UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN"

Átírás

1 UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN HASZNÁLATI UTASÍTÁS Wilker Kft H-2600 Vác Diadal tér. 2. Tel:

2 Ajánlott az alábbi információk részletes tanulmányozása, a kazán megbízható és rendeltetésszer ű használatának érdekében. 1. Rendeltetés Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazán nagyüzemi épületek fű tésére szolgál (üzletek, autó szervizállomások, csarnokok, raktárépületek, épül ő házak beltéri munkálatai során, állat,- mezőgazdasági épületek, pincék, garázsok stb ), központifű téses rendszer nélkül. A kazán üzemeltethet ő ásványi és növényi olajokkal úgy, mint motor,- és fűtőolajak, hajtóm ű és hidraulikus folyadékok, HBO I, II és III olajok maximum 6.00 mm2/ s os kinematikus viszkozitással, 20 C-on. NE HASZNÁLJ HAJTÓMŰ OLAJAKAT, MERT OLYAN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK, AMELYEK KÁROS HATÁSSAL LEHETNEK A KAZÁN MŰKÖDÉSÉRE! 2. Környezeti feltételek tároláshoz Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazánt rendeltetésszer ű tárolásához az alábbi feltételeknek kell eleget tenni: Hőmérséklet biztosítása: C között Viszonylagos páratartalom 5% 85% Nyomás 800 hpa 1200 hpa Portalan hely Kémiai szennyeződésmentes környezet 3. A működéshez szükséges környezeti feltételek Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazánt rendeltetésszer ű mű ködéséhez az alábbi feltételek szükségesek: Hőmérséklet biztosítása 0 30 C között Viszonylagos páratartalom 5% 85% Nyomás 800 hpa 1200 hpa Környezeti hatások elleni védelem szintje IP65 A helyiség, ahol a gépet használni kívánják, jól szellőztethet ő legyen 4. A szabályzó sajátosságai Az elektromos feszültség a kazán teljesítményének beállításánál 22 kw és 30 kw érték között van Védelem a túlmelegedés ellen Védelem az olaj kifröccsenése ellen (a kazánon) Automatikus memória beállítás áramkimaradás esetére

3 5. Biztonsági szempontok Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazánt 230 V-al és 50 Hz váltakozó árammal kell ellátni. Egy olvadó biztosítékkal együtt be van építve a szabályzó modulba (1 A 250 V). Ennek a biztosítéknak a cseréjét csak akkor lehet elvégezni, ha azt a külső áramellátástól függetlenítjük (230 VAC 50 Hz). Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazán két bi-metál érzékelő vel van felszerelve, amely a gép biztonságos és gazdasági üzemelését garantálja. A bi metál érzékel ő, amely az égéstérben van elhelyezve az érintkező k bezárásával reagál, amikor a kazán hőmérséklete 40 C fölé emelkedik és akkor nyitja meg újra ő ket, amikor 35 C alá süllyed a hő mérséklet. Vészhelyzet esetén (túlmelegedés, olaj kifröccsenés) a processzor ellenőrzi a bi-metál érzékel ő által leadott jelet és kapcsolatba lép a kivezet ő ventillátorral addig, amíg a kazán le nem hűl 35 C alá. A második bi-metál érzékel ő a ventillátor közelében található. Határértéke 90 C. A kapcsoló nyílásai akkor nyílnak meg ha a hő mérséklet eléri a fenti határértéket, ez azt eredményezi, hogy a kazán azonnal átkapcsol túlfűtöttség üzemmódba (ahogyan a 8- as képnél látod a kézikönyvben). A kazán egy súlyérzékelő vel is fel van szerelve, amely a túlfolyó tartály alatt helyezkedik el. A tartály töltésére a kazán azonnal átkapcsol túlfolyás üzemmódba (ahogyan a 8-as képnél látod a kézikönyvben). A szabályzó panel összekapcsolása a rendszer többi elemével (érzékelő vel, szivattyúval, ventillátorral) a gyárban történik. Biztonsági okokból semmilyen beavatkozás nem engedélyezett a kazán szabályzójának tokba zárt és lepecsételt alkatrészeihez vagy az összeköttetésekhez normális mű ködés közben. Bármilyen illetéktelen személy beavatkozása áramütést eredményezhet (230 VAC, 50 Hz) ugyanúgy, mint égési sérülést. 6. Az egység felépítése SZABÁLYZÓ MODUL

4 1. Kép. Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazán metszete Jelmagyarázat: T40 Bi-metál kazán hőmérsékletérzékelő T100 Bi-metál biztonsági szenzor (STB OVF Túlfolyás figyelő MP Szivattyú/Pumpa 48 W (230 VAC, 50 Hz) MW Ventillátor 35 W (230 VAC, 50 Hz), 1000 m3/h kivezet ő KB Billentyűzet D1 Kazán túlmelegedési jelző D2 Tartály túltöltési jelző D3 Szivattyú/pumpa motor fordulatsebesség jelző D4 Kazán ki/bekapcsolás jelző 2. Kép. A kazán szabályzója (össze)kapcsolása Kazán termosztát Biztonsági termosztát (STB) Túlfolyás figyelő HP 125 szabályzó Ventillátor Szivattyú 230 V, 50 Hz 7. Az egység beüzemelése

5 - Mindenféle helyi elő írásokat beleértve a belföldi és európai szabványokat, be kell tartani, amikor beállítjuk az egységet. - Hozd vízszintbe. Ahhoz, hogy ellenő rizhessük, hogy a kazán valóban vízszintes helyzetben van, az égés tálcát az égéstér alsó részében kell elhelyezni majd egy kis olajat kell rálocsolni. Az olajnak pontosan a tálca közepén kell maradni. - Installáld a huzatstabilizátort a cső ben, amely az égéstérhez van kötve ahhoz, hogy garantálhassuk a folyamatos szellőztetést a kazán működése közben. - Ahhoz, hogy biztosítsuk az optimális szellő zést, építsünk be egy legalább hat méter magas hőmérsékletet bíró függőleges csövet ( alumíniumból nem készültet) - Ellenő rizd, hogy nincs e hézag az illesztéseknél. Ha szükséges, akkor orvosold szigetel ő szalaggal. - Győződj meg arról, hogy a tűztálca az égéstér közepén helyezkedik el - Helyezd el a föls ő gyűrűt a tűztér bels ő felében egy fúvókával, úgy hogy felfelé nézzen a gyűr ű. Az utánéget ő henger (forró leveg ő cs ő) ezen lesz majd beállítva - Ellenő rizd az áramot ( V/50 Hz) és csatlakoztasd a kazánt az áramellátóhoz. Sem a ventillátornak, sem pedig a szivattyúnak nem kell még mű ködnie, mert még a kazán nem üzemel és nem termelődik h ő. - Gyulékony anyagokat csak tisztes távolságra helyezz el Ugyanabban a helyiségben vagy szobában működ ő kivezet ő ventillátorok működésükben zavarhatják egymást. A kéménycs ő beállítása A kéményrendszert pontosan be kell állítani, hogy garantálhassuk a helyes mű ködést. Az alábbi javaslatok követendőek a beállításnál: - Minimum csőátmér ő: 150 mm - Ellenőrizd a hézagokat a kémény elemeinek illesztésénél - Minimum kémény magasság: 6 m - A kéményt belülről szigetelni kell (dupla fal) -A szél mindenfelő l szabadon elérheti a kémény nyílását (a kéménycs ő vége a tet ő fölött kell, hogy legyen) - Amennyiben lehetséges, a kémény összes eleme függő leges helyzetben legyen, a vízszintes részeket, ha egy mód van rá kerüljük, amennyiben szükséges hajlatokat beépíteni (például két hajlatot, hogy a csövet átvezessük a falon vagy ablakon) úgy a maximális szög 45 legyen, és a minimális kéménymagasság pedig 7 m A minimum kémény huzat 16 Pa legyen a nominális h ő szabályozásnál Az egység nem fog az általános füst kivezet ő rendszerhez csatlakozni MEGJEGYZÉS A kéménycs ő vízszintes elemeinek kerülése ajánlott a füst elvezetési rendszer szempontjából. Ahhoz, hogy garantálhassuk a gázok akadálytalan kijutását, a cső hajlata ne legyen nagyobb 45 nál. A kémény nyílása magasabban kell, hogy legyen, mint a tet ő legmagasabb pontja. A mennyezeteken, falakon vagy háztető n keresztül való átvezetésnél szigetelésre van szükség, hogy elkerülhessük a tű zveszélyt. Mindenhol ajánlott a kettős szigetelés ű kéménycs ő ahol kölcsönhatás léphet fel, ugyanúgy az épület küls ő részén is, ahhoz hogy garantálhassuk az elégséges huzatot, hogy megelőzhessük a kondenzációt.

6 Semmilyen anyag ne legyen a kazán közelében, beleértve a nem gyúlékony anyagokat is. Folyamatosan jól szellőtethet ő, kell hogy legyen (a helyiség), ez szükséges a megfelel ő égéshez. 3. kép Kémény rendszer

7 8. Az egység működésének leírása Szabályzó Panel Az univerzális olajfűtés ű HP-125 kazán szabályzó négy darab gombbal felszerelve, amely lehetővé teszi a kezel ő számára, hogy szabályozza a kazán mű ködését. Továbbá van négy darab led dióda, amely jelzi az egység működését. A kazán túlfűtöttségi jelzője (STB termosztát) + Túlfolyás tálca túltöltöttség jelzője A kazán hatékonyság szabályzók - A szivattyú működési jelzője A kazán Be/ON kapcsolója A kazán készenléti jelzője KI/OFF kapcsoló kijelzője 4.kép Az univerzális olajkazán szabályzó monduljának előlap nézete Az alábbiak a gép működésének sajátosságai Stop Begyújtás/izzítás Működés Lekapcsolás Túlfűtöttség Tartály túltöltés A gép felkészült a működésre A kezdeti működési szakasz Normális működési szakasz Az egység kikapcsolása Vészhelyzet esetén kikapcsolás Vészhelyzet esetén kikapcsolás

8 A h ő nyerése az olaj magas fokon való melegítésével nyert gáz elégetésével keletkezik. A (Stop) szakasznál az egység a készenlét állapotában van, amikor a dugót az áramhálózathoz csatlakoztatjuk. Ilyenkor még nem termelődik h ő és a szivattyú, illetve a ventillátor sem mű ködik. A Start gomb megnyomásával világítani kezd a zöld dióda és a kazán kapcsolója a begyújtáshoz/izzításhoz. Ha a kazán felmelegedett 40 C fokra, az égőtérben található termosztát érintkező k bezárulnak és a szivattyú és a ventillátor dolgozni kezdenek. Ezt a kontroll panelen lév ő sárga led dióda kigyulladása jelzi. A hideg kazán esetében kisebb mennyiség ű olaj szükséges, a gépnek az els ő fázisban legalább harminc percig kell működnie (ezt a kontroll panelen lév ő - jel jelöli, a sárga dióda alacsonyabb tartományban világít). Ezen a ponton a pumpa körülbelül 1.85 kg/h mennyiség ű olajjal látja el a kazánt. Harminc perc után, a második szakasz veszi kezdetét, (ezt a kontroll panelen lév ő + jel jelöli, a sárga dióda magasabb tartományban világít). Amikor ez a második szakasz veszi kezdetét, a kazán körülbelül 2.55 kg/h mennyiség ű olajjal van ellátva. A kazán lekapcsolásához a Stop gombot kell használni a kontroll panelen. A pumpa abban a pillanatban leáll (a sárga és zöld fények kialszanak a panelen). A kivezet ő ventillátor továbbra is dolgozik, amíg a hő mérséklet 35 C alá nem csökken (Shutdown). Ahogy a hő mérséklet eléri a 35 C alattit, a kazán visszatér a Stop állásba. A kazán magától is leállhat az alábbi esetekben: - Az égőtér túlmelegedése esetén - Túlfolyás A túlmelegedés jelzést a bi-metál szenzor küldi, amely a ventillátor közelében helyezkedik el. A érintkezők nyílása jelzi a hő mérséklet rendkívüli határértékét. A szabályzó rendszer leállítja a pumpát (a pumpa működését jelz ő sárga fény kialszik) és a túlmelegedés állapotát pedig a szabályzó panelen lév ő piros fény mutatja. A kivezető ventillátor továbbra is dolgozik, amíg a hő mérséklet 35 C alá nem csökken (Shutdown). Ahogy a hőmérséklet eléri a 35 C alattit, a kazán visszatér a Stop állásba. A Stop szakasz átkapcsolásánál (még akkor is, amikor már leállt és az áramellátásba visszakapcsolódott) a túlmelegedés jelzése fennmarad. Annak érdekében, hogy a túlfű töttségi jelzést töröljük és visszatérhessünk normális működési rendbe, meg kell várni, míg a kazán teljesen lehű l (a ventillátor is kikapcsol) aztán meg kell nyomni a gombot, amely a bi-metál szenzor foglalatán található. Ha ez megtörtént, a Stop gombot be kell nyomni, amely a led dióda túlfűtöttség jelző gombjának kikapcsolását eredményezi majd. A kazán ekkor újraindítható. A túlfolyás jelzést a mechanikus szenzor küldi, amely a túlfolyás tartály alatt található. Az érzékelő k kinyílása jelzi a tartály (túl)telítettségét. Ugyanekkor a pumpa leáll és a pumpa működését jelz ő led dióda (a sárga) kialszik. A piros led dióda kigyullad, jelezve, hogy túltelítettség lépett fel. A kivezet ő ventillátor továbbra is dolgozik, amíg a hőmérséklet 35 C alá nem csökken (Shutdown). Ahogy a hő mérséklet eléri a 35 C alattit, a kazán visszatér a Stop állásba. A túlfolyás tartályt ki kell üríteni és a Start gombot be kell nyomni. Ez azt fogja eredményezni, hogy a piros led dióda túlfolyás jelző je ki fog aludni. A kazán újraindítható.

9 5. kép A véd ő felszerelések elhelyezkedése a kazánon: 1. Égőtér termosztát 2. Túlmelegedés elleni védelem 3. Túlfolyás elleni védelem 9. A kazán működése FIGYELEM! OLAJAT TÖLTENI A KAZÁNBA ÉS MEGGYÚJTANI AMÍG AZ ÉGŐ TÉR VAGY AZ ÉGÉS TÁLCA MELEG SZIGORÚAN TILOS! MINDIG VÁRD MEG, AMÍG

10 TELJESEN LEHŰ L A KAZÁN LEMEZ. E TANÁCS BE NEM TARTÁSA ELLENŐRZETLEN (GŐ ZT) ÉS ÉGÉST EREDMÉNYEZHET! Az egység beindítása A beindítás során a kazán áthalad különböz ő működési szakaszokon, attól függő en hogyan lett a kezel ő által beállítva, és az információ alapján, amelyet az érzékelő k közvetítenek a szabályzó rendszernek. - Amennyiben szükséges, a vizet le kell engedni az üzemanyagtartályból, majd fel kell tölteni olajjal. - Helyezd be a kábeldugót a konnektorba (230 V 50 Hz). - Emeld fel a kazán fels ő részén lév ő burkot és távolítsd el az égő tér fedelét. Távolítsd el a hengert és a gyűrű t (ha szükséges, óvatosan tisztítsd meg az égés tálcát és az alját, ugyanúgy, mint az egész égőteret, beleértve a vezetőhüvelyeket és a gyűrűket). - Ellenőrizd, hogy az égőtálca lehűlt e és tisztítsd meg, majd tölts rá kb. 250 ml fűt ő vagy üzemanyag olajat. - Gyújts meg egy darab papírt, majd dobd be az égőtérbe. - A gyűrűt és a hengert, csatlakoztasd az égőtér fedelét és csukd be a fels ő a kazán fels ő házát/borítását - Nyomd meg a Start gombot a kontroll panelen (a zöld led diódának fel kell gyulladnia) - Körülbelül tíz-tizenöt perc után, a szoba hőmérsékletétől függő en, az üzemanyag pumpa és a ventillátor mű ködésbe lép. Ugyanakkor, a sárga led dióda, amely a pumpa működését jelzi, fel kell, hogy gyulladjon. A kazán az els ő szakaszban csökkentett/alacsony teljesítménnyel (22 kw, égés1.85 kg/h) megkezdi mű ködését. Ebben a fázisban talán ez (teljesítmény) lesz jellemz ő. A második szakaszban, megemelt teljesítménnyel (30 kw, égés 2.55 kg/h), mű ködhet (a + lehet állítani) harminc perccel a kazán beindítása után. Minden alkalommal, amikor mű ködés közben megnyomjuk a Stop illetve a Start gombot, más égési intenzitásba kezd/vezet. A gép kikapcsolása Nyomd meg a Stop gombot a kontroll panelen (a sárga led dióda kialszik). A pumpa leáll az üzemanyag égő tér tálcára való adagolásában. A ventillátor folytatja működését, míg a kazán le nem hűl. Semmilyen esetben sem szabad az áramellátást megszüntetni, amíg a ventillátor dolgozik. Meg kell várni amíg, a kazán teljesen lehű l. A kazán leállítása automatikusan történik. Tudnunk kell, hogy a vas lemez a kazán kikapcsolása

11 után is egy ideig még magasabb hőmérséklet ű lesz (a környezet hőmérsékletétő l függ) és a kazán nem indítható újra, amíg az le nem hűl. 6.kép Kazán struktúrája

12 1. Olajtálca 2. Gyűrű 3. Égéstér 4. Henger 5. Üzemanyag tartály 6. Szivattyú és szabályzó 7. Olaj ellátó cső 8. Égéstér fedele Kezelés A kazán nem igényel túl sok karbantartási munkát. A gyártó tanácsait követve garantálható a megbízható és biztonságos működés. - Tisztítsd ki az égőtálcát és az égőtér elemeit (hengerfej, gyűr ű és a tet ő) naponta. - Ellenőrizd a túlfolyó csövet (az égéstér alsó részen lév ő cs ő közvetlenül az túlfolyás tartály mellett) és tisztítsd meg, ha szükséges. - Tisztítsd meg az ég ő alját az égőtérben (az égő tálca alatti egységet) legalább egyszer egy héten. - Ellenőrizd, hogy a leveg ő beöml ő nyílások az égőtér alsó és fels ő részén nincsenek e eltömődve. - Tisztítsd meg az égéstálca olajellátását biztosító csövét legalább egyszer egy héten. A maximum működési id ő, amelyet tisztítás nélkül érhetünk el az 7-14 óra (attól függ, hogy mennyi olajat használtunk el a fűtéshez). - Tisztítsd meg az olajtartályt és az olaj szivattyú szűrőjét a fűtési szezon alatt. - Ha a kazánt nem használjuk hosszabb ideig, akkor az égő teret és a napi tartályt óvatosan meg kell tisztítani és vonjuk be egy vékony olajréteggel, hogy ez megvédje az esetleges rozsdásodástól. SZEZONÁLIS ÁTVIZSGÁLÁS, HOZZÁÉRT KARBANTARTÁS Ő AJÁNLOTT

13 7. kép Égéstér. 10. Javítás Az alábbi lista talán segítségedre lesz, hogy be tud azonosítani a hibát, amely a kazán leállását okozhatja. A hiba elhárítása általában egyszer ű. A leggyakrabban elő forduló hibákat az alábbiakban felsorakoztattuk. A számok a lehetséges hibákat jelölik. FIGYELEM! A dugót el kell távolítani a konnektorból, mielő tt bármilyen hibaelhárítással próbálkoznánk! HIBA OKOK A szivattyú nem indul be és a szivattyú működésének jelzője nem gyullad ki/világít A láng kialszik, de a szivattyú továbbra is dolgozik, Az égőtér morajlik Korom jelenik meg az égőtérben, illetve a kéményben Elégetlen olaj marad az égőlemezen , vagy túlságosan is sok kezdetnél Sorszám Hiba Megoldás 1 Nincs áram (alatt) Ellenő rizd, hogy a dugó benne van a konnektorban, továbbá a kábelt 2 Víz vagy üledék van a tartályban Tisztítsd ki a tartályt és a filtert

14 3 A szivattyú motorja nem működik 4 A motor és a szivattyú nem működik/üzemel 5 Az üzemanyag cs ő el van tömő dve, az olaj a visszavezet ő csövön visszakerül a tartályba 6 A szivattyút ellenőrző termosztát nem éri el a kívánt hőmérsékletet 7 Túlfolyás védelmi elem tele van 8 Az STB (ellenőrző termosztát) nem mű ködik rendesen vagy egyáltalán nem működik 9 Elégtelen levegő ellátás az égéshez 10 Helytelen huzat/szellőztetés 11 A kémény huzata túl erő s vagy nagyon változékony Ellenő rizd az STB-t (termosztát) és a túlfolyás védelmet Az üzemanyag túl sűr ű vagy túlságosan hideg. Lazítsd föl üzemanyag olajjal Ellenő rizd a szivattyút ellenőrző termosztátot, ha szükséges cseréld ki Ellenő rizd a motort és győző dj meg arról, hogy a szivattyú nem piszkos belülről Ellenő rizd az az STB-t (termosztát) és a túlfolyás védelmet Tisztítsd meg az üzemanyagcsövet, ha szükséges cseréld ki Várd meg, míg lehű l a kazán és indítsd újra Cseréld ki a termosztátot Tisztítsd ki Állítsd be újra a termosztátot Cseréld ki Tisztítsd ki az égő tartály nyílásait Ellenő rizd a szellőztet ő /ventillátor helyes működését Ellenő rizd, hogy a kéménycs ő a szerint lett e összeszerelve, ahogyan a A kéménycs ő beállítása részben javasoltuk Amennyiben szükséges tisztítsd ki Állítsd be huzat/szellőztető stabilizálót és minimum 2 mm W.C (16 Pa)

15 12 A kémény huzata túl gyenge értéket állíts be Ellenő rizd az összes illesztést Csökkents le a hajlatok számát Szélesítsd ki a kéményt Szigetelt körbe a kéményt az épületen kívül Tanulmányozd a kéménycsőrő l szóló információkat a használati utasításban TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK Minimális hőkiadás kw 22 Maximális hőkiadás kw 30 Minimum olaj felhasználás Kg/h 1,85 Maximális olaj felhasználás Kg/h 2,55 Meleg levegőáramlás M 1,000 Elektromosság ellátás V/Hz 230/50 Áram igény A 0,6 Kémény csatorna átmérője Mm 150 Szélesség Cm 85 Magasság C 137 Hosszúság Cm 54 Súly Kg 90 EN 1 Típus: HP Távolság gyúlékony anyagoktól: 140 cm Felszereltségi osztályzat: 5 Hőbesorolás: 30 kw Üzemanyag típusa: Fűtőolaj Elektromos

16

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás:

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás: Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró buborékok

Részletesebben

AT8502D FORRASZTÓÁLLOMÁS KÉZIKÖNYV

AT8502D FORRASZTÓÁLLOMÁS KÉZIKÖNYV AT8502D FORRASZTÓÁLLOMÁS KÉZIKÖNYV Az Atten AT8502D egy intelligens digitális forrasztó állomás és Forró levegős kiforrasztó állomás egy készülékben. Könnyen kezelhető, tartós, hosszan tartó használatra

Részletesebben

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Használati Útmutató. VITO 30/50/80-as. Olajszűrő készülékhez

Használati Útmutató. VITO 30/50/80-as. Olajszűrő készülékhez Használati Útmutató VITO 30/50/80-as Olajszűrő készülékhez 1. Biztonsági szabályok 1.1. Személyes Biztonság Soha ne működtesse a készüléket szűrőbetét nélkül! Amikor a készülék működik, ne érjen a mozgó

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

Cikkszám: 091096. Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 NU_091096_000_12032014_DIAGNOSTIKA_HU

Cikkszám: 091096. Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 NU_091096_000_12032014_DIAGNOSTIKA_HU Cikkszám: 091096 Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 A B C HIBA Ha a berendezés nem kapcsol be, vagy a kijelző működés közben kikapcsol Ha a berendezés bekapcsolásakor, vagy működés közben a kijelzőn megjelenik

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL A berendezés leírása A NARDI WA-G egy 2 bar nyomásra tervezett 3 huzagú gázcsöves kazán (melyből 2 a hőcserélőben van), max. 110 ºC melegvíz

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Szerelési utasítások. devireg 316

Szerelési utasítások. devireg 316 HU Szerelési utasítások devireg 316 A devireg 316 DIN sínre szerelhető, 52 mm magas termosztát, amelynek felhasználási területe szobahőmérséklet, padlóhőmérséklet, szellőztetés vagy hűtés szabályozása,

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Telestart T100 HTM Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Általános tudnivalók Tisztelt Webasto Ügyfelek! Köszönjük, hogy Webasto termék vásárlása mellett döntött. Feltételezzük, hogy a Telestart

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása 12-Cameo2-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2005-2006. BCS Hungary Kft. 2 Tartalom Tartalom...3 1. A készülék felépítése, részei...4 2.

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! : Az eszközben lévő optikai modul segítségével lehetőség van a sugarak +/- 90 vízszintes és a +/- 5 függőleges irányú állítására!

FIGYELMEZTETÉS! : Az eszközben lévő optikai modul segítségével lehetőség van a sugarak +/- 90 vízszintes és a +/- 5 függőleges irányú állítására! INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX 1. A biztonságos telepítéshez Ez a telepítési útmutató információkkal ellátott és alapvető telepítési veszélyeket tartalmaz ennek az eszköznek a biztonsági módjában és a karbantartásakor

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i.

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK IDRABAGNO 13-17 e.s.i. Beretta kazánok 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS BIZTSÁGI ELŐÍRÁSOK Ez a használati utasításokat tartalmazó füzet a termék elválaszthatatlan részét képezi: mindig győződjön

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5100A Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

G L A M O X. elektromos fűtőpanel felhasználói kézikönyv

G L A M O X. elektromos fűtőpanel felhasználói kézikönyv G L A M O X elektromos fűtőpanel felhasználói kézikönyv Köszöntő, elérhetőségeink Garanciális tudnivalók Felszerelés, beüzemelés Direktbekötés / Biztonsági és elhelyezési irányelvek Méret- és teljesítmény

Részletesebben

Használatba vétel előtti tájékoztató

Használatba vétel előtti tájékoztató Használatba vétel előtti tájékoztató - A készüléket használata gyermekek részére 8 éves kor felett lehetséges. Tisztítás és felhasználói karbantartást kizárólag 18 éven felüli személy végezheti. - A készülék

Részletesebben

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 Hajtogatógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Üzemmód automatikus papíradagolás 5) Hajtogatási

Részletesebben

DANA mini viaszolvasztó

DANA mini viaszolvasztó Cikkszám : 104422 DANA mini viaszolvasztó A DANA mini viaszolvasztó egy rozsdamentes acélból készült kör alakú tartály, lyukasztott alsó résszel. Automatikusan és finoman szétválasztja a mézet a viasztól,

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IL-REF20H mozgásérzékelős LED reflektorhoz www.inlightled.hu Bevezetés A passzív, infravörös érzékelővel ellátott LED reflektor érzékeli a mozgást, valamint a testhőmérsékletet.

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 316 Elektronikus termosztát www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions. (Directive

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék GYCO Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Műszaki adatok Termékkód Elem Működési áramerősség Riasztási áramerősség Érzékelt gáz

Részletesebben

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM)

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) Használati útmutató HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) A készülék használata elıtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót 1 A termék jellemzıi és technikai adatai A termék jellemzıi

Részletesebben

PANINI GRILL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PANINI GRILL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PANINI GRILL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom 1 Bevezetés... 3 1.1 A készülék biztonsági eszközei... 4 1.2 A készülék leírása... 4 1.3 A készülék részei... 4 2 Technikai adatok... 5 3 Csomagolás...

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Tz1,7 tűzzománc kemence

Tz1,7 tűzzománc kemence Tz1,7 tűzzománc kemence Tz1,7 kemence Kemence 1 év garanciával. hobbytechnika@t-online.hu Tel: 0634 340914, 06205949442 Kemence leírása Az elektromos tűzzománc kemence alkalmas: tűzzománcozásra, ezüst

Részletesebben

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Vezérlés beüzemelése: A vezérlés bekapcsolása után a kijelző alap állapotba kerül. A kijelző 4x20 karaktert képes megjeleníteni. A vezérlés alapbeállítása

Részletesebben

DecoFlame tűztér leírása

DecoFlame tűztér leírása DecoFlame tűztér leírása A DecoFlame vízteres tűzterek szétszerelhetőek, és csak egy vízbekötési ponttjuk van. A radiátor és a hőcserélő teljesen öntöttvasból lett tervezve a füstelvezető pedig acéllemezből.

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

WorldSkills előválogató Mechatronika 2009. PLC feladat. 2009. március 4. - Gödöllő

WorldSkills előválogató Mechatronika 2009. PLC feladat. 2009. március 4. - Gödöllő WorldSkills előválogató Mechatronika 2009 PLC feladat 2009. március 4. - Gödöllő PLC feladat: Válogatóállomás beprogramozása Súlyozás (PLC feladatra kapható pont / összes pont): Feladatra adott maximális

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Használati útmutató 1 SKF LAHD 500-1000

Használati útmutató 1 SKF LAHD 500-1000 Használati útmutató 1 SKF LAHD 500-1000 TARTALOMJEGYZÉK 1 ALKALMAZÁSOK 3 2 LEÍRÁS 3 3 MŰSZAKI ADATOK 4 4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 4 4.1 Beszerelés 4 5 KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS 7 5.1 Karbantartás 7 5.2

Részletesebben

Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132

Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132 HU Szerelési utasítások devireg 130, 131 és 132 Tartalom: 1. Felhasználási lehetőségek és beállításaik 2. Szerelési utasítások. a. devireg 130 és 132-es típusok érzékelőinek szerelése b. A termosztát elhelyezése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére! A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA Leírás telepítő szakemberek részére! ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A Sun Power berendezés a 24 V-os Telcoma automatizációk mozgatására lett tervezve, szükségtelenné téve a 230

Részletesebben

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INDUKCIÓS VITROLINE FŐZŐLAPOK KERÁMIA WOK 7320/200 7321/200 7322/200 Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy a FOSTER indukciós kerámialapot választotta. Ahhoz, hogy többet

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben