LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL"

Átírás

1 LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez

2

3 Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN

4 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI ISMERETÉHEZ Összeállította: Lenkei Valéria Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, 2006

5 A kötet megjelenését támogatta: Dunakeszi Város Önkormányzata Mûvelõdési, Oktatási és Informatikai Bizottsága Lektorálta: Mándli Gyula a Pest Megyei Honismereti Egyesület elnöke ISBN

6 Elõszó Az elmúlt 15 év alatt jelentõsen megnõtt az érdeklõdés a helyismereti gyûjteményünk iránt. Az emberek kötõdnek a szülõföldhöz, a lakóhelyhez, a munkahelyhez, igénylik a hozzájuk kapcsolódó ismereteket. Ezeket az ismereteket, információkat a helyismereti dokumentumok hordozzák. Kezelésük, hozzáférhetõvé tételük, megismertetésük adja a helyismereti munka lényegét. Jelentõsen gyarapodott a helyismereti dokumentumok száma, és ma is nagy gondot fordítunk a Dunakeszirõl, Alagról szóló irodalom beszerzésére. Háromszáznál is több könyv, közel 100 kézirat, 50 nem hagyományos dokumentum és több mint 100 egyéb dokumentum található a gyûjteményben. Teljességre törekvõen igyekszünk beszerezni visszamenõleg is a helyi megjelenésû periodikumokat. A gyûjteményünkben elhelyezett dokumentumok már számítógépes adatbázisban vannak, több szempont szerint visszakereshetõk, továbbá közel 6000, a helyi lapokban megjelent cikket is tartalmaz az adatbázis. Szeretnénk, ha a város lakossága, a könyvtár olvasói minél nagyobb számban megismerkednének ezzel az óriási ismeretanyaggal, ezért most nyomtatott formában is megjelentetjük a településünk múltjának, jelenének megismeréséhez használható forrásanyagot. A Lenkei Valéria könyvtáros által összeállított ajánlóbibliográfiát ajánlom minden fiatalnak és felnõttnek, remélve, hogy jól segíti õket tanulmányaikban, munkájukban, a szülõföld, a lakóhely jobb megismerésében. Dunakeszi, május Csonka Mária igazgató

7 Bevezetés Elõzõ kiadványunk (Ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez) Dunakeszi várossá nyilvánításának tízéves évfordulójára készült, mely a Dunakeszi Városi Könyvtár (ma Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár) helyismereti gyûjteményét mutatta be. Napjainkra szükségessé vált e kiadvány aktualizálása a helyismereti dokumentumok gyarapodása miatt. Az utóbbi idõben a helytörténetkutatás iránti érdeklõdés növekedése figyelemre méltó jelenség. A tájékoztató munkában szinte naponta elõfordulnak helyismereti jellegû kérdések. Jelen kötetünkben a Dunakeszire, a város szülötteire, eseményeire vonatkozó irodalmat soroljuk fel a következõ szempontok szerint: helyi vonatkozású mûveket (függetlenül a mû szerzõjétõl, megjelenési helyétõl) helyi szerzõk mûveit, helyi kiadású mûveket (ezt csak annyiban tudjuk érinteni, amennyire helyi vonatkozású a kiadott mû a helyi kiadók számának növekedése miatt) január 1-jétõl a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a Text- Lib integrált könyvtári programot használja dokumentumai feldolgozására, mely széleskörû dokumentumfeltárást tesz lehetõvé. Az utóbbi években intenzívebben ban a helyismereti gyûjtemény feltárása is megtörtént a TextLib-bel. A feldolgozás kezdetétõl szempont volt a helyismereti tájékoztatás azonnali elõsegítése. A helyismereti tárgyszórendszer kidolgozása után lehetõvé vált ezen dokumentumok új szempontú tartalmi feltárása. A külön tárgyszórendszer alapján a helyismereti dokumentumok szétválaszthatók a könyvtár egyéb dokumentumaitól. A visszakeresés így sokkal könnyebb. Sõt keresõkér- 6

8 dést is szerkesztettünk az adatbázisban való keresõmunka megkönnyítésére. (Ez a folyóiratok címére való keresésben segít.) Eddig több ezer tételt vittünk be az adatbázisba, melyek zöme cikk-analitika. Több száz könyvdokumentum áll az olvasóközönség illetve a kutatók rendelkezésére. (Természetesen csak helyi használatra fénymásolási lehetõséggel.) A korszerû információtárolási lehetõségeket felhasználva könyvtárunkban helyismereti tartalmú nem hagyományos dokumentumok is vannak. Az elõzõ kiadvány tematikus elrendezésû, jelen bibliográfiánk az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) szakcsoporti sorrendjében épül fel. A szakcsoportokon belül a bibliográfiai leírás besorolási adatainak betûrendje határozza meg a tételek helyét. A sorszámozás folyamatos. Azokról a mûvekrõl, amelyekben Dunakeszi csak részben szerepel, rövid tartalomismertetést közlünk a címleírások után, sõt a könnyebb tájékozódás érdekében sok helyi érdekeltségû dokumentum után is megtesszük ezt. A címleírások elõtt feltüntetett szakrendi és betûrendi jel a mû raktári helyét jelöli, tehát ez alapján kell a könyvtárban kikérni. A címleírások fölötti jobb oldalon azt jelöljük, hogy a könyvtáron belül hol található az adott dokumentum. Az állományjelzeteket a következõ módon tüntetjük fel: Ht = helyismereti gyûjteményben, melyek csak helyben használhatók; VK (K) = kézikönyvtárban, mely dokumentumok szintén csak helyben használhatók; VK = kölcsönözhetõ példány is van belõle; VK (Gy) = a Központi Könyvtár Gyermekrészlegében található belõle példány; 1. Sz. F. = 1. Sz. Fiókkönyvtárban van példány; 2. Sz. F. = 2. Sz. Fiókkönyvtárban van példány; Raktár = raktárra küldött példány. 7

9 Egy mûnél akár több jelzet is elõfordulhat, jelezve, hogy több példány is van az adott dokumentumból, de a konkrét darabszámra nem térünk ki. A címleírásban alkalmazott sorrend: Szakrendi jel Cutter 1. besorolási adat (Szerzõi az 1.) Fõcím. Alcím. (Közremûködõk.) Kiadás helye: Kiadó, kiadás éve. Terjedelem p. (Sorozatcím ; sorozati szám.) A mû ismertetése néhány mondatban (annotáció). Vonatkozó adat: pl. Alag: p Ahol nincs módunkban követni e sémát, ott némileg módosul a leírás módja; a kiadás helye, a kiadás éve, a kiadó nevénél a hiányt nem jelöljük, csak a konkrét adatokkal rendelkezõ kiadványoknál tüntetjük fel az adott hivatkozásokat. Legtöbbször a kiadó neve hiányzik. A leírás módja ezekben az esetekben: Fõcím. Alcím. (Közremûködõk.) Kiadás helye, kiadás éve, stb. Ha van kötete, a kötetsorszámot és -címet is feltüntetjük. A közremûködõknél, (ha nincs önálló szerzõ) feltüntetjük a szerkesztõket, összeállítókat. Helyi kiadású mûveknél az illusztrátorokat is. A címleírásnál [ ] = szögletes zárójelbe kerülnek azok az adatok, amelyeket nem a mûbõl vettünk, ( ) = kerek zárójelben szerepelnek a sorozatcímek, pontosvesszõ után pedig a sorozati szám. A feldolgozott és állományba vett dokumentumok nagy része önálló kiadvány, de sok dokumentum másolat formájában jelenik meg, ezt minden dokumentum-leírásnál megemlítjük. A dokumentumok nagy része könyvdokumentum, a többi az 8

10 egyéb dokumentumok közé tartozik, a kéziratokat külön megemlítjük, a beszámolókat és a szakdolgozatokat kiemelve említjük. A 10. fejezetben az Egyéb dokumentumtípusok között felsoroljuk az általunk eddig összegyûjtött ún. nem hagyományos dokumentumokat, melyek helyi tartalommal rendelkeznek. Hordozókként válogattuk õket össze. Ezek a válogatás sorrendjében: hangkazetták (CC-k), CD-k, CD-ROMOK, hagyományos hanglemezek (LP-k), videók (VD-k). A 11. fejezetben betûrendben ismertetjük az általunk ismert helyismereti folyóiratokat felderíthetõ adataikkal együtt. Az adatok sorrendje: a folyóirat címe, a témakör megnevezése, a kiadás helye, a kiadó, a megjelenés gyakorisága, közremûködõk, indulás, megszûnés. Ha már feldolgoztuk az adott kiadványt, zárójelben közöljük a feltárt cikkek számát. Ha még nincs feltárva, a megjegyzésben közöljük azt. A folyóiratok nálunk ténylegesen meglévõ számairól lista készült, mely megtekinthetõ a helyismereti különgyûjteményben. A listában értelemszerûen olyan folyóiratcímek is találhatók, melyekbõl nincsenek példányaink. A 12. fejezet a Helyi szerzõk nem helyi vonatkozású mûvei a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban címmel a településünkön legkülönfélébb területeken alkotó emberek munkáiból a könyvtárunkban feltalálhatókat soroljuk fel. A 13. fejezet tartalmazza a Rövidítések jegyzékét. A kiadványban való tájékozódást a mutatók könnyítik meg. Névmutató (szerzõk, közremûködõk), címmutató (csak sorozatok), helynévmutató, tárgymutató készült ( fejezet). A több néven publikálókhoz valamint a változó neveken elõforduló intézményekhez utalókat készítettünk. 9

11 A kiadvány 17. fejezetében található az Ismertebb helyi szerzõk névjegyzéke, melyben a jelentõsebb helyi szerzõkrõl gyûjtöttünk össze információkat. Munkánk során megpróbáltuk felkutatni a fenti szempontok szerinti mûveket, de korántsem állíthatjuk, hogy teljes körû a feltáró munkánk. Folyamatosan szerzeményezzük és integráljuk adatbázisunkba a helyi jellegû mûveket. Dunakeszi, május Lenkei Valéria 10

12 1. Általános mûvek 1. Ht 007 Z 16 Záhorszky Árpád: Az információs és kommunikációs rendszer fejlesztésének hiányai, hatása a közélet, a tömegkapcsolatok alakulására Dunakeszin. Dunakeszi, p, 8 t. Dunakeszi közéleti, kommunikációs lehetõségeinek alakulását elemzi a szakdolgozat az 50-es évektõl kezdve. 2. Ht 016 P 58 A Pest megyei intézmények, testületek által közreadott dokumentumok bibliográfiája, (Szerk. Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. (Könyvtári füzetek) Pest megye helyismereti vonatkozású dokumentumainak közötti bibliográfiája. Dunakeszi: 119., 480., 589., , 565., 672., 674., 738. tételekben 3. Ht 020 B 14 Bak Mónika: A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár arculatépítésének folyamata. Budapest, p., [1] t. A szakdolgozat témája a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár marketingje. 11

13 4. Ht 020 B 34 Barócsi Istvánné: A Dunakeszi Városi Könyvtár helyzete, Budapest, p. 5. Ht 020 J 57 Jelentés Dunakeszi város könyvtári ellátásának és könyvtári hálózatának szakfelügyeleti vizsgálatáról. (Összeáll. Békés György.) Szentendre: Pest Megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár, , [12] p. 6. Ht 020 K 89 A könyv útja Pest megyében. (Szerk. Pál Ernõ.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. Pest megye közmûvelõdési könyvtárainak elemzése az közötti idõszakban. Hivatkozás a bibliográfia 70. tételében a jelenlegi 1. Sz. Fiókkönyvtár elõdjének nevelési tevékenységére. 7. Ht, VK (K) 020 K 89 Könyvtárak Pest megyében, (Összeáll. Tamási Csilla.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. Dunakeszi: p

14 8. Ht 020 P 58 Pest megye könyvtárai. (Szerk. Pál Ernõ.) Budapest: Megyei Könyvtár, p. Hivatkozás a bibliográfia 311., 315., 634. tételeiben a jelenlegi 1. Sz. Fiókkönyvtár elõdjére. 9. Ht 020 R 53 Csonka Mária: A Dunakeszi Városi Könyvtár tervezete az összefogás a könyvtárakért programsorozathoz. = Reklám a könyvtárban. Eger: MKE Heves M. Szerv., p A kötet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXVII. Vándorgyûlésén (1995. augusztus 10-én) elhangzott elõadásokat tartalmazza. 10. Ht 020 Sz 41 Szécsi Csilla: A közmûvelõdési könyvtár marketingje. [Dunakeszi], p. A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár marketing-tervének elemzése a szakdolgozat témája. 11. Ht 020 T 71 Tóth Beáta: A rendezvények szerepe a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Kaposvár, p. Szakdolgozat. 13

15 12. Ht 027 C 79 Csonka Mária: Adatok és tények a Városi Könyvtár tíz éves történetéhez, Dunakeszi, p. 13. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [29] p. 14. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 15. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 16. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár elõterjesztés[e] a Dunakeszi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága június 14-i ülésére. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [2] p. Beszámoló a Dunakeszi Városi Könyvtár tevékenységérõl. 14

16 17. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [9] p. 18. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, p. 19. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Borbély Emma.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, p. 20. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár VII. ötéves terve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [5] p. A Dunakeszi Városi Könyvtár közötti tervei. 21. Ht 027 K 18 Kardos Józsefné: Dunakeszi Nagyközségi Könyvtár története. Dunakeszi, p. A Dunakeszi Nagyközségi Könyvtár ismertetõje. 15

17 22. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 23. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 24. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 25. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 26. Ht 027 K 89 Könyvtári kalauz. (Összeáll.: Csonka Mária.) Dunakeszi: [Városi Könyvtár], [1990]. 16 p. A Dunakeszi Városi Könyvtár ismertetõje. 16

18 27. Ht 027 P 56 Pest megyei könyvtárak. (Szerk. Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. A Pest Megyei Könyvtáros különkiadása. Dunakeszi Városi Könyvtár: p Ht 027 Sz 68 Szentpéteri Ilona: A Dunakeszi Városi Könyvtár története. Dunakeszi, p. A Dunakeszi Városi Könyvtár közötti történetét dolgozta fel e szakdolgozat. 29. Ht 058 D 96 Dunakeszi mindentudó. [Dunakeszi]: [Wirepress et al.], p. Közhasznú tudnivalók tára. 30. Ht 058 D 96 Dunakeszi [városkalauz]. [Dunakeszi]: [Publi-City 1492 ], p. Városkalauz térképpel magyar és német nyelven. 17

19 31. Ht 060 A 39 Alföldi Vilma: Sport, kultúra, munkásmozgalom a Gödi Fészekben. [Budapest], p. A Gödi Fészek története. Dunakeszi: p. 5., Ht 060 B 59 Beszámoló a Dunakeszi Városban, valamint Fóton és Gödön végzett TIT tevékenységrõl. Dunakeszi: TIT Dunakeszi Városi Körzeti Szerv., p. A TIT közötti körzetbeli tevékenységérõl. 33. Ht 060 D 96 Dunakeszi Mûvészeti Napok, [Dunakeszi]: [Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Osztály], [2001]. [12] p. A 2001-es rendezvénysorozat programfüzete. 34. Ht 060 D 96 Dunakeszi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület alapszabálya. Dunakeszi: [Dunakeszi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület], p. Az június 19-én megtartott alakuló közgyûlés határozata. 18

20 35. Ht 060 M 18 Magyarság Dal- és Önképzõegyesület alapszabályai. (Összeáll. Gérecz Ödön, Lányi Ferenc.) [Budapest], p. Az 1926-ban alakult Magyarság Dal- és Önképzõegyesület 1927-es alapszabályának másolata. (Elnök: Lányi Ferenc, fõtitkár: Gérecz Ödön.) 36. Ht 060 V 49 Várkonyi Jenõ: A Gödi Fészek és annak helye a magyar munkásmozgalom történetében, Várkonyi Jenõ visszaemlékezése p., 7 t. Másolat. 37. Ht 060 V 60 Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Területi, Budapest és Környéke Kulturális találkozója. [Dunakeszi]: [József Attila Mûvelõdési Központ], [1999]. [21] p. Az május 18-án megtartott rendezvény programfüzete. 38. Ht, 1. Sz. F. 070 P 58 Pest megye sajtóbibliográfiája, (Boros Pál kéziratának felhasználásával összeáll. Békés József.) [Szentendre]: PMKK, 1977 [!1982]. 316 p. A megye közel 200 év alatt született sajtótermékeinek gyûjteménye. Dunakeszi: p. 15., , 28., 37., ,

21 39. Ht 070 P 58 Pest megye sajtóbibliográfiája, (Összeáll., szerk.: Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. A megye 1975-tõl keletkezett sajtótermékeinek bibliográfiája. Dunakeszi: p. 17., 23., 52., 86., 94., 188., 200., 210., 222.,

22 2. Vallás, teológia 40. Ht 280 C 18 Chobot Ferenc: A Váczi Egyházmegye történeti névtára. 1. rész: Az intézmények története. Vác: Dercsényi Dezsõ Vállalata, p. Fénymásolt oldalak a könyvbõl. Dunakeszi: p. 9., , 418., 421., 426., 430., Ht 280 E 11 Éber Ottó: [A Dunakeszi Evangélikus Egyház 50 éves története]. [Dunakeszi], p. Kézirat. A helyi evangélikus egyház közötti története. 42. Ht 280 V 40 Varga Lajos: Dunakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése. (Közread. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola.) Dunakeszi: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, p. Különlenyomat a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola évi évkönyvébõl. 21

23 43. Ht 280 W 77 Windháger Károly: Egyházak, egyházi szervezetek mûködése és a hitélet falumban és szülõhelyemen a XX. században. [Dunakeszi]: [Szerzõi kiad.], [1992]. 55 p. A város XX. századi egyháztörténetérõl szóló szakdolgozat másolata.. 22

24 3. Társadalomtudományok 44. Ht 308 I 14 Az Ifjúság élethelyzete Pest megyében az Ifjúság2000 kutatás adatai alapján. (Kész. Kiss Petra et al.) [Budapest]: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, [2002]. 142 p. Pest megyei ifjúságszociológiai felmérés eredményei. 45. Ht, Raktár 308 B 45 Békés István: Pest megyei barangolások. [Budapest]: Kossuth Kiadó, , [6] p. Pest megyérõl szóló karcolatok, riportok. Dunakeszi: p József Attila: p Ht 308 B 55 Berkovits György: Szorító gyûrû. A pest környéki településekrõl. = Valóság sz., p. Másolat a folyóiratból. A cikk témája az agglomerációs jelenségek hatásának vizsgálata Pest megyében. 23

25 47. Ht, VK 308 B 55 Berkovits György: Világváros határában. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, [1976]. 341, [3] p. (Magyarország felfedezése) Szociográfia, helytörténet, korabeli fotók. Dunakeszi: p Ht 308 E 25 Egry Ferenc: Szociális intézmények és berendezések a M. Kir. Államvasutak mûhelyeiben. cop p., [38] t. Másolat. Dunakeszi Fõmûhely: p. 7-8., 12., , , , + fotók 49. Ht, VK 310 L 18 Lakossági igényfelmérés. Dunakeszi, [Dunakeszi]: [Városi Tanács], p. Dunakeszi város településfejlesztési igényeit rendszerezi a kiadvány az elõzetesen kiküldött kérdõívekre adott válaszok alapján. 50. Ht 310 N 68 Népszámlálás, évi. 21. [kötet], Pest megye adatai. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 24

26 51. Ht 310 N 68 Népszámlálás, évi. 21. a. [kötet], Pest megye számlálókörzeti és külterületi adatai. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 52. Ht 310 P 58 Pest megye statisztikai évkönyve. Budapest: Statisztikai Kiadó Vállalat, Címváltozás: Pest megye fontosabb statisztikai adatai, ; Pest megye statisztikai évkönyve, Kiadóváltozás: Központi Statisztikai Hivatal Pest Megyei Igazgatósága; Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága Kötetadatok: 1958., , 1990., Pest megye adott évekre vonatkozó adatai. Dunakeszire elszórtan vonatkozó adatok. 53. Ht 310 S 86 Statisztikai adatgyûjtemény a Dunakanyar és a Ráckevei (Soroksári)-Duna üdülõkörzetrõl. Budapest: Közép-Dunavidéki Intézõ Bizottság, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 25

27 54. Ht 312 B 67 Bisztrai Tibor: Dunakeszi népességfejlõdése a demográfiai adatok tükrében. Budapest, p. A szakdolgozat témája a település lakosságszámának alakulását vizsgálja statisztikai adatokra támaszkodva. 55. Ht 312 C 26 Conscriptio colonórum possionis Dunakesz [!Dunakeszi]. [1788]. 3 p. Parasztok összeírása Dunakeszi községben 1788-ban. Kéziratmásolat a Pest Megyei Levéltár Vác IV. 165-a 395/1862 anyagáról, mely egy kézzel írott névsor. 56. Ht 323 C 78 Csoma Attila: Az 1956-os forradalom lakóhelyemen Dunakeszin. [Dunakeszi], [1994]. 23 p. Kézirat. Az OKTV-re készült pályamû témája az 1956-os forradalom helyi vonatkozásai, a Dunakeszi Nemzetõrség története. 57. Ht 323 Sz 59 Szénási József: Az évi forradalom lakóhelyemen Dunakeszin. [Dunakeszi], [1994]. 25 p. Kézirat. Az OKTV-re készült pályamû témája az1956-os forradalom helyi vonatkozásai, a Dunakeszi Nemzetõrség története. 26

28 58. Ht 324 B 65 Biró Gergely: Választók és választások Dunakeszin a 20. század második felében. [Dunakeszi], p. A szakdolgozat témája Dunakeszi XX. századi politikatörténete. 59. Ht 324 B 82 Borszéki Péter: Egy állampolgár gondolatai a rendszerváltozásról. [Dunakeszi], [1990]. 23 p. A szakdolgozat témája az 1990-es országgyûlési képviselõválasztások országos és Pest megyei 3. Sz. választókerületi vonatkozásai. 60. Ht 329 J 57 Jelentés a KISZ Dunakeszi városi küldöttgyûlésnek, (Közread. KISZ Dunakeszi Városi Bizottsága.] [Dunakeszi], [1984]. 18 p., 3 t. 61. Ht 329 J 57 Jelentés a KISZ Dunakeszi városi küldöttgyûlésnek, (Közread. KISZ Dunakeszi Városi Bizottsága.] [Dunakeszi], [1986]. 15 p., 3 t. 27

29 62. Ht 329 M 14 Magyar Úttörõk Szövetsége Dunakeszi Városi Elnöksége: Magyar Úttörõk Szövetsége Dunakeszi Városi Elnökségének beszámolója az között végzett munkáról. Dunakeszi, , [1] p. 63. Ht 329 M 14 MSZMP Dunakeszi Városi Bizottsága: Az MSZMP Dunakeszi Városi Bizottsága jelentése a XII. Kongresszus óta végzett munkáról. [Dunakeszi], [1985]. 54 p. Dunakeszi élete 1980 és 1984 között. 64. Ht 331 D 75 Dokumentumok Pest megye munkásmozgalmának történetébõl, (Kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága.) Szentendre, p. (Pest megyei múzeumi füzetek ; 15.) Alag: p. 40. Dunakeszi: p , 52., 99., 105., Ht 331 D 96 Dunakeszi Városi Tanács: Munkavédelmi szabályzat, [Dunakeszi], p. A Városi Tanács és intézményei részére készített szabályzat. 28

30 66. Ht 331 M 94 Munkásmozgalmi életrajzok Pest megyébõl. Szentendre: PMKK, p. Dunakeszi: p. 8., 16., 29., 49., 54., 73., 85., 93., Ht 331 R 61 Réti László - Róder László: Az Erdei Telep, Budapest- Szigetmonostor: [KPVDSZ Vörös Meteor Természetvédelmi Egyesület], p. Gödi Fészek: p. 21. és részletekben. 68. Ht 333 U 86 Urbéri egyesség, Dunakeszi község határának urbéri rendezése 1860-ban. 10 p. Kéziratmásolat a Pest Megyei Levéltár, Vác IV /1862 anyagáról. 69. Ht 334 D 96 Dunakeszi, Fót, Göd kisiparosok névjegyzéke, [Dunakeszi]: [Dunakeszi Városi Tanács VB.], p. Dunakeszi: p. [7]

31 70. Ht 336 D 96 Dunakeszi lakótelep I. ütem pénzügyi megvalósítási ütemterv. Budapest: Általános Épülettervezõ Vállalat, [24] p. A lakótelep építésének költségvetése. 71. Ht 336 D 96 Dunakeszi nagyközség távlati fejlesztési terve. (Összeáll. Velner Lajos.] Dunakeszi: Nagyközségi Tanács, p., [10] t. A nagyközség településfejlesztési tervei. 72. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Polgármesteri Hivatal évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Polgármesteri Hivatal, [58] p. 73. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [10] t. 74. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [14] t. 30

32 75. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VI. ötéves költségvetési és fejlesztési alap terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [15] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 76. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VII. ötéves pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [8] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 77. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VB: Beszámoló a VI. ötéves tervi költségvetési és fejlesztési alap gazdálkodásáról. (Összeáll. Kupai Gáborné.) Dunakeszi: Városi Tanács, p. [29] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 78. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VB: Beszámoló az évi gazdálkodásról. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [12] t. 31

33 79. Ht 336 K 12 Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 6.) Alag: p. 69. Dunakeszi / Káposztáskeszõ: p Ht 336 K 12 Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák évi összeírása. Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 3.) Dunakeszire vonatkozó demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Alag: p Dunakeszi / Káposztáskeszõ: p Ht 336 K 99 Kupai Gáborné : Dunakeszi Városi Tanács költségvetési gazdálkodásának értékelése az V. ötéves tervidõszakban a tervezett elõirányzatok és teljesítések összevetése alapján. Dunakeszi, p. Kézirat. Dunakeszi 1976 és 1980 közötti eredményeinek értékelése. 32

34 82. Ht 336 N 73 Névjegyzék, 1-3. kötet. Budapest: SKV, p. Vállalatok, szövetkezetek, pénzintézetek, egyéb szervek statisztikai adatai. Dunakeszi: p. 57., 263., 338., 542., 548., 667., 973., 988., 1007., 1123., 1166., 1170., 1204., 1269., 1302., 1308., Ht 336 Sz 24 Szakály Ferenc: Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei. Budapest: Pest Megye Monográfia Alapítvány, p. (Elõmunkálatok Pest megye monográfiájához ; 1.) Dunakeszi: p. 108., 195., 201. Keszi: p. 75., 97., 105., 159., 188., 194., Ht 336 Sz 87 Szojka Miklósné: Dunakeszi Városi Tanács költségvetési gazdálkodásának értékelése a VI. ötéves tervidõszakban a tervezett elõirányzatok és teljesítések összevetése alapján. Dunakeszi, p. A szakdolgozat témája Dunakeszi 1981 és 1985 közötti eredményeinek értékelése. 33

35 85. Ht 338 P 58 Pest-Pilis-Solt vármegye évi regnicoláris összeírása, 2. (Feldolg., elõszó Borosy András.) Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 8/1.) Dunakeszi: p Ht 338 P 58 Pest-Solt megye évi település-statisztikai leírása. (Szerk. Horváth M. Ferenc.) Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 9.) Dunakeszi: p Ht 338 Sz 68 Szentpéteri Ilona: Dunakeszi és ipari fejlõdése, Dunakeszi, p. Szakdolgozat. 88. Ht 338 T 14 Tájékozató a Pest megyei lakossági szolgáltatásokról. Budapest: Lapkiadó Vállalat, [1985]. 406 p. Dunakeszi: p

36 89. Ht 347 D 96 Dunakeszy [!Dunakeszi] helységh urbáriuma és tabellája, p. Másolat a Pest Megyei Levéltár, Vác IV. 1-h anyagáról. 90. Ht 350 B 59 Beszámoló a Dunakeszi Városi Tanács VB. tevékenységérõl. Dunakeszi: Városi Tanács, , [6] p. Beszámoló a Dunakeszi Városi Tanács 1977/78. évi eredményeirõl. 91. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok, I-III. Budapest: Pest Megyei Levéltár, (Pest megyei levéltári füzetek) 1. [köt..], , [1] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 27.) Alag: p. 23., 29., 112., 115., 118., 135., 356. Guba-hegy: p Keszi: p. 23., 29., 86., 112., 115., 118., 135., 175. Dunakeszi: p. 30., 220., 232., 343., 354., 356. Sárfû völgy: p. 23., 112., 115., 118., [köt..], , [2] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 29.) 35

37 Alag: p Dunakeszi: p. 82., 105., 127., 129., 179., 207., 232. Sárfû: p Szürkõ tanya: p [köt..], , [1] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 32.) Alag: p Dunakeszi: p. 30., 220., 232., 343., 354., 356. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti igazságszolgáltatási iratainak gyûjteménye. 92. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái, , I-V. Budapest: Pest Megyei Levéltár, [!1988]. (Pest megyei levéltári füzetek) 3. [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 10.) Dunakeszi: p [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 11.) Dunakeszi: p. 14., 18., 36., 43., 54., 67., 77., 98., 103., 122., 141., 165., 200., [köt..], , (1632, 1664, , 1698, 1702) p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 14.) Dunakeszi: p. 24., 30., 39., 41., 50., 52., , 68., 70. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti közgyûlési jegyzõkönyveinek gyûjteménye. 36

38 93. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái, , új sorozat, I-VII. Budapest: Pest Megyei Levéltár, (Pest megyei levéltári füzetek) 1. [köt..], 1712, p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 17.) Dunakeszi: p. 20., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 20.) Dunakeszi: p. 28., 48., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 21.) Dunakeszi: p. 18., 116., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 22.) Dunakeszi: p. 19., 25., , [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 23.) Dunakeszi: p. 91., 110., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 25.) Dunakeszi: p

39 7. [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 26.) Dunakeszi: p. 23., 107., 111., 115., 117., 121., , 132., 137., 139., 167. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti közgyûlési jegyzõkönyveinek gyûjteménye. 94. Ht 350 D 96 Dunakeszi. [Ünnepi tanácsülés Dunakeszi várossá nyilvánításának alkalmából]. Dunakeszi: Dunakeszi Városi Tanács MSZMP Városi Bizottsága, p. A tanácsülés témája: Dunakeszit ápr. 1-i hatállyal várossá nyilvánították. 95. Ht 350 D 96 Dunakeszi Városi Tanács és Szervei évi munkaterve. Dunakeszi: Városi Tanács, p. Kézirat. 96. Ht 350 E 77 Erdész Mihály: 75 éves a Dunakeszi Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Dunakeszi, p. Kézirat. A Dunakeszi Önkéntes Tûzoltó Egyesület közötti történetérõl. 38

40 97. Ht 350 T 87 Török Sándor: Tájékoztató jelentés Dunakeszi Nagyközségi tanács és szervei tevékenységérõl. Dunakeszi: Nagyközségi Tanács, , 4 p., [5] t. A tanácselnök beszámolója. Benne: Krima János: Kiegészítõ jelentés Dunakeszi Nagyközségi tanács és szervei tevékenységérõl, [13-16]. p. 98. Ht 350 T 87 Török Sándor: Várospolitika Dunakeszin. Az agglomerációs övezet sajátosságai. Dunakeszi, ism. lapsz. Kézirat. Dunakeszi elemzése Budapest agglomerációs övezetében. 99. Ht 355 C 78 Csoma Attila: A Dunakeszi Nemzetõrség története az os forradalomban. [Dunakeszi], [1997]. 11 p. Kézirat. Az 1956-os forradalom helyi vonatkozásai és Dunakeszi Nemzetõrség története Ht 355 Z 11 Zachar József: Dunakeszi és a sorsfordító Dunakeszi: [Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola], [15] p. Különlenyomat a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola évi évkönyvébõl. 39

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 5/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2014. június 19. 09:47 óra Az elektronikus

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

XV. 44. Digitális adathordozók levéltári gyűjteménye

XV. 44. Digitális adathordozók levéltári gyűjteménye XV. 44 Digitális adathordozók levéltári gyűjteménye 1989 2011 Terjedelem: 0,50 fm (+0,07 fm másolat), 73 tok (+10 tok másolat), 73 raktári egység (+10 másolat) Raktári hely: VVL, Kutatóterem; másolatok:

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben