JEGYZŐKÖNYV. Farkas Tamás műszaki ügyintéző Kiss Péter munkavezető Papp Krisztina jkv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Farkas Tamás műszaki ügyintéző Kiss Péter munkavezető Papp Krisztina jkv."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 30-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi István k Távol maradtak: Hivatalból jelen vannak: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Farkas Tamás műszaki ügyintéző Kiss Péter munkavezető Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja megjelent, így a képviselő-testület határozatképes, azt megnyitja, egyben a meghívóban szereplő napirendek sorrendjét a következő kiegészítésekkel, módosításokkal javasolja elfogadásra: Sürgősségi indítványként kérem tárgyalni 6.) Pótelőirányzat kérése 168/2012.(XI.30.)Kt.sz. határozat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi sürgősségi indítvány felvételét a tárgyalandó napirendek közé: 6.) Pótelőirányzat kérése Szavaztatom a napirendeket. 169/2012.(XI.30.)Kt.sz. határozat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tárgyalandó napirendeket, azok sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

2 2 Napirendek: 1.) Medertisztítás Előadó: 2.) Tájékoztató térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről Előadó: 3.) Pályázat benyújtásához önerő biztosítása Előadó: 4.) Adórendeletek módosítása Előadó: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző 5.) Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat végelszámolással történő megszűnése Előadó: 6.) Pótelőirányzat kérése Előadó: Zárt ülésen: 1.) Kisfenyő Óvoda intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző 1.) Medertisztítás A Képviselő-testületnek a nyári üdülési idény értékelése kapcsán merült fel a medertisztítással kapcsolatos igény. A Pozsonyi utcában hogy lehet 900 m2 a tisztítandó felület, amikor azt tavaly kotortattuk. Úgy gondolom, hogy a fenyves-alsói strand tisztítása is nagyon fontos, hiszen ott is torzsás a meder.. Kalmár Lajos képviselő Bejáráson néztük meg az előterjesztésben lévő pontokat, és együtt javasoljuk a leírtakat. Az alacsony vízszint miatt a Pozsonyi strandon nem kell kotorni ekkora területet, csupán kiegyengetni kell a medret. Kiss Péter munkavezető A Pozsonyi utcával kapcsolatosan ugyanaz a véleményem, mint Kalmár képviselő úrnak. A fenyves-alsói strandon nem a bejáróval szemben vannak a torzsás felületek, a többi strandon viszont pont a bejárattal szemben, ami kellemetlenné teszi a fürdőzők számára a vízbe jutást. Gyanó Józsefné képviselő

3 3 A fenyves-alsói strandot nagyon szeretik, tehát nem tehetjük meg, hogy azt a strandot elhanyagoljuk. Az egészhez képest a fenyves-alsói strand nem jelentős munka. Semmiféle olyan gondolat nem volt, hogy ezeket a munkákat elvégezzük, és a fenyves-alsóit nem. Úgy gondoltuk, hogy tavasszal a Bakay nádassal együtt azt is elvégezzük. Somogyi István képviselő Jobb lenne a fenyves-alsói strandot a tavasszal elvégezni, és oda kell figyelni a munka olyan kivitelezésére, ahogy mi azt megrendeljük. Buza Máté képviselő A nagystrandon nem lesz medertisztítás, de a szélét el kellene egyengetni. A Bakay nádas tisztítását tervezzük tavasszal. Ha viszont a strandrekonstrukciós munkák elkezdődnek a nagystrandon jövőre, felesleges lenne most ott bármit csinálni. Azt javaslom, hogy aki a kivitelezést elnyeri, adjon árajánlatot a fenyves-alsói strand tisztítására is. Szavaztatom a határozati javaslatot kiegészítve az elhangzott javaslattal. 170/2012.(XI.30.)Kt.sz. határozat 1.) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.évi költségvetési tartalékának terhére Ftot biztosít az István király utcai, és a Pozsonyi utcai kijelölt fürdőhely valamint az Avar utcai partszakasz előtti tómeder tisztítására. Egyúttal megbízza a polgármestert, hogy a Fenyves Kft-vel a István király utcai, és a Pozsonyi utcai kijelölt fürdőhely valamint az Avar utcai partszakasz előtti tómeder tisztításának elvégzésére a vállalkozói szerződést kösse meg. 2.) A Fenyves-alsói strand tisztításának munkáira szerezzen be árajánlatot. Határidő:15 nap - szerződéskötésre Felelős:

4 4 2.) Tájékoztató térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről Arról kellene nyilatkoznunk, hogy a plusz költséget vállaljuk-e. Úgy gondolom, hogy jövőre úgyis lesz ismét pályázati lehetőség, újra benyújtjuk. Egyenlőre még a pályázat online oldalán elbírálás alatt van, a kivitelező kapott olyan információt, hogy nem nyertünk. Ha nem sikerül a pályázat, akkor gondoljuk át, hiszen 12 kamerával a település 2/3-át le tudjuk fedni. Olyan kamerára van szükség, amely éjszaka is látja a rendszámokat. A fonyódi rendőrkapitány felajánlotta a segítségét a kamerák helyének meghatározását illetően. Haszon Zsolt képviselő Ajánlanám a VILLTECH Kft-t, hogy kérjünk ajánlatot. Ez az egy cég, aki vállalta a rendszer kiépítését. Határozati javaslat: A pályázat eredményének ismeretében az előterjesztést újratárgyaljuk. 171/2012.(XI.30.)Kt.sz. határozat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerák telepítésére benyújtott pályázatunk eredményének ismeretében az előterjesztést újra tárgyalja. Határidő: értelem szerint Felelős: 3.) Pályázat benyújtásához önerő biztosítása Kérem majd, hogy adják ki a vízjogi létesítési engedélyt, hiszen már a támogatási szerződést is aláírtuk, és bonyolíthatnánk a közbeszerzési eljárást. Szavaztatom a határozati javaslatot a 4.) pont nélkül, mert már szerepel a költségvetésükben. 172/2012.(XI.30.)Kt.sz. határozat

5 5 1.) Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Belügyminisztérium által kiírt EU Önerő Alap támogatására pályázat benyújtását. A tervezett fejlesztés megnevezése: Balatonfenyves Imremajor ivóvízminőség javítása Azonosítószám: KEOP / Összköltsége: nettó ,-Ft Pénzügyi ütemezése: Projektelem Szerződés vagy tevékenység Szerződés vagy tevékenység kezdete (év, hónap) év (Ft) Összesen Szerződés vagy tevékenység vége (év, hónap) Ingatlan és vagyoni Csatlakozás más értékű jog vízellátó rendszerhez Építési munkák Csatlakozás más vízellátó rendszerhez Projektmenedzsment Általános menedzsment Közbeszerzés Közbeszerzési tanácsadó Mérnöki feladatok Tájékoztatás és Tájékoztatás nyilvánosság Egyéb projektelem költség Kedvezményezett által igényelt előleg Kedvezményezett által igénybevett előleg elszámolása/visszafizetése Összesen: Pénzügyi forrásainak összetétele és éves ütemezése: Forrás Elszámolható Nem Összesen (Ft) % (Ft) elszámolható (Ft) I. saját forrás , ,- 10 II. egyéb tám III. a támogatási , ,- 90 kon strukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen , , ) A pályázathoz szükséges ,-Ft összegű önrészt biztosítja.

6 6 3.) Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: november 30. Felelős: 4.) Adórendeletek módosítása Ugyan még a törvény nincs kihirdetve, de az általunk megalkotott rendeletet ki kell hirdetni dec. 2-ig, hogy a jövő évben tudjuk alkalmazni. Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Ma jelent meg a közlönyben a 178/2012. törvény. Szavaztatom a telekadó rendelet módosítását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 18/2007.(XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról (jegyzőkönyvhöz mellékelve) Szavaztatom az idegenforgalmi adó rendelet módosítását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (jegyzőkönyvhöz mellékelve) Szavaztatom az iparűzési adó rendelet módosítását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete A helyi iparűzési adóról szóló 20/2006.(VIII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

7 7 (jegyzőkönyvhöz mellékelve) 5.) Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat végelszámolással történő megszűnése Márciusban döntöttünk a tárulás megszüntetéséről. A kintlévőségek mértéke olyan szintre emelkedett ettől az időponttól, hogy az elképzelhetetlen számomra. December 20-ig van az OTP felé kötelezettségvállalásunk, amíg rendeznünk kell a hátralékot. Dr. Tóthné dr. Sass mónika jegyző Az OTP felé készfizető kezesek vagyunk. Ha nem vállaljuk a teljesítést, akkor felmondják a szerződést. Ha kifizetjük ezt az összeget, akkor egyenesen az OTP felé fizessük. A kintlévőségekre pedig kérünk tételes kimutatást. Év elején még csak 1,8 M Ft volt ez az összeg. Ami a mi kintlévőségünk, az 800 E Ft-ot tesz ki. Nem kellene egy független könyvvizsgáló? Javasolnám, hogy valaki képviseljen bennünket. Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Itt az merülhet fel, hogy az 5,6 M Ft valóban kintlévőség-e. Esetleg még abba lehet belekapaszkodni, hogy milyen kifizetések történtek. A fennmaradó rész 1,8 M Ft, amivel számoltunk, hogy ki kell fizetnünk. Ezt az anyagot december 20-ig van idő átnézni. Haszon Zsolt képviselő Nyugodtabban fizetnénk ki ezt az összeget, ha tudjuk, hogy a kintlévőségeket be tudjuk hajtani, és az valóban mennyi. Határozati javaslat: a képviselő-testület a napirendet a következő ülésen újratárgyalja. Felkéri a polgármestert, hogy bízza meg a belső ellenőrt az anyag átvizsgálására. Szavaztatom. 173/2012.(XI.30.)Kt.sz. határozat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat végelszámolással történő megszűnéséről szóló előterjesztést a következő ülésen újra tárgyalja.

8 8 Felkéri a polgármestert, hogy bízza meg az önkormányzat belső ellenőrét az anyag átvizsgálására. Felelős: Határidő: decemberi ülés 6.) Pótelőirányzat kérése Tekintettel arra, hogy januártól komoly változások lesznek, ezért javaslom, hogy önkormányzat minden dolgozója részére biztosítsunk fél havi illetményt jutalomként. A fizikai dolgozókat is érinti? Igen, az önkormányzat dolgozóit érinti. Ez 4 M Ft + járulék összeget jelent. Csak akkor szavazom meg, ha mindenki automatikusan a fél havi bért megkapja, egyébként nem. Kalmár Lajos képviselő Én úgy gondolom, hogy aki többet dolgozik, az többet kapjon, de ez az intézményvezető joga. Haszon Zsolt képviselő Ha egy havi jutalomban gondolkodunk, az pontosan a dupláját jelenti? Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Igen, az 8 M Ft +járulék. Gyanó Józsefné képviselő Úgy gondolom, hogy most a változások miatt mindenki kapja meg a fél havi illetményének megfelelő összeget. Jegyzőasszony azt mondja, hogy megtehetem, hogy írásban ajánlom az intézményvezetők részére, hogy egységesen osszák ki a jutalmat, és adjanak róla tájékoztatást. Határozati javaslat: A Képviselő-testület pótelőirányzatként az önkormányzat dolgozói részére fél havi illetményének megfelelő összeget biztosít.

9 9 Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők részére javasolja ezen összeg mindenki számára történő kifizetését.