BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, MÁRCIUS KÉSZÜLT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, MÁRCIUS

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-előkészítési, pályázatkészítési és projekttámogatási tevékenység ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú, Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/B1-12-k jelű, Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem című kiemelt projektben a Támogatási szerződés megkötésének támogatása Az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/H jelű Debrecen településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása című pályzat elkészítése és hiánypótlása, a Támogatási szerződése megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése c. pályázati kiírásra benyújtandó, Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, tisztázó kérdések megválaszolása ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszámú, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése című pályázati kiírásra benyújtott, Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, korrekció elvégzése, tisztázó kérdések megválaszolása ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt Támogatási szerződése megkötésének segítése TP kódszámú, a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra Debrecen Város külterületi tanyás térségei elérhetőségének javítása címmel pályázat elkészítése HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban címmel benyújtandó pályázat elkészítése HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István Általános Iskolában címmel benyújtandó pályázat elkészítése A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem nevű (azonosító: ÉAOP /B1-12-k ) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása A Nagymacs szociális városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B--09-2f ) kiemelt projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGE Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és kidolgozása Projektmenedzsment tevékenység Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára... 17

3 3.2.1 ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása KEOP-4.4.0/A/ azonosító számú, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra benyújtott Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása ÉAOP-2.1.1/A.I azonosító számú, a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása A Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás paletta kialakítása című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG, RENDEZVÉNYEK.. 20

4 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a Debrecen városának végzett projektelőkészítési, pályázatkészítési és projekttámogatási tevékenységeinkről. 1.1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT- ELŐKÉSZÍTÉSI, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG ELŐZMÉNYEK: és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata július 27-én három évre szóló megbízási szerződést írt alá, melynek értelmében az Euro-Régió Ház vállalja szakértői feladatok ellátását a szerződés mellékletét képező Feladat-meghatározás -ban foglaltak szerint. Ezek közül kiemelten: részvétel a társadalmasítás tevékenységében, közreműködés testületi döntések előkészítésében, igény szerint részvétel egyes projektek esetében a közbeszerzések előkészítésében, közreműködés a projektek generálásában, projektötletek kidolgozásában, véleményezésében és projektté alakításában, és a szükséges tervezési munkák koordinálásában, pályázat- és projekt-előkészítési, pályázatírási tevékenység ellátása, különös tekintettel az alábbi feladatokra: o a Polgármesteri Hivatal által átadott feladat-meghatározásban foglaltak alapján projektek előkészítésében való közreműködés, projektötletek gondozása és fejlesztése, o kapcsolódó lehetséges pályázati kiírások felkutatása, pályázatok kidolgozása, o szükség szerinti rendelkezésre állás biztosítása, o projekt auditjelentés (a kiválasztott projektek részletes előzetes értékelése, amely segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy mely projekteket érdemes megvalósítani az adott időszakban) elkészítése, o projekt portfolió (a megvalósítani tervezett projektek egységes formában történő bemutatása, mindegyikhez kapcsolódóan ütem- és feladatterv az előkészítési feladatokra vonatkozóan) elkészítése, o egyedi projektek részletes projekt-tervének elkészítése egységes struktúra szerint, o pályázati dokumentációk elkészítése, összeállítása, o pályázatmenedzsment ellátása, o nyertes pályázatok támogatási szerződései megkötésének segítése. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház július 27-ig látja el a megbízási szerződés értelmében. 4/23 oldal

5 1.1.1 ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú, Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/B1-12-k jelű, Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem című kiemelt projektben a Támogatási szerződés megkötésének támogatása Az ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. pályázati felhívás augusztus 10-én jelent meg. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat benyújtása a október 10-i határidőre megtörtént. A benyújtott pályázat hiánypótlást követően befogadásra került, majd a Kormány 1649/2012. (XII.19.) sz. határozata értelmében az ÉAOP-5.1.1/B1-12-k azonosító számú kiemelt projektjavaslat nevesítésre került az ÉAOP as Akciótervében, ,- Ft támogatás mellett (az elszámolható költségek 100%-ban támogatottak). A projekt célja Debrecen belterületén, az IVS-ben kijelölt akcióterületek közül a Belváros Akcióterületet érintő funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztések megvalósítása, a 2012-ben befejezett rehabilitáció folytatásaként. A projekt a következő elemeket foglalja magába: a Nyugati kiskörút 2. ütemének megvalósítása (Arany J. u. Erzsébet u. között), a Régi Városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója, a Csokonai Színház mögötti tér (Ady park) rekonstrukciója, a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között, kiegészítő kisléptékű elemek ( soft tevékenységek) megvalósítása. A támogatási szerződés megkötése során a KSZ-szel, a projektgazdával és a konzorciumi partner Debreceni Ifjúsági Szolgáltatóval folyamatosan konzultálva az Euro-Régió Ház többek között elkészítette a szükséges pénzügyi mellékleteket, a projekt megvalósításának ütemezését, a különböző nyilatkozatokat, a projekt kommunikációs tervét, előkészítette a konzorciumi megállapodást, majd benyújtotta a dokumentációt a Közreműködő Szervezetnek. A támogatási szerződés aláírására március 7-én került sor Az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/H jelű Debrecen településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása című pályázat elkészítése és hiánypótlása, a Támogatási szerződése megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. pályázati felhívásra március 11-én. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kftt kérte fel. A benyújtott pályázat befogadásra került, amellyel kapcsolatban egy alkalommal hiánypótlást kért a Közreműködő Szervezet. A KSZ május 23-i keltezésű levele értelmében a projekt bruttó 40 millió Ft támogatásban részesült (100% támogatási intenzitás). A projekt célja Debrecen Településfejlesztési Koncepciójának és a közötti EU-s tervezési időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, amely a város fejlesztésének egyik alapdokumentuma lesz. Az Euro-Régió Ház a pályázathoz kapcsolódóan projektgyűjtést szervezett a as időszakban tervezett főbb önkormányzati beruházásokról, kidolgozta a pályázat költségvetését, összeállította és benyújtotta a pályázati dokumentációt, majd elkészítette a 5/23 oldal

6 hiánypótlást is. A támogató levél kézhezvételét követően a szükséges nyilatkozatok előkészítésre, a pénzügyi és ütemezési mellékletek előkészítésére és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentáció benyújtására került sor. A támogató okirat június 7-én került aláírásra ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése c. pályázati kiírásra benyújtandó, Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, tisztázó kérdések megválaszolása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati kiírásra Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására december 27-én került sor. A projekt célja a Debrecen, Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása. Az Ibolya utca 17. szám alatt lévő orvosi rendelő épületének kívül-belül történő felújítása, új rendelő kialakítása, akadálymentes parkoló kialakítása, eszközbeszerzés. A teljes költségvetési összeg bruttó ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására elkészítette a pályázat hiánypótlását, aminek benyújtására február 7-én került sor. A Közreműködő Szervezet által feltett tisztázó kérdésekre adott választ és az elkészített dokumentációt március 8- án töltötte fel az EMIR felületére ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszámú, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázati kiírásra benyújtott, Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása című pályázat hiánypótlásának elkészítése, korrekció elvégzése, tisztázó kérdések megválaszolása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati kiírásra Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására december 27-én került sor. A projekt célja a Debrecen, Jerikó utca 27. szám alatt működő 7 felnőtt háziorvosi, 4 házi gyermekorvosi és 4 védőnői körzetnek helyet adó, valamint laboratóriumi mintavételi helyül is szolgáló épület energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötött felújítása és projektarányos akadálymentesítése. A projekt költségvetési összege bruttó ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására elkészítette a pályázat hiánypótlását, aminek benyújtására február 8-án került sor. A Közreműködő Szervezet 6/23 oldal

7 által kért korrekciót február között végezte el, majd a pályázattal kapcsolatban feltett tisztázó kérdésekre a választ és az összeállított dokumentációt március 8-án töltötte fel az EMIR felületére ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt Támogatási szerződése megkötésének segítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Északalföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben címmel. A pályázat részét képező megvalósíthatósági tanulmány és CBA-elemzés elkészítésére, valamint a projekt adatlap kitöltésére és a pályázati dokumentáció összeállítására DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására október 31-én, hiánypótlására november 23-án került sor. A projekt célja turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása, Debrecen városában több helyszínen elválasztott rendszerű, illetve egyesített gyalog- és kerékpárút építése, továbbá kijelöléssel kerékpározható útszakaszok kialakítása, a meglévő úthálózathoz és a meglévő turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan. A következő turisztikai szolgáltatások megvalósítása: kerékpártárolók, pihenők, információs és orientációs kitáblázás, kerékpárkölcsönzés, információs pontok, wi-fi pontok, terminál, szervizpontok. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház elvégezte a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi táblák kitöltését. A szükséges dokumentumok előkészítésére és benyújtására február 4- én került sor. A Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására a korrigált dokumentumok benyújtása március 4-én megtörtént. A Támogatási szerződés megkötésére április 4-én került sor TP kódszámú, a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra Debrecen Város külterületi tanyás térségei elérhetőségének javítása címmel pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium által a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására meghirdetett, TP kódszámú pályázati felhívásra, Debrecen Város külterületi tanyás térségei elérhetőségének javítása címmel. A pályázat összeállítására DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A projekt keretében a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése pályázati céllal 1 db új, PÖMA H225 ESP típusú függesztett gréder kerül beszerzésre. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 7/23 oldal

8 Az Euro-Régió Ház a pályázati adatlap kitöltését és elektronikus benyújtását augusztus 7-ével elvégezte. A pályázati dokumentáció postázására augusztus 12-én került sor HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban címmel benyújtandó pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Norvég Alap és az EGT Alap által meghirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent HU jelű, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet december 2-áról január 6- ára meghosszabbította. A projekt keretében a Debreceni Ady Endre Gimnázium épülete energiahatékonyságának javítása, energiamenedzsment rendszer kialakítása, az energiahatékonyságot szolgáló intézkedések megvalósításához szükséges kapacitásfejlesztés, valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás valósul meg. Az energiahatékonyság javítását az épület külső szigetelésével, nyílászárók cseréjével, a fűtési-szellőzési rendszer korszerűsítésével, valamint világításkorszerűsítéssel és napelemek telepítésével kívánja megoldani az Önkormányzat. A projekt költségvetési összege ,- Ft. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 85%, az önerő mértéke 15%. Az Euro-Régió Ház koordinálta a pályázat elkészítését, a kapott adatok, információk alapján kitöltötte az elektronikusan benyújtandó pályázati űrlapot, és feltöltötte a mellékleteket. Az elkészült pályázatot január 6-án elektronikusan és postai úton is benyújtottuk HU jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István Általános Iskolában címmel benyújtandó pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Norvég Alap és az EGT Alap által meghirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent HU jelű, Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István Általános Iskolában címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet december 2-áról január 6-ára meghosszabbította. 8/23 oldal

9 A projekt keretében a debreceni Hatvani István Általános Iskola épülete energiahatékonyságának javítása, energiamenedzsment rendszer kialakítása, az energiahatékonyságot szolgáló intézkedések megvalósításához szükséges kapacitásfejlesztés, valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás valósul meg. Az energiahatékonyság javítását az épület külső szigetelésével, nyílászárók cseréjével, a fűtésiszellőzési rendszer korszerűsítésével, valamint világításkorszerűsítéssel és napelemek telepítésével kívánja megoldani az Önkormányzat. A projekt költségvetési összege ,- Ft. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 85%, az önerő mértéke 15%. Az Euro-Régió Ház koordinálta a pályázat elkészítését, a kapott adatok, információk alapján kitöltötte az elektronikusan benyújtandó pályázati űrlapot, és feltöltötte a mellékleteket. Az elkészült pályázatot január 6-án elektronikusan és postai úton is benyújtottuk. 9/23 oldal

10 2. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA A Megbízási szerződés a funkcióváltó integrált városrehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására tárgyában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által közzétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján április 30-án aláírt Alapszerződés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú projektjei esetében az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait. 2.1 A DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B ) PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között szeptember 2-án aláírásra került a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP /B ) projekt Támogatási szerződése. A ,- Ft összköltségű kiemelt projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam ,- Ft támogatást nyújtott az ÉAOP forrásaiból, DMJV Önkormányzata pedig ,- Ft önerőt biztosított. Debrecen városközpontjának nyugati részén elhelyezkedő Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következő projektelemeket foglalja magában: a Nyugati kiskörút Hatvan u. - Arany J. u. közötti szakaszának megépítése az Emlékkert, a Romkert és a Verestorony megújítása, rekonstrukciója és fejlesztése a Hal köz téren komplex burkolatkialakítás, parkosítás, szobortalapzat készítése, vízmedence és utcabútorok elhelyezése a Simonffy utcai volt általános iskola átalakítása ifjúsági közösségi ház céljára a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) tevékenységek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata október 2-án megbízási szerződést kötött a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja nevű, ÉAOP-5.1.1/B azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen tárgyában. A projekt állapotáról az Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. Elvégzett projekttevékenységek 2013-ban: Záró projekt előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem elkészítése A projekt Támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően félévente kötelező Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtása a projekt aktuális állapotáról a Közreműködő Szervezet részére, amely a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi. Az Euro-Régió Ház a projekt 6., egyben Záró Projekt Előrehaladási Jelentését január 25-én nyújtotta be, a záró kifizetési igényléssel együtt. A ZPEJ hiánypótlásának benyújtására május 24-én került sor, amelyet a KSZ elfogadott. A projekt sikeresen lezárult. 10/23 oldal

11 2.2 A DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA - II. ÜTEM NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B1-12-K ) PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített, októberében benyújtott sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között március 7-én aláírásra került a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B1-12-k ) projekt támogatási szerződése. A kiemelt projekt 100%-ban támogatott elszámolható költsége összesen ,- Ft. A projektet DMJV Önkormányzata a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-vel konzorciumban valósítja meg, aki a közvetlenül támogatott kiegészítő kisléptékű elemek megvalósítását, illetve a Programalap kezelését végzi. A Debrecen városközpontjának nyugati részén elhelyezkedő Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következő projektelemeket foglalja magában: a Nyugati kiskörút kialakításának 2. üteme (Arany J. u. és Erzsébet u. közötti szakasz) a Városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója az Ady park (Csokonai Színház mögötti tér) rekonstrukciója a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) tevékenységek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 16-án megbízási szerződést kötött a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem nevű, ÉAOP-5.1.1/B1-12-k azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen tárgyában, Városfejlesztő Társaság szerepkörben. A tevékenységet az Euro-Régió Ház március 31-ig, de legkorábban és legkésőbb a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a fent nevezett projektre megkötött Támogatási szerződésben foglalt projekt fizikai befejezését követően, a záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásáig, illetve azok hiánypótlásának teljesítéséig látja el. A projekt állapotáról az Euro- Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. Elvégzett tevékenységek 2013-ban: Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel A projekt keretében megvalósuló beruházások előkészítéseként rendszeresen az Euro-Régió Ház szervezésében koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendők. A megbeszéléseken elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetőkben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel. A kapcsolattartás elsődleges csatornája az , de telefonos egyeztetésekre és személyes találkozókra is többször sor került. 11/23 oldal

12 Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése Az Euro-Régió Ház, mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és en történt egyeztetések mellett személyes találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek egyeztetések: hivatalos állásfoglalások kérése a projektet érintő nem egyértelmű kérdésekben, tájékoztatás a projekttel kapcsolatos változásokról, a ROP IH, illetve a KSZ által közreadott új állásfoglalások, szabályozások értelmezése, kifizetési kérelmek benyújtása, változás bejelentések, támogatási szerződés módosítás, időszaki beszámoló. Nyilvánosság, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése a Városfejlesztő Társaság feladata. A minél pontosabb dokumentálás érdekében folyamatosan nyomon követjük a különféle médiákat, illetve rendszeres kapcsolatban állunk DMJV PH sajtóreferensével. A projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro-Régió Ház közreműködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formai-arculati és tartalmi megfelelőség biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelős szakemberével ban a Városfejlesztő Társaság elkészítette a DMJV honlapján a projekt külön tájékoztató felületén megjelenő szakmai tartalmakat, amely információk októbertől elérhetőek DMJV honlapjának önálló felületén. A projektről szóló felületén egy helyen elérhetők el a projekttel kapcsolatos aktuális hírek, információk, sajtómegjelenések, illusztrációk, illetve a megalapozó dokumentumok (IVS, Akcióterületi Terv). Az Euro- Régió Ház koordinálta a megkezdett projektelem (Simonffy utca) kivitelezésének helyszínén felállított tájékoztató tábla kihelyezését, emellett összegyűjtöttük a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket (4 nyomtatott és 2 online cikk, 1 televíziós adás). Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekről A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 1. számú kommunikációs csomag részeként fotódokumentáció készítését vállalta a város, amelynek készítése, frissítése és folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési helyszínek beruházás előtti állapota, a Simonffy utca díszburkolása projektelem kivitelezése, valamint a nyilvános projektesemények (A megújult Belváros szabadtéri fotókiállítás megnyitója) kerültek dokumentálásra. Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően a kifizetési igénylések benyújtásával együtt a projekt előrehaladását bemutató időszaki beszámolókat is kell készíteni, illetve azzal összekapcsolva benyújtani. Az Euro-Régió Ház két ilyen beszámolót nyújtott be 2013-ban, amelyeket a Közreműködő Szervezet elfogadott. A projekthez kapcsolódóan 2013-ban 2 db kifizetési kérelem került benyújtásra, amelyet az Euro-Régió Ház állított össze folyamatosan egyeztetve DMJV PH és a Közreműködő Szervezet illetékeseivel. Az Euro-Régió Ház készítette el valamennyi kifizetési kérelem 12/23 oldal

13 hiánypótlását is, amelyeket a KSZ elfogadott és az igényelt támogatási összegeket át is utalta a kedvezményezetteknek. A projekttel kapcsolatos kisebb változásokat a Közreműködő Szervezet felé változás bejelentések formájában kell benyújtani. A Városfejlesztő Társaság elkészítette és DMJV PH, valamint a KSZ illetékeseivel is leegyeztetve 2013-ban 2 db változás bejelentést készített el (tényleges kezdet, ütemezés módosítása), majd a kedvezményezett általi aláírást követően benyújtotta azokat a KSZ felé. A projekthez kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításának koordinálása A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően soft elemeknek (kiegészítő kisléptékű elemek) kell kapcsolódniuk a Pályázati felhívás szerint, amelyek összegének legalább fele az ún. Programalap keretében kerül majd továbbpályáztatásra a megvalósító helyi civil szervezetek felé. A projektben 3 közvetlenül támogatott "soft" projektelem kerül megvalósításra számos tevékenységgel, amelyek megvalósítója a konzorciumi partner Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft., amely szervezet a projektben a Programalap kezelésével kapcsolatos teendőket is ellátja (Programalap közvetítő szervezete). Elsőként "A megújult Belváros szabadtéri fotókiállítás" soft projektelem megvalósítása kezdődött el, szeptember 6-án került sor a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitóra, amely eseményen az Euro-Régió Ház is részt vett és közreműködött a sajtóközlemény elkészítésében. 2.3 A NAGYMACS SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B--09-2F ) KIEMELT PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között november 26-án aláírásra került a Nagymacs szociális városrehabilitációja nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B-09-2f ) projekt támogatási szerződése. A ,- Ft tervezett összköltségű kiemelt projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam ,- Ft támogatást nyújtott az ÉAOP forrásaiból. A projektet DMJV Önkormányzata a Debreceni Művelődési Központtal konzorciumban valósítja meg, aki a közvetlenül támogatott kiegészítő kisléptékű elemek megvalósítását, illetve a Programalap kezelését végzi. A projekt a következő fejlesztéseket foglalja magában Nagymacs területén: közösségi ház és sportudvar építése játszótér létesítése park kialakítása a városrész központjában kiskereskedelmi üzlet felújítása és bővítése a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) tevékenységek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata december 19-én megbízási szerződést kötött a Debrecen Nagymacs szociális városrehabilitációja nevű, ÉAOP-5.1.1/B-09-2f azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Nagymacs Akcióterületen tárgyában. A tevékenységet az Euro-Régió Ház a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megkötött támogatási szerződésben 13/23 oldal

14 foglalt projekt fizikai befejezésének dátumát követő 30. napig látja el. A projekt állapotáról az Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. Elvégzett tevékenységek 2013-ban: Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel A projekt keretében megvalósítandó beruházások előkészítéseként rendszeresen az Euro- Régió Ház szervezésében koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendők. A 2013-ban megtartott 11 megbeszélésen elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetőkben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel is. Közreműködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban A projekt keretében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzésének biztosítása a Közösségi ház kivételével a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi. A projektelemek kivitelezésével kapcsolatban rendszeresen építéshelyszíni kooperációk kerültek megrendezésre az érintett felek részvételével. A projektelemek kivitelezése januárjában kezdődött el, amelyek közül a Közösségi ház építése és a Játszótér létesítése befejeződött, míg a Park és a Kiskereskedelmi egység kivitelezése 2014-ben fejeződik be. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése Az Euro-Régió Ház, mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és en történt egyeztetések mellett személyes találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek egyeztetések: kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentések és TSZ-módosítások, átláthatósági nyilatkozatok. Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése a Városfejlesztő Társaság feladata, emellett a projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro- Régió Ház közreműködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formaiarculati és tartalmi megfelelőség biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelős szakemberével ban a Városfejlesztő Társaság gondoskodott a beruházások helyszínen a kötelező 4 db tájékoztató és az elkészült beruházások esetében 2 db emlékeztető tábla elkészítéséről és kihelyezéséről, részt vett a Közösségi ház sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadójának megszervezésében, elkészítette DMJV honlapjának külön felületén a projekttel kapcsolatban megjelenő információkat, illetve összegyűjtötte a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket (2 nyomtatott és 4 online cikk, 1 televíziós megjelenés). 14/23 oldal

15 Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekről A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 3. számú kommunikációs csomag részeként fotódokumentáció készítését vállalta a város, amelynek készítése, frissítése és folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési helyszíneken folyó munkálatok előrehaladása, valamint a Közösségi ház ünnepélyes átadása kerültek dokumentálásra. Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően félévente kötelező Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtása a projekt aktuális állapotáról a Közreműködő Szervezet részére, amely a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi. Az Euro-Régió Ház 2013-ban a projekt 1. és 2. PEJ-ét készítette el és nyújtotta be, illetve elkészítette az 1. PEJ hiánypótlását, amit elfogadtak. A projekthez kapcsolódóan 2013-ban 7 db kifizetési kérelem került benyújtásra az Euro- Régió Ház által, illetve szükség esetén azok hiánypótlása is. Az igényléseket a KSZ elfogadta, a támogatási összegeket átutalta a kedvezményezetteknek. A projekt támogatási szerződésében foglaltak szerint a projekttel kapcsolatos módosulásokat (pl. közbeszerzési terv módosulása, forráslehívás ütemezésének változása, kisebb műszaki módosulások stb.) változás bejelentések formájában szükséges benyújtani. Az Euro-Régió Ház a projekttel kapcsolatban 9 db változás bejelentést készített el és nyújtott be. Emellett 2 db támogatási szerződés módosítási kérelem is benyújtásra és elfogadásra került, amelyeknek elkészítését (kérelem, és mellékletei, TSZ pénzügyi és egyéb mellékletei, kísérőlevél, egyeztetések, stb.) az Euro-Régió Ház végezte el. A projekthez kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításának koordinálása A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően soft elemeknek (kiegészítő kisléptékű elemek) kell kapcsolódniuk a Pályázati felhívás szerint, amelyek összegének legalább fele az ún. Programalap keretében kerül továbbpályáztatásra a megvalósító helyi civil szervezetek felé. A projektben 4 közvetlenül támogatott "soft" projektelem kerül megvalósításra számos tevékenységgel, amelyek megvalósítója a konzorciumi partner Debreceni Művelődési Központ (DMK). A "soft" elemek és Programalap megvalósítása a módosított ütemtervnek megfelelően haladt 2013-ban. 15/23 oldal

16 3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGE 3.1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KIDOLGOZÁSA. ELŐZMÉNYEK: DMJV Önkormányzata és a Debrecen ITS Konzorcium nevében eljáró Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás eredményeként augusztus 12-én vállalkozási szerződést kötöttek a Debrecen településfejlesztési koncepciójának és Integrált településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és kidolgozása tárgyában. Az Euro-Régió Ház vezető tervezőként koordinálja a településfejlesztési dokumentum elkészítését, amelynek elkészítésében konzorciumi partnerként az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. is közreműködik. A tervezéssel járó feladatok ellátása a szerződés szerint szeptember 10-ig történik. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) olyan tervezési alapdokumentumok, amelyek a as időszakra alapvetően meghatározzák a város fejlesztési irányait és prioritásait, európai uniós forráshoz jutási lehetőségeit és szándékait. Ebből következően az ITS-nek illeszkednie kell egyrészt az EU-s, másrészt pedig a hazai fejlesztési dokumentumokhoz és operatív programokhoz, illetve széleskörű partnerségen kell alapulnia a tervezésnek. Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek: A tervezés koordinációja, az ehhez kapcsolódó egyeztetések megszervezése és lebonyolítása egyrészt a tervezői team résztvevői között, másrészt a megbízó Önkormányzat érintett kapcsolattartóival és döntéshozóival (több mint 20 egyeztetésre került sor). Kapcsolattartás a megyei jogú városok tervezését mentorként felügyelő HBH Euroconsulting Kft-vel a tervezést érintő kérdésekben (telefonos, -es és személyes egyeztetéseken való részvétel, elkészült dokumentumok véleményeztetése). Megalapozó Tanulmány elkészítése (2013. október 31.), amely a koncepció és a stratégiaalkotás előfeltétele, kiinduló dokumentuma. Ehhez kapcsolódóan adatgyűjtés, adatbázis felállítása, adatok elemzése és értékelése, szöveges munkarészek megírása, a KSHtól beszerzendő városrészi népszámlálási adatok igényléséhez szükséges lehatárolás elkészítése, az adatok feldolgozása és elemzése. Településfejlesztési Koncepció elkészítésében közreműködés. Közreműködés a tervezéssel kapcsolatos honlapra felkerülő információk és dokumentációk összeállításában. A tervezés partnerségi folyamatában a tervezési dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekre a tervezői válaszok megadása és leegyeztetése a megbízóval. Az országos tervezési dokumentumok és területi, illetve ágazati operatív programok nyomon követése, az ITS részanyagainak illesztése azokhoz. 16/23 oldal

17 Projektgyűjtés alapján projektlista összeállítása és folyamatos karbantartása Debrecen között tervezett fontosabb fejlesztéseiről. Közreműködés a szeptember 25-én a projekt nyitó sajtótájékoztatójának, illetve a mentorok és a közreműködő szervezet részére szervezett Városlátogatás megszervezésében (program összeállítása, részvétel a helyszínbejáráson, előadás tartása, a kapcsolódó sajtótájékoztató anyagának összeállítása). 3.2 PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című, ÉAOP /A kódszámú pályázati kiírásra A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése címmel. A projekt keretében a debreceni Szoboszlói úti általános iskola iskolaépületének felújításárára, projektarányos akadálymentesítésére, valamint közösségi tér és IKT eszközrendszer fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítására került sor. A modern oktatási feltételek megteremtését célzó felszerelések, eszközök, valamint a szükséges bútorzat, és egyéb felszerelések beszerzése is megvalósult. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 90%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház, mint megbízott a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint megbízóval a április 20-án megkötött megbízási szerződés és annak november 2- án kelt módosítása értelmében látta el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt május 31-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalta magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása. A projekt fizikai befejezése május 31-ig, pénzügyi zárása június 30-ig sikeresen megvalósult KEOP-4.4.0/A/ azonosító számú, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra benyújtott Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című, KEOP kódszámú pályázati 17/23 oldal

18 kiírásra Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében címmel. A projekt keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8 óvodai és 2 általános iskolai intézményében villamosenergiafelhasználás korszerűsítése valósult meg, melynek során napelemek beszerzésére és telepítésére került sor. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 60%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a február 8-án megkötött megbízási szerződés és annak május 6-án kelt módosítása értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti és tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatait a projekt december 20-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja magába: az általános menedzsment keretében a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása; projekt műszaki menedzsmentjének biztosítása és az általános menedzsment műszaki szempontú támogatása; tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A projekt fizikai befejezése december 20-áig sikeresen megtörtént, pénzügyi zárása folyamatban van ÉAOP-2.1.1/A.I azonosító számú, a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott,,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Északalföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra,,kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben címmel. A projekt keretében turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása, Debrecen városában több helyszínen elválasztott rendszerű, illetve egyesített gyalog- és kerékpárút építése, továbbá kijelöléssel kerékpározható útszakaszok kialakítása valósul meg, a meglévő úthálózathoz és a meglévő turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan. A következő turisztikai szolgáltatások kerülnek kialakításra: kerékpártárolók, pihenők, információs és orientációs kitáblázás, kerékpárkölcsönzés, információs pontok, wi-fi pontok, terminál, szervizpontok. A projekt költségvetési összege ,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a június 21-én megkötött megbízási szerződés értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt december 31-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása. 18/23 oldal

19 3.3 A MAGYAR SPORT- ÉS ÉLETMÓDFEJLESZTŐ KLASZTER MŰKÖDÉSÉHEZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁS PALETTA KIALAKÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT PROJEKTMENEDZSMENT FELADATAINAK ELLÁTÁSA ELŐZMÉNYEK: A Megbízó az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program keretén belül Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása tárgyában közétett pályázati felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként az MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás-paletta kialakítása című, ÉAOP /A azonosító számú projektje a november 29-én aláírt Támogatási szerződés értelmében európai uniós támogatásban részesült. A klaszter legfőbb célja, hogy a sportban és egészségmegőrzésben érdekelt kis- és középvállalkozások, illetve oktatási, önkormányzati, K+F profilú intézmények innovatív együttműködését elősegítse, koordinálja, illetve a kooperációban rejlő lehetőségeket kiaknázza a sportfejlesztések ösztönzésére és felgyorsítására. A projekt költségvetési összege: ,- Ft, 80%-os támogatási intenzitás mellett. A Magyar Sport- és Életmód Fejlesztő Klaszter Kft. mint Megbízó és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. mint Megbízott július 12-én megbízási szerződést kötöttek a projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására. A szerződés és annak július 25-én kelt módosítása értelmében az Euro-Régió Ház a projekt befejezését követő projektzárásig látta el projektmenedzsmenti feladatait, mely az alábbi tevékenységeket foglalta magába: A projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentési formátumok, belső eljárásrendek kialakítása A projekt adminisztratív szükségleteinek folyamatos aktualizálása (határidők, költségtételek változásainak adminisztrációja) A projekt kifizetéseinek pénzügyi menedzselése, valamint a kifizetési kérelem során beérkezett támogatás nyomon követése. A projekt fizikai befejezése augusztus 31-ig, pénzügyi zárása szeptember 30-ig sikeresen megvalósult. 19/23 oldal

20 4. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG, RENDEZVÉNYEK A Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Központ július 1-jén nyitotta meg kapuit Debrecenben. A szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat április 1. napjával kezdődően az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Az Európai Bizottság által 2005-ben Europe Direct névre keresztelt hálózat megyei irodájának működését 2013-ban az Európai Bizottság, valamint a befogadó szervezetként az Euro-Régió Ház támogatta. A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ (továbbiakban: HBM-ED) alapvető célkitűzése volt a 2013-as évre, hogy az iroda tevékenysége által fejlett kommunikáció alakuljon ki az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről annak érdekében, hogy az európai polgárok gyakorolhassák részvételi jogukat az Unió demokratikus életében. A Központ tevékenységét a Bizottság által a 2013-as évre kijelölt prioritások (polgárok európai éve, gazdasági kormányzás) köré szervezte. 1. Ügyfélfogadás és általános tájékoztatás: Az iroda egyik legfontosabb alaptevékenysége az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolattartás. A cél az ügyfélközpontú szolgáltatás, a precíz, pontos, naprakész tájékoztatás. Ezen cél megvalósulása érdekében került kialakításra az iroda nyitva tartása és működése. Az iroda munkanapokon 8:30 és 16 (pénteken 13:30) között áll az érdeklődők rendelkezésére. Az ügyfelek személyesen, telefonon, levélben és ben is feltehetik kérdéseiket, amelyeket az ED munkatársai saját és az EU-vonal adatbázisára támaszkodva megválaszolnak. Kérdések: személyes megkeresések száma: 262 telefonhívások: 256 kérdések: 172 Ezen felül rendezvényeinken mintegy 2500 embert sikerült megszólítani, üzeneteinkkel elérni ban az alábbi témák voltak a legnépszerűbbek az ügyfelek körében: 1. Munkavállalás az Európai Unióban 2. Családi ellátások más tagállamokban 3. Általános európai uniós információk, érdekességek 4. Szükséges okmányok az EU országaiba 5. Pályázati lehetőségek 6. Nyelvtanulás 7. Európai Parlamenti választások A megválaszolt kérdések száma 2013-ban a korábbi évekhez képest mérsékelten csökkent, viszont a kérdések sokkal bonyolultabbak voltak, mint az elmúlt években, megválaszolásuk rengeteg, nem egyszer több napos utánajárást igényelt. Ennek oka, hogy az egyszerűbb kérdésekben (útlevél stb.), a lakosság már jobban eligazodik, az internet használata is elterjedtebb. Az élethelyzetek azonban, amelyekben a kérdések felmerülnek, egyre komplikáltabbak (vegyes családok, több tagállamhoz köthető élet, múlt, munkavállalás). Olyan kérdések merülnek fel, amelyek eddig nem (pl. az elmúlt évtizedben 20/23 oldal

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2013. FEBRUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2013. FEBRUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2013. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-6/2013 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU02-0007-A1-2013 ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE Az energiafelhasználás racionalizálása, az energiahatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, január 30.

A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, január 30. A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, 2014. január 30. dr. Viski József VM Stratégiai Főosztály 1 A Program előzményei, jogi háttere 49/2009.

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Oktatási intézmények fejlesztése

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-97/2012 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

fejlesztései február 17.

fejlesztései február 17. VTT programhoz kapcsolódó települések belvíz-védelmi védelmi fejlesztései Általános tájékoztató 2011. február 17. Tájékoztató háttere 2004. évi LXVII. VTT. Törvény: hazai és EU forrásokból kell megvalósítani

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Zöld kapu c. projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, kötelező

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 41691/2012. JAVASLAT A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 173/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program 2016

Tanyafejlesztési Program 2016 Tanyafejlesztési Program 2016 Háda Attila Elemér Főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2016. április 27. Homokháti tanyák ivóvíz ellátásáért projekt-záró értékelése,

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 3. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 3. napi ülésére I-2 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 3. napi ülésére Tárgy: KEHOP -5.4.1. kódszámú, Szemléletformálási programok

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei

A Széchenyi Programiroda tevékenységei A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Sikeresen végrehajtott fejlesztés Ügyfélkapcsolatok a Régióban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

HU-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2010/S 50-073606 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY.

HU-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2010/S 50-073606 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73606-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2010/S 50-073606 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben