Szepezdi krónika Tartalom. I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szepezdi krónika Tartalom. I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez)"

Átírás

1 Szepezdi krónika Tartalom I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez) Idézet Ipoly Arnoldtól 4 Bevezető. Iván Katalin 5 Ajánlás. Márton József 6 Előszó. Németh Ferenc 7 Szepezd nevének eredete 8 Balatonszepezd pecsétje és zászlaja 9 Címerleírás szabályai 10 II. Szepezdi források 1055 Tihanyi alapítólevél Somogyvári bencés apátság alapításakor a monostornak jutott Szepezd Szent László király a tihanyi apátság birtokát és jogosítványait megerősíti ban említik először, villa Zepesd néven Atyusz-nemzetség Zepuzdkét említik 12 I. Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből Veszprémi püspökségnek is voltak itt birtokai Telek eladás 12 Egyházát 1288-ban említik Szt. András titulussal Felmentés jegyajándékával kapcsolatos kötelezettsége alól ben tesztnek először említést a szepezdi nemesekről Szent András tiszteletére szentelték a katolikus templomot 13 Nemesi per 13 Veszprémi püspök 15 szepezdi nemesi családdal pereskedett Jobbágyok harca a veszprémi püspökséggel nemességért 14 Miklós nevű papja volt 15 Ányos család a veszprémi egyház jobbágya

2 Papja Barnabás Szőlőmunkások a szepezdi Demeter nemes özvegyének szőlőjében Mátyás nevű papját említik Somogyvári apátsági birtok 16 Hamis Lajos király rendelete Demeter özvegye Erzsébet perli Benedek veszprémi püspököt A veszprémi püspökségnek birtokrészei voltak a településen Átírják Lajos király levelét Malaclopási per, feleségverés A veszprémi vár esetenkénti védelme Balaton-felvidéken Dévai Bíró Mátyás terjesztette a protestantizmust 18 Adófizetők Dicatorok felégetve találták a falut Négy adófizető telket írtak össze A tihanyi apátság tilalma Módosított portaösszeírás Birtokváltás a Gyulaffyak és az Esterházyak között gazda halt meg a pestis miatt Szepezd falu határában lévő földek 20 Adófizetők 20 Országos adófizetők összeírása 20 Portaösszeírás A Balatonpart népessége ban Hét háztartást találtak az összeírók 23 Betelepedett és elköltözött családok száma Prédiumként említik Vicza Ádámné Varga Susánna végrendelete Nagyobb földbirtokosok Mária Terézia idejében 24

3 1744 Püspöki falvak lakossága jórészt protestáns volt Kővágóörs filiájaként működött Szepezd 24 Egyházlátogatást tesz Padányi Bíró Márton Magyar ajkú gyülekezet, kinek Omoszta nevű tanítója volt Veszprémi püspökséghez tartozóknak vallották magukat Pál Mihály és János lekaszálták a tihanyi apátsági réteket Hertelendi György szolgabíró birtokvásárlása Alispánok és szolgabírák előtti perek Iskolaépület 28 Müller Ignác katonatiszt, térképész A katolikus templom Kővágóörs filiája, erősen romos jobbágy, 13 zsellér Első katonai felmérés Szepezdi reformátusok Zánkaiakkal templomot, parókiát építenének Plébánia-összeírások Német falukén említik Szepezdi nemesek Nemzetségek a Balaton-mellék községeiben Kis János református lelkész Szepezdi nemesek Katolikus egyház Csicsó filiája volt Úrbéri jövedelem és adók 32 Sümegi uradalom birtokai Szepezd-Mencshelyi házasságok Második katonai felmérés 33 Pálfi János praeceptora. Református tanító 33

4 1809 Szőlősi Gábor. Szepezd, bíró. Református tanító A katolikus templom oltárképét Wansiedler József festette 33 A katolikus templom orgonáját Tischler István építette Copfstílusú főoltár fa gyertyatartói Parrag János. Református tanító Kálmán Ádám. Református tanító Református harang A Balaton-melléki községek népszáma a XIX. Században Nemesek Újabb templom körül épült Kasza Gábor. Református tanító Evangélikus kis harang felirata Szepezdi Nagy Sándor indítványa Kővágóörsön Szepezdi nemesek 39 Református templom épül Virius Vince 39 Virius Vince rokonsága 41 Virius Vince leszármazottjai Szalay Sándor iskolatanító az evangélistáknál 44 Evangélikus egyház létszáma Az es szabadságharc szepezdi hős honvédek nevei Kataszteri térkép Közgyűlési jegyzőkönyvek mutatója Sebestyén Gyula dr Telekkönyv 49 Helységnevek Rühl János evangélikus tanár 49

5 1868 Lakatos Vince dr. 49 Kiss család Kratchovil Károly 50 Harmadik katonai felmérés vitéz bistei Pallaghy Dezső Bírói fizetés évenként 60 forint 55 Csavargőzös közlekedett Kenessy Lajos 55 Telekkönyvi költségek 56 Szőlőművelés 59 Református leányegyháznak fizetés leszállítása Dr. Acsay Sándor 59 Cselédkönyvek 59 Letelepedési jogdíjak 60 Marhalevél 60 Csavargőzhajó áruért köt ki Fogyasztási adók kivetése 60 Három korcsma van a faluba 60 Mészárszéket bolttá alakítják át 61 Veis Farkas a község korcsmárosa elbocsájtatik Református templomjavítás Ifj. Gigi Károly gazdálkodó 61 Hivatalok betöltésének tiltása 61 Simerka József halála Greiner Dávid községi kocsmáros lemond 61 Jégverési birtokok 62 Balatoni zsilip kinyitása Községi út 65 Savanyú Jóska bandája 66 Fürdőélet, Nagy Pál szobakiadása 66 Nemzetiségek s Balaton-mellék községeiben Bozzay János okl. gazda 66 Népesség szaporodása 1881-től 1890-ig Birkás Gáspár kertészeti főintéző 67 Község községi pótlék és segélyalap bevételéről 67

6 Községi pótlék kivetés Szepezd községet illetően Nagy Pál kerítés építése, utcarendezés 75 Nagy Pál szepezdi földbirtokos jut a felügyelői székbe Fűzik János igazgató 75 István templom földadó kivetés 75 Közösségi pótadó katona-beszállási és betegápolási pótadók bevételéről 76 Nagy József olimpikon 79 Sziver kereszt Szepezd község átcsatolása a köveskállai körjegyzőségből a kővágóőrsihez 80 Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tagja Nagy Pál. 80 Református templomjavításra támogatás Szűcs Dezső tanár, képviselő Szepezdi templom adó nyugtatványa 81 Evangélikus egyház számadása Katolikus templomot 1888-ban építették mai formájára. 82 Szepezden és Fülöpön 82 Evangélikus egyház számadása Thuri Károly lelkész, Szalay Károly tanító adománya Tihanynak 83 Első szepezdi Anna-bál Lakóság száma nemenként 84 Születés- és korév szerint 84 Családi állapot szerint 84 Özvegyek korkimutatása 84 Községi áttekintés a népesség hitfelekezete szerint 85 Az olvasni-írni tudás összevetve a hitfelekezettel 85 Olvasni, írni tudók száma 85 Sem, olvasni sem írni nem tudók száma 85 Mihalovics Lajos kántortanító 85 Balatoni közgyűlés 85 Károli Gáspár emlékére adomány Nagy Pál halála 86 Szepezd. Kisközség Zala vármegye tapolcai járásban Kenessey Lajos ny. Máv. s. tiszt, főszámfejtő 86 Reformátusok templomdíszítési pénze Kecskeméti szőlőtelepesek Szepezdről 87 Dőry Vilmos Jókai könyvet vásárol 88 Evangélikus közgyűlés egyházmegyei felügyelő látogatás 89

7 1894 Pap Domonkos festőművész, grafikus Gazdaságok száma Szepezd házassági kapcsolatai Köveskállal 14 alkalommal 89 Veszprém megye anyakönyvi kerületei Evangélikus püspök látogatása 90 Pataky Károly épület és bútorasztalos mester 90 Állattenyésztés 90 Gyümölcstermelés 91 Református templom és harangláb javítása 91 Evangélikus püspök látogatása Virius család szepezdi látogatása 91 Filoxéra járvány 91 Államsegély egyházi szőlőtelepítéshez 92 Egyháztagok állami adójának 50 százaléka és egyházadó Szepezdi közbirtokosság 92 Református tanító nincs a gyerekek evangélikus iskolába, járnak Négy cseréppel fedett ház van 92 Családnevek XVIII-XIX sz. 92 Mezőgazdaságok területe 93 Balaton parti fürdők és üdülőhelyek Református egyház szénkéneget kap a földművelésügyi minisztertől 93 Szalay Géza, ág. ev. tanító, szőlőbirtokos Pál János halála Balatonszepezdi Olvasókör alakul 94 Református egyház befizetett díjak 94 Biber István kőművesmester 94 Bányászat története, jelenlegi helyzet Sebestyén Gyula, Nagy Antónia népdal gyűjteménye 95 Református egyház telek eladása és vétele Református lelkész Hetessy Zsigmond Vasút megépül Mészáros Gyula tanító 97 Czuppon Sándor lelkész Békefi László tanító, iskolaigazgató, író 97

8 Magyar fürdő-kalauz 98 Fakutyások a Balaton jegén 98 Szepezdi Szépítő Egyesület 98 Bognár János építi a református tornyot 98 Pacsi István jegykiadó Csizmadia Mihály tanító Ráth Aladár telket árul 99 Kötelező bejelentés szabályrendelet 99 A pásztor művészkedése 100 Református egyház tagja és gondnoka A magyar nép művészete 100 Szepezd 101 Református egyház templomépítési kiadása 101 Református egyház toronyépítés és templomrenoválás kiadása 101 Református egyház tagja és gondnoka Távbeszélő központbavaló bevonás 102 Viriusi megálló Emlékmű (Hősök kútja) 102 Megkezdték az úttörő munkát 104 Virius Vince telekeladási hirdetése 104 Reformátusok évenként háromszor van úrvacsora 40 koronáért Csoknyai Károly ny. városi főjegyző és helyettes polgármester Füzik János iskolaigazgató 105 Gulyás Lajos református lelkész Pacsi Mária postamester 106 Avarkori sirok Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet alakul 107 Orbán János evangélikus tanító Bódi Mária Magdolna 108 Szepezd balatonparti szépítő egyesület alakult Üzletek 108 Balatonszepezd Földmunkálatok a 71-es észak-balatoni műút viriustelepi szakaszánál 108 Szabó Sándor

9 Rákosi Jenő író, újságíró 109 Rákosi Jenő. Szepezdi vendégkönyve 110 Református hitoktatás 112 Ráth Aladárné, Nagy Irén, Virius Vincéné birtok eladása Tanító lakás építése 112 Próbavilágítás 113 Református ingatlan műút céljára A szepezdi Kultúrház 113 Katolikus templom nagy harang felirata 114 Révfülöp- Szepezd vegyes levente futballválogatott 114 Siller József a bíró, nagyobb földbirtokosok Faluszövetségi gyűlés 115 Pallaghy Dezső kínált eladásra erdőt, szőlőt és ingatlant 115 A Balatont szepezdi források is táplálják 115 Vitézzé avatták Pallaghy nyugalmazott tábornokot 115 A református harang 116 Református egyház telkeket vesz 116 Mindszenty József Szepezden töltött több nyarat 116 Református egyház lelkipásztora és gondnoka Üdülőhelyé nyilvánítás 117 A Szepezd-Viriustelepi Partszépítő és Fürdőegyesület alapszabályai Bélyegzőlenyomat 121 Szerencsés balaset Szepezden az evangélikus iskola ideiglenesen megszűnt 121 Virius Vince fürdőegylet alapszabálya 121 Nyaralók kifosztása 121 Szűcs János zánkai lelkész útiköltség megtérítése A falu lakósága harangra gyűjtést szervezett 122 Harang gyűjtésének támogatása 100 P 122 Berecz János szepezdi tanító 123 Névváltozás, Szepezd Balatonszepezd 123 Szepezd Révfűlöp A Rákóczi Balatonfürdő Egyesület " alapszabályai 123 Virius Vince emlékmű 127 Bertha Bulcsu író, költő, publicista 128 Jugoszláviából kiutasítottaknak postahivatal adománya 128 Balatonszepezden jártak iskolába Fűzik János tanárnál Elektromos hálózata van a falunak 130

10 Református egyház ingatlan eladása 130 Horváth József plébános 130 Balatonszepezdi partszépítő és fürdőegyesület alapító tagsági jegye 130 Új lelkészségeket szervezett Rott Nándor 130 Cholnoky Jenő, BALATON Füzik János tanító kinevezése 132 Képviselőtestületi tagok rom. kat Balogh János pékmester 133 Kabinok építésében való részvét 133 A megfagyott gyermek színielőadás Rónay György levele 135 Matisz Lajos átveszi a kőbányát 135 Balatonszepezdi Rom. Kat. plébánia tetőjavítása 136 Balatonszepezd II. Világháborúban hősi-halált halt katonák névjegyzéke események Szepezden az evangélikus iskola megszűnt 140 Országút tovább építése 140 Iskolaépítés versenytárgyalása 140 Cs. Szabó László: Balatoni képeslapok 141 Mólóépítés 141 Támfal építése az iskola alatt A műút betonozását befejezték 141 Balogh János sütőmester 141 A falu kisbírója 142 Panziók Szepezden 146 Balatonszepezd Molnár Sándor fia áramütésben meghal 146 Kisajátítási terv és összeírása 147 Reformátusok nyári istentisztelete 149 Hainis György repülős hadnagy 149 Új iskola használatbavételi szemle 149 Szüreti felvonulás 150 Katolikus egyház plébánosa. Császik István Szepezdfürdő 151 Szepezdfürdői vasúti megálló Katolikus egyház harangját elviszik 152

11 Szemle a gyaloghadosztálynál 153 Malejkin robot 153 Rozmán Ferenc Lehner Istvánt szepezden fogják el 154 Harcok a balatoni védelmi vonalán a szomszédos falvaiban 155 Tankötelezettség 156 Kivégzés 157 Zsámár József, 43-ban egész évre kivettünk egy balatonszepezdi házat 157 Felszabadult a falú 159 Bombázás 159 Nyilatkozat Mórocz Gyula 160 Nemzetgyűlési választások 162 Választási eredmény 162 Oroszországból írt hadifogoly lapja 163 Nemesek Oroszországból írt hadifogoly lapja Választási eredmény 169 Matisz Lajos kőbányát nyit Hazatérő hadifogoly lapja 170 Pröhle Sándor lelkész 171 Szepezdi győzelem. B zepezd-csicsó Márkus Gyula DÉFOSz tagság 172 Szüreti felvonúlás 173 Tsz megalakulása Színdarab, betlehemezés 175 Kőfejtők Matisz Lajos bányájában 175 Kővágóörsi körjegyzőséghez való tartozás megszűnt 175 Liliomfi előadás 176 Az 1950-es megyerendezés Plébánia földingatlanok fölajánlása az államnak Kakas E. József lelkész os események Erdélyi Béla 178 Katolikus egyház plébánosa. Bárdos József 178 Árvai Henrik Osztálykép 179 Viriusztelepi megálló, Balatonszepezd felső néven szerepel 179

12 Magyar János plébános Hangosbemondók 180 Horgásztanya Tsz kőműves brigád megalakul 181 Balatonszepezd felső néven szerepelő állomás szűnik meg 182 Katolikus templom harangja Vízmű épül Ajkai tábor 183 Szepezdi labdarúgók Mészáros György tanítványai Liga Ferenc erőszakos halála 184 Ajkai tábor Makovecz. Balatonszepezdi SZÖVOSZ üdülő 185 Egyesül a zánkai és szepezdi tsz Magyar Tenger névvel Bakonycsernye - Balatonszepezd 185 Kazincbarcikai tábor nyílik 186 nemeskéri Kiss István altábornagy Görög templom (és feltehetően monostor) Szepezdi futballcsapat 187 Kiszolgáló egységek Római kori lelet Korszerű könyvtár létesült 188 Zánka Községi Közös Tanácshoz csatolás 188 Orvosi és fogászati rendelő épült Szemétszállítás Felépült az ABC-áruház 189 Befejeződött a tanítás a szepezdi iskolában 189 Ifjúsági klub került kialakításra Gyalogos felüljáró 190 Ismét itthon Lépcső építése a temetőnél 190 Balatonszepezdi dűlőnevek 191

13 1985 Statisztika 194 Kerteki forrás vize 194 Facsar Sándor Üdülőkorszerűsítés Szepezden Vasúttörténet Márton József tollából 195 Üdülők, táborok lakóházak, népesség Népszavazás az önállóság ügyében Az önálló tanács megalakulása 196 Népességi adat 196 Települések egyéni és listás választási eredményei 197 Országgyűlési képviselő választás. I. ford. 198 Országgyűlési képviselő választás. II. ford. 198 Önkormányzati választások Futballcsapat alakult 199 Új beton felüljáró épült 199 Fiókgyógyszertár működik 200 Balás Eszter kiállítása 200 Temető rendbetétele Megemlékezés Virius Vince halálának 75-i évfordulójáról 201 Nyugdíjbiztosítási önk. Képviselő választás Megújult az Önkormányzati épület 202 Települések egyéni és listás választási eredményei 202 Országgyűlési képviselő választás. I. forduló 203 Országgyűlési képviselő választás. II. forduló 203 Önkormányzati választások. Polgármester választás eredménye 204 Önkormányzati választások. Önkormányzati képviselők Erdőbirtokosság 205 Hegyközség 205 Nyugdíjas klub Balatonszepezden 205 Luca napi bál 206 Mit ér a foci, ha Szepezdi? 206 Megszépült a futballcsapat zuhanyzója 206 Hivatalosan is megalakult az Őszikék Nyugdíjas Klub 206 Őszikék Nyugdíjas Klub alakult. Alapszabály 207 Polákné Gecsei Gyongyi oklevele 209 Megalakult a POLGÁRŐRSÉG 210 Szepezdi tükör első példány 210

14 Tagtoborzó Színjátszók Balatonszepezden 211 Szepezdi galéria 212 Olimpikon a temetőnkben 213 Látogatás az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban 213 Halsütés a csónakháznál 214 Telefonhálózat bővítése 214 Szepezdi Struccok női kézilabda csapata alakult 214 Szepezdi Struccok 215 A nyugdíjas klub őszi kirándulásai 215 Ajándékműsor a szepezdi "Kultúrház ócska színpadán" A borok is versenyeztek! 216 Március 15. Szepezden 216 Tavaszi népszokások 217 Nyilvános testületi ülés nyilvánosság nélkül 217 Színjátszó kör bemutatta 218 Tavaszi népszokások 218 Az Őszikék" nyugdíjas Klub újabb kirándulása 219 Zsíroskenyér-parti 219 Megalakul a férfi kézilabdacsapat 220 Népszavazás (NATO) Felszíni vízbázist üzemen kívül helyezik 221 Hagyományőrzés szepezden 221 Kenese Kupa 22 A "világraszóló" közösség! 223 Ibafa Abaliget - Pécs kirándulás 223 Országgyűlési képviselő választás. I. forduló 224 Országgyűlési képviselő választás. II. forduló 224 Nincs hal a Balatonban!(???) 225 Férfi kézilabda csapat alakult 225 Balaton- felvidéki vasút története. Chrabada György 226 Viriustelep a Magyar Nyaralóhelyek krónikájában 227 Református templom tatarozása 227 Női kézilabda 228 Polgármester választás eredménye 229 Képviselők választás eredménye 229 Szepezdi tükör utolsó példánya 230 Gulyás Lajos tér Tízéves a színjátszó kör 231 Májusfa kitáncolás nótaszóval 231 Paks - Györkény kirándulás 232 Mikulás délután 232

15 2000 Balatonszepezdi Színjátszókör Emléklapja 233 Tollfosztás 234 Szepezdi színjátszók Sümegen 234 Disznótor 235 Tavaszi népszokások 235 Csizmazia Sándor katolikus plébános 236 Millenniumi ünnepség 236 A színészkedő szepezdiek 237 Szepezdi futballcsapat 238 Színház Balatonszepezden Kerékpárút hossza 239 Szoboravatás (Angyalos kút) 240 Újjáélesztett hagyományok 240 Népszámlálás 241 Kísértetjárás a színpadon 241 Zászlószentelés 242 A Színjátszó kör megszűnik 242 Nótaest bakaruhában 243 Szepezdi bajnokcsapat 243 Zsíroskenyér-parti Települések egyéni és listás választási eredményei 244 Országgyűlési képviselő választás. I. forduló 245 Zsíroskenyér-parti 245 Szüreti felvonulás 246 Önkormányzat képviselőválasztás 246 Polgármester választás eredménye 247 Képviselők választás eredménye 248 Falugondok hálózat működik Népszokások 249 Szennyvízcsatorna bekötések száma 249 Ivóvíz bekötések száma 250 Farsangi bál 250 Mise a templomkertben 250 Megemlékezés 251 Népszavazás(Európai Unió ) 251 Évadnyitó 251 Májusfa kitáncolása 251 Pállfy Károly festő kiállítása 252 Magyar Márta és Kriszta 252 Minden mi él. Markolt György és M. Gémes Katalin kiállítása 252 Zsíroskenyér-parti 253 Mátrai kirándulás 253 Szüreti felvonulás 254

16 Képújság 254 Kerékpárút 254 Születési adat Farsangi bál 255 Századik összejövetel 255 Kopjafaállítás 256 Vas felüljárót tréler leszakította 256 Szepezdi tábor 256 Személygépkocsik száma Balatonfüredi kistérségi többcélú társulás alakult 257 A falú lakosainak száma 257 EU parlamenti választás 257 Helytörténeti Múzeum megnyitója 258 Okos gondolat született. (Károlyi Ferenc) 258 Evangélikus templom tatarozása templomszentelés 259 Zsíroskenyér-parti 260 Népfőiskola 260 Szüret felvonulás 261 Népfőiskolai programok 261 Születési adat 262 Népszavazás Gázhálózat hossza Villamos energiafogyasztás Ivóvíz bekötések száma Szennyvíz mennyiség Szennyvízre rákötött ingatlanok száma Vízmennyiség fogyása Farsangi bál 264 Ifjúsági strand mederhomokozása 264 Viriusi strand villamosítása 264 Labdarúgás. Bajnok lett a tartalék csapat 264 Az 1000 főre jutó személygépkocsik száma, első 10-ben 264 Molnár C. Pál kiállítás 264 Bertha Bulcsu Közösségi Házban a Téka 265 Jankovics Marcell előadása 265 Zsíroskenyér-parti 265 Nagy András faszobrász, népi iparművész kiállítása 265 Szüreti mulatság 265 Szepezd Kupa Őszikék 10 évfordulója 267 Születési adat Farsang 267 Valóban élethosszig. (Polákné Gecsei Gyöngyi) 268 Ifjúsági strand homokozása 270

17 Népfőiskolán zárult a művelődés hete. (Polákné Gecsei Gyöngyi) 270 Országgyűlési képviselő választás I. ford 272 Kirándulhattak a nyugdíjasok 272 Társulás a szepezdi sportpálya felújítására 272 Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem 273 Szepezd Kupa Helyi építési szabályzat (műemlékek, helyi védettség) 274 Önkormányzati képviselőválasztás. Fővárosi/Megyei közgyűlésválasztás 275 Polgármester választás eredménye 275 Képviselő választás eredménye 276 Finn táncosokkal szüreteltek 276 Felújításra kerül az I. világháborús emlékmű 277 Népfőiskola programok 277 Márton József 277 Karácsonyi ünnepség Balatonszepezden 277 Születési adat 278 Disznóvágás Berecz András előadása 279 Farsang 279 Nyuszi váró játszóház 279 Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem tervei 280 Évadnyitó 280 Szepezdi tábor 280 Szepezd Kupa Márkus Bábszínház 282 Tapolcai Musical előadása 282 Halászléfőző és borverseny 283 Erdélyi Népművészeti Hímzések kiállítása 283 Magas peron készült 283 Bornapok és bábelőadás 283 Tolcsvay Trió koncertje 284 Pályaavató mérkőzés 284 Energofish Kupa Balatonszepezden 285 Helynévgyűjtés 286 Szepezd FTC mérkőzés 286 Szüreti mulatság 287 Megemlékezés 287 Megjött a mikulás Szepezdre 287 Új utca névtáblákat látják el a falut 287 Karácsonyi műsor 288 Népfőiskola programok 288 Születési adat Lakosság száma 289 Szállj le páva 289 Farsang 289

18 Népszavazás (ne kelljen vizitdíjat fizetni) 290 Lakhatatlan a szepezden az esztergomi gyerektábor 290 Irodalmi kör alakul 291 Gyermeknap 291 Família Kft 292 Évadnyitó 292 Csángó gyerekek műsorára 292 Gróh János emlékkiállítás 293 Jánosi együttes és barátainak koncertje 293 Benyovszkyak Szepezden 293 Dr. Szabó Dezső Balatonszepezd Község Díszpolgára kitüntetésben részesült 295 Károlyi Ferenc "BALATONSZEPEZDÉRT" kitüntetésben részesült 295 Károlyi Ferenc. (Károlyi Ferenc) 295 Szoboravatás Szepezdfűrdőn 296 Szemétlerakó hely létesítése 297 Vitorlázó Szepezd-Kupa 297 A három tenor előadása 297 Zsíroskenyér-parti 298 Kenyérszentelés 299 Halászléfőző verseny 299 Horgászverseny Csopaki horgásztanyán ra emlékezve 300 Gulyás Lajosra emlékezve 300 Szüreti felvonulás 300 Adventra készülve 301 Ravatalozóhely felszentelés 302 Mikulás Balatonszepezden 302 Arany János Magyar - Verseny. Sári Franciska 302 Elkészült a templom partfal és az új kút is működik 303 Idősek karácsonya 303 Közvilágítás fejlesztés 304 Közvilágítás a 71-es úton 304 Népfőiskola programok 304 Utak felújítása és parkoló kialakítása 304 Mentő katamarán hajó üzembe helyezése 304 Irodalmi est 305 Születési adat 305 Disznóvágás, sonka és kocsonya parti Farsang 306 Téli esték 306 Gyógyszertár bérleti szerződés 306 Orvosi rendelő felújítása 306 Megemlékezés 307 Arany János Anyanyelvi Műveltségi Verseny. Sári Franciska és Bíró Bence 307 Tavaszi labdarugó bajnokság sorsolása 307 Badacsonyi borvidék 307

19 Bajnoki eredmények labdarúgásban Bajnoki eredmények labdarúgásban EU parlamenti választás 309 Hegyiné Havasi Valéria tárlata 310 Tolcsvay László előadása 310 Lidó és gyermekpancsoló 311 Vízilabda a központi strandon 311 Irodalmi Kör előadása 311 Halászléfőző verseny 311 Halászléfőző verseny Balatonszepezden hajó indult az idei Szepezd Kupán 313 Zúgó Nyilak íjászcsoport bemutatója 316 Zsíroskenyér-parti 316 Csokonai út csapadék víz elvezetés 316 Gosztonyi András Balatonszepezd Község Díszpolgára kitüntetésben részesült 317 Gosztonyi András (Gosztonyi András) 317 Zsoldos János "BALATONSZEPEZDÉRT" kitüntetésben részesült 317 Zsoldos János (Zsoldos János) 317 Balatonszepezd megállóhelyen átjárók és korlátok készültek 318 A veszprémi Tüzikék Foltmozaik Műhely kiállítása 318 Szüreti felvonulás 319 Így jár tűzön Farkasházy 320 Sakk bronzérem Sári Ferencnek 320 Október. 23.-ra emlékezés 320 Töklámpás felvonulás 321 Betlehemkészítés 321 Irodalmi Kör Radnóti 100 évfordulója 322 Adventi gyertyagyújtás és műsor a népfőiskolán 322 Karácsony 323 Mikulásnapi ünnepség 324 Népességi adat Népfőiskola programok 325 Születési adat Életút, Börzsönytől a Himalájáig. Szendrő Szabolcs előadása 326 Az új KRESZ tudnivalóiról szóló előadás 326 Dr. Márfi Gyula előadása 326 Irodalmi Kör a költészet napjáról 327 Országgyűlési képviselő választás 327 Futballcsapat 328 Irodalmi kör megemlékezése Bertha Bulcsu 75. évfordulójáról 328 Csizmazia Kenéz művelődésszervező 328 Csapadékvíz elvezetés 329 Utak hossza 329 Bertha Bulcsu Közösségi Ház rekonstrukciója II. ütem 329 Téglakiállítás 330

20 Ferenc mester téglái 330 Farkas Zoltán klasszikus gitárművész 331 A vérünket akarják - Soha nem látott szúnyoginvázió 331 Szepezdi Gasztronómiai (SZEG) Napok 331 Sportos Szepezd Mezei futóverseny 331 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör név felvétele 332 Bardon Ferenc "BALATONSZEPEZDÉRT" kitüntetésben részesült 332 Bardon Ferenc (Bardon Ferenc) 332 Sz. Tóth János, Balatonszepezd Község Díszpolgára 333 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör, Mécs Lászlóra emlékezett 333 Önkormányzati képviselőválasztás. Fővárosi/Megyei közgyűlésválasztás 334 Önkormányzati képviselőválasztás. Polgármester 334 Önkormányzati képviselőválasztás. 335 Balatonszepezd települési választás eredményei 335 A Balatonszepezdi Népfőiskola 337 Ádvent a Népfőiskolán 338 Vér oxigénellátását mérő pulsoximeter készülék 338 Népfőiskola programok 338 Pál Utcai Fiúk. Balatonszepezd 338 Születési adat Lakosság száma 339 Egervári Sándor 339 Farsang a Művelődési Házban 340 Szelektív hulladékgyűjtő 340 Balatonszepezd község fontosabb adatai 340 Nyitnak a strandok a Balatonon - Mi kell a vendégnek? 341 Március 15-i megemlékezés 341 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör a Költészet napi megemlékezése 341 Péllér Andrásné, Mária Teréziáról tartott előadást 341 Berky Péter kiállítása 341 A strandok felén loboghat a zászló 342 Balatonszepezd Újpest FC 342 Szepezden az ajkai táborban nyaraltak az iszapkárosultak 343 Szepezdfürdő megállóhely 343 Református templom felújítása 344 Péllér Andrásné előadása Ferenc Józsefről 345 Megmentették a templomot 345 Péllér Andrásné előadása. VII. Henrichről 346 Lipovszky-Drescher Mária kiállítása 346 Adományokból újult meg a templom 347 Kenyérszentelés volt a katolikus istentisztelet közben 348 Több millió forintos fejlesztések Szepezden 348 Kovács Jenő 354 szeres véradó 348 Foltvarró közösség alakult 349 Péller Andrásné tartott előadást I. Nagy Lajosról 349 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör karácsonyi műsora. 349 Születési adat 349

21 Állandó lakosainak száma Az önkormányzat egyesül a Zánkaival 349 Lackfi János költő, író, műfordító, szerkesztő 350 Csokonai út aszfaltozása pályázati pénz bevonásával 351 Partfalak helyreállítása pályázati pénzel 351 Bélyeges tégla kiállítás a Népfőiskolán 351 Méder Áron óceáni szólóvitorlázó 352 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör márciusi megemlékezése 352 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör. Kedvenc verseink 352 Péllér Andrásné előadása. Magyar költők és múzsák 353 Molnár Eszter előadása 353 Költészet napja 354 Horgászverseny Szepezden 354 Együttgondolkodók Balatonszepezdért Klub 354 Benzinnel próbáltak kirabolni egy balatonszepezdi pénzváltót 354 Előzetesben a rabló, aki benzinnel locsolta le a pénztárost 355 Gyermeknap 355 Bozzay díjat kapott Sári Franciska 355 Juhos Anna kiállítás 356 Varázslatos Szent Iván éj 356 SZEG napok. (Körömpörkölt) 356 Péller Andrásné I. Nagy Lajosról tartott előadást 356 SZEG napok.(lángossal, sült kolbásszal, hurkával, pecsenyével ) 357 Felnőtt labdarugó csapat eredményei es szezonban 357 Tartalék labdarugó csapat eredményei es szezonban 358 Megújul a csónakház és a parti sétány 358 Gasztronómiai Napok 359 Olaj Pálné babakiállítása 359 Péllér Andrásné előadása. Magyar költők és múzsák 359 Gasztronómiai Napok 360 Sportos Szepezdért Nap. 360 Kvékerek 360 SZEG napok 360 Czékmány Vera kiállítás 361 Nyáresti zene 361 Németh Ferenc előadása Balatonszepezd történelméről 362 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör, vers - szüret előadása 362 Lakósági fórum a Népfőiskolán 362 Honismereti Kör megalakulása 363 Idősek napja 363 Téli Esték Arany János Daloskönyve 364 Zánkára járó diákok létszáma 2012/ Komoly bírság a szemetelőnek 364 Családi együttélés problémái és megoldásai 364 Labdarúgó csapat eredményei 365 Katolikus templom tájolása. Keletezése 366

22 Arany János Anyanyelvi Műveltségi Verseny 366 Mindenki karácsonya 367 Advent 367 Bertha Bulcsu Irodalmi Kör. Karácsonyi ünnepi műsor 368 Születési adat 368 III. Esszék KINEK ÖN-ÉNJE NEM HAZUG 369 Szepezdi holdas est 370 A szepezdi csutora 371 Jóindulattal nyeli le a legmázsásabb gorombaságokat 375 Kirándulás Pestre 377 Nagy Franciska: Bertha Bulcsu és a Balaton 377 Birtalan Ferenc. VERSEK REGÉNYE 380 Tegnap Szepezden 381 Az északi part legszebb strandja Szepezdé 382 Bereczky Zoltán református lelkipásztor beszéde 382 Balatonszepezd, második szülőfalum. Petőcz András 383 Vízi András emlékei 384 Az angyal. Balák Józsefné levéltárából 388 A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 389 A Balaton halásztopográfiája 389 A balatoni halászember 389 A Balaton halai 390 A balatoni gyalmok 391 A balatoni halászhajók 393 Jeges halászat 393 A bodonhajó 397 A Balaton birtokjogi tájékoztató 398 Az üvegfalon túl 398 Birtalan Ferenc: Halottak Napja, Élők Napja 401 A tekintélyes varjú 401 IV. Szepezdi arcképcsarnok Kertész Istvánné a falú legidősebbje 403 Szepezd régen és ma, ahogy a nyaralótulajdonos látja 403 Emlékezzünk. Bakonyi Manci néni és Botos János bácsi 404 Horváth István 404 Kertész Gyula 405 Zsigmond József 405 Özv. Farkas Gyuláné visszaemlékezése 405 Özv. Tímár Ferencné 406 Élő legendák. Gosztonyi András 406

23 Fazekas György. Életem Története 409 Kertész József 411 Mattisz Lajos önéletrajza 412 V. Szepezdi anekdoták Poldibácsi hosszúfarkú nyulai 414 A boltos és az élesztő 414 A jó kereskedő 414 A helyi tűzoltóparancsnok 414 Temető 414 Szepezd 414 Szepezd szívkórháza 414 Inhofék lova 414 Gyuri bácsi meg a meztelen Bébyke 414 Sebestyén Gyula fegyverrejtegetése 414 Boda bácsi az életmentő 414 Csurgay bácsi ökröcskéje 415 Boda bácsi és a pisztoly 415 Vonat meg a szeplők 415 Gyuri bácsi az életmentő 415 A téli Balaton veszélye 415 Gyuri bácsi emléke, Ferenczi bácsiról 416 Gyuri bácsi vitorlás balesete 416 Savanyú Jóska Bálinthegyen 416 Savanyú Jóska és a biróné 417 Szalai tanító meg a nyúlvacsora 417 Márkus János és a kokas 417 VI. Érdekeségek 418 Befagyott tó volt a közlekedési főútvonal 418 Balatonszepezd temető fejlesztési tanulmányterve Ezüst híd - Balatonszepezd vízparti fejlesztése 422 Ifjúsági strand terve Balatoni akadók 424 Claudia hófehérben gyászolt 425 Római Katolikus egyház temploma 425 Evangélikus Leányegyházközség temploma 426 Református Egyházközség temploma 427 Pacsi Mária gyűjtése 427 A falú leírása 427 Az ősfalu 427 A falu élete 427 Savanyú Jóska 428

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Polgármesteri Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (X.10.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április 2013. évi kistérségi rendezvények Március Március 21. Őcsény Városkörnyéki Mezei futóverseny - Őcsény több helyszín Deák István 70/943-6537 Április Április 20. Báta X. Hímestojás Fesztivál Bátai Tájház

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata

Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata Áraink bruttó árak! A feltüntetett csoportkedvezmény egyszerre minimum 10 fő elszállásolását jelenti, akik egy csoportként

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

2010. évi Városi rendezvények. Időpont Rendezvény Helyszín Szervező Abonyi Fúvószenekari január Újévi hangverseny Gyulai Aula. Városi Sportcsarnok

2010. évi Városi rendezvények. Időpont Rendezvény Helyszín Szervező Abonyi Fúvószenekari január Újévi hangverseny Gyulai Aula. Városi Sportcsarnok 2010. évi rendezvények Időpont Rendezvény Helyszín Szervező Abonyi Fúvószenekari január Újévi hangverseny Gyulai Aula Egyesület február 13. május Sportbál (Abony Város a a díjak átadásához támogatást nyújt)

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista. Támogatottak listája

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista. Támogatottak listája Éltető Balaton-felvidékért ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista Támogatottak listája Pályázó neve Paksa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Független Ökológiai Központ Famulus Sümeg Kistérségéért

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben