Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola"

Átírás

1 Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi ránk maradt írásos említése XIV. századi oklevelekben található. A középkori Szentlőrinc a török hódoltság idején elnépesedett, az újabb betelepülés az 1700-as évek elején kezdődött meg Mayerffy Xavér Ferenc, (akiről az ország egyetlen nemzetközi repülőtere nevét kapta) a XIX. század elején mintagazdasággá fejlesztette az itt kialakított majort ben, Napóleon legyőzése után Bécsben ülésező nagyhatalmi konferencia vendégei látogatást tettek Pest-Budán. Ez alkalomból katonai parádét rendeztek Szentlőrinc pusztán. A porosz, orosz, Habsburg uralkodó a mai Gilice tér környékén emelt kilátóról (Gloriette) szemlélete az eseményeket. Maga a kilátó a második világháború során elpusztult ugyan, de nevét ma is őrzi a szomszédságban kialakított településrész. A kilátóval közel egy időben épült a kerület egyetlen műemlék jellegű épülete, a barokk kápolna is. A XIX. század végén már igazi településekről beszélhetünk. A Soroksárhoz tartozó Péteri pusztát a szegényebb lakók, a Kispesthez tartozó lőrinci telketek a politikai és tudományos élet vezető személyiségei vásárolták meg pihenő, nyaralóhelyként. Villája volt itt a báró, Eötvös Lóránd politikus-fizikusnak, aki itt kezdte meg híres szabadtéri torziós inga kísérleteit, Puskás Tivadarnak, a telefonhírmondó és a telefonközpont feltalálójának, Margó Tivadarnak, az örökléstan kutató biológusnak, gróf Lónyay Menyéhért pénzügyminiszternek, aki elérte, hogy 1875-ben kialakították a ceglédi-szolnoki vasútvonalon "Puszta Szent Lőrinc Nyaraló" vasútállomást, mely által könnyen megközelíthetővé vált az új település. Csér/ Lajos volt, aki forradalmasította a hulladékkezelést a nagykőrösi út mentén kapott helyett. Szentlőrinc XX. század első éveitől önálló települési rangot szeretett volna kapni. Az itt élők iskolákat, óvodákat, kápolnákat építettek, temetőt létesítettek ben Pestszentlőrinc önálló nagyközséggé alakult. A fejlődés ettől fogva felgyorsult. Újabb gyárak nyitottak meg, új katolikus templom épült a Batthyányi utcában, 1927-ben négy iskolaépület készült el, gyógyszertár, tűzoltóság, rendőrőrs, postahivatal kezdte meg működését januárjában Soroksárpéteri is önállósult, 1931-ben pedig felvette a Pestszentimre nevet tól Pestszentlőrinc már megyei városi rangot kapott. Ekkor létesült gimnáziuma, épült meg a vásárcsarnok, s kezdődött meg a repülőtér építése mely azonban csak 1950-től szolgálja a polgári repülést. A második világháború miatt a fejlődés megrekedt. Az újjáépítést követően Pestszentlőrincet és Pestszentimrét a főváros 18. kerületeként Budapesthez csatolták. A főváros részeként látványos fejlődés vette kezdetét. Az ipari létesítmények, közintézmények mellett lakótelepek is épültek. A Lakatos és a Szentlőrinc korábbi nevén KISZ-felépítése a 60- ás évek lakásínségét enyhítette. A 70 - és években épült fel az új szakorvosi rendelőintézet, a sportcsarnok és a könyvtár. A 80'-as években már megépült a Havanna lakótelep is, mely akkor még forradalminak számított a maga tíz emeleteivel. Valamint a kerületben látható az első Világháborús magyar hősök emlékműve, mely bronz és mészkőből készült, 1938-ban. Visnyovszky Lajosnak köszönhetően, Pestszentlőrincen a Kossuth téren áll. Egykor épült barokk kápolna is. A kerületben működnek a következő országos jelentőségű intézmények: az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Előrejelzője, a Központi Légkörfizikai Intézet. Az önkormányzat tervei között szerepel az új városközpont kialakítása Pestszenetlőrincen és Pestszentimrén is. Ennek eredményeként már látható az új, EU szabványoknak is eleget tevő vásárcsarnok, s a környezetében épülő lakások. Az Imrei városközpont részét képezi majd egy kihelyezett polgármesteri hivatal és a már meglévő szakorvosi intézet is. Végezetül meg szeretném említeni, hogy büszke vagyok arra, hogy Pestszentimrén élek és mindennap részese lehetek ennek a gyorsan fejlődő kerületnek!!!

2 PLAKÁTOK Tasnádi Szidónia Darus Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Tóth Dóra és Furulyás Lili Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola

3 Egy miniszterelnök életútja: Lónyay Menyhért élete (1822. január november 3.) Írta: Nagy Zsolt Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Édesapja, Lónyay János, anyja, Lónyay Florenina. Tanulmányait otthon kezdte, majd amikor családjával 1833-ban Budára költöztek, a budai piarista gimnáziumban és a pesti egyetemen végezte. Egyetemi éveit Madách Imrével töltötte, őszinte, bizalmas barátság alakult közöttük ben bölcsészdoktorrá avatták. Iskolái végeztével Tanárky Gedeonnal és az ő testvéreivel beutazta Magyarország és Erdély nagy részét, majd nagyobb utazásokat tett külföldön, ahol közgazdasági szakismereteket szerzett. A gazdaságban és a megyei életben talált foglalkozást, és a közpályára készült. Huszonegy éves korában Bereg vármegye egyhangúan választotta meg követévé az 1843-as országgyűlésre; a gróf Széchenyi István terveit támogató Szabadelvű Párttal szavazott. Pozsonyban az országgyűlés által kiküldött Országos Kereskedelmi Választmány munkálatait szerkesztette.1847-ben befejezte utazásait, s hazatérve azonnal nagy feltűnést keltett Hazánk anyagi érdekei című művével. Tevékeny részt vett a Szalay László, majd a Csengery Antal szerkesztése alatt megjelenő Pesti Hirlapnak. Bereg megye immáron másodszor választotta meg követéül az 1847-es országgyűlésre, ahol aktívan részt vett az 1848 áprilisi törvények megalkotásában. Az 1848 júliusában újonnan megnyílt parlamentnek haláláig tagja maradt szeptember 5-től augusztus 11-ig pénzügyminisztériumi tanácsos, május 6-tól augusztus 11-ig pedig a Szemere-kormány államtitkári teendőknek megbízottja. A világosi fegyverletétel után ő is külföldre menekült és egy ideig Párizsban élt; a Collège de France-ban Michel Chevaliernak volt hallgatója. A király kegyelmében részesülve 1850-ben visszatért Magyarországra, ahol mezőgazdasággal és irodalommal is foglalkozott. Nagy szerepe volt hazánk pénz- és hitelintézeteinek létrehozásában. Egyik alapítója volt 1858-ban az első hazai biztosító társaságnak, később ennek az utódjának, a Pannonia Magyar Viszontbiztosító Részvénytársaságnak, amelynek elnöke lett. Ugyanúgy, mint a Magyar Földhitelintézetnek gróf Dessewffy Emil együtt, kinek halála után az elnökségben a helyére lépett, és ezt a tisztséget húsz évig viselte. A Tisza-szabályozásának ügyében mint a Felsőszabolcsi Társulat elnöke, s az ő indítványára összehívott as nagygyűléseken vitt vezérszerepet. Az Országos Gazdasági Egyletnél a közgazdasági szakosztály elnöke volt. Ezeken kívül számos vidéki egylet, takarékpénztár, iparegylet és közhasznú vállalatok is neki köszönhetik létrejöttüket. Kiváló szerepe volt a protestáns egyház ügyeinek vezetése és érdekeinek megóvása között. A hírhedt Thun-féle pátens idejében egyike volt a legelsőknek, kik bátor szót emeltek a protestáns hitfelekezetek önkormányzati jogai érdekében. Az akkori rendőrfőnök, Josef Prottmann, az ebben az ügyben küzdő egyházi lapot éppen Lónyay cikke miatt foglalta le. E buzgalmáért tisztelő hitsorsosai 1860-ban a békés-bánáti református egyházmegye gondnokává, 1870-ben pedig a dunamelléki superintendentia főgondnokává választották.

4 Politikai pályafutás: 1843-ban választották először országgyűlési képviselővé ben Szemere Bertalan kormányának pénzügyi államtitkára volt től ismét képviselő. Az országgyűlésen többek között az abszolút rendszer pénzügyi politikáját bírálta, ezen felül Bécsben együttműködött Andrássy Gyulával a kiegyezést segítő munkálatokban. A kiegyezés utáni első, Andrássy Gyula vezette kormányban a pénzügyminiszteri tárcát kapta, melyet május 21-ig töltött be. Ez idő alatt sikerült a korszerű pénzügyi kezelés helyes rendszerét meghonosítania, és pénzügyünket Ausztriától elkülönítenie május 21-én közös pénzügyminiszterré nevezték ki, és székhelyét Bécsbe tette át, ahol megnyerte az uralkodó kegyeit, a királyi ház bizalmát és a királyné szeretetét. I. Ferenc József augusztus 3-án grófi rangra emelte. V. Ferdinánd király végrendelete végrehajtójául őt szemelték ki; a gödöllői királyi kastély berendezését rá bízták, úgyszintén az olasz osztrák határviszály kiegyenlítését is, s ő mind e megbizatásokban az udvar legteljesebb megelégedésére járt el végén a közös külügyi tárcát átvevő gróf Andrássy Gyula után miniszterelnök, de a kormányra vágyó balközépnek mindinkább élesedő támadásai folytán, december 2-án kénytelen volt lemondani a miniszterelnökségről. Parlamenti helyét megtartotta a Szabadelvű Párt létrejötte után is, melybe ugyan sohasem lépett be, de támogatta azt. Többször tett kísérletet Sennyey báróval szövetkezve Tisza Kálmán megbuktatására, s 1877 februárjában a költségvetési vita alkalmával tartotta utolsó nagy parlamenti beszédét, melyben ebbeli programját kifejtette. A főrendiházban legutólszor 1883-ban szólalt fel, amikor a polgári házasságról szóló törvényjavaslat mellett nyilatkozott. Magánélete: Lónyay Menyhért szeptember 20-án kötött házasságot Kappel Emíliával ( ). Kappel Emília egy dúsgazdag pesti bankár, Kappel Frigyes leánya volt, kezét Petőfi Sándor kérte meg 1845 őszén egy Liszt-koncert után nem sokkal. A házasság később elmaradt. Lónyay Menyhértnek és Kappel Emíliának négy gyermeke született: Béla ( ), Menyhért ( ), Gábor ( ), János ( ). Az 1870-es évek végén bonyolódott családi ügyei mindinkább elvonták figyelmét a politikától. Sikerült is vagyoni viszonyait rendbehoznia, és sokféle bonyodalmaiból menekülnie. Kiköltözött a budai vár lejtőjén épített, fényesen berendezett palotájából Budapest melletti szentlőrinci birtokára, hol azután halálaig lakott; Szabolcs megyei, zempléni, beregi s erdélyi birtokait rendezte, gazdaságát javította, háztartásában takarékosabb rendszert hozott be, és szabad idejét az elnöklete alatti akadémiának, földhitelintézetnek és a tudományoknak szentelte. Nagy kedvvel foglalkozott az általa rajongva tisztelt gróf Széchenyi István szellemi hagyatékának rendezésével is, mely célra kialkalmazta a Magyar Tudományos Akadémiánál, hogy ez a grófnak összes kézirati hagyatékát megvegye Tasner Antalnak, volt titoknokának örököseitől, 20,000 Ft-ért. Ő hozta rendbe Csengeryvel együtt a Tudományos Akadémia pénzügyeit, és az intézet anyagi helyzete az ő elnöksége alatt emelkedett annyira, hogy az alapvagyon 1883 végén meghaladta a két millió forintot. Angol pénzemberekkel egyesülve magyar tengerészeti bankot akart alapítani; egy másik konzorciumot arra a célra szándékozott létrehozni, hogy Magyarország összes lápjait és mocsarait kiszáríttassa és művelhetőkké tegye. Erdélyi, Hunyad megyei regényes birtokán, a Nopcsa családtól szerzett Farkadin nagy terjedelmű vastelepeket fedezvén fel, ennek kiaknázására tett előkészületeket. Mindebben Budapesten november 3-án bekövetkezett halála gátolta meg. Temetési menete a Magyar Tudományos Akadémia palotájának előcsarnokából történt az uralkodó képviselőjének jelenlétében. Az Akadémiában május 31-én Trefort Ágoston tartott fölötte emlékbeszédet. A tuzséri családi sírboltban helyezték végső nyugalomra. Mellszobrát a nyíregyházi Megyeháza előtt augusztus 20-án leplezték le. A Lipót Rend nagykeresztjének is tulajdonosa volt. Azért választottam Lónyay Menyhértet, mert érdekesnek és értelmesnek találom a munkáját, és nagyon becsülöm őt, mivel kiállt az elvei mellet. Ezért választottam őt.

5 Lónyay Menyhért ( ) Készítette: Szakszon Alex Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola Származás: Édesapja, Lónyay János 1829-től Bereg vármegye első alispánja, valamint országgyűlési követe, 1833-tól az udvari kancellária előadó tanácsosa, 1836-tól Bihar vármegye, 1846-tól Bereg megye főispáni helytartója volt. Az 1838-as pesti árvíz idején teljhatalmú királyi biztos, majd érdemei jutalmául belső titkos tanácsos lett. Később Pest város díszpolgárává avatták. Felesége Lónyay Florenina volt, Lónyay Gábornak és báró Prónai Piroskának leánya, akitől hat gyermeke született: Menyhért, Albert, Etelka, Kálmán, János, József. Tanulmánya: Tanulmányait otthon, majd amikor családjával 1833-ban Budára költöztek, a budai piarista gimnáziumban és a pesti egyetemen végezte. Egyetemi éveit Madách Imrével töltötte, őszinte, bizalmas barátság alakult közöttük. Néhány társukkal együtt irodalmi kört alkottak, ahol egymás írásait bírálgatták ben bölcsészdoktorrá avatták. Iskolái végeztével Tanárky Gedeonnal és az ő testvéreivel beutazta Magyarország és Erdély nagy részét, majd nagyobb utazásokat tett külföldön, ahol közgazdasági szakismereteket szerzett. A gazdaságban és a megyei életben talált foglalkozást, és a közpályára készült. Bereg vármegye huszonegy éves korában egyhangúlag választotta meg követévé az 1843-as országgyűlésre; a gróf Széchenyi István terveit támogató Szabadelvű Párttal szavazott. Pozsonyban országgyűlés által kiküldött Országos Kereskedelmi Választmány munkálatait szerkesztette ben befejezte utazásait, s hazatérve azonnal nagy feltűnést keltett Hazánk anyagi érdekei című művével. Tevékenyen részt vett a Szalay László, majd a Csengery Antal szerkesztése alatt megjelenő Pesti Hírlapnak. Bereg megye immáron másodszor választotta meg követéül az 1847-es országgyűlésre, ahol aktívan részt vett az 1848 áprilisi törvények megalkotásában. Az 1848 júliusában újonnan megnyílt parlamentnek haláláig tagja maradt szeptember 5-től augusztus 11-ig pénzügyminisztériumi tanácsos, május 6-tól augusztus 11- ig pedig a Szemere-kormány államtitkári teendők megbízottja. A világosi fegyverletétel után ő is külföldre menekült és egy ideig Párizsban élt; a Collège de France-ban Michel Chevaliernak volt hallgatója. A király kegyelmében részesülve 1850-ben visszatért Magyarországra, ahol mezőgazdasággal és irodalommal is foglalkozott. Nagy szerepe volt hazánk pénz- és hitelintézeteinek létrehozásában. Egyik alapítója volt 1858-ban az első hazai biztosító társaságnak, később ennek az utódjának, a Pannonia Magyar Viszontbiztosító Részvénytársaságnak, amelynek elnöke lett, ugyanúgy, mint a Magyar Földhitelintézetnek gróf Dessewffy Emil együtt, kinek halála után az elnökségben a helyére lépett, és ezt a tisztséget húsz évig viselte. A Tisza-szabályozásának ügyében mint a Felsőszabolcsi Társulat elnöke, s az ő indítványára összehívott as nagygyűléseken vitt vezérszerepet. Az Országos Gazdasági Egyletnél a közgazdasági szakosztály elnöke volt. Ezeken kívül számos vidéki egylet, takarékpénztár, iparegylet és közhasznú vállalatok is neki köszönhetik létrejöttüket. Kiváló szerepe volt a protestáns egyház ügyeinek vezetése és érdekeinek megóvása között. A hírhedt Thun-féle pátens idejében egyike volt a legelsőknek, kik bátor szót emeltek a protestáns hitfelekezetek önkormányzati jogai érdekében, és az akkori rendőrfőnök, Josef Prottmann, az ebben az ügyben küzdő egyházi lapot éppen Lónyay cikke miatt foglalta le. E

6 buzgalmáért tisztelő hitsorsosai 1860-ban a békés-bánáti református egyházmegye gondnokává, 1870-ben pedig a dunamelléki superintendentia főgondnokává választották ban választották először országgyűlési képviselővé ben Szemere Bertalan kormányának pénzügyi államtitkára volt től ismét képviselő. Az országgyűlésen többek között az abszolút rendszer pénzügyi politikáját bírálta, ezenfelül Bécsben együttműködött Andrássy Gyulával a kiegyezést segítő munkálatokban. A kiegyezés utáni első, Andrássy Gyula vezette kormányban a pénzügyminiszteri tárcát kapta, melyet május 21-ig töltött be. Ez idő alatt sikerült a korszerű pénzügyi kezelés helyes rendszerét meghonosítania, és pénzügyünket Ausztriától elkülönítenie május 21-én közös pénzügyminiszterré nevezték ki, és székhelyét Bécsbe tette át, ahol megnyerte az uralkodó kegyeit, a királyi ház bizalmát és a királyné szeretetét. I. Ferenc József augusztus 3-án grófi rangra emelte. V. Ferdinánd király végrendelete végrehajtójául őt szemelték ki; a gödöllői királyi kastély berendezését rá bízták, úgyszintén az olasz osztrák határviszály kiegyenlítését is, s ő mind e megbízatásokban az udvar legteljesebb megelégedésére járt el végén a közös külügyi tárcát átvevő gróf Andrássy Gyula után miniszterelnök, de a kormányra vágyó balközépnek mindinkább élesedő támadásai folytán december 2-án kénytelen volt lemondani a miniszterelnökségről. Parlamenti helyét megtartotta a Szabadelvű Párt létrejötte után is, melybe ugyan sohasem lépett be, de támogatta azt. Többször tett kísérletet Sennyey báróval szövetkezve Tisza Kálmán megbuktatására, s 1877 februárjában a költségvetési vita alkalmával tartotta utolsó nagy parlamenti beszédét, melyben ebbeli programját kifejtette. A főrendiházban legutószor 1883-ban szólalt fel, amikor a polgári házasságról szóló törvényjavaslat mellett nyilatkozott. Lónyay Menyhért szeptember 20-án kötött házasságot Kappel Emíliával ( ). Kappel Emília egy dúsgazdag pesti bankár, Kappel Frigyes leánya volt, kezét Petőfi Sándor kérte meg 1845 őszén egy Liszt-koncert után nem sokkal. A házasság később elmaradt Lónyay Menyhértnek és Kappel Emíliának négy gyermeke született: Béla, Menyhért, Gábor, János.

7 Az 1870-es évek végén bonyolódott családi ügyei mindinkább elvonták figyelmét a politikától. Sikerült is vagyoni viszonyait rendbehoznia, és sokféle bonyodalmaiból menekülnie. Kiköltözött a budai vár lejtőjén épített, fényesen berendezett palotájából Budapest melletti szentlőrinci birtokára, hol azután haláláig lakott; Szabolcs megyei, zempléni, beregi s erdélyi birtokait rendezte, gazdaságát javította, háztartásában takarékosabb rendszert hozott be, és szabad idejét az elnöklete alatti akadémiának, földhitelintézetnek és a tudományoknak szentelte. Lónyay Menyhért sírtáblája a lónyai kriptában. Nagy kedvvel foglalkozott az általa rajongva tisztelt gróf Széchenyi István szellemi hagyatékának rendezésével is, mely célra kieszközölte a Magyar Tudományos Akadémiánál, hogy ez a grófnak összes kézirati hagyatékát megvegye Tasner Antalnak, volt titoknokának örököseitől 20,000 Ft-ért. Ő hozta rendbe Csengeryvel együtt a Tudományos Akadémia pénzügyeit, és az intézet anyagi helyzete az ő elnöksége alatt emelkedett annyira, hogy az alapvagyon 1883 végén meghaladta a két millió forintot. Angol pénzemberekkel egyesülve magyar tengerészeti bankot akart alapítani; egy másik konzorciumot arra a célra szándékozott létrehozni, hogy Magyarország összes lápjait és mocsarait kiszáríttassa és művelhetőkké tegye. Erdélyi, Hunyad megyei regényes birtokán, a Nopcsa családtól szerzett Farkadin nagy terjedelmű vastelepeket fedezvén fel, ennek kiaknázására tett előkészületeket. Mindebben Budapesten november 3-án bekövetkezett halála gátolta meg. Temetési menete a Magyar Tudományos Akadémia palotájának előcsarnokából történt az uralkodó képviselőjének jelenlétében. Az Akadémiában május 31-én Trefort Ágoston tartott fölötte emlékbeszédet. A tuzséri családi sírboltban helyezték végső nyugalomra. Mellszobrát a nyíregyházi Megyeháza előtt augusztus 20-án leplezték le. A Lipót Rend nagykeresztjének is tulajdonosa volt. Felhasznált irodalom:

8 PLAKÁTOK Sárosi Dániel Kandó Téri Általános Iskola Szetei Krisztina, Kardos Kitti, Nemes István és Mezei Sándor Darus Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola

9 Eötvös Loránd élete és munkássága Készítette: Szabó Gergely 7. a osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Vajon mi köze kerületünknek a kőolaj kutatáshoz és mi kötheti össze Amerikát, Honolulut, Indiát és még sorolhatnánk, egy szentlőrinci ház udvarával? Eötvös Lóránd - Magyarország egyik leghíresebb fizikusa, legismertebb alkotása nem más mínt a híres torziós-inga. A fent említett országok leggazdagabb kőolaj forrásait az Eötvösingával tárták fel. Eötvös Lóránd a kerületben élt és itt az egykori Pestszentlőrinci házában tervezte és próbálta ki világhírűvé vált találmányát. Eötvös Lóránd 1848-ban, Magyarország viharos korszakában született Budán július 27-én. Apja Eötvös József báró, politikus és anyja Rosty Ágnes. Eötvös tanulmányait részben magántanulóként a piaristák pesti gimnáziumában végezte, hol 1865-ben leérettségizett. Eleinte jogásznak készült, de nem találta meg benne az érdeklődését ezért inkább a természettudomány felé fordult inkább. De végül így is befejezi jogi tanulmányait, ben (Kiegyezés) apja beleegyezésével a természettudomány mellet dönt. Elsősorban fizikát, kémiát és matematikát tanult júliusában a summa cum laude" fokozaton megszerzi diplomáját. Sajnos hazatérése után nem sokkal, 1871 februárjában édesapja meghalt. Apja halálos ágyán ad még egy tanácsot fiának: a boldogságot csak akkor érheti el, ha tudós marad és a politikába nem avatkozik bele. A pesti egyetem elméleti fizikai tanszékén eleinte tanársegédi állást kap, majd később véglegesítik ben megkapja a jogot, kísérleti fizika tanítására ban a fizikai tanszék elnöke lesz ban vált a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, később 83-ban rendes tag, majd 1889-ben az Akadémia elnökének választják ben vallási- és közoktatásügyi miniszter. Az ország hírnevét öregbítén, a Francia király egy Becsületrenddel, a Magyar király a Ferenc József renddel, a Szerb uralkodó a Száva renddel tüntette ki. A berlini Porosz Királyi Tudományos Akadémia külső tagja, és a Norvég Királyi Frederik Egyetem tiszteletbeli doktora lett. Leghíresebb találmányát a torziós-ingát. A torziós-inga egy gravitáció mérésére használt eszköz. Melynek kifejlesztését kerületünkben, az ottani házában, kezdte. Gyakran tartózkodott Szentlőrinci (most Pestszentlőrinc) házába. Néha csak pihenni, néha elmélkedni ment oda. A jobboldali képen láthatunk egy korabeli fotót Eötvösről és feleségéről Szentlőrinci házában. Eötvös szavai az ingáról: "Egyszerű egyenes vessző az az eszköz, melyet én használtam, végein különösen megterhelve és fémtokba zárva, hogy ne zavarja se a levegő háborgása, se a hideg és meleg váltakozása. E vesszőre minden tömeg a közelben és a távolban kifejti irányító hatását, de a drót, melyre fel van függesztve, e hatásnak ellenáll és ellenállva megcsavarodik, e

10 csavarodásával a reá ható erőknek biztos mértéket adván. A Coulomb-féle mérleg különös alakban, annyi az egész. A torziós-ingának két fajtája van. Első.'torziós dróton függő vízszintes rúd mindkét végére platinasúly van erősítve, így tehát a rúd végein elhelyezkedő tömegek egyenlő magasságban helyezkednek el ez a görbületi variométer. Második: a vízszintes rúd egyik végére ugyanúgy platinasúly van erősítve, másik végén vékony szálra erősített platinahenger lóg alá, szóval a rúd végein levő tömegek különböző magasságban vannak ez horizontális variométer, Eötvös főműve - a tulajdonképpeni Eötvös-inga. Igazándiból emiatt vált híressé Eötvös nemcsak Európa hanem a teljes világ számára is. Eötvös József neve nem csak az ingához fűződik. Például az Eötvös törvény is amely a kapilláris erőkről szól, melyek megszabják, a pohárban lévő víz felületének alakját, és a vízcseppek gömbformáját is. A Föld forgásának egy újabb bizonyítéka miatt egy krátert, az Eötvös-krátert róla nevezték el a Holdon. Ezeken kívül az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézetet és az Eötvös Kollégium is a híres Magyar fizikus után kapták nevüket. Eötvös Lórándot a híres Albert Einstein kérte fel levelében, a Geofizikai intézet vezetésére. Eötvös gyakran utazott a világban, sportolt és élt legnagyobb szenvedélyének, a hegymászás. Még a híres Monté Rosa-t is megmászta ami 4638 méter magas. Eötvös nemsokkal maradt le a világhírű Európai hegymászóktól. Dél-Timorban egy csúcsot még el is neveztek róla Cima di Eötvösnek melynek Magyar jelentése Eötvös-csúcs. Néhány közeli ismerőse azt állította, hogy büszkébb hegymászói eredményeire, mint magára a Torziós (Eötvös)-ingára. Ő volt a Magyar Turista Egyesület elnöke. Gyakran kerékpározott sőt, a másik nagy szenvedélye a lovaglás volt a magyar professzornak. Néha 12 kilométert lovagolt házából az előadásaira az egyetemen. Öregkorában szép lassan elkezdett megválni tisztségeitől ben még a Magyar Tudományos Akadémia vezetéséről is. Sajnálatosan súlyos betegség gyötörte Őt ezekben az időkben, de így is megtartotta egyetemi előadásainak nagyját, így is rengeteget túrázott, kísérletezett, és érdekelték fiatalabb kollégáinak eredményei. Halála előtt néhány nappal még egy kéziratát is leadta a nyomdába, munkáit még betegágyán is folytatta. De április 8- án Eötvös Lóránd, a magyar fizika talán legkiemelkedőbb alakja elhunyt.

11 Kerületünk lakója Eötvös Loránd Készítette: Vomberg István Csaba 5. a osztályos tanuló Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola Eötvös Loránd, vásárosnaményi báró (külföldön gyakran: Roland Eötvös), (Buda, július 27. Budapest, Józsefváros, április 8.) magyar fizikus, akinek egyik legismertebb alkotása a nevét viselő torziós inga. Egyetemi tanár, vallás-és közoktatási miniszter, hegymászó. Vásárosnaményi báró Eötvös Loránd 1848ban született elszegényedett arisztokrata család sarjaként, a krisztinavárosi római katolikus plébánián keresztelték. Édesapja Báró Eötvös József író, politikus, édesanyja Rosty Ágnes, keresztszülei Trefort Ágoston és Rosty Ilona. Az érettségi után beiratkozott a jogi fakultásra, de matematikát is hallgatott, majd ásvány-és kőzettannal ismerkedett, valamint kémiai oktatásban részesült. Végül is választania kellett a jogi, és a hajlamainak, érdeklődési körének jobban megfelelő természettudományi tanulmányok között. 1867beiratkozott a heidelbergi egyetemre, ahol fizikát és kémiát tanult. 1870ben summa cum laude doktorált, ez a legmagasabb fokozat. Hazatérve, az egyetem laboratóriumában kísérletekbe kezdett, melyek a doktori fokozat megszerzésére végzett kutatások folytatásai voltak. Ezeket az eredményeket nyújtotta be 1871 márciusában magántanári képesítése iránti kérelmében a budapesti bölcsészeti karhoz. A kérelmet a a bizottság pozitívan értékelte és megkapta a magántanári kinevezést. A következő évben már rendes tanárnak, 1878ban pedig kísérleti fizikai tanszék vezetőjének nevezték ki, és megbízást a Fizikai Intézet igazgatói teendőinek ellátására. 1873ban, 25 évesen megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1883ban pedig rendes tagjává között ő volt az Akadémia elnöke. Heidelbergből való hazatérése után elkezdődött közéleti szereplése is. Bekapcsolódott a Természettudományi Társulat munkájába. 1891ben többedmagával megalapította a Mathematikai és Physikai Társulatot és Mathematikai és Physikai Lapok címen folyóiratot indít el június 10. és január 15. között vallás-és közoktatási miniszter volt. 1905ben lemondott akadémiai elnöki posztjáról, de tudományos tevékenységét az egyetemen a haláláig folytatta. Eötvös Loránd kerületünkben kezdte meg híres szabadtéri torziós inga kísérleteit, saját telkének lejtős udvarán. Szőke Béla több éves kutatómunkával nyomozta ki, hogy hol is volt a telek, most ott Eötvös Loránd mészkőszobra áll, bokrokkal körülültetett füves tér végében a Hársfa és a Vadkert utcák találkozásánál. A helyet Eötvös Loránd Parknak nevezték el, ez őrzi egyedül a legnagyobb magyar fizikus nevét Budapest térképén, Pestszentlőrincen. A ház maga a hatalmas telken a jelenlegi Gyöngyvirág u. 28. szám alatti gyermekintézmény szomszédságában állt. Borics Pál szobrát július 27én avatták. Kelt. Budapest XVIII, április 12. Forrás Felhasznált irodalom: Pándy T.-Dr.Téglás T.-Dr.Téglás T.-né: Helytörténeti olvasókönyv (1998) Horváth T.: A budaörsi repülőtér (2001) Budapest lexikon (1993)

12 PLAKÁT Bakos Barna és Halász Bálint Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola

13 Bókay Árpád A kerületben élt híres személyiség, iskolám névadója Készítette: Jantász Nikolett 7. b. osztályos tanuló Bókay Árpád Általános Iskola Rövid életrajz augusztus 15-én született Pesten és 1919.október 20-án halt meg. Belgyógyász, farmakológus, egyetemi tanár,az MTA tagja,a Bókay-telep nevű budapesti városrész névadója. Dr. Bókay János, a Stefánia Gyermekkórház alapítóigazgatójának idősebbik fia. Öccse, János kiváló, jó hírű gyermekgyógyász volt.1879-ben avatta édesapja orvosdoktorrá. Pályáját tanársegédként kezdte a gyógyszertani és általános kórtani tanszéken től tanársegéd a budapesti belklinikán. Ezekben az években ismerkedett meg Herrich Szidóniával, akivel 1883-ben házasságkötésük után együtt költöztek Kolozsvárra között a kolozsvári egyetemen az általános kór-gyógytan és gyógyszertan professzora, Karolina közkórház főorvosa között a gyógyszertan tanára a budapesti egyetemen között a kar dékánja. A Magyar Orvosi Archívum c. magas szintű tudományos folyóirat alapítója és szerkesztője. Számos élettani, gyógyszertani, patológiai és belgyógyászati tanulmány szerzője. Foglalkozott a lecitin, a foszforsav kérdésével, továbbá a bélmozgásokkal, valamint a gyomornedvelválasztásra gyakorolható gyógyszeres hatással. Tanulmányozta a káliumklorid-és ólommérgezéseket. Toxikológiai, balneológiai vizsgálatai is jelentősek voltak között Korányi Frigyessel és Kétly Károllyal együtt adta ki a Belgyógyászat kézikönyve sorozatot. Hatkötetes munkája sokáig volt a képzés és a praxis bibliája.1889-ben az ö szerkesztésében jelent meg a több kiadást megért Vénygyűjtemény, amely akkoriban a gyakorló orvosok és gyógyszerészek nélkülözhetetlen alapkönyve volt. Ismeretterjesztő kiadványt adott ki az egészséges táplálkozásról, közreműködött egy orvostörténeti múzeum létrehozásában től tagja volt a magyar szabadkőműves páholynak is, ami azt jelentette, hogy minden politikai és vallási kérdést kizárva, elsősorban törvénytisztelők, irodalom-és művészetpártolók között töltötte idejét. Sokáig volt az Országos Balneológiai Egyesület elnöke, irányításával alapozta meg Budapest a maga modernkori fürdőkultúráját és intézményrendszerét. Szerelem az első látásra 1880 szeptemberében a belvárosi Városház utcában pillantotta meg Herrich Szidóniát. Első látásra szerelembe estek, és miután kinyomozta a lány kilétét, a barátai révén kieszközölte, hogy látogatást tehessen Herrichék lőrinci birtokán ban tartották meg az esküvőt a Deák téri evangélikus templomban, Bókaynak ekkor már a zsebében volt a kolozsvári egyetemi tanári kinevezése. Így az ifjú pár nászút helyett mindjárt Kolozsvárra költözött, de nyaranta visszajártak Szentlőrincre. Az eredeti Herrich villa A lány édesapjának, Herrich Károlynak birtoka volt a mai Bókay-kert. Gondosan tervezett kertjük kiválóan alkalmas hely volt arra, hogy művelt emberek találkozóhelye lehessen. Ha arra gondolunk,hogy a belvárosi lakások többségében ekkor még fürdőszoba sem volt, Herrichék nyaralója valóban igényesnek mondható. A sárgafalú,zsindellyel fedett épület-együttes közepén volt a lakóház, amelyben veranda,előszoba, szoba, nappali, hálószoba, fürdő-szobák,

14 gyerekszoba és vendégszoba is helyet kapott.1888-ban meghalt Herrich Károly, így a lőrinci birtok egyenlő arányban a három Herrich lányra maradt. Az örökösök képviselője Bókay Árpád lett, aki 1890-ben visszatért a budapesti orvosi karra. Sőt a család mellett az önállósulni akaró Szentlőrinc község érdekeit is képviselni kezdte a kispesti képviselőtestületi üléseken. Telekadományok 1898-ban prospektus jelent meg: Parczellázás Szent-Lőrincen címmel. Kiderül belőle, hogy a Herrich lányok kb. 500 holdnyi birtokukat, telekkönyvileg mintegy 1850 parcellára osztják és eladják. Szent-Lőrinc minden előnyét felsorolja a jó fekvést, a kedvező talajviszonyokat, a dús növényzetet, jó közlekedést. Bókay kiválóan gazdálkodott a rábízott birtokkal. A telkek olcsók voltak,részletre lehetett megvenni őket,úgyhogy könnyen elkeltek. Kispest-Szent-Lőrinc a századfordulón jelentős fejlődésnek indult. Sorra alakultak a gyárak, üzemek. Megindult a villamosközlekedés. A Bp-Szentlőrinci helyiérdekű villamosvasút jétől szállította az utasokat az Üllői úton a Ludovika /Nagyvárad tér/ Katonai Akadémiától, Kispesten át a lőrinci Szarvascsárdáig júliusában a szentlőrinciek elhatározták,hogy iskolát kell építeni a megszaporodott gyermeknépesség számára. Bókay 1901-ben felajánlott egy telket az iskola céljára.1903-ban fel is épült az akkor még kétszintes épület a Wlassic Gyula utcában-a mai Bókay Árpád Általános Iskola elődje. Bókay Árpád Általános Iskola január elsejétől a község elszakadt Kispesttől, templomot kellett építeni. Ehhez szintén Bókay adta a telket.1911-ben szentelték fel a Batthyány utcában az első kisebb templomot, mely egybeépült a paplakkal. A telkek tehát elkeltek. A lőrinci nyaraló azonban a Herrich lányok családjának kedvelt tartózkodási helye maradt. A hatalmas kertbe teniszpályát építettek és különleges növényeket ültettek. Itt nőttek fel az unokák Bókay Árpádnak négy gyermeke volt. Szidónia 1914-ben kivásárolta két húgának megmaradt birtokrészét, így a Bókay család lett a Herrich birtok kizárólagos tulajdonosa. Az első világháborúban Bókay Árpádné is részt vállalt a bevonult katonák gyermekeinek istápolásából. Férje a kispesti Vöröskereszt-fiók választmányi tagjaként az itt működő hadikórház működését segítette. A Tanácsköztársaság idején a professzort eltiltották a tanítástól. Utána viszont a szegény sorsú medikusok ellátására szolgáló menza és diákotthon létrehozásán szorgoskodott. Már a pénzt is megszerezte hozzá, de 1919.október 20-án, hatvanhárom éves korában váratlanul elhunyt. Ezt követően nevezték el az általa parcellázott területet Bókay-telepnek. Az özvegye többé nem hagyta el Pestszentlőrincet. Szidónia 1947-ben hunyt el. A halála után Árpád fia, a Bókay család nevében aláírta azt a bérleti szerződést, amelyben az egész Bókay-kertet,a benne lévő épületekkel együtt évi 1 forint,jelképes bérért a lőrinci ifjúság rendelkezésére bocsátotta.1951-ben államosították az egész Bókay birtokot, de a szerződéshez hűen továbbra is a gyerekek tanyáznak a kertben. Bókay Árpád így lett tehát meghatározója kerületünk életének. A kerület díszpolgára ben Kocsis Előd elkészítette bronz mellszobrát, mely a Bókaykertben található.

15 Bókay Árpád ( ) A kerületben élt híres / ismert személyiség Készítette: Szabó Lili 7. c. osztályos tanuló Kandó Téri Általános Iskola augusztus 15-én született a Pesten az akkor Újvilág, mai néven Semmelweis utcában, híres orvoscsaládban. Édesapja Bókay János ( ), aki a Felvidékről települt családjával Magyarországra. Ekkor még Bock volt a családi nevük, de Jókai Mór javaslatára magyarosították Bókayra. Családja evangélikus német polgári származású. Emellett 48-as honvéd volt, és elismert orvos. Felsőbb körökben népszerű háziorvos és hírességek is szívesen fordultak hozzá orvosi problémáikkal. Két fia született, Árpád, és János. Visszatérve Bókay Árpádra, életútja, szakmai rangja és tekintélye nagyhírű édesapjáéval vetekszik. Állandóan tanult és képezte magát. Orvosi tanulmányait Budapesten és Strassburgban végezte. Már fiatal korában a kolozsvári egyetemen tanított ben orvossá avatták, utána tanársegéd lett a gyógyszertani és általános kórtani tanszéken, majd 1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. A kolozsvári egyetem professzora lett 1883-tól ben házasodott meg. Az esküvő a Deák téri evangélikus templomban volt. Felesége Herrich Szidónia, 4 gyermekük született, 2 fiú és 2 lány (Zoltán, Nadine, Judit, Árpád). Szidónia mindössze 17 éves volt, amikor Árpád először megpillantotta őt 1880 szeptemberében, a belvárosi Városház utcában. Az akkor még 24 éves fiatalember első látásra szerelembe esett, és miután kinyomozta a bájos leányka kilétét, a barátai révén kieszközölte, hogy a következő nyáron látogatást tehessen Herrichék lőrinci birtokán. Az udvarlást és a lőrinci látogatásokat a naplójában is megörökítette. Az élvezetes stílusban megírt emlékirat néhány évvel ezelőtt könyv formájában is megjelent Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens ember címmel. Később egyik fia is orvos lett, lányai pedig professzorok feleségei ig Kolozsváron éltek, ekkor Budapestre, az akkoriban átadott Üllői úti orvoskari épületben működő egyetemre nevezték ki tanárnak, a gyógyszertan karra ban magyar nemességet nyert öccsével együtt ban az orvosi kar dékánja lett. Ekkor tulajdonképpen felesége családja révén került Lőrincre, a Herrich birtokra. Herrich Károly, Szidónia édesapja, a Tisza szabályozásában jeleskedő vízépítő mérnök, miniszteri tanácsos volt. 550 holdat vásárolt az 1860-as évek végén, majd parcellázásba kezdett. Ő tervezte meg sakktábla" formára a mai Kispest magvát a Rákóczi utca, Üllői út, Jáhn Ferenc utca és Ady Endre út között Itt építették földszintes családi házaikat az első betelepülők. Ez a hatalmas birtok apósa halálakor Bókayra szállt, így ő folytatta a birtok rendezését. Lőrinc Kispesttől való elszakadását szorgalmazta. Parcellázásba kezdett, és több mint 1000 tel-

16 ket osztott szét, így biztosítva a szegényeknek a lakhatást. A kietlen földek lassan benépesedtek, s a századfordulóra már iskola és templom építésébe kezdtek. Az így kialakult lakótelepet róla nevezték el Bókaytelepnek. A parcellázás mellett különleges növényeket is telepítettek a környékre. Számos növény-ritkaság került a birtokukra. Mindig nemes gondolkodású és segítőkész ember volt, aki a köz javáért fáradozott. Felvilágosult gondolkodás módját mi sem bizonyítja jobban, hogy az akkor napvilágot látott darwini elméletet elsőként fogadta el, támogatta, érvelt mellette és széles körben terjesztette közleményekben ő maga is. Később orvosi folyóirat alapítója és szerkesztője is volt, valamint belgyógyászati szakkönyvek társszerzője. Több szakmai lap, és belgyógyászati szakkönyv is a nevéhez fűződik. A Magyar Orvosi Archívum szerkesztője és alapítója, Újabb gyógyszerek és gyógymódok (1894),A hatkötetes Belgyógyászat Kézikönyve, ami az orvostársadalom megbecsült kézikönyve, sőt, valóságos bibliája volt, Pallas Nagy Lexikon, az 1889-ben kiadott Vénygyűjtemény, ami tizenkét kiadást ért meg, Hazai és külföldi ásványvizek és fürdők, Gyakorlatilag fontosabb mérgezések (1896), stb ben megjelent a III. Magyar gyógyszerkönyv, melynek szerkesztő bizottsági elnöke volt. Toxikológiai, balneológiai vizsgálatai is jelentősek az orvostudomány számára. Foglalkozott a lecitin illetve a foszforsav kérdésével, továbbá a bélmozgásokkal, valamint a gyomornedv elválasztásra gyakorolható gyógyszeres hatással. Tanulmányozott különböző vegyületek által okozott mérgezéseket. Emellett tudós művelője volt az orvostudomány különböző területeinek.(orvos, belgyógyász, farmakológus), de más tudományok iránt is mélyen érdeklődött. Sok címe és elfoglaltsága mellett még az Országos Balneológia Egyesült elnöke, az ő irányításával alapozta meg Budapesten a mai modernkori fürdőkultúrát, illetve annak intézményrendszerét ben vált a szabad kőműves páholyok mesterévé. A szabadkőművesség világszerte több millió taggal rendelkező, számtalan formában működő mozgalom, amely az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik. Ez a mozgalom politika és vallás mentes volt. Később szélső nacionalista irányba fordult. A Tanácsköztársaság idején a professzort eltiltották a tanítástól. Utána viszont a szegény sorsú medikusok ellátására szolgáló menza és diákotthon létrehozásán szorgoskodott. Már a pénzt is megszerezte hozzá, ám október 20-án, hatvanhárom éves korában váratlanul elhunyt. Ezt követően nevezték el az általa parcellázott területet Bókaytelepnek. Emlékirataiban fontos üzenet rejlik a társadalmi viszonyok helyzetéről, megértéséről, az életről. Nyughelye a Kerepesi temetőben családi sírboltban található.1996-ban avatták Pestszentlőrinc Díszpolgárává. Források: - Révai Nagy Lexikona - Búza Péter: Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens ember! - Webcímek: mek.niif.hu

17 PLAKÁTOK Bálint Krisztina és Szabó Edit Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola Balla Erika és Bardócz Zsófia Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola Bárány László és Szegedi András Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola

18 Egy kis orvos nagy története: Pintér Kálmán Készítette: Nagy Nikolett 8. osztály Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Azért választottam őt, mert elterveztem, hogy én is orvos leszek. Az ő példájára embereket fogok gyógyítani. Dolgozatomban életére és munkásságára szeretnék kitérni. Pintér Kálmán Pestszentimre községi orvosa volt. Nagy népszerűségnek örvendett Soroksárpéterin, azután Imrén. Tudta, hogy a szegény emberek gyógyulásához nem elég a receptet odaadni a betegeknek, sokszor ő még a gyógyszer árát is mellé rakta. Úgy nevezték őt, hogy a szegények orvosa. A nincstelen emberektől még a honoráriumot sem fogadta el. Kiválóan felismerte a betegségeket, lelkiismeretesen és hallatlanul végezte munkáját. Pácienseit folyamatosan ellenőrizte. Az életéről: október 9-én született a Székesfővárosban. Édesapját alig ismerte, mert még iskolába járt, amikor meghalt. Édesanyjáról nincsen kellő írásos dokumentum, gyakorlatilag árva volt. A budapesti Kegyes Tanító Rendi Főgimnáziumban végezte középiskolás tanulmányait. Utána beiratkozott a Királyi Magyar Tudomány-Egyetem orvosi karára. 2 évet el is végzett, de közbe jött az I. világháború. Katonai szolgálatot végzett az I. világégés ideje alatt, végigharcolta a teljes háború idejét, azután a bécsi hadügyminiszter ösztöndíjat adományozott neki. A szolgálat után visszairatkozott az egyetemre október 22-én adták át az orvosi diplomáját április 30-án szavazással kinevezték Soroksárpéterin a község orvosának. Az évei során sok betegpénztár orvosi képviseletét látta el, pl.: OTI, MÁV, Posta, Hajózás, Menhely, Kispesti textilgyár, Gépgyárak, stb ben fogorvosi szakképzettséget is szerzett. Pestszentimre is első községi orvosának nevezte ki. Nem csoda, hiszen még éjjel is kiment a betegeihez, ha rosszul lettek. Kötelességének érezte, hogy meglátogassa a haldokló idős hölgyet is: fogni kell a kezét - mondta ilyenkor. Majd 10 évig 6-8 ezer ember gyógyítását egyedül látta el. Később 1925-ben feleségül vette Nemes Ilonát, akivel a Bercsényi utcában laktak. Második felesége Bán Sára óvónő volt, aki a Thököly utcában nyitott óvodában dolgozott ban megvásárolt a Kölcsey utcában egy házat telekkel, majd 1932-ben költöztek oda. A sok megfeszített munka okozta korai halálát június 10-én egy epeműtét után hunyt el 46 évesen. Több ezer ember jelen volt a temetésén. A Farkasréti temetőben nyugszik.

19 Szegények orvosa Dr. Pintér Kálmánról A pestszentimrei szakrendelő névadójáról Készítette: Burján Vanda 6. osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Soroksárpéterinek nevezték e helyet, Pestszentimre akkor még nem is létezett, Mikor Pintér Kálmán átköltözött ide, A Krepuska Géza adta figyelmibe. Bajtársival együtt a frontot megjárta, Haza is érkezett, az Istennek hála. Akkor iskoláit gyorsan befejezte, Igaz, nem vizsgázott színtiszta jelesre. Emberségből viszont csak kitűnőt kapott, Gyógyított szegényt is, nemcsak gazdag papot. Temérdek embernek ő lett az orvosa, Dolgozott sokat s nem panaszkodott soha. Tapasztalta milyen szegénynek lenni, Kicsiny keresetből csak keveset enni. Szegényektől pénzt ő el nem fogadott, S ingyen látta el a focicsapatot. Nyugalma nem volt sok, csak ha elutazott, Éjjel-nappal nála bárki kopoghatott. Gyógyított, hogy emberek életét megmentse, S kezében pihent meg haldoklóknak keze. Élete nyugodtnak nem igen mondható, Korán elszólította őt a Mindenható. Kísérték több százan legvégső útjára, Nevét viseli ma egészségnek háza.

20 Pintér Kálmán Készítette: Szám Paula Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola Pintér Kálmán október 09-én született Budapest székesfővárosban. Római katolikus vallás szerint keresztelték meg. Édesapja, Pintér Farkas elhunytakor ő még iskolába járt. Édesanyjáról nem esik említés, gyakorlatilag árva volt. Középiskolai évei alatt a budapesti kegyes tanító rendi főgimnáziumban tanult, majd június 07-én érettségi bizonyítványát átvette. Ezután iratkozott be a "Királyi Magyar Tudomány- Egyetem" orvosi karára. Az es években el is végezte, azonban az I. világháború közbeszólt július december 2-a között teljesített katonai szolgálatot, végigharcolva a teljes világháborút, ezért a bécsi hadügyminisztérium katonai ösztöndíjat adományozott neki. A katonaság után visszairatkozott az egyemre az 1918-'19-es tanévre, sőt ennek a tanévnek a végén - nyáron - tanévpótló tanfolyamot végzett el október 22-én kapta meg a diplomáját. Azonban még hátra volt a gyakorló év, amikor különböző kórházakban, klinikákon kellett a gyakorlatban is elsajátítani az orvosi hivatást, például belgyógyászatból, sebészetből, szülészetből július 4-én fejezte be Pintér Kálmán az orvos pályára szóló felkészülést. (Együtt végzett dr. Krepuska Géza professzor, István fiával). Először magánorvos volt, majd Soroksár anyaközség helyettes orvosa lett. Ő helyettesítette dr. Dóra József községi másodorvost. Évek során nagyon sok betegpénztár orvosi képviseletét látta el (például: OTI, MÁV, Posta, Hajózás, Menhely, Gépgyárak, Dohánygyár) ben megszerezte a fogorvosi diplomáját ban önállóvá vált Soroksárpéteri - Pestszentimre első községi orvosának nevezték ki. "A szegények orvosa" - így hívta a köznyelv, legendákat meséltek róla. A szegények receptje alá odacsúztatott pénz, hogy biztos legyen a beteg gyógyulása, hogy fogta az öreg néni kezét, amikor elhunyt, és hogy az éjszaka közepén is képes volt felkelni, naggyá tette őt. Nem lehetett megelőzni a köszönésben, mindig előbb lendült a kalapja. Fizikailag, s szellemileg is erős volt, a biciklijéről hintóra ült, és nagykarimájú kalapot hordott, így már messziről megismerték a helyiek. Majd 10 évig egyedül látta el a ember gyógyítási és ügyeleti feladatait. Oszlopos tagja volt a képviselő testületnek, hivatalos delegációk állandó résztvevője. Ingyen látta el a focicsapat, majd kézilabdacsapat orvosi teendőit ben feleségül vette Nemes Ilonát, egy évvel később megszületett Ida lányuk, és nem sokkal később el is váltak. Második feleségével, Bán Sárával (óvónő volt) 1928-ban kötöttek házasságot, a Thököly (ma: Felleg) utcában nyitott óvodában ban kötöttek házasságot ban vásárolta meg a Kölcsey utca 102 számú házat és a telket, ami akkor a Vasút utcáig nyúlt. A legendás hírű orvos jószívű, becsületes és lelkiismeretes volt. A szegényektől nem fogadott el a munkájáért pénzt, és a betegség lefolyása alatt állandóan ellenőrizte a betegeit. Fő célja a betegek gyógyítása, minden más csak mellékes. Valószínűleg ez a sok munka és a számára ismeretlen fáradság okozta a korai halálát június 10-én egy epeműtét után elhunyt. Mindössze 46 évet élt. Temetésén több ezer imrei vett rész, a Farkasréti temetőben. A vonatokhoz külön kocsikat kellett kapcsolni és külön autóbuszok vitték el őket a végtisztesség lerovására. Dr. Pintér Kálmán életútja rövid volt, de tartalmas.

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete 1181 Budapest XVIII. kerü, Üllői út 453. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete 1181 Budapest XVIII. kerü, Üllői út 453. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2014 KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete 1181 Budapest XVIII. kerü, Üllői út 453. Fenntartói azonosító: 39011654-203000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Pestszentimrei Ady Endre

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Bogáthy család címere, festette: Bilku Tibor Tisztelt Olvasó! A szülőföld múltjának ismerete minden nyírbogáti lakos számára fontos. Fontosnak

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi Kölnei Lívia 1 : Almási Balogh Pál, a reformkori polihisztor és családja Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai kimagasló

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő)

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő) Sorszám: Azonosító száma Ált.Iskola neve Ált. Iskola címe Szóbeli felvételi vizsga: 2016. február 22-én (hétfő) 8 óra 15 perc 1. 71618711867 Kosztolányi Dezső Gimnázium 1012 Budapest, Attila u. 135. 2.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Területi, személyi, tárgyi hatály

Területi, személyi, tárgyi hatály Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Egységes szerkezetben a 11/2016.(IV.21.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem Baross Gábor a,,vasminiszter Korai évek Született: 1848. június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem 1871-ig, amikor

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: 2016. november 24. (postabélyegző) 38 p Név:.. Iskola

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Családfa. Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek. Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek. Rosenfeld Dávid? Apa.

Családfa. Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek. Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek. Rosenfeld Dávid? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Rosenfeld Dávid? 1921 Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek Apa Rosenfeld

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben