UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN"

Átírás

1 UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN HASZNÁLATI UTASÍTÁS Wilker Kft H-2600 Vác Diadal tér. 2. Tel:

2 Ajánlott az alábbi információk részletes tanulmányozása, a kazán megbízható és rendeltetésszer ű használatának érdekében. 1. Rendeltetés Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazán nagyüzemi épületek fű tésére szolgál (üzletek, autó szervizállomások, csarnokok, raktárépületek, épül ő házak beltéri munkálatai során, állat,- mezőgazdasági épületek, pincék, garázsok stb ), központifű téses rendszer nélkül. A kazán üzemeltethet ő ásványi és növényi olajokkal úgy, mint motor,- és fűtőolajak, hajtóm ű és hidraulikus folyadékok, HBO I, II és III olajok maximum 6.00 mm2/ s os kinematikus viszkozitással, 20 C-on. NE HASZNÁLJ HAJTÓMŰ OLAJAKAT, MERT OLYAN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK, AMELYEK KÁROS HATÁSSAL LEHETNEK A KAZÁN MŰKÖDÉSÉRE! 2. Környezeti feltételek tároláshoz Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazánt rendeltetésszer ű tárolásához az alábbi feltételeknek kell eleget tenni: Hőmérséklet biztosítása: C között Viszonylagos páratartalom 5% 85% Nyomás 800 hpa 1200 hpa Portalan hely Kémiai szennyeződésmentes környezet 3. A működéshez szükséges környezeti feltételek Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazánt rendeltetésszer ű mű ködéséhez az alábbi feltételek szükségesek: Hőmérséklet biztosítása 0 30 C között Viszonylagos páratartalom 5% 85% Nyomás 800 hpa 1200 hpa Környezeti hatások elleni védelem szintje IP65 A helyiség, ahol a gépet használni kívánják, jól szellőztethet ő legyen 4. A szabályzó sajátosságai Az elektromos feszültség a kazán teljesítményének beállításánál 22 kw és 30 kw érték között van Védelem a túlmelegedés ellen Védelem az olaj kifröccsenése ellen (a kazánon) Automatikus memória beállítás áramkimaradás esetére

3 5. Biztonsági szempontok Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazánt 230 V-al és 50 Hz váltakozó árammal kell ellátni. Egy olvadó biztosítékkal együtt be van építve a szabályzó modulba (1 A 250 V). Ennek a biztosítéknak a cseréjét csak akkor lehet elvégezni, ha azt a külső áramellátástól függetlenítjük (230 VAC 50 Hz). Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazán két bi-metál érzékelő vel van felszerelve, amely a gép biztonságos és gazdasági üzemelését garantálja. A bi metál érzékel ő, amely az égéstérben van elhelyezve az érintkező k bezárásával reagál, amikor a kazán hőmérséklete 40 C fölé emelkedik és akkor nyitja meg újra ő ket, amikor 35 C alá süllyed a hő mérséklet. Vészhelyzet esetén (túlmelegedés, olaj kifröccsenés) a processzor ellenőrzi a bi-metál érzékel ő által leadott jelet és kapcsolatba lép a kivezet ő ventillátorral addig, amíg a kazán le nem hűl 35 C alá. A második bi-metál érzékel ő a ventillátor közelében található. Határértéke 90 C. A kapcsoló nyílásai akkor nyílnak meg ha a hő mérséklet eléri a fenti határértéket, ez azt eredményezi, hogy a kazán azonnal átkapcsol túlfűtöttség üzemmódba (ahogyan a 8- as képnél látod a kézikönyvben). A kazán egy súlyérzékelő vel is fel van szerelve, amely a túlfolyó tartály alatt helyezkedik el. A tartály töltésére a kazán azonnal átkapcsol túlfolyás üzemmódba (ahogyan a 8-as képnél látod a kézikönyvben). A szabályzó panel összekapcsolása a rendszer többi elemével (érzékelő vel, szivattyúval, ventillátorral) a gyárban történik. Biztonsági okokból semmilyen beavatkozás nem engedélyezett a kazán szabályzójának tokba zárt és lepecsételt alkatrészeihez vagy az összeköttetésekhez normális mű ködés közben. Bármilyen illetéktelen személy beavatkozása áramütést eredményezhet (230 VAC, 50 Hz) ugyanúgy, mint égési sérülést. 6. Az egység felépítése SZABÁLYZÓ MODUL

4 1. Kép. Az univerzális olajfűtés ű HP 125 kazán metszete Jelmagyarázat: T40 Bi-metál kazán hőmérsékletérzékelő T100 Bi-metál biztonsági szenzor (STB OVF Túlfolyás figyelő MP Szivattyú/Pumpa 48 W (230 VAC, 50 Hz) MW Ventillátor 35 W (230 VAC, 50 Hz), 1000 m3/h kivezet ő KB Billentyűzet D1 Kazán túlmelegedési jelző D2 Tartály túltöltési jelző D3 Szivattyú/pumpa motor fordulatsebesség jelző D4 Kazán ki/bekapcsolás jelző 2. Kép. A kazán szabályzója (össze)kapcsolása Kazán termosztát Biztonsági termosztát (STB) Túlfolyás figyelő HP 125 szabályzó Ventillátor Szivattyú 230 V, 50 Hz 7. Az egység beüzemelése

5 - Mindenféle helyi elő írásokat beleértve a belföldi és európai szabványokat, be kell tartani, amikor beállítjuk az egységet. - Hozd vízszintbe. Ahhoz, hogy ellenő rizhessük, hogy a kazán valóban vízszintes helyzetben van, az égés tálcát az égéstér alsó részében kell elhelyezni majd egy kis olajat kell rálocsolni. Az olajnak pontosan a tálca közepén kell maradni. - Installáld a huzatstabilizátort a cső ben, amely az égéstérhez van kötve ahhoz, hogy garantálhassuk a folyamatos szellőztetést a kazán működése közben. - Ahhoz, hogy biztosítsuk az optimális szellő zést, építsünk be egy legalább hat méter magas hőmérsékletet bíró függőleges csövet ( alumíniumból nem készültet) - Ellenő rizd, hogy nincs e hézag az illesztéseknél. Ha szükséges, akkor orvosold szigetel ő szalaggal. - Győződj meg arról, hogy a tűztálca az égéstér közepén helyezkedik el - Helyezd el a föls ő gyűrűt a tűztér bels ő felében egy fúvókával, úgy hogy felfelé nézzen a gyűr ű. Az utánéget ő henger (forró leveg ő cs ő) ezen lesz majd beállítva - Ellenő rizd az áramot ( V/50 Hz) és csatlakoztasd a kazánt az áramellátóhoz. Sem a ventillátornak, sem pedig a szivattyúnak nem kell még mű ködnie, mert még a kazán nem üzemel és nem termelődik h ő. - Gyulékony anyagokat csak tisztes távolságra helyezz el Ugyanabban a helyiségben vagy szobában működ ő kivezet ő ventillátorok működésükben zavarhatják egymást. A kéménycs ő beállítása A kéményrendszert pontosan be kell állítani, hogy garantálhassuk a helyes mű ködést. Az alábbi javaslatok követendőek a beállításnál: - Minimum csőátmér ő: 150 mm - Ellenőrizd a hézagokat a kémény elemeinek illesztésénél - Minimum kémény magasság: 6 m - A kéményt belülről szigetelni kell (dupla fal) -A szél mindenfelő l szabadon elérheti a kémény nyílását (a kéménycs ő vége a tet ő fölött kell, hogy legyen) - Amennyiben lehetséges, a kémény összes eleme függő leges helyzetben legyen, a vízszintes részeket, ha egy mód van rá kerüljük, amennyiben szükséges hajlatokat beépíteni (például két hajlatot, hogy a csövet átvezessük a falon vagy ablakon) úgy a maximális szög 45 legyen, és a minimális kéménymagasság pedig 7 m A minimum kémény huzat 16 Pa legyen a nominális h ő szabályozásnál Az egység nem fog az általános füst kivezet ő rendszerhez csatlakozni MEGJEGYZÉS A kéménycs ő vízszintes elemeinek kerülése ajánlott a füst elvezetési rendszer szempontjából. Ahhoz, hogy garantálhassuk a gázok akadálytalan kijutását, a cső hajlata ne legyen nagyobb 45 nál. A kémény nyílása magasabban kell, hogy legyen, mint a tet ő legmagasabb pontja. A mennyezeteken, falakon vagy háztető n keresztül való átvezetésnél szigetelésre van szükség, hogy elkerülhessük a tű zveszélyt. Mindenhol ajánlott a kettős szigetelés ű kéménycs ő ahol kölcsönhatás léphet fel, ugyanúgy az épület küls ő részén is, ahhoz hogy garantálhassuk az elégséges huzatot, hogy megelőzhessük a kondenzációt.

6 Semmilyen anyag ne legyen a kazán közelében, beleértve a nem gyúlékony anyagokat is. Folyamatosan jól szellőtethet ő, kell hogy legyen (a helyiség), ez szükséges a megfelel ő égéshez. 3. kép Kémény rendszer

7 8. Az egység működésének leírása Szabályzó Panel Az univerzális olajfűtés ű HP-125 kazán szabályzó négy darab gombbal felszerelve, amely lehetővé teszi a kezel ő számára, hogy szabályozza a kazán mű ködését. Továbbá van négy darab led dióda, amely jelzi az egység működését. A kazán túlfűtöttségi jelzője (STB termosztát) + Túlfolyás tálca túltöltöttség jelzője A kazán hatékonyság szabályzók - A szivattyú működési jelzője A kazán Be/ON kapcsolója A kazán készenléti jelzője KI/OFF kapcsoló kijelzője 4.kép Az univerzális olajkazán szabályzó monduljának előlap nézete Az alábbiak a gép működésének sajátosságai Stop Begyújtás/izzítás Működés Lekapcsolás Túlfűtöttség Tartály túltöltés A gép felkészült a működésre A kezdeti működési szakasz Normális működési szakasz Az egység kikapcsolása Vészhelyzet esetén kikapcsolás Vészhelyzet esetén kikapcsolás

8 A h ő nyerése az olaj magas fokon való melegítésével nyert gáz elégetésével keletkezik. A (Stop) szakasznál az egység a készenlét állapotában van, amikor a dugót az áramhálózathoz csatlakoztatjuk. Ilyenkor még nem termelődik h ő és a szivattyú, illetve a ventillátor sem mű ködik. A Start gomb megnyomásával világítani kezd a zöld dióda és a kazán kapcsolója a begyújtáshoz/izzításhoz. Ha a kazán felmelegedett 40 C fokra, az égőtérben található termosztát érintkező k bezárulnak és a szivattyú és a ventillátor dolgozni kezdenek. Ezt a kontroll panelen lév ő sárga led dióda kigyulladása jelzi. A hideg kazán esetében kisebb mennyiség ű olaj szükséges, a gépnek az els ő fázisban legalább harminc percig kell működnie (ezt a kontroll panelen lév ő - jel jelöli, a sárga dióda alacsonyabb tartományban világít). Ezen a ponton a pumpa körülbelül 1.85 kg/h mennyiség ű olajjal látja el a kazánt. Harminc perc után, a második szakasz veszi kezdetét, (ezt a kontroll panelen lév ő + jel jelöli, a sárga dióda magasabb tartományban világít). Amikor ez a második szakasz veszi kezdetét, a kazán körülbelül 2.55 kg/h mennyiség ű olajjal van ellátva. A kazán lekapcsolásához a Stop gombot kell használni a kontroll panelen. A pumpa abban a pillanatban leáll (a sárga és zöld fények kialszanak a panelen). A kivezet ő ventillátor továbbra is dolgozik, amíg a hő mérséklet 35 C alá nem csökken (Shutdown). Ahogy a hő mérséklet eléri a 35 C alattit, a kazán visszatér a Stop állásba. A kazán magától is leállhat az alábbi esetekben: - Az égőtér túlmelegedése esetén - Túlfolyás A túlmelegedés jelzést a bi-metál szenzor küldi, amely a ventillátor közelében helyezkedik el. A érintkezők nyílása jelzi a hő mérséklet rendkívüli határértékét. A szabályzó rendszer leállítja a pumpát (a pumpa működését jelz ő sárga fény kialszik) és a túlmelegedés állapotát pedig a szabályzó panelen lév ő piros fény mutatja. A kivezető ventillátor továbbra is dolgozik, amíg a hő mérséklet 35 C alá nem csökken (Shutdown). Ahogy a hőmérséklet eléri a 35 C alattit, a kazán visszatér a Stop állásba. A Stop szakasz átkapcsolásánál (még akkor is, amikor már leállt és az áramellátásba visszakapcsolódott) a túlmelegedés jelzése fennmarad. Annak érdekében, hogy a túlfű töttségi jelzést töröljük és visszatérhessünk normális működési rendbe, meg kell várni, míg a kazán teljesen lehű l (a ventillátor is kikapcsol) aztán meg kell nyomni a gombot, amely a bi-metál szenzor foglalatán található. Ha ez megtörtént, a Stop gombot be kell nyomni, amely a led dióda túlfűtöttség jelző gombjának kikapcsolását eredményezi majd. A kazán ekkor újraindítható. A túlfolyás jelzést a mechanikus szenzor küldi, amely a túlfolyás tartály alatt található. Az érzékelő k kinyílása jelzi a tartály (túl)telítettségét. Ugyanekkor a pumpa leáll és a pumpa működését jelz ő led dióda (a sárga) kialszik. A piros led dióda kigyullad, jelezve, hogy túltelítettség lépett fel. A kivezet ő ventillátor továbbra is dolgozik, amíg a hőmérséklet 35 C alá nem csökken (Shutdown). Ahogy a hő mérséklet eléri a 35 C alattit, a kazán visszatér a Stop állásba. A túlfolyás tartályt ki kell üríteni és a Start gombot be kell nyomni. Ez azt fogja eredményezni, hogy a piros led dióda túlfolyás jelző je ki fog aludni. A kazán újraindítható.

9 5. kép A véd ő felszerelések elhelyezkedése a kazánon: 1. Égőtér termosztát 2. Túlmelegedés elleni védelem 3. Túlfolyás elleni védelem 9. A kazán működése FIGYELEM! OLAJAT TÖLTENI A KAZÁNBA ÉS MEGGYÚJTANI AMÍG AZ ÉGŐ TÉR VAGY AZ ÉGÉS TÁLCA MELEG SZIGORÚAN TILOS! MINDIG VÁRD MEG, AMÍG

10 TELJESEN LEHŰ L A KAZÁN LEMEZ. E TANÁCS BE NEM TARTÁSA ELLENŐRZETLEN (GŐ ZT) ÉS ÉGÉST EREDMÉNYEZHET! Az egység beindítása A beindítás során a kazán áthalad különböz ő működési szakaszokon, attól függő en hogyan lett a kezel ő által beállítva, és az információ alapján, amelyet az érzékelő k közvetítenek a szabályzó rendszernek. - Amennyiben szükséges, a vizet le kell engedni az üzemanyagtartályból, majd fel kell tölteni olajjal. - Helyezd be a kábeldugót a konnektorba (230 V 50 Hz). - Emeld fel a kazán fels ő részén lév ő burkot és távolítsd el az égő tér fedelét. Távolítsd el a hengert és a gyűrű t (ha szükséges, óvatosan tisztítsd meg az égés tálcát és az alját, ugyanúgy, mint az egész égőteret, beleértve a vezetőhüvelyeket és a gyűrűket). - Ellenőrizd, hogy az égőtálca lehűlt e és tisztítsd meg, majd tölts rá kb. 250 ml fűt ő vagy üzemanyag olajat. - Gyújts meg egy darab papírt, majd dobd be az égőtérbe. - A gyűrűt és a hengert, csatlakoztasd az égőtér fedelét és csukd be a fels ő a kazán fels ő házát/borítását - Nyomd meg a Start gombot a kontroll panelen (a zöld led diódának fel kell gyulladnia) - Körülbelül tíz-tizenöt perc után, a szoba hőmérsékletétől függő en, az üzemanyag pumpa és a ventillátor mű ködésbe lép. Ugyanakkor, a sárga led dióda, amely a pumpa működését jelzi, fel kell, hogy gyulladjon. A kazán az els ő szakaszban csökkentett/alacsony teljesítménnyel (22 kw, égés1.85 kg/h) megkezdi mű ködését. Ebben a fázisban talán ez (teljesítmény) lesz jellemz ő. A második szakaszban, megemelt teljesítménnyel (30 kw, égés 2.55 kg/h), mű ködhet (a + lehet állítani) harminc perccel a kazán beindítása után. Minden alkalommal, amikor mű ködés közben megnyomjuk a Stop illetve a Start gombot, más égési intenzitásba kezd/vezet. A gép kikapcsolása Nyomd meg a Stop gombot a kontroll panelen (a sárga led dióda kialszik). A pumpa leáll az üzemanyag égő tér tálcára való adagolásában. A ventillátor folytatja működését, míg a kazán le nem hűl. Semmilyen esetben sem szabad az áramellátást megszüntetni, amíg a ventillátor dolgozik. Meg kell várni amíg, a kazán teljesen lehű l. A kazán leállítása automatikusan történik. Tudnunk kell, hogy a vas lemez a kazán kikapcsolása

11 után is egy ideig még magasabb hőmérséklet ű lesz (a környezet hőmérsékletétő l függ) és a kazán nem indítható újra, amíg az le nem hűl. 6.kép Kazán struktúrája

12 1. Olajtálca 2. Gyűrű 3. Égéstér 4. Henger 5. Üzemanyag tartály 6. Szivattyú és szabályzó 7. Olaj ellátó cső 8. Égéstér fedele Kezelés A kazán nem igényel túl sok karbantartási munkát. A gyártó tanácsait követve garantálható a megbízható és biztonságos működés. - Tisztítsd ki az égőtálcát és az égőtér elemeit (hengerfej, gyűr ű és a tet ő) naponta. - Ellenőrizd a túlfolyó csövet (az égéstér alsó részen lév ő cs ő közvetlenül az túlfolyás tartály mellett) és tisztítsd meg, ha szükséges. - Tisztítsd meg az ég ő alját az égőtérben (az égő tálca alatti egységet) legalább egyszer egy héten. - Ellenőrizd, hogy a leveg ő beöml ő nyílások az égőtér alsó és fels ő részén nincsenek e eltömődve. - Tisztítsd meg az égéstálca olajellátását biztosító csövét legalább egyszer egy héten. A maximum működési id ő, amelyet tisztítás nélkül érhetünk el az 7-14 óra (attól függ, hogy mennyi olajat használtunk el a fűtéshez). - Tisztítsd meg az olajtartályt és az olaj szivattyú szűrőjét a fűtési szezon alatt. - Ha a kazánt nem használjuk hosszabb ideig, akkor az égő teret és a napi tartályt óvatosan meg kell tisztítani és vonjuk be egy vékony olajréteggel, hogy ez megvédje az esetleges rozsdásodástól. SZEZONÁLIS ÁTVIZSGÁLÁS, HOZZÁÉRT KARBANTARTÁS Ő AJÁNLOTT

13 7. kép Égéstér. 10. Javítás Az alábbi lista talán segítségedre lesz, hogy be tud azonosítani a hibát, amely a kazán leállását okozhatja. A hiba elhárítása általában egyszer ű. A leggyakrabban elő forduló hibákat az alábbiakban felsorakoztattuk. A számok a lehetséges hibákat jelölik. FIGYELEM! A dugót el kell távolítani a konnektorból, mielő tt bármilyen hibaelhárítással próbálkoznánk! HIBA OKOK A szivattyú nem indul be és a szivattyú működésének jelzője nem gyullad ki/világít A láng kialszik, de a szivattyú továbbra is dolgozik, Az égőtér morajlik Korom jelenik meg az égőtérben, illetve a kéményben Elégetlen olaj marad az égőlemezen , vagy túlságosan is sok kezdetnél Sorszám Hiba Megoldás 1 Nincs áram (alatt) Ellenő rizd, hogy a dugó benne van a konnektorban, továbbá a kábelt 2 Víz vagy üledék van a tartályban Tisztítsd ki a tartályt és a filtert

14 3 A szivattyú motorja nem működik 4 A motor és a szivattyú nem működik/üzemel 5 Az üzemanyag cs ő el van tömő dve, az olaj a visszavezet ő csövön visszakerül a tartályba 6 A szivattyút ellenőrző termosztát nem éri el a kívánt hőmérsékletet 7 Túlfolyás védelmi elem tele van 8 Az STB (ellenőrző termosztát) nem mű ködik rendesen vagy egyáltalán nem működik 9 Elégtelen levegő ellátás az égéshez 10 Helytelen huzat/szellőztetés 11 A kémény huzata túl erő s vagy nagyon változékony Ellenő rizd az STB-t (termosztát) és a túlfolyás védelmet Az üzemanyag túl sűr ű vagy túlságosan hideg. Lazítsd föl üzemanyag olajjal Ellenő rizd a szivattyút ellenőrző termosztátot, ha szükséges cseréld ki Ellenő rizd a motort és győző dj meg arról, hogy a szivattyú nem piszkos belülről Ellenő rizd az az STB-t (termosztát) és a túlfolyás védelmet Tisztítsd meg az üzemanyagcsövet, ha szükséges cseréld ki Várd meg, míg lehű l a kazán és indítsd újra Cseréld ki a termosztátot Tisztítsd ki Állítsd be újra a termosztátot Cseréld ki Tisztítsd ki az égő tartály nyílásait Ellenő rizd a szellőztet ő /ventillátor helyes működését Ellenő rizd, hogy a kéménycs ő a szerint lett e összeszerelve, ahogyan a A kéménycs ő beállítása részben javasoltuk Amennyiben szükséges tisztítsd ki Állítsd be huzat/szellőztető stabilizálót és minimum 2 mm W.C (16 Pa)

15 12 A kémény huzata túl gyenge értéket állíts be Ellenő rizd az összes illesztést Csökkents le a hajlatok számát Szélesítsd ki a kéményt Szigetelt körbe a kéményt az épületen kívül Tanulmányozd a kéménycsőrő l szóló információkat a használati utasításban TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK Minimális hőkiadás kw 22 Maximális hőkiadás kw 30 Minimum olaj felhasználás Kg/h 1,85 Maximális olaj felhasználás Kg/h 2,55 Meleg levegőáramlás M 1,000 Elektromosság ellátás V/Hz 230/50 Áram igény A 0,6 Kémény csatorna átmérője Mm 150 Szélesség Cm 85 Magasság C 137 Hosszúság Cm 54 Súly Kg 90 EN 1 Típus: HP Távolság gyúlékony anyagoktól: 140 cm Felszereltségi osztályzat: 5 Hőbesorolás: 30 kw Üzemanyag típusa: Fűtőolaj Elektromos

16

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék GYCO Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Műszaki adatok Termékkód Elem Működési áramerősség Riasztási áramerősség Érzékelt gáz

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

1. ábra Rendszer alkotóelemek. 1. táblázat Hibaüzenetek. Figyelem! Minden javítási műveletet csak képzett karbantartó személy végezhet!

1. ábra Rendszer alkotóelemek. 1. táblázat Hibaüzenetek. Figyelem! Minden javítási műveletet csak képzett karbantartó személy végezhet! HARVIA GRIFFIN HU Vezérlőegység 20071203 Az alábbi beépítési és használati útmutató szauna, kályha és vezérlőegység tulajdonosok, szauna, kályha vagy vezérlőegység kezeléséért felelős személyek, valamint

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez Hőmérséklet különbség szabályozó napkollektoros és kombinált hőforrású fűtéshez DTC 100/2 Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez HONEYWELL Tisztelt felhasználó Köszönjük,

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

Bio-Tec DIGITÁLIS KAZÁNVEZÉRLÉS

Bio-Tec DIGITÁLIS KAZÁNVEZÉRLÉS 40306 MACINEC GLAVNA 12 KROATIEN tel: +385 40 372 600; fax : +385 40 372 611 MŰSZAKI KÉZIKÖNYV Bio-Tec DIGITÁLIS KAZÁNVEZÉRLÉS TUDKRBT-12-2008-NJEM 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 2. AZ ELŐLAPON TALÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet Figyelmeztetés - Kérjük ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez FONTOS TUDNIVALÓK Veszélyes FIGYELEM Ne telepítse házilagosan a készüléket A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti VESZÉLY Ne szervizelje

Részletesebben

Segítség az ENDY 6200 és LOCAPEX Five használatához

Segítség az ENDY 6200 és LOCAPEX Five használatához Segítség az ENDY 6200 és LOCAPEX Five használatához - Akku & töltés - Az előlap tisztítása - Max. motor sebesség és nyomaték. - Olajozás. - Klinikai problémák (Információk és megoldások) - Minden készülékünk

Részletesebben

és tartalom ZUHANY AZONNAL OKOS HŐMÉRŐ KÉT TARTÁLY, DUPLA KOMFORT Új, egyedi olasz stílusú vízmelegítő tőlünk: -21% -51% -60% CSAK 27 cm mély!

és tartalom ZUHANY AZONNAL OKOS HŐMÉRŐ KÉT TARTÁLY, DUPLA KOMFORT Új, egyedi olasz stílusú vízmelegítő tőlünk: -21% -51% -60% CSAK 27 cm mély! TERMÉKCSALÁD Stílus és design italiano és tartalom Új, egyedi olasz stílusú vízmelegítő tőlünk: CSAK 27 cm mély! HEATING FELFŰTÉSI TIME IDŐ l. l. Időmegtakarítás Time saving Időmegtakarítás Time saving

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

TTK 70 S. 03. Alkatrészek és funkciók 04. FUNKCIÓK

TTK 70 S. 03. Alkatrészek és funkciók 04. FUNKCIÓK TTK 70 S 03. Alkatrészek és funkciók Eleje Fogantyú Szabályzó panel Felső légkifúvó Alsó légkifúvó Levegő beszívó nyílás Víztartály Hátoldal Hátsó levegő beszívó nyílás Oldalsó légkifúvó Adattábla Hálózati

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

CARLO DE GIORGI. Használati utasítás Magyar

CARLO DE GIORGI. Használati utasítás Magyar CARLO DE GIORGI Használati utasítás Magyar 1 MŰKÖDÉSI ALAPELV ÉS HASZNÁLAT 1. A Led D a fénysugarak segítségével szilárdítja meg a fényre kötő kompozitot. Ez a polimerizációs lámpa rövid ideig történő

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket először üzembe helyezné! Jellemzők Az autós hűtőláda tökéletes választás

Részletesebben

A kazánokról: Nagy víztér, stabil égés 2 KOCKA BÁLA 3 KOCKA BÁLA 1 KÖR BÁLA. ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29

A kazánokról: Nagy víztér, stabil égés 2 KOCKA BÁLA 3 KOCKA BÁLA 1 KÖR BÁLA. ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29 ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29 T +36 62 533 227 T +36 30 9551317 F +36 62 533 228 E jozsef.sarusi-kiss@altherm.hu W www.altherm.hu W www.szalmatuzeles.hu 2 KOCKA 3 KOCKA 1 KÖR A kazánokról:

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

L G K l í m a k é s z ü l é k e k

L G K l í m a k é s z ü l é k e k L G K l í m a k é s z ü l é k e k ABLAKKLÍMA TÍPUSOK Ez a kis helyet igénylô típus önálló egységként telepíthetô ablakba vagy külsô falba. Az örökéletû szerkezet széles típusválasztékban áll rendelkezésre.

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Aito Verkko 6kW 907228 Aito Verkko 6kW 907229 1. ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHA CSOMAG 1. Kályha szabályozó-berendezéssel 5. Szaunakályha szerelési és használati útmutató 3

Részletesebben

1. ábra Rendszer alkotóelemek

1. ábra Rendszer alkotóelemek HARVIA GRIFFIN COMBI HU Vezérlőegység 20071203 Az alábbi beépítési és használati útmutató szauna, kályha és vezérlőegység tulajdonosok, szauna, kályha vagy vezérlőegység kezeléséért felelős személyek,

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Daewoo KOR6N9RR mikrohullámú sütőhöz Digitális kijelző DEFROST POWER CLOCK AUTO COOK KIOLVASZTÁS TELJESÍTMÉNY ÓRA AUTÓMATA FŐZÉS STOP/CLEAR ÁLLJ/TÖRLÉS START/EASY COOK

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 4 6 0 0 p l a t f o r m a u t ó r i a s z t ó berendezésekhez Tisztelt vásárló! Gratulálunk, amiért megvásárolta e terméket, melynek tervezése

Részletesebben

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer Felhasználói kézikönyv Ring Elektronika Kft. www.ringel.hu Tulajdonságok Az RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer medencék vizének ph és klór szintjének optimalizálására

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai 1. Üzemeltetési alapelvek Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai A vezérlő panel a működését tekintve egy komplett elektronikus készülék, mely elektronikája a "Beril ionkazántól

Részletesebben

ABS CP 151-254 vezérlő panel

ABS CP 151-254 vezérlő panel 15975197HU (12/2014) Telepítési és kezelési útmutató www.sulzer.com 2 Telepítési és kezelési útmutató ABS CP vezérlőpanel 151 153 253 254 Tartalom 1 Általános... 3 1.1 Vezérlőegység... 3 2 Biztonság...

Részletesebben

Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224. Revizió: B 2008-05-30

Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224. Revizió: B 2008-05-30 Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224 Gépkönyv Revizió: B 2008-05-30 A berendezés főbb részei: 1. ábra 1) Lábazat 1 db 2) Forgóvillaház 1 db 3) Fedél 1 db 4) Forgóvilla 1 db

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom Ábrák Méretek... 3 A készülék ismertetése... 4 Beüzemelés... 4 Használati, és biztonsági előírások... 5 Tisztítás, higiénia és tárolás... 6 Hiba

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16.

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. EC és GE TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési utasítás elıírásait. A gyártó, valamint

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

Ez az unverzális távirányító kompatibilis a legtöbb televízióval, videóval, Dvd-lejátszóval, műholdvevővel, valamint az infravörös vezérlésű(dvb-t) földi digitális vevőkkel. A távvezérlő úgy lett gyárilag

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

ENA 50-60 Melléklet. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Melléklet. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Melléklet üzemeltetési útmutató Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Üzembe helyezés 3 1.1. Az ENA 50/60 üzembe helyezése 3 1.2. Paraméterek az üzembe helyezéshez 3 2. A hardver

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A Kézi gőztisztító Használati utasítás Modellszám: PSC-001A Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, hogy a használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót és fordítson figyelmet a biztonsági szempontokra.

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel A kényelem új generációja

kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel A kényelem új generációja A környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó kazán Hangolódj rá a kényelem új formájára Új,

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Hidromasszázs kádak Műszaki leírása

Hidromasszázs kádak Műszaki leírása Hidromasszázs kádak Műszaki leírása Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu Tartalom KÁDAK Sarokkádak

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880

Részletesebben

A DIPLOMAT ADEPT DA370/DA380 FOGÁSZATI KÉSZLET HIGIÉNIÁJÁNAK RENDSZERE

A DIPLOMAT ADEPT DA370/DA380 FOGÁSZATI KÉSZLET HIGIÉNIÁJÁNAK RENDSZERE Melléklet A DIPLOMAT ADEPT DA370/DA380 FOGÁSZATI KÉSZLET HIGIÉNIÁJÁNAK RENDSZERE 1. A HIGIÉNIA CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSA Higiénia = Dezinfikálás + Dekontaminálás A műszerek és a pohártöltő vízjáratainak dezinfikálása

Részletesebben

DT ÉS EASY ELEKTRÓDÁS G ZFEJLESZT K KEZELÉSI UTASÍTÁS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

DT ÉS EASY ELEKTRÓDÁS G ZFEJLESZT K KEZELÉSI UTASÍTÁS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS MERÜL DT ÉS EASY ELEKTRÓDÁS G ZFEJLESZT K KEZELÉSI UTASÍTÁS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendelhet változatok...3 1.1 Kivitel szerint...3 1.2 A két kivitel közti eltérések összefoglalása:...3

Részletesebben

Bevezetés A Multi XS3600 primer kapcsolású töltőkészülék pólus karbantartással a CTEK Sweden AB professzionális töltőinek szériájához tartozik.

Bevezetés A Multi XS3600 primer kapcsolású töltőkészülék pólus karbantartással a CTEK Sweden AB professzionális töltőinek szériájához tartozik. Multi XS 3600 Használati utasítás Indító és mélyciklus akkumulátorok professzionális töltésére szolgáló berendezéshez 1,2 120 Ah ólom sav akkumulátorokhoz Bevezetés A Multi XS3600 primer kapcsolású töltőkészülék

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

METAL-FACH bálacsomagolók

METAL-FACH bálacsomagolók Z552 - helyben csomagoláshoz MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ METAL-FACH bálacsomagolók A Z552 bálacsomagoló helyben történő csomagolásra alkalmas. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK o A gépet kizárólag szakképzett személy használhatja. o Figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást; az itt leírt eljárások

Részletesebben

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19")

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17) Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19) Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19") Kezelési útmutató Biztonsági óvintézkedések 1. Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tisztítaná azt! Mindig puha törlőkendővel

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK!

BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK! E l e c t r o - b i d é s L u x - B i d L u x u s B i d é FONTOS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK! Elektronikus berendezések használatánál (különösen, ha gyermek van a közelben), mindig tartsa be a kötelező biztonsági

Részletesebben

Beta rendszer általános leírás

Beta rendszer általános leírás Beta rendszer általános leírás Ki és bekapcsolás A távirányító használata: Élesítés (bekapcsolás) : a piros gomb 1 mp. nyomva tartásával érhet el. Ilyenkor a központ 3 rövid sípszóval jelzi, hogy az élesedési

Részletesebben