VEO-L-01-K2 /2014 2/12. Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEO-L-01-K2 /2014 2/12. Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt 81-28 Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08"

Átírás

1

2 VEO-L-01-K2 /2014 2/12 Kapcsolat Kapcsolattartó személy Telefonszám Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt Radioaktív hulladékok Feil Ferenc Sugárvédelem Dr. Bujtás Tibor Antus Andrea Vegyszerek használatának ellenőrzése Elter Enikő Dr. Pintér Tamás Környezetvédelem Pécsi Zsolt Sallai Orsolya Engedélyezett anyagok (EAL) Dr. Pintér Tamás Varjúné Baracska Ilona A kapcsolattartó személynek kérdéseket lehet feltenni vegyszerkezeléssel, hulladékkezeléssel, vagy környezetszennyezéssel kapcsolatosan.

3 VEO-L-01-K2 /2014 3/12 Biztonság Közös munkahelyeken mindenkinek ügyelnie kell a biztonságra. Célunk, hogy az erőmű területén vegyi anyagokkal munkát végző munkavállalók egységesen ismerjék és alkalmazzák a biztonsági előírásokat, és ügyeljenek saját és munkatársaik biztonságára. Az MVM Paksi Atomerőműnél általános alapelvünk: - Mindig betartjuk a biztonsági szabályokat és előírásokat. - Mindenkit megtanítunk a biztonsági szabályok betartására. - Felmérjük és felismerjük munkánk környezetében a lehetséges veszélyeket. - Fejlesztési javaslatokat dolgozunk ki és jelentést készítünk a majdnem megtörtént esetekről. - Jelentjük és kivizsgáljuk a baleseteket és veszélyhelyzeteket. Tanulunk belőlük. - Minden szinten rendszeresen oktatjuk a biztonsági előírásokat. - Az alvállalkozóktól is elvárjuk, hogy betartsák az erőmű biztonsági előírásait. A biztonság pozitív dolog, ezért egyénileg ezzel járulok hozzá: - Minden munkavégzés során betartom a munkavédelmi szabályokat és előírásokat. - A elvégzendő munka során megfelelő munkaruhát és védőfelszerelést használok. - A munkavégzés előtt felmérem a munka terjedelmét, a várható veszélyeket és betartom az ezekre vonatkozó biztonsági előírásokat. - Ügyelek munkahelyem tisztaságára, a rendre, a hulladékot a kijelölt gyűjtő edénybe helyezem. - Mindent megteszek annak érdekében, hogy a felmerült veszélyt elhárítsam, és hogy a munkatársaim is elkerüljék a veszélyhelyzeteket. - Jelentem az általam észrevett hiányosságokat. - Munkatársaimat biztonságos munkavégzésre ösztönzöm. ÁLLJ MEG EGY PILLANATRA ÉS GONDOLKOZZ EL, MIELŐTT ELKEZDED A MUNKÁT

4 VEO-L-01-K2 /2014 4/12 Vegyszerekre és segédanyagokra vonatkozó általános előírások Beszerzés A beszerzés előtt meg kell vizsgálni a különböző lehetőségeket és mindig a környezetbarát, a munkavégzés szempontjából biztonságos, a műszaki követelményeknek is megfelelő terméket kell választani. Felhasználás Az anyagok felhasználása során arra kell törekedni, hogy a csak a szükséges mennyiségű anyagot használjunk fel, minimálisra csökkentsük a hulladékot és a biztonságos munkavégzés érdekében betartsuk a kezelési utasításokat, előírásokat. Kezelés Az anyagok kezelésekor, felhasználásakor - ismerjük a vegyi anyagot, - megfelelő védőfelszerelést használjunk, - ügyelünk a tisztaságra és a rendre, - azonnal takarítsuk el a kijutott vegyi anyagot. A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel, készítménnyel dolgozók számára fontos információk Veszélyes anyagot, veszélyes keveréket foglalkozásszerűen felhasználni csak a biztonsági adatlappal együtt lehetséges. A fertőtlenítő és takarítószerek többsége is veszélyes keverék! Ismerje meg a biztonsági adatlapon lévő információkat, milyen hatással lehet Önre az alkalmazott veszélyes anyag, veszélyes készítmény. Saját maga és mások biztonsága érdekében ismerje meg a tárolás, feliratozás, anyagnyilvántartás körülményeit, a biztonsági jelzések, szimbólumok jelentését, kockázatokat, egy esetleges veszélyhelyzetben szükséges feladatokat, biztonságos kárelhárítás módját, eszközeit. Ismeretek, jogosultság, egyéni védőeszköz nélkül nagy a kockázat! Szilárd vegyszert tartalmazó edényből csak tiszta eszközzel szabad vegyszert kivenni, illetve folyadékot tartalmazó edényből csak kiönteni szabad. A kivett és fel nem használt részt TILOS az eredeti edénybe visszatenni, azt hulladékként kell kezelni. Sérült csomagolású, szennyezett vagy ismeretlen vegyi anyagot felhasználni TILOS! Maró, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tartalmazó üvegedényeket a nyakuknál megfogni és szállítani TILOS, azokat mindig két kézzel kell fogni úgy, hogy egyik kezünkkel az üveg alját alátámasztjuk. A vegyszerekkel történő munkavégzés területére élelmiszer tárolására szolgáló kereskedelmi edényeket bevinni, valamint abban vegyszereket tárolni szigorúan tilos, még mintaszállítás céljából is! Vegyszertartó edényekben élelmiszert tartani, a vegyszereket megkóstolni, mélyen belélegezni tilos!

5 VEO-L-01-K2 /2014 5/12 Felhasználási információk Az erőmű technológiai rendszereiben, épületeiben csak az erőmű által jóváhagyott vegyszereket és anyagokat szabad használni. Ezekről nyilvántartást vezetünk a TLÜ 503 eljárásrend alapján. Az egyedi engedéllyel rendelkező vegyi és segédanyagokat az Engedélyezett Anyagok Listája (EAL) tartalmazza, amely az intranet hálózaton elérhető és ennek kivonata az erőmű honlapján megtalálható. (www.atomeromu.hu) Ellenőrizze, hogy az Ön által alkalmazni kívánt anyagok jóváhagyottak-e, és tartsa be a felhasználásukkal kapcsolatos korlátozásokat. FIGYELEM! AZ ERŐMŰ TERÜLETÉRE CSAK AZ ERŐMŰ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT VEGYI ANYAGOKAT, SEGÉDANYAGOKAT SZABAD BEHOZNI!

6 VEO-L-01-K2 /2014 6/12 VEGYSZEREK, VEGYI ANYAGOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Vegyszerek felhasználási időkorlátja Az anyagokat csak a lejárati időn belül szabad felhasználni. Amelyikhez nincs megadva lejárati idő, az a felbontástól számított 1 évig használható - ha nincs más utasítás a csomagoláson, vagy műbizonylaton. A felbontás időpontját az eredeti csomagolások jelezni kell, és bontó kézjegyével ellátni. Veszélyes anyagok osztályba sorolása A kémiai biztonság szabályairól a évi XXV. törvény rendelkezik. A törvényhez tartozó 44/2000. (XII.27) EüM rendelet jegyzi le a veszélyesség megállapításának szempontjait, a méregerősségi kategóriákat és a veszélyszimbólumokat is. Az erőmű területén érvényesek továbbá a REACH(1907/2006/EK) és a CLP(1272/2008/EK) rendeletek előírásai is. Mi a helyzet azokkal a tisztító, fertőtlenítő és mosószerekkel, amelyek a nem veszélyes besorolást kapták? Ezek a készítmények ettől még vegyi anyagok. A nem veszélyes besorolású vegyi anyagokat is ugyanúgy kell tárolni és kezelni, mint a veszélyes készítményeket. A takarítóeszközöket elkülönített helyiségben, vagy erre a célra rendszeresített szekrényben kell tárolni. A tisztító és fertőtlenítőszereket eredeti vagy megfelelő felirattal ellátott, a véletlen összecserélést kizáró csomagolásban kell tárolni, még használat közben is. Vegyszerek veszélyességi jelzései A vegyszereket fizikai, kémiai, egészségvédelmi és környezetszennyező sajátságaik alapján veszélyességi jelzésekkel látták el. A piktogramok az adott anyag jellemző veszélyességi ismérvét mutatják. Piktogram Megnevezés Piktogram Megnevezés Emberre ártalmas Oxidáló gázok Irritáló Robbanóanyagok Maró hatású anyagok Tűzveszélyes anyagok Mérgek Veszélyes a vízi környezetre Nyomás alatti gázok Sugárveszély

7 VEO-L-01-K2 /2014 7/12 A vegyszerek címkézése A vegyszerek kezelését és tárolását az adott vegyszer minőségétől, a vegyszeren lévő jelzésektől függően kell végezni. Azonban vannak szabályok, amelyek az összes vegyszerre általánosan vonatkoznak. A vegyi anyagokat csak jól zárható, azoknak és a külső hatásoknak (VBI) ellenálló, sérülésmentes edényben, a tárolásra kijelölt helyen és csak a megengedett mennyiségben szabad tárolni. A vegyszer kereskedelmi tárolóedényén általában a vegyszernév, a minőség, a kiszerelés, az összegképlet, moláris tömeg, CAS szám, gyártási szám, a minőségre vonatkozó paraméterek, a veszélyességi adatok - azaz az R" illetve H mondat száma -, a biztonságtechnikai adatok - azaz az S" illetve P mondat száma -, és a szállítási tudnivalók szerepelnek. Minták vegyi anyagok címkézésére: A vegyszerből kivett kisebb tételek, vagy készített oldatok esetében az edényeket címkével kell ellátni, amelyen jól olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni az eredeti címkén szereplő, de legalább az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő adatokat, veszélyességi jelzéseket. pl. a - vegyszer nevét, mérgező, maró, illetve tűzveszélyességi voltát, mennyiségét, koncentrációját, az eltarthatóság idejét, a készítés idejét, a készítő nevét.

8 VEO-L-01-K2 /2014 8/12 Veszélyes anyagok és készítmények tárolása Veszélyes anyagokat és készítményeket erősfalú, biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy kizárólag erre a célra szolgáló, szellőztethető, biztonsági zárral ellátott helyiségben lehet tárolni. Az ún. méregszekrény, illetve méregkamra ajtajára ki kell tenni a "Méreg" feliratot és a veszélyességi szimbólumokból már ismert halálfejjelzést. Ha a veszélyes anyagok közt van maró, rákkeltő anyag is, akkor ezeket a jelzéseket is ki kell függeszteni. A méregtároló helyiségben el kell helyezni a veszélyes anyagok és készítmények jegyzékét. A méregszekrényben, -kamrában a mérgeken kívül más egyéb anyagot nem szabad tárolni, sőt a szekrény közelében sem szabad élelmiszert tárolni. A méregtárolót csak addig szabad nyitva hagyni, amíg a szükséges anyag kivételezése történik. A veszélyes anyagokat, mérgeket csak olyan csomagolásban szabad a méregtárolóból kivinni, amely biztosítja azt, hogy az anyag nehogy kiszóródjon, kifolyjon. A felhasználás során megmaradt veszélyes készítményt maradéktalanul vissza kell tenni a méregszekrénybe, -kamrába. Veszélyes anyagok, mérgek kezelésével, tárolásával megfelelően képzett (méregkezelői képesítéssel rendelkező) (VBI) szakembert lehet csak megbízni. A veszélyes anyagot, illetve a veszélyes készítményt az eredeti csomagolóeszközből tárolás, illetve szállítás céljából más, az azonosítást szolgáló feliratozás (címkézés) nélküli edénybe áttenni nem lehet. Különböző minőségű vegyszereket nem szabad összekeverni, a speciális vegyszereket az eredeti edényben célszerű tárolni. Vegyszert tartalmazó edényeket egymásra tenni tilos! Vegyszerek, veszélyes anyagok tárolásakor un. kármentő tálcákat kell alkalmazni. A munkahelyeken és a tároló szekrényekben minden olyan anyagot, ami kiömölhet, kármentő tálcán kell elhelyezni, hogy az esetlegesen kiömlő anyag a környezetet ne szennyezze, ne károsítsa. A kármentő kb. 20 cm magas edény, amelynek térfogatát úgy kell megválasztani, hogy a tárolt anyag 10%-át, illetve a legnagyobb kiszerelés 100%-át fel tudja fogni.

9 VEO-L-01-K2 /2014 9/12 KIS MENNYISÉGŰ (< 1 tonna) VEGYI ANYAGOK EGYÜTTES TÁROLÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI piktogram nincs nincs Jelölés: + együtt tárolhatók - nem tárolhatóak együtt Gyúlékony: Éghető folyadékok és aeroszolok Gyúlékony: Éghető szilárd anyagok Gyúlékony: Spontán égésre hajlamos anyagok Gyúlékony: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat képező anyagok Oxidáló hatású anyagok Mérgező anyagok Korrozív anyagok Súlyos, krónikus toxikus anyagok Környezetre veszélyes anyagok Egyéb veszélyes anyagok

10 VEO-L-01-K2 / /12 Tűz- és robbanásveszélyes anyagok A tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal (szerves oldószerekkel) végzett munkának nagy a baleseti kockázata. Néhány erős oxidáló anyag, (például a hidrogén-peroxid, káliumpermanganát, tömény kénsav, tömény salétromsav) szerves oldószerekkel együtt használva különösen veszélyesek. A hidrogén-peroxid szerves anyagokkal, fémekkel, azok sóival kölcsönhatásba lépve robban, a salétromsav etil-alkohollal reagálva robbanhat. A tűz- és robbanásveszélyes folyadékok a lobbanáspontjuk alapján osztályozhatók. A lobbanáspont az a hőmérséklet, amelyen a folyadék felett, a folyadékból származó gőzök gyújtás hatására belobbannak Tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása A tűz- és robbanásveszélyes anyagokra az általános vegyszerkezelési szabályokon kívül egyéb betartandó előírások is vonatkoznak. A munkahelyen a tűz- és robbanásveszélyes anyagokból csak az aznapi munkához felhasználandó mennyiséget szabad tartani. Gyúlékony folyadékok tárolására 300 literig a különböző tűzveszélyességi fokozatú folyadékokra eltérő szabályok vonatkoznak. Az I. tűzveszélyességi fokozatú anyagokból jól zárható palackban legfeljebb 2 liter, jól zárható folyadéküvegben 10 liter, jól zárható üzemanyagkannában legfeljebb 60 liter tárolható szekrényen kívül. A II. tűzveszélyességi fokozatú anyagokra az I-re leírtak vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy ezekből 3 liter is tárolható palackban. A III. tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyagokból - például gázolajok, tüzelőolajok, petróleum -, amelyek nyílttéri lobbanáspontja C között van, illetve a IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyagokból, amelyek nyílttéri lobbanáspontja 150 C felett van palackban legfeljebb 5 litert, folyadéküvegben legfeljebb 20 litert, üvegballonban legfeljebb 60 litert és üzemanyagkannában legfeljebb 300 litert lehet tárolni. Az I. és a II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyagok a III. és a IV. osztályba tartozókkal együtt csak akkor tárolhatók, ha egymástól jól elkülönülnek. A tűzveszélyes folyadékokat a már ismertetett címkefeliratok mellett el kell látni a tűzveszélyességet jelző egyéb felirattal is. Tűzveszélyes folyadékokat tartalmazó szekrények és helyiségek ajtajára a tűzveszélyességtől függően a Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, Tűz- és robbanásveszélyes" vagy a Tűzveszélyes", Mérsékelten tűzveszélyes és a "Dohányzás és nyílt láng használata tilos" feliratokat kell elhelyezni. Tűzveszélyes anyagokat folyosón, egyéb tárolásra nem alkalmas helyen, még átmeneti időre sem szabad tárolni.

11 VEO-L-01-K2 / /12 Tűzveszélyes oldószerek tárolása (OTSZ szerint, a felhasználásra nem vonatkozik) Az edények biztonságos tárolására a technológia figyelembevételével a meghatározott védelmi módnak megfelelően: a) kizárólag erre a célra használatos fémlemez, vagy legalább 5 mm vastagságú üveggel üvegezett fémvázas szekrény, b) az éghető folyadékok tárolására alkalmas tűzálló tároló szekrény, vagy c) robbanás gátló szekrény használható. Szekrényben éghető folyadékok a folyadékok tűzveszélyességi fokozatától függetlenül együttesen is tárolhatók úgy, hogy a) a fémlemez vagy üvegezett szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 20 liter, b) a robbanás gátló szekrény (RG50) esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 50 liter, c) a tűzálló tároló szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 300 liter legyen. Tűzveszélyes oldószerek kezelése A fenti tulajdonságokkal rendelkező anyagokat nyílt lángon, nyitott edényben hevíteni nem szabad. Nagyobb mennyiségű, alacsony forráspontú oldószerek másik edénybe való áttöltéséhez földelt fémtölcsért kell használni. Tűzveszélyes anyagokkal nyílt láng mellett dolgozni tilos. Szerves oldószerekkel való mosogatásnál a már ismertetett egyéni védőeszközök használata kötelező. Tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal való műveletek során műszálas öltözéket nem szabad viselni, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. Veszélyes hulladékok kezelése A veszélyes hulladékokat jól azonosíthatóan, biztonságos tárolást lehetővé tévő csomagolásban szabad gyűjteni. A hulladékok tárolásánál is szem előtt kell tartani az együtt tárolás szabályait. A Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhelyre csak a Környezetvédelmi Osztály által előzőleg jóváhagyott veszélyes hulladék listában szereplő veszélyes hulladékok tárolhatók be. (Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhelyen tárolt veszélyes hulladékok listája). A jóváhagyott lista egy-egy példánya a Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhely raktárosánál, a Környezetvédelmi Osztály és a Raktározási Osztály vezetőjénél és az Átvételi és hulladékanyag raktár vezetőjénél található, valamint megtekinthető az Intraneten a Szakma\Biztonság\KVO dokumentumok menüpontokon keresztül. A hulladékok átvételéhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. raktáraiba beérkező, ártalmatlanítandó ipari és veszélyes hulladékok betárolásának, raktározásának és kiadásának rendje című végrehajtási utasítás előírásaiban meghatározott: - kiszállítási engedély, - veszélyes hulladék raktári átadási jegy (GLO002_VU06 1. sz. melléklet), - dozimetriai engedély az ellenőrzött zónából történő kiszállítás esetén, valamint - mérlegelési jegy szükséges.

12 VEO-L-01-K2 / /12 A hulladékokat az átadási jegyet kiállító köteles a kísérő dokumentumokon egyértelműen beazonosítani. Az ismeretlen eredetű hulladékot a keletkezés helyén zárt, merevfalú, vegyszerálló edénybe kell csomagolni, amit Azonosítatlan veszélyes hulladék felirattal kell ellátni. Az ismeretlen hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni. Nem azonosított hulladékokat tárolásra átvenni - a hulladék fajtájának, tulajdonságainak laboratóriumi megállapításáig - csak a Környezetvédelmi Osztály külön írásbeli engedélyével szabad.

Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI

Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 30. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI és FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése

A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat!

13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat! 13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat! A környezetvédelem fogalma, jelentősége és területei Környezetterhelő anyagok a laboratóriumi munkák során Veszélyes

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: MAS SULFIX kén tartalmú műtrágya család CAS szám: Keverékre nem alkalmazható (hatóanyag CAS számok részletesen

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat 1.1. Termékazonosító Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat Azonosítási szám:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: ATTRACIDE PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: BIOGON OC25 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1 / 13 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítója A termék kereskedelmi elnevezése: FLYTTRACIDE 1.2 A készítmény hatóanyaga 0,25 % tömeg FIPRONIL 1.3. A keverék ajánlott és nem ajánlott

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Gázszám: 201 Oxigén ipari, Gázszám: 202 Oxigén orvosi, Gázszám: 204 Magassági légzőoxigén,

Részletesebben

Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02

Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 FIB203_KIV_V02 Oldal: 1 / 13 Kivonat a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 Célja: Az MVM PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: A jelen

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben