Egy Szövetségben az Átmenet programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy Szövetségben az Átmenet programja"

Átírás

1 Mottó: Cserkészként embert és ezáltal kultúrát formálunk! Egy Szövetségben az Átmenet programja Bevezető Kedves Cserkésztestvérek! Az utóbbi időben nagyon sok helyről tapasztaltuk a magyar cserkészet, mint közös értékünk iránti jó szándékú féltést és annak az igényét, hogy jövőnket illetően konszenzus alakuljon ki közöttünk. Sokat beszélgettünk és gondolkodtunk a Szövetség közeli és távolabbi jövőjéről. Ennek kapcsán magunkat a bennünk is valódi változást létrehozni tudó Szentlélekre bíztuk. Így láttunk neki gondolatainkat és a jövőt érintő programmá formálni. Tudjuk, hogy minden társadalmi szereplő, aki társadalmi változásokat szeretne előmozdítani és emberek közösségi nevelésével foglalkozik, akkor tud eredményes lenni, ha képes a megújulásra! Igaz ez a cserkészek közösségére is. A megújulás érdekében folyamatos párbeszédre van szükség és munkák időről-időre történő értékelésére. A visszajelzések összegyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy reflektáljunk a jelenre és meglássuk, hogy mi az, amit megtettünk és mi az, amit elmulasztottunk megtenni. Az előttünk álló hónapokban szeretnénk stabilizálni az elmúlt évek eredményeit, amelyek cserkészetünk jövőjét erősítik, értékelni a 2012 óta eltelt időszakot, lezárni elnökségi munkánk egy évtizedét és Veletek közösen kitalálni, merre járjuk tovább a cserkészet útjait. Azért fogunk dolgozni, hogy letisztuljanak a magyarországi cserkészmunka keretei. Megtaláljuk a legjobb módját a cserkészcsapatokban folyó munka támogatásának, a kerületek működésének; megerősítsük testületeink működését és nagyobb átláthatóságot teremtsünk. Mindezzel a bizalom köreinek helyreállításáért, megőrzéséért szeretnénk tenni! Ahhoz, hogy sikeres és elismert szervezet lehessünk, szükségünk van arra, hogy összetartsunk. Úgy gondoljuk, ebben az időszakban nem személyes köreinket kell futnunk és egyre mélyebbre jutni saját, vélt igazságainkban, hanem egyenlő, előítélet-mentes és előremutató párbeszédet szükséges folytatnunk. Célunk, a lehető legszélesebb összefogás megteremtése és ennek mentén olyan újabb évtizedre szóló átfogó megoldás megtalálása, ami segít továbbvinni a közösen megteremtett eredményeket és egyúttal válaszol cserkészközösségünk elmúlt hónapokban tett felvetéseire. Ennek érdekében november végén, a TÁMOP-hoz kapcsolódó feladatok felelősségteljes lezárását követően rendkívüli közgyűlést hívunk össze, ahol lehetőséget kívánunk teremteni a stratégia alapdokumentumról történő vitára, valamint a tisztújításra. Közös érdekünk, hogy a TÁMOP kiemelt projektünk lezárását követően egy olyan tiszta helyzet jöjjön létre, ahol a Szövetség kényszerektől mentesen tud a jövőről dönteni. Szeretnénk, hogy cserkészmunkánk örömet jelentsen számunkra. Szeretnénk, hogy a cserkészet mindannyiunk otthona lehessen, ahol bizalommal lehetünk egymás iránt! 1

2 Vezetői munkánkra vonatkozó alapvetések: 1) Térnyitás: az új megközelítések, új szereplők bekapcsolása az MCSSZ működésébe. A bevonás kultúrájának elterjesztése. Rendszeres és rendszerezett párbeszéd, véleménycsere lehetőségének és tereinek biztosítása. Célunk, szellemi erőforrásaink koncentrálása, azok szétforgácsolása helyett. 2) Alulról jövő motivációk támogatása: Kerületek megerősítésének körüljárása és az aktív csapatok helyi kezdeményezéseinek támogatási lehetőségeinek feltérképezése. Erre vonatkozó javaslatok benyújtása az OKGY felé. Elindult fejlesztési projektek megvalósulásának segítése. (Miskolc, Kecskemét, Szombathely) 3) Szervezeti megújulás támogatása: Tehetséges és tenni akaró fiatal vezetők helyzetbe hozása minden munkaterületen. Fiatalok bevonása az MCSSZ vezetésébe. 4) Tiszta helyzetek: Irányítás, megvalósítás, ellenőrzés még határozottabb szétválasztása. Országos Tanács és FB megerősítése. A munkatársi és a választott küldötti szerep szétválasztása. Az MCSSZ működése kapcsán pénzügyek nagyobb transzparenciájának biztosítása az Országos Közgyűlés és a küldöttek irányába. 5) Megegyezés a célokban és eszközökben: Az elindult és félidőben járó stratégiai tervezési folyamat végigvitele. Széles támogatottságú, 3+3 évre szóló, az Összmagyar Cserkészstratégiára épülő alapdokumentum előkészítése és a hozzá kapcsolódó társadalmi vita lebonyolítása. Ennek eredményeképpen szülessen széles körű megállapodás a cserkészet alaptevékenységére, vállalt társadalmi feladataira és a választott eszközökre vonatkozóan. 6) Cserkészet alaptevékenységének és társadalmi vállalkozási tevékenységeinek szétválasztása: A cserkészet számára jövedelmet termelni képes vállalkozási láb kialakítása és elhelyezése az MCSSZ mellett ig megvalósítandó középtávú vállalkozásfejlesztési program létrehozása, amely választ ad arra, hogy miként gazdálkodjunk eredményesen az MCSSZ vagyonával. 7) Határon túli magyar Cserkészszövetségek helyzetbe hozása: Az MCSSZ sikeres magyarországi szerepvállalása kihat az anyaországon túlra is. Kiemelt feladatunknak tartjuk és közös felelősségünknek érezzük, hogy választ találjunk arra, hogy miként erősíthetjük, illetve javíthatjuk az eddigi együttműködéseket, hogyan terjeszthetjük azokat ki nevelési, vezetőképzési, program területekre és miként készíthetjük elő egy összmagyar cserkészszövetség létrejöttét. Hisszük, hogy csak közösen lehetünk sikeresek. Elnökségi munka keretei: Az MCSSZ országos elnökségének elsődleges feladata a cserkészcsapatok és kerületek minél szélesebb körű támogatása, segítése, hiszen a legfontosabb az őrsökben, rajokban, csapatokban folyó nevelő munka. Ennek érdekében lezárjuk a jelenleg futó TÁMOP 528 projektet és annak eredményeit megosztjuk a csapatokkal és hívunk mindenkit a közös értékelésre. A következő időszakban fontos a központban dolgozó munkatársaink (elnökség fizetett, munkatársak, önkéntesek) tagság felé való közvetlenebb kommunikációjának elősegítése, az önkéntesen dolgozó vezetők munkájának támogatása. Munkatársainktól mindenhol elkötelezettséget, felelősségvállalást, felkészültséget és teljesítményt várunk el. Minden munkavállalóra, minden munkatársra egyformán vonatkoznak cserkészetünk értékei, és az ezek szerinti együttműködést várjuk el tőlük. A tiszta viszonyok kialakítása és fenntartása érdekében előterjesztjük az OKGY-nak, hogy fogadja el azon javaslatunkat, miszerint az MCSSZ fizetett munkatársainak le kell mondaniuk csapatparancsnoki szint feletti önkéntes megbízatásaikról és nem lehetnek küldöttgyűléseinken jelen szavazati joggal. Szeretnénk, ha fizetett munkatársaink munkájukat az MCSSZ-ben dolgozó önkéntes vezetők ismernék és elismernék. A kölcsönönös együttműködésekben pedig a köszönet és megbecsülés kultúrája jelenne meg. 2

3 Előttünk álló időszakra vonatkozó feladatmegosztás: A nevelési munka irányítása az országos vezetőtiszt és munkatársai feladata. Főbb területei a csapatokban folyó munka támogatása, a nevelési hálózatok, a vezetőképzés, a szakágak, a nevelési kiadványok, az alapozó képzés, a gyerekek és fiatalok esélyteremtését támogató programok, a cserkész szakmai együttműködések és rendezvények megvalósítása, külügyi munka koordinálása. A szervezeti és gazdasági háttér biztosítása az országos ügyvezető elnök és munkatársai felelőssége. Munkájukhoz tartozik a központi titkárság, pénzügyek, a projektirodák, a Cserkészszövetséghez kapcsolódó alapítványok és vállalkozások irányítása, illetve ezekhez kapcsolódóan általában az emberi erőforrás gazdálkodás, az MCSSZ projektjeinek megvalósítása a támogatási szerződésekben vállaltaknak megfelelően. Feladatuk a technikai, informatikai háttér biztosítása, a pénzügyek átlátható kezelése, a vagyongazdálkodás, kiemelt figyelemmel az ingatlanok kezelésére és a cserkészetet népszerűsítő programok szervezése. Az összefogás erősítése és cserkészetünk sokrétű társadalmi képviseletének biztosítása az országos elnök és munkatársai feladata. Az országos elnököt munkájában az országos elnökség titkára támogatja. Az országos elnök segítői útján foglalkozik a szervezet kommunikációjával és ő a társadalmi szerepvállalás ügyeinek összefogója. A Párbeszéd rendszere: 1. Kibővített elnökség A munkaszervezés szempontjából is új szemléletmódra van szükség. Látva az MCSSZ sokrétű feladatait a jelenlegi elnökségi működés rendszerét tágítjuk. Az elnökségi munkába OVT helyettest (Tekse Balázs cst ) és ÖÜVE helyettest (Lendvay Endre cst. 1909) vonunk be. Beer Miklós püspök atya tiszteletbeli elnöki szerepben a párbeszéd létrehozását vállalta, ami a stratégiai alapdokumentum elfogadásához elengedhetetlen. Miklós atya ezen felül tanácsadóként segíti munkánkat. Az elnökségi munkát az MCSSZ igazgatója szervezi.. 2. Kerekasztalok rendszere Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a következő rövid időszakban két alkalommal sor kerüljön olyan kerekasztalok megszervezésére, ahol az adott vezető kerületi tisztségviselőkkel, saját munkatársaival találkozik. Ezek a találkozások nyilvánosak, előkészítő anyagaik és beszámolóik elérhetőek az intraneten mindenki számára. Az őszi INDABA kiemelt egyeztetési fórum, ahol az MCSSZ jövőjére vonatkozó elképzelésekről egyeztetünk. 3. Társadalmi partnerségek A megkötött szerződéseket helyesnek látjuk, és az eddigi egyensúly fenntartásával kívánunk tovább dolgozni. A kormányzattal, egyházakkal, más civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel továbbra is nyitottak vagyunk az együttműködésre. Úgy gondoljuk, hogy a cserkészmunkáról nem lehet bezárkózva gondolkodni. Most a lehetőségeinket magunk teremthetjük meg, ilyenkor fokozottan figyelnünk kell másokra is. Az elmúlt évek munkája rámutatott arra, hogy a cserkészetet sok szálon futó ökoszisztéma veszi körül. Erősítsük a szálakat, tanuljunk meg együttműködni és kölcsönösségen alapuló, hosszú távú kapcsolatokat kialakítani. 3

4 Feladatterv: Az Országos Közgyűlés által létrehozott bizottság ajánlásait megfontoljuk és annak ajánlásaiból amit rövid távon tudunk átültetünk az elnökség és a munkaszervezet munkájába. az Országos elnökség tagjainak feladatait a megbízatáshoz rendelni, és azt rögzíteni június 15. Projektzárás kapcsán dönteni a munkaszervezet jövőjéről július 15. Felügyelő Bizottsági munka átalakítására tett javaslatok eljuttatása az FB számára, igény szerinti konzultáció július 15. Uniós kiemelt projekt [EFOP] előkészítés kereteinek meghatározása július. 30. (Alapos igényfelmérést és előkészítési munkát követően a projekt megvalósításáról az őszi közgyűlés dönt.) az Országos Közgyűlés által létrehozott bizottság ajánlásait megvizsgálni és kidolgozni az MCSSZ jövőjére vonatkozó válaszokat egy Ajánlásgyűjtemény [Zöld Könyv] formájában augusztus 31. A Felügyelő Bizottsággal együttműködve kialakítani a működési rendjét, és megfelelő erőforrásokat rendelni a munkájukhoz augusztus 31. az Országos Tanáccsal közösen kialakítani az OE működési rendjét szeptember. 30. A TÁMOP kiemelt projektünket lezárni, eredményeiről beszámolni november 30. (a projekt várható technikai zárása: március) elnökség tagjainak és munkatársainak fogadóóráit bevezetni, és a távoli elérést megoldani (utazás helyett a technikai eszközökkel való részvétel) szeptember MCSSZ stratégiájának társadalmi vitája INDABA-n és az Országos Közgyűlésen november (a stratégiai alapdokumentum elfogadása a évi tavaszi Közgyűlésen) Jó munkát! Budapest, június 2. Buday Barnabás cst. (16.) országos elnök jelölt dr. Henn Péter csst. (442.) országos ügyvezető elnök jelölt Solymosi Balázs cst. (205.) - országos vezetőtiszt jelölt 4

5

6

7

8 ÖNÉLETRAJZ Buday Barnabás cst. (16.) Személyi adatok Születési hely, idő: Budapest, október 13. Cím: 1024, Budapest Lövőház utca 24. Postacím: 3713 Arnót, Petőfi u. 96.a Telefonszám: / Családi állapot: nős, két gyermek édesapja (Botond 2006, Benedek 2010) Iskolai végzettség Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest Kirchliche Hochschule Bethel (Bielefeld, Németország) Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest Munkahelyi tapasztalatok Borsod Hevesi Evangélikus Egyházmegye, esperes február - Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc, iskolalelkész szeptember június Arnót Újcsanálosi Evangélikus Társgyülekezet, lelkész 2005 Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség Evangélikus Egyetemi Gyülekezet, egyetemi lelkész Segédlelkészi szolgálat (Pilis, Budapest Kelenföld, Ózd, Arnót Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Ifjúsági és Gyermekosztály, ifjúsági referens Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Német: folyékony Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 16. Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapat, Budapest Csapatba lépés: szeptember Cserkészfogadalom: március 15. Tiszti fogadalom: Képesítések Őrsvezető: Cserkészsegédtiszti: Cserkésztiszti: 2013

9 Megbízatások Őv: 1991 Cspkh: 1994; Cspk: Országos elnök: Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: /A STVK kiképzője Egyéb munkák X. Cserkészkerület, vezetőképzés, lelkészi szolgálat ,- I. (Budai) Cserkészkerület és a II. (Miskolci) Cserkészkerület vezetőképzés, lelkészi szolgálat 2002

10 Cserkész önéletrajz dr. Henn Péter csst. Országos Ügyvezető Elnök (OÜVE) 442. Báthory László cserkészcsapat (Budapest-Zugliget) Iskolai végzettség Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsésztudományi Kar:Történelem szakos tanár Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Állami és jogtudományi Kar:Jogász, Európa szakértő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola 2003 Nemzetközi Üzleti Főiskola, Szervezetfejlesztő, szupervízor Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Latin: alapfokú (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Olasz: alapfokú Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 442. sz. Báthory László Cserkészcsapat, Budapest-Zugliget Csapatba lépés: Cserkészfogadalom: április 23. Tiszti fogadalom: augusztus 1. Képesítések: Őrsvezetői: Cserkészsegédtiszti: február 10. Megbízatások: Őv: Rpk: Kiképző: 1998, 1999, 2001-ben őrsvezető-vezetőképzésben MCSSZ Rovervezetőképzés képzésvezető: XX. Cserkész világtalálkozó (Thaiföld) MCSSZ magyar kontingens parancsnok: MCSSZ Stratégiai Bizottság elnök: MCSSZ országos ügyvezető elnök: Kiképzői munka az őrsvezető-vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) MCSSZ Rovervezetőképzés, képzésvezető

11 Csekészéletpálya - önéletrajz Személyi adatok Születési hely, idő: Budapest, március 25. Postacím: 1022 Budapest, Bimbó út 5. Telefonszám: (cs) Fax: Családi állapot: nős (Aszódy Anna csst. (1909.)), három gyermek édesapja (Kata 2006.; Réka 2009.; Gergő 2013.) Iskolai végzettség Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar Matematika fizika tanár Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Matematika tanár Munkahelyi tapasztalatok Human Telex Consulting Kft ÉrMe keresztény üzletemberek klubja Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Helyi Mérték Alapítvány Egyéni vállalkozó 2015 Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga középfok, C típus) Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 205. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, Budapest Városmajor Csapatba lépés: szeptember Cserkészfogadalom: augusztus 4. Tiszti fogadalom: augusztus 13. Felnőttcserkész fogadalom: május 1.

12 Képesítések: Cserkészsegédtiszti: május 18. Cserkésztiszti: november 18. Wood Badge képzésvezető: november 11. Megbízatások: Őv: Rpk: Kiképző: 1996 (STVK); (CsTVK) Képzésvezető: 2001 (STVK); 2008 (CsTVK); (CspkVK) Csapatának vezetői őrsének vezetője: I. (Budai) Csker. Módszertani Bizottságának elnöke: I. (Budai) Csker. OIB küldött: I. (Budai) Csker. vezetőképző szakvezetője: Országos vezetőtiszt , , 2014 Országos táborok szervezése: Országos Regöscserkésztábor altáborparancsnok (Szentendre; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Kosd; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Izbég; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Szob; tpk: Ragó Ákos) Millenniumi Emléktábor Programfelelős parancsnoka (Esztergom; tpk: Gyulay Endre) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Zirc; tpk: Virág Zsolt) Országos Regöcserkésztábor (Sály, tpk: Virág Zsolt) KMCsSz ŐV körút Budapesti parancsnok Nemzeti Nagytábor 2013; Ócsa táborparancsnok Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: /A segédtiszti vezetőképző (STVK) kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs) /B STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs); /A STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs); /A STVK megbízott képzésvezető és kiképző (Erdőkertes); /A STVK képzésvezető és kiképző (Erdőkertes) MCsSzF 1. CsTVK kiképzője (Palást, Felvidék, pk: Szemerédi Tibor)

13 /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Csévharaszt) 64/C STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál) MCsSzF 2. CsTVK kiképzője (Tóthfalu, Délvidék, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs) 65/A STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál) MCsSzF 3. CsTVK kiképzője (Nagybánya, Erdély, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) MCsSzF 4. CsTVK kiképzője (Sepsiszentgyörgy, Erdély, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 1. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 2. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Erdőkertes) 2. CspkVK képzésvezetője STVK képzésvezetője és 19/A tpk ja és kiképzője (Vácrátót) 3. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 4. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK kiképzője (Vácrátót) 5. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK kiképzője (Nagyenyed) 6. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője Egyéb munkáim: Próbarendszer Bizottság Módszertani Bizottság Ruházati Bizottság Stratégiai Bizottság STB EINK Bizottság

14 Á Á Á á ú é á í á í ó ö é é é á ö á á é í É í

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

Tisztelt érdeklődők! Az Alapítvány és a Szövetség között tehát ilyen jellegű együttműködés sem akkor, sem azóta nem köttetett.

Tisztelt érdeklődők! Az Alapítvány és a Szövetség között tehát ilyen jellegű együttműködés sem akkor, sem azóta nem köttetett. Magyar Cserkészszövetség Országos Elnökség Cím H-1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a. Email elnokseg@cserkesz.hu Honlap www.cserkesz.hu/elnokseg Tisztelt érdeklődők! Az alábbi javaslat 2015. novemberében

Részletesebben

I. Kerületi Elnökségi koncepció

I. Kerületi Elnökségi koncepció I. Kerületi Elnökségi koncepció Kontextus Fontos számunkra az önkéntességen alapuló alulról szerveződés. Hiszünk benne, hogy a feladatainkra minőségi időt kell fordítanunk. Fontosnak tartjuk az elérhetőséget.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Gyombolai Gyula segédtisztet (FB7221-5) országos ügyvezetőelnöknek, Ronkay János Péter segédtisztet (BA6226-7) országos vezetőtisztnek.

Gyombolai Gyula segédtisztet (FB7221-5) országos ügyvezetőelnöknek, Ronkay János Péter segédtisztet (BA6226-7) országos vezetőtisztnek. Magyar Cserkészszövetség Buday Barnabás elnök 1025 Budapest Tömörkény utca 3/a. Budapest, 2015. május 22. Tisztelt Elnök Úr! Hivatkozva az Alapszabályunk 59. -ra, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunk

Részletesebben

Erő. Forrás. Építés. Elnökségi program

Erő. Forrás. Építés. Elnökségi program Nézz körbe, nézz a magasba, nézz a távolba, és meglátod az utad! BiPi ( Egy hegyi álom, The Scouter, 1939. március) Erő. Forrás. Építés. Elnökségi program 2019-2022 Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a Szövetség

Részletesebben

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2011. évről

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2011. évről Az országos vezetőtiszt éves jelentése a 2011. évről Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Cserkészek, őrsök, rajok... 3 Csapatok... 4 Helyzetünk... 4 Egységes Ifjúságnevelési Koncepció (EINK)...

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 22389/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat az EFOP-1.3.5-16. kódszámú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázati konstrukció keretében

Részletesebben

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook Külügyi kézikönyv Foreign relations handbook 01 Ti, mint cserkészek, sok nemzet fiainak nagy seregéhez csatlakoztatok, és minden földrészen lesz barátotok. /Lord Baden-Powell of Gilwell/. Cserkész Világtalálkozó

Részletesebben

A Kerületi Jelölőbizottság jelentése

A Kerületi Jelölőbizottság jelentése A Kerületi Jelölőbizottság jelentése A Kerületi Jelölőbizottsághoz 2011. január 12-ig az alábbi szabályos jelölések érkeztek be: Betöltendő tisztség Jelölt neve Jelölő neve Kerületi elnök Virág Zsolt st.

Részletesebben

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola Különös közzétételi lista

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola Különös közzétételi lista Oktatási intézmény ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem képző Főiskolai Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; Budapesti Műszaki Egyetem- és Társadalomtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 62715 /2003/ Nyilvántartási szám: 09/2715 Református Diakóniai Intézmények Egyesülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. 2012 -1-1. Tárgyévben

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél IX/26, 2014. október 10.

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél IX/26, 2014. október 10. Hírlevél IX/26, 2014. október 10. Az MCSSZ helyzete o Új csapatparancsnoki kinevezések o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések o KÖFoT Debrecenben! o Októberi

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE BUDAPEST, 2017 (2017. június 1. napjától hatályos változat) H-1055 Budapest, Markó utca

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Országos Küldöttgyűlés

Országos Küldöttgyűlés Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV A rendkívüli Országos Küldöttgyűlés időpontja: 2015. december 5. (szombat) 10.00 óra Helyszín: Baden-Powell Villa, 1031 Budapest III. kerület, Nánási út 85-87. 1. napirendi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Kerületi küldöttgyűlés 2013 Elnökségi beszámoló

Kerületi küldöttgyűlés 2013 Elnökségi beszámoló Kerületi küldöttgyűlés 2013 Elnökségi beszámoló Témák Napi menü 1 Beszámolók 2 Pénzügyek Bevétel Kiadás Egyenleg 3 Tisztségviselők megválasztása 4 Egyebek NNT2013 ASZ-SZMSZ 2010-ben megfogalmazott irányelvek

Részletesebben

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola Különös közzétételi lista

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola Különös közzétételi lista Kispesti Vass Lajos Általános Iskola Különös közzétételi lista 1. Pedagógusok végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási intézmény Megszerzett szakképzettség ; Eötvös Lóránd

Részletesebben

o Észak-magyarországi egyházi vezetőknél Országos és regionális programok, események, képzések

o Észak-magyarországi egyházi vezetőknél Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VIII/7, 2013. április 24. Az MCSSZ helyzete o Észak-magyarországi egyházi vezetőknél Országos és regionális programok, események, képzések o Film- és színdarab ajánló o Programajánló o Idén is

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészszövetség Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV 2013. április 27. szombat, 10.00 óra Helyszín: Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. (Magyarság Háza) A jelenlévők névsorát az 1. számú melléklet

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK AUGUSZTUS 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK AUGUSZTUS 31-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1778-3/2017. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Környezeti nevelés, szemléletformálás a Pannontáj-Sokoró Natúrparkban

Környezeti nevelés, szemléletformálás a Pannontáj-Sokoró Natúrparkban Környezeti nevelés, szemléletformálás a Pannontáj-Sokoró Natúrparkban Székely Rita Pannontáj- Sokoró Natúrpark munkaszervezet vezetője Magyar Natúrpark Szövetség alelnöke A natúrpark múltja Sokoró Ökológiai

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÁGAZATI KONZULTÁCIÓ 2018 MEGÚJULÁS FELKÉSZÜLTSÉG MINŐSÉG

SZOCIÁLIS ÁGAZATI KONZULTÁCIÓ 2018 MEGÚJULÁS FELKÉSZÜLTSÉG MINŐSÉG SZOCIÁLIS ÁGAZATI KONZULTÁCIÓ 2018 MEGÚJULÁS FELKÉSZÜLTSÉG MINŐSÉG Az addiktológia aktuális kihívásai Berényi András Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium elnöke A KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA I.

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél X/4, 2015. január 29.

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél X/4, 2015. január 29. Hírlevél X/4, 2015. január 29. Az MCSSZ helyzete o Új csapatparancsnoki kinevezések Országos és regionális programok, események, képzések o Csíksomlyói búcsú - cserkészeknek Beszámolók o Szakági konferencia

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2007. évről

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2007. évről Az országos vezetőtiszt éves jelentése a 2007. évről Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Cserkészek, őrsök, rajok... 3 Csapatok... 4 Egységes Ifjúságnevelési Koncepció (EINK)... 4 Események...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

Kérdésed van? Kérdezz bátran! 1. MI A CSERKÉSZET?

Kérdésed van? Kérdezz bátran! 1. MI A CSERKÉSZET? 1. Mi a cserkészet? 2. Mi a KMCSSZ? 3. Mik a cserkészcsapat alapítás feltételei? 4. Hogyan kapunk segítséget? 5. Mi az a turul őrs? 6. Milyen egy cserkészcsapat felépítése? 7. Mi történik egy cserkész

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY AZ ÚJ HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK ÉLETRAJZAI dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Koordinációs Ügyekért

Részletesebben

Magyar joganyagok /2016. (XII. 13.) Korm. határozat - a Nemzeti Tehetség Prog 2. oldal 3. felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek köz

Magyar joganyagok /2016. (XII. 13.) Korm. határozat - a Nemzeti Tehetség Prog 2. oldal 3. felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek köz Magyar joganyagok - 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat - a Nemzeti Tehetség Prog 1. oldal 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Kontroll Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2013, Vezetéstudományi Intézet, Gazdálkodástani Ph.D. program 2004-2005 Institute of Education,

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

Asesor Consulting Kft. Cégbemutató

Asesor Consulting Kft. Cégbemutató Asesor Consulting Kft. Cégbemutató 1/7 Tartalom Bemutatkozás... 4 Fő tevékenységi köreink... 5 Pályázati tevékenységek, tanácsadás... 5 Projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment... 5 Közbeszerzési tanácsadás,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások Jelen előterjesztés az Országos Elnökség által az Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottságnál előterjesztett

Részletesebben

Háttéranyag Stratégiai kérdések

Háttéranyag Stratégiai kérdések Háttéranyag 5 5. Stratégiai kérdések A stratégiai kérdések tartalmazzák azokat a stratégiai dilemmákat, amelyek megválaszolásával a Magyar Cserkészszövetség a következő időszakra vonatkozó céljait kijelöli.

Részletesebben

Az iskolaszék szervezeti és működési szabályzata

Az iskolaszék szervezeti és működési szabályzata 1.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Az iskolaszék szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 031202 AZ ISKOLASZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről

Jegyzőkönyv. A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről Jegyzőkönyv A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről 2011. szeptember 24. Julianna major, Sztrilich Pál Cserkészpark Ugron Ákos köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az OIB

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017. október 26. Ózd

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések

Az MCSSZ helyzete o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél IX/21, 2014. szeptember 9. Az MCSSZ helyzete o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések o Lelkigyakorlatok a jezsuitákkal o Maradj talpon! - cserkész különkiadás

Részletesebben

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés Református Pedagógiai Intézet Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés dr. Szalai Zsolt 2018. április 13. 1 Tartalom Látás és küldetés meghatározásának fontosság A minket körülvevő valóság megértése Képességeink

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Önéletrajz. arckép helye. 1. Személyi adatok. 2. Szakmai tapasztalat. Születési idő (év, hó, nap):

Önéletrajz. arckép helye. 1. Személyi adatok. 2. Szakmai tapasztalat. Születési idő (év, hó, nap): Önéletrajz arckép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Dr. Botos Balázs Béla Születési név: Botos Balázs Béla Anyja születési neve: Hegyi Mária Születési idő (év, hó, nap): 1940.05.30 Születési

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK BÁCS- KISKUN MEGYÉBEN AZ MTDMSZ TEREPGYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN

SZERVEZETFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK BÁCS- KISKUN MEGYÉBEN AZ MTDMSZ TEREPGYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN SZERVEZETFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK BÁCS- KISKUN MEGYÉBEN AZ MTDMSZ TEREPGYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN CSÁKI BÉLA ügyvezető Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. XXI. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1. A Külügyi Bizottság résztvevői (1) A Külügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) teljes jogú tagjai az Informatikai Kar

Részletesebben

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE!

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! Érdekel az ifjúságnevelés? Jelentkezz az alapozó felkészítőnkre! A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Garay János Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Minősített Tehetséggondozó Műhely A tehetség nem ismer határokat Előadó: Heilmann Józsefné

Garay János Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Minősített Tehetséggondozó Műhely A tehetség nem ismer határokat Előadó: Heilmann Józsefné Garay János Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Minősített Tehetséggondozó Műhely Előadó: Heilmann Józsefné TÉRSÉGI MŰHELYMUNKA 2019. Április 25. A tehetségsegítés térségi hálózatának bővítése -

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100 3/2015. Ök. rendelet 8/a. melléklete Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások ai 1101-41 GESZ 10400 11020 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG I. (BUDAI) CSERKÉSZKERÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP 2015.

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG I. (BUDAI) CSERKÉSZKERÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP 2015. Iktatószám: Első a Kerület! Kezelőszervezet tölti ki! MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG I. (BUDAI) CSERKÉSZKERÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP 2015. Kérelmező cserkészcsapat: 1005. sz. Don Bosco Szent János cserkészcsapat

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SZCST elnök. Jelölt: Kocur László, st., a révkomáromi 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat tagja

SZCST elnök. Jelölt: Kocur László, st., a révkomáromi 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat tagja SZCST elnök Jelölt: Kocur László, st., a révkomáromi 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat tagja Jelölését Asztalos Zoltán, st. a következőképpen indokolta: Kocur László 1990-ben tett cserkészfogadalmat. 1992-től

Részletesebben