BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, MÁRCIUS KÉSZÜLT:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, MÁRCIUS

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-előkészítési, pályázatkészítési és projekttámogatási tevékenység ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú, Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/B1-12-k jelű, Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem című kiemelt projektben a Támogatási szerződés megkötésének támogatása Az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/H jelű Debrecen településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása című pályzat elkészítése és hiánypótlása, a Támogatási szerződése megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése c. pályázati kiírásra benyújtandó, Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, tisztázó kérdések megválaszolása ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszámú, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése című pályázati kiírásra benyújtott, Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, korrekció elvégzése, tisztázó kérdések megválaszolása ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt Támogatási szerződése megkötésének segítése TP kódszámú, a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra Debrecen Város külterületi tanyás térségei elérhetőségének javítása címmel pályázat elkészítése HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban címmel benyújtandó pályázat elkészítése HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István Általános Iskolában címmel benyújtandó pályázat elkészítése A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem nevű (azonosító: ÉAOP /B1-12-k ) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása A Nagymacs szociális városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B--09-2f ) kiemelt projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGE Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és kidolgozása Projektmenedzsment tevékenység Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára... 17

3 3.2.1 ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása KEOP-4.4.0/A/ azonosító számú, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra benyújtott Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása ÉAOP-2.1.1/A.I azonosító számú, a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása A Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás paletta kialakítása című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG, RENDEZVÉNYEK.. 20

4 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a Debrecen városának végzett projektelőkészítési, pályázatkészítési és projekttámogatási tevékenységeinkről. 1.1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT- ELŐKÉSZÍTÉSI, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG ELŐZMÉNYEK: és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata július 27-én három évre szóló megbízási szerződést írt alá, melynek értelmében az Euro-Régió Ház vállalja szakértői feladatok ellátását a szerződés mellékletét képező Feladat-meghatározás -ban foglaltak szerint. Ezek közül kiemelten: részvétel a társadalmasítás tevékenységében, közreműködés testületi döntések előkészítésében, igény szerint részvétel egyes projektek esetében a közbeszerzések előkészítésében, közreműködés a projektek generálásában, projektötletek kidolgozásában, véleményezésében és projektté alakításában, és a szükséges tervezési munkák koordinálásában, pályázat- és projekt-előkészítési, pályázatírási tevékenység ellátása, különös tekintettel az alábbi feladatokra: o a Polgármesteri Hivatal által átadott feladat-meghatározásban foglaltak alapján projektek előkészítésében való közreműködés, projektötletek gondozása és fejlesztése, o kapcsolódó lehetséges pályázati kiírások felkutatása, pályázatok kidolgozása, o szükség szerinti rendelkezésre állás biztosítása, o projekt auditjelentés (a kiválasztott projektek részletes előzetes értékelése, amely segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy mely projekteket érdemes megvalósítani az adott időszakban) elkészítése, o projekt portfolió (a megvalósítani tervezett projektek egységes formában történő bemutatása, mindegyikhez kapcsolódóan ütem- és feladatterv az előkészítési feladatokra vonatkozóan) elkészítése, o egyedi projektek részletes projekt-tervének elkészítése egységes struktúra szerint, o pályázati dokumentációk elkészítése, összeállítása, o pályázatmenedzsment ellátása, o nyertes pályázatok támogatási szerződései megkötésének segítése. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház július 27-ig látja el a megbízási szerződés értelmében. 4/23 oldal

5 1.1.1 ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú, Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/B1-12-k jelű, Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem című kiemelt projektben a Támogatási szerződés megkötésének támogatása Az ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. pályázati felhívás augusztus 10-én jelent meg. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat benyújtása a október 10-i határidőre megtörtént. A benyújtott pályázat hiánypótlást követően befogadásra került, majd a Kormány 1649/2012. (XII.19.) sz. határozata értelmében az ÉAOP-5.1.1/B1-12-k azonosító számú kiemelt projektjavaslat nevesítésre került az ÉAOP as Akciótervében, ,- Ft támogatás mellett (az elszámolható költségek 100%-ban támogatottak). A projekt célja Debrecen belterületén, az IVS-ben kijelölt akcióterületek közül a Belváros Akcióterületet érintő funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztések megvalósítása, a 2012-ben befejezett rehabilitáció folytatásaként. A projekt a következő elemeket foglalja magába: a Nyugati kiskörút 2. ütemének megvalósítása (Arany J. u. Erzsébet u. között), a Régi Városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója, a Csokonai Színház mögötti tér (Ady park) rekonstrukciója, a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között, kiegészítő kisléptékű elemek ( soft tevékenységek) megvalósítása. A támogatási szerződés megkötése során a KSZ-szel, a projektgazdával és a konzorciumi partner Debreceni Ifjúsági Szolgáltatóval folyamatosan konzultálva az Euro-Régió Ház többek között elkészítette a szükséges pénzügyi mellékleteket, a projekt megvalósításának ütemezését, a különböző nyilatkozatokat, a projekt kommunikációs tervét, előkészítette a konzorciumi megállapodást, majd benyújtotta a dokumentációt a Közreműködő Szervezetnek. A támogatási szerződés aláírására március 7-én került sor Az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/H jelű Debrecen településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása című pályázat elkészítése és hiánypótlása, a Támogatási szerződése megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. pályázati felhívásra március 11-én. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kftt kérte fel. A benyújtott pályázat befogadásra került, amellyel kapcsolatban egy alkalommal hiánypótlást kért a Közreműködő Szervezet. A KSZ május 23-i keltezésű levele értelmében a projekt bruttó 40 millió Ft támogatásban részesült (100% támogatási intenzitás). A projekt célja Debrecen Településfejlesztési Koncepciójának és a közötti EU-s tervezési időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, amely a város fejlesztésének egyik alapdokumentuma lesz. Az Euro-Régió Ház a pályázathoz kapcsolódóan projektgyűjtést szervezett a as időszakban tervezett főbb önkormányzati beruházásokról, kidolgozta a pályázat költségvetését, összeállította és benyújtotta a pályázati dokumentációt, majd elkészítette a 5/23 oldal

6 hiánypótlást is. A támogató levél kézhezvételét követően a szükséges nyilatkozatok előkészítésre, a pénzügyi és ütemezési mellékletek előkészítésére és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentáció benyújtására került sor. A támogató okirat június 7-én került aláírásra ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése c. pályázati kiírásra benyújtandó, Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, tisztázó kérdések megválaszolása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati kiírásra Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására december 27-én került sor. A projekt célja a Debrecen, Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása. Az Ibolya utca 17. szám alatt lévő orvosi rendelő épületének kívül-belül történő felújítása, új rendelő kialakítása, akadálymentes parkoló kialakítása, eszközbeszerzés. A teljes költségvetési összeg bruttó ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására elkészítette a pályázat hiánypótlását, aminek benyújtására február 7-én került sor. A Közreműködő Szervezet által feltett tisztázó kérdésekre adott választ és az elkészített dokumentációt március 8- án töltötte fel az EMIR felületére ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszámú, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázati kiírásra benyújtott, Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, korrekció elvégzése, tisztázó kérdések megválaszolása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati kiírásra Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására december 27-én került sor. A projekt célja a Debrecen, Jerikó utca 27. szám alatt működő 7 felnőtt háziorvosi, 4 házi gyermekorvosi és 4 védőnői körzetnek helyet adó, valamint laboratóriumi mintavételi helyül is szolgáló épület energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötött felújítása és projektarányos akadálymentesítése. A projekt költségvetési összege bruttó ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására elkészítette a pályázat hiánypótlását, aminek benyújtására február 8-án került sor. A Közreműködő Szervezet 6/23 oldal

7 által kért korrekciót február között végezte el, majd a pályázattal kapcsolatban feltett tisztázó kérdésekre a választ és az összeállított dokumentációt március 8-án töltötte fel az EMIR felületére ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt Támogatási szerződése megkötésének segítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Északalföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben címmel. A pályázat részét képező megvalósíthatósági tanulmány és CBA-elemzés elkészítésére, valamint a projekt adatlap kitöltésére és a pályázati dokumentáció összeállítására DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására október 31-én, hiánypótlására november 23-án került sor. A projekt célja turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása, Debrecen városában több helyszínen elválasztott rendszerű, illetve egyesített gyalog- és kerékpárút építése, továbbá kijelöléssel kerékpározható útszakaszok kialakítása, a meglévő úthálózathoz és a meglévő turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan. A következő turisztikai szolgáltatások megvalósítása: kerékpártárolók, pihenők, információs és orientációs kitáblázás, kerékpárkölcsönzés, információs pontok, wi-fi pontok, terminál, szervizpontok. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház elvégezte a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi táblák kitöltését. A szükséges dokumentumok előkészítésére és benyújtására február 4- én került sor. A Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására a korrigált dokumentumok benyújtása március 4-én megtörtént. A Támogatási szerződés megkötésére április 4-én került sor TP kódszámú, a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra Debrecen Város külterületi tanyás térségei elérhetőségének javítása címmel pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium által a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására meghirdetett, TP kódszámú pályázati felhívásra, Debrecen Város külterületi tanyás térségei elérhetőségének javítása címmel. A pályázat összeállítására DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A projekt keretében a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése pályázati céllal 1 db új, PÖMA H225 ESP típusú függesztett gréder kerül beszerzésre. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 7/23 oldal

8 Az Euro-Régió Ház a pályázati adatlap kitöltését és elektronikus benyújtását augusztus 7-ével elvégezte. A pályázati dokumentáció postázására augusztus 12-én került sor HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban címmel benyújtandó pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Norvég Alap és az EGT Alap által meghirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent HU jelű, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet december 2-áról január 6- ára meghosszabbította. A projekt keretében a Debreceni Ady Endre Gimnázium épülete energiahatékonyságának javítása, energiamenedzsment rendszer kialakítása, az energiahatékonyságot szolgáló intézkedések megvalósításához szükséges kapacitásfejlesztés, valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás valósul meg. Az energiahatékonyság javítását az épület külső szigetelésével, nyílászárók cseréjével, a fűtési-szellőzési rendszer korszerűsítésével, valamint világításkorszerűsítéssel és napelemek telepítésével kívánja megoldani az Önkormányzat. A projekt költségvetési összege ,- Ft. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 85%, az önerő mértéke 15%. Az Euro-Régió Ház koordinálta a pályázat elkészítését, a kapott adatok, információk alapján kitöltötte az elektronikusan benyújtandó pályázati űrlapot, és feltöltötte a mellékleteket. Az elkészült pályázatot január 6-án elektronikusan és postai úton is benyújtottuk HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István Általános Iskolában címmel benyújtandó pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Norvég Alap és az EGT Alap által meghirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent HU jelű, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István Általános Iskolában címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet december 2-áról január 6-ára meghosszabbította. 8/23 oldal

9 A projekt keretében a debreceni Hatvani István Általános Iskola épülete energiahatékonyságának javítása, energiamenedzsment rendszer kialakítása, az energiahatékonyságot szolgáló intézkedések megvalósításához szükséges kapacitásfejlesztés, valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás valósul meg. Az energiahatékonyság javítását az épület külső szigetelésével, nyílászárók cseréjével, a fűtésiszellőzési rendszer korszerűsítésével, valamint világításkorszerűsítéssel és napelemek telepítésével kívánja megoldani az Önkormányzat. A projekt költségvetési összege ,- Ft. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 85%, az önerő mértéke 15%. Az Euro-Régió Ház koordinálta a pályázat elkészítését, a kapott adatok, információk alapján kitöltötte az elektronikusan benyújtandó pályázati űrlapot, és feltöltötte a mellékleteket. Az elkészült pályázatot január 6-án elektronikusan és postai úton is benyújtottuk. 9/23 oldal

10 2. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA A Megbízási szerződés a funkcióváltó integrált városrehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására tárgyában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által közzétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján április 30-án aláírt Alapszerződés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú projektjei esetében az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait. 2.1 A DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B ) PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között szeptember 2-án aláírásra került a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP /B ) projekt Támogatási szerződése. A ,- Ft összköltségű kiemelt projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam ,- Ft támogatást nyújtott az ÉAOP forrásaiból, DMJV Önkormányzata pedig ,- Ft önerőt biztosított. Debrecen városközpontjának nyugati részén elhelyezkedő Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következő projektelemeket foglalja magában: a Nyugati kiskörút Hatvan u. - Arany J. u. közötti szakaszának megépítése az Emlékkert, a Romkert és a Verestorony megújítása, rekonstrukciója és fejlesztése a Hal köz téren komplex burkolatkialakítás, parkosítás, szobortalapzat készítése, vízmedence és utcabútorok elhelyezése a Simonffy utcai volt általános iskola átalakítása ifjúsági közösségi ház céljára a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) tevékenységek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata október 2-án megbízási szerződést kötött a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja nevű, ÉAOP-5.1.1/B azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen tárgyában. A projekt állapotáról az Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. Elvégzett projekttevékenységek 2013-ban: Záró projekt előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem elkészítése A projekt Támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően félévente kötelező Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtása a projekt aktuális állapotáról a Közreműködő Szervezet részére, amely a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi. Az Euro-Régió Ház a projekt 6., egyben Záró Projekt Előrehaladási Jelentését január 25-én nyújtotta be, a záró kifizetési igényléssel együtt. A ZPEJ hiánypótlásának benyújtására május 24-én került sor, amelyet a KSZ elfogadott. A projekt sikeresen lezárult. 10/23 oldal

11 2.2 A DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA - II. ÜTEM NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B1-12-K ) PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített, októberében benyújtott sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között március 7-én aláírásra került a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B1-12-k ) projekt támogatási szerződése. A kiemelt projekt 100%-ban támogatott elszámolható költsége összesen ,- Ft. A projektet DMJV Önkormányzata a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-vel konzorciumban valósítja meg, aki a közvetlenül támogatott kiegészítő kisléptékű elemek megvalósítását, illetve a Programalap kezelését végzi. A Debrecen városközpontjának nyugati részén elhelyezkedő Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következő projektelemeket foglalja magában: a Nyugati kiskörút kialakításának 2. üteme (Arany J. u. és Erzsébet u. közötti szakasz) a Városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója az Ady park (Csokonai Színház mögötti tér) rekonstrukciója a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) tevékenységek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 16-án megbízási szerződést kötött a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem nevű, ÉAOP-5.1.1/B1-12-k azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen tárgyában, Városfejlesztő Társaság szerepkörben. A tevékenységet az Euro-Régió Ház március 31-ig, de legkorábban és legkésőbb a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a fent nevezett projektre megkötött Támogatási szerződésben foglalt projekt fizikai befejezését követően, a záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásáig, illetve azok hiánypótlásának teljesítéséig látja el. A projekt állapotáról az Euro- Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. Elvégzett tevékenységek 2013-ban: Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel A projekt keretében megvalósuló beruházások előkészítéseként rendszeresen az Euro-Régió Ház szervezésében koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendők. A megbeszéléseken elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetőkben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel. A kapcsolattartás elsődleges csatornája az , de telefonos egyeztetésekre és személyes találkozókra is többször sor került. 11/23 oldal

12 Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése Az Euro-Régió Ház, mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és en történt egyeztetések mellett személyes találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek egyeztetések: hivatalos állásfoglalások kérése a projektet érintő nem egyértelmű kérdésekben, tájékoztatás a projekttel kapcsolatos változásokról, a ROP IH, illetve a KSZ által közreadott új állásfoglalások, szabályozások értelmezése, kifizetési kérelmek benyújtása, változás bejelentések, támogatási szerződés módosítás, időszaki beszámoló. Nyilvánosság, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése a Városfejlesztő Társaság feladata. A minél pontosabb dokumentálás érdekében folyamatosan nyomon követjük a különféle médiákat, illetve rendszeres kapcsolatban állunk DMJV PH sajtóreferensével. A projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro-Régió Ház közreműködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formai-arculati és tartalmi megfelelőség biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelős szakemberével ban a Városfejlesztő Társaság elkészítette a DMJV honlapján a projekt külön tájékoztató felületén megjelenő szakmai tartalmakat, amely információk októbertől elérhetőek DMJV honlapjának önálló felületén. A projektről szóló felületén egy helyen elérhetők el a projekttel kapcsolatos aktuális hírek, információk, sajtómegjelenések, illusztrációk, illetve a megalapozó dokumentumok (IVS, Akcióterületi Terv). Az Euro- Régió Ház koordinálta a megkezdett projektelem (Simonffy utca) kivitelezésének helyszínén felállított tájékoztató tábla kihelyezését, emellett összegyűjtöttük a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket (4 nyomtatott és 2 online cikk, 1 televíziós adás). Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekről A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 1. számú kommunikációs csomag részeként fotódokumentáció készítését vállalta a város, amelynek készítése, frissítése és folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési helyszínek beruházás előtti állapota, a Simonffy utca díszburkolása projektelem kivitelezése, valamint a nyilvános projektesemények (A megújult Belváros szabadtéri fotókiállítás megnyitója) kerültek dokumentálásra. Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően a kifizetési igénylések benyújtásával együtt a projekt előrehaladását bemutató időszaki beszámolókat is kell készíteni, illetve azzal összekapcsolva benyújtani. Az Euro-Régió Ház két ilyen beszámolót nyújtott be 2013-ban, amelyeket a Közreműködő Szervezet elfogadott. A projekthez kapcsolódóan 2013-ban 2 db kifizetési kérelem került benyújtásra, amelyet az Euro-Régió Ház állított össze folyamatosan egyeztetve DMJV PH és a Közreműködő Szervezet illetékeseivel. Az Euro-Régió Ház készítette el valamennyi kifizetési kérelem 12/23 oldal

13 hiánypótlását is, amelyeket a KSZ elfogadott és az igényelt támogatási összegeket át is utalta a kedvezményezetteknek. A projekttel kapcsolatos kisebb változásokat a Közreműködő Szervezet felé változás bejelentések formájában kell benyújtani. A Városfejlesztő Társaság elkészítette és DMJV PH, valamint a KSZ illetékeseivel is leegyeztetve 2013-ban 2 db változás bejelentést készített el (tényleges kezdet, ütemezés módosítása), majd a kedvezményezett általi aláírást követően benyújtotta azokat a KSZ felé. A projekthez kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításának koordinálása A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően soft elemeknek (kiegészítő kisléptékű elemek) kell kapcsolódniuk a Pályázati felhívás szerint, amelyek összegének legalább fele az ún. Programalap keretében kerül majd továbbpályáztatásra a megvalósító helyi civil szervezetek felé. A projektben 3 közvetlenül támogatott "soft" projektelem kerül megvalósításra számos tevékenységgel, amelyek megvalósítója a konzorciumi partner Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft., amely szervezet a projektben a Programalap kezelésével kapcsolatos teendőket is ellátja (Programalap közvetítő szervezete). Elsőként "A megújult Belváros szabadtéri fotókiállítás" soft projektelem megvalósítása kezdődött el, szeptember 6-án került sor a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitóra, amely eseményen az Euro-Régió Ház is részt vett és közreműködött a sajtóközlemény elkészítésében. 2.3 A NAGYMACS SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B--09-2F ) KIEMELT PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között november 26-án aláírásra került a Nagymacs szociális városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B-09-2f ) projekt támogatási szerződése. A ,- Ft tervezett összköltségű kiemelt projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam ,- Ft támogatást nyújtott az ÉAOP forrásaiból. A projektet DMJV Önkormányzata a Debreceni Művelődési Központtal konzorciumban valósítja meg, aki a közvetlenül támogatott kiegészítő kisléptékű elemek megvalósítását, illetve a Programalap kezelését végzi. A projekt a következő fejlesztéseket foglalja magában Nagymacs területén: közösségi ház és sportudvar építése játszótér létesítése park kialakítása a városrész központjában kiskereskedelmi üzlet felújítása és bővítése a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) tevékenységek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata december 19-én megbízási szerződést kötött a Debrecen Nagymacs szociális városrehabilitációja nevű, ÉAOP-5.1.1/B-09-2f azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Nagymacs Akcióterületen tárgyában. A tevékenységet az Euro-Régió Ház a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megkötött támogatási szerződésben 13/23 oldal

14 foglalt projekt fizikai befejezésének dátumát követő 30. napig látja el. A projekt állapotáról az Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. Elvégzett tevékenységek 2013-ban: Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel A projekt keretében megvalósítandó beruházások előkészítéseként rendszeresen az Euro- Régió Ház szervezésében koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendők. A 2013-ban megtartott 11 megbeszélésen elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetőkben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel is. Közreműködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban A projekt keretében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzésének biztosítása a Közösségi ház kivételével a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi. A projektelemek kivitelezésével kapcsolatban rendszeresen építéshelyszíni kooperációk kerültek megrendezésre az érintett felek részvételével. A projektelemek kivitelezése januárjában kezdődött el, amelyek közül a Közösségi ház építése és a Játszótér létesítése befejeződött, míg a Park és a Kiskereskedelmi egység kivitelezése 2014-ben fejeződik be. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése Az Euro-Régió Ház, mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és en történt egyeztetések mellett személyes találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek egyeztetések: kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentések és TSZ-módosítások, átláthatósági nyilatkozatok. Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése a Városfejlesztő Társaság feladata, emellett a projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro- Régió Ház közreműködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formaiarculati és tartalmi megfelelőség biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelős szakemberével ban a Városfejlesztő Társaság gondoskodott a beruházások helyszínen a kötelező 4 db tájékoztató és az elkészült beruházások esetében 2 db emlékeztető tábla elkészítéséről és kihelyezéséről, részt vett a Közösségi ház sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadójának megszervezésében, elkészítette DMJV honlapjának külön felületén a projekttel kapcsolatban megjelenő információkat, illetve összegyűjtötte a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket (2 nyomtatott és 4 online cikk, 1 televíziós megjelenés). 14/23 oldal

15 Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekről A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 3. számú kommunikációs csomag részeként fotódokumentáció készítését vállalta a város, amelynek készítése, frissítése és folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési helyszíneken folyó munkálatok előrehaladása, valamint a Közösségi ház ünnepélyes átadása kerültek dokumentálásra. Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően félévente kötelező Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtása a projekt aktuális állapotáról a Közreműködő Szervezet részére, amely a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi. Az Euro-Régió Ház 2013-ban a projekt 1. és 2. PEJ-ét készítette el és nyújtotta be, illetve elkészítette az 1. PEJ hiánypótlását, amit elfogadtak. A projekthez kapcsolódóan 2013-ban 7 db kifizetési kérelem került benyújtásra az Euro- Régió Ház által, illetve szükség esetén azok hiánypótlása is. Az igényléseket a KSZ elfogadta, a támogatási összegeket átutalta a kedvezményezetteknek. A projekt támogatási szerződésében foglaltak szerint a projekttel kapcsolatos módosulásokat (pl. közbeszerzési terv módosulása, forráslehívás ütemezésének változása, kisebb műszaki módosulások stb.) változás bejelentések formájában szükséges benyújtani. Az Euro-Régió Ház a projekttel kapcsolatban 9 db változás bejelentést készített el és nyújtott be. Emellett 2 db támogatási szerződés módosítási kérelem is benyújtásra és elfogadásra került, amelyeknek elkészítését (kérelem, és mellékletei, TSZ pénzügyi és egyéb mellékletei, kísérőlevél, egyeztetések, stb.) az Euro-Régió Ház végezte el. A projekthez kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításának koordinálása A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően soft elemeknek (kiegészítő kisléptékű elemek) kell kapcsolódniuk a Pályázati felhívás szerint, amelyek összegének legalább fele az ún. Programalap keretében kerül továbbpályáztatásra a megvalósító helyi civil szervezetek felé. A projektben 4 közvetlenül támogatott "soft" projektelem kerül megvalósításra számos tevékenységgel, amelyek megvalósítója a konzorciumi partner Debreceni Művelődési Központ (DMK). A "soft" elemek és Programalap megvalósítása a módosított ütemtervnek megfelelően haladt 2013-ban. 15/23 oldal

16 3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGE 3.1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KIDOLGOZÁSA. ELŐZMÉNYEK: DMJV Önkormányzata és a Debrecen ITS Konzorcium nevében eljáró Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás eredményeként augusztus 12-én vállalkozási szerződést kötöttek a Debrecen településfejlesztési koncepciójának és Integrált településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és kidolgozása tárgyában. Az Euro-Régió Ház vezető tervezőként koordinálja a településfejlesztési dokumentum elkészítését, amelynek elkészítésében konzorciumi partnerként az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. is közreműködik. A tervezéssel járó feladatok ellátása a szerződés szerint szeptember 10-ig történik. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) olyan tervezési alapdokumentumok, amelyek a as időszakra alapvetően meghatározzák a város fejlesztési irányait és prioritásait, európai uniós forráshoz jutási lehetőségeit és szándékait. Ebből következően az ITS-nek illeszkednie kell egyrészt az EU-s, másrészt pedig a hazai fejlesztési dokumentumokhoz és operatív programokhoz, illetve széleskörű partnerségen kell alapulnia a tervezésnek. Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek: A tervezés koordinációja, az ehhez kapcsolódó egyeztetések megszervezése és lebonyolítása egyrészt a tervezői team résztvevői között, másrészt a megbízó Önkormányzat érintett kapcsolattartóival és döntéshozóival (több mint 20 egyeztetésre került sor). Kapcsolattartás a megyei jogú városok tervezését mentorként felügyelő HBH Euroconsulting Kft-vel a tervezést érintő kérdésekben (telefonos, -es és személyes egyeztetéseken való részvétel, elkészült dokumentumok véleményeztetése). Megalapozó Tanulmány elkészítése (2013. október 31.), amely a koncepció és a stratégiaalkotás előfeltétele, kiinduló dokumentuma. Ehhez kapcsolódóan adatgyűjtés, adatbázis felállítása, adatok elemzése és értékelése, szöveges munkarészek megírása, a KSHtól beszerzendő városrészi népszámlálási adatok igényléséhez szükséges lehatárolás elkészítése, az adatok feldolgozása és elemzése. Településfejlesztési Koncepció elkészítésében közreműködés. Közreműködés a tervezéssel kapcsolatos honlapra felkerülő információk és dokumentációk összeállításában. A tervezés partnerségi folyamatában a tervezési dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekre a tervezői válaszok megadása és leegyeztetése a megbízóval. Az országos tervezési dokumentumok és területi, illetve ágazati operatív programok nyomon követése, az ITS részanyagainak illesztése azokhoz. 16/23 oldal

17 Projektgyűjtés alapján projektlista összeállítása és folyamatos karbantartása Debrecen között tervezett fontosabb fejlesztéseiről. Közreműködés a szeptember 25-én a projekt nyitó sajtótájékoztatójának, illetve a mentorok és a közreműködő szervezet részére szervezett Városlátogatás megszervezésében (program összeállítása, részvétel a helyszínbejáráson, előadás tartása, a kapcsolódó sajtótájékoztató anyagának összeállítása). 3.2 PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című, ÉAOP /A kódszámú pályázati kiírásra A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése címmel. A projekt keretében a debreceni Szoboszlói úti általános iskola iskolaépületének felújításárára, projektarányos akadálymentesítésére, valamint közösségi tér és IKT eszközrendszer fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítására került sor. A modern oktatási feltételek megteremtését célzó felszerelések, eszközök, valamint a szükséges bútorzat, és egyéb felszerelések beszerzése is megvalósult. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 90%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház, mint megbízott a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint megbízóval a április 20-án megkötött megbízási szerződés és annak november 2- án kelt módosítása értelmében látta el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt május 31-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalta magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása. A projekt fizikai befejezése május 31-ig, pénzügyi zárása június 30-ig sikeresen megvalósult KEOP-4.4.0/A/ azonosító számú, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra benyújtott Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című, KEOP kódszámú pályázati 17/23 oldal

18 kiírásra Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében címmel. A projekt keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8 óvodai és 2 általános iskolai intézményében villamosenergiafelhasználás korszerűsítése valósult meg, melynek során napelemek beszerzésére és telepítésére került sor. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 60%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a február 8-án megkötött megbízási szerződés és annak május 6-án kelt módosítása értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti és tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatait a projekt december 20-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja magába: az általános menedzsment keretében a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása; projekt műszaki menedzsmentjének biztosítása és az általános menedzsment műszaki szempontú támogatása; tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A projekt fizikai befejezése december 20-áig sikeresen megtörtént, pénzügyi zárása folyamatban van ÉAOP-2.1.1/A.I azonosító számú, a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Északalföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben címmel. A projekt keretében turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása, Debrecen városában több helyszínen elválasztott rendszerű, illetve egyesített gyalog- és kerékpárút építése, továbbá kijelöléssel kerékpározható útszakaszok kialakítása valósul meg, a meglévő úthálózathoz és a meglévő turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan. A következő turisztikai szolgáltatások kerülnek kialakításra: kerékpártárolók, pihenők, információs és orientációs kitáblázás, kerékpárkölcsönzés, információs pontok, wi-fi pontok, terminál, szervizpontok. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a június 21-én megkötött megbízási szerződés értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt december 31-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása. 18/23 oldal

19 3.3 A MAGYAR SPORT- ÉS ÉLETMÓDFEJLESZTŐ KLASZTER MŰKÖDÉSÉHEZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁS PALETTA KIALAKÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT PROJEKTMENEDZSMENT FELADATAINAK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: A Megbízó az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program keretén belül Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása tárgyában közétett pályázati felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként az MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás-paletta kialakítása című, ÉAOP /A azonosító számú projektje a november 29-én aláírt Támogatási szerződés értelmében európai uniós támogatásban részesült. A klaszter legfőbb célja, hogy a sportban és egészségmegőrzésben érdekelt kis- és középvállalkozások, illetve oktatási, önkormányzati, K+F profilú intézmények innovatív együttműködését elősegítse, koordinálja, illetve a kooperációban rejlő lehetőségeket kiaknázza a sportfejlesztések ösztönzésére és felgyorsítására. A projekt költségvetési összege: ,- Ft, 80%-os támogatási intenzitás mellett. A Magyar Sport- és Életmód Fejlesztő Klaszter Kft. mint Megbízó és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. mint Megbízott július 12-én megbízási szerződést kötöttek a projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására. A szerződés és annak július 25-én kelt módosítása értelmében az Euro-Régió Ház a projekt befejezését követő projektzárásig látta el projektmenedzsmenti feladatait, mely az alábbi tevékenységeket foglalta magába: A projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentési formátumok, belső eljárásrendek kialakítása A projekt adminisztratív szükségleteinek folyamatos aktualizálása (határidők, költségtételek változásainak adminisztrációja) A projekt kifizetéseinek pénzügyi menedzselése, valamint a kifizetési kérelem során beérkezett támogatás nyomon követése. A projekt fizikai befejezése augusztus 31-ig, pénzügyi zárása szeptember 30-ig sikeresen megvalósult. 19/23 oldal

20 4. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG, RENDEZVÉNYEK A Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Központ július 1-jén nyitotta meg kapuit Debrecenben. A szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat április 1. napjával kezdődően az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Az Európai Bizottság által 2005-ben Europe Direct névre keresztelt hálózat megyei irodájának működését 2013-ban az Európai Bizottság, valamint a befogadó szervezetként az Euro-Régió Ház támogatta. A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ (továbbiakban: HBM-ED) alapvető célkitűzése volt a 2013-as évre, hogy az iroda tevékenysége által fejlett kommunikáció alakuljon ki az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről annak érdekében, hogy az európai polgárok gyakorolhassák részvételi jogukat az Unió demokratikus életében. A Központ tevékenységét a Bizottság által a 2013-as évre kijelölt prioritások (polgárok európai éve, gazdasági kormányzás) köré szervezte. 1. Ügyfélfogadás és általános tájékoztatás: Az iroda egyik legfontosabb alaptevékenysége az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolattartás. A cél az ügyfélközpontú szolgáltatás, a precíz, pontos, naprakész tájékoztatás. Ezen cél megvalósulása érdekében került kialakításra az iroda nyitva tartása és működése. Az iroda munkanapokon 8:30 és 16 (pénteken 13:30) között áll az érdeklődők rendelkezésére. Az ügyfelek személyesen, telefonon, levélben és ben is feltehetik kérdéseiket, amelyeket az ED munkatársai saját és az EU-vonal adatbázisára támaszkodva megválaszolnak. Kérdések: személyes megkeresések száma: 262 telefonhívások: 256 kérdések: 172 Ezen felül rendezvényeinken mintegy 2500 embert sikerült megszólítani, üzeneteinkkel elérni ban az alábbi témák voltak a legnépszerűbbek az ügyfelek körében: 1. Munkavállalás az Európai Unióban 2. Családi ellátások más tagállamokban 3. Általános európai uniós információk, érdekességek 4. Szükséges okmányok az EU országaiba 5. Pályázati lehetőségek 6. Nyelvtanulás 7. Európai Parlamenti választások A megválaszolt kérdések száma 2013-ban a korábbi évekhez képest mérsékelten csökkent, viszont a kérdések sokkal bonyolultabbak voltak, mint az elmúlt években, megválaszolásuk rengeteg, nem egyszer több napos utánajárást igényelt. Ennek oka, hogy az egyszerűbb kérdésekben (útlevél stb.), a lakosság már jobban eligazodik, az internet használata is elterjedtebb. Az élethelyzetek azonban, amelyekben a kérdések felmerülnek, egyre komplikáltabbak (vegyes családok, több tagállamhoz köthető élet, múlt, munkavállalás). Olyan kérdések merülnek fel, amelyek eddig nem (pl. az elmúlt évtizedben 20/23 oldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben