Akik az elesettekért dolgoznak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akik az elesettekért dolgoznak"

Átírás

1 Konferencia Razzia Jubileum V. ÉVFOLYAM 46. SZÁM Térítésmentes NOVEMBER 15. A kistérségek mûködése és lehetõ - ségei is szóba kerültek az V. Or szágos Kistérségi Konferencián. Írásunk a 2. oldalon. Razziát tartottak bevetési rendõrökkel szerdán az Avason, melyet többször is megismételnek majd. Cikk a 3. oldalon. Tízéves a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet, az alkalomból ünnepi konferenciát tartottak. Írásunk az 8. oldalon. GÁLAKONCERT A Bartók+ Nemzetközi Operafesztivál hagyományos, ünnepi gálakoncertjét idén de - cember 13-án, szombaton este rendezik a Miskolci Nemzeti Színházban tájékoztatott Bátor Tamás, a Miskolci Operafesztivál Kht. ügyvezetõ igazgatója. SZEPESI S. Az idén is igazi zenei csemegéket ígérõ esten Verdi- és Puccinioperarészletek, valamint meglepetés-mûsorszámok hangzanak el Rálik Szilvia (szoprán) és Salvatore Licitra (tenor) tolmácsolásában. A gálakoncerten Ács János vezényli a Miskolci Szim fo - nikus Zenekart. Rálik Szilvia Bé - késcsabán született, a szegedi Liszt Ferenc Ze ne mûvészeti Fõ - is kolán szerzett diplomát. Énekelt Ausztriában, Svájcban, Német or - szágban, Hollan diában, Francia or - szágban és Dá niá ban. Salvatore Licitra Svájcban, Bern - ben született. Pármában tanult és itt debütált 1998-ban Az Álarcosbál címû operában. Azóta a világ legnagyobb operaházaiban hallhatta már a közönség. Az Olaszországban élõ Ács János színházi zenészként kezdte pályafutását. Késõbb színpadi zeneigazgatóként kiváló olasz karmesterekkel dolgozott együtt, és híres énekesek korrepetitora volt. A Három Tenor koncertjeinek 1999 óta állandó karmestere. A SZOCIÁLIS MUNKA HETE Akik az elesettekért dolgoznak Negyedik alkalommal rendezték meg Miskolcon a Szociális Munka Hetét. Az ötnapos programsorozat betekintést engedett a területen dolgozók mindennapi munkájába, és a város elismerését is kifejezte. HORVÁTH I. ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK Célforgalmi utasszámlálást végez a közösségi közlekedés színvonalának javításáért a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. A felmérés célja, hogy a vállalat megismerje a tömegközlekedést igénybevevõk utazási, valamint jegy- és bérlethasználati szokásait. VARGA V. A miskolciak és a felsõzsolcaiak postai úton kapják meg a nyomtatványokat, amelyeket november 30-ig lehet visszajuttatni az MVK Zrt.-nek. Az értékelhetõen kitöltött kérdõívek beküldõi között értékes díjakat sorsolnak ki. A nyomtatványon kitöltési útmutató alapján kell a tömegközlekedõknek a november 18-ai utazásaikat felsorolniuk. A válasz - adásnál a táblázatban pontosan Hétfõn kezdõdött el a Szo - ciális Munka Hete Mis kol con a Segítség a segítõknek mottójú konferenciával, amelynek kettõs célja volt. A szervezõk szeretnék, hogy a szociális ellátások minél szélesebb körben váljanak ismertté, és azok is tudjanak az ellátások típusairól, akik közvetlenül nem kerülnek kapcsolatba vele. Ugyanakkor a szociális munkának mint szakmának is legyen meg az ismertsége, és nem utolsósorban az elismertsége. Földessy Judit, a Miskolci Családsegítõ Központ igazgatója nyitóbeszédében kiemelte: nem csak az a fontos, hogy a segítõ szakma megkapja a neki járó presztízst, hanem az is, hogy az emberek tudják hol, milyen segítséget kaphatnak. Azért is van erre szükség, mert Miskolcon nagy tömegben és hangsúlyosan jelentkeznek a szociális problémák. Azoknak, akik ebben a szektorban dolgoznak, nincs könnyû Célforgalmi utasszámlálás meg kell nevezni a megállóhelyeket vagy utcaneveket, a jármû viszonylatszámát és az utazás célját. A kérdõív készítõi kíváncsiak még arra is, hogy a tömegközlekedést igénybevevõk milyen típusú jeggyel vagy bérlettel utaznak, és hogy milyen gyakran veszik igénybe az autóbusz- és a villamosközlekedést. Az MVK Zrt. a kérdõíves felmérésen kívül más módszerekkel is végez utasszámlálást. Braun Csaba, marketing osztályvezetõ elmondta, negyven autóbusz van felszerelve utasszámláló berendezésekkel, amelyek folyamatosan mérnek, így egy-egy szakaszról, két megállóhely közötti utazások nagyságáról folyamatosan vannak adataik. A kitöltött kérdõíveket november 30-ig postai úton térítésmentesen lehet visszajuttatni az MVK Zrt.-nek vagy a bérletpénztáraknál és a végállomásokon elhelyezett gyûjtõládákba bedobni, de a jármûvezetõknek is oda lehet adni a megállóhelyeken. Az értékelhetõen kitöltött kérdõívek visszaküldõi között értékes nyereményeket sorsol ki a közlekedési vállalat, többek között egy LCD-televíziót és 10 darab, re érvényes kombinált bérletet. A társaság sajtótájékoztatóján Braun Csaba arról is beszámolt, hogy november 3-ától minden bérletpénztárban megteremtették a bankkártyás fizetés lehetõségét. A társaság jegyellenõrei pedig november 30-ig a diákigazolvány-érvényesítõ matrica hiányában elfogadják az oktatási intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolást is. feladatuk, hiszen nap mint nap elesettekrõl, idõsebbekrõl és fogyatékosokról gondoskodnak. Mokrai Mihály, szociális ügyekért is felelõs alpolgármester a konferencián arról beszélt, hogy amíg az emberek egészségesek és cselekvõképesek, nem is tudják, mit jelent a szociális szférában tevékenykedni, ha pedig bajba kerülnek, akkor magától értetõdõnek veszik, hogy van, aki segítséget nyújtson nekik. A hét második felében az érdeklõdõk megismerkedhettek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények szolgáltatásaival, valamint az ellátási és támogatási formákkal. Több helyen tartottak ennek érdekében nyílt napot. Szerdán információs napot tartottak a Szinvaparkban, ahol az információk mellett az ellátottak is felléptek. Csütörtökön rekreációs napra hívták a szociális szférában dolgozókat, ahol sportolási lehetõség mellett fõzõversenyt is tartottak. Pénteken, a záróünnepségen a miskolci önkormányzat oklevelekkel és emlékérmekkel ismerte el és köszönte meg a szociális területen dolgozók munkáját.

2 2 KÖZÉLET V. évfolyam 46. szám V. Országos Kistérségi Konferencia EGYÜTT HATÉKONYABBAN A kistérségek mûködése és lehetõségei is szóba kerültek az ötödik Országos Kistérségi Konferencián. NAGY E. VARGA V. A háromnapos eseménynek a lillafüredi Palotaszálló adott otthont, ahol a társulások képviselõi számos elõadás keretében ismerhették meg a fejlesztési lehetõségeket és a pályázatokkal kapcsolatos legfontosabb információkat. A négy éve sikeresen mûködõ Miskolc Kistérségi Többcélú Tár - sulás volt a házigazdája a konferenciának. Fehér Attila elnökhelyettes köszöntõjében kiemelte a kistérségek egyre nagyobb szerepét, megjegyezve, hogy ahány térség található hazánkban, annyiféleképpen mûködnek a kistérségek. A miskolcit egy sajátos forma jellemzi, hiszen 40 település alkotja és 280 ezerre tehetõ a lakosainak száma. Idõsügyi ügyfélszolgálat Az Idõsügyi Tanács ügyfélszolgálata november 19-én, szerdán 8 12 óráig ügyeletet tart a miskolci Generációk Házában található irodában (Arany J. u. 29.). Fehér Attila (balról), Turóczi Bertalan, a társulás munka szervezési vezetôje a konferencia nyitónapján. Az elnökhelyettes szerint ma már a nagyobb települések is bíznak a kistérségi együttmûködés sikerében; ezt jelzi az is, hogy például a miskolci kistérségben hat város is található. A társulás szerepe nem elsõsorban az intézményfenntartásokra koncentrálódik, hanem a feladatorientációra. Dr. Mihalecz Péter, Miskolc város jegyzõje úgy vélte: a borsodi megyeszékhely azért van elõnyös helyzetben, mert kísérleti településként kezdte meg a kistérségi együttmûködést négy évvel ezelõtt. Az Országos Kistérségi Kon - fe rencia második napján Szûcs Erika, szociális és munkaügyi miniszter tartott elõadást, aki a települések fontosságát hangsúlyozta. A szakminiszter szerint ez a típusú összefogás biztosítja például azt is, hogy a különbözõ települések egymástól eltérõ lehetõségei ne korlátozzák egyrészt az ott élõk lehetõségeit, másrészt pedig a lakók munkavégzését sem. AMIT FELTÉTLENÜL TUDNI KELL Vízum nélkül Amerikába Még idén novemberben megszûnik a magyar turisták vízumkötelezettsége az Amerikai Egyesült Államokba, így a jelenlegi 27 állam polgárai mellett most Magyarországgal együtt nyolc új ország csatlakozik a vízumkönnyítéshez. A magyar állampolgárok november 17-tõl utazhatnak vízummentesen az Egyesült Államokba. A jövõ ben tehát nem kell majd megjelenni az amerikai nagykövetségen, nem kell részletes, személyes tájékoztatást adni a beutazásról, és nem kell a több mint 100 dolláros vízumdíjat sem kifizetni. Az utazás megkezdése elõtt azonban az utazónak regisztrálnia kell magát az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszeren (ESTA), és az ott kapott válasz függvényében utazhat az Egyesült Államokba. A regisztrációt legkésõbb három nappal az utazás megkezdése elõtt Lakossági fogadóóra el kell végezni. A hatóságok a kérdõíven alapvetõ információkat kérnek, olyan adatokat, amelyeket egyébként is megadnak az embe - rek, például légitársaságoknak, vagy utazási irodáknak. A nyomtatvány kitöltését követõen rövid idõn belül visszaigazolást küld a rendszer, amelyben az amerikai hatóságok közlik, hogy utazhat-e vagy sem. A kapott válasz háromféle lehet. A zöld azonnali beutazási lehetõ - séget biztosít az utazáshoz, a sárga színû válasz esetén a kérelem további ellenõrzéseket igényel, és a végleges válaszra 72 órát várni kell, a piros színû válasz esetén pedig a vízumkérelemmel hagyományosan a követséghez kell fordulni. Az ESTA-n a regisztrációt magánszemély is elvégezheti, de szerencsésebb, ha olyan, amerikai utazásokra specializálódott utazási irodát veszünk igénybe, ahol a regisztrációt követõen az utazási szolgáltatásokat is meg tudjuk rendelni (repülõjegy, szállásfoglalás, bérautó, stb.) A kapott beutazási engedély két évig érvényes és érvényessége alatt annyiszor léphet be az utas az országba, ahányszor akar. A tartózkodási idõ azonban nem haladhatja meg a 90 napot. Az engedélyt javasolt kinyomtatni és utazáskor magunkkal vinni. Nagyon fontos tudni, hogy az utazónak új, úgynevezett bio metrikus EU-útlevéllel kell rendelkeznie (2006. okt. 26. után kiállított, bordó színû). Miskolcon két utaztató Szerviz Iroda Utazási Központ és az Air Partner Repülõjegyiroda foglalkozik immár másfél évtizede az Egyesült Államokba történõ utaztatással. Kínálatukban a repülõjegyen kívül egyéni és magyar idegenvezetõs csoportos utazások széles választéka, szállásfoglalás, Floridából induló hajóutak és autóbérlés található. Kovács Józsefné, az 1-es számú választókörzet szabaddemokrata önkormányzati képviselõje november 18- án (kedden) óráig lakossági fogadóórát tart a Selyemréti Általános Iskolában (Miskolc, Éder Gy. u. 1.). Dr. Bistei Attila, a 7-es számú választókörzet szocialista önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetben élõket, hogy minden páratlan hét kedden lakossági fogadóórát tart az Avasi Profi Áruház elõtt. A következõ idõpont: november 18. (kedd), 16 óra. Dr. Varga Zoltán, a 8-as számú választókörzet önkormányzati képviselõje november 18-án (kedden) 17 órától lakossági fogadóórát tart a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában (3529 Miskolc, Középszer u. 3.). Bazin Géza, a 23-as választókörzet önkormányzati képviselõje értesíti a választókörzetben élõket, hogy november 17-én (hétfõn) tól 18 óráig fogadóórát tart a Perecesi Közösségi Házban (Miskolc, Bollóalja u. 160.). November 17-én (hétfõn) Csutorás Géza önkormányzati képviselõ lakossági fogadóórát tart órakor Miskolcon, a Kossuth u. 16. szám alatt (Fidesziroda). November 19-én (szerdán) Illyés Miklós önkormányzati képviselõ lakossági fogadóórát tart órakor Miskolcon, a Kossuth u. 16. szám alatt (Fidesziroda). ZÁRVA TARTANAK Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint november 24-én (hétfõn) Miskolc Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szo - ciális Osztályán, valamint az anyakönyvi és népesség-nyilvántartási csoportnál (Miskolc, Petõfi u. 39.) az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel. Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Felelôs kiadó: Karosi Imre ügyvezetô. Felelôs szerkesztô: Horváth Imre. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Juhász Ákos. Marketingigazgató: Horváth Edit: 30/ Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/ /100. Tördelés: MiGraf. Nyomda: Színeskép Nyomda. Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/ Fax: 46/ Hirdetés: 46/ ISSN La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az»observer«bu DA PEST MÉDIAFIGYELÔ KFT Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11. Tel.: Fax:

3 2008. november 15. KÖZÉLET 3 A közbiztonságot szeretnék javítani ROHAMRENDÕRÖK AZ AVASON Rendet teszünk az Avason! Nem hagyom, hogy az embe - rek félve menjenek végig este az utcákon jelentette ki Fodor Zoltán (kis képünkön), az avasi lakótelep önkormányzati képviselõje. JUHÁRI A. A képviselõ - höz sokan fordul tak már segít - ségért, és korábban is jelezte több fórumon, hogy szándékában áll komolyan fellépni a városrész közbiztonsága érdekében. Ennek egyik elsõ lépése volt egy nagyszabású razzia, melyen bevetési rendõrök szállták meg szerdán az Avast. Egymást érik a miniboltok, csoportosan italoznak közterületen. Ottfelejtik az üres üvegeket, odapiszkolnak, autókat törnek fel ebbõl elég, ennek véget vetünk. Pásztor Albert kapitány úr, akitõl erõsítést kértem, támogatja a terveinket, komoly razziák lesznek az Avason. Kemény, jól kiképzett, jól felszerelt rendõröket vetettünk be A razziákon kívül is folyamatos lesz a rendôri jelenlét. a tivornyázókkal szemben mondja Fodor Zoltán, aki pénteken az Avasi Rendõrõrsön tartott sajtótájékoztatót. A képviselõ azt is elmondta, egyre több panaszos levelet kap az avasiaktól, akiket félelemben tartanak a randalírozók. Korábban már beszámoltunk arról, hogy egyre több hívást kap a rendõrség is az avasi lakóteleprõl. Az ott élõk félnek az utcán csoportosan iszogató alakoktól. Most a rendõrség a komoly bevetési egységek és a polgárõrök segítségével fokozottan lesz jelen az Avason. A szerdán tartott nagy razzián számtalan szórakozóhelyet, utcát fésültek át este a rendõrök, az akció során országosan körözött személyek is rendõrkézre kerültek. Emellett autófeltörõket kaptak el, szabálysértõket értek tetten, sorolta Bodnár Roland, az Avasi Rendõrõrs fõhadnagya, õrsparancsnok-helyettese. Mikrobusszal, több autóval, motorokkal, sok rendõrrel vonulunk ki az ilyen szondázások alkalmával. A bevetési egységeknek van tekintélye, ezekkel a rendõrökkel szoktuk biztosítani a mecscseket, nagy rendezvényeket mondta Petrasovszky István rendõr õrnagy. A razziák lényege a rajtaütés, ezért a következõ alkalom idõ - pontját nem árulták el az illetékesek. Tehát senki ne lepõdjön meg, ha a jól ismert járõrök mellett rohamrendõröket, vagyis rendõri rohamot lát valamelyik este az Avason. Közmeghallgatás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlése december 12-én (pénteken) 15 órától közmeghallgatást tart a Petõfi u sz. alatt, a III. emeleti konferenciateremben. A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben mûködõ szervezetek képviselõi közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek a város vezetõinek és önkormányzati képviselõinek. Dr. Mihalecz Péter jegyzõhöz (Miskolc, Városház tér 8.) a közmeghallgatás elõtt a kérés, javaslat írásban is eljuttatható. Változó forgalmi rend Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint az Andor és Görögszõlõ utcák forgalmi rendjét november 14-én az alábbiak szerint módosítja: az Andor, Görögszõlõ utcák egyirányúsítása megfordításra kerül. Ennek megfelelõen az Miért érdemes a Miskolci Egyetemre jelentkezni? Ezzel a címmel rendezett az intézmény a régió középiskolai vezetõi számára átfogó tájékoztatót. A tanácskozáson szó volt a helybeli tanulmányi lehetõségekrõl, a középiskolák és a munkaerõpiac Andor, Görögszõlõ utcák a Károly utcától kezdõdõen a Testvériség utca irányába lesznek egyirányúak. A forgalmi rend változására való tekintettel kérik, hogy a fenti utcákban lakók, a gyalogosan vagy gépkocsival haladók fokozottan és körültekintõen közlekedjenek. MIÉRT A MISKOLCI? igényeirõl is. Az egyetem de - cember 5-én tartja szokásos nyílt napját, ahol a felvételizõk és tanáraik az intézménynek minden elõnyét megismerhetik. Decem - ber 6-án pedig a szülõk is megismerkedhetnek a Miskolci Egye - temmel.

4 4 KÖZÉLET V. évfolyam 46. szám Helyi népszavazás Miskolctapolcán A LAKOSOK JÁRHATNAK ROSSZUL A Miskolctapolcán élõk szenvedhetik meg a városrész leválását, és kerülhetnek nehezebb helyzetbe, ha önálló településként mûködne tovább állítja dr. Simon Gábor (fotónkon), a Magyar Szocialista Párt miskolci frakcióvezetõje. HORVÁTH I. Arra biztat mindenkit, hogy menjen el a december 7-i helyi népszavazásra, és ott szavazzon nemmel. Szerinte ugyanis a Miskolctapolcán élõk szenvedhetik meg a leválást, mert rosszabb helyzetbe kerülnek. Dr. Simon Gábor emlékeztetett rá, hogy Tapolca soha nem volt önálló település, több száz éves közös múltja van Miskolccal, az elsõ írásos emlékek az 1200-as évekbõl származnak. Sötétben mûködik a leválást elõkészítõ bizottság állítja, erre példa a 14-én, délután tartott lakossági fórum, amely zártkörû volt, és csak a helyi lakcímet igazolók vehettek rajta részt. Erre a frakcióvezetõ szerint azért volt szükség, hogy senki ne tudja a tapolcaiak figyelmét felhívni a csúsztatásokra. ÚJ ÜGYFÉLHÍVÓ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági, Okmány- és Ügyfélszolgálati Fõ osz - tályának tájékoztatása szerint az okmányiroda új ügyfélhívó és ügyfélirányító rendszert vezetett be. Ügyeik intézéséhez idõpontot kérhetnek: a internetes oldalon (az elektronikus ügyintézés menüben), telefonon a 46/ számon, vagy személyesen az Okmányiroda Kis-Hunyad utca vagy Dayka Gábor utca felõli portáján. Véleménye szerint ugyanis hamis ígéretekkel tévesztik meg a lakosokat, mint például, hogy rendbe hozzák a strandot, kereskedelmi központot építenek, felújítják az utakat. Nem tudni azonban, hogyan oldják meg az önkormányzati feladatokat, és miként lehet mûködõ - képes községként Tapolca. A frakcióvezetõ szerint ugyanis 320 milliós költségvetésbõl gazdálkodhatnak, de csak a mûködéshez 400- ra lenne szükség, miközben fel kellene állítani egy hivatalt is 100 millióért. Fennáll tehát a veszély, hogy nem tudják majd mûködtetni, vagy csak nagyon nehezen. Emellett felmerül az a kérdés, hogy ha a mûködéssel problémák lennének, akkor miként tudnának fejleszteni. Dr. Simon Gábor szerint egy ilyen költségvetésû település banki hitelre nem számíthatna, a pályázatokhoz pedig olyan komoly önrész szükséges, ami szintén nem állna rendelkezésre. Felmerülhet még a magántõke, például a kereskedelmi központ beruházásához, de kérdéses, hogy ilyen lakószám mellett megérné-e bárkinek ebbe fektetni. A frakcióvezetõ arról is beszélt, hogy bizonyosan drágább lenne az élet a tapolcaiaknak. Példaként említette, hogy a tömegközlekedésrõl a hatályos jogszabály rendelkezik, eszerint egy település csak a közigazgatási határain belül közlekedtetett járatoknál tudja megszabni a viteldíjakat, azon kívül már a hatósági ár határozza meg. Erre példa a felsõzsolcai járat, amelyre drágább a bérlet. Említette az ivóvizet, amely a környezõ településeken drágább, mint Miskolcon. Mályiban például hatvan százalékkal. A szemétszállítás pedig olcsóbb a lakótelepeken, míg drágább Tapolcán, ám ez Miskolcon kiegyenlítõdik, míg az önálló településen ez nem így lenne. A három, Miskolctapolcán lévõ szelektív hulladékgyûjtõ sziget a város tulajdona, a hulladékudvarokba csak a miskolciak számára ingyenes az elhelyezés, és a Hejõpapiban mûködõ lerakó Miskolc és harmincöt másik település tulajdona. Dr. Simon Gábor szerint tízezer forinttal is többe kerülhetne a tapolcaiaknak a rezsiköltség, az pedig sztereotípia, hogy a városrészben gazdagok laknak, hiszen például az önkormányzat évente 24 millió forintnyi rendszeres szociális segélyt fizet ki az ott élõknek. A frakcióvezetõ azt is kiemelte, hogy nem lenne Tapolcáé a vízbázis, a kút, a barlangfürdõ, vagy a strand, ezek ugyanis gazdasági társaságok tulajdonában vannak. Szerinte nem tájékoztatják rendesen a városrészben élõket arról, hogy mivel járna a leválás. Tanácsadói szolgálatot terveznek Adatbázis, illetve tanácsadói szolgálat létrehozását kezdeményezik Miskolcon fideszes politikusok, a panelprogrammal kapcsolatban felmerülõ lakossági gondok összegzése, koordinálása, enyhítése érdekében. SZEPESI S. Pelczné dr. Gáll Ildikó, dr. Novák Ágnes és László Tamás országgyûlési képviselõk sajtótájékoztatójukon bírálták az úgynevezett Robin Hood-adóval kapcsolatos, a távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló törvényt is. Azon véleményüknek adtak hangot, hogy az emelkedõ energiaárak kompenzációját illetõen a Fidesz áfacsökkentési javaslata jelenthetne érdemi megoldást. Az ellenzéki politikusok szerint jelenleg nem tudnak hová fordulni azok a lakosok, akiknek valami panaszuk van a panelprogramos felújításokkal kapcsolatban ezek között említették például a megfelelõ szellõzés hiányát, s az ennek következtében fellépõ penészedést, asztmás, allergiás egészségügyi problémákat. Szakértõk, szakpolitikusok bevonásával létre kívánnak hozni egy lakossági tanácsadó szolgálatot a fellépõ problémák kezelésére, s a kezdeményezéshez kérik a miskolci városvezetés együttmûködését is. Maradjunk együtt! A résztvevôk az együttmaradás reményében beszélgettek Miskolctapolca jelenérôl és jövôjérôl. Maradjunk együtt címmel szolidaritási akciót hirdetett a miskolctapolcaiak részére Borkúti László. NAGY E. A polgármesteri megbízott egy könnyed délutáni rendezvényre invitálta a környéken élõket múlt szombaton, ahol a kulturális és zenei programok mellett beszélgetéseket hallhattak a résztvevõk Miskolc tapolca mindennapjaival és jövõjével kapcsolatban. A véleménynyilvánító népszavazás elõtt egy hónappal invitálta baráti beszélgetésre Miskolctapolca polgármesteri biztosa a városrész lakosait. Az általános iskola tornacsarnokában rendezett délutáni eseményen városvezetõk, intézményvezetõk, politikusok kaptak szót, akik az együttmaradás reményében vázolták fel a résztvevõknek Mis kolc tapolca jelenét és jövõjét. A Maradjunk együtt címet viselõ eseményen a program meghívottjai Miskolctapolca múltját, jelenét és jövõképét mutatták be, mindeközben kulturális és zenés elõ - adások tették könnyeddé az eseményt. A rendezvény szervezõje, Borkúti László polgármesteri megbízott fontosnak tartotta kiemelni az esemény kapcsán az összefogás, az egymásra támaszkodás fontosságát, így elõ adásában is ennek adott hangot. Aki többet szeretne megtudni a Miskolctapolca Baráti Körrôl, az ellátogathat a weboldalukra: Itt van az õsz, itt van újra! MOSASSON INGYEN AZ IVECOBAN! Amennyiben a Truck Italia Kft.-nél javíttatja haszongépjármûvét, megajándékozzuk egy külsõ mosással, valamint gyári és utángyártott Iveco-, Mercedes-Benz-, Renaultalkatrészekbõl 5% kedvezményt biztosítunk. Címünk: Truck Italia Kft., 3527 Miskolc, Zsigmondy út Elérhetõségünk: tel./fax: 06-46/ Az akció ideje: szeptember november 30. DÍJAT ADOTT ÉS KAPOTT A HOLCIM Környezetükért sokat tevõ közösségek elismerése a Holcim-díj, amelyet 2001-ben alapítottak, így idén már nyolcadik alkalommal jutalmazták az arra érdemeseket. Az iskolák, civil szervezetek és más közösségek a korábbi gyakorlattól eltérõen idén nem cementutalványt, hanem pénzbeli támogatást kaptak. 17 szervezet összesen 11 millió forintra pályázhatott, az elbírálás után 7 pályázó 3 millió forint értékben kapott támogatást az ünnepségen. A fõdíjjal járó 1 millió forintot idén az Avastetõi Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási intézmény képviselõje vehette át. A Holcim-díjat 2001-ben alapították. A támogatással olyan közösségek tevékenységét ismeri el a cég, amelyek tevékenységükkel környezetük fejlõdését szolgálják. Az ünnepségen pénzbeli támogatást vehetett még át a Benedek Elek Óvoda, a Kazinczy Ferenc és a Szilágyi Dezsõ Általános Iskola, az Iránytû Szociális Szolgálat, valamint a Hejõcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülete. A Megszólaló Kezek Közhasznú Alapítvány különdíjként egy pianínót kapott. Ugyankkor nem csak díjazott, hanem díjat is kapott a Holcim Hungária Zrt. a közelmúltban. A Hungarian Business Leaders Forum által immár hatodik alkalommal kiírt Az üzleti élet a környezetért pályázatán a cement-, beton- és kavicsgyártó világcég hazai leányvállalata a harmadik helyezést érte el. A fôdíjat az Avastetôi Általános Iskola kapta. A díjat ünnepélyes díjkiosztón adták át Budapesten. Mint ismeretes, a közelmúltban nyújtották át a KÖVET-INEM által öt éve alapított Környezeti megtakarítás díj gyõzteseinek járó elismeréseket is. E pályázaton a három éven túl megtérülõ beruházás kategóriájának díját nyerte el a Holcim Pomázi Betonüzeme. A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs díjat a pályázatot értékelõ környezetvédelmi szakújságírókat is tömörítõ zsûri azért ítélte oda a Pomázi Be ton üzemnek, mert a korszerû üzem okosan gazdálkodik a természeti erõforrásokkal és a fel nem használt betont innovatív módon újrahasznosítja, s így hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. A díjat Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter adta át Márta Irénnek, a Holcim Hungária Zrt. kommunikációs igazgatójának. A Pomázi Betonüzem, amely összesen mintegy 250- féle recept alapján gyárt betont, fontos szerepet játszik Budapest és környéke betonellátásában. Az üzembõl szállítják a betont többek közt az M0 Duna-híd és az M0 keleti szektor építéséhez. A korszerû üzem a természeti erõforrásokkal történõ okos gazdálkodással és a fel nem használt beton újrahasznosításával hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. A fel nem használt és a keverõautók tartályából kinyert maradék betont egy 10 m 3 /óra kapacitású rendszerben szétválasztják, és az anyagokat az újonnan készülõ betonhoz adagolják. Ezzel éves szinten m 3 visszamosott anyagot forgatnak vissza a termelésbe, amit egyébként hulladékként kellene kezelni. Az esõvízgyûjtés és az üzem területén fúrt kút segítségével csapvizet nem használnak a termeléshez, ezzel évi m 3 vizet takarítanak meg a városi hálózatból. A legkorszerûbb környezetvédelmi technológiák használata és a legjobb környezetet és természetet megóvó gyakorlatok alkalmazása nemcsak betonüzemeink, hanem cementgyáraink esetében is kiemelt jelentõ - séggel bír. Arra törekszünk, hogy innovatív megoldásaink követendõ példát mutassanak az iparágban és továbbra is élen járjunk a leginkább környezetkímélõ megoldások innovációjában és alkalmazásában nyilatkozta Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója. Amennyiben Ön miskolci vagy környékbeli lakos és kíváncsi hallásának állapotára, várjuk jelentkezését helyben. Nem kell mást tennie, mint telefonon bejelentkezni. AUDIOLÓGIAI ÁLLOMÁS Miskolc, Szentpéteri kapu Nyitva tartás: hétfô-csütörtök: , péntek: Telefon: 06-46/

5 2008. november 15. MÛSOR/PROGRAM 5 Ismeri Ön a villamosprojekt elemeit? Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a Zöld Nyíl miskolci villamosprojekt részleteit? Tudja, mit tartalmaz? Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-játékot indítottunk, melyben megfejtésként a villamosprojekt egyes elemeit rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levelezõlapon legkésõbb december 4-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtõk között a GÉNIUSZ Könyváruház (Miskolc, Széchenyi út. 107.) által felajánlott könyvutalványt sorsolunk ki. Jótékonysági bál November 22-én, szombaton, a Miskolci Állatsegítõ Alapítvány kilencedik alkalommal rendezi meg hagyományos jótékonysági bálját. A rendezvényt 19 órai kezdettel a Miskolci Vigadóban tartják, melynek teljes bevételét az új menhely építésére fordítják. A bálon a köszöntõt kutyaszépségverseny, kedvencek állatbemutatója követi, majd vacsora, zenés mulatság, tombola. A bál díszvendégei a meglepetés erejével hatnak majd az állatsegítõk meghívója szerint. A báli belépõ ára 8000 forint, jegy- és asztalfoglalás az címen, Mozimûsor vagy a Népkerti Állatklinika Kht. állatorvosi rendelõjében. Telefon: 46/ , 30/ November 19-én, 19 órától a debreceni Fõnix Rézfúvós Együttes mûsorát láthatja a közönség az Avasi Gimnázium színháztermében. A mûsoron többek között Gerschwin, Purcell, Mozart mûvei hangzanak fel. November 21-én, órától Szalóki Ági: Hallgató címû jazzkoncertjét láthatja a közönség a gimnázium színháztermében. Jegyek Mûvészetek Háza, Béke-terem: november 20 november 25. között 18 órakor, Márió, a varázsló, magyar olasz film, november között 20 órakor, november 26-án órakor Immigrants Jóska menni Amerika, amerikai magyar animációs film, november között 16 órakor A spanom csaja, amerikai vígjáték, november 26-án, 18 órakor Piaf, francia angol cseh filmdráma. Mûvészetek Háza, Uránia-terem: november 20 november 26. között 15.30, órakor Immigrants Jóska menni Amerika, amerikai magyar animációs film, 20 órakor A spanom csaja, amerikai vígjáték. goldentours MISKOLCI INDULÁSÚ ÚTJAINK, KEDVEZŐ ÁRON! Zakopane november Ft Advent Bécsben december Ft Advent Pozsonyban és Bécsben december Ft Velencei karnevál február Ft Autóbuszok bérbeadása fõig A részletekrôl érdeklôdjön irodánkban: Golden Tours Utazási Iroda 3530 Miskolc, Széchenyi u. 26., a színházzal szemben a földszinten. Tel.: 46/ , Igazán zsúfolt napok elõtt áll a Miskolc Városi Szabadidõköz - pont. November 24-étõl, három hét leforgása alatt négy rendkívül rangos eseménynek ad otthont a létesítmény. A héten sajtótájékoztatót tartott az intézmény vezetése, amelyen megismerkedhettünk a roppant gazdag programmal. DOROS L. PROGRAMOK AZ AVASIBAN Mojszejev, futsal, koncert és gálamûsor MOZGALMAS NAPOK A SPORTCSARNOKBAN mindkét eseményre elõvételben az új épület jegypénztárában, a Ka - zinczy könyves boltban, valamint elõ adás elõtt a helyszínen kaphatók. A sportcsarnok palettája egyre bővül. Dr. Szatmáry-Antal Tamás bevezetõjében azt emelte ki, hogy az év végi vigasságok között bizonyára sok korosztály képviselõi találják majd meg szórakozásukat. A sort november 24-én a Mojszejev Tánc - együ ttes nyitja, amely este hét órától adja elõ fergeteges mûsorát. Utoljára 2002-ben jártak hazánkban, most a Mûvészetek Háza szervezésében Miskolcra is ellátogatnak. Az elõadásra két nap alatt minden jegy elkelt elõvételben! A társulat eddig háromszáz programot vitt színre, óriási népszerûségnek örvend szerte a világon. A tökéletes felkészültség, a gazdag koreográfia, a virtuozitás és a káprázatos látvány összhangja garancia a miskolci elõadás sikerére is! A sportcsarnok dolgozóinak sietniük kell majd a létesítmény átalakításával, ugyanis mindössze 15 óra áll rendelkezésükre, hogy a színpadot elbontsák, és felépítsék a futsalpályát. November 26-án ugyanis, este nyolc órától itt rendezik a Magyarország Írország barátságos válogatott-mérkõzést. Kasza János menedzser arról adott tájékoztatást, hogy a mieink már a 2010-es Európabajnoki döntõre kezdik a felkészülést és ennek jegyében választották ellenfélnek az íreket. Igaz, a sportág az északi országban még gyerekcipõben jár, azonban mindenfelé egyre népszerûbb a es teremlabdarúgás. A vidéki nagyvárosokban valóságos fellegvárak alakultak ki, a korábbi években Mis kol - con két csapat is szerepelt az országos bajnokságban. Érdekesség, hogy a magyar nõi futsal-válogatott nem túl régen éppen megyénkben játszotta elsõ hivatalos mérkõzését. Ózdon kétgólos magyar siker született a csehek ellen, remélhetõleg Miskolcon sem marad el a magyar diadal. És máris december 4-énél járunk, ezen a napon ugyanis az Irigy Hónaljmirigy együttes ad koncertet a sportcsarnokban. A program este hét órakor kezdõdik. A Szabadidõ - köz pont vezetése a Miskolci Gyer - mek város lakói közül 100 fiatalt meghív az eseményre, ráadásként az elsõ 500 darab, elõvételben megváltott jegy mellé a koncert helyszínén ajándékkal kedveskedik a szervezõ Mikulása. Nyílt nap A Fényi Gyula Jezsuita Gim ná - zium és Kollégium november 18-án és január 13-án 8 és 12 óra között nyílt napot tart, melyre az érdeklõdõ diákokat és szüleiket szeretettel várják. Azokat a negyedikes és nyolcadikos fiúkat és lányokat hívják, akik szeretnének többet tudni a világról és egy erõs keresztény iskolai közösségbe tartozni. Borsodi Madárka Tájak, ízek, ételek korszakok és régiók a táplálkozáskultúrában. Idén második alkalommal rendezték meg Miskolcon a Borsodi Madárkát, amelynek fõszereplõje a magyar pálinka. Hétfõn délelõtt ebben a témakörben 15 érdekes elõadást hallhattak a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. Délután pedig középkori ételekkel és magyar pálinkákkal várták az ínyenceket a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épületében. Jegyek november 10-e óta már vásárolhatók a Szin va park ban található Fehér Fotóban, a Mû vészetek Háza jegyirodájában, valamint a Miskolci Jég csa rnok ban. Az idei programsorozat december 12-én zárul, amikor az 50 esztendõs Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház jubileumi gálamû - sorát rendezik meg a sportcsarnokban. A jubileumon a kórház csaknem ezer dolgozója vesz részt. Bemutatják az intézményrõl készült filmet, kitüntetéseket adnak át. A sportcsarnok üzemeltetõjével egyébként a kórház már szoros kapcsolatban áll, ugyanis a szabadidõ - központ tervezésében és kivitelezésében épül az intézmény területén egy szabadidõpark és wellnessközpont. Hálaadó istentisztelet A kétszáz éves Miskolc, Kossuth utcai református templomban hálaadó istentiszteletet és ünnepi koncertet tartanak november 20- án, csütörtökön 17 órakor a Ca - me rata Miskolc Kamarazenekar közremûködésével. Az istentisztelet után perselyes adakozással támogathatják a résztvevõk a templom felújításának ügyét. Erzsébet Katalin-bál Erzsébet Katalin-bált rendez november 21-én, pénteken 16 órától a Miskolci Vasas Nyugdíjas Klub a Vasgyári Közösségi Házban (Vasgyári u. 24., a 2-es villamos végállomásánál). Családias légkör, meleg vacsora, belépõ 300 forint. HETI MÛSORA november november 23. November 17., hétfõ Képújság Hitel-mix magazin (Hálózat TV) Kép újság Mûsorismertetés Mis - kolc Ma, hírmûsor Kilátó, köz - életi magazin Miskolc Ma (ism.) Maláta, prémium sörma - gazin Miskolc Ma (ism.) Fejezetek Magyarország közlekedés - történetébõl, 13. rész, Arccal a vasút felé Pokoli hajsza, amerikai film (Hálózat TV) Kép újság. November 18., kedd Képújság Helyszín, bûnügyi magazin (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Miskolc Ma, hírmûsor Boltív, építészeti portrémagazin Miskolc Ma (ism.) Sportpercek, a Miskolc TV sportmûsora Mis - kolc Ma (ism.) DVTK Kecs - kemét labdarúgó-mérkõzés Az elnök zsoldosa, 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) Képújság. November 19., szerda Képújság Novum A jövõ záloga 9. rész (Hálózat TV) Képújság Mûsoris mer te tés Miskolc Ma, hírmûsor Kilátó, közéleti magazin Miskolc Ma (ism.) Elixír, életmódmagazin Miskolc Ma (ism.) Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébõl, 14. rész, Légi utakon A csendes kopó, amerikai film (Hálózat TV) Képújság. November 20., csütörtök Képújság KÁBEL-világ (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Miskolc Ma, hírmûsor Miskolc város közgyûlésének közvetítése Mis - kolc Ma (ism.) Zenemalom, ko - molyzenei magazin a Miskolci Szimfonikusokkal Miskolc város közgyûlésének közvetítése Ízelítõ, fõzõcske mûsor (Há - ló zat TV) Szellemûzõk klubja, amerikai film (Hálózat TV) Képújság. November 21., péntek Képújság Brill20 magazin (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Mis - kolc Ma, hírmûsor Kilátó, köz - életi magazin Miskolc Ma (ism.) Múzsa, kulturális magazin Miskolc Ma (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Ízelítõ, fõzõcske mûsor (Hálózat TV) Én és a MOB, amerikai film (Hálózat TV) Képújság. November 22., szombat Az elõzõ esti adás ismétlése Képújság Egerszegi Hadtörténeti Emlékek 2. (Hálózat TV) Képújság Mûsoris - mer te tés Miskolc Ma, hír mû - sor Kilátó, közéleti magazin (ism.) Miskolc Ma (ism.) Sportpercek (ism.) Miskolc Ma (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Házibuli Attilával és vendégeivel showmûsor (Hálózat TV) Képújság. November 23., vasárnap Az elõzõ esti adás ismétlése Képújság DVTK Kecskemét labdarúgó-mérkõzés Bence-show (Hálózat TV) Képújság Mûsoris mer - tetés Krónika, heti hírösszefoglaló magazin Kilátó, közéleti magazin (ism.) Krónika (ism.) Múzsa, kulturális magazin (ism.) Krónika (ism.) Hírháló (Hálózat TV) A gyávaság tollai, amerikai angol film (Hálózat TV) Képújság. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

6 6 HIRDETÉS ÉRZIK AZ ANGOLT A csöppségektõl kezdve az egyetemi hallgatókig mindenki tanul nyelvet. A Helen Doron-féle módszer eltér a hagyományostól. Ebben a nyelviskolában a három hónapos babákkal és a kamaszokkal is angolul beszélnek. Míg a legtöbb helyen a nyelvtant és az igeidõket sulykolják a gyerekekbe, itt olyan szituációkat teremtenek a tanárok, amiben a tanulók érzik, mikor, melyik igeidõ használata helyes. Miskolcon, a Helen Doron Nyelviskolában 250 gyermeket tanítanak angolul anyanyelvi módszerek szerint. Kicsit angollá is válnak a tanulók, angolul éreznek, angolul gondolkodnak, mert az angolszász szokások, hagyományok világába is bevezetik õket. Novemberben a Halloweenhez kapcsolódó mulatságok, népszokások birodalmába kalauzolták a Helen Doron növendékeit. További info: Kota Mariannától a 20/ , dr. Máténé Csabai Emõkétõl a 20/ számon. MISKOLCON ELADÓ INGATLANOK V. évfolyam 46. szám VÁROSFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós nyílt versenyeztetési eljárás (írásos ajánlat + versenytárgyalás) útján történõ értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat Cím Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Megnevezés Induló ár (Ft) Bánatpénz (Ft) József Attila beépítetlen terület Szondi György raktár és udvar áfa Kiajánlási dokumentáció nettó ára Ft Ajánlatok beadásának határideje , hétfô Ajánlatok bontásának idôpontja* , hétfô Eredményes ajánlat(ok) esetén versenytárgyalás idôpontja , szerda *Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az írásos ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda, Miskolc, Hunyadi u. 19. Ajánlatot az nyújthat be, aki az ingatlant, s az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Az ingatlanokról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján valamint az és az as miskolci telefonszámokon kérhető. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa. Számoljon! Spóroljon! Váltson kötelezôt! Váltani szeretne? Az N- Alexander Biztosítási Alkusz Kft.-t keresse! 15 biztosítótársaság ajánlata közül választhatja ki az Ön számára legelônyösebb kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását ÉVI KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAK Fontos!!! Interneten is megkötheti biztosítását a címen. EZEK A DÍJAK MISKOLC VÁROS TERÜLETÉN ÉRVÉNYESEK 3530 Miskolc, Széchenyi u /2. /Fax (46) , , EZEK A DÍJAK BORSOD MEGYÉBEN ÉS HEJÔ- CSABA, GÖRÖMBÖLY, MISKOLCTAPOLCA, PERECES ÉS SZIRMA TERÜLETÉN ÉRVÉNYESEK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK: 20%-os gyermekkedvezményt vehet igénybe az a természetes személy, akinek 15 éven aluli gyermeke van. 10%-os díjfizetési kedvezményben részesül, aki szerzõdésének éves díját egy összegben megfizeti. A táblázatban szereplõ díjak a januári kockázatviseléssel kezdõdõ, bonus 1 és bonus 10 fokozatú új szerzõdésekre vonatkoznak és nyilatkozattal adható kedvezményt tartalmaznak. A táblázatban tájékoztató jellegû negyedéves, 90 napos kerekített díjak szerepelnek, részletes díjainkat irodánkban tudjuk személyre szabottan kikalkulálni Önnek. Egyesületi tagdíj tagonként (nem szerzõdésenként) 100 Ft/hó. Megyei képviselet: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fszt. Tel.: (46) Tel./fax: (46) Mobil: (70) Nyitva: munkanapokon 8 16 óráig. Novemberben szombaton is nyitva 8 12 óráig. Aki óvatos volt, a Generali kötelezõjével most jól jár! Díjazott balesetmentes vezetõk, számos kedvezmény, és autósbarát újdonságok a Generali kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítások mellé. Újra itt van a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítások kötésének az idõszaka. Tóth Árpádot, a Generali-Providencia Biztosító Zrt. Észak-magyarországi régió értékesítési igazgatóját kérdezzük a társaság ajánlatáról. Miért érdemes a Generalit választani kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítónknak? Hiszem, hogy lehet tõkeerõs nemzetközi biztosítóként több mint 400 ezer ügyfelünk számára a hazai piacon mi nõ - ségi szolgáltatásokat és kárrendezést nyújtani, emellett versenyképes díjat kínálni. Új ügyfeleink maximálisan 50%-os kedvezményt érhetnek el a 2009-es kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjából, amennyiben személygépjármûvet, vagy legfeljebb 2 tonna hasznos terhelésû tehergépjármûvet biztosítanak társaságunknál. Mit tart a legfontosabbnak a Generali 2009-re szóló ajánlatában? A Generali számára legfontosabb ügyfelei biztonsága. A körültekintõ vezetést 2009-ben is kiemelkedõen díjazzuk, mégpedig igen magas, alapdíjba épített 30%-os kedvezménnyel. Díjainkat a balesetmentes vezetõk számára kalkuláltuk, így aki óvatos volt, a Generalinál most jól jár. Milyen újdonságot hoz még a 2009-es esztendõ? A 2009-re meghirdetett kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjunkban számos egyéb unikummal és kedvezménnyel találkozhatnak ügyfeleink. Újdonság a Generali kedvezményrendszerei között, hogy 2009-tõl 10%-os kedvezménnyel díjazzuk azokat az autósokat, akik legalább 3 évig ugyanannál a biztosítótársaságnál, vagy egyesületnél tartották kötelezõ felelõsségbiztosításukat, legyen az bárki a hazai piacon, illetve azokat is, akik az év nagy részében autójuk mellett a környezetkímélõ tömegközlekedést használják. Új elem ajánlatunkban a Magyar Autóklub-tagoknak adott kedvezményünk, valamint az idén is meghirdettük a casco együttbiztosítási, illetve gyermekkedvezményünket, valamint jutalmazzuk azon ügyfeleinket is, akik családjában második, harmadik autójukhoz is a Generalit választották kötelezõ felelõsségbiztosítójuknak. Idén is él, internetes biztosításkötés esetén online kedvezményünk, illetve a díjfizetés módjához kötött engedmény. Mivel készül azok számára a Generali, akik teljes körû biztonságra törekednek? A 2009-es évre egy figyelemre méltó ajánlattal álltunk elõ azok számára, akiknek saját egészségük, biztonságuk, nyugdíjas éveik és otthonuk biztonsága is fontos. Amennyiben leendõ ügyfelünk október elsejéig a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás mellé teljes körû, azaz ingó- és ingatlan tulajdonra Generali Házõrzõ Otthonbiztosítást, vagy 25 ezer forintos éves díjú Testõr baleset- és egészségbiztosítást köt, illetve belép a Generali Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágába, kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításának második negyedéves díjából szerzõdésenként egyegy havi díjat kap ajándékba. Ha tehát valaki mindezen biztosítást a Generalinál köti meg a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítása mellett, úgy kötelezõje 2. negyedéves díját ajándékba kapja. Milyen extra szolgáltatások járnak a kötelezõhöz a Generalinál? Autós Segélyvonalunk éjjel-nappal hívható telefonszámán (06-1/ , vagy 06-1/ ) minden kötelezõs ügyfelünk tanácsot kérhet belföldön vagy külföldön történt baleset, mûszaki hiba, vagy gépjármûlopás esetén. Lopás esetén Assistance és Õrangyal biztosítási csomagunk hatékony segítséget nyújtanak a gépjármûvel kapcsolatos dologi és személyi sérülésbõl származó károk bekövetkezésekor. A casco biztosítással is rendelkezõ ügyfeleink, amennyiben igénylik, szenvedett káruk esetén is fordulhatnak a Generalihoz. Itt az esetek jó részében vállalni tudjuk, hogy a kár - okozó biztosítójának a helyébe lépve, egy, a biztosítók közötti megállapodás alapján rendezzük ügyfelünk kárát. És végül, mit üzen az olvasóknak a novemberi biztosítóváltás idõszakára? Mindenképpen megéri figyelni a Generali ajánlatait, hiszen sokrétû kedvezményeink, melyek bizonyos mértékig halmozhatók, nagyon kedvezõ díjakat eredményezhetnek. Mindezt pedig ügyfeleink egy tõkeerõs, tapasztalt, megbízható biztosítótól kaphatják, amely a kárrendezés és a kényelmi szolgáltatások területén is több mint 18 éve folyamatosan bizonyít. Fontos megjegyzendõ dátum azon olvasók számára, akiknek még nincs nálunk a kötelezõ gépjármûfelelõsségbiztosításuk, hogy december 1-jéig mondhatják fel jelenlegi biztosítójuknál a szerzõdésüket, amellyel egyidejûleg, akár tanácsadóink egyikénél, akár a Generali TeleCenter 06-40/ es kék számán, akár interneten, a oldalon, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban megköthetik új Generali-szerzõdésüket.

7 2008. november 15. HIRDETÉS 7 AKCIÓ! 50% kedvezmény minden kedden és szerdán a hajvágás árából a diákigazolvánnyal rendelkezők részére. AKCIÓ! Újabb akció valamennyi üzletünkben november ig! AZ AKCIÓS KÍNÁLATBÓL: Coop füstölt tömbsajt 1 kg Falni jó! Füst. pulykavirsli 140 g Egységár: 850 Ft/kg Coop teavaj 100 g Egységár: 1290 Ft/kg Füst., fõtt tarja 1 kg (Coop, Maxi, Szupermarket) Pick Szeged Zrt. Lipton Green Label tea 25 x 1,5 g Egységár: 5475 Ft/kg Olympos sárgarépa-narancs mix 1,5 l Egységár: 146 Ft/l Tide komp. lemon mosópor 2 kg Egységár: 499,50 Ft/kg (Coop, Maxi, Szupermarket) Tomi Kristály kompakt normál, color 2 kg Egységár: 424,50 Ft/kg Snickers, Mars, Twix szeletek g Egységár: Ft/kg Urbi mézes puszedli, sárgabarackos 200 g (Maxi-Szupermarket) Egységár: 1245 Ft/kg Wiener Extra vák. kávé 1 kg 1349 Ft 119 Ft 129 Ft 1299 Ft 219 Ft 219 Ft 999 Ft 849 Ft 99 Ft 249 Ft 1199 Ft Vásároljon december 31-ig 2000 Ft felett, hogy a januári sorsoláson megnyerhesse az Ft-os Coop vásárlási utalványok egyikét! Ingyenes angol nyelvtanfolyam pedagógus, egészségügyi végzettségű álláskeresőknek és volt köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak! Jelentkezzen azonnal! Tel.: 46/ Nysz.: APRÓHIRDETÉS Alsózsolcán nyugodt, jó környezetben eladó 70 m 2 - es, összközműves családi ház, illetve ároktőn Tiszaparti téliesített ház. Érdeklődni: 30/ Egészségmegőrző termékek bemutatásához, értékesítéséhez munkatársakat keresünk. Kereseti lehetőség: akár Ft/hó. Tel.: 20/ Kereskedelmi cég értékesítő munkatársakat keres. Kereseti lehetőség: akár Ft. Tel.: 20/ Egészségmegőrző termékek bemutatásához, értékesítéséhez munkatársakat keresünk. Kereseti lehetőség: akár Ft/hó. Tel.: 06-20/ Svájci érdekeltségű kereskedelmi cég értékesítési feladatokra munkatársakat keres. Tel.: 20/ Értékesítésre rugalmas elfoglaltság, vonzó díjazás. Minden korosztálynak! Tel.: 06-20/ Alsózsolca, Szabadság utcában 100 m 2 összközműves családi ház, csendes környezetben, eladó. Irányár: Ft. Érdeklődni: 30/ IHM IRIGY HÓNALJMIRIGY KONCERT december 4., csütörtök óra Miskolc, Városi Sportcsarnok Jegyek elôvételben november 30-ig 2590 Ft, december 1-jétôl a helyszínen 2990 Ft. Jegyelôvétel: Mûvészetek Háza jegypénztár, Fehér Fotó (Szinvapark), Jégcsarnok. KARÁCSONYI VÁSÁR ERZSÉBET TÉR november 30 december 24. Minden nap órától a Mézeskalács házikóban versek, dalok, bábjátékok szórakoztatják a gyermekeket. KURATÓRIUM A Szent Flórián Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik felajánlották évi adójuk 1%-át, összesen Ft-ot, ezzel segítve a tűzoltóság munkáját. Adószám: Szent Flórián Miskolcért Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány (Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.) közhasznúsági jelentése, év 1. Számviteli beszámoló A. Befektetett eszközök: E Ft B. Forgóeszközök: E Ft Eszközök összesen: E Ft C. Saját tõke: E Ft Értékesítési tartalék: E Ft Munkabér: E Ft Eü.-, nyugdíjjárulék: E Ft Források összesen: E Ft 2. Költségvetési támogatást nem kaptunk 3. Vagyonfelhalmozás az ERSTE Banknál elhelyezve Bevételek: E Ft Kiadások: E Ft 4. Cél szerinti juttatásokat nem kaptunk 5. Helyi önkormányzati támogatást nem kaptunk 6. Vezetõ tisztségviselõk támogatásban nem részesültek 7. Anyagi eszközöket vásároltunk 6177 E Ft értékben Kuratóriumi beszámoló évre Nyitás: Ft Bevételek: Ft Kiadások: Ft Záró: Ft LD 90LB hidrokabin 90 x 90 x 210 cm 4 mm vastag biztonsági üveg 6 Jet fúvóka állítható zuhanytálca tükör fejzuhany, kézizuhany alumínium profil Tesy villanybojlerek üvegkerámia burkolatú tároló nagy méretû magnézium anód biztonsági termosztát külsõ hõmérsékletszabályozó 80 l THM: 40,00% Ft most 0 Ft, majd 36 x 3087 Ft Ft 120 l Ft Vesta gáztûzhelyek biztonsági gázégô zománcozott dísztetô termosztátos sütô panorámás sütôajtó, tárolórekesz 3P 3 égôs Ft 4P 4 égôs THM: 41,27% Ft most 0 forint, majd 18 x 2925 Ft Kád + hidrokabin 5 mm vastag biztonsági üveg, 8 Jet fúvóka, sötétített üveg hátfal, fejzuhany, kézizuhany, lábmasszázs, világítás, rádió, telefoncsatlakozás, folyékonyszappan-adagoló, akril kád szifonnal és leeresztõvel x 83 x 215 cm THM: 39,99% Ft most 0 Ft, majd 36 x 6710 Ft Hajdu villanybojlerek speciális tûzzománc tartály szabályozható vízhõmérséklet aktív anód, korrózióvédelem, csõfûtõtest 80 l 120 l Ft most 0 Ft, majd 36 x 7158 Ft HG x 85 x 210 cm THM: 39,98% Ft THM: 41,25% Ft most 0 Ft, majd 18 x 3033 Ft Fagor 5CH 56GSF/BNat gáztûzhely 4 biztonsági gázégô zománcozott dísztetô ablakos sütôajtó termosztátos sütô Ft Üzleteink: 10. sz. Vas-mûszaki Áruház Encs, Vasút u. 2. Tel.: 46/ sz. Vas-mûszaki Áruház Eger, Ostorosi u. 13. Tel.: 36/ sz. Mûszaki-lakberendezési Áruház Miskolc, Vágóhíd u Tel.: 46/ sz. Szerelvény Áruház Miskolc, Zsolcai kapu 12. Tel.: 46/ kád + hidrokabin 170 x 90 x 210 cm 4 mm vastag biztonsági üveg 6 Jet fúvóka felsôlámpa, ventilátor, polc, vezérlôpanel, tûmasszázs, lábmasszázs, fejzuhany, kézizuhany tükör, rádió, hangszóró, telefoncsatl. fémmerevítéses akril kád szifonnal és leeresztôvel THM: 39,99% Ft most 0 Ft, majd 36 x 6451 Ft MW-02 WC-ülôke fa fehér fém szerelékkel 2798 Ft CIL-53 WC-csésze hátsó kifolyású mélyöblítésû 6 l 5589 Ft Calvi zsírköves kandalló 6 kw ablakos, íves felsõ füstkivezetés fûthetõ légtér: 128 m 3 füstcsôcsatlakozás THM: 40,43% Ft most 0 Ft, majd 30 x 2759 Ft A ÁRUHÁZAK AKCIÓS AJÁNLATÁBÓL Érvényes: november 15-tôl november 28-ig, amíg a készlet tart! FRA-02 zuhanykabin 90 x 90 x 192 cm, íves 4 mm vastag biztonsági matt, vagy csíkos üveg görgôs, mágneszáras tolóajtó alumínium keret fémvázas zuhanytálca Ft L mosdókagyló csaptelep nélkül A képek több esetben csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 60 cm 1 csaplyukas 6105 Ft Salgó tûzhely jobbos és balos kivitelben 6 kw teljesítmény szilárd tüzelésû 0,42 m 2 fôzôfelület 991 x 610 x 810 mm THM: 40,00% Ft most 0 forint, majd 36 x 3087 Ft Fehér lemez fürdôkádak 150, 160 és 170 cm, fehér Ft Üvegszál erôsítésû fehér akril kádak lábbal 120 x 70 x 40 cm 140 x 70 x 40 cm 150 x 70 x 37 cm 160 x 70 x 38,5 cm 170 x 70 x 38,5 cm Ft Ft Ft Ft Ft Fagor felültöltôs mosógépek A energiaosztály, A mosóhatás 6 kg-os ruhatöltet, elektronikus vezérlés, 0 19 óra indításkésleltetés 1000 fordulat/perc THM: 40,00% 1200 fordulat/perc THM: 40,01% Ft most 0 forint, majd 36 x 3445 Ft Ft most 0 forint, majd 36 x 3669 Ft A készülékek Ft feletti vásárlása esetén 25 km-es körzetben díjtalan házhoz szállítás!

8 8 KÖZÉLET Tíz éves a pedagógiai intézet Az évforduló alakalmából ünnepi konferenciát tartottak a Diósgyõri Gimnáziumban, ahol értékelték az elmúlt tíz év munkáját és áttekintették a régió oktatási intézményeinek fejlõdését. Káli Sándor, Miskolc város polgármestere köszöntõ beszédében kiemelte: az intézet fejlõdését tükrözi, hogy mára már túlmutat eredetileg kitûzött céljain. Az intézet szakemberei stabil, piacképes pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtanak a régióban, öszszefogva ezzel a térség oktatási intézményeit. Legfontosabb feladatuk viszont mégis a tehetséggondozás tette hozzá Miskolc város polgármestere. Teremtõ Világ A Miskolc Televízió új magazinmûsort indított útjára, mellyel kéthetente szerdánként jelentkezik, és amellyel a teremtõ világba kalauzolja nézõit. A huszonnégy részbõl álló, félórás magazinmûsor a válságrégióként kezelt Észak-magyarországi régió innovációs tevékenységét a regionális kutatási intézmények, innovációt segítõ szervezetek, kutatóközpontok, vállalkozások tevékenységén keresztül mutatja be. Tájékoztatást adnak a különbözõ pályázati lehetõségekrõl, az elért Az eseményen a Diósgyõri Gimnázium igazgatója egy szál virággal köszönte meg az intézet munkatársainak az elmúlt évek munkáját. Az iskola diákjai pedig ünnepi mûsorral köszöntötték az egy évtizedes Miskolc Városi Pedagógiai Intézetet. TUDOMÁNYOS ELISMERÉSEK eredményekrõl. A mûsor címe Teremtõ Világ, ami nem véletlen; valóban kiderül az újítások, innovációk segítségével, hogyan mozdul elõre világunk, ezen belül régiónk. A tizedik adás a tudományos elismerésekrõl szól, a magazin készítõi ellátogattak a régió azon intézményeihez, kutatóihoz, akik munkájukkal elismerést vívtak ki, és sokat tettek hozzá a tudomány fejlõdéséhez. Az adást november 19-én, tõl láthatják a Miskolc Televízióban. Alkonyfény A Miskolc Városi Idõsügyi Tanács várja olyan önkéntes nyugdíjasok jelentkezését, akik a generációk egymásért gondolata jegyében szívesen foglalkoznának fiatalokkal, vállalnának esetleg korrepetálást, pótnagyszülõi feladatokat, közös programok megvalósítását. Postai cím: 3530 Miskolc, Arany János u. 29., Idõsügyi Iroda. Telefon: 46/ Hangulatos ünnepséggel emlékezett meg az idõsek világnapjáról a Postás és Távközlési Nyug - díjas Klub november 7-én. Spisák András, a Megyei és Városi Nyug - díjas Képviselet elnöke köszöntötte a klub tagjait, majd a kultúrcsoport adott elõ verses-dalos Bár már november 8- án megnyitotta kapuit a nagyközönség elõtt a Miskolc keleti bejáratánál található új bevásárlóközpont, de a hivatalos átadóünnepséget csak késõbb, már mûködés közben tartotta meg a város és a cég vezetése. A francia tulajdonú üzletlánc Miskolcra érkezését egy új cég megjelenésén túl, másképpen is érezni: több száz embernek ad munkát az új bevásárlóközpont, javítva mûsort, Keresztessy Lászlóné szerkesztésében. A klub kórusa Jurkó István dirigálásával népdalokat adott elõ, s tolmácsolásukban hangzott el a posta jelenét és múltját bemutató énekelt vidám versezet. A szerzõ, Keresztessyné Palotai Boris Idõs néni, idõs bácsi címû karcolatával aratott sikert. Verset mondott Bari Bernátné és Kispál Jánosné. A Miskolci Egyetem Tovább kép - zési Központja folytatja a miskolci nyugdíjas szervezetek, klubok, egyesületek, a miskolci nyugdíjasok számára meghirdetett alap és/vagy haladó fokú számítástechnikai, számítógépkezelési tanfolyamát. A jelentkezéseket, illetve az érdeklõdést várja a 46/ es telefonszám 1277-es mellékén Szabó Katalin. A tanfolyamok V. évfolyam 46. szám NYUGDÍJAS-HÍREK térítéskötelesek. Az idõsek világnapja alkalmából Ki mit tud? vetélkedõt rendezett a miskolci Helyõrségi Nyugdíjas Klub november 6-án. A vetélkedõ részt - vevõi versmondás és ének kategóriában mérték össze tudásukat. A zsûri döntése alapján a klub vezetése oklevéllel és pénzjutalommal ismerte el a legjobb teljesítményeket. A Pedagógus Szakszervezet Miskolc Városi Szervezete mellett mûködõ nyugdíjas tagozat, a Pedagógus Nyugdíjas Klub mint - egy kétszáz tagja számára Net-klubot indít az elektronikus információs mûveltség megszerzése, az internethasználat elsajátítása érdekében. Pályázatot nyújtottak be, s remélik a sikeres elbírálást. Megnyitott az Auchan ezzel Miskolc munkaügyi helyzetét. A megnyitón elhangzott még: ez a szám 2009 elején tovább emelkedik. Az áruház hivatalos megnyitóján megjelent a francia tulajdonú cégcsoport magyarországi és helyi vezetõsége mellett Káli Sándor polgármester is, aki köszön - tõjében kiemelte: két fontos szempontot, vagy - is munkahelyteremtést és a város korábbiakhoz képest javuló arculatát is szolgálják az új beruházások.

A legtöbben bizony rá sem ismertek

A legtöbben bizony rá sem ismertek Közgyûlés EuroExpo Komposztkert V. ÉVFOLYAM 42. SZÁM Térítésmentes 2008. OKTÓBER 18. Miskolc képviselõ-testületének október ülésén a napirend elõtt fõként beruházások kerültek terítékre. Írásunk a 2. oldalon.

Részletesebben

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA Piac Vajda-vélemény Avas Szálló V. ÉVFOLYAM 39. SZÁM Térítésmentes 2008. SZEPTEMBER 27. Októberben is tovább mûködik 11-éig a Búza téri ideiglenes piac, csupán négy napig lesz a város éléstár nélkül. Írásunk

Részletesebben

LELÁTÓ ÉPÜL A STADIONBAN

LELÁTÓ ÉPÜL A STADIONBAN Felújítás Szemétharc Kántorok VI. ÉVFOLYAM 32. SZÁM Térítésmentes 2009. AUGUSZTUS 8. Majd negyedmilliárd forintból újulhat meg kívül-belül a Fazekas Utcai Általános Iskola. Írásunk a 2. oldalon. Az Avar

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÜNNEPÉN

A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÜNNEPÉN IV. évfolyam 45. szám Térítésmentes 2007. november 10. Ezer fa ajándékba Ezer darab facsemetét ajánlott fel Miskolcnak az Északerdõ Zrt. A fákat a Városgazda Kht. vette át. LÉNÁRT V. Ötszáz darabot ebben

Részletesebben

HOGYHA ELINDUL A VONAT...

HOGYHA ELINDUL A VONAT... V. évfolyam 6. szám Térítésmentes 2008. február 9. Utazó béka Miskolcról Megújult a Kocsonyafesztivál honlapja. Az internetes portál felhasználóbarát és a 21-ik századi igényeknek maradéktalanul megfelel.

Részletesebben

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport 100 000 példány Bejáráson Jó a víz Gólszüret VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Térítésmentes 2010. FEBRUÁR 27. A tervek szerint halad az Eperjesi utcán a miskolci készenléti század leendõ épületének felújítása. Írásunk

Részletesebben

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT DAM-tanácskozás Tapolca marad Újabb műfüves pálya VI. ÉVFOLYAM 42. SZÁM Térítésmentes 2009. OKTÓBER 17. Elindult a MiNap online! A Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. által mûködtetett internetes hírportál,

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

100 000 példány CSAK A DIÓSGYÔR... Sok ezer szurkoló köszöntötte múlt szombaton a megalapításának

100 000 példány CSAK A DIÓSGYÔR... Sok ezer szurkoló köszöntötte múlt szombaton a megalapításának 100 000 példány VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Térítésmentes 2010. FEBRUÁR 13. 100 éves A díj átvétele után dr. Tompa Sándor (balról), Rózsa Edit, dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár és Fedor Vilmos.

Részletesebben

ÉPÜLHET AZ USZODA MISKOLCON

ÉPÜLHET AZ USZODA MISKOLCON IV. évfolyam 40. szám Térítésmentes 2007. október 6. Élvonal DKSK nélkül Amirõl az illetékesek nem szívesen nyilatkoztak, az bekövetkezett. Persze, a sportágban járatosak azért pontosan tudták, hogy nincs

Részletesebben

Évi százmilliós megtakarítás. Befejezõdött a második ütemmel

Évi százmilliós megtakarítás. Befejezõdött a második ütemmel Körzethatárok Asztalitenisz Újjáépítés VII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM Térítésmentes 2010. JÚLIUS 24. Vita alakult ki a miskolci önkormányzati választásokra kijelölt körzethatárok körül, mely az OVB elé került.

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Holnap ITT VAN EURÓPA! ÖRDÖGMOTOROSOK

Holnap ITT VAN EURÓPA! ÖRDÖGMOTOROSOK Ünnepi rendezvények a csatlakozás alkalmából ITT VAN EURÓPA! I. évfolyam 8. szám 2004. április 30. Szombaton a Hévíz látogat Diósgyõrbe FOCIMAJÁLISRA KÉSZÜLNEK SOROZATBAN ARATOTT HÁROM GYÕ- ZELEM UTÁN

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. egyedi zene, egyedi autó

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. egyedi zene, egyedi autó A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban bérlakásokból kilakoltatnak a bankok kivárnak, ugyanakkor a Miskolc Holding 168 bérlakás esetén kezdeményezte a

Részletesebben

KOCSONYAFESZTIVÁL SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL

KOCSONYAFESZTIVÁL SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL Táncházreneszánsz A díjazott Jönnek a bajnokok VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Térítésmentes 2011. FEBRUÁR 19. Új õstermelõi piac Van, aki örül, van, aki nem Új õstermelõi piac épülhet heteken belül a Búza téren.

Részletesebben

TÖBB EZREN MOZDULNAK AZ AVASON

TÖBB EZREN MOZDULNAK AZ AVASON 85 000 példány TÖBB EZREN MOZDULNAK AZ AVASON MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 21. szám Térítésmentes 2006. május 27. VÉGET ÉR A MÛSZAKVÁLTÁS Példaértékû párbeszéd Végéhez

Részletesebben

Hétfõn kezdõdik a jégkorong-világbajnokság. hogy a szakhatóságoktól megkapták

Hétfõn kezdõdik a jégkorong-világbajnokság. hogy a szakhatóságoktól megkapták 85 000 példány Hétfõn kezdõdik a jégkorong-világbajnokság MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 13. szám Térítésmentes 2006. április 1. Folytatódik a panelprogram Március

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. szomorú szezonkezdés

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. szomorú szezonkezdés A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban együtt debrecennel a két város a turisztika, a gazdaságfejlesztés és a sport területén fűzi szorosabbra kapcsolatait.

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK DIÓSGYÕRBEN

FEJLESZTÉSEK DIÓSGYÕRBEN Megtekinthetõ az ötletpályázat eredménye FEJLESZTÉSEK DIÓSGYÕRBEN 2004. április 17. Rendezvénysorozat Miskolcon A FÖLD NAPJA A FÖLD NAPJA (ÁPRILIS 22.) ALKALMÁBÓL HÁROMNAPOS RENDEZVÉNYSO- 22-ÉN, 24-ÉN

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. dedikált mez bencéért. Megérkezett az Fc barcelona dedikált meze rakaczki bence megsegítésére. sport 9.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. dedikált mez bencéért. Megérkezett az Fc barcelona dedikált meze rakaczki bence megsegítésére. sport 9. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban együtt kassa és miskolc együttműködési megállapodást kötöttek a turizmus és a kultúra területén végzendő közös munkáról.

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. lesz fesztivál a várban. neves folkzenekarokkal erősít a több évtizedes hagyományokra visszatekintő Fonó a várban.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. lesz fesztivál a várban. neves folkzenekarokkal erősít a több évtizedes hagyományokra visszatekintő Fonó a várban. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban Megvonhatják a támogatást szigorodhat az a törvény, amely segítségével szankcionálhatják, ha a gyerek igazolatlanul

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban kórház, FejleSztéSek tiba sándor, a Misek nonprofit kft. főigazgatója fejlesztésekben gondolkodik. a város 4. oldal

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban fenntartót váltanának a szülők keresték meg a római katolikus egyházat, és az át is venné a Móra Ferenc általános

Részletesebben

Szociális Díj a Magyar Hospice Alapítványnak

Szociális Díj a Magyar Hospice Alapítványnak XVII. évfolyam 22. szám Megjelenik kéthetente 2011. november 23. Új röntgengépekkel diagnosztizálnak Digitális, új röntgengépek segítik hamarosan a gyógyítást: elsõként a Csobánka téri rendelõintézetben,

Részletesebben

Miskolci Napló. Két éve nyílt meg újra a selyemréti strand. Válogatott vízilabda mérkőzés a miskolctapolcai strandon!

Miskolci Napló. Két éve nyílt meg újra a selyemréti strand. Válogatott vízilabda mérkőzés a miskolctapolcai strandon! Miskolci villamos: 118 éve a pályán 9. oldal 2. oldal Miskolcon 1897. július 10-én indult el a villamosközlekedés. Az MVK Zrt. pénteken központi ünnepséggel, felvonulással ünnepelte az évfordulót. Válogatott

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban ismét fúj a tavaszi szél idén is lesz tavaszi szél takarít a város akció Miskolcon, ezúttal a kisavas megtisztítása

Részletesebben

ÁTADTÁK A KAZINCZY UTCÁT

ÁTADTÁK A KAZINCZY UTCÁT 85 000 példány MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 48. szám Térítésmentes 2006. november 4. MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA Halottainkra emlékeztünk Mindenszentek és halottak

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Borünnep Márton napján. Zeneiskola: Vissza az alapokhoz. SCHEFFER Rendezvény- és Esküvõszervezõ Iroda

PAKSI HÍRNÖK. Borünnep Márton napján. Zeneiskola: Vissza az alapokhoz. SCHEFFER Rendezvény- és Esküvõszervezõ Iroda PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 16. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. NOVEMBER 18. Borünnep Márton napján A Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete a város apraját-nagyját várta az ökomenikus újboráldásra, melyet

Részletesebben