Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai"

Átírás

1 Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: március 11. Hatályos: március 12-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés az alábbi Erste Lakossági bankszámlákról lehetséges: Erste EgySzámla, Erste SzuperNulla Bankszámla, Erste Príma Lakossági Bankszámla, Erste Szimpla Bankszámla ( ig megnevezése Erste Szorgos Bankszámla), Erste Smaragd Bankszámla, Erste SuperShop bankszámla, Erste Diákszámla, Erste Lakossági bankszámla, Erste Lakossági bankszámla Plusz, Erste On-line bankszámla, Erste Lakossági Elektronikus számlacsomag, Erste Komfort takarékszámla (csak az 1-es, 2-es pontban felüntetett betétek köthetők le), Erste Senior bankszámla (nyugdíjasok részére), Erste Mester bankszámla Szellemi Szabadfoglalkozású ügyfelek számára, Erste Partner számlacsomag, Erste Gyógyszertári számlacsomag Szellemi Szabadfoglalkozású ügyfelek számára, Erste szellemi szabadfoglalkozású átalány díjas lakossági bankszámla, Erste VIP bankszámla, Erste Manager bankszámla, Erste Kolléga bankszámla, Erste Kolléga Extra bankszámla, Erste Privilégium Bankszámlák, Prémium Számlacsomag, Private Banking Számlacsomag, Private Banking Plusz Bankszámla, Private Banking Deviza Bankszámla, Private Banking Plusz Deviza Bankszámla. Erste Hűség Folyószámláról, Erste Hűség Nyugdíjszámláról és Erste Hűség Elektronikus Számlacsomagról csak a jelen melléklet I.1.pontjában meghatározott eseti betétlekötés kezdeményehető. Fogalmak: Új forrás: az a megtakarított tőkeösszeg, amely Erste Bank Hungary Zrt-n és Erste Befektetési Zrt-n kívüli forrásból származik, azaz az újonnan elhelyezendő megtakarítás a megtakarítást elhelyező betétesnek január 26. napján az Erste Bank Hungary Zrt-nél lévő látra szóló bankszámláján, lekötött betéti számláján és/vagy az Erste Befektetési Zrtnél értékpapír számláján lévő összesített megtakarított tőkeösszeg záró állományához képest forrásnövekmény. (Az új forrás vizsgálatánál a január 26. után az Erste Bank Hungary Zrt-nél lévő látra szóló bankszámláján, lekötött betéti számláján jóváírt látra- és lekötött betéti kamat nem számít új forrásnak. A deviza forrásállományt a Bank a január 26-án és a betétlekötés napján, az adott napon érvényes számlakonverziós deviza közép árfolyamon = valuta középárfolyamon számítja át forintra.) Az új forrás fogalma vonatkozik a jelen Hirdetményi mellékletben meghirdetett, friss forrás feltételéhez kötött lekötött Tartós KamatBiztos Betétre. Leköthető maximális összeg: a Bank a betétlekötéshez maximális összeg elhelyezését írja elő a jelen Hirdetményben értékesített egyes megtakarítási termékeknél, mely összeg meghatározás Betétesenként értendő devizanemtől és futamidőtől függetlenül. Kéttulajdonosú bankszámláról lekötésre kerülő megtakarítás esetén a Betétesnek a bankszámla fő tulajdonosát (akinek a részére a bankszámla kivonat előállításra kerül) tekintjük, az elhelyezhető maximális összeg kizárólag egyszer köthető le. Továbbá a Betétes által az egyes megtakarítási termékekben elhelyezett állomány összértéke bármely időpontban vizsgálva nem haladhatja meg az előírt maximális leköthető összeget. 1. Eseti betétlekötés kamata március 12-től visszavonásig Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: ,- Ft TeleBankon és Call Centeren keresztül: ,- Ft NetBankon keresztül: ,-Ft Betét összege Minimum összegtől Lekötési idő Kamat /év nap 0,30% 0,30% nap 0,30% 0,30% nap 0,40% 0,41% nap 0,60% 0,61% nap 1,00% 1,02% Az eseti betétlekötés esetében a lekötött betétből a futamidő alatt legfeljebb egy alkalommal részösszeg vehető fel. A lekötött betét határidő előtt történő felmondása esetén a Bank kamatot nem térít. 2. Ismétlődő betétlekötés kamata március 12-től visszavonásig Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: ,- Ft TeleBankon és Call Centeren keresztül: ,- Ft NetBankon keresztül: ,-Ft 1

2 Betét összege Minimum összegtől- Lekötési idő Kamat /év 1 hó 0,30% 0,30% 2 hó 0,40% 0,41% 3 hó 0,60% 0,61% 6 hó 1,00% 1,02% 12 hó 1,20% 1,22% Az ismétlődő betétlekötés olyan ismétlődő (rulírozó) betétlekötés típus, amely esetén a lekötött betétből a futamidő alatt legfeljebb egy alkalommal részösszeg vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása és részösszeg felvétele esetén a felvett összegre a Bank kamatot nem térít. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés lehetséges (előre meghatározott összeggel). 3. Erste Forint Aktív Plusz Betét március 12-től visszavonásig Elhelyezhető minimális összeg: ,- Ft 3, 6 és 12 hónapos futamidőben együttesen elhelyezhető maximális összeg: ,- Ft.* *Az elhelyezhető maximális összeg meghatározása Betétesenként értendő. Kéttulajdonosú bankszámláról lekötésre kerülő megtakarítás esetén a Betétesnek a bankszámla fő tulajdonosát tekintjük, az elhelyezhető maximális összeg kizárólag egyszer köthető le. Továbbá a Betétes által az Erste Aktív és Erste Aktív Plusz Betétben (bármely futamidőre) elhelyezett betéti állomány összértéke bármely időpontban vizsgálva nem haladhatja meg a Ft-os összeget. Az Erste Aktív Plusz Betétet igénybevevők köre: Erste Banknál lakossági forint bankszámlával rendelkező bármely természetes személy (továbbiakban: Betétes). Az Erste Aktív Plusz Betét igénybe vehető NetBankon, TeleBankon keresztül, illetve a bankfiókokban. Az Erste Aktív Plusz Betét 3, 6, vagy 12 hónapos futamidejű ismétlődő, tőkésedő, forint lekötött betét, melynél minden kamatperiódusban elérhető kamat az alábbi részekből tevődik össze: Éves kamat = Hirdetmény szerinti havi alapkamat + akciós kamatprémium A Betétes a kamatprémiumra jogosult, ha az akciós kamatprémium feltételét teljesítette. Az elérhető kamat végső összege az alábbi akciós prémiumfeltétel teljesítésének függvénye: Abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amelyen a Betétes a főtulajdonos): legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú forint főkártyával (betéti- és hitelkártya) történő vásárlás ellenértéke terhelődött akár tetszőleges arányban ÉS legalább az alább meghatározott darabszámú jóváírás teljesül, legalább Ft értékben. A kártyás tranzakciók és a csoportos beszedési megbízások darabszámára vonatkozó elvárásokat a Betétes bármilyen összetételben teljesítheti. A Bank a teljesült csoportos beszedési megbízásokat, főkártyás vásárlásokat a Betétes nemcsak azon forint bankszámláján vizsgálja, amelyről a betét lekötésre került, hanem a Betétes összes olyan forint bankszámláját is, amelyen a Betétes a főtulajdonos. Egytulajdonosú forint bankszámla esetén a Bank kizárólag a főkártyás vásárlásokat veszi figyelembe, a társkártyás vásárlásokat nem. Amennyiben a betétlekötés a kéttulajdonosú bankszámlán történik, úgy ez esetben a Bank figyelembe veszi, ezen bankszámlán történt számlatulajdonosok által végzett fő- és a társkártyás vásárlásokat is. A Bank nem veszi figyelembe a Betétes azon kéttulajdonosú forint bankszámláján történő fő- és társkártyás vásárlásokat, valamint csoportos beszedési megbízásokat, amely bankszámlán a Betétes társtulajdonos és amelyről nem került az Aktív Plusz Betét lekötésre. Továbbá, abban az esetben jár a kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a tranzakció a bankszámlán a Banknál ténylegesen könyvelésre került a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig. Amennyiben a Betétesnek egyidejűleg több azonos vagy különböző futamidejű Erste Aktív Plusz betétlekötése van, a Bank az adott Erste Aktív Plusz betét lekötésétől a lejáratot megelőző napig teljesült megbízásokat figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy a teljesült megbízás másik betétlekötésnél már figyelembe vételre került-e a kamatprémiumra való jogosultság megállapításánál. Jóváírási feltétel teljesítésénél a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók kerülnek figyelembe vételre. Kivétel a figyelembe vételre kerülő jóváírás alól: a) a saját számlák közötti átvezetések; b) lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírások. 2

3 A jóváírás teljesülését a betét futamideje alatt csak meghatározott időintervallumokban veszi a Bank figyelembe. Az időintervallum minden hónap 15. naptári napjától következő hónap 14. naptári napjáig tart. A Bank egy időintervallum alatt maximum 1 db jóváírást vesz figyelembe akkor is, ha a Betétes egyébként többször teljesítette a minimum Ft összegű jóváírás feltételt, és az egy intervallumban érkező, a feltétel teljesítéséhez elegendő többszöri jóváírás nem helyettesíti a többi időintervallumban előírt jóváírás mennyiség teljesítési feltételét. Egy időintervallumon belül a minimum Ft összegű jóváírási feltétel tetszőleges számú jóváírás összegeként is teljesíthető, egy időintervallumon belül nem szükséges egy összegben beérkeznie a jóváírásnak. A kamatprémium minden egyes kamatperiódusban megszerezhető, ha a Betétes teljesíti a feltételeket az adott kamatperiódusban. Az alapkamat és az akciós kamatprémium mértéke a 2. kamatperiódustól is mindig az aktuális Hirdetmény szerinti, fordulónapon hatályos Erste Aktív Plusz Betét alapkamat értékét veszi fel, és az ehhez kapcsolódó fordulónapon érvényes Hirdetmény szerinti akciós kamatprémiumra jogosult a Betétes a feltételek teljesítése esetén. Kamatprémiumhoz jutás feltételei: őfutamid A kamatprémium feltételei A futamidő alatt teljesült csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY bankkártyával történő vásárlás megbízások darabszám ÉS/VAGY terhelődött tranzakciók darabszám ÉS a futamidő alatt elvárt jóváírások minimum darabszáma 3 hó hó hó A kamatprémium feltételeknek a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig kell teljesülniük. A kamatprémium fizetésének feltétele, hogy a betét a fordulónapon ne kerüljön megszüntetésre, mivel a kamatprémium teljesítésének ellenőrzését a Bank a fordulónapon végzi el. Amennyiben a lekötött betét kamatperiódusának fordulónapján kerül megszüntetésre, úgy a Bank a kamatprémiumot nem írja jóvá. Az éves kamatláb mértéke az adott kamatperiódus alatt fix. Az elérhető kamat mértéke az elhelyezett összegtől függ, a kamat jóváírása a lejárat (rulírozás) napján történik. Az alapkamat és a kamatprémium a kamatperiódus végén a lekötött betét tőkeösszegét növeli. A betét alapkamata és az elérhető akciós kamatprémium mértéke a Hirdetmény szerint változhat az első kamatperiódust követően. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés (előre meghatározott összeggel) lehetséges. A lekötött betétből részösszeg nem vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása esetén a felvett összeg után a Bank kamatot nem térít. Futamidő Elérhető kamatprémium értékek %/év, zárójelben az alapkamat Alapkamat Kamatprémium 3 hónap Kamat 0,60% (0,60%+) 1,10% Erste Aktív Plusz Betét 6 hónap 0,61% 1,73% Kamat 1,00% (1,00%+) 0,90% 1,02% 1,94% 12 hónap Kamat 1,20% (1,20%+) 0,90% 1,22% 2,13% A Bank a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételeinek VIII.4.5. pontja alapján jogosult a betét kamatát és egyéb feltételeit, ideértve a kamatprémium elérésének feltételeit (pl. a tranzakciók típusát, darabszámát) a betéti szerződés időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás az ismétlődő lekötésű betéteket a jövőbeni, a módosítás hatályba lépésének lekötési periódusát követő lekötési periódusban érinti. A betét a fordulónapon aktuális betéti kamattal és kamatprémium feltételekkel kerül ismételten lekötésre. 3

4 4. Erste Forint Futam Betét (sávos lekötött betét) március 12-től visszavonásig Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: ,- Ft NetBankon és Call Centeren keresztül: ,- Ft részidőszakonként és a Futamidő: 6 hó Kamat %/év futamidő végén Ismétlődő betétlekötés esetén Futamidő: 12 hó Kamat %/év részidőszakonként és a futamidő végén Ismétlődő betétlekötés esetén 0 30 nap 0,15% 0,15% 0 60 nap 0,15% 0,15% nap 0,25% 0,20% nap 0,40% 0,28% nap 0,50% 0,30% nap 0,80% 0,46% nap 1,00% 0,48% nap 1,20% 0,65% nap 1,20% 0,63% nap 1,50% 0,82% nap 1,50% 0,78% nap 2,50% 1,11% A betétlekötés ismétlődő tőkésedő módon indítható. Az Erste Forint Futam Betétből a futamidő alatt részösszeg nem vehető fel. A betét határidő előtti felmondása esetén a Bank kamatot csak az adott futamidő első részidőszakának leteltét követően, a második és azt követő idősávban történő felmondás esetén fizet a fenti értékeknek megfelelően, az egyes részidőszakokra eltérő mértékben. Erste Forint Futam Betét lekötése Erste Komfort Takarékszámláról nem kezdeményezhető. 5.Urbis számlavezetési rendszerben kezelt devizakülföldi- és devizabelföldi lakossági ügyfelek forintszámláin leköthető betétek kamatai március 12-től visszavonásig Lekötési idő Éves kamat Egyszeri betét esetén Folyamatos betét esetén 1 hó 0,30% 0,30% 0,30% 2 hó 0,40% 0,41% 0,41% 3 hó 0,60% 0,61% 0,61% 6 hó 1,00% 1,01% 1,02% 12 hó 1,20% 1,22% 1,22% Leköthető minimum összeg: ,-Ft: A lekötött betétből a futamidő alatt legfeljebb egy alkalommal részösszeg vehető ki. Lekötött betét határidő előtti felmondása és részösszeg felvétele esetén a felvett részösszegre a Bank kamatot nem térít. 6. Óvadéki számla Lakossági ügyfelek által mikrovállalatok vagy magánszemélyek részére nyújtott hitelek fedezeteként szolgáló óvadéki számla vagy egyéb óvadéknyújtási kötelezettségből adódó óvadéki számla vezetés: Megnevezés Forint óvadéki számla Deviza (EUR, USD, CHF, GBP) óvadéki számla Számlavezetési díj nincs nincs Éves látra szóló betéti kamat 1 havi / 3 havi BUBOR 1,5% 1 havi BUBOR-ral számolva: 1,52% 3 havi BUBOR-ral számolva: 1,51% a án érvényes 1, illetve 3 hónapos BUBOR kamatbázissal számolva 1 havi / 3 havi LIBOR 1,5% EUR = 0,00%, USD = 0,00%, GBP = 0,00%, CHF = 0,00% a án érvényes 1, illetve 3 hónapos LIBOR kamatbázissal számolva 4

5 II. Deviza betétlekötések kamatai Hatályos: december 30-tól Deviza betétlekötésekre vonatkozó általános feltételek: A lekötött betétből részösszeget felvenni nem lehet. A lekötött betét határidő előtt történő felmondása esetén a Bank kamatot nem térít. 1. Eseti lakossági devizabetétek kamata szeptember 19-től visszavonásig Deviza Minimum 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó összeg Kamat/év Kamat/év Kamat/év Kamat/év Kamat/év EUR 200 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,25% 0,25% 0,50% 0,51% 0,80% 0,81% 2. Ismétlődő lakossági devizabetétek kamatai február 12-től visszavonásig Deviza Minimum 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó összeg Kamat/év Kamat/év Kamat/év Kamat/év Kamat/év EUR 200 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,25% 0,25% 0,50% 0,51% 0,80% 0,81% Deviza Minimum 1 hó 6 hó 12 hó összeg Kamat/év Kamat/év Kamat/év USD 300 0,10% 0,10% 0,50% 0,51% 0,75% 0,76% GBP 100 0,20% 0,20% 0,50% 0,51% 0,90% 0,91% 3. Erste Euró Futam Betét szeptember 19-től visszavonásig Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: 350 EUR NetBankon és Call Centeren keresztül: 200 EUR Futamidő: 6 hó Kamat %/év részidőszakonként és a futamidő végén Futamidő: 12 hó Kamat %/év részidőszakonként és a futamidő végén 0 30 nap 0,10% 0,10% 0 60 nap 0,20% 0,20% nap 0,20% 0,15% nap 0,40% 0,30% nap 0,30% 0,20% nap 0,60% 0,41% nap 0,50% 0,28% nap 0,80% 0,51% nap 0,65% 0,36% nap 1,10% 0,63% nap 1,00% 0,47% nap 1,50% 0,78% Formázott: Betűszín: Vörös Az Erste Euró Futam Betét 6 és 12 havi ismétlődő, tőkésedő betétlekötés. Az Erste Euró Futam Betétből a futamidő alatt részösszeg nem vehető fel. A betét határidő előtti felmondása esetén a Bank kamatot csak az adott futamidő első részidőszakának leteltét követően, a második és azt követő idősávban történő felmondás esetén fizet a fenti értékeknek megfelelően, az egyes részidőszakokra eltérő mértékben. Erste Euró Futam Betét lekötése euróban vezetett lakossági devizaszámláról kezdeményezhető. 4. Erste Euró Aktív Plusz Betét szeptember 19-től visszavonásig Elhelyezhető minimális összeg: 400 EUR Elhelyezhető maximális összeg 3, 6 és 12 hónapos futamidőben összesen:* EUR *Az elhelyezhető maximális összeg meghatározása Betétesenként értendő. Kéttulajdonosú bankszámláról lekötésre kerülő megtakarítás esetén a Betétesnek a bankszámla fő tulajdonosát (akinek a részére a bankszámla kivonat előállításra kerül) tekintjük, az elhelyezhető maximális összeg kizárólag egyszer köthető le. Továbbá a Betétes által az Erste Euró Aktív és 5

6 Erste Euró Aktív Plusz Betétekben (bármely futamidőre) elhelyezett betéti állomány összértéke bármely időpontban vizsgálva nem haladhatja meg a EUR-os összeget. Az Euró Aktív Plusz Betétet igénybevevők köre: Erste Banknál euró devizanemben vezetett lakossági deviza bankszámlával rendelkező bármely természetes személy (továbbiakban: Betétes). Az Erste Euró Aktív Plusz Betét igénybe vehető a bankfiókokban, TeleBankon, valamint Netbankon keresztül egyaránt. Az Euró Aktív Plusz Betét, 3, 6 vagy 12 hónapos futamidejű ismétlődő, tőkésedő, euró lekötött betét, melynél minden kamatperiódusban elérhető kamat az alábbi részekből tevődik össze: Éves kamat = Hirdetmény szerinti havi alapkamat + akciós kamatprémium A Betétes a kamatprémiumra jogosult, ha a kamatprémium feltételét teljesítette. Az elérhető akciós kamatprémium végső összege az alábbi feltételek teljesítésének függvénye: Abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha: a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amin ő főtulajdonos) legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amin ő főtulajdonos) legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú forint főkártyával (betéti- és hitelkártya) történő vásárlás ellenértéke terhelődött ÉS/VAGY a választott futamidő alatt a Betétes bármely deviza bankszámláján legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú deviza főkártyával történő vásárlás kell terhelődni ÉS a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint és deviza bankszámláján (amin ő a főtulajdonos) legalább az alább meghatározott darabszámú jóváírás teljesül, legalább Ft (vagy annak megfelelű értékű deviza) értékben. A Bank nem veszi figyelembe a Betétes azon kéttulajdonosú bankszámláján történő fő és társkártyás vásárlásokat, valamint csoportos beszedési megbízásokat, amely bankszámlán a Betétes társtulajdonos, és amelyről nem az Aktív Plusz Betét lekötése történt. Az akciós kamatprémium jóváírásának további feltétele, hogy a tranzakció a bankszámlán ténylegesen könyvelésre kerüljön a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig. Amennyiben a Betétesnek egyidejűleg több azonos vagy különböző futamidejű Aktív Plusz betétlekötése van, a Bank az adott Aktív Plusz betét lekötésétől a lejáratot megelőző napig teljesült megbízásokat figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy a teljesült megbízás másik betétlekötésnél már figyelembe vételre került-e az akciós kamatprémium megállapításánál. Jóváírási feltétel teljesítésénél a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók kerülnek figyelembe vételre. Kivétel a figyelembe vételre kerülő jóváírás alól: a) a saját számlák közötti átvezetések; b) lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírások. A jóváírás teljesülését a betét futamideje alatt csak meghatározott időintervallumokban veszi a Bank figyelembe. Az időintervallum minden hónap 15. naptári napjától következő hónap 14. naptári napjáig tart. A Bank egy időintervallum alatt maximum 1 db jóváírást vesz figyelembe akkor is, ha a Betétes egyébként többször teljesítette a minimum Ft vagy ennek megfelelő deviza összegű jóváírás feltételt, és az egy intervallumban érkező, a feltétel teljesítéséhez elegendő többszöri jóváírás nem helyettesíti a többi időintervallumban előírt jóváírás mennyiség teljesítési feltételét. Egy időintervallumon belül a minimum Ft összegű jóváírási feltétel tetszőleges számú jóváírás összegeként is teljesíthető, egy időintervallumon belül nem szükséges egy összegben beérkeznie a jóváírásnak. A deviza számlára érkező jóváírásokat a Bank a jóváírások napján érvényes számlakonverziós deviza-középárfolyamon számítja át Forintra. Az akciós kamatprémium minden egyes kamatperiódusban megszerezhetők, ha a Betétes teljesíti a feltételeket az adott kamatperiódusban. Az alapkamat és a Kamatprémium mértéke a 2. kamatperiódustól is mindig az aktuális Hirdetmény szerinti, fordulónapon érvényes Aktív Plusz Betét alapkamat értékét veszi fel, és az ehhez kapcsolódó fordulónapon érvényes Hirdetmény szerinti Kamatprémiumra jogosult a betétes a feltételek teljesítése esetén. Kamatprémiumhoz jutás feltételei: őfutamid Az akciós kamatprémium feltételei A futamidő alatt teljesült csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY bankkártyával történő vásárlás megbízások darabszám ÉS/VAGY terhelődött tranzakciók darabszám ÉS a futamidő alatt elvárt jóváírások minimum darabszáma 3 hó hó hó A prémiumfeltételeknek a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig kell teljesülniük. 6

7 A kamatprémium fizetésének feltétele továbbá, hogy a betét a fordulónapon ne kerüljön megszüntetésre, mivel a kamatprémium teljesítésének ellenőrzését a Bank a fordulónapon végzi el. Amennyiben a lekötött betét kamatperiódusának fordulónapján kerül megszüntetésre, úgy a Bank a kamatprémiumot nem írja jóvá. Az éves kamatláb mértéke az adott kamatperiódus alatt fix. Az elérhető kamat mértéke az elhelyezett összegtől függ, a kamat jóváírása a lejárat (rulírozás) napján történik. Az alapkamat és az esetleges akciós kamatprémium a kamatperiódus végén a lekötött betét tőkeösszegét növeli. A lekötött betét az első kamatperiódust követően a Hirdetmény szerinti megállapított Euró Aktív Plusz Betét alapkamatával és mértéke szerint kamatozik tovább és az ügyfél ismét jogosult az akciós kamatprémium elérésére. A betét alapkamata és az elérhető kamatprémiumok mértéke a Hirdetmény szerint változhat az első kamatperiódust követően. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés (előre meghatározott összeggel) lehetséges. A lekötött betétből részösszeg nem vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása esetén a felvett összeg után a Bank kamatot nem térít. Erste Euró Aktív Betét Futamidő 3 hónap 6 hónap Elérhető kamatprémium értékek %/év, zárójelben az alapkamat Alapkamat Kamat 0,05% Kamatprémium (0,05%+) 0,35% 0,05% 0,41% Kamat 0,50% (0,50 %+) 0,40% 0,51% 0,92% 12 hónap Kamat 0,80% (0,80 %+) 0,50% 0,81% 1,33% A Bank a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételeinek VIII.4.5. pontja alapján jogosult a betét kamatát és egyéb feltételeit, ideértve a kamatprémium elérésének feltételeit (pl. a tranzakciók típusát, darabszámát) a betéti szerződés időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás az ismétlődő lekötésű betéteket a jövőbeni, a módosítás hatályba lépésének lekötési periódusát követő lekötési periódusban érinti. A betét a fordulónapon aktuális betéti kamattal és kamatprémium feltételekkel kerül ismételten lekötésre. 7

8 III. ERSTE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: március 12-től ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla igénybe vételére minden magyar adóazonosító jellel rendelkező, az Erste Bank Hungary Zrt-nél lakossági forint bankszámlát vezető természetes személy jogosult. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla igénybe vétele esetén a Betétes vállalja, hogy a január 1. december 31. között (felhalmozási év) elhelyezett betétösszeget, további három naptári éven keresztül az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlán tartja. A lekötés futamidejét a Betétes a három év után meghosszabbíthatja két évvel, öt évre. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla egyenlege a harmadik naptári év végét követő első banki munkanapon részben csökkenthető vagy teljes egészében felvehető. Feltételek Elhelyezendő minimális nyitóösszeg: Devizanem: Ft Forint ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla nyitása bankfiókban lehetséges. Kamatozás Napi kamatszámítás, a napi záró egyenleg alapján. Elérhető kamat Alapkamat + Kamatprémium Alapkamat 0,20 % / év (: 0,2 %) Kamatprémium december 30-án érvényes, MNB által közzétett jegybanki alapkamat 1,0 %, csökkentve az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla alapkamatával. Kamat jóváírása Betétösszeg növelése felhalmozási évben Visszaváltás Minden naptári év utolsó napján A minimálisan elhelyezendő megtakarítás elhelyezését követően a felhalmozási évben lehetőség van: egyszeri nagy összegű megtakarítás elhelyezésére rendszeres vagy esetenkénti kis összegű elhelyezésekre Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlán elhelyezett teljes lekötött pénzösszeg a betétszámla megszüntetésével a naptári év közben bármikor, a bankfiókokban hozzáférhető. Visszaváltási kamat Részösszeg felvétel: Megegyezik az Alapkamattal, azaz naptári év közben történő betétmegszüntetés esetén a Bank a megszüntetésig felgyűlt Alapkamatot fizeti meg a Betétes számára. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla megszüntetésekor a felgyűlt kamatot a Bank, kamatadó levonása nélkül fizeti meg a Betétes számára. Nem lehetséges, kivéve a felhalmozási évet követő 3. év utolsó napját követő első banki munkanapon azzal, hogy tartós megtakarításban lévő összeg nem csökkenhet Ft alá. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla vezetéséért a Bank, díjat, jutalékot nem számít fel. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla igénybe vételéhez a Betétesnek az Erste Bank Hungary Zrt-nél lakossági forint bankszámlával szükséges rendelkeznie. ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla egy tulajdonos nevére nyitható, melyen a Betétes önállóan rendelkezhet. Amennyiben közös tulajdonú bankszámla Társtulajdonosa nevére kerül az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla megnyitásra, úgy az Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla közötti átvezetéseket az Erste Bank Hungary Zrt., Bankon belüli átutalásként teljesíti. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla megszüntetése esetén az Erste Bank Hungary Zrt., a keletkezett kamatjövedelemről a naptári évet követő február 15-ig igazolást állít ki a Betétes számára, mely jövedelem után fizetendő adó bevallása és megfizetése a Betétes kötelessége. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla szerződési feltételeit a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételei, illetve a Tartós Befektetési Szerződés tartalmazza. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról a Betétes betétlekötési megbízásokat kezdeményezhet a jelen Hirdetményben foglaltak szerint. Az Erste Bank Hungary Zrt. az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla egyenlegére Kamatprémiumot abban az esetben fizet, amennyiben a Betétszámla a naptári év utolsó napján is fennáll. Alapkamat jelen Hirdetmény szerint az Erste Bank Hungary Zrt. által közzétett minimum betéti kamatot jelenti. 8

9 ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról leköthető betétek febuár 12-től 1. ERSTE Tartós Lekötött Betét március 12-től Minimálisan leköthető összeg: Betétlekötés lehetséges: Ft Bankfiókban TeleBank ügyintézőn keresztül NetBankon keresztül Az ERSTE Tartós Lekötött Betét típusa eseti, lejáratkor a tőke és a kamat az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlára kerül jóváírásra. Futamidő Éves kamat % () Elhelyezett öszegtől függetlenül 3 hónap 1,50% 1,52% 6 hónap 1,60% 1,62% 12 hónap 1,90% 1,93% 1,5 év (18 hó) 2,00% 2,02% 3,0 év (36 hó) 2,35% 2,33% 4,0 év (48 hó) 2,45% 2,40% 5,0 év (60 hó) 2,70% 2,60% Az ERSTE Tartós Lekötött Betét futamidő előtt történő megszüntetése esetén, a fizetett visszaváltási kamat évi 0,2 %.Az ERSTE Tartós Lekötött Betétből részösszeg felvételére nincs lehetőség, megszüntetés esetén a lekötött betéti tőkeösszeg, visszaváltási kamattal növelve az ERSTE Tartós Megtakarítás Betétszámlára kerül jóváírásra. A 2010-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 12, 18, 36, 48 és 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2011-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 36, 48 és 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2012-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 36, 48 és 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2013-ban nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 48, 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2014-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. 2. ERSTE Tartós KamatBiztos Betét március 12-től Elhelyezése a évi felhalmozási időszakban nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról lehetséges. Az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét 3, 6 és 12 havi ismétlődő, tőkésedő, akciós forint lekötött betét. Elhelyezhető minimális összeg: Elhelyezhető maximális összeg: Ft Ft A betét elhelyezésének feltétele, hogy a Betétes 2015-ben nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlával rendelkezzen és az elhelyezni kívánt összeg új forrásból származzon. Az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét elhelyezhető a bankfiókokban, TeleBank PIN kóddal beazonosított ügyfeleink a betétlekötési megbízást megadhatják a TeleBank szolgáltatás segítségével, illetve NetBank azonosítóval és belépési jelszóval azonosított Betéteseink által NetBank szolgáltatás segítségével. Futamidő minimuma A betét összegének maximuma 9 Kamat%/év ez első kamatperiódusban 3 hónap 1,60% 1,62% 6 hónap Ft Ft 1,80% 1,83% 12 hónap 2,00% 2,03%

10 A betétlekötés ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlán történik, ezért a betétlekötéshez Erste Banknál vezetetett lakossági forint bankszámlával és 2015-ben nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlával kell a Betétesnek rendelkeznie. A betét lejárata csak a Tartós Megtakarítási Betétszámlára történhet. Az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét ismétlődő lekötésű és tőkésedő, azaz a kamatperiódus lejárta után a betét összege ismételten lekötésre kerül a kamatperiódus végén jóváírt kamattal növelten. A kamat mértéke a futamidő alatt fix, a kamat jóváírása a tőke összegéhez a lejárat (rulírozás) napján történik. A második kamatperiódustól kezdve a következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény szerinti ERSTE Tartós Lekötött Betét 3 havi, 6 havi, és 12 havi futamidejű betétlekötésre megállapított kamatával kamatozik tovább A lekötött betétből részösszeget felvenni nem lehet. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés nem lehetséges. A lekötött betét futamidejének lejárta előtt (adott kamatperiódus lejárta előtt) történő felmondása esetén a Bank kamatot nem fizet. Az ERSTE KamatBiztos Betét szerződési feltételeit a vonatkozó betétlekötési megbízás és a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételei tartalmazza. 3. ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét március 12-től visszavonásig Elhelyezése a 2012., 2013., a és évi felhalmozási időszakban nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról lehetséges. Elhelyezhető minimális összeg: ,- Ft 3, 6 és 12 hónapos futamidőben ERSTE Tartós Aktív és ERSTE Tartós Aktív Plusz Betétekben együttesen elhelyezhető maximális összeg: ,- Ft. Az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betétet igénybevevők köre: Erste Banknál lakossági forint bankszámlával rendelkező bármely természetes személy, aki 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben vagy 2015-ben ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlát nyitott (továbbiakban: Betétes). Az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét elhelyezhető a bankfiókokban, TeleBankon, valamint Netbankon keresztül egyaránt. Az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét 3, 6, vagy 12 hónapos futamidejű ismétlődő, tőkésedő, forint lekötött betét, melynél minden kamatperiódusban elérhető kamat az alábbi részekből tevődik össze: Éves kamata = ismétlődő lekötött betét havi Hirdetmény szerinti kamata (alapkamat) + akciós kamatprémium A Betétes a kamatprémiumra jogosult, ha a kamatprémium feltételét teljesítette. Az elérhető akciós prémiumkamat végső összege az alábbi feltételek teljesítésének függvénye: Abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amelyen a Betétes a főtulajdonos): legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú forint főkártyával (betéti-és hitelkártya) történő vásárlás ellenértéke terhelődött akár tetszőleges arányban ÉS legalább az alább meghatározott darabszámú jóváírás teljesül, legalább Ft értékben. A kártyás tranzakciókra és a csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó darabszám elvárásokat a Betétes bármilyen összetételben teljesítheti. A Bank a teljesült csoportos beszedési megbízásokat, főkártyás vásárlásokat a Betétes valamennyi forint bankszámláján vizsgálja, amelyen a Betétes a főtulajdonos. Az Erste Hűség közvetítésével értékesített bankszámlákon teljesült csoportos beszedési megbízásokkal és az ehhez kapcsolódó bankkártyával végzett tranzakciókkal nem teljesíthetők a Tartós Aktív Plusz Betét kamatprémium feltételei. Mivel a Tartós Megtakarítási Betétszámla kizárólag egy tulajdonos nevére nyitható, a Bank kizárólag a főkártyás vásárlásokat veszi figyelembe, a társkártyás vásárlásokat nem. Viszont amennyiben a Tartós Megtakarítási Betétszámla megnyitása kéttulajdonosú bankszámla társtulajdonosa által történik, úgy ez esetben a Bank figyelembe veszi, a két tulajdonosú forint bankszámlán történt számlatulajdonosok által végzett fő- és a társkártyás (betéti-és hitelkártya) vásárlásokat is. Jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók. Kivéve: a saját számlák közötti átvezetéseket, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat. A jóváírás teljesülését a betét futamideje alatt csak meghatározott időintervallumokban vesszük figyelembe. Az időintervallum minden hónap 15. naptári napjától következő hónap 14. naptári napjáig tartanak. A Bank egy időintervallum alatt maximum 1 db jóváírást vesz figyelembe akkor is, ha az ügyfél egyébként többször teljesítette a minimum Ft összegű jóváírás feltételt, és az egy intervallumban érkező, a feltétel teljesítéséhez elegendő többszöri jóváírás nem helyettesíti a többi időintervallumban előírt jóváírás mennyiség teljesítési feltételét. Egy időintervallumon belül a minimum Ft összegű jóváírás feltétel tetszőleges számú jóváírás összegeként is teljesíthető, egy időintervallumon belül nem szükséges egy összegben beérkeznie a jóváírásnak. 10

11 ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét kamatozása Futamidő Elérhető kamatprémium értékek %/év, zárójelben az alapkamat Alapkamat Kamatprémium Erste Tartós Aktív Plusz Betét 3 hónap 6 hónap Kamat 0,60% (0,60%+) 1,10% 0,61% 1,73% Kamat 1,00% (1,00%+) 0,90% 1,02% 1,94% 12 hónap Kamat 1,20% (1,20%+) 0,90% 1,22% 2,13% Továbbá, abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a tranzakció ténylegesen könyvelésre került a Betétes lakossági forint bankszámláján a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig. Amennyiben a Betétesnek egyidejűleg több azonos vagy különböző futamidejű Tartós Aktív Plusz betétlekötése van, a Bank az adott Aktív Plusz betét lekötésétől a lejáratot megelőző napig teljesült megbízásokat figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy a teljesült megbízás másik betétlekötésnél már figyelembe vételre került-e a kamatprémium megállapításánál. Kamatprémium minden egyes kamatperiódusban megszerezhető, ha a Betétes teljesíti a feltételeket az adott kamatperiódusban. Az alapkamat és az akciós kamatprémium mértéke a 2. kamatperiódustól is mindig az aktuális Hirdetmény szerinti, fordulónapon érvényes Tartós Aktív Plusz Betét alapkamat értékét veszi fel, és az ehhez kapcsolódó fordulónapon érvényes Hirdetmény szerinti akciós kamatprémiumra jogosult a Betétes a feltételek teljesítése esetén. Kamatprémiumhoz jutás feltételei: ődfutami Az akciós kamatprémium feltételei A futamidő alatt teljesült csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY bankkártyával történő vásárlás megbízások darabszám ÉS/VAGY terhelődött tranzakciók darabszám ÉS a futamidő alatt elvárt jóváírások minimum darabszáma 3 hó hó hó Az akiós prémiumfeltételeknek a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig kell teljesülniük. A kamatprémium fizetésének feltétele, hogy a betét a fordulónapon ne kerüljön megszüntetésre, mivel a kamatprémium teljesítésének ellenőrzését a Bank a fordulónapon végzi el. Amennyiben a lekötött betét kamatperiódusának fordulónapján kerül megszüntetésre, úgy a Bank a kamatprémiumot nem írja jóvá. Az éves kamatláb mértéke az adott kamatperiódus alatt fix. Az elérhető kamat mértéke az elhelyezett összegtől függ, a kamat jóváírása a lejárat (rulírozás) napján történik. Az alapkamat és az esetleges kamatprémium a kamatperiódus végén a lekötött betét tőkeösszegét növeli. A lekötött betét az első kamatperiódust követően a Hirdetmény szerinti megállapított Tartós Aktív Plusz Betét alapkamatával és mértéke szerint kamatozik tovább és a Betétes ismét jogosult a kamatprémium elérésére. A betét alapkamata és az elérhető akicós kamatprémium mértéke a Hirdetmény szerint változhat az első kamatperiódust követően. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés nem lehetséges. A lekötött betétből részösszeg nem vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása esetén a felvett összeg után a Bank kamatot nem térít. A betét lejárata csak ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlára történhet. A Bank a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételeinek VIII.4.5. pontja alapján jogosult a betét kamatát és egyéb feltételeit, ideértve a kamatprémium elérésének feltételeit (pl. a tranzakciók típusát, darabszámát) a betéti szerződés időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás az ismétlődő lekötésű betéteket a jövőbeni, a módosítás hatályba lépésének lekötési periódusát követő lekötési periódusban érinti. A betét a fordulónapon aktuális betéti kamattal és kamatprémium feltételekkel kerül ismételten lekötésre. Az ERSTE Tartós Lekötött Betét, az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét, az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét megszüntetésének teljesítési rendje: Hétfő - Csütörtök Péntek 8 16 óráig, de legfeljebb az adott bankfiók nyitvatartási idejéig 8 15 óráig, de legfeljebb az adott bankfiók nyitvatartási idejéig 11

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2015. december 4. Hatályos: 2015. december 7-től A Bank jelen hirdetményi mellékletnek I-VI. pontjai a termékek kamatkondícióit

Részletesebben

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2016. május 13. Hatályos: 2016. május 17-től A Bank 2016. május 17-től módosítja az Erste Forint Aktív Plusz Betétek, az

Részletesebben

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2017. február 24. Hatályos: 2017. február 27-től A Bank 2017. február 27-től módosítja az Eseti és ismétlődő forint betétlekötés

Részletesebben

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2017. április 21. Hatályos: 2017. április 24-től A Bank 2017. április 24-től módosítja az ismétlődő USD deviza betétlekötés

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2016. szeptember 29. Hatályos: 2016. szeptember 30-tól A Bank 2016. szeptember 30-tól módosítja az Erste Forint Aktív Plusz

Részletesebben

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2017. október 27. napján Hatályos: 2017. október 30. napjától A Bank 2017. október 30-tól megszünteti a Tartós Megtakarítási

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2015. november 19. Hatályos: 2015. november 20-tól A Bank jelen hirdetményi mellékletnek I. és a II. fejezete a termékek kamatkondícióit

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek i Hatályos: 2016. augusztus 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hatályos: 2017. február 4-től Tartalmazza a Citibank lakossági állomány átruházása során átvett, továbbiakban nem

Részletesebben

Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai

Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai Közzététel: 2015. október 01-től Hatályos: 2015. október 01-től 1. Erste Cseperedő Bankszámla 2014. április 17-től az Erste Cseperedő Bankszámla értékesítése

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. október 24. napjától visszavonásig Közzététel napja: 2016. október 21. Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Standard lekötött forint

Részletesebben

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2016. december 15. Hatályos: 2016. december 16-tól A Bank 2017. február 15-től az Erste Lakosság banki szolgáltatások Általános Szerződési

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. augusztus 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. október 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek i Hatályos: 2017. szeptember 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2016. május 13. Hatályos: 2016. május 17-től A Bank 2016. május 17-től módosítja a Nem értékesített Erste Forint Aktív Plusz és Erste Aktív

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. november 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. október 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban

Részletesebben

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2016. szeptember 29. Hatályos: 2016. szeptember 30-tól A Bank 2016. szeptember 30-tól módosítja a nem értékesített Erste Forint Aktív Plusz

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek i Hatályos: 2017. július 10. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek i Hatályos: 2017. augusztus 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. április 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN Érvényes 2015. július 15-től A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. február 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. május 01. napjától visszavonásig A TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. január 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Közzététel napja: november 10. Hatálybalépés napja november 13. (B-17/05)

Közzététel napja: november 10. Hatálybalépés napja november 13. (B-17/05) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hpt. 275. (5) bekezdése szerinti betétbiztosításra

Részletesebben

Közzététel napja: október 28. Hatálybalépés napja november 2. (B-16/08)

Közzététel napja: október 28. Hatálybalépés napja november 2. (B-16/08) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

Hatálybalépés napja január 16. Érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig (B-01/12)

Hatálybalépés napja január 16. Érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig (B-01/12) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére AKCIÓS BETÉTEK A I. és II. pontok szerinti akciós betétlekötési megbízások kizárólag

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. Helló GRÁNIT betét, 3 hónapra Akció ideje Betét típusa Éves kamat EBKM Helló GRÁNIT

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Takarék Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2018. július 31. A Takarék Kereskedelmi Bank bankszámlák és

Részletesebben

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Takarék Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Hatályos: 2019. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2019. július 31. A Takarék Kereskedelmi Bank bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07)

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2017. február 03. Hatályos: 2017. február 04-től A hirdetmény kiegészítésre került a Citibank lakossági állományátruházása során átvett,

Részletesebben

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2017. március 13. Hatályos: 2017. március 14-től A Bank 2017. május 15-től módosítja az Erste Cseperedő Bankszámla, az Erste Komfort Takarékszámla

Részletesebben

Közzététel napja: szeptember 15. Hatálybalépés napja szeptember 16. (B-14/12)

Közzététel napja: szeptember 15. Hatálybalépés napja szeptember 16. (B-14/12) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére AKCIÓS BETÉTEK A I. és II. pontok szerinti akciós betétlekötési megbízások kizárólag

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Pay betét, 3 hónapra Akció ideje Betét típusa Éves kamat EBKM 2016.11.07-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK FORINT BETÉTEK Forint akciós betétek 9 hónapos akciós forintbetét Megbízási időszak: 2009. március

Részletesebben

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK Feltételek: JUBILEUM 2 BETÉT minimum: 50 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft nap Jubileum 2 Betétben

Részletesebben

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai FHB Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. október 01. napjától Közzététel napja: 2017. szeptember 29. Az FHB bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. november 01. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

Hatálybalépés napja augusztus 29. Érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig (B-18/11)

Hatálybalépés napja augusztus 29. Érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig (B-18/11) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére AKCIÓS BETÉTEK A I. és II. pontok szerinti akciós betétlekötési megbízások kizárólag

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. Helló GRÁNIT betét, 3 hónapra Akció ideje Helló GRÁNIT betét 3,00% 3,00% 2017.09.12-től

Részletesebben

Közzététel napja: 2015. szeptember 30. Hatálybalépés napja 2015. október 1. (B-15/8)

Közzététel napja: 2015. szeptember 30. Hatálybalépés napja 2015. október 1. (B-15/8) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY 4/2018. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 4/2018. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 4/2018. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN Érvényes 2018. február 12-től A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

I. Forint lekötött betétek és rendszeres megtakarítások

I. Forint lekötött betétek és rendszeres megtakarítások Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2018. január 15. napján Hatályos: 2018. január 16. napjától 2018 január 16-tól a Bank az Erste ismétlődő és Erste ismétlődő I. forint betétlekötések

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényes: 2018. június 4-étől Közzététel napja: 2018. június 1. 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. Helló GRÁNIT betét, 3 hónapra Akció ideje 2017.09.12-től 2018.12.12-ig tart 3

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. Helló GRÁNIT betét, 3 hónapra Akció ideje Helló GRÁNIT betét 2,50% 2,50% 2017.09.12-től

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. 2017. 12. 31. Tartós Lekötött

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN. Érvényben: január 16-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN. Érvényben: január 16-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum összeg: 100.000 Ft Betéti Hirdetmény

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2018. január 22. napjától Közzététel napja: 2018. január 19. Az FHB Bank

Részletesebben

JUBILEUM 2 BETÉT Leköthető minimum: 50 000 Ft Leköthető maximum: 500 000 000 Ft 3 hónap

JUBILEUM 2 BETÉT Leköthető minimum: 50 000 Ft Leköthető maximum: 500 000 000 Ft 3 hónap Hatályba lépés, érvényesség: 2015. november 17től visszavonásig Közzététel: 2015. november 17. FORINT BETÉTEK Feltételek: JUBILEUM 2 BETÉT minimum: 50 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft nap Jubileum 2 Betétben

Részletesebben

Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét

Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét 1 hó Jegybanki alapkamat 2,25%, de legalább 0% = 0,75% (0,76%)

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista

Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista Hatályba lépés, érvényesség: 2019. március 14 től visszavonásig Közzététel: 2019. január 14.

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 2019.06.12-től kezdődő és 2019.09.30-ig tartó akció keretében, amennyiben egy ügyfél hónaprólhónapra, a naptári hónap

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

Hatálybalépés napja június 2. Érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig (B-14/11)

Hatálybalépés napja június 2. Érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig (B-14/11) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére AKCIÓS BETÉTEK A I. és II. pontok szerinti akciós betétlekötési megbízások kizárólag

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. február 20. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. március 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2016. november 02. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. február 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 2019.06.12-től kezdődő és 2019.09.30-ig tartó akció keretében, amennyiben egy ügyfél hónaprólhónapra, a naptári hónap

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. december 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. Helló GRÁNIT betét, 3 hónapra Akció ideje 2017.09.12-től 2019.04.01-ig tart 3

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2019. március 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy: - Új megtakarítási

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: november 1 től visszavonásig Közzététel: október 31. Éves kamat (EBKM) Kamatozás.

Hatályba lépés, érvényesség: november 1 től visszavonásig Közzététel: október 31. Éves kamat (EBKM) Kamatozás. Hatályba lépés, érvényesség: 2018. november 1 től visszavonásig Közzététel: 2018. október 31. FORINT BETÉTEK Feltételek: Kamatfizetési kamat AKTÍV PLUSZ BETÉT minimum: 10 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2019. augusztus 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy: - Új megtakarítási

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2019. július 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy: - Új megtakarítási

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2019. május 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy: - Új megtakarítási

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. november 19. napjától visszavonásig Módosított közzététel napja: 2018. november 16. A Takarék

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2019. január 01. napjától visszavonásig A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben