ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági Takarékbetét számla, Lakossági Aktív számlacsomag, Lakossági Prémium számlacsomag, OTP Start Betétszámla Engedélyszám: 983/1997/F. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Hatályos: június 2. napjától OTP Bank Nyrt.

2 I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Lakossági forint folyószámla... 2 III. Lakossági elektronikus számlacsomag Általános rendelkezések Az Elektronikus számlacsomag feletti rendelkezés általánostól eltérő módja Az Elektronikus számlacsomagon bonyolítható forgalmak Havi zárlati nap Számlakivonat Kamatok, díjak és költségek... 3 IV. Lakossági takarékbetét számla Általános rendelkezések A Takarékbetét számla feletti rendelkezés módja Számlán bonyolítható forgalmak OTPdirekt szolgáltatások A Takarékbetét számlához kapcsolódó hitellehetőség Számlavezetéssel kapcsolatos rendelkezések Kamatok, díjak és költségek... 4 V. Lakossági aktív számlacsomag Általános rendelkezések A Lakossági aktív számlacsomag feletti rendelkezés módja A Számlakivonattal kapcsolatos rendelkezések Kamatok, díjak és költségek... 5 VI. Lakossági Prémium Számlacsomag Általános rendelkezések A Prémium számlacsomagon bonyolítható forgalmak Havi zárlati nap Számlakivonat Kamatok Díjak... 6 VII. OTP Start-betétszámla Általános feltételek A számlán bonyolítható forgalmak Számlához kapcsolódó állami támogatások lehívása Kamatok OTP Start számla szünetelése A Start-betétszámlához kapcsolódó egyéb rendelkezések A Start számla szerződés megszüntetése Eljárás a számlatulajdonos elhalálozása esetén

3 I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzatban szereplő bankszámlákra az OTP Bank november 19-étől, illetve Prémium számlacsomag esetében október 18-ától számlanyitási, átszerződési/szerződés-módosítási igényt nem teljesít. 2. A jelen Üzletszabályzatban szereplő Start Betétszámla október 1-től jogszabály alapján nem nyitható. Az OTP Bank a meglévő Start Betétszámlákat változatlan feltételekkel kezeli és nyilvántartja. II. Lakossági forint folyószámla 1. A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések része tartalmazza a lakossági forint folyószámlára vonatkozó valamennyi szerződési feltételt. 2. Kizárólag 18. életévét betöltött magánszemély rendelkezhet lakossági forint folyószámlával. 3. Lakossági forint folyószámlához társkártya birtokos nem jelölhető meg. 4. A számlatulajdonos kedvezmények igénybevételére jogosult, amennyiben munkáltatójának az OTP Bank Nyrt-vel érvényes együttműködési megállapodása van Platina ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a Lakossági forint folyószámlára érkezik a szerződött munkáltatótól az A munkáltatói Platina ajánlatról szóló Hirdetménynek megfelelően. 5. A számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. III. Lakossági elektronikus számlacsomag 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Elektronikus számlacsomag csomagdíj ellenében igénybe vehető, különböző célokat szolgáló számlákat, bankkártyákat és a számlákhoz igénybe vehető (kötelezően, illetve választhatóan kapcsolódó) elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlacsomag. A számlacsomag kötelező tartalmi elemei: - Elektronikus számla: a számlacsomag forgalmazó alapszámlája, mely a pénzforgalmi tranzakciók végrehajtására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. - Megtakarítási számla: sávos kamatozású, határozatlan futamidejű megtakarítási lehetőséget kínáló elkülönített számla. - WebKÁRTYA számla: az internetes vásárlásokhoz szükséges fedezet biztosítására szolgáló számla, amelyhez a számlacsomag keretében webkártya kapcsolódik. - Betéti főkártya: az Elektronikus számlához kapcsolódik a Számlatulajdonosok számának megfelelő bankkártya. - WebKÁRTYA: fizikailag legyártásra nem kerülő MasterCard típusú bankkártya, amely kizárólag internetes vásárlások végzésére alkalmas. - OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag egészére érvényesen vehető igénybe. Az OTPdirekt szolgáltatáscsomagba opcionálisan választható valamennyi OTPdirekt kiegészítő szolgáltatás és az Elektronikus számlához kapcsolódó Folyószámlahitel Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Elektronikus számlacsomagot Az Elektronikus számlához a számlacsomag részét képező bankkártya mellett - egyéb, a Lakossági forintszámlához igényelhető forint alapú bankkártya is tartozhat, amennyiben a Számlatulajdonos teljesíti az adott bankkártyához jutás feltételeit Megtakarítási számlához bankkártya nem kapcsolódik A webkártya számlához legfeljebb a Számlatulajdonosok számának megfelelő számú, de legalább egy webkártya tartozik A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag részét képező bankkártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll az Elektronikus számlacsomag szerződést 30 napos határidővel felmondani. 2

4 1.7. Megtakarítási és webkártya számlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 2. Az Elektronikus számlacsomag feletti rendelkezés általánostól eltérő módja 2.1. Az Elektronikus számlacsomag legfeljebb két természetes személy nevére szólhat Az Elektronikus számlacsomag-szerződés megkötésével a Számlatulajdonos vállalja, hogy bankügyleteit elsősorban elektronikus úton intézi. Amennyiben valamely, elektronikus úton indítható tranzakciót bankfiókban végez el, - kivéve azt az esetet, ha az OTP Bank hibájából az OTPdirekt alapszolgáltatások egyidejűleg nem állnak rendelkezésre, - a végrehajtott művelet után a Lakossági forint folyószámla esetében érvényes bankfióki díjtétel kerül felszámításra A Számlatulajdonos a számlacsomaghoz kapcsolódóan állandó meghatalmazotti rendelkezést nem adhat Lakossági elektronikus számlacsomaghoz társkártya birtokos nem jelölhető meg. 3. Az Elektronikus számlacsomagon bonyolítható forgalmak 3.1. Bankon kívüli átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, valamint okmányos meghitelezésre vonatkozó megbízás kizárólag az Elektronikus Számlacsomag Elektronikus számlája terhére adható Értékpapírszámla a számlacsomag számlái közül kizárólag az Elektronikus számlához kapcsolódhat A Megtakarítási számla feltöltésére, valamint az onnan történő visszavezetésre kizárólag az Elektronikus számla szolgál. Közvetlen készpénz befizetésére és felvételére a számla nem alkalmas A Megtakarítási és webkártya számlához lekötött betét nem kapcsolódhat A webkártya számlán a vásárláshoz szükséges fedezet az Elektronikus Számláról történő átvezetéssel biztosítható, illetve a fel nem használt összeg is oda utalható vissza. 4. Havi zárlati nap 4.1. Az Elektronikus Számlacsomag számlái esetében az elszámolási időszak naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 5. Számlakivonat 5.1. Az OTP Bank az Elektronikus számláról ellenkező rendelkezés hiányában küld, a Megtakarítási számláról és a webkártya számláról nem küld postai úton számlakivonatot Az elektronikus csatornák igénybevételével a Számlatulajdonos az Elektronikus számlacsomag számláinak egyenlegeiről és a forgalmairól 6 hónapra visszamenőleg tájékozódhat Az OTPdirekt internes szolgáltatáson keresztül az Elektronikus számlacsomag számláinak forgalma számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleg időtartamra Az elektronikus számla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe, mivel az elektronikus kivonat a számlacsomaghoz tartozó OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül érhető el. 6. Kamatok, díjak és költségek 6.1. Az Elektronikus számla, a Megtakarítási számla és a webkártya számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra az Elektronikus számla terhére A webkártya számla pozitív egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít A Megtakarítási számlán elhelyezett összeg után az OTP Bank sávos, napi kamatot térít, amely a Megtakarítási számlán kerül jóváírásra a negyedév utolsó hónapjának havi zárlati napján A Megtakarítási számla költségviselője az Elektronikus számla, tehát a számlán végzett díjköteles tranzakciók az Elektronikus számla terhére kerülnek elszámolásra A számlatulajdonos kedvezmény igénybevételére jogosult, amennyiben munkáltatójának az OTP Bank Nyrt-vel érvényes együttműködési megállapodása van Platina ajánlatra vonatkozóan és jövedelme a lakossági Elektronikus Számlacsomagra érkezik a szerződött munkáltatótól az A munkáltatói Platina ajánlatról szóló Hirdetményeknek megfelelően A számlatulajdonos jogosult a mindenkor hatályos Bizalom ajánlatról szóló Hirdetményben foglaltak szerint Bizalom ajánlat vagy családi kedvezmény igénybevételére. 3

5 IV. Lakossági takarékbetét számla 1. Általános rendelkezések 1.1. A május 20-a után nyitott számla fenntartásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos egy forint alapú bankkártyával vagy Számlakártyával rendelkezzen, ha a Számlatulajdonos másik forintszámlához kapcsolódóan még nem rendelkezik az előző kártyák valamelyikével A május 20-a előtt nyitott számlához a Számlatulajdonos bármikor igényelhet az OTP Banktól bankkártyát Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít lakossági takarékbetét számlát. 2. A Takarékbetét számla feletti rendelkezés módja 2.1. A számla legfeljebb két személy nevére szólhat Lakossági takarékbetét számlához társkártya birtokos nem jelölhető meg. 3. Számlán bonyolítható forgalmak 3.1. A Takarékbetét számla terhére csoportos beszedési (felhatalmazási) megbízás kizárólag a Groupama Garancia Biztosító, mint jogosult részére adható a Bankkártya Baleset Biztosításra vonatkozóan. A Takarékbetét számláról az egyszeri és állandó forint és deviza átutalás csak bankon belüli célszámlára irányulhat Az OTP Bank Takarékbetét számlára belföldi forint pénzforgalomban felhatalmazáson alapuló beszedésre, váltóbeszedésre és okmányos meghitelezésre (akkreditív) irányuló megbízást nem fogad be A Számlatulajdonos a lekötés futamideje alatt kizárólag változatlan (fix) kamatozású betét lekötésére adhat megbízást. 4. OTPdirekt szolgáltatások Azon számlák tulajdonosai, melyhez bankkártya kapcsolódik az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás általános külön szerződéskötés nélkül elérhető menüpontjait vehetik igénybe. 5. A Takarékbetét számlához kapcsolódó hitellehetőség A Takarékbetét számlához hitelkeret nem kapcsolódhat. 6. Számlavezetéssel kapcsolatos rendelkezések 6.1. Amennyiben a számlához nem kapcsolódik bankkártya, az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe A lakossági takarékbetét számla kizárólag lekötött betétek kezelésére kialakított számlakonstrukció. 7. Kamatok, díjak és költségek 7.1. Az OTP Bank kizárólag a lekötött pénzeszközök után számít kamatot, a lekötetlen számlakövetelése után nem térít kamatot A számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a Lakossági Takarékbetét számla terhére. V. Lakossági aktív számlacsomag 1. Általános rendelkezések 1.1. A Lakossági aktív számlacsomag esetén kedvezményes csomagdíj kerül felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: a. Az aktív számlára érkező jövedelem átutalás. b. Számlatulajdonosonként legalább egy Multipont Maestro vagy Maestro bankkártya. c. A számlához kapcsolódóan minimum 6 db csoportos beszedési megbízás Beszedés Kontrollal. d. OTPdirekt szerződés (minimálisan az internetes, mobiltelefonos és Beszedés Kontroll szolgáltatásokra). Az a. pontban meghatározott feltételnek a havi zárlati napot megelőző hónap 16-a és a havi zárlati napot megelőző 15-e között, míg a b-d. pontokban szereplő feltételeknek a havi zárlati napot megelőző második munkanap végén kell teljesülnie. 4

6 A díjkedvezmény feltételeit a Bank évente jogosult felülvizsgálni. A számlavezetési díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül felszámításra Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Lakossági aktív számlacsomagot. 2. A Lakossági aktív számlacsomag feletti rendelkezés módja 2.1. A számla legfeljebb két személy nevére szólhat Lakossági aktív számlacsomaghoz társkártya birtokos nem jelölhető meg. 3. A Számlakivonattal kapcsolatos rendelkezések 3.1. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az OTP Bank a Lakossági aktív számlacsomag tételes forgalmáról számlakivonattal postai úton nem értesíti. A havi számlakivonat az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül, vagy ilyen irányú szerződésmódosítás alapján a számlához kapcsolódó bankkártya segítségével az OTP Bank honlapjáról kérhető le. 4. Kamatok, díjak és költségek 4.1. A számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a Lakossági aktív számlacsomag terhére. VI. Lakossági Prémium Számlacsomag 1. Általános rendelkezések 1.1. A Prémium számlacsomag csomagdíj ellenében igénybe vehető, különböző célokat szolgáló számlákat, bankkártyákat és a számlákhoz igénybe vehető (kötelezően, illetve választhatóan kapcsolódó) elektronikus szolgáltatásokat tartalmazó komplex számlacsomag. A számlacsomag kötelező tartalmi elemei: - Prémium számla: a számlacsomag forgalmazó alapszámlája, mely a pénzforgalom végrehajtására, lekötött betét elhelyezésére szolgál. - Megtakarítási számla: sávos kamatozású, határozatlan futamidejű megtakarítási lehetőséget kínáló elkülönített számla. - WebKÁRTYA számla: az internetes vásárlásokhoz szükséges fedezet biztosítására szolgáló számla, amelyhez a számlacsomag keretében webkártya kapcsolódik. - Betéti főkártya: a Prémium számlához kapcsolódik egy darab bankkártya. - WebKÁRTYA: fizikailag legyártásra nem kerülő MasterCard típusú bankkártya, amely kizárólag internetes vásárlások végzésére alkalmas. - OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás: az OTPdirekt szolgáltatáscsomag egészére érvényesen. - Hitelkártya: a Prémium számlához automatikusan kapcsolódik egy hitelkártya a mindenkor hatályos Hirdetmény a hitelkártya termékről április 2 előtt kötött szerződések esetén és a Hirdetmény a hitelkártya termékről április 2 után kötött szerződések esetén dokumentumokban foglalt feltételek mellett, melyről az ügyfél jogosult lemondani. A Számlatulajdonos a későbbiekben bármikor jogosult hitelkártyát igényelni. - Értékpapír számla: a Prémium számlához kötelezően kapcsolódnia kell egy értékpapír számlának a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Az OTPdirekt szolgáltatáscsomagba opcionálisan választható valamennyi OTPdirekt kiegészítő szolgáltatás Az OTP Bank a 18. életévét betöltött magánszemély részére biztosít Prémium számlacsomagot A Prémium számlához a számlacsomag részét képező bankkártya mellett - egyéb, a Lakossági forintszámlához igényelhető forint alapú bankkártya is tartozhat, ha a Számlatulajdonos teljesíti az adott bankkártyához jutás feltételeit Megtakarítási számlához bankkártya nem kapcsolódik A webkártya számlához legfeljebb a Számlatulajdonosok számának megfelelő számú, de legalább egy webkártya tartozik Ha a Számlatulajdonos az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át a számlacsomag részét képező bankkártyát, úgy az OTP Banknak jogában áll a Prémium számlacsomag szerződést 30 napos határidővel felmondani Megtakarítási és webkártya számlához Folyószámlahitel nem igényelhető. 5

7 2. A Prémium számlacsomagon bonyolítható forgalmak 2.1. Bankon kívüli átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltó- és csoportos beszedés, valamint okmányos meghitelezésre vonatkozó megbízás kizárólag a Prémium Számlacsomag Prémium számlája terhére adható Lekötött betét és értékpapírszámla a számlacsomag számlái közül kizárólag a Prémium számlához kapcsolódhat A Megtakarítási számla feltöltésére, valamint az onnan történő visszavezetésre kizárólag a Prémium számla szolgál. Közvetlen készpénz befizetésére és felvételére a számla nem alkalmas A webkártya számlán jóváírás kizárólag a Prémium Számláról érkezhet, terhelés internetes vásárlás céljából, illetve a Prémium Számlára történhet a fel nem használt összeg visszautalásával. 3. Havi zárlati nap 3.1. A Prémium számlacsomag számláinak elszámolási időszaka naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. 4. Számlakivonat 4.1. Az OTP Bank a Prémium számláról ellenkező rendelkezés hiányában küld, a Megtakarítási számláról és a webkártya számláról nem küld postai úton számlakivonatot Az elektronikus csatornák igénybevételével a Számlatulajdonos a Prémium számlacsomag számláinak egyenlegeiről és a forgalmairól 6 hónapra visszamenőleg tájékozódhat Az OTPdirekt internes szolgáltatáson keresztül a Prémium számlacsomag számláinak forgalma számlakivonat formátumban is megtekinthető és kinyomtatható a lakossági OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban meghatározott visszamenőleges időtartamra A Prémium számla esetében az OTP Bank honlapjáról a bankkártyával történő kivonat lekérdezés szolgáltatás nem vehető igénybe, az elektronikus kivonat a számlacsomaghoz tartozó OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül érhető el. 5. Kamatok 5.1. A Megtakarítási számlán elhelyezett összeg után az OTP Bank sávos, napi kamatot térít, amely a negyedév utolsó zárlati napján kerül jóváírásra a Megtakarítási számlán. A kamat mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza A webkártya számla pozitív egyenlege után az OTP Bank kamatot nem térít A Prémium számla, a Megtakarítási számla és a webkártya Számla fedezetlensége esetén felszámított kamat havonta, a havi zárás alkalmával kerül elszámolásra a Prémium számla terhére. 6. Díjak 6.1. A Megtakarítási számla költségviselője a Prémium számla, tehát a számlán végzett díjköteles tranzakciók a Prémium számla terhére kerülnek elszámolásra A Lakossági Prémium Számlacsomag esetén kedvezményes csomagdíj kerül felszámításra az alábbi feltételek teljesülésekor: - ha a számlacsomagban elhelyezett megtakarítás (látra szóló egyenleg, számlacsomaghoz kapcsolódó lekötött egyenleg, számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla egyenlege, valamint a számlacsomaghoz kapcsolódó értékpapírszámla egyenlege összesen) napi záró egyenlege a hónap végi zárást megelőző 3 hónap során (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között) legalább egyszer elérte a 3 millió Ft-ot, vagy - ha a havi vizsgálatot megelőző 3 hónapban (havi zárlati napot megelőző harmadik hónap 16-a és a havi zárlati napot megelőző 15-e között) havonta minimum Ft nettó jövedelem érkezett a számlára, és/vagy azon Devizaszámlá(k)ra (deviza vételi árfolyamon számítva), melynek költségviselő számlájaként az adott Prémium számla van megjelölve. A díjkedvezmény feltételét a Bank évente jogosult felülvizsgálni. A számlavezetési díjkedvezményt a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. A feltételek nem teljesülésekor a Hirdetményben erre az esetre meghatározott csomagdíj kerül felszámításra. 6

8 VII. OTP Start-betétszámla Az OTP Bank a Start betétszámlát a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló jogszabály alapján kezeli a következő feltételekkel. 1. Általános feltételek 1.1. OTP Start betétszámlát minden devizabelföldi, december 31-e után született gyermek (továbbiakban: Számlatulajdonos) részére lehetett nyitni Egy Számlatulajdonos egy időben egy OTP Start-betétszámla szerződéssel rendelkezhet A Számla tulajdonosa a kiskorú. A Számla felett azonban a törvényes képviselő a jogszabályban foglalt esetek kivételével a Számlatulajdonos 16. életévének betöltéséig szabadon jogosult rendelkezni A Számla hitelfedezet nyújtására nem alkalmas Start Betétszámlán az alábbi szolgáltatások nem vehetők igénybe: - a számlához bankkártya nem kapcsolódik, így társkártya birtokos sem jelölhető és az OTP Bank honlapjáról bankkártyával történő számlakivonat lekérdezés szolgáltatás sem vehető igénybe, - a számla jövedelem átutalás célszámlájaként nem adható meg, - folyószámlahitel nem igényelhető, - csoportos beszedési megbízásra felhatalmazás nem adható, - felhatalmazó levélen alapuló beszedésre vonatkozóan felhatalmazás és fizetési megbízás nem adható, - váltó kibocsátására és váltóbeszedési megbízás benyújtására nincsen lehetőség, - az OTP Bank a számlára belföldi forint pénzforgalomban okmányos meghitelezésre (akkreditív) irányuló megbízást nem fogad be, - nem lehet az OTP Banknál vezetett másik lakossági bankszámla költségviselő számlája és nem adható meg hitelfolyósítás célszámlájaként, továbbá - nem lehet jelen Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész 8. Számlaszüneteltetés pontjában szereplő szolgáltatást igénybe venni. 2. A számlán bonyolítható forgalmak 2.1. A Számla terhelésre zárolt, arra csak jóváírás készpénzbefizetés, bankon belüli, kívüli és külföldi átutalás engedélyezett A számla javára magánszemélyek, valamint a települési önkormányzatok által forintban és valutában teljesíthető befizetés összegkorlátozás nélkül. 3. Számlához kapcsolódó állami támogatások lehívása és 14 éves korban járó állami támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek igényelhetnek: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén a számlatulajdonos, illetve a törvényes képviselő köteles az önkormányzat által kiállított, jogosultságot igazoló okiratot az adott naptári évet követő év január 15-ig a Bank rendelkezésére bocsátani. Átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a számlatulajdonosnak, illetve a törvényes képviselőnek nem kell jogosultságot igazoló okiratot a Bank rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatást a gyámhivatal hajtja végre Számlára történt befizetések után járó állami támogatás. A magánszemélyek által teljesített befizetések után járó állami támogatást a számlatulajdonosnak, illetve a törvényes képviselőnek nem kell külön kérelmeznie, a Bank a naptári évet követő év március 1-ig automatikusan megigényli a Magyar Államkincstárnál. 4. Kamatok 4.1. A Start-betétszámlán lévő követelés látra szóló kamatozású éves tőkésítéssel. 7

9 4.2. A Start-betétszámlán elhelyezett megtakarítások a befizetés napjától a havonta befizetett összeg mértékétől függően kamatoznak. A tárgyhóra megállapított kamat mértéke az előző havi befizetés függvényében kerül megállapításra A kamat jóváírása minden év utolsó napján történik. Ezt követően a számlán lévő összeg a befizetések mértékének megfelelő kamatos kamattal kamatozik tovább. 5. OTP Start számla szünetelése 5.1. A Start betétszámla szünetel és a számlára befizetés nem teljesíthető, továbbá a számlára vonatkozó állami támogatás sem jár abban az esetben, - ha a Számlatulajdonos lakóhelye megváltozik és az új lakhely nem Magyarország területén található, addig, míg a Számlatulajdonos ismét rendelkezik magyarországi lakcímmel, - ha a Számlatulajdonos magyar állampolgársága megszűnik, a megszűnés időpontjától kezdődően A Start betétszámla szünetelése esetén az OTP Bank a számlát zárolja A 18. életévét betöltött Számlatulajdonos a számla szünetelése esetén is az általános előírások szerint rendelkezhet a számláján lévő megtakarítással. 6. A Start-betétszámlához kapcsolódó egyéb rendelkezések 6.1. Az éves zárlati nap minden év december Az OTP Bank a Számlatulajdonost a Start betétszámlája tételes forgalmáról számlakivonattal értesíti. A számláról minden év december 31-ével, illetve a számla megszüntetése esetén a megszüntetés hónapjának végén készül számlakivonat A Start-betétszámlával rendelkező gyermek javára átutalt, befizetett összegből, késedelmi kamatból továbbá az OTP Bank által jóváírt kamatból, hozamból származó bevétele mentes mindennemű adó, járulék és illeték alól. 7. A Start számla szerződés megszüntetése 7.1. A Számlán lévő követelés kimerülése a Számla szerződést nem szünteti meg A Számlatulajdonos a 18. életévének betöltését követően önállóan jogosult a Számla feletti rendelkezésre. A Számlatulajdonos 18. életévének betöltését követően a Számlán a mindenkori lakossági megtakarítási számla konstrukció kondíciói szerint számolja el az OTP Bank a kamatot és költséget A Számlatulajdonos 18. életévének betöltése előtt a Számla csak akkor szüntethető meg, ha a Számlatulajdonos, illetve a törvényes képviselő gondoskodik az addigi megtakarítások Magyar Államkincstárhoz történő áthelyezéséről. 8. Eljárás a számlatulajdonos elhalálozása esetén 8.1. A számlatulajdonos elhalálozása esetén az örökös igényelheti az éves befizetések után járó időarányos állami támogatás kifizetését. Az örökös nyilatkozata alapján az állami támogatást az OTP Bank megigényli a Magyar Államkincstártól. Ilyen esetben az OTP Start számla megszüntetésére az állami támogatás számlára történő megérkezését követően kerülhet sor. Közzététel: június 2. OTP Bank Nyrt. 8

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről III. rész A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések Engedélyszám: 983/1997/F. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. IV. rész

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. IV. rész ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről IV. rész A már nem értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések (Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Elektronikus

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról. III. rész

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról. III. rész ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról III. rész A 2007. november 19-ét megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről II. Bankszámlák Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz számlacsomag, Junior forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről II. Bankszámlák Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz számlacsomag, Junior forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: május 15-től visszavonásig, legkésőbb március 1-ig

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: május 15-től visszavonásig, legkésőbb március 1-ig I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: május 25-től visszavonásig, legkésőbb február 28-ig

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: május 25-től visszavonásig, legkésőbb február 28-ig I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. augusztus 23. napja Hatályos: 2019. szeptember 01. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a II.7.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. július 24. napja Hatályos: 2019. augusztus 1. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a Junior számlához

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. augusztus 02. napja Hatályos: 2019. augusztus 02. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a Pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2016. december 9. napja Hatályos: 2016. december 12. napjától visszavonásig 1. oldal I. Bázis Számla 1. SZÁMLAVEZETÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2016. december 9. napja Hatályos: 2016. december 12. napjától visszavonásig 1. oldal I. Bázis Számla 1. SZÁMLAVEZETÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető lakossági bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2017. február 14. napja Hatályos: 2017. március 1. napjától visszavonásig 1. oldal I. Bázis Számla 1. SZÁMLAVEZETÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. március 01. napja Hatályos: 2019. május 01. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását az akciósan meghirdetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2017. november 20. napja Hatályos: 2017. november 20. napjától visszavonásig A hirdetmény módosítását egy új, értékpapír

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2017. április 13. napja Hatályos: 2017. április 17. napjától visszavonásig A hirdetmény módosítását az alábbiak indokolják:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) Lakossági Tempó számlacsomag Lakossági Net számlacsomag Lakossági Prémium Plusz számlacsomag

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2018. augusztus 15. napja Hatályos: 2018. augusztus 15. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a díjak minimum

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napja Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) Lakossági Tempó számlacsomag Lakossági Net számlacsomag Lakossági Prémium Plusz számlacsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2018. október 30. napja Hatályos: 2018. november 05. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a kizárólag

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2018. szeptember 07. napja Hatályos: 2018. szeptember 17. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a Minimum

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. Betétek

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. Betétek ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről III. Betétek Lekötött számlabetétek OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla Lakossági Megtakarítási számla, Lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2018. november 19. napja Hatályos: 2018. december 17. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását az OTPay szolgáltatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2018. december 17. napja Hatályos: 2019. január 01. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. február 14. napja Hatályos: 2019. március 01. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG 1. LAKOSSÁGI TEMPÓ SZÁMLACSOMAG

OKTATÁSI ANYAG 1. LAKOSSÁGI TEMPÓ SZÁMLACSOMAG Termékleírás OKTATÁSI ANYAG 1. LAKOSSÁGI TEMPÓ SZÁMLACSOMAG A 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személyek pénzforgalmának bonyolítására szolgál. A számla több személy

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2017. június 6. 1.1 Forint fizetési számla és

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről III. rész Lekötött számlabetétekre és megtakarítási jellegű bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések Lekötött számlabetétek OTP

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. Betétek

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. Betétek ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről III. Betétek Lekötött számlabetétek OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla Lakossági Megtakarítási számla, Lakossági

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék faragó Lakossági Bankszámla 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad

Részletesebben

Mecsek_Hirdetmény a től érvényes kondícióiról

Mecsek_Hirdetmény a től érvényes kondícióiról Mecsek_Hirdetmény a 2017.12.01-től érvényes kondícióiról II. Nem forgalmazott lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok Hatályát veszti a 2017.10.01 -i fenti elnevezésű Hirdetmény 2013.03.15-től

Részletesebben

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2019. január 1.. Az ELECTRICA számlacsomag 2018.

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla + 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad továbbá

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Platina ajánlatról. Érvényes: március 27-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Platina ajánlatról. Érvényes: március 27-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. november 1-től Jelen Hirdetmény a (névváltozás előtt 2017. október 31-ig Kisalföld Takarékszövetkezet)(továbbikaban:Takarékszövetkezet)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

jogelőd SZARVAS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG

jogelőd SZARVAS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG jogelőd SZARVAS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG Érvényes: 2017. november 30-ig megkötött szerződések esetében Hirdetménymódosítás oka: 2019. január 1. napjától

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. október 07. napjától TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 VIBER 5 ezrelék, min. 20

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. május 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános díjtételek Díjtétel

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 5 ezrelék, min. 20 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció 8 ezrelék

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla 2019.08.01 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag 2019.08.01 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) Lakossági Tempó számlacsomag Lakossági Net számlacsomag Lakossági Prémium Plusz számlacsomag

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2018. január 22. napjától Közzététel napja: 2018. január 19. Az FHB Bank

Részletesebben

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban elhelyezett összeg az OBA által 100 000

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. Jelen hirdetménymódosítás kizárólag egységes szerkezetbe foglalást

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről A) Egy havi betéttel megegyező mértékre csökkentett számlanyitási díjú szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2016. november 30-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben