előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó"

Átírás

1 M2/03.sz. melléklet MŰSZAKI IRÁNYELV TERVEZET előregyártott könnyűbeton beltéri járólapok készítésére építmények bontásából származó téglatörmelék adalékanyag felhasználásával Sorszám: 03. Budapest, június 15. Készítette: az Épületfenntartási K+F Alapítvány megbízásából a BETONOPUS Betontechnológiai és Kőzetalkalmazástani Bt.

2 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Tartalomjegyzék Oldal 1. Alkalmazás 3 2. Fogalmak 3 3. Betontervezés 3 4. Alapanyagok tulajdonságai Cement Bontott adalékanyag Természetes adalékanyag Keverővíz Adalékszer 6 5. Betonok és betontermékek tulajdonságai Betonösszetétel Friss beton Beton próbatest Friss betontermék Megszilárdult betontermék 8 6. Gyártási feltételek Munkafolyamat Építési törmelék begyűjtése és tárolása Építési törmelék aprítása Építési törmelék osztályozása Előregyártott zaluzóelemek gyártása, utókezelése Gyártóberendezések Munkaerő A helyszíni laboratórium feladata A beltéri járólapok minősége A beltéri járólapok mérete A beltéri járólapok hajlító-húzószilárdsági osztálya Követelmények és vizsgálatok Minőségügyi feltételek Műszaki dokumentum Minőségügyi napló Termék jelölése Terméktanúsítás Illeszkedés a 89/106/EEC direktívához Hivatkozott szabványok és műszaki előírások 18

3 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Alkalmazás A műszaki irányelv a bontási téglatörmelék adalékanyagú - MSZ EN 206-1:2002 szerinti betonoknak megfelelő minőségű - előregyártott, könnyűbeton beltéri járólapok készítésével és alkalmazásával foglalkozik. A bontási téglatörmelék adalékanyagú beltéri járólapok könnyűbetonjára érvényes az MSZ EN 206-1:2002 európai szabvány, mert az kimondja, hogy a beton adalékanyaga - beleértve a könnyűbetont is - a betonhoz alkalmazható, szemcsés ásványi anyag, amely természetes, mesterséges vagy korábbi szerkezetekből újra hasznosított anyag lehet. 2. Fogalmak Téglatörmelék az olyan bontási anyag, amelynek legalább 35 tömeg%-a téglatörmelék, a többi része habarcs és esetleg beton. Mértékadó víztartalom a bontási adalékanyag víztartalma a betonba való keverést közvetlenül megelőző pillanatban. Mértékadó vízfelvétel a kiszárított állapotú bontási adalékanyag vízfelvételének és mértékadó víztartalmának különbsége. Rövid idejű mértékadó vízfelvétel a mértékadó vízfelvételnek az a része, amely a víznek a mértékadó víztartalmú adalékanyaghoz való hozzáadásától a beton bedolgozásáig tartó időre esik. Keverővíz az alap keverővíz és a többlet keverővíz összege. Az alap keverővíz értékét a tervezett víz-cementtényező és a cementadagolás szorzata adja meg. A többlet keverővíz a bontási adalékanyag rövid idejű mértékadó vízfelvételének (nulla és 1 közé eső tömegarány) és a mértékadó víztartalmú adalékanyag tömegének szorzata. 3. Betontervezés A betontervezés módszere szabadon megválasztható, de eredményét laboratóriumi kísérlettel ellenőrizni kell. A beltéri járólapok gyártásához szükséges könnyűbeton összetételét úgy kell megtervezni, hogy a könnyűbeton minősége és a 150 mm méretű, a kizsaluzástól a

4 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / szilárdság vizsgálatig végig vízben tárolt próbakockán, 28 napos korban mért átlagos nyomószilárdsága (f cm,cube ) a következő táblázat szerinti értékeket elérje. Beton megnevezése MSZ EN 206-1:2002 szerint LC16/18-16 ρ LC 2,0 Könnyűbeton elem típusa Beton átl. nyomószil., N/mm 2, min. Téglatörmelék adalékanyagú könnyűbeton elem típusa Beltéri járólap f cm,cube = 22,0 Megjegyzés: Az MSZ EN 206-1:2002 honosított európai szabvány január 1. óta van érvényben. A vele azonos tárgyú és részben ellentmondó MSZ 4719:1982 nemzeti szabványt legkésőbb decemberig vissza kell vonni, addig mind a két szabvány érvényes. A kutatás-fejlesztési tevékenység során felhasznált MSZ EN 206-1:2002 európai szabvány a 89/106-os EGK irányelvben megfogalmazott lényeges követelményekhez illeszkedik, de nem harmonizált szabvány, tehát alkalmazóját nem jogosítja fel a CE jel használatára. A végig vízben tárolt (MSZ EN 206-1:2002) próbatestek 28 napos nyomószilárdsága 0,92-szorosa a vegyesen tárolt (MSZ 4719:1982) próbatestek nyomószilárdságának. A bontott építési téglatörmelék mértékadó vízfelvétele jelentősen meghaladja a kavicsok és zúzottkövek vízfelvételét, amit a tervezés során a vízadagolás meghatározásánál figyelembe kell venni. A vízadagolás a víz-cementtényező és a cementtartalom szorzatából adódó érték (alap keverővíz = m víz,1 ) és a mértékadó vízfelvételből számított érték (többlet keverővíz = m víz,2 ) összege. 4. Alapanyagok tulajdonságai 4.1. Cement A termékek gyártásához csak az MSZ EN 197-1:2000 szabványnak megfelelő CEM II jelű, 32,5 nyomószilárdsági osztályú összetett portlandcementet szabad használni Bontott adalékanyag A bontott téglatörmelék feleljen meg az MSZ EN :2003 szabvány előírásainak. Az adalékanyagul olyan bontási anyagot kell használni, amelyből az idegen anyagokat (például betonacélt) eltávolították. Az építőanyag-nemenként lehető legjobban elkülönített bontási anyagot megfelelő szemnagyságúra kell törni, és frakciókra kell osztályozni.

5 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / A bontott építési téglatörmelék fizikai, mechanikai és kémiai tulajdonságait meg kell vizsgálni, és adalékanyagként akkor alkalmazható, ha minősége megfelel az MSZ EN :2003 szabvány követelményének. A vizsgálati módszerek és követelmények a 7. fejezet táblázatában találhatók. Ha a bontott anyag minősége könnyűbeton készítés céljára nem megfelelő, akkor természetes adalékanyaggal szabad javítani, és a javított adalékanyag keverék tulajdonságait kell megvizsgálni. A vizsgálati jegyzőkönyvben, ha lehetséges, fel kell tüntetni a bontott anyag származását és bontás előtti minőségét, valamint az esetleges javító adalékanyag jellemzőit és a keverési arányt. Felhasználás előtt meg kell határozni a téglatörmelék vízfelvételét. Az osztályozott, bontási téglatörmeléket frakciónként és mérlegelve kell a betonkeverőgépbe juttatni Természetes adalékanyag A bontott adalékanyag tulajdonságainak javítására lehet természetes adalékanyagot használni. A természetes adalékanyag homok esetén az MSZ EN 13139:2003, homokos kavics, kavics esetén az MSZ EN 12620:2003 szabványnak, zúzottkő esetén az MSZ EN 13043:2003 szabványnak illetve az ÚT :1998 útügyi műszaki előírásnak feleljen meg Keverővíz A termékek készítéséhez olyan víz használható fel, amelynek minősége a betongyártáshoz általában használt víz minőségétől nem tér el. A víz minőségére vonatkozó követelményeket a MÉASZ ME-04.19:1995 műszaki előírás 3.3. fejezete tárgyalja. A beton keverővizét két részből összetettként (alap és többlet keverővíz) kell kiszámítani. A beton-keverőgépbe adagolandó keverővíz az alap és a többlet keverővíz összege. A többlet keverővíz mennyiségét gyártási műszakonként és a műszakon belül a mértékadó víztartalom változása esetén kell meghatározni.

6 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Adalékszer Az adalékszer (például képlékenyítőszer) akkor használható, ha annak minőségét az adalékszer forgalmazója tanúsítja és a termékhez használati utasítást mellékel. A beton adalékszerekre vonatkozó minőségi követelmények a MSZ EN 934-2:2002 szabványban találhatók. Az adalékszert erős felmelegedéstől, fagytól óvva kell tárolni. 5. Könnyűbetonok és könnyűbeton termékek tulajdonságai 5.1. Könnyűbeton összetétel A könnyűbeton összetételét a termék jellemzőinek és az alapanyagok minőségének, különösen a bontott adalékanyag tulajdonságainak megfelelően kell megtervezni. A beltéri járólap gyártására alkalmas könnyűbeton összetételére példát a következő táblázat tartalmaz. Példa 1 m 3 bedolgozott újrahasznosított könnyűbeton összetételére beltéri járólap készítéséhez, kg/m 3 Könnyűbeton jele LC16/18-16 ρ LC 2,0 CEM II/A-S 32,5 440 portlandcement 0/4 mm téglatörmelék 680 4/8 mm téglatörmelék 180 8/16 mm téglatörmelék 270 Alap keverő víz 246 A megtervezett könnyűbeton összetételt termelésbevétel előtt laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizni, és szükség esetén módosítani kell. A gyártásra jóváhagyott könnyűbeton összetétel keverővizét az adalékanyag víztartalmi állapotának megfelelően műszakonként, a műszak kezdete előtt, és szükség esetén műszak közben is meg kell határozni Friss beton A friss könnyűbeton konzisztenciáját terülés méréssel az MSZ EN :2000 szabvány szerint kell megvizsgálni. A konzisztencia mérést a beton megkeverésétől számított 5 perc múlva kell elvégezni.

7 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / A betont akkor szabad bedolgozni, ha a konzisztenciája megfelel a tervezett konzisztenciának, a kellő tömörítést lehetővé teszi, és a friss termék állékonyságát nem veszélyezteti. A meg nem felelő konzisztenciájú könnyűbeton keverék összetételét cement, adalékanyag, vagy víz hozzákeverésével javítani, új keverék készítéséhez felhasználni nem szabad, hanem újra kell keverni. Az új keveréket a konzisztencia mérésnél tapasztaltak alapján, ha a meg nem felelő betonkeverék képlékeny volt, akkor a vízadagolás csökkentésével, vagy ha száraz volt, akkor lehetőleg többlet víz hozzáadása nélkül, képlékenyítőszerrel kell beállítani. Képlékenyítőszer használata egyébként is ajánlott. Az előregyártott könnyűbeton beltéri járólapok készítéséhez általában kissé képlékeny, az MSZ EN 206-1:2002 szabvány szerinti F2 jelű, mm terülésű könnyűbetont kell készíteni. A friss beton légpórustartalmának meghatározása hasznos lehet Beton próbatest A megkevert friss könnyűbetonból heti gyakorisággal, beton-összetételenként legalább három darab, MSZ EN 206-1:2002 szabvány szerinti Φ150*300 mm méretű próbahengert vagy 150 mm méretű próbakockát kell készíteni a beton minőségének vizsgálatára. A beton próbatestet 1 napos koráig sablonban, nedves környezetben kell tartani, majd 1 napos korban ki kell zsaluzni, és a szilárdság vizsgálat időpontjáig végig víz alatt kell tárolni (MSZ EN :2001). Vizsgálandó a beton próbatest testsűrűsége friss állapotban (MSZ EN :2000) és 28 napos korban (MSZ EN :2001), valamint a nyomószilárdság 28 napos korban, és ha szükséges 7 napos korban (MSZ EN :2002). A beton testsűrűségét 28 napos korban külön erre a célra készített legalább három darab, legalább 100 mm méretű próbakockán, légszáraz állapotban is meg kell határozni az MSZ EN :2001 szabvány szerint Friss betontermék A friss betonterméket készítésétől legalább három napos koráig vízpermetezéssel utókezelni kell.

8 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Megszilárdult betontermék A megszilárdult beltéri járólap minőségét az MSZ :1990 illetve az MSZ :1990 szabványok szerint kell 28 napos korban meg határozni. A vizsgálatoknak értelemszerűen ki kell terjednie a termék méretére, felületeinek, éleinek, sarkainak ép voltára, tömegére, szilárdságára. A követelményekre és vizsgálatokra a 7. fejezet táblázata ad eligazítást. 6. Gyártási feltételek 6.1. Munkafolyamat Építési törmelék begyűjtése és tárolása A telephelyekre teherautóval beszállított építési törmelékanyagot az erre a célra kijelölt területen, fajtánkét elkülönítve deponálni kell Építési törmelék aprítása Az építési téglatörmeléket aprítani és tisztítani kell. Erre célszerűen alkalmazható minden olyan mobil törő-osztályozó berendezés, amely a következő gépegységeket tartalmazza: anyagfogadó bunker, vibro-adagolóval; pofástörő aprítógép; vibrációs előválasztó; kihordószalag mágneses vasleválasztóval (a téglatörmelékben esetleg előforduló vasbeton darabokra tekintettel); kihordószalag a meddőanyag továbbítására. A beszállított építési téglatörmelék feladása a törőgépbe, valamint a téglatöret szállító eszközökre történő felrakása (törőfejjel is ellátott) rakodógéppel történhet. A túlságosan nagyméretű bontási darabokat a rakodógépre szerelt hidraulikus törőfejjel kell a törőgépbe való feladás előtt előzetesen összetörni.

9 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / A törőgépből kikerülő osztályozatlan téglatöret egy teherautóra rakva közvetlenül a felhasználóhoz szállítható, vagy az osztályozógéphez továbbítható. Előnyös, ha a telephelyen az osztályozatlan téglatöret közbenső tárolására legalább 2500 tonna befogadóképességű tárolótér is rendelkezésre áll Építési törmelék osztályozása A törőgépből kijutó téglatöretet 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm szemnagyságú frakciókra kell osztályozni. Az anyagfeladást az osztályozóra rakodógéppel, vagy szállítószalaggal kell végezni. A betonelemek előregyártó telephelyén egy beton válaszfalakkal ellátott, téglatöret frakciótárolót kell kialakítani, ahol a téglatöret frakciók keveredés és elszennyeződés nélkül tárolhatók. Az osztályozott téglatöret frakciók elszállítása, illetve átszállítása az előregyártó telep frakciótároló depóniáiba teherautóval történik Előregyártott beltéri járólapok gyártása, utókezelése A könnyűbeton elemek gyártásához felhasználásra kerülő téglatöret frakciók szemnagysága 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm. A termékgyártáshoz CEM II jelű, 32,5 nyomószilárdsági osztályú portlandcementet kell használni, amelyet cementsilókban vagy zsákos kiszerelés esetén megfelelően kialakított tárolóhelyen kell tartani. A betonkeveréshez, a friss termékek utókezeléséhez, az eszközök tisztításához szükséges vizet ivóvízvezetékből kell venni. A könnyűbeton keveréket lehetőleg kényszerkeverőgéppel kell megkeverni. A betonkeverőgépbe a betonalkotókat tömeg szerint kell adagolni. Az előregyártott elemek gyártására illetve tömörítésére kétféle technológia szolgál: vibroasztal (rázóasztal); vibroprés ( tojógép ), amely egyszerűbb esetben kézi működtetésű udvari berendezés.

10 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / A sablonok illetve a vibroprés adagolótálcájának megtöltése friss betonkeverékkel kézzel történik. A megformázott elemeket a betonburkolattal ellátott szabadtéri gyártó- illetve tárolótéren, 3 napon keresztül kell pihentetni (szilárdítani). A tárolótéren lévő könnyűbeton elemeket napközben szükség szerint több alkalommal, vízsugárral kell nedvesen tartani. A késztermékek kiszállítására 10 napos korban kerül sor. A raklapra helyezett elemeket targoncával rakják fel a szállítóeszközökre Gyártóberendezések Az előregyártótelep kapacitása legalább: 20 m 3 /nap. A termékgyártáshoz szükséges gépek és berendezések például a következők: No. Megnevezés Műszaki adatok Mennyiség 1. Mobil aprítógép Típus: BROWN LENOX& 1 db CO. (mobil) Teljesítmény: 160 t/h 2. Mobil osztályozó berendezés EXTEC 5000S típusú 1 db osztályozógép (mobil) 3. Rakodógép KOMATSU LC db 4. Rakodógép POCLAIN DH db 5. Betonkeverőgép DOMIX (380 literes) 3 db 6. Vibroasztal RZ 4 3 db 7. Vibroprés ( tojógép ) (cserélhető sablonokkal) INTERA típusú kézi üzemeltetésű (gyártófelület 1,05 x 2,0 m) 1 db 8. Panda fémhenger a gyártótér 1 db felületének tisztításához 9. Beltéri járólap sablon 500 x 300 x 240 mm 6 db 10. Beton próbakocka sablon 150 x 150 x 150 mm 5 db

11 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Munkaerő Törőgépnél: Osztályozógépnél: Előregyártásnál: 4 fő (ebből 2 fő gépkezelő és 2 fő rakodógépkezelő) 3 fő (ebből 1fő gépkezelő és 2 fő rakodógépkezelő) 6 fő (ebből 1 fő üzemvezető és 1 fő targoncakezelő) Létszám összesen: 13 fő A helyszíni laboratórium feladata A helyszíni laboratórium a következő feladatokat látja el: mintavétel a téglatöret frakciókból a minőségi jellemzők külső laboratóriumban történő meghatározásához (MSZ EN 932-1:1998 szerint); téglatöret szemmegoszlásának meghatározása szitavizsgálattal (MSZ EN 933-1:1998 szerint); téglatöret víztartalmának és vízfelvételének vizsgálata (MSZ EN :2001 szerint); friss betonkeverék konzisztenciájának mérése terülésmérő ejtőasztallal (MSZ EN :2000 szerint); próbakockák készítése külső laboratóriumban történő nyomószilárdság vizsgálat céljára. Az elkészített próbakockákat 1 napos korig nedvesen kell tartani, 1 napos korban ki kell zsaluzni, ezt követően a nyomószilárdság vizsgálatig végig víz alatt kell tárolni; beltéri járólap termékek mintavétele a külső laboratóriumban történő hajlítóhúzószilárdság vizsgálat céljára. A laboratórium a friss beton konzisztencia vizsgálati és a próbakockák nyomószilárdság vizsgálati eredményeit az MSZ EN 206-1:2002 európai szabvány szerint értékeli ki. A konzisztencia vizsgálati eredmények megfeleltetése terülés mérés esetén az MSZ :1986 visszavont magyar nemzeti és az MSZ EN 206-1:2002 európai szabványok között a következő:

12 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / A könnyűbeton várhatóan eléri az LC16/18 nyomószilárdsági osztályt, ha az MSZ EN 206-1:2002 szabvány szerint tárolt 150 mm méretű próbakockák MSZ EN :2002 szerint vizsgált nyomószilárdságának átlaga legalább 22,0 N/mm 2, és szórása legfeljebb 2,4 N/mm A beltéri járólapok minősége A beltéri járólapok mérete 400 (+3-4) x 400 (+3-4) x 40 (+3-2) mm 400 (+3-4) x 400 (+3-4) x 60 (+5-2) mm A beltéri járólapok hajlító-húzószilárdsági minőségi osztálya A beltéri járólapok hajlító-húzószilárdsági követelménye az MSZ :1990 szabvány szerint: legalább 2,0 N/mm 2.

13 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Követelmények és vizsgálatok Az anyagokkal szemben támasztott követelményeket, a követelmények vizsgálati módszerének szabvány számát, a vizsgálatok megkövetelt gyakoriságát a következő táblázatban tüntettük fel. A vizsgálatokat az anyagok illetve tulajdonságaik változása esetén a táblázatban feltüntetett gyakoriságtól függetlenül a változás észlelését követően el kell végezni.

14 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Jel Anyag és tulajdonság Követelmény Vizsgálat Vizsgálat gyakorisága anyag fajtánként, legalább Cement 1. Cement szabványos minőségét meghatározó tulajdonságok MSZ EN szerinti CEM II/A-S 32,5 összetett pc MSZ EN MSZ EN Gyártónként három havonta Bontott könnyű-adalékanyag A vizsgálati anyag mintavételét az MSZ EN szabvány szerint kell végezni. 2. Egyneműség* Idegen anyag 1 : 0,5 m% Idegen anyag 2 : 2,0 m% Szemrevételezés Műszakonként 3. Téglatörmelék tartalom 35 tömeg% Szemrevételezés Műszakonként 4. Testsűrűség 2000 kg/m 3 MSZ EN Havonta, és betontervezés előtt 5. Halmazsűrűség 900 kg/m 3 MSZ EN Havonta, és betontervezés előtt 6. Vízfelvétel 25 m% MSZ EN Hetente, és betontervezés előtt 7. Rövid idejű mértékadó vízfelvétel, 10 perc alatt 8. 0,02 mm alatti szemek mennyisége a 4 mm alatti frakcióban 9. Szemmegoszlás Adalékanyag keverék finomsági modulusának számítása a szemmegoszlás vizsgálat eredményéből 10. Szemalak 4 mm 4 mm alatt felett 20 m% 15 m% MSZ EN v% MSZ szerinti ülepítéssel Illeszkedés a határgörbék illetve határértékek közé A finomsági modulus az MSZ szerinti szélső határgörbék finomsági modulusa közé kell, hogy essék. Lemezes szemek mennyisége 30 tömeg% Nincs követelmény 11. Halmaz-szilárdság 20 mm összenyomódáshoz tartozó legalább 1,0 N/mm 2 MSZ EN Szemmegoszlás vizsgálat alapján, MSZ szerint, 0,063 mmes kezdő szitanyílással 4 mm felett az MSZ EN szerinti v/s=0,5 tengelyaránnyal 4 mm alatt MSZ szerint kifolyási tölcsérrel MSZ EN Műszakonként Műszakonként Műszakonként Az adalékanyag keverék összetételének vagy a frakciók szemmegoszlásának változása esetén Hetente Három havonta, és betontervezés előtt

15 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Jel Anyag és tulajdonság Követelmény Vizsgálat Vizsgálat gyakorisága anyag fajtánként, legalább 12. Oldható szulfát-tartalom 0,1 m% MSZ Szállítmányonként SO 4 -ben kifejezve 13. Oldható klorid-tartalom 0,02 m% MSZ Szállítmányonként Cl-ban kifejezve 14. Agyagrög-tartalom 1 m% Szemrevételezés Szállítmányonként 15. Szabványos jellemzők ellenőrzése 16. Eredet és állapot, hidrogénion-koncentráció, szulfát-, klorid-, szervesanyag-, lebegőanyag-tartalom Természetes adalékanyag Zúzottkő felejen meg az MSZ EN szabványnak ill. ÚT műszaki előírásnak A homok az MSZ EN 13139, a kavics az MSZ EN szabványnak felejen meg Keverővíz Általában csapvizet kell használni. A víz nem lehet gyógyvíz, ásványvíz, talajvíz, kellemetlen szagú, színezett, zavaros, habzó, pezsgő víz. Adalékszer 17. Állapot, szavatossági idő Állapota meg kell, hogy egyezzen a termék-ismertetőben megadott külső jellemzőkkel. Szavatossági ideje érvényben kell, hogy legyen. MSZ EN 13139, MSZ EN 12620, MSZ EN szabványok, ill. az ÚT műszaki előírás szerinti termék minősítő vizsgálati módszerek MÉASZ ME 04-19:1995 műszaki előírás 3.3. fejezete szerint MSZ EN szerint Friss beton 18. Terülési mérték mm MSZ EN szerinz Szállítmányonként Szemrevételezés műszakonként, laboratóriumi vizsgálat a gyártótelep létesítésekor, és szükség esetén, ha a szemrevételezés indokolja Szemrevételezés használatba vétel során, a minőséget illető gyanú esetén szakintézeti laboratóriumi vizsgálat szükséges. Minden betonösszetételre nézve, egyszer műszakonként

16 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Jel Anyag és tulajdonság Követelmény Vizsgálat Vizsgálat gyakorisága anyag fajtánként, legalább Beton próbatest Beton-összetételenként hetente három darab MSZ EN 206-1:2002 szerinti próbatestet kell készíteni. 19. Testsűrűség a friss beton bedolgozott állapotában 20. Testsűrűség a megszilárdult, kiszárított könnyűbeton esetén 21. Nyomószilárdság E műszaki előírás 3. fejezete szerint 22. Méretfelvétel, a felületek, élek, sarkok vizsgálata, tömegmérés Általában MSZ EN kg/m 3 szerint kg/m 3 MSZ EN szerint MSZ EN szerint Megszilárdult beltéri járólap termék Vonatkozó termékszabvány, illetve műszaki leírás szerint Vonatkozó termékszabvány, illetve műszaki leírás szerint 23. Termék hajlítóhúzószilárdsága, legalább Beltéri járólap 2,0 N/mm 2 MSZ MSZ Próbatestek készítése, illetve nyomószilárdság vizsgálata alkalmával Próbatestek készítése, illetve nyomószilárdság vizsgálata alkalmával Beton-összetételenként hetente, a beton 28 napos, és ha szükséges 7 napos korában Műszakonként és termék fajtánként db-onként *Megjegyzés: Az egyneműség szempontjából 1 típusú idegen anyagok: gipsz, fa, növény, szigetelőanyag, papír, textil, gumi, műanyag, üveg, fém; 2 típusú idegen anyagok: sejtbeton, egyéb könnyűbeton, aszfalt. 8. Minőségügyi feltételek 8.1. Műszaki dokumentum A termékgyártás műszaki és minőségügyi feltételeit a műszaki irányelv tartalmazza Minőségügyi napló A minőséggel kapcsolatos eseményekről, az anyag és termék vizsgálatok eredményeiről naplót kell vezetni és a naplót 10 évig meg kell őrizni. A naplóba a minőségért felelős vezető és az üzem vezetője tehet bejegyzést.

17 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / Termék jelölése A bontott építési törmelék adalékanyaggal készített termék megkülönböztetése a természetes adalékanyagú termékektől a termelési naplóból visszakereshető számjelzéssel történhet. A könnyűbeton beltéri járólap termék szállítólevelén nem szükséges az egyébként szokásostól eltérő, az adalékanyagra utaló megnevezést alkalmazni, vagy megjegyzést feltüntetni. Ha az építési törmelékkel e műszaki irányelv szerint készített könnyűbetonból - mint transzportbetonból - más felhasználónál készül a könnyűbeton beltéri járólap, akkor a transzportbeton szállítólevelére rá kell vezetni, hogy az csak könnyűbeton beltéri járólapok készítésére alkalmas Terméktanúsítás Magyarországon a beton és a betontermékek megfelelőségének tanúsítása tekintetében az építési anyagok forgalmazásáról szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete a mértékadó. A rendelet szerint tanúsítani kell, hogy az építőanyagok minősége a terméktanúsítás alapján az építési célnak megfelel. Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegendő, ha a gyártó saját felelősségére írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy terméke megfelel valamelyik szabványnak, vagy műszaki irányelvnek, esetleg a gyártó által készített műszaki leírásnak. Az MSZ EN 45014:2000 szabvány szerint megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó saját belső vizsgálatai alapján is tehet, de laboratórium hiányában a vizsgálatok elvégzésével külső laboratóriumot is megbízhat. Azon építménybe állandó jelleggel beépítésre kerülő sorozat gyártmányokra, amelyek szabványtól, vagy műszaki irányelvtől eltérő új termékek, Építőipari Műszaki Engedély -t (ÉME) kell beszerezni az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaságtól Illeszkedés a 89/106/EEC direktívához Ebben a műszaki irányelvben foglaltak illeszkednek a 89/106/EEC direktíva értelmező dokumentumaihoz, különösen az I. Mechanikai ellenállás és tartósság követelményeihez, valamint a hazai hatályos jogszabályok előírásaihoz.

18 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / A műszaki irányelvben hivatkozott szabványok és műszaki előírások MSZ 4719:1982 MSZ :1990 MSZ :1990 MSZ :1984 MSZ :1978 MSZ :1984 MSZ :1981 MSZ 18293:1979 MSZ EN 196-1:1996 MSZ EN 196-3:1996 MSZ EN 197-1:2000 MSZ EN 206-1:2002 MSZ EN 932-1:1998 MSZ EN 933-1:1998 MSZ EN 933-4:2000 MSZ EN 934-2:2002 MSZ EN :2001 MSZ EN :2001 MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 MSZ EN :2001 MSZ EN :2002 MSZ EN :2001 MSZ EN 12620:2003 MSZ EN 13043:2003 Betonok Beton járdalapok. A minőség ellenőrzése Beton járdalapok. Normálkivitelű járdalapok Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. Szemmegoszlás vizsgálata ülepítéssel Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. Szemalak vizsgálata Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. A vegyi szennyeződés vizsgálata Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. Szemmegoszlásjellemzők számítása Homok, homokos kavics és kavics Cementvizsgálati módszerek. A szilárdság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. A kötési idő és a térfogatállandóság meghatározása Cement. Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei Beton. 1. rész: Feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Mintavételi módszerek Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, megjelölés és címkézés Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A halmazsűrűség és a hézagtérfogat meghatározása Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása A friss beton vizsgálata. 5. rész: Terülésvizsgálat A friss beton vizsgálata. 6. rész: Testsűrűség A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága A megszilárdult beton vizsgálata. 7. rész: A megszilárdult beton testsűrűsége Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületkezeléséhez

19 Műszaki irányelv tervezet téglatörmelék adalékanyagú, könnyűbeton beltéri járólapok gyártására 03. / MSZ EN :2003 Könnyű kőanyaghalmazok. 1. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz MSZ EN 13139:2003 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz MSZ EN 45014:2000 Gyártók megfelelőségi nyilatkozatának általános feltételei MÉASZ ME-04.19:1995 Beton és vasbeton készítése. Műszaki előírás ÚT :1998 Útépítési zúzott kőanyagok. Útügyi műszaki előírás

előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó

előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó M2/02.sz. melléklet MŰSZAKI IRÁNYELV TERVEZET előregyártott könnyűbeton üreges pincefalazóelemek készítésére építmények bontásából származó téglatörmelék adalékanyag felhasználásával Sorszám: 02. Budapest,

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként TANULMÁNY. Bevezetés

Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként TANULMÁNY. Bevezetés Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként TANULMÁNY Bevezetés A II. világháború előtt és közvetlenül azután épült régi ipari épületek egy része napjainkra korszerűtlenné vált,

Részletesebben

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található.

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található. Zúzottkő vagy zúzottbeton (betontörmelék) adalékanyagú beton tervezése a Bolomey-Palotás féle képletek alapján, az MSZ EN 206-1:2002 szabvány követelményeinek figyelembevételével MEGJEGYZÉS: A hivatkozott

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő)

LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő) LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI 2019. március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő) Az árak a minősítést, jegyzőkönyv- és szakvélemény készítést nem tartalmazzák.

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban

Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban - 1 - Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban 1. Bevezetés Az építési célú kőanyaghalmazok beleértve a betonadalékanyagokat is tulajdonságainak és megfelelőségének szabályozására az MSZT/MB 113.

Részletesebben

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján Dr. Czoboly Olivér Beton Technológia Centrum Kft. Budapest, 2018.04.13. MSZ 4798:2016 újszerűsége Beton. Műszaki követelmények,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium (Budapesti egység: 1151 Budapest, Károlyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára.

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára. 1 Az MSZ EN 4798-1:2004 Beton. 1. rész. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN 206-1 és alkalmazási feltételei Magyarországon című szabvány 5.1.3. Aalékanyagok című

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1728/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Holcim Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. MASTER WAY Labor 1 (Lakiteleki Mobil Laboratórium: 4272 Sáránd külterület 105

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. Labor (Lakitelki Mobil Laboratórium: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1331/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Győri Minőségvizsgálati Laboratórium

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1271/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai:

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai: BETON BETON FOGALMA A beton egy mesterséges építőanyag, amely kötőanyagból (cementből), vízből és természetes vagy mesterséges adalékanyagokból, esetleg adalékszerekből és egyéb kiegészítő anyagokból készül.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1691/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Keleti laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1331/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR (6065 Lakitelek. külterület 0115/32. hrsz.; 5600 Békéscsaba, Berényi út 142.;

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1270/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Veszprémi

Részletesebben

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Dr. Tibor 2016. február 1 A friss beton tulajdonságainak minősítésével az MSZ EN 206, illetve

Részletesebben

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 2. Vizsgálataink az M0 Északi Duna-hídon Betonvizsgálatok és tapasztalatok Acélvizsgálatok

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR Telephelyek címe: Központi Mobil

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1738/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság, Útállapot vizsgálati osztály,

Részletesebben

Hídépítési termékek megfelelőség igazolása, CE jelölés

Hídépítési termékek megfelelőség igazolása, CE jelölés Magyar Közút Kht. Győri Minőségvizsgálati laboratórium Hídépítési termékek megfelelőség igazolása, CE jelölés 2008. 10. 10. Vértes Mária 9027 Győr,Dohány út 4. Te.: (36-96) 319-625 Fax: (36-96) 324-596

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1413/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium 3261 Abasár, 339/5 hrsz. 2)

Részletesebben

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás.

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás. Fedlap: B Javítás Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.62

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! BETON, BETONÉPÍTÉS - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Dr. Kausay Tibor Budapest, 2015. március

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1331/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és Információs Kht. (1024 Budapest, Fényes Elek u.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I.

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. ANYAGTUDOMÁNY Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. Dr. Salem G. Nehme PhD. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Kovács Imre PhD. Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1502/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEOLIT" Minőségellenőrző és Minőségbiztosító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizsgáló

Részletesebben

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994.

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994. EXTRACEM KFT. Különleges Építőanyagipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt felelősségű társaság Extracem GmbH für Herstellung und Umsatz von specialen Baustoffprodukten Cím: 2832, Héreg, Damjanich

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1270/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht. Útállapot Vizsgálati Igazgatóság

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1076/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Új Csóri

Részletesebben

Adalékanyagok szemalakja

Adalékanyagok szemalakja Adalékanyagok szemalakja Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Kht. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2010. május 20. 1 A szemalaknak elsősorban a zúzottkövek

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1076/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium Telephelyek címe: Székesfehérvári

Részletesebben

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása Falazóelemek Törökné Horváth Éva tudományos osztályvezető ÉMI Kht. Mechanikai Tudományos Osztály

Részletesebben

Az MSZ :2004 számú, új magyar betonszabványról

Az MSZ :2004 számú, új magyar betonszabványról Az MSZ 4798-1:2004 számú, új magyar betonszabványról A szabványban vannak új fogalmak, nagyobb fontosságot kapó régebben is használt jellemzők, valamint vannak a szabványban hibák, ellentmondások, félreérthető

Részletesebben

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Dr. Kausay Tibor Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008 Konferencia Budapest, 2008. november 26. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Szakirodalom Bálint J: Építőanyagok I Jegyzet. SZIE YMÉK. 2005 MSZ 4798-1: 2004 MSZ 4798-1: 2004. Alkalmazási

Részletesebben

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Tartalomjegyzék Oldal Európai előszó... 6 1. Alkalmazási terület... 7 2. Rendelkező hivatkozások... 7 3. Szakkifejezések és meghatározásuk... 8 4. Alapanyagok és gyártás... 13

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1077/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építőipari Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1659/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe Talaj

Részletesebben

- 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT. Dr. Kausay Tibor

- 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT. Dr. Kausay Tibor - 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT Dr. Kausay Tibor A beton nyomószilárdsága megfelelőségének megítélése szempontjából sarkalatos kérdés a jellemző

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1151/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1258/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés

Részletesebben

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE KOVÁCS József műszaki oktató DE-MK Építőmérnöki Tanszék Dr. Salem Georges NEHME egyetemi docens BME Építőanyagok És Mérnökgeológia Tanszék Dr. KOVÁCS Imre tanszékvezető, főiskolai

Részletesebben

Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) szerint

Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) szerint Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) az MSZ EN 206-1 1 és MSZ 4798-1 1 szabványok szerint A beton igénybevételként jelentkező nyomófeszültségének (elvárt legkisebb szilárdságának)

Részletesebben

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás Kérem, bevezetésképpen tekintsék meg Szentgyörgyi Lóránt tanár úr (Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kara) ide illő fényképét, majd ezt követően

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE ÉPÍTMÁNYEINK 2018 KONFERENCIA Velence 2018.03.27. ASZTALOS ISTVÁN Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség AZ ÚJ EURÓPAI BETONSZABVÁNY (MSZ EN 206:2014) CÍME:

Részletesebben

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS SZERKEZETI OSZTÁLYOK Nem kiemelt Minőségellenőrzés szintje Kiemelt Szerkezet alakja Szerkezet

Részletesebben

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című táblázat erre a mondatra kattintva olvasható.

Részletesebben

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP Ipari és építési hulladékok felhasználása a betontechnológiában Dr. Fenyvesi Olivér, adjunktus Jankus Bence, demonstrátor Karina Kash MSc hallgató (Riga TU) Kenéz Ágnes BSc hallgató

Részletesebben

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése A beton összetételének tervezése és ellenőrzése Dr. Kausay Tibor címzetes egyetemi tanár BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, Budapest EMT XVII. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Csíksomlyó,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1435/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Innovációs Technológiai Főmérnökség Központi laboratórium (Budapesti

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1077/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építõipari Vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE Ismeretek a BME házi feladat elkészítéséhez Dr. Kausay Tibor Kausay 1 Kausay 2 Kausay 3 Ugyanebből a meggondolásból alkalmazzák a négyzetlyukú szitákat, ugyanis

Részletesebben

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL MISKOLCI EGYETEM ELJÁRÁSTECHNIKAI TANSZÉK DOLGOZAT ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN ÉS AZ EU-BAN 2003. augusztus 7. Készítette: Mucsi

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1220/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (Dunakeszi Vizsgálóhely: 2120 Dunakeszi,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM GKM

3/2003. (I. 25.) BM GKM Melléklet a 122/2007 Kijelölési Okirathoz Kijelölés az építési termékek követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003.

Részletesebben