Túl a válságon, emelkedő pályán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Túl a válságon, emelkedő pályán"

Átírás

1 PÉNZTÁRI XI. évfolyam, 1. szám június A TULAJDONOSOK HÍRMAGAZINJA Küldöttközgyűlés 2010 május Túl a válságon, emelkedő pályán Letétkezelõnk: A HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár május 25-én tartotta idei, tavaszi küldöttközgyűlését. A pénztár legfőbb döntéshozó testülete meghallgatta és elfogadta az Igazgatótanács beszámolóját a évben végzett tevékenységről. Sor került az Alapszabály módosítására, majd tájékoztató hangzott el a befektetési politika módosításáról. A küldöttek szavaztak a Választható Portfóliós Szabályzat mindkét pénztári ágban való módosításáról. A közgyűlés megismerhette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a pénztárnál végrehajtott célvizsgálat határozatait, és az azok nyomán született intézkedési terv végrehajtásának helyzetét. A rendezvényen elismerések átadására is sor került. A pénztár érdekében végzett kiemelkedő munkájukért hatan kaptak oklevelet és ajándéktárgyat. Vagyonkezelõink: TARTALOM Közgyűlési beszámoló 2. Kiemelkedő munkáért 3. Interjú az IT-elnökkel 4. Elégedett pénztártagok 5. Változó szolgáltatások 6. Helyünk a világhálón 6. Az adatfeldolgozás 7. Telefonkapcsolat 7. Partnerünk:

2 KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Az elmúlt év mérlege AZ IGAZGATÓTANÁCS BESZÁMOLÓJÁT A ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENY- SÉGRŐL TÖMBÖL LÁSZLÓ, AZ IT ELNÖKE TERJESZTETTE A KÜLDÖTTEK ELÉ. BESZÉDÉBEN HANGSÚLYOZTA: A PÉNZTÁR TAVALY 15 ÉVES FENNÁL- LÁSA ÓTA VAGYONÁNAK LEGNA- GYOBB ARÁNYÚ NÖVEKEDÉSÉT ÉRTE EL. ENNEK MEGFELELŐEN AZ ÉV VÉGÉN AZ ÖNKÉNTES ÁG VAGYONA MEGHALADTA A 36,8 MILLIÁRD FORIN- TOT, A MAGÁN ÁGÉ PEDIG TÖBB MINT 51 MILLIÁRD FORINT. A TELJES VA- GYON ÍGY A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN 87,8 MILLIÁRD FORINT, AMELY 2010 ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN A JÓ HOZAMEREDMÉNYEKNEK KÖSZÖN- HETŐEN TOVÁBB NÖVEKEDETT, ÉS MEGKÖZELÍTETTE A 90 MILLIÁRD FORINTOT. 2 Az elmúlt év legfontosabb híre, hogy a pénztár túljutott a válságon szögezte le beszámolójában az IT elnöke. (Ennek hátteréről készült interjúnkat a 4. oldalon olvashatják.) Az év egyéb fontos történései között a beszámoló kiemelte: január 1- jei hatállyal mindkét pénztári ágban bevezetésre került az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rendszer, amely kétségkívül a 2009-es év legnagyobb szakmai kihívását jelentette. A napi piaci értékelésen nyugvó elszámolási rend a korábbi adatfeldolgozási, befektetési és szolgáltatási gyakorlatot alapjaiban megváltoztatta, és a pénztári tevékenység valamennyi részterületének újraszabályozását igényelte. Az új adminisztrációs rendszerben a pénztártagok a honlapon naponta láthatják, követhetik a megtakarításuk értékét, hozameredményeit. A pénztár teljesítményének pozitív oldalához tartozik a szolgáltatások megbízható fizetése. A pénztár ban a fedezeti tartalék terhére az önkéntes ágban 6775 főnek 4,7 milliárd Ft kifizetést teljesített, ami létszámban 1012 fős növekedést, pénzösszeget tekintve pedig 490 millió Ft-tal kevesebb kifizetést jelentett. Az egyösszegű szolgáltatásban (nyugdíjba vonulók és nyugdíjasként kilépők) részesülő tagok száma 9%-kal csökkent, viszont a többi szolgáltatási formánál (átlépés, járadék szolgáltatás, várakozási idő utáni kifizetés) növekedett. A pénztár szolgáltatásokra összesen 8,3 milliárd Ft-ot fizetett ki. A pénztári folyamatok racionalizálása és a költséghatékonyság további javítása érdekében 2009 júniusában átalakult a pénztári központ (korábbi koordinációs iroda) szervezete és tevékenysége. Ennek keretében a pénztár munkaszervezetében összevonták a pénzügyi és számviteli területet a szolgáltatási szakterülettel, és kialakítottak egy új, négyfős informatikai támogató részleget. Az elmúlt év eredményei közé tartozik, hogy tavaly elkészült a pénztár hosszú távú stratégiája. A dokumentumban a vezetés feldolgozta az elmúlt 15 év tapasztalatait, kijelölte a szakmai fejlődés lehetséges irányait, fejlődési forgatókönyveit. Az IT elnöke szólt az idei tervekről, tennivalókról is. Az év fontos feladata az elszámoló egységes nyilvántartási rendszer stabilizálása, illetve a kiegészítő fejlesztések pótlása. Fontos cél, hogy az APEH-bevallás és -befizetés adatainak feldolgozása ez évben érje utol magát, és zökkenőmentesen valósuljon meg a évi adatok feldolgozása. Az IT a évet az aktív öngondoskodásnak szenteli, ennek szellemében folytatja marketing, kommunikációs és tagszervezési munkáját. Ami a munkáltatókat illeti, az idén a rendőrségi, valamint a vám- és pénzügyőrségi területre kell kiemelt figyelmet fordítani. Fontos cél 2010-ben az is, hogy megőrizze a pénztár a vagyonkezelési eredményeket, és pozitív hozamokat érjen el mindkét ágazatban, vala-

3 mennyi portfólióban. Remélhetőleg valóra válik a devizában való közvetlen vagyonkezelés terve is, ehhez azonban további informatikai fejlesztésre van szükség. Az év során kiemelt figyelmet fordít a vezetés a PSZÁF-ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, a pénztári központ belső folyamatainak javítására. Az év során a fellendülés eredményeinek megismertetése érdekében újabb kommunikációs csatornákat is bekapcsol a pénztár, így élni fog a közösségi portálok (facebook, google, twitter és az iwiw) lehetőségeivel is. A következőkben a küldöttek meghallhatták az ingatlanértékelő és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. Az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentését követően a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót. A rendezvényen dr. Szenes Zoltán ügyvezető igazgató előterjesztésére sor került az Alapszabály módosítására, majd tájékoztató hangzott el a befektetési politika módosításáról. A küldöttek szavaztak a Választható Portfóliós Szabályzat mindkét pénztári ágban való módosításáról, amelynek indokait Ballainé Krikker Zsuzsanna, gazdasági igazgatóhelyettes fejtett ki. A továbbiakban dr. Szenes Zoltán ismertette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a pénztárnál végrehajtott célvizsgálat határozatait, és az azok nyomán született intézkedési terv végrehajtásának helyzetét. Az egyéb kérdések tárgyalásának menetében az ügyvezető igazgató felhívta a figyelmet az öngondoskodás fontosságára, főként azon pénztártagok körében, akiknek munkáltatója a nyugdíjpénztári támogatást a cafetériarendszerbe építette be. Végezetül elismerések átadására került sor. Tömböl László IT-elnök a pénztár érdekében végzett kiemelkedő munkájáért többeknek oklevelet és ajándéktárgyat adott át. (ZS. I.) Ketten az elismerésben részesültek közül Szepesi István r. dandártábornok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője. Azok közé tartozik, akik határőrként lettek a HONVÉD Nyugdíjpénztár tagjai, ő például 1996-ban. Az elmúlt 14 év alatt beosztásaiban, úgy a Határőrség integrációját megelőzően, mint azt követően, széles körben népszerűsítette a pénztárat, s teszi ezt jelenlegi beosztásában is: folyamatosan biztosítja a tagszervezés szakembereinek meghívásával az állomány tájékoztatásának lehetőségét. Horváth-Varga Attila alezredes a főváros magánpénztári küldöttje, az önkéntes ágban pedig pótküldött. A pénztár munkáját azonban nemcsak választott funkciójában, hanem hivatali beosztásában, a HM KPÜ Illetményszámfejtő, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság Ügyféltámogató Osztályának vezetőjeként is segíti. A Költségvetésgazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) adta hivatalos lehetőségeket kihasználva igyekszik elősegíteni az akadálymentes pénztári információáramlást. 3

4 KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Túl a válságon, emelkedő pályán AZ ELMÚLT KÉT ÉV MEGANNYI KELLEMETLEN HÍRE UTÁN, A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR TAVASZI KÜLDÖTTKÖZ- GYŰLÉSÉN ÚJRA POZITÍV HÍREKRŐL SZÁ- MOLHATOTT BE AZ IGAZGATÓTANÁCS (IT) ELNÖKE. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁL- SÁG HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT VISSZA- ESÉSEK UTÁN A PÉNZTÁRI HOZAMOK ÚJRA EMELKEDNEK, VOLTAK HETEK, AMIKOR REKORDOT DÖNTÖTTEK. A PÉNZTÁR VEZETŐI AZONBAN TUDJÁK, A MÉLYPONT UTÁN EZ A FELLENDÜLÉS TERMÉSZETES. ANNYI BIZONYOS, HOGY A PÉNZTÁR VISZ- SZANYERTE, SŐT GYARAPÍTOTTA A VA- GYONÁT, AMELY AZONOS A TAGOK ÖSSZESSÉGÉNEK VAGYONÁVAL, ÍGY MÁR ŐK SEM ÉRZÉKELIK AZ ELSZENVEDETT VESZTESÉGEKET. BÁR A PÉNZ VILÁGÁBAN TERMÉSZETESEK A VÁLTOZÓ CIKLUSOK, NEM MINDEGY, HOGY EGY-EGY PÉNZÜGYI SZERVEZET MIKÉNT REAGÁL A FOLYAMA- TOKRA. EGYEBEK KÖZT ERRŐL IS BESZÉL- GETTÜNK TÖMBÖL LÁSZLÓVAL, AZ IT ELNÖKÉVEL. Önt éppen a mélyponton választotta a küldöttközgyűlés az Igazgatótanács elnökévé. Milyen érzésekkel vállalta el a feladatot? Természetesen nem hittem egy percig sem, hogy személyes varázsommal sikerül leküzdeni a válság hatásait májusában, amikor a küldöttközgyűlés az Igazgatótanács elnökévé megválasztott, már jól látható volt, hogy a pénztár fennállásának talán legnehezebb időszakát éli. Ez számomra tehát komoly vezetői 4 kihívást is jelentett, hiszen tisztában voltam azzal, hogy a fegyveres kollégák és családtagjaik nyugdíjcélú megtakarításait kezelő munkáltatói pénztár irányító pozíciójának betöltésére kaptam megbízást. Visszatérve a válság kapcsán tett intézkedéseinkre, a mélypontról való felemelkedésnek több összetevője van. Nem kétséges, hogy segítettek a nemzetközi pénzügyi-gazdasági folyamatok is. Azonban, hogy ez így lesz, s hogy mikor következik be, a mélyponton még senki nem látta. Annyi bizonyos, hogy azokban a vészterhes hónapokban a Pénztári Központ szakemberei mindent elkövettek a negatív folyamatok hatásainak csillapítására, az Igazgatótanács tagjaival egyetemben. Mit lehetett tenni a kialakult körülmények között? Ilyen helyzetben nagyon fontos a portfóliókezelőkkel való gyakori konzultáció, a negyedéves eredmények közös értékelése, a pénzek biztonságos kezelése. Jókor ismerte fel a vezetés, hogy pályáztatni kell a portfóliókezelőket. Ennek bizonysága, hogy a évi vagyonkezelési pályáztatás eredményeként bejutott Concorde Alapkezelő Zrt. produkálta a legjobb hozamokat 2009-ben. A válságos helyzetben sajátos szerepe van a kommunikációnak is. E tekintetben arra igyekeztünk rávilágítani, hogy a pénztártagok ne hozzanak pánikszerű döntéseket, kövessék a helyzetet, fogadják meg a pénztár tanácsait, várják ki a kedvező alkalmat a pénztári szolgáltatások igénybevételét illetően. Kialakítottuk 2008 közepén a panaszkezelési és tanácsadási rendet is, amely a kilakult helyzetben egyénre szabottan igyekezett megtalálni a megoldási lehetőségeket. Bizonyára ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy ön kiemelkedő ereményekről tudott beszámolni a köldöttközgyűlésen Hiszem, hogy így van. A hozameredmények látványosan emelkedtek. A magánágazatban a pénztári szektor első harmadába tartozunk. Az éves nettó hozamot tekintve a 4-7. helyet, a 10 éves hozamráta vonatkozásában a 4-9. helyet foglaljuk el. A 10 évre számított éves átlaghozam mértéke elérte azt a szintet, amelynek eredményeként a évi nagy veszteségek hatásai is egyre inkább eltűnnek. Ami a vagyonnövekedési mutatót illeti, előkelő helyezéseket foglalunk el, a kiegyensúlyozott portfólióban az első helyen állunk. Az önkéntes ágazatban a 10 éves átlaghozamok tekintetében a pénztár az erős középmezőnyben helyezkedik el. Vagyonnövekedési mutatóink a növekedési portfóliót leszámítva szintén az első harmadban találhatók. A pénztár piaci részaránya tovább erősödött a szektoron belül. Például az egy főre jutó egyéni számla összege 1,95 millió forintra növekedett (ez 56%-os gyarapodást jelent), amely továbbra is kétszerese a szektorátlagnak. Az önkéntes pénztári szektorban vagyoni részarányunk tovább erősödött, az egyéni számla nagysága például másfélszerese a szektorátlagnak. A válság következtében csökkent-e a pénztár taglétszáma? A pénztár szlogenje 2009-ben A munkáltatók éve volt, amit éppen a válság miatt várható létszámcsökkenés fékezésére hirdetettünk meg. Tavaly összesen 4467 fő lépett be a pénztárba, de a kilépések miatt az összlétszámunk 875 fővel csökkent. Ezért tovább kell erősítenünk a tagszervezést, és kiemelt figyelmet kell fordítanunk tagjaink megtartására. A tagszervezés, a kommunikáció és a marketing területén dolgozó kollégáink továbbra is keményen dolgoznak ennek érdekében. Arra igyekeznek rávilágítani, hogy aki nyomon követi a pénztár eredményeit, az kollégáit, családtagjait is a hozzánk való belépésre ösztönzi. Hiszen a válság kapcsán is sikerült bebizonyítanunk, hogy a védelmi-biztonsági ágazatban dolgozók számára mi tudjuk a legtöbbet nyújtani. ZS. I.

5 Ketten az elégedett pénztártagok közül,,szolgáltatás, térítésmentesen LAJOS ATTILA EZREDES IMMÁR 12 ÉVE TAGJA A HONVÉD ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRNAK. MA IS EMLÉKSZIK, 1998 VÉGÉN A PÉNZÜGYÖN DOLGO- ZÓ KOLLÉGÁJA JAVASLATÁRA LÉPETT BE. AZTÁN NEM FOGLALKOZOTT KÜLÖNÖSEBBEN A TAGSÁGGAL, CSAK NYUGTÁZTA AZ ÉRTESÍTŐKET EGÉSZEN ADDIG, AMÍG NEM LETT INTERAKTÍVABB A KAPCSOLAT. AZT MONDJA, AMIÓTA MEGKAPTA A TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT, RENDSZERESEN KLIKKEL A HONLAPRA. AZOK KÖZÉ TARTOZIK, AKIK SZERETIK A PÉNZÜGYEIKET A NETEN KERESZTÜL INTÉZNI Mennyire elégedett a pénztári hozamokkal, az ügyfélszolgálattal, a munkatársak segítőkészségével? Őszintén szólva nem vagyok hozamvadász, bízom a pénztár és a választott alapok megbízható működésében. Ennél sokkal inkább tudok nyilatkozni az ügyfélszolgálatról és a munkatársakról. Nemrég történt, hogy (remélhetőleg) átmeneti készpénzigény kielégítésére tagi lekötést terveztem felvenni. Hogy van ilyen lehetőség, azt egy barátom ajánlotta figyelmembe. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol először Prediger Józseftől kaptam világos és készséges útmutatást. Arról is tőle értesültem, hogy elértem az adómentes hozamfelvétel lehetőségét, aminek, mint többszörösen hátrányos helyzetű jelzáloghiteles az ismert svájci frank árfolyam száguldás tükrében igencsak örültem. Aztán kezdődött egy folyamat, ami szerencsére rövid idő alatt és sikeresen lezajlott. Az ügyfélszolgálat folyamatos támogatása nélkül bizonyára sokkal hosszabb ideig tartott volna. Az MKB Bank egyik, általam felkeresett fiókjánál nem vállalták be az ilyen hitel intézését. Hajós Dezső kolléga segítőkészségének köszönhetően egy másik fióknál sínre kerültem, igaz online-támogatással, hisz a bankfiók Dezső telefonos instrukciói mellett rendezte a hiteligénylés folyamatát. Nyugdíjasként is pénztártag Mozgalmas és érdekes katonai pálya után vonult nyugállományba Várnai Ernő mk. alezredes. Negyedszázada Gyöngyösön, páncélos üzemeltető tisztként kezdte meg a hivatásos szolgálatot. Amikor pedig a végéhez ért, Brüsszelben, a Katonai Képviselői Hivatalban szolgált. A nem NATO-tag partnerországokkal való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat végezte. Nyugállományba vonulásakor évtizedes pénztári tagság után visszalépett a társadalombiztosításba, azonban a HONVÉD önkéntes nyugdíjpénztári tagságát folyamatosan fenntartotta. Hogyan is történt ez? Nem mondom, hogy nem lett volna helye a pénztárnál összegyűlt megtakarításaimnak magyarázza, de nem volt rá égetően szükség, hogy felhasználjam. Az igazsághoz tartozik, hogy a több éves külszolgálat segített az anyagi egzisztencia megteremtésében, legalábbis abban, hogy a családnak ma nincsenek filléres gondjai. Így aztán a kellemesebb gondok közé tartozott, hogy mi történjen a pénztárnál tíz év alatt összegyűlt pénzmaggal. Bevallom, több lehetőséget is megvizsgáltam, hogy hova érdemes befektetnem a pénzemet folytatja. A tőzsdéhez nem értek, s annyira jól mégsem állunk, hogy kockáztassak. Az ügyfélszolgálat munkatársai vetették fel az önkéntes tagság fenntartásának lehetőségét. Várnai Ernő pedig addig vizsgálgatta a válság után újra felfelé ívelő hozamokat, amíg meggyőződésévé vált, hogy a pénz a legjobb helyen továbbra is a HONVÉD Nyugdíjpénztárnál van. Megfigyeltem, hogy itt gondos, körültekintő befektetési politikát alkalmaznak, a portfólókezelőket a legjobbak közül választják ki érvel. Mindamellett, hogy a tagság érdekében a legjobb hozamokra törekszenek, kiemelkedő Már ekkor úgy éreztem, hogy az ügyfélszolgálat munkatársainak legalább annyira fontos az én hitelfelvételem, mint saját magamnak. Ez az érzés még erősebb lett bennem, amikor a minden jó szándék és online-támogatás ellenére az elkészült dokumentum hibás számokat tartalmazott, amit aztán természetesen a nyugdíjpénztár pénzügye észrevett, és hogy elkerüljék a hosszadalmas levelezgetést a pénztár és a bank között, Méri Etelka szolgáltatási főelőadó értesített, és részletesen tájékoztatott, hogy mit is írassak át a bankfiókban. Neki is hálás vagyok a segítőkészségéért. Ilyenkor érzi igazán az ember, hogy tényleg szolgáltatást kap, ráadásul térítésmentesen. Mi volt a vonzó az MKB-hitelben? Számomra a biztos tudat, hogy egyrészt a felvett hitel mellett tovább ketyeg és gyarapodik az egyenlegem, másrészt, ha neadjisten esetleg beüt a krach, akkor is van egy biztos fedezet, amiből a kölcsön rendezhető. Persze nem ez utóbbira készülök, de manapság egyre fontosabb és kívánatosabb a biztonság a pénzügyek terén is. ZS. I. figyelmet fordítanak a biztonságra is. Összességében tehát azt kellett belátnom, ha tíz éven át meg voltam elégedve választott pénztárammal, miért is keresnék más lehetőségeket a nyugdíjas éveimben... V. K. Z. 5

6 HÁTTÉR A kifizetések rendjének változása 2010-ben Az önkéntes pénztári ágban egyre több tagunk lépi túl a kötelező 10 éves várakozási időt, és él a lehetőséggel, hogy részben vagy egészben kifizetést kérjen az egyéni számlájáról. Bár a pénztár kifizetésekkel foglalkozó ügyintézői maximálisan szem előtt tartják a pénztártagok igényeit, az évenként módosuló törvényi szabályozás sajnos nem minden esetben szolgálja a tagok érdekét. Ugyanakkor a pénztár menedzsmentje és az informatikai csoport is komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a pénztári nyilvántartó rendszer gyorsan reagáljon a változásokra, és a törvényi előírásoknak megfelelően történjenek a kifizetések január 1-je óta működik az elszámoló egységen nyilvántartott tagi számlák rendszere, és a kifizetések elszámolása fordulónapi árfolyamon történik ben az önkéntes pénztári ágban a kifizetések határidejében történt változás. A tagság megszüntetésével járó kifizetések esetében mint a nyugdíjszolgáltatás, kilépés, átlépés, kedvezményezettek részére történő kifizetés, (a pénztártag tagi kölcsönnel és a kilépés vagy átlépés költségeivel csökkentett összegű követelésének meghatározása) az elszámolás nem az igénybejelentés szerint meghatározott hónap zárónapjával történik. Erre a tag, illetve a jogosult tartalmilag és formailag helyes bejelentése a pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő tizedik munkanapon kerül sor. A bejelentés akkor minősülhet tartalmilag és formailag helyesnek, ha az igény jellegének megfelelően tartalmazza a jogosultság igazolását is. A pénztár az utalást továbbra is a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül teljesíti. A pénztártag maga is meghatározhat egy előre mutató fordulónapot (a beérkezést követő 10. munkanapot követő időpontra mutatót), akkor a megjelölt időpontot kell az elszámolás során fordulónapnak tekinteni. A részösszeg-kifizetés fordulónapjának a meghatározása az elmúlt évben is a beérkezést követő tizedik munkanap volt. A változás most az, hogy abban az esetben, ha a kérelmező tagi kölcsönnel rendelkezik, a tagi kölcsönnel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg fizethető ki részére. Korlátot eddig csak a tagi lekötés kétszerese jelentett. 6 Az önkéntes pénztárak közötti átlépések nagysága nem növekedett jelentősen, inkább szezonális jelleget ölt, főleg a biztosítóváltások idején gyakori. Az átvevő pénztárat az elszámolás utalásával egyidejűleg tájékoztatja az átadó pénztár a tag által korábban felvett, vissza nem fizetett, egyéni számlával szemben érvényesített tagi kölcsönéről, valamint a várakozási idő elteltét követő, a tag egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egésze vagy egy része legutóbbi felvételének időpontjáról. Ez azt jelenti, hogy a várakozási idő utáni kifizetést követően az új pénztárban is ki kell várni a 3 évből még hátralévő időt, illetve, ha a befogadó pénztár egyáltalán folyósít tagjainak tagi kölcsönt, az ottani lehetőségből is kizárja magát az a tag, aki január 1-jét követően nem fizette meg maradéktalanul tagikölcsön-tartozását. A tagi kölcsön igen népszerű a pénztárban. Szabályozásában egy pontosító változás történt. A szolgáltatás igénylése, az átlépési, kilépési szándék 5650 honlap közül az 50. helyen! bejelentése, a várakozási idő letelte utáni, az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott teljes összeg kifizetése iránti igény a tagság megtartása mellett, valamint a haláleseti kifizetés iránti igény bejelentése a kölcsönt és járulékait lejárttá teszi. Az pénztár az igény beérkezésétől számított 5 naptári napon belül a tagot, illetve a kedvezményezettet felszólítja a tagi kölcsön és kamatainak visszafizetésére. Amennyiben a tag, illetve a kedvezményezett a felszólításnak 8 naptári napon belül nem tesz eleget, akkor a pénztár a hátralék (tőke és kamat) összegét a tag egyéni számlájával szemben érvényesíti. A tagnak olyan adóköteles jövedelme keletkezik, amelyet az SZJA-törvény szerint adóelőleg fizetési kötelezettség, valamint az EHO-törvény szerint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terhel. MÉRI ETELKA SZOLGÁLTATÁSI FŐELŐADÓ A Google honlapelemző moduljának statisztikai adatai szerint a Pénztár honlapja az 5650 regisztrált magyar oldal rangsorában az 50. helyet szerezte meg 2009-ben. Ezen belül kimutatható volt, hogy látogató járt a összesen alkalommal. Egy látogató átlagban 3 oldalt tekintett meg (főoldal, egyenleg-lekérdezés, nyomtatványok) a 2 perc 40 másodperces átlagosan eltöltött idő alatt. A látogatók döntő része (56%) közvetlenül, a különböző kereső portálokról 27% míg az elhelyezett linkeken keresztül 16% jött a Pénztár honlapjára. Hazai internet kapcsolatról érkezett a látogatók túlnyomó többsége (98%), a külhoni megkeresések között pedig volt belga, német, olasz, brit, szerb, amerikai és román webcímről érkező. A pénztár honlapjának új eleme az is, hogy a különböző tudósítások, információk megoszthatóak az internetes közösségi honlapokon. Így azok a pénztártagok vagy érdeklődők, akik valamelyik közösségi honlapon (iwiw, twitter, facebook) regisztrációval rendelkeznek, a saját ismerőseik körében megoszthatják a pénztár honlapján szereplő, arra általuk érdemesnek tartott információkat.

7 Bemutatjuk Jogszabályi módosítások miatt a pénztár Igazgatótanácsa kibővítette az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségét. Ennek megfelelően minden hétfőn, a személyes ügyfélfogadás idejét követően, ig az ügyfélszolgálat a két mobiltefefon számon (06/30/ ; 06/30/ ) elérhető, amely gyakorlatilag a következő napi ügyintézés előkészítését teszi lehetővé. A módosítást az internet honlapon (www.hnyp.hu) is megtalálható Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza. Ezen túl tagjaink számára továbbra is azt javasoljuk, hogy a Pénztár ügyfélszolgálatához forduljanak a közvetlen telefonos megkeresés helyett -ban vagy faxon ( ), amelyben az elérhetőségük feltüntetésével kérnek visszahívást. Így a nagy leterheltségű időszakokban (például adóértesítő és számlaértesítő kiküldését követően stb.) is biztosítható a folya-matos személyes kapcsolattartás. Az adatfeldolgozási részleget Olvasóink számára immár megszokott, hogy minden lapszámunkban bemutatjuk a Pénztári Központ egy-egy szervezeti elemét. Mindezt azért tesszük, hogy tagjaink megismerjék azokat, akik nap mint nap a pénztár gördülékeny tevékenységét szolgálják. Ezúttal az adatfeldolgozási részleg tevékenységével szeretnénk megismertetni olvasóinkat. A szervezeti egységet ma Bagi Tamás vezeti, aki korábban a pénzügyi részleg munkatársaként tevékenykedett. A csapat további tagjai: Engelmann Krisztina, Gál Otília, Mendrei Lászlóné és Tóth Jolán adatfeldolgozási előadó. Feladataik közé tartozik a belépési nyilatkozatokban szereplő adatok rögzítése, a HONVÉD önkéntes, illetve magán-nyugdíjpénztári ágába átlépő tagok előző pénztáruktól való átkérése, az ehhez kapcsolódó megannyi levelezés, papírmunka és egyéb adminisztráció. Kibővült elérhetőségek A pénztár munkarendje: hétfő - péntek: 8:00-16:00 Az ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: hétfő: a következő mobilszámokon: 06/30/ ; 06/30/ kedd-csütörtök: péntek: Személyes ügyfélfogadás: hétfő: kedd-péntek: Aki töltött már ki belépési, illetve átlépési nyilatkozatot, tudja, hogy a kedvezményezettet is meg kell jelölni, az ezzel kapcsolatos adatok rögzítése is az ő feladatuk. Időközben bárkinél bekövetkezhetnek lakcím- vagy egyéb adatváltozások, amelyeket természetesen szintén át kell vezetni a nyilvántartásban, mint ahogyan azzal is külön munka van, ha valakinek a foglalkoztatója változik. Ők dolgozzák fel az önkéntes pénztári tagdíjakat, a magán-nyugdíjpénztári bevallásokat, befizetéseket, és azzal is nekik akad dolguk, ha portfóliót váltunk. Ugyanakkor ennek a részlegnek a feladatai közé tartozik a pénztártagokkal és a munkáltatóikkal való rendszeres, írásbeli kapcsolattartás, valamint az elszámolóegységen alapuló nyilvántartás egyes elemeinek folyamatos ellenőrzése és jelentése a befektetéssel foglalkozók részére. Munkájuk cseppet sem látványos, felelősségük azonban igen nagy. A pénztár technikai működésének alapja ugyanis ezt bárki beláthatja a személyünket és körülményeinket meghatározó megannyi adat. Pénztári A HONVÉD Nyugdíjpénztár idõszakos kiadványa Felelõs kiadó: Tömböl László, az IT elnöke A szerkesztõbizottság elnöke: Mészáros Géza Felelõs szerkesztõ: Zsalakó István Szerkesztõség: 1135 Budapest, Aba u. 4. Nyomdai munkák: TERCIA-PRINT Kft. Megjelenés: évente kétszer (ZSALAKÓ) 7

8 Tisztelt Kolléga! Bizonyára észrevette már, hogy az Ön egyéni nyugdíjpénztári számláján sem érzékelhető az elmúlt időszak válsága miatti veszteség. Ezt bizonyítják a HONVÉD Nyugdíjpénztár 2009-ben elért a pénztári szektorban is kiemelkedő nettó hozamai is. Az eredmények tovább javulnak, amint azt az április végi árfolyamok is mutatják. A táblázatból az is kiderül, hogy a HONVÉD az öngondoskodásban élenjárók pénztára, itt a legmagasabb ugyanis az egy főre jutó vagyon. Érdemes tehát a munkáltatói támogatáson túl egyéni befizetésekkel is gyarapítani megtakarításait, hiszen minden forint hozamot termel! Magán-nyugdíjpénztári ág Önkéntes nyugdíjpénztári ág Klasszikus portfólió 14,90% 22,69% 11,42% 19,47% Kiegyensúlyozott porfólió 20,14% 29,75% 19,83% 29,08% Növekedési portfólió 26,04% 37,27% 25,70% 36,80% Egy főre jutó vagyon Ft Ft Pénztári teljes vagyon Ft Ft Újra a nyugdíjpénztárak élmezőnyében! Mi mindent megteszünk megtakarításainak gyarapításáért. Tegyen meg Ön is mindent az aktív öngondoskodás terén! TARTOZZON ÖN IS A LEGJOBBAK KÖZÉ! HONVÉD Nyugdíjpénztár

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR az Igazi 2015 A Z A D Ó K E D V E Z M É N Y M E L L E T T A T A G O K A S Z O L G Á L T A T Ó K T Ó L Á R K E D V E Z M É N Y T I S K A P H A T N AK. M I N D E Z T E G Y O L Y A

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 3. szám 2011. augusztus Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

EURÓFA. 3Regio Regia REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

EURÓFA. 3Regio Regia REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

CSR JELENTÉS 2011-2012

CSR JELENTÉS 2011-2012 CSR JELENTÉS 2011-2012 1 TARTALOM 1. A BUDAPEST BANK-CSOPORT 4 2. INTERJÚ ZOLNAI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓVAL 6 3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÉN ELÉRT FŐBB EREDMÉNYEK 8 4. FELELŐS MŰKÖDÉS ÉS ÉRINTETTJEINK

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben