlékezek meg. Okt. 11. Vasárnap délután közös névnapon köszöntjük Pálfiné, Ilonka néninél a Margit és Ilona nevű énekkari tagjainkat. Ezek a közösen tartott névnapok, az eltöltött vidám órák, mindig erősítik összetartozásunkat és könnyebbé teszik a sok-sok munkát. Z 13 X

14 Nov. 5. A plébánián megtartom névnapom. Ekkor nemcsak az énekkari tagok, hanem az atyák és a közvetlen munkatársak is jelen vannak. Nov. 22. Az énekkart meghívták a Kecel- Újfalu templomának szentelésére. A szentelést Dr. Íjjas József kalocsai érsek úr végezte. Kari énekek: Bárdos: Idők Vezére, Dr. Czár: Halleluja, Halmos: Minden földek, Beethoven: Isten dicsősége, Pange linqua. Szentmise után közös vacsorán vettünk részt és a hangulatot fokozta a szebbnélszebb magyar nóták éneklése a keceli hívekkel együtt. Évvégén az énekkar létszáma már 41 fő (szoprán 24 fő, alt 8 fő, tenor 4 fő, basszus 5 fő) Jan. 17-én a 10 órai szentmise után névnapján megköszöntöttük Zsótér Antal esperes urat. Ápr. 9. Nagypéntek János Passiót adtuk elő, szerepelt még Bárdos Lajos: Ó Jézus, Jézus négyszólamú motettája. Ápr. 11. Húsvét vasárnapja, a Kicsinyek Kórusával közösen énekeltük Rossa: Hála Zsoltárát. Ápr. 19. A plébánián a férfi énekkari tagok közül Dadai Zoltán, Geszler József, Miklovics Sándor és Sós Béla közös névnapot tartottak. Máj. 29. Női énekkari tagok közül tíz fő Király Péternénél tartotta névnapját. Természetesen az összejövetelen az egész énekkar jelen volt. Legtöbbször elvittem a tangóharmonikámat és szinte mindenki nótáját eljátszottam, amit közösen egy szívvel és lélekkel énekeltünk. Jún. 6. Jánoshalmán a bérmálás alkalmával énekkari találkozót szerveztek Baja, Bátaszék, Kiskunhalas, Jánoshalma katolikus énekkarai részére. A bérmását Dr. Paskay László kalocsai koadjuktor érsek úr végezte, a szentmisén koncelebrált Dr. Belon Gellért püspök úr, az egyházközség lelkipásztora, plébánosa. Műsoron szerepeltek: Bárdos Lajos, Halmos László, Beethoven, Kodály Zoltán, Bach és Palestrina művei. Z 14 X

15 A találkozó jó alkalom arra, hogy közelebbről megismerjük egymás munkáját, elemezzük a felmerülő problémákat, kottát cseréljünk, segítsük és adjunk tanácsot egymásnak. Az énekkar tagjai között számtalan barátság alakult szövődött. Jún. 9. Délelőtt 10 órától Egyházközségünk szervezésében Vác Kalocsa Pécs egyházmegyék kántorainak találkozója. A továbbképzést Dr. Kerekes Károly cisztercita szerzetes tanár, főapát atya tartotta. Ilyenkor a kántorokból verbuválódott alkalmi énekkar pár négyszólamú művet megszólaltat. Jún. 18. Holló József az énekkart meghívta lakására. Vidáman és kellemesen töltöttük az estét. Jún. 27. A templom búcsúján, a 10 órai nagymisén a következő 3-4 szólamú motetták hangzottak el: Halmos László: Minden földek, Rossa: Hála zsoltár, Beethoven: Kit áldva, Bárdos Lajos: Ó Mária Szent Szíve. Ez utóbbit a Kicsinyek Kórusa énekelte. Júl. 2-5-ig közös kirándulás. Szentes, Szarvas, Békéscsaba, Arad, Nagyvárad, Nagyszalonta, Gyula, Orosháza, Hódmezővásárhely. A kiránduláson az énekkar lelki vezetője Zsótér Antal esperes - plébános atya volt. Élményekben gazdag napokat töltöttünk együtt. Egy-egy ilyen kirándulás mindig jó alkalom az énekkar jobb összekovácsolódá- Az Aradi Vértanuk Emlékművénél Zsótér esperes úrral Z 15 X

16 sához, új tagok szervezéséhez. Felejthetetlen volt együtt imádkozni, a Magyar Himnuszt énekelni az Aradi Vértanuk Emlékműve előtt ben, ott azon a helyen ez nagy merészség volt az énekkartól. Több, nem énekkari fiatal is részt vett a kiránduláson. Már akkor körvonalazódott egy leendő Ifjúsági Énekkar megalakulása. Aug. 14. Kmeth László énekkari tagunk esküvőjén énekeltünk. Szept. 26. Délután 3 órakor Dr. Bánk József váci érsek- püspök úr megáldotta a templom felújított, rézlemezzel borított toronysisakját. Erre a különleges, bensőséges ünnepre meghívtuk a Kiskundorozsmai Egyházközség Felnőtt Vegyes Énekkarát. A két énekkar közösen a következő műveket adta elő: Halmos: Minden földek, Josquin Tengernek fényes csillaga, Dr. Czár: Halleluja, Bárdos: Bölcsődal a Kicsinyek Kórusával, Kodály: Áll a gyötrött, Bach: A fényes Isten arcot, Rossa: Hála zsoltár a Kicsinyek Kórusával, Beethoven: Kit áldva, E. Gebhardi: Glória szálljon 4-es kánon. Felváltva vezényeltek: Dr. Czár György Imre (Kiskunhalas) és Farkas Dezső (Kiskundorozsma) karnagyok. A zenés áhítat után a plébánián fogadtuk a vendég énekkar tagjait.. A két énekkar tagjai között igazi baráti kapcsolatok szövődtek. Okt. 19. Soós Frigyesné Ilonka néninél névnapot tartottunk, 16 főt köszöntöttünk. Remek vacsora, kellemes este, vidám hangulat jellemezte a baráti összejövetelt. Tangóharmonikával kísértem a szebbnél szebb magyar nótákat. Zsótér esperes úr és Kovács János káplán atya jelenlétükkel megtisztelték bennünket, sőt bekapcsolódtak a közös éneklésbe. Dec. 24. Az éjféli misén a felnőtt énekkar közösen szerepelt a Kicsinyek Kórusával. Vezényelt: Kiss Margit Kornélia nővér. Évvégén az énekkar létszáma: 45 fő (szoprán 26 fő, alt 9 fő, tenor 4 fő, basszus 6 fő) A 45 főből nincsen mindig jelen mindenki a 10 órai nagymisén, ugyancsak a próbákra sem tud mindig mindenki eljönni. Ezért lassabban haladunk egy- egy új ének betanulásával. A létszámmal elégedett vagyok, ez kezelhető, de látom, hogy a férfi szólamokba nehezebben található új énekes. Z 16 X

17 Ettől az évtől kezdve minden csütörtökön szentmise után tartjuk a próbákat. Kivétel nélkül minden vasár-és ünnepnapon a 10 óra nagymisén az énekkar szerepel. Jan. 1. a 10 óra szentmise után közösen boldog Új Évet kívánnak Zsótér esperes úrnak és a plébánián koccintanak egymás egészségére. Jan. 16. Névnapja alkalmával megköszöntik esperes urat. Febr. 2. Gyertyaszentelő ünnepe ebben az évben szerdai napra esett. Az énekkar tagjai is részt vettek a szentmisén. Énekek: Irtzing Ferenc: Szűz Mária Mennynek, Josquin des Prés: Tengernek fényes Csillaga Ápr Nagyszombat Feltámadási Körmenettel. Húsvét vasárnap a szentmisén elhangzott négy szólamú énekek: Bach: Ragyogva tűz, Halmos László: Húsvét van. Ápr. 17. Fehérvasárnapon esperes úr fogadta az énekkar tagjait és megköszönte a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos közös szereplést. Ebbe természetesen beletartozott a Virágvasárnapon és Nagypénteken énekelt passió is. Ápr. 24. Vasárnap megalakult az Ifjúsági Kórus. Későbbiekben beszámolok róluk. Máj. 29. Kecel Szentháromság templomának búcsúja. Szabó András esperes-plébános úr a 10 órai búcsúi nagymisére meghívta az énekkart. A szentmisén a homíliát Zsótér Antal esperes úr mondta. Misét követően zenés áhítatot adtunk. Műsoron elhangzott 3-4 szólamú énekkari számok: Halmos László: Minden földek, Húsvét van, Cap. Ett: Pange linqua, Czár: Hallelu, Bárdos Lajos: Idők vezére, Karácsonyi bölcsődal, Édes Jézus, Kodály: Áll a gyötrött, Josquin: Tengernek fényes csillaga, Beethoven: Isten dicsősége. Erre a szereplésre 43 énekkari tag jött el. A Szent Lélek Isten segítségével, Istent dicsőítve sikeresen énekeltünk. Sok dicsérő szót kaptunk az esperes úrtól, Czár János édesapámtól, a templom kántorától és a hívektől. Édesapám soha nem látott még vezényelni és soha nem hallotta énekkarunkat. Számomra ezért is bírt nagy jelentőséggel az Ő dicsérete és négyszemközti kritikája is. Észrevételével további munkámban sokat segített. Z 17 X

18 Zenés áhítat után a keceli templom előtt Közös ebéden vettünk részt, rendkívül jó hangulatban töltöttük a délutánt. Az utazást személygépkocsikkal oldottuk meg. Jún. 12. Templomunkban Marosi Izidor püspök úr szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Szentmise alatt Beethoven, Halmos és Irtzing műveit énekeltük. Jún. 26. Templomunk búcsúja. Dr. Pongrácz Elemér kiskunmajsai plébános atya misézett. Ebéd közben elismerő szavakkal szólt énekkarunk szerepléséről és munkájáról. Aug. 14. Vendégszereplés Csongrádon a Nagyboldogasszony templomban. A búcsúi szentmiseáldozatot Dr. Bánk József váci érsek-püspök atya mutatta be és Ő mondta a homíliát is. Zsótér Antal esperes-plébánosunk is elkísért bennünket. A szentmisén együtt énekeltünk a csongrádi énekkarral. Én vezényeltem, a helyi kántor úr, János barátom pedig orgonált. Közös ebéden vettünk részt, majd délután a plébánián is fogadtak bennünket. Aug. 21. Baja - énekkari találkozó: Baja, Bátaszék, Kistelek, Jánoshalma, Császártöltés, Kiskundorozsma és Kiskunhalas egyházi énekkarai vettek részt. Összesen 160 fővel. Mi 41-en mentünk a találkozóra. A karvezetők felváltva vezényeltek. Közös hangversenyen előadott művek: Halmos: Ecce sacerdos, Ünnep van, Adoramus, Bárdos: Bölcsődal, Kodály: Ah hol vagy magyarok, Beethoven: Isten dicsősége, Bach: Ragyogva tűz, Szép Csillag, Z 18 X

19 Handel: Győzelmi kórus, Josquin: Tengernek fényes Csillaga, Arcadelt: Ave Maria, Lukin: Három Csillag (Szent István, Szent Imre, Szent Gellért) a Glória szálljon dallamáras 4-es kánon, Gregorián népmise. Ez a találkozó is bebizonyította, hogy szakmailag nagyon fontosak a rendszeres énekkari összejövetelek. Az együtténeklés öröme, a lelki élmény semmivel sem hasonlítható össze. Mindig tanulunk egymástól. Szept. 12. Kiss Margit Kornélia nővér temetése. A későbbiekben összefoglalom kántorságom alatti és korábbi egyházzenei működését. Szept. 18. A 8.30-as diákmisén és a 10 órai nagymisén a Budapesti Szent Imre templom ifjúsági gitáros énekesei szerepeltek. Ilyenkor kevesebb népéneket éneklünk, hogy vendégeink minél több énekkel dicsőíthessék Istent. Szept. 25. Zsanán (fília) bérmálás. Marosi Izidor megyés püspök úr bármált, énekkarunk négyszólamú motettákat adott elő. Ebédre a szakács mester finom pörköltet főzött. Okt. 2. Székkutas (Csongrád megye) búcsú. A szentmisét és a homíliát Zsótér Antal esperes-plébános atya mondta. Énekkarunk a szentmisén is énekelt és külön zenés áhítatot adtunk. Műsoron Bach, Kodály, Bárdos és Halmos művei szerepeltek. Nagy szeretettel fogadtak és vendégeltek meg bennünket. Külön busszal mentünk. Dec. 3. Az esti szentmisén a jánoshalmi és kiskunhalasi gitáros ifjúságiak együtt énekeltek. Előtte Mondovics Franciska (felnőtt szoprán) lakásán közösen próbáltak. Dec. 23. Délután az Idősek Szeretett Otthonában karácsonyi ünnepséget rendeztünk. Énekkarunkból 15-en eljöttek és az idősek számára felejthetetlen karácsonyi emléket szereztünk. Együtt énekeltük a legismertebb karácsonyi népénekeket. Évvégén az énekkar létszáma 48 fő: szoprán 27 fő, alt 9 fő, tenor 6 fő, basszus 4 fő. Termékeny zenei évet zártunk. Örültünk a meghívásoknak. Ezért nem sok időnk maradt új négyszólamú énekek tanulására, mert midig készültünk a vendégszereplésre Elmondhatom, hogy pár év alatt érett, jól összeszokott énekkarrá váltunk. Nehéz feladat a fiatalok megnyerése. Elég kevés fiatal jár a templomba is. Az idősebb énekkari tagjaink közül többen a kottát sem ismerik. Mégis úgy érzem érdemes és kell is velük foglalkozni, emberileg törődni. Szorgalmasan járnak a próbákra és amit egyszer kotta nélkül megtanultak soha sem felejtik el, egy rövid beéneklés után az egész darabot kívülről tudják. Egy- egy meghívás, szereplés, kikapcsolódás erősíti a hitet abban, hogy tovább kell haladnunk a megkezdett úton. A jó Isten tartsa énekkari tagjaimat sokáig életben. Z 19 X

20 Minden csütörtökön este a szentmise után próbálunk. Márc. 24. Vác Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szentévi Zarándoklattal öszszekötve. 283/1984 sz. alatt Dr. Bánk József érsek - püspök úr a következő szövegű meghívót küldte: Kedves Karnagy Úr! Örömmel közlöm, hogy a Szentatyának az a kívánsága, hogy márc. 24-én (szombaton) Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepén a Szentév alkalmából ünnepélyes keretek között egyházmegyei felajánlást végezzünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Ezen az ünnepélyes liturgián az egyházmegye nyolc énekkara is részt vesz. Ezt a felajánlást használják fel arra, hogy a Szentévi Búcsú elnyerésére kijelölt váci Székesegyházban a búcsút el is nyerjék. Jó lenne, ha a szentgyónást lehetőleg már előre elvégeznék. Az ünnepi liturgia programját mellékelten megküldöm azzal, hogy az ott meg jelölt időre Kórusával együtt szeretettel várom. Vác, l984. március l. Dr. Bánk József érsek - püspök aláírással A meghívásának örömmel tettünk eleget és mind lelkiekben mind pedig a közös énekkari számok tanulásában nagyon készültünk. A Szentévi Zarándoklaton a következő énekkarok és vezetői vettek részt: 1. Vác; 2. Kecskemét; 3. Lajosmizse; 4. Kiskunhalas; 5. Kiskundorozsma; 6. Mogyoród; 7. Fót; 8. Budapest - Újpest. Közös vegyes kari számok: 1. Halmos: Szent Királyunk összetartja, 2. Kodály: Ah hol vagy magyarok, 3. Lukin: Három Csillag, 4. Irtzing: Szűz Mária mennynek, 5. Josquin: Ten- Z 20 X

21 gernek fényes Csillaga, 6. Arcadelt: Ave Maria, 7. Liszt: Üdvösséges áldozat. 8. Kodály: Áll a gyötrött, 9. Rosselli: Adorámus Te, 10. Halmos: Minden földek, 11. Beethoven: Isten dicsősége. Egy-egy énekkari számot más és más karnagy vezényelt. Én vezényeltem Halmos: Minden földek négyszólamú motettáját. Sok szeretettel gondolok karnagy társaimra: Prágai Angéla lajosmizsei kántornőre, Szekszárdy Imre kecskeméti és Farkas Dezső kiskundorozsmai kántorokra, a többi énekkarvezető nevére már nem emlékszem. Bánk érsek-püspök atya a szentmise és zenésáhítat végén a nyolc boldogságból megajándékozott bennünket egy-egy Boldogsággal Mi kaptuk: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot A szentmise után részt vettünk a közös fogadáson. Énekkarunk nevében érsek úrnak egy halasi csipkekeresztet adtam ajándékba. Az énekkarok közös szerepléséről az volt a hozzá értő kedves váci testvérek véleménye, hogy a II. világháború (40 éve!) óta ilyen tisztán csengő, magasba szárnyaló éneklést a Székesegyházban nem hallottak. Nekem is ez volt a véleményem, de nem mertem kimondani. Ez a találkozó újabb lendületet adott énekkarunk szakmai fejlődésének és erősödött az összetartozásunk szelleme is. Erre a találkozóra az énekkart elkísérte Zsótér Antal esperes úr is, aki együtt misézett Bánk érsek úrral. Odafelé a buszon imával és szebbnél szebb Mária énekekkel készültünk e szent napra. Máj. 13. A Budapesti Egyetemi Templom ifjúsági ének- és zenekara 130 fővel hangversenyt adott templomunkban. Műsoron szerepeltek: Handel, Vivaldi, Schubert, Halmos, Mozart, Brams, C. Franck, Bach művei. Máj. 27. Esperes úrnál a plébánián fogadáson vettünk részt. Júl. 1. Templomunk búcsúja. Ezen a napon ünnepelte Márk Lajos 50 éves (aranymise) pappá szentelésének jubileumát. Énekkarunk már eddig ismert négyszólamú motettákat adott elő. Júl. 17. Édesanyám és Édesapám temetése Kecelen. Természetes halállal (Édesanyám rákban, Édesapám szívinfarktusban) külön-külön kórházban 20 órán belül mindketten meghaltak. Isten megadta nekik azt a kegyelmet, hogy szeretett házastársának haláláról egyikőjük sem tudott. Az énekkar tagjai és a halasi hívek külön busszal jöttek a temetésre. A templomunkban énekelt régi sok szép Mária éneket, amelyek nyomtatott kottában már nem is jelentek meg Édesapámtól tanultam. Szentségekkel ellátva együtt állhattak az Égi Bíró előtt. Adj Uram örök nyugodalmat nekik. Aug. 19. Máriabesnyő Nagyboldogasszony búcsú. Szabad-téren Bánk érsek úr misézett, Zsótér esperes úr mondta a homíliát énekkarunk pedig a zuhogó eső ellenére énekeinkkel Z 21 X

22 Csernák Pál plébános atya, Dr. Czár György Imre kántor dicsőítettük Istent és Máriát. Csernák Pál plébános atya a szentmise után a plébánia udvarán fogadást adott, finom ebéddel kínáltak meg bennünket. Az énekkar egy része lelkiekben gazdagodva Debrecenbe utazott az aug. 20-i Virágkarneválra a többiek, akik valami oknál fogva nem tudtak eljönni, haza utaztak. Aug. 26. Bátaszék Báta énekkari találkozó, amire eljöttek: 1. Baja, 2. Bátaszék, 3. Jánoshalma, 4. Kiskunhalas, 5. Dunaföldvár, 6. Kiskundorozsma, 7. Kistelek egyházi énekkarai. Ismét sokat tanultunk egymástól. Baráti szálak tovább erősödtek. Mind Bátaszéken, mind pedig Bátán is énekeltünk. Énekkarunk külön is szerepelt. Szept. 6. Közös névnapot tartottunk Németh Balázsnénál. Kedves, családias összejövetel volt. Erre a vacsorára esperes úr adta a fiatal birkát. Ismét finomat főzött Kőnig Lajos bácsi, énekkarunk tenoristája. Nov. 11. A plébánián Imre névnapot tartottam. Ez az évünk is mozgalmas volt. Örömünkre szolgált, hogy sok kari énekkel köszönthettük a Szent Évet. Közben szorgalmasan új számokat tanultunk: Halmos: Áldjátok Istenünket, a H-mol miséből a Sanctust, Kél a magasból, Bárdos: Azt hirdeti a Nap kánonját. Minden évben igyekszem fiatalokat is megnyerni az egyházi karéneklés szolgálatára, de az érzésem, hogy a felnőtt vegyes kar tagjai és a fiatalok közötti a nagyobb korkülönbség miatt egyre kisebb eséllyel. Az év végi hálaadáson, esperes úr beszámolójában elhangzott az orgonabővítés lehetősége. Ezt megelőzően már okt. 10-én Dr. Szigeti Kilián bencés atya a helyszíni felmérés után javaslatot adott a 18 regiszteres orgona megépítésére. Évvégén az énekkar létszáma 46 fő: szoprán 27 fő, alt 9 fő, tenor 6 fő, basszus 4 fő. Z 22 X

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

1991-es év. 1991. Január. 1991. Február. 1991. Március. 04. Pt Elsőpéntek

1991-es év. 1991. Január. 1991. Február. 1991. Március. 04. Pt Elsőpéntek 1991-es év 1991. Január 04. Pt Elsőpéntek 1991. Február 15. Pt A Keresztény Értelmiségi Egyesület szervezésében / szervező Dr. Kövesdi László tanár / a Biblia világa sorozat előadását tartotta Dr. Békés

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara 1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium a A kórus alapítója - Zámbó István, Liszt-díjas karnagy, aki ekkor még maga is diák volt - ezzel az énekkarral kezdte sikerekben gazdag karnagyi pályáját.

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

1989-es év. 1989. Január. 1989. Február. 1989. Március. 1989. Április. 1989. Május. 06. Pt Elsőpéntek Ú. 03. Pt Elsőpéntek. 03.

1989-es év. 1989. Január. 1989. Február. 1989. Március. 1989. Április. 1989. Május. 06. Pt Elsőpéntek Ú. 03. Pt Elsőpéntek. 03. 1989-es év 1989. Január 06. Pt Elsőpéntek Ú 1989. Február 1989. Március 1989. Április 07. Pt Elsőpéntek 1989. Május 01. Ht Délután 2 órakor volt az ünnepi szentmise, melyet Marosi Izidor váci megyéspüspök

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK Baila Ferenc BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni Katolikus Elemi Iskola. A falu első

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben