Kígyóuborka technológiai ajánlat 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kígyóuborka technológiai ajánlat 2013"

Átírás

1 Kígyóuborka technológiai ajánlat 2013

2 Kígyóuborka technológiai ajánlat 2

3 Kígyóuborka technológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult kígyóuborka technológiai ajánlatunkat, amely tartalmazza azon fajtákat, valamint növényvédôszereket, amelyeket 2012-ben és 2013-ban megvásárolhatnak választékunkból. A Syngenta életében fontos változások zajlottak az elmúlt egy évben. A Syngenta vetômag és növényvédelmi ágazata még szoro sabb ra fogta együttmûködését, ezért még teljesebb megoldásokat nyújtunk partnereinknek. A rezisztenciával, toleranciával nem meg oldható növényvédelmi problémákra, új utakat keresünk a cég növényvédelmi ágazatával közösen, hogy a termesztés még si ke resebb lehessen minden partnerünknél. A vetômagkezeléstôl, a palántanevelésen keresztül, a termesztés egész folyamatára dol goz zuk ki az ajánlatokat. Speciális vetômagkezelés, talajfertôtlenítés, gyomirtás, kórokozók és kártevôk elleni védelem, mindmind szerepel a Syngenta palettáján. Abban az esetben pedig, ahol a megoldást a Syngentán kívül kell keresni, mint a tápanyagutánpótlás, bio stimulátorok, palántanevelés, ott is megbízható partnereket vonunk be az Önök jobb kiszolgálása ér de ké ben. A Syngenta, amely az uborkatermelôk megbízható partnere volt az elmúlt évtizedekben gazdag faj ta kíná latával, a jövôben még inkább szolgálja partnereit, komplex, a hatékony, gazdaságos termelés fo lyama tára kidolgozott megoldásaival. Azért, hogy a kiadványunk még könnyebben használható legyen, a Magyarországon leginkább el ter jedt ül te tési idôszakokra csoportosítva ajánljuk a saját nemesítésû kígyóuborka fajtáinkat. Az adott ter meszté si idô szakokra leginkább jellemzô betegségek és kártevôk elleni növényvédelmi ajánlást is itt találja Antal Gyula kampánymenedzser, zöldségfélék meg. Sze retnénk minden kedves partnerünk figyelmét felhívni a internetes oldalra, ahol meg talál minden terméket, amit a Syngenta Magyaroszágon forgalmaz, legyen az szántóföldi, zöldségvagy virágfajta és az adott kultúrákban használható növényvédôszereket is. Sikeres termesztést kívánunk!

4 Kora tavaszi technológiai ajánlat Excalibur F1 Mindene a minôség. HR = Ccu IR = Gc / Px Termése sötétzöld színû, rendkívül piacos és egyöntetû cm-es termés, amely kacson sem hajlamos túlnyúlásra. Gyorsan fordul termôre, generatív jellegû. Lombja nyitott, jól áttekinthetô. Toleráns a lisztharmatra. Talajnélküli termesztésre és laza, alacsony sótartalmú talajra ajánlott. Ültethetô: februártól-augusztusig. Strategos F1 A legjobb taktika a vírusok ellen. HR = Ccu / CVYV IR = CMV / CYSDV Termése tetszetôs, enyhén bordázott. Gyorsan termôre fordul. Hajtásnövekedése intenzív fôszáron és kacson egyaránt. Erôs növekedésû. Gyökérzete strapabíró, terhelhetô. Ültethetô: februártól-augusztusig, a tavaszi, nyári és ôszi termesztésben is megállja a helyét. 4

5 Növényvédelem kora tavasszal Talajlakó kártevôk elleni védekezés Az okszerû talajlakó kártevôk elleni növényvédelmet mindig talajvizsgálatnak kell megelôznie, így tudjuk beazonosítani, hogy mi ellen kell védekeznünk. Könnyebb helyzetben vagyunk akkor, ha már jól ismerjük a termesztô létesítményt és annak talaját, a benne elôforduló kártevôkkel. Ha minden évben gondot jelent a fonál féreg, akkor Nemathorin 10 G-t kell kijuttani az ültetés elôtt és be kell dolgozni a ta lajba cm mélységben, teljes felületen (nem sorkezelésben!). Dózisa: 30 kg/ha, 3 gramm/m 2. A Nemathorin 10 G a fonálférgek elleni készítmény, de a levéltetvek, tripszek és a drót férgek ellen is rendelkezik gyérítô hatással. Több szintû védelmet tudunk biztosítani a Nemathorin 10 G kijuttatásával. Kontakt ha tá sú, de emellett felszívódik a gyökerekbe és gátolja a tojások, ciszták kelését is. Hatása 90 napig tart! Fonálféreg Egészséges állomány

6 Növényvédelem kora tavasszal Talajlakó kártevôk elleni védekezés Gyakori tünet a kiültetett növények az ültetés követô egyik napról a másikra tör té nô her va dása. A palánták elhervadnak, illetve lassan vagy nem fejlôdnek, holott a nö vény föld feletti részén nem látunk problémát. A gyökerét megvizsgálva látszik, hogy a gyökér jelentôs része hiányzik és nem egy esetben a kárt okozó drótférget, pajort is meg le het találni. Ez megelôzhetô talajfertôtlenítéssel a FORCE 1.5 G használatával. A FORCE 1.5 G egy széles kör ben használt, univerzális talajfertôtlenítôszer, amelyet a kiemelkedô haté kony sága és kor szerû formulációja miatt bátran nevezhetô a 21. század talaj fer tôtle nítôszerének! A FORCE nagy hatékonyságú; piretroid hatóanyagú, széles rovarölô spek trummal ren del kezô talajfertôtlenítôszer. A FORCE 1.5 G könnyû kijuttathatósága és hosszú hatástartama miatt a kertészek ideális talajfertôtlenítô szere. A hatóanyag egyenletesen gázosodó granulátum formulációja, teljes körû és hosszantar tó védelmet nyújt a cserebogár pajorok és drótférgek ellen. Vetéssel, ültetéssel egy me netben sorkezeléssel javasolt kijuttatni. Drót féreg fertôzés esetén a magasabb dózis használata javasolt. A FORCE 1,5 G hatását gázfázisban fejti ki, ezért a kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történô teljes fedettségét. A FORCE 1.5 G 0,5 kg-os, 5 kg-os és 20 kg-os kiszerelésben kapható, így minden gazdálkodó megtalálhatja a szá mára ideális kiszerelést. A készítmény nem szívódik fel a növénybe, ezért élel mezés egészségügyi várakozási ideje 0 nap. Dózisa: 7-10 kg/ha (sorkezelés). * a Force 1,5 G engedélyezés alatt van a kígyóuborkára. Cserebogár pajor Drótféreg 6

7 Növényvédelem kora tavasszal Gombabetegségek A kora tavaszi idôszakban jelentôs problémát jelenthetnek a különbözô gombabeteg sé gek. Ezeknek a problémáknak a megelôzését érdemes már palántakorban elkez deni. A Ridomil Gold MZ-vel be tudjuk öntözni kiültetés elôtt a növényeket, ami je lentôs védelmet nyújt. A Ridomil Gold MZ-vel készített oldat koncentrációja 1% (100 l vízhez 1 gramm Ridomil Gold MZ). A gombabetegségek ellen az egyik legjobb védekezés az idôben és szakszerûen elvég zett szellôztetés, ami nem csak a botrytis és fehérpenész ellen nyújt védelme, de a nö vé nyek fejlôdését is segíti. Fontos, hogy gyorsan száradjon fel a levizesedett növény, de se gíthetjük a felszáradást fûtéssel is. Botritys Sclerotinia

8 Növényvédelem kora tavasszal Rovarkártevôk A szívókártevôk a korai idôszakban is gondot okozhatnak, hiszen enyhébb teleken könnyen átvészelik a hidegebb idôszakokat, és miután az állomány kiültetésével számukra is kedvezôbbre fordul a klíma, gyorsan felszaporodhatnak. Az Actara minden szúró-szívó és rágó szájszervû kártevô ellen hosszútávú védelmet nyújt beöntözéses kijuttatással. Dózisa 0,1-0,2%-os oldat ami 3-4 hétre jelent biztos védelmet a kártevôk ellen. (0,1%-os oldat 1 l vízhez 1 gramm Actara, 0,2%-os oldathoz 1 l vízhez 2 gramm Actara). Ezzel a módszerrel idôt és pénzt lehet megspórolni, mivel több hétig védett lesz az állomány. Nem kell plusz kezelést beiktatni. Az Actara keverhetô Ridomil Gold MZ-vel, tehát egy menetben kijuttatható a két készítmény. Az Actarás palánta beöntözéses vagy bemártásos technológia: Az Actara hatóanyaga a tiametoxam nagyon jól mozog a növényben a hajtásvégek irányába. Ez a mechanizmus segít abban, hogy mindig a növény legérzékenyebb része legyen védve a szúró-szívó és rágó kártevôktôl. Miért éri meg a palántát beöntözni Actarával kiültetés elôtt vagy után? Egyedülállón hosszú hatástartam, 3-4 hetes védelem minden szúró-szívó és rágó kártevô ellen! Nincs párolgási, hatóanyag bomlási veszteség. Célzott kijuttatás, nincs szerveszteség. Tökéletes felszívódás belsô védelem. Megelôzô védelem. Földibolha és káposztalégy kártétele Miért jár jól a kertész, ha Actarával öntözni be a palántát? Egyedülállón hosszú hatástartam, 3-4 hetes védelem minden szúró-szívó és rágó kártevô ellen, széles hatásspektrummal! Kezelés után 6 órával már megjelenik a növényben. A levéltetvek, lisztecskék írtásával, meg tudjuk elôzni a vírus fertôzést is. Csökkenthetô a védekezési költség a permetezési fordulók redukálásával. Hangya ellen riasztó hatású. 8

9 Növényvédelem kora tavasszal Rovarkártevôk Kijuttatási módszerek: BEÖNTÖZÉSES technológia: 400 g/ha dózisú Actara oldattal. Alapszabály, hogy 0,1-0,2%-os legyen az oldat koncentrációja! ml/tô mennyiségben. Öntözôrendszeren keresztüli kijuttatás: Az Actara oldatot a tápoldatozáshoz illetve az öntözéshez használt rendszeren keresztül is kijuttathatjuk. Hasonlóan a beöntözésnél használt dózissal: 400 g/ha BEMÁRTÁSOS technológia: Készítsünk 0,1-0,2%-os ACTARA oldatot, majd a palántákat tálcával együtt mártsuk bele, a tápkockák teljes átnedvesedéséig.

10 Tavasztól ôszig tartó technológiai ajánlat Regalos F1 (LC 9718) A stressz ellenálló. HR = Cca / Ccu / CVYV IR = Gc / Px / CMV / CYSDV Vírusellenálló képessége széles. A magyar piacon alapvetô fontosságú lisztharmat toleranciával rendelkezik. Termése nem nyakas, egyenes, enyhén bordázott, hamvas, sötétzöld színû, cm hosszal. Teljesítménye kiegyenlített változó körülmények között is. Lombja nyitott, jó stressztoleranciával rendelkezik. Gyökérzete erôs, stabil, ellenálló. Ütetésre ajánljuk márciustól-augusztusig. Csizmadia Miklós (Sarkad): Tavaly és az idei évben is termeltem a Regalos F1 fajtát. A leg na gyobb nyári meleget is bírta és jelentôs mennyiségû termést adott. 10

11 Bomber F1 A biztos siker. HR = Cca / Ccu / CVYV / Px IR = Gc / CMV / CYSDV Magas hozamú, terhelhetô növény, jó vegetatív-generatív egyensúllyal. Termése hamvas, sötétzöld színû, egyöntetû, kiváló minôségû. Hossza cm. Gyökérzete erôs, termôképessége kiemelkedô. Kacson is jól köt, kiváló minôséggel. Vírusellenálló képessége széles. A magyar piacon alapvetô fontosságú lisztharmat toleranciával rendelkezik. Oltva és oltatlanul, talajban, illetve talajnélküli termesztésben is bizonyított már. Javasolt ültetési idôszak: márciustól-augusztusig. Martyin Tivadar (Méhkerék): Amióta megjelent a Bomber, azóta termesztem. A faj ta mellett azért tartok ki, mert folyamatosan, kiváló minôségû és nagy mennyiségû ter mést tudok róla szedni kacson is. Nálam a fô fajta jövôre is a Bomber F1 lesz! Grendel F1 Nem fog rajta az idô. HR = Cca / Ccu IR = Gc / Px Régóta ismert, jól bevált fajta talajon és kôzetgyapoton egyaránt. Gerneratív jellege miatt kötött és magas sótartalmú talajokon csak oltva javasolt. Termése kitûnô minôségû, sötétzöld, nem nyakas, cm hosszú. Terméselrúgásra nem hajlamos, jól terhelhetô. Lombja nyitott, generatív jellegû. Kacson is köt, termése itt is kiváló minôségû. Lisztharmat és peronoszpora ellenálló. Ültethetô: márciustól-augusztusig. Goron Zsolt (Méhkerék): Április elején ültettem a Grendelt a felületem 2/3-án, mivel jó hozamú, korai fajta és a fôszár mellett a kacson is nagyon jól köt. A legreálisabb választás tavaszi ültetésre, nálam biztos fajta a Grendel F1, jövôre is termelem.

12 Vigorex F1 Jól bevált fajta szenzációs áron! HR = Cca / Ccu IR = Px A fajta vigorának köszönhetôen nagyon jól tolerálja a magas sótartalmú talajokat és a nyári nagy intenzitású fényt illetve a kánikulát is. Erôs növekedés fôszáron és kacson egyaránt. Gyökérzete erôs, amely jól tolerálja a kedvezôtlen talajadottságokat. Peronoszpóra és lisztharmat tolerancia jellemzi. Ha vírusfertôzés veszélye áll fenn, akkor a Bomber F1, Regalos F1 vagy Strategos F1 termesztését javasoljuk. 12

13 Növényvédelem tavasztól-ôszig Gombabetegségek A peronoszpóra az uborka legveszélyesebb gombabetegsége. Elôször az alsó idô sebb leveleken sárga foltok jelennek meg, majd az egész levél elszárad. Ha a levélfelület 5%-án láthatók a tünetek, akkor a permetezés már megkésett, a továbbterjedés alig mér sé kelhetô. A peronoszpórára a növény a virágzáskor a legfogékonyabb. A kóroko zó agresszivitása miatt a megelôzésnek kell elsôdlegesnek lenni. A palántákat a kiül tetés után nappal permetezzük elôször. A védelmet indítsuk kontakt hatású Bravo-val, vagy a felszívódó Ridomil Gold MZ 68 WG-vel. Ezt folytassuk 8-10 napon ként a virágzás kezdetéig. Virágzás után 8-12 napos idôközzel végezzünk 2-3 permetezést Amistar-ral. Ezután ismét 1-2 kezelést a kontakt szerrel Bravo-val végezzünk. Termés szedés idôszakában Ridomil Gold MZ 68 WG-vel, csak a fôszárról kacsra átál lás idôszakában permetezzünk, ugyanis a Ridomil Gold MZ 68 WG 7 napos é.v.i.-vel ren del kezik. A peronoszpóra veszélyes betegség, a Bravo-val, a Ridomil Gold MZ-vel és az Amistar-ral a rezisztencia kockázata nélkül mesterien áthidalható. A Ridomil Gold MZ 68 WG adagja 2,5 kg/ha (250g/100 liter víz), az Amistar adagja 0,75 1,0 l/ha ( ml/100 liter víz), a Bravo 500 SC adagja 2,5 kg/ha (250g/100 li ter víz). Uborka peronoszpóra Kezelt állomány Lisztharmat Kezelt állomány A Syngenta minden Magyarországon forgalmazott fajtája rendelkezik lisztharmat toleranciával, ezért ha ezeket a fajtákat termeszti, nem lesz szüksége külön lisztharmat elleni vegyszeres növényvédelemre. Ha fogékony fajtát termeszt, akkor az uborkában a tünetek megjelenésekor el kell kezdeni a védekezést, kontakt és felszívódó szerek rotációjával. Thiovit Jet után Amistar, majd Topas 100 EC-vel hatékonyan megelôzhetô a lisztharmat okozta gazdasági kár. Thiovit Jet adagja 3-5 kg/ha ( gramm/100 l víz), Amistar adagja 0,75 1,0 l/ha ( ml/100 liter víz), Topas 100 EC adagja 0,35 l/ha (35 ml/100 l víz).

14 Növényvédelem tavasztól-ôszig Rovarkártevôk Hetet egy csapásra! A Voliam Targo két hatóanyag klorantraniliprol és az abamektin gyári kombinációja, így három kártevô típus, a hernyókártevôk, atkák és az aknázólegyek kártétele ki kü szöböl hetô. Miért érdemes a Voliam Targo-t használni? Két hatóanyag gyári kombinációja, ezért a fitotoxicitásra, perzselésre jóval kisebb az esély, mintha két szert tankkeverékként kevernénk. Nincs kicsapódás veszély. Klorantraniliprol csak ebben a készítményben engedélyezett uborka kultúrában. Egy kezeléssel megoldhatjuk a három kártevô típus elleni védekezést. Rendkívül széles hatásspektrum 7 kártevô ellen hatékony: levélatka, kétfoltos takácsatka, piros gyümölcsfa takácsatka, tripsz, paradicsom aknázó moly, gyapottok bagolylepke, paradicsom aknázó légy. Kijutatás után 4 óra múlva már kifejti hatását és napig hat. 3 fejlôdési stádium ellen hat, tojásölô, tojásból kikelés pillanatában és lárvaölô. 3 napos é.v.i. A Voliam Targo-t kettôs hatóanyag-tartalma miatt célszerû alkalmazását a tömeges lár va keléshez igazítani. Egy vegetációs idôszakban maximum 2 kezelés javasolt! A Voliam Targo dózisa: 0,8 l/ha. Kisebb felületre készítsünk 0,08%-os permetlevet (pl. 20 l vízhez 16 ml szert). Fontos megjegyzés a Voliam Targo hatékony használátával kapcsolatban: Ne keverjük gombaölôvel! A hatóanyag UV érzékeny, ezért csak napnyugta után permetezzünk, amikor nincs di rekt napfény. Bôséges lémennyiséggel permetezzünk! Ne használjunk ködgenerátort! 14

15 Növényvédelem tavasztól-ôszig Gyapottok bagolylepke Ha a gyapottok bagolylepke a probléma, akkor a megoldás az Affirm! A permetezést célszerû az elsô hernyók tojásból való kikeléséhez idôzíteni. Biztos és megbízható védelmet ad az Affirm 095 SG, amelynek hatására gyorsan leáll a hernyók táplálkozása. Rövid, 3 napos várakozási ideje miatt alkalmas a szedési ciklusok közötti védekezésre is. Az Affirm dózisa: 1,5-2,0 kg/ha, g 10 l vízhez. Gyapottok bagolylepke hernyója és a kifejlett lepke

16 Növényvédelem tavasztól-ôszig Tripszek és atkák Tripszkártétel uborkán A tripszek szabad szemmel még éppen látható orsó alakú 1-2 mm nagyságú szí voga tó rovarok. Az uborka levelén kártételük nyomán ezüstös szívás nyomok je lent keznek, a kötôdött termés pedig meggörbül. Az uborkát károsító fajok közül a nyu gati vi rág tripsz a legjelentôsebb. A nyugati virágtripsz kifejezetten rejtôzködô élet mó dot foly tat, behúzódik a bimbókba, virágokba. Fûtött termesztô létesítményben té len folya matosan szaporodik, ezért rendszeresen védekezni kell ellene. A szárnyas ala kok meg je lenése és száma, Csalomon SZINb ragacsos fogólapok kihelyezésével jól nyomon kö vethetô. Az eredményes védelem elôfeltétele a permetezések alacsony egyedszá má nál kezdôdô korai indítása és többszöri megismétlése. Nö vény há zakban a Vertimec és a Actara kiemelkedô eredményt nyújt a tripszek kár té tele ellen. Az Actarát 200 g/100 liter víz dózisban, a Vertimec-et 0,05%-os koncent rá cióban al kalmazzuk tripsz ellen. A Vertimec tripsz elleni hatása növelhetô, ha fél dó zisban Karate Zeon-t (0,015%-os töménység) adunk hozzá. Az atkafertôzés, a levelek fonákán jelenik meg, ahol számukra rendkívül kedvezô körül mények alakulnak ki. Különösen száraz, aszályos években a nyár közepétôl szembe tû nô a kártételük. Szívogatásuk hatására a leveleken elôször sárguló egyre na gyobbo dó foltok keletkeznek, majd az egész levél megbarnul, súlyos esetben el szá rad. Mivel a levélfonákon finom szövedékben él, jó védôhatás csak felszívódó és mély hatá sú szertôl várható. Erre a Vertimec kiválóan alkalmas, mert elpusztítja a fonákon szí vo gató atkákat még akkor is, ha csak a levél színére kerül permetlé. A Vertimec 1,8 EC adagja 0,25 l/ha vagy 25 ml/100 l permetlé. Atkafertôzés Fontos megjegyzés a Vertimec hatékony használátával kapcsolatban: Az egyik legfontosabb, hogy soha ne keverjük gombaölôszerrel, mert csökkenhet a hatékonyság! Szintén fontos szabály, hogy mindig a késô délutáni vagy a kora esti órákban vé gezzük a kezeléseket, mivel a hatóanyag UV stabilitása csökkenhet az erôs napsugárzás ha tá sára. Ne használjunk ködgenerátort! A permetlé lehetôleg ne menjen 5-6 ph fölé, mert szintén hatékonyság csökkenés kö vet kez het be. 16

17 Növényvédelem tavasztól-ôszig Levéltetvek A levéltetvek jelentôsége két szempontból is fontos. Egyik részrôl a tenyészôcsúcsot, leve let, szárat szívogatva elszívják az összes energiát a növénybôl, így szinte nullára csök kentik a növény növekedését és így a termékenységét. Másik részrôl a levéltetvek terjesztik a legtöbb vírust is, ami ellen nincs védekezési lehe tôség csak a rezisztencia illetve a levéltetvek elleni védekezés. A Syngenta által forgalmazott kígyóuborka fajták közül, a Bomber F1, Strategos F1 és a Regalos F1 is rendelkezik a ma Magyarosrszágon legelterjettebb vírusok (uborka mo zaik vírus-cmv, uborka sárgalevelûség vírus-cysdv és uborka sárgaerûség vírus- CVYV) ellenálló képességgel. Ezeknek a fajtáknak a termesztése a minimálisra csökken ti a vírusok kártételét. A levéltetvek ellen a Syngenta két megoldást is kínál, a palánta kezelést és az állomány ke ze lést. A palántakezelés: Az Actara minden szúró-szívó és rágó szájszervû kártevô ellen hosszútávú védel met nyújt beöntözéses kijuttatással. Az Actarás beöntözésrôl bôvebben is olvashat eb ben a kiadványban! A Chess 50 WG amellett, hogy mind a levéltetû (Dózis: 0,02%) mind az üvegházi molytetû (Dózis: 0,05%) ellen hatékony, a hasznos élô szervezeteket is kíméli. A Judo és a Karate Zeon 5 CS a levéltetvek mellett a bagolylepkék lárvái ellen is hatékony. Judo dózisa levéltetû ellen 1-1,2 l/ha, bagolylepke lárvái ellen 1,5 l/ha. Karate Zeon 5 CS dózisa levéltetû és a bagolylepkék lárvái ellen 0,2-0,4 l/ha. A rezisztencia kialakulásának veszélye miatt érdemes a szerrotációt alkalmazni. Levéltetû uborkán

18 Technológiai ajánlat Oltás Oltással a magasabb termésmennyiségért! Mindenki tudja, hogy az oltással le tudjuk cserélni a kígyóuborka érzékeny gyökerét egy ellenálló erôs gyökérzetre, ezzel a cse ré vel je len tôsen megkönnyítjük a dolgunkat az egész tenyészidô folyamán, mivel egy erôs ellenálló növényt kapunk, amely a ter més bizton ság mellett magasabb terméspotenciállal rendelkezik. Az idei évtôl, egy új uborka alanyt, a Carnivor F1 fajtát ajánljuk a kígyóuborka termelôk figyelmébe, a már jól ismert Strongtosa F1 mel lett. Hasonlóan a Strongtosa-hoz a Carnivor-t is elsôsorban rossz talajadottságok, az optimálistól eltérô talajhômérsékleti viszonyok kö zé javasoljuk. Fonálféreggel erôsen fertôzött területeken is megoldást jelenthet a Strongtosa-ra, Carnivor-ra oltás, a nagyobb gyökértömeg és az uborka gyökerénél nagyságrendekkel robosztusabb interspecifikus gyökérrendszer jól ellenáll a fonálféregnek, és képes ellátni a fel adatát. Erôs fonálféreg fertôzés esetén ajánlott kiültetés elôtt Nemathorin 10 G-t a talajba dolgozni, az oltott növény Nemathorin 10 G ke ze léssel kiegészítve igen magas termésbiztonságot eredményez. Kérje egyedi ajánlatunkat kígyóuborka mag és Strongtosa, Carnivor együttes vásárlása esetén! 18

19 Carnivor F1 A nyers erô. HR = Co: 1 / Fon: 1, 2 / Fom: 0, 1, 1-2, 2 IR = Fon: 0 A Carnivor F1 legfontosabb tulajdonságai: Erôs fuzárium gomba ellenállóság. Hidegtûrés. Mélyrehatoló, nagy tömegû gyökér. Kitûnô eredés az összes Syngentás kígyóuborka fajtánkkal. Egyöntetû csírázás, homogén palánták. Strongtosa F1 A jég hátán is megél! HR = Co: 1 / Fon: 1 / Fom: 0, 1, 1-2, 2 IR = Fon: 0, 2 Strongtosa F1 legfontosabb tulajdonságai: Hideg- és káros sótûrés. Bevált, ismert alany. Erôteljes gyökér és növény habitus. Fuzárium gombaellenállóság.

20 A kígyóuborka fenológiája vetés, palántázás vegetáció kezdetétôl vegetáció közepétôl, az egész vegetáció folyamán talajlakó kártevôk fonálféreg levéltetû, molytetû tripsz atkák, aknázólegyek molykártevôk peronoszpóra lisztharmat 20

21 Rezisztencia jelölések Cca Ccu CMV Co: 1 CYSDV CVYV Fon: 0, 2 Fom: 0, 1, 1-2, 2 Gc Px Corynespora cassiicola (korinesporás betegség) Cladosporium cucumerinum (mézgás varasodás) Cucumber Mosaic Virus (uborka mozaik vírus) Colletotrichum orbiculare race 1 (uborka kolletotriumos betegsége) Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus (uborka sárgalevelûség vírus) Cucumber Vein Yellowing Virus (uborka sárgaerûség vírus) Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 0,2 (fuzáriumos hervadás) Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 0-2 (fuzáriumos hervadás) Golovinomyces cichoracearu m (ex Erysiphe cichoracearum) (lisztharmat) Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) (lisztharmat) A rezisztencia meghatározása A rezisztencia a növényfajtának az a képessége, amely korlátozza az adott kártevô, vagy kórokozó növekedését és fejlôdését, és/vagy az érzékeny fajtával összehasonlítva ugyanazon környezeti körülmények között, és kártevô/kórokozó-jelenlét mellett csökkenti az általuk okozott kártétel mértékét. A rezisztens fajtán erôs kártevô/kórokozó egyedszám esetén megjelenhetnek a betegség tünetei, vagy kártétele. A rezisztenciának két szintjét különböztetjük meg: Magas/standard (HR): olyan fajták, amelyek normál kártevô/kórokozó-jelenlét mellett az érzékeny fajtával összehasonlítva nagymértékben korlátozzák a kártevô, illetve a kórokozó fejlôdését. Erôs kártevô/kórokozó-jelenlét esetén azonban ezeken a növényfajtákon is megjelenhetnek a kártétel tünetei. Mérsékelt/közepes (IR): olyan növényfajták, amelyek az adott kártevô/kórokozó fejlôdését korlátozzák ugyan, de a tünetek és a kártétel a rezisztens fajtához képest nagyobb mértékben jelenik meg rajtuk. A mérsékelten illetve közepesen rezisztens növényfajták ugyanakkor kevésbé komoly tüneteket mutatnak, és kevesebb kárt szenvednek, mint hasonló környezeti körülmények között és/ vagy hasonló mértékû kártevô/kórokozó-jelenlét esetén az érzékeny fajták. A Syngenta a lehetô legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor, va la mint a fajták be teg ség el len ál ló sá gának tesz te lé se kor, mely megfelel a hivatalos eljá rá sok nak. A fel tüntetett technikai információk irány adó ak csu pán, azokat a he lyi adottságok és a fel hasz ná lók felkészültségének figye lem be vé telével kell al kal mazni. Az adatok nem tekint he tôek abszolút ér té kû nek. Az ismertetett rezisz ten ciák a tá jékoz ta tó ban feltüntetett kórokozók tu do má nyo san is mert és leírt rasszaira ill. patotípusaira vo nat koz nak. Nem kizárható azonban egyéb nem is mert ill. tudományosan még le nem írt rasszok ill. pa to típusok létezése, ki fej lô dése. A helyi kö rülmé nyek esetleges hatásainak jobb meg is me ré se ér de ké ben elôzetesen kisebb próba ter mesz tést javas lunk. A fent említettek alapján a tájékoztatóban közölt in for mációkért felelôsséget nem vállalunk.

22 Kígyóuborka növénykondícionálási technológiája Fejlődési fázis/ kijuttatás időzítése kiültetés után közvetlenül Hatás, egyéb megjegyzés Termék Dózis, kijuttatás módja gyors begyökereztetés a gyökérképzéshez felvehető Cink biztosítása Sprintalga Phostart Zn 2-3 l/ha (30-50 ml/100 l vízzel beöntözve) 20 l/ha beöntözve kiültetés után 1 héttel hajtásnövekedés gyorsítása Fylloton lombtrágyaként 2 l/ha (0,2%-os permetlével) kiültetés után két héttel, majd ezt követően 3-4 hét múlva ismételt kezelés ültetés utáni második héttől 3-5 alkalommal virágzásnál kis termések megjelenésekor fényszegény/stresszes időszakok esetén első szedés után folyamatosan naponta folyamatosan naponta első szedés után folyamatosan naponta THE VALUE OF EXPERIENCE THE STRENGTH OF INNOVATION Biolchim Kígyóuborka növénykondícionálási technológia a növény védelmi rendszerének erősítése,extra foszfor a gyökérzet fejlesztéséhez hozamok növekedése, magasabb sótartalmú talajokon hatékonyabb gyökérműködés hatékony köttetés termésméret növelése az állomány kondíciójának javítása, erőteljesebb növekedés, terméselrugás arányának csökkentése magasabb össztermés, folyamatos mikroelem ellátás a növény védelmi rendszerének erősítése Ca hiány (napégés) megelőzésére, terméselrugás arányának csökkentése Phosfik Cu felváltva Globalga Fylloton Rizammina Phosfik Nitrocam 5-8 l/ha ( beöntözve) alkalmanként l/ha beöntözve lombtrágyaként 150ml/100 l (1.000 l/ha permetlé) lombtrágyaként 200 ml/100 l (0,2%-os permetlével, 2 l/ha) lombtrágyaként 250 g/100 l (0,25%-os permetlé, 2,5 kg/ha) lombtrágyaként 3 l/ha (0,3%-os permetlé) lombtrágyaként 200 ml/100 l (0,2%-os permetlé, 2 l/ha) Az indukált immunreakción alapuló hatásmechanizmus miatt a Phosfik Cu ill. Phosfik alkalmazásával bizonyítottan csökkenthető a kígyóuborka következő kórokozókkal szembeni fogékonysága: uborka peronoszpóra, botritisz. Minden permetezésnél a permetlé savanyítása érdekében adjunk ml/100 l Multicare ph-t a vízhez! 22

23 Kígyóuborka tápanyag-ellátási technológiája Biolchim Kígyóuborka tápanyag-ellátási technológia Fejlődési fázis/ kijuttatás időzítése talajelőkészítés kiültetéskor Hatás, javasolt EC, egyéb megjegyzés szervesanyag feltöltés, talaj mikrobiológiai aktivitás serkentése, hatékonyabb tápanyagfelvétel egyszeri beöntözés, tápoldat EC: 1,8-2,0 első szedésig tápoldat EC: 1,5-2,0 szedés alatt tápoldat EC: 1,8-2,5 tenyészidőszak alatt 1-2 alkalommal szedés alatt 2-3 alkalommal őszi/téli szedéskor (fényszegény időszak) amennyiben a kalcium hiány kialakulása rendszeres probléma gyökérzóna mikroelem feltöltése Termék GR Hydrofert Green-Go Green-Go % CaO Kálium-nitrát Green-Go Ammónium-nitrát Microcomplex NPK+extra kalcium+mikroelem Green-Go % CaO tápoldat EC: 1,8-2,5 az erősen savas kémhatású speciális kötésben lévő Ca hatékonyabban táródik fel mint a standard Kalcium-nitrát Green-Go Kálium-nitrát Nitrocam Dózis, kijuttatás módja 2-5 dkg/m² (talajba bedolgozva) 0,15%-os tápoldattal 40 kg/ha/hét 60 kg/ha/hét 25 kg/ha/hét 50 kg/ha/hét 20 kg/ha/hét 10 kg/ha (öntözéssel) 0,8%-os lombtrágya 60 kg/ha/hét 60 kg/ha/hét alkalmanként 1 l/1.000 m² csepegtetőrendszeren keresztül A magas szervesanyagtartalmú és termékek komoly talajszerkezet javító hatást fejtenek ki. Alkalmazásukkal teljes mértékben kiválthatjuk a szervestrágyákat/pelletált baromfitrágyákat hasonló fajlagos ráfordítás és lényegesen kisebb anyagmozgatási igény mellett. A szervesanyagtartalom mellett a bennük lévő növénykondícionáló anyagok valamint a nagymennyiségű humusz- és fulvosavak elősegítik a tápanyagok felvehetőségét és javítják a talaj mikrobiológiai aktivitását valamint segítik a kívánatos morzsalékos talajszerkezet kialakulását. A fenti technológia csak tájékoztató jellegű. A felhasználás során a helyi körülmények figyelembe vétele mellett alakítsuk ki a konkrét technológiát! Biolchim Hungary Kft. Kószó Lajos Mobil:

24 Aros József értékesítési támogató Gáncse Mihály területi képviselô BARANYA Sátoraljaújhely BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sárospatak Kazincbarcika Kisvárda Ózd Miskolc Szerencs Vásárosnamény Rakamaz Salgótarján Balassagyarmat Aros József SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíregyháza Tiszaújváros NÓGRÁD Eger Csenger Mosonmagyaróvár HEVES Mezôkövesd Nagykálló Nyíbátor Vác Gyöngyös Füzesabony Gyôr Esztergom Sopron Komárom Nyíradony Csorna Hajdúböszörmény KOMÁROM-ESZTERGOM Hatvan Tiszafüred GYÔR-MOSON-SOPRON HAJDÚ-BIHAR Debrecen Tatabánya Gödöllô Budapest Hajdúszoboszló Jászberény Létavértes Kunhegyes Kôszeg Pápa PEST Karcag Ócsa Szombathely Celldömölk Rácz Gábor JÁSZ-NAGYKON-SZOLNOK Püspökladány Székesfehérvár VAS VESZPRÉM Dabas Cegléd Berettyóújfalu Ajka Veszprém Szolnok Törökszentmiklós FEJÉR Füzesgyarmat Körmend Zalaszentgotthárd Balatonfüred Dunaújváros Szeghalom Szentgotthárd Mezôtúr Tapolca Zalaegerszeg Siófok Szarvas Kecskemét Keszthely Solt Fonyód Kunszentmárton Sarkad Dunaföldvár Kiskunfélegyháza Csongrád BÉKÉS Lenti ZALA Békéscsaba Csige Gyula László Marcali Körmend Kiskôrös Szentes Kalocsa Nagykanizsa SOMOGY TOLNA Gáncse Mihály BÁCS-KISKUN CSONGRÁD Mezôkovácsháza Kaposvár Dombovár Szekszárd Kiskunhalas Hódmezôvásárhely Csurgó Csige Nagyatád László Szeged Makó Komló Baja Barcs Körmend Pécs Mohács Záhony Rácz Gábor területi képviselô Csige László értékesítési támogató Siklós Villány Syngenta Kft Budapest, Alíz u. 2.

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Kígyóuborka termesztéstechnológia és növényvédelem. Tisztelt Partnerünk!

Kígyóuborka termesztéstechnológia és növényvédelem. Tisztelt Partnerünk! Kígyóuborka 2012 TM Kígyóuborka termesztéstechnológia és növényvédelem 3 Tisztelt Partnerünk! A 2011-es évrôl több nehézség is eszünkbe juthat. A kiszámíthatatlanul váltakozó kereslet és árak mellett,

Részletesebben

Syngenta kígyóuborka fajtaválaszték

Syngenta kígyóuborka fajtaválaszték Syngenta kígyóuborka fajtaválaszték 2019-2020 Tisztelt Termelők! 2019-ben új fajtával frissítjük a Grendel-Bomber gerincű fajtaválasztékunkat egy sokoldalú Jolly-Jokerrel: ELSIE F1 A fajta az eddigi kísérleteink

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu]

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső - 150 magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Az utcakereső szolgáltatás segítségével könnyen megtalálhatja a keresett címet! Csak

Részletesebben

Szabadföldön a talajlakó kártevôk ellen: Force 1,5 G. Hajtatásban a gyökérgubacs fonálférgek ellen: Nemathorin 10 G

Szabadföldön a talajlakó kártevôk ellen: Force 1,5 G. Hajtatásban a gyökérgubacs fonálférgek ellen: Nemathorin 10 G A paprika védelme Rovarkártevôk elleni védelem Egyes károkozók jelentôsége más a szabadföldön és más a zárt termesztô rendszerben. Mindkét esetben nagy jelentôségû a talajfertôtlenítés, de míg a szabadföldön

Részletesebben

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek Syngenta hírek paradicsom termelôknek A bizalmat csak jó minôségû, megbízható paradicsommal tarthatjuk meg! Mit kívánnak a hazai fogyasztók? Legelôször is megállapíthatjuk, hogy a kereskedelmi tapasztalatok

Részletesebben

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányzat 1. oldal 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri

Részletesebben

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban)

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban) -ök napi készenléti szolgálati létszáma 5%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontás) Létszám Módosított javaslat OSZ jav. tartalék % nettó OSZ jav. Tartalék % Mohács 5 5, 5,, - -,,, 5,, -, 5,, 5, 5,

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (wwwantszhu), valamint

Részletesebben

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme A dísznövények védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérő körülmények között, van szabadföldi,

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete

Részletesebben

3.sz. melléklet: Kárbejelentő helyek megye irsz varos cim telefon fax mail kedd nyit szerda nyit szombat nyit Bács-Kiskun 6400 Kiskunhalas Kígyó u 3. +36 77 429-567 +36 1 361-0091 kiskunhalas@groupama.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

KARAVÁN F1. Csúcshozam, stressz toleranciával!

KARAVÁN F1. Csúcshozam, stressz toleranciával! UBORKA FAJTAKÍNÁLAT KARAVÁN F1 Csúcshozam, stressz toleranciával! Nagyon korai, partenokarp uborka hibrid. Középerős növekedésű, oldalhajtásai rövidek. Termései szabályos henger alakúak, ikresedésre, deformálódásra

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO 41050 Abony Hipermarket Abony TESCO 41770 Ajka Hipermarket Ajka TESCO 41650 Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Balassagyarmat Hipermarket Balassagyarmat TESCO 41021

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.02.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.02.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.02.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.07.02. 12:00-kor. Érvényes: 2015.07.09-ig. Várható frissítés: 2015.07.09. 12:00-kor. Az elmúlt héten nem

Részletesebben

A szilva. védelme.

A szilva. védelme. A szilva védelme www.syngenta.hu A szilva védelme A szilva védelme Gombabetegségek elleni védelem Rovarkártevők elleni védelem 81 82 Gombabetegségek elleni védelem A szilva betegségei közül a polisztigmás

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Saláta technológiai ajánlat 2013

Saláta technológiai ajánlat 2013 Saláta technológiai ajánlat 2013 Saláta termesztéstechnológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Ön a Syngenta legújabb fejes saláta katalógusát tartja kezében, amely tartalmazza azon fajtákat, va lamint növényvédôszereket,

Részletesebben

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei Hatályos: 2019. NKM Energia Zrt. Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

Paprika technológiai ajánlat 2013

Paprika technológiai ajánlat 2013 Paprika technológiai ajánlat 2013 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat 2 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult paprika technológiai ajánlatunkat, amellyel

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő védelmében Rovarölő szer molyok és kabócák ellen A Luzindo egy új, széles spektrumú, hosszú tartamhatású rovarölő szer lepkefélék és egyéb szúró-szívó szájszervű

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2012-2013

Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2012-2013 Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2012-2013 Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2 Tisztelt Partnerünk! Kétszer ad, ki gyorsan ad tartja mondás. Ez különösen igaz a káposztaféléknél, amelyek

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2011.06.23-ig. Várható frissítés: 2011.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010 19.344340

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t Országgyűlési képvisel ő Dr. Katona Béla úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Helyben Ér e e.t 2009 OKT 0 9. dj, tti4143& Módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Paradicsom technológiai ajánlat 2013

Paradicsom technológiai ajánlat 2013 Paradicsom technológiai ajánlat 2013 Paradicsom technológiai ajánlat 2 Paradicsom technológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult paradicsom technológiai ajánlatunkat, amellyel támogathatjuk

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája 2019.02.15 BÁCS-KISKUN MEGYE Kecskemét, 5. sz. főút, 82+592 km-szelvény Apostag, 51. sz. főút, 74+494 km-szelvény Baja, 51. sz. főút, 159+319 km-szelvény

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Alma növényvédelmi előrejelzés (2017. július 20.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére. Érvényes: ig.

Alma növényvédelmi előrejelzés (2017. július 20.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére. Érvényes: ig. Alma növényvédelmi előrejelzés (2017. július 20.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Érvényes: 2017.07.27-ig. A száraz időjárás ellenére a varasodás továbbra is újabb fertőzésekkel jelentkezik.

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.06.11.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.06.11. 12:00-kor. Érvényes: 2015.06.18-ig. Várható frissítés: 2015.06.18. 12:00-kor. Alapvetően az időjárás

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2016.05.19. 12:00-kor. Érvényes: 2016.05.26-ig. Várható frissítés: 2016.05.26. 12:00-kor. A változékony időjárásban

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( )

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2019.05.22.) A melegebb napok hatására most felgyorsult a szőlő fejlődése. Azonban az elmúlt héten lassú, vontatott növekedés volt a jellemző. A szőlő jelenleg 10 nappal

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.13. 12:00-kor. Érvényes: 2013.06.20-ig. Várható frissítés: 2013.06.20. 12:00-kor.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2016.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2016.06.23-ig. Várható frissítés: 2016.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE Ügyfélszolgálatok elérhetősége 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3.

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3. +36 79 325-254 Bács-Kiskun 6400.

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3. +36 79 325-254 Bács-Kiskun 6400.

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Növényvédelmi előrejelzés (20. hét)

Növényvédelmi előrejelzés (20. hét) Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács Növényvédelmi előrejelzés 2018-05-14 (20. hét) Fenofázis: : intenzív hajtásnövekedés, fürtmegnyúlás, (védett déli fekvésű helyeken korai fajtáknál virágzás kezdett)

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.04.27. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.04-ig. Várható frissítés: 2017.05.04. 12:00-kor.

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Budapest I.KERÜLET 3011 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3012 01.02-12.23 180 perc 350 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3013 01.01-12.31 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 525 Ft/óra Budapest

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Országosan egységes közterületi parkolási zóna adatbázis

Országosan egységes közterületi parkolási zóna adatbázis Országosan egységes közterületi parkolási zóna adatbázis Az adatok tájékoztató jellegűek! Város Zónakód Üzemidő: H-P Üzemidő: Szombat Üzemidő: Vasárnap Üzemidő: Pihenőnap Személygépkocsi díj Ajka 8401

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.27. 12:00-kor. Érvényes: 2013.07.04-ig. Várható frissítés: 2013.07.04. 12:00-kor.

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.14.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.14. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.21-ig. Várható frissítés: 2015.05.21. 12:00-kor. A meleg időjárás

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.20. 12:00-kor. Érvényes: 2013.06.27-ig. Várható frissítés: 2013.06.27. 12:00-kor.

Részletesebben

Cím Megnevezés Telefonszám

Cím Megnevezés Telefonszám Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út 21. Ajka 8448 8. számú fkl. Út Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Cím Megnevezés Telefonszám Dózsa György utca 97 Balassagyarmat 2660 Kóvári út 6. Balatonakarattya

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.26. 12:00-kor. Érvényes: 2014.07.03-ig. Várható frissítés: 2014.07.03. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Tóth Pál Zöldborsó termékmenedzser. Rezisztencianemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben

Tóth Pál Zöldborsó termékmenedzser. Rezisztencianemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben Tóth Pál Zöldborsó termékmenedzser Rezisztencianemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben A zöldborsó jelentősége Táplálkozás szempontjából Termesztés szempontjából Táplálkozás szempontjából (USDA adatai

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. július 10.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. július 10.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. július 10.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.07.10. 12:00-kor. Érvényes: 2014.07.17-ig. Várható frissítés: 2014.07.17. 12:00-kor.

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

Equipment Distribution List

Equipment Distribution List Customs office Workstation Server Equipment purchased in 1997 Sum total: 699 120 1385 Planned: 699 120 Number of customs offices involved in the distribution: 138 National Headquarters 10 Hungarian Customs

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben