Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek felújítása. tervezési folyamat bemutatása és a koncepcióterv leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek felújítása. tervezési folyamat bemutatása és a koncepcióterv leírása"

Átírás

1 Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek felújítása tervezési folyamat bemutatása és a koncepcióterv leírása Zöldfa Stúdió Kft

2 A Megbízó Képviselője: Hiszékeny Dezső alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője Helembai Mihály ügyvezető XIII. kerületi Környezetgazdálkodási KNKft. Tájépítészet koncepció terv készítői Gábor Péter tájépítész, településrendezési vezető tervező Bardóczi Sándor tájépítész, tájépítész vezető tervező Cseh Zsófia tájépítész Borsós Ferenc, közlekedés tervező Budai Adrienn, közlekedés tervező A közösségi programalkotásban közreműködtek: Gábor Péter tájépítész, Dr. Dömötör Tamás tájépítész, Bardóczi Sándor tájépítész Sain Mátyás tájépítész Cseh Zsófia tájépítész Barna Katalin tájépítész hallgató Dénes Katalin tájépítész hallgató 2

3 TARTALOM A TERVEZÉS CÉLKITŰZÉSE... 4 VIZSGÁLAT... 5 KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERVEZÉSBEN Közösségi programalkotó fórumsorozat Reprezentatív közvéleménykutatás Tervezési program megalkotása A TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ TERV ISMERTETÉSE Országbíró gyalogos promenád Központi tér Kiserdő pihenőterületének fejlesztése Nagy játszótér Dombos játszótér Iskolaudvari sporttér kialakítása Pap Károly utcai fogadótér kialakítása Nagy- és kiskutya futtatók Közvilágítás, közbiztonság A parkolás kérdése Falfirkák, falfestmények AZ EGYEZTETŐ FÓRUMON MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNYEK TÁVLATI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

4 A TERVEZÉS CÉLKITŰZÉSE Az Országbíró lakótelep tengelyében végighaladó gyalogos közterület a kerület igazgatási központját és az Árpád-hídfő térség városközpont akcióterületével összekapcsoló terület. Reprezentatív gyalogos sétány kialakításával a házgyári lakótelep környezetminőségében jelentős javulás, arculatváltás valósulna meg, mely az egész terület presztízsét pozitívan befolyásolhatja. A gyalogos sétány a Béke-téri és az Árpád-hídi központ funkciójú területek közötti fizikai kapcsolatot javíthatja. A projekt révén egy új, reprezentatív gyalogos promenád, kerületi alközpont kialakulását eredményezheti. A sétánya a Gömb utca Pap Károly és Teve utcák közötti szakaszán történő közterület fejlesztéssel érheti el az Árpád-hídfő térségét. A beruházás az Üteg és Petneházy utcák mentén tervezett ingatlan-beruházás számára is jelentős előnyöket biztosít. Az AngyalZÖLD stratégia dokumentum Partnerségi és kommunikációs programja feladatokat fogalmaz meg a közparkok fejlesztésének módszertanára vonatkozóan. E szerint a közterületek felújítása során cél: Partnerség a közparkok felújítása, fenntartása során: Részvételi tervezés eszközeinek alkalmazása a közparkfelújítások során, az érintettek elvárásainak figyelembevétele. A tájépítészeti koncepció terv készítésének célja kettős. Elsődleges cél, egy hosszú távú és átfogó közterület fejlesztési koncepció kidolgozása volt a lakótelep egészére. Az ennek kacsán a 4

5 párhuzamosan megvalósult intenzív lakossági részvétellel zajló közösségi tervezi folyamat biztosította az itt élők bevonását a közterület fejlesztési célok megfogalmazásába. VIZSGÁLAT A tervezés során településrendezési, közlekedési, tájépítészeti szempontokból értékeltük a tervezési terület egészét, feltárva a területhasználati konfliktusokat illetve javaslatot téve a területhasználati funkcióváltásokra. Ezen túlmenően a lakótelepi terület öt karakteres területrészének minőségi elemzését végeztük el. Az elemzés helyszínei a : MOL kút melletti sportterület Dombos játszótér Központi (Országbíró u. Hajdú u. kereszteződésénél lévő) tér Nagy-játszótér Kiserdő A minőségi értékelés során azt vizsgáltuk, hogy ezek a közterületek arculata mennyire vonzó, mennyire megfelelően töltik be a rekreációs célú szabad terek által elvárható funkciókat, megközelítésük menyire akadálymentes, ökológia állapotuk mennyire megfelelő illetve, hogy az itt élők mennyire kedvelik, mennyire tekintik sajátjuknak az adott területrészeket. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERVEZÉSBEN Az Országbíró lakótelep és sétány közterület megújítási program alapvető célja, hogy az Országbíró lakótelep közterületeit "jobb hellyé" alakítsa. Olyan hellyé, ahol a lakosok szép, tiszta és biztonságos környezetben szívesen töltik szabadidejüket. Olyanná, amire az itt élők büszkék, amire vigyáznak és amely révén a környező lakóingatlanok értéke is növekszik. A fenti célkitűzés megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tervezési program az itt élők igényeinek figyelembevételével készüljön el. A lakossági igények lehetőség szerinti legteljesebb felmérése érdekében kétfajta módszert alkalmaztunk: 1. Közösségi programalkotó fórumsorozatot 2. Reprezentatív közvéleménykutatást. Közösségi programalkotó fórumsorozat A projekt keretében az Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek átfogó, hosszútávú felújítási programja kerül kidolgozásra a lakosság intenzív bevonásával. A lakossági fórumokat követően közterületfejlesztési koncepcióterv kerül kidolgozásra. A közösségi programalkotás keretébe négy programalkotó fórum rendezvényre került sor. A rendezvényekre a lakótelepen élők illetve a lakótelepi közterületeket, játszótereket használók kerültek meghívásra. A lakosság a rendezvényről szórólapokon keresztül, 3 db köztéri hirdetőtábláról illetve a Környezetgazdálkodási KNKft honlapjáról szerezhetett tudomást. A tervezés közbelső állomását az július 7-én megtartott koncepció terv egyeztető fórum volt. A tervezők itt ismertették a koncepció készítés során felmerült alternatívákat, melyek közül a megjelentek kiválaszthatták a számukra leginkább tetsző megoldásokat. A közösségi tervezésről készült emlékeztetők illetve a tervdokumentumok a oldalon elérhetők. Az oldal lehetőséget kínál lakossági véleményezésre is. 13

14 Rendezvény Időpont Érintettek Fórum téma Programindító fórum március 22. Társasházi képviselők Az Országbíró lakótelep közterület megújításának egésze 1. Programalkotó fórum április 7. Béke u. 8-10, Béke tér 5-6-7, Szegedi út 10-12, Üteg u A lakótelep keleti harmadának közterület fejlesztése 2. Programalkotó fórum április 13. Hajdú u , Petneházy u ,Szegedi út 6-8, Üteg u , A lakótelep középső harmadának közterület fejlesztése 3. Programalkotó fórum április 15. Hajdú u , Országbíró u. 2-4, Petneházy u , Röppentyű u. 5-7, Röppentyű köz 1-5, Szegedi út 2-4, A lakótelep nyugati harmadának közterület fejlesztése Koncepcióterv egyeztető fórum július 7. A lakótelep egésze Tervezési alternatívák, koncepcionális kérdések bemutatása, véleményezése Reprezentatív közvéleménykutatás A programalkotó fórumsorozattal párhuzamosan sor került egy közterületekkel, zöldterületekkel kapcsolatos közvéleménykutatásra is. A megkérdezettek nem, kor, és iskolai végzettség szerint reprezentálják a terület egész népességét. A felmérés során a 260 megkérdezettet a közterülethasználati szokásaikról, a közterületekkel kapcsolatos véleményükről illetve a fejlesztésekkel kapcsolatos igényeikről kérdeztük. Illetve prioritás sorrendet állíttattunk fel velük a fejlesztések fontossága szempontjából. (A közvéleménykutatás eredményeit külön dokumentáció tartalmazza.). A la-kóterületen élő lakosság 7,6%-át kitevő, az itt élők összetételét reprezentáló 260 fő biztosítja, hogy a közvéleménykutatás során meghatározott fejlesztési prioritások a lakosság egészének értékeit és érdekeit mutatják meg. A közvéleménykutatás eredménye letölthető a honlapról. Tervezési program megalkotása A tervezési program kialakításakor a közösségi programalkotás illetve a közvéleménykutatás eredményeit együttesen vettük figyelembe. A programban megfogalmazásra kerültek azok a meglévő értékek, melyek megőrzésére a fejlesztés során figyelmet kell fordítani. A tervezési program 14

15 tartalmazta a fórumsorozaton megfogalmazott kisebb és nagyobb volumenű fejlesztési elképzeléseket. Természetesen a fejlesztési igények között egymásnak ellentmondók is megfogalmazásra kerültek. A koncepcióterv bemutatása kapcsán éppen ezeknek az eltérő igényeknek a bemutatása, az ezekre kínált tervezői ötletek ismertetésére került sor. A tervezési program elérhető a honlapon. A TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ TERV ISMERTETÉSE Országbíró gyalogos promenád Az Országbíró lakótelep legnagyobb közterületi értéke a tengelyén végighaladó, gépjármű forgalommentes gyalogos sétány. A sétány közterületi, zöldfelületi fejlesztésével kapcsolatban két alternatíva fogalmazódott meg: 1) A jelenleg burkolt sétányfelületen kialakításra kerülő növény kazetták, illetve planténeres fák elhelyezésével, díszburkolat kialakításával történő sétányfejlesztés. 2) A gyalogos felület mentén lévő zöldfelületeken történő virágfelületek kialakításával, a sétány felületének részbeli leaszfaltozásával (gyermek kerékpár és görkorcsolya sáv), részbeli díszburkolat kialakításával történő közterületi fejlesztés. 1 Növénytartó kazetták a sétány felületen, díszburkolattal 2 Virágos felületek a sétány szélein, aszfaltsáv és díszburkolat. 15

16 Központi tér A lakótelep központi terét az Országbíró u. Hajdú u. kereszteződése alkotja. A terület közterületeinek fejlesztésével nem csupán a terület minőségi megújulása érhető el, hanem egy új többfunkciójú közösségi tér is kialakítható, mely a lakótelep egyéb részeinek közhasználati terhelését mérsékelheti. A terület fejlesztésével kapcsolatban megfogalmazódó két alternatíva: 1) A területen zöldfelületi szigetek és planténerek elhelyezésével, díszburkolat kialakításával történő közterület fejlesztés. 2) A terület nagyfelületű szabadterének megőrzése, talajszintbe süllyesztett szökőkút rendszer kialakítása, mobil, a használati igényekhez rugalmasan alakítható padrendszerrel. 1 Extenzív használatú köztér zöldfelületi szigetekkel 2 Intenzív használatú köztér süllyesztett szökőkúttal és mobil padokkal Kiserdő pihenőterületének fejlesztése A lakótelep jelentős értékét alkotja a sűrű középkorú faállománnyal rendelkező Kiserdő területe (Béke u. 5-7 Üteg u Szegedi út által körülzárt terület). A terület fejlesztésével kapcsolatban két alternatíva fogalmazódik meg: 1) A kiserőd területén lévő gyalogos utak felújítása 16

17 2) A gyalogos utak felújítása, és a terület belső részén egy kis kiterjedésű, padokkal, madáritatóval kialakított pihenő terecske kialakítása. 2 pihenő tér kialakítása a Kiserdőben Nagy játszótér 2 gyermek foglalkoztató és pelenkázó épület létesítése a játszótéren A Nagy-játszótér (Hajdú u Üteg u Szegedi út 6-8 között terület) a lakótelep legnagyobb rekreációs célú területe. A terület intenzív használata azonban időszakosan zavarja a környező háztömbökben élőket. Különösen az esténkénti bandázás okoz 17

18 panaszokat. A probléma kezelése alapvetően fenntartási, felügyeleti kérdés. A játszótér fejlesztésével két alternatíva fogalmazódott meg: 1) A játszótér jelenegi funkcióinak megőrzése, a játszóeszközök számának bővítése, a belső részek jobb kihasználása 2) A területen gyermek foglalkoztató, pelenkázó építmény elhelyezése és üzemeltetése arra vállalkozó szervezettel (pl. Máltai Szolgálat). Dombos játszótér A Dombos játszótér (Röppentyű köz 1-5 Hajdú u Szegedi út 2-4 közötti terület) a lakótelep legnagyobb gyepfelületével rendelkező, vegyes funkciójú területe. A gyepfelületek fenntartása szempontjából indokolt a terület részleges körülkerítése alacsony (1 m alatti) jelzőkerítéssel, a területen való kutyasétáltatás megszüntetésére. A területen a lakóépületek közelében kialakított pihenőhelyek használói időszakosan zavarják az itt lakókat. Indokolt a pihenőhelyek a zöldfelületek belsőbb részein való kialakítása. Szintén indokolt a terület rendszeres öntözésének biztosítása lehetőség szerint fúrt kútból. A területen kialakított dombon lévő mászóvár felújításra szorul. A felújítás kapcsán többféle kombinált mászó játékszer telepítése lehetséges. 18

19 Eibe játékszer Ilona malom játékszer Hags játékszer Iskolaudvari sporttér kialakítása Az MIOK által bérelt önkormányzati iskolaépület udvara jelenleg kihasználatlan, az egykori sportpály közepén egy sittkupac található. Tervezői javaslat az iskolaudvar sportolási célú területként való megújítása, időszakos megnyitása a lakosság számára. A terület megújítása során labdapálya (futball, kosárlabda, strandröplabda) kialakítására, valamint szabadtéri fitnesz terület kialakítására nyílik lehetőség. A lakóépületektől viszonylag nagyobb távolságban lévő terület így az itt élők több korosztálya számára kínálhatja az egészséges életmódhoz szükséges testedzés lehetőségét. 19

20 Az iskolaépület megnyitott udvara szabadtéri fitnesz eszköz Pap Károly utcai fogadótér kialakítása Jelenleg az Országbíró sétány a Röppentyű utcai kereszteződésnél véget ér, és innen csak a MOL kúton keresztülvezető gépjármű forgalmi úton lehet elérni a Pap Károly és Gömb utca kereszteződését. Tervezői javaslat a gyalogos sétány meghosszabbítása a Pap Károly utca és az Országbíró utca közötti zöldterületen. A területen lévő két labdapálya átalakításával (az egyik helyén tengó pálya kialakításával) lehetőség nyílik a díszburkolatos, virágfelületekkel szegélyezett sétány meghosszabbítására. Pap Károly utcai fogadótér Reprezentatív, díszburkolatos gyalogos sétány 20

21 Nagy- és kiskutya futtatók A közvéleménykutatás tanulsága alapján a kutyasétáltatás kérdése jelentős porblémaként jelenkezik. Kutyasétáltatásra nem csak a lakótelepen, de a szomszédos területeken élők is használják a lakótelepi zöldterületeket. A tervezői javaslat szerint a Röppentyű köz, Gömb utca kereszteződése mentén két színvonalasan kialakított, a kutya gazdáknak is színvonalas pihenési helyet biztosító, kutyajátékszerekkel felszerelt kutyafuttató javaslunk kialakítani. Külön a kis és a nagy kutyák számára. Kutyafuttató a Röppentyű köznél Kutya játékszerek Közvilágítás, közbiztonság A társadalmi egyeztetés során a közbiztonság kérdése jelentős hangsúllyal jelent meg. A közbiztonság növelése kapcsán közterületi térfigyelő kamerák kihelyezés előkészítése alatt áll. Ezzel párhuzamosan rendkívül fontosnak tartjuk az Országbíró sétány közvilágításának korszerűsítését. A sétány tengelyében korszerű, a lakótelep arculatába illeszkedő magas fényforrású világítótestek elhelyezését javasoljuk, a jelenleginél nagyobb sűrűségben. A fás növényzettel rendelkező területek gyalogútjainak megvilágításához alacsony fényforrású világítótestek elhelyezését javasoljuk. 21

22 A központi tér éjszakai megvilágítási terve A parkolás kérdése A gépkocsihasználat növekedésével a parkolási kérdés egyre jelentősebb problémává vált az utóbbi időszakban. A lakótelep környezetében történő lakó és intézményi fejelsztések révén a lakótelepi parkolóhelyeket a szomszédos területek használói is növekvő mértékben veszik igénybe. Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy a lakótelep mind Béke-tér felőli, mind Pap Károly úton túli területei már fizető parkolási ovzetebe tartoznak, míg a lakótelepi területek jelenleg még nem. A koncepciótervvel együtt készülő közlekedési tervvel összhangban javasoljuk a fizető parkolási övezet kiterjesztését a lakótelep területére. A lakótelep területén a Röppentyű u. egyirányusításával, 45 fokos beállású parkolóhelyek kialakításával javasoljak a területen lévő parkolóhelyszám növelését és a forgalom rendezését. 45 fokos beállású parkolóhelyek az egyirányusított Röppentyű utcában 22

23 Zöldfa Stúdió Kft. Falfirkák, falfestmények A lakótelep épületeit csúfító falfirkák jelentősen rontják a terület arculatát. A falfirkák eltüntetésén túl egyéb lehetőségek is felmerülnek a probléma orvoslására. Egyik az épületek falainak futónövénnyel való befuttatása, másik pedig művészi értékkel bíró falfestmények készítése. Kassák Lajos festménnyel díszített házfal Növényzettel befuttatott házfal AZ EGYEZTETŐ FÓRUMON MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNYEK A tervezési koncepció előbbiekben megfogalmazott dilemmái ismertetésre kerültek a július 7-i, koncepcióterv egyeztető lakossági fórumon. A megjelentek szavazhattak arról, hogy a felmerült alternatívák közül melyeket tartják szimpatikusabbnak. A szavazás az alábbi eredménnyel zárult: 23

24 Kérdés Melyik központi tér verziót látná szívesebben? Melyik sétányvariáció tetszik jobban? Szeretnek pihenőhelyet (padokkal, madáritatóval) a Kiserdőbe? Elégedett a javasolt kutyafuttatók helyének megválasztásával? A Pap Károly utcai sport területnél jónak tartja a gyalogos kapcsolat megerősítését? Örülne ha pelenkázóval, gyermek foglalkoztatóval bővülne a nagyjátszótér? Örülne az iskola udvar sportudvarként való megnyitásának? Kérdés Milyen típusú játszóvárat látna a dombos játszótéren szívesen? A graffitik eltüntetésében melyiket tartja a legjobb öltetnek? A alternatíva Szavazazat Szava- B alternatíva Központi tér 13 Központi tér kiemelt 2 szökőkúttal, mobil virágedényekkel, padokkal fakonténerekkel Kiemelt 0 Sétány melletti 17 virágkazettákkal, virágkiültetéssel, díszburkolattal aszfaltsávval és díszburkolattal Igen 13 Nem 1 Igen 7 Nem 2 Igen 10 Nem 0 Igen 8 Nem 10 Igen 16 Nem 0 A alternatí va Szavazat B alternatíva Szava-zat C alternatí va Hags 7 Eibe 6 Ilona major Lefestés, lemosás 0 Falfestmén y készítése 12 Befuttatá s növénny el Szavaz-at 1 6 A fórum résztvevői szavazhattak továbbá arról is, hogy a felsorolt fejlesztések közül melyeket tartják a legfontosabbnak. A szavazás az alábbi eredménnyel zárult: Melyik fejlesztéseket tartja elsődleges fontosságúnak: 24

25 Fejlesztés megnevezése Országbíró sétány kialakítása a Hajdú u. Béke tér között 10 Központi tér kialakítása 5 Dombos játszótér környezetének felújítása 5 Kisedő burkolatainak rendezése 4 Iskolaudvar megnyitása sportkertként 4 Országbíró sétány kialakítása a Hajdú u. Röppentyű u. között 3 Pap Károly fogadótér kialakítása 1 Nagy játszótér fejlesztése 1 Kutyafuttatók kialakítása külön a kis külön a nagykutyások részére 0 Szavazatok TÁVLATI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A koncepcióterv célkitűzése a közterületek és a szabad terek fejlesztésére fókuszáló középtávon megvalósítható program megalkotás volt. A tervezők azonban szükségét látták, hogy a területtel kapcsolatban előre vetítsenek egy távlati, jelentős építési beruházásokkal együtt megvalósuló fejlesztési vízióját. A hosszútávú terv tartalmazza egyrészt az Üteg u. Petneházy u. Béke u. Országbíró u. által határolt területrészen, a jelenleg érvényes szabályozási tervhez igazodó beépítés megvalósulását. Ennek során a Petneházy utcában egy F+6 szites lakótömb, a jelenlegi Lidl áruház helyen egy F+6 szintes irodaház létesülne. Az Oszágbíró utca mentén lévő földszintes szolgáltató épületek helyén pedig egy F+2 szintes kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó célú épület kialakítás történne meg. A hosszútávú elképzelés másik elemét a Hajdú és Üteg utcai parkolóterületek átépítése jelenti. Ennek keretében a parkolók helyén egy mélygarázs létesülne, a felszínen pedig zöldfelületi, közparki fejlesztés valósulhatna meg. A mélygarázs a lakóterületen jelentkező parkolóhely hiányt is orvosolhatná, illetve a bérparkoltatás révén a terület fenntartó bevételeit növelhetné. A közterületei bevételek a Országbíró sétány növekvő fenntartási költségeink kompenzálásához járulhatnának hozzá a tervezői javaslat szerint. A mélygarázs lehajtóinál kisebb fogadóépületek kialakítására is mód nyílhatna, melyek a hely lakosságot láthatnák el kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási funkciókkal. 25

26 Középtávú fejlesztési koncepció 26

27 Nagytávú fejlesztési koncepció 27

28 Középtávú fejlesztési koncepció Petneházy u. felőli nézet Középtávú fejlesztési koncepció Szegedi út felől nézet 28

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOGÁRMESTERI HIVATAL Készítette: Kiemelten közhasznú Nonprofit Zrt. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: A megbízó képviseletében: Hagyó

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET MEGÚJÍTÁSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. KÉSZÍTETTE: TOPO PLAN Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. 1. rész - Változatelemzés

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. 1. rész - Változatelemzés Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 1. rész - Változatelemzés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Megvalósíthatósági tanulmány,

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA

A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA 2014-2019 kovacsrobert.info facebook.com/kovacsrobertpolgarmester KEDVES KŐBÁNYAIAK! Négy éve az Önök támogatásával új időszámítást kezdhettünk Kőbányán. Ma már jól látszik:

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben