kutatási munkák Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kutatási munkák Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György"

Átírás

1

2 Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György Bardóczi Sándor Almási Balázs PhD Bardóczi Sándor és Dér Andrea Baumann Csilla, Dér Andrea, Földszin Rhea, Jánosi Dóra, Dr. M. Szilágyi Kinga, Salgó Borbála, Schuchmann Péter, Szakács Barnabás, Szloszjár György köszönet geknek, alkotóknak és alkotócsoportoknak, a TÁJ-ÉK csoportnak, Baumann Csillá- 5 kutatási munkák

3 - mennem, Besztercére. Ormos prof. azzal búcsúzta- tanársegédnek fogad. - - a tájat is, mégpedig azért, hogy ökológiai értelemben egészséges, ökonómiai vo haszonnal. - szakot karrá sikerült fejleszteni, mégpedig tájépítészet megnevezéssel tú olyan alkotók, fenntartók, akik hiszik, tudják, hogy tevékenységük nyomán egész élmény. Ennek az országnak szinte minden négyzetméterén érezni a tájépítészek keze-esze nyomát. Remélem, hiszem, nálunk is így lesz. professor emeritus 2

4 A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozata a kilencezres kamarai taglét lógiai értelemben is használhatóbbá, humánusabbá tenni tervezési munkájuk so- - - mányosan egyetemi szak se, második lépése pedig a szakmai kamarák megalakulása utáni betagozódás volt az építész társadalomba. Nem múlt azonban el teljesen nyomtalanul a XX. század tájépítészete sem, amely tak nyomot a tájban, azaz az ember ökológiai-ökonómiai-szociális közegében, a szakma mindmáig adós maradt a XX. századi eredmények feldolgozásában, értékelésében. A nagy tervvállalatok felbomlásával, a tervtárak szétaprózódásával, és a korabe- gyünk dokumentálni azt az iszonyatos teljesítményt, amely például a lakótelepi zöldfelület tervezés kapcsán történt a múlt század második felében. A legalább kivonatosan, az utókor számára is feldolgozható módon adjunk számot egy állításként, több régió és megyei jogú város érintésével terveztük megvalósítani: az - resztül ismerkedjenek meg kicsit mélyebben a szakmánk szépségeivel, törekvései

5 követ megmozgat a szakterület jó hírének öregbítéséért. Mi megfogadtuk a jó tanácsot. Sokat köszönhetünk jelzések sokasága azt mutatja: a kimondatlan szakmai igények elevenébe találtunk, - hez, folytatáshoz. a kiállítás kurátora > 4

6 A telek Monoszló központjában fekszik, a református templom közelében és az erdei iskola közvetlen szomszéd- - épület helye változatlan maradt. A romos állapotú mel nyos beépítési módnak számít. A nyárikonyha befordításá szetes anyaghasználatú, modern építmény - épület - kert - - használatot sikerült elkerülni; és ezt a tendenciát folytat- emelt szegély, a padlástéglából járdaburkolat, a földmun- git transzformálni és nem annak ellenére jön létre, hanem - Monoszló, lakóépület kertje Balogh Andrea, Majoros Csaba 5

7 kus módon kapcsolódnak egymáshoz. törpe örökzöldek, néhány virágzó cserje, valamint a falak takarását szolgáló futónövények jellemzi az ösz- let nagyarányú növelésére Jordán Klára, Mauricio Flores

8 A környezetrendezés tervezési feladatát meghívásos pályázaton nyerte el stúdiónk. A napig igényes környezetrendezéssel kísért átépítés zajlik. A tervezés során egy olyan tásra ítélt épületek helyén felszabaduló területre kiírt meghívásos környezetrendezési pályázatára készült, mely végeredményeképp stúdiónk elnyerte a kiviteli tervek készítésére a megbízást. A tervezési terület az épületek lebontása után nagy- - - cél, a Richter Gedeon gyár által képviselt színvonal és a helyszín értékeinek felhasz- - eleme. A közlekedési felületeket a funkció kényelmes ellátása és minimalizált bur- ben hangsúlyos színfoltként jelenik meg. dezési kiviteli terve Parkrendezési terv létrehozása a Richter Gedeon Nyrt. üzemi területén Szabó Edit keramikus 7

9 eséssel, terek, gyalogutak rendszerével valósult meg, melyet az M -épület környezetének rendezése, és az S, G épületek kö Szloszjár György, Stéhli Zoltán, Remeczki Rita, Massány Edina

10 sorban látványkert, valamint a mikroklíma javítá- ban tárul fel, védelmét a nagy vízfelület biztosít- gyobb és két kisebb egységre tagolódik. A legna lak kiemelését szolgáló corten acél utal az egyko Zoboki, Demeter és Társaik Építésziroda 9

11 vetlenül kapcsolódik a tér egészéhez és természetes teraszként használ

12 en fognak körül. Ezt a keretezést és a funkcionális gyepes rétet. A díszmedencében a víz állandóan mozgásban van. Az E-F épületek homlokzata fe- - lönbséget áthidaló - kaszkádrendszeren keresztül egy önálló szabályos tér alakul ki, mely a Jel-Tér - vegetációjú teraszrendszer alakult ki. Karlócai 11

13

14 féle funkció befogadására alkalmas. - 13

15 Ez a családi birtok a Kiskunságban található. Annak azon a részén, ahol egy falut Fülöp és Jakab - és a kert megformálásában jük fel a lelkünkhöz szóló üzeneteket. 14 birtokrendezés

16 - rendelkeznek. Környezetük, nem csak - tartoznak hozzá. A kertek legfontosabb egységét, ezért tervezésük során mind- szabadtéri rendezvények lebonyolítására alkalmasak. latú környezetén túl a kertekben hagyományos gyümölcsfajtákkal kis gyümölcsö- szelídgesztenyés egészült ki, Tarcalon a Kastélyszálló kertjében házi berkenyéket mellé régi alma- és körtefajták kerültek. A szegélyeken és a támfalakon pedig már a Takács Edvárd, Fekete András Gróf Degenfeld és Patrícius Borászat: Salamin Ferenc 15

17 Golf Academy Club, Budapest kiviteli

18 - - - tény Múzeum, Mindszenty Emlékhely, illetve konferenciaközpont. A kert kialakításakor fontos szempont volt a három térrész csolása, formai egységként kezelése. Az épület tengelyének hangsúlyozása a kertrészek rászervezésével történt. Mivel a terü- - - Esztergomi Ószeminárium környezete Szalkai Adrienne, Serge Eyzat, Barna Eszter 17

19 meg természetes hatású tereket és képet adni, hogy a terep nem sík, mint általában szisen belül a felszín egy dombbá magasodik, aminek déli oldalán a patak forrása és egy kis játszótér került elhelyezésre. A játszószer térigényéhez szükséges vízszintes gyobb forgalmú sétautak mellé magasabb fénypontú világítótestek, a kevésbé forgalmas területekre alacsony fénypontú világítótestek kerülnek. A kert valamennyi - 18 s73

20 - - - nek bizonyult. - része volt. A projekt az építés engedélyezés fázisában tart. - - Alföldy Gábor 19

21 - lap olvasása során a világ történéseinek egymásrahatását, illetve alapgondolatot ábrázolja, ahol az események hatásvonalak képében fogalmazódnak meg. Ezen hatásvonalak egymásra, és a különféle növényi formációkra folyamatos hatással vannak: torzítják egymást. Ezáltal a kert elemei egy összefüggésrendszerbe rende- - A terepszint mozgása az alapsíkot is elmossa, nem tudjuk konkrétan, hol van a kicsit följebb vagy a kicsit lejjebb. A fém szalagok haladó mozgása által folyamatosan változó képpé alakul. Ez úgy- - - generációt szolgálja. 20 Tiszafa Bt.

22 Kovács Árpád, Tihanyi Dominika 21

23 - remtése a szabad térben. Ennek eszköze az vezés által válik a kert felfedezése élménysze- lyos négyzet alakú medencében- Szabó Edit zas kerámia szobrai és csobogói sejlenek fel, színeikkel meghatározó képi élményt nyújtanak. A kavicsokhoz hasonló hatást kelt a ha- - - képhez hasonlítható. A medence és az azt kö- - a társasházbeli lakók összejöveteleire ad le- pozóágyakon sütkérezésre. 22

24 nepélyesebb környezetet teremthetünk. Malus Bt. Almási Balázs 23

25 24 Kárász utca - Klauzál tér Térfüzérek: Széchenyi tér, Rerrich tér, Török Péter, Ybl-díjas tájépítész

26 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész 25

27 26 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész

28 Salgótarján városközpontja a hatvanas évek moder- pontra kiírt pályázaton a Kert- és Szabadtértervezési jes kontrasztot képez a tér másik felének egybefüg- szabályos ültetési renddel formált lombkoronatö zárását adó díszmedence szervezi. A városközpont ahhoz közvetlenül kapcsolódó területek épültek át kszt.uni-corvinus.hu 27

29 mészetesen ezzel az ellátási feladatok és a település képére vonatkozó elvárások is növekszenek. Egyre nagyobb az igény olyan közterek kialakítására, ahol a falu lakói találkozhatnak, illetve ahol rendezvényeket lehet tartani, melyek a település lakói Kert- és Szabadtértervezési Tanszékét bízta meg. 28 kszt.uni-corvinus.hu

30 Allee szóteret is ami egyedi megjelenésével sok kisgyermekes család számára vonzó. A park kialakítása a - Szloszjár György, Salgó Borbála, Sz. Dandé Eszter 29

31 - - 30

32 - - - Kapuvár városközpont revitalizáció - 31

33 - dületes íves, szabad vonalak, kifejezve a komolyságot és a rendet, valamint a játékosságot és az egyediséget: az iskola és a gyermekek vi- a kert bizonyos berendezési tárgyainak elkészítéséhez a gyermekek, soknak, akár játékról, akár tanulásról legyen szó, hiszen az egyes kert- is szolgálhatják. Az egyes kertrészek, azon belül is egyes elemek, növények és növénycsoportok nevet kaptak, általában valamely jellegzetes- - A kert részei: Papp Katalin

34 Az Agy kertje az érzékelés labirintusa... Papp Katalin 33

35 A tervezés célja egy olyan óvodakert kialakítása volt, ahol a gyermekek minél inkább megismerkedhet lás korú gyermekek számára is kellemes tartózkodási hellyé válik. 34 M-TEAMPANNON Grabner Balázs, Terhes Dénes folyamatban

36 városi sétány kialakítása. - A kör alaprajzú tér a Feneketlen tó felé megnyílik. Ezt a - - A Gomba körüli területen az épülethez kapcsolódóan A villamos tengelyének elhúzását az indokolta, hogy egy ké- Grabner Balázs 35

37 eszközökkel a tetején leveleket imitáló borítással. A labirintus játékértéke: mászás, rugós hinták, a hajót ábrázoló bébicsúszda. A hangulat kiegészítésére a tengerpar szintkülönbség kavicsfeltöltéssel hidalható át. 36 Grabner Balázs, Terhes Dénes

38

39 - udvart úgy terveztük, hogy az a diákok mindennapi használatának megfeleljen, egy kelle- egy nagyrészt burkolt udvar koncepcióját igényelte, de ugyanakkor törekedtünk arra, hogy a zöld- és a vízfelületek is szerepet kapjanak. Ennek a zöldfelületekben szegényes belváro meg. A vízfelület, mint kedvelt kertépítésze- ce formájában jelenik meg. Fekete-fehér mo Szakács Barnabás

40 dasági funkció pénzt termel, ez visszaforgatható a pl. fenntartására, ezáltal a park egy része pénzügyi szempontból önellátóvá válik. Másik hozadéka lehet, hogy üzemelteté- nyának kerülgetése egy sajátos zegzugos útvonalvezetés kialakítását eredményezte. Ezt

41 nálható különleges és egyedi kalandjátszótér kialakítása, ahol minden korosztály ki egyedi színvilággal. A nagyobbak részére a csodák palotája példáján egy tudomá Kalandjátszótér és köteles kalandpark Szakács Barnabás Szabó Franciska, Tóth Eszter Szabó Tibor, Marillai Árpád

42 A kertrekonstrukciós munkák erdélyi szinten kevés hagyománnyal rendelkeznek. A gazdag és maga nemében sajátos erdélyi - tek hajdan értékes faállománya nagyobbrészt pusztulóban van, a kertek száma napról-napra csökken. A nagykárolyi Károlyi állítása, a park rekreációs színvonalának növelése. pályázatot. A közhasználatú zöldfelületek létesítésére illetve felújítására pályázó helyi önkormányzatoknak igazolniuk tozást eredményezhetnek a település arculatában, életében. Károlyi kastélykert rekonstrukciója Bagos és Kémer település-központjának fejlesztése Máté, Szabó Franciska 41

43 - bízást. - kétszintes iskola, melynek környezete egyben a városrész szolgáltató központja is A megújult köztér közvetlenül kapcsolódik ri sport- és rekreációs térként kívánnak hasznosítani. - si stratégiájában szerepel. 42

44 ténjen. Engedélyezési és kiviteli tervek készítésére általában projektek kapcsán nyílik mód. Jelenleg Dég, Európai uniós projektek keretében. 43

45 - igényel. - 44

46 A Tihanyi Bencés Apátság felújítása során meg- teraszkert, a Rege udvar, a templom és rend- - - gyelembe venni, amelyek közül talán a legfontosabbak; megjelenítse a bencés rend szellemiségét és hagyományát, megfeleljen a mai bel Tihanyi Bencés Apátság 45

47 - területen, új emeletes, köz- és közösségi intézmények építésével alakul gét dicsérik. A vízelemek tervezésében és kivitelezésében Rudó Endre és nálja a piaci napokon, ezért a tervezés meghatározó szempontja volt e - vészek további alkotásai számára szoborhelyeket jelöltünk ki. 46

48 kompromisszumokon alapuló út megtalálása volt a szándék. Gyula, Kossuth tér és belváros rehabilitációja 47

49 - keretében Rákosmente Kerületközpont rintos uniós támogatással megvalósuló kítása történik meg a buszpályaudvar helyén, egy egyedülálló vízarchitektúra segítségével. A infopont és nyilvános illemhely is kialakításra kerül. A Polgár kítása is megtörténik a fejlesztésnek kö- mek szoros szimbiózissal egymásban téren a konceptuális tervezés minden- sülnek. 48 Budapest, Rákosmente kerületközpont fejlesztése

50 Budapest, Bajor Gizi park 49

51 - - logos csomópont. Javaslatunk szerint értékéhez méltón kell kezelni ezt a városi teret, igényes és - mányát. A jelenleg több helyen feleslegesen szabdalt tér egységének helyreállítása illetve kiala

52 Közraktár utca által határolt tömbben a Duna part közvetlen közelé- egyetem új oktatási és könyvtár. Az új épület kialakításával új funkciók alakulnak ki a területen. Az intézmény parkolási igényét mélygarázs biztosítja, mely megközelíthe- a Czuczor utca felé nyílik. Az egyetem épület gyalogos megközelítése - - kításra a gyalogos forgalom akadálymentességének biztosításával, ill. kiemelt zöldfelületek - Corvinus Egyetem környezetrendezési terve Dr Sallay Ágnes, Nagy Gyöngyi, Tóth Eszter Adél 51

53 városközpont rekonstrukcióját célzó tanulmányterv elkészítéséhez. Ebben a munkában alakult ki - cióval egészüljön ki. Az Agora konkrét engedélye- - - zöld szövetbe ültetve, azzal kontrasztot alkotva ált szabadtér újragondolása volt a feladat. A terv tolja a központ kereskedelmi és szolgáltató köz- - - pa alkot téri elemsort. Ezek nyers formai kialakításukkal közvetlen kapcsolatot keresnek Ajka - 52 Betonút Zrt.

54 - - - A legnagyobb szakmai kihívás egy beállt tér átalakításában az, hogy milyen eszközökkel keresi a kapcsolódási pontokat a közösség Bayer Center - Reneszánsz Konzorcium 53

55 - - - lási alapnak oly módon, hogy a Pécs településfejlesztésében szere mint látványos panorámasétány kerüljön fel az emberek mentális térképére. 54

56 kiviteli szinten készült el, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 55

57 - te a környezetrendezési engedélyezési terveket. A két legfontosabb akcióterület az Állomás tér és az Ér-patak men- - ten lakóknak, és teret ad kisebb rendezvényeknek. A terület átláthatósága a közbiztonság növelése, a forgalomtól rület, és a lakótelepi park. A tervezés során célunk egy látogatók és lakók számára is vonzó környezet kialakítása - - halad az Ér-patakon is, szabad átjárást biztosítva a gyalogosok és a kerékpárosok számára is. Az sétány és a lakóte Sándor Tamás, Puskás Györgyi, Kaposi Nóra

58 - - a Bianco Sardo gránit burkolatú dísztéren keresztül történik. A térrendszer egyik Kováts András 57

59 - - - zó teraszt jelöli ki az udvar két ellentétes oldalán. A kü gyeppadokat és a színpad oldalfalát. A színpad járófelülete trópusi fával burkolt. A kert díszvilágítását a hosszan

60 A Királymajori lakótelep magas panel épületek által közrezárt területének rendezése során a - ben sövénytelepítéssel, részben korlátok kihe- re formavilágában, hangulatában, megközelítési viszonyait tekintve szervesen illeszkedjen a park egészébe. A játszóteret négy korcso- éves korosztály, déli részén pedig a legnagyob területen a padokat úgy helyeztünk el, hogy a keket. A játszószerek alá gumiburkolat, illetve - - Budapest-Csepel, Királymajori lakótelep 59

61 környezete rendezése során célunk egy olyan köz- - tosít a városi rendezvények számára, a település lakóinak kikapcsolódására. A terv során a Rákó- zását egységes rendszerbe foglalt burkolatarchi- meg, a városháza impozáns épületének kiemelésére törekedve. A terv megvalósulása csak több - lyos eleme a templom tengelyének megjelené- a közeli értékes, koros fákat. A másik térszerve- - rajzi rendszer gyújtópontjában, a tér hangsúlyos központjában cepció kidolgozásakor biztosí- lékek megközelítését és környe- 60

62 gi csoportokon alapul. A térmenedzsment a terek hosszú távú fenntarthatóságát és - - tatásával támogatni. sával zösséggel - - konferenciája - Köz-tér Program Módszertan és példák Demeter Anna, Együd Réka, Tóth Tímea, Baumann Csilla 61

63 - - állítása. tül történhet majd. A díszudvar engedélyezési terve Ormos professzor kertrekonstrukci Alföldy Gábor, Dr. Fatsar Kristóf

64 A társszékesegyház körüli térrendezés megvalósítását a TÉR-TEAM kezdeményezte, és a tervet zonyult a legjobb megoldásnak, így a városháza-templom tengely újból megnyílt. Ez a válasz- - Nyíregyháza, Dózsa György gyalogosutca és Kossuth tér rendezése 63

65 - - - parkban az emlékfák tábláinak egységesítésével, a fák ritkításával és a Bala- - - kák és a burkolat hullámzó raszterei a teret és a sétányt is végigkísérik, majd találkozási pontjukban, szinte a Balaton hullámaival is ütközve tör föl a burko- - - szült a szabadtéri színpad is. A téren virágágyásként jelenik meg a nádas. 64 Balogh Ferenc, Szabó Edit, Fischer Zsuzsa, Sápi János, Somogyi Miklós, Szabó Gábor, Rudó

66 létesültek, nagy gyepfelületekkel kísérve. Egységes arculatú közösségi tereket tudtunk kialakíta- Sopron, Deák tér felújítása 65

67 si ütemekhez kapcsolódó játszóterek a parkvilágítás és a parkbútorzat. Telepítésre Marina Part

68 - - - kerül sor növényültetésekkel, gyepesítéssel. A téren évente több alkalommal van közösségi rendezvény, amikor gépjár Dékány Margit - 67

69 zónájának része. Díszburkolatának építésére tot. Ez azonban ellentmond a gyalogosok kényelmi igényének. Ezért az Európában útépí ben. A gránit megjelenik még a forgalomtere- - a burkolat mintázata harmonizál az esésviszo- belvárosi historizáló környezethez illeszkedik hez igazodik; léptékarányosan kis lombkoronával tartható a gömbakác. A fafaj választásával 68 Reneszánsz ZRt

70 újítási tervezési munkáit. ációs eszközök játszószerek, tornaszerek kihelyezését nem kérte csobogó készült. Budaörs Patkó utcai lakótelep rekreációs park Miklós; köz- és díszvilágítás: Pelle Ervin; vízgépészet: Karlócai Péter Debmut Zrt. 69

71 az évközi feladatok során a hallgatók fokozatosan feltárták és értékelték a település pillantást nyerjenek a város irányításába és tapasztalatokat szerezzenek saját elkép tajvedelem.uni-corvinus.hu

72 érte el a fénykorát borvidéken. A híressé vált bort szekérkaravánok Mád, egy borvidéki település egyedi tájértékei Dr. Csima Péter BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék egyedi tájérték felmérés tajvedelem.uni-corvinus.hu 71

73 egy prioritási sorrendje van. A rendelkezésre álló tér, és a fejlesztésre felszabadítható terület a kulcs a fejlesztéshez. A koncepcionális elemek program-csoportokba - térnyerés lehetséges fokozatait folyamatábra mutatja be. Az utca-szélességek függ tanulmány terv

74 dése. E jellegzetes Kárpát-medencei tájelem rohamosan pusztul. A Somló-hegy üdí települések, azaz a kistérségi rendezési tervezés mintadokumentuma. Településrendezési Tervek készítése a Somló környéki településekre Településrendezési terv 73

75 - - mind az idegenforgalom számára kiválóak. - - tania a lakóterületek mértéktartó mennyiségi növekedéséhez, a gazdasági élet, ezen belül az idegenforgalom fejlesztéséhez. A tájrendezési és értékvédelmi vizsgálatoknak és javaslatnak fontos teket. 74 Karmacs község Településrendezési Terve Cseri Gabriella Tóthné Pocsok Katalin Tájrendezés-értékvédelem

76 A településrendezésben a tájrendezési és értékvédelmi vizsgálat és javaslat fontos eszköz a táj- és természetvédelmi érdekek hatékony érvényesítéséhez. Egerszalók Településrendezési Tervének módosítása Tóthné Pocsok Katalin Tájrendezés-értékvédelmi javaslat 75

77 A település, azon belül a lakókörnyezet jó környeze- területek, a létesítményekhez tartozó kertek hatá- terület mikroklímájának alakításában, a lakosság - nek, valamint a vonalas tájalkotó elemeket - vízfo- sávoknak, zöldfolyosóknak be beépülve, annak sajátos eszközeivel szolgálja a városi zöldfelületek céltudatos növelését. 76 Kertész Beáta Tóhné Pocsok Katalin, Kiss-Polák Andrea teljes közigazgatási terület

78 - lepülési önkormányzatok tulajdoná ján nyilvánvalóvá vált, hogy a zöldfe- kumentumban más-más értelmezést - meghatározásához szükséges egységes értelmezést. Nehéz nevesíteni és - - nem ugyanazt értjük, ha nem egy nyelven beszélünk. lyes megítélése érdekében, a településrendezési terv felülvizsgálatát vizsgálat és értékelés készül, amelynek a fogalomhasználata a településfejlesztés és a településrendezés és ingatlan-nyilvántartás mindenna- így a közös nyelvhasználat érdekében ajánlható. Tóthné Pocsok Katalin Tóthné Pocsok Katalin, Kiss-Polák Andrea teljes közigazgatási terület 77

79 fejlesztési és fenntartási stratégiája. A stratégia kidolgozásának a célja az volt, hogy - tési és fenntartási feladatainak koncepciózus kialakításában. A Stratégiát az önkor a döntéshozatalba, a zöldfelületek kialakításának és fenntartásának folyamatába. - resztül vezet az út. 78

80 - zelési tervet kell készíteni. A Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék rendszeresen si tevékenységek végzéséhez; össze kell hangolni a természetvédelmi kezelés során a fenntartási, oktatási, idegenforgalmi, kutatási és gazdálkodási tevékenységeket. - látogatható területeket. Mivel a terület oktatási és bemutatási hasznosítása termé- bizonyos területeken további megvalósítása. A bányászat és más káros tájhasználatok hatásainak a kiküszöbölése érdekében a ke- a terület-felhasználási változtatása és az építési tevékenység csak a természetvédel- a természetvédelmi kezelési tervet. dr. Csima Péter BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Tímár Gábor természetvédelmi kezelési terv tajvedelem.uni-corvinus.hu 79

81 Szlovák Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság hozza létre a közös Dunai melynek segítségével az ökológiai és társadalmi funkciók helyreállíthatók, amelyek tervdokumentáció részét képezi a szabályozási terv és a területrendezési szabályzat, - nális és egyéb övezeteket, és ezeken belül további övezetcsoportokat és ezeken be- bályozási tervben foglaltak megvalósítása az intézkedések függvénye. A természet és a táj, valamint a környezet védelmét szolgáló speciális szabályozás végrehajtá zök megfogalmazására, ilyen például: bizonyos tevékenységek és funkciók korlátozá tajtervezes.uni-corvinus.hu területrendezési terv Szigetköz térsége

82 területrendezési terv Szigetköz térsége tajtervezes.uni-corvinus.hu 81

83 nak megbízásából. Szívós munkával, összebékítve egymással szlovákot és magyart, vezetésével egy nagyon hasonló koncepcióval, az ún. anabranch megoldással jelez- - - árvízi modellezése az Alsó-Szigetközben - 82 Szigetköz-Csallóközi Duna-Ártér mellékágrendszer rehabilitációjának közös megalapozása Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány tanulmányterv

84 ció az ország egyik kiemelt térsége, amelynek hivatalosan lehatárolt területé- Pest megyei település tartozik. Ebben a több mint si kompetenciájához tartozó, az ország területé átvezetésére. Ónodi Gábor, Dr. Unk Jánosné, Dima András Térségi Területrendezési Terv 83

85 - lógiai hálózat érvényesítésében, illetve a tájvédelmi-, tájképvédelmi övezetek lehatá kalmazásával - Dr. Ónodi Gábor és Dr. Skutai Ju- 84 Ónodi Gábor, Dr. Unk Jánosné, Dima András Térségi Területrendezési Terv

86 A térségre a két ország Környezet és Természet- - munka szükségessége, melyben kidolgozha- - nyezetvédelem és az infrastruktúra területén. - - adódóan számos társadalmi gonddal, gazdasá- - - tériumainak támogatásával. A tervben a feltárt - - cionális övezetek rendszere. A magyarországi lesztési javaslat. A táj és természetvédelem, turizmus, közlekedési kapcsolatok, kulturális örökség védelme témákban közös Ajánlásokat fogalmaztunk meg. területrendezési tanulmányterv 85

87 - - tározat a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelésé kiadásra került. kialakításuknál fogva alkalmasak lesznek arra, hogy egy a Göncz Annamária területrendezési tanulmányterv településcsoportok

88 a Kormányt, hogy szabályozza a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmé képlapjain ábrázolja mindazokat a tartalmi elemeket, amelyeket a kormány- - rületrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló - - az értékes környezet megóvása, és tapasztalható egyoldalú idegenforgalmi túlsúly kiegyenlítésének kérdését és feladatát is. A területrendezési terv a gazdasági diverzitás növeléséhez, a munkahelyteremtéshez - - területrendezési terv Balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek Nagy Ágnes tanulmányterv 87

89 - - - újítása vált szükségessé. oldalon húzódó keskeny, burkolatszintben álló vízmedence állan- - - megrendezésére alkalmas Tamási - Településközpont rehabilitációs terve

90 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész 89

91 - - ós terveinek elkészítésével. A megbízás értelmében a rekonstrukciós munka több ütemben készül el. Jelen barokk kert visszaállítása - levéltári dokumentációk hiányában - nem lehet reális célja a kert rehabilitációjá- azokat szabad felújítani vagy megtartani, amelyek a ké- - - vonalhálózatának, növényállományának és egyes ele- térszerkezete minimális változásokon ment keresztül. A kszt.uni-corvinus.hu BCE, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék BCE, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

92 területe, egykor az egész kerület kulturális és igazgatási központja. - - közterületek rendezésével, új városi értékek létrehozásával foly- a templom dominanciája. A Bakáts utca utca szélességével és kiváló kapcsolataival a megmaradó buszközlekedés és a mélygarázs lehajtója ellenére rendkívül alkalmas szabadtéri vendéglátó-funkciók befogadására. Az utca karakteres eleme a díszsáv, amely össze- ünnepélyessé teszi, anélkül, hogy sokba kerülne. Kapcsolata igen kszt.uni-corvinus.hu 91

93 A zöldútvonalak kiválasztásánal törekedtek a szép tájkép részletek, a hagyományos tájhasználatot lódnak a települések központjai, a karakteres településképi értékek és kulturális örökségünk egyedi tajtervezes.uni-corvinus.hu

94 Szabadszállás: Bács-Kiskun megye északnyuga zet keresztül, amelyek az amúgy sem túl egysé- - ri hivatal, Templom, Szolgáltató ház, Könyvtár, - kítás a közelmúltban nem történt, talán utolsó gekhez képest összekapcsolja, egységbe foglal- pont területét a szétszabdalt térszerkezetet - a - séghatárainak betartásával. Terv: Egységes ko- anyaghasználatú térkialakítás, melyeket egy közbeszerzés hamarosan 93

95 ütemben olyan elemek kerülnek kialakításra, melyek az egyko- kísért promenád. Az indító beruházás mentén kívánjuk létrehozni vízarchitektúrával; az innen kiinduló négyes fasorral kísért törté Kruppa Gábor

96 Sétány határolta tömb környezete. A tervezés höz csatlakozó rész tervezése, a beépítés végleges kialakításának ismeretében lehetséges. A kolósáv, az épület alá benyúló burkolt és a kö Színház kertje által befolyásolt terület környe gyalogos sétány, a szabályozási terv szerint, a kozó burkolat folytatásában; a két sétány kö- - nek meg, kapcsolódó vizes elemekkel; a be- 95

97 - - - si terv megbízói programjából ép- ban nagyra értékelt gyalogos kapcso- - - natkozó elképzelést, így a pályáza- ván tér engedélyezési terve. A terv szerint a tér egésze gyalogos haszná- - meg a felszíni közlekedési gondokat. mányzat újabb szempontokat mérle- belvárosi tömb engedélyezési tervé gi tér kialakításának szándéka ugyan lomátvezetés, ill. a felszíni parkolás Békéscsaba Belváros revitalizációja Papp Katalin tájépítész, Szabó János építész Dr. Nagy Katalin és Farkas Ágnes tájépítészek

98 kialakítása, a zöldfelületek felújítása, burkolatok és utcabútorok cseréje. - kálisan kiemelik a teret a burkolat horizontális síkjából. A tér le- cserjesávot terveztünk, amelyben gömbkoronájú fák adnak egy- - el a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében. Grabner Balázs, Terhes Dénes 97

99 - - - célnak alárendelten. A tervben vizsgálat készült arról, hogy a fej- - 98

100 készült a geodéziai felmérés, a növénykataszter és a növényszelekciós terv, valamint részben maga a szelekció és egyes fasor-szakaszok pótlása is. rült, hogy a pontos helyreállításhoz nélkülözhetetlen részletek teljesen ismeretlenek. Minden val, s megindult a fraknói Esterházy-levéltár anyagának kutatása is rukciójával újul meg hamarosan a díszudvar kertje, Európai uniós támogatásból. Fatsar Kristóf és Alföldy Gábor 99

101 télypark. Az ezredfordulóra a parkot kerítések szabdalták több részre, nagyvona- Gondnokságunk a saját területén mára befejezte a bozót kiirtását, a nyiladékok park egységes, hiteles helyreállítását, bemutatását célozza. 100 Alföldy Gábor

102 - - - télyból feltáruló panoráma rendkívüli látványt nyújt. iszap eltá- - - rukciója érdekében Alföldy Gábor és Tihanyiné Tóth Mária Sisa József, Alföldy Gábor, Bányai Balázs 101

103 - - tése, az áldatlan parkolási és közlekedési állapot megszüntetése, illetve zöldfelület Budapest, Csarnok tér felújítása

104 egyént szimbolizáló és összekapcsoló elem kerüljön a központba. A Kossuth tér középtávú fejlesztése szimbo

105 alakítása. A vidéki kis települések lakosságmegtartó képessége a szolgáltatások, és a munka táblát és innen nyílnak a polgármesteri hivatalt és a tér északi részének családi házait kiszol- - - rüli kisebb burkolt felület kialakítása az eddiginél nagyobb hangsúlyt ad ennek, az ugyancsak Termés stúdió Kristály Anikó

106 kat alakítunk ki, így foglalva visza - vizuálisan - és ténylegesen is a parkot. A meglé- a zöldfelület parkként is funkcionáljon: séta, üldögélés, beszélgetés, olvasgatás, rendezvények színtere is legyen. Ennek érdekében a terület egészét keskeny feltáró ös- - Termés stúdió Kristály Anikó 105

107 - utak vonalai a táj szerkezetében szinte egyedülálló módon maradtak fenn. A tanulmányterv lényege, hogy a rendezési tervben miképp le- - Az épületben a kamalduli szerzetesek lelkiségi és életmód múzeuma - rekonstrukciós terv készült. A tudományos dokumentáció és a kert Majk, Kamalduli Remeteség birtoktest és a Foresteria épület rekonstrukciója Alföldy Gábor, Dr. Fatsar Kristóf, Fekete J. Csaba

108 kus hatást fejez ki és igazodik az egyedi beépítési módokhoz, funkciókhoz és építé- - - helyi szabályozás elfogadása fázisában tart

109 108 Török Péter, Ybl díjas tájépítész

110 pán önmaga is egy kompozíció, ugyanakkor áttételes jelképként is kiválóan használható. Jel- tét, családi állapotát, életkorát, élethelyzetét. gadást is ismerése a megsemmisüléshez vezet. A kert- nyok, valamint az újabb és utolsó fellángolás, - ció öleli. Ez évben a kertben magyar egynyári virágfajták kerültek bemutatásra. turisták 109

111 Az eredmény két anyag összefonódásából kialakult szövet, mely könnyed ecsetvo- Spirál Grimasz ra egymás gondolkodásmódjának, szemléletének megismerése és megértése, miköz- - - gok esetenként kiállításon kerülnek bemutatásra. 110 Cocoon Grimasz

112 ri feladat ria, táblák. 111

113 - - arra, hogy hazánkról több információt adva gazdagítsuk a képet, mely egy átlag turista fe- táplálkozik a múltból, a hagyományokból, a kultúrából és mindezt mai tükrön keresztül. - bolizálják országunkat. Törekedtünk olyan kert kialakítására, mely nem igényel sok magyarázatot, inkább érzéseket és hangulatokat kelt, így fejezve ki azt a Magyarországot, az országot és Budapestet, jellegzetesen kü- gok és hegyek, míg keletre az Alföld, jellegze- - - lán megjelenítve a jellegzetes tájelemeket. A magyar kert hagyományosan kerítéssel hatá- - ciós panelek, hangok, zörejek és zenék segít- 112 Magyar kert Szalkai Adrienne Barna Eszter, Kund Réka, Serge Eyzat

114 - - - újraértelmezése; másrészt a minket foglalkoztató, az ökologikus gondolkodás és a harácsoló fogyasztói tár- kadék áthidalásának kísérlete. Két retében léptünk a nagy nyilvánosság interpretálják. Megjelenésünk a táj- nesek. Kialakulásukban elemi szerepe - kul. Az alakulás, a folyamat a lényeg, a végeredmény másodlagos. A tájban - sen és helyrehozható módon avatkozunk be az ökológia rendszerébe

115 ve, drótkötelek segítségével veszik fel helyüket a helység magasabb tereiben. A fel Tihanyi Dominika Medence Csoport Bt. Terebessy Tóbiás

116 - - - remtenek a rehabilitációval szoros összefüggésben, mely a helyi értékekre, illetve po- - ként az emberi kapcsolatok találkozási felületei egyre csökkenek, és egyre személyte- - zására törekszik. - be foglalt kép. - - ben hordozzák a történeteket, melyek kirajzolják a Krúdy Gyula utca, helyiek által el- - közösségi térré alakítani az udvarokat, ahol a lakók a mindennapokat színesítve saját Tihanyi Dominika, helyi lakók, egyetemi hallgatók 115

117 kutatási munkák el végérvényesen a barokk kertkultúra. E korszakban a kertek lassú átalakulása is - - díszkert volt. Csak kevés hazai kertünk érte el azt a színvonalat, amelyet az európai - - a klasszikus francia barokk kert elemei közül csak néhány elhelyezését tudták meg kertmuveszet.uni-corvinus.hu Fatsar Kristóf

118 tások a levéltári kutatásokkal párhuzamosan tudnak eredményre jutni. A terepkuta Keszthely-Fenékpuszta római kori ri objektumokat a terepen kell visszakeresni, hogy a terepkutatások végpontján elhe- - segítségével megoldható. - emléki helyreállítások hitelessége a terepkutatások teljes eszközkészletének felhasz a koordináták terepi azonosítása révén azonosíthatóvá váljék az egykori - - zad végi díszfalu elpusztult épületeinek, továbbá több más önálló objektum feltárására irányul. Ennek során a díszfaluban az egyiptomi Piramis, - tárására került sor. kutatási munkák - Dr. Fatsar Kristóf kertmuveszet.uni-corvinus.hu 117

119 kutatási munkák - kig. A projekt nemcsak a kutatók, önkormányzatok és döntéshozók szakmai mun- - guk is hozzájárulhatnak az adatbázis gyarapításához új információk feltöltésével. A tajtervezes.uni-corvinus.hu Magyarország egész területe

120 A tájkép a táj legjellegzetesebb, legáltalánosabban hasz- je. Már maga a táj mint fogalom is a legtöbb nyelvben a tájképre utal, illetve abból származik. A tájak, tájképek tu sége ellenére számos európai országban végeznek gyakor- - - téseknél. Az Európai Táj Egyezmény szintén megköveteli a rábban nem volt, ezért az eddigi lehatárolások nem lehet- - - kutatási munkák Tájképvédelmi övezet a területrendezési tervben tájképvédelmi tajtervezes.uni-corvinus.hu 119

121 kutatási munkák ket, arborétumokat, közparkokat, egyházi intézményekkel kapcsolatos kerteket tartalmazza, de a felsorolás kö- - magánkertekkel, századelejei villákkal kapcsolatos kutatások. Az adatok formájukat tekintve négy csoportba tók, légifotók, térképek, tervrajzok és felmérések. A ker tajtervezes.uni-corvinus.hu

122 emlékvédelmi diplomáját. - nek feldolgozása - kutatási munkák Alföldy Gábor 121

123 kutatási munkák Munkák: A kutatások célja egyrészt konkrét történe- mányos dokumentációk összeállítása volt, ink eredetének és sorsának felderítése. Erre szolgál példaként az erdélyi Gernyeszegen található, ismert barokk szobrok kalandos megjelent összefoglalását a Magyar Tudo- - télykert az egykori Magyarország területén - sen kirajzolta. 122

124 hoz, inventarizációs munkákhoz. Aprónyomtatványok - Uradalmi kertészetek, faiskolák árjegyzékei - vétel Érmek Könyvtár - kutatási munkák 123

125 kutatási munkák Majna-Rajna-Duna hajózóút vonalat a nemzetközi szállít- Duna szakaszt, amely hajózás szempontjából csúcsgázlónak - - rendezésnek a megalapozó dokumentuma. Ebben a munká- - - magyarországi mellékágát bekapcsolta a digitális folyómor hajózóút fejlesztési programba. 124 A dunai mellékágrendszerek felmérése Dr. Rácz Tamás Zoltán, Deme Tamás, Körmendy Endre

126 - - A kutatással kapcsolatos publikációk: - old, - kutatási munkák Studio Metropolitana Kht. 125

127 Uránbányász tér: Célunk a két térfél vizuális és funkcionális összekapcso ünnepélyes, kevésbé intenzív funkcionalitásában még az Uránbányász tér mális növénykiültetéssel. Az egységes gyepfelületet a funkcionális átcsa- 126 Almási Balázs PhD

128 Török Péter, Ybl-díjas tájépítész 127

129 - - - cél, amely képes a felvázolt funkciókat egységes keretbe foglal gárainak szabad és önkéntes találkozására egymással, illetve bár- és megbecsülésével, az összetartozás boldog tudatában. 128 kszt.uni-corvinus.hu

130 - - bilitációs tanulmányterveiben zöldterület kategóriába sorolt helyszínekre, a termé- zöldterületek tervezésére. A kiírók célja az volt, hogy a zöldterületek funkciógazdag nyezet kialakításában, a táj- és településkép védelemben és a természetvédelem kszt.uni-corvinus.hu 129

131 zésére, és a megújuló Belváros sétazónáját folytatva színes kulturális és gasztronómi- ros egészében. A kiírók olyan ötleteket, koncepciókat vártak, amelyek javaslatot adnak - eszközeire. A tervpályázatra meghí- - kú építész-, tájépítész-, településmérnök-, forma a kert- és szabadtértervezés szakirányon tanuló hallgatók, Angyal Andrea és Frischmann Judit készí- 130 kszt.uni-corvinus.hu tájépítészmérnök hallgatók

132 - használva kívánja a múlt kulturális formavilágát a modern világ mindennapos eszközeivel összeegyeztet

133 BUDAPESTEN a Duna lágymányosi szaka- - - mint a terület egy része az árvízvédelmi vo- - - növényanyag kiválasztása során is meghatá- - maztuk, míg a magasabb területeken a közparkok jóval szélesebb növényválasztékát - gerincvonalán végigfutó széles sétányt illet nül hullámzik. A színházhoz fogadótér kap menád. 132

134 Ezek közül az egyik Megyer városrész központja, mely a pályázat tervezési tárgyát képezte. A nyeinek gócpontja. A tervezés során a területnek - tását terveztük, mely szerkezetében jól átlátha- zóna. A három nagy egységen belül kisebb-nagyobb tereket hoztunk létre. A Kultúr tengely ré- Fény- és vízjáték tér. A Kereskedelmi tengely ré

135 - - vet hangsúlyos elemét kiemeljük alárendelt szere- Feladatunknak éreztük, hogy értéket teremtsünk, megmutatkozó kapcsolódás. A koncepció két pillé- - burkolat és zöld, mozgalmas és nyugalmas, ma- ja értelmezésünkben nem szakít gyökereivel, harmonikus, alkalmazkodó, befogadó. Eszközeit kör- - - veteli a szabad terek tekintetében is a magasabb a tér csak a környezetében található épületekkel határoló épületek kapcsolatrendszere, architektúrája határozta meg, de a gondolat formába öntése nem nélkülözte a játékos elemeket sem. 134 Szloszjár György, Salgó Borbála, Kontra Dániel

136 nem egy nagyobb egység részeként kezeltük, közlekedési rendeszerének új alapokra medencerendszert terveztünk, amelyben alacsony, a vízfelszínt éppen csak megmoz- - súlypontjában a Szentháromság szoborral. megvétel Szloszjár György, Remeczki Rita, Szentesné Dandé Eszter 135

137 egykori Országház tér- mai Kossuth tér területére leg felszabdalt, különálló tereket, harmadrészt az - parterre osztja. Az épület északi és déli homlokza- jelentenek. A négy parter kialakításakor köztük megvalósuló formai egységre törekedtünk. A tér egykori formavilágát nem hoztuk vissza, arra törekedtünk, hogy az egykori elképzelést mai szemmel nézve helyezzük a város szövetébe. A tervezés so- - álló teret alakítsunk ki. Az utak egyenes vonalveze- kapcsolatokat. A zöldfelületek határolására széles, impozáns szegélyeket javaslunk. Szándékunk, hogy monizáljon az Országház épületével, és összefogja a teret. Anyaghasználatban a klasszikus elemeket és a 136 Kossuth tér - nyílt tervpályázat kiemelt megvétel

138 környezete és melléképületei radikális átalakuláson mentek keresztül. Az új építmények Barabás villa Barabás- villa rekonstrukciójának megvalósulása. Europa Nostra 137

139 A pályázat középpontjában az egész évi kapacitást növelése ér tására is. Különösen a vízzel nehezebben barátkozó kisebbek olyan hely, ahol biztonságosan elfoglalhatják magukat. A ját- -nyi területe kifut a szabad térre, ahol a - számára kínál élményt. 138 Papp Katalin tájépítész, Szabó János építész

140 rokk nagyvonalú pompája és a mediterrán kisvárosi kellem harmóniája. Alaphang: A nen a Dobó tér kinyílik, de teszi ezt úgy, hogy önmagában egységes marad. A formai Papp Katalin és Dr. Nagy Katalin tájépítészek, Szabó János építész Tervpályázaton kiemelt megvételt nyert 139

141

142 potenciálja növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. A tervezési terület elhelyezkedését a Zichy-kastély melléképületének homlokzata határozza meg, - - re további teraszok létesítését javasoljuk. A jelenlegi okmányiroda helyén is ki kel növeltük. A térre kültéri forgószékeket javasoltunk, amelyek éjszaka szintén világítanak, ez- menád tengelyében hangsúlyos pontokon kutakat helyeztünk el, a sétány ritmusát burkolatsá- - - jelképé vált, átalakítása során ügyelni kell arra, találkozóhelyként is szolgálhasson. 141

143 A tervezés során hosszú távon is használha- megoldásra törekedtünk. Javaslatainkban szem mint a térkapcsolatokat, a tér növényállomá- - - se vizuális kapcsolatokkal, egységes anyaghasz- - árnyékolása, a víz változatos és gazdag alkalma közlekedés kiszorítását, és a közösségi közleke- - ugyanakkor olyan új elemekkel ruházza fel, me- - - tartható marad, hosszú távon biztosítja a Szé- lenését. 142 Pécs város központjának megújítása Franciska, Fehér Gábor, Tóth Eszter, Sárospataki Máté Kiemelt megvétel

144 - park létesítése volt a feladat. Ez egy nagyon látványos funkcióváltás, ami zást eredményez. 143

145 ges és egyedi kalandjátszótér kialakítása, ami- - ni a sport- és görpályák elhelyezését és a park teljes térszerkezetének átgondolását. A Cse- - - logos-kerékpáros kapcsolat kialakítását. Ez indokolta a bejárat, fogadóterület elhelyezését a nális egységeit, a kalandparkot, a kaland játszóteret, a görpályákat és a sportpályákat. A park lunk egy olyan sokoldalúan használható park kialakítása volt, ahol minden korosztály kielégít- 144 Kaposvári Cseri Park átépítése, kalandjátszótér tervezése Szabó Tibor

146 - - - sára kell fókuszálnunk. - magasságú világító oszlop corten acélból. A játszótér alap játszóeszközökkel felszerelt. A terv integrált játékvár kombinációt és vizes játszó- - A tó közvetlen környezetével viszont legalább néhány hangulatelem szintjén érdemes lenne fogla- Megvétel 145

147 kolatunk napozóterasz, melyet íves támfalsor kísér. A támfallal határolt terasz szintek teteje in- 146

148 - - az elmegyógyintézetként használt helyszínt Gond- társzám vágták ki a faállományt. A munkákat azon- - za a helyreállítás és kezelés helyes irányát és felada kutatás-értékelés-koncepcióterv egységét és a javaslatok szempontrendszerének újdonságát emelte ki metodikát egy Közép-európai parkban inak, valamint térstruktúrájának helyreállítására pályázat alapjául szolgálnak, amely reményeink sze- tékeinek megmentését, helyreállítását. EUROPA NOSTRA-ÉREM 147

149 - - - vetkezményeként közlekedésileg megoldandó mellékutcák területére terjedt ki lé helyezte, új tömbfeltárásokat, valamint passzázsokat javasolt. A középkori városszövet határát a városkapuk szimbolikus megjelenítésével, A tervpályázat alapján az alkotók megbízást kaptak a közterület rende

150 másik Ráckeve és János vitéz kapcsolatáról szól. A kert létesítése mindig igazodik a hely - nek a kert épül. Úgy gondoljuk, azt kell felmutatni ma az embereknek, hogy milyen életünket. Az embereknek harmóniára van szükségük a lelkükben, a testükben. Ezt a kiállítás struktúrájából nem hiányozhat ennek a történetnek a feldolgozása. 149

151 tékokkal töltsük meg a teret. 150 Kaposvári Cseri Park átépítése, kalandjátszótér tervezése Kauker Szilvia tájépítész megvétel

152 garanciális fenntartási munkákat egy csepeli kisvállalkozás végezte

153 A Balaton-part Ékköve Projekt során Balatonfüred történel- - forrás vizét sikerült a felszínre hozni, és ivókútban használatra bocsátani. eredményeképpen. 152 Blaha és Kisfaludy utca, Gyógy-tér felújítása Doszpot Péter, Szabó Gábor, Rudó Endre, Gondár Károly

154 - - Budapest, Kossuth tér felszínrendezése tervpályázat 153

155 lyázaton. A pályázat eredményhirdetésén a pá- - ráns befogadó-felülete. Egy olyan köztér meg- - kat találni. A Széchenyi tér és környezete városi - soknak. Az alkotómunka alapját több koncep- zül a legfontosabbnak a tartalmi, funkcionális tér tehermentesítése fontos, a teret csak enge- be. A teljes terület burkolatrendszerének alapvetése a tartósság, funkcionalitás, reális besze- 154

156 nagyvonalú tér létrehozása volt, amely minden egységében szervesen kapcsolódik az Országház épületéhez dezvénytérré váljon, hanem látványos, mozgalmas parkot is találjon az ide látogató. A Parlament tengelyében - egység jelenik meg. A burkolt tér tagolása terepjátékkal - a ferde síkba hasít bele és metsz ki egy téglalap alakú te lésügyi Minisztériummal valamint a Néprajzi Múzeum- gos sétány, ehhez közvetlenül kapcsolódik a Parlament Kossuth tér - nyílt tervpályázat megvétel 155

157 Az Erzsébet tér felújításával a belváros legnagyobb egy egyenes vonalban futó vízjáték húzódik, amely dinami- - lyaudvar túloldalán található Erzsébet téri parkkal ki- - Deák Ferenc tér irányába, és a volt autóbusz-pályaud- hangsúlyos gyalogos tengely alakult ki a Deák Ferenc

158 - - legnagyobb és egyik legkedveltebb parkja. A park fel szabadtér alakult ki, az Erzsébet téri Kulturális Központ és az Erzsébet téri park közvetlen kapcsolata valósult nyezetében található egynyári virágágyak hangsúlyozzák a park kiemelt központját. A park peremterületei A helyszín egyik pillére a Belváros közterületei megúju

159

160 lepülés orthófotójának szabad térben való kihelyezése, mely már téri hatásánál fogva megállásra

161 ben. A park koncepciójának alapját a Millennium, az állam és a nemzet fennállásának évfordulója képezi, melynek hangsúlyossá válnának. 160 Milleneumi Kiállítás és Rendezvény Központ Europa Nostra

162 - - parcellák. Dékány Margit - 161

163 téseket kell megvalósítani, hogy a belváros felfrissüljön, a közélet színterévé, találkozóhellyé, kedvelt tartózkodási hellyé váljon. - - ki találjon kedvére való tartózkodási helyet. A térfüzér létrehozásának feltétele a városközpont további tehermentesítése a gépkocsiforgalomtól. A városmag peremén három ponton helyet kell biztosítani a városközpontba ér- megfogalmazása szükséges. - rosközpont peremén meg lehet alkotni berei is elismeréssel tudnak felnézni. 162

164 Kérjék katalógusunkat: ubcité kft Budapest Kecskeméti J. u. 46/A Hungary t Szebbé tesszük városainkat

165 Terek, utak, teraszok A formatervezés világa Bradstone További információ:

166 Terek, utak, teraszok A formatervezés világa Semmelrock know-how Kálvin tér számára A Kálvin tér kitûnõ bizonyítéka annak, hogy a Semmelrock nem ismer határokat az egyedi gyártású formák létrehozása terén. Cégünk közel m 2 -es, Belváros elnevezésû, speciális K alakú termékével hozzájárul egy új, karakteres környezet kialakításához. A kimondottan nagy forgalmú, belvárosi gyalogos forgalomra kifejlesztett burkolat nemcsak impozáns megjelenést biztosít, hanem masszív, egyedi kötésével tartós, elmozdulás mentes megoldást biztosít mind a villamos peronok, járdafelületek, mind pedig a vásárcsarnok elõtti tér forgalmának levezetéséhez. További információ:

167

168

169

170

171

172

173 DIADEM Tet kerti Lápvilág 4 Alkalmazás A rendszer minden intenzív tet kert esetén alkalmazható, amelynek szerketi elemeit és növényválasztékát a duzzasztásos rendszer zöldtet -technológiához válogatták. A teljes tet felület árasztása lehet vé teszi a lápszer kertkialakítást, így növelve a tet ket ökológiai értékét. Az ökológiai el nyökön túl, az épület h technikai tulajdonságai kiemelked gazdálkodási rendszerrel kombinálva a rendszer vízpótlás nélkül, önfenntartó módon m ködik. Vízkezelési rendszer A zöldtet k legfontosabb el nyei közé tartozik a csapadékvíz ökológikus hasznosítása. A DIADEM Tet kerti Lápvilág kiemelked víztartási, és párologtató képességgel rendelkezik, tehermentesítve ezzel a csatornahálózatot, segítve a víz természetes körforgását, az ökológikus csapadékvíz hasznosítást és csökkentve a városi h sziget hatást. A rendszer lényege, hogy a tet felület egyben víztároló medenceként is funkcionál és csak a többletvíz folyik el a tet r l. A többletvíz víztároló ciszternába való elvezetése lehet séget nyújt a párolgási veszteség saját forrásból való pótlására. A rendszer kiépítésének a feltételei: lejtésmentes, vagy lejtésben épített, de teraszos szakaszolású tet felület, duzzasztóidommal ellátott lefolyó, vízszintszabályozó automata, megfelel kapacitású drénréteg, gyökérálló vízszigetelés alkalmazása, és megfelel statikai tulajdonságok. A rendszer megfelel tervezés esetén t zivíztárolóként is használható. 1 Lefolyók tányéros tet összefolyó egységes vízszintet tart meg a tet szigetelésen, a lefolyó belsejében található, fokozatmentesen állítható torlasztódugattyú segítségével. 2 Vízmegtartás szer mélységét az alapján tervezik, hogy az éves csapadék-mennyiségnek és a projekt víztárolási követelményeinek megfelel en tárolja az es vizet. A rendszer felépítése 3 Vízpótlás A KSR+W kontrollakna beépített rozsdamentes acél vízszintszabályozó automatával ellátva szabályozza a vízzel való minimális rendszerfeltöltést és optimalizálja a víz körforgását Él hely A tet szigetelésen megtartott egységes vízszint, a vizes él helyek körülményeinek megfelel környezetet hoz létre, így teremtve életteret a különleges növény- és állatvilágnak.

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2007 / 3. Várostervezés, településhálózat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS GYAKORLATA TÖRTÉNJEN MÁR VALAMI!

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Épül a déli vasút Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Fotó: Gyarmati László 2 Aktuális Párhuzamos interjúk - azonos témában Sajnos, mindenki elfelejtette, hogy a rendszerváltást

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 3. Településhálózat-fejlesztés A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA VÁROSOK GAZGASÁGI POTENCIÁLJA

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám

IV. évfolyam, 2. szám IV. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő PARTNERSÉG az európai mezőgazdaságért a tudomány és a gazdálkodók közt ZALAI SIKER az

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta XIX. évfolyam 2. szám v A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja v 2009. ápr.-máj.-jún. Tartalom Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta (1. oldal) Társadalmi konzultáció

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben