I. Érmelléki Néptánc Találkozó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Érmelléki Néptánc Találkozó"

Átírás

1 XXII. évf. 11. (186.) szám november iwiwen és facebookon december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi utca) egy nagyon szép Adventi koncert lesz. I. Érmelléki Néptánc Találkozó Fotó: Magánarchívum Mősort ad a nagyváradi Fiát Lux Kórus Bizonyára emlékezetes, szép élményt adó esemény lesz. Mindenkit szeretettel várunk! A rendezvény ingyenes. Készüljünk együtt az emberiség legnagyobb Ünnepére! Szimicsku Ferenc esperes december 15-én, vasárnap órától a Vértesi Görögkatolikus templomban (Bács utca) a debreceni Attila téri Gk. templom vegyeskarát és Eperjes Károly színmővészt hallhatják /10.oldal Fotó: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház október 19 -én 10 határon inneni és határon túlról érkezett felnıtt néptánc együttes 13 koreográfiát mutatott be a létavértesi mővelıdési ház színháztermében. /7. oldal Ünnepi megemlékezés december 20-én, pénteken városi adventi programok az Árpád téren és az Irinyi utcán. ANDRÁS-NAPI TOROS MULATSÁG A Rozsnyai Győjtemény (Irinyi u. 7.) november 30-án hagyományos tréfás toros mulatságot szervez. 15 óra: Gyermekeknek csuhézás, fiataloknak jóslás ólomöntéssel 17 óra: disznótoros vacsora forralt borral. 18 óra: I. Létavértesi Újborverseny utána tréfás temetésparódia hajnalig tartó citerás cuháré A délután folyamán ÖkoSkanzen Részletesen: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepség volt az Árpád téri kopjafánál. Ünnepi beszédet mondott Menyhárt Károly polgármester. Közremőködött: Diószegi Enikı és Csatári Viktor. Szüneteltetik a létai tőzoltók vonulását Az Országos Tőzoltósági Felügyelıség november 5 -tıl, a tőzoltói munkához alapvetıen szükséges eszközök kötelezı felülvizsgálatának elmulasztása miatt szünetelteti a Létavértes Önkormányzati Tőzoltóság vonultatását. A hiányosságok pótlására 15 napot adtak, melynek lejárta után a megyei igazgatóság haladéktalanul átfogó vizsgálatot végez. Addig szükség szerint-hivatásos állomány vonul (Debrecenbıl, Berettyóújfaluból)). Amennyiben a vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, úgy a tőzoltók vonultatása folytatódhat, ellenkezı esetben az állami támogatás felfüggesztésre kerül. A köztestületi tőzoltóság 18 tagját érinti a döntés, akik négy havi bérükre is várnak /3.o

2 2. oldal Létavértesi HÍREK NOVEMBER Szükség van aa tőzoltóságra Már ez év tavaszán is gond volt a járandóságok idıben történı kifizetésével a Létavértesi Önkéntes Tőzoltóságnál LEADER A finanszírozási pályázat gondokat az állami normatíva összegének lényeges (8 milliós) csökkentése, továbbá a társult 10 település - Álmosd, Bagamér, Esztár, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Létavértes, Pocsaj és Újléta- megállapodásban rögzített támogatásainak akadozása, valamint a szükséges vezetıi lépések elmaradása okozta. Kovács Ferenc, megyei katasztrófavédelmi igazgató a szervezet mőködésének november 5-i felfüggesztését indokoltnak tartja. November 12-én egyeztetı megbeszélést tartottak az érintett települések polgármesterei Létavértesen, ahol kötelezettséget vállaltak a kusza pénzügyi helyzet rendezésére. Minderre november 19-ig tettek ígéretet Bérczi László országos tőzoltósági fıfelügyelınek. A találkozón az állomány egy részéhez hasonlóan- többen szorgalmazták a jelenlegi elnöki tisztet is betöltı parancsnok, Nagy József leváltását, mert ıt tartják felelısnek a köztestületi tőzoltóság ellehetetlenüléséért. - A munkatársaim a héten az összes elmaradt járandóságukat megkapják nyilatkozta Nagy József november 12-én a Hajdú Bihari Napló újságírójának. Magabiztosan állította azt is, hogy akár másnap ellenırizhetik málhafelszerelésüket, mert mindent rendben fognak találni. Lapzártakor, november 17-én, vasárnap, a tőzoltók még nem kapták meg elmaradt fizetésüket. Az átfogó felügyeleti vizsgálatra november 19-én kerül sor. 18 személy és családjuk megélhetése, sorsa, és a helyi tőzoltóság fennmaradása a tét. A Létavértesi Önkéntes Tőzoltósággal kapcsolatos történésekrıl Menyhárt Károly polgármester a felülvizsgálat befejezése, a dolgok rendezıdése után kíván tájékoztatást adni. (Turóczi) Önkormányzati hírek Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete október 29-én tartotta soros ülését. Napirendjén: Polgármesteri jelentés 1) Beszámoló a mezııri szolgálat tevékenységérıl. /8. oldal 2) évi költségvetési koncepció elfogadása. 3) Különfélékben Létavértesi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosítása, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása. Beszámoló a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésérıl (http://letavertes.hu /Önkormányzat Kistérségi Startmunka december havi bér és járulékainak finanszírozása Hulladékszállítás közszolgáltatás ellátásából adódó feladatok KEOP-7.1.0/ azonosítószámú Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bıvítése címő projekthez kapcsolódó Elızetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, és a Bíráló Bizottság megválasztása. A évi költségvetési koncepcióról Az önkormányzatok a Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló törvényjavaslatban foglaltak alapján október 31-ig kellett elkészítsék jövı évi koncepciójukat. A pénzügyi keretet a 2013-ban bevezetett állami feladatellátási rendszer és a saját adóbevételek határozzák meg. Új elem az önkormányzatok adósságának állami átvállalása. A törvény elıírása alapján adósság nem tervezhetı. Fejlesztések, beruházások tekintetében a képviselıtestület korábbi döntése alapján 2014-ben a belvízelvezetés, szennyvízhálózat bıvítése, napelemes energia hasznosítása, közösségi közlekedés fejlesztése érdekében benyújtott pályázatok önrészét kell ütemezni, ez megközelítıleg 23 millió Ft. Állami támogatások vonatkozásában az elızı évi feladatfinanszírozásból származó bevétellel kell számolni beépítve az óvodáknál a pedagógus életpálya modell bevezetésébıl adódó többletkiadásokat. Helyi adók tekintetében új adónem nem kerül kivetésre, de megfontolás tárgyát képezi a szervezett szemétszállítás díjának lakosságra történı áthárítása. Iparőzési adó mértéke változatlanul 1,6 %-os marad. Saját- és intézményi bevételek esetén a korábbi években alkalmazott 5-10 %-os ÚTFELÚJÍTÁS Október 10-én került átadásra a Létavértes Bánk összekötı út felújított 2,2 km-es szakasza. A beruházás 679 millió forintba került. A Debrecen Bánk Létavértes Székelyhíd útvonal napi forgalma indokolja, hogy az út más szakaszi is felújításra kerüljenek év elején. emelés szerényebb mértékét javasolják, mert az abból származó többletbevétel nincs arányban az igénybevevıket érintı többletterhekkel (sírhelydíj, piaci helypénz stb.). Étkezési térítési díj a nyersanyagnorma megállapításának függvényében módosulhat. Mőködési kiadásoknál a közüzemi költségek 10 %-os emelésével kell tervezni, mert a rezsicsökkentés nem érinti a közüzemi fogyasztókat. Ütemezni kell a karbantartási, eszközbeszerzési költségeket, az orvosi ügyelet finanszírozás és a rendelık fenntartási hozzájárulás tárgyban korábban született testületi döntés költségeit. A költségvetést befolyásoló tényezık a koncepció megfogalmazásának idején még csak körvonalakban voltak ismertek. A bevételek nagyságát befolyásolja, hogy a Képviselıtestület milyen döntést hoz a hulladékszállítás költségeivel, illetve a kommunális adó mértékével kapcsolatban. Döntés szükséges a nyersanyagnorma, térítési- és bérleti díjak esetében az emelés mértékérıl, mely alapján a decemberi ülés tárgyalja a módosító elıterjesztést. Továbbra is fı célkitőzés a mőködıképesség megtartása, illetve az adódó pályázati lehetıségek kihasználása, az önerı alapok igénybevételével (t.b.) Létavértesi HÍREK - LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán. Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon. Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban. Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezetı: 52/ ISSN

3 2013. NOVEMBER Létavértesi HÍREK 3. oldal Újdonságok a Rozsnyai Győjteményben Létavértes muzeális intézménye októberben is színes programokkal fogadta látogatóit. A Múzeumok İszi Fesztiválja keretében, október 12-én tartottuk a Tanárok délutánját, melyen megemlékeztünk a régi létai és vértesi tanítókról. Az emlékidézı közös beszélgetés értékes anyagát hamarosan közétesszük, hogy mindenki megismerje a tanárpéldaképek történeteit. Október 26-án Létavértes épített örökségérıl tartottunk vetítéssel egybekötött elıadást, melyen húsz régi épületet ismerhettek meg az érdeklıdık. Fotó: Magánarchívum Október 31-én megnyitottuk a Gyülekezetünk kincsei címő új állandó egyházmővészeti kiállításunkat, amely a vértesi református egyházközség klenódiumait (kegytárgyait) és a gyülekezet történetét mutatja be. Országos Bábkonferencián a Ciiffrra Pallotta Bábccssoporrtt Megtisztelı felkérést kaptunk a Magyar Bábjátékos Egyesülettıl: mutassuk be az óvodában végzett bábpedagógiai munkánkat. A konferencia Pécs mellett, Komlón lett megrendezve. Az oktatási szakemberek és a profi bábmővészek után a pedagógusok mondták el tapasztalataikat. Hallhattunk elıadást iskolai szakkörökben, egyházi bábmőhelyekben történı bábozásról. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy az országos konferencián egyedül mi képviseltük az óvodákat, s mint "jó gyakorlat" mutattuk be három fı bábpedagógiai tevékenységünket: -a csoportban történı közös bábozás a gyerekekkel, - a Cifra Palota óvodapedagógus bábcsoport elért eredményei, - báb- és dráma tehetségmőhelyekben végzett munkánk. Fontosnak tartottuk kiemelni, milyen nagy hatással van a gyerekek személyiségfejlıdésére a népmese, a közösen készített bábokkal való játék. A konferencián lehetıség nyílt bábjainkat is megmutatni kiállítás keretében. Fotó: Magánarchívum Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a szülıknek, akik segítettek minket hogy eljuthassunk Komlóra és bemutathassuk munkánkat. Köszönet Szima Bettinek, Tóth Tamásnak és Kun Eleknek! Pappné Gyıri Tünde és a Cifra Palota bábcsoport Örömmel adunk hírt a győjtemény új honlapjáról, amely a címen érhetı el. A honlap részletesen bemutatja intézményünk történetét, győjteményét, kiállításait, rendezvényeit, múzeumpedagógiai foglalkozásait és munkatársait. A honlapon számos látogatói információ szerepel (nyitva tartás, elérhetıségek, belépıdíjak), friss híreink pedig facebook oldalunkon olvashatók. Újdonság lesz novemberi programunk is, mellyel a hagyományos disznótorok világát idézzük meg. András-napi toros mulatságunkon nemcsak disznótoros vacsorával és forralt borral várjuk vendégeinket, de citerás cuháréval is, sıt egy maskurás játékkal, tréfás temetési paródiával is készülünk. A fiatalok népi szerelemjóslásban is részt vehetnek, a gyerekek pedig elleshetik a csuhézás fortélyait. Rendezvényünkre az Országos Szabadtári Néprajz Múzeum is kitelepül és felállítja falusi mosodáját, ahol hagyományos folttisztítási praktikákat tanítanak a háziasszonyoknak, illetve bemutatja biciklijavító mőhelyét, ahol kerékpár szerelési trükköket ajánlanak a látogatók figyelmébe. És, ha ez még nem volna elég: meghirdetjük az elsı Létavértesi Újborversenyt, melyre november 28-ig lehet nevezni idei évjárató nedőkkel. Eredményhirdetésre a disznótoros vacsora után kerül sor. Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! Bihari-Horváth László győjteményigazgató Tehetséggondozás a Létavértesi Gyermeksziget Óvodában Nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, mert azt valljuk, minden gyermek tehetséges valamiben, ott rejlik bennük a tehetségcsíra, ami segítséggel növekedésnek indulhat, kibontakozhat. Intézményünk 2011 óta regisztrált Tehetségpont, az akkreditációja jelenleg folyik. A mőhelyeket jól képzett, lelkiismeretes, kreatív óvodapedagógusok vezetik, akik érdeklıdési körüknek megfelelıen 30 órás továbbképzéseken vettek részt Budapesten, valamint a mai napig folyamatosan képzik magukat. A mőhelymunkákban nagycsoportos gyermekek vesznek részt. A beválogatást a csoportvezetı óvodapedagógusok végzik, figyelembe véve a gyermekek érdeklıdési körét, képességeit, motiváltságát, kreativitását. A mőhelymunkát szerdánként 12:45-13:45-ig tartjuk az óvodában. A gyermekek ez alatt az idı alatt azzal tevékenykedhetnek, amit szeretnek, sikerélményekhez jutnak, erısödik önbizalmuk, fogékonnyá válnak az új dolgok iránt. Szeptemberben minden nagycsoportban tájékoztatást kaptak a szülık, valamint november 5-én közös szülıi értekezletet tartottunk, ahol a mőhelyvezetık ismertették munkájukat. A szülık számára januárban, nyílt nap formájában, lehetıség nyílik betekinteni a mőhelyek életébe. Jelenleg 13 tehetségmőhely mőködik. Debreceni utca 1. szám alatti óvoda tehetségmőhelyei és vezetıi: 1. Varázsige (anyanyelvi) vezetıje: Pujáné Papp Mária 2. Csillagszemek (báb-dráma) vezetıi: Lévainé Barna Valéria, Pokol Józsefné 3. Dínom-dánom (néptánc) vezetıi: Szabó Anita Éva, Apainé Fodor Viktória 4. Szivárvány kezek (rajz, kézimunka) vezetıje: Harmati Zoltánné 5. Fábrika (kézmőves) vezetıje: Tarnócziné Csúth Éva 6. Logi-lurkó (matematika, logika) vezetıje: Bózóné Maródi Erzsébet 7. Izgı-mozgó (mozgás, sport) vezetıje: Kathiné Kántor Zsuzsa, Papp Imréné 8. Csiri-biri (ének-zene) vezetıje: Sebessy-Geönczy Judit 9. Mici-mackó játszócsoport, vezetıje: Papp Juliánna Edit 10. Vizipók (úszás, vízhez szoktatás) vezetıje: Nagyné Bodácska Éva 11. Irinyi utca 6. szám alatti óvoda tehetségmőhelyei és vezetıi: 1. Tudorka-Tanoda (matematika-logika) vezetıje: Kusz Mihályné 2. Tá-ti-ka (ének-zene) vezetıje: Kontor Krisztina 3. Varázsecset (kézmőves) vezetıje: Szimáné Szabó Brigitta 4. Harmati Zoltánné Fodor Lászlóné tehetségmőhely koordinátor tehetségmőhely vezetı

4 4. oldal Létavértesi HÍREK NOVEMBER Adótartozók listája /2013. november 08-i állapot/ Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. Törvény 55/b -a alapján a helyi adó és a gépjármőadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot meghaladó 90 napon túli adótartozással rendelkezık újabb névsorát ismételten közzé tesszük. Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy azok a hátralékosok, akik a korábbi listában szerepeltek, és a jelenlegiben már nem találhatóak azok tartozásaikat rendezték. Részletekben történı befizetéssel bárki kikerülhet a listából, illetve az esetleges gyanakvók részére megkívánjuk jegyezni, hogy aki, vagy akik nincsenek a listában azért, mert adótartozásaik nem haladja meg a 90 napot. A lista összeállítás során nem kivételezünk senkivel. Létavértesi magánszemélyek (Utcák ABC sorrendjében) 1./ Varga Lajos Aradi u Ft K 2./ Serbán János Aradi u Ft G 3./ Serbán Jánosné Aradi u Ft K Ft I Ft G 4./ Vásárhelyi Annamária Bajcsy Zs. u Ft K 5./ Kıvári Gyula Bajcsy Zs. u Ft I 6./ Makrai Attila Bajcsy Zs. u Ft K Ft I Ft G 7./ Baranyai Pál Bajcsy Zs. u Ft K 8./ Veres Zoltán Bajcsy Zs. u Ft K 9./ Varga Tamás Béke u Ft K Ft G 10./ Apai Csaba Bocskai u Ft G 11./ Nemes Imréné Debreceni u Ft K 12./ Kalmár Barnabás Fenyı-tér Ft K Ft G 13./ Csizmazia Gábor Gagarin u. 1/a Ft K Ft G 14./ Katona J. Attiláné Gagarin-köz Ft K 15./ Bágyok Károly Halom u Ft K 16./ Scholl Sándorné Hevesi Á. u Ft K 17./ Lázók Marianna Hevesi Á. u Ft K 18../ Aranyosi János Hevesi Á. u Ft K Ft G 19./ Szilágyi Kálmánné Hevesi Á. u Ft K 20./ Guba Imréné Irinyi u Ft K Ft G 21./ Penke Bertalan József A. u Ft K 22./ Erdei József Kassai u Ft K Ft I 23./ Varga József Kassai u Ft I 24./ Rácz Péter Katona J. u Ft K Ft I Ft G 25./ Takács László Kert u Ft K 26./ Balogh Gyula Konyári u Ft K Ft G 27./ Oláh Mihály Konyári u Ft K Ft I Ft G 28./ Mata József Konyári u Ft G 29./ Budai Csaba Konyári u Ft K 30./ Lévai Barna Kossuth u Ft K Ft G 31./ Nemes Sándor Kossuth u Ft K 32./ Szabó Tiborné Nyárfás u Ft K 33./ Varga Sándor Nyárfás u Ft K Ft G 34./ Mezei János Orgona u Ft K 35./ Gyarmati Mihályné Rákóczi u Ft K 36./ Fehér Sándor Rákóczi u Ft G 37./ Erdelics Jánosné Rét u Ft I Ft G 38./ Pánya Gáborné Széchenyi u Ft I Ft G 39./ Borzási Bálint Széchenyi u. 6/a Ft K 40./ Hajkai Istvánné Szél u Ft K 41./ Szilasi Tamás Szél u Ft K Ft G 42./ Mihók Lajos Szél u Ft K 43./ Mázló Józsefné Szél u Ft K 44./ Gáll Tiborné Szél u Ft I Ft G 45./ Vásárhelyi János Szélsı u. 20/a Ft K 46./ Balogh Sándor Szélsı u Ft K 47./ Polgári Istvánné Szélsı u Ft K 48./ Krasznai József Táncsics u Ft K Ft G 49./ Balogh József Táncsics u Ft K 50./ Horváth Lászlóné Táncsics u Ft K 51./ Balogh Sándor Teleki u Ft K Ft G 52./ Balogh Ferenc Temetı u Ft K 53./ Varga Imréné Temetı u Ft K Ft G 54./ Dr. Sarkadi né Tóth Margit Kecskemét Ft K 55./ Szabó János Tulipán u Ft K 56./ Boruzs Ferenc Új u Ft K 57./ Kiss László Vasút u Ft K 58./ Brázda Gábor Vasvári P. u Ft K 59./ Szabó Mezısi Zsolt Vezér u Ft K Ft G Rövidítések: G= gépjármőadó, I = iparőzési adó, K=kommunális adó Vállalkozások 100 ezer forint feletti adótartozások 1./ A-CS-FA KFT F.A. Lv. Alkotmány u Ft I Ft G 2./ Liapor Házak Kft. Debrecen, Bem tér Ft I Ft G 3./ BIT-TERZOR Kft. Debrecen, Csemete u Ft I 4./ AN-ZSU NET Kft. Debrecen, Bánk Ft I Ft G 5./ CSIZI HŐTİ KFT. Lv. Gagarin u. 1/a Ft I Ft G 6./ SYRIUS GIGA KFT Lv. Halom u Ft I 7./ Csáki Épker Bt. Lv. Halom u Ft I 8./ FIRM-KER KFT F.A. Lv. József A. u Ft I Ft G 9./ LÉTA COOP KFT. F.A. Lv. Kert u Ft G 10./ KBSZ-COOP KFT. F.A. Lv. Kert u Ft I 11./ Profitál Kft. Lv. Konyári u Ft I 12./ Baolá Kft. F.A. Lv. Konyári u Ft I 13./ Horizont Pro Kft. Lv. Móricz Zs. u Ft I 14./ Magic-Sped Kft. Lv. Móricz Zs. u Ft I 15./ BEP PLUSZ GOLD KFT. Lv. Nagyváradi u Ft I 16./ MADIT KFT. Lv. Népbolt u Ft I 17./ Fókuszban 2002 Bt. Debrecen Ft I 18./ ALEX-AUTÓ KFT F.A Lv. Széchenyi u Ft I Ft G 19./ TORMA-KER KFT. F.A. Lv. Szél u Ft I 24./ DIGI Távközlési Kft. Budapest, Váci út Ft I Rövidítések: Lv.= Létavértes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala - Létavértesi Kirendeltsége 4281 Létavértes, Kossuth u. 4.- Ügyfélfogadási rendje Okmányirodai Osztály Hétfı: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Hatósági Osztály Hétfı: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍREK - ben Cikkek, fotók, hirdetések leadása: december 6- ig vagy - Városháza I. em. 12. ajtó Létavértesi információk az interneten: - Facebook oldal: Létavértesi Hírek iwiw: Létavértesi Hírek

5 2013. NOVEMBER Létavértesi HÍREK 5. oldal Arany János Általános Iskola Ünneplés Iskolánk nyolcadikos diákjai nagy örömmel, szorgalommal készültek az 1956-os forradalom évfordulójának megemlékezésére. Versenyek Az októberi számban már jeleztük, milyen szép eredményeket értek el diákjaink a Bolyai Matematika Versenyen. Hagyományainknak megfelelıen az iskola valamennyi tanulója és dolgozója részére 2 alkalommal adták elı mősorukat. A mostani elıadás különlegessége az volt, hogy a fıpróbán jelen lehetett városunk díszpolgára, Steffek István Belgiumból, aki személyes, tragikus emlékeit mesélte el a diákoknak az októberi eseményekrıl, melyek olyan hatással voltak a szereplıkre, hogy attól igazi átéléssel jelenítették meg az elıadást. Az emlékmősor szereplıi István bácsi a próbán látottak után úgy döntött, unokájával a másnapi elıadást is megnézi, majd ezt követıen együtt koszorúztuk meg az 56-os kopjafát a település emlékparkjában. Díszpolgárunk innen barátjához, Koncz Zsuzsa énekesnıhöz utazott, akinek elmesélte nálunk szerzett élményeit. Szakmai munka Iskolánk néhány pedagógusa Derecskén, a Bocskai István Általános és Mővészeti Iskola által rendezett tehetségnapon vett részt, ahol megerısítést nyertünk arra vonatkozóan, hogy jó irányban haladunk mi is a tehetségfejlesztés területén. A Köznevelési Törvény elıírásainak megfelelıen iskolánkban is megalakult az Intézményi Tanács. Tagjai: a fenntartó delegáltja: Pappné Gyıri Tünde, a szülıi választmány részérıl: Harmati Zoltánné és Dr. Szabó János, az iskola képviseletében: Kertészné Suta Mária tanító néni és Létai Ilona tanár néni. Harmadik helyezett csapatunk Akkor még nem tudtuk pontosan a 7. évfolyamosok eredményét. Meghívták ıket a megyei eredményhirdetésre, Hajdúböszörménybe, ahol kiderült, 3. helyezést értek el a diákok. A verseny történetében az eddig a legkiemelkedıbb eredményünk. Ugyancsak részt vettek diákjaink a Bolyai Magyar Versenyen, ahol szintén kimagaslóan szerepeltek, különösen a 7. és 8. évfolyam csoportjai. Eredményeink: 5. évfolyam: 21. hely Aranyos Alanyok: Kelemen Panna, Tarnai Panna, Katona Tibor, Turucz Szabolcs 6. évfolyam: 38. hely Szófajbajnokok: Chromcsik Bettina, Kalmár Gabriella, Fehér Dániel, Fülöp Soma 7. évfolyam: 11. hely Aranyos Nyelvészek: Hadházi Zsófia, Molnár Laura Eszter, Szilágyi Réka, Mihucz Kristóf 8. évfolyam: 12. hely Nyelvbajnokok: Borbély Izabella, Kelemen Boglárka, Gáspár Attila, Tarnai Péter A legcsillogóbb eredményt, elsı helyezést, a Bihari Sík Természetvédelmi Vetélkedın szereztek diákjaink. A Földesen megrendezett csapatversenyen, ugyanis a dobogó tetejére állhatott a Gáspár Attila 8.a, Mihucz Kristóf 7.c, Tarnai Péter 8.b összetételő csapatunk. Programok Nagy érdeklıdésre számot tartó esemény volt a felsı tagozaton a Márton-nappal összekötött Halloween-party. A Szülıi Választmány győlése Szülıi értekezlet keretében elıadást hallgattunk Gyermek a családban címmel. Elıször két korosztály versenyzett, ahol a töklámpás készítéstıl a tánctudásig kellett az osztályoknak számot adni tudásukról. Ezt követıen jó hangulatú zene tánc büfé - tombola következett. A versenyek nyertesei: 5-6. évfolyam: 1. 6.c; 2. 5.a; 3. 6.a osztály 7-8. évfolyam: 1. 7.a; 2. 8.a; 3. 7.b osztály Nagy Józsefné igazgató

6 6. oldal Létavértesi HÍREK NOVEMBER Irinyi János Általános Iskola Eseménydús ısz az Irinyiben Jó gyakorlat szerzése és továbbadása Szeptember 13-án, pénteken dolgozói közösségünk Gávavencsellıre utazott, hogy az IPR program keretében Jó gyakorlatot sajátítsunk el. Megismerkedtünk az iskolával, bemutató órákon vettünk részt, majd hazafelé jövet útba ejtettük Sárospatakot, ahol megtekintettük a város nevezetességeit, többek között Rákóczi Múzeumot. Fotók: Iskola archívuma Kis csapatunk a múzeum elıtt A mi tapasztalatainkra, módszereinkre is kíváncsi volt egy iskolai közösség. November elején a bojti iskola pedagógusai látogattak el iskolánkba hospitálás céljából. Nálunk nemcsak a gyerekek tanulnak Immár harmadik éve, hogy az elsı szülıi értekezletünket Szülık iskolájával kapcsoljuk össze. Idén az alsó tagozatos tanulók szülei a Gyermek a családban, a felsı tagozatosoké a Mit tehet a szülı gyermeke jövıjéért? c elıadást hallgathatták meg. Erzsébet-tábor Az Erzsébet-tábor keretében a nyertes pályázatnak és az iskola vezetésének köszönhetıen szeptember hónapban az alsós, illetve a felsıs tanulók három szép napot tölthettek Doboz - Szanazug településen. A gyerekek jó tanulmányi eredményük, példamutató magatartásuk jutalmául kerülhettek be a táborozók csapatába, melynek idıpontja tanítási napokra esett. İszi gyümölcsbuli Szeptember utolsó tanítási napján valamennyi partnerünk összegyőlt az Irinyi u 8. sz. alatti iskolaépület udvarán. A megnyitó után egészségtudatos iskola tagjaiként körbefutottuk az iskolát, majd a Tompeti és barátai szórakoztattak bennünket A jó hangulatú mősor után kézmőves foglalkozásokon éltük ki kreativitásunkat. Zöldségekbıl, gyümölcsökbıl bábokat, madárijesztıt, templomot, bárkát faragtunk, levél- és termésképet készítettünk, melyek a nap végén kiállításra kerültek. Idénygyümölcsökbıl gyümölcssalátát készítettünk, amit el is fogyasztottunk, szılıt préseltünk, mustot ittunk. Délben a szülık által üstben készített finom gulyásleves, szilvalekváros kenyér került az asztalra. A lekvárt a nyugdíjas kör tagjai rézüstben fızték. Ebéd után a Sramlikings együttes énekeltette, táncoltatta meg a közönséget. A rendezvényt az IPR pályázat támogatásával szervezhettük meg, de a sok segítı szándékú ember támogatása nélkül ilyen színvonalat nem tudtunk volna biztosítani. A tanulóifjúság és a dolgozói közösség nevében minden segítséget, felajánlást köszönünk! Erdei iskolai tábor Október elsı két hetében a 3. és 6. osztályos tanulók a hagyományos tanórai keretbıl kiszakadva Létavértes épített és természeti lehetıségeit kihasználva sajátították el a tudásanyagot. A zord idıjárás ellenére tele élményekkel és jókedvvel teltek ezek a napok, amihez hozzájárult az egyházak képviselıinek szíves vendéglátása, a létai szılısgazdák vendégszeretete (szılı, must) és pedagógus kollegáink és az iskolavezetés önzetlen segítsége. Köszönetet mondanak a 3. és a 6. osztály tanulói és osztályfınökei. Sportélet Bozsik labdarúgás Iskolánk október 2-án és 9-én Bozsik intézményi labdarúgó tornán vett részt négy korcsoporttal a létavértesi Sporttelepen, ahol 5 iskola hasonló korú diákjaival mérhették össze tudásukat. A legkisebbek negyedik. a 2. és 3. korcsoport a harmadik, míg legnagyobb tanulóink az elsı helyen végeztek. Atlétikai verseny Október elején iskolánk tanulói körzeti atlétikai versenyen vettek részt. Csapatban legjobb eredményt - 2. helyezést - az I. korcsoportban versenyzı lányok: Mázló Evelin, Tóth Zsóka, Farkas Fanni, Magyar Réka, Szőcs Alexandra és Csikai Sára értek el. Két csapattag egyéniben is remekelt: Mázló Evelin 1., Tóth Zsóka 2. helyezést ért el. Autómentes nap Iskolánk dolgozói, tanulói és szülıi közössége is kerékpárra pattant az autómentes nap alkalmából, hogy körbetekerje a települést. Felsıseink történelmi helyszíneken jártak A tábor motiváló ereje remélhetıleg egyre több diákot jobb tanulásra és magaviseletre ösztönöz. Az eltöltött napok során, amely a szülıknek mindössze 3000 Ft útiköltségbe és némi költıpénzbe került, nagyon sok élménydús programban vehettek részt tanulóink. A tábori költség önrészét (tanulónként 1000 Ft-ot) A Korszerő Iskoláért Alapítvány vállalta magára. A mozgalom célja felhívni a figyelmet a mozgás fontosságára és környezetvédelemre, melyben ÖKO- és Egészségtudatos iskolaként a kezdetektıl részt veszünk.

7 2013. NOVEMBER Létavértesi HÍREK 7. oldal ARANYLAKODALOM I. Érmelléki Néptánc Találkozó A létavértesi Városi Könyvtár és Mővelıdési ház, a Bihor Megyei Kulturális, Hagyományırzı és Népszerősítı Központ, Nagyvárad, az Ady Endre Magyar Kulturális Központ, Székelyhíd együttmőködésével és a Nemzeti Mővelıdési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája koordinálásával október 19-én került megrendezésre az I. Érmelléki Néptánc találkozó, melyen 10 csoport 250 tagja mutatta be tánctudását. Fotó: Magánarchívum Szilágyi József és felesége Tóth Irén október 19-én ünnepelték házasságuk 50. évfordulóját családjuk, rokonaik és barátaik körében. Ebbıl az alkalomból sok boldogságot és jó egészséget kívánnak: lányuk, vejük és unokáik (x) Irinyi János Általános Iskola Megemlékezések Október 6. Iskolánk hagyományai közé tartozik az Aradi Vétanúkra való emlékezés. Nemzeti gyásznapunkon a 13 tábornokra emlékeztünk, akik feltétel nélkül adták életüket hazájukért, a szabadságért. A találkozó célja volt, hogy a magyar népi kultúrát ápoló közösségek megismerjék egymást, szakmai tapasztalatokat szerezzenek, a szakemberek által adott ötleteket, javaslatokat hasznosíthassák a további munkájukban, és nem utolsó sorban, hogy a néptánc hagyományainak továbbélését és terjesztését segítsék. A táncok zenei kíséretét magas szakmai színvonalon a Szeredás együttes szolgáltatta magas szakmai színvonalon. A fellépı együttesek: Szarkaláb Néptáncegyüttes, Biharkeresztes, Kisliget Néptáncegyüttes, Nyíradony, Nyíló Akác Néptáncegyüttes, Érmihályfalva, Rozmaring Néptánc Egyesület, Monostorpályi, Görböc Néptáncegyüttes, Micske, Bokréta Néptánc csoport, Kraszna, Rozmaring Néptánc csoport, Szentpéterszeg, Ezüstperje Néptánc csoport, Érsemjén, Margaréta Néptánc csoport, Hosszúpályi, Villongó Táncegyüttes, Létavértes A zsőri tagjai: Dr. Ratkó Lujza a Nyíregyházi Jósa András Múzeum néprajzkutatója, fıiskolai tanár Kácsor István Néptánc pedagógus, a Nyírség táncegyüttes vezetıje Fotók: Iskola archívuma Ebben az évben is negyedikeseink idézték fel ezt a szomorú eseményt versek, dalok segítségével. Október 23. Nemzeti ünnepünkön október 23-án - interaktív formában emlékeztünk az 56-os eseményekre. Filmnézéssel, kézmőves tevékenységekkel, zenehallgatással próbáltuk közelebb hozni diákjainkhoz az 57 évvel ezelıtti eseményeket. Idısek napja Iskolánk másodikosai két alkalommal is feledhetetlen perceket szereztek településrészünk idısei számára. November 8-án a Szeretetház dolgozóit, november 12-én a Nyugdíjas kör tagjait örvendeztették meg mősorukkal. Beharangozó. Közeledik az év vége, jönnek az ünnepek! Iskolánk ebben az évben is rendezvények sorozatával hangolódik az év végi ünnepekre. December elején mősorokkal, nyílt nappal várjuk a Mikulást, az utolsó tanítási héten utcai és tornatermi karácsonyi ünnepségre várjuk a település lakóit. Vályiné Pápai Viola igazgató A szakemberek részletesen, órákon át értékelték a bemutatott koreográfiákat, kitérve a viseletekre is. A fellépık a vacsoránál is folytathatták a baráti beszélgetést és ismerkedést. A rendezvényrıl a résztvevık és a zsőri is elismerıen nyilatkoztak, ígéretük szerint a jövıben is szívesen eljönnek hozzánk. Kép és szöveg: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház

8 8. oldal Létavértesi HÍREK NOVEMBER Mezııri tájékoztató Az elmúlt idıszakban a szabálysértések megakadályozása, illetve az elkövetık felderítése, felelısségre vonása mellett a környezetvédelmi szabálysértések, illetéktelen szemétlerakás, illetve az állati tetemek szabálytalan elhelyezése adta a legtöbb feladatot a mezııröknek és az illetékes hatóságok dolgozóinak. A lopások elsısorban az ıszi káposzta eltulajdonítására terjedtek ki. A vértesi részen több esetben érkezett bejelentés nagyobb, piaci mennyiségő káposztalopásról -egyik területen visszatérıen, háromszor ismétlıdıen-. Sajnos a fokozott ellenırzés gazdával, rendırséggel, lovas rendırökkel nem járt eredménnyel, a tettesek ismeretlenek maradtak. Valószínősíthetı, hogy a tettesek az éjszakai vagy a kora hajnali órákban dolgoztak. Egy másik esetben az elızıhöz közeli területen történt káposztalopás nagyobb mennyiségben. Az elkövetés módjából valószínősíthetı, hogy a tettesek jól ismerték a területet, a gazdákat. Ismerısök, illetve korábbi napszámosok lehettek. Kisebb mennyiségő káposztalopás történt a Létai részen két esetben, különbözı területekrıl. A tettes ismeretlen. Egy esetben érkezett bejelentés jogtalan fakivágásról a Bocskai szılıskertben és terület jogtalan elkerítésérıl. Tudomásunk szerint az érintettek az okozott kár megtérítésében megegyeztek és a kerítést (villanypásztor) visszaállították az eredeti állapotába. Egy másik esetben szintén történt fakivágás, itt a terület tulajdonjogának tisztázása folyamatban van. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy aki fát akar kivágni, köteles elızetesen bejelenteni az önkormányzat Településszervezési irodáján Kiss Ernınél - telefon.: 06 (52) , illetve a fakivágáshoz a szükséges engedélyeket beszerezni. Fa szállítása csak a szükséges kísérıokmányok segítségével történhet. Fa kivágása gyepőbıl továbbra sem engedélyezett. Mint eddig már többször felhívtuk a figyelmet, senki ne adjon engedélyt tallózásra! A tallózás által okozott egyéb kárért a gazdát is felelısség terheli. Ehhez kapcsolódik, hogy a torma betakarítással a dugvány eltevéshez a gazdáknak sok esetben homokra van szüksége. Homok szállítás a Szél utcai volt temetı területérıl engedélyezett, elızetes egyeztetés alapján - Kiss Jánossal, telefon.: 06 (30) , a megszabott díj befizetése után. Mint a tájékoztató elején írtam kiemelt feladat a környezetvédelmi elıírások betarttatása, szemét, állati tetem elhelyezés. Rövid tájékoztató a Létavértesi Hírek szeptemberi számának 6. oldalán olvasható. Lassan befejezéséhez közeledik a volt szeméttelep rekultivációja, illetve megtörtént a vasút mellett az illegális szemétlerakó felszámolása, a törmelék összetolása. Ennek ellenére illetéktelenek továbbra is idehordják szemetüket, nemcsak Létavértesrıl, hanem a szomszédos településekrıl, még Debrecenbıl is. Tapasztalat, hogy a lakosság nem él a lomtalanítás lehetıségével és a felhalmozódott hulladékot itt próbálja illegálisan elhelyezni. Rosszabb esetben utak mellett, erdıkben. Felhívnám a figyelmet, hogy az elkövetık személyének megállapítása során a szabálysértési hatóság minden esetben a maximális büntetési tételt fogja alkalmazni. Akinek ilyen esetrıl tudomása van, állampolgári kötelessége jelezni. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a vasút melletti területen engedélyezett kisebb mennyiségő szemétmentes építési törmelék megfelelı formában történı elhelyezése, a Településszervezési irodán történt elızetes bejelentés után. Tormaszemét elhelyezése tilos. Úgy gondolom ez a probléma megoldható a termıterületre történı visszaszállítással. Ne csináljunk szeméttelepet városunkból. Hasonlóan nagy problémát jelent az állati hulla elhelyezése. Köztudomású, hogy a Létavértesi Önkormányzat az újlétai útfélen egy telepet mőködtet a közigazgatási területén elhullott állatok elhelyezésére, és azt meghatározott idınként elszállíttatja. Az elszállítás költsége a helyi Önkormányzatot terheli, ami nem kevés összeg. Felhívom a figyelmet, hogy csak azt az állati hulladékot helyezhetik el a győjtıtelepen, amelyek helyben keletkeztek; azt is a megfelelı formában konténerben, nem az út mellett esetleg szemétlerakással párosítva. Gyakran tapasztaljuk, hogy a szomszédos településekrıl is itt helyezik el a tetemeket, a gyors eltőnés miatt szabálytalanul és mindenféle azonosításra alkalmas jelet eltüntetve. A nagyobb testő tetem elhelyezését a Településszervezési irodán be kell jelenteni! Szintén kérjük mindenki segítségét, hogy aki szabálytalanságot észlel, tegyen bejelentést, hogy az elkövetıket felelısségre lehessen vonni. A büntetési tétel itt is a maximális. Összességében a gazdák véleménye alapján megállapíthatjuk, hogy a betakarítás csendben, kirívó esemény nélkül történt, kivéve a káposztalopásokat. Felhívnám a figyelmet, hogy az ıszi talajmunkáknál több esetben tapasztaltuk a dőlı utak beszántását, ami nagymértékben nehezíti a határban a közlekedést, illetve rákényszeríti az ott közlekedıket arra, hogy más területére rámenjenek. Jön a tél és ezzel együtt megkezdıdik a főtési szezon, és lehet számítani falopásra. A Büntetı Törvénykönyv szerint július 01-tıl a fa kivágása és ellopása erdıbıl bőncselekmény és ennek megfelelıen büntetendı. A rendırség segítséget ad abban, hogy a közúti ellenırzések során fokozottan ellenırzik a szükséges okmányok meglétét, annak hiányában megteszik a szükséges intézkedéseket! Ez elsısorban az Újléta felıli, illetve a Bánki út bevezetı szakaszán történı szállításoknál igényelne kiemelt figyelmet. Ez azért lenne szükséges, mert lakott területen belül a tolvajok pillanatok alatt eltőnnek, így megfogásuk nagyon nehéz. A jövı évben is várjuk minden becsületes és törvénytisztelı gazda és lakos segítségét! Telefonszámaink: Nagy Dezsı 06 (30) , Pankotai Zoltán 06 (30) , Papp Sándor 06 (30) , Tasnádi Imre 06 (30) Papp Sándor mezıır Utak javítása A Hideg idıjárás és a tél beállta elıtt településünkön -az elızı évekhez hasonlóan- folyik az utak javítása, a kátyúzás. Azonban a korábbi évek gyakorlatától eltérıen, a Képviselı-testület határozata alapján, az önkormányzat a megbízásos munkavégzés helyett saját kézbe vette a feladat ellátását. Október hónap közepétıl a Közútkezelı Vállalatnál is dolgozott önkormányzati szakmunkások és közhasznú dolgozók a Létavértes Önkormányzata által beszerzett eszközparkkal kátyúmentesítik városunk önkormányzati fenntartásban lévı útjait. Elmondható, hogy van munka bıven, mindannyian ismerjük úthálózatunk minıségét. A város éves költségvetésében elıirányzott 3 millió forintból eddig 2,2 millió forint került felhasználásra. Papp Zoltán képviselı

9 2013. ONOVEMBER Létavértesi HÍREK 9. oldal Borbás Marcsi Létavértesen Köszönetet szeretnénk mondani a Létavértes Városi Önkormányzatnak, hogy a forgatás idejére a Tájházat biztosította részünkre! Kovács Sándorné (Kati) Nagy Imréné (Erika) FÖLDLABDÁS, BEÜLTETETT ÉS VÁGOTT FENYİFA KAPHATÓ. Létavértes, Kassai u. 14. Telefon: 30/ ITALNAGYKERESKEDÉSÜNKBEN ÓRIÁSI AKCIÓ Nézzen be hozzánk a Rendırséggel szemben! SÖRÖK: Kıbányai dobozos 140.-Ft Kıbányai 2 literes 499.-Ft Soproni dobozos 149.-Ft Borsodi dobozos 189.-Ft Gösser dobozos 199.-F KÓLÁK: Coca Cola 2,5 literes 343.-Ft Pepsi 2,5 literes 349.-Ft Pepsi citromos 2,5 l 249.-Ft Fanta 2,5 literes 343.-Ft Fanta 2 literes 319.-Ft Sprite 2 literes 319.-Ft Orivát 2 literes 99.-Ft VIZEK: Mizse 1,5 l dús, mentes, enyhe 59.-Ft Mizse 2 l. dús, mentes 69.-Ft Szentkirályi 1,5 l dús, mentes, enyhe 99.-Ft ENERGIAITALOK: Hell (több ízben) Watt és Buldózer 0,25 l 149.-Ft 79.-Ft ROSTOSLEVEK: 5 literes (alma ıszibarack) 269.-Ft 1 literes Suzy 149.-Ft Happy day l literes 249.-Ft Hohes C l literes 249.-Ft A Profi Autós és Motoros Iskola gépjármővezetıi tanfolyamot indít december 13 -án 17 órai kezdettel a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés, ingyenes KRESZ-könyv, Jelentkezés és tájékoztatás: Kertész József iskolavezetınél: 06-30/ Következı tervezett tanfolyam: január 24. ELADÓ TERMİFÖLD Létavértestıl kb. 3 km-re, Bánk irányába (az Akácos tanya bekötıútjával szemben lévı bejáróról megközelíthetı) 21,9 AK értékő, 2,6292 hektár nagyságú terület eladó, osztatlan területbıl, amely terület összesen 21,8985 hektár és 183,06 AK. Mővelési ág szerint: legelı, rét, szántó, erdı. Helyrajzi száma: 0382/5 (Létavértes, külterület) Ár: 2,5 millió Ft. Érdeklıdni: 30/ A p r ó h i r d e t é s -670 Ft (ÁFA-val) Leadása: Városháza, I. emelet 12. ajtó - CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában 3 szobás + nappalis családi ház 2 garázzsal, mel-léképületekkel, gáz+vegyes tüzeléső kazánnal ellátva eladó. Telefon: (c ) CSALÁDI HÁZ Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi tele-fonszámon: / (C ) LAKÁS. Létavértesen 3 szoba összkomfortos lakás melléképületekkel eladó. Főtése vegyestüzeléső- és gázkazánnal. Irányár: 5,9 M Ft. Érdeklıdni lehet: 30 / (C ) CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó Létavértes, József A. utcában. A ház kívül belül szépen felújított. 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosó, mellék-épületek 400 n. öl telken. A lakás összkomfortos, gáz főti a lakást és a vizet, cserépkályha, kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, kertben, + riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. Telefon: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Sándor u. 22. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ telefonszámon. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m2-es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázzsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni: 06-30/ " (C ) SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minıségő szántóföldet vennék, vagy bérelnék hosszú távra. Ár megegyezés szerint. Érdeklıdni: (C ) SZİLİ PAJTÁVAL. Létavértes Öregkertben szılı (600 négyszögöl) vegyes gyümölcsössel, pajtával eladó. Villany, ásott és fúrott kút van. Ugyanitt Hetra 101-as transzformátor eladó. Telefon: (C ) KAZÁNOK. Eladó egy nagyteljesítményő, hılégbefúvós Hitting kazán (mőhelyek, fólia, sátor főtésére alkalmas) és egy Simplee 02-es vegyes tüzeléső kazán. Érdeklıdni.: 06 20/ (C )

10 10. oldal Létavértesi HÍREK NOVEMBER Falugazdász rovata Tisztelt Gazdálkodók! Megjelent a 96/2013. (X. 14.) VM rendelete az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról évi területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb ,24 forint összegő támogatás vehetı igénybe. Természetesen ezen összeg a korábbi évekhez hasonlóan a támogatási keretek túllépése esetén arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerülhet. A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága hektár. A tejtermelıket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, a különleges támogatás mértéke legfeljebb 9,27 Ft/kg. A számításba vehetı összes tejmennyiség legfeljebb kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter tejnek felel meg. Október 16-tól kezdve a SAPS és a különleges tejtámogatás jogcímekre 50% elıleg kifizetésére került sor. A támogatási elıleg kifizetése azon kérelmeknél indult meg, ahol már kalkulálható az elıleg összege és a lezárt ellenırzésekkel megállapított terület. Azon termelık részére, akik adategyeztetésen vettek részt az elıleg kifizetése késıbb várható. A fennmaradó 50 százalékot június 30-ig utalja az MVH. Elérkezett az Agrár-kárenyhítı juttatás iránti kérelem benyújtásának határideje is, melyet tárgyév november 30-ig lehet megtenni. Ez azon termelıkre vonatkozik, akik az év folyamán kárbejelentést tettek, melyrıl helyszíni szemlejegyzıkönyv is készült. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Derecskei Járás Szima György falugazdász Míg jövıjét építgettük, sorsa el volt döntve rég. Megkívánta, elszerette tılünk a hatalmas ég. Nem törıdve semmit azzal, hogy szívünknek fájni fog Jöttek érte, s mosolyogva vitték el az angyalok. TURÓCZI BARNABÁS (Közöttünk: április december 3.) Emlékezünk halálod 6. évfordulóján Szeretettel ırizzük kedves emléked. Hiányod elmondhatatlan, de szívünkben örökké velünk élsz. Szeretı családod GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft Meghíívó Lelki ráhangolódás a Karácsonyra Az adventi idı felén túl, készülve a karácsonyra, ünnepi, lelki ráhangolódásra hívunk mindenkit a Vértesi Görögkatolikus templomba, 2013.december 15-én vasárnap délután fél öttıl. Ezen alkalomra elfogadta meghívásunkat a debreceni Attila téri Görögkatolikus Templom vegyes kara Dr. Kriskó Miklósné karvezetı vezényletével. Hangversenyük után délután öt órától Eperjes Károly színmővész úr, a Veszprémi Petıfi Színház vezetıje, a Nemzeti Színház tagja, Kossuth-díjas, Erzsébet-díjas, Jászai Mari-díjas színmővész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja tart tanúság-tételt életérıl és hitérıl. Nyáron volt szerencsénk meghallgatni Pálosszentkúton a motoros búcsún Eperjes Károly mővész úr elıadását, mely felejthetetlen élményt adott. Élete, mővészete segíthet a ma emberének lelkiekben gazdagodni, feltöltıdni. Mai rohanó világunkban, közeledve a karácsony ünnepéhez álljunk meg egy pillanatra a templom csendjében, hagyjuk az ajtón kívül a gondjainkat és éljük át a lélek felemelkedésének élményét, amely megerısít és felemel, hogy szeretettel feltöltve tudjunk a Szeretet ünnepén szeretteiinkhez fordulni. A belépés mindenki számára ingyenes, de jólelkő adományt szívesen elfogadunk, a kitett perselybe a templom javára. Mindenkit szeretettel várunk! Titkó István Vértesi görögkatolikus parókus Létavértes 1. sz. Posta Postavezetı 52/ Nagyváradi u. 1

11 2013. NOVEMBER Létavértesi HÍREK 11. oldal Irinyi teljesítménytúra november 30-án 15 km-es táv Rajt Létavértes Sporttelep, óra Útvonal: Vízi vágóhíd -Irinyi síremlék -Kepecs tag -Öreg kert - Kossuth kert Létavértes 25 km-es táv: Rajt Létavértes Sporttelep, 8-9 óra Útvonal: Létavértes -Vízi vágóhíd -Irinyi síremlék -Kepecs tag - Öreg kert -Scaler ranch -Bocskai kert -Kossuth kert -Létavértes Nevezési díjak: 800 Ft/fı Mindkét távhoz: serleg a leggyorsabb férfi, nıi teljesítınek, a legidısebb és legfiatalabb teljesítınek, valamint a legmesszebbrıl érkezınek, aki teljesítette a távot. Létavértesi általános iskolásoknak 50% kedvezmény. Szállás a rajtnál egyéni felszereléssel. Térkép: Alföldi kék. Szervezık, információk: honlap: Bertóthy Tamás (20) , Nagy Tamás (30) Tatos István (30) Létavértes SC 97 A megyei kézilabda bajnokság 2013/14 évi ıszi fordulója november elején befejezıdött. A férfiak mezınyében csapatunk az utolsó helyen szerénykedik, sajnos ebben a szezonban még nincs gyızelem. A jövıt tekintve bizakodásra ad okot az ifjúsági korosztályt képviselı csapatunk, akik hétrıl-hétre folyamatos edzésmunkát végeznek, és kezd beérni az elvégzett munka gyümölcse. Több mérkızésen az ifjúsági csapat játékosai hasznos és meghatározó tagjai voltak a felnıtt keretnek! Nıi csapatunk hozzáállása az elmúlt idényekhez hasonlóan töretlen, ez a tabellán elfoglalt helyünkön is látható. A tudatosan és kitartóan végzett kemény munkának köszönhetıen a lányok pontveszteség nélkül vezetik a megyei bajnokságot. Balogh Sándor edzı elemzi az elmúlt félév tapasztalatait: - Július második hetében kezdték el a lányok -egyéni munka formájában- a felkészülést, majd augusztustól kezdve már együtt gyakoroltunk. A felkészülés közepén beiktattunk egy ötnapos edzıtábort is, mely nagyban hozzájárult a tervezett feladatok sikeres elvégzéséhez, illetve a csapatkohézió erısítéséhez. A nyár folyamán két játékos távozott (beálló, irányító), és négy játékos érkezett (irányító szélsı és átlövı). A tavalyi év erısorrendjét figyelembe véve három csapatot ítéltem dobogóra esélyesnek: Delke, Berettyóújfalu, Létavértes. Ez -ahogy ment elıre a bajnokság- megváltozott, és a Berettyóújfalu helyére a hajdúszoboszlói ANKSE lépett. A fent említett csapatokkal idegenben mérkıztünk meg, és minden alkalommal gyıztesként hagytuk el a pályát. Jelenleg pontveszteség nélkül vezetjük a bajnokságot, mely a rengeteg elvégzett munkának, az edzéslátogatottságnak, és a jó csapatközösségnek tudható be! Az új játékosok folyamatosan váltak egyre hasznosabb tagjává a csapatnak, beváltva a hozzájuk főzött reményeinket. Az ıszi idény végéig elkerültek bennünket a sérülések is, bár a Delke elleni rangadón Dr. Balogh-Kiss Erzsébet (beálló) súlyos Achillesínsérülést szenvedett. A mérkızés napján meg is kellett mőteni. Felépülése két-három hónapot vesz igénybe. Célunk immár egyértelmő: meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, és a jövı idényben magasabb osztályba kívánunk szerepelni! Ezzel szerezve sok örömöt a sportot szeretı létavértesi embereknek, és öregbíteni városunknak hírnevét! A felnıtt csapaton kívül meg kell említenem, hogy októbertıl beindítottuk heti két alkalommal - az általános iskola 1-2. évfolyamán tanuló gyerekek részére a kézilabda oktatást, illetve továbbra is mőködik az ovikézi csapatunk is. Sok szeretettel várjuk a kézilabda iránt kedvet érzı 1-2. osztályos- gyermekek jelentkezését utánpótlás csapatunkba! Külön szeretném megköszönni a Városunk képviselı testületének támogatását, hogy biztosítják számunkra a színvonalas felkészülés és versenyzés feltételeit! Szeretnék még köszönetet mondani Papp Zoltán szakosztály-vezetınek, Németh Petra, Nagy Levente, Kıszegi Péter és Nagy Zoltán edzıkollégáknak azért a lelkiismeretes és felkészült munkájukért, amit csapataikkal végeznek!

12 12. oldal Létavértesi HÍREK NOVEMBER HIRDESSEN a Létavértesi H ÍÍREK - ben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra XXII. évf. 4. (179.) szám 2013. április http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja

Részletesebben

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház XXIV. évf. 3. (202.) szám 2015. március Kikelet hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Vízikızmő szolgáltató váltás

Vízikızmő szolgáltató váltás XXIV. évf. 1. (200.) szám 2015. január Fergeteg hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

Remek műsor, jó hangulat a város bálján

Remek műsor, jó hangulat a város bálján TARTALOMJEGYZÉK Képviselőtestület ülésterve 2. oldal Elfogadták a város költségvetését 3. Szennyvízhálózat teljes kiépítéséért 4. Aranymise 50 éves jubileum 6. Pályázat civileknek 8. 1 % közcélra adószámokkal

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben