FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat"

Átírás

1 FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: április 01. napjának órájától április 30. napjának szakasz: május 01. napjának órájától május 31. napjának szakasz: június 01. napjának órájától június 30. napjának szakasz: július 01. napjának órájától július 31. napjának szakasz: augusztus 01. napjának órájától augusztus 31. napjának A Játék szervezője FHB Bank Zrt Budapest, Üllői út Az 1.1. pontban meghatározott szakaszok Nyereményei 1. szakasz: 1 db Samsung Galaxy Tab tablet maximum Ft értékben 2. szakasz: 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 3. szakasz: 1 db Nokia Lumia okostelefon maximum Ft értékben 4. szakasz: 1 db Nescafe Dolce Gusto kávéfőző maximum Ft értékben 5. szakasz: 1 db GPS navigáció maximum Ft értékben

2 4. A részvétel feltételei A Játékban részt vesz az a természetes személy, aki a Játékban való részvételről nem mond le, és aki FHB Bank Zrt.-nél vezetett Lakossági folyószámla tulajdonosa (Számlatulajdonos), valamint lakossági folyószámlája terhére, illetve javára Ő, vagy a Számla társtulajdonosa vagy rendelkezője(i) által - a Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott egyes szakaszainak időtartama alatt - az FHB rendszerében a következő pénzügyi tranzakciók közül legalább 1 darab sikeresen végrehajtásra kerül: sikeres Díjnet szolgáltatás regisztráció a oldalon, és ehhez kapcsolódón legalább egy Díjnet szolgáltatáson keresztül történő számlafizetés teljesülése, vagy minimum Ft értékű sikeres eseti (forint) átutalási megbízás, illetve sárga csekk tranzakció, vagy sikeres mobilegyenleg feltöltés, vagy sikeres csoportos beszedési megbízás megadás (és ez alapján a Jogosult sikeresen beszed), vagy sikeres autópálya-matrica vásárlás. Megtörténtnek az a megbízás minősül, amelyet az FHB Sikeres tranzakció rendszerüzenettel igazol vissza. A megbízás a Játék abban a szakaszában (hónapjában) kerül figyelembe vételre, amikor a megbízás teljesült, illetve az a tranzakció számít megtörténtnek a Játékban, amelyre vonatkozó megbízás az egyes szakasz időtartama alatt került megadásra, és a szakasz időtartama alatt a Sikeres tranzakció rendszerüzenettel igazolja vissza. Csoportos beszedési megbízás esetén a felhatalmazást a Játék vonatkozó szakaszának időtartama alatt kell megadni, és kizárólag a Játék időtartama alatt, abban a hónapban kerül figyelembevételre, amelyikben arra tekintettel történt sikeres beszedés. A Játék indulásakor az FHB Banknál szolgáltatással rendelkező Ügyfélnek Postaláda üzenet formájában megküldésre kerül a tájékoztatás jelen Játékról. A Postaláda üzenetben az Ügyfélnek díjmentesen lehetősége van leiratkozni a Játékról. A részvétel lemondására a Bank a Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játék internetes honlapján is korlátozás nélkül, bármikor és ingyenesen lehetőséget biztosít. A leiratkozási felület a következő oldalon érhető el: 5. A Játékos Az FHB Bank Zrt.-nél Lakossági bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos (közös tulajdonú bankszámlák esetében az a bankszámla tulajdonos (társ), akinek az ügyfélazonosító számára a bankszámla megnyitásra került). Az adott bankszámlán lebonyolított tranzakciók a Számlatulajdonos nyerési lehetőségét teremtik meg függetlenül attól, hogy az adott tranzakciót a Számlatulajdonos, a Számla Társtulajdonosa, vagy a bankszámla felett rendelkező személy kezdeményezi. A Játékban, mint Játékos nem vehetnek részt az FHB Bankcsoport alkalmazottai és azok Ptk. 8:1. (1) bekezdése 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

3 6. Nyeremény megszerzésének feltételei és a nyerési esély növelése A nyeremény megszerzésének alapfeltétele, jelen Játékszabályzat 4. pontja szerinti feltételek 1. pontban meghatározott időtartamon belüli teljesítése/ teljesülése. Valamennyi, az FHB rendszerben sikeresen végrehajtott, a 4. pontban megjelölt tranzakcióért 1 pontot kap a Játékos. A Játékosok nyerési esélyeit minden tranzakció további 1 ponttal növeli, az alábbi kedvezményes időszakok kivételével. Kedvezményes időszakok: április 01. napjának órájától április 30. napjának óráig (1. szakasz) minden, Díjnet szolgáltatásra történő regisztrációért (és ehhez kapcsolódóan a Díjnet szolgáltatáson keresztül történő számlafizetés teljesülésért) 1 pont helyett 5 pontot kap a Játékos május 01. napjának órájától május 31. napjának óráig (2. szakasz) minden, minimum Ft értékű sikeres eseti (forint) átutalási megbízásért, illetve sárga csekk tranzakcióért 1 pont helyett 5 pontot kap a Játékos június 01. napjának órájától június 30. napjának óráig (3. szakasz) minden, sikeres mobilegyenleg feltöltésért 1 pont helyett 5 pontot kap a Játékos július 01. napjának órájától július 31. napjának óráig (4. szakasz) minden, sikeres csoportos beszedési megbízás megadásért (és ehhez kapcsolódóan a Jogosult sikeres beszedéséért) 1 pont helyett 5 pontot kap a Játékos augusztus 01. napjának órájától augusztus 31. napjának óráig (5. szakasz) minden, sikeres autópálya-matrica vásárlásért 1 pont helyett 5 pontot kap a Játékos. 7. Nyertes kiválasztása A Játék Nyertese az a Játékos, aki (Fő)számlatulajdonosa annak a bankszámlának, amelyen - a Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott szakaszok alatt - a legtöbb pont gyűlt össze. A szakaszok végén az addig megszerzett pontszámok törlésre kerülnek, tehát nem vihető át az egyik szakaszban megszerzett pont a következő szakaszra. Azonos pontszám esetén az a Játékos jogosult a nyereményre, aki a 4. pontban meghatározott tranzakciókat időben hamarabb bonyolította le, így az érte járó pontszámot is hamarabb gyűjtötte össze. 8. Eredmény megállapítás és eredményhirdetés Az eredmény megállapítása szakaszosan történik: 1. szakasz eredményhirdetése: május :00-ig 2. szakasz eredményhirdetése: június :00-ig 3. szakasz eredményhirdetése: július :00-ig 4. szakasz eredményhirdetése: augusztus :00-ig 5. szakasz eredményhirdetése: szeptember :00-ig A Játék szervezőjének a Játékszabályzat 2. pontjában meghatározott székhelyén, a jelen Játékszabályzat 6-8. pontjában foglaltak szerint. Az eredmény megállapítását és kihirdetését

4 3 tagú Banki Bizottság végzi, a banki rendszerek a Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott szakasz záró időpontjának megfelelő állapota alapján. Az eredmény megállapításáról a Bizottság jegyzőkönyvet készít, majd a jelen Játékszabályzat 9. pontja szerint értesíti a Nyerteseket. 9. A Nyertesek értesítése A Nyertest az FHB Bank Zrt. telefonon, annak sikertelensége esetén, legkésőbb az adott szakasz végének időpontjától számított 30. napon postára adott, tértivevényes postai levél útján értesíti. A Nyerteseknek, postai értesítés esetén, az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül jelentkezniük kell az FHB Telebank, a hét minden napján 0-24 óráig hívható telefonszámán, vagy bármely FHB bankfiókban, és a 13. pontban meghatározott adataikat rendelkezésre kell bocsátaniuk. Minden nyeremény tekintetében 5 fő úgynevezett Tartaléknyertes kerül kijelölésre, akik a Nyertesek helyére lépnek, amennyiben az eredeti Nyertes(ek) nem felel(nek) meg a részvétel 4. pont szerinti feltételeinek vagy amennyiben az eredeti Nyertesek bármelyikével szemben kizáró ok merül fel, illetve ha a Nyertesek bármelyike Nyereményének átvételéről lemond, vagy a Nyertesek nem jelentkeznek a megadott határidőig. Amennyiben a Tartaléknyertesek nem felel(nek) meg a részvétel 4. pont szerinti feltételeinek, vagy amennyiben az Tartaléknyertesek bármelyikével szemben kizáró ok merül fel, illetve ha a Tartaléknyertesek bármelyike Nyereményének átvételéről lemond, vagy a Tartaléknyertesek nem jelentkeznek a megadott határidőig, úgy a Nyeremények nem kerülnek kiosztásra. 10. A Nyeremények átadása A tárgynyereményeket a Nyertesek az értesítést és a szükséges adatok megadását követően egy közösen előre egyeztetett időpontban, az előre egyeztetett FHB bankfiókban vehetik át. Amennyiben a Nyertesek nem tudják személyesen átvenni a tárgynyereményt, úgy azokat a Bank előzetes egyeztetést követően, legkésőbb a vonatkozó szakasz végét követő 90. napon postára adja a Nyertesek banki rendszerekben nyilvántartott címére. Az FHB Nyereménybetétet a szükséges adatok megadását követően a Nyertes (illetve esetlegesen Tartaléknyertes) Játék által érintett, FHB bankszámláján július 31. napjáig köti le az FHB Bank Zrt. FHB Játék nyeremény címén. Amennyiben a Nyertes, illetve Tartaléknyertes a Nyereménybetét jóváírásának, illetve az egyes Nyeremények átadásának napján nem rendelkezik az FHB Bank Zrt.-nél vezetett lakossági folyószámlával, a Nyereménybetét jóváírása, illetve a Nyeremények átadása a Banknak nem áll módjában, azok ellenértékére a Nyertes, illetve Tartaléknyertes nem jogosult. 11. A Nyereményekkel összefüggő adókötelezettségekről szóló tájékoztatás A tárgynyereményekkel összefüggésben felmerülő adókötelezettséget az FHB Bank Zrt. teljesíti. A Nyerteseket a Nyereménnyel kapcsolatban adóbevallás benyújtási kötelezettség nem terheli.

5 A Nyereménybetét 3. pontban meghatározott összege a Nyereményt terhelő adólevonás utáni összeggel egyezik meg. A Nyereménybetét Nyertesnek (2. szakasz) járó Nyeremény egyéb jövedelemnek minősül. A Nyertes Nyereményének értékéből a személyi jövedelemadót a Bank vonja le és vallja be. A Nyertesnek Nyereményével összefüggésben további adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. A Nyereménybetét átadására/ bankszámlán történő jóváírására csak a Nyertes adóazonosító jelének, TAJ számának, illetve személyes azonosítóinak (név, anyja neve) megadása után kerülhet sor. Az adatok megadására a jövedelem Bank által történő bevallása miatt van szükség. A Nyereménybetét Nyertes a megszerzett jövedelemről adóigazolást kap az FHB Banktól. Az igazolás alapján a Nyertesnek a jövedelmet adóbevallásában kell szerepeltetnie. 12. Részvételi feltételek elfogadása A Játékban történő részvétellel a Játékos elfogadta a fenti feltételeket. A Játékban való részvételről a Játékos lemondhat, erről tájékoztatást Postaláda üzenet formájában a Játék kezdete előtt kap, illetve a Játék honlapján is elérhető a leiratkozási adatlap, melyet jelen Játékszabályzat 4. pontja részletez. A leiratkozási felület a következő linken érhető el: A Nyertest megilleti a Nyereményről történő lemondás joga, mely esetben a Tartaléknyertesekre vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra. A Nyereménybetétek átadásakor nem választható a Nyereménybetétek értékének jóváírása. 13. Adatkezelési tájékoztató Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az FHB Bank Zrt. az FHB Van 5 jó érvünk Játékban résztvevőket, illetve a Nyerteseket tájékoztassa a Játékhoz kapcsolódóan a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá hogy kik ismerhetik meg személyes adataikat, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel rendelkeznek. A Játék lefolytatásához nem került sor a személyes adatok új körének gyűjtésére, a Nyertesek megállapítása a Játékszabályzatban meghatározott fizetési megbízások alapján történik. A Nyertesek egyes személyes adatainak a Játékkal összefüggő kezelésére, a Nyeremény elfogadása esetén, annak adójogi vonatkozásai okán kerül sor, a személyi jövedelemadó levonása, ilyen módon a Nyeremény igénybevétele miatt. A Nyeremény igénybevételével (személyi jövedelemadó levonása) összefüggésben kezelt személyes adatok: Nyertes adóazonosító jele TAJ száma Személyes azonosítói (név, anyja neve, stb.)

6 Ezen túlmenően, kifejezett önkéntes írásbeli hozzájárulás esetén, a Nyertesek neve, Nyereménye, további kifejezett, külön önkéntes hozzájárulás esetén fényképe közzétételre kerül az FHB Bank online felületein. A Nyeremény átvételének nem feltétele, hogy a Nyertes hozzájáruljon nevének, illetőleg arcképének közzétételéhez. A hozzájárulás esetén közzétett személyes adatok közzétételének időtartama a közzétételt követő legfeljebb 1 hónap. A közzétételre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A személyes adatokhoz azon munkatársak, megbízottak juthatnak hozzá, akiknek ehhez a Játék szervezéséhez, lefolytatásához kapcsolódó feladataik ellátásához szükségük van. A kiszervezett tevékenységeket és az azokat végző személyek megnevezését az FHB Bank Zrt. Általános szerződési feltételei tartalmazzák. A Játékban résztvevő személy az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet az FHB Bank Zrt. felé (a honlapon közzétett panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulhat. Felhívjuk továbbá figyelmüket a honlapon, a Jogi nyilatkozat elnevezésű dokumentumban található Adatkezelési tájékoztatóra, mely részletesebben is tartalmazza a Bank adatkezelésének szabályait és az érintettek jogait. A tájékoztató az FHB Bank fiókjaiban is kihelyezésre került március 31. FHB Bank Zrt.

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben