Túl a válságon, emelkedő pályán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Túl a válságon, emelkedő pályán"

Átírás

1 PÉNZTÁRI XI. évfolyam, 1. szám június A TULAJDONOSOK HÍRMAGAZINJA Küldöttközgyűlés 2010 május Túl a válságon, emelkedő pályán Letétkezelõnk: A HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár május 25-én tartotta idei, tavaszi küldöttközgyűlését. A pénztár legfőbb döntéshozó testülete meghallgatta és elfogadta az Igazgatótanács beszámolóját a évben végzett tevékenységről. Sor került az Alapszabály módosítására, majd tájékoztató hangzott el a befektetési politika módosításáról. A küldöttek szavaztak a Választható Portfóliós Szabályzat mindkét pénztári ágban való módosításáról. A közgyűlés megismerhette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a pénztárnál végrehajtott célvizsgálat határozatait, és az azok nyomán született intézkedési terv végrehajtásának helyzetét. A rendezvényen elismerések átadására is sor került. A pénztár érdekében végzett kiemelkedő munkájukért hatan kaptak oklevelet és ajándéktárgyat. Vagyonkezelõink: TARTALOM Közgyűlési beszámoló 2. Kiemelkedő munkáért 3. Interjú az IT-elnökkel 4. Elégedett pénztártagok 5. Változó szolgáltatások 6. Helyünk a világhálón 6. Az adatfeldolgozás 7. Telefonkapcsolat 7. Partnerünk:

2 KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Az elmúlt év mérlege AZ IGAZGATÓTANÁCS BESZÁMOLÓJÁT A ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENY- SÉGRŐL TÖMBÖL LÁSZLÓ, AZ IT ELNÖKE TERJESZTETTE A KÜLDÖTTEK ELÉ. BESZÉDÉBEN HANGSÚLYOZTA: A PÉNZTÁR TAVALY 15 ÉVES FENNÁL- LÁSA ÓTA VAGYONÁNAK LEGNA- GYOBB ARÁNYÚ NÖVEKEDÉSÉT ÉRTE EL. ENNEK MEGFELELŐEN AZ ÉV VÉGÉN AZ ÖNKÉNTES ÁG VAGYONA MEGHALADTA A 36,8 MILLIÁRD FORIN- TOT, A MAGÁN ÁGÉ PEDIG TÖBB MINT 51 MILLIÁRD FORINT. A TELJES VA- GYON ÍGY A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN 87,8 MILLIÁRD FORINT, AMELY 2010 ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN A JÓ HOZAMEREDMÉNYEKNEK KÖSZÖN- HETŐEN TOVÁBB NÖVEKEDETT, ÉS MEGKÖZELÍTETTE A 90 MILLIÁRD FORINTOT. 2 Az elmúlt év legfontosabb híre, hogy a pénztár túljutott a válságon szögezte le beszámolójában az IT elnöke. (Ennek hátteréről készült interjúnkat a 4. oldalon olvashatják.) Az év egyéb fontos történései között a beszámoló kiemelte: január 1- jei hatállyal mindkét pénztári ágban bevezetésre került az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rendszer, amely kétségkívül a 2009-es év legnagyobb szakmai kihívását jelentette. A napi piaci értékelésen nyugvó elszámolási rend a korábbi adatfeldolgozási, befektetési és szolgáltatási gyakorlatot alapjaiban megváltoztatta, és a pénztári tevékenység valamennyi részterületének újraszabályozását igényelte. Az új adminisztrációs rendszerben a pénztártagok a honlapon naponta láthatják, követhetik a megtakarításuk értékét, hozameredményeit. A pénztár teljesítményének pozitív oldalához tartozik a szolgáltatások megbízható fizetése. A pénztár ban a fedezeti tartalék terhére az önkéntes ágban 6775 főnek 4,7 milliárd Ft kifizetést teljesített, ami létszámban 1012 fős növekedést, pénzösszeget tekintve pedig 490 millió Ft-tal kevesebb kifizetést jelentett. Az egyösszegű szolgáltatásban (nyugdíjba vonulók és nyugdíjasként kilépők) részesülő tagok száma 9%-kal csökkent, viszont a többi szolgáltatási formánál (átlépés, járadék szolgáltatás, várakozási idő utáni kifizetés) növekedett. A pénztár szolgáltatásokra összesen 8,3 milliárd Ft-ot fizetett ki. A pénztári folyamatok racionalizálása és a költséghatékonyság további javítása érdekében 2009 júniusában átalakult a pénztári központ (korábbi koordinációs iroda) szervezete és tevékenysége. Ennek keretében a pénztár munkaszervezetében összevonták a pénzügyi és számviteli területet a szolgáltatási szakterülettel, és kialakítottak egy új, négyfős informatikai támogató részleget. Az elmúlt év eredményei közé tartozik, hogy tavaly elkészült a pénztár hosszú távú stratégiája. A dokumentumban a vezetés feldolgozta az elmúlt 15 év tapasztalatait, kijelölte a szakmai fejlődés lehetséges irányait, fejlődési forgatókönyveit. Az IT elnöke szólt az idei tervekről, tennivalókról is. Az év fontos feladata az elszámoló egységes nyilvántartási rendszer stabilizálása, illetve a kiegészítő fejlesztések pótlása. Fontos cél, hogy az APEH-bevallás és -befizetés adatainak feldolgozása ez évben érje utol magát, és zökkenőmentesen valósuljon meg a évi adatok feldolgozása. Az IT a évet az aktív öngondoskodásnak szenteli, ennek szellemében folytatja marketing, kommunikációs és tagszervezési munkáját. Ami a munkáltatókat illeti, az idén a rendőrségi, valamint a vám- és pénzügyőrségi területre kell kiemelt figyelmet fordítani. Fontos cél 2010-ben az is, hogy megőrizze a pénztár a vagyonkezelési eredményeket, és pozitív hozamokat érjen el mindkét ágazatban, vala-

3 mennyi portfólióban. Remélhetőleg valóra válik a devizában való közvetlen vagyonkezelés terve is, ehhez azonban további informatikai fejlesztésre van szükség. Az év során kiemelt figyelmet fordít a vezetés a PSZÁF-ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, a pénztári központ belső folyamatainak javítására. Az év során a fellendülés eredményeinek megismertetése érdekében újabb kommunikációs csatornákat is bekapcsol a pénztár, így élni fog a közösségi portálok (facebook, google, twitter és az iwiw) lehetőségeivel is. A következőkben a küldöttek meghallhatták az ingatlanértékelő és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. Az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentését követően a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót. A rendezvényen dr. Szenes Zoltán ügyvezető igazgató előterjesztésére sor került az Alapszabály módosítására, majd tájékoztató hangzott el a befektetési politika módosításáról. A küldöttek szavaztak a Választható Portfóliós Szabályzat mindkét pénztári ágban való módosításáról, amelynek indokait Ballainé Krikker Zsuzsanna, gazdasági igazgatóhelyettes fejtett ki. A továbbiakban dr. Szenes Zoltán ismertette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a pénztárnál végrehajtott célvizsgálat határozatait, és az azok nyomán született intézkedési terv végrehajtásának helyzetét. Az egyéb kérdések tárgyalásának menetében az ügyvezető igazgató felhívta a figyelmet az öngondoskodás fontosságára, főként azon pénztártagok körében, akiknek munkáltatója a nyugdíjpénztári támogatást a cafetériarendszerbe építette be. Végezetül elismerések átadására került sor. Tömböl László IT-elnök a pénztár érdekében végzett kiemelkedő munkájáért többeknek oklevelet és ajándéktárgyat adott át. (ZS. I.) Ketten az elismerésben részesültek közül Szepesi István r. dandártábornok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője. Azok közé tartozik, akik határőrként lettek a HONVÉD Nyugdíjpénztár tagjai, ő például 1996-ban. Az elmúlt 14 év alatt beosztásaiban, úgy a Határőrség integrációját megelőzően, mint azt követően, széles körben népszerűsítette a pénztárat, s teszi ezt jelenlegi beosztásában is: folyamatosan biztosítja a tagszervezés szakembereinek meghívásával az állomány tájékoztatásának lehetőségét. Horváth-Varga Attila alezredes a főváros magánpénztári küldöttje, az önkéntes ágban pedig pótküldött. A pénztár munkáját azonban nemcsak választott funkciójában, hanem hivatali beosztásában, a HM KPÜ Illetményszámfejtő, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság Ügyféltámogató Osztályának vezetőjeként is segíti. A Költségvetésgazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) adta hivatalos lehetőségeket kihasználva igyekszik elősegíteni az akadálymentes pénztári információáramlást. 3

4 KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Túl a válságon, emelkedő pályán AZ ELMÚLT KÉT ÉV MEGANNYI KELLEMETLEN HÍRE UTÁN, A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR TAVASZI KÜLDÖTTKÖZ- GYŰLÉSÉN ÚJRA POZITÍV HÍREKRŐL SZÁ- MOLHATOTT BE AZ IGAZGATÓTANÁCS (IT) ELNÖKE. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁL- SÁG HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT VISSZA- ESÉSEK UTÁN A PÉNZTÁRI HOZAMOK ÚJRA EMELKEDNEK, VOLTAK HETEK, AMIKOR REKORDOT DÖNTÖTTEK. A PÉNZTÁR VEZETŐI AZONBAN TUDJÁK, A MÉLYPONT UTÁN EZ A FELLENDÜLÉS TERMÉSZETES. ANNYI BIZONYOS, HOGY A PÉNZTÁR VISZ- SZANYERTE, SŐT GYARAPÍTOTTA A VA- GYONÁT, AMELY AZONOS A TAGOK ÖSSZESSÉGÉNEK VAGYONÁVAL, ÍGY MÁR ŐK SEM ÉRZÉKELIK AZ ELSZENVEDETT VESZTESÉGEKET. BÁR A PÉNZ VILÁGÁBAN TERMÉSZETESEK A VÁLTOZÓ CIKLUSOK, NEM MINDEGY, HOGY EGY-EGY PÉNZÜGYI SZERVEZET MIKÉNT REAGÁL A FOLYAMA- TOKRA. EGYEBEK KÖZT ERRŐL IS BESZÉL- GETTÜNK TÖMBÖL LÁSZLÓVAL, AZ IT ELNÖKÉVEL. Önt éppen a mélyponton választotta a küldöttközgyűlés az Igazgatótanács elnökévé. Milyen érzésekkel vállalta el a feladatot? Természetesen nem hittem egy percig sem, hogy személyes varázsommal sikerül leküzdeni a válság hatásait májusában, amikor a küldöttközgyűlés az Igazgatótanács elnökévé megválasztott, már jól látható volt, hogy a pénztár fennállásának talán legnehezebb időszakát éli. Ez számomra tehát komoly vezetői 4 kihívást is jelentett, hiszen tisztában voltam azzal, hogy a fegyveres kollégák és családtagjaik nyugdíjcélú megtakarításait kezelő munkáltatói pénztár irányító pozíciójának betöltésére kaptam megbízást. Visszatérve a válság kapcsán tett intézkedéseinkre, a mélypontról való felemelkedésnek több összetevője van. Nem kétséges, hogy segítettek a nemzetközi pénzügyi-gazdasági folyamatok is. Azonban, hogy ez így lesz, s hogy mikor következik be, a mélyponton még senki nem látta. Annyi bizonyos, hogy azokban a vészterhes hónapokban a Pénztári Központ szakemberei mindent elkövettek a negatív folyamatok hatásainak csillapítására, az Igazgatótanács tagjaival egyetemben. Mit lehetett tenni a kialakult körülmények között? Ilyen helyzetben nagyon fontos a portfóliókezelőkkel való gyakori konzultáció, a negyedéves eredmények közös értékelése, a pénzek biztonságos kezelése. Jókor ismerte fel a vezetés, hogy pályáztatni kell a portfóliókezelőket. Ennek bizonysága, hogy a évi vagyonkezelési pályáztatás eredményeként bejutott Concorde Alapkezelő Zrt. produkálta a legjobb hozamokat 2009-ben. A válságos helyzetben sajátos szerepe van a kommunikációnak is. E tekintetben arra igyekeztünk rávilágítani, hogy a pénztártagok ne hozzanak pánikszerű döntéseket, kövessék a helyzetet, fogadják meg a pénztár tanácsait, várják ki a kedvező alkalmat a pénztári szolgáltatások igénybevételét illetően. Kialakítottuk 2008 közepén a panaszkezelési és tanácsadási rendet is, amely a kilakult helyzetben egyénre szabottan igyekezett megtalálni a megoldási lehetőségeket. Bizonyára ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy ön kiemelkedő ereményekről tudott beszámolni a köldöttközgyűlésen Hiszem, hogy így van. A hozameredmények látványosan emelkedtek. A magánágazatban a pénztári szektor első harmadába tartozunk. Az éves nettó hozamot tekintve a 4-7. helyet, a 10 éves hozamráta vonatkozásában a 4-9. helyet foglaljuk el. A 10 évre számított éves átlaghozam mértéke elérte azt a szintet, amelynek eredményeként a évi nagy veszteségek hatásai is egyre inkább eltűnnek. Ami a vagyonnövekedési mutatót illeti, előkelő helyezéseket foglalunk el, a kiegyensúlyozott portfólióban az első helyen állunk. Az önkéntes ágazatban a 10 éves átlaghozamok tekintetében a pénztár az erős középmezőnyben helyezkedik el. Vagyonnövekedési mutatóink a növekedési portfóliót leszámítva szintén az első harmadban találhatók. A pénztár piaci részaránya tovább erősödött a szektoron belül. Például az egy főre jutó egyéni számla összege 1,95 millió forintra növekedett (ez 56%-os gyarapodást jelent), amely továbbra is kétszerese a szektorátlagnak. Az önkéntes pénztári szektorban vagyoni részarányunk tovább erősödött, az egyéni számla nagysága például másfélszerese a szektorátlagnak. A válság következtében csökkent-e a pénztár taglétszáma? A pénztár szlogenje 2009-ben A munkáltatók éve volt, amit éppen a válság miatt várható létszámcsökkenés fékezésére hirdetettünk meg. Tavaly összesen 4467 fő lépett be a pénztárba, de a kilépések miatt az összlétszámunk 875 fővel csökkent. Ezért tovább kell erősítenünk a tagszervezést, és kiemelt figyelmet kell fordítanunk tagjaink megtartására. A tagszervezés, a kommunikáció és a marketing területén dolgozó kollégáink továbbra is keményen dolgoznak ennek érdekében. Arra igyekeznek rávilágítani, hogy aki nyomon követi a pénztár eredményeit, az kollégáit, családtagjait is a hozzánk való belépésre ösztönzi. Hiszen a válság kapcsán is sikerült bebizonyítanunk, hogy a védelmi-biztonsági ágazatban dolgozók számára mi tudjuk a legtöbbet nyújtani. ZS. I.

5 Ketten az elégedett pénztártagok közül,,szolgáltatás, térítésmentesen LAJOS ATTILA EZREDES IMMÁR 12 ÉVE TAGJA A HONVÉD ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRNAK. MA IS EMLÉKSZIK, 1998 VÉGÉN A PÉNZÜGYÖN DOLGO- ZÓ KOLLÉGÁJA JAVASLATÁRA LÉPETT BE. AZTÁN NEM FOGLALKOZOTT KÜLÖNÖSEBBEN A TAGSÁGGAL, CSAK NYUGTÁZTA AZ ÉRTESÍTŐKET EGÉSZEN ADDIG, AMÍG NEM LETT INTERAKTÍVABB A KAPCSOLAT. AZT MONDJA, AMIÓTA MEGKAPTA A TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT, RENDSZERESEN KLIKKEL A HONLAPRA. AZOK KÖZÉ TARTOZIK, AKIK SZERETIK A PÉNZÜGYEIKET A NETEN KERESZTÜL INTÉZNI Mennyire elégedett a pénztári hozamokkal, az ügyfélszolgálattal, a munkatársak segítőkészségével? Őszintén szólva nem vagyok hozamvadász, bízom a pénztár és a választott alapok megbízható működésében. Ennél sokkal inkább tudok nyilatkozni az ügyfélszolgálatról és a munkatársakról. Nemrég történt, hogy (remélhetőleg) átmeneti készpénzigény kielégítésére tagi lekötést terveztem felvenni. Hogy van ilyen lehetőség, azt egy barátom ajánlotta figyelmembe. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol először Prediger Józseftől kaptam világos és készséges útmutatást. Arról is tőle értesültem, hogy elértem az adómentes hozamfelvétel lehetőségét, aminek, mint többszörösen hátrányos helyzetű jelzáloghiteles az ismert svájci frank árfolyam száguldás tükrében igencsak örültem. Aztán kezdődött egy folyamat, ami szerencsére rövid idő alatt és sikeresen lezajlott. Az ügyfélszolgálat folyamatos támogatása nélkül bizonyára sokkal hosszabb ideig tartott volna. Az MKB Bank egyik, általam felkeresett fiókjánál nem vállalták be az ilyen hitel intézését. Hajós Dezső kolléga segítőkészségének köszönhetően egy másik fióknál sínre kerültem, igaz online-támogatással, hisz a bankfiók Dezső telefonos instrukciói mellett rendezte a hiteligénylés folyamatát. Nyugdíjasként is pénztártag Mozgalmas és érdekes katonai pálya után vonult nyugállományba Várnai Ernő mk. alezredes. Negyedszázada Gyöngyösön, páncélos üzemeltető tisztként kezdte meg a hivatásos szolgálatot. Amikor pedig a végéhez ért, Brüsszelben, a Katonai Képviselői Hivatalban szolgált. A nem NATO-tag partnerországokkal való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat végezte. Nyugállományba vonulásakor évtizedes pénztári tagság után visszalépett a társadalombiztosításba, azonban a HONVÉD önkéntes nyugdíjpénztári tagságát folyamatosan fenntartotta. Hogyan is történt ez? Nem mondom, hogy nem lett volna helye a pénztárnál összegyűlt megtakarításaimnak magyarázza, de nem volt rá égetően szükség, hogy felhasználjam. Az igazsághoz tartozik, hogy a több éves külszolgálat segített az anyagi egzisztencia megteremtésében, legalábbis abban, hogy a családnak ma nincsenek filléres gondjai. Így aztán a kellemesebb gondok közé tartozott, hogy mi történjen a pénztárnál tíz év alatt összegyűlt pénzmaggal. Bevallom, több lehetőséget is megvizsgáltam, hogy hova érdemes befektetnem a pénzemet folytatja. A tőzsdéhez nem értek, s annyira jól mégsem állunk, hogy kockáztassak. Az ügyfélszolgálat munkatársai vetették fel az önkéntes tagság fenntartásának lehetőségét. Várnai Ernő pedig addig vizsgálgatta a válság után újra felfelé ívelő hozamokat, amíg meggyőződésévé vált, hogy a pénz a legjobb helyen továbbra is a HONVÉD Nyugdíjpénztárnál van. Megfigyeltem, hogy itt gondos, körültekintő befektetési politikát alkalmaznak, a portfólókezelőket a legjobbak közül választják ki érvel. Mindamellett, hogy a tagság érdekében a legjobb hozamokra törekszenek, kiemelkedő Már ekkor úgy éreztem, hogy az ügyfélszolgálat munkatársainak legalább annyira fontos az én hitelfelvételem, mint saját magamnak. Ez az érzés még erősebb lett bennem, amikor a minden jó szándék és online-támogatás ellenére az elkészült dokumentum hibás számokat tartalmazott, amit aztán természetesen a nyugdíjpénztár pénzügye észrevett, és hogy elkerüljék a hosszadalmas levelezgetést a pénztár és a bank között, Méri Etelka szolgáltatási főelőadó értesített, és részletesen tájékoztatott, hogy mit is írassak át a bankfiókban. Neki is hálás vagyok a segítőkészségéért. Ilyenkor érzi igazán az ember, hogy tényleg szolgáltatást kap, ráadásul térítésmentesen. Mi volt a vonzó az MKB-hitelben? Számomra a biztos tudat, hogy egyrészt a felvett hitel mellett tovább ketyeg és gyarapodik az egyenlegem, másrészt, ha neadjisten esetleg beüt a krach, akkor is van egy biztos fedezet, amiből a kölcsön rendezhető. Persze nem ez utóbbira készülök, de manapság egyre fontosabb és kívánatosabb a biztonság a pénzügyek terén is. ZS. I. figyelmet fordítanak a biztonságra is. Összességében tehát azt kellett belátnom, ha tíz éven át meg voltam elégedve választott pénztárammal, miért is keresnék más lehetőségeket a nyugdíjas éveimben... V. K. Z. 5

6 HÁTTÉR A kifizetések rendjének változása 2010-ben Az önkéntes pénztári ágban egyre több tagunk lépi túl a kötelező 10 éves várakozási időt, és él a lehetőséggel, hogy részben vagy egészben kifizetést kérjen az egyéni számlájáról. Bár a pénztár kifizetésekkel foglalkozó ügyintézői maximálisan szem előtt tartják a pénztártagok igényeit, az évenként módosuló törvényi szabályozás sajnos nem minden esetben szolgálja a tagok érdekét. Ugyanakkor a pénztár menedzsmentje és az informatikai csoport is komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a pénztári nyilvántartó rendszer gyorsan reagáljon a változásokra, és a törvényi előírásoknak megfelelően történjenek a kifizetések január 1-je óta működik az elszámoló egységen nyilvántartott tagi számlák rendszere, és a kifizetések elszámolása fordulónapi árfolyamon történik ben az önkéntes pénztári ágban a kifizetések határidejében történt változás. A tagság megszüntetésével járó kifizetések esetében mint a nyugdíjszolgáltatás, kilépés, átlépés, kedvezményezettek részére történő kifizetés, (a pénztártag tagi kölcsönnel és a kilépés vagy átlépés költségeivel csökkentett összegű követelésének meghatározása) az elszámolás nem az igénybejelentés szerint meghatározott hónap zárónapjával történik. Erre a tag, illetve a jogosult tartalmilag és formailag helyes bejelentése a pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő tizedik munkanapon kerül sor. A bejelentés akkor minősülhet tartalmilag és formailag helyesnek, ha az igény jellegének megfelelően tartalmazza a jogosultság igazolását is. A pénztár az utalást továbbra is a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül teljesíti. A pénztártag maga is meghatározhat egy előre mutató fordulónapot (a beérkezést követő 10. munkanapot követő időpontra mutatót), akkor a megjelölt időpontot kell az elszámolás során fordulónapnak tekinteni. A részösszeg-kifizetés fordulónapjának a meghatározása az elmúlt évben is a beérkezést követő tizedik munkanap volt. A változás most az, hogy abban az esetben, ha a kérelmező tagi kölcsönnel rendelkezik, a tagi kölcsönnel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg fizethető ki részére. Korlátot eddig csak a tagi lekötés kétszerese jelentett. 6 Az önkéntes pénztárak közötti átlépések nagysága nem növekedett jelentősen, inkább szezonális jelleget ölt, főleg a biztosítóváltások idején gyakori. Az átvevő pénztárat az elszámolás utalásával egyidejűleg tájékoztatja az átadó pénztár a tag által korábban felvett, vissza nem fizetett, egyéni számlával szemben érvényesített tagi kölcsönéről, valamint a várakozási idő elteltét követő, a tag egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egésze vagy egy része legutóbbi felvételének időpontjáról. Ez azt jelenti, hogy a várakozási idő utáni kifizetést követően az új pénztárban is ki kell várni a 3 évből még hátralévő időt, illetve, ha a befogadó pénztár egyáltalán folyósít tagjainak tagi kölcsönt, az ottani lehetőségből is kizárja magát az a tag, aki január 1-jét követően nem fizette meg maradéktalanul tagikölcsön-tartozását. A tagi kölcsön igen népszerű a pénztárban. Szabályozásában egy pontosító változás történt. A szolgáltatás igénylése, az átlépési, kilépési szándék 5650 honlap közül az 50. helyen! bejelentése, a várakozási idő letelte utáni, az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott teljes összeg kifizetése iránti igény a tagság megtartása mellett, valamint a haláleseti kifizetés iránti igény bejelentése a kölcsönt és járulékait lejárttá teszi. Az pénztár az igény beérkezésétől számított 5 naptári napon belül a tagot, illetve a kedvezményezettet felszólítja a tagi kölcsön és kamatainak visszafizetésére. Amennyiben a tag, illetve a kedvezményezett a felszólításnak 8 naptári napon belül nem tesz eleget, akkor a pénztár a hátralék (tőke és kamat) összegét a tag egyéni számlájával szemben érvényesíti. A tagnak olyan adóköteles jövedelme keletkezik, amelyet az SZJA-törvény szerint adóelőleg fizetési kötelezettség, valamint az EHO-törvény szerint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terhel. MÉRI ETELKA SZOLGÁLTATÁSI FŐELŐADÓ A Google honlapelemző moduljának statisztikai adatai szerint a Pénztár honlapja az 5650 regisztrált magyar oldal rangsorában az 50. helyet szerezte meg 2009-ben. Ezen belül kimutatható volt, hogy látogató járt a összesen alkalommal. Egy látogató átlagban 3 oldalt tekintett meg (főoldal, egyenleg-lekérdezés, nyomtatványok) a 2 perc 40 másodperces átlagosan eltöltött idő alatt. A látogatók döntő része (56%) közvetlenül, a különböző kereső portálokról 27% míg az elhelyezett linkeken keresztül 16% jött a Pénztár honlapjára. Hazai internet kapcsolatról érkezett a látogatók túlnyomó többsége (98%), a külhoni megkeresések között pedig volt belga, német, olasz, brit, szerb, amerikai és román webcímről érkező. A pénztár honlapjának új eleme az is, hogy a különböző tudósítások, információk megoszthatóak az internetes közösségi honlapokon. Így azok a pénztártagok vagy érdeklődők, akik valamelyik közösségi honlapon (iwiw, twitter, facebook) regisztrációval rendelkeznek, a saját ismerőseik körében megoszthatják a pénztár honlapján szereplő, arra általuk érdemesnek tartott információkat.

7 Bemutatjuk Jogszabályi módosítások miatt a pénztár Igazgatótanácsa kibővítette az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségét. Ennek megfelelően minden hétfőn, a személyes ügyfélfogadás idejét követően, ig az ügyfélszolgálat a két mobiltefefon számon (06/30/ ; 06/30/ ) elérhető, amely gyakorlatilag a következő napi ügyintézés előkészítését teszi lehetővé. A módosítást az internet honlapon (www.hnyp.hu) is megtalálható Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza. Ezen túl tagjaink számára továbbra is azt javasoljuk, hogy a Pénztár ügyfélszolgálatához forduljanak a közvetlen telefonos megkeresés helyett -ban vagy faxon ( ), amelyben az elérhetőségük feltüntetésével kérnek visszahívást. Így a nagy leterheltségű időszakokban (például adóértesítő és számlaértesítő kiküldését követően stb.) is biztosítható a folya-matos személyes kapcsolattartás. Az adatfeldolgozási részleget Olvasóink számára immár megszokott, hogy minden lapszámunkban bemutatjuk a Pénztári Központ egy-egy szervezeti elemét. Mindezt azért tesszük, hogy tagjaink megismerjék azokat, akik nap mint nap a pénztár gördülékeny tevékenységét szolgálják. Ezúttal az adatfeldolgozási részleg tevékenységével szeretnénk megismertetni olvasóinkat. A szervezeti egységet ma Bagi Tamás vezeti, aki korábban a pénzügyi részleg munkatársaként tevékenykedett. A csapat további tagjai: Engelmann Krisztina, Gál Otília, Mendrei Lászlóné és Tóth Jolán adatfeldolgozási előadó. Feladataik közé tartozik a belépési nyilatkozatokban szereplő adatok rögzítése, a HONVÉD önkéntes, illetve magán-nyugdíjpénztári ágába átlépő tagok előző pénztáruktól való átkérése, az ehhez kapcsolódó megannyi levelezés, papírmunka és egyéb adminisztráció. Kibővült elérhetőségek A pénztár munkarendje: hétfő - péntek: 8:00-16:00 Az ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: hétfő: a következő mobilszámokon: 06/30/ ; 06/30/ kedd-csütörtök: péntek: Személyes ügyfélfogadás: hétfő: kedd-péntek: Aki töltött már ki belépési, illetve átlépési nyilatkozatot, tudja, hogy a kedvezményezettet is meg kell jelölni, az ezzel kapcsolatos adatok rögzítése is az ő feladatuk. Időközben bárkinél bekövetkezhetnek lakcím- vagy egyéb adatváltozások, amelyeket természetesen szintén át kell vezetni a nyilvántartásban, mint ahogyan azzal is külön munka van, ha valakinek a foglalkoztatója változik. Ők dolgozzák fel az önkéntes pénztári tagdíjakat, a magán-nyugdíjpénztári bevallásokat, befizetéseket, és azzal is nekik akad dolguk, ha portfóliót váltunk. Ugyanakkor ennek a részlegnek a feladatai közé tartozik a pénztártagokkal és a munkáltatóikkal való rendszeres, írásbeli kapcsolattartás, valamint az elszámolóegységen alapuló nyilvántartás egyes elemeinek folyamatos ellenőrzése és jelentése a befektetéssel foglalkozók részére. Munkájuk cseppet sem látványos, felelősségük azonban igen nagy. A pénztár technikai működésének alapja ugyanis ezt bárki beláthatja a személyünket és körülményeinket meghatározó megannyi adat. Pénztári A HONVÉD Nyugdíjpénztár idõszakos kiadványa Felelõs kiadó: Tömböl László, az IT elnöke A szerkesztõbizottság elnöke: Mészáros Géza Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István Szerkesztõség: 1135 Budapest, Aba u. 4. Nyomdai munkák: TERCIA-PRINT Kft. Megjelenés: évente kétszer (ZSALAKÓ) 7

8 Tisztelt Kolléga! Bizonyára észrevette már, hogy az Ön egyéni nyugdíjpénztári számláján sem érzékelhető az elmúlt időszak válsága miatti veszteség. Ezt bizonyítják a HONVÉD Nyugdíjpénztár 2009-ben elért a pénztári szektorban is kiemelkedő nettó hozamai is. Az eredmények tovább javulnak, amint azt az április végi árfolyamok is mutatják. A táblázatból az is kiderül, hogy a HONVÉD az öngondoskodásban élenjárók pénztára, itt a legmagasabb ugyanis az egy főre jutó vagyon. Érdemes tehát a munkáltatói támogatáson túl egyéni befizetésekkel is gyarapítani megtakarításait, hiszen minden forint hozamot termel! Magán-nyugdíjpénztári ág Önkéntes nyugdíjpénztári ág Klasszikus portfólió 14,90% 22,69% 11,42% 19,47% Kiegyensúlyozott porfólió 20,14% 29,75% 19,83% 29,08% Növekedési portfólió 26,04% 37,27% 25,70% 36,80% Egy főre jutó vagyon Ft Ft Pénztári teljes vagyon Ft Ft Újra a nyugdíjpénztárak élmezőnyében! Mi mindent megteszünk megtakarításainak gyarapításáért. Tegyen meg Ön is mindent az aktív öngondoskodás terén! TARTOZZON ÖN IS A LEGJOBBAK KÖZÉ! HONVÉD Nyugdíjpénztár

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői, 2012. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

ágazat Üzleti jelentés a évrõl

ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. rõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások Szikszainé dr. Bérces Anna Pénzügyminisztérium IX. Pénztárkonferencia, 2006. november 8-9. Járulék - tagdíj A magánnyugdíj- illetve önkéntes

Részletesebben

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Nagy Csaba OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgató PSZÁF II. Biztosítás-konferencia Siófok, 2007. május 17. OTP Magánnyugdíjpénztár OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére 2012. évi események Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat: bővülés és nyilvántartó rendszer váltás a Mobilitás Önkéntes

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának 2015. év Témáink A Tradíció Nyugdíjpénztárt életre hívó gondolat Alaposan leszorított költségek A választás szabadsága: kettős nyugdíjpénztári

Részletesebben

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése Az ellenőrzés folyamata 2011. május

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF)

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19.

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19. A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes 2012. március 19. Az éves beszámolókra vonatkozó általános szabályok a

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÚJ PILLÉR 2014-BEN NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 3 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása Szakmai konzultáció Szűcs József 2003. február 25. Budapest 1 Törvényi változások számviteli hatásai egyéni nyugdíjszámla, az egyéni számla

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A PATIKAPÉNZTÁR 2014-BAN A SZEKTOR FELETT TELJESÍTETT... 3 2. A PATIKAPÉNZTÁR

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2012. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2011. év és 2012. évi várható alakulása 2011. január l-től érvényes

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. évrõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013)

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) 1 HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) Előszó A HONVÉD Nyugdíjpénztár 2009. végén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben