V. 5 Füvészkert elfújható lámpa VI. 6 grund pedellus VII 7 osztályterem, grund,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. 5 Füvészkert elfújható lámpa VI. 6 grund pedellus VII 7 osztályterem, grund,"

Átírás

1 Olvasmánynapló LEHETSÉGES MEGOLDÁS Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Idő-, hely- és eseménytáblázat Ha folyamatosan és ügyesen töltöd ki az üres helyeket a táblázatban, áttekintést kapsz a regényről. 1. Írd be a megfelelő helyre, hogy az egyes fejezetek hol és hányadik napon játszódnak! Gyűjtsd össze azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek azt érzékeltetik, hogy nem napjainkban játszódik a történet. Fejezet nap helyszín régies szavak, tárgyak, kifejezések I. 1. Osztályterem, utca zongora-verkli, lóvasút, zsebtintatartó, antracén, krajcár,stanicli,prünella,gigerli, grund, törökméz, tubák, einstand, boxenli II. 1 (délután) Grund, kaliba, lópokróc, gőzfűrész, egzecíroz. levatta, III. 2 (késő délután) Füvészkert reáliskola, tomahawk, gukker, srófhúzó, rézkrajcár IV. 3 Osztályterem, Rácz tanár úr szobája, grund gitt, pénztárnok, korona (pénznem), abcug, V. 5 Füvészkert elfújható lámpa VI. 6 grund pedellus VII 7 osztályterem, grund, fez, Nemecsekék háza VIII. 8 grund, utca, Nemecsekék háza IX. 8 Gittegylet közgyűlése X Nemecsekék háza, grund,osztályterem, megbicsakolta magát, petróleumlámpa heccel katedra Első fejezet 2., Sorolj föl a fejezetből legalább öt szereplőt! Egy-egy szóval (az író segítségével) jellemezd őket! Csele-gigerli Csengey- első pad első Boka- okos, komoly Csónakos- erős Pásztorok- félelmetesek Áts Feri-rettenetes 3., A fejezetben rövid jellemzést találsz Nemecsekről. Írd le külső és belső tulajdonságait az író szavaival!

2 Nemecsek határozottan jellemes férfiú volt. Nemecsek mindenkinek levegő volt. Se nem osztott, se nem szorzott, mint az egy a számtanban. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge gyerek 4., Mit jelentek az alábbi szavak? Gigerli: feltűnő öltözetű ember Minutum: perc Prünella: hámozott, magozott, lapított, aszalt szilva Verkli: karral működtethető, fújtatóval ellátott hangszer Grund: üres, beépítetlen telek Antracén: Tinták, színezékek gyártásához használt vegyület. Itt: a tinta Második fejezet 5., Mit jelentett a fiúk számára ez az üres telek? Keresd ki az erre vonatkozó idézeteket a fejezetből! A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldalról düledező palánk határol, s melynek többi oldalain nagy házfalak merednek az ég felé. A Pál utcai telek gyönyörű sík föld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsó rész, a fatelep, ez volt minden egyéb: ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék, szóval mindennap az volt, amivé éppen aznap kinevezték. 6. Írd le, milyen tisztség jutott a következő szereplőknek! Nemecsek: közlegény Geréb: főhadnagy Csele: hadnagy Boka:kapitány/ elnök 7. Mik voltak a közlegény feladatai? parancsokat teljesíteni : ceruzát hegyezett, cipelte a tiszt urak kabátját, a játékokat előhozta a raktárból, haptákba vágta magát, ha egy tiszt elhaladt előtte 8., Mik azon jelek, amelyek Nemecsek gyengeségét és bátorságát mutatják be? Gyengeség: elszalad Áts Feri elől, érzékeny, könnyen sírva fakad Bátorság: legyőzve a félelmét, felmászik a farakásra, hogy megnézze, mit ugat Hektor, kész kiállni az igazáért(ne legyen egyedül közlegény) Harmadik fejezet 9. Miért volt fontos a Pál utcai fiúk részéről a füvészkerti látogatás? Mert be akarták bizonyítani, hogy ők is vannak olyan bátrak, mint a vörösingesek. 10., Milyen izgalmak vártak rájuk a vörösingeseknél? Át kellet mászni a deszka palánkon, Az őrségváltás füttye megijeszti őket, Hasalni kellett a fűben, miközben elhaladt előttük a Füvészkert őre, Be kellett szaladni a várromba, mert az őr gyanút fogott Nemecsek beleesik a tóba Észreveszik az áruló Gerébet a vörösingesek között, Boka kitűzi a cédulát a tanácskozó helyüknél, eloltja a lámpát és rohannak vissza, a csónakhoz, ami beragadt, Eközben felfedezik a vörösingesek az ottjártukat, és üldözni kezdik őket, Az üvegházban meggondolatlanul elárulják magukat, így el kell bújniuk, Nemecsek ismét megfürdik, Sikerül elrejtőzniük az akácfán, miközben az üldözőik alattuk másznak át a kerítésen, őket keresve

3 11., Milyen meglepetés várt Bokára és Nemecsekre a füvészkerti kaland során? Észreveszik, hogy Geréb árulóvá lett, A vörösingesek el akarják foglalni a grundot labdázó helynek 12., A fejezetből kikeresett idézetek alapján mutasd be Gerébet! Geréb a legnagyobb mértékben gyanús volt előtte. Tegnap oly furcsán, oly sokat jelentőn nézett a szemébe, mikor elváltak. Látszott a fiún, hogy megérezte, hogy amíg Boka ebben a társaságban van, addig őbelőle itt nem lehet semmi. Féltékeny volt Bokára. Őbenne sokkal több volt a vér, a vakmerőség; Boka csöndes, okos, komoly természete nem tetszett neki. Ő magát sokkal különb legénynek tartotta. Az a fajta fiú, aki vezetésre termett ugyan, de ezt a tisztséget hamis úton akarja megszerezni. A két szavazat is azt mutatja, hogy sikerült két embert Boka ellen hangolnia. Mivel nem értett egyet Boka vezetési stílusával megpróbált a helyére törni, de mivel a Pál utcaiak hűségesek voltak elnökükhöz, árulás útján akarta kitúrni. Vakmerő cselekedete, hogy átállt a vörösingesekhez, az mutatja, hogy a kitűzött célért bármit képes megtenni. Negyedik fejezet 13., Sorold fel a gittegylet tisztségeit! Elnök, pénztárnok, pecsétőr, zászlóőr, titkár, jegyző 14. Írd le az egylet működéséhez szükséges egyéb feltételeket! Tagdíj, pecsét, zászló, gitt, bélyeg 15., Ebben a fejezetben kiderül, hogy melyik évben játszódik a történet. Mi ez az évszám? , Mi az ellentmondás a valóság és a gittegyletiek ítélete között: nemecsek ernő áruló!!!? Nemecsek éppen egy árulót, a grund árulóját igyekezett leleplezni és ezért kényszerült áthágni a gittegylet szabályait. 17., Kerültél már te is hasonló helyzetbe? Ha igen, írd le röviden az eseményt! Tanulói válasz Ötödik fejezet 18., Mi jellemzi a vörösingesek játékszabályait? Nem hajlandóak vesztegetés útján elfoglalni a grundot. Harcban akarják elvenni, tehát nyílt, becsületes játékszabályaik vannak 19. Mi a jelentősége annak, hogy Áts Feri szájából hangzik el ez a mondat: Bátor fiú vagy, Nemecsek, vagy ahogy hívnak.? A vezér elismerő szavai és az, hogy tudja a fiú nevét jelzi, hogy becsüli a bátorságot és hogy tiszteli az ellenfeleit. 20., Keresd ki a fejezetből, és írd le azt a mondatot, amelyben Nemecsek megdicsőül, Geréb pedig megalázó helyzetbe kerül! Pl.: Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a Geréb szemébe, s Geréb ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére.

4 Hatodik fejezet 21. Rendezd el időrendi sorrendben az alábbi mondatokat! --5- Gerébet a Pál utcaiak kiközösítik Kolnay és Barabás kibékülnek Az elnök ismerteti a haditervet Nemecsek nem árulja el Gerébet Boka kiáltványa bátorságra szólítja fel a fiúkat Az egyleti gitt kiszáradt. Hetedik fejezet 22. Keress a fejezetben olyan részeket, amelyek a csata előtti izgalmat érzékeltetik! Írj le néhányat közülük! nagy volt az izgalom az egész osztályban A fiúk mozgolódtak a padokban, elbámultak, nem nagyon figyeltek arra, aki éppen felelt - Mozgolódtok, szórakozottak vagytok, valami máson jár az eszetek! Oly nagy volt az érdeklődés, hogy nemcsak a más osztályok növendékei jelentkeztek Még olyanok is akadtak, akik megtanítottak egy-egy Pál utcait arra, hogy hogyan kell gáncsot vetni. Mások kémeknek ajánlkoztak. Ismét mások arra kérték őket, hogy legyen szabad végignézniök a küzdelmet. 23. Nemecsek megbetegedése milyen érzelmeket váltott ki a fiúkból? Idézd a könyv szavait!... Pl.: Ők jól tudták, hogy hogyan és miért nem vigyázott magára Nemecsek. Szétszóródva ültek az osztályban, ki az első padban, ki a harmadikban, sőt Csónakos, mi tagadás, az utolsóban, de most összenéztek egymásra. Minden arcról le lehetett olvasni, hogy ez a Nemecsek valami szép dologban hűlt meg. Egyszerűen szólván: a hazáért hűlt meg szegény.. És a világért nem árulta volna el senki ezt a nagy titkot, pedig most már mindenki tudta, még a gittegylet is. Nyolcadik fejezet 24. A csata végső kimenetelét megelőzően mik azok a jelek, amelyek azt mutatják, hogy a rettenetes Áts Feri sem legyőzhetetlen? A követségben levő Csele nem hajlandó elárulni neki, hogy hogyan került vissza hozzájuk a Pál utcaiak zászlója. Egy frappáns válasszal leszereli a vörösingesek vezérét. Hibás taktikát követett, amikor nem egyszerre támadták meg a grundot és ez a hiba a fél seregébe került, akiket a Pál utcaiak a kunyhóba zártak. 25., Ki és hogy döntötte el a csata sorsát? Nemecsek, mielőtt a vörösingesek kiszabadíthatták volna társaikat a kunyhóból, földhöz vágta Áts Ferit, a vezért. 26. Írd ki azokat a részeket a fejezetből, amelyek a fiúk tiszteletét fejezik ki Nemecsek viselkedése iránt! Most aztán mind a földön fekvő kis Nemecsek köré gyűltek, s halálos csönd váltotta fel az imént még nagyban zúgó éljenzést. Ezennel kinevezem Nemecsek Ernőt kapitánnyá! - Éljen! Kísérjük el! - kiáltotta Weisz, aki eddig egy szót se szólt. Ez olyan komoly és szent dolog volt az ő szemükben, hogy ezt nem zavarhatta meg a világ legvidámabb csirkefogója sem. A fiúk azon vették észre magukat, hogy egyikük se mozdult a ház elől. Nem szóltak egymáshoz, csak néztek, bámultak be az udvarra, arra a kis világos ablakra, amely mögött a kis hőst most visszafektették az ágyába.

5 27. Vajon mi hozta Áts Ferit Nemecsekék kapuja elé? A lelkiismeret, tisztelet, aggódás, együttérzés Tizedik fejezet 28. Három- négy mondatban írd le azokat a gondolatokat, amelyek először eszedbe jutottak a fejezet elolvasása után! 29. Kik az utolsó fejezet szereplői? Nemecsek Ernő, apja, anyja, Boka János, doktor, Csetneky úr, Pál utcai fiúk (gittegylet), Janó 30. Mi foglalkoztatja még a halálos ágyán is Nemecseket? Gyűjts idézeteket a fejezetből! Ezeket már nem szeretem. Ezek kisbetűvel írták a nevemet Látod - mondta -, amit ezek velem elkövettek, az csúnyaság volt! -, pedig én úgy harcoltam értük is, mint a többiekért, hogy nekik is megmaradjon a grund, pedig én tudom, hogy én magamnak nem harcoltam, mert én már többé úgyis soha nem látom a grundot. Te is kapitány leszel, Janó! És neked nem fogják kisbetűvel írni a nevedet! Pfuj! Rossz-szívű fiúk vagytok! Irigykedtetek rám, mert a Boka engemet szeretett, és mert én voltam a barátja, nem pedig ti! Az egész gittegylet egy butaság! Kilépek 31. Az olvasottak alapján írd le, miért ragaszkodott olyan nagyon Nemecsek Bokához? Pl.: Mert ezt fiút tisztelte és szerette. Felnézett rá, mint egy idősebb testvérre, olyan tekintélyt látott benne, akinek a barátságát mindennél többre tartotta. 32. Milyen érzéseket váltott ki belőled a fiú halála? Összefoglaló kérdések 33. A felsorolt szereplők közül húzd alá azok nevét, akik úgy érzed változtak az események során! Nemecsek, Boka, Áts Feri, Geréb, Pásztorok, Szebenics, Kolnay, Barabás, Csele, Csónakos, Janó, Csetneky, Rácz tanár úr 34. Miben látod az alapvető különbséget Boka és Áts Feri jelleme között? Pl.: Boka nem akarta volna sohasem elvenni mások játszóterét azért, mert ő akart ott játszani. Áts Feri ellopta a Pál utcaiak zászlóját, ezzel szemben Boka nem akarta elvinni a vörösingesek fegyvereit, mert azt lopásnak tartotta. Ugyanígy visszaküldte a Geréb által visszalopott zászlójukat is, mert becsületes csatában kívánta visszaszerezni azt. 35. Melyik esemény vagy jelenet tetszett a legjobban a könyvből? Miért? 36. Ki volt az a szereplő, aki a legrokonszenvesebb volt számodra? Miért?

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

LÉLEKVESZTŐ LÉLEKVESZT K Ő

LÉLEKVESZTŐ LÉLEKVESZT K Ő Figyelj rám, hogy vigyázhassak rád! LÉLEKVESZTŐK 1 Főszereplők: Kántor ezredes Erdőváros rendőrkapitánya. Őséhez, a bátor és legismertebb nyomozókutyához Kántorhoz méltóan ő is a rend és az erdőlakók védelmének

Részletesebben

A szeretet türelmes. Első nap

A szeretet türelmes. Első nap Első nap A szeretet türelmes Szeretetünket sokféle módon közölhetjük, de szavaink gyakran szívünk állapotát tükrözik. A következő napra határozd el, hogy türelmes leszel és semmi negatívat nem mondasz

Részletesebben

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja VII. évf. különkiadás a gyászról 2006. november A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja A Kossuth Rádióban 2006. november 1-én, a Református Egyház Félórájában elhangzott beszélgetés: Áldott

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

Tudjon meg többet a regényről:

Tudjon meg többet a regényről: A sohasem tudja előre, hogy másnap hol fog ébredni, és kinek a személyiségét fogja felvenni. Már rég beletörődött ebbe, sőt kialakította saját életstratégiáját is: Ne kötődj senkihez! Maradj észrevétlen!

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Mácz István: Élni vagy meghalni?

Mácz István: Élni vagy meghalni? PPEK 533 Mácz István: Élni vagy meghalni? Mácz István Élni vagy meghalni? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Dolores Ready: Imádság. (munkafüzet és tanári kézikönyv)

Dolores Ready: Imádság. (munkafüzet és tanári kézikönyv) Dolores Ready: Imádság (munkafüzet és tanári kézikönyv) Ezt a füzet Fogassy Judit nővértől kaptuk meg angolul. Unokatestvéremnek, Csobai Ildikónak hála van magyar fordítása. Ezt most itt lényegében változatlanul

Részletesebben

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben!

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! Sok szeretettel ajándékozzuk Neked, portálunk első születésnapja alkalmából! Használd egészséggel! Ha kimaradt belőle egy általad keresett olvasónapló,

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

EL CAMINO DE SANTIAGO

EL CAMINO DE SANTIAGO EL CAMINO DE SANTIAGO ZARÁNDOKLAT KÉPEKBEN ÉS GONDOLATOKBAN FOTÓ: POLNER TAMÁS SZÖVEG: VARGA LÓRÁNT Egy úton vezessen az bárhová lenyűgöző, és eközben félelmetes érzés elindulni. Túl nagy távolság van

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

I TT A KEZEM, NEM DISZNÓLÁB!

I TT A KEZEM, NEM DISZNÓLÁB! C SUKÁS I STVÁN I TT A KEZEM, NEM DISZNÓLÁB! Itt a kezem, nem disznóláb! Barátsággal köszöntelek, szívélyesen üdvözöllek, szervusztok, szia, csaó, jó reggelt, jó napot, jó estét, kezét csókolom, viszontlátásra,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A csend szava Egy perc bölcsesség

A csend szava Egy perc bölcsesség Anthony de Mello A csend szava Egy perc bölcsesség * * * Budapest 1993 * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség 2 Az angol eredeti

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes!

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 1 Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 2014 Borítóterv: Pawlik Tamás 2 Tartalom Bevezető... 6 A siker titka... 7 Álom... 7 Vágy... 10 Hit... 12 Célok... 14 A küldetésről... 16 Gyorsítók...

Részletesebben

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009 Eljön az a nap Eljön az a nap A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: One Day At A Time A Delacorte Press Book. Published by Bantam Dell a Division of Random House, Inc., New York,

Részletesebben