A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG KULTÚRÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG KULTÚRÁJA"

Átírás

1 Bódi Zsuzsanna A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG KULTÚRÁJA The Culture of the Gypsies in Hungary Válogatott bibliográfia A Selected Bibliography Tartalom Contents Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból 1. ÁLTALÁNOS MŰVEK / GESAMTVOLKSKUNDE / GENERAL WORKS 1.1. Források/Quellen /Sources Bibliográfia, lexikon / Bibliographie, Lexika / Bibliography, Encyclopedias Magyar néprajzi bibliográfiák / Ungarische volkskundliche Bibliographien / Bibliographies of Hungarian Ethnography Magyar helyismereti bibliográfiák / Ungarische lokalgeschichtliche Bibliographien / Bibliographies of Hungarian Local History Magyar zenetudományi bibliográfiák / Ungarische musikwissenschaftliche Bibliographien / Bibliographies of Hungarian Musicology A cigány kutatás hazai bibliográfiái / Bibliographien der Forschung der Zigeuner in Ungarn / Bibliographies of Gypsy Researches in Hungary Lexikonok / Lexika / Encyclopedias Szöveges források / Handschriftliche Quellen / Written Sources Képi források / Bildkunde / Pictorial sources 1.2. Kutatási hírek / Nachricthen über die Forschung / Research News Múzeumok, kiállítások /Museen, Ausstellungen / Museums, Exhibitions Néprajzi gyűjtés, kutatási beszámolók /Sammeln, Fragebogen, Forschungsbeichte / Collecting, Questionnaires, Reports on Research 1.3. Tudománytörténet, módszertan, kutatók / Geschichte der Volkskunde, Methoden, Techniken, Forscher/ History of Ethnography, Methods and Aids, Researchers Tudománytörténet / Geschichte der Volkskunde / History of Ethnography Módszertan / Methoden, Techniken / Methods and Aids Kutatók / Forscher / Researchers Acton, Thomas Bakó Ferenc Balázs Gusztáv Balogh János, ipolysághi Bari Károly Barthelemy, André Courthiade, Marcel Csalog Zsolt Csenki Imre Csenki Sándor Demeter Zayzon Mária Erdős Kamill Gémes Balázs Habsburg József Károly főherceg Herrmann Antal Kallós Zoltán Karsai Ervin Leksza Manus Loss Sándor ( ) Martin György Réger Zita

2 Sáfár Sándor Sárosi Bálint Solt Ottilia Stewart, Michael Sinclair Sztojka Fardi, nagyidai Vajda Imre Víg Rudolf Wlislocki Henrik Társtudományok / Nachbarwissenschaften / Neighbouring disciplines Cigány holokauszt / Zigeunerholocaust /Gypsy Holocaust Magyar nyelvterületen kívül élő cigányok. Válogatás a magyar nyelven megjelent művekből / Zigeuner ausserhalb Ungarns. Auswahl aus werken die in ungarischer Sprache erschienen sind / Gypsies outside Hungary. Selection from works published in Hungarian 2. TELEPÜLÉS SIEDLUNGSGESCHICHTE SETTLEMENT HISTORY 2.1. Általános összefoglaló munkák / Allgemeines / General articles 2.2. Helyi néprajzi, helytörténeti, szociológiai és antropológiai kutatások / Local researches in ethnography, local history, sociology an anthropology 3. NÉPI ÉPÍTÉSZET, LAKÁSKULTÚRA VOLKSARCHITEKTUR, WOHNKULTUR FOLK ARCHITECTURE, HOME CULTURE 4. JELEK, SZIMBÓLUMOK ZEICHEN UND SYMBOLE SIGNS AND SYMBOLS 5. GAZDÁLKODÁS, MESTERSÉGEK ECONOMY, CRAFTS 5.1. Általános összefoglaló munkák / Allgemeines / General articles 5.2 Egyes területek / Spezielles /Special Subjects Textilművészet, hímzés / Textilkunst, Stickereien / Textile art, embroidery Famegmunkálás / Holzbearbeitung/ Woodwork Fémművesség / Metallbearbeitung/ Metalwork Egyebek / Varia / Various Objects 5.3. Gyűjtögetés, vadászat, halászat / Sammelwirtschaft, Jagd, Fischerei / Hunter-collectors, Fishing 5.4. Piac, vásár / Märkte, Messen / Markets, Fairs 6. VISELET, ÉKSZER TRACHT, SCHMUCK COSTUME, JEWELLERY 7. TÁPLÁLKOZÁS NAHRUNG ALIMENTATION 8. SZOKÁSOK, MINDENNAPI ÉLET BRAUCH, ALLTAGSLEBEN CUSTOMS, EVERYDAY LIFE 8.1. Egyes szokástípusok / Einzelnes / Special subjects Születés, keresztelés, nevelés / Geburt, Taufe, Kindererziehung / Birth, Baptism, Education Szerelem, házasság / Liebe, Hochzeit / Love, Marriage Halál, temetés / Tod, Begräbnis / Death and Burial Ünnepi szokások / Kalenderbräuche / Calendar Customs Játék, szabadidő / Spiel, Unterhaltung / Games, Entertainment Vegyes közlés / Vermischtes / Miscellaneous Articles 9. TÁRSADALOMNÉPRAJZ SOZIALE U. RECHTLICHE VOLKSKUNDE SOCIAL TRADITIONS 9.1. Társadalom / Gesellschaft / Society

3 9. 2. Jogszokás / Rechtliche Volkskunde / Legal Customs 10. NÉPHIT, VALLÁSI NÉPRAJZ RELIGION, VOLKSGLAUBE RELIGION, MYTHOLOGY Néphit / Volksglaube/ Mythology Népi vallásosság / Volksfrömmigkeit / Popular Piety 11. NÉPI ORVOSLÁS VOLKSMEDIZIN TRADITIONAL MEDICINE Népi állatismeret / Volkszoologie / Animal-lore 12. NÉPKÖLTÉSZET VOLKSPOESIE UND VOLKSERZÄHLUNG POPULAR POETRY AND FOLK NARRATIVE Népköltészet (Gyűjtemények) / Folk Poetry (Collections) Népdal / Volkslied / Folk-songs Ballada / Ballade / Ballad Elméleti kérdések / Allgemeines / General Artices Szövegközlések / Text / Texts Népmese / Märchen / Folktale Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles Szövegközlések / Text / Texts Népmonda / Volkssage / Myths and legends Élettörténet / Lebensgeschichte / Life stories Visszaemlékezések a holokausztra / Erinnerungen an den Holocaust /Recollections of the Holocaust Népköltészet (Kisműfajok) / Volksrede / Popular speech 13. ZENE ÉS TÁNC MUSIK UND TANZ MUSIC AND DANCE Zene / Musik / Music Elméleti kérdések zenetörténet / Allgemeines Musikgeschichte / General Articles History of Music Cigányzenészek zenész cigányok / Gypsy musicians musical Gypsies Ablakos Lakatos Dezső Ádám István ( ) Amaro Suno Ando Drom Angyalszemek Babos Gyula Balázs Elemér Group Balogh Dezső Balogh Gusztáv Balogh Csibe Jenő Balogh Kálmán Balogh Rudolf Bangó Margit Barcza Horváth József Berkes Béla Berki István Berki László Besh o drom Bihari János ( ) Boross Lajos (1925- Boka Károly ( ) Budai Aladár ( ) Bura Kovács Andor ifj. Burai Zsigmond Cziffra György Czinka Panna ( )

4 Czutor Béla ( ) Dankó Pista ( ) Déki Lakatos Sándor (1945- Duka dinasztia Egri János Ifj. Erdélyi Náci ( ) Farkas Gyula Farkas Miska ( ) Fátyol Károly ( ) Fátyol Mihály ( ) Fátyol Tivadar (1953- Fekete Vonat Gáspár László Halper László Horváth Elek Gömbös Horváth Gyula Horváth Zolo Zoltán Járóka János Járóka Sándor ( ) Ifj. Járóka Sándor (1953- Jávori Vilmos Jávorkai Sándor Jávorkai Ádám Jelinek Emil - Emilio Juhász Miczura Mónika L.L. Junior Kállai János Id. Kállai Kiss Ernő Kalyi Jag Kanizsa Csillagai Kathy Horváth Lajos Khanci Dos Kovács Andor Kőszegi Imre Lajkó Félix Lakatos György Lakatos Sándor ( ) Lakatos, Roby Lakatos, Tony Mágó Károly Magyari Imre ( ) Ifj. Magyari Imre ( ) Magyari József Mocsár Gyula Molnár László ( ) Molnár László Molnár László Nagyecsedi Fekete Szemek Oláh Cumó Árpád Oláh Ernő Ifj. Oláh Ernő Oláh Ibolya Oláh Kálmán Ökrös Oszkár Ökrös Ottó Parno Graszt Pege Aladár (1939- Puka Károly (1963- Rácz Aladár ( ) Rácz Kálmán Rácz Kati Rácz Laci ( ) Rácz Ödön Rácz Pali ( )

5 Radics Béla ( ) Rajkó Romaní Jag Romano Drom Romano Glaszo Romanyí Rota Romantic Ruha István Sági Balogh Jancsi ( ) Salamon János ( ) Sánta Ferenc Sárközi József Snétberger Ferenc Suha Balogh Kálmán ( ) Suki András Sümegi Kiss József Szakcsi Lakatos Béla (1943- Szalai Antal ( Tagú Cigányzenekar Ifj. Szénási Ferenc Szénási Sándor Ifj. Szénási Sándor Szilvási Gypsy Folk Band Szolnoki Barna Gyöngyök Ternipe Váradi Roma Café Hangszer / Instrumente / Musical Instruments Tánc / Tanz / Dance 14. NÉPNYELV VOLKSSPRACHE VERNACULAR Elméleti kérdések, leíró nyelvészet, szociolingvisztika / Allgemeines, Beschreibende Sprachwissenschaft, Soziolinguistik / General articles, Descriptive linguistics, Socio-linguistics Névtan / Onomatologie /Onomatology RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE / ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS / ABBREVIATIONS

6 Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból Selection from the Ethnographical Literature in Hungarian about the Gypsies 1. ÁLTALÁNOS MŰVEK / GESAMTVOLKSKUNDE / GENERAL WORKS 1.1. Források/Quellen /Sources Bibliográfia, lexikon / Bibliographie, Lexika / Bibliography, Encyclopedias Magyar néprajzi bibliográfiák / Ungarische volkskundliche Bibliographien / Bibliographies of Hungarian Ethnography 1. SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. [Bibliographie der ungarischen Volkskunde.] Akadémiai Kiadó: Budapest, p. 2. SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. [Bibliographie der ungarischen Volkskunde.] Akadémiai Kiadó: Budapest, p. 3. SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. [Bibliographie der ungarischen Volkskunde.] Akadémiai Kiadó: Budapest, p. 4. SERFŐZŐNÉ GÉMES Magda: A magyar néprajztudomány bibliográfiája [Bibliographie der ungarischen Volkskunde.] Néprajzi Hírek (last issue every year.) CSERBÁK András: Magyar néprajzi bibliográfia. [Bibliography of Hungarian Ethnography.] (1988-tól 1992-ig) Néprajzi Múzeum: Budapest, PIRÓTH István: Magyar néprajzi bibliográfia [Bibliography of Hungarian Ethnography, ] Néprajzi Múzeum: Budapest, TERBÓCS Attila: Magyar néprajzi bibliográfia [Bibliography of Hungarian Ethnography, ] Néprajzi Múzeum: Budapest, NAGY Réka: Magyar néprajzi bibliográfia [Bibliography of Hungarian Ethnography, ] Néprajzi Múzeum Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, p. Magyar helyismereti bibliográfiák / Ungarische lokalgeschichtliche Bibliographien / Bibliographies of Hungarian Local History 9. BODOR Antal GAZDA István: Magyarország honismereti irodalma [Bibliography of Local History in Hungary.] Függelék: a vármegyetörténeti sorozatok. Könyvértékesítő Vállalat: Budapest, p. (Tudománytár. A Könyvértékesítő Vállalat utánnyomás-sorozata.) 10. SZILÁGYI Miklós: Helyi kiadású helytörténeti monográfiák [Monographs in Local History Published Locally.] Ethnographia (XCV) ; pp Magyar zenetudományi bibliográfiák / Ungarische musikwissenschaftliche Bibliographien / Bibliographies of Hungarian Musicology 11. DZSIBRAILNÉ MOLNÁR Zsuzsanna: A magyar zenetudomány bibliográfiája. [Bibliography of Hungarian Musicology.] Zenetudományi dolgozatok (1977-től 1978-ig.) 12. DZSIBRAILNÉ MOLNÁR Zsuzsanna POGÁNY György: A magyar zenetudomány bibliográfiája [Bibliography of Hungarian Musicology 1979.] Zenetudományi dolgozatok pp POGÁNY György: A magyar zenetudomány bibliográfiája. [Bibliography of Hungarian Musicology.] Zenetudományi dolgozatok (1980-tól 1990-ig.) 14. POGÁNY György SZEPESI Zsuzsanna: A magyar zenetudomány bibliográfiája [Bibliography of Hungarian Musicology ] Zenetudományi dolgozatok BÁLDI Judit: A magyar zenetudomány bibliográfiája [Bibliography of Hungarian Musicology ] Zenetudományi dolgozatok pp BENYOVSZKY Mária SZEPESI Zsuzsanna: A magyar zenetudomány bibliográfiája [Bibliography of Hungarian Musicology ] Zenetudományi dolgozatok pp BENYOVSZKY Mária SZEPESI Zsuzsanna: A magyar zenetudomány bibliográfiája [Bibliography of Hungarian Musicology ] Zenetudományi dolgozatok pp A cigány kutatás hazai bibliográfiái / Bibliographien der Forschung der Zigeuner in Ungarn / Bibliographies of Gypsy Researches in Hungary 18. BÁRSONY János (szerk.): Válogatás a cigányokkal kapcsolatos sajtótermékekből, [A selection from the press coverage of the Rom, ] Népművelési Intézet, Budapest, p. 19. BÁRSONY János (szerk.): Válogatás a cigányokkal kapcsolatos sajtótermékekből, [A selection from the press coverage of the Rom, ] Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztálya, Budapest, p. 20. BENEDEK Katalin (összeáll. és bev.) ANGYAL Katalin és CSERBÁK András közreműködésével: Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája. [Bibliography of the Repertoire of Gypsy Storytellers.] MTA Néprajzi Kutató Intézet, Budapest, p. (Magyar Népmesekatalógus / Catalogue of Hungarian Folktales, 10/I.) 21. BÓDI Zsuzsanna: Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához. [Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary.] Magyar Művelődési Intézet from Internet: Évente kétszer frissítve. 22. BÓDI Zsuzsanna: Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból. [Selection from the Ethnographical Literature in Hungarian about the Gypsies.] In LIGETI György (szerk.): Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába. Made With Macromedia, Budapest, CD 23. BÓDI Zsuzsanna: Magyarországi cigány írók és költők műveinek válogatott bibliográfiája. [Selected Bibliography of the Works of Gypsy Writers and Poets in Hungary.] In LIGETI György (szerk.): Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába. Made With Macromedia, Budapest, CD

7 24. BÓDI Zsuzsanna: Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból. [Selection from the Ethnographical Literature in Hungarian about the Gypsies.] In KOVALCSIK Katalin CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Essays on the Social Situation and Culture of Gypsies.] BTF IFA MKM: Budapest, pp (Tanítók kiskönyvtára, 9.) 25. BÓDI Zsuzsanna: Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból. [Selection from the Ethnographical Literature in Hungarian about the Gypsies.] In KOVALCSIK Katalin CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Essays on the Social Situation and Culture of Gypsies.] (2. jav., bővített kiadás) IFA OM ELTE: Budapest, pp (Tanítók kiskönyvtára, 9.) 26. BÓDI Zsuzsanna: Herrmann Antal cigány kutatásai. Válogatott bibliográfia. [Antal Herrmann s Gypsy Researches. Selected Bibliography.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Tanulmányok Herrmann Antal emlékére. [Studies in Memory of Antal Herrmann.] MNT: Budapest, pp , ill. Magyar és angol ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 8.) 27. BÓDI Zsuzsanna: Herrmann Antal adattári hagyatéka. Cigányok. [The Archival Heritage of Antal Herrmann. Gypsies.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Tanulmányok Herrmann Antal emlékére. Studies in Memory of Antal Herrmann. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, (Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 8.) 28. BÓDI Zsuzsanna: Cigány néprajzi tanulmányok Bibliográfia. [Studies In Roma (Gypsy) Ethnography Bibliography.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Soha többé Visszaemlékezések a holokausztra. [Never again Recollections of the Holocaust. Nikana majbuter... Seripe p-o holokaust.] MNT: Budapest, pp Magyar, cigány és angol ny. (Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 9.) 29. BÓDI Zsuzsanna: Cigány néprajzi tanulmányok Bibliográfia. [Studies In Roma (Gypsy) Ethnography Bibliography.] Internet: BÓDI Zsuzsanna: Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból. [Selection from the Ethnographical Literature in Hungarian about the Gypsies.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. Gypsy Ethnographical Researches is Central and Eastern Europe. MNT: Budapest, pp Magyar és angol nyelven. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 10.) 31. BÓDI Zsuzsanna: Magyarországi cigányzene válogatott bibliográfia a téma irodalmából. [Gypsy Music in Hungary Selected Bibliography from the Literature of the Theme.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Tanulmányok a magyarországi cigányzenéről. [Studies on Gypsy Music in Hungary.] MNT: Budapest, pp Összef. angol ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 11.) 32. BÓDI Zsuzsanna: A magyarországi cigányság kultúrája. Válogatott bibliográfia. [The Culture of the Gypsies in Hungary. A Selected Bibliography.] Magyar Művelődési Intézet: Budapest, p. Magyar és angol ny. (Roma módszertani kiadványok, 3.) 33. BÓDI Zsuzsanna BALOGH Lídia: Összesített bibliográfia. [Summary Bibliography.] In KOVALCSIK Katalin CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Essays on the Social Situation and Culture of Gypsies.] BTF IFA MKM: Budapest, pp (Tanítók kiskönyvtára, 9.) 34. BÓDI Zsuzsanna BALOGH Lídia: Összesített bibliográfia. [Summary Bibliography.] In KOVALCSIK Katalin CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Essays on the Social Situation and Culture of Gypsies.] (2. jav., bővített kiadás) IFA OM ELTE: Budapest, pp (Tanítók kiskönyvtára, 9.) 35. BÓDI Zsuzsanna KOVALCSIK Katalin: Diszkográfia. [Discography.] In KOVALCSIK Katalin CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Essays on the Social Situation and Culture of Gypsies.] BTF IFA MKM: Budapest, pp (Tanítók kiskönyvtára, 9.) 36. BÓDI Zsuzsanna KOVALCSIK Katalin: Diszkográfia. [Discography.] In KOVALCSIK Katalin CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Essays on the Social Situation and Culture of Gypsies.] (2. jav., bővített kiadás) IFA OM ELTE: Budapest, pp (Tanítók kiskönyvtára, 9.) 37. BÓDI Zsuzsanna MÁTÉ Mihály: Magyarországi cigány holokauszt válogatott bibliográfia. [Holokaust e rromenqo and-e Hungària bibliogràfia. Hungarian Gypsy Holocaust Selected Bibliography.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Soha többé Visszaemlékezések a holokausztra. [Never again Recollections of the Holocaust. Nikana majbuter... Seripe p-o holokaust.] MNT: Budapest, pp , Magyar, cigány és angol ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 9.) 38. GULYÁS Sándor (összeáll.): Cigány témájú publikációk bibliográfiája. Pest megyei Tanács VB. Cigányügyi Koordinációs Bizottsága: Budapest, p. (Módszertani kézikönyv, 5.) Kéziratként sokszorosítva 39. GYEBNÁR Györgyné: Cigányirodalom. [Gypsy Literature.] Sarkadi Nagyközségi Könyvtár: Sarkad, p. 40. HEGEDÜSNÉ ZÖLDI Hedvig (Összeáll.): Cigány irodalmi különgyűjtemény a FSZEK VIII/2. sz. Könyvtárában: bibliográfia. [Separate Gypsy literary collection in subsidiary no.viii/2 of FSZEK library. Bibliography ] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: Budapest, p. 41. HUBER Kálmánné: Válogatott bibliográfia a romológia felszabadulás utáni magyar nyelvű irodalmából. [Selected Bibliography of the post-1945 Hungarian Literature of Romology.] Baranyai Művelődés ; pp Baranyáról megjelent művek részletesen. 42. IPACS Edit: Cigányság Magyarországon. Válogatott bibliográfia. [Gypsies in Hungary. Selected Bibliography.] Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár: Szentendre, p. 43. KALLA Éva (szerk.): ROMA. Válogatás a cigányokkal kapcsolatos sajtótermékekből, [Selection from the press coverage of the Rom.] Népművelési Intézet Felnőttnevelési Osztálya, Budapest, p. 44. KALLA Éva (szerk.): ROMA. Válogatás a cigányokkal kapcsolatos sajtótermékekből, [Selection from the press coverage of the Rom.] Népművelési Intézet Művelődésiotthon és Klub Osztálya, Budapest, p. 45. KERTÉSZ János: A cigánykérdés bibliográfiai vázlata. [A Bibliographic Sketch of the Gypsy Question.] Magyar Kisebbség (16) ; pp , 18; pp , 19; pp MÁTÉ Mihály: Válogatás a magyarországi cigányság kultúrájából. [A Selection of the Culture of Gypsies in Hungary.] Szerzői kiadás: Dombóvár, CD 47. MÁTÉ Mihály: Tematikus bibliográfiák 1. Cigány tanulók oktatása nevelése. Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, p., CD mellékletttel (Gypsy Studies Cigány Tanulmányok, 11.)

8 48. MÁTÉ Mihály: Tematikus bibliográfiák 2. Cigány foglalkozások cigány mesterségek. Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék: Pécs, p. (Gypsy Studies Cigány Tanulmányok, 17.) 49. PETHEŐ Lászlóné PODLOVICSNÉ HÁRSKUTI Katalin: A cigányság Válogatás a téma irodalmából. [The Rom. Selection from the Relevant Literature.] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár: Miskolc, p. (A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ajánló bibliográfiái, 2.) 50. PETHEŐ Lászlóné: Cigányság. Válogatás a téma irodalmából. [The Rom. Selection from the Relevant Literature.] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár: Miskolc, p. 51. POMOGYI László: A magyarországi cigányság történetének válogatott bibliográfiája. [A Selected Bibliography of the History of the Rom in Hungary.] ELTE Állam és Jogtörténeti TDK: Budapest, p. (Állam- és jogtörténeti bibliográfiák, 5.) 52. PONORI THEWREWK Emil: Irodalmi kalauz. [Literary Guide.] In JÓZSEF főherceg: Cigány nyelvtan. MTA: Budapest, pp PRÓNAI Csaba: Wlislocki Henrik művei. Bibliográfia. [Works of Henrik Wlislocki. Bibliography.] In KÁRPÁTHY Gyula (szerk.): Apostolok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Hermann (!) Antal és Erdős Kamill a cigányokért. [Like Apostles. Henrik Wlislocki, Archduke Joseph, Antal Hermann (!) and Kamill Erdõs for the Gypsies.] SMdigital Kiadó: Budapest, pp SZARKA Péter: Folyóirat-bibliográfia. A romológia újabb válogatott szakirodalma [Bibiography of periodicals. A more recent selected bibliography of Romology.] In SZARKA Péter (szerk.): Add meg, Isten, add meg, amit kérek tőled. Romológiai tanulmányok. TSF Pedagógiai Főiskolai kar: Békéscsaba Szarvas, pp SZARKA Péter: A békéscsabai tanítóképző főiskolán írt romológia tárgyú szakdolgozatok [Diploma dissertations in Romology written at the Teachers Training College in Békéscsaba.] In SZARKA Péter (szerk.): Add meg, Isten, add meg, amit kérek tőled. Romológiai tanulmányok. TSF Pedagógiai Főiskolai kar: Békéscsaba Szarvas, pp SZILI Erika: Ajánló bibliográfia a cigányságról. [Recommended Bibliography about the Rom.] Deák Ferenc Megyei Könyvtár: Zalaegerszeg, p. 57. TIPRAY Tivadar: Adalékok a cigányokról szóló irodalomhoz. [Addenda to Gypsy Bibliography.] Magyar Könyvszemle II pp VÁGH Mária POZSONYI Ágnes: A cigányság társadalmi helyzete. [The Social Position of the Rom.] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: Budapest, p. (Tematikus szociológiai bibliográfiák, 4.) 59. VÁGH Mária GERÉB Zsófia: A cigányság helyzete. Válogatás az újabb magyar irodalomból. [The Gypsies Status. Selection from Recent Hungarian Literature.] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: Budapest, (Tematikus szociológiai bibliográfiák, 15.) 60. VÁGH Mária: A cigányság helyzete. Válogatás az újabb magyar irodalomból június [The Gypsies Status. Selection from Recent Hungarian Literature június] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: Budapest, p. (Tematikus szociológiai bibliográfiák, 20.) 61. VÁGH Mária: A romológia magyar nyelvű irodalmának válogatott bibliográfiája. [A Selected Bibliography of the Hungarian Works in Romology.] In SZEGŐ László (szerk.): Cigányok, honnét jöttek merre tartanak? [Gypsies. Where from where to?] Kozmosz: Budapest, pp VÁGH Mária: A cigányság helyzete. Válogatás az újabb magyar irodalomból 1981 július 1983 december. [The Gypsies Status. Selection from Recent Hungarian Literature 1981 július 1983 december.] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: Budapest, (Tematikus szociológiai bibliográfiák, 21.) 63. VEKERDI József: A magyarországi cigánykutatások története. Irodalom. [A History of Gypsy Research in Hungary. Bibliographic Abstracts.] KLTE, Debrecen, pp (Folklór és etnográfia, 7.) Lexikonok / Lexika / Encyclopedias 64. WLISLOCKI Henrik: Cigányok. [The Gypsies.] In Pallas Nagy Lexikona. IV. k. Pallas: Budapest, pp JÓZSEF főherceg: A cigánynyelv gramatikája. [The Grammar of Romani.] In Pallas Nagy Lexikona. IV. k. Külön melléklet. Pallas: Budapest, pp. I XIII. 66. WLISLOCKI Henrik: A cigányok életmódja, szokásai, hiedelmei. [Way of Life, Customs, Beliefs of the Gypsies.] In Pallas Nagy Lexikona. IV. k. Külön melléklet. Pallas: Budapest, pp. XIII XXXIII., ill. 67. HERRMANN Antal: A cigányok népköltészete és zenéje. [The Folk Poetry and Music of the Gypsies.] In Pallas Nagy Lexikona. IV. k. Külön melléklet. Pallas: Budapest, pp. XXXIII XXXIX., kotta. 68. WLISLOCKI Henrik: Irodalom. [Bibliography.] In Pallas Nagy Lexikona. Külön melléklet. Pallas: Budapest, pp. XXXIX XLII. 69. JÓZSEF főherceg: Magyar cigány szógyűjtemény. [Hungarian-Romany Glossary.] In Pallas Nagy Lexikona. IV. k. Külön melléklet. Pallas: Budapest, pp. XLIII XLVIII. 70. Zenei Lexikon I III. [Dictionary of Music.] Szerk.: SZABOLCSI Bence TÓTH Aladár. Zeneműkiadó: Budapest, (Cigányokról / about Gypsies: pp ) 71. Magyar Néprajzi Lexikon 1 5. [Dictionary of Hungarian Ethnography.] Főszerk.: ORTUTAY Gyula. Akadémiai Kiadó: Budapest, (Cigányokról / about Gypsies: pp ) 72. Brockhaus Riemann Zenei Lexikon I III. [Brockhaus-Riemann Dictionary of Music] (szerk.): DAHLHAUS, Carl EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Zeneműkiadó: Budapest, (Cigányokról / about Gypsies: pp ) 73. Britannica Hungarica Világenciklopédia [World Encyclopedia] IV. k. Főszerk.: HALÁSZ György. Magyar Világ Kiadó: Budapest, (Cigányokról / about Gypsies: pp , 672.) 74. Magyar Nagylexikon [Hungarian Comprehensive Encyclopedia] V. k. Főszerk.: ÉLESZTŐS László. Magyar Nagylexikon Kiadó: Budapest, (Cigányokról / about Gypsies: pp ) 75. HEGEDŰS Sándor: Cigány irodalmi kislexikon. Konsept-H, Piliscsaba, p Szöveges források / Handschriftliche Quellen / Written Sources 76. BALOGH Ödön: Cigányok a Kiskunságon. [Gypsies in Kiskunság.] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata: Kiskunfélegyháza, p. 77. BANA József: A Lakatos kóborcigány-karaván győri letelepedésének krónikája. [The Chronicle of the Settling of the Migrating Gypsy Blacksmith Caravan in Győr.] In HONVÁRI János (szerk.): Győri tanulmányok 8. Győr megyei Város Tanács: Győr, pp Bibl. a jegyz.

9 78. BANA József: A Lakatos kóborcigány-karaván győri letelepedésének krónikája. [The Chronicle of the Settling of the Migrating Gypsy Blacksmith Caravan in Győr.] Phralipe (1) ; pp BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: XVIII. századi helyzetkép a Jászkun Kerület cigányságáról. [Survey of the Gypsies in Jászkun District in the 18 th Century.] Ethnica (4) ; pp BENCSIK János: A cigányok a 18. században Zemplén vármegyében. In BENCSIK János (szerk.): Erdős Kamill és a hazai romológia. [Kamill Erdős and Romology in Hungary.] Békés Megyei Képviselőtestület Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága: Békéscsaba, pp , ill. Összef. angol és német ny. 81. BÓDI Zsuzsanna: Egy 18. századi cigány összeírás Magyarországon. Tények és következtetések. [A 18 th Century Census of the Gypsies of Hungary. Facts and Conclusions.] Phralipe (3) ; pp BÓDI Zsuzsanna: Egy XVIII. századi magyarországi cigány összeírás. [An 18 th Century Census of Gypsies in Hungary.] In HALÁSZ Péter (szerk.): Magyar Művelődési Intézet Évkönyve Magyar Művelődési Intézet: Budapest, pp Bibl. a jegyz. 83. BÓDI Zsuzsanna: Egy 18. századi magyarországi cigány összeírás. [A 18th Century Census of the Gypsies of Hungary.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Romanothan. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, pp , ill. Magyar és angol ny. (Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 13.) 84. BÓDI Zsuzsanna: A Pest megyei cigányok évi összeírása. [Zusammenschreibung der Zigeuner im Komitat Pest im Jahre 1768.] In NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Pest megyei Múzeumok Igazgatósága: Szentendre, II. k. pp , ill., térk. Bibl. pp Összef. német ny. (Studia comitatensia, 24.) 85. ELEK György: A karcagi cigányság a 18. században. [The Gypsies in the 18 th Century in Karcag.] Jászkunság (37) ; pp HEICZINGER János: A cigányok letelepítésének kezdete Fejér megyében. [Die Anfänge der Zigeunersiedlung im Komitat Fejér.] Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője: Veszprém, pp Bibl. a jegyz. Összef. német ny. 87. HEICZINGER János: Fejezetek a cigánykérdés alakulásáról. [Chapters in the History of the Gypsy Question.] Fejér Megyei Történeti Évkönyv pp Bibl. p HŐGYE István: Adatok a Zemplén megyei cigányság XVII XVIII. századi történetéhez. [Data on the History of Zemplén County s Gypsy People in the XVII XVIII. Century.] A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei XXII pp Bibl. a jegyz. 89. KÁDÁR Zsuzsa: A 19. század végi magyarországi cigány társadalom. [The Gypsy Society of Hungary in the 19 th Century.] Regio (4) ; pp Bibl. a jegyz. Összef. angol ny. 90. KERTESI Gábor KÉZDI Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. [The Roma Population in Hungary. Documentation and Data Collection.] Socio-typo: Budapest, p., ill., térk. 91. KOLLÁR József LÁZÁR Tibor: A jászsági cigányok. [The Gypsies of the Jászság Region.] Regio (4) ; pp Összef. angol ny. 92. KOVÁCS János: A czigányok Szegeden I III. [The Gypsies in Szeged I III.] Ethnographia (VI) pp , , KOVÁCS János: A czigányok Szegeden I III. [The Gypsies in Szeged I III.] Phralipe (2) ; pp , 5; pp , 6; pp MÉSZÁROS László: Délszlávok és cigányok a dunántúli hódoltság területén. [South Slavs and Gypsies in the Part of the Transdanubia Occupied by the Turks.] Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője ; pp MÉSZÁROS László: A hódoltsági latinok, görögök és cigányok történetéhez. (XVI. századi oszmán török szórványadatok.) [To the History of the Latins, Greeks and Gypsies under the Turk. (Sporadic Ottoman-Turkish Data from the 16 th Century)] Századok ; pp MÉSZÁROS László: A XVIII. századi cigányösszeírások Bács-Kiskun megyei adatai. [Statistical Data of the 18 th Century Gypsy Conscriptions in County Bács-Kiskun.] Statisztikai Szemle (56) pp Bibl. p Összef. orosz és angol ny. 97. MEZEY Barna POMOGYI László TAUBER István: A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban [The Gypsy Question in Hungary in Documents ] Kossuth: Budapest, p. Bibl. a jegyz. 98. MÓRÓ Mária Anna: Mária Terézia cigány rendeletei és a Baranya megyei cigány összeírások [The Gypsy Statutes of Maria Theresia and the Censi of the Gypsies in Baranya County ] Baranyai Helytörténetírás pp NAGY Pál: Cigányperek Magyarországon. I. Korai perek. [Gypsy Lawsuits. I. Early Lawsuits.] 1506/ Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Tanszék, Romológia Szeminárium: Pécs, p. (Gypsy Studies Cigány Tanulmányok, 1.) 100. NAGY Pál: Cigányperek Magyarországon II. [Gypsy lawsuits in Hungary II.] Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, p. (Gypsy Studies Cigány Tanulmányok, 9.) 101. NAGY Pál: Cigányperek a Dél-Dunántúlon. [Gypsy lawsuits in South-Transdanubia in Hungary] Szerk.: GÉMES Balázs. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, p. Összefogl. német, cigány és angol ny. (Romológiai Kutatóintézet Közleményei, 6.) 102. NAGY Pál: Források a siklósi cigányok múltjából ( ) Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, p. Összefogl. német, cigány és angol ny. (Romológiai Kutatóintézet Közleményei, 8.) 103. Népszámlálás Nemzetiségi kötődés. A nemzeti és etnikai kisebbségek adatai. [Census National affiliations. Data of the national and ethnic minorities. ] Központi Statisztikai Hivatal: Budapest, p NOVÁK Veronika: Cigány oklevelek és kiváltságlevelek az Esterházy család levéltárában. [Gypsy Diplomas and Letters Patent in the Esterházy family archives.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Romanothan. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, pp Magyar és angol ny. (Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 13.) 105. SZABÓ László: Mária Terézia 1760/61-es cigányrendelete a Jászságban. [The 1760/61 Gypsy Statutes of Maria Theresia in Jászság.] Jászkunság (12) ; pp SZOMSZÉD András: A nógrádi cigányság története az összeírások tükrében. [The Gypsies of Nógrád County in the Censi.] Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve XIII pp Bibl. a jegyz. Összef. német ny SZUHAY Péter: A magyarországi cigányok összeírása 1893-ban. [The Census of Gypsies in Hungary in 1893.] Amaro Drom (4) ; pp , ill TÓTH Péter: Cigányok Miskolcon a 18. század közepén. [Zigeuner in Miskolc in der Mitte des 18. Jahrhunderts.] A Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve ( ) pp Bibl. a jegyz. Összef. német ny.

10 109. VISSI Zsuzsanna: A Komárom megyei cigányság egy 120 éve készült összeírás tükrében. [Gypsies in Komárom County in a Census Made 120 Years Ago.] Új Forrás (7) ; pp ZSUPOS Zoltán: Az erdélyi aranymosó cigányok 1783-as összeírása. [The 1873 Census of Transylvanian Gold-washing Gypsies.] Néprajzi Értesítő LXVII LXX. ( ) pp , ill. Bibl. p Összef. angol ny ZSUPOS Zoltán: Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században. [Nomadic Tax-paying and Gold-washing Gypsies in Transylvania in the 18 th Century.] (szerk.): BÓDI Zsuzsanna. MNT: Budapest, p., ill. Bibl. pp Magyar és angol ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 4 5.) Képi források / Bildkunde / Pictorial sources 112. BÓDI Zsuzsanna: A cigányság történetének képi forrásai. [Pictorial Sources of the History of the Gypsies.] Kethano Drom Közös Út (1) ; pp , pp , ill BERNÁTH Péter: A távolságtartó megközelítés. Roma karakterek a két háború közti magyar játékfilmben. Beszélő III. folyam, (7) ; pp , ill HAJNAL László Endre: Nagyvárosi cigányok. [Gypsies in a Big City.] Fotóesszé. Tabula (1) ; pp , ill (kárpáthy) [KÁRPÁTHY Gyula]: Európa legszebb cigány albuma. Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. [The Finest Album of Gypsies in Europe. Pictures from the 20 th Century History of the Roma in Hungary. ] Kethano Drom Közös Út (1) ; pp , ill PÓCSIK Andrea: A romák ábrázolása kortárs magyar filmekben. Beszélő III. folyam, (8) ; pp , ill POLYÁK Laura: Cigányok Mucsáról. Az élclapi karikatúrák cigányképe. Beszélő III. folyam, (7) ; pp , ill SZÖLLŐSSY Ágnes: Cigány a képen. Cigányábrázolás a XIX-XX. századi magyar képzőművészetben. Beszélő III. folyam, (7) ; pp , ill SZÖLLŐSSY Anna: Cigányok a XIX. századi magyar színpadon. Beszélő III. folyam, (7) ; pp , ill SZUHAY Péter: A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből. [An der Peripherie der Gesellschaft. Bilder aus dem Leben der ungarischen Zigeuner.] Néprajzi Múzeum Főv. Tan. VB. CSZMMK: Budapest, p., ill. Bibl. a jegyz. Magyar és német ny. Összef. angol ny SZUHAY Péter: A néprajzi kutatás forrásai. [Sources of Ethnographic Research.] Amaro Drom (4) ; , ill SZUHAY Péter: Az egzotikus vadembertől a hatalom önnön legitimálásáig. A magyarországi cigányokról készített fotók típusai. Beszélő III. folyam, (7) ; pp , ill SZUHAY Péter: Egyről a kettőre. Roma női sorsok Magyarországon. Kiállítás az Országházban, Budapest, július. Beszélő III. folyam, (8) ; pp , ill SZUHAY Péter (szerk.): Cigány-kép Roma-kép. A Néprajzi Múzeum Romák Közép- és Kelet-Európában című nemzetközi kiállításának képeskönyve. [Illustrated book of the international exhibition Roma in Central and Eastern Europe organized by the Museum of Ethnography.] Néprajzi Múzeum: Budapest, p., ill. Magyar és angol ny SZUHAY Péter BARATI Antónia: Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy. [Pictures of the History of Gypsies in Hungary in the 20 th Century. World is a ladder which some go up, some go down. ] Néprajzi Múzeum: Budapest, p., ill. Bibl. pp TAMÁS Ervin RÉVÉSZ Tamás: Búcsú a cigányteleptől. [Farewell to the Gypsy Quarters.] Kossuth: Budapest, p., ill Kutatási hírek / Nachricthen über die Forschung / Research News Múzeumok, kiállítások /Museen, Ausstellungen / Museums, Exhibitions 127. BALASSA Iván: Erdős Kamill és a Roma Múzeum terve. [Kamill Erdős and the Plan of a Roma Museum.] Honismeret (23) ; pp BARI Károly VARGA Kálmán, P.: Cigány néprajzi kiállítás. Műtárgylista. [Gypsy Ethnographic Exhibition. List of Exhibits.] Gödöllői Művelődési Központ: Gödöllő, p BENCSIK János: A cigányság és a múzeumi munka Gyulán. [The Rom and Museum Work in Gyula.] In KAJDI Béla HAVAS Gábor BÁRSONY János (szerk.): Az 1978-as békéscsabai cigány közművelődési konferencia. I II. Népművelési Intézet: Budapest, I. k. pp BENCSIK János: A cigányok változó jelenünkben. Kiállításvezető. [Gypsies in Our Changing Present. Exhibition Guide.] A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum: Gyula, p., ill. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, 73.) 131. Blaha [BLAHA Márta]: Kiállítás a cigányság XX. századi történetéről. [Exhibition about the 20 th Century History of the Rom.] Amaro Drom (3) ; p. 21., ill BÓDI Zsuzsanna: Országos megmérettetés. Cigány népművészek alkotásai a XII. Országos Népművészeti Kiállításon. [National Showing. Works of Gypsy Artists at the 12 th National Folk Art Exhibition.] Lungo Drom (V) ; pp BÓDI Zsuzsanna: Magyarországi cigány mesterségek I. Országos Kiállítása. [1 st National Exhibition of Gypsy Master Craftsmen in Hungary.] Lungo Drom (VI) ; pp , ill G. J. : Dokumentumok a győri cigányok múltjából. [Documents from the Past of the Gypsies in Győr.] Kisalföld május 20. p HEGEDŰS Sándor: Egyelőre álom: Cigány Múzeum. [A Dream Only: the Roma Museum.] Barátság (8) ; pp , ill HERRMANN Antal: A népesség ethnographiája. [The ethnography of the population.] In Az ezredvégi magyar állam és népe. Kiállítási katalógus I. köt. Budapest, pp KERÉNYI György: Romák a múzeumban. Beszélgetés a Néprajzi Múzeum roma kiállításáról. [The Rom in the Museum. Conversation about the Roma Exhibition in the Museum of Ethnography.] Amaro Drom. (8) ; pp KOVÁCS Gyula: A néprajzi kiállítás. [Ethnographic Exhibition.] Ethnographia (VII) ; p ORSÓS László Jakab: Koncepció a romokon. Roma kiállítás a Néprajzi Múzeumban. [Conception on the Ruins. Roma Exhibition in the Museum of Ethnography.] Amaro Drom (8) ; p SZABÓ Ernő, P.: Világ létráján föl, s alá [Up and down the ladder of the world...] Amaro Drom (3) ; pp , ill SZUHAY Péter: A Néprajzi Múzeum cigányság történetével foglalkozó kiállításairól. [Exhibitions of the Ethnographic Museum Dedicated to the History of the Gypsies.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és

11 Kulturális Konferencia előadásai. MNT: Budapest, pp , ill. Bibl. p. 58. Magyar és angol ny. Összefogl. cigány ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 2.) 142. SZUHAY Péter: A Néprajzi Múzeum cigány gyűjteménye és kutatásai. [The Gypsy Collection and Researches by the Museum of Ethnography.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet Európában. [Gypsy Ethnographical Researches in Central and Eaastern Europe.] MNT: Budapest, pp Magyar és angol ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 10.) 143. SZUHAY Péter: A Néprajzi Múzeum cigány gyűjteménye és kutatásai. [The Gypsy Collection and Researches by the Museum of Ethnography.] Barátság (9) ; pp TÓTH Zoltán József: Cigány szemmel. Magyarországi cigány folklór és irodalom. [With the Eye of the Roma. Hungarian Roma Folklore and Literature. Opening address of a book exhibition.] Könyvkiállítás megnyitója. Kethano Drom Közös Út (6) ; p. 6., ill Néprajzi gyűjtés, kutatási beszámolók /Sammeln, Fragebogen, Forschungsbeichte / Collecting, Questionnaires, Reports on Research 145. BALÁZS Gusztáv: Gyűjtőúton a Hollandiában élő cigányoknál. [Field Work among the Gypsies in the Netherlands.] A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve ( ) pp , ill. Bibl. p Összef. német ny BARAKSÓ Erzsébet: Folklórkutatás Hollandiában. [Folklore Research in the Netherlands.] Kelet-Magyarország (50) ; p. 3. (Interjú Balázs Gusztávval) 147. BODGÁL Ferenc: Gyűjtőúton Erdős Kamillal. [Collecting with Kamill Erdős.] Múzeumi Kurir (I) ; pp BÓDI Zsuzsanna: Gyermekélet táplálkozás cigány közösségekben. Gyűjtési útmutatók. [Life of Children Diet in Gypsy Communities. Guidelines for Collection.] Magyar Művelődési Intézet: Budapest, p. Bibl. pp , (Roma módszertani kiadványok, 2.) 149. BÓDI Zsuzsanna: Gyermekélet táplálkozás cigány közösségekben. Néprajzi gyűjtési útmutatók. [Life of Children Diet in Gypsy Communities. Guidelines for Collection.] 2. kiadás. Magyar Művelődési Intézet: Budapest, p. Bibl. pp , pp CSENKI Imre: Levél a cigányokról. [Letter about the Gypsies.] Nagyvilág (12) ; pp ERDŐS Kamill: Jelentés gyűjtőútjáról, május áig. [Report on Acquisition of Ethnographic Objects from Gypsy Blacksmiths and Metal-workers in Kiskundorozsma and Kiskunhalas. May 10 20, 1961.] In VEKERDI József (szerk.): Erdős Kamill cigánytanulmányai. [Collected Gypsy Studies of Kamill Erdős.] Békés m. Tan. VB. CIKOBI Gyulai Erkel Ferenc Múzeum: Békéscsaba, pp , ill., Összef. angol ny. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, 78.) 152. ERDŐS Kamill: Beszámoló néprajzi-tárgyvásárlási gyűjtőútjáról Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében június [Account on Acquisition of Ethnographic Objects in Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár Counties, June 20 30, 1961.] In VEKERDI József (szerk.): Erdős Kamill cigánytanulmányai. [Collected Gypsy Studies of Kamill Erdős.] Békés m. Tan. VB. CIKOBI Gyulai Erkel Ferenc Múzeum: Békéscsaba, pp , ill. Összef. angol ny. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, 78.) 153. ERDŐS Kamill: Beszámoló néprajzi-tárgyvásárlási gyűjtőútjáról Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében június [Account on Acquisition of Ethnographic Objects in Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár Counties, June 20 30, 1961.] In KÁRPÁTHY Gyula (szerk.): Apostolok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Hermann (!) Antal és Erdős Kamill a cigányokért. [Like Apostles. Henrik Wlislocki, Archduke Joseph, Antal Hermann (!) and Kamill Erdõs for the Gypsies.] SMdigital Kiadó: Budapest, pp , ill FELFÖLDI László: Cigány folklórhagyományok. [Gypsy Folklore Traditions.] In Múzeumi kutatások Csongrád megyében Szeged, pp GUNDA Béla: Cigány gyógyítók és mesemondók. [Gypsy Healers and Storytellers.] In GUNDA Béla: Néprajzi gyűjtőúton. Alföldi Magvető Kiadó: Debrecen, pp HERRMANN Antal: Az én Náczi sógorom. [My brother-in-law Náczi.] Veszprémi Független Hírlap (XI) ; p. 1. Heltay Nándorral közös gyűjtőútjukról. [About his collecting trip with Nándor Heltay.] 157. MÁRIASSY Vanda: Dunától a Gangeszig. [From the Danube to the Ganges.] Amaro Drom (6) ; pp , ill NAGY Olga: Cigány barátaim között. Erdélyi cigány mesemondók. [Among my Gypsy Friends. Gypsy Story-Tellers in Transylvania.] Regio (4) ; pp NAGY Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Cigány barátaim között. [Wanderings in an Enthralling Landscape. Among my Gypsy Friends.] Erdélyi Gondolat Könyvkiadó: Székelyudvarhely, p. Bibl. pp NAGY Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Cigány barátaim között.[my peregrinations in a fabulous landscape. Among my Gypsy friends.] (részlet) Amaro Drom (5) ; pp RÉZMŰVES Melinda: Cigány Néprajzi Tábor, [Gypsy Ethnographic Camp, 1990.] Néprajzi Hírek (19) ; pp TAMÁS Amaryllis: Gyere, Misi, a vásárba! (Szegő Judit nyelvészeti gyűjtőmunkájáról.) [Come, Misi, to the Market! On the Language Collecting Work of Judit Szegő.] Amaro Drom (5) ; pp , ill ZALKA Imre: A Dunától a Gangeszig Kultúra nyomozók. [From the Danube to the Ganges. Detectives of Culture.] Phralipe (7) ; pp , ill Tudománytörténet, módszertan, kutatók / Geschichte der Volkskunde, Methoden, Techniken, Forscher/ History of Ethnography, Methods and Aids, Researchers Tudománytörténet / Geschichte der Volkskunde / History of Ethnography 164. BALASSA Iván: A magyarországi cigány (roma) néprajzkutatás kezdetei. [The Beginnings of Gypsy (Roma) Ethnographic Research in Hungary.] In KÁRPÁTHY Gyula (szerk.): Apostolok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Hermann (!) Antal és Erdős Kamill a cigányokért. [Like Apostles. Henrik Wlislocki, Archduke Joseph, Antal Hermann (!) and Kamill Erdõs for the Gypsies.] SMdigital Kiadó: Budapest, pp , ill BÁNSZKY Mária: Szerbiai cigány kutatások kutatástörténeti áttekintés. [Roma researches in Serbia overview of research history.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet Európában. [Gypsy Ethnographical Researches in Central and Eaastern Europe.] MNT: Budapest, pp Magyar és angol ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 10.)

12 166. BÁNSZKY Mária: Szerbiai cigány kutatások kutatástörténeti áttekintés. [Roma researches in Serbia overview of research history.] Barátság (9) ; pp BÓDI Zsuzsanna: Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi, Történeti, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia. [Readings of the Ist International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture.] Budapest, március Néprajzi Hírek (22) ; pp CSONGOR Anna SZUHAY Péter: Cigány kultúra, cigány kutatások. [Gypsy Culture, Gypsy Researches.] Budapesti Könyvszemle (4) ; pp DANKÓ Imre: Erdős Kamill emlékülés Gyulán. (1987. május 25.) [Conference in Memory of Kamill Erdős in Gyula. (May 25, 1987)] Néprajzi Hírek (16) ; pp EPERJESSY Ernő: A magyarországi cigány néprajzi kutatások időszerű feladatai. [Topical Tasks of Gypsy Ethnographic Research in Hungary. Le ungrikonethmeske romenge puranyimaston rodime vramutne trabi.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai. MNT: Budapest, pp Bibl. pp Magyar és angol ny. Összef. cigány ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 2.) 171. EPERJESSY Ernő: A magyarországi cigány néprajzi kutatások áttekintése [A review on the Gypsy ethnographic studies in Hungary 2002.] In BENCSIK János (szerk.): Erdős Kamill és a hazai romológia. [Kamill Erdős and Romology in Hungary.] Békés Megyei Képviselőtestület Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága: Békéscsaba, pp , ill. Összef. angol és német ny ERDŐS Kamill: Cigánykutatók. [Gypsy Researchers.] In A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Jubileumi Évkönyve. Gyulai Erkel Ferenc Múzeum: Gyula, pp ERDŐS Kamill: Cigánykutatók. [Gypsy Researchers.] In VEKERDI József (szerk.): Erdős Kamill cigánytanulmányai. [Collected Gypsy Studies of Kamill Erdős.] Békés m. Tan. VB. CIKOBI Gyulai Erkel Ferenc Múzeum: Békéscsaba, pp Bibl. a jegyz. Összef. angol ny. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, 78.) 174. GÉMES Balázs: Már több mint 100 éve! Intő-emlékeztető adatok a cigány kutatásról és a cigány múzeumra vonatkozó javaslatokról. [More than a Hundred Years Ago! A Warning Memo about Gypsy Researches and the Suggestions for a Roma Museum.] Kethano Drom Közös Út (4) ; pp , ill HAVAS Gábor: Cigányok a szociológiai kutatások tükrében. [Gypsies in the Mirror of Sociological Research.] In GLATZ Ferenc (szerk.) KEMÉNY István (összeáll.): A cigányok Magyarországon. [Gypsies in Hungary.] Magyar Tudományos Akadémia: Budapest, pp Bibl. a jegyz. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián.) 176. HAVAS Gábor: Szociológiai kutatások. [Sociological Researches.] In KEMÉNY István (szerk.): A magyarországi romák. [The Rom in Hungary.] Útmutató Kiadó: Budapest, pp (Változó világ, 31.) 177. HERRMANN Antal: A nemzetközi cigány-tudós társaság. [The International Gypsy Lore Society.] Ethnographia (XIV) ; pp HOHENWARTER, Peter: Élményeim a pécsi konferencián. (Magyarországi romák kultúrája és oktatása. Pécs, július) [My Experiences at the Pécs Conference. (The Culture and Education of the Roma in Hungary. Pécs, July 2001)] Barátság (8) ; p , ill IHÁROSI Ibolya: Díj Erdős Kamill emlékére. Cigány önkéntes hagyománykutatók konferenciája. [A Prize in memory of Kamill Erdős. The Conference of Voluntary Gypsy Folklore Researchers.] Kethano Drom Közös Út (4) ; pp , ill Jegyzőkönyv a TIT Szociológiai és Néprajzi Csoportjának cigány kutatással foglalkozó június 8-i konferenciájáról. [Record of the Conference on Gypsy Research of the Sociological and Ethnographic Departments of the Society for the Popularization of Science.] TIT: Budapest, p. (CSENKI Imre, IGAZ Mária, M. LADVENICZA Ilona, MÁNDOKI László, MÉSZÁROS György, SZEGŐ László, SZIKLAI Imre, TOMKA Miklós és mások) 181. KEMÉNY István: A romakutatásokról [On Romological Researches 1 2.] Amaro Drom (7) ; pp , 4; pp KERTÉSZ WILKINSON Irén: Kincskeresők. A közép-európai cigány néprajz első konferenciája. [Treasure-seekers. 1st Conference of Central European Gypsy Ethnography.] Amaro Drom (11) ; pp KRÍZA Ildikó: Erdős Kamill egy megvalósult álma. [A realised dream of Kamill Erdős.] Romológiai kutatások Szekszárdon. In BENCSIK János (szerk.): Erdős Kamill és a hazai romológia. [Kamill Erdős and Romology in Hungary.] Békés Megyei Képviselőtestület Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága: Békéscsaba, pp , ill. Összef. angol és német ny KRÍZA Ildikó: Erdős Kamill egy megvalósult álma. [A realised dream of Kamill Erdős.] Romológiai kutatások Szekszárdon. Kethano Drom Közös Út (10) ; pp , ill MANN, Arne B.: A szlovákiai romológiai kutatások áttekintése. In PRÓNAI Csaba (szerk.): Lokális cigány közösségek Gömörben. Identitásváltozatok marginalitásban. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet: Budapest, p., 4 tkp. (Kisebbségi léthelyzetek interetnikus viszonyok. Adatok, elemzések, kutatási eredmények.) 186. NAGY Gusztáv: A néppé válás művészete. A Nemzetközi Népművészeti Szövetség 3. Európai Konferenciája Sárváron. [The Art of Becoming a Nation. 3rd European Conference of the International Folk Art Association at Sárvár.] Amaro Drom (2) ; p. 23., ill N. N.: Cigány Néprajzi Napok. [Roma Ethnographic Days.] Gödöllő, november Amaro Drom (7) ; pp. 14, POZSONY Ferenc: Az erdélyi cigánykutatások eredményei. [The Achievements and Tasks of Gypsy Research in Transylvania.] In BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet Európában. [Gypsy Ethnographical Researches in Central and Eaastern Europe.] MNT: Budapest, pp Bibl. pp Magyar és angol ny. (Cigány néprajzi tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography, 10.) 189. POZSONY Ferenc: Az erdélyi cigánykutatások eredményei. [The Achievements and Tasks of Gypsy Research in Transylvania.] Barátság (9) ; pp PRÓNAI Csaba: Cigánykutatás és kulturális antropológia. Rövid vázlat. [Romological Research and Cultural Anthropology. A Short Sketch.] ELTE BTK Kulturális Antropológiai Tanszéki Szakcsoport Csokonai V. Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék: Budapest Kaposvár, p PRÓNAI Csaba: A kulturális antropológiai cigánykutatások rövid története. [A Brief History of Gypsy Researches of Cultural Anthropology.] Magyar Tudomány (CIV, új folyam XLII) ; pp PRÓNAI Csaba: A kulturális antropológiai cigánykutatások rövid története. [A Brief History of Gypsy Researches of Cultural Anthropology.] In FORRAY R. Katalin (szerk.): Romológia Ciganológia. [Romology Gypsy Studies.] Dialóg Campus Kiadó: Budapest Pécs, pp Bibl. pp (Bővített változat) 193. PRÓNAI Csaba: A kulturális antropológiai cigánykutatások 1987 után Nagy-Britanniában, Franciaországban és Olaszországban. [The

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása. Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása. Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Cigány gyerekek családi és intézményi szocializációja BAI0120 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 gyakorlati jegy A szemináriumokon való részvétel: a TVSZ előírásai szerint. 1 házi dolgozat

Részletesebben

Cigány gyerekek szocializációja CGB2009, CGB2009L TEMATIKA

Cigány gyerekek szocializációja CGB2009, CGB2009L TEMATIKA Cigány gyerekek szocializációja CGB2009, CGB2009L Nappali: heti óraszám: 1 óra gyakorlat Levelező: félévi óraszám: 5 óra gyakorlat Zárási forma: gyakorlati jegy Kreditérték: 2 TEMATIKA Nyíregyháza, 2018.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI)

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Kállai Ernő Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Osztály: Romakutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: kallai.erno@tk.mta.hu Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5224 Épület: T (Emelet,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó MEGYEI BEMUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYE Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. szervező: Józsa Kata telefon: +36 30 3657966, e-mail:

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter. TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter. TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter Családi csődvédelem TELEFON: 72/512-770

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Tanuló neve azonosító felvételi sorrend Megjegyzés

Tanuló neve azonosító felvételi sorrend Megjegyzés Élelmiszer- és vegyiáru eladó Tervezett létszám: 12 fő Süveges Attila 10. B 1 felvéve Földvári Beáta 10. B 2 felvéve Vadász Brigitta 10. B 3 felvéve Kun Ibolya 10. B 4 felvéve Baktai Vivien 10. B 5 felvéve

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.)

7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) MEGYE Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai

Részletesebben

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 14 éves és ez alatti 1 5089 SZŐKE-KISS Jácint 2003 00:20:00 Nem Fóton Járok Iskolába 4:00 min/km +00:00:00 2 5091 TAKÁCS Levente Márton 2004 00:21:04 Garay János Általános Iskola, Fót 4:12 min/km

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban. Tárgyfelvétel típusa. Tárgy kredit

Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban. Tárgyfelvétel típusa. Tárgy kredit Anglisztika BA - Szakfelelős: Dr. Hegedűs Irén egyetemi docens Tárgykód Tárgycím Félév szám Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban Tárgy kredit Tárgyfelvétel típusa Tárgykövetel mény Heti óraszám1 Heti

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest I. korcsoport fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest I. korcsoport fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Fazekas Mihály Ált. Isk. 36,700 37,000 73,700 2 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 37,400 35,800 73,200 3 Szentendre Szent András Katolikus Ált. Isk. 36,200 36,800 73,000 4 Nagykanizsa

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Effi Korcsoport. Besorolás

Effi Korcsoport. Besorolás Effi 18-29 : 10:54 065 Fábián Norbert 1989 Ózd HTP Effi 18-29 065 10:54 2:34:00,00 2:36:54,89 0:02:54,89 1 9:08 019 Juhász András 1992 FKI XX. HTP Effi 18-29 019 9:08 0:48:00,00 0:51:24,49 0:03:24,49 2

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi. Hely Rsz Név Szév Nettó idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi. Hely Rsz Név Szév Nettó idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 1 9035 FAZEKAS Attila 1970 00:37:38 00:08:50 00:09:28 00:09:36 00:09:42 3:45 min/km +00:00:00 2 9150 THURAUER Roman 1977 00:37:54 00:08:51 00:09:28 00:09:41 00:09:53 3:47 min/km +00:00:15 3 9051 HAJTMAN

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK (Eredmények)

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK (Eredmények) Eredmények [1] Nr. 1. Tagozat Színháztudomány I. II. I Kertész Lilla (SZTE BTK) 2. Régi magyar irodalom Farkas Flóra 3. Populáris irodalom és kultúra Babos Orsolya (ME BTK) 4. Összehasonlító irodalom és

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Félmaratoni OB Budapest,2007.szeptember 2. Éremtáblázat

Félmaratoni OB Budapest,2007.szeptember 2. Éremtáblázat Félmaratoni OB Budapest,2007.szeptember 2. Éremtáblázat Hely Klub Arany Ezüst Bronz Összes 1. PFK 3 2 1 6 2. VEDAC 2 1 1 4 3. Vasas-Homansoft 2 0 1 3 4. UTE 1 1 0 2 5. MISI SC 0 1 2 3 6. Békéscsabai AC

Részletesebben

PÁRTÁLLAM ÉS NEMZETISÉGEK ( )

PÁRTÁLLAM ÉS NEMZETISÉGEK ( ) PÁRTÁLLAM ÉS NEMZETISÉGEK (1950-1973) Összeállította, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta: Tóth Ágnes Kecskemét, 2003 TARTALOM Bevezető. 1. Budapest, 1950. március 21. A Vallás- és Közoktatási

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése dátuma: 2015.03.31. 1 NYZCS/14/12289497 SIMON GYULA 4 357,00 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12290655 CZUBOR SÁNDORNÉ 3 101,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12289468 KINCSES GÁBOR FERENC 2 520,00 520 000 520 000

Részletesebben

Név Titulus Kollégium Választó elektori gyűlés

Név Titulus Kollégium Választó elektori gyűlés Név Titulus Kollégium Választó elektori gyűlés Baksa József Bánhidi Sándor dr. dr. Orbán Zsófia pót Nyugat-Dunántúl (regionális civil szervezetek kollégiumválasztó ) Győri-Dani Lajos pót Hódi Gyula Dél-Alföld

Részletesebben

53. OPTTTT-Budapest Eredmények

53. OPTTTT-Budapest Eredmények A2 (turista) kategória Helyezés Csapat Csapattagok ep.hiba idő hiba elmélet hiba Összesen 1. MTDSC6 Mánik Ágnes; Varga Tibor 50 20 38 108 2. MTDSC 2 Lukács László; Lukácsné Nagy Zsuzsanna; Lukács Henrietta

Részletesebben

A 2018-ra vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2018-ra vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2018-ra vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Acta Antiqua Academiae Kiadó Megítélt támogatás (forint)

Részletesebben

Az OPSz KÜLDÖTTGYŰLÉSI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE az Országos Polgárőr Szövetség év november 28. napján tartott küldöttgyűlésén

Az OPSz KÜLDÖTTGYŰLÉSI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE az Országos Polgárőr Szövetség év november 28. napján tartott küldöttgyűlésén Az OPSz KÜLDÖTTGYŰLÉSI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE az Országos Szövetség 2015. év november 28. napján tartott küldöttgyűlésén Sor a Küldött 1. 1. Országos Szövetség és Dr. Túrós András P00000018 Sor a 2. 1.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistájának végeredménye H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Fodor Artúr Törökszentmiklósiak 61 2 Drotter Zsolt Grande Szanda 33 3 Tóth

A IV. osztály góllövőlistájának végeredménye H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Fodor Artúr Törökszentmiklósiak 61 2 Drotter Zsolt Grande Szanda 33 3 Tóth A IV. osztály góllövőlistájának végeredménye H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Fodor Artúr Törökszentmiklósiak 61 2 Drotter Zsolt Grande Szanda 33 3 Tóth Norbert Trakció 31 4 Szelindi Ádám Népsport 28 5 Gombos

Részletesebben

TÁMOP B.2-13/

TÁMOP B.2-13/ Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban A projekt támogatási összege: 493 405 276 Ft Megvalósítás időszaka: 2014. február 01. 2015. június 30. Kedvezményezett: Pécsi

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem Péterfi Gábor MUNKAHELYEK 2013 - Evangélikus Pedagógiai Intézet, történelem tantárgygondozó 2000 - Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, középiskolai tanár, tanított szaktárgyak:

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

Két Keréken Békésben kerékpáros túramozgalom teljesítői. 1 Barna Krisztina Miskolc

Két Keréken Békésben kerékpáros túramozgalom teljesítői. 1 Barna Krisztina Miskolc 1 Barna Krisztina Miskolc 1994.05.10. 1994.05.13. 2 Imregh István Miskolc 1994.05.10. 1994.05.10. 3 Pintér József 1955 Győr 1994.07.06. 1994.07.13. 4 Rácz Krisztián 1977 Békéscsaba 1994.05.01. 1994.08.30.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Kossuth Lajos Ált. Isk.

Kossuth Lajos Ált. Isk. 1 12 Debrecen Vezető: Lakatos István, Ladányi Zoltán Vénkerti Ált. Isk. és AMI Tóth Dávid 9,100 8,900 8,300 26,300 Jenei Bence 9,300 9,000 8,500 26,800 Kiss Ákos 9,400 9,200 9,400 28,000 Barbócz Bence

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

202. tanterem. 101 Idegenvezető, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 9kny.a. Születési hely

202. tanterem. 101 Idegenvezető, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 9kny.a. Születési hely 202. tanterem 101 Idegenvezető, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 9kny.a hely 1. Antal Zsófia 72362045816 Debrecen 2003.10.11. 2. Arnócz Nikolett 72369980208 Debrecen 2004.04.17. nem tud jelen lenni

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Ajánlott és felhasznált irodalom

Ajánlott és felhasznált irodalom Ajánlott és felhasznált irodalom AMBRUS Péter 1985 Alkohol az életmódban (Egy szegénytelep élete). Budapest: Művelődéskutató Intézet 1988 A Dzsumbuj. Egy telep élete. Budapest: Magvető 1994 Cigányság és

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1988. augusztus 27., szombat 10 óra Pontverseny eredménye: 1. Budapest 2. Pest megye 3. Szolnok megye 4. Békés megye 5. Hajdú Bihar megye 6. Heves megye 7.

Részletesebben

Néprajzi tanulmányok Apátfalváról Szerkesztette: Bárkányi Ildikó Szeged, 2015

Néprajzi tanulmányok Apátfalváról Szerkesztette: Bárkányi Ildikó Szeged, 2015 Könyvek Apátfalváról Néprajzi tanulmányok Apátfalváról Szerkesztette: Bárkányi Ildikó Szeged, 2015 Makó és Csanád vármegye régi képeslapokon Válogatás makói, mezőhegyesi és battonyai gyűjtők gyűjteményéből

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A Programozd a jövőd! pályázatán nyertes iskolai csapatok

A Programozd a jövőd! pályázatán nyertes iskolai csapatok A Programozd a jövőd! pályázatán nyertes iskolai csapatok 2019. május 1. Báthory Anna Református Szabolcs-Szatmár-Bereg Refibot 2. BMSzC Pataky István Szakgimnáziuma Pataky LEGO Team 3. IX. Kerületi Szent-

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

26. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton Magyar Köztársaság Félmaratoni Országos Bajnoksága

26. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton Magyar Köztársaság Félmaratoni Országos Bajnoksága 26. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton Magyar Köztársaság Félmaratoni Országos Bajnoksága Férfiak - Men Hely SzÉv Egyesület 10km Forditó BrutIdő 1. 42 Kovács Tamás 1983 VEDAC 00:31:16 00:45:35 01:06:04

Részletesebben

BUDAY-EMLÉKÉV 2017 a Buday Árpád és fia, Buday György tiszteletére rendezendő konferencia programja

BUDAY-EMLÉKÉV 2017 a Buday Árpád és fia, Buday György tiszteletére rendezendő konferencia programja Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és Régészeti Tanszék szervezésében BUDAY-EMLÉKÉV 2017 a Buday Árpád és

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Zsákoló Zsiráfok

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Zsákoló Zsiráfok 170818 170818 ALALA SALLY ALALA SALLY 2004.01.01. 2004.01.01. TAGFAG RANDA TAGFAG RANDA 159594 159594 BARNA NELLI BARNA NELLI 2003.12.11. 2003.12.11. HORVÁTH RITA HORVÁTH RITA 164499 164499 BERNÁTH LUCA

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

F.3. számú függelék. Fogyasztóvédelmi szervezetek, hatóságok, békéltető testületek

F.3. számú függelék. Fogyasztóvédelmi szervezetek, hatóságok, békéltető testületek Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.3. számú függeléke F.3. számú függelék szervezetek, hatóságok, békéltető testületek Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.3.

Részletesebben

Szálka Triatlon M egyéni abszolút eredmények

Szálka Triatlon M egyéni abszolút eredmények hely. hely. R.sz. Név Szül. Kategória kat. hely. Úszás Depo 1. Kerékpár Depo 2. Futás CÉL 1 1 215 HADHÁZI Máté Férfi 1991 Felnőtt 1 00:07:13 00:00:46 01:10:18 00:00:48 00:31:44 01:50:51 2 2 200 SZANISZLÓ

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km Férfi 1-2003 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 38,600 36,800 38,000 113,400 2 Nagykanizsa Hevesi Sándor Ált. Isk. 37,300 34,700 37,300 109,300 3 Szentendre Szent András Katolikus Ált. Isk. 37,100 34,800

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi Férfi 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km 1 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 2004+ 1 631 RÉVÉSZ Hunor 2004 00:31:36 00:31:58 00:00:30 01:04:05 48 77 6:06 min/km +00:00:00 2 188 BOTTÓ Balázs 2008 00:35:35 00:36:44 00:00:34 01:12:54 59 117 6:56 min/km +00:08:49 2018.06.24 13:25:59

Részletesebben

Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám:

Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám: 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ 2017. 05. 18 06. 09. Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám: 130509 1. Csík Tamás Gábor 2. Rostás Erik Adrián 3. Szegő Adorján József 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben