Pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Tervben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Tervben"

Átírás

1 Pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Tervben Klaszter Menedzserek Klubja február Miskolc, Széchenyi u. 107.

2 Új Széchenyi Terv 2001-ben indult a Széchenyi Tervgazdaság-, és társadalomfejlesztő program, amely évi 200 Mrd Ft támogatást nyújtott vállalkozók és önkormányzatok részére. Sikeres volt, a gazdasági növekedés meghaladta a bruttó hazai termék 4 %-át ban különböző okok miatt leállt a Széchenyi Terv ben a kormány bejelentette, hogy újra indítja a Széchenyi tervet. Fejlesztési területeinek kialakítását másfél éves elemzői munka előzte meg január 14- én bejelentették az Új Széchenyi terv elindulását. A kormány célja a 7 legfontosabb gazdaságpolitikai mutató javítása: Egyensúly Növekedés Foglalkoztatás Államadósság GDP/GNI arány Beruházási ráta Versenyképesség javítása

3 Új Széchenyi Terv Az Új Széchenyi Terv 7 kitörési pontot jelöl ki, melyek a gazdaság húzó területei lehetnek. Közös sajátosságaik, hogy sokféle, klasszikus iparágat integrálnak, ahol mindegyik komoly piaci potenciállal rendelkezik. Olyan fejlesztési irányokat jelölnek ki, amelyek további piaci és befektetési lehetőségeket rejtenek. Az Új Széchenyi Terv 7 programja Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési Program

4 Kapcsolódás az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) operatív programjain keresztül valósul meg. A 7 éves tervezési ciklust átfogó ÚMFT operatív programjai rövidebb, 2-3 éves akciótervi időszakokra tagolódnak. A időszak tervezése már az ÚSZT programjainak végrehajtásához illeszkedve történt. Ezért egy-egy ÚSZT program végrehajtása, megvalósulása akár több ÚMFT operatív programon keresztül történik. A akciótervi időszak célja a gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés között közel milliárd forint uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, amelynek köszönhetően megerősödhet a gazdaság, növekedhet a foglalkoztatás. Az akciótervekben található pályázatok és kiemelt projektek igazodnak az ÚSZT hét kitörési pontjához, amelyek biztosítják a foglalkoztatás bővítését, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését, és hazánk versenyképességének javítását. Az Új Széchenyi Terv uniós pályázatainak társadalmi vitája január 31-én zárult. Ezt követően, február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd forint keretösszeggel. A pályázatok hat fejlesztési programon belül érhetőek el. A kiírásokra március 1-jétől lehet benyújtani pályázatokat.

5 Az Új Széchenyi Terv programjai Vállalkozásfejlesztési Program: 16 pályázat jelent meg 147 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel. Többek között mikrovállalkozások fejlesztésére, vállalati klaszterek támogatására, technológiafejlesztésre és munkahelyi képzésekre lehet pályázni. Foglalkoztatási Program: 60 milliárd forinttal támogathatóak azon kiemelt projektötletek, melyek a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát javítják. Zöldgazdaság-fejlesztés Program: 15 kiírás jelent meg közel 120 milliárd forint keretösszeggel. Épületenergetikai fejlesztésekre, települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzésére, megújuló energiafelhasználás növelésére, vagy a távhő szektor energetikai korszerűsítésére is lehet majd pályázni. Tudomány-Innováció Program: A 72 milliárd forintot meghaladó keret lehetőséget biztosít vállalatok (külön az akkreditált klaszter tagvállalatok) komplex technológiai innovációjának támogatására, képzés-és tartalomfejlesztésre, innovációs eredmények hasznosításának támogatására (kkv-k részére), a felsőoktatás minőségének javítására. Gyógyító Magyarország Egészség Program: 23 pályázat jelent meg 31,1 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel, turisztikai, valamint egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozására és fejlesztésére. Közlekedésfejlesztési Program: Közel 75 milliárd forint logisztikai központok és szolgáltatások, kerékpárforgalmi hálózatok, településeket összekötő utak, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére, közúti elérhetőség javítására, közutak rekonstrukciójára.

6 Nyitott pályázati lehetőségek KKV-k számára A pályázati kiírások döntően jelentősen egyszerűsödtek, viszont minden OP-hoz van külön az OP valamennyi pályázati kiírására egységes általános útmutató. Ezek, valamint a vonatkozó jogszabályok együttesen határozzák meg a jogosultságot, a kiválasztás/döntés módját, az elszámolhatóságot. A pályázatok benyújtása is egyszerűsödik: jelentősen csökken a nyilatkozatok száma, csökken a benyújtandó mellékletek köre, illetve egyszerűsödik a benyújtás is. Minden pályázati konstrukciónál vannak kötelező vállalások (általában létszámtartás), a pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek, a gazdálkodásra vonatkozó feltételek, iparági korlátozás, területi korlátozás, kizáró okok, egyéb korlátozások a projekttel kapcsolatban, horizontális szempontok stb., ezeket a projektgazda és a projektötlet ismeretében ellenőrizni szükséges.

7 Nyitott pályázati lehetőségek KKV-k számára Vállalkozásfejlesztési Program: Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása ÉMOP Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás - GOP Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis-és középvállalkozások számára - GOP /B Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése - GOP /A Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP /M Munkahelyi képzések támogatása TÁMOP A-11/1 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára TÁMOP B-11/1

8 Nyitott pályázati lehetőségek KKV-k számára Tudomány innováció Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére GOP /C Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP /A Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-1.3.1/B Zöldgazdaság-fejlesztési Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP Közlekedésfejlesztési Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP

9 Vállalkozásfejlesztési Program: Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása ÉMOP Céljahogy előmozdítsaa vállalkozások, oktatási intézmények, K+F intézmények, helyi gazdasági szereplők közötti együttműködéseket, ezáltal az innováció orientált fejlesztések létrejöttét. Pályázók köre Vállalati együttműködések (mikro- vagy kisvállalkozás!!!): Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA alá tartozó egyéni vállalkozók egyéb vállalatok által alapított konzorcium vagy projekttársaság Induló klaszterek: Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek egyesülés, egyesület, köztestület alapítvány, kutatóintézet, oktatási intézmény klasztermenedzsment szervezete Fejlődő klaszterek: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok klasztermenedzsment szervezete, a klasztermenedzsment szervezet és a klaszter tagjaiból álló projekttársaság vagy konzorcium.

10 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása ÉMOP Támogatás összege:induló klaszter: millió Ft, fejlődő klaszter ( A : 50) millió Ft, vállalati együttműködések: millió Ft Támogatás mértéke: csekély összegű támogatás KM: 80%, minden egyéb 50% (képzés, regionális beruházási támogatás, stb.). Előleg: legfeljebb 25% Egyéb megkötések (fontosabbak): Nem nyújtható támogatás induló klaszter kategóriában olyan KM szervezet részére, aki korábban már részesült klaszter pályázaton támogatásban, A klasztertagok száma minimum 10, amelyből legalább 5 KKV tag legyen, SZMSZ-ben szabályozni kell a tagdíjat/átalánydíjat Nem támogathatók a jelentős átfedésű klaszterek (20%-tól), a kisebbik kerül elutasításra. Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend A pályázatok benyújtása március 1-től május 13-ig lehetséges.

11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása ÉMOP Támogatható tevékenységek: A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek: Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása; Benchmarking klub üzemeltetése, üzletember találkozók szervezése; Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység; Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, kiállításokon való részvétel; Adatbázisok létrehozása, klaszterstratégia készítése; Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat; A projekthez közvetlenül kapcsolódó képzés, betanítás Projektmenedzsment szervezet működéséhez kapcsolódó információs technológiafejlesztés B. A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködés esetén: Eszközbeszerzés, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; Építés, átalakítás, bővítés (technológiai fejlesztés, telekhatáron belüli infrastruktúra); Információs technológia-fejlesztés

12 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása ÉMOP Elszámolható költségek: A : Projektmenedzsment: személyi jellegű ráfordítások, tárgyi eszközök, dologi költségek, ingatlan bérleti díja, szolgáltatások, rendezvények, utazási és szállásköltségek, stratégia, piackutatás, kiadványok, oktatás, képzés, IT fejlesztés (hardver, szoftver), minőség, környezet, és egyéb irányítási rendszerek B : Közös beruházások (legalább az összköltség 60%-a) Új, vagy 3 évnél nem régebbi, technológiakorszerűsítést eredményező eszközök és berendezések: Szállítás, betanítás, Eszközök felszerszámozása, Gyártási licensz, know-how. Építés, átalakítás, bővítés (felújítás nem!!!) IT fejlesztés: hardver eszközök (korlátozott konfigurációszám!!!), hálózati eszközök, I/O egységek, szoftverek (üzleti alkalmazások, alapszoftverek, szoftvertervezés, migráció) A költségvetés belső korlátai: Gépkocsi max Ft/hó Bér- és járulékok Ft/hó Tárgyi eszköz KM részére max. A költség 10%-a Stratégia, piackutatás max. 4 millió Ft Online, offline megjelenés A költség 15%-ig Képzés max Ft/fő Irányítási rendszerek összköltség 10%-a, max. 2,5 millió Ft Alapinfrastruktúra max. B 40%-a

13 Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás - GOP Cél az elsősorban a kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatássalbírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére. Pályázók köre Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. (Ahol az előző üzleti évben a foglalkoztatottak száma min. 25 fő, vagy vállalják, hogy a projekt befejezéséig elérik ezt a létszámot) Támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft Támogatás mértéke: az elszámolható költségnek maximum 35%-a. Előleg: legfeljebb 10% Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend A pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig

14 Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás - GOP Támogatható tevékenységek/elszámolható költségek: Regionális beruházási támogatásként Az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 18 hónapra Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 40%) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzése Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max.10%) Csekély összegű (de minimis) támogatásként (max. 50 millió) Piacra jutás (max. 5%) Vállalati HR fejlesztés (max. 5%) Tanácsadás igénybevétele (max. 5%) Minőség-, környezet-és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (max. 5%) A fenti tevékenységek közül a bér, a tárgyi eszköz és az IT fejlesztés önállóan is, a többi tevékenység csak kiegészítő tevékenységként támogatható. Kapcsolódó kiírás: TÁMOP A munkahelyi képzések támogatása

15 Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis-és középvállalkozások számára - GOP /B Céla kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek támogatása annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. Pályázók köre Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő az előző, teljes üzleti évben) Egyéni vállalkozók (SZJA hatály), Szövetkezetek. Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft Támogatás mértéke: maximum 35%-a. Előleg: legfeljebb 25% Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend Értékelési határnapok: május 30, szeptember 12, december 31. A pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig lehetséges. Kapcsolódó kiírás: TÁMOP A munkahelyi képzések támogatása

16 Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis-és középvállalkozások számára - GOP /B Támogatható tevékenységek/elszámolható költségek: Regionális beruházási támogatásként Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 40%) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzése Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max.10%) Csekély összegű (de minimis) támogatásként Piacra jutás (max. 5%) Vállalati HR fejlesztés (max. 5%) Tanácsadás igénybevétele (max. 5%) Minőség-, környezet-és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (max. 5%) A fenti tevékenységek közül az eszközbeszerzés és az IT fejlesztés önállóan is, a többi tevékenység csak kiegészítő tevékenységként támogatható.

17 Mikro-, kis-és középvállalkozások technológia-fejlesztése - GOP /A Céla mikro-, kis-és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon. Pályázók köre Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő az előző, teljes üzleti évben) Egyéni vállalkozók (SZJA hatály), Szövetkezetek. Támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft Támogatás mértéke: az elszámolható költségnek maximum 40%-a. Előleg: nem igényelhető Értékelés és elbírálás: normatív, folyamatos elbírálás A pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig lehetséges.

18 Mikro-, kis-és középvállalkozások technológia-fejlesztése - GOP /A Támogatható tevékenységek/ Elszámolható költségek: Regionális beruházási támogatásként Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése IT fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése IT fejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzése (max. 25%)

19 Mikrovállalkozásokfejlesztése - GOP /M Cél, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. Pályázók köre Mikrovállalkozások Támogatás összege, mértéke: Vissza nem térítendő támogatás: minimum 1 millió Ft, maximum 4 millió Ft (max. a projektérték 45%-a) Visszatérítendő támogatás: legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft. Támogatás mértéke: A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani. Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum a projektérték 45%-a, max. a visszatérítendő támogatás összege. Visszatérítendő támogatás mértéke: maximum a projektérték 60%-a. Előleg: nem igényelhető Kötelező vállalás:a projekt befejezését követő 2 évig a személyi ráfordítások összege min. a támogatás összegének fele kell legyen Értékelés és elbírálás: Visszatérítendő támogatás: a Közvetítő saját hitelbírálati eljárása szerint (Magyar Vállalkozásfinanszírozási ZRt honlapján közzétett közvetítők) Vissza nem térítendő támogatás: könnyített elbírálás A pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig lehetséges.

20 Mikrovállalkozásokfejlesztése - GOP /M Támogatható tevékenységek/elszámolható költségek: Csekély összegű támogatásként Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás Példa I.: Ft értékű projekt esetében Ft (10%) saját erő mellett Ft (45%) vissza nem térítendő támogatás és Ft (45%) mikrohitel felvételére van lehetőség. Példa II.: 10 millió Ft értékű projekt esetében 1 millió Ft (10%) saját erő mellett 3 millió Ft (30%) vissza nem térítendő támogatás és 6 millió Ft (60%) mikrohitel felvételére van lehetőség.

21 Munkahelyi képzések támogatása TÁMOP A-11/1 A pályázat olyan mikro-és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódóan gazdaságfejlesztési támogatást nyertek, és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel. Célja, hogy a munkaerő versenyképességének, foglalkoztathatóságának, készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. Pályázók köre Jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (mikro-vagy kisvállalkozás, melynek átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő az előző, teljes üzleti évben) Nonprofit gazdasági társaság Támogatás összege: maximum 5 millió Ft Támogatás mértéke: Csekély összegű támogatásként 100% Képzési támogatásként: általános képzés: 60% speciális képzés: 25% (+10% fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés, +20% mikro-és kisvállalkozás, de max. 80%) Értékelés és elbírálás: automatikus A pályázatok benyújtása március 1-től folyamatosan.

22 Munkahelyi képzések támogatása TÁMOP A-11/1 Támogatható tevékenységek: szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak; idegen nyelvi képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, TB stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. A képzések lehetnek vásárolt szolgáltatások (OKJ-s, vagy akkreditált + FAT intézményi akkreditáció), illetve belső képzések (nem szükséges akkreditáció). A képzésnek vizsgával kell zárulnia

23 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára TÁMOP B-11/1 A pályázat a középvállalatokprojektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez kapcsolódóan gazdaságfejlesztési, beruházási támogatást nyertek, és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel. Célja, hogy a munkaerő versenyképességének, foglalkoztathatóságának, készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. Pályázók köre Jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (középvállalkozás: fő foglalkoztatott, max. 50 millió Euró éves árbevétel) Nonprofit gazdasági társaság Támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft Támogatás mértéke: Csekély összegű támogatásként 100% Képzési támogatásként: általános képzés: 60% speciális képzés: 25% (+10% fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók képzése, +20% mikro- és kisvállalkozás, de max. 80%) Értékelés és elbírálás: folyamatosan, eljárásrend szerint A pályázatok benyújtása március 1-től folyamatosan.

24 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára TÁMOP B-11/1 Támogatható tevékenységek: szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak; idegen nyelvi képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. Elszámolható költségek: Képzési költségek 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető bérköltsége A képzések lehetnek vásárolt szolgáltatások (OKJ-s, vagy akkreditált + FAT intézményi akkreditáció), illetve belső képzések (nem szükséges akkreditáció). A képzésnek vizsgával kell zárulnia

25 Tudomány innováció Program: Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére GOP /C Célja: újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázók köre Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő az előző, teljes üzleti évben) Egyéni vállalkozók (SZJA hatály), Szövetkezetek. Támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft Támogatás mértéke: az elszámolható költségnek maximum 65%-a. Előleg: nem igényelhető Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend ( szokásos megfelelőség + 15 innovációs feltételből legalább 3 teljesítése!!!) A pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig Kapcsolódó kiírás: TÁMOP A munkahelyi képzések támogatása

26 Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére GOP /C Támogatható tevékenységek/elszámolható költségek: Csekély összegű (de minimis) támogatásként Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép-vagy felsőfokú végzettségű munkatárs(ak) alkalmazása, bérköltsége Egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése Iparjogvédelmi tevékenység (max. 10 millió Ft) Egyéb feltétel: legalább 2 lezárt, teljes üzleti év

27 Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP /A Céljaolyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják. Pályázók köre Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek (átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő az előző, teljes üzleti évben) Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 500 millió Ft Támogatás mértéke: az elszámolható költségnek maximum 45%-a (K+F projekttámogatás, regionális beruházási támogatás, csekély összegű támogatás eltérő szabályok!!!). Előleg: legfeljebb 25% Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend (innovációs potenciál 30%) Értékelési határnapok: április 1, július 30, október 25, december 31. A pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig

28 Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP /A Támogatható tevékenységek/elszámolható költségek: K+F projekttámogatás (kötelező rész a kísérleti fejlesztés) Bérköltség (min. 5%) Eszközbeszerzés (kizárólag agrárvállalkozások esetében) Immateriális javak (kizárólag agrárvállalkozások esetében, max. 15%) Szolgáltatások igénybevétele (max. 50%) Anyagköltség. Regionális beruházási támogatásként (agrárvállalkozásoknak nem!) eszközbeszerzés Infrastrukturális és ingatlan beruházás Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzése (max. 5%) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max.10%) Csekély összegű támogatásként (agrárvállalkozásoknak nem!) max. a projekt elszámolható költségeinek 10%-áig, de legfeljebb 50 millió Ft Piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások, anyagköltség, marketing munkatárs munkabére Iparjogvédelmi tevékenység

29 Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-1.3.1/B Céljaolyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják. Pályázók köre Akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszter tagja, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek (átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő az előző, teljes üzleti évben) Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 500 millió Ft Támogatás mértéke: az elszámolható költségnek maximum 55%-a (K+F projekttámogatás, regionális beruházási támogatás, csekély összegű támogatás eltérő szabályok!!!) Kötelező vállalás: árbevétel növekmény 2 éven át elérje a támogatás 30%-át!!!!! Előleg: legfeljebb 25% Futamidő: 24 hónap Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend (innovációs potenciál 30%) Értékelési határnapok: április 1, július 30, október 25, december 31. A pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig

30 Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-1.3.1/B Támogatható tevékenységek/elszámolható költségek: K+F projekttámogatás (kötelező rész a kísérleti fejlesztés) Bérköltség (max. 5%) Eszközbeszerzés (kizárólag agrárvállalkozások esetében) Immateriális javak (kizárólag agrárvállalkozások esetében, max. 15%) Szolgáltatások igénybevétele (max. 50%) Anyagköltség. Regionális beruházási támogatásként (agrárvállalkozásoknak nem!) eszközbeszerzés Infrastrukturális és ingatlan beruházás Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzése (max. 5%) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max.10%) Csekély összegű támogatásként (agrárvállalkozásoknak nem!) max. a projekt elszámolható költségeinek 10%-áig, de legfeljebb 50 millió Ft Piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások, anyagköltség, marketing munkatárs munkabére Iparjogvédelmi tevékenység

31 Zöldgazdaság-fejlesztés Program: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP Célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. Pályázók köre: vállalkozás (KKV) nonprofit szervezet költségvetési szervek, intézmények Támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft Támogatás mértéke: Vállalkozás: 50% (LHH kistérségben 60%), nonprofit szervezet 60% költségvetési szervek, intézmények 85%, Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend, folyamatos elbírálás A pályázatok benyújtása március 1-től lehetséges.

32 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP Kizárólag kombinált projektek (energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projekt), külön előírások!!! Támogatható tevékenységek : Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek Az épületek hőtechnikaiadottságainak javítása, hőveszteségénekcsökkentése: utólagos külső hőszigetelés külső nyílászáró csere hővisszanyerő szellőzés Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek napkollektor használati melegvízhez biomassza felhasználása fűtésre geotermális energia hasznosítása hőszivattyú használati melegvízhez napelemek alkalmazása villamosenergia ellátáshoz

33 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP Elszámolható költségek: Projektelőkészítés (max. 6%, kivéve nagy költségű fúrás) Vagyoni értékű jogok megszerzése Projektmenedzsment Közbeszerzés Tanulmányok és vizsgálatok Tervezés Egyéb (engedélyek, értékbecslés, hatósági díjak, stb) Megvalósítás: Vagyoni értékű jogok megszerzése Ingatlan (max. 10%) Terület előkészítés, rendezés Építési munkák Eszközbeszerzés Projektmenedzsment személyi + anyagjellegű (4-8%) Mérnöki feladatok (max. 4%) Tájékoztatás, nyilvánosság (max. 1%) Egyéb (engedélyek, értékbecslés, hatósági díjak, stb)

34 Közlekedésfejlesztési Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP Céla hazai és a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruforgalom kiszolgálása az intermodális és a regionális logisztikai központok és szolgáltatók fejlesztésével. Pályázók köre: Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok Szövetkezetek (átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fő, szolgáltatásnál a pályázó főtevékenysége logisztikai szolgáltatás) Támogatás összege: Minimum 25, maximum 250 millió Ft (intermodális max. 500 millió Ft) Támogatás mértéke: Regionális logisztikai központok 40%, intermodálislogisztikai központok 50%, logisztikai szolgáltatások 30% Értékelés és elbírálás: egyfordulós eljárásrend, folyamatos Pályázatok benyújtása március 1-től december 31-ig

35 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP Vállalások: Intermodális logisztikai központ: intermodális átterelés, árbevétel Regionális logisztikai központok: árbevétel Logisztikai szolgáltatások: árbevétel, foglalkoztatás Egyéb korlátozások: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely saját maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez logisztikai szolgáltatást, ez alól kivételt képez a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott logisztikai szolgáltatás. Intervenciós gabonaraktár, gabonatároló, siló, magtár, terménytakarmánytároló stb. nem támogatható (Annex I árucsoport) Kapcsolódó kiírás: TÁMOP A munkahelyi képzések támogatása Előleg: 25%

36 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP Támogatható tevékenységek/elszámolható költségek: Regionális beruházási támogatásként Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzése Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése Csekély összegű (de minimis) támogatásként Piacra jutás Vállalati HR fejlesztés Tanácsadás igénybevétele Minőség-, környezet-és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése Beruházás előkészítés költsége (maximum a projekt összes elszámolható költségének 6%-áig)

37 Köszönöm a figyelmet! Vargáné Kövy Katalin / Miskolc, Széchenyi u. 107.

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19.

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Megújult fejlesztéspolitika Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés Felesleges jelentéstételi kötelezettség

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Megújult pályázatkezelési folyamat a MAG Zrt-nél 1. Pályázatkezelési folyamat Társadalmi egyeztetés a kiírást megelőzően Egyszerűsített eljárásrendek

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17.

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. Az ÚSZT

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetőségek vállalkozóknak március

Aktuális pályázati lehetőségek vállalkozóknak március Aktuális pályázati lehetőségek vállalkozóknak 2018. március Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) A kiírás célja: fiatalok munkaerő-piaci integrációjának segítése Kötelezően megvalósítandó,

Részletesebben

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Köszöntöm Önöket! Az előadás vázlata 1. A Rolling Consulting Hungary bemutatása 2. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17.

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. Az ÚSZT

Részletesebben

1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP

1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP 1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 2016. nov.5-től Keretösszeg: 21 Mrd Ft min 5m Ft max 25m Ft Támogatás intenzitás: max 50% - új eszközök beszerzése - eszközökhöz kapcsolódó

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól

Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól Pénzt a legjobb helyre és a leggyorsabban -2011. február 10. - Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól TARTALOM 1. ÚSZT-ről általában 2. Támogatási lehetőségek 3. Kérdések, konkrét projektek ÚSZT-RŐL

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK SIKEREKBEN ÉS PÁLYÁZATOKBAN GAZDAG, BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELÜNKNEK! Jó hír, hogy a vállalkozásokat érintő pályázatok beadási határidejét

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Siba Ignác, Főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS A pályázat beadási A pályázat beadási Telephelyfejlesztés DAOP-1.1.1./E-11 A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKVk) működési helyszínéül szolgáló

Részletesebben

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2014-2020 MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ PÁLYÁZATOK A KKV SZEKTORBAN? DR. GORDOS TAMÁS PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2016. OKTÓBER 27. TARTALOM 2014-2020 programozási

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Keretösszeg: 35 milliárd Ft Támogatási kérelmek várható száma: 270 3500 db Támogatás összege: minimum 10 millió maximum 130 millió

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Prospera Pályázati Tanácsadó Kft. Gajdos-Sztankó Gabriella Pályázati referens sztanko.gabriella@prospera.hu Budapest, 2016.11.08.

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében pályázat rövid összefoglaló

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL Keretösszeg: 105,2 milliárd Ft Kölcsön összege: TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Szőkéné Hajduk Andrea Irodavezető A Új Széchenyi Mikrohitel Program célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem,

Részletesebben

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ)

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) BEMUTATÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK Pályázati kód GINOP-4.1.1-8.4.4-16 GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP 2.1.7-15 A Felhívás célja a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal,

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Az Új Széchenyi terv innovációt segítő pályázatai Tudomány Innováció Program

Az Új Széchenyi terv innovációt segítő pályázatai Tudomány Innováció Program Az Új Széchenyi terv innovációt segítő pályázatai Tudomány Innováció Program Zalaegerszeg, 2011. október 05. Kalcsú Zoltán innovációs menedzser Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK Hauser Richárd tanácsadó A bemutatásra kerülő pályázati felhívások GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Európai Uniós támogatások pályázati roadshowja Széchenyi 2020 GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Kerekes Gábor irodavezető Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP 2009-1.1.1/F A támogatás célja: A termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

FORRÁSTÉRKÉP AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI. 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés

FORRÁSTÉRKÉP AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI. 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés FORRÁSTÉRKÉP AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten kívül megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben