Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai"

Átírás

1 Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: október 30. Hatályos: november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető (kivétel megtakarítási betétszámlákról). Erste Hűség Folyószámláról, Erste Hűség Nyugdíjszámláról és Erste Hűség Elektronikus Számlacsomagról csak a jelen melléklet I.1.pontjában meghatározott eseti betétlekötés, Erste Komfort Takarékszámláról pedig kizárólag az 1-es, 2-es pontban felüntetett betétek köthetők le. Fogalmak: Új forrás: az a megtakarított tőkeösszeg, amely Erste Bank Hungary Zrt-n és Erste Befektetési Zrt-n kívüli forrásból származik, azaz az újonnan elhelyezendő megtakarítás a megtakarítást elhelyező betétesnek október 2. napján az Erste Bank Hungary Zrt-nél lévő látra szóló bankszámláján, lekötött betéti számláján és/vagy az Erste Befektetési Zrt-nél értékpapír számláján lévő összesített megtakarított tőkeösszeg záró állományához képest forrásnövekmény. (Az új forrás vizsgálatánál a október 2. után az Erste Bank Hungary Zrt-nél lévő látra szóló bankszámláján, lekötött betéti számláján jóváírt látra- és lekötött betéti kamat nem számít új forrásnak. A deviza forrásállományt a Bank a október 2-án és a betétlekötés napján, az adott napon érvényes számlakonverziós deviza közép árfolyamon = valuta középárfolyamon számítja át forintra.) Az új forrás fogalma vonatkozik a jelen Hirdetményi mellékletben meghirdetett, friss forrás feltételéhez kötött lekötött Tartós KamatBiztos Betétre. Leköthető maximális összeg: a Bank a betétlekötéshez maximális összeg elhelyezését írja elő a jelen Hirdetményben értékesített egyes megtakarítási termékeknél, mely összeg meghatározás Betétesenként értendő devizanemtől és futamidőtől függetlenül. Kéttulajdonosú bankszámláról lekötésre kerülő megtakarítás esetén a Betétesnek a bankszámla fő tulajdonosát (akinek a részére a bankszámla kivonat előállításra kerül) tekintjük, az elhelyezhető maximális összeg kizárólag egyszer köthető le. Továbbá a Betétes által az egyes megtakarítási termékekben elhelyezett állomány összértéke bármely időpontban vizsgálva nem haladhatja meg az előírt maximális leköthető összeget. 1. Eseti betétlekötés kamata augusztus 4-től visszavonásig Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: ,- Ft TeleBankon és Call Centeren keresztül: ,- Ft NetBankon keresztül: ,-Ft Betét összege Minimum összegtől Lekötési idő Kamat /év nap 0,05% 0,05% nap 0,05% 0,05% nap 0,10% 0,10% nap 0,20% 0,20% nap 0,20% 0,20% Az eseti betétlekötés esetében a lekötött betétből a futamidő alatt legfeljebb egy alkalommal részösszeg vehető fel. A lekötött betét határidő előtt történő felmondása esetén a Bank kamatot nem térít. 2. Ismétlődő betétlekötés kamata augusztus 4-től visszavonásig Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: ,- Ft TeleBankon és Call Centeren keresztül: ,- Ft NetBankon keresztül: ,-Ft Betét összege Minimum összegtől- Lekötési idő Kamat /év 1 hó 0,05% 0,05% 2 hó 0,05% 0,05% 3 hó 0,10% 0,10% 6 hó 0,20% 0,20% 12 hó 0,20% 0,20% 1

2 Az ismétlődő betétlekötés olyan ismétlődő (rulírozó) betétlekötés típus, amely esetén a lekötött betétből a futamidő alatt legfeljebb egy alkalommal részösszeg vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása és részösszeg felvétele esetén a felvett összegre a Bank kamatot nem térít. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés lehetséges (előre meghatározott összeggel). 3. Erste Kombi Megtakarítás november 2-tól Az Erste Kombi Megtakarítás igénybe vehető bármely bankfiókban vagy TeleBank csatornán keresztül. Az Erste Kombi Megtakarítás betéti és befektetési alap együtt, a betéti része 1 havi futamidőben köthető le. Megtakarítás főbb jellemzői: Módozat megnevezése Erste Kombi6 Megtakarítás a betéti részre 1 hónap Éves kamat a betéti részre a betéti részre 6,00% 6,08% Minimum/Maximum leköthető összeg a betéti részre Minimum: Ft Maximum: Ft Megtakarítás összetétele Betét összegének aránya: 50% Befektetési jegy (Erste Ingatlan Alap) összegének aránya: 50% Megtakarítás összege Új forrás Az Erste Kombi Megtakarítás feltételei: a lekötni kívánt megtakarítás teljes összege (lekötött betét+ingatlan alap) Bankon kívüli új forrásból származzon, a Betétes a lekötött betétben elhelyezendő összeggel azonos összegért a betétlekötéssel egyidejűleg az Erste Ingatlan Alap befektetési jegyeit megvásárolja, amelyhez rendelkezik az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett értékpapírszámlával. Az Erste Kombi Megtakarítás keretében megvásárolható Erste Ingatlan Alap feltételeiről, a befektetéshez kapcsolódó díjairól különös tekintettel az éven belüli visszaváltás díjára és a kockázatokról a befektető tájékozódott az Alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, illetve az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékéből, úgyszintén megismerte a hivatkozott betét tekintetében irányadó Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat és erre vonatkozóan a befektetés keretében a szerződések részeként nyilatkozatot tett. Az Erste Ingatlan Alap vételi díja a befektetett összegen felül kerül terhelésre. Erste Euro Ingatlan alap befektetési jegyei nem vásárolhatóak ebben a konstrukcióban. Betéti rész egyéb jellemzői: eseti lekötött betét, mely esetén a tőke a kamattal együtt a futamidő végén arra a Banknál vezetett lakossági forint folyószámlára kerül visszavezetésre, melyről az összeg lekötésre került, a betéti részből részösszeget felvenni nem lehet, a lekötött betét határidő előtt történő felmondása esetén a Bank kamatot nem térít. Befektetési alap egyéb jellemzője: hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. Az Erste Ingatlan Alap részletes feltételeiről kérjük tájékozódjon a Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. honlapján ( 4. Erste Forint Aktív Plusz Betét augusztus 4-től visszavonásig Elhelyezhető minimális összeg: ,- Ft 3, és 6 hónapos futamidőben együttesen elhelyezhető maximális összeg: ,- Ft.* *Az elhelyezhető maximális összeg meghatározása Betétesenként értendő. Kéttulajdonosú bankszámláról lekötésre kerülő megtakarítás esetén a Betétesnek a bankszámla fő tulajdonosát tekintjük, az elhelyezhető maximális összeg kizárólag egyszer köthető le. Továbbá a Betétes által az Erste Aktív és Erste Aktív Plusz Betétben (bármely futamidőre) elhelyezett betéti állomány összértéke bármely időpontban vizsgálva nem haladhatja meg a Ft-os összeget. Az Erste Aktív Plusz Betétet igénybevevők köre: Erste Banknál lakossági forint bankszámlával rendelkező bármely természetes személy (továbbiakban: Betétes). Az Erste Aktív Plusz Betét igénybe vehető NetBankon, TeleBankon keresztül, illetve a bankfiókokban. 2

3 Az Erste Aktív Plusz Betét 3 vagy 6 hónapos futamidejű ismétlődő, tőkésedő, forint lekötött betét, melynél minden kamatperiódusban elérhető kamat az alábbi részekből tevődik össze: Éves kamat = Hirdetmény szerinti 3-6 havi alapkamat + akciós kamatprémium A Betétes a kamatprémiumra jogosult, ha az akciós kamatprémium feltételét teljesítette. Az elérhető kamat végső összege az alábbi akciós prémiumfeltétel teljesítésének függvénye: Abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amelyen a Betétes a főtulajdonos): legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú forint főkártyával (betéti- és hitelkártya) történő vásárlás ellenértéke terhelődött akár tetszőleges arányban ÉS legalább az alább meghatározott darabszámú jóváírás teljesül, legalább Ft értékben. A kártyás tranzakciók és a csoportos beszedési megbízások darabszámára vonatkozó elvárásokat a Betétes bármilyen összetételben teljesítheti. A Bank a teljesült csoportos beszedési megbízásokat, főkártyás vásárlásokat a Betétes nemcsak azon forint bankszámláján vizsgálja, amelyről a betét lekötésre került, hanem a Betétes összes olyan forint bankszámláját is, amelyen a Betétes a főtulajdonos. Egytulajdonosú forint bankszámla esetén a Bank kizárólag a főkártyás vásárlásokat veszi figyelembe, a társkártyás vásárlásokat nem. Amennyiben a betétlekötés a kéttulajdonosú bankszámlán történik, úgy ez esetben a Bank figyelembe veszi, ezen bankszámlán történt számlatulajdonosok által végzett fő- és a társkártyás vásárlásokat is. A Bank nem veszi figyelembe a Betétes azon kéttulajdonosú forint bankszámláján történő fő- és társkártyás vásárlásokat, valamint csoportos beszedési megbízásokat, amely bankszámlán a Betétes társtulajdonos és amelyről nem került az Aktív Plusz Betét lekötésre. Továbbá, abban az esetben jár a kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a tranzakció a bankszámlán a Banknál ténylegesen könyvelésre került a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig. Amennyiben a Betétesnek egyidejűleg több azonos vagy különböző futamidejű Erste Aktív Plusz betétlekötése van, a Bank az adott Erste Aktív Plusz betét lekötésétől a lejáratot megelőző napig teljesült megbízásokat figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy a teljesült megbízás másik betétlekötésnél már figyelembe vételre került-e a kamatprémiumra való jogosultság megállapításánál. Jóváírási feltétel teljesítésénél a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók kerülnek figyelembe vételre. Kivétel a figyelembe vételre kerülő jóváírás alól: a) a saját számlák közötti átvezetések; b) lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírások. A jóváírás teljesülését a betét futamideje alatt csak meghatározott időintervallumokban veszi a Bank figyelembe. Az időintervallum minden hónap 15. naptári napjától következő hónap 14. naptári napjáig tart. A Bank egy időintervallum alatt maximum 1 db jóváírást vesz figyelembe akkor is, ha a Betétes egyébként többször teljesítette a minimum Ft összegű jóváírás feltételt, és az egy intervallumban érkező, a feltétel teljesítéséhez elegendő többszöri jóváírás nem helyettesíti a többi időintervallumban előírt jóváírás mennyiség teljesítési feltételét. Egy időintervallumon belül a minimum Ft összegű jóváírási feltétel tetszőleges számú jóváírás összegeként is teljesíthető, egy időintervallumon belül nem szükséges egy összegben beérkeznie a jóváírásnak. A kamatprémium minden egyes kamatperiódusban megszerezhető, ha a Betétes teljesíti a feltételeket az adott kamatperiódusban. Az alapkamat és az akciós kamatprémium mértéke a 2. kamatperiódustól is mindig az aktuális Hirdetmény szerinti, fordulónapon hatályos Erste Aktív Plusz Betét alapkamat értékét veszi fel, és az ehhez kapcsolódó fordulónapon érvényes Hirdetmény szerinti akciós kamatprémiumra jogosult a Betétes a feltételek teljesítése esetén. Kamatprémiumhoz jutás feltételei: A kamatprémium feltételei A futamidő alatt teljesült csoportos beszedési ÉS megbízás ÉS/VAGY bankkártyával történő a futamidő alatt elvárt jóváírások vásárlás megbízások darabszám ÉS/VAGY minimum darabszáma terhelődött tranzakciók darabszám 3 hó hó 42 5 A kamatprémium feltételeknek a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig kell teljesülniük. A kamatprémium fizetésének feltétele, hogy a betét a fordulónapon ne kerüljön megszüntetésre, mivel a kamatprémium teljesítésének ellenőrzését a Bank a fordulónapon végzi el. Amennyiben a lekötött betét kamatperiódusának fordulónapján kerül megszüntetésre, úgy a Bank a kamatprémiumot nem írja jóvá. Az éves kamatláb mértéke az adott kamatperiódus alatt fix. Az elérhető kamat mértéke az elhelyezett összegtől függ, a kamat jóváírása a lejárat (rulírozás) napján történik. 3

4 Az alapkamat és a kamatprémium a kamatperiódus végén a lekötött betét tőkeösszegét növeli. A betét alapkamata és az elérhető akciós kamatprémium mértéke a Hirdetmény szerint változhat az első kamatperiódust követően. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés (előre meghatározott összeggel) lehetséges. A lekötött betétből részösszeg nem vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása esetén a felvett összeg után a Bank kamatot nem térít. Elérhető kamatprémium értékek %/év, zárójelben az alapkamat Alapkamat Kamatprémium Erste Aktív Plusz Betét 3 hónap 6 hónap Kamat 0,10% (0,10%+) 1,05% 0,10% 1,17% Kamat 0,20% (0,20%+) 0,95% 0,20% 1,17% A Bank a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételeinek VIII.4.5. pontja alapján jogosult a betét kamatát és egyéb feltételeit, ideértve a kamatprémium elérésének feltételeit (pl. a tranzakciók típusát, darabszámát) a betéti szerződés időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás az ismétlődő lekötésű betéteket a jövőbeni, a módosítás hatályba lépésének lekötési periódusát követő lekötési periódusban érinti. A betét a fordulónapon aktuális betéti kamattal és kamatprémium feltételekkel kerül ismételten lekötésre. 5. Erste Forint Futam Betét (sávos lekötött betét) augusztus 4-től visszavonásig Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: ,- Ft NetBankon és Call Centeren keresztül: ,- Ft : 6 hó Kamat %/év részidőszakonként és a futamidő végén Ismétlődő betétlekötés esetén : 12 hó Kamat %/év részidőszakonként és a futamidő végén Ismétlődő betétlekötés esetén 0 30 nap 0,05% 0,01% 0 60 nap 0,05% 0,01% nap 0,05% 0,02% nap 0,10% 0,03% nap 0,10% 0,03% nap 0,10% 0,04% nap 0,15% 0,06% nap 0,15% 0,07% nap 0,25% 0,10% nap 0,25% 0,11% nap 0,30% 0,15% nap 0,25% 0,15% A betétlekötés ismétlődő tőkésedő módon indítható. Az Erste Forint Futam Betétből a futamidő alatt részösszeg nem vehető fel. A betét határidő előtti felmondása esetén a Bank kamatot csak az adott futamidő első részidőszakának leteltét követően, a második és azt követő idősávban történő felmondás esetén fizet a fenti értékeknek megfelelően, az egyes részidőszakokra eltérő mértékben. Erste Forint Futam Betét lekötése Erste Komfort Takarékszámláról nem kezdeményezhető. 6.Urbis számlavezetési rendszerben kezelt devizakülföldi- és devizabelföldi lakossági ügyfelek forintszámláin leköthető betétek kamatai augusztus 4-től visszavonásig Lekötési idő Éves kamat 4 Egyszeri betét esetén Folyamatos betét esetén 1 hó 0,05% 0,05% 0,05% 2 hó 0,05% 0,05% 0,05% 3 hó 0,10% 0,10% 0,10% 6 hó 0,20% 0,20% 0,20% 12 hó 0,20% 0,20% 0,20% Leköthető minimum összeg: ,-Ft: A lekötött betétből a futamidő alatt legfeljebb egy alkalommal részösszeg vehető ki. Lekötött betét határidő előtti felmondása és részösszeg felvétele esetén a felvett részösszegre a Bank kamatot nem térít. 7. Óvadéki számla

5 Lakossági ügyfelek által mikrovállalatok vagy magánszemélyek részére nyújtott hitelek fedezeteként szolgáló óvadéki számla vagy egyéb óvadéknyújtási kötelezettségből adódó óvadéki számla vezetés: Megnevezés Forint óvadéki számla Deviza (EUR, USD, CHF, GBP) óvadéki számla Számlavezetési díj nincs nincs Éves látra szóló betéti kamat 1 havi / 3 havi BUBOR 1,5% 1 havi BUBOR-ral számolva: 1,52% 3 havi BUBOR-ral számolva: 1,51% a án érvényes 1, illetve 3 hónapos BUBOR kamatbázissal számolva 1 havi / 3 havi LIBOR 1,5% EUR = 0,00%, USD = 0,00%, GBP = 0,00%, CHF = 0,00% a án érvényes 1, illetve 3 hónapos LIBOR kamatbázissal számolva II. Deviza betétlekötések kamatai Hatályos: szeptember 1-től Deviza betétlekötésekre vonatkozó általános feltételek: A lekötött betétből részösszeget felvenni nem lehet. A lekötött betét határidő előtt történő felmondása esetén a Bank kamatot nem térít. 1. Ismétlődő lakossági devizabetétek kamatai szeptember 1-től visszavonásig Deviza Minimum összeg 6 hó 12 hó Kamat/év Kamat/év USD 300 0,10% 0,10% 0,30% 0,30% GBP ,30% 0,30% 5

6 III. ERSTE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: október 22-től ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla igénybe vételére minden magyar adóazonosító jellel rendelkező, az Erste Bank Hungary Zrt-nél lakossági forint bankszámlát vezető természetes személy jogosult. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla igénybe vétele esetén a Betétes vállalja, hogy a január 1. december 31. között (felhalmozási év) elhelyezett betétösszeget, további három naptári éven keresztül az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlán tartja. A lekötés futamidejét a Betétes a három év után meghosszabbíthatja két évvel, öt évre. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla egyenlege a harmadik naptári év végét követő első banki munkanapon részben csökkenthető vagy teljes egészében felvehető. Feltételek Elhelyezendő minimális nyitóösszeg: Devizanem: Ft Forint ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla nyitása bankfiókban lehetséges. Kamatozás Napi kamatszámítás, a napi záró egyenleg alapján. Elérhető kamat Alapkamat + Kamatprémium Alapkamat 0,20 % / év (: 0,2 %) Kamatprémium december 30-án érvényes, MNB által közzétett jegybanki alapkamat 1,0 %, csökkentve az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla alapkamatával. Kamat jóváírása Betétösszeg növelése felhalmozási évben Visszaváltás Minden naptári év utolsó napján A minimálisan elhelyezendő megtakarítás elhelyezését követően a felhalmozási évben lehetőség van: egyszeri nagy összegű megtakarítás elhelyezésére rendszeres vagy esetenkénti kis összegű elhelyezésekre Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlán elhelyezett teljes lekötött pénzösszeg a betétszámla megszüntetésével a naptári év közben bármikor, a bankfiókokban hozzáférhető. Visszaváltási kamat Részösszeg felvétel: Megegyezik az Alapkamattal, azaz naptári év közben történő betétmegszüntetés esetén a Bank a megszüntetésig felgyűlt Alapkamatot fizeti meg a Betétes számára. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla megszüntetésekor a felgyűlt kamatot a Bank, kamatadó levonása nélkül fizeti meg a Betétes számára. Nem lehetséges, kivéve a felhalmozási évet követő 3. év utolsó napját követő első banki munkanapon azzal, hogy tartós megtakarításban lévő összeg nem csökkenhet Ft alá. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla vezetéséért a Bank, díjat, jutalékot nem számít fel. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla igénybe vételéhez a Betétesnek az Erste Bank Hungary Zrt-nél lakossági forint bankszámlával szükséges rendelkeznie. ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla egy tulajdonos nevére nyitható, melyen a Betétes önállóan rendelkezhet. Amennyiben közös tulajdonú bankszámla Társtulajdonosa nevére kerül az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla megnyitásra, úgy az Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla közötti átvezetéseket az Erste Bank Hungary Zrt., Bankon belüli átutalásként teljesíti. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla megszüntetése esetén az Erste Bank Hungary Zrt., a keletkezett kamatjövedelemről a naptári évet követő február 15-ig igazolást állít ki a Betétes számára, mely jövedelem után fizetendő adó bevallása és megfizetése a Betétes kötelessége. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla szerződési feltételeit a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételei, illetve a Tartós Befektetési Szerződés tartalmazza. Az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról a Betétes betétlekötési megbízásokat kezdeményezhet a jelen Hirdetményben foglaltak szerint. Az Erste Bank Hungary Zrt. az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámla egyenlegére Kamatprémiumot abban az esetben fizet, amennyiben a Betétszámla a naptári év utolsó napján is fennáll. Alapkamat jelen Hirdetmény szerint az Erste Bank Hungary Zrt. által közzétett minimum betéti kamatot jelenti. 6

7 ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról leköthető betétek 1. ERSTE Tartós Lekötött Betét október 22-től Minimálisan leköthető összeg: Betétlekötés lehetséges: Ft Bankfiókban TeleBank ügyintézőn keresztül NetBankon keresztül Az ERSTE Tartós Lekötött Betét típusa eseti, lejáratkor a tőke és a kamat az ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlára kerül jóváírásra. Éves kamat % () Elhelyezett öszegtől függetlenül 3 hónap 0,50% 0,51% 6 hónap 0,75% 0,76% 12 hónap 1,00% 1,01% 1,5 év (18 hó) 1,25% 1,26% 3,0 év (36 hó) 1,50% 1,50% 4,0 év (48 hó) 1,75% 1,73% 5,0 év (60 hó) 2,00% 1,95% Az ERSTE Tartós Lekötött Betét futamidő előtt történő megszüntetése esetén, a fizetett visszaváltási kamat évi 0,2 %.Az ERSTE Tartós Lekötött Betétből részösszeg felvételére nincs lehetőség, megszüntetés esetén a lekötött betéti tőkeösszeg, visszaváltási kamattal növelve az ERSTE Tartós Megtakarítás Betétszámlára kerül jóváírásra. A 2010-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról október 1-től 3, 6, 12, 18, 36, 48 és 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2011-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról szeptember 15-től 18, 36, 48 és 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2012-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 36, 48 és 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2013-ban nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 48, 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. A 2014-ben nyitott Megtakarítási Betétszámláról január 1-től 60 hónapos futamidejű Tartós Lekötött Betét nem helyezhető el. 2. ERSTE Tartós KamatBiztos Betét augusztus 4-től Elhelyezése a évi felhalmozási időszakban nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról lehetséges. Az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét 3, 6 és 12 havi ismétlődő, tőkésedő, akciós forint lekötött betét. Elhelyezhető minimális összeg: Elhelyezhető maximális összeg: Ft Ft A betét elhelyezésének feltétele, hogy a Betétes 2015-ben nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlával rendelkezzen és az elhelyezni kívánt összeg új forrásból származzon. Az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét elhelyezhető a bankfiókokban, TeleBank PIN kóddal beazonosított ügyfeleink a betétlekötési megbízást megadhatják a TeleBank szolgáltatás segítségével, illetve NetBank azonosítóval és belépési jelszóval azonosított Betéteseink által NetBank szolgáltatás segítségével. 3 hónap minimuma A betét összegének maximuma 7 Kamat%/év az első kamatperiódusban 1,10% 1,12% 6 hónap Ft Ft 1,10% 1,12% 12 hónap 1,10% 1,12%

8 A betétlekötés ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlán történik, ezért a betétlekötéshez Erste Banknál vezetetett lakossági forint bankszámlával és 2015-ben nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlával kell a Betétesnek rendelkeznie. A betét lejárata csak a Tartós Megtakarítási Betétszámlára történhet. Az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét ismétlődő lekötésű és tőkésedő, azaz a kamatperiódus lejárta után a betét összege ismételten lekötésre kerül a kamatperiódus végén jóváírt kamattal növelten. A kamat mértéke a futamidő alatt fix, a kamat jóváírása a tőke összegéhez a lejárat (rulírozás) napján történik. A második kamatperiódustól kezdve a következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény szerinti ERSTE Tartós Lekötött Betét 3 havi, 6 havi, és 12 havi futamidejű betétlekötésre megállapított kamatával kamatozik tovább A lekötött betétből részösszeget felvenni nem lehet. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés nem lehetséges. A lekötött betét futamidejének lejárta előtt (adott kamatperiódus lejárta előtt) történő felmondása esetén a Bank kamatot nem fizet. Az ERSTE KamatBiztos Betét szerződési feltételeit a vonatkozó betétlekötési megbízás és a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételei tartalmazza. 3. ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét augusztus 4-től visszavonásig Elhelyezése a 2012., 2013., a és évi felhalmozási időszakban nyitott ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámláról lehetséges. Elhelyezhető minimális összeg: ,- Ft 3 és 6 hónapos futamidőben ERSTE Tartós Aktív és ERSTE Tartós Aktív Plusz Betétekben együttesen elhelyezhető maximális összeg: ,- Ft. Az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betétet igénybevevők köre: Erste Banknál lakossági forint bankszámlával rendelkező bármely természetes személy, aki 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben vagy 2015-ben ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlát nyitott (továbbiakban: Betétes). Az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét elhelyezhető a bankfiókokban, TeleBankon, valamint Netbankon keresztül egyaránt. Az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét 3 vagy 6 hónapos futamidejű ismétlődő, tőkésedő, forint lekötött betét, melynél minden kamatperiódusban elérhető kamat az alábbi részekből tevődik össze: Éves kamata = ismétlődő lekötött betét 3-6 havi Hirdetmény szerinti kamata (alapkamat) + akciós kamatprémium A Betétes a kamatprémiumra jogosult, ha a kamatprémium feltételét teljesítette. Az elérhető akciós prémiumkamat végső összege az alábbi feltételek teljesítésének függvénye: Abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amelyen a Betétes a főtulajdonos): legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú forint főkártyával (betéti-és hitelkártya) történő vásárlás ellenértéke terhelődött akár tetszőleges arányban ÉS legalább az alább meghatározott darabszámú jóváírás teljesül, legalább Ft értékben. A kártyás tranzakciókra és a csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó darabszám elvárásokat a Betétes bármilyen összetételben teljesítheti. A Bank a teljesült csoportos beszedési megbízásokat, főkártyás vásárlásokat a Betétes valamennyi forint bankszámláján vizsgálja, amelyen a Betétes a főtulajdonos. Az Erste Hűség közvetítésével értékesített bankszámlákon teljesült csoportos beszedési megbízásokkal és az ehhez kapcsolódó bankkártyával végzett tranzakciókkal nem teljesíthetők a Tartós Aktív Plusz Betét kamatprémium feltételei. Mivel a Tartós Megtakarítási Betétszámla kizárólag egy tulajdonos nevére nyitható, a Bank kizárólag a főkártyás vásárlásokat veszi figyelembe, a társkártyás vásárlásokat nem. Viszont amennyiben a Tartós Megtakarítási Betétszámla megnyitása kéttulajdonosú bankszámla társtulajdonosa által történik, úgy ez esetben a Bank figyelembe veszi, a két tulajdonosú forint bankszámlán történt számlatulajdonosok által végzett fő- és a társkártyás (betéti-és hitelkártya) vásárlásokat is. Jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók. Kivéve: a saját számlák közötti átvezetéseket, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat. A jóváírás teljesülését a betét futamideje alatt csak meghatározott időintervallumokban vesszük figyelembe. Az időintervallum minden hónap 15. naptári napjától következő hónap 14. naptári napjáig tartanak. A Bank egy időintervallum alatt maximum 1 db jóváírást vesz figyelembe akkor is, ha az ügyfél egyébként többször teljesítette a minimum Ft összegű jóváírás feltételt, és az egy intervallumban érkező, a feltétel teljesítéséhez elegendő többszöri jóváírás nem helyettesíti a többi időintervallumban előírt jóváírás mennyiség teljesítési feltételét. Egy időintervallumon belül a minimum Ft összegű jóváírás feltétel tetszőleges számú jóváírás összegeként is teljesíthető, egy időintervallumon belül nem szükséges egy összegben beérkeznie a jóváírásnak. 8

9 ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét kamatozása Elérhető kamatprémium értékek %/év, zárójelben az alapkamat Alapkamat Kamatprémium Erste Tartós Aktív Plusz Betét 3 hónap Kamat 0,10% (0,10%+) 1,05% 0,10% 1,17% 6 hónap Kamat 0,20% (0,20%+) 0,95% 0,20% 1,17% Továbbá, abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha a tranzakció ténylegesen könyvelésre került a Betétes lakossági forint bankszámláján a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig. Amennyiben a Betétesnek egyidejűleg több azonos vagy különböző futamidejű Tartós Aktív Plusz betétlekötése van, a Bank az adott Aktív Plusz betét lekötésétől a lejáratot megelőző napig teljesült megbízásokat figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy a teljesült megbízás másik betétlekötésnél már figyelembe vételre került-e a kamatprémium megállapításánál. Kamatprémium minden egyes kamatperiódusban megszerezhető, ha a Betétes teljesíti a feltételeket az adott kamatperiódusban. Az alapkamat és az akciós kamatprémium mértéke a 2. kamatperiódustól is mindig az aktuális Hirdetmény szerinti, fordulónapon érvényes Tartós Aktív Plusz Betét alapkamat értékét veszi fel, és az ehhez kapcsolódó fordulónapon érvényes Hirdetmény szerinti akciós kamatprémiumra jogosult a Betétes a feltételek teljesítése esetén. Kamatprémiumhoz jutás feltételei: Az akciós kamatprémium feltételei A futamidő alatt teljesült csoportos beszedési ÉS megbízás ÉS/VAGY bankkártyával történő a futamidő alatt elvárt jóváírások vásárlás megbízások darabszám ÉS/VAGY minimum darabszáma amidőfut terhelődött tranzakciók darabszám 3 hó hó 42 5 Az akiós prémiumfeltételeknek a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig kell teljesülniük. A kamatprémium fizetésének feltétele, hogy a betét a fordulónapon ne kerüljön megszüntetésre, mivel a kamatprémium teljesítésének ellenőrzését a Bank a fordulónapon végzi el. Amennyiben a lekötött betét kamatperiódusának fordulónapján kerül megszüntetésre, úgy a Bank a kamatprémiumot nem írja jóvá. Az éves kamatláb mértéke az adott kamatperiódus alatt fix. Az elérhető kamat mértéke az elhelyezett összegtől függ, a kamat jóváírása a lejárat (rulírozás) napján történik. Az alapkamat és az esetleges kamatprémium a kamatperiódus végén a lekötött betét tőkeösszegét növeli. A lekötött betét az első kamatperiódust követően a Hirdetmény szerinti megállapított Tartós Aktív Plusz Betét alapkamatával és mértéke szerint kamatozik tovább és a Betétes ismét jogosult a kamatprémium elérésére. A betét alapkamata és az elérhető akicós kamatprémium mértéke a Hirdetmény szerint változhat az első kamatperiódust követően. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés nem lehetséges. A lekötött betétből részösszeg nem vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása esetén a felvett összeg után a Bank kamatot nem térít. A betét lejárata csak ERSTE Tartós Megtakarítási Betétszámlára történhet. A Bank a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételeinek VIII.4.5. pontja alapján jogosult a betét kamatát és egyéb feltételeit, ideértve a kamatprémium elérésének feltételeit (pl. a tranzakciók típusát, darabszámát) a betéti szerződés időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás az ismétlődő lekötésű betéteket a jövőbeni, a módosítás hatályba lépésének lekötési periódusát követő lekötési periódusban érinti. A betét a fordulónapon aktuális betéti kamattal és kamatprémium feltételekkel kerül ismételten lekötésre. Az ERSTE Tartós Lekötött Betét, az ERSTE Tartós KamatBiztos Betét, az ERSTE Tartós Aktív Plusz Betét megszüntetésének teljesítési rendje: Hétfő - Csütörtök Péntek 8 16 óráig, de legfeljebb az adott bankfiók nyitvatartási idejéig 8 15 óráig, de legfeljebb az adott bankfiók nyitvatartási idejéig 9

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿ 先 祖 時 期 雅 各 ( 一 ) 在 家 的 雅 各 - 騙 取 長 子 的 祝 福 ( 創 27:1-40) ( 壹 ) 以 撒 要 為 長 子 以 掃 祝 福 ( 創 27:1-4) ( 甲 ) 創 世 記 第 27 章 一 開 始 就 說 到 以 撒 老 邁, 兩 眼 昏 花 ; 他 在 這 時 候 雖 沒 有 兩 眼 盲 目, 但 也 差 不 多 了. 這 時 雅 各 已 經 是 77 歲,

Részletesebben

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Részletesebben

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Részletesebben

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Részletesebben

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Részletesebben

2005 2005 12

2005 2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Részletesebben

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Részletesebben

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Részletesebben

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Részletesebben

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Részletesebben

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Részletesebben

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Részletesebben

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Részletesebben

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Részletesebben

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Részletesebben

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Részletesebben

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Részletesebben

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Részletesebben

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Részletesebben

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Részletesebben

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Részletesebben

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Részletesebben

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Részletesebben

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Részletesebben

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Részletesebben

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Részletesebben

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

Részletesebben

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

Részletesebben

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

Részletesebben

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

Részletesebben

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

Részletesebben

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

Részletesebben

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Részletesebben

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

Részletesebben

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

Részletesebben

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

Részletesebben

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

Részletesebben

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

Részletesebben

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

Részletesebben

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

Részletesebben

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

Részletesebben

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

Részletesebben

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

Részletesebben

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

Részletesebben

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

Részletesebben

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

Részletesebben

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

Részletesebben

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

Részletesebben

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Részletesebben

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Részletesebben

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Részletesebben

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

Részletesebben

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

Részletesebben

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

Részletesebben

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

Részletesebben

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

Részletesebben

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

Részletesebben

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

Részletesebben

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

Részletesebben

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

Részletesebben

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Részletesebben

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Részletesebben

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Részletesebben

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Részletesebben

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Részletesebben

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

Részletesebben

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2 14.58(1) Note 5 to 13.52 13A.51 00670 2016 2016 4 282016 2016 14A 25% 2016 2016 (a) 14A (b)14 19A.39A 2016 2016 5 20 1 (1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016

Részletesebben

5. 委 员 会 在 第 七 十 七 届 会 议 上 继 续 审 查 联 合 国 整 套 报 酬 制 度, 收 到 了 公 务 员 制 度 委 员 会 秘 书 处 起 草 的 三 份 文 件, 这 些 文 件 : (a) 着 重 指 出 报 酬 理 念 的 作 用, 认 为 它 是 根 据 公 务

5. 委 员 会 在 第 七 十 七 届 会 议 上 继 续 审 查 联 合 国 整 套 报 酬 制 度, 收 到 了 公 务 员 制 度 委 员 会 秘 书 处 起 草 的 三 份 文 件, 这 些 文 件 : (a) 着 重 指 出 报 酬 理 念 的 作 用, 认 为 它 是 根 据 公 务 执 行 委 员 会 第 一 三 四 届 会 议 临 时 议 程 项 目 12.5 EB134/50 2013 年 11 月 6 日 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 的 报 告 秘 书 处 的 报 告 1. 根 据 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 章 程 1, 委 员 会 需 向 联 合 国 大 会 提 交 年 度 报 告, 该 报 告 由 联 合 国 系 统 各 其 他 组 织 行

Részletesebben

复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 在 本 条 款 中, 您 指 投 保 人, 我 们 本 公 司 指 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司, 本 合 同 指 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 合 同 投 保 人 被 保 险 人

复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 在 本 条 款 中, 您 指 投 保 人, 我 们 本 公 司 指 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司, 本 合 同 指 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 合 同 投 保 人 被 保 险 人 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 复 星 保 德 信 人 寿 [2014] 意 外 伤 害 保 险 037 号 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 阅 读 提 示 本 阅 读 提 示 是 为 了 帮 助 投 保 人 被 保 险 人 和 受 益 人 更 好 地 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 正 文 为 准 您 拥 有 的 重 要

Részletesebben

94 (( )) 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 ( ) () (/ ) (/ ) (/ 100) 256 5,034 209,647 710,954 360,925 350,029 4,047.66 3.39 103.11 256 5,034 214,574 717,811 363,149

Részletesebben

cs22016202076

cs22016202076 2016 ( ) ( ) ( ) 2016 76 B1816 2016 76 2016 ( ) ( ) ( ) 1....B1820 2. ( ) ( )...B1820 3. 2 ( )...B1820 4. 3...B1820 3....B1822 5. 3A 3D...B1822 3A....B1822 3B....B1824 3C....B1824 3D....B1828 6. 4 ( )...B1830

Részletesebben

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Részletesebben

滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 上 市 公 司 常 問 問 題 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 ( 滬 港 通 ) 是 在 中 國 內 地 與 香 港 兩 地 證 券 市 場 建 立 的 交 易 及 結 算 互 聯 互 通 機 制 在 滬 港 通 項

滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 上 市 公 司 常 問 問 題 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 ( 滬 港 通 ) 是 在 中 國 內 地 與 香 港 兩 地 證 券 市 場 建 立 的 交 易 及 結 算 互 聯 互 通 機 制 在 滬 港 通 項 常 問 問 題 系 列 29 ( 於 2014 年 11 月 17 日 生 效 ) 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 常 問 問 題 說 明 我 們 編 制 下 列 常 問 問 題, 是 爲 了 協 助 發 行 人 理 解 和 遵 守 上 市 規 則, 尤 其 是 對 某 些 情 况 上 市 規 則 可 能 未 有 明 確 說 明, 或 者 是 某 些 規 則 可 能 需 作

Részletesebben

行 为 能 力 人 或 限 制 民 事 行 为 能 力 人 的, 应 由 其 监 护 人 指 定 或 变 更 身 故 保 险 金 受 益 人 ( 二 ) 伤 残 保 险 金 受 益 人 除 另 有 约 定 外, 本 保 险 合 同 的 伤 残 保 险 金 的 受 益 人 为 被 保 险 人 本 人

行 为 能 力 人 或 限 制 民 事 行 为 能 力 人 的, 应 由 其 监 护 人 指 定 或 变 更 身 故 保 险 金 受 益 人 ( 二 ) 伤 残 保 险 金 受 益 人 除 另 有 约 定 外, 本 保 险 合 同 的 伤 残 保 险 金 的 受 益 人 为 被 保 险 人 本 人 华 泰 财 产 保 险 有 限 公 司 境 外 旅 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 条 款 总 则 第 一 条 本 保 险 合 同 由 保 险 条 款 投 保 单 保 险 单 或 其 他 保 险 凭 证 以 及 批 单 等 组 成 凡 涉 及 本 保 险 合 同 的 约 定, 均 应 采 用 书 面 形 式 第 二 条 被 保 险 人 应 为 年 满 一 周 岁 ( 见 第 1 条 释 义 )

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C D A B C D A B C D a a b c x x x x x x x x x x x x x x x x x a b c x a x x x x x x x x x x a b a b a b x x x x x x x x x x x x A B C A B C A B A B A x B C x D A B C a b c a b x x x x x x x A B A

Részletesebben

600019_2001_n.doc

600019_2001_n.doc 2 2 3 5 7 9 11 12 18 19 24 54-1- -2- -3-3,709,559,273.51 2,561,211,724.76 2,562,016,285.59 5,804,756,687.96 37,029,199.04 3,709,926,662.11 71,043,473.93 5,424,000.00-76,834,862.53 9,037,940,166.36-3,686,159,424.03

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會  北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會  北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben