kutatási munkák Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kutatási munkák Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György"

Átírás

1

2 Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György Bardóczi Sándor Almási Balázs PhD Bardóczi Sándor és Dér Andrea Baumann Csilla, Dér Andrea, Földszin Rhea, Jánosi Dóra, Dr. M. Szilágyi Kinga, Salgó Borbála, Schuchmann Péter, Szakács Barnabás, Szloszjár György köszönet geknek, alkotóknak és alkotócsoportoknak, a TÁJ-ÉK csoportnak, Baumann Csillá- 5 kutatási munkák

3 - mennem, Besztercére. Ormos prof. azzal búcsúzta- tanársegédnek fogad. - - a tájat is, mégpedig azért, hogy ökológiai értelemben egészséges, ökonómiai vo haszonnal. - szakot karrá sikerült fejleszteni, mégpedig tájépítészet megnevezéssel tú olyan alkotók, fenntartók, akik hiszik, tudják, hogy tevékenységük nyomán egész élmény. Ennek az országnak szinte minden négyzetméterén érezni a tájépítészek keze-esze nyomát. Remélem, hiszem, nálunk is így lesz. professor emeritus 2

4 A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozata a kilencezres kamarai taglét lógiai értelemben is használhatóbbá, humánusabbá tenni tervezési munkájuk so- - - mányosan egyetemi szak se, második lépése pedig a szakmai kamarák megalakulása utáni betagozódás volt az építész társadalomba. Nem múlt azonban el teljesen nyomtalanul a XX. század tájépítészete sem, amely tak nyomot a tájban, azaz az ember ökológiai-ökonómiai-szociális közegében, a szakma mindmáig adós maradt a XX. századi eredmények feldolgozásában, értékelésében. A nagy tervvállalatok felbomlásával, a tervtárak szétaprózódásával, és a korabe- gyünk dokumentálni azt az iszonyatos teljesítményt, amely például a lakótelepi zöldfelület tervezés kapcsán történt a múlt század második felében. A legalább kivonatosan, az utókor számára is feldolgozható módon adjunk számot egy állításként, több régió és megyei jogú város érintésével terveztük megvalósítani: az - resztül ismerkedjenek meg kicsit mélyebben a szakmánk szépségeivel, törekvései

5 követ megmozgat a szakterület jó hírének öregbítéséért. Mi megfogadtuk a jó tanácsot. Sokat köszönhetünk jelzések sokasága azt mutatja: a kimondatlan szakmai igények elevenébe találtunk, - hez, folytatáshoz. a kiállítás kurátora > 4

6 A telek Monoszló központjában fekszik, a református templom közelében és az erdei iskola közvetlen szomszéd- - épület helye változatlan maradt. A romos állapotú mel nyos beépítési módnak számít. A nyárikonyha befordításá szetes anyaghasználatú, modern építmény - épület - kert - - használatot sikerült elkerülni; és ezt a tendenciát folytat- emelt szegély, a padlástéglából járdaburkolat, a földmun- git transzformálni és nem annak ellenére jön létre, hanem - Monoszló, lakóépület kertje Balogh Andrea, Majoros Csaba 5

7 kus módon kapcsolódnak egymáshoz. törpe örökzöldek, néhány virágzó cserje, valamint a falak takarását szolgáló futónövények jellemzi az ösz- let nagyarányú növelésére Jordán Klára, Mauricio Flores

8 A környezetrendezés tervezési feladatát meghívásos pályázaton nyerte el stúdiónk. A napig igényes környezetrendezéssel kísért átépítés zajlik. A tervezés során egy olyan tásra ítélt épületek helyén felszabaduló területre kiírt meghívásos környezetrendezési pályázatára készült, mely végeredményeképp stúdiónk elnyerte a kiviteli tervek készítésére a megbízást. A tervezési terület az épületek lebontása után nagy- - - cél, a Richter Gedeon gyár által képviselt színvonal és a helyszín értékeinek felhasz- - eleme. A közlekedési felületeket a funkció kényelmes ellátása és minimalizált bur- ben hangsúlyos színfoltként jelenik meg. dezési kiviteli terve Parkrendezési terv létrehozása a Richter Gedeon Nyrt. üzemi területén Szabó Edit keramikus 7

9 eséssel, terek, gyalogutak rendszerével valósult meg, melyet az M -épület környezetének rendezése, és az S, G épületek kö Szloszjár György, Stéhli Zoltán, Remeczki Rita, Massány Edina

10 sorban látványkert, valamint a mikroklíma javítá- ban tárul fel, védelmét a nagy vízfelület biztosít- gyobb és két kisebb egységre tagolódik. A legna lak kiemelését szolgáló corten acél utal az egyko Zoboki, Demeter és Társaik Építésziroda 9

11 vetlenül kapcsolódik a tér egészéhez és természetes teraszként használ

12 en fognak körül. Ezt a keretezést és a funkcionális gyepes rétet. A díszmedencében a víz állandóan mozgásban van. Az E-F épületek homlokzata fe- - lönbséget áthidaló - kaszkádrendszeren keresztül egy önálló szabályos tér alakul ki, mely a Jel-Tér - vegetációjú teraszrendszer alakult ki. Karlócai 11

13

14 féle funkció befogadására alkalmas. - 13

15 Ez a családi birtok a Kiskunságban található. Annak azon a részén, ahol egy falut Fülöp és Jakab - és a kert megformálásában jük fel a lelkünkhöz szóló üzeneteket. 14 birtokrendezés

16 - rendelkeznek. Környezetük, nem csak - tartoznak hozzá. A kertek legfontosabb egységét, ezért tervezésük során mind- szabadtéri rendezvények lebonyolítására alkalmasak. latú környezetén túl a kertekben hagyományos gyümölcsfajtákkal kis gyümölcsö- szelídgesztenyés egészült ki, Tarcalon a Kastélyszálló kertjében házi berkenyéket mellé régi alma- és körtefajták kerültek. A szegélyeken és a támfalakon pedig már a Takács Edvárd, Fekete András Gróf Degenfeld és Patrícius Borászat: Salamin Ferenc 15

17 Golf Academy Club, Budapest kiviteli

18 - - - tény Múzeum, Mindszenty Emlékhely, illetve konferenciaközpont. A kert kialakításakor fontos szempont volt a három térrész csolása, formai egységként kezelése. Az épület tengelyének hangsúlyozása a kertrészek rászervezésével történt. Mivel a terü- - - Esztergomi Ószeminárium környezete Szalkai Adrienne, Serge Eyzat, Barna Eszter 17

19 meg természetes hatású tereket és képet adni, hogy a terep nem sík, mint általában szisen belül a felszín egy dombbá magasodik, aminek déli oldalán a patak forrása és egy kis játszótér került elhelyezésre. A játszószer térigényéhez szükséges vízszintes gyobb forgalmú sétautak mellé magasabb fénypontú világítótestek, a kevésbé forgalmas területekre alacsony fénypontú világítótestek kerülnek. A kert valamennyi - 18 s73

20 - - - nek bizonyult. - része volt. A projekt az építés engedélyezés fázisában tart. - - Alföldy Gábor 19

21 - lap olvasása során a világ történéseinek egymásrahatását, illetve alapgondolatot ábrázolja, ahol az események hatásvonalak képében fogalmazódnak meg. Ezen hatásvonalak egymásra, és a különféle növényi formációkra folyamatos hatással vannak: torzítják egymást. Ezáltal a kert elemei egy összefüggésrendszerbe rende- - A terepszint mozgása az alapsíkot is elmossa, nem tudjuk konkrétan, hol van a kicsit följebb vagy a kicsit lejjebb. A fém szalagok haladó mozgása által folyamatosan változó képpé alakul. Ez úgy- - - generációt szolgálja. 20 Tiszafa Bt.

22 Kovács Árpád, Tihanyi Dominika 21

23 - remtése a szabad térben. Ennek eszköze az vezés által válik a kert felfedezése élménysze- lyos négyzet alakú medencében- Szabó Edit zas kerámia szobrai és csobogói sejlenek fel, színeikkel meghatározó képi élményt nyújtanak. A kavicsokhoz hasonló hatást kelt a ha- - - képhez hasonlítható. A medence és az azt kö- - a társasházbeli lakók összejöveteleire ad le- pozóágyakon sütkérezésre. 22

24 nepélyesebb környezetet teremthetünk. Malus Bt. Almási Balázs 23

25 24 Kárász utca - Klauzál tér Térfüzérek: Széchenyi tér, Rerrich tér, Török Péter, Ybl-díjas tájépítész

26 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész 25

27 26 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész

28 Salgótarján városközpontja a hatvanas évek moder- pontra kiírt pályázaton a Kert- és Szabadtértervezési jes kontrasztot képez a tér másik felének egybefüg- szabályos ültetési renddel formált lombkoronatö zárását adó díszmedence szervezi. A városközpont ahhoz közvetlenül kapcsolódó területek épültek át kszt.uni-corvinus.hu 27

29 mészetesen ezzel az ellátási feladatok és a település képére vonatkozó elvárások is növekszenek. Egyre nagyobb az igény olyan közterek kialakítására, ahol a falu lakói találkozhatnak, illetve ahol rendezvényeket lehet tartani, melyek a település lakói Kert- és Szabadtértervezési Tanszékét bízta meg. 28 kszt.uni-corvinus.hu

30 Allee szóteret is ami egyedi megjelenésével sok kisgyermekes család számára vonzó. A park kialakítása a - Szloszjár György, Salgó Borbála, Sz. Dandé Eszter 29

31 - - 30

32 - - - Kapuvár városközpont revitalizáció - 31

33 - dületes íves, szabad vonalak, kifejezve a komolyságot és a rendet, valamint a játékosságot és az egyediséget: az iskola és a gyermekek vi- a kert bizonyos berendezési tárgyainak elkészítéséhez a gyermekek, soknak, akár játékról, akár tanulásról legyen szó, hiszen az egyes kert- is szolgálhatják. Az egyes kertrészek, azon belül is egyes elemek, növények és növénycsoportok nevet kaptak, általában valamely jellegzetes- - A kert részei: Papp Katalin

34 Az Agy kertje az érzékelés labirintusa... Papp Katalin 33

35 A tervezés célja egy olyan óvodakert kialakítása volt, ahol a gyermekek minél inkább megismerkedhet lás korú gyermekek számára is kellemes tartózkodási hellyé válik. 34 M-TEAMPANNON Grabner Balázs, Terhes Dénes folyamatban

36 városi sétány kialakítása. - A kör alaprajzú tér a Feneketlen tó felé megnyílik. Ezt a - - A Gomba körüli területen az épülethez kapcsolódóan A villamos tengelyének elhúzását az indokolta, hogy egy ké- Grabner Balázs 35

37 eszközökkel a tetején leveleket imitáló borítással. A labirintus játékértéke: mászás, rugós hinták, a hajót ábrázoló bébicsúszda. A hangulat kiegészítésére a tengerpar szintkülönbség kavicsfeltöltéssel hidalható át. 36 Grabner Balázs, Terhes Dénes

38

39 - udvart úgy terveztük, hogy az a diákok mindennapi használatának megfeleljen, egy kelle- egy nagyrészt burkolt udvar koncepcióját igényelte, de ugyanakkor törekedtünk arra, hogy a zöld- és a vízfelületek is szerepet kapjanak. Ennek a zöldfelületekben szegényes belváro meg. A vízfelület, mint kedvelt kertépítésze- ce formájában jelenik meg. Fekete-fehér mo Szakács Barnabás

40 dasági funkció pénzt termel, ez visszaforgatható a pl. fenntartására, ezáltal a park egy része pénzügyi szempontból önellátóvá válik. Másik hozadéka lehet, hogy üzemelteté- nyának kerülgetése egy sajátos zegzugos útvonalvezetés kialakítását eredményezte. Ezt

41 nálható különleges és egyedi kalandjátszótér kialakítása, ahol minden korosztály ki egyedi színvilággal. A nagyobbak részére a csodák palotája példáján egy tudomá Kalandjátszótér és köteles kalandpark Szakács Barnabás Szabó Franciska, Tóth Eszter Szabó Tibor, Marillai Árpád

42 A kertrekonstrukciós munkák erdélyi szinten kevés hagyománnyal rendelkeznek. A gazdag és maga nemében sajátos erdélyi - tek hajdan értékes faállománya nagyobbrészt pusztulóban van, a kertek száma napról-napra csökken. A nagykárolyi Károlyi állítása, a park rekreációs színvonalának növelése. pályázatot. A közhasználatú zöldfelületek létesítésére illetve felújítására pályázó helyi önkormányzatoknak igazolniuk tozást eredményezhetnek a település arculatában, életében. Károlyi kastélykert rekonstrukciója Bagos és Kémer település-központjának fejlesztése Máté, Szabó Franciska 41

43 - bízást. - kétszintes iskola, melynek környezete egyben a városrész szolgáltató központja is A megújult köztér közvetlenül kapcsolódik ri sport- és rekreációs térként kívánnak hasznosítani. - si stratégiájában szerepel. 42

44 ténjen. Engedélyezési és kiviteli tervek készítésére általában projektek kapcsán nyílik mód. Jelenleg Dég, Európai uniós projektek keretében. 43

45 - igényel. - 44

46 A Tihanyi Bencés Apátság felújítása során meg- teraszkert, a Rege udvar, a templom és rend- - - gyelembe venni, amelyek közül talán a legfontosabbak; megjelenítse a bencés rend szellemiségét és hagyományát, megfeleljen a mai bel Tihanyi Bencés Apátság 45

47 - területen, új emeletes, köz- és közösségi intézmények építésével alakul gét dicsérik. A vízelemek tervezésében és kivitelezésében Rudó Endre és nálja a piaci napokon, ezért a tervezés meghatározó szempontja volt e - vészek további alkotásai számára szoborhelyeket jelöltünk ki. 46

48 kompromisszumokon alapuló út megtalálása volt a szándék. Gyula, Kossuth tér és belváros rehabilitációja 47

49 - keretében Rákosmente Kerületközpont rintos uniós támogatással megvalósuló kítása történik meg a buszpályaudvar helyén, egy egyedülálló vízarchitektúra segítségével. A infopont és nyilvános illemhely is kialakításra kerül. A Polgár kítása is megtörténik a fejlesztésnek kö- mek szoros szimbiózissal egymásban téren a konceptuális tervezés minden- sülnek. 48 Budapest, Rákosmente kerületközpont fejlesztése

50 Budapest, Bajor Gizi park 49

51 - - logos csomópont. Javaslatunk szerint értékéhez méltón kell kezelni ezt a városi teret, igényes és - mányát. A jelenleg több helyen feleslegesen szabdalt tér egységének helyreállítása illetve kiala

52 Közraktár utca által határolt tömbben a Duna part közvetlen közelé- egyetem új oktatási és könyvtár. Az új épület kialakításával új funkciók alakulnak ki a területen. Az intézmény parkolási igényét mélygarázs biztosítja, mely megközelíthe- a Czuczor utca felé nyílik. Az egyetem épület gyalogos megközelítése - - kításra a gyalogos forgalom akadálymentességének biztosításával, ill. kiemelt zöldfelületek - Corvinus Egyetem környezetrendezési terve Dr Sallay Ágnes, Nagy Gyöngyi, Tóth Eszter Adél 51

53 városközpont rekonstrukcióját célzó tanulmányterv elkészítéséhez. Ebben a munkában alakult ki - cióval egészüljön ki. Az Agora konkrét engedélye- - - zöld szövetbe ültetve, azzal kontrasztot alkotva ált szabadtér újragondolása volt a feladat. A terv tolja a központ kereskedelmi és szolgáltató köz- - - pa alkot téri elemsort. Ezek nyers formai kialakításukkal közvetlen kapcsolatot keresnek Ajka - 52 Betonút Zrt.

54 - - - A legnagyobb szakmai kihívás egy beállt tér átalakításában az, hogy milyen eszközökkel keresi a kapcsolódási pontokat a közösség Bayer Center - Reneszánsz Konzorcium 53

55 - - - lási alapnak oly módon, hogy a Pécs településfejlesztésében szere mint látványos panorámasétány kerüljön fel az emberek mentális térképére. 54

56 kiviteli szinten készült el, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 55

57 - te a környezetrendezési engedélyezési terveket. A két legfontosabb akcióterület az Állomás tér és az Ér-patak men- - ten lakóknak, és teret ad kisebb rendezvényeknek. A terület átláthatósága a közbiztonság növelése, a forgalomtól rület, és a lakótelepi park. A tervezés során célunk egy látogatók és lakók számára is vonzó környezet kialakítása - - halad az Ér-patakon is, szabad átjárást biztosítva a gyalogosok és a kerékpárosok számára is. Az sétány és a lakóte Sándor Tamás, Puskás Györgyi, Kaposi Nóra

58 - - a Bianco Sardo gránit burkolatú dísztéren keresztül történik. A térrendszer egyik Kováts András 57

59 - - - zó teraszt jelöli ki az udvar két ellentétes oldalán. A kü gyeppadokat és a színpad oldalfalát. A színpad járófelülete trópusi fával burkolt. A kert díszvilágítását a hosszan

60 A Királymajori lakótelep magas panel épületek által közrezárt területének rendezése során a - ben sövénytelepítéssel, részben korlátok kihe- re formavilágában, hangulatában, megközelítési viszonyait tekintve szervesen illeszkedjen a park egészébe. A játszóteret négy korcso- éves korosztály, déli részén pedig a legnagyob területen a padokat úgy helyeztünk el, hogy a keket. A játszószerek alá gumiburkolat, illetve - - Budapest-Csepel, Királymajori lakótelep 59

61 környezete rendezése során célunk egy olyan köz- - tosít a városi rendezvények számára, a település lakóinak kikapcsolódására. A terv során a Rákó- zását egységes rendszerbe foglalt burkolatarchi- meg, a városháza impozáns épületének kiemelésére törekedve. A terv megvalósulása csak több - lyos eleme a templom tengelyének megjelené- a közeli értékes, koros fákat. A másik térszerve- - rajzi rendszer gyújtópontjában, a tér hangsúlyos központjában cepció kidolgozásakor biztosí- lékek megközelítését és környe- 60

62 gi csoportokon alapul. A térmenedzsment a terek hosszú távú fenntarthatóságát és - - tatásával támogatni. sával zösséggel - - konferenciája - Köz-tér Program Módszertan és példák Demeter Anna, Együd Réka, Tóth Tímea, Baumann Csilla 61

63 - - állítása. tül történhet majd. A díszudvar engedélyezési terve Ormos professzor kertrekonstrukci Alföldy Gábor, Dr. Fatsar Kristóf

64 A társszékesegyház körüli térrendezés megvalósítását a TÉR-TEAM kezdeményezte, és a tervet zonyult a legjobb megoldásnak, így a városháza-templom tengely újból megnyílt. Ez a válasz- - Nyíregyháza, Dózsa György gyalogosutca és Kossuth tér rendezése 63

65 - - - parkban az emlékfák tábláinak egységesítésével, a fák ritkításával és a Bala- - - kák és a burkolat hullámzó raszterei a teret és a sétányt is végigkísérik, majd találkozási pontjukban, szinte a Balaton hullámaival is ütközve tör föl a burko- - - szült a szabadtéri színpad is. A téren virágágyásként jelenik meg a nádas. 64 Balogh Ferenc, Szabó Edit, Fischer Zsuzsa, Sápi János, Somogyi Miklós, Szabó Gábor, Rudó

66 létesültek, nagy gyepfelületekkel kísérve. Egységes arculatú közösségi tereket tudtunk kialakíta- Sopron, Deák tér felújítása 65

67 si ütemekhez kapcsolódó játszóterek a parkvilágítás és a parkbútorzat. Telepítésre Marina Part

68 - - - kerül sor növényültetésekkel, gyepesítéssel. A téren évente több alkalommal van közösségi rendezvény, amikor gépjár Dékány Margit - 67

69 zónájának része. Díszburkolatának építésére tot. Ez azonban ellentmond a gyalogosok kényelmi igényének. Ezért az Európában útépí ben. A gránit megjelenik még a forgalomtere- - a burkolat mintázata harmonizál az esésviszo- belvárosi historizáló környezethez illeszkedik hez igazodik; léptékarányosan kis lombkoronával tartható a gömbakác. A fafaj választásával 68 Reneszánsz ZRt

70 újítási tervezési munkáit. ációs eszközök játszószerek, tornaszerek kihelyezését nem kérte csobogó készült. Budaörs Patkó utcai lakótelep rekreációs park Miklós; köz- és díszvilágítás: Pelle Ervin; vízgépészet: Karlócai Péter Debmut Zrt. 69

71 az évközi feladatok során a hallgatók fokozatosan feltárták és értékelték a település pillantást nyerjenek a város irányításába és tapasztalatokat szerezzenek saját elkép tajvedelem.uni-corvinus.hu

72 érte el a fénykorát borvidéken. A híressé vált bort szekérkaravánok Mád, egy borvidéki település egyedi tájértékei Dr. Csima Péter BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék egyedi tájérték felmérés tajvedelem.uni-corvinus.hu 71

73 egy prioritási sorrendje van. A rendelkezésre álló tér, és a fejlesztésre felszabadítható terület a kulcs a fejlesztéshez. A koncepcionális elemek program-csoportokba - térnyerés lehetséges fokozatait folyamatábra mutatja be. Az utca-szélességek függ tanulmány terv

74 dése. E jellegzetes Kárpát-medencei tájelem rohamosan pusztul. A Somló-hegy üdí települések, azaz a kistérségi rendezési tervezés mintadokumentuma. Településrendezési Tervek készítése a Somló környéki településekre Településrendezési terv 73

75 - - mind az idegenforgalom számára kiválóak. - - tania a lakóterületek mértéktartó mennyiségi növekedéséhez, a gazdasági élet, ezen belül az idegenforgalom fejlesztéséhez. A tájrendezési és értékvédelmi vizsgálatoknak és javaslatnak fontos teket. 74 Karmacs község Településrendezési Terve Cseri Gabriella Tóthné Pocsok Katalin Tájrendezés-értékvédelem

76 A településrendezésben a tájrendezési és értékvédelmi vizsgálat és javaslat fontos eszköz a táj- és természetvédelmi érdekek hatékony érvényesítéséhez. Egerszalók Településrendezési Tervének módosítása Tóthné Pocsok Katalin Tájrendezés-értékvédelmi javaslat 75

77 A település, azon belül a lakókörnyezet jó környeze- területek, a létesítményekhez tartozó kertek hatá- terület mikroklímájának alakításában, a lakosság - nek, valamint a vonalas tájalkotó elemeket - vízfo- sávoknak, zöldfolyosóknak be beépülve, annak sajátos eszközeivel szolgálja a városi zöldfelületek céltudatos növelését. 76 Kertész Beáta Tóhné Pocsok Katalin, Kiss-Polák Andrea teljes közigazgatási terület

78 - lepülési önkormányzatok tulajdoná ján nyilvánvalóvá vált, hogy a zöldfe- kumentumban más-más értelmezést - meghatározásához szükséges egységes értelmezést. Nehéz nevesíteni és - - nem ugyanazt értjük, ha nem egy nyelven beszélünk. lyes megítélése érdekében, a településrendezési terv felülvizsgálatát vizsgálat és értékelés készül, amelynek a fogalomhasználata a településfejlesztés és a településrendezés és ingatlan-nyilvántartás mindenna- így a közös nyelvhasználat érdekében ajánlható. Tóthné Pocsok Katalin Tóthné Pocsok Katalin, Kiss-Polák Andrea teljes közigazgatási terület 77

79 fejlesztési és fenntartási stratégiája. A stratégia kidolgozásának a célja az volt, hogy - tési és fenntartási feladatainak koncepciózus kialakításában. A Stratégiát az önkor a döntéshozatalba, a zöldfelületek kialakításának és fenntartásának folyamatába. - resztül vezet az út. 78

80 - zelési tervet kell készíteni. A Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék rendszeresen si tevékenységek végzéséhez; össze kell hangolni a természetvédelmi kezelés során a fenntartási, oktatási, idegenforgalmi, kutatási és gazdálkodási tevékenységeket. - látogatható területeket. Mivel a terület oktatási és bemutatási hasznosítása termé- bizonyos területeken további megvalósítása. A bányászat és más káros tájhasználatok hatásainak a kiküszöbölése érdekében a ke- a terület-felhasználási változtatása és az építési tevékenység csak a természetvédel- a természetvédelmi kezelési tervet. dr. Csima Péter BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Tímár Gábor természetvédelmi kezelési terv tajvedelem.uni-corvinus.hu 79

81 Szlovák Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság hozza létre a közös Dunai melynek segítségével az ökológiai és társadalmi funkciók helyreállíthatók, amelyek tervdokumentáció részét képezi a szabályozási terv és a területrendezési szabályzat, - nális és egyéb övezeteket, és ezeken belül további övezetcsoportokat és ezeken be- bályozási tervben foglaltak megvalósítása az intézkedések függvénye. A természet és a táj, valamint a környezet védelmét szolgáló speciális szabályozás végrehajtá zök megfogalmazására, ilyen például: bizonyos tevékenységek és funkciók korlátozá tajtervezes.uni-corvinus.hu területrendezési terv Szigetköz térsége

82 területrendezési terv Szigetköz térsége tajtervezes.uni-corvinus.hu 81

83 nak megbízásából. Szívós munkával, összebékítve egymással szlovákot és magyart, vezetésével egy nagyon hasonló koncepcióval, az ún. anabranch megoldással jelez- - - árvízi modellezése az Alsó-Szigetközben - 82 Szigetköz-Csallóközi Duna-Ártér mellékágrendszer rehabilitációjának közös megalapozása Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány tanulmányterv

84 ció az ország egyik kiemelt térsége, amelynek hivatalosan lehatárolt területé- Pest megyei település tartozik. Ebben a több mint si kompetenciájához tartozó, az ország területé átvezetésére. Ónodi Gábor, Dr. Unk Jánosné, Dima András Térségi Területrendezési Terv 83

85 - lógiai hálózat érvényesítésében, illetve a tájvédelmi-, tájképvédelmi övezetek lehatá kalmazásával - Dr. Ónodi Gábor és Dr. Skutai Ju- 84 Ónodi Gábor, Dr. Unk Jánosné, Dima András Térségi Területrendezési Terv

86 A térségre a két ország Környezet és Természet- - munka szükségessége, melyben kidolgozha- - nyezetvédelem és az infrastruktúra területén. - - adódóan számos társadalmi gonddal, gazdasá- - - tériumainak támogatásával. A tervben a feltárt - - cionális övezetek rendszere. A magyarországi lesztési javaslat. A táj és természetvédelem, turizmus, közlekedési kapcsolatok, kulturális örökség védelme témákban közös Ajánlásokat fogalmaztunk meg. területrendezési tanulmányterv 85

87 - - tározat a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelésé kiadásra került. kialakításuknál fogva alkalmasak lesznek arra, hogy egy a Göncz Annamária területrendezési tanulmányterv településcsoportok

88 a Kormányt, hogy szabályozza a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmé képlapjain ábrázolja mindazokat a tartalmi elemeket, amelyeket a kormány- - rületrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló - - az értékes környezet megóvása, és tapasztalható egyoldalú idegenforgalmi túlsúly kiegyenlítésének kérdését és feladatát is. A területrendezési terv a gazdasági diverzitás növeléséhez, a munkahelyteremtéshez - - területrendezési terv Balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek Nagy Ágnes tanulmányterv 87

89 - - - újítása vált szükségessé. oldalon húzódó keskeny, burkolatszintben álló vízmedence állan- - - megrendezésére alkalmas Tamási - Településközpont rehabilitációs terve

90 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész 89

91 - - ós terveinek elkészítésével. A megbízás értelmében a rekonstrukciós munka több ütemben készül el. Jelen barokk kert visszaállítása - levéltári dokumentációk hiányában - nem lehet reális célja a kert rehabilitációjá- azokat szabad felújítani vagy megtartani, amelyek a ké- - - vonalhálózatának, növényállományának és egyes ele- térszerkezete minimális változásokon ment keresztül. A kszt.uni-corvinus.hu BCE, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék BCE, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

92 területe, egykor az egész kerület kulturális és igazgatási központja. - - közterületek rendezésével, új városi értékek létrehozásával foly- a templom dominanciája. A Bakáts utca utca szélességével és kiváló kapcsolataival a megmaradó buszközlekedés és a mélygarázs lehajtója ellenére rendkívül alkalmas szabadtéri vendéglátó-funkciók befogadására. Az utca karakteres eleme a díszsáv, amely össze- ünnepélyessé teszi, anélkül, hogy sokba kerülne. Kapcsolata igen kszt.uni-corvinus.hu 91

93 A zöldútvonalak kiválasztásánal törekedtek a szép tájkép részletek, a hagyományos tájhasználatot lódnak a települések központjai, a karakteres településképi értékek és kulturális örökségünk egyedi tajtervezes.uni-corvinus.hu

94 Szabadszállás: Bács-Kiskun megye északnyuga zet keresztül, amelyek az amúgy sem túl egysé- - ri hivatal, Templom, Szolgáltató ház, Könyvtár, - kítás a közelmúltban nem történt, talán utolsó gekhez képest összekapcsolja, egységbe foglal- pont területét a szétszabdalt térszerkezetet - a - séghatárainak betartásával. Terv: Egységes ko- anyaghasználatú térkialakítás, melyeket egy közbeszerzés hamarosan 93

95 ütemben olyan elemek kerülnek kialakításra, melyek az egyko- kísért promenád. Az indító beruházás mentén kívánjuk létrehozni vízarchitektúrával; az innen kiinduló négyes fasorral kísért törté Kruppa Gábor

96 Sétány határolta tömb környezete. A tervezés höz csatlakozó rész tervezése, a beépítés végleges kialakításának ismeretében lehetséges. A kolósáv, az épület alá benyúló burkolt és a kö Színház kertje által befolyásolt terület környe gyalogos sétány, a szabályozási terv szerint, a kozó burkolat folytatásában; a két sétány kö- - nek meg, kapcsolódó vizes elemekkel; a be- 95

97 - - - si terv megbízói programjából ép- ban nagyra értékelt gyalogos kapcso- - - natkozó elképzelést, így a pályáza- ván tér engedélyezési terve. A terv szerint a tér egésze gyalogos haszná- - meg a felszíni közlekedési gondokat. mányzat újabb szempontokat mérle- belvárosi tömb engedélyezési tervé gi tér kialakításának szándéka ugyan lomátvezetés, ill. a felszíni parkolás Békéscsaba Belváros revitalizációja Papp Katalin tájépítész, Szabó János építész Dr. Nagy Katalin és Farkas Ágnes tájépítészek

98 kialakítása, a zöldfelületek felújítása, burkolatok és utcabútorok cseréje. - kálisan kiemelik a teret a burkolat horizontális síkjából. A tér le- cserjesávot terveztünk, amelyben gömbkoronájú fák adnak egy- - el a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében. Grabner Balázs, Terhes Dénes 97

99 - - - célnak alárendelten. A tervben vizsgálat készült arról, hogy a fej- - 98

100 készült a geodéziai felmérés, a növénykataszter és a növényszelekciós terv, valamint részben maga a szelekció és egyes fasor-szakaszok pótlása is. rült, hogy a pontos helyreállításhoz nélkülözhetetlen részletek teljesen ismeretlenek. Minden val, s megindult a fraknói Esterházy-levéltár anyagának kutatása is rukciójával újul meg hamarosan a díszudvar kertje, Európai uniós támogatásból. Fatsar Kristóf és Alföldy Gábor 99

101 télypark. Az ezredfordulóra a parkot kerítések szabdalták több részre, nagyvona- Gondnokságunk a saját területén mára befejezte a bozót kiirtását, a nyiladékok park egységes, hiteles helyreállítását, bemutatását célozza. 100 Alföldy Gábor

102 - - - télyból feltáruló panoráma rendkívüli látványt nyújt. iszap eltá- - - rukciója érdekében Alföldy Gábor és Tihanyiné Tóth Mária Sisa József, Alföldy Gábor, Bányai Balázs 101

103 - - tése, az áldatlan parkolási és közlekedési állapot megszüntetése, illetve zöldfelület Budapest, Csarnok tér felújítása

104 egyént szimbolizáló és összekapcsoló elem kerüljön a központba. A Kossuth tér középtávú fejlesztése szimbo

105 alakítása. A vidéki kis települések lakosságmegtartó képessége a szolgáltatások, és a munka táblát és innen nyílnak a polgármesteri hivatalt és a tér északi részének családi házait kiszol- - - rüli kisebb burkolt felület kialakítása az eddiginél nagyobb hangsúlyt ad ennek, az ugyancsak Termés stúdió Kristály Anikó

106 kat alakítunk ki, így foglalva visza - vizuálisan - és ténylegesen is a parkot. A meglé- a zöldfelület parkként is funkcionáljon: séta, üldögélés, beszélgetés, olvasgatás, rendezvények színtere is legyen. Ennek érdekében a terület egészét keskeny feltáró ös- - Termés stúdió Kristály Anikó 105

107 - utak vonalai a táj szerkezetében szinte egyedülálló módon maradtak fenn. A tanulmányterv lényege, hogy a rendezési tervben miképp le- - Az épületben a kamalduli szerzetesek lelkiségi és életmód múzeuma - rekonstrukciós terv készült. A tudományos dokumentáció és a kert Majk, Kamalduli Remeteség birtoktest és a Foresteria épület rekonstrukciója Alföldy Gábor, Dr. Fatsar Kristóf, Fekete J. Csaba

108 kus hatást fejez ki és igazodik az egyedi beépítési módokhoz, funkciókhoz és építé- - - helyi szabályozás elfogadása fázisában tart

109 108 Török Péter, Ybl díjas tájépítész

110 pán önmaga is egy kompozíció, ugyanakkor áttételes jelképként is kiválóan használható. Jel- tét, családi állapotát, életkorát, élethelyzetét. gadást is ismerése a megsemmisüléshez vezet. A kert- nyok, valamint az újabb és utolsó fellángolás, - ció öleli. Ez évben a kertben magyar egynyári virágfajták kerültek bemutatásra. turisták 109

111 Az eredmény két anyag összefonódásából kialakult szövet, mely könnyed ecsetvo- Spirál Grimasz ra egymás gondolkodásmódjának, szemléletének megismerése és megértése, miköz- - - gok esetenként kiállításon kerülnek bemutatásra. 110 Cocoon Grimasz

112 ri feladat ria, táblák. 111

113 - - arra, hogy hazánkról több információt adva gazdagítsuk a képet, mely egy átlag turista fe- táplálkozik a múltból, a hagyományokból, a kultúrából és mindezt mai tükrön keresztül. - bolizálják országunkat. Törekedtünk olyan kert kialakítására, mely nem igényel sok magyarázatot, inkább érzéseket és hangulatokat kelt, így fejezve ki azt a Magyarországot, az országot és Budapestet, jellegzetesen kü- gok és hegyek, míg keletre az Alföld, jellegze- - - lán megjelenítve a jellegzetes tájelemeket. A magyar kert hagyományosan kerítéssel hatá- - ciós panelek, hangok, zörejek és zenék segít- 112 Magyar kert Szalkai Adrienne Barna Eszter, Kund Réka, Serge Eyzat

114 - - - újraértelmezése; másrészt a minket foglalkoztató, az ökologikus gondolkodás és a harácsoló fogyasztói tár- kadék áthidalásának kísérlete. Két retében léptünk a nagy nyilvánosság interpretálják. Megjelenésünk a táj- nesek. Kialakulásukban elemi szerepe - kul. Az alakulás, a folyamat a lényeg, a végeredmény másodlagos. A tájban - sen és helyrehozható módon avatkozunk be az ökológia rendszerébe

115 ve, drótkötelek segítségével veszik fel helyüket a helység magasabb tereiben. A fel Tihanyi Dominika Medence Csoport Bt. Terebessy Tóbiás

116 - - - remtenek a rehabilitációval szoros összefüggésben, mely a helyi értékekre, illetve po- - ként az emberi kapcsolatok találkozási felületei egyre csökkenek, és egyre személyte- - zására törekszik. - be foglalt kép. - - ben hordozzák a történeteket, melyek kirajzolják a Krúdy Gyula utca, helyiek által el- - közösségi térré alakítani az udvarokat, ahol a lakók a mindennapokat színesítve saját Tihanyi Dominika, helyi lakók, egyetemi hallgatók 115

117 kutatási munkák el végérvényesen a barokk kertkultúra. E korszakban a kertek lassú átalakulása is - - díszkert volt. Csak kevés hazai kertünk érte el azt a színvonalat, amelyet az európai - - a klasszikus francia barokk kert elemei közül csak néhány elhelyezését tudták meg kertmuveszet.uni-corvinus.hu Fatsar Kristóf

118 tások a levéltári kutatásokkal párhuzamosan tudnak eredményre jutni. A terepkuta Keszthely-Fenékpuszta római kori ri objektumokat a terepen kell visszakeresni, hogy a terepkutatások végpontján elhe- - segítségével megoldható. - emléki helyreállítások hitelessége a terepkutatások teljes eszközkészletének felhasz a koordináták terepi azonosítása révén azonosíthatóvá váljék az egykori - - zad végi díszfalu elpusztult épületeinek, továbbá több más önálló objektum feltárására irányul. Ennek során a díszfaluban az egyiptomi Piramis, - tárására került sor. kutatási munkák - Dr. Fatsar Kristóf kertmuveszet.uni-corvinus.hu 117

119 kutatási munkák - kig. A projekt nemcsak a kutatók, önkormányzatok és döntéshozók szakmai mun- - guk is hozzájárulhatnak az adatbázis gyarapításához új információk feltöltésével. A tajtervezes.uni-corvinus.hu Magyarország egész területe

120 A tájkép a táj legjellegzetesebb, legáltalánosabban hasz- je. Már maga a táj mint fogalom is a legtöbb nyelvben a tájképre utal, illetve abból származik. A tájak, tájképek tu sége ellenére számos európai országban végeznek gyakor- - - téseknél. Az Európai Táj Egyezmény szintén megköveteli a rábban nem volt, ezért az eddigi lehatárolások nem lehet- - - kutatási munkák Tájképvédelmi övezet a területrendezési tervben tájképvédelmi tajtervezes.uni-corvinus.hu 119

121 kutatási munkák ket, arborétumokat, közparkokat, egyházi intézményekkel kapcsolatos kerteket tartalmazza, de a felsorolás kö- - magánkertekkel, századelejei villákkal kapcsolatos kutatások. Az adatok formájukat tekintve négy csoportba tók, légifotók, térképek, tervrajzok és felmérések. A ker tajtervezes.uni-corvinus.hu

122 emlékvédelmi diplomáját. - nek feldolgozása - kutatási munkák Alföldy Gábor 121

123 kutatási munkák Munkák: A kutatások célja egyrészt konkrét történe- mányos dokumentációk összeállítása volt, ink eredetének és sorsának felderítése. Erre szolgál példaként az erdélyi Gernyeszegen található, ismert barokk szobrok kalandos megjelent összefoglalását a Magyar Tudo- - télykert az egykori Magyarország területén - sen kirajzolta. 122

124 hoz, inventarizációs munkákhoz. Aprónyomtatványok - Uradalmi kertészetek, faiskolák árjegyzékei - vétel Érmek Könyvtár - kutatási munkák 123

125 kutatási munkák Majna-Rajna-Duna hajózóút vonalat a nemzetközi szállít- Duna szakaszt, amely hajózás szempontjából csúcsgázlónak - - rendezésnek a megalapozó dokumentuma. Ebben a munká- - - magyarországi mellékágát bekapcsolta a digitális folyómor hajózóút fejlesztési programba. 124 A dunai mellékágrendszerek felmérése Dr. Rácz Tamás Zoltán, Deme Tamás, Körmendy Endre

126 - - A kutatással kapcsolatos publikációk: - old, - kutatási munkák Studio Metropolitana Kht. 125

127 Uránbányász tér: Célunk a két térfél vizuális és funkcionális összekapcso ünnepélyes, kevésbé intenzív funkcionalitásában még az Uránbányász tér mális növénykiültetéssel. Az egységes gyepfelületet a funkcionális átcsa- 126 Almási Balázs PhD

128 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész 127

129 - - - cél, amely képes a felvázolt funkciókat egységes keretbe foglal gárainak szabad és önkéntes találkozására egymással, illetve bár- és megbecsülésével, az összetartozás boldog tudatában. 128 kszt.uni-corvinus.hu

130 - - bilitációs tanulmányterveiben zöldterület kategóriába sorolt helyszínekre, a termé- zöldterületek tervezésére. A kiírók célja az volt, hogy a zöldterületek funkciógazdag nyezet kialakításában, a táj- és településkép védelemben és a természetvédelem kszt.uni-corvinus.hu 129

131 zésére, és a megújuló Belváros sétazónáját folytatva színes kulturális és gasztronómi- ros egészében. A kiírók olyan ötleteket, koncepciókat vártak, amelyek javaslatot adnak - eszközeire. A tervpályázatra meghí- - kú építész-, tájépítész-, településmérnök-, forma a kert- és szabadtértervezés szakirányon tanuló hallgatók, Angyal Andrea és Frischmann Judit készí- 130 kszt.uni-corvinus.hu tájépítészmérnök hallgatók

132 - használva kívánja a múlt kulturális formavilágát a modern világ mindennapos eszközeivel összeegyeztet

133 BUDAPESTEN a Duna lágymányosi szaka- - - mint a terület egy része az árvízvédelmi vo- - - növényanyag kiválasztása során is meghatá- - maztuk, míg a magasabb területeken a közparkok jóval szélesebb növényválasztékát - gerincvonalán végigfutó széles sétányt illet nül hullámzik. A színházhoz fogadótér kap menád. 132

134 Ezek közül az egyik Megyer városrész központja, mely a pályázat tervezési tárgyát képezte. A nyeinek gócpontja. A tervezés során a területnek - tását terveztük, mely szerkezetében jól átlátha- zóna. A három nagy egységen belül kisebb-nagyobb tereket hoztunk létre. A Kultúr tengely ré- Fény- és vízjáték tér. A Kereskedelmi tengely ré

135 - - vet hangsúlyos elemét kiemeljük alárendelt szere- Feladatunknak éreztük, hogy értéket teremtsünk, megmutatkozó kapcsolódás. A koncepció két pillé- - burkolat és zöld, mozgalmas és nyugalmas, ma- ja értelmezésünkben nem szakít gyökereivel, harmonikus, alkalmazkodó, befogadó. Eszközeit kör- - - veteli a szabad terek tekintetében is a magasabb a tér csak a környezetében található épületekkel határoló épületek kapcsolatrendszere, architektúrája határozta meg, de a gondolat formába öntése nem nélkülözte a játékos elemeket sem. 134 Szloszjár György, Salgó Borbála, Kontra Dániel

136 nem egy nagyobb egység részeként kezeltük, közlekedési rendeszerének új alapokra medencerendszert terveztünk, amelyben alacsony, a vízfelszínt éppen csak megmoz- - súlypontjában a Szentháromság szoborral. megvétel Szloszjár György, Remeczki Rita, Szentesné Dandé Eszter 135

137 egykori Országház tér- mai Kossuth tér területére leg felszabdalt, különálló tereket, harmadrészt az - parterre osztja. Az épület északi és déli homlokza- jelentenek. A négy parter kialakításakor köztük megvalósuló formai egységre törekedtünk. A tér egykori formavilágát nem hoztuk vissza, arra törekedtünk, hogy az egykori elképzelést mai szemmel nézve helyezzük a város szövetébe. A tervezés so- - álló teret alakítsunk ki. Az utak egyenes vonalveze- kapcsolatokat. A zöldfelületek határolására széles, impozáns szegélyeket javaslunk. Szándékunk, hogy monizáljon az Országház épületével, és összefogja a teret. Anyaghasználatban a klasszikus elemeket és a 136 Kossuth tér - nyílt tervpályázat kiemelt megvétel

138 környezete és melléképületei radikális átalakuláson mentek keresztül. Az új építmények Barabás villa Barabás- villa rekonstrukciójának megvalósulása. Europa Nostra 137

139 A pályázat középpontjában az egész évi kapacitást növelése ér tására is. Különösen a vízzel nehezebben barátkozó kisebbek olyan hely, ahol biztonságosan elfoglalhatják magukat. A ját- -nyi területe kifut a szabad térre, ahol a - számára kínál élményt. 138 Papp Katalin tájépítész, Szabó János építész

140 rokk nagyvonalú pompája és a mediterrán kisvárosi kellem harmóniája. Alaphang: A nen a Dobó tér kinyílik, de teszi ezt úgy, hogy önmagában egységes marad. A formai Papp Katalin és Dr. Nagy Katalin tájépítészek, Szabó János építész Tervpályázaton kiemelt megvételt nyert 139

141

142 potenciálja növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. A tervezési terület elhelyezkedését a Zichy-kastély melléképületének homlokzata határozza meg, - - re további teraszok létesítését javasoljuk. A jelenlegi okmányiroda helyén is ki kel növeltük. A térre kültéri forgószékeket javasoltunk, amelyek éjszaka szintén világítanak, ez- menád tengelyében hangsúlyos pontokon kutakat helyeztünk el, a sétány ritmusát burkolatsá- - - jelképé vált, átalakítása során ügyelni kell arra, találkozóhelyként is szolgálhasson. 141

143 A tervezés során hosszú távon is használha- megoldásra törekedtünk. Javaslatainkban szem mint a térkapcsolatokat, a tér növényállomá- - - se vizuális kapcsolatokkal, egységes anyaghasz- - árnyékolása, a víz változatos és gazdag alkalma közlekedés kiszorítását, és a közösségi közleke- - ugyanakkor olyan új elemekkel ruházza fel, me- - - tartható marad, hosszú távon biztosítja a Szé- lenését. 142 Pécs város központjának megújítása Franciska, Fehér Gábor, Tóth Eszter, Sárospataki Máté Kiemelt megvétel

144 - park létesítése volt a feladat. Ez egy nagyon látványos funkcióváltás, ami zást eredményez. 143

145 ges és egyedi kalandjátszótér kialakítása, ami- - ni a sport- és görpályák elhelyezését és a park teljes térszerkezetének átgondolását. A Cse- - - logos-kerékpáros kapcsolat kialakítását. Ez indokolta a bejárat, fogadóterület elhelyezését a nális egységeit, a kalandparkot, a kaland játszóteret, a görpályákat és a sportpályákat. A park lunk egy olyan sokoldalúan használható park kialakítása volt, ahol minden korosztály kielégít- 144 Kaposvári Cseri Park átépítése, kalandjátszótér tervezése Szabó Tibor

146 - - - sára kell fókuszálnunk. - magasságú világító oszlop corten acélból. A játszótér alap játszóeszközökkel felszerelt. A terv integrált játékvár kombinációt és vizes játszó- - A tó közvetlen környezetével viszont legalább néhány hangulatelem szintjén érdemes lenne fogla- Megvétel 145

147 kolatunk napozóterasz, melyet íves támfalsor kísér. A támfallal határolt terasz szintek teteje in- 146

148 - - az elmegyógyintézetként használt helyszínt Gond- társzám vágták ki a faállományt. A munkákat azon- - za a helyreállítás és kezelés helyes irányát és felada kutatás-értékelés-koncepcióterv egységét és a javaslatok szempontrendszerének újdonságát emelte ki metodikát egy Közép-európai parkban inak, valamint térstruktúrájának helyreállítására pályázat alapjául szolgálnak, amely reményeink sze- tékeinek megmentését, helyreállítását. EUROPA NOSTRA-ÉREM 147

149 - - - vetkezményeként közlekedésileg megoldandó mellékutcák területére terjedt ki lé helyezte, új tömbfeltárásokat, valamint passzázsokat javasolt. A középkori városszövet határát a városkapuk szimbolikus megjelenítésével, A tervpályázat alapján az alkotók megbízást kaptak a közterület rende

150 másik Ráckeve és János vitéz kapcsolatáról szól. A kert létesítése mindig igazodik a hely - nek a kert épül. Úgy gondoljuk, azt kell felmutatni ma az embereknek, hogy milyen életünket. Az embereknek harmóniára van szükségük a lelkükben, a testükben. Ezt a kiállítás struktúrájából nem hiányozhat ennek a történetnek a feldolgozása. 149

151 tékokkal töltsük meg a teret. 150 Kaposvári Cseri Park átépítése, kalandjátszótér tervezése Kauker Szilvia tájépítész megvétel

152 garanciális fenntartási munkákat egy csepeli kisvállalkozás végezte

153 A Balaton-part Ékköve Projekt során Balatonfüred történel- - forrás vizét sikerült a felszínre hozni, és ivókútban használatra bocsátani. eredményeképpen. 152 Blaha és Kisfaludy utca, Gyógy-tér felújítása Doszpot Péter, Szabó Gábor, Rudó Endre, Gondár Károly

154 - - Budapest, Kossuth tér felszínrendezése tervpályázat 153

155 lyázaton. A pályázat eredményhirdetésén a pá- - ráns befogadó-felülete. Egy olyan köztér meg- - kat találni. A Széchenyi tér és környezete városi - soknak. Az alkotómunka alapját több koncep- zül a legfontosabbnak a tartalmi, funkcionális tér tehermentesítése fontos, a teret csak enge- be. A teljes terület burkolatrendszerének alapvetése a tartósság, funkcionalitás, reális besze- 154

156 nagyvonalú tér létrehozása volt, amely minden egységében szervesen kapcsolódik az Országház épületéhez dezvénytérré váljon, hanem látványos, mozgalmas parkot is találjon az ide látogató. A Parlament tengelyében - egység jelenik meg. A burkolt tér tagolása terepjátékkal - a ferde síkba hasít bele és metsz ki egy téglalap alakú te lésügyi Minisztériummal valamint a Néprajzi Múzeum- gos sétány, ehhez közvetlenül kapcsolódik a Parlament Kossuth tér - nyílt tervpályázat megvétel 155

157 Az Erzsébet tér felújításával a belváros legnagyobb egy egyenes vonalban futó vízjáték húzódik, amely dinami- - lyaudvar túloldalán található Erzsébet téri parkkal ki- - Deák Ferenc tér irányába, és a volt autóbusz-pályaud- hangsúlyos gyalogos tengely alakult ki a Deák Ferenc

158 - - legnagyobb és egyik legkedveltebb parkja. A park fel szabadtér alakult ki, az Erzsébet téri Kulturális Központ és az Erzsébet téri park közvetlen kapcsolata valósult nyezetében található egynyári virágágyak hangsúlyozzák a park kiemelt központját. A park peremterületei A helyszín egyik pillére a Belváros közterületei megúju

159

160 lepülés orthófotójának szabad térben való kihelyezése, mely már téri hatásánál fogva megállásra

161 ben. A park koncepciójának alapját a Millennium, az állam és a nemzet fennállásának évfordulója képezi, melynek hangsúlyossá válnának. 160 Milleneumi Kiállítás és Rendezvény Központ Europa Nostra

162 - - parcellák. Dékány Margit - 161

163 téseket kell megvalósítani, hogy a belváros felfrissüljön, a közélet színterévé, találkozóhellyé, kedvelt tartózkodási hellyé váljon. - - ki találjon kedvére való tartózkodási helyet. A térfüzér létrehozásának feltétele a városközpont további tehermentesítése a gépkocsiforgalomtól. A városmag peremén három ponton helyet kell biztosítani a városközpontba ér- megfogalmazása szükséges. - rosközpont peremén meg lehet alkotni berei is elismeréssel tudnak felnézni. 162

164 Kérjék katalógusunkat: ubcité kft Budapest Kecskeméti J. u. 46/A Hungary t Szebbé tesszük városainkat

165 Terek, utak, teraszok A formatervezés világa Bradstone További információ:

166 Terek, utak, teraszok A formatervezés világa Semmelrock know-how Kálvin tér számára A Kálvin tér kitûnõ bizonyítéka annak, hogy a Semmelrock nem ismer határokat az egyedi gyártású formák létrehozása terén. Cégünk közel m 2 -es, Belváros elnevezésû, speciális K alakú termékével hozzájárul egy új, karakteres környezet kialakításához. A kimondottan nagy forgalmú, belvárosi gyalogos forgalomra kifejlesztett burkolat nemcsak impozáns megjelenést biztosít, hanem masszív, egyedi kötésével tartós, elmozdulás mentes megoldást biztosít mind a villamos peronok, járdafelületek, mind pedig a vásárcsarnok elõtti tér forgalmának levezetéséhez. További információ:

167

168

169

170

171

172

173 DIADEM Tet kerti Lápvilág 4 Alkalmazás A rendszer minden intenzív tet kert esetén alkalmazható, amelynek szerketi elemeit és növényválasztékát a duzzasztásos rendszer zöldtet -technológiához válogatták. A teljes tet felület árasztása lehet vé teszi a lápszer kertkialakítást, így növelve a tet ket ökológiai értékét. Az ökológiai el nyökön túl, az épület h technikai tulajdonságai kiemelked gazdálkodási rendszerrel kombinálva a rendszer vízpótlás nélkül, önfenntartó módon m ködik. Vízkezelési rendszer A zöldtet k legfontosabb el nyei közé tartozik a csapadékvíz ökológikus hasznosítása. A DIADEM Tet kerti Lápvilág kiemelked víztartási, és párologtató képességgel rendelkezik, tehermentesítve ezzel a csatornahálózatot, segítve a víz természetes körforgását, az ökológikus csapadékvíz hasznosítást és csökkentve a városi h sziget hatást. A rendszer lényege, hogy a tet felület egyben víztároló medenceként is funkcionál és csak a többletvíz folyik el a tet r l. A többletvíz víztároló ciszternába való elvezetése lehet séget nyújt a párolgási veszteség saját forrásból való pótlására. A rendszer kiépítésének a feltételei: lejtésmentes, vagy lejtésben épített, de teraszos szakaszolású tet felület, duzzasztóidommal ellátott lefolyó, vízszintszabályozó automata, megfelel kapacitású drénréteg, gyökérálló vízszigetelés alkalmazása, és megfelel statikai tulajdonságok. A rendszer megfelel tervezés esetén t zivíztárolóként is használható. 1 Lefolyók tányéros tet összefolyó egységes vízszintet tart meg a tet szigetelésen, a lefolyó belsejében található, fokozatmentesen állítható torlasztódugattyú segítségével. 2 Vízmegtartás szer mélységét az alapján tervezik, hogy az éves csapadék-mennyiségnek és a projekt víztárolási követelményeinek megfelel en tárolja az es vizet. A rendszer felépítése 3 Vízpótlás A KSR+W kontrollakna beépített rozsdamentes acél vízszintszabályozó automatával ellátva szabályozza a vízzel való minimális rendszerfeltöltést és optimalizálja a víz körforgását Él hely A tet szigetelésen megtartott egységes vízszint, a vizes él helyek körülményeinek megfelel környezetet hoz létre, így teremtve életteret a különleges növény- és állatvilágnak.

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

MONOR Tavas park rekonstrukciója tájépítészet prezentáció 1405

MONOR Tavas park rekonstrukciója tájépítészet prezentáció 1405 tervező.objekt Kft. Bemutatkozás - irodánk jogelődje a Data-Park Kft. 2004-ben alakult mérnöki és számítástechnikai feladatok végzésére - tervezőpárosunk 2005-től a s73 csapatában dolgozott, majd 2011-ben

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati

Részletesebben

TÁJGONDNOK képzés a Budapesti Corvinus Egyetemen A képzés célja, célterülete, célközönsége

TÁJGONDNOK képzés a Budapesti Corvinus Egyetemen A képzés célja, célterülete, célközönsége Nincs két egyforma táj a Földön. a tájak egyéniségek, individuumok Teleki Pál 1936 Szilágyi Kinga Fekete-fehér kép (14*13,3 cm) TÁJGONDNOK képzés a Budapesti Corvinus Egyetemen A képzés célja, célterülete,

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Tanács

Gazdaságfejlesztési Tanács Gazdaságfejlesztési Tanács Szita Károly polgármester Kaposvár 2008.augusztus 27. A városok száma hierarchikus szintenként Hierarchia szint I. Főváros II. Regionális központokk Ebből: Teljes értékű központok

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 1. Általános információk Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 Projekt címe: Túra utak a Szatmár-Beregben Megvalósulás helyszíne: Szatmár-Bereg, Fehérgyarmat Kedvezményezett(ek) bemutatása: Szabolcs-Szatmár-Beregi

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Ú J P A L O T A - F Ô T É R

Ú J P A L O T A - F Ô T É R HELYZET: 1. gépkocsi orientált közlekedés szervezés az egész lakótelepen 2. széles észak-déli tengely - erôs szélcsatorna hatás 3. becsatlakozó délkeleti irányú út (az Y alakú útcsatlakozás elôny is lehetne)

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet szerinti

A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet szerinti A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet szerinti 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ (A módosítandó terv tervezési területe és feladatai által érintett pontokra.) 1.3.A területrendezési tervekkel való

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁS NYERTES ÖTLETPÁLYÁZATA Pályamű

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kapcsolatos tájékoztatás Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/495/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András/dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Leader pályázatokhoz

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben