J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 3-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak: Községháza tanácsterme Nagyvázsony Vigh-Krupla Orsolya polgármester Henn János Husvéth László Magasi József Stefanovitsné Sipos Mária Wágenhoffer Károlyné képviselők Henn Ferencné körjegyző Bónácz Jánosné jegyzőkönyvvezető Meghívott : Takács Péter Nagyvázsony, Sörház u. 1. sz. alatti lakók képviseletében 4 fő a lakosság köréből I. Napirend előtt: Vigh-Krupla Orsolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen volt. Előterjesztette az ülés napirendjét, zárt ülés keretében szociális ügyek és a karbantartói állásra érkezett pályázatok tárgyalását javasolta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Henn Jánost és Stefanovitsné Sipos Máriát javasolta. Az ismertetett napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. Elfogadott napirend: 1. Takács Lászlóné (Sörház u. 1.) közterület tereprendezési kérelme 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről, könyvvizsgálói jelentés, zárszámadási rendelet elfogadása Előterjesztő: Vigh-Krupla orsolya polgármester 3. A évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tárgyalása Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 4. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának évi tevékenységéről 5. Beszámoló az Észak-Balatoni Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről 6. Beszámoló a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tevékenységéről 1

2 7. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi munkájáról Előterjesztő: Vigh-Krupla Orsolya 8. Együttműködési megállapodás a Nemzetiségi Önkormányzatokkal 9. Vázsony Vakáció nyári tábor pályázata Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT vezető 10. Egyéb aktuális ügyek II. Napirend tárgyalása 1. Takács Lászlóné (Sörház u. 1.) közterület tereprendezési kérelme Meghívott: Takács Péter Sörház u. 1. sz. alatt lakók képviseletében Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ismertette Takács Lászlóné beadványát, melyben kéri az önkormányzat hozzájárulását a 473/2 hrsz-ú telekhatárra történő kerítés építése miatt feltöltéshez és a Bástya utcában levő jelenleg nyílt árok burkolt árokká történő átalakításához. Takács Péter kérelmező: elmondta, hogy a nagy szintkülönbség miatt nem tud kerítést építeni. Összegyűjtött ásott földdel töltené fel a kerítés elkészítéséhez a meredek rézsűt. A burkolt árkot becsövezné, mely biztosítaná a csapadékvíz elvezetését. Saját költségén vállalja a munkálatok elvégzését. Wágenhoffer Károlyné képviselő: támogatta az elképzelést, nagyon örült a Bástya utca ezen része rendbetételének. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: javasolta a támogatást és kérte, szavazzanak a közterület rendezésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 67/2012.(V.3.) határozat közterület rendezésről a Bástya utcában Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete Takács Lászlóné kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a kérelmező saját költségén a Nagyvázsony Bástya utcában lévő (472. hrsz.) 473/1 és 473/2 hrsz. ingatlannal határos, jelenleg nyílt árkot burkolt árokká alakítsa át. Az átalakítást követően a telekhatáron lévő kerítést a régebbi állapotnak megfelelően (az úttest legutóbbi burkolatának javítását megelőző) földrézsűvel megtámassza. Tulajdonosi hozzájárulását adja a 473/2 hrsz. Észak-nyugati telekhatárra történő kerítés építése miatt a 475. hrsz-ú közterület részbeni feltöltéséhez, ill. rézsű kiképzéséhez. Kötelezi Takács Lászlónét, hogy a munkálatok elkészültét követően az átadásátvétel miatt az önkormányzatot értesítse. Kapcsolattartásra az önkormányzat részéről Henn Zsolt műszaki vezetőt jelöli ki. Felelős: az önkormányzat részéről Henn Zsolt műszaki vezető, valamint a kérelmező Határidő: folyamatos 2

3 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről, könyvvizsgálói jelentés, zárszámadási rendelet elfogadása Vigh-Krupla Orsolya polgármester: A beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet a könyvvizsgálói véleménnyel került a képviselő-testületnek előterjesztésre. A beszámoló részét képezi az önkormányzat vagyonkimutatása, melyet a nyilvántartó programból az év végi állománynak megfelelően mutattunk be. A évi bevételek e Ft-tal, a kiadások e Ft-tal teljesültek. A módosított pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány megállapításakor a záró pénzkészletből kell kiindulni, amely e Ft volt. Ebben az összegben benne volt a szennyvíz-agglomerációs tulajdonközösség számláján lévő több, mint 4,9 millió Ft, a nemzetiségi önkormányzatok bankszámláján lévő összegek, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás elkülönített számlák egyenlege, és az intézményi bankszámla és házipénztár egyenlegek A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati szintű pénzmaradvány e Ft Az előbbieken kívül az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján igénybe vett folyószámla egyenlege december 31-én e Ft volt. (Rövid lejáratú hitel állománya) A hosszúlejáratú hitel állomány IKSZT saját forrás hitel tartozás év végén 8,1 millió Ft volt. Magasi József képviselő: kérdezte, hogy a kisiskola épület kifizetésre került-e már a társönkormányzatok részére? Henn Ferencné körjegyző: kifizetésre került. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: elfogadásra javasolta a zárszámadási rendeletet. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V.17.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról /rendelet szövege mellékelve/ 3. A évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tárgyalása Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző Vigh-Krupla Orsolya polgármester: kérdezte van-e szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta az ellenőrzési jelentés jóváhagyását. 3

4 Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 68/2012.(V.3.) határozat a évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: körjegyző Határidő: azonnal 4. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának évi tevékenységéről Vigh-Krupla Orsolya polgármester: az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló jóváhagyását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 69/2012.(V.3.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása évi tevékenységének beszámolójáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás évi tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5. Beszámoló az Észak-Balatoni Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a Társulás évi tevékenységéről szóló részletes beszámolót a Társulás elnökétől megkapták. Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 70/2012.(V.3.) határozat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzat Társulás évi beszámolójáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzat Társulás évi 4

5 tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6. Beszámoló a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulási Tanács tevékenységéről Vigh-Krupla Orsolya polgármester: az írásos előterjesztés alapján várta a kérdéseket, hozzászólásokat. Wágenhoffer Károlyné képviselő: Véleménye szerint Nagyvázsonyban fontos lenne a tűzoltóság új bázisának létrehozása. Hol tart az egyeztetés? Vigh-Krupla Orsolya polgármester: érintett polgármesterekkel egyeztetett, biztosan kialakításra kerül Nagyvázsonyban a tűzoltóság. Központi határozat szerint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában már szerepel az itteni létszám. Működésük megkezdésének feltétele a megfelelő épület. Eldöntendő kérdés, hogy az önkormányzatok vállalják-e az épület felújítását, ha nem akkor várni kell, míg az Igazgatóság az épületet átalakítja. Helyi vállalkozóktól már kértek árajánlatot. 24 település tartozna ehhez a kirendeltséghez. A költségek megosztását több szempont alapján is mérlegelték pl. lakosságszám arányosan, vagy önkormányzatonként még nincs döntés. Vigántpetendi polgármester nagyon támogatta a bázis kialakítását, náluk volt már tűzeset, tudják mennyire fontos ez. Nagyvázsony környéke fehér folt ebben a tekintetben. Wágenhoffer Károlyné képviselő: véleménye szerint pontosan ezért lenne jó, mert a mentőállomás is itt van. Zékány Zsolt a lakosság köréből: elmondta, hogy a költségek megosztását illetően lehetne a településeken található épületek száma is a viszonyítási alap, bár hasonló számok jönnek ki. A költség arány eltolódhatna úgy is, hogy ahol van nagyobb ipari létesítmény azt nagyobb arányban vennék figyelembe. Amennyiben önkéntes tűzoltóságot szervzenének nagyon szívesen segítene. ifj. Husvéth László képviselő: Véleménye szerint az önkéntes tűzoltóság csak elméletileg működik, gyakorlatilag nem. Nagyon magas a költsége. Wágenhoffer Károlyné képviselő: az önkéntes maga képzi magát és beszerzi a szükséges papírokat. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: elmondta, hogy a tervek szerint nem önkéntesekről van szó, már megvan az állományi létszám. Addig, míg nincs kész az épület, Veszprémben dolgozik az a 3 fő, aki a nagyvázsonyi bázisra kerül. Magasi József képviselő: jelezte, hogy a legutóbbi Társulási Tanács ülésén részt szeretett volna venni, de a Társulási Tanács elnöke nem engedte az ülésen való részvételét. Nagyon sérelmezi, hogy ebben a polgármester asszony is támogatta az elnököt. A jegyzőnek tudni kellett volna, hogy mi az eljárás. Szerinte mint képviselő is részt vehet az üléseken. Törvény szabályozza, hogy valaki részt vehet vagy sem. 5

6 Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ezt az SZMSZ szabályozná, de a Társulási Tanács még nem rendelkezik ezzel. Magasi József képviselő: állásfoglalást kért, amely alátámasztja, hogy részt lehet rajta venni. Wágenhoffer Károlyné képviselő: elmondta, hogy nagyon méltatlannak találja, hogy a társközségek polgármestereinek Nagyvázsony hátrányára ennyivel nagyobb lehetőségei vannak, holott a társközségek polgármestereit sokkal kevesebb szavazattal választották meg, mint pl. egy nagyvázsonyi képviselőt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: az intézmény fenntartói társulásban 40 %-ot képviselnek a társközségek. Magasi József képviselő: Kapolcsról kevés gyerek jár a nagyvázsonyi intézményekbe, az ottani önkormányzatnak nincs beleszólása, mert nem tartozik a társuláshoz. Henn Ferencné körjegyző: Magasi József hozzászólására elmondta, hogy a társulásnak nincs Szervezeti Működési Szabályzata, ezt meg kell alkotni, akkor nem következik be ilyen helyzet. Ebben az esetben lehet, hogy ő sem volt a helyzet magaslatán. Amíg nincs SZMSZ, az önkormányzati törvény szabályait kell alkalmazni. Wágenhoffer Károlyné hozzászólására elmondja, hogy a Társulási Tanácsnak leginkább javaslattételi hatásköre van. Az önkormányzatok együttes testületi ülésen döntenek a közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos ügyekben. Megtehetné bármelyik tag, hogy kilép ebből a társulásból és belép egy másikba. Az alapfokú oktatás ellátásáról az adott önkormányzat társulás útján gondoskodott, a szabad iskola választás miatt a gyermek pedig változatlanul idejárna, amiért a társuláson kívüli önkormányzat nem fizetne. Azzal, hogy a nagyvázsonyi társulás tagjai, vállalták a rájuk eső rész finanszírozását. Nagyvázsony attól mikrotérségi központ, hogy itt vannak a környező kistelepülések. Kicsit ellentétesnek tartotta Wágenhoffer Károlyné véleménye azzal a januári állásponttal, hogy az öt település szeretné, hogy egy járásba tartozzon és egy körjegyzőségben maradhasson. Nem osztotta Wágenhoffer Károlyné véleményét. A társtelepülések érdekei közösek Nagyvázsonyéval, ha azt akarjuk, hogy megmaradjon Nagyvázsony központi szerepe, fontos a társulás. Wágenhoffer Károlyné képviselő: nem akarja egy véka alá venni őket, Pula maximálisan támogat bennünket. Következő évtől az iskola állami fenntartás alá tartozik, teljesen mindegy honnan jön a gyerek. Minősíti az iskolát a minél több helyről idejáró gyerek. Nem minden községről van szó. Véleménye szerint át kell értékelni a kapcsolatokat. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: elmondta, hogy kölcsönösen szükségünk van egymásra, fontos, hogy együtt tudunk működni. Wágenhoffer Károlyné képviselő: szerinte a rendőrségi épület eladása is lóhalálában történt, nem volt teljes együttműködés. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: emlékeztetett, hogy ezzel kapcsolatban kész tények voltak és aláírt megállapodás volt az értékesítésről. A Társulási Tanács csupán tanácskozik, döntést nem igen hoz. Zékány Zsolt a lakosság részéről: megkérdezte, hogy a polgármesterek szavazata differenciált-e a Társulási Tanácsban? Henn Ferencné körjegyző: igen, Nagyvázsonyé 5 szavazat, Mencshelyé 2, Vöröstó, Barnag, Pula 1-1 szavazat. 6

7 Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 71/2012.(V.3.) határozat a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása tevékenységének évi beszámolójáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása évi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 7. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi munkájáról Előterjesztő: Vigh-Krupla Orsolya Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a Veszprém Megyei Mentőszolgálattól részletes beszámolót kaptunk. A térítésmentes tulajdon-átruházással kapcsolatban dr. Gyarmati István úrral folytat egyeztetést. Magasi József képviselő: a mentőállomás kialakításakor az volt az ígéret, hogy két mentőautó lesz. Sokszor előfordult, hogy egész nap nem volt itt egy autó sem. ifj. Husvéth László képviselő: az átadás során aláírt megállapodás szerint A típusú állomást kell itt működtetni. Zékány Zsolt a lakosság köréből (mentős gk.vezető): elmondta, hogy sajnos egy autót elvittek. Jó volt, míg kettő volt, egyik a szervezett szállításokat végezte, a nagyobb felszereltséggel rendelkező itt tudott lenni a faluban. A kérés úgy hangzott, legyen két autó az állomáson. Az aláírt szerződésben A típusú mentőállomás szerepel, ami azt jelenti, hogy 1-3 autóval rendelkezik. Nekik sem jó az egy autó, ha előre programozott szállításra kell menni, a helyi esethez Veszprémből kellett kijönni mentő autónak. Henn János képviselő: az ígéret kettő autó volt. Akár meg is lehetne reklamálni, az önkormányzat az épületet vissza is veheti, ha nem a megállapodás szerint járnak el. Zékány Zsolt a lakosság köréből (mentős gk.vezető): Fábry Szabolcs korábban rendelkezésére bocsátotta a szerződést, A típus van benne. Dolgozóként nem tud mit tenni, saját véleménye, hogy jó lenne két autó, amely munkahelyet is jelentene. Elmondta, hogy kérdéses a tapolcai kórház bezárása. Ha így lesz, a feladatok megnövekednek, a betegek Ajka, Veszprém irányába való szállítása plusz időt jelent. Előkészítésben van a feladat növekedés, lehet kapunk egy autót, de több lesz a szállítás is. Vigh-Krupla Orsolya polgármester : szomorú, hogy az ilyen szolgáltatásokra nincs pénz. 7

8 Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester a beszámolót elfogadásra javasolta. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 72/2012.(V.3.) határozat a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi beszámolójáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 8. Együttműködési megállapodás a Nemzetiségi Önkormányzatokkal Vigh-Krupla Orsolya polgármester: jogszabályi előírás alapján a német és a roma nemzetiségi önkormányzattal kell új együttműködési megállapodást kötni. Wágenhoffer Károlyné képviselő: nem jönnek el testületi ülésre, most sincsenek itt. Henn Ferencné körjegyző: a nemzetiségi önkormányzatok elnökei minden testületi ülésre kapnak meghívót. Ők a saját ülésükön már elfogadták az együttműködési megállapodást. A decemberig megkötött együttműködési megállapodásokat felül kell vizsgálni. A nemzetiségek jogairól szóló új törvény erőteljesebben nevesíti a működésükhöz szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítását, végrehajtási feladatok ellátását. A körjegyzőség biztosítja a személyi feltételeket és a tárgyi feltételek egy részét is. Helyiségek a községháza és az IKSZT épületében biztosítottak. Javasolta az együttműködési megállapodás elfogadását. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a német nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 73/2012.(V.3.) határozat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Az együttműködési megállapodás hatályba lépése: június 1. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: május 30. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását 8

9 Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 74/2012.(V.3.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Az együttműködési megállapodás hatályba lépése: június 1. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: május Vázsony Vakáció nyári tábor pályázat Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT vezető Vigh-Krupla Orsolya polgármester: kérte Stefanovitsné Sipos Máriát, ismertesse az előterjesztést. Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT, képviselő: tájékoztatta a testületet, hogy ötödik alkalommal kerül szervezésre a hagyományos egy hetes Vázsonyi Vakáció nyári napközis tábor. Pályázatot nyújtott be a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Gyermekek és fiatalok rendezvényeinek támogatása megnevezésű kiírására. A pályázat sikeressége esetén előfinanszírozási támogatást kér az önkormányzattól a támogatás összegére a pályázat elszámolásáig Ft-ra pályáztak, főleg belépőjegyek és útiköltség fedezésére. A tábornak van önköltsége is. Amennyiben nem lesz sikeres a pályázat kisebb volumenben rendezik meg a programokat. Wágenhoffer Károlyné képviselő: mennyi gyereket érint? Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT, képviselő: fő szokott lenni a létszám, 9-12 évesek, ifjúsági segítők, családsegítők, pedagógusok részvételével. Wágenhoffer Károlyné képviselő: az iskola is szervez két hetet, az IKSZT is vállalt egy hetet, mindenképpen támogatandónak tartja. Jó lenne, ha az időpontokban nem lennének átfedések. Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT, képviselő: kérte a táborszervezőket, hogy küldjék meg részére a tervezett táborok időpontját. Készíteni fog egy összesítést amely tájékoztatást nyújthat az érdeklődőknek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a tábor költségeinek megelőlegezését a támogatási összeg erejéig. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 9

10 75/2012.(V.3.) határozat VázsonyiVakáció nyári napközis tábor finanszírozásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az IKSZT programtervében szereplő VázsonyiVakáció nyári napközis tábor költségeit a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Gyermekek és fiatalok rendezvényeinek támogatása című pályázat sikeressége esetén a pályázat elszámolásáig a támogatás összeg erejéig előfinanszírozza. Felelős: IKSZT vezető, polgármester Határidő: december Egyéb aktuális ügyek Faluközpont felújítás és játszótér kialakítás projekt kommunikációja Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: észrevételt tett a Pontes Alapítvány pályázatával megvalósított projekttel kapcsolatban. A helyi újság szerkesztősége megbízásából polgármester asszony megkereste az Alapítványt, hogy a játszótér és a park felújítási munkálataival kapcsolatban néhány sor korrekt tájékoztatást tehessen közzé. A megjelentetni kívánt szöveg: EMVA támogatásból hamarosan megkezdődik a községháza előtti park felújítása és Nemesleányfaluban a játszótér kialakítása. A 14,5 millió Ft támogatás kedvezményezettje és a projekt lebonyolítója a Pontes Alapítvány. A pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy a támogatást a megvalósítást és a számlák kifizetését követően lehet lehívni, ezért a Pontes Alapítvány a nagyvázsonyi önkormányzat kezességvállalásával támogatást megelőlegező hitelt vesz igénybe. A hitel kamatát az önkormányzat fizeti. Az Alapítvány elnöke nem járult hozzá a megjelentetéshez. Képviselő kifogásolta, hogy az Önkormányzat és a Pontes Alapítvány közötti megállapodás 13. pontja előzetes egyeztetésről szól, amelynek az önkormányzat eleget tett. Ugyanakkor a Pontes Alapítvány április végi rendezvényéről készült ismertetőben olvashatatlanul kis betűvel említi meg az önkormányzatot. Eljárása nem volt korrekt. Az Alapítvány és az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, melynek 13. pontja tartalmazza a kommunikációra vonatkozó szabályokat. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: egyetértett az észrevétellel. Örömét fejezte ki a projekt megvalósulása miatt és megköszönte Magasi József képviselőnek az önkormányzat részéről végzett munkáját. Sérelmezte viszont a négysoros hír megjelentetésének megakadályozását. Részt vett a játszótér átadáson, ahol a társközségek meg nem jelent polgármestereit külön köszöntötték, ezzel szemben Nagyvázsony polgármesterét, nem mintha ezt elvárta volna, meg sem említették, amelyet a lakók szintén megdöbbenéssel fogadtak. Zékány Zsolt a lakosság részéről: megkérdezte, hogy az önkormányzat kezességvállaló, kamatot fizet és hitelt nem? Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: az önkormányzat készfizető kezességet vállalt, fizeti a kamatokat, a kommunikációjukból viszont ez kimarad. Magasi József képviselő: Egyet értett az észrevétellel, szerinte sem tisztességes ez így. Miért van így, mindenki tudja. Javasolta, hogy legyenek nagyvonalúak, lépjenek túl rajta, de hívják fel a Pontes Alapítványt, hogy tartsa be a megállapodásban rögzítetteket. Henn János képviselő: egyetértett Magasi Józseffel, az Alapítvány is tartsa magát a megállapodáshoz. 10

11 Wágenhoffer Károlyné képviselő: kellett volna jelezni már Magasi József összekötőnek. Henn Ferencné körjegyző: Magasi József az önkormányzat megbízott kapcsolattartója, a műszaki dolgokkal kapcsolatosan. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a megjelentetésre szánt hír tényszerű volt. Sokan nem tudják mennyit vállalt az önkormányzat ebben a projektben, az Alapítvány viszont úgy tesz, mintha semmiben sem venne részt az önkormányzat. Anyagi felelőssége van, az önkormányzat fizeti a kamatokat az elszámolás végéig, ha elszámolási hiányosságok lesznek, ez az idő kitolódhat. Resperger István a lakosság köréből: kérése, hogy tájékoztassa a falut korrektül a Pontes Alapítvány. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: mi is a korrekt tájékoztatást kérjük. A megállapodás 13. pontjának betartása érdekében a Pontes Alapítvány felé történő figyelemfelhívásról kérdezte a képviselő-testületet. A képviselő-testület ülésteremben lévő 5 tagja külön számozott határozat hozatala nélkül a figyelemfelhívással egyet értett Tájékoztató a Kertalja utca felújítására benyújtott pályázatról Vigh-Krupla Orsolya polgármester: tájékoztatta a képviselő-testülete, hogy április 17-én az EMIR rendszerben részletes értesítést kapott, hogy a Kertalja utcai pályázatot elfogadták, e Ft-ot támogatást ítéltek meg a felújításra. Másnap ezt módosították arra hivatkozva, hogy a rendszer téves üzenetet küldött és tartalék listára került a pályázat, mivel a keretösszeget kimerítették. Utána érdeklődve kiderült, hogy a keretösszeget 1,5 milliárd forintot, nem osztották fel. Ez nagyon sok kellemetlenséget okozott. A döntés miatt kifogást nyújtott be, amelyre várja a visszajelzést. ifj. Husvéth László képviselő: kérdés, hogy milyen gyakori az előfordulása az ilyen hibának. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: érdeklődésére azt válaszolták előfordulhat, de eddig még nem volt soha ilyen. Henn János képviselő: először örült, aztán felháborodott. véleménye szerint, ez nem lehet véletlen. Wágenhoffer Károlyné képviselő: próbált lobbizni az ügyben. Fontosnak tartotta, hogy a pályázatok terén állítsanak fel fontossági sorrendet. Világosan lehetne látni, hogy mit szeretne a falu, mire van keret. Jelezte, hogy a község honlapján nincs semmi feltéve a francia kapcsolatról, kevés tájékoztatás jelenik meg. ifj. Husvéth László képviselő: támogatja a koncepció elkészítését, szerinte a Kertalja utcai pályázat a sor elején van. Henn János képviselő: egyetértett Wágenhoffer Károlnyéval, fölösleges dolgokra ne adjanak be pályázatot, sorrendet kell felállítani. 11

12 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: prioritási sorrendet kell felállítani, nem tudjuk, mikor milyen pályázatot írnak ki. Nem mindenáron kell pályázni, csak olyan projektet kell preferálni, ami később fenntartható Tájékoztató franciaországi kapcsolatról Vigh-Krupla Orsolya polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a múlt héten a egy francia kisváros Chatillon-sur-Indre polgármestere és felesége, a tiszteletbeli konzul és Trócsányi László Magyarország párizsi nagykövete járt Nagyvázsonyban. Nagyvázsonyt választották partnerül ahhoz a hagyományos programhoz, amely július között kerül náluk megrendezésre. 8 ország, köztük Magyarország a mi képviseletünkkel szerepel ezen a fesztiválon. Kérték, hogy Magyarországra jellemző dolgokat vigyünk és a gyerekek kulturális csoportját is várják. A gyerekek részt vesznek egy játékos versenyen is, amely kicsiben ugyanaz, mint a Játék határok nélkül című. Az utazás busszal történik, melynek költségét fogják fizetni, viszont árajánlatokat nekünk kell beszerezni. Az Ifjúsági Zenekart vinnénk és a busz férőhelyének ismeretében esetleg táncosokat is. Részvételi lista és buszköltség vonatkozásában a határidő május 15. Nagyon jó lehetőség a bemutatkozásra. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: folyamatban van az ajánlatkérés. Wágenhoffer Károlyné képviselő: nagyon tetszett a küldöttségnek Nagyvázsony. Náluk is van vár, kisebb, mint az itteni, ők a turizmusból élnek. Sok mindent érdemes ellesni tőlük. Ez óriási lehetőség, mindent meg kell tenni ennek érdekében. Zékány Zsolt a lakosság köréből: a falu honlapján óriási hiányosságok vannak, kinek a dolga ennek rendbetétele? Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a régi felület teljesen tönkrement, nem lehet dolgozni vele. Kis türelmet kér, folyamatban van az új honlap kialakítása, kb. 90 %-os a készültsége. Egyéb tárgyalandó ügy nem volt Vigh-Krupla Orsolya polgármester megköszönte a részvételt, a nyilvános ülést órakor bezárta. k.m.f. Vigh-Krupla Orsolya polgármester Henn Ferencné körjegyző Henn János jkv. hitelesítő Stefanovitsné Sipos Mária jkv. hitelesítő 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó községek önkormányzatai képviselő-testületeinek 2013. február 25-én 18.00 órakor tartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-9 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-20 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. október 25- én 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. március 18- án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésér l. Az ülés helyszíne: Pula Faluház

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-21/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 5-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Száma: 182-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti Önkormányzat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 8/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 39-46. TARTALOMJEGYZÉK 39/2015.(VI.17.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyve

és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyve HATÁROZATOK Sárosd Nagyközségi

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-8 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. május 27 - én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésér l. Az ülés helyszíne: Pula Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 22 -én 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben