SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2018.(VI.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2018.(VI.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2018.(VI.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Kt.) 48. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 16/A. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Siófok Város közigazgatási területén: a) a helyi közutakon, és b) Siófok Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken, valamint a közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokon a várakozási hely vagy várakozási zóna táblával megjelölt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre. (2) E rendelet területi hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló, azonban üzemeltetésre átadott várakozási területekre is. 2. A rendelet tárgyi és személyi hatálya kiterjed siófoki fizetőparkolót igénybe vevő három, vagy annál több kerekű járműre és üzembentartójára, kivéve a) a várakozási területen megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművekre, b) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására, javítására, tisztítására szolgáló, figyelmeztető jelzést adó készülékkel felszerelt járművekre a közfeladat ellátás időtartamára, c) a települési hulladék szállítását végző, a figyelmeztető jelzést villogó sárga fényjelzést használó kommunális járművekre, d) motorkerékpárokra, segéd-motorkerékpárokra, kerékpárokra, amennyiben azok elhelyezése nem jár parkoló-állás igénybevételével, e) a közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműveire, f) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire, g) quadokra és mopedautókra. E rendelet alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések 3.

2 1. gépjármű: a KRESZ 1. számú függelék II. b) pontja szerinti gépjármű; 2. jármű: a KRESZ 1. számú függelék II. a) pontja szerinti jármű; 3. járműszerelvény: a KRESZ 1. számú függelék II. p) pontja szerinti járműkombináció; 4. heti pihenőnap: szombat és vasárnap; 5. kommunális jármű: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabály szerinti kommunális jármű; 6. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását; 7. KRESZ: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM. együttes rendelet; 8. lakóhely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványba bejegyzett lakóhely; 9. munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló jogszabály szerinti munkaszüneti nap; 10. mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa: külön jogszabály szerint a mozgásban korlátozottság igazolására kiadott közokirat; 11. üzembentartó: a Kt-ban meghatározott személy; 12. várakozási terület: Siófok Város közigazgatási területén lévő Kt.-ban meghatározott és díjfizetési kötelezettség alá tartozó terület. 3. A várakozási területek meghatározása 4. (1) A várakozási területek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A várakozási területeket Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jelöli ki azzal, hogy e rendelet 1. melléklete szerinti megjelölt területeket díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területté nyilvánítja. (3) Várakozási területet a KRESZ 17. (1) bekezdés e) pontjában megjelölt jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával kell megjelölni. (4) A Siófok város tulajdonában álló, a Balaton-parti Kft. részére üzemeltetésre átadott várakozási területek jegyzékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 5. Az 1. melléklet szerinti várakozási területeket az Önkormányzat tartja fenn, üzemeltetésüket és ellenőrzésüket a Siófok Város Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Városőrsége (a továbbiakban: Városőrség) biztosítja. 4. A várakozási területek igénybevételének szabályai 6. (1) A várakozási területet a díjköteles várakozási időn (a továbbiakban: üzemeltetési idő) belül a használó csak a várakozási díj megfizetése alapján veheti igénybe, kivéve, ha annak használata jogszabály alapján díjmentesnek minősül. (2) A várakozási területen várakozni a KRESZ és ezen rendelet szabályai szerint lehet.

3 (3) A várakozási területet jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell közölni: a) a várakozási terület üzemeltetési idejét, b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét, d) a várakozási díj összegét jármű fajtánként, e) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát, f) a nem őrzött parkolóra való utalás. (4) A parkoló automatán a díjfizetés módjára való utalást fel kell tüntetni. 7. (1) Autóbusszal várakozási területen kizárólag az autóbusznak kijelölt parkolóhelyen lehet parkolni. (2) Tilos a rendelet hatálya alá tartozó várakozási területeken a járműszerelvénnyel történő várakozás. 8. (1) Az Önkormányzat a várakozási területeken elhelyezett jármű őrzésére nem köteles, a járműben okozott kárért, a jármű vagy a járműben tárolt tárgyak és eszközök eltűnéséért nem felel. (2) Tilos a várakozóhelyre való beállás, valamint annak elhagyása kivételével a járművek motorját működtetni, üzemeltetni. (3) Tilos bármilyen tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállító járművel várakozni, vagy oda behajtani. 5. A fizető parkolók általános üzemeltetési ideje 9. (1) A várakozási területek üzemeltetési idejét az 1. melléklet tartalmazza. 10. (1) Az éves üzemeltetésű várakozási területek az 1. melléklet sorszám alatti parkolók. (2) Az éves üzemeltetésű várakozási területek üzemeltetési idejét az 1. melléklet tartalmazza azzal, hogy a szeptember 16. napja és május 14. napja közötti időtartamban az üzemeltetési idő hétfőtől péntekig 7 órától 18 tart. (3) A szezonális üzemeltetésű várakozási területek a rendelet sorszám alatti parkolók. (4) Az 1. melléklet sorszám alatti szezonális üzemeltetésű várakozási területek május 15. napja és szeptember 15. napja között üzemelnek.

4 (5) Az 1. melléklet sorszám alatti szezonális üzemeltetésű várakozási területek június 20. napja és augusztus 25. napja között üzemelnek. (6) A szezonális üzemeltetésű várakozási területek üzemeltetési idejét az 1. melléklet tartalmazza. 6. Várakozási díjak 11. (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak mértékét a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza. (2) A parkolásért fizetendő parkoló-bérletek díjának mértékét a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza. (3) A tehergépkocsi, és lassú jármű esetén a várakozási díj mértéke a 3. melléklet 1. pontjában az autóbusznál feltüntetett összeg. 12. (1) A várakozási díjat minden megkezdett 15 percre előre kell megfizetni a tervezett időnek megfelelő parkolójegy megváltásával. (2) Parkolójegyet váltani a parkoló automatáknál magyar forint érmével lehet. (3) Virtuális parkolójegyet mobiltelefonról a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. egységes mobilfizetési rendszerén keresztül lehet vásárolni SMS küldéssel, vagy mobilalkalmazással. (3) A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell kezdenie az igénybevevőnek. 13. (1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel, érvényes bérlettel illetve mobiltelefonon keresztül megváltott virtuális parkolójeggyel kell igazolni. (2) A megváltott jegy, bérlet illetve virtuális parkolójegy a rajta feltüntetett időtartamra érvényes Siófok város fizető várakozási területein. (3) Az érvényes parkolójegyet, érvényes bérletet vagy a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédőre belülről felragasztva - szélvédő hiányában a jármű elején kívülről-, vagy az első szélvédő mögötti műszerfalra kívülről jól látható és ellenőrizhető módon úgy kell elhelyezni, hogy az érvényességéről a Városőrség képviselője meg tudjon győződni. (4) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését a Városőrség bármikor jogosult ellenőrizni. 14.

5 (1) A Városőrség a virtuális parkolójegyeket és a Siófok Kártyával kedvezményesen megváltott parkoló-bérleteket elektronikus úton a gépjármű forgalmi rendszáma alapján ellenőrzi. (2) A parkolás megkezdését követően a mobiltelefonos parkolást azonnal el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni. (3) Mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer (mobilparkolás) használata esetén, a parkolás sikeres indítását visszajelző SMS üzenetben foglalt időpont az érvényes parkolás kezdő időpontja. 15. (1) Üzemeltetési időn kívül a várakozási területeken nem kell várakozási díjat fizetni. (2) Siófok város fizető várakozási területei munkaszüneti napon díjmentesen használhatóak. (3) Az éves üzemeltetésű várakozási területek a szeptember 16. napja és május 14. napja közötti időtartamban heti pihenőnapon, továbbá a december 24. és január 1. közötti időszakban díjfizetés nélkül vehetők igénybe. (4) Siófok város fizető várakozási területeken a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabály szerinti munkanapokon várakozási díjat kell fizetni, a pihenőnapon a várakozási területek díjmentesen használhatóak. (5) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól a várakozás időtartama alatt a járműben való tartózkodás. (6) A várakozóhelyet igénybe vevő az előre megfizetett, de igénybe nem vett parkolás idővel arányos várakozási díjának visszafizetésére nem tarthat igényt. 7. A bérletek érvényességére vonatkozó szabályok 16. (1) Az éves bérlet érvényessége a megváltás napjától a következő év megváltás napjával megegyező nap tart. (2) A 8 hónapos havi bérlet érvényessége szeptember 16. napjának 0 00 órától május 14. napjának tart. (3) A 4 hónapos havi bérlet érvényessége május 15. napjának 0 00 óráról szeptember 15. napjának tart. (4) Az 1 hónapos havi bérlet érvényessége a megváltás napjától a következő hónap megváltás napjával megegyező nap tart. (5) A heti bérlet érvényessége a megváltás napjától a következő hét megváltás napjával megegyező nap tart.

6 17. (1) A bérlet rendszámhoz kötött, másra át nem ruházható, kivéve a 23. szerinti parkoló kártya. (2) A bérlet árára a megváltáskor irányadó díjszabás alkalmazandó. (3) A bérlet a rajta feltüntetett időponttól válik érvényessé, a váltás időpontja előtt kiszabott pótdíjak megfizetése alól nem mentesít. 18. (1) Parkoló-bérletet legfeljebb a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépjárműre lehet váltani. (2) A megváltott parkoló bérletet visszaváltani nem lehet. (3) A forgalmi rendszám változása esetén a bérlet a Városőrség Ügyfélszolgálati irodáján kicserélhető azzal, hogy az érvényességi idő változatlan marad. 8. A díjfizetés alól mentesítettek köre 19. A várakozási területen díjmentesen várakozhat: a) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek, b) a Hivatal szolgálati gépjárművei, c) Siófok Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) megbízatása lejártáig, d) a mozgáskorlátozott személy, vagy az őt szállító jármű vezetője, amennyiben a járműben az érvényes mozgáskorlátozott igazolvány eredeti példánya az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon van elhelyezve. 20. (1) A Polgármester a Képviselő-testület, a Bizottságainak tagjai részére a képviselő-testületi és bizottsági ülések idejére, a megbízatásuk lejártáig a Városház téren található fizető várokozási területen díjmentes parkolásra jogosító igazolványt ad. (2) A Polgármester alkalmanként használható eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján - saját jármű használat esetén - az Önkormányzat és a Hivatal által meghívott vendégek részére, a partnerszervezetei részére a rendelet hatálya alá tartozó, meghatározott fizető várakozási területen díjmentes parkolásra jogosító igazolványt adhat. (3) A (2) bekezdés szerinti igazolványon fel kell tüntetni az érvényességének időtartamát, melyet a lejáratot követően a Városőrségnek le kell adni. (3) A Városőrség a díjmentes parkolásra jogosító igazolványokról nyilvántartást vezet. 21.

7 A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsi, amely a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály alapján világoszöld alapszínű rendszámmal rendelkezik, fizető várakozási területen üzemeltetési időben ingyenesen várakozhat. 22. Ha a várakozási területet igénybe vevő parkolójegyet a parkoló automata meghibásodása miatt nem tudott vásárolni, köteles egy másik parkoló automatánál jegyet venni. Ha a meghibásodott parkoló automatától számított 150 m-es távolságon belül másik parkoló automata nem található, úgy az igénybe vevő díjmentesen várakozhat a várakozási területen. 9. A kedvezményes várakozásra jogosultak köre, a kedvezményes várakozási díj mértéke 23. (1) Siófokon székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaság részére a 4. melléklet 1. pontja szerinti, egyedileg legyártott parkoló kártya adható ki a gazdasági társaság által meghatározott várakozási területen meghatározott számú parkolóhely használatára. (2) Az (1) bekezdés szerinti parkoló kártya díját a 4. melléklet 2. pontja határozza meg azzal, hogy legalább egy hónapra meg kell váltani. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedileg legyártott parkoló kártya megváltása iránti kérelmet a gazdasági társaság képviselője nyújthatja be a Városőrségnél. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedileg legyártott parkoló kártya érvényessége az 1 évet nem haladhatja meg. 24. (1) A 23. (3) bekezdés szerinti kérelem alapján az Önkormányzat megállapodást köt a kérelmező gazdasági társasággal. (2) A 23. (3) bekezdés szerinti kérelem elbírálására és az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult. 10. A Városház tér várakozási terület fizető parkolóhelyeinek kedvezményes igénybevételére vonatkozó szabályok 25. (1) Kedvezményes éves parkoló-bérletre jogosult a Sió utca és a Tanácsház utca 1-3. szám alatti épületekben lévő lakásban lakóhellyel rendelkező a) lakástulajdonos, vagy b) közeli hozzátartozója, vagy c) élettársa, vagy d) lakásra vonatkozó haszonélvezeti jog jogosultja.

8 (2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményes bérlet lakásonként kizárólag egy gépjárműre adható. (3) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményes bérletért a rendelet 3. melléklet 3. pontja szerinti díjat kell fizetni. 26. (1) Az éves parkoló-bérlet igényléséhez csatolni kell a) a lakás tulajdonosának, valamint az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, b) a lakás tulajdonosának a közeli hozzátartozójának vagy élettársának igénylése esetén a lakás tulajdonosának nyilatkozata a közeli hozzátartozói vagy élettársi jogcím tényéről, c) a lakásra vonatkozó haszonélvezeti jog jogosultjának igénylése esetén a haszonélvezetet igazoló okirat másolatát, d) az igénylő nevére szóló forgalmi engedély másolatát. (2) A bérlet érvényessége 1 év, a megváltás napjától a következő év megváltás napjával megegyező nap tart. 11. Siófok Kártya 27. (1) A rendelet hatálya alá tartozó várakozási területek igénybevételére érvényes Siófok Kártyával kedvezményes parkoló-bérlet váltható. (2) A Siófok Kártya a parkoló-bérletek árából 80% kedvezményre jogosít, mely díjak mértékét a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza. (3) Siófok Kártyával történő parkoló-bérletek megváltása során rögzítésre kerül a jármű forgalmi rendszáma. (4) A Siófok Kártyával annak érvényességi ideje alatt, egyazon időszakban egy kedvezményes parkoló-bérlet vehető igénybe. (5) A Siófok Kártyával kedvezményes parkoló-bérlet csak akkor váltható, ha pótdíj tartozás nincsen. 28. Érvényes Siófok kártya a parkolójegyek megváltása során 80 %-os kedvezményre jogosít. 12. Pótdíjak 29.

9 (1) A várakozási terület jogosulatlan használata várakozási díj, valamint pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után, melynek megfizetése a Kt.-ban meghatározott személyt terheli. (2) A pótdíj összegét a Kt. határozza meg. (3) Jogosulatlan használatnak minősül a Kt.-ban meghatározottakon túl - a várakozási terület igénybevétele, ha: a) az adott járműre érvényes parkolójegy, parkoló-bérlet vagy a díjmentességet igazoló engedély nem volt látható és ellenőrizhető helyen elhelyezve a járműben, vagy b) a jármű a 7. (2) bekezdésében foglaltakat kivéve - nem az útburkolati jellel kijelölt és a jármű kategóriájának megfelelő helyen áll. (4) Jogosulatlan használat esetén a díj-és pótdíj-befizetési felszólítást vízhatlan csomagolásban a gépjármű szélvédőjére kell helyezni. (5) Az ellenőrzést végző személy a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen feltünteti az ellenőrzés időpontját, a várakozás helyét, a jármű rendszámát, a pótdíj kiszabásának okát. Az értesítéshez a díjfizetés teljesítéséhez készpénz átutalási megbízást kell csatolni. (6) Az ellenőrzést végző személy várakozási díjat és pótdíjat nem vehet át. (7) A jogosulatlan használatért kiszabott díjat és a pótdíjat banki átutalással, postai befizetéssel, illetve személyesen készpénzben a Városőrségénél ügyfélfogadási időben lehet befizetni. 30. (1) A pótdíj megállapítását eredményező mulasztást a Városőrség felvétellel bizonyítja. A felvételt az észrevétel, panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell őrizni. (2) Az üzemben tartó személyesen, vagy meghatalmazottja útján írásbeli kérelem alapján a pótdíj kiszabását eredményező szabálytalanságról készült felvételt a Városőrséggel egyeztetett időpontban díjmentesen megtekintheti. (3) A pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését követő 30 napon túl a felvétel csak a felvétel bemutatási díjának 3. melléklet 4. pontjában megfizetésével tekinthető meg. 31. Amennyiben a kötelezett személy a jogosulatlan használatért megállapított díj-és pótdíjfizetési kötelezettségét a Kt-ben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, Siófok Város Önkormányzata a követelését bírósági úton érvényesíti. 13. Jogorvoslat a közterület-felügyelői intézkedésekkel szemben 32. (1) A parkolás helyére, idejére érvényes parkolójegy, parkoló-bérlet, parkolási igazolvány vagy parkoló kártya eredeti példányának az ellenőrzést követő 5 napos jogvesztő határidőn

10 belül a Városőrség Ügyfélszolgálati Irodáján történő bemutatása vagy a Városőrség címére történő megküldése esetén a Városőrség a várakozási díjat és pótdíjtartozást törli. (2) Az (1) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha az adott gépjárműre nincs jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás. 33. (1) A pótdíjat a Városőrség törli, ha a rendeletnek megfelelően kihelyezett pótdíj-befizetési felszólításon lévő időpont és az ügyfél részéről megváltott érvényes (virtuális vagy nyomtatott) parkolójegy időpontja között maximum 5 perc eltérés van. (2) Az (1) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha az adott gépjárműre nincs jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás. 34. (1) Amennyiben a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött nem helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított 5 napos jogvesztő határidőn belül az Városőrség Ügyfélszolgálati irodájában a mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható. (2) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, úgy a Városőrség a várakozási díj és pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból. (3) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának (1) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás. 35. (1) Ha mobiltelefonos parkolási díjfizetés során a gépjármű üzembentartója egy karakter eltévesztésével vagy két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot, a Városőrség a gépjármű üzembentartójának kérelmére törli az emiatt kiszabott pótdíjat. (2) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 napos jogvesztő határidőn belül kell a Városőrséghez benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították, b) a fizetési felszólítást. 36.

11 (1) A okban meghatározottakon kívüli, a pótdíjjal kapcsolatos - a felszólításnak a jármű szélvédőjén történt elhelyezését követő 8 napos jogvesztő határidőn belül benyújtott - panaszt, továbbá a parkolási rendszerrel, szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, panaszok írásban, postai úton illetve személyesen nyújthatók be a Polgármesternek. (2) Az (1) bekezdés szerinti észrevételt, panaszt a Polgármester bírálja el, erről írásban az ügyfelet értesíti. Ha az észrevétel megalapozott, annak helyt ad és a megállapított pótdíjat törli. 37. A pótdíj törlése esetén a befizetett összeget az Önkormányzat 8 napon belül átutalja a befizető által megadott bankszámlaszámra. 14. A várakozóhely rendeltetésétől eltérő célú használata 38. (1) A Polgármester a rendelet hatálya alá tartozó várakozóhelyek esetében kérelemre engedélyezheti a várakozási területeknek nem a rendelet szerinti várakozási célból történő használatát díjfizetés ellenében, amennyiben a használat nem akadályozza nagymértékben Siófok városában a parkolást. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a használat díjának napi összege az érintett fizető várakozási területen elfoglalt várakozóhely száma szerinti személygépkocsira vonatkozó, havi parkoló-bérlet díjának harmincad része. (3) A Polgármester a városban történő eseti rendezvények idejére kérelemre - engedélyezheti az érintett várakozási területek, vagy annak egy részének díjfizetési mentességét, amennyiben a rendezvényt a Képviselő-testület támogatja. 15. Záró rendelkezések 39. A Hivatal Közgazdasági Osztálya évente tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a Kt.-ben előírt, a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekre és azok felhasználására vonatkozó nyilvántartási és közzétételi kötelezettség teljesítéséről. 40. (1) E rendelet június 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Siófok Város Önkormányzatának a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V.13.) számú rendelete. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk. jegyző Dr. Lengyel Róbert sk. polgármester (A rendelet kihirdetésének napja:2018. június 01.)

12 Ssz melléklet a 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelethez A Siófok város tulajdonában álló várakozási területek Várakozási Üzemeltetési idő Legrövidebb terület szezonon Várakozási terület helye parkolási idő szezonban jellege kívül Sió utca (Fő u.-szűcs u. között) szezon: ig Városház tér (Városháza és Termofok Kft épületének északi oldalán) szezon: ig Budai Nagy Antal utca szezon: ig Fő u. déli járda (Régi gyógyszertártól keleti irányban) 5. Fő u /A. között (Széchenyi utcától keleti irányban) 6. Fő u (Fő tér és Széchenyi u. között) Fő u (48 lakásos társasház mögött) Fő u. 172/A. (ERSTE Bank előtt)

13 Fő u. 43. (Zákonyi köz és Sió u. között) Kele u. I.(Fő u. és Tanácsház u. között) 11. Kele u. II. (Tanácsház u. és Sorház u. között) Mártírok útja Hrsz.6629 (Sió part) Millennium park (Vasútállomás előtt és a park keleti oldalán) Pannónia udvar (Fő u. 6482/6. hrsz.) Vámház utca (Vásárcsarnok és Megacity üzletház előtt) szezon: ig Hajóállomás (Mártírok útja 6753.hrsz.) Hullám büfé (Petőfi sétány Glatz H. u. sarok) Kinizsi utca (Petőfi sétány és Mátyás király u. között) szezon: ig Petőfi sétány (Kinizsi u. és Táncsics M. u. között) 15 perc 15 perc 15 perc éves éves éves 15 perc szezonális ingyenes 15 perc szezonális 15 perc szezonális 15 perc szezonális ingyenes ingyenes ingyenes

14 20. Porecs tér 15 perc szezonális ingyenes Szent István sétány 15 perc szezonális ingyenes Beszédes stny. 83. szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes Beszédes stny.-tamási Á. sarok szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes Beszédes stny. 82. szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes Beszédes stny. 81. szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes 26. Beszédes stny. 80. szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes 27. Beszédes stny. 79. szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes 28 Beszédes stny. 78/A szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes 29. Beszédes stny. 77/B szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes

15 30. Beszédes stny. 74/B szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes 31. Bethlen Gábor utca (Újhelyi strand) szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes 32 Sió utca-sorház utca sarok szezon: ig 15 perc szezonális ingyenes

16 2. melléklet a 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelethez A Siófok város tulajdonában álló, a Balaton-parti Kft. részére üzemeltetésre átadott várakozási területek: 1. Szent László utca keleti végén (Galérius Fürdő) kialakított fizető parkolók

17 3. melléklet a 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelethez 1. Várakozási díjak: (bruttó árak) Gépjármű típusa Óradíj szezonban Óradíj szezonon kívül Személygépkocsi 320,- Ft 160,- Ft Autóbusz 960,- Ft 480,- Ft 2. Parkoló-bérlet árak PARKOLÓ-BÉRLET ÁRAK TELJES ÁRÚ BÉRLET SIÓFOK KÁRTYA KEDVEZMÉNNYEL Érvényesség Díj Érvényesség Díj Éves bérlet (1 év) Bérlet (1 hónap) Bérlet (4 hónap) Bérlet (8 hónap) Heti bérlet (7 nap) ,- szezonban szezonon kívül szezonra szezonon kívül szezonban szezonon kívül , , , ,- Ft +ÁFA 4 000, ,- Éves bérlet (1 év) Bérlet (1 hónap) Bérlet (4 hónap) Bérlet (8 hónap) Heti bérlet (7 nap) ,- szezonban szezonon kívül szezonra szezonon kívül szezonban szezonon kívül 2 400, , , ,- 800,- 700,- 3. A Városház tér várakozási terület fizető parkolóhelyeinek kedvezményes igénybevételére vonatkozó díj Kedvezményes éves parkoló bérlet Díja Városház tér fizető parkolóhelyeinek igénybevételére 1 500,- /lakás/gépkocsi 4. A pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését követő 30 napon túl a pótdíj kivetését eredményező mulasztásról készült felvétel bemutatási díja nettó Ft.

18 4. melléklet a 16/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelethez 1. PARKOLÓ KÁRTYA 2. Siófokon székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaság részére egyedileg legyártott parkoló kártya díja (bruttó): Érvényesség Szezonban Szezonon kívül Díja /hó /hó

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. júniusi ülésére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 37/2010. (XII.20.),

Részletesebben

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1.

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.), 11/2017.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. 1 Fogalom meghatározások

1. 1 Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről Lakossági tájékoztató Vác város 2018. február 1-től érvényes parkolási rendjéről AZ ÜZEMELTETŐ NEVE ÉS CÍME: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 06-27/510-107 I. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla Község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva: 2017. 11. 30. Hatályos: 2018. 01. 01. - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE a szigethalmi piac körüli parkolási rendről (Egységes szerkezetben a 16/2017.(X.02.), a 24/2018.(XII.12.) és a 15/2019.(IV.30.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Egységes szerkezetben Módosította: 14/2013. (V. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16..(1) bekezdésben

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati RENDELETE a belváros forgalmi rendjéről Zsámbék Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. 34. (2) bekezdésében,

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XLVII. törvény - a közterületi parkolás jogi feltételeinek 2. oldal d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenérték

Magyar joganyagok évi XLVII. törvény - a közterületi parkolás jogi feltételeinek 2. oldal d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenérték Magyar joganyagok - 2010. évi XLVII. törvény - a közterületi parkolás jogi feltételeinek 1. oldal 2010. évi XLVII. törvény a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (..) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (..) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (..) önkormányzati rendelete a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben