A kontrasztanyagok használata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kontrasztanyagok használata"

Átírás

1 KONTRASZTANYAGOK Szakmai ajánlás A kontrasztanyagok használata Összeállítás az ESUR 2006-os ajánlásai alapján Kovács Balázs, Karlinger Kinga, Molnár Andrea Ágnes, Balázs György, Bérczi Viktor A jódtartalmú kontrasztanyagok beadásának potenciális veszélyeit minden radiológus ismeri. Az újabb kontrasztanyagok kifejlesztésével a mellékhatások és a szövôdmények elôfordulása számottevôen csökkent. Ennek ellenére igen fontos, hogy minden radiológus naprakészen ismerje a legfrissebb tudnivalókat a kontrasztanyagbeadás kockázatairól. Az alábbiakban az Európai Urogenitalis Radiológiai Társaság (ESUR) Kontrasztanyag-biztonsági Bizottságának (European Society of Urogenital Radiology Safety Committee) 2006-ban megjelentetett ajánlásait tesszük közzé. A teljes angol nyelvû szöveg az irodalmi hivatkozásokkal megtalálható a honlapon. Kiegészítésképpen a rekeszizom alatt végzett angiográfiáknál kontrasztanyag-alternatívaként szóba jövô, a vesefunkciót kímélô szén-dioxidról teszünk említést, valamint összefoglaljuk a legfontosabb tisztázandó körülményeket és az idevágó teendôket (1. táblázat). A KONTRASZTANYAGOK NEFROTOXIKUS HATÁSA A kontrasztanyag indukálta nefrotoxicitás a vesefunkció károsodását jelenti (a szérumkreatinin több mint 25%-os vagy 44 µmol/l-rel történô emelkedése), amely az intravascularis kontrasztanyag beadását követô három napon belül megjelenik, és nincs egyéb ismert ok, amely a károsodást magyarázná. Kockázati tényezôk A nefrotoxikus hatás kockázatát növeli az emelkedett szérumkreatinin-szint (> µmol/l, módszerenként változhat), fôleg ha diabeteses nephropathiában másodlagosan alakul ki, dehidráció, kongesztív cardiomyopathia, 70 évnél idôsebb életkor, továbbá nefrotoxikus gyógyszer egyidejû alkalmazása (például nem szteroid gyulladásgátlók). Azoknál a betegeknél, akik a rizikócsoportba sorolhatók, a következô szempontokra kell figyelni: Hidráljuk megfelelôen a beteget! Ez legalább 100 ml folyadék adását jelenti óránként (per os vagy iv. a klinikai állapottól függôen), négy órával a kontrasztanyag adása elôtt és 1 24 óráig a kontrasztanyag adása után (melegebb környezetben többet). Használjunk alacsony ozmolaritású vagy izoozmoláris kontrasztanyagot! Függesszük fel a nefrotoxikus gyógyszerek adását 24 óráig! Mérlegeljük az alternatív, jódtartalmú kont- DR. KOVÁCS BALÁZS, DR. KARLINGER KINGA: Semmelweis Egyetem, Radiológiai Klinika; Budapest DR. MOLNÁR ANDREA ÁGNES, DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. BÉRCZI VIKTOR (levelezô szerzô): Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti Klinika; 1122 Budapest, Városmajor u Kovács Balázs: A kontrasztanyagok használata

2 rasztanyagot nem igénylô képalkotó technikák lehetôségét! Ne adjunk magas ozmolaritású kontrasztanyagot! Ne adjunk nagy dózist az alkalmazni kívánt kontrasztanyagból! (A tapasztalatok szerint maximum 2 ml/ttkg ajánlatos.) Ne adjunk mannitolt és diuretikumokat (különösen kacsdiuretikumot: furosemid, etakrinsav, bumetanid, muzolimin, piretamid, torsemid)! Ne végezzünk rövid idôn belül ismételten jódtartalmú kontrasztanyaggal vizsgálatot! A szérumkreatinin-szint meghatározása A vizsgálatot kérô klinikusnak rá kell kérdeznie a betegeknél a következô betegségekre és beavatkozásokra: vesebetegség, vesemûtét, proteinuria, diabetes mellitus, magas vérnyomás, köszvény, nefrotoxikus gyógyszerek szedése. A válaszokat és a betegségekre vonatkozó kórtörténetet a klinikusnak fel kell tüntetnie a vizsgálatkérô lapon, illetve ha van, a hat hónapnál nem régebbi szérumkreatininleletet is rá kell vezetni a lapra. Elektív vizsgálat esetén meg kell gyôzôdni, hogy a fent említett betegségek és/vagy magasabb szérumkreatinin-szint fennáll-e a betegnél, illetve, hogy kapott-e korábban intraarterialis kontrasztanyagot. A szérumkreatinint a vizsgálatot megelôzô hét napon belül kontrollálni kell. Ha magas, akkor ezt a vizsgálatot kérô klinikusnak egy nappal a beavatkozás elôtt közölnie kell a radiológiai osztállyal, hogy ott a szükséges elôkészületeket (a röntgenvizsgálatnál alacsony ozmolaritású vagy izoozmoláris kontrasztanyag alkalmazása, a kontrasztanyag-mennyiség korlátozása, megfelelô hidrálás folytatása, amíg a beteg a vizsgálatra vár) megtehessék. Akut vizsgálat esetén a szérumkreatinin-szint ellenôrzése elhagyható, ám ha a meghatározásához szükséges idô nem veszélyezteti a beteget, akkor elvégzése ajánlott. Azoknak a betegeknek az esetében, akiknél magas szérumkreatinin-szintet találtak, elôször mérlegelni kell más, jódtartalmú kontrasztanyagot nem igénylô képalkotók használatának lehetôségét. Továbbá 24 órára abba kell hagyatni a nefrotoxikus gyógyszerek szedését, és meg kell gyôzôdni a beteg megfelelô hidrálásáról. A vizsgálat során alacsony ozmolaritású vagy izoozmoláris kontrasztanyagot kell használni. Funkcionális vesekárosító gyógyszerek: ACEgátlók, NSAID-ek. Organikus vesekárosodást okozók: aminoglycosidok, vancomycin, cisplatin, amphotericin. Dialízis és kontrasztanyag adása Hemodializált betegeknél el kell kerülni az ozmotikus és a folyadéktúltöltést. Ugyanakkor nem szükséges a kontrasztanyag adását a dialízishez igazítani, és a kontrasztanyag eltávolításához sem szükséges külön dialízis. Súlyosan károsodott vesefunkciójú betegek esetében ügyelni kell a megfelelô hidrációra (lásd feljebb), és kis dózisú, alacsony ozmolaritású kontrasztanyagot kell használni. Külön hemodialízis nem szükséges a vizsgálat után. MR-vizsgálatok esetén kerülni kell a 0,3 mmol/ttkg-ot meghaladó, gadolíniumalapú kontrasztanyag használatát. Peritonealisan dializált betegeknél a csökkent vesefunkció kímélése miatt figyelemmel kell lenni a nefrotoxicitásra vonatkozó fentebbi ajánlásokra, de hidráció elôtt fel kell mérni a beteg aktuális folyadék-háztartásának állapotát. Külön hemodialízis nem szükséges a vizsgálat után. MR-vizsgálatok esetén a gadolíniumalapú kontrasztanyag dózisa nem haladhatja meg a 0,3 mmol/ttkg-ot. Kontrasztanyag adása metformint szedô diabeteseseknél Minden biguanidszármazékot szedô cukorbetegnél ellenôrizni kell a szérumkreatinin-szintet a vizsgálat elôtt. A kontrasztanyagok közül az alacsony ozmolaritásúakat ajánlott használni. Elektív vizsgálat során ha a szérumkreatininszint nem emelkedett a metformin szedését elég a vizsgálatkor abbahagyni, utána pedig 48 óra múltán adható vissza, ha a szérumkreatinin-szint változatlanul normális. Ha a vesefunkció károsodott, a metformin szedését fel kell függeszteni 48 órával a kontrasztanyag adása elôtt. Vizsgálat után 48 órával adható újra, ha a vesefunkció és a szérumkreatininszint változatlan a kiindulási állapothoz képest. Akut vizsgálatnál, ha a szérumkreatinin-szint nem emelkedett, akkor az elektív vizsgálatnál leírtak irányadóak. Károsodott vesefunkció vagy a sürgôsség miatt nem ismert állapot esetén mérlegelni kell a kockázatokat és az elônyöket. Ha kontrasztanyag adása szükséges, a következô szempontokra kell ügyelni: A metformin adását le kell állítani. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(1 2):

3 1. táblázat. A legfontosabb kérdések és teendôk kontrasztanyag adása elôtt Kérdés Kórtörténetében szerepel-e a következôk bármelyike? Diabetes, proteinuria, vesebetegség, vesemûtét, hypertensio, köszvény, kongesztív cardiomyopathia, 70 évnél idôsebb kor Diabetes esetén szed-e metformintartalmú szert? Nefrotoxikus gyógyszereket szed-e? (NSAID, antobiotikumok bizonyos csoportjai stb.) Elôfordult-e korábban kontrasztanyag-allergia? Megfelelôen hidrált-e a beteg? Ha a páciens nô: várandós-e? Teendô Ha igen: a szérumkreatinin-szint kontrollálása. Ha igen: a metforminterápia felfüggesztése! Ennek idôtartama a szérumkreatinin-szinttôl függ. Ha normális: a vizsgálattól kezdve és utána 48 óráig. Ha emelkedett: a vizsgálat elôtt 48 órával és utána 48 óráig. A metformin visszaadása elôtt a szérumkreatinin-szint kontrollja szükséges. Ha igen: a gyógyszerszedés felfüggesztése minimum 24 órára. Ha igen: a korábban mellékhatás(oka)t provokáló kontrasztanyag mellôzése. Szteroidprevenció csak legalább hat órával a vizsgálat elôtt adva hatásos. Ha nem: a vizsgálat elôtt négy órával 100 ml/h, vizsgálat után 1 24 óráig 100 ml/h folyadék. Ha igen: jódtartalmú kontrasztanyag adása csak kivételes esetben jöhet szóba. Ha adtunk, szülés után az újszülött pajzsmirigyfunkcióját kontrollálni kell az elsô héten. (Sugárvédelmi szabályok!) MR-vizsgálat esetén mangánalapú kontrasztanyag adása kontraindikált. Biztosítani kell a megfelelô hidrálást (legalább 100 ml/óra folyadék per os vagy fiziológiás só iv óráig a kontrasztanyag adása után meleg környezetben többet). Monitorozni kell a vesefunkciót (szérumkreatinin-szint), a szérumlaktátszintet és -ph-t. Figyelni kell a laktátacidózis tüneteire (hányinger, hányás, somnolentia, letargia, epigastrialis fájdalom, szapora légzés, hasmenés, szomjúságérzés, étvágytalanság). Laktátacidózisra utaló laborértékek: ph <7,25, szérumlaktát >5 mmol/l. Magyarországon kapható metformintartalmú készítmények: Adimet, Avandamet, Gluformin, Metformin, Maformin, Meforal, Meglucon, Merckformin, Metfogamma, Metrivin. Gadolínium használata röntgenvizsgálatokhoz Röntgenvizsgálatoknál a gadolínium használatát a jódos kontrasztanyagok helyett hivatalosan nem hagyták jóvá. Az eddig ismertetett esetekben akkor használtak gadolíniumot jódtartalmú kontrasztanyag helyett, ha szignifikáns vesekárosodást találtak, ha korábban súlyos mellékhatás jelentkezett jódtartalmú kontrasztanyag adásakor, vagy ha a beteg radioaktívjód-kezelés elôtt állt. Az ESUR jelenlegi álláspontja szerint a nefrotoxicitás elkerülésére nem ajánlott gadolínium használata, mivel vesefunkció-károsodás esetén nefrotoxikus hatása még nagyobb, mint a jódtartalmú kontrasztanyagoké ekvivalens sugárelnyelô dózisban. Ugyanakkor a vesekárosító hatás elkerüléséhez ajánlott maximum 0,3 mmol/ttkg-os dózis a legtöbb esetben nem ad kellô kontrasztot, azaz diagnosztikus információt. A KONTRASZTANYAGOK NEM VESÉT ÉRINTÔ MELLÉKHATÁSAI Azoknál a betegeknél kell számítani nem vesét érintô túlérzékenységi reakció fellépésére, akiknél korábban már elôfordult, illetve asthmában vagy kezelést 60 Kovács Balázs: A kontrasztanyagok használata

4 igénylô allergiában szenvednek. A túlérzékenységi reakció elkerülésére nem ionos kontrasztanyag használata részesítendô elônyben. Ha mégis ionos kontrasztanyagot kell használni, premedikációban ajánlott részesíteni a beteget. Nem ionos kontrasztanyag esetén a premedikáció hasznáról megoszlanak a vélemények. Premedikációra kortikoszteroidot (30 mg prednisolon vagy 32 mg methylprednisolon per os, 12 és két órával a vizsgálat elôtt) és H 1 és H 2 antihisztaminokat (ennek hatékonyságáról megoszlanak a vélemények) adunk. Ha a kortikoszteroidokat nem adjuk legalább hat órával a kontrasztanyag adása elôtt, akkor a profilaxis hatástalan. A vizsgálóhelyiségben ott kell lenniük a resuscitatióhoz szükséges gyógyszereknek. A beteget a kontrasztanyag adása után percig meg kell figyelni. Ha nem intravascularis kontrasztanyag adásánál felmerül az intravasatio lehetôsége, ugyanezeket az elôvigyázatossági lépéseket kell megtenni. Teendôk mellékhatás fellépésekor: Hányinger, hányás: Enyhe esetekben szupportív terápia, egyébként antiemetikumok. Urticaria: Enyhe esetben szupportív terápia, egyébként antihisztamin, súlyos esetben adrenalin (0,1 0,3 mg im.). Bronchospasmus - oxigén maszkon át (6 10 l/min), - β 2 -agonista inhalátor, - adrenalin: normális vérnyomás esetén 0,1 0,3 mg im., gyermeknél 0,01 mg/ttkg maximum 0,3 mg; alacsony vérnyomás esetén 0,5 mg im., gyermeknél 0,01 mg/ttkg im. Gégeoedema - oxigén (6-10 l/min), - im. adrenalin 0,5 mg im. Hypotensio - a beteg lábának megemelése, - oxigén maszkon át (6-10 l/min), - iv. folyadék gyors adása (fiziológiás só, Ringer-laktát), - ha ezek nem elegendôek: adrenalin 0,5 mg im., - ha bradycardia is társul, akkor (adrenalint nem adunk) atropin 0,6 1,0 mg iv., ha szükséges három-öt perc után ismételni, maximum 3 mg-ig, gyerekeknél 0,02 mg/ttkg iv. (maximum 0,6 mg egy dózisban). Anaphylaxiás reakció - resuscitatiós team hívása, - légutak szabaddá tétele (leszívás, ha szükséges), - hypotensio esetén a beteg lábának megemelése, - oxigén maszkon át (6-10 l/min), - adrenalin im. 0,5 mg, szükség esetén ismételni; gyermekeknél 0,01 mg/ttkg maximum 0,3 mg, - folyadék iv. (fiziológiás só, Ringer-laktát), -H 1 -blokkoló, például diphenhydramin mg iv. A kontrasztanyagoknak késôi mellékhatása (a kontrasztanyag-beadást követô egy óra után, de egy héten belül) is elôfordulhat. Számos tünet jelentkezését leírták késôi reakcióként, valójában azonban csak a bôr eruptiói tartoznak ide. Azoknál kell számítani rá, akiknél korábban már elôfordult, vagy interleukin-2-terápiában részesülnek. Profilaxis: 30 mg prednisolon vagy 32 mg methylprednisolon per os 12 és két órával a vizsgálatot megelôzôen (ha a kortikoszteroidokat nem adjuk legalább hat órával a kontrasztanyagadás elôtt, akkor a profilaxis hatástalan); H 1 - és H 2 -antihisztaminok ennek hatékonyságáról megoszlanak a vélemények. Profilaxis azoknak ajánlott, akiknél korábban súlyos formában jelentkezett késôi mellékhatás. E GYÉB KONTRASZTANYAG- SZÖVÔDMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK A kontrasztanyag extravasatiója A kontrasztanyag extravasatiója általában kisebb sérülésekkel jár, súlyosabb esetekben azonban a bôr ulceratióját, az érintett lágy rész necrosisát vagy kompartmentszindrómát okozhat (kompartment- vagy rekeszszindróma: idegek, erek, inak duzzadás miatti kompressziója az izmokat borító fasciarekeszekben). Különösen akkor fordulhat elô, ha injektort használunk, és ha kisebb, distalisabb vénát szúrunk, vagy ha nagy dózist és magas ozmolaritású kontrasztanyagot adunk. Kisebb sérüléseknél elegendô a terület jegelése, súlyosabb esetekben sebész bevonása szükséges. Jódos kontrasztanyag alkalmazása pajzsmirigybetegeknél Jódos kontrasztanyag abszolút kontraindikációja a manifeszt hyperthyreoidismus. Graves Basedowkórnál, multinodularis golyva és autonóm pajzsmirigy esetén jódos kontrasztanyag adása után thy- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(1 2):

5 reotoxicosis kialakulása lehetséges. E betegségek fennállásakor iv. kolangiográfiás kontrasztanyag nem adható. Profilaxis a magas kockázatú betegeknél szükséges. Kontrasztanyag adása után endokrinológusnak kell megfigyelnie a beteget. Radioaktívjód-terápiánál a kezelés elôtti két hónapban nem kaphat a beteg jódos kontrasztanyagot. A pajzsmirigy izotópos vizsgálatát legalább két hónapig kerülni kell jódos kontrasztanyag alkalmazása után. Pulmonalis hatások Pulmonalis hypertensio, asthma bronchiale vagy kezdôdô szívelégtelenség fokozott kockázatot jelent, alacsony ozmolaritású, kis dózisú kontrasztanyag használandó. Katecholamint termelô tumorok Ilyen tumorok lokalizációjához iv. kontrasztanyag adása elôtt α- és β-adrenerg-receptor-blokádot kell létrehozni orálisan adható α- és β-receptorblokkolókkal, míg intraarterialis kontrasztanyag adásánál ezt további iv. phenoxybenzaminnal egészítjük ki a vizsgálatot kérô klinikus felügyeletével. Jódos kontrasztanyag esetén a nem ionizáló használandó. Incidentaloma karakterizálásához nem szükségesek speciális elôkészületek, jódos kontrasztanyag alkalmazásakor ebben az esetben is nem ionizálót használunk. Jódos kontrasztanyag és gadolínium alkalmazása terhesség és szoptatás alatt Jódos kontrasztanyag terhesség alatt csak kivételes esetben alkalmazható. Szülés után az elsô héten az újszülött pajzsmirigyfunkcióját kontrollálni kell. Szoptatás alatt alkalmazott jódos kontrasztanyag nem befolyásolja a csecsemô további táplálását. Gadolínium ha MR-vizsgálat szükséges adható várandós nônek, és a szoptatás is folytatható. (Megjegyzés: A gadolínium a köldökzsinóron keresztül a magzati vesébe kerül és utána visszatér a keringésbe, így a felezési ideje jelentôsen megnô. Nincs egyértelmû adat ugyan a magzati vese károsítására, de véleményünk szerint lehetôleg kerülni kell az adását terhességben és szoptatás alatt is.) Károsodott vesefunkciójú terhes nônél a fent leírtak szerint járunk el. Kontrasztanyagok és gyógyszerek interakciója A kontrasztanyagok más szerekkel egy fecskendôben nem keverhetôk. Vesekárosító gyógyszerek szedése esetén a fent leírtak szerint járunk el. Hydralazin szedésekor kontrasztanyag adása kerülendô. A kontrasztanyag-beadást követô 24 órán belül ne végezzünk nem sürgôs vér- és vizeletvizsgálatokat! (A beadott és vese által kiválasztott kontrasztanyag befolyásol bizonyos laboratóriumi értékeket.) Ultrahang-kontrasztanyagok Az ultrahangvizsgálatokhoz használt kontrasztanyagok biztonságosak. A fellépô mellékhatások ritkák és általában nem súlyosak, kezelés nélkül elmúlnak. Beadásuk elôtt ellenôrizni kell, nem allergiás-e a beteg valamelyik komponensre. Extracelluláris és májspecifikus MR-kontrasztanyagok Az extracelluláris MR-kontrasztanyagok biztonságosak, mellékhatások ritkán fordulnak elô. A májspecifikus MR-kontrasztanyagnál kontraindikációt jelent az ismert túlérzékenység, vas-oxidok esetén a vas- vagy dextránallergia, mangánalapú kontrasztanyagnál a terhesség, a lactatio és a súlyos májkárosodás. A vas-oxid típusú kontrasztanyagok óvatosan alkalmazhatók haemosiderosisban vagy haemochromatosisban szenvedô betegeknél, a mangánalapú kontrasztanyagok májkárosodásban és szívelégtelenségben szenvedôknél, a gadolíniumalapúak máj- és veseelégtelenségben. Báriumos kontrasztanyagok Kontraindikációt a bélsérülés vagy annak gyanúja, illetve az ismert túlérzékenység jelent. Fokozott óvatossággal adható extensiv colitis, bélstricturák fennállása esetén. A vizsgálat komplikációja lehet intravasatio, aspiráció és csökkent motilitás. 62 Kovács Balázs: A kontrasztanyagok használata

6 S ZÉN- DIOXID ALKALMAZÁSA KONTRASZTANYAGKÉNT ANGIOGRÁFIÁKBAN Ezt a kérdést az ESUR ajánlásában nem tárgyalták. A szén-dioxid alkalmazása rekeszizom alatt végzendô angiográfiákban felmerülhet bizonyos esetekben, kihasználva, hogy a szén-dioxid nem allergizál, nem nefrotoxikus és nagyon olcsó: ha a beteg kórtörténetében súlyos kontrasztanyag-allergia szerepel, ha nem vizsgálható MR-rel, ha a szén-dioxid használata kimutatott elônyökkel jár (TIPS, gastrointestinalis vérzések, aorta stent graft). Mellékhatásaiként leírtak hasi fájdalmat, tenesmust, hányingert és paraesthesiát az alsó végtagon. Használata abszolút kontraindikált cerebralis vagy felsô végtagi angiográfiáknál, illetve bal-jobb intracardialis sönt esetén. Ugyanakkor kerülendô nitrogén-oxydullal történô altatáskor, mert a nitrogén-oxid diffundálhat a szén-dioxid buborékokba, ezáltal a buborékok mérete megnô és kevésbé lesznek oldhatók a plazmában, így pedig elzárhatnak nagyobb ereket. Irodalom 1. Thomsen HS (ed.). Contrast Media: Safety issues and ESUR guidelines. Heidelberg: Springer Verlag; European Society of Urogenital Radiology. Guidelines on Contrast Media. Version Shaw DR, Kessel DO. The current status of the use of carbon dioxide in diagnostic and interventional angiographic procedures. Cardiovasc Intervent Radiol 2006;29: Kommentár Az utóbbi idôben egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a szakirodalomban a kontrasztanyagok. Ismét elôtérbe kerültek az általuk okozott reakciók, szövôdmények, mind a hagyományos jódtartalmú röntgendiagnosztikai készítményeknél, mind pedig a gadolíniumtartalmú MR-kontrasztanyagoknál. Ez utóbbi viszonylag új megfigyelés, mert eddig MR-kontrasztanyag okozta reakcióról, szövôdményrôl csekély számú közlemény jelent meg az irodalomban. A szerkesztôség felkérésére összeállítás készült a kontrasztanyagokkal kapcsolatos tudnivalókról. Az itt olvasható három közleményt (58., 64., 68. oldal) azzal a céllal adjuk közre, hogy hangsúlyozzuk, a radiológusnak a kontrasztanyagok beadása elôtt feltétlenül tájékozódnia kell a betegek állapotáról, elôzô betegségeirôl, különösen a beszûkült vesefunkcióval járó kórképekrôl. Mindenképpen ajánlatos, hogy ismerjük a beteg vesefunkciós értékeit, azok normális volta esetén kevésbé kell tartanunk a kontrasztanyag beadásával járó kockázattól. Jódos kontrasztanyag használatánál a közöltek szerint még normális vesefunkció esetén is elôfordulhat vesekárosodás (nagy ozmolalitású, nagy koncentrációjú kontrasztanyagok), így a vizsgálatot követô hidrálás szükségességérôl külön tájékoztatni kell a betegeket. Gadolíniumtartalmú anyagot, bármilyen kötésben is vinnénk be, csak normális vesefunkció esetén adjunk, mivel a leírt szövôdményekrôl szóló közlemények minden esetben oki tényezôként említik a súlyosan beszûkült vesefunkciót. Kisebb mértékben szûkült vesefunkció esetén figyelembe kell venni a vizsgálat várható hasznát és az esetleges szövôdmény kockázatát. dr. Lombay Béla M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(1 2):

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS

Részletesebben

Tájékoztató a CT vizsgálatról

Tájékoztató a CT vizsgálatról Tájékoztató a CT vizsgálatról Betegtájékoztató Kedves Betegünk! Kezelôorvosa javaslata alap ján Ön CT vizs gálatra, vagy más néven kom putertomográfiás vizsgálatra jelentkezik nálunk. Az alábbiakban arról

Részletesebben

A NIMESULID TARTALMÚ GYÓGYSZEREK (SZISZTÉMÁS GYÓGYSZERFORMÁK) ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁNAK MEGFELELŐ SZAKASZAIBA BEILLESZTENDŐ MÓDOSÍTÁSOK

A NIMESULID TARTALMÚ GYÓGYSZEREK (SZISZTÉMÁS GYÓGYSZERFORMÁK) ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁNAK MEGFELELŐ SZAKASZAIBA BEILLESZTENDŐ MÓDOSÍTÁSOK III. MELLÉKLET 1 A NIMESULID TARTALMÚ GYÓGYSZEREK (SZISZTÉMÁS GYÓGYSZERFORMÁK) ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁNAK MEGFELELŐ SZAKASZAIBA BEILLESZTENDŐ MÓDOSÍTÁSOK A kiegészítések dőlt betűvel szedve és aláhúzva, a

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Állásfoglalás a kontrasztanyagok vesekárosító hatásának megelőzésére

Állásfoglalás a kontrasztanyagok vesekárosító hatásának megelőzésére Állásfoglalás a kontrasztanyagok vesekárosító hatásának megelőzésére Írta: dr. Haris Ágnes 1, dr. Nagy Judit 2, dr. Mátyus János 3 1 Szent Margit Kórház II. Belgyógyászat Budapest, 2 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Analgetikumok vesekárosító hatása

Analgetikumok vesekárosító hatása Analgetikumok vesekárosító hatása Nagy Judit Harkány, 2010. Előadás vázlata Leggyakoribb vesekárosító analgetikumok Vesekárosodásra hajlamosító tényezők Analgetikumok okozta vesekárosodások leggyakoribb

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató vonatkozó fejezeteit érintő módosítások

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató vonatkozó fejezeteit érintő módosítások III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató vonatkozó fejezeteit érintő módosítások Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításait értelemszerűen a referencia-tagállammal

Részletesebben

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Tartalom KDIGO ajánlás tükrében Krónikus vesebetegségek funkcionális osztályozása

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára

Részletesebben

Radiológi kontrasztanyagok

Radiológi kontrasztanyagok Radiológi giában használatos kontrasztanyagok Rostás s Tamás PTE KK K Radiológiai Klinika Miért van rájuk r szüks kség? az elnyelt röntgen sugár mennyiségének csökkentése, vagy növelése (röntgen kontrasztanyagok)

Részletesebben

18 Fornet Kozák Lombay

18 Fornet Kozák Lombay Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 17 26. 1000 KONTRASZTANYAGOS CT VIZSGÁLAT TAPASZTALATAINAK ELEMZÉSE DR. FORNET BÉLA 1, KOZÁK ZSOLT 1, DR. LOMBAY BÉLA 1, Összefoglalás: A képalkotó

Részletesebben

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK - A SZERVEZET VÍZTEREI (KOMPARTMENTEK) -A VÉRPLAZMA LEGFONTOSABB ELEKTROLITJAI *nátrium ion (Na + ) *kálium ion ( ) *klorid ion (Cl - ) TELJES TESTTÖMEG: * szilárd

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA III. KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁK A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉBEN

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA III. KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁK A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉBEN BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA III. KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁK A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉBEN III. Kiegészítő terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében A II. fejezetben

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

Nem-szteroid gyulladáscsökkentők használata a kisállatpraxisban Pre-,és posztoperatív fájdalomcsillapítás

Nem-szteroid gyulladáscsökkentők használata a kisállatpraxisban Pre-,és posztoperatív fájdalomcsillapítás Nem-szteroid gyulladáscsökkentők használata a kisállatpraxisban Pre-,és posztoperatív fájdalomcsillapítás dr.márton Kinga társállat-egészségügyi szakmai vezető Alpha-Vet Állategészségügyi Kft. Nem-szteroid

Részletesebben

Betegtájékoztató OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN

Betegtájékoztató OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN Optiray 350 injekció (50 ml, 100 ml, 200 ml) Optiray 350 injekció elõretöltött fecskendõben (100 ml) HATÓANYAG: 741 mg (0,918 mmol / ml) ioversolum

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Magnézium-sztearát (Ph.Eur.), povidon K25, hipromellóz, makrogol 6000, titán-dioxid (E 171).

SEGÉDANYAG: Magnézium-sztearát (Ph.Eur.), povidon K25, hipromellóz, makrogol 6000, titán-dioxid (E 171). MEFORAL 850 MG FILMTABLETTA Meforal 850 mg filmtabletta metformin-hidroklorid 10 év feletti gyermekek és felnõttek részére HATÓANYAG: 850 mg metformin-hidroklorid (megfelel 662,9 mg metforminnak) filmtablettánként.

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Daedalon 50 mg tabletta dimenhidrinát Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. Ez a gyógyszer

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Neodolpasse oldatos infúzió. diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Neodolpasse oldatos infúzió. diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Neodolpasse oldatos infúzió diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ Streptase 1 500 000 NE liofilizátum oldatos injekcióhoz/infúzióhoz streptokinase HATÓANYAG: Stabilizált tiszta sztreptokináz. A Streptase

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 49 Metoklopramid-tartalmú termékek Az alábbi szövegrészek a megfelelő módon beillesztendők a forgalomba hozatali

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a gyógyszer?

Részletesebben

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok A Strattera (atomoxetine) hatásai a vérnyomásra és a szívfrekvenciára a forgalomba hozatali engedély jogosultja (MAH) által végzett klinikai vizsgálat adatainak felülvizsgálata alapján. Végleges SPC és

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Alumínium-hidroxid adszorbens (alumínium-hidroxid szuszpenzió),, fenol, nátrium-klorid, injekcióhoz való víz.

SEGÉDANYAG: Alumínium-hidroxid adszorbens (alumínium-hidroxid szuszpenzió),, fenol, nátrium-klorid, injekcióhoz való víz. PURETHAL FÛKEVERÉK 20 000 AUM/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PURETHAL Fûkeverék 20 000 AUM/ml szuszpenziós injekció Fûfélék pollenjeinek adszorbeált és módosított allergén kivonata 20 000 AUM/ml HATÓANYAG: Fûfélék

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? BETEGTÁJÉKOZTATÓ Cirkulin Valeriana komlóval 80 mg/20 mg mite bevont tabletta Cirkulin Valeriana komlóval 160 mg/40 mg forte bevont tabletta macskagyökér száraz kivonata és komlótoboz száraz kivonata Olvassa

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Betegtájékoztató METFOGAMMA 850 MG FILMTABLETTA. Metfogamma 850 mg filmtabletta metformin-hidroklorid

Betegtájékoztató METFOGAMMA 850 MG FILMTABLETTA. Metfogamma 850 mg filmtabletta metformin-hidroklorid METFOGAMMA 850 MG FILMTABLETTA Metfogamma 850 mg filmtabletta metformin-hidroklorid HATÓANYAG: Metformin-hidroklorid. 850 mg metformin-hidroklorid filmtablettánként. SEGÉDANYAG: Hipromellóz, polividon,

Részletesebben

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz.

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE Tramalgic 50 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: 50 mg tramadol-hidroklorid kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE Xolair 75 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 75 mg omalizumab injekciós üvegenként.

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 belsőleges oldat magnézium, B 6 -vitamin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 belsőleges oldat magnézium, B 6 -vitamin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Magne B6 belsőleges oldat magnézium, B 6 -vitamin Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Daedalon 50 mg tabletta dimenhidrinát Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. Ez a gyógyszer

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lágyéki behatolásból végzett intervenciós radiológiai beavatkozás után kötést alkalmaz a punkciós nyíláson. Mondja el az Ön mellé beosztott tanuló asszisztensnek, hogy, milyen sebfedési lehetőségek

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Optiray 320 mg I/ml oldatos injekció Optiray 320 mg I/ml oldatos injekció eloretöltött fecskendoben ioversolum Mielott elkezdenék alkalmazni Önnél ezt

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml).

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml). 1. A GYÓGYSZER NEVE Imigran oldatos injekció + autoinjektor 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió 1. sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Beteg neve:... Anyja neve:...... A beteg

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Plus C pezsgőtabletta. acetilszalicilsav/ aszkorbinsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Plus C pezsgőtabletta. acetilszalicilsav/ aszkorbinsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Aspirin Plus C pezsgőtabletta acetilszalicilsav/ aszkorbinsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Effect 500 mg szájban diszpergálódó granulátum acetilszalicilsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Effect 500 mg szájban diszpergálódó granulátum acetilszalicilsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Aspirin Effect 500 mg szájban diszpergálódó granulátum acetilszalicilsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja Termék törzskönyvezett

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A bizottsági

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Carvedilol Grindeks 6,25 mg tabletta Carvedilol Grindeks 12,5 mg tabletta Carvedilol Grindeks 25 mg tabletta karvedilol Mielott elkezdené szedni ezt

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Imodium kemény kapszula loperamid-hidroklorid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Imodium kemény kapszula loperamid-hidroklorid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Imodium kemény kapszula loperamid-hidroklorid Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Részletesebben

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Mesteri kombinációk Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Rövidített alkalamazási előírás Covercard 5

Részletesebben

Sárga-halványsárga színű, kapszula alakú tabletta, az egyik oldalán 93 -as, a másik oldalán 211 -es mélynyomású jelzéssel.

Sárga-halványsárga színű, kapszula alakú tabletta, az egyik oldalán 93 -as, a másik oldalán 211 -es mélynyomású jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Repaglinide Teva 1 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg repaglinidet tartalmaz tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Tartalom/ml (J=jód) Iodixanol (INN) 150 mg J/ml 305 mg egyenértéku 150 mg J Iodixanol (INN) 270 mg J/ml 550 mg egyenértéku 270 mg J

Tartalom/ml (J=jód) Iodixanol (INN) 150 mg J/ml 305 mg egyenértéku 150 mg J Iodixanol (INN) 270 mg J/ml 550 mg egyenértéku 270 mg J Visipaque 150 mg J/ml röntgen kontrasztanyag 50 ml, 200 ml Visipaque 270 mg J/ml röntgen kontrasztanyag 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml Visipaque 270 mg J/ml röntgen kontrasztanyag muanyag tartályban

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! ALKALMAZÁSI ELŐIRAT BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Glucobay

Részletesebben

Felnőttek szokásos adagja 0,3-0,6 mg/ttkg (a teljes blokk kívánt időtartamától függően), ami kb. 15-35 percig biztosít megfelelő izomrelaxációt.

Felnőttek szokásos adagja 0,3-0,6 mg/ttkg (a teljes blokk kívánt időtartamától függően), ami kb. 15-35 percig biztosít megfelelő izomrelaxációt. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Tracrium 10 mg/ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 10 mg atrakurium-bezilát milliliterenként, 5 ml oldatos injekcióban. A segédanyagok teljes listáját lásd

Részletesebben

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat Bárcsak én is... fida et Óvja legjobb barátainkat fida et Óvja legjobb barátainkat Fidavet Mi a Fidavet? Minden tulajdonos szoros érzelmi kapcsolatban áll kedvencével, és szeretné megóvni a betegségektől,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Carvedilol-Zentiva 6,25 mg tabletta Carvedilol-Zentiva 12,5 mg tabletta Carvedilol-Zentiva 25 mg tabletta (karvedilol) Mielott elkezdené alkalmazni ezt

Részletesebben

Az Insuman Rapid egy semleges inzulin oldat (reguláris inzulin)

Az Insuman Rapid egy semleges inzulin oldat (reguláris inzulin) 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Insuman Rapid 100 NE/ml oldatos injekció injekciós üvegben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 NE humán inzulin (mely 3,5 mg-mal egyenértékű) mililiterenként. Az injekciós

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként.

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixotide Diskus 100 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2.

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Rennie cukormentes rágótabletta. kalcium-karbonát, magnézium-karbonát

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Rennie cukormentes rágótabletta. kalcium-karbonát, magnézium-karbonát Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Rennie cukormentes rágótabletta kalcium-karbonát, magnézium-karbonát Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Ultra 500 mg bevont tabletta acetilszalicilsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Ultra 500 mg bevont tabletta acetilszalicilsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Aspirin Ultra 500 mg bevont tabletta acetilszalicilsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Controloc 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta pantoprazol

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Controloc 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta pantoprazol Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Controloc 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta pantoprazol Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban

PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban 2015. január 22. Farmakovigilancia kockázatértékelő bizottság (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee- PRAC) PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban A PRAC 2015.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Merckformin

Részletesebben

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított).

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított). 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Actraphane 30 InnoLet 100 NE/ml szuszpenziós injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával,

Részletesebben

Laryngitis subglottica

Laryngitis subglottica Laryngitis subglottica Krikovszky Dóra 2012.12.06. Croup - Kropan hangosan kiáltani Gége, trachea és a hörgık dominálóan vírusinfekció okozta ödémás gyulladása (laryngotracheobronchitis, spasticus croup,

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21.

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Diagnózis Osteodensitometria ( T- score:

Részletesebben

4g PENTASA NAPONTA EGYSZER enyhe-középsúlyos aktív colitis ulcerosa kezelésére

4g PENTASA NAPONTA EGYSZER enyhe-középsúlyos aktív colitis ulcerosa kezelésére 4g NAPONTA EGYSZER enyhe-középsúlyos aktív colitis ulcerosa kezelésére 4g PENTASA NAPONTA EGYSZERI ADAGOLÁSA AZONOS MÉRTÉKBEN INDUKÁL REMISSZIÓT, MINT A NAPONTA 2 2g-os ADAGOLÁS 4g PENTASA naponta egyszeri

Részletesebben

Betegtájékoztató SUPRASTIN INJEKCIÓ. Suprastin injekció klórpiramin. HATÓANYAG: 20 mg klórpiramin-hidroklorid (1 ml) ampullánként.

Betegtájékoztató SUPRASTIN INJEKCIÓ. Suprastin injekció klórpiramin. HATÓANYAG: 20 mg klórpiramin-hidroklorid (1 ml) ampullánként. SUPRASTIN INJEKCIÓ Suprastin injekció klórpiramin HATÓANYAG: 20 mg klórpiramin-hidroklorid (1 ml) ampullánként. SEGÉDANYAG: Injekcióhoz való desztillált víz. JAVALLAT: A Suprastin injekció (hatóanyaga

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Septolete extra 1,5 mg/ml + 5 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Septolete extra 1,5 mg/ml + 5 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Septolete extra 1,5 mg/ml + 5 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray benzidamin-hidroklorid/cetilpiridinium-klorid Mielőtt elkezdi alkalmazni

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

A Boostrix Polio diphtheria, tetanus, pertussis és poliomyelitis elleni emlékeztető oltásra javasolt 4 éves kortól (lásd 4.2 pont).

A Boostrix Polio diphtheria, tetanus, pertussis és poliomyelitis elleni emlékeztető oltásra javasolt 4 éves kortól (lásd 4.2 pont). 1. A GYÓGYSZER NEVE Boostrix Polio szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben diphtheria, tetanus, pertussis (acelluláris összetevő) és (inaktivált) poliomyelitis vakcina (adszorbeált, csökkentett

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Krízisállapotok 1es típusú diabetes mellitusos gyermekekben. Dr. Felszeghy Enikő DE OEC Gyermekklinika

Sürgősségi betegellátás Krízisállapotok 1es típusú diabetes mellitusos gyermekekben. Dr. Felszeghy Enikő DE OEC Gyermekklinika Sürgősségi betegellátás Krízisállapotok 1es típusú diabetes mellitusos gyermekekben Dr. Felszeghy Enikő DE OEC Gyermekklinika Etiológia Döntően gyermekkori előfordulás T sejt mediált autoimmun folyamat

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Sumamed

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

MEDA FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

MEDA FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK MEDA FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK Activon Extra gél (etofenamát 10%) Extra magas hatóanyagkoncentráció (10%) Extra magas felszívódás a bőrön át (21%) 1 Rheumon gél (etofenamát 5%) Extra magas felszívódás a bőrön

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben