Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek felújítása. tervezési folyamat bemutatása és a koncepcióterv leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek felújítása. tervezési folyamat bemutatása és a koncepcióterv leírása"

Átírás

1 Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek felújítása tervezési folyamat bemutatása és a koncepcióterv leírása Zöldfa Stúdió Kft

2 A Megbízó Képviselője: Hiszékeny Dezső alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője Helembai Mihály ügyvezető XIII. kerületi Környezetgazdálkodási KNKft. Tájépítészet koncepció terv készítői Gábor Péter tájépítész, településrendezési vezető tervező Bardóczi Sándor tájépítész, tájépítész vezető tervező Cseh Zsófia tájépítész Borsós Ferenc, közlekedés tervező Budai Adrienn, közlekedés tervező A közösségi programalkotásban közreműködtek: Gábor Péter tájépítész, Dr. Dömötör Tamás tájépítész, Bardóczi Sándor tájépítész Sain Mátyás tájépítész Cseh Zsófia tájépítész Barna Katalin tájépítész hallgató Dénes Katalin tájépítész hallgató 2

3 TARTALOM A TERVEZÉS CÉLKITŰZÉSE... 4 VIZSGÁLAT... 5 KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERVEZÉSBEN Közösségi programalkotó fórumsorozat Reprezentatív közvéleménykutatás Tervezési program megalkotása A TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ TERV ISMERTETÉSE Országbíró gyalogos promenád Központi tér Kiserdő pihenőterületének fejlesztése Nagy játszótér Dombos játszótér Iskolaudvari sporttér kialakítása Pap Károly utcai fogadótér kialakítása Nagy- és kiskutya futtatók Közvilágítás, közbiztonság A parkolás kérdése Falfirkák, falfestmények AZ EGYEZTETŐ FÓRUMON MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNYEK TÁVLATI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

4 A TERVEZÉS CÉLKITŰZÉSE Az Országbíró lakótelep tengelyében végighaladó gyalogos közterület a kerület igazgatási központját és az Árpád-hídfő térség városközpont akcióterületével összekapcsoló terület. Reprezentatív gyalogos sétány kialakításával a házgyári lakótelep környezetminőségében jelentős javulás, arculatváltás valósulna meg, mely az egész terület presztízsét pozitívan befolyásolhatja. A gyalogos sétány a Béke-téri és az Árpád-hídi központ funkciójú területek közötti fizikai kapcsolatot javíthatja. A projekt révén egy új, reprezentatív gyalogos promenád, kerületi alközpont kialakulását eredményezheti. A sétánya a Gömb utca Pap Károly és Teve utcák közötti szakaszán történő közterület fejlesztéssel érheti el az Árpád-hídfő térségét. A beruházás az Üteg és Petneházy utcák mentén tervezett ingatlan-beruházás számára is jelentős előnyöket biztosít. Az AngyalZÖLD stratégia dokumentum Partnerségi és kommunikációs programja feladatokat fogalmaz meg a közparkok fejlesztésének módszertanára vonatkozóan. E szerint a közterületek felújítása során cél: Partnerség a közparkok felújítása, fenntartása során: Részvételi tervezés eszközeinek alkalmazása a közparkfelújítások során, az érintettek elvárásainak figyelembevétele. A tájépítészeti koncepció terv készítésének célja kettős. Elsődleges cél, egy hosszú távú és átfogó közterület fejlesztési koncepció kidolgozása volt a lakótelep egészére. Az ennek kacsán a 4

5 párhuzamosan megvalósult intenzív lakossági részvétellel zajló közösségi tervezi folyamat biztosította az itt élők bevonását a közterület fejlesztési célok megfogalmazásába. VIZSGÁLAT A tervezés során településrendezési, közlekedési, tájépítészeti szempontokból értékeltük a tervezési terület egészét, feltárva a területhasználati konfliktusokat illetve javaslatot téve a területhasználati funkcióváltásokra. Ezen túlmenően a lakótelepi terület öt karakteres területrészének minőségi elemzését végeztük el. Az elemzés helyszínei a : MOL kút melletti sportterület Dombos játszótér Központi (Országbíró u. Hajdú u. kereszteződésénél lévő) tér Nagy-játszótér Kiserdő A minőségi értékelés során azt vizsgáltuk, hogy ezek a közterületek arculata mennyire vonzó, mennyire megfelelően töltik be a rekreációs célú szabad terek által elvárható funkciókat, megközelítésük menyire akadálymentes, ökológia állapotuk mennyire megfelelő illetve, hogy az itt élők mennyire kedvelik, mennyire tekintik sajátjuknak az adott területrészeket. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERVEZÉSBEN Az Országbíró lakótelep és sétány közterület megújítási program alapvető célja, hogy az Országbíró lakótelep közterületeit "jobb hellyé" alakítsa. Olyan hellyé, ahol a lakosok szép, tiszta és biztonságos környezetben szívesen töltik szabadidejüket. Olyanná, amire az itt élők büszkék, amire vigyáznak és amely révén a környező lakóingatlanok értéke is növekszik. A fenti célkitűzés megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tervezési program az itt élők igényeinek figyelembevételével készüljön el. A lakossági igények lehetőség szerinti legteljesebb felmérése érdekében kétfajta módszert alkalmaztunk: 1. Közösségi programalkotó fórumsorozatot 2. Reprezentatív közvéleménykutatást. Közösségi programalkotó fórumsorozat A projekt keretében az Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek átfogó, hosszútávú felújítási programja kerül kidolgozásra a lakosság intenzív bevonásával. A lakossági fórumokat követően közterületfejlesztési koncepcióterv kerül kidolgozásra. A közösségi programalkotás keretébe négy programalkotó fórum rendezvényre került sor. A rendezvényekre a lakótelepen élők illetve a lakótelepi közterületeket, játszótereket használók kerültek meghívásra. A lakosság a rendezvényről szórólapokon keresztül, 3 db köztéri hirdetőtábláról illetve a Környezetgazdálkodási KNKft honlapjáról szerezhetett tudomást. A tervezés közbelső állomását az július 7-én megtartott koncepció terv egyeztető fórum volt. A tervezők itt ismertették a koncepció készítés során felmerült alternatívákat, melyek közül a megjelentek kiválaszthatták a számukra leginkább tetsző megoldásokat. A közösségi tervezésről készült emlékeztetők illetve a tervdokumentumok a oldalon elérhetők. Az oldal lehetőséget kínál lakossági véleményezésre is. 13

14 Rendezvény Időpont Érintettek Fórum téma Programindító fórum március 22. Társasházi képviselők Az Országbíró lakótelep közterület megújításának egésze 1. Programalkotó fórum április 7. Béke u. 8-10, Béke tér 5-6-7, Szegedi út 10-12, Üteg u A lakótelep keleti harmadának közterület fejlesztése 2. Programalkotó fórum április 13. Hajdú u , Petneházy u ,Szegedi út 6-8, Üteg u , A lakótelep középső harmadának közterület fejlesztése 3. Programalkotó fórum április 15. Hajdú u , Országbíró u. 2-4, Petneházy u , Röppentyű u. 5-7, Röppentyű köz 1-5, Szegedi út 2-4, A lakótelep nyugati harmadának közterület fejlesztése Koncepcióterv egyeztető fórum július 7. A lakótelep egésze Tervezési alternatívák, koncepcionális kérdések bemutatása, véleményezése Reprezentatív közvéleménykutatás A programalkotó fórumsorozattal párhuzamosan sor került egy közterületekkel, zöldterületekkel kapcsolatos közvéleménykutatásra is. A megkérdezettek nem, kor, és iskolai végzettség szerint reprezentálják a terület egész népességét. A felmérés során a 260 megkérdezettet a közterülethasználati szokásaikról, a közterületekkel kapcsolatos véleményükről illetve a fejlesztésekkel kapcsolatos igényeikről kérdeztük. Illetve prioritás sorrendet állíttattunk fel velük a fejlesztések fontossága szempontjából. (A közvéleménykutatás eredményeit külön dokumentáció tartalmazza.). A la-kóterületen élő lakosság 7,6%-át kitevő, az itt élők összetételét reprezentáló 260 fő biztosítja, hogy a közvéleménykutatás során meghatározott fejlesztési prioritások a lakosság egészének értékeit és érdekeit mutatják meg. A közvéleménykutatás eredménye letölthető a honlapról. Tervezési program megalkotása A tervezési program kialakításakor a közösségi programalkotás illetve a közvéleménykutatás eredményeit együttesen vettük figyelembe. A programban megfogalmazásra kerültek azok a meglévő értékek, melyek megőrzésére a fejlesztés során figyelmet kell fordítani. A tervezési program 14

15 tartalmazta a fórumsorozaton megfogalmazott kisebb és nagyobb volumenű fejlesztési elképzeléseket. Természetesen a fejlesztési igények között egymásnak ellentmondók is megfogalmazásra kerültek. A koncepcióterv bemutatása kapcsán éppen ezeknek az eltérő igényeknek a bemutatása, az ezekre kínált tervezői ötletek ismertetésére került sor. A tervezési program elérhető a honlapon. A TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ TERV ISMERTETÉSE Országbíró gyalogos promenád Az Országbíró lakótelep legnagyobb közterületi értéke a tengelyén végighaladó, gépjármű forgalommentes gyalogos sétány. A sétány közterületi, zöldfelületi fejlesztésével kapcsolatban két alternatíva fogalmazódott meg: 1) A jelenleg burkolt sétányfelületen kialakításra kerülő növény kazetták, illetve planténeres fák elhelyezésével, díszburkolat kialakításával történő sétányfejlesztés. 2) A gyalogos felület mentén lévő zöldfelületeken történő virágfelületek kialakításával, a sétány felületének részbeli leaszfaltozásával (gyermek kerékpár és görkorcsolya sáv), részbeli díszburkolat kialakításával történő közterületi fejlesztés. 1 Növénytartó kazetták a sétány felületen, díszburkolattal 2 Virágos felületek a sétány szélein, aszfaltsáv és díszburkolat. 15

16 Központi tér A lakótelep központi terét az Országbíró u. Hajdú u. kereszteződése alkotja. A terület közterületeinek fejlesztésével nem csupán a terület minőségi megújulása érhető el, hanem egy új többfunkciójú közösségi tér is kialakítható, mely a lakótelep egyéb részeinek közhasználati terhelését mérsékelheti. A terület fejlesztésével kapcsolatban megfogalmazódó két alternatíva: 1) A területen zöldfelületi szigetek és planténerek elhelyezésével, díszburkolat kialakításával történő közterület fejlesztés. 2) A terület nagyfelületű szabadterének megőrzése, talajszintbe süllyesztett szökőkút rendszer kialakítása, mobil, a használati igényekhez rugalmasan alakítható padrendszerrel. 1 Extenzív használatú köztér zöldfelületi szigetekkel 2 Intenzív használatú köztér süllyesztett szökőkúttal és mobil padokkal Kiserdő pihenőterületének fejlesztése A lakótelep jelentős értékét alkotja a sűrű középkorú faállománnyal rendelkező Kiserdő területe (Béke u. 5-7 Üteg u Szegedi út által körülzárt terület). A terület fejlesztésével kapcsolatban két alternatíva fogalmazódik meg: 1) A kiserőd területén lévő gyalogos utak felújítása 16

17 2) A gyalogos utak felújítása, és a terület belső részén egy kis kiterjedésű, padokkal, madáritatóval kialakított pihenő terecske kialakítása. 2 pihenő tér kialakítása a Kiserdőben Nagy játszótér 2 gyermek foglalkoztató és pelenkázó épület létesítése a játszótéren A Nagy-játszótér (Hajdú u Üteg u Szegedi út 6-8 között terület) a lakótelep legnagyobb rekreációs célú területe. A terület intenzív használata azonban időszakosan zavarja a környező háztömbökben élőket. Különösen az esténkénti bandázás okoz 17

18 panaszokat. A probléma kezelése alapvetően fenntartási, felügyeleti kérdés. A játszótér fejlesztésével két alternatíva fogalmazódott meg: 1) A játszótér jelenegi funkcióinak megőrzése, a játszóeszközök számának bővítése, a belső részek jobb kihasználása 2) A területen gyermek foglalkoztató, pelenkázó építmény elhelyezése és üzemeltetése arra vállalkozó szervezettel (pl. Máltai Szolgálat). Dombos játszótér A Dombos játszótér (Röppentyű köz 1-5 Hajdú u Szegedi út 2-4 közötti terület) a lakótelep legnagyobb gyepfelületével rendelkező, vegyes funkciójú területe. A gyepfelületek fenntartása szempontjából indokolt a terület részleges körülkerítése alacsony (1 m alatti) jelzőkerítéssel, a területen való kutyasétáltatás megszüntetésére. A területen a lakóépületek közelében kialakított pihenőhelyek használói időszakosan zavarják az itt lakókat. Indokolt a pihenőhelyek a zöldfelületek belsőbb részein való kialakítása. Szintén indokolt a terület rendszeres öntözésének biztosítása lehetőség szerint fúrt kútból. A területen kialakított dombon lévő mászóvár felújításra szorul. A felújítás kapcsán többféle kombinált mászó játékszer telepítése lehetséges. 18

19 Eibe játékszer Ilona malom játékszer Hags játékszer Iskolaudvari sporttér kialakítása Az MIOK által bérelt önkormányzati iskolaépület udvara jelenleg kihasználatlan, az egykori sportpály közepén egy sittkupac található. Tervezői javaslat az iskolaudvar sportolási célú területként való megújítása, időszakos megnyitása a lakosság számára. A terület megújítása során labdapálya (futball, kosárlabda, strandröplabda) kialakítására, valamint szabadtéri fitnesz terület kialakítására nyílik lehetőség. A lakóépületektől viszonylag nagyobb távolságban lévő terület így az itt élők több korosztálya számára kínálhatja az egészséges életmódhoz szükséges testedzés lehetőségét. 19

20 Az iskolaépület megnyitott udvara szabadtéri fitnesz eszköz Pap Károly utcai fogadótér kialakítása Jelenleg az Országbíró sétány a Röppentyű utcai kereszteződésnél véget ér, és innen csak a MOL kúton keresztülvezető gépjármű forgalmi úton lehet elérni a Pap Károly és Gömb utca kereszteződését. Tervezői javaslat a gyalogos sétány meghosszabbítása a Pap Károly utca és az Országbíró utca közötti zöldterületen. A területen lévő két labdapálya átalakításával (az egyik helyén tengó pálya kialakításával) lehetőség nyílik a díszburkolatos, virágfelületekkel szegélyezett sétány meghosszabbítására. Pap Károly utcai fogadótér Reprezentatív, díszburkolatos gyalogos sétány 20

21 Nagy- és kiskutya futtatók A közvéleménykutatás tanulsága alapján a kutyasétáltatás kérdése jelentős porblémaként jelenkezik. Kutyasétáltatásra nem csak a lakótelepen, de a szomszédos területeken élők is használják a lakótelepi zöldterületeket. A tervezői javaslat szerint a Röppentyű köz, Gömb utca kereszteződése mentén két színvonalasan kialakított, a kutya gazdáknak is színvonalas pihenési helyet biztosító, kutyajátékszerekkel felszerelt kutyafuttató javaslunk kialakítani. Külön a kis és a nagy kutyák számára. Kutyafuttató a Röppentyű köznél Kutya játékszerek Közvilágítás, közbiztonság A társadalmi egyeztetés során a közbiztonság kérdése jelentős hangsúllyal jelent meg. A közbiztonság növelése kapcsán közterületi térfigyelő kamerák kihelyezés előkészítése alatt áll. Ezzel párhuzamosan rendkívül fontosnak tartjuk az Országbíró sétány közvilágításának korszerűsítését. A sétány tengelyében korszerű, a lakótelep arculatába illeszkedő magas fényforrású világítótestek elhelyezését javasoljuk, a jelenleginél nagyobb sűrűségben. A fás növényzettel rendelkező területek gyalogútjainak megvilágításához alacsony fényforrású világítótestek elhelyezését javasoljuk. 21

22 A központi tér éjszakai megvilágítási terve A parkolás kérdése A gépkocsihasználat növekedésével a parkolási kérdés egyre jelentősebb problémává vált az utóbbi időszakban. A lakótelep környezetében történő lakó és intézményi fejelsztések révén a lakótelepi parkolóhelyeket a szomszédos területek használói is növekvő mértékben veszik igénybe. Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy a lakótelep mind Béke-tér felőli, mind Pap Károly úton túli területei már fizető parkolási ovzetebe tartoznak, míg a lakótelepi területek jelenleg még nem. A koncepciótervvel együtt készülő közlekedési tervvel összhangban javasoljuk a fizető parkolási övezet kiterjesztését a lakótelep területére. A lakótelep területén a Röppentyű u. egyirányusításával, 45 fokos beállású parkolóhelyek kialakításával javasoljak a területen lévő parkolóhelyszám növelését és a forgalom rendezését. 45 fokos beállású parkolóhelyek az egyirányusított Röppentyű utcában 22

23 Zöldfa Stúdió Kft. Falfirkák, falfestmények A lakótelep épületeit csúfító falfirkák jelentősen rontják a terület arculatát. A falfirkák eltüntetésén túl egyéb lehetőségek is felmerülnek a probléma orvoslására. Egyik az épületek falainak futónövénnyel való befuttatása, másik pedig művészi értékkel bíró falfestmények készítése. Kassák Lajos festménnyel díszített házfal Növényzettel befuttatott házfal AZ EGYEZTETŐ FÓRUMON MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNYEK A tervezési koncepció előbbiekben megfogalmazott dilemmái ismertetésre kerültek a július 7-i, koncepcióterv egyeztető lakossági fórumon. A megjelentek szavazhattak arról, hogy a felmerült alternatívák közül melyeket tartják szimpatikusabbnak. A szavazás az alábbi eredménnyel zárult: 23

24 Kérdés Melyik központi tér verziót látná szívesebben? Melyik sétányvariáció tetszik jobban? Szeretnek pihenőhelyet (padokkal, madáritatóval) a Kiserdőbe? Elégedett a javasolt kutyafuttatók helyének megválasztásával? A Pap Károly utcai sport területnél jónak tartja a gyalogos kapcsolat megerősítését? Örülne ha pelenkázóval, gyermek foglalkoztatóval bővülne a nagyjátszótér? Örülne az iskola udvar sportudvarként való megnyitásának? Kérdés Milyen típusú játszóvárat látna a dombos játszótéren szívesen? A graffitik eltüntetésében melyiket tartja a legjobb öltetnek? A alternatíva Szavazazat Szava- B alternatíva Központi tér 13 Központi tér kiemelt 2 szökőkúttal, mobil virágedényekkel, padokkal fakonténerekkel Kiemelt 0 Sétány melletti 17 virágkazettákkal, virágkiültetéssel, díszburkolattal aszfaltsávval és díszburkolattal Igen 13 Nem 1 Igen 7 Nem 2 Igen 10 Nem 0 Igen 8 Nem 10 Igen 16 Nem 0 A alternatí va Szavazat B alternatíva Szava-zat C alternatí va Hags 7 Eibe 6 Ilona major Lefestés, lemosás 0 Falfestmén y készítése 12 Befuttatá s növénny el Szavaz-at 1 6 A fórum résztvevői szavazhattak továbbá arról is, hogy a felsorolt fejlesztések közül melyeket tartják a legfontosabbnak. A szavazás az alábbi eredménnyel zárult: Melyik fejlesztéseket tartja elsődleges fontosságúnak: 24

25 Fejlesztés megnevezése Országbíró sétány kialakítása a Hajdú u. Béke tér között 10 Központi tér kialakítása 5 Dombos játszótér környezetének felújítása 5 Kisedő burkolatainak rendezése 4 Iskolaudvar megnyitása sportkertként 4 Országbíró sétány kialakítása a Hajdú u. Röppentyű u. között 3 Pap Károly fogadótér kialakítása 1 Nagy játszótér fejlesztése 1 Kutyafuttatók kialakítása külön a kis külön a nagykutyások részére 0 Szavazatok TÁVLATI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A koncepcióterv célkitűzése a közterületek és a szabad terek fejlesztésére fókuszáló középtávon megvalósítható program megalkotás volt. A tervezők azonban szükségét látták, hogy a területtel kapcsolatban előre vetítsenek egy távlati, jelentős építési beruházásokkal együtt megvalósuló fejlesztési vízióját. A hosszútávú terv tartalmazza egyrészt az Üteg u. Petneházy u. Béke u. Országbíró u. által határolt területrészen, a jelenleg érvényes szabályozási tervhez igazodó beépítés megvalósulását. Ennek során a Petneházy utcában egy F+6 szites lakótömb, a jelenlegi Lidl áruház helyen egy F+6 szintes irodaház létesülne. Az Oszágbíró utca mentén lévő földszintes szolgáltató épületek helyén pedig egy F+2 szintes kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó célú épület kialakítás történne meg. A hosszútávú elképzelés másik elemét a Hajdú és Üteg utcai parkolóterületek átépítése jelenti. Ennek keretében a parkolók helyén egy mélygarázs létesülne, a felszínen pedig zöldfelületi, közparki fejlesztés valósulhatna meg. A mélygarázs a lakóterületen jelentkező parkolóhely hiányt is orvosolhatná, illetve a bérparkoltatás révén a terület fenntartó bevételeit növelhetné. A közterületei bevételek a Országbíró sétány növekvő fenntartási költségeink kompenzálásához járulhatnának hozzá a tervezői javaslat szerint. A mélygarázs lehajtóinál kisebb fogadóépületek kialakítására is mód nyílhatna, melyek a hely lakosságot láthatnák el kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási funkciókkal. 25

26 Középtávú fejlesztési koncepció 26

27 Nagytávú fejlesztési koncepció 27

28 Középtávú fejlesztési koncepció Petneházy u. felőli nézet Középtávú fejlesztési koncepció Szegedi út felől nézet 28

Az Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megújítása

Az Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megújítása Az Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megújítása a közösségi programalkotó fórumsorozat és a közvéleménykutatás eredményei alapján megfogalmazódó TERVEZÉSI PROGRAM Készült a XIII.

Részletesebben

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda A fórumon vizsgált helyszínek számozása XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Reméljük, Önök is elégedettek közös munkánk eddigi eredményeivel. Reméljük, a továbbiakban is számíthatunk együttműködésükre.

Reméljük, Önök is elégedettek közös munkánk eddigi eredményeivel. Reméljük, a továbbiakban is számíthatunk együttműködésükre. Kedves Országbíró Fórum Résztvevő! Köszönjük, hogy aktív részvételével segítette az Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítását célzó koncepcióterv elkészítését. Tájékoztatásul küldjük a

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Beszámoló az Országbíró lakótelep közterületei komplex megújításáról. 2011-2012-es ütemek összefoglalója.

Beszámoló az Országbíró lakótelep közterületei komplex megújításáról. 2011-2012-es ütemek összefoglalója. Beszámoló az Országbíró lakótelep közterületei komplex megújításáról 2011-2012-es ütemek összefoglalója. 2012.júliusában, a tervezettnél négy hónappal korábban befejeződtek az Országbíró lakótelep és sétány

Részletesebben

Országbíró lakótelep köztérmegújítás 2. lakossági programalkotó fórum

Országbíró lakótelep köztérmegújítás 2. lakossági programalkotó fórum Országbíró lakótelep köztérmegújítás 2. lakossági programalkotó fórum Helyszín, 2. sétányszakasz (központi tér, játszótér, iskola) Dátum 2010. április 13. XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási KNKft, Zöldfa

Részletesebben

RÁKOS-PATAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE - BUDAPEST, ANGYALFÖLD

RÁKOS-PATAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE - BUDAPEST, ANGYALFÖLD RÁKOS-PATAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE - BUDAPEST, ANGYALFÖLD MEGBÍZÓ: BU D APEST FŐVÁROS XIII. KER Ü LET ÖNKORMÁNYZATA 1139 BUDAPEST, BÉKE T É R 1. TERVEZŐ: LÉPTÉK-TERV TÁ JÉPÍTÉSZ IRODA 1132 BU D APEST RAO UL

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST #87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST koncepció / stratégia gazdasági ütemezés fejlesztési csoport zöldfelületek fejlesztése / autómentes terület árvízvédelem színesedő funkciók építészeti

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Schalbert Kisapostag Település Fejlesztéséért Alapítvány 2428, Kisapostag, Meggyvágó utca 16. MVH regisztrációs szám: 1004756781 SZAKMAI ANYAG

Schalbert Kisapostag Település Fejlesztéséért Alapítvány 2428, Kisapostag, Meggyvágó utca 16. MVH regisztrációs szám: 1004756781 SZAKMAI ANYAG Schalbert Kisapostag Település Fejlesztéséért Alapítvány 2428, Kisapostag, Meggyvágó utca 16. MVH regisztrációs szám: 1004756781 SZAKMAI ANYAG Dunasori sportpálya felújítása és felnőtt játszótér kialakítása

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

MONOR Tavas park rekonstrukciója tájépítészet prezentáció 1405

MONOR Tavas park rekonstrukciója tájépítészet prezentáció 1405 tervező.objekt Kft. Bemutatkozás - irodánk jogelődje a Data-Park Kft. 2004-ben alakult mérnöki és számítástechnikai feladatok végzésére - tervezőpárosunk 2005-től a s73 csapatában dolgozott, majd 2011-ben

Részletesebben

Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra

Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra GIS OPEN Székesfehérvár 2012 Mizseiné Dr. Nyiri J. Horoszné Gulyás M. "Jelen mű a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 projekt támogatásával készült." 1 Meghatározások,

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése napirendi pont Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése Javaslat a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályairól szóló 66/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata. XIII. Kerületi Önkormányzat. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata. XIII. Kerületi Önkormányzat. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata XIII. Kerületi Önkormányzat XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Árvízi védekezés 2013 június Özönvízszerű esőzés 2014. augusztus Viharkárok 2014. augusztus

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

A Vizafogó lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megújítása

A Vizafogó lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megújítása A Vizafogó lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megújítása a közösségi programalkotó fórumsorozat és a közvéleménykutatás eredményei alapján megfogalmazódó TERVEZÉSI PROGRAM Készült a XIII. Kerületi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2010 (IV. 29.) rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Budapest Főváros

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közvilágítási rendszer felméréséről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY ELFOGADOTT 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT A 213002/38 HRSZ-Ú TELEK ÉS KÖRNYÉKÉRE SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Lakossági észrevétel, javaslat: or szerep el. Tervezői és üzemeltető válaszok, javaslatok:

Lakossági észrevétel, javaslat: or szerep el. Tervezői és üzemeltető válaszok, javaslatok: Lakossági észrevétel, javaslat: Hánysz or szerep el Tervezői és üzemeltető válaszok, javaslatok: Általánosan az összes területre vonatkozik Közbiztonság, köztisztaság: A területen állandó őrszolgálat biztosítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

KÖVETKEZŐ 2-3 ÉV FELADATAI

KÖVETKEZŐ 2-3 ÉV FELADATAI SZERVEZETI, JOGI HÁTTÉR ÉS TERVI HÁTTÉR MEGTEREMTÉSE Az új városfejlesztési osztály integrálása, a megnövekedett feladatcsomagnak megfelelően Városfejlesztési alap létrehozása az önkormányzati forrásokon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

bővítéséről A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportja az elmúlt évben felmérte a kerületben

bővítéséről A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportja az elmúlt évben felmérte a kerületben A t r ~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Gépmadár és

Részletesebben

VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő

VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő ( a + jelek azt jelzik, hogyha egy felvetés több megerősítést kapott) Értékek sok a zöldfelület

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A közterek funkcióiról és a belső udvarok használatáról Egy győri példa

A közterek funkcióiról és a belső udvarok használatáról Egy győri példa A közterek funkcióiról és a belső udvarok használatáról Egy győri példa Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28. Jóna László okleveles településmérnök, tudományos segédmunkatárs

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Tájékoztató az. AngyalZÖLD. program végrehajtásáról

Tájékoztató az. AngyalZÖLD. program végrehajtásáról Tájékoztató az AngyalZÖLD program végrehajtásáról TARTALOM Vezetői összefoglaló 5 1. A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA 9 1.1. A közpark megújítási program eredményei 10 1.2. A fasor-zöldfolyosó program eredményei

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu Orientgateproject LOT2 A városi rendszerek sebezhetősége az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben, Budapest XIII. kerületben: a tanulmány eredményei Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben