A kontrasztanyagok használata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kontrasztanyagok használata"

Átírás

1 KONTRASZTANYAGOK Szakmai ajánlás A kontrasztanyagok használata Összeállítás az ESUR 2006-os ajánlásai alapján Kovács Balázs, Karlinger Kinga, Molnár Andrea Ágnes, Balázs György, Bérczi Viktor A jódtartalmú kontrasztanyagok beadásának potenciális veszélyeit minden radiológus ismeri. Az újabb kontrasztanyagok kifejlesztésével a mellékhatások és a szövôdmények elôfordulása számottevôen csökkent. Ennek ellenére igen fontos, hogy minden radiológus naprakészen ismerje a legfrissebb tudnivalókat a kontrasztanyagbeadás kockázatairól. Az alábbiakban az Európai Urogenitalis Radiológiai Társaság (ESUR) Kontrasztanyag-biztonsági Bizottságának (European Society of Urogenital Radiology Safety Committee) 2006-ban megjelentetett ajánlásait tesszük közzé. A teljes angol nyelvû szöveg az irodalmi hivatkozásokkal megtalálható a honlapon. Kiegészítésképpen a rekeszizom alatt végzett angiográfiáknál kontrasztanyag-alternatívaként szóba jövô, a vesefunkciót kímélô szén-dioxidról teszünk említést, valamint összefoglaljuk a legfontosabb tisztázandó körülményeket és az idevágó teendôket (1. táblázat). A KONTRASZTANYAGOK NEFROTOXIKUS HATÁSA A kontrasztanyag indukálta nefrotoxicitás a vesefunkció károsodását jelenti (a szérumkreatinin több mint 25%-os vagy 44 µmol/l-rel történô emelkedése), amely az intravascularis kontrasztanyag beadását követô három napon belül megjelenik, és nincs egyéb ismert ok, amely a károsodást magyarázná. Kockázati tényezôk A nefrotoxikus hatás kockázatát növeli az emelkedett szérumkreatinin-szint (> µmol/l, módszerenként változhat), fôleg ha diabeteses nephropathiában másodlagosan alakul ki, dehidráció, kongesztív cardiomyopathia, 70 évnél idôsebb életkor, továbbá nefrotoxikus gyógyszer egyidejû alkalmazása (például nem szteroid gyulladásgátlók). Azoknál a betegeknél, akik a rizikócsoportba sorolhatók, a következô szempontokra kell figyelni: Hidráljuk megfelelôen a beteget! Ez legalább 100 ml folyadék adását jelenti óránként (per os vagy iv. a klinikai állapottól függôen), négy órával a kontrasztanyag adása elôtt és 1 24 óráig a kontrasztanyag adása után (melegebb környezetben többet). Használjunk alacsony ozmolaritású vagy izoozmoláris kontrasztanyagot! Függesszük fel a nefrotoxikus gyógyszerek adását 24 óráig! Mérlegeljük az alternatív, jódtartalmú kont- DR. KOVÁCS BALÁZS, DR. KARLINGER KINGA: Semmelweis Egyetem, Radiológiai Klinika; Budapest DR. MOLNÁR ANDREA ÁGNES, DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. BÉRCZI VIKTOR (levelezô szerzô): Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti Klinika; 1122 Budapest, Városmajor u Kovács Balázs: A kontrasztanyagok használata

2 rasztanyagot nem igénylô képalkotó technikák lehetôségét! Ne adjunk magas ozmolaritású kontrasztanyagot! Ne adjunk nagy dózist az alkalmazni kívánt kontrasztanyagból! (A tapasztalatok szerint maximum 2 ml/ttkg ajánlatos.) Ne adjunk mannitolt és diuretikumokat (különösen kacsdiuretikumot: furosemid, etakrinsav, bumetanid, muzolimin, piretamid, torsemid)! Ne végezzünk rövid idôn belül ismételten jódtartalmú kontrasztanyaggal vizsgálatot! A szérumkreatinin-szint meghatározása A vizsgálatot kérô klinikusnak rá kell kérdeznie a betegeknél a következô betegségekre és beavatkozásokra: vesebetegség, vesemûtét, proteinuria, diabetes mellitus, magas vérnyomás, köszvény, nefrotoxikus gyógyszerek szedése. A válaszokat és a betegségekre vonatkozó kórtörténetet a klinikusnak fel kell tüntetnie a vizsgálatkérô lapon, illetve ha van, a hat hónapnál nem régebbi szérumkreatininleletet is rá kell vezetni a lapra. Elektív vizsgálat esetén meg kell gyôzôdni, hogy a fent említett betegségek és/vagy magasabb szérumkreatinin-szint fennáll-e a betegnél, illetve, hogy kapott-e korábban intraarterialis kontrasztanyagot. A szérumkreatinint a vizsgálatot megelôzô hét napon belül kontrollálni kell. Ha magas, akkor ezt a vizsgálatot kérô klinikusnak egy nappal a beavatkozás elôtt közölnie kell a radiológiai osztállyal, hogy ott a szükséges elôkészületeket (a röntgenvizsgálatnál alacsony ozmolaritású vagy izoozmoláris kontrasztanyag alkalmazása, a kontrasztanyag-mennyiség korlátozása, megfelelô hidrálás folytatása, amíg a beteg a vizsgálatra vár) megtehessék. Akut vizsgálat esetén a szérumkreatinin-szint ellenôrzése elhagyható, ám ha a meghatározásához szükséges idô nem veszélyezteti a beteget, akkor elvégzése ajánlott. Azoknak a betegeknek az esetében, akiknél magas szérumkreatinin-szintet találtak, elôször mérlegelni kell más, jódtartalmú kontrasztanyagot nem igénylô képalkotók használatának lehetôségét. Továbbá 24 órára abba kell hagyatni a nefrotoxikus gyógyszerek szedését, és meg kell gyôzôdni a beteg megfelelô hidrálásáról. A vizsgálat során alacsony ozmolaritású vagy izoozmoláris kontrasztanyagot kell használni. Funkcionális vesekárosító gyógyszerek: ACEgátlók, NSAID-ek. Organikus vesekárosodást okozók: aminoglycosidok, vancomycin, cisplatin, amphotericin. Dialízis és kontrasztanyag adása Hemodializált betegeknél el kell kerülni az ozmotikus és a folyadéktúltöltést. Ugyanakkor nem szükséges a kontrasztanyag adását a dialízishez igazítani, és a kontrasztanyag eltávolításához sem szükséges külön dialízis. Súlyosan károsodott vesefunkciójú betegek esetében ügyelni kell a megfelelô hidrációra (lásd feljebb), és kis dózisú, alacsony ozmolaritású kontrasztanyagot kell használni. Külön hemodialízis nem szükséges a vizsgálat után. MR-vizsgálatok esetén kerülni kell a 0,3 mmol/ttkg-ot meghaladó, gadolíniumalapú kontrasztanyag használatát. Peritonealisan dializált betegeknél a csökkent vesefunkció kímélése miatt figyelemmel kell lenni a nefrotoxicitásra vonatkozó fentebbi ajánlásokra, de hidráció elôtt fel kell mérni a beteg aktuális folyadék-háztartásának állapotát. Külön hemodialízis nem szükséges a vizsgálat után. MR-vizsgálatok esetén a gadolíniumalapú kontrasztanyag dózisa nem haladhatja meg a 0,3 mmol/ttkg-ot. Kontrasztanyag adása metformint szedô diabeteseseknél Minden biguanidszármazékot szedô cukorbetegnél ellenôrizni kell a szérumkreatinin-szintet a vizsgálat elôtt. A kontrasztanyagok közül az alacsony ozmolaritásúakat ajánlott használni. Elektív vizsgálat során ha a szérumkreatininszint nem emelkedett a metformin szedését elég a vizsgálatkor abbahagyni, utána pedig 48 óra múltán adható vissza, ha a szérumkreatinin-szint változatlanul normális. Ha a vesefunkció károsodott, a metformin szedését fel kell függeszteni 48 órával a kontrasztanyag adása elôtt. Vizsgálat után 48 órával adható újra, ha a vesefunkció és a szérumkreatininszint változatlan a kiindulási állapothoz képest. Akut vizsgálatnál, ha a szérumkreatinin-szint nem emelkedett, akkor az elektív vizsgálatnál leírtak irányadóak. Károsodott vesefunkció vagy a sürgôsség miatt nem ismert állapot esetén mérlegelni kell a kockázatokat és az elônyöket. Ha kontrasztanyag adása szükséges, a következô szempontokra kell ügyelni: A metformin adását le kell állítani. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(1 2):

3 1. táblázat. A legfontosabb kérdések és teendôk kontrasztanyag adása elôtt Kérdés Kórtörténetében szerepel-e a következôk bármelyike? Diabetes, proteinuria, vesebetegség, vesemûtét, hypertensio, köszvény, kongesztív cardiomyopathia, 70 évnél idôsebb kor Diabetes esetén szed-e metformintartalmú szert? Nefrotoxikus gyógyszereket szed-e? (NSAID, antobiotikumok bizonyos csoportjai stb.) Elôfordult-e korábban kontrasztanyag-allergia? Megfelelôen hidrált-e a beteg? Ha a páciens nô: várandós-e? Teendô Ha igen: a szérumkreatinin-szint kontrollálása. Ha igen: a metforminterápia felfüggesztése! Ennek idôtartama a szérumkreatinin-szinttôl függ. Ha normális: a vizsgálattól kezdve és utána 48 óráig. Ha emelkedett: a vizsgálat elôtt 48 órával és utána 48 óráig. A metformin visszaadása elôtt a szérumkreatinin-szint kontrollja szükséges. Ha igen: a gyógyszerszedés felfüggesztése minimum 24 órára. Ha igen: a korábban mellékhatás(oka)t provokáló kontrasztanyag mellôzése. Szteroidprevenció csak legalább hat órával a vizsgálat elôtt adva hatásos. Ha nem: a vizsgálat elôtt négy órával 100 ml/h, vizsgálat után 1 24 óráig 100 ml/h folyadék. Ha igen: jódtartalmú kontrasztanyag adása csak kivételes esetben jöhet szóba. Ha adtunk, szülés után az újszülött pajzsmirigyfunkcióját kontrollálni kell az elsô héten. (Sugárvédelmi szabályok!) MR-vizsgálat esetén mangánalapú kontrasztanyag adása kontraindikált. Biztosítani kell a megfelelô hidrálást (legalább 100 ml/óra folyadék per os vagy fiziológiás só iv óráig a kontrasztanyag adása után meleg környezetben többet). Monitorozni kell a vesefunkciót (szérumkreatinin-szint), a szérumlaktátszintet és -ph-t. Figyelni kell a laktátacidózis tüneteire (hányinger, hányás, somnolentia, letargia, epigastrialis fájdalom, szapora légzés, hasmenés, szomjúságérzés, étvágytalanság). Laktátacidózisra utaló laborértékek: ph <7,25, szérumlaktát >5 mmol/l. Magyarországon kapható metformintartalmú készítmények: Adimet, Avandamet, Gluformin, Metformin, Maformin, Meforal, Meglucon, Merckformin, Metfogamma, Metrivin. Gadolínium használata röntgenvizsgálatokhoz Röntgenvizsgálatoknál a gadolínium használatát a jódos kontrasztanyagok helyett hivatalosan nem hagyták jóvá. Az eddig ismertetett esetekben akkor használtak gadolíniumot jódtartalmú kontrasztanyag helyett, ha szignifikáns vesekárosodást találtak, ha korábban súlyos mellékhatás jelentkezett jódtartalmú kontrasztanyag adásakor, vagy ha a beteg radioaktívjód-kezelés elôtt állt. Az ESUR jelenlegi álláspontja szerint a nefrotoxicitás elkerülésére nem ajánlott gadolínium használata, mivel vesefunkció-károsodás esetén nefrotoxikus hatása még nagyobb, mint a jódtartalmú kontrasztanyagoké ekvivalens sugárelnyelô dózisban. Ugyanakkor a vesekárosító hatás elkerüléséhez ajánlott maximum 0,3 mmol/ttkg-os dózis a legtöbb esetben nem ad kellô kontrasztot, azaz diagnosztikus információt. A KONTRASZTANYAGOK NEM VESÉT ÉRINTÔ MELLÉKHATÁSAI Azoknál a betegeknél kell számítani nem vesét érintô túlérzékenységi reakció fellépésére, akiknél korábban már elôfordult, illetve asthmában vagy kezelést 60 Kovács Balázs: A kontrasztanyagok használata

4 igénylô allergiában szenvednek. A túlérzékenységi reakció elkerülésére nem ionos kontrasztanyag használata részesítendô elônyben. Ha mégis ionos kontrasztanyagot kell használni, premedikációban ajánlott részesíteni a beteget. Nem ionos kontrasztanyag esetén a premedikáció hasznáról megoszlanak a vélemények. Premedikációra kortikoszteroidot (30 mg prednisolon vagy 32 mg methylprednisolon per os, 12 és két órával a vizsgálat elôtt) és H 1 és H 2 antihisztaminokat (ennek hatékonyságáról megoszlanak a vélemények) adunk. Ha a kortikoszteroidokat nem adjuk legalább hat órával a kontrasztanyag adása elôtt, akkor a profilaxis hatástalan. A vizsgálóhelyiségben ott kell lenniük a resuscitatióhoz szükséges gyógyszereknek. A beteget a kontrasztanyag adása után percig meg kell figyelni. Ha nem intravascularis kontrasztanyag adásánál felmerül az intravasatio lehetôsége, ugyanezeket az elôvigyázatossági lépéseket kell megtenni. Teendôk mellékhatás fellépésekor: Hányinger, hányás: Enyhe esetekben szupportív terápia, egyébként antiemetikumok. Urticaria: Enyhe esetben szupportív terápia, egyébként antihisztamin, súlyos esetben adrenalin (0,1 0,3 mg im.). Bronchospasmus - oxigén maszkon át (6 10 l/min), - β 2 -agonista inhalátor, - adrenalin: normális vérnyomás esetén 0,1 0,3 mg im., gyermeknél 0,01 mg/ttkg maximum 0,3 mg; alacsony vérnyomás esetén 0,5 mg im., gyermeknél 0,01 mg/ttkg im. Gégeoedema - oxigén (6-10 l/min), - im. adrenalin 0,5 mg im. Hypotensio - a beteg lábának megemelése, - oxigén maszkon át (6-10 l/min), - iv. folyadék gyors adása (fiziológiás só, Ringer-laktát), - ha ezek nem elegendôek: adrenalin 0,5 mg im., - ha bradycardia is társul, akkor (adrenalint nem adunk) atropin 0,6 1,0 mg iv., ha szükséges három-öt perc után ismételni, maximum 3 mg-ig, gyerekeknél 0,02 mg/ttkg iv. (maximum 0,6 mg egy dózisban). Anaphylaxiás reakció - resuscitatiós team hívása, - légutak szabaddá tétele (leszívás, ha szükséges), - hypotensio esetén a beteg lábának megemelése, - oxigén maszkon át (6-10 l/min), - adrenalin im. 0,5 mg, szükség esetén ismételni; gyermekeknél 0,01 mg/ttkg maximum 0,3 mg, - folyadék iv. (fiziológiás só, Ringer-laktát), -H 1 -blokkoló, például diphenhydramin mg iv. A kontrasztanyagoknak késôi mellékhatása (a kontrasztanyag-beadást követô egy óra után, de egy héten belül) is elôfordulhat. Számos tünet jelentkezését leírták késôi reakcióként, valójában azonban csak a bôr eruptiói tartoznak ide. Azoknál kell számítani rá, akiknél korábban már elôfordult, vagy interleukin-2-terápiában részesülnek. Profilaxis: 30 mg prednisolon vagy 32 mg methylprednisolon per os 12 és két órával a vizsgálatot megelôzôen (ha a kortikoszteroidokat nem adjuk legalább hat órával a kontrasztanyagadás elôtt, akkor a profilaxis hatástalan); H 1 - és H 2 -antihisztaminok ennek hatékonyságáról megoszlanak a vélemények. Profilaxis azoknak ajánlott, akiknél korábban súlyos formában jelentkezett késôi mellékhatás. E GYÉB KONTRASZTANYAG- SZÖVÔDMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK A kontrasztanyag extravasatiója A kontrasztanyag extravasatiója általában kisebb sérülésekkel jár, súlyosabb esetekben azonban a bôr ulceratióját, az érintett lágy rész necrosisát vagy kompartmentszindrómát okozhat (kompartment- vagy rekeszszindróma: idegek, erek, inak duzzadás miatti kompressziója az izmokat borító fasciarekeszekben). Különösen akkor fordulhat elô, ha injektort használunk, és ha kisebb, distalisabb vénát szúrunk, vagy ha nagy dózist és magas ozmolaritású kontrasztanyagot adunk. Kisebb sérüléseknél elegendô a terület jegelése, súlyosabb esetekben sebész bevonása szükséges. Jódos kontrasztanyag alkalmazása pajzsmirigybetegeknél Jódos kontrasztanyag abszolút kontraindikációja a manifeszt hyperthyreoidismus. Graves Basedowkórnál, multinodularis golyva és autonóm pajzsmirigy esetén jódos kontrasztanyag adása után thy- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(1 2):

5 reotoxicosis kialakulása lehetséges. E betegségek fennállásakor iv. kolangiográfiás kontrasztanyag nem adható. Profilaxis a magas kockázatú betegeknél szükséges. Kontrasztanyag adása után endokrinológusnak kell megfigyelnie a beteget. Radioaktívjód-terápiánál a kezelés elôtti két hónapban nem kaphat a beteg jódos kontrasztanyagot. A pajzsmirigy izotópos vizsgálatát legalább két hónapig kerülni kell jódos kontrasztanyag alkalmazása után. Pulmonalis hatások Pulmonalis hypertensio, asthma bronchiale vagy kezdôdô szívelégtelenség fokozott kockázatot jelent, alacsony ozmolaritású, kis dózisú kontrasztanyag használandó. Katecholamint termelô tumorok Ilyen tumorok lokalizációjához iv. kontrasztanyag adása elôtt α- és β-adrenerg-receptor-blokádot kell létrehozni orálisan adható α- és β-receptorblokkolókkal, míg intraarterialis kontrasztanyag adásánál ezt további iv. phenoxybenzaminnal egészítjük ki a vizsgálatot kérô klinikus felügyeletével. Jódos kontrasztanyag esetén a nem ionizáló használandó. Incidentaloma karakterizálásához nem szükségesek speciális elôkészületek, jódos kontrasztanyag alkalmazásakor ebben az esetben is nem ionizálót használunk. Jódos kontrasztanyag és gadolínium alkalmazása terhesség és szoptatás alatt Jódos kontrasztanyag terhesség alatt csak kivételes esetben alkalmazható. Szülés után az elsô héten az újszülött pajzsmirigyfunkcióját kontrollálni kell. Szoptatás alatt alkalmazott jódos kontrasztanyag nem befolyásolja a csecsemô további táplálását. Gadolínium ha MR-vizsgálat szükséges adható várandós nônek, és a szoptatás is folytatható. (Megjegyzés: A gadolínium a köldökzsinóron keresztül a magzati vesébe kerül és utána visszatér a keringésbe, így a felezési ideje jelentôsen megnô. Nincs egyértelmû adat ugyan a magzati vese károsítására, de véleményünk szerint lehetôleg kerülni kell az adását terhességben és szoptatás alatt is.) Károsodott vesefunkciójú terhes nônél a fent leírtak szerint járunk el. Kontrasztanyagok és gyógyszerek interakciója A kontrasztanyagok más szerekkel egy fecskendôben nem keverhetôk. Vesekárosító gyógyszerek szedése esetén a fent leírtak szerint járunk el. Hydralazin szedésekor kontrasztanyag adása kerülendô. A kontrasztanyag-beadást követô 24 órán belül ne végezzünk nem sürgôs vér- és vizeletvizsgálatokat! (A beadott és vese által kiválasztott kontrasztanyag befolyásol bizonyos laboratóriumi értékeket.) Ultrahang-kontrasztanyagok Az ultrahangvizsgálatokhoz használt kontrasztanyagok biztonságosak. A fellépô mellékhatások ritkák és általában nem súlyosak, kezelés nélkül elmúlnak. Beadásuk elôtt ellenôrizni kell, nem allergiás-e a beteg valamelyik komponensre. Extracelluláris és májspecifikus MR-kontrasztanyagok Az extracelluláris MR-kontrasztanyagok biztonságosak, mellékhatások ritkán fordulnak elô. A májspecifikus MR-kontrasztanyagnál kontraindikációt jelent az ismert túlérzékenység, vas-oxidok esetén a vas- vagy dextránallergia, mangánalapú kontrasztanyagnál a terhesség, a lactatio és a súlyos májkárosodás. A vas-oxid típusú kontrasztanyagok óvatosan alkalmazhatók haemosiderosisban vagy haemochromatosisban szenvedô betegeknél, a mangánalapú kontrasztanyagok májkárosodásban és szívelégtelenségben szenvedôknél, a gadolíniumalapúak máj- és veseelégtelenségben. Báriumos kontrasztanyagok Kontraindikációt a bélsérülés vagy annak gyanúja, illetve az ismert túlérzékenység jelent. Fokozott óvatossággal adható extensiv colitis, bélstricturák fennállása esetén. A vizsgálat komplikációja lehet intravasatio, aspiráció és csökkent motilitás. 62 Kovács Balázs: A kontrasztanyagok használata

6 S ZÉN- DIOXID ALKALMAZÁSA KONTRASZTANYAGKÉNT ANGIOGRÁFIÁKBAN Ezt a kérdést az ESUR ajánlásában nem tárgyalták. A szén-dioxid alkalmazása rekeszizom alatt végzendô angiográfiákban felmerülhet bizonyos esetekben, kihasználva, hogy a szén-dioxid nem allergizál, nem nefrotoxikus és nagyon olcsó: ha a beteg kórtörténetében súlyos kontrasztanyag-allergia szerepel, ha nem vizsgálható MR-rel, ha a szén-dioxid használata kimutatott elônyökkel jár (TIPS, gastrointestinalis vérzések, aorta stent graft). Mellékhatásaiként leírtak hasi fájdalmat, tenesmust, hányingert és paraesthesiát az alsó végtagon. Használata abszolút kontraindikált cerebralis vagy felsô végtagi angiográfiáknál, illetve bal-jobb intracardialis sönt esetén. Ugyanakkor kerülendô nitrogén-oxydullal történô altatáskor, mert a nitrogén-oxid diffundálhat a szén-dioxid buborékokba, ezáltal a buborékok mérete megnô és kevésbé lesznek oldhatók a plazmában, így pedig elzárhatnak nagyobb ereket. Irodalom 1. Thomsen HS (ed.). Contrast Media: Safety issues and ESUR guidelines. Heidelberg: Springer Verlag; European Society of Urogenital Radiology. Guidelines on Contrast Media. Version Shaw DR, Kessel DO. The current status of the use of carbon dioxide in diagnostic and interventional angiographic procedures. Cardiovasc Intervent Radiol 2006;29: Kommentár Az utóbbi idôben egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a szakirodalomban a kontrasztanyagok. Ismét elôtérbe kerültek az általuk okozott reakciók, szövôdmények, mind a hagyományos jódtartalmú röntgendiagnosztikai készítményeknél, mind pedig a gadolíniumtartalmú MR-kontrasztanyagoknál. Ez utóbbi viszonylag új megfigyelés, mert eddig MR-kontrasztanyag okozta reakcióról, szövôdményrôl csekély számú közlemény jelent meg az irodalomban. A szerkesztôség felkérésére összeállítás készült a kontrasztanyagokkal kapcsolatos tudnivalókról. Az itt olvasható három közleményt (58., 64., 68. oldal) azzal a céllal adjuk közre, hogy hangsúlyozzuk, a radiológusnak a kontrasztanyagok beadása elôtt feltétlenül tájékozódnia kell a betegek állapotáról, elôzô betegségeirôl, különösen a beszûkült vesefunkcióval járó kórképekrôl. Mindenképpen ajánlatos, hogy ismerjük a beteg vesefunkciós értékeit, azok normális volta esetén kevésbé kell tartanunk a kontrasztanyag beadásával járó kockázattól. Jódos kontrasztanyag használatánál a közöltek szerint még normális vesefunkció esetén is elôfordulhat vesekárosodás (nagy ozmolalitású, nagy koncentrációjú kontrasztanyagok), így a vizsgálatot követô hidrálás szükségességérôl külön tájékoztatni kell a betegeket. Gadolíniumtartalmú anyagot, bármilyen kötésben is vinnénk be, csak normális vesefunkció esetén adjunk, mivel a leírt szövôdményekrôl szóló közlemények minden esetben oki tényezôként említik a súlyosan beszûkült vesefunkciót. Kisebb mértékben szûkült vesefunkció esetén figyelembe kell venni a vizsgálat várható hasznát és az esetleges szövôdmény kockázatát. dr. Lombay Béla M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(1 2):

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése Allergológiai krízis állapotok Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK) Ajánlása

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE BYDUREON 2 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2 mg exenatid injekciós üvegenként. A segédanyagok

Részletesebben

Kontrasztanyagok. Morava Réka. Bárium-szulfát-tartalmú kontrasztanyagok R ÖNTGENKONTRASZT- ANYAGOK. 300 Morava Réka: Kontrasztanyagok

Kontrasztanyagok. Morava Réka. Bárium-szulfát-tartalmú kontrasztanyagok R ÖNTGENKONTRASZT- ANYAGOK. 300 Morava Réka: Kontrasztanyagok ALAPISMERETEK REZIDENSEKNEK Kontrasztanyagok Morava Réka A radiológiában a kontraszt a kép legsötétebb és legvilágosabb pontja közötti különbség, amely a szem számára optimális esetben megkönnyíti, elôsegíti

Részletesebben

Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye N y í r e g y h á z a 2014. szeptember 5-6. program Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Helyszín: Hotel Pagony 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére PROGRAM. BAJA 2015. június 19 20.

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére PROGRAM. BAJA 2015. június 19 20. KARDIABETOLÓGIA 2015 Tudományos ülés Prof. Dr. de Chatel Rudolf emlékére PROGRAM BAJA 2015. június 19 20. Kezdje a napot -vel! Az első és egyetlen magyar nyelvű vércukorszintmérő tölthető akkumulátorral

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia 1. évfolyam 4. szám 2014. december MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓG ÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia Tirozinkináz-gátlók és biszfoszfonátok Multigénes prognosztikai

Részletesebben

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai Actualities of hypertensive crises and perioperative hypertension Gondos Tibor 1, Futó Judit

Részletesebben

A hyponatraemia diagnosztikájának és kezelésének gyakorlati útmutatója

A hyponatraemia diagnosztikájának és kezelésének gyakorlati útmutatója 2015;19(3) AZ IMIDAZOLIN I-RECEPTOR-AGONISTA RILMENIDIN A KOMBINÁLT ANTIHIPERTENZÍV KEZELÉSBEN 105 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A hyponatraemia diagnosztikájának és kezelésének gyakorlati útmutatója KÉKES Ede

Részletesebben

FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN

FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Ausztria Belgium Bulgária Csehország

Részletesebben

ZYPADHERA 300 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz

ZYPADHERA 300 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz 1. A GYÓGYSZER NEVE ZYPADHERA 300 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 300 mg olanzapinnak megfelelő olanzapin-pamoát-monohidrát injekciós üvegenként.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Duloxetine Lilly 30 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 30 mg duloxetin (hidroklorid formájában) kapszulánként.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 óra transzdermális tapasz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden transzdermális tapasz 4,6 mg rivasztigmint

Részletesebben

Ovális alakú, mindkét oldalán enyhén domború, világos kékesszürke színű, fémfényű filmtabletta. Magassága 4,2-4,6 mm, hossza 13,5-13,8 mm.

Ovális alakú, mindkét oldalán enyhén domború, világos kékesszürke színű, fémfényű filmtabletta. Magassága 4,2-4,6 mm, hossza 13,5-13,8 mm. 1. A GYÓGYSZER NEVE Analgesin Dolo 220 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Analgesin Dolo 220 mg filmtabletta 220 mg naproxen-nátrium filmtablettánként, ez megfelel 200 mg naproxennek.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

10,0 mg eszcitaloprám (megfelel 12,77 mg eszcitaloprám-oxalátnak) filmtablettánként.

10,0 mg eszcitaloprám (megfelel 12,77 mg eszcitaloprám-oxalátnak) filmtablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Cipralex 10 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 10,0 mg eszcitaloprám (megfelel 12,77 mg eszcitaloprám-oxalátnak) filmtablettánként. A segédanyagok teljes listáját

Részletesebben

10 mg olanzapin injekciós üvegenként. Feloldás után az oldat 5 mg/ml olanzapint tartalmaz.

10 mg olanzapin injekciós üvegenként. Feloldás után az oldat 5 mg/ml olanzapint tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE ZYPREXA 10 mg por oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 10 mg olanzapin injekciós üvegenként. Feloldás után az oldat 5 mg/ml olanzapint tartalmaz. A segédanyagok

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási /

Részletesebben

(Hgmm) és a cukorbetegséghez (hemoglobin A 1c

(Hgmm) és a cukorbetegséghez (hemoglobin A 1c ?????????????? HÁ ZI OR VOS TO VÁBB KÉP ZÕ SZEM LE 2014; 19: 50. A KÖSZVÉNY TERÁPIÁJA Szekanecz Zoltán dr. Debreceni Egyetem ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék, Debrecen Az elmúlt években

Részletesebben

Az acetilszalicilsavat nem szabad orvosi felügyelet nélkül lázra 3 napnál, illetve fájdalomra 3-4 napnál tovább szedni.

Az acetilszalicilsavat nem szabad orvosi felügyelet nélkül lázra 3 napnál, illetve fájdalomra 3-4 napnál tovább szedni. 1. A GYÓGYSZER NEVE Aspirin Ultra 500 mg bevont tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 500 mg acetilszalicilsav bevont tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE ARICLAIM 30 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 30 mg duloxetin (hidroklorid formájában) kapszulánként. Ismert

Részletesebben

Az akinetikus krízis intenzív osztályos és bevezető kezelése, a Parkinson-kór tüneteinek akut fellángolása

Az akinetikus krízis intenzív osztályos és bevezető kezelése, a Parkinson-kór tüneteinek akut fellángolása 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE PK-Merz 0,4 mg/ml oldatos infúzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 200 mg amantadin-szulfátot tartalmaz tartályonként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

Az urológiai kövek kezelése

Az urológiai kövek kezelése Az urológiai kövek kezelése Előfordulás, kőtípusok A húgyúti kőképződés (urolithiasis) világszerte az egyik leggyakoribb urológiai betegség. Európai prevalenciája 3 5%, incidenciája 0,2% körüli, de idősek

Részletesebben

Új lehetőség a 2-es típusú DM kezelésében: DPP-4 gátlás. Sitagliptinnel szerzett tapasztalatok.

Új lehetőség a 2-es típusú DM kezelésében: DPP-4 gátlás. Sitagliptinnel szerzett tapasztalatok. Prof. Dr. Gerő László SE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika Új lehetőség a 2-es típusú DM kezelésében: DPP-4 gátlás. Sitagliptinnel szerzett tapasztalatok. BEVEZETÉS A DPP-4 gátló vegyületek karrierje 1964-ben

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium és a Magyar Hypertonia Társaság A szakmai irányelveket a Magyar Hypertonia Társaság

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Levetiracetam Accord 250 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg levetiracetám filmtablettánként. 3. GYÓGYSZERFORMA Filmtabletta.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE NUEDEXTA 15 mg/9 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 15,41 mg dextrometorfánnak megfelelő dextrometorfán-hidrobromid-monohidrát,

Részletesebben

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre GYERMEKKORI ASTHMA Cserháti Endre Az asthma bronchiale ma az egyik leggyakoribb kezelést és gondozást igénylő betegség a gyermekkorban. A továbbiakban leírtak a csecsemőkortól a 18 éves korig asthma bronchiale-ban

Részletesebben

Lazid. 150 mg/300 mg filmtabletta. Nyilvános Értékelő Jelentés. (lamivudin/zidovudin) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás

Lazid. 150 mg/300 mg filmtabletta. Nyilvános Értékelő Jelentés. (lamivudin/zidovudin) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (lamivudin/zidovudin) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Mensana Pharma Ltd. Kelt: 2014. február 11. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MÉLYVÉNA TROMBÓZIS TÜNETEIRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MÉLYVÉNA TROMBÓZIS TÜNETEIRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A MÉLYVÉNA TROMBÓZIS TÜNETEIRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL 2011 Előszó Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Hölgyem/Uram! A következő oldalakon a mélyvéna trombózis (MVT) és szövődményei, a tüdőembólia, illetve

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A BASEDOW-KÓR OKOZTA PAJZSMIRIGY-TÚLMÛKÖDÉSRÕL

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A BASEDOW-KÓR OKOZTA PAJZSMIRIGY-TÚLMÛKÖDÉSRÕL BETEGTÁJÉKOZTATÓ A BASEDOW-KÓR OKOZTA PAJZSMIRIGY-TÚLMÛKÖDÉSRÕL Lényeg Az esetek nagy részében igen kellemetlen tünetekkel járó betegségrõl van szó. Szerencsére a betegség gyakorlatilag mindenkinél nagyon

Részletesebben