Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Czikora János Csáki Antal Dr. Mudri Béla Orehovszky Tibor Pócsi Zoltán Siri Norbert Girincs: Baráth László polgármester Lukács Imre alpolgármester Dr. Dienes Attila Varsányi Gyula Távol maradt: Tiszalúc: Dr. Kovács Pál Girincs: Barna Attila Tanácskozási joggal meghívottak: Tiszalúc: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető Herczeg Lajos ÁMK igazgató Girincs: Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Majdanics László Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának polgármester tisztelettel köszöntött minden t, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a k több mint fele az ülésen megjelent (8 fő). Az ülésről hiányzó Dr. Kovács Pál. Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Pócsi Zoltán és Dr. Mudri Béla személyében, mely javaslatot a Képviselő testület egyhangúlag elfogadott. Baráth László Girincs Község Önkormányzatának polgármestere szintén köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Girincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 4 fő jelen van. A javaslat alapján Tiszalúc Képviselő-testülete 8 igen, Girincs Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el: Napirendi pontok: 1.) Javaslat Tiszalúci Óvoda vezetői pályázatának kiírására Előadó: Majdanics László polgármester 2.) Javaslat Girincsi Tagóvoda vezetői pályázatának kiírására Előadó: Baráth László polgármester - 1 -

2 Napirend tárgyalása: 1.) Javaslat Tiszalúci Óvoda vezetői pályázat kiírására Előadó: Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka Tiszalúc jegyzője elmondta, hogy Bódi Jánosné óvoda vezető nyugdíjkorhatárhoz ért felmentési ideje szeptember 20-napján lejár. Mivel a Tiszalúc Óvodának tagintézménye a Girincsi Óvoda, így a vezetői pályázat kiírásához mindkét Képviselő- testületnek döntést kell hoznia. A közoktatási törvény alapján az intézményvezető vezetői megbízásához az alábbi minimál feltételek szükségesek: óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (melybe nem számít belel a 30 napot meghaladó szünetelés időtartama). Amennyiben ezeket a feltételek Girincs Önkormányzatának is megfelelnek, hozni kell egy döntést, mely alapján kiírják a pályázatot A vezetői pályázatokat a KSZK honlapon, az Oktatási közlönyben és a két önkormányzat honlapján kell közzétenni. Baráth László Girincs polgármestere elmondta, hogy ezeket a feltételeket elfogadják, és az előterjesztést Girincs község Képviselő testülete elfogadásra javasolja és támogatja. Majdanics László Tiszalúc polgármestere szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint pályázatot írnak ki a Tiszalúci Óvoda vezetői megbízatására i betöltési határidővel (pályázatok elbírálásának határideje ) az alábbi feltételek mellett: óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (melybe nem számít bele a 30 napot meghaladó szünetelés időtartama). Ezt követően ismerteti a pályázati kiírás tervezett szövegét az alábbiak szerint: Tiszalúc-Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdetnek Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3565 Tiszalúc, Gyöngyvirág utca 1/a A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a jogszabályokban (különösen a Közoktatási törvény vonatkozó szakaszában meghatározott feladatok ellátása), az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott a óvodavezetői feladatok ellátása

3 Illetmény és juttatások:az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 17 (1) bekezdés a) pontja szerint, pedagógus szakvizsga a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 18 (1) bekezdés a) pontja szerint, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 18 (1) bekezdés c) pontja és (5) bekezdés szerint, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Elvárt kompetenciák: kiváló szintű vezetési-szervezési, együttműködési, kommunikációs készség, precíz munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata (alkalmazás esetén eredetben való bemutatása) erkölcsi bizonyítvány pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban szeptember 21 napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje:. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Macsóné Pálfalvi Mária nyújt, a 46/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal- címére történő megküldésével (3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető. Személyesen: Macsóné Pálfalvi Mária Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3 sz. A pályázat elbírálásának módja, rendje:a pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határidejét követően az önkormányzatok -testületek együttes ülésükön a pályázók személyes meghallgatását követően bírálják el a pályázatokat és hozzák meg a döntést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

4 Az ismertetett javaslat alapján Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal Girincs Község Képviselő- testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az előterjesztéssel és az alábbi együttes határozatot hozta: Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2012. (V. 24.) határozata óvoda vezetői álláshely pályázat kiírásáról Girincs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (V. 24.) sz. határozata óvoda vezetői álláshely pályázat kiírásáról Tiszalúc Nagyközség és Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalták és döntöttek arról, hogy az Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc óvodavezetői álláshelyét pályázat útján töltetik be. A pályázati kiírást az alábbiak szerint kell megtenni: Tiszalúc-Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdetnek Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3565 Tiszalúc, Gyöngyvirág utca 1/a A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a jogszabályokban (különösen a Közoktatási törvény vonatkozó szakaszában meghatározott feladatok ellátása), az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott a óvodavezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

5 Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 17 (1) bekezdés a) pontja szerint, pedagógus szakvizsga a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 18 (1) bekezdés a) pontja szerint, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 18 (1) bekezdés c) pontja és (5) bekezdés szerint, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Elvárt kompetenciák: kiváló szintű vezetési-szervezési, együttműködési, kommunikációs készség, precíz munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata (alkalmazás esetén eredetben való bemutatása) erkölcsi bizonyítvány pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban szeptember 21 napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje:.. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Macsóné Pálfalvi Mária nyújt, a 46/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal- címére történő megküldésével (3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető. Személyesen: Macsóné Pálfalvi Mária Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3 sz. A pályázat elbírálásának módja, rendje: - 5 -

6 A pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határidejét követően az önkormányzatok -testületek együttes ülésükön a pályázók személyes meghallgatását követően bírálják el a pályázatokat és hozzák meg a döntést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje:.. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: Határidő: azonnal Felelős: Majdanics László polgármester 2.) Javaslat Girincsi Tagóvoda vezetői pályázatának kiírására Előadó: Baráth László polgármester Baráth László Girincs polgármestere elmondta, hogy a Girincsi tagóvoda vezetőjének is lejár a vezetői megbízatása. A tagóvoda vezetői pályázatot is hasonló feltételekkel javasolják kiírni, mint az óvoda vezetőit. A tagóvoda vezetői pályázat kiírását úgy szeretnék, hogy az új vezető kinevezése napjától lenne. Ehhez viszont szükség lesz egy nyári rendkívüli ülésre. Turóczi Hajnalka Tiszalú jegyzője elmondta, hogy ennek nem lesz Tiszalúc részéről akadálya. Baráth László Girincs polgármestere elmondta, hogy ez azért lenne fontos nekik, mivel így lenne folyamatosan vezetője a tagintézménynek. Júliusban tartanának egy együttes ülést. Farkasné dr. Molnár Mónika Girincs Körjegyzője megerősítette Baráth László polgármester úr által elmondottakat. Ismertette, hogy a tagóvoda vezetőjének lejár az 5 éves vezetői megbízatása jár le. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a magasabb vezetői állás betöltése csak pályázati úton lehetséges. Ugyanakkor a két település intézményfenntartó társulás keretében működteti a nevelési intézményeit, ezért szükséges a pályázat kiírásáról együttes testületi ülésen dönteni. Amennyiben a testületi ülésen megállapodás születik a pályázati feltételekről a folytonosság biztosított lenne, ne maradjon a tagintézmény vezető nélkül, hogy augusztus 1-napjánval ki tudják nevezni az új vezetőt. Majdanics László Tiszalúc polgármestere szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint pályázatot írnak ki a Girincsi tagóvoda vezetői megbízatására i betöltési határidővel az alábbi feltételek mellett: óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a pályázatnál előnyt jelent az 5 éven túli pedagógiai gyakorlat, - 6 -

7 Ezt követően ismerteti a pályázati kiírás tervezett szövegét az alábbiak szerint: Tiszalúc-Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdetnek Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc Kastélykert Napközi Otthonos Tagóvoda tagóvoda vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Girincs, Petőfi u. 1/B. sz. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a jogszabályokban (különösen a Közoktatási törvény vonatkozó szakaszában meghatározott feladatok ellátása), az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott a tagóvoda vezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év szakmai tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, felsőfokú iskolai végzettség a közoktatástól szóló 1993.évi LXXIX tv.17 (1-2) szerint, közoktatás vezetői szakvizsga magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat. - 5 év feletti vezetői tapasztalat, Elvárt kompetenciák: Jó szintű vezetési-szervezési, együttműködési, kommunikációs készség, precíz munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzet elemzésre épülő fejlesztési elképzelések iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata (alkalmazás esetén eredetben való bemutatása) erkölcsi bizonyítvány pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: - 7 -

8 A beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje:. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth László nyújt, a 49/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Girincs Község Önkormányzat - címére történő megküldésével (3578. Girincs, Petőfi S. u. 1/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 518/1/2012, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda vezető. Személyesen: Elekné Balog Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Girincs, Petőfi S. u. 1/A. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határidejét követően az önkormányzatok -testületek együttes ülésükön a pályázók személyes meghallgatását követően bírálják el a pályázatokat és hozzák meg a döntést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje:.. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny május 28. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: május 27. Az ismertetett javaslat alapján Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal Girincs Község Képviselő- testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az előterjesztéssel és az alábbi együttes határozatot hozta: Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012. (V. 24..) határozata tagóvoda vezetői álláshely pályázat kiírásáról Girincs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012. (V. 24.) sz. határozata tagóvoda vezetői álláshely pályázat kiírásáról Tiszalúc Nagyközség és Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalták és döntöttek arról, hogy az Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc Kastélykert Napközi Otthonos Tagóvoda Girincs tagóvoda vezetői álláshelyét pályázat útján töltetik be. A pályázati kiírást az alábbiak szerint kell megtenni: Tiszalúc-Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdetnek Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc Kastélykert Napközi Otthonos Tagóvoda tagóvoda vezetői (magasabb vezető) - 8 -

9 beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Girincs, Petőfi u. 1/B. sz. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a jogszabályokban (különösen a Közoktatási törvény vonatkozó szakaszában meghatározott feladatok ellátása), az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott a tagóvoda vezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év szakmai tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, felsőfokú iskolai végzettség a közoktatástól szóló 1993.évi LXXIX tv.17 (1-2) szerint, közoktatás vezetői szakvizsga magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat. - 5 év feletti vezetői tapasztalat, Elvárt kompetenciák: Jó szintű vezetési-szervezési, együttműködési, kommunikációs készség, precíz munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzet elemzésre épülő fejlesztési elképzelések iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata (alkalmazás esetén eredetben való bemutatása) - 9 -

10 erkölcsi bizonyítvány pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth László nyújt, a 49/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Girincs Község Önkormányzat - címére történő megküldésével (3578. Girincs, Petőfi S. u. 1/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 518/1/2012, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda vezető. Személyesen: Elekné Balog Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Girincs, Petőfi S. u. 1/A. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határidejét követően az önkormányzatok -testületek együttes ülésükön a pályázók személyes meghallgatását követően bírálják el a pályázatokat és hozzák meg a döntést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny május 28. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: május 27. Határidő: azonnal Felelős: Baráth László polgármester Baráth László Girincs Polgármestere kérdése, hogy a pályázat benyújtási határideje vagy legyen. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy javasolja, hogy a pályázat benyújtása legyen, így egy hónap lesz majd a döntés előkészítéséhez. El kell dönteni, hogy hány bizottság fogja meghallgatni a pályázókat

11 Baráth László Girincs polgármestere elmondta, hogy az összes pályázót meg lehet hallgatni, de az együttes testület egy ad hoc bizottságot létrehozhat, hogy sok pályázó eseté előszűrést végezhetnek. Szakmai szempontból megvizsgálhatnák a pályázatokat. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, július végén tartanának egy együttes ülést. Az ismertetett javaslat alapján Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal Girincs Község Képviselő- testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az előterjesztéssel és az alábbi együttes határozatot hozta: Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V. 24..) határozata Tiszalúci Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázatának benyújtási és elbírálási határidejéről Girincs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V. 24.) sz. határozata Tiszalúci Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázatának benyújtási és elbírálási határidejéről Tiszalúc Nagyközség és Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalták és döntöttek arról, hogy az Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc Óvoda vezetői megbízására kiírt pályázat benyújtási határideje június 30. A pályázat elbírálási időpontja: Felelős: Majdanics László polgármester Határidő: azonnali és folyamatos Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33./2012. (V. 24..) határozata tagóvoda vezetői pályázatának benyújtási és elbírálási határidejéről Girincs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (V. 24.) sz. határozata tagóvoda vezetői pályázatának benyújtási és elbírálási határidejéről Tiszalúc Nagyközség és Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalták és döntöttek arról, hogy az Önálló Napközi Otthonos Óvoda Tiszalúc Kastélykert Napközi Otthonos Tagóvoda Girincs tagóvoda vezetői megbízására kiírt pályázat benyújtási határideje június 30. A pályázat elbírálási időpontja: Felelős: : Baráth László polgármester Határidő: azonnali és folyamatos Majdanics László Tiszalúc polgármestere közös testületi ülés időpontjának és a pályázatok elbírálásának időpontjának javasolja napját, mely javaslatot a Képviselőtestületek egyhangúlag elfogadták. Turóczi Hajnalka Tiszalúc jegyzője elmondta, hogy el kell dönteni, hogy hány bizottság fogja meghallgatni a pályázókat. Baráth László Girincs polgármestere elmondta, hogy az összes pályázót meg lehet hallgatni, de az együttes testület egy ad hoc bizottságot létrehozhat, hogy sok pályázó eseté előszűrést végezhetnek. Szakmai szempontból megvizsgálhatnák a pályázatokat. Pócsi Zoltán kérdése, hogy a vezetői pályázatok anyagait megkaphatnák e a k?

12 Majdanics László Tiszalúc polgármestere elmondta, hogy ennek semmi akadálya nincs. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy mindenki megkaphatja írásban vagy a hivatalban megnézheti a pályázatokat. Majdanics László Tiszalúc polgármestere elmondta, hogy mindenkinek ki fogják küldeni írásban. Kérdése, hogy az első napirend tárgyalását lezárhatják-e? Farkasné dr. Molnár Mónika Girincs körjegyzője elmondta, hogy amennyiben a Képviselőtestület előkészítő bizottságot nem igényel, akkor részükről a napirend tárgyalását lezárhatják. Majdanics László Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának polgármestere az együttes ülést 15,45 órakor bezárta. KMF Majdanics László polgármester Tiszalúc Baráth László polgármester Girincs Turóczi Hajnalka jegyző Tiszalúc Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Girincs Jegyzőkönyv hitelesítők: Pócsi Zoltán Tiszalúc Dr. Mudri Béla Tiszalúc

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. május 8.-ai nyilvános ülésére Előterjesztő : Takács Péter társulási tanács elnöke Előkészítette

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat 10/2016.(II.4.) határozat Tárgy: Egészségügy 2015. évi pénzügyi elszámolása Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás által működtetett védőnői

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 99/2015.(V.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti: Dr. Varga Tibor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 33/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Csicsergő Óvoda,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-ai ülésére Iktató szám: 157/2018. Tárgy: A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. szeptember 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 4/2017.(I.26.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2017. január 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület április 11-én megtartott ülésének

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület április 11-én megtartott ülésének Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2017. április 11-én megtartott ülésének a. ) jegyzőkönyve: 1 b. ) tárgysorozata: 1. c. ) határozatai: 47-48. d. ) rendelete: 5 ö ö '^ /2 0 1 7. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 152/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 07-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Kosztolányi Dezső Általános

Részletesebben

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. Ellátandó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz: 22-166/2018. Tárgy: Pályázat kiírása művelődésszervező álláshely betöltésére.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-184/2018. Megtárgyalás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2017. május 10-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének január 15-én (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének január 15-én (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 15-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Illés György

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről ELŐTERJESZTÉS Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 1. előterjesztés száma: 348/2017 2. előterjesztést készítő

Részletesebben

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f.

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 189/2018. (Xl.29.) számú határozata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

pénzügyi-gazdálkodási előadó

pénzügyi-gazdálkodási előadó 1 / 5 6/20/2018, 10:48 PM Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet A közszolgálati jogviszony időtartama:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÓJEGYZÓJE Ügyiratszám: 74973/2011.XIII. Ügyintéző: Farag6né/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2018; é 'r költségvetéséről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2018; é 'r költségvetéséről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2018. február 15-én megtartott rendkívüli ülésének a. ) jegyzőkönyve: 1 b. ) tárgysorozata: 1-3. c. ) határozatai:3-5. d. ) rendelete: / rvmcmlnois. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz: 22-39/2018. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KISZOMBOR

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 5864 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 22. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzata 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 3/2012. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 3-án, 09 óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3615 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 5. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Érdi Tankerületi Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Érdi Tankerületi Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Érdi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Zimándy Ignác Általános Iskola Fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) 1 / 5 2017. 08. 14. 8:23 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Gyakorló Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 58 /2018. (VI.13. ) Ök. sz. határozata: Nádudvar

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 27.-én, 7,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 12/2012. Határozatok száma: 63-65/2012. Rendeletek száma: - /2012. JEGYZŐKÖNYV 2012. december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Tervezett

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017. október 26. Ózd

Részletesebben